EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22007A0517(03)

Συμφωνία επανεισδοχής μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας - Κοινές δηλώσεις

OJ L 129, 17.5.2007, p. 40–60 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 037 P. 204 - 224

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2007/341/oj

Related Council decision

17.5.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 129/40


ΣΥΜΦΩΝΙΑ

επανεισδοχής μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ,

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, εφεξής «Κοινότητα»,

και

Η ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΝΤΑΣ να ενισχύσουν τη συνεργασία τους προκειμένου να καταπολεμήσουν αποτελεσματικότερα τη λαθρομετανάστευση,

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Ρωσικής Ομοσπονδίας, αφετέρου, που συνάφθηκε στην Κέρκυρα στις 24 Ιουνίου 1994, και ιδίως το άρθρο 84 και την κοινή δήλωση σε σχέση με τα άρθρα 26, 32 και 37 της τελικής πράξης,

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την κοινή δήλωση που συμφωνήθηκε επ’ ευκαιρία της διάσκεψης κορυφής της Αγίας Πετρούπολης στις 31 Μαΐου 2003 με την οποία δηλώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ρωσική Ομοσπονδία συμφωνούν να ολοκληρώσουν εγκαίρως τις διαπραγματεύσεις σχετικά με συμφωνία επανεισδοχής,

ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να καθορίσουν, μέσω της παρούσας συμφωνίας και σε αμοιβαία βάση, ταχείες και αποτελεσματικές διαδικασίες για τον εντοπισμό και την επιστροφή ατόμων τα οποία δεν πληρούν, ή δεν πληρούν πλέον, τις προϋποθέσεις για την είσοδο, παρουσία ή διαμονή στα εδάφη της Ρωσικής Ομοσπονδίας ή ενός από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και για να διευκολύνουν τη διέλευση αυτών των ατόμων με πνεύμα συνεργασίας,

ΤΟΝΙΖΟΝΤΑΣ ΟΤΙ η παρούσα συμφωνία δεν θίγει τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τις αρμοδιότητες της Κοινότητας, των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσικής Ομοσπονδίας, τα οποία απορρέουν από το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης της διεθνούς νομοθεσίας όσον αφορά τα δικαιώματα του ανθρώπου, και κυρίως από την παγκόσμια διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου της 10ης Δεκεμβρίου 1948, τη διεθνή σύμβαση για τα αστικά και πολιτικά δικαιώματα της 16ης Δεκεμβρίου 1966, τη σύμβαση σχετικά με το καθεστώς των προσφύγων της 28ης Ιουλίου 1951 και το πρωτόκολλο σχετικά με το καθεστώς των προσφύγων της 31ης Ιανουαρίου 1967, την ευρωπαϊκή σύμβαση για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών της 4ης Νοεμβρίου 1950 και το πρωτόκολλό της αριθ. 4 της 16ης Σεπτεμβρίου 1963, και τη σύμβαση κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας της 10ης Δεκεμβρίου 1984,

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ το πρωτόκολλο σχετικά με τη θέση της Δανίας που προσαρτάται στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση της 7ης Φεβρουαρίου 1992 και στη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας της 25ης Μαρτίου 1957 και βεβαιώνοντας ότι οι διατάξεις της παρούσας συμφωνίας δεν εφαρμόζονται στο Βασίλειο της Δανίας,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΣΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

Άρθρο 1

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, νοούνται ως:

α)

«επανεισδοχή»: η μεταφορά από το αιτούν κράτος και η εισδοχή από το κράτος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση ατόμων (ιδίων υπηκόων του κράτους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση, υπηκόων τρίτων χωρών ή απάτριδων), οι οποίοι έχουν συλληφθεί να εισέρχονται παρανόμως να είναι παρόντες ή να διαμένουν στο αιτούν κράτος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας·

β)

«κράτος μέλος»: κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με εξαίρεση το Βασίλειο της Δανίας·

γ)

«υπήκοος κράτους μέλους»: κάθε πρόσωπο το οποίο έχει την ιθαγένεια κράτους μέλους, κατά την έννοια του κοινοτικού ορισμού·

δ)

«υπήκοος της Ρωσικής Ομοσπονδίας» ή «ρώσος υπήκοος»: κάθε άτομο που έχει την ιθαγένεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας σύμφωνα με τη νομοθεσία της·

ε)

«υπήκοος τρίτης χώρας»: κάθε πρόσωπο το οποίο έχει άλλη ιθαγένεια πέραν της ιθαγένειας της Ρωσικής Ομοσπονδίας ή εκείνης ενός εκ των κρατών μελών·

στ)

«άπατρις»: κάθε πρόσωπο το οποίο δεν έχει την ιθαγένεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας ή ενός εκ των κρατών μελών και το οποίο δεν μπορεί να αποδείξει ότι έχει την ιθαγένεια άλλου κράτους·

ζ)

«άδεια διαμονής»: κάθε επίσημη άδεια οποιουδήποτε είδους εκδιδόμενη από τη Ρωσική Ομοσπονδία ή από ένα εκ των κρατών μελών η οποία παρέχει στον δικαιούχο το δικαίωμα να διαμένει στην επικράτεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας ή ενός εκ των κρατών μελών. Δεν περιλαμβάνει προσωρινές άδειες διαμονής στην επικράτεια των εν λόγω κρατών σε συνδυασμό με την εξέταση αίτησης παροχής ασύλου ή άδειας διαμονής·

η)

«θεώρηση»: άδεια που εκδίδεται ή απόφαση που λαμβάνεται από τη Ρωσική Ομοσπονδία ή ένα από τα κράτη μέλη, η οποία είναι απαραίτητη για την είσοδο στην επικράτεια ή τη διέλευση μέσω της επικράτειας της Ρωσικής Ομοσπονδίας ή ενός εκ των κρατών μελών. Ο ορισμός αυτός δεν περιλαμβάνει την ειδική κατηγορία της θεώρησης διέλευσης/μετεπιβίβασης από αερολιμένα·

θ)

«αιτούν κράτος»: το κράτος (Ρωσική Ομοσπονδία ή ένα εκ των κρατών μελών) το οποίο υποβάλλει αίτηση επανεισδοχής σύμφωνα το τμήμα ΙΙΙ ή αίτηση διέλευσης σύμφωνα με το τμήμα IV της παρούσας συμφωνίας·

ι)

«κράτος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση»: το κράτος (Ρωσική Ομοσπονδία ή ένα εκ των κρατών μελών) προς το οποίο απευθύνεται αίτηση επανεισδοχής σύμφωνα με το τμήμα ΙΙΙ ή αίτηση διέλευσης σύμφωνα με το τμήμα IV της παρούσας συμφωνίας·

ια)

«αρμόδια αρχή»: κάθε εθνική αρχή της Ρωσικής Ομοσπονδίας ή ενός εκ των κρατών μελών η οποία είναι επιφορτισμένη με την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας, όπως ορίζεται στο διμερές πρωτόκολλο εφαρμογής που συνάφθηκε μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και κάθε κράτους μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 1 στοιχείο α της παρούσας συμφωνίας·

ιβ)

«παραμεθόριος περιοχή»: μία περίμετρος 30 χιλιομέτρων σε σχέση με το κοινό χερσαίο σύνορο μεταξύ ενός κράτους μέλους και της Ρωσικής Ομοσπονδίας, καθώς επίσης τα εδάφη των θαλασσίων λιμένων, συμπεριλαμβανομένων των τελωνειακών ζωνών, και των διεθνών αεροδρομίων των κρατών μελών και της Ρωσικής Ομοσπονδίας·

ιγ)

«συνοριακό σημείο διέλευσης»: κάθε σημείο διέλευσης στο οποίο παρέχεται άδεια από τα κράτη μέλη ή τη Ρωσική Ομοσπονδία για τη διέλευση των αντίστοιχων χερσαίων και θαλάσσιων συνόρων τους, συμπεριλαμβανομένων των διεθνών αερολιμένων και των θαλάσσιων λιμένων·

ιδ)

«διέλευση»: η διέλευση υπηκόου τρίτης χώρας ή απάτριδος μέσω της επικράτειας του κράτους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση ενώ ταξιδεύει από το αιτούν κράτος προς τη χώρα προορισμού.

ΤΜΗΜΑ I

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΑΝΕΙΣΔΟΧΗΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

Άρθρο 2

Επανεισδοχή ρώσων υπηκόων

1.   Η Ρωσική Ομοσπονδία επιτρέπει την επανεισδοχή, μετά από αίτηση ενός κράτους μέλους και σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρούσα συμφωνία, όλων των ατόμων τα οποία δεν πληρούν, ή δεν πληρούν πλέον, τις ισχύουσες προϋποθέσεις εισόδου, παρουσίας ή διαμονής στην επικράτεια του αιτούντος κράτους μέλους, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύεται, σύμφωνα με το άρθρο 9 της παρούσας συμφωνίας, ότι πρόκειται για υπηκόους της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Το ίδιο ισχύει για τα παρανόμως παρόντα ή διαμένοντα άτομα, τα οποία κατείχαν την ιθαγένεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας κατά τη στιγμή εισόδου στην επικράτεια ενός κράτους μέλους αλλά στη συνέχεια παραιτήθηκαν από αυτήν σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας, χωρίς να έχουν αποκτήσει την ιθαγένεια ή άδεια διαμονής του εν λόγω κράτους μέλους ή οποιουδήποτε άλλου κράτους.

2.   Όταν η Ρωσική Ομοσπονδία απαντήσει θετικά στην αίτηση επανεισδοχής, η αρμόδια διπλωματική αποστολή ή το αρμόδιο προξενικό γραφείο της Ρωσικής Ομοσπονδίας εκδίδει, εφόσον χρειάζεται και χωρίς καθυστέρηση, ανεξάρτητα από τη βούληση του προς επανεισδοχή προσώπου, το απαραίτητο ταξιδιωτικό έγγραφο για την επιστροφή του ενδιαφερομένου, με διάρκεια ισχύος 30 ημερολογιακών ημερών. Εάν για οποιονδήποτε λόγο ο ενδιαφερόμενος δεν μπορεί να μεταφερθεί κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος του ταξιδιωτικού εγγράφου, η αρμόδια διπλωματική αποστολή ή το αρμόδιο προξενικό γραφείο της Ρωσικής Ομοσπονδίας εκδίδει χωρίς καθυστέρηση ένα νέο ταξιδιωτικό έγγραφο με την ίδια διάρκεια ισχύος.

Άρθρο 3

Επανεισδοχή υπηκόων τρίτων χωρών και απάτριδων

1.   Η Ρωσική Ομοσπονδία επιτρέπει την επανεισδοχή, μετά από αίτηση κράτους μέλους και σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρούσα συμφωνία, όλων των υπηκόων τρίτων χωρών ή απατρίδων, οι οποίοι δεν πληρούν ή δεν πληρούν πλέον τις ισχύουσες προϋποθέσεις εισόδου, παρουσίας ή διαμονής στην επικράτεια του αιτούντος κράτους μέλους, υπό τον όρο ότι μπορεί να αποδειχθεί ότι, σύμφωνα με το άρθρο 10 της παρούσας συμφωνίας, οι ενδιαφερόμενοι:

α)

είναι κάτοχοι, κατά τη στιγμή υποβολής της αίτησης επανεισδοχής, έγκυρης θεώρησης που έχει εκδοθεί από τη Ρωσική Ομοσπονδία και έχουν εισέλθει στην επικράτεια ενός κράτους μέλους προερχόμενοι απευθείας από την επικράτεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας· ή

β)

είναι κάτοχοι, κατά τη στιγμή της υποβολής της αίτησης επανεισδοχής, έγκυρης άδειας διαμονής που έχει εκδοθεί από τη Ρωσική Ομοσπονδία· ή

γ)

εισήλθαν παράνομα στην επικράτεια των κρατών μελών προερχόμενοι απ’ευθείας από την επικράτεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

2.   Η υποχρέωση επανεισδοχής που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)

ο υπήκοος τρίτης χώρας ή ο άπατρις βρισκόταν απλά υπό καθεστώς μετεπιβίβασης μέσω διεθνούς αεροδρομίου της Ρωσικής Ομοσπονδίας· ή

β)

το αιτούν κράτος μέλος ή άλλο κράτος μέλος έχει χορηγήσει θεώρηση ή άδεια διαμονής στον υπήκοο τρίτης χώρας ή τον απάτριδα, εκτός εάν το συγκεκριμένο άτομο είναι κάτοχος θεώρησης ή άδειας διαμονής, η οποία έχει εκδοθεί από τη Ρωσική Ομοσπονδία και έχει μεγαλύτερη διάρκεια ισχύος·

γ)

ο υπήκοος τρίτης χώρας ή ο άπατρις τυγχάνει απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης για να εισέλθει στην επικράτεια του αιτούντος κράτους μέλους.

3.   Σε περίπτωση θετικής απάντησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην αίτηση επανεισδοχής, το αιτούν κράτος μέλος χορηγεί στον ενδιαφερόμενο ταξιδιωτικό έγγραφο που αναγνωρίζεται από τη Ρωσική Ομοσπονδία (ενιαίου τύπου ταξιδιωτικό έγγραφο της ΕΕ για σκοπούς απομάκρυνσης/απέλασης σύμφωνα με τον τύπο που ορίζεται στη σύσταση του Συμβουλίου της 30ής Νοεμβρίου 1994).

ΤΜΗΜΑ II

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΑΝΕΙΣΔΟΧΗΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Άρθρο 4

Επανεισδοχή υπηκόων των κρατών μελών

1.   Το κράτος μέλος επιτρέπει την επανεισδοχή, μετά από αίτηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας και σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρούσα απόφαση, οποιουδήποτε ο οποίος δεν πληροί ή δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις εισόδου, παρουσίας και διαμονής που ισχύουν στην επικράτεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας, στο βαθμό που αποδεικνύεται, σύμφωνα με το άρθρο 9 της παρούσας συμφωνίας, ότι ο ενδιαφερόμενος είναι υπήκοος του εν λόγω κράτους μέλους.

Το ίδιο ισχύει για τα παρανόμως παρόντα ή διαμένοντα πρόσωπα, τα οποία κατείχαν την ιθαγένεια του κράτους μέλους κατά τη στιγμή εισόδου στην επικράτεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας αλλά στη συνέχεια παραιτήθηκαν από αυτήν σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους μέλους, χωρίς να έχουν αποκτήσει την ιθαγένεια ή άδεια διαμονής της Ρωσικής Ομοσπονδίας ή οποιουδήποτε άλλου κράτους.

2.   Σε περίπτωση που το κράτος μέλος απαντήσει θετικά στην αίτηση επανεισδοχής, η αρμόδια διπλωματική αποστολή ή το αρμόδιο προξενικό γραφείο του συγκεκριμένου κράτους μέλους εκδίδει, εφόσον χρειάζεται και χωρίς καθυστέρηση, ανεξάρτητα από τη βούλησή του προς επανεισδοχή προσώπου, το απαραίτητο για την επιστροφή του ενδιαφερομένου ταξιδιωτικό έγγραφο, με διάρκεια ισχύος 30 ημερολογιακών ημερών. Εάν για οποιονδήποτε λόγο ο ενδιαφερόμενος δεν μπορεί να μεταφερθεί εντός της περιόδου ισχύος του ταξιδιωτικού εγγράφου, το συγκεκριμένο κράτος μέλος εκδίδει χωρίς καθυστέρηση νέο ταξιδιωτικό έγγραφο με την ίδια διάρκεια ισχύος.

Άρθρο 5

Επανεισδοχή υπηκόων τρίτων χωρών και απάτριδων

1.   Ένα κράτος μέλος επιτρέπει την επανεισδοχή, μετά από αίτηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας και σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρούσα συμφωνία, όλων των υπηκόων τρίτων χωρών ή απάτριδων, οι οποίοι δεν πληρούν, ή δεν πληρούν πλέον, τις ισχύουσες προϋποθέσεις εισόδου, παρουσίας ή διαμονής στην επικράτεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας, υπό τον όρο ότι μπορεί να αποδειχθεί σύμφωνα με το άρθρο 10 της παρούσας συμφωνίας ότι τα συγκεκριμένα άτομα:

α)

είναι κάτοχοι, κατά τη στιγμή της υποβολής της αίτησης επανεισδοχής, έγκυρης θεώρησης που έχει εκδοθεί από το κράτος μέλος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση και εισέρχονται στην επικράτεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας προερχόμενοι απευθείας από την επικράτεια του κράτους μέλους· ή

β)

είναι κάτοχοι, κατά τη στιγμή της υποβολής της αίτησης επανεισδοχής, έγκυρης άδειας διαμονής που έχει εκδοθεί από το κράτος μέλος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση· ή

γ)

έχουν εισέλθει παράνομα στην επικράτεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας προερχόμενοι απευθείας από την επικράτεια του κράτους μέλους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση.

2.   Η υποχρέωση επανεισδοχής που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)

ο υπήκοος τρίτης χώρας ή ο άπατρις βρισκόταν απλά υπό καθεστώς μετεπιβίβασης σε διεθνές αεροδρόμιο του κράτους μέλους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση·

β)

η Ρωσική Ομοσπονδία έχει χορηγήσει στον υπήκοο τρίτης χώρας ή στον απάτριδα θεώρηση ή άδεια διαμονής, εκτός εάν το συγκεκριμένο άτομο είναι κάτοχος θεώρησης ή άδειας διαμονής που εξέδωσε το κράτος μέλος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση, η οποία έχει μεγαλύτερη διάρκεια ισχύος·

γ)

ο υπήκοος τρίτης χώρας ή ο άπατρις δικαιούται απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης για να εισέλθει στην επικράτεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

3.   Η υποχρέωση επανεισδοχής, που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου ισχύει για το κράτος μέλος που έχει χορηγήσει τη θεώρηση ή την άδεια διαμονής. Αν δύο ή περισσότερα κράτη μέλη εξέδωσαν θεώρηση ή άδεια διαμονής, η υποχρέωση επανεισδοχής που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, βαρύνει το κράτος μέλος που εξέδωσε το έγγραφο με τη μεγαλύτερη διάρκεια ισχύος ή, αν ένα ή περισσότερα από αυτά τα έγγραφα έχουν ήδη λήξει, τότε το έγγραφο το οποίο συνεχίζει να ισχύει. Αν όλα τα έγγραφα έχουν ήδη λήξει, η υποχρέωση επανεισδοχής, που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, βαρύνει το κράτος μέλος που εξέδωσε το έγγραφο με την πιο πρόσφατη ημερομηνία λήξης.

4.   Σε περίπτωση θετικής απάντησης στην αίτηση επανεισδοχής εκ μέρους του κράτους μέλους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση, η Ρωσική Ομοσπονδία χορηγεί στο προς επανεισδοχή πρόσωπο ταξιδιωτικό έγγραφο που αναγνωρίζεται από το συγκεκριμένο κράτος μέλος.

ΤΜΗΜΑ III

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΑΝΕΙΣΔΟΧΗΣ

Άρθρο 6

Αίτηση επανεισδοχής

1.   Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, η μεταφορά ατόμου για το οποίο γίνεται η επανεισδοχή με βάση μία από τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 2 έως 5, απαιτεί την υποβολή αίτησης επανεισδοχής στις αρμόδιες αρχές του κράτους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση.

2.   Κατά παρέκκλιση των άρθρων 2 έως 5 της παρούσας συμφωνίας, δεν απαιτείται αίτηση επανεισδοχής εάν το προς επανεισδοχή άτομο είναι κάτοχος έγκυρου εθνικού διαβατηρίου και, εάν πρόκειται για υπήκοο τρίτης χώρας ή απάτριδα, εξίσου κάτοχος έγκυρης θεώρησης ή άδειας διαμονής του κράτους το οποίο οφείλει να επιτρέψει την επανεισδοχή του.

3.   Εάν κάποιος έχει συλληφθεί στην παραμεθόρια περιοχή του αιτούντος κράτους αφού έχει διέλθει παράνομα τα σύνορα προερχόμενος απευθείας από την επικράτεια του κράτους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση, το αιτούν κράτος μπορεί να υποβάλει αίτηση επανεισδοχής εντός προθεσμίας δύο εργασίμων ημερών από την ημερομηνία σύλληψης του ενδιαφερομένου (συνοπτική διαδικασία).

Άρθρο 7

Περιεχόμενο των αιτήσεων επανεισδοχής

1.   Όλες οι αιτήσεις επανεισδοχής πρέπει να περιλαμβάνουν τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)

τα προσωπικά στοιχεία του ατόμου για το οποίο γίνεται η επανεισδοχή (π.χ. ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης και –ει δυνατόν– τόπος γέννησης, και τελευταίος τόπος διαμονής)·

β)

αναφορά των αποδεικτικών στοιχείων όσον αφορά την ιθαγένεια, την παράνομη είσοδο και διαμονή, και τους λόγους επανεισδοχής των υπηκόων τρίτων χωρών και απάτριδων, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 και στο άρθρο 5 παράγραφος 1 της παρούσας συμφωνίας.

2.   Στο μέτρο του δυνατού, η αίτηση επανεισδοχής πρέπει να περιλαμβάνει επίσης τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)

δήλωση που αναφέρει ότι το μεταφερόμενο άτομο μπορεί να χρειαστεί βοήθεια ή ιατρική περίθαλψη, υπό τον όρο ότι το συγκεκριμένο άτομο έχει δώσει ρητά τη συγκατάθεσή του·

β)

κάθε άλλο μέτρο προστασίας ή ασφάλειας που μπορεί να είναι αναγκαίο σε περίπτωση ατομικής μεταφοράς.

3.   Ένα κοινό έντυπο που πρέπει να χρησιμοποιείται για τις αιτήσεις επανεισδοχής, επισυνάπτεται ως παράρτημα 1 της παρούσας συμφωνίας.

Άρθρο 8

Απάντηση στην αίτηση επανεισδοχής

Η απάντηση στην αίτηση επανεισδοχής χορηγείται εγγράφως.

Άρθρο 9

Αποδεικτικά στοιχεία όσον αφορά την ιθαγένεια

1.   Δυνάμει του άρθρου 2 παράγραφος 1 και του άρθρου 4 παράγραφος 1 της παρούσας συμφωνίας, η ιθαγένεια μπορεί να αποδειχθεί μέσω τουλάχιστον ενός εκ των εγγράφων που απαριθμούνται στο παράρτημα 2 της παρούσας συμφωνίας, ακόμα και αν έχει λήξει η διάρκεια ισχύος του. Εφόσον προσκομιστούν τα συγκεκριμένα έγγραφα, τα κράτη μέλη και η Ρωσική Ομοσπονδία αναγνωρίζουν αμοιβαία την ιθαγένεια, χωρίς να απαιτείται περαιτέρω έρευνα.

2.   Εάν δεν μπορεί να προσκομισθεί κανένα από τα έγγραφα που απαριθμούνται στο παράρτημα 2 της παρούσας συμφωνίας, η ιθαγένεια σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 και το άρθρο 4 παράγραφος 1 της παρούσας συμφωνίας μπορεί να αποδειχθεί με τη βοήθεια τουλάχιστον ενός εκ των εγγράφων που αναφέρονται στο παράρτημα 3 της παρούσας συμφωνίας, ακόμα και εάν έχει λήξει η διάρκεια ισχύος του.

Εάν προσκομισθούν τα έγγραφα που απαριθμούνται στο παράρτημα 3 A της παρούσας συμφωνίας, τα κράτη μέλη και η Ρωσική Ομοσπονδία θεωρούν την ιθαγένεια αποδειχθείσα, εκτός εάν μπορούν να αποδείξουν το αντίθετο·

εάν προσκομισθούν τα έγγραφα που απαριθμούνται στο παράρτημα 3 B της παρούσας συμφωνίας, τα κράτη μέλη και η Ρωσική Ομοσπονδία θεωρούν αμοιβαία ότι υπάρχει λόγος να ξεκινήσει δέουσα έρευνα.

3.   Η απόδειξη της ιθαγένειας δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί με πλαστά έγγραφα.

4.   Εάν κανένα από τα έγγραφα που απαριθμούνται στα παραρτήματα 2 ή 3 της παρούσας συμφωνίας δεν μπορεί να προσκομισθεί, οι αρμόδιες διπλωματικές και προξενικές αντιπροσωπείες της Ρωσικής Ομοσπονδίας ή του οικείου κράτους μέλους μεριμνούν, μετά από αίτηση, για μία συνέντευξη εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος με το πρόσωπο του οποίου πρέπει να γίνει η επανεισδοχή, προκειμένου να αποδειχθεί η ιθαγένειά του. Η εφαρμοστέα σε αυτές τις συνεντεύξεις διαδικασία πρέπει να θεσπισθεί στα πρωτόκολλα εφαρμογής που αναφέρονται στο άρθρο 20 της παρούσας συμφωνίας.

Άρθρο 10

Αποδεικτικά στοιχεία όσον αφορά υπηκόους τρίτων χωρών και απάτριδες

1.   Η απόδειξη των λόγων επανεισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών και απάτριδων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 και στο άρθρο 5 παράγραφος 1, μπορεί να προσκομισθεί με τη βοήθεια τουλάχιστον ενός εκ των εγγράφων που απαριθμούνται στο παράρτημα 4 της παρούσας συμφωνίας. Τα κράτη μέλη και η Ρωσική Ομοσπονδία αναγνωρίζουν αμοιβαία την απόδειξη αυτή χωρίς να απαιτείται περαιτέρω έρευνα.

2.   Έμμεση απόδειξη των λόγων επανεισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών και απάτριδων σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 και το άρθρο 5 παράγραφος 1 της παρούσας συμφωνίας μπορεί να προσκομισθεί με τη βοήθεια τουλάχιστον ενός εκ των εγγράφων που απαριθμούνται στο παράρτημα 5 της παρούσας συμφωνίας.

Εάν προσκομισθούν τα αποδεικτικά μέσα που αναφέρονται στο παράρτημα 5 Α της παρούσας συμφωνίας, τα κράτη μέλη και η Ρωσική Ομοσπονδία θεωρούν αμοιβαία ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις, εκτός εάν μπορούν να αποδείξουν το αντίθετο·

εάν προσκομισθούν τα αποδεικτικά μέσα που αναφέρονται στο παράρτημα 5 B της παρούσας συμφωνίας, τα κράτη μέλη και η Ρωσική Ομοσπονδία θεωρούν αμοιβαία ότι υπάρχει λόγος να ξεκινήσει δέουσα έρευνα.

3.   Η απόδειξη των λόγων επανεισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών και απάτριδων δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί με πλαστά έγγραφα.

4.   Το παράνομο της εισόδου, παρουσίας ή διαμονής αποδεικνύεται με βάση τα ταξιδιωτικά έγγραφα του συγκεκριμένου ατόμου στα οποία δεν εμφανίζεται η αναγκαία θεώρηση ή άδεια διαμονής για την επικράτεια του αιτούντος κράτους μέλους. Δεόντως αιτιολογημένη δήλωση του αιτούντος κράτους ότι διαπιστώθηκε πως το συγκεκριμένο άτομο δεν είχε τα αναγκαία ταξιδιωτικά έγγραφα, την αναγκαία θεώρηση ή άδεια διαμονής παρέχει, εξίσου, εκ πρώτης όψεως αποδείξεις όσον αφορά την παράνομη είσοδο, παρουσία ή διαμονή.

Άρθρο 11

Προθεσμίες

1.   Η αίτηση επανεισδοχής πρέπει να υποβληθεί στην αρμόδια αρχή του κράτους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση, εντός μέγιστης προθεσμίας 180 ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία κατά την οποία η αρμόδια αρχή του αιτούντος κράτους μέλους λαμβάνει γνώση ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας ή ο άπατρις δεν πληροί ή δεν πληροί πλέον τις ισχύουσες προϋποθέσεις για την είσοδο, παρουσία ή διαμονή του.

2.   Η αίτηση επανεισδοχής πρέπει να λάβει απάντηση εντός μέγιστης προθεσμίας 25 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία του αποδεικτικού παραλαβής της αίτησης. Υπό την επιφύλαξη ειδικών ρυθμίσεων που μπορούν να συμφωνηθούν στο πλαίσιο των πρωτοκόλλων εφαρμογής που συνάπτονται σύμφωνα με το άρθρο 20, όταν νομικά ή πραγματικά εμπόδια αντιτίθενται στη χορήγηση εμπρόθεσμης απάντησης, η προθεσμία παρατείνεται, μετά από δεόντως αιτιολογημένη αίτηση, μέχρι το διάστημα των 60 ημερολογιακών ημερών.

3.   Στην περίπτωση αίτησης επανεισδοχής που υποβάλλεται σύμφωνα με τη συνοπτική διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 3 της παρούσας συμφωνίας, η απάντηση πρέπει να χορηγηθεί εντός δύο εργασίμων ημερών (όπως αυτές καθορίζονται από τη νομοθεσία του κράτους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση) από την ημερομηνία του αποδεικτικού παραλαβής της εν λόγω αίτησης.

4.   Μετά τη λήξη των προθεσμιών που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου, η επανεισδοχή θεωρείται εγκριθείσα.

5.   Ο ενδιαφερόμενος μεταφέρεται εντός 90 ημερολογιακών ημερών. Σε περίπτωση μεταφοράς σύμφωνα με τη συνοπτική διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 3 της παρούσας συμφωνίας, ο ενδιαφερόμενος μεταφέρεται εντός δύο εργασίμων ημερών. Κατόπιν αιτήσεως, αυτή η προθεσμία μπορεί να παραταθεί για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εξέταση των νομικών ή πρακτικών εμποδίων. Οι προθεσμίες που προβλέπονται στη συγκεκριμένη παράγραφο αρχίζουν από την ημερομηνία παραλαβής θετικής απάντησης στην αίτηση επανεισδοχής.

Άρθρο 12

Απόρριψη αίτησης επανεισδοχής

Η απόρριψη αίτησης επανεισδοχής πρέπει να αιτιολογείται δεόντως.

Άρθρο 13

Λεπτομέρειες και τρόποι μεταφοράς

1.   Πριν από τη μεταφορά του ενδιαφερομένου, οι αρμόδιες αρχές της Ρωσικής Ομοσπονδίας και του οικείου κράτους μέλους προβαίνουν εγγράφως και εκ των προτέρων σε ορισμένες διευθετήσεις σχετικά με την ημερομηνία μεταφοράς, το σημείο διέλευσης των συνόρων και την πιθανή συνοδεία.

2.   Όλα τα μέσα μεταφοράς, αεροπορικά, χερσαία ή θαλάσσια, επιτρέπονται για τους σκοπούς της μεταφοράς. Η επιστροφή αεροπορικώς δεν περιορίζεται στη χρήση του εθνικού αερομεταφορέα ή του προσωπικού του αιτούντος κράτους, και μπορεί να πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο τακτικών πτήσεων καθώς και ναυλωμένων πτήσεων.

ΤΜΗΜΑ IV

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ

Άρθρο 14

Γενικές αρχές

1.   Τα κράτη μέλη και η Ρωσική Ομοσπονδία περιορίζουν τη διέλευση υπηκόων τρίτων χωρών ή απάτριδων, στις περιπτώσεις στις οποίες αυτά τα άτομα δεν μπορούν να επιστρέψουν απευθείας στη χώρα προορισμού.

2.   Η Ρωσική Ομοσπονδία επιτρέπει τη διέλευση υπηκόων τρίτων χωρών ή απάτριδων, αν το ζητήσει ένα κράτος μέλος, και ένα κράτος μέλος επιτρέπει τη διέλευση υπηκόων τρίτων χωρών ή απάτριδων, αν το ζητήσει η Ρωσική Ομοσπονδία, υπό τον όρο ότι εξασφαλίζεται τόσο η συνέχεια του ταξιδιού σε πιθανά άλλα κράτη διέλευσης όσο και η εισδοχή από το κράτος προορισμού.

3.   Η Ρωσική Ομοσπονδία ή ένα κράτος μέλος μπορεί να αρνηθεί τη διέλευση:

α)

αν ο υπήκοος τρίτης χώρας ή ο άπατρις διατρέχει πραγματικό κίνδυνο να υποστεί βασανιστήρια, απάνθρωπη ή βάναυση μεταχείριση ή τιμωρία, ή ακόμα τη θανατική ποινή, ή να υποστεί διώξεις για λόγους φυλής, θρησκείας, ιθαγένειας ή συμμετοχής σε μια ορισμένη κοινωνική ομάδα, ή για τις πολιτικές του πεποιθήσεις στο κράτος προορισμού ή σε άλλο κράτος διέλευσης· ή

β)

αν ο υπήκοος τρίτης χώρας ή ο άπατρις κινδυνεύει να υποστεί ποινική δίωξη ή κυρώσεις στο κράτος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση ή σε άλλο κράτος διέλευσης· ή

γ)

για λόγους δημόσιας υγείας, εθνικής ασφάλειας, δημόσιας τάξης, ή άλλους λόγους εθνικού συμφέροντος του κράτους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση.

4.   Η Ρωσική Ομοσπονδία ή ένα κράτος μέλος μπορεί να ανακαλέσει την άδεια που έχει εκδοθεί σε περίπτωση που προκύψουν μεταγενέστερα ή έλθουν στην επιφάνεια οι συνθήκες που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, οι οποίες μπορούν να εμποδίσουν τη διέλευση, ή αν δεν εξασφαλίζεται πλέον η συνέχεια του ταξιδιού σε πιθανά κράτη διέλευσης ή η επανεισδοχή από το κράτος προορισμού. Στην περίπτωση αυτή, το αιτούν κράτος αναλαμβάνει εκ νέου, δεόντως και χωρίς καθυστέρηση, τον υπήκοο τρίτης χώρας ή τον απάτριδα.

Άρθρο 15

Διαδικασία διέλευσης

1.   Κάθε αίτηση διέλευσης πρέπει να απευθύνεται εγγράφως στις αρμόδιες αρχές και να περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)

τρόπος διέλευσης (αεροπορικώς, διά ξηράς ή διά θαλάσσης), άλλα πιθανά κράτη διέλευσης και προβλεπόμενος τελικός προορισμός·

β)

προσωπικά στοιχεία του εν λόγω ατόμου (π.χ. ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης και –ει δυνατόν– τόπος γέννησης, ιθαγένεια, τύπος και αριθμός του ταξιδιωτικού εγγράφου)·

γ)

προβλεπόμενο σημείο διέλευσης των συνόρων, χρονική στιγμή μεταφοράς και πιθανή χρήση συνοδείας·

δ)

μία δήλωση ότι, σύμφωνα με τη γνώμη του αιτούντος κράτους, πληρούνται οι όροι που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 2, και ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος απόρριψης της αίτησης κατά την έννοια του άρθρου 14 παράγραφος 3.

Ένα κοινό έντυπο που πρέπει να χρησιμοποιείται για τις αιτήσεις διέλευσης επισυνάπτεται στο παράρτημα 6 της παρούσας συμφωνίας.

2.   Το κράτος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση ενημερώνει εγγράφως τις αρμόδιες αρχές του αιτούντος κράτους σχετικά με τη συναίνεση στην εισδοχή, επιβεβαιώνοντας το σημείο διέλευσης των συνόρων και την προβλεπόμενη ημερομηνία και ώρα εισδοχής, ή το ενημερώνει σχετικά με την άρνηση της εισδοχής και τους λόγους της άρνησης αυτής.

3.   Αν η διέλευση πραγματοποιείται αεροπορικώς (μετεπιβίβαση), το άτομο για το οποίο γίνεται η επανεισδοχή και η πιθανή συνοδεία του απαλλάσσονται από την υποχρέωση να διαθέτουν ειδική θεώρηση μετεπιβίβασης μέσω αεροδρομίου.

4.   Οι αρμόδιες αρχές του κράτους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση, με την επιφύλαξη αμοιβαίων διαβουλεύσεων, υποβοηθούν τη διέλευση, ειδικότερα με την επιτήρηση των εν λόγω ατόμων και την παροχή των κατάλληλων εξοπλισμών για το σκοπό αυτό.

ΤΜΗΜΑ V

ΚΟΣΤΟΣ

Άρθρο 16

Έξοδα μεταφοράς και διέλευσης

Με την επιφύλαξη του δικαιώματος των αρμόδιων αρχών να ανακτούν το κόστος, που συνδέεται με την επανεισδοχή, από το άτομο για το οποίο γίνεται η εν λόγω επανεισδοχή ή από τρίτο μέρος, όλα τα έξοδα μεταφοράς που προκύπτουν στο πλαίσιο της διαδικασίας επανεισδοχής και διέλευσης μέχρι το σημείο διέλευσης των συνόρων του κράτους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση βαρύνουν το αιτούν κράτος.

ΤΜΗΜΑ VI

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Άρθρο 17

Προστασία δεδομένων

Η κοινοποίηση προσωπικών στοιχείων γίνεται μόνον εάν αυτή η κοινοποίηση είναι αναγκαία για την εκτέλεση της παρούσας συμφωνίας από τις αρμόδιες αρχές της Ρωσικής Ομοσπονδίας ή κράτους μέλους ανάλογα με την περίπτωση. Κατά την κοινοποίηση και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, οι αρμόδιες αρχές της Ρωσικής Ομοσπονδίας συμμορφώνονται με τη σχετική εθνική νομοθεσία και οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους συμμορφώνονται με τις διατάξεις της οδηγίας 95/46/ΕΚ και της εθνικής νομοθεσίας που έχει θεσπιστεί από το συγκεκριμένο κράτος μέλος κατ’ εφαρμογή της εν λόγω οδηγίας. Επιπλέον, εφαρμόζονται οι ακόλουθες αρχές:

α)

τα προσωπικά δεδομένα χρησιμοποιούνται με θεμιτό και νόμιμο τρόπο·

β)

τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να συλλέγονται για τον συγκεκριμένο, σαφή και νόμιμο σκοπό της εφαρμογής της παρούσας συμφωνίας και δεν μπορούν να τυγχάνουν περαιτέρω επεξεργασίας κατά τρόπο ασυμβίβαστο με τον συγκεκριμένο σκοπό·

γ)

τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να είναι τα κατάλληλα, συναφή και να μην υπερβαίνουν το σκοπό για τον οποίο συγκεντρώνονται ή/και υφίστανται περαιτέρω επεξεργασία· ειδικότερα, τα προσωπικά δεδομένα που κοινοποιούνται πρέπει να αφορούν μόνο τις ακόλουθες πληροφορίες:

τα στοιχεία του προσώπου που πρόκειται να μεταφερθεί (π.χ. όνομα/τα, επώνυμο/α, τυχόν προγενέστερα ονόματα, άλλα χρησιμοποιούμενα ονόματα/παρωνύμια ή ψευδώνυμα, ημερομηνία και τόπος γέννησης, φύλο, παρούσα και οποιαδήποτε προηγούμενη ιθαγένεια)·

την ταυτότητα ή το διαβατήριο (είδος, αριθμός, διάρκεια ισχύος, ημερομηνία έκδοσης, εκδούσα αρχή και τόπος έκδοσης)·

ενδιάμεσες στάσεις και δρομολόγια·

άλλες πληροφορίες που απαιτούνται για την εξακρίβωση της ταυτότητας του προσώπου που πρόκειται να μεταφερθεί ή για την εξέταση των προϋποθέσεων επανεισδοχής δυνάμει της παρούσας συμφωνίας·

δ)

τα δεδομένα πρέπει να είναι ακριβή και, εάν είναι αναγκαίο, να ενημερώνονται·

ε)

τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να φυλάσσονται σε μορφή που να επιτρέπει την εξακρίβωση της ταυτότητας των συγκεκριμένων προσώπων για περίοδο που να μην υπερβαίνει αυτήν που απαιτείται για τους σκοπούς της συλλογής ή περαιτέρω επεξεργασίας τους·

στ)

τόσο η αρμόδια αρχή που κοινοποιεί προσωπικά δεδομένα όσο και η παραλήπτρια αρχή λαμβάνουν όλα τα δέοντα μέτρα για τη διόρθωση, διαγραφή ή το κλείδωμα των προσωπικών δεδομένων, σε περίπτωση που η επεξεργασία τους δεν συμβιβάζεται με τις διατάξεις των στοιχείων γ) και δ) του παρόντος άρθρου, ιδιαίτερα όταν τα εν λόγω δεδομένα δεν είναι κατάλληλα, συναφή, ακριβή ή είναι δυσανάλογα σε σχέση με το σκοπό της επεξεργασίας. Αυτό περιλαμβάνει και την υποχρέωση κοινοποίησης προς το άλλο μέρος κάθε διόρθωσης, διαγραφής ή κλειδώματος των προσωπικών δεδομένων·

ζ)

η παραλήπτρια αρχή ενημερώνει, μετά από αίτηση, την κοινοποιούσα αρχή σχετικά με τη χρήση των κοινοποιηθέντων δεδομένων και με τα αποτελέσματα της χρήσης αυτής·

η)

τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να κοινοποιούνται μόνο στις αρμόδιες αρχές που είναι επιφορτισμένες με την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας. Η περαιτέρω κοινοποίηση σε άλλους φορείς προϋποθέτει την προηγούμενη έγκριση της κοινοποιούσας αρχής·

θ)

τόσο η κοινοποιούσα όσο και η παραλήπτρια αρχή υποχρεούνται να προβαίνουν σε έγγραφη καταχώριση της κοινοποίησης και της παραλαβής των προσωπικών δεδομένων.

ΤΜΗΜΑ VII

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Άρθρο 18

Σχέση με άλλες διεθνείς υποχρεώσεις

1.   Η παρούσα συμφωνία δεν θίγει τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τις αρμοδιότητες της Κοινότητας, των κρατών μελών και της Ρωσικής Ομοσπονδίας που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο, και ειδικότερα από:

α)

τη σύμβαση της 28ης Ιουλίου 1951 και το πρωτόκολλο της 31ης Ιανουαρίου 1967 σχετικά με το καθεστώς των προσφύγων·

β)

την Ευρωπαϊκή Σύμβαση της 4ης Νοεμβρίου 1950 για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών·

γ)

τη σύμβαση της 10ης Δεκεμβρίου 1984 κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας·

δ)

τις διεθνείς συμβάσεις περί εκδόσεως και μεταφοράς·

ε)

τις πολυμερείς διεθνείς συμβάσεις που περιλαμβάνουν κανόνες περί επανεισδοχής αλλοδαπών υπηκόων, όπως η σύμβαση σχετικά με τη διεθνή πολιτική αεροπορία της 7ης Δεκεμβρίου 1944.

2.   Οι διατάξεις της παρούσας συμφωνίας υπερέχουν έναντι των διατάξεων οποιασδήποτε διμερούς σύμβασης ή συμφωνίας περί επανεισδοχής η οποία έχει συναφθεί ή μπορεί να συναφθεί, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 20 της παρούσας συμφωνίας, μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών και της Ρωσικής Ομοσπονδίας, στο μέτρο που οι διατάξεις αυτών των συμβάσεων ή συμφωνιών καλύπτουν ζητήματα που διέπονται από την παρούσα συμφωνία.

3.   Κανένα στοιχείο της παρούσας συμφωνίας δεν εμποδίζει την επιστροφή ατόμων στο πλαίσιο άλλων τυπικών ή άτυπων ρυθμίσεων.

Άρθρο 19

Μεικτή επιτροπή επανεισδοχής

1.   Τα συμβαλλόμενα μέρη συγκροτούν μεικτή επιτροπή επανεισδοχής (εφεξής καλούμενη «μεικτή επιτροπή») η οποία, ειδικότερα, έχει τα εξής καθήκοντα:

α)

να παρακολουθεί την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας·

β)

να αποφασίζει σχετικά με τις διάφορες ρυθμίσεις εφαρμογής που είναι αναγκαίες για την ομοιόμορφη εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας·

γ)

να έχει τακτική ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τα πρωτόκολλα εφαρμογής που καταρτίζονται από τα διάφορα κράτη μέλη και τη Ρωσική Ομοσπονδία σύμφωνα με το άρθρο 20 της παρούσας συμφωνίας·

δ)

να αποφασίζει τροποποιήσεις των παραρτημάτων της παρούσας συμφωνίας·

ε)

να προτείνει τροποποιήσεις της παρούσας συμφωνίας·

στ)

να εξετάζει και, εφόσον κρίνει απαραίτητο, να προτείνει τροποποιήσεις της παρούσας συμφωνίας σε περίπτωση νέων προσχωρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

2.   Οι αποφάσεις της μεικτής επιτροπής είναι δεσμευτικές για τα μέρη.

3.   Η μεικτή επιτροπή απαρτίζεται από αντιπροσώπους της Κοινότητας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας· η Κοινότητα εκπροσωπείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία επικουρείται από εμπειρογνώμονες των κρατών μελών.

4.   Η μεικτή επιτροπή συνέρχεται, όταν κρίνεται αναγκαίο, κατόπιν αιτήσεως ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη.

5.   Η μεικτή επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό.

Άρθρο 20

Πρωτόκολλα εφαρμογής

1.   Η Ρωσική Ομοσπονδία και τα κράτη μέλη καταρτίζουν πρωτόκολλα εφαρμογής τα οποία συμπεριλαμβάνουν κανόνες όσον αφορά:

α)

τις αρμόδιες αρχές, τα σημεία διέλευσης των συνόρων, την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τα σημεία επαφής και τις γλώσσες επικοινωνίας·

β)

τις λεπτομέρειες επανεισδοχής στο πλαίσιο της συνοπτικής διαδικασίας·

γ)

τους όρους μεταφοράς υπό συνοδεία, συμπεριλαμβανομένης της διέλευσης υπό συνοδεία υπηκόων τρίτων χωρών και απάτριδων·

δ)

τα συμπληρωματικά αποδεικτικά μέσα πέραν εκείνων που αναφέρονται στα παραρτήματα 2 έως 5 της παρούσας συμφωνίας·

ε)

τη διαδικασία συνέντευξης που προβλέπεται στο άρθρο 9 της παρούσας συμφωνίας·

στ)

ανάλογα με την περίπτωση, ειδικές ρυθμίσεις όσον αφορά τις προθεσμίες εξέτασης των αιτήσεων επανεισδοχής, δυνάμει του άρθρου 11 παράγραφος 2 της παρούσας συμφωνίας.

2.   Τα πρωτόκολλα εφαρμογής που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου τίθενται σε ισχύ μόνον αφού έχουν κοινοποιηθεί στη μεικτή επιτροπή.

3.   Η Ρωσική Ομοσπονδία συμφωνεί να εφαρμόζει κάθε διάταξη ενός πρωτοκόλλου εφαρμογής το οποίο συνάπτει με ένα κράτος μέλος εξίσου στις σχέσεις της με οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος, μετά από αίτηση αυτού του τελευταίου και υπό την επιφύλαξη της δυνατότητας πρακτικής εφαρμογής του στη Ρωσική Ομοσπονδία. Τα κράτη μέλη συμφωνούν να εφαρμόζουν κάθε διάταξη ενός πρωτοκόλλου εφαρμογής που έχει συναφθεί από ένα εξ αυτών στις σχέσεις τους με τη Ρωσική Ομοσπονδία, μετά από αίτηση αυτής της τελευταίας και υπό την επιφύλαξη της δυνατότητας πρακτικής εφαρμογής του σε άλλα κράτη μέλη.

Αυτό δεν εφαρμόζεται στις διατάξεις που περιλαμβάνουν τις ειδικές ρυθμίσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 σημείο στ) του παρόντος άρθρου.

ΤΜΗΜΑ VIII

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 21

Εδαφική εφαρμογή

1.   Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, η παρούσα συμφωνία εφαρμόζεται στην επικράτεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας και στην επικράτεια στην οποία εφαρμόζεται η συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

2.   Η παρούσα συμφωνία δεν εφαρμόζεται στην επικράτεια του Βασιλείου της Δανίας.

Άρθρο 22

Παραρτήματα

Τα παραρτήματα 1 έως 6 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας συμφωνίας.

Άρθρο 23

Έναρξη ισχύος, διάρκεια και λύση

1.   Η παρούσα συμφωνία κυρώνεται ή εγκρίνεται από τα συμβαλλόμενα μέρη σύμφωνα με τις αντίστοιχες εσωτερικές διαδικασίες τους.

2.   Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, η παρούσα συμφωνία τίθεται σε ισχύ την πρώτη ημέρα του δεύτερου μήνα που έπεται της ημερομηνίας κατά την οποία τα συμβαλλόμενα μέρη κοινοποιούν αμοιβαία ότι έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Εάν αυτή η ημερομηνία προηγείται της έναρξης ισχύος της συμφωνίας μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων στους πολίτες της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η παρούσα συμφωνία τίθεται σε ισχύ την ίδια ημερομηνία με αυτήν την τελευταία.

3.   Οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 3 και 5 της παρούσας συμφωνίας εφαρμόζονται μόνον τρία έτη μετά την ημερομηνία που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Κατά τη διάρκεια αυτής της μεταβατικής περιόδου των τριών ετών, αυτές εφαρμόζονται μόνο στους απάτριδες και στους υπηκόους τρίτων χωρών με τις οποίες η Ρωσική Ομοσπονδία έχει συνάψει διμερείς συμβάσεις ή συμφωνίες επανεισδοχής.

4.   Η παρούσα συμφωνία συνάπτεται για απεριόριστο χρονικό διάστημα.

5.   Κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να καταγγείλει την παρούσα συμφωνία με επίσημη κοινοποίηση στο αντισυμβαλλόμενο μέρος. Η παρούσα συμφωνία παύει να ισχύει έξι μήνες μετά την ημερομηνία παραλαβής της εν λόγω κοινοποίησης.

'Εγινε στο Σότσι, στις είκοσι πέντε Μαΐου δύο χιλιάδες έξι σε δύο αντίτυπα στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, εσθονική, ισπανική, ιταλική, λεττονική, λιθουανική, μαλτεζική, ολλανδική, ουγγρική, πολωνική, πορτογαλική, σλοβακική, σλοβενική, σουηδική, τσεχική και φινλανδική και ρωσική γλώσσα, και τα κείμενα σε όλες αυτές τις γλώσσες είναι εξίσου αυθεντικά.

Hecho en Sochi, el veinticinco de mayo del dos mil seis.

V Soči dne dvacátého pátého května dva tisíce šest.

Udfærdiget i Sotji den femogtyvende maj to tusind og seks.

Geschehen zu Sotschi am fünfundzwanzigsten Mai zweitausendsechs.

Kahe tuhande kuuenda aasta maikuu kahekümne viiendal päeval Sotšis.

'Εγινε στο Σότσι, στις είκοσι πέντε Μαΐου δύο χιλιάδες έξι.

Done at Sochi on the twenty fifth day of May in the year two thousand and six.

Fait à Sotchi, le vingt cinq mai deux mille six.

Fatto a Soci, addì venticinque maggio duemilasei.

Sočos, divtūkstoš sestā gada divdesmit piektajā maijā.

Priimta du tūkstančiai šeštų metų gegužės dvidešimt penktą dieną Sočyje.

Kelt Szocsiban, a kettőezer hatodik év május huszonötödik napján.

Magħmul f'Sochi, fil-ħamsa u għoxrin jum ta' Mejju tas-sena elfejn u sitta.

Gedaan te Sotsji, de vijfentwintigste mei tweeduizend zes.

Sporządzono w Soczi dnia dwudziestego piątego maja roku dwutysięcznego szóstego.

Feito em Sotchi, em vinte e cinco de Maio de dois mil e seis.

V Soči dňa dvadsiateho piateho mája dvetisícšesť.

V Soči, petindvajsetega maja leta dva tisoč šest.

Tehty Sotšissa kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattakuusi.

Som skedde i Sotji den tjugofemte maj tjugohundrasex.

Adoptată la Sochi, la douăzeci și cinci mai două mii șase.

Совершено в г. Сочи двадцать пятого мая две тысячи шестого года.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Pentru Comunitatea Europeană

За Европейское сообщество

Image 1

Por la Federación de Rusia

Za Ruskou federaci

For Den Russiske Føderation

Für die Russische Föderation

Venemaa Föderatsiooni nimel

Για τη Ρωσική Ομοσπονδία

For the Russian Federation

Pour la Fédération de Russie

Per la Federazione russa

Krievijas Federācijas vārdā

Rusijos Federacijos vardu

Az Orosz Föderáció részéről

Għall-Federazzjoni Russa

Voor de Russische Federatie

W imieniu Federacji Rosyjskiej

Pela Federação da Rússia

Za Ruskú federáciu

Za Rusko federacijo

Venäjän federaation puolesta

På ryska federationen vägnar

Pentru Federația Rusă

За Российскую Федерацию

Image 2


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΠΑΝΕΙΣΔΟΧΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

Image 3

Κείμενο της εικόνας

Image 4

Κείμενο της εικόνας

Image 5

Κείμενο της εικόνας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΠΑΝΕΙΣΔΟΧΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

Κατάλογος εγγράφων για την απόδειξη της υπηκοότητας

διαβατήρια κάθε είδους της Ρωσικής Ομοσπονδίας ή των κρατών μελών (π.χ. εγχώρια διαβατήρια, αλλοδαπά διαβατήρια πολιτών, εθνικά διαβατήρια, διπλωματικά διαβατήρια, υπηρεσιακά διαβατήρια και υποκατάστατα διαβατηρίων συμπεριλαμβανομένων των παιδικών διαβατηρίων)·

πιστοποιητικό επιστροφής στη Ρωσική Ομοσπονδία·

εθνικά δελτία ταυτότητας των κρατών μελών της ΕΕ·

πιστοποιητικά ιθαγένειας ή άλλα επίσημα έγγραφα που αναφέρουν ή προσδιορίζουν την ιθαγένεια (για παράδειγμα, πιστοποιητικό γέννησης)·

στρατιωτικά βιβλιάρια και στρατιωτικές ταυτότητες·

ναυτικά φυλλάδια, υπηρεσιακές ταυτότητες πλοιάρχων και ναυτικά διαβατήρια.

<