Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991D0638

91/638/ΕΟΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 3ης Δεκεμβρίου 1991 για τον καθορισμό κοινού κεντρικού συστήματος εξυπηρέτησης στο δίκτυο πληροφορικής ΑΝΙΜΟ

OJ L 343, 13.12.1991, p. 48–49 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 039 P. 210 - 211
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 039 P. 210 - 211
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 012 P. 157 - 158
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 012 P. 157 - 158
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 012 P. 157 - 158
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 012 P. 157 - 158
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 012 P. 157 - 158
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 012 P. 157 - 158
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 012 P. 157 - 158
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 012 P. 157 - 158
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 012 P. 157 - 158

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1991/638/oj

31991D0638

91/638/ΕΟΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 3ης Δεκεμβρίου 1991 για τον καθορισμό κοινού κεντρικού συστήματος εξυπηρέτησης στο δίκτυο πληροφορικής ΑΝΙΜΟ

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 343 της 13/12/1991 σ. 0048 - 0049
Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 3 τόμος 39 σ. 0210
Σουηδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 3 τόμος 39 σ. 0210


ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Δεκεμβρίου 1991 για τον καθορισμό κοινού κεντρικού συστήματος εξυπηρέτησης στο δίκτυο πληροφορικής ΑΝΙΜΟ (91/638/ΕΟΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας,

την οδηγία 90/425/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 1990 σχετικά με τους κτηνιατρικούς ελέγχους που εφαρμόζονται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο ορισμένων ζώντων ζώων και προϊόντων με προοπτική την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 91/496/ΕΟΚ (2), και ιδίως το άρθρο 20 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας:

ότι η Επιτροπή θέσπισε στις 19 Ιουλίου 1991 την απόφαση 91/398/ΕΟΚ (3) σχετικά με το δίκτυο πληροφορικής για τη σύνδεση μεταξύ των κτηνιατρικών αρχών (ΑΝΙΜΟ)-

ότι κρίνεται σκόπιμο προκειμένου να εξασφαλιστεί η λειτουργία του δικτύου πληροφορικής ΑΝΙΜΟ να προβλεφθεί η χρήση ενός κεντρικού συστήματος εξυπηρέτησης-

ότι κατ' αρχήν πρέπει να καθορισθεί η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για τον καθορισμό ενός τέτοιου κέντρου-

ότι το πρώτο βήμα θα είναι ο καθορισμός του κεντρικού συστήματος σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 20 παράγραφος 3 της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ-

ότι το κοινό κεντρικό σύστημα εξυπηρέτησης πρέπει να ανταποκρίνεται σε καθορισμένες τεχνικές προδιαγραφές-

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Μόνιμης Κτηνιατρικής Επιτροπής,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

1. Η Επιτροπή αναλαμβάνει να προβεί σε πρόσκληση για υποβολή προσφορών με σκοπό την επιλογή ενός κοινού κεντρικού συστήματος εξυπηρέτησης στο δίκτυο πληροφορικής ΑΝΙΜΟ.

2. Η πρόσκληση για υποβολή προσφορών που αναφέρεται στην παράγραφο 1 θα περιλαμβάνει τις τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζονται στο παράρτημα.

3. Εν συνεχεία της προσκλήσεως για υποβολή προσφορών που προβλέπεται στην παράγραφο 1 και με σκοπό τον καθορισμό του κεντρικού συστήματος εξυπηρέτησης, η Επιτροπή θα επιλέξει τουλάχιστον τρεις υποψηφιότητες που ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές που αναφέρονται στην παράγραφο 2.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη. Βρυξέλλες, 3 Δεκεμβρίου 1991. Για την Επιτροπή

Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ αριθ. L 224 της 18. 8. 1990, σ. 29. (2) ΕΕ αριθ. L 268 της 24. 9. 1991, σ. 56. (3) ΕΕ αριθ. L 221 της 9. 8. 1991, σ. 30.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

1. Περιγραφή

Το κεντρικό σύστημα εξυπηρέτησης πρέπει να είναι λειτουργικό το αργότερο την 1η Ιουλίου 1992.

Πρέπει να διαθέτει κυρίως τα κάτωθι στοιχεία:

- μνήμες αρχειοθέτησης πληροφορίας. Προβλέπεται η αρχιοθέτηση μηνυμάτων για τέσσερις εβδομάδες,

- υπολογιστές ικανούς να διαχειρίζονται πολλά δεδομένα τα οποία διαβουλεύονται ταυτοχρόνως πολυάριθμοι χρήστες,

- λογισμικό διαχείρισης και τεκμηρίωσης ώστε να επιτρέπεται η διανομή των πληροφοριών,

- εξοπλισμός (υλικό και λογισμικό) που εξασφαλίζουν τη διαχείριση των επικοινωνιών μεταξύ των δημοσίων δικτύων (δίκτυο X 25 και τηλεφωνικό δίκτυο),

- υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ανταποκρίνονται στα διεθνή πρώτυπα συμμόρφωσης,

- υπηρεσίες μεταφοράς αρχείων,

- διατάξεις αρχειοθέτησης για ένα έτος,

- διατάξεις ανάκτησης σε περίπτωση βλάβης.

Το κεντρικό σύστημα εξυπηρέτησης πρέπει να είναι διαλειτουργικό με τα ισχύοντα συστήματα ή με αυτά που θα ισχύουν στις εθνικές διοικητικές διοικήσεις, σύμφωνα με τα διεθνή πρώτυπα συμμόρφωσης.

Το κεντρικό σύστημα εξυπηρέτησης πρέπει να είναι διαθέσιμο επτά ημέρες της εβδομάδας και επί εικοσιτετραώρου βάσεως.

2. Κανόνες ασφαλείας

Το κεντρικό σύστημα εξυπηρέτησης πρέπει να διαθέτει ένα σύστημα αυστηρών και συναφών διατάξεων για την προστασία και την ακεραιότητα των δεδομένων. Η πρόσβαση στο σύστημα πρέπει να ελέγχεται από μια σειρά διαδικασιών ασφαλείας, ιδίως με συνθηματικούς κωδικούς που δύνανται να τροποποιηθούν και με κανόνες σχετικά με τις δοκιμές του χρήστη, με σκοπό να περιορισθούν οι κίνδυνοι τυχαίας ή κακόβουλης διαβούλευσης.

3. Μήκος και μορφή της πληροφορίας

Το μήκος του μορφοποιημένου μηνύματος δύναται να περιλαμβάνει περίπου 4 000 χαρακτήρες. Η μορφή του μηνύματος θα είναι σε ASCII με προκαθορισμένους χαρακτήρες. Ο υπολογιζόμενος αριθμός των μηνυμάτων την ημέρα είναι περίπου 3 000. Η υπολογιζόμενη διαχείριση περιλαμβάνει περίπου 3 000 διαδικασίες εισόδου και 6 000 διαδικασίες εξόδου την ημέρα.

4. Ικανότητα του συστήματος

Το σύστημα πρέπει να εξασφαλίζει τη διαχείριση 2 450 πιθανών χρήστων. Ωστόσο τα χρονικά όρια χρήσεως δύνανται να είναι διαφορετικά. Ο υπολογιζόμενος αριθμός από χρήστες ταυτοχρόνως (αποστολή και παραλαβή) θα είναι κατά μέσο όρο περίπου 70 και κατά μέγιστο όρο 100. Αυτή η ικανότητα θα μπορούσε να αυξηθεί εάν είναι αναγκαίο. Το σύστημα πρέπει να δύναται να εξασφαλίζει τη διαχείριση κωδικών αναμονής.

5. Παροχή βοήθειας

Ένα κέντρο παροχής βοήθειας πρέπει να είναι διαθέσιμο 12 ώρες την ημέρα, από τις 07.00 μέχρι τις 19.00, στην έδρα του κεντρικού συστήματος εξυπηρέτησης ώστε να επιλύονται όλα τα προβλήματα επικοινωνίας.

6. Υλική υποδομή και προσωπικό

Μια σειρά μέτρων προστασίας και επιδιόρθωσης των αρχείων του συστήματος πρέπει να είναι διαθέσιμα και λειτουργικά στο κεντρικό σύστημα εξυπηρέτησης κατά τέτοιο τρόπο που να μην χάνεται καμία πληροφορία.

Το κεντρικό σύστημα εξυπηρέτησης πρέπει να διαθέτει το απαραίτητο ειδικευμένο προσωπικό.

Top