Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991R3832

Κανονισμός (ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 3832/91 του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 1991 για την τροποποίηση του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Κοινοτήτων αυτών όσον αφορά τη συνεισφορά στο καθεστώς συνταξιοδότησης

OJ L 361, 31.12.1991, p. 9–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 01 Volume 002 P. 157 - 157
Special edition in Swedish: Chapter 01 Volume 002 P. 157 - 157

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/3832/oj

31991R3832

Κανονισμός (ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 3832/91 του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 1991 για την τροποποίηση του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Κοινοτήτων αυτών όσον αφορά τη συνεισφορά στο καθεστώς συνταξιοδότησης

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 361 της 31/12/1991 σ. 0009 - 0009
Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 1 τόμος 2 σ. 0157
Σουηδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 1 τόμος 2 σ. 0157


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, ΕΥΡΑΤΟΜ) αριθ. 3832/91 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Δεκεμβρίου 1991 για την τροποποίηση του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Κοινοτήτων αυτών όσον αφορά τη συνεισφορά στο καθεστώς συνταξιοδότησης

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση ενιαίου Συμβουλίου και ενιαίας Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 24,

τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού αυτών των Κοινοτήτων, όπως καθορίσθηκαν από τον κανονισμό (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 259/68 (1) και τροποποιήθηκαν τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 3830/91 (2),

την πρόταση της Επιτροπής που καταρτίσθηκε μετά από γνώμη της Επιτροπής του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης,

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (3),

τη γνώμη του Δικαστηρίου,

Έχοντας λάβει γνώση της έκθεσης της επιτροπής συνεννόησης η οποία συνεστήθη με την απόφαση του Συμβουλίου της 23ης Ιουνίου 1981,

Εκτιμώντας:

ότι κρίνεται σκόπιμο, στα πλαίσια της συνολικής λύσης που προέκυψε από τις διαπραγματεύσεις και προκειμένου να εξασφαλιστεί, για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, η ισορροπία του καθεστώτος συνταξιοδότησης, να ενισχυθούν τα διατιθέμενα στο καθεστώς αυτό χρηματοδοτικά μέσα, με αύξηση, από την 1η Ιανουαρίου 1993, του ποσοστού της συνεισφοράς στο εν λόγω καθεστώς το οποίο καθορίζεται στο άρθρο 83 παράγραφος 2 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης-

ότι θα πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα ο κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1. Στο άρθρο 83 παράγραφος 2 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, το ποσοστό 6,75 % αντικαθίσταται από το ποσοστό 8,25 %.

2. Στο άρθρο 42 δεύτερο εδάφιο του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού, το ποσοστό 13,5 % αντικαθίσταται από το ποσοστό 16,5 %.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 1993. Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 19 Δεκεμβρίου 1991. Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

P. DANKERT

(1) ΕΕ αριθ. L 56 της 4. 3. 1968, σ. 1. (2) Βλέπε σελίδα 1 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας. (3) Γνώμη της 12ης Δεκεμβρίου 1991 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

Top