Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31975L0439

Οδηγία 75/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 16ης Ιουνίου 1975 περί διαθέσεως των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων

OJ L 194, 25.7.1975, p. 23–25 (EN, FR)
OJ L 194, 25.7.1975, p. 31–33 (DA, DE, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 15 Volume 001 P. 77 - 79
Spanish special edition: Chapter 15 Volume 001 P. 91 - 93
Portuguese special edition: Chapter 15 Volume 001 P. 91 - 93
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 001 P. 229 - 231
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 001 P. 229 - 231
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 001 P. 14 - 16
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 001 P. 14 - 16
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 001 P. 14 - 16
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 001 P. 14 - 16
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 001 P. 14 - 16
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 001 P. 14 - 16
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 001 P. 14 - 16
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 001 P. 14 - 16
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 001 P. 14 - 16
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 001 P. 3 - 5
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 001 P. 3 - 5

No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010; καταργήθηκε από 32008L0098

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1975/439/oj

31975L0439

Οδηγία 75/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 16ης Ιουνίου 1975 περί διαθέσεως των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 194 της 25/07/1975 σ. 0023 - 0025
Ελληνική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 15 τόμος 1 σ. 0077
Ισπανική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 15 τόμος 1 σ. 0091
Πορτογαλική ειδική έκδοση : Κεφάλαιο 15 τόμος 1 σ. 0091
Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 15 τόμος 1 σ. 0229
Σουηδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 15 τόμος 1 σ. 0229


ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Ιουνίου 1975 περί διαθέσεως των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος, και ιδίως τα άρθρα 100 και 235,

τη γνώμη της Συνελεύσεως (1),

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),

Εκτιμώντας:

ότι οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των διατάξεων που ήδη εφαρμόζονται ή αυτών που ευρίσκονται στο στάδιο της προετοιμασίας στα διάφορα Κράτη μέλη για τη διάθεση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων δύναται να δημιουργήσει ανίσους όρους ανταγωνισμού και να έχει ως εκ τούτου άμεση επίπτωση στη λειτουργία της κοινής αγοράς- ότι είναι λοιπόν σκόπιμο να γίνει στον εν λόγω τομέα η προσέγγιση των νομοθεσιών που προβλέπεται στο άρθρο 100 της συνθήκης-

ότι φαίνεται αναγκαίο όπως η προσέγγιση αυτή των νομοθεσιών συνοδεύεται από κοινοτική δράση που θα αποβλέπει στην πραγματοποίηση με μία ευρύτερη ρύθμιση ενός από τους στόχους της Κοινότητος στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος- ότι πρέπει συνεπώς να προβλεφθούν για το σκοπό αυτό ορισμένες ειδικές διατάξεις- ότι αφού οι απαιτούμενες για το σκοπό αυτό εξουσίες δράσεως δεν προεβλέφθησαν στην συνθήκη, πρέπει να γίνει χρήση του άρθρου 235 της συνθήκης-

ότι κάθε ρύθμιση σχετική με τη διάθεση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων πρέπει να έχει σαν ένα από τους βασικούς της στόχους την προστασία του περιβάλλοντος από τα επιβλαβή αποτελέσματα τα οποία προκαλούνται από την απόρριψη, την εναπόθεση ή την επεξεργασία των εν λόγω ορυκτελαίων-

ότι η επαναχρησιμοποίηση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων δύναται να συμβάλλει στην πολιτική εφοδιασμού σε καύσιμα-

ότι το πρόγραμμα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στον τομέα του περιβάλλοντος (3) τονίζει τη σπουδαιότητα του προβλήματος της διαθέσεως των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων χωρίς να προξενηθεί βλάβη στο περιβάλλον-

ότι οι ποσότητες των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων και ειδικότερα των γαλακτωμάτων έχουν αυξηθεί στην Κοινότητα-

ότι ένα αποτελεσματικό και συνεπές σύστημα για την επεξεργασία των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων που να μην εμποδίζει τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές ούτε να επηρεάζει τους όρους του ανταγωνισμού, θα πρέπει να εφαρμοσθεί για όλα τα προϊόντα αυτά, ακόμη και σε εκείνα που συντίθεται μόνον εν μέρει από ορυκτέλαια καθώς και να προβλέπει την αβλαβή επεξεργασία τους με όρους οικονομικά ικανοποιητικούς-

ότι ένα τέτοιο σύστημα θα έπρεπε να ρυθμίζει την επεξεργασία, την απόρριψη, την εναπόθεση και τη συλλογή των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων και να προβλέπει ένα σύστημα παροχής αδειών για τις επιχειρήσεις οι οποίες διαθέτουν τα ως άνω ορυκτέλαια, τη συλλογή ή και την υποχρεωτική διάθεση αυτών σε ορισμένες περιπτώσεις, καθώς και τις κατάλληλες διαδικασίες ελέγχου-

ότι σε περίπτωση που ορισμένες επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να συλλέγουν και/ή να διαθέτουν τα χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια, πρέπει να είναι δυνατή η αποζημίωσή τους για το μέρος των σχετικών εξόδων τους που δεν καλύπτεται από τα έσοδά τους και ότι η αποζημίωση αυτή μπορεί μεταξύ άλλων να χρηματοδοτείται με μία επιβάρυνση των καινούριων ή αναγεννημένων ορυκτελαίων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Για την εφαρμογή της παρούσης οδηγίας με τον όρο "χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια" νοείται κάθε χρησιμοποιημένο ημίρευστο ή ρευστό προϊόν που συντίθεται εν όλω ή εν μέρει από ορυκτό ή συνθετικό ορυκτέλαιο, περιλαμβανομένων και των πετρελαιοειδών καταλοίπων των δεξαμενών, των μιγμάτων ελαίου και ύδατος και των γαλακτωμάτων.

Άρθρο 2

Τα Κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την εξασφάλιση της αβλαβούς συλλογής και διαθέσεως των χρησιμποιημένων ορυκτελαίων.

Άρθρο 3

Τα Κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να πραγματοποιηθεί, όσο είναι δυνατόν, η διάθεση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων με επαναχρησιμοποίηση (αναγέννηση ή καύση για άλλους σκοπούς εκτός από την καταστροφή).

Άρθρο 4

Τα Κράτη Μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να απαγορευθεί:

1. Κάθε απόρριψη χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων στα εσωτερικά επιφανειακά ύδατα, υπόγεια ύδατα, παράκτια ύδατα και ύδατα αποχετευτικών συστημάτων.

2. Κάθε εναπόθεση ή και απόρριψη χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων που έχουν επιβλαβή αποτελέσματα επί του εδάφους, όπως και κάθε ανεξέλεγκτη απόρριψη καταλοίπων που προέρχονται από τη μετατροπή των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων.

3. Κάθε επεξεργασία χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων η οποία προκαλεί ρύπανση της ατμοσφαίρας και υπερβαίνει το όριο που καθορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 5

Σε περίπτωση που οι στόχοι που καθορίζονται στα άρθρα 2, 3 και 4 δεν δύνανται να επιτευχθούν αλλιώς τα Κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε μία ή περισσότερες επιχειρήσεις να πραγματοποιήσουν τη συλλογή των προϊόντων που δίδονται σ'αυτές από τους κατόχους τους ή/και στη διάθεση αυτών κατά περίπτωση στη ζώνη που τους έχει παραχωρηθεί από τις αρμόδιες αρχές.

Άρθρο 6

Για την τήρηση των μέτρων που λαμβάνονται δυνάμει του άρθρου 4, κάθε επιχείρηση που διαθέτει τα χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια πρέπει να λάβει σχετική άδεια.

Η άδεια αυτή χορηγείται από την αρμόδια αρχή μετά από εξέταση των εγκαταστάσεων που περιλαμβάνει τους όρους που απαιτούνται από τους κανόνες της τεχνικής.

Άρθρο 7

Οποιοσδήποτε κατέχει χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια αν δεν είναι σε θέση να συμμορφωθεί προς τα μέτρα τα λαμβανόμενα δυνάμει του άρθρου 4, πρέπει να τα θέσει στη διάθεση της ή των επιχειρήσεων οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 5.

Άρθρο 8

Οι κάτοχοι ορισμένων ποσοτήτων χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων τα οποία περιέχουν ακάθαρτες προσμίξεις, που υπερβαίνουν ορισμένα ποσοστά, πρέπει να τα κατεργασθούν και να τα αποθηκεύσουν χωριστά.

Οι αρμόδιες αρχές καθορίζουν ενδεχομένως ανά κατηγορία προϊόντων τις ποσότητες και τα ποσοστά που προβλέπονται στο εδάφιο 1.

Άρθρο 9

Οι επιχειρήσεις οι οποίες συλλέγουν ή και διαθέτουν χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια πρέπει να πραγματοποιούν τις εργασίες αυτές με τέτοιον τρόπο ώστε να αποφεύγονται βλάβες του ύδατος, του αέρος και του εδάφους.

Άρθρο 10

Κάθε εγκατάσταση η οποία παράγει, συλλέγει ή/και διαθέτει μία ποσότητα χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων μεγαλύτερη της καθοριζομένης από κάθε Κράτος μέλος αλλά που δεν υπερβαίνει τα 500 λίτρα κατ' έτος πρέπει:

- να τηρεί βιβλίο καταγραφής της ποσότητος, ποιότητος, προελεύσεως και εναποθέσεως των εν λόγω ορυκτελαίων καθώς και της παραδόσεώς τους και παραλαβής τους, αναφέροντας, ιδίως, την ημερομηνία αυτών των τελευταίων, ή

- και να γνωστοποιεί τα στοιχεία αυτά στην αρμόδια αρχή κατόπιν αιτήσεώς της.

Τα Κράτη μέλη εξουσιοδοτούνται να καθορίζουν την ποσότητα των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων σύμφωνα προς το εδάφιο 1 και σε σχέση με ίση ποσότητα καινούριου ορυκτελαίου, που υπολογίζεται σύμφωνα με ένα λογικό σνντελεστή μετατροπής.

Άρθρο 11

Κάθε επιχείρηση η οποία διαθέτει χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια πρέπει να ανακοινώνει στις αρμόδιες αρχές, κατόπιν αιτήσεώς τους, όλες τις πληροφορίες περί της διαθέσεως ή εναποθέσεως των χρησιμοποιημένων αυτών ορυκτελαίων ή και των καταλοίπων τους.

Άρθρο 12

Οι προβλεπόμενες στο άρθρο 6 επιχειρήσεις ελέγχονται περιοδικά από την αρμόδια αρχή, ιδίως ως προς τη συμμόρφωσή τους προς τους όρους της αδείας.

Άρθρο 13

Σε αντιστάθμιση των υποχρεώσεων που τους επιβάλλονται από τα Κράτη μέλη κατ' εφαρμογήν του άρθρου 5, μπορούν να χορηγηθούν αποζημιώσεις στις επιχειρήσεις συλλογής ή/και διαθέσεως για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες. Οι αποζημιώσεις αυτές δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα πράγματι διαπιστωθέντα ετήσια ακάλυπτα έξοδα της επιχειρήσεως, λαμβανομένου υπόψη ενός λογικού κέρδους.

Οι ως άνω αποζημιώσεις δεν πρέπει να δημιουργούν σημαντικές διαταραχές στον ανταγωνισμό ούτε να δημιουργούν τεχνητές διακινήσεις ανταλλαγής των προϊόντων.

Άρθρο 14

Η χρηματοδότηση των αποζημιώσεων μπορεί να καλύπτεται, μεταξύ άλλων, με επιβάρυνση της τιμής των προϊόντων τα οποία μετά τη χρήση τους μετασχηματίζονται σε χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια ή με επιβαρύνσεις των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων.

Η χρηματοδότηση των αποζημιώσεων πρέπει να είναι σύμφωνη με την αρχή "ο ρυπαίνων πληρώνει".

Άρθρο 15

Κάθε Κράτος μέλος ανακοινώνει περιοδικά στην Επιτροπή τις τεχνικές του γνώσεις και την εμπειρία και τα αποτελέσματα τα οποία απορρέουν από την εφαρμογή των μέτρων τα οποία ελήφθησαν δυνάμει της παρούσης οδηγίας.

Η Επιτροπή διαβιβάζει στα Κράτη μέλη γενική περίληψη των ως άνω πληροφοριών.

Άρθρο 16

Ανά τριετία τα Κράτη μέλη συντάσσουν έκθεση επί της καταστάσεως της διαθέσεως των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων των χωρών τους και τη διαβιβάζουν στην Επιτροπή.

Άρθρο 17

Τα Κράτη μέλη εφαρμόζουν τα αναγκαία μέτρα για τη συμμόρφωσή τους με την παρούσα οδηγία εντός προθεσμίας είκοσι τεσσάρων μηνών από της κοινοποιήσεώς της και ενημερώνουν σχετικά αμέσως την Επιτροπή.

Άρθρο 18

Οι διατάξεις που υιοθετούνται από τα Κράτη μέλη δυνάμει της παρούσης οδηγίας δύνανται να εφαρμοσθούν προοδευτικά στις επιχειρήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 6 και που υφίστανται κατά το χρόνο κοινοποιήσεως της παρούσης οδηγίας, εντός προθεσμίας τεσσάρων ετών από την κοινοποίηση αυτή.

Άρθρο 19

Τα Κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή τα κείμενα των σπουδαιοτέρων διατάξεων εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 20

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται προς όλα τα Κράτη μέλη.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις 16 Ιουνίου 1975.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

R. RYAN

(1) ΕΕ αριθ. Α 85 της 18.7.1974, σ. 6.

(2) ΕΕ αριθ. Α 125 της 16.10.1974, σ. 33

(3) ΕΕ αριθ. Α 112 της 20.12.1973, σ. 3.

Top