EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31987L0357

Οδηγία 87/357/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 1987 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν τα προϊόντα που, επειδή δεν εμφανίζονται υπό την πραγματική τους μορφή, θέτουν σε κίνδυνο την υγεία ή την ασφάλεια των καταναλωτών

OJ L 192, 11.7.1987, p. 49–50 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 007 P. 244 - 245
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 007 P. 244 - 245
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 008 P. 283 - 284
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 008 P. 283 - 284
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 008 P. 283 - 284
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 008 P. 283 - 284
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 008 P. 283 - 284
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 008 P. 283 - 284
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 008 P. 283 - 284
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 008 P. 283 - 284
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 008 P. 283 - 284
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 007 P. 246 - 247
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 007 P. 246 - 247
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 061 P. 22 - 23

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1987/357/oj

31987L0357

Οδηγία 87/357/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 1987 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν τα προϊόντα που, επειδή δεν εμφανίζονται υπό την πραγματική τους μορφή, θέτουν σε κίνδυνο την υγεία ή την ασφάλεια των καταναλωτών

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 192 της 11/07/1987 σ. 0049 - 0050
Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 15 τόμος 7 σ. 0244
Σουηδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 15 τόμος 7 σ. 0244


*****

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 25ης Ιουνίου 1987

για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν τα προϊόντα που, επειδή δεν εμφανίζονται υπό την πραγματική τους μορφή, θέτουν σε κίνδυνο την υγεία ή την ασφάλεια των καταναλωτών

(87/357/ΕΟΚ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 100,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),

Εκτιμώντας:

ότι σε πολλά κράτη μέλη υφίστανται νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις που αφορούν ορισμένα προϊόντα τα οποία, επειδή δεν εμφανίζονται υπό την πραγματική τους μορφή, θέτουν σε κίνδυνο την υγεία ή την ασφάλεια των καταναλωτών· ότι οι διατάξεις αυτές παρουσιάζουν ωστόσο διαφορές ως προς το περιεχόμενο, την έκταση και το πεδίο εφαρμογής τους· ότι οι διατάξεις αυτές αφορούν, ιδίως σε ορισμένα κράτη μέλη, το σύνολο των προϊόντων που έχουν όψη τροφίμων χωρίς να είναι τρόφιμα, ενώ σε άλλα κράτη μέλη αφορούν ειδικά προϊόντα που είναι δυνατόν να ληφθούν σαν τρόφιμα και ειδικότερα σαν ζαχαρωτά·

ότι η κατάσταση αυτή γεννά σοβαρά εμπόδια για την ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων και άνισες συνθήκες ανταγωνισμού στο εσωτερικό της Κοινότητας χωρίς ωστόσο να διασφαλίζει αποτελεσματική προστασία των καταναλωτών και ιδίως των παιδιών·

ότι τα εμπόδια αυτά στην εγκαθίδρυση και τη λειτουργία της κοινής αγοράς πρέπει να εξαλειφθούν και ότι πρέπει να επιτευχθεί επαρκής προστασία του καταναλωτή σύμφωνα με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου της 14ης Απριλίου 1975 και της 19ης Μαΐου 1981 σχετικά με το προκαταρκτικό πρόγραμμα (3) και το δεύτερο πρόγραμμα (4) της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας για μια πολιτική προστασίας και ενημέρωσης των καταναλωτών, καθώς και σύμφωνα με το ψήφισμα του Συμβουλίου της 23ης Ιουνίου 1986 για τη νέα ώθηση που πρέπει να δοθεί στην πολιτική προστασίας των καταναλωτών (5)·

ότι είναι σκόπιμο η υγεία και η ασφάλεια των καταναλωτών να αποτελέσουν αντικείμενο ισοδύναμης προστασίας στα διάφορα κράτη μέλη·

ότι για το σκοπό αυτό είναι αναγκαίο να απαγορευθεί η διάθεση στο εμπόριο, η εισαγωγή και είτε η κατασκευή, είτε η εξαγωγή προϊόντων τα οποία, λόγω του ότι μπορούν να εκληφθούν ως τρόφιμα, θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και την υγεία των καταναλωτών·

ότι πρέπει να προβλεφθούν έλεγχοι που θα διενεργούνται από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών·

ότι, σύμφωνα με τις αρχές που αναγράφονται στα ψηφίσματα του Συμβουλίου σχετικά με την προστασία των καταναλωτών, τα επικίνδυνα προϊόντα πρέπει να αποσύρονται από την αγορά·

ότι είναι σκόπιμο να προβλεφθεί η δυνατότητα ανταλλαγής απόψεων και μελέτης των αποτρεπτικών ή απαγορευτικών μέτρων των κρατών μελών, προκειμένου να υπάρξει ομοιόμορφη εφαρμογή των αρχών της παρούσας οδηγίας μέσα στην Κοινότητα· ότι η εν λόγω μελέτη και ανταλλαγές απόψεων είναι δυνατό να διενεργούνται στα πλαίσια της Συμβουλευτικής Επιτροπής που έχει συσταθεί με την απόφαση 84/133/ΕΟΚ (6)·

ότι, επειδή ίσως θα απαιτηθεί στο μέλλον να υπαχθούν στο πεδίο εφαρμογής και οι επικίνδυνες απομιμήσεις άλλων ειδών, εκτός από τις απομιμήσεις των τροφίμων, και για να εκτιμηθούν και να αναθεωρηθούν οι διαδικασίες που ορίζονται στην παρούσα οδηγία, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ότι, δύο χρόνια μετά την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και έχοντας ως βάση σχετική έκθεση της Επιτροπής για την μέχρι τότε εμπειρία, το Συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά με την αναμόρφωση ή μη των διατάξεων της οδηγίας αυτής,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στα καθοριζόμενα στην παράγραφο 2 προϊόντα τα οποία, επειδή δεν εμφανίζονται υπό την πραγματική τους μορφή, θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια ή την υγεία των καταναλωτών.

2. Τα προϊόντα για τα οποία γίνεται λόγος στην παράγραφο 1 είναι εκείνα που, παρά το γεγονός ότι δεν είναι τρόφιμα, έχουν σχήμα, οσμή, χρώμα, όψη, συσκευασία, σήμανση, όγκο ή μέγεθος τέτοιου είδους ώστε ενδέχεται ευλόγως οι καταναλωτές και ιδίως τα παιδιά να τα εκλάβουν ως τρόφιμα και ως εκ τούτου να τα βάλουν στο στόμα, να τα γλείψουν ή να τα καταπιούν, πράγμα που ενδεχομένως συνεπάγεται κινδύνους όπως ασφυξία, δηλητηρίαση, διάτρηση ή απόφραξη του πεπτικού σωλήνα.

Άρθρο 2

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να απαγορεύσουν την εμπορία, την εισαγωγή και είτε την κατασκευή είτε την εξαγωγή των προϊόντων τα οποία αφορά η παρούσα οδηγία.

Άρθρο 3

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ιδίως για τη διεξαγωγή ελέγχων στα ήδη κυκλοφορούντα προϊόντα, προκειμένου να εξακριβώσουν ότι τα προϊόντα που αναφέρονται στην παρούσα οδηγία δεν διατίθενται στην αγορά και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές τους αποσύρουν ή φροντίζουν να αποσυρθεί από την αγορά κάθε προϊόν το οποίο εμπίπτει στην παρούσα οδηγία και ενδεχομένως βρίσκεται σε κυκλοφορία.

Άρθρο 4

1. Στην περίπτωση που κράτος μέλος λάβει ειδικό μέτρο δυνάμει των άρθρων 2 και 3, ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή. Παρέχει περιγραφή του σχετικού προϊόντος και αιτιολογεί την απόφασή του.

Όταν ήδη απαιτείται ενημέρωση σχετικά με το προϊόν δυνάμει της απόφασης 84/113/ΕΟΚ, δεν χρειάζεται ανακοίνωση κατ' εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

Η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων διαβιβάζει τις πληροφορίες αυτές στα άλλα κράτη μέλη το συντομότερο δυνατό.

2. Η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή ένα κράτος μέλος μπορούν να προσφύγουν στην Επιτροπή που δημιουργήθηκε με την απόφαση 84/133/ΕΟΚ προκειμένου να ανταλλαγούν απόψεις για ζητήματα εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 5

Μετά πάροδο διετίας από την ημερομηνία του άρθρου 6 και με βάση έκθεση της Επιτροπής για την αποκτηθείσα εμπειρία, η οποία θα συνοδεύεται από τις ενδεικνυόμενες προτάσεις, το Συμβούλιο αποφασίζει ενδεχομένως την αναπροσαρμογή της παρούσας οδηγίας, με σκοπό ιδίως να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής της και στις επικίνδυνες απομιμήσεις άλλων προϊόντων πέραν των τροφίμων, καθώς και για να αναθεωρηθούν ενδεχομένως οι διαδικασίες του άρθρου 4.

Άρθρο 6

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία το αργότερο στις 26 Ιουνίου 1989. Πληροφορούν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.

2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των διατάξεων εσωτερικού δικαίου, τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 7

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Λουξεμβούργο, 25 Ιουνίου 1987.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

H. DE CROO

(1) ΕΕ αριθ. C 156 της 15. 6. 1987.

(2) ΕΕ αριθ. C 150 της 9. 6. 1987, σ. 1.

(3) ΕΕ αριθ. C 92 της 25. 4. 1975, σ. 1.

(4) ΕΕ αριθ. C 133 της 3. 6. 1981, σ. 1.

(5) ΕΕ αριθ. C 167 της 5. 7. 1986, σ. 1.

(6) ΕΕ αριθ. L 70 της 13. 3. 1984, σ. 16.

Top