EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31983D0465

83/465/ΕΟΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 26ης Ιουλίου 1983 σχετικά με τις αιτήσεις απόδοσης των ενισχύσεων που έχουν χορηγηθεί από τα κράτη μέλη στις ομάδες παραγωγών και στις ενώσεις τους στον τομέα του βάμβακος

OJ L 255, 15.9.1983, p. 17–27 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 029 P. 4 - 14
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 029 P. 4 - 14

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1983/465/oj

31983D0465

83/465/ΕΟΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 26ης Ιουλίου 1983 σχετικά με τις αιτήσεις απόδοσης των ενισχύσεων που έχουν χορηγηθεί από τα κράτη μέλη στις ομάδες παραγωγών και στις ενώσεις τους στον τομέα του βάμβακος

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 255 της 15/09/1983 σ. 0017 - 0027
Ισπανική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 03 τόμος 29 σ. 0004
Πορτογαλική ειδική έκδοση : Κεφάλαιο 03 τόμος 29 σ. 0004


ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Ιουλίου 1983 σχετικά με τις αιτήσεις απόδοσης των ενισχύσεων που έχουν χορηγηθεί από τα Κράτη μέλη στις ομάδες παραγωγών και στις ενώσεις τους στον τομέα του βάμβακος

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 389/82 του Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 1982 περί ομάδων παραγωγών και των ενώσεών τους στον τομέα του βάμβακος (1), και ιδίως το άρθρο 12 παράγραφος 4.

Εκτιμώντας:

ότι οι αιτήσεις απόδοσης, που πρέπει να υποβάλουν τα Κράτη μέλη στο Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, πρέπει να περιέχουν ορισμένα στοιχεία ώστε να είναι δυνατόν να διαπιστωθεί ότι τα έξοδα που έχουν πραγματοποιηθεί δεν αντίκεινται στις διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 389/82 και στα προγράμματα σχετικά με την ανάπτυξη και την ορθολογική χρησιμοποίηση της παραγωγής καθώς και της εμπορίας βάμβακος, που εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 του προαναφερόμενου κανονισμού-

ότι, για να επιτευχθεί αποτελεσματικός έλεγχος, τα Κράτη μέλη πρέπει να θέτουν τα δικαιολογητικά έγγραφα στη διάθεση της Επιτροπής κατά τη διάρκεια περιόδου τριών ετών μετά την καταβολή της τελευταίας απόδοσης-

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

1. Οι αιτήσεις απόδοσης που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 389/82 υποβάλλονται υπό μορφή πίνακα όπως υποδεικνύεται στα παραρτήματα.

2. Τα Κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή, μαζί με την πρώτη αίτηση απόδοσης, τα κείμενα των εθνικών διατάξεων εφαρμογής και ελέγχου και των διοικητικών οδηγιών, καθώς και τα έντυπα ή οποιαδήποτε άλλα έγγραφα σχετικά με τη διοικητική εφαρμογή των μέτρων.

Άρθρο 2

Τα Κράτη μέλη θέτουν στη διάθεση της Επιτροπής, για περίοδο τριών ετών μετά την καταβολή της τελευταίας απόδοσης, το σύνολο των δικαιολογητικών εγγράφων, ή το επικυρωμένο αντίγραφο που έχουν στην κατοχή τους, βάσει των οποίων έχουν χορηγηθεί οι ενισχύσεις που προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 389/82,

καθώς και τους πλήρεις φακέλους των δικαιούχων.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα Κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 26 Ιουλίου 1983.

Για την Επιτροπή

Poul DALSAGER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ αριθ. L 51 της 23. 2. 1982, σ. 1.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

Αίτηση απόδοσης των δαπανών που έχουν γραματοποιηθεί κατά το έτος 19.. στα πλαίσια του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 389/82

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ "" ID="1">ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ

(Σύνολα του παραρτήματος 3.1)"> ID="1">ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

(Σύνολα του παραρτήματος 4.1)"> ID="1">ΣΥΝΟΛΟ"> ID="1">ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ

(Σύνολα του παραρτήματος 5)"> ID="1">ΣΥΝΟΛΟ"> ID="1" ASSH="3">Ποσό το οποίο έχει, ενδεχομένως, ήδη καταβληθεί από το ΕΓΤΠΕ"> ID="1" ASSH="3">Επιστρεπτέο υπόλοιπο">

Σφραγίδα και υπογραφή της αρμόδιας αρχής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 (υποβάλλεται μαζί με την πρώτη αίτηση αποδόσεως από την ομάδα ή την ένωση)

Πληροφορίες τις οποίες παρέχουν τα Κράτη μέλη σχετικά με τις ομάδες παραγωγών και τις ενώσεις τους σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3 και 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 389/82

Κράτος μέλος:.....

- Αριθμός προτεραιότητας (1):.....

- Ομάδα παραγωγών ή ένωση παραγωγών (όνομα και διεύθυνση):

.....

.....

- Ημερομηνία συστάσεως ή συγχωνεύσεως:.....

- Επιβεβαιώνεται ότι ως επίσημη ημερομηνία κατά το άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 389/82 θεωρείται η εξής:.....

1. Τρόπος τηρήσεως των υποχρεώσεων οι οποίες αναφέρονται στα ακόλουθα άρθρα του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 389/82:

- άρθρο 1 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο.....

(κυρίως τα εκτάρια που καλλιεργήθηκαν και οι ποσότητες που επωλήθησαν, ανά μέλος)

- άρθρο 1 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο.....

- άρθρο 2 παράγραφος 1 περιπτώσεις α) και δ).....

- άρθρο 2 παράγραφος 1 περίπτωση β).....

- άρθρο 2 παράγραφος 1 περίπτωση γ).....

- άρθρο 2 παράγραφος 1 περίπτωση ε).....

- άρθρο 2 παράγραφος 2 περίπτωση στ).....

- άρθρο 2 παράγραφος 1 περίπτωση ζ).....

- άρθρο 2 παράγραφος 2.....

2. Να αναφερθούν, όπου είναι απαραίτητο, οι ποσότητες τις οποίες τα μέλη έχουν εξουσιοδοτηθεί από την ομάδα ή την ένωση να θέσουν σε κυκλοφορία.

3. Να αναφερθούν, όπου είναι απαραίτητο, οι συμπληρωματικές ενισχύσεις οι οποίες προβλέπονται ή οι οποίες έχουν ήδη χορηγηθεί στην ομάδα ή την ένωση στα πλαίσια του άρθρου 13 του κανονισμού (ΕΟΚ) 389/82.

4. Σε περίπτωση συγχωνεύσεως, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 6 περίπτωση β), να αναφερθεί ο βαθμός στον οποίο η νέα οργάνωση επιτρέπει να επιτευχθούν αποτελεσματικότερα οι στόχοι οι οποίοι αναφέρονται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 389/82.

(1) Συνεχής απαρίθμηση.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3.1

Αίτηση απόδοσης σύμφωνα με τον τίτλο I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 389/82

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ "" ID="1.3">Ενισχύσεις για το πρώτο έτος σύμφωνα με την ημερομηνία η οποία αναγνωρίζεται ως ημερομηνία ενάρξεως" ID="1"""> ID="1.3">Ενισχύσεις για το δεύτερο έτος σύμφωνα με την ημερομηνία η οποία αναγνωρίζεται ως ημερομηνία ενάρξεως" ID="1"""> ID="1.3">Ενισχύσεις για το τρίτο έτος σύμφωνα με την ημερομηνία η οποία αναγνωρίζεται ως ημερομηνία ενάρξεως" ID="1"""> ID="1">ΣΥΝΟΛΟ"> ID="1" ASSH="2">Επιστρεπτέο ποσό">

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ "" ID="1""" ID="1">ΣΥΝΟΛO">

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3.2

Πίνακας σχετικά με την ενίσχυση για την έναρξη που χορηγείται σε ομάδες παραγωγών ή στις ενώσεις τους βάσει του άρθρου 4 παράγραφοι 2, 3 ή 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 389/82 Αριθμός προτεραιότητας (1): .....

Ομάδα παραγωγών ή ένωση ομάδων παραγωγών: .....

.....

Ημερομηνία ενάρξεως κατά το άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 389/82:.....

Πρόκειται για μια ομάδα/ένωση:

- νέα,

- η οποία υπήρχε ήδη πριν να αρχίσει να ισχύει ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 389/82,

- η οποία προήλθε από τη συγχώνευση προϋπαρχουσών οργανώσεων οι οποίες πληρούσαν ήδη τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 389/82.

Αριθμός μελών ..... Ετήσιο ύψος παραγωγής σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 περίπτωση β) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 389/82: ..... τόνοι

Ύψος της χορηγούμενης ενισχύσεως: .....

Ημερομηνία χορηγήσεως της ενισχύσεως: .....

Χορηγούμενη ενίσχυση για το ..... έτος που ακολουθεί την ημερομηνία ενάρξεως

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ >(1)(1)(1)"> ID="1""""

Επικυρώνεται ότι:

- η προαναφερθείσα ένωση ή ομάδα επιδιώκει το σκοπό ο οποίος προβλέπεται από το άρθρο 1 παράγραφος 1, και πληροί όλους τους όρους οι οποίοι περιγράφονται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 889/82-

- η αξία των προϊόντων που έχουν τεθεί σε κυκλοφορία υπολογίζεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 4 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 389/82-

- το ποσό των πραγματικών δαπανών συστάσεως και διοικητικής λειτουργίας, που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 περίπτωση β) και παράγραφος 3 περίπτωση α) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 389/82, καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2084/80, ο οποίος έχει εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές του Κράτους μέλους-

- όσον αφορά την ένωση ή την ομάδα η οποία έχει συσταθεί πριν αρχίσει να ισχύει ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 389/82, οι ενισχύσεις χορηγούνται μόνο στο μέτρο που το επιτρέπουν τα επιπλέον έξοδα τα οποία προκύπτουν από την προσαρμογή της ενώσεως ή της ομάδας αυτής, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται από το άρθρο 2 του κανονισμού αυτού-

- η ομάδα ή η ένωση οι οποίες προήλθαν από οργανώσεις που υπήρχαν ήδη και οι οποίες λειτουργούσαν σύμφωνα με τους όρους του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 389/82:

- προκύπτει από μια συγχώνευση η οποία επιτρέπει την καλύτερη επίτευξη των στόχων οι οποίοι αναφέρονται στο άρθρο 1 του κανονισμού αυτού,

- δέχθηκε μια ενίσχυση η οποία περιορίζεται στα έξοδα τα απαραίτητα για τη σύστασή της-

- οι δικαιούχοι πληροφορούνται, εν ευθέτω χρόνω, το μέρος των πιστώσεων που προέρχονται από την Κοινότητα (επισυνάπτεται πληροφοριακό σημείωμα σχετικό με την προβλεπόμενη διαδικασία).

Σφραγίδα και υπογραφή της αρμόδιας αρχής

(1) Συνεχής απαρίθμηση.

(2) Μόνο για τις ομάδες παραγωγών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4.1

Αίτηση απόδοσης σύμφωνα με τον τίτλο II του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 389/82

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ "" ID="1""" ID="1" ASSH="2">ΣΥΝΟΛΟ

Επιστρεπτέο ποσό">

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ "" ID="1""" ID="1">ΣΥΝΟΛΟ">

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4.2

Πίνακας σχετικά με την ενίσχυση στις επενδύσεις που χορηγούνται σε ομάδες παραγωγών ή στις ενώσεις τους βάσει του άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 389/82 Σειρά προτεραιότητας (1): ...

Ομάδα παραγωγών ή ένωση ομάδων παραγωγών: ...

...

Επίσημη ημερομηνία σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 389/82: ...

...

Αριθμός μελών: ...

Ετήσιο ύψος παραγωγής κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 περίπτωση β) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 389/82: ... τόνοι

Ημερομηνία χορηγήσεως της ενισχύσεως: ...

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (2)

>(1)"> ID="1""" ID="1" ASSH="2">Ύψος της ζητηθείσας αποδόσεως"">

Επικυρώνεται ότι οι προαναφερθείσες επενδύσεις:

- είναι απαραίτητες στην εφαρμογή των κοινών κανόνων οι οποίοι αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 περίπτωση α) δεύτερο εδάφιο και για τη θέση σε κυκλοφορία όπως ορίζεται από το άρθρο 2 παράγραφος 1 περίπτωση α) τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 389/82,

- πρόκειται να χρησιμοποιηθούν από την ομάδα ή την ένωση, είτε από κοινού από τα μέλη τους,

- εγγράφονται στα προγράμματα τα οποία έχουν εγκριθεί βάσει του άρθρου 8 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 389/82,

- άρχισαν να πραγματοποιούνται μετά τη θέση σε ισχύ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 389/82.

Η προαναφερθείσα ένωση ή ομάδα επιδιώκει τον προβλεπόμενο από το άρθρο 1 παράγραφος 1 σκοπό και πληροί όλους τους όρους οι οποίοι περιγράφονται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 389/82.

Οι δικαιούχοι θα πληροφορηθούν εν ευθέτω χρόνω, ποιο είναι το μέρος των πιστώσεων που προέρχονται από την Κοινότητα (επισυνάπτεται πληροφοριακό σημείωμα σχετικό με την προβλεπόμενη διαδικασία.)

Σφραγίδα και υπογραφή της αρμόδιας αρχής

(1) Συνεχής απαρίθμηση.

(2) Να διευκρινισθεί το κόστος το οποίο ανιστοιχεί σε κάθε σκοπό, δηλαδή τη συγκομιδή, τον εκκοκκισμό, την αποθήκευση και τη συσκευασία. (1) Π.χ. έξοδα αγοράς ενός μηχανήματος, έξοδα κατασκευής κλπ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4.3

Επενδύσεις σύμφωνα με τον τίτλο II του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 389/82 1. Δικαιούχος: ...

1.1. Όνομα και διεύθυνση: ...

...

1.2 Γεωγραφική περιοχή στην οποία πραγματοποιούνται οι δραστηριότητες: ...

...

1.3. Συνολική επιφάνεια για κάθε μέλος, φυτευμένη με βάμβακα και συνολική παραγωγή πριν και μετά την πραγματοποίηση του σχεδίου: ...

1.4. Ποσότητα η οποία τέθηκε σε κυκλοφορία μέσω της ομάδας ή της ενώσεως πριν και μετά την πραγματοποίηση του σχεδίου: ...

1.5. Ικανότητα πριν και μετά την πραγματοποίηση του σχεδίου:

- μηχανική συγκομιδή

- εκκοκκισμός

- αποθήκευση

- συσκευασία

2. Προβλεπόμενες επενδύσεις: ...

2.1. Τόπος εφαρμογής του σχεδίου: ...

2.2. Περιγραφή των αναγκών στις οποίες πρέπει να ανταποκριθεί το σχέδιο: ...

...

2.3. Περιγραφή των εξοπλισμών που υπάρχουν ήδη: ...

...

2.4. Τεχνική και γενική περιγραφή των προβλεπομένων επενδύσεων: ...

...

2.5. Προϋπολογισμός του συνολικού κόστους: ...

2.6. Προβλεπόμενη έναρξη και περάτωση της εφαρμογής του σχεδίου: ...

2.7. Μέρος το οποίο έχει, ήδη, πραγματοποιηθεί: ...

3. Προβλεπόμενη χρηματοδότηση: ...

3.1. Συμμετοχή δικαιούχου: ...

3.2. Συμμετοχή του Κράτους μέλους: ...

από την οποία επιστρέφεται από το ΕΓΤΠΕ: ...

4. Προβλεπόμενες βελτιώσεις:

4.1. Βελτίωση των δομών σε επίπεδο:

- προσφοράς

- κυκλοφορίας στην αγορά

- σταθεροποιήσεως και ποιότητας

4.2. Επίπτωση επί του εισοδήματος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που πρόσκεινται στην ομάδα ή την ένωση.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5

Εξόφληση των ενισχύσεων κατά το 19.., οι οποίες καταβλήθηκαν σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 389/82

>(1)"> ID="1""" ID="1">ΣΥΝΟΛΟ"">

Σφραγίδα και υπογραφή της αρμόδιας αρχής

(1) Η παρουσίαση του πίνακα αυτού δεν αποκλείει την αποστολή των προβλεπομένων από τα άρθρα 3 και 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 283/72 εγγράφων τα οποία αφορούν παραβάσεις του κανονισμού και την εξόφληση των ποσών τα οποία κατεβλήθησαν ενώ δεν έπρεπε, στα πλαίσια της χρηματοδοτήσεως της κοινής γεωργικής πολιτικής, καθώς και την οργάνωση ενός συστήματος ενημέρωσης στον τομέα αυτό.

Συνεπώς, αν η ανάκτηση αφορά μια περίπτωση παραβάσεως η οποία γνωστοποιήθηκε σύμφωνα με τον προαναφερθέντα κανονισμό, πρέπει να αναφερθεί και ο αριθμός με τον οποίο κοινοποιήθηκε η περίπτωση.

Top