Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22006A0428(01)

Συμφωνία μεταξύ του διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί συνεργασίας και συνδρομής

OJ L 115, 28.4.2006, p. 50–56 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 270M , 29.9.2006, p. 424–430 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 18 Volume 005 P. 30 - 36
Special edition in Romanian: Chapter 18 Volume 005 P. 30 - 36
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 013 P. 77 - 83

In force

22006A0428(01)

Συμφωνία μεταξύ του διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί συνεργασίας και συνδρομής

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 115 της 28/04/2006 σ. 0050 - 0056


Συμφωνία

μεταξύ του διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί συνεργασίας και συνδρομής

ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ,

εφεξής "Δικαστήριο",

αφενός, και

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ,

εφεξής "ΕΕ", εκπροσωπούμενη από την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

αφετέρου,

εφεξής "τα μέρη",

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ τη θεμελιώδη σημασία και την προτεραιότητα που πρέπει να δίδεται στην εδραίωση του κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων και του ανθρωπιστικού δικαίου, καθώς και στη διατήρηση της ειρήνης και την ενίσχυση της διεθνούς ασφάλειας, σύμφωνα με τον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και το άρθρο 11 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ότι οι αρχές του καταστατικού του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου της Ρώμης καθώς και εκείνες οι οποίες διέπουν τη λειτουργία του ευθυγραμμίζονται πλήρως με τις αρχές και τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΤΟΝΙΖΟΝΤΑΣ ότι η δικαιοσύνη δέον να απονέμεται δυνάμει του κράτους δικαίου και της διαδικαστικής αμεροληψίας, λαμβανομένων ιδιαιτέρως υπόψη των δικαιωμάτων των υποδίκων όπως προβλέπονται στο καταστατικό της Ρώμης.

ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ τον ιδιάζοντα ρόλο θυμάτων και μαρτύρων στις διαδικασίες ενώπιον του Δικαστηρίου και την ανάγκη συγκεκριμένων μέτρων αποσκοπούντων στην προστασία της ασφάλειάς τους και την αποτελεσματική τους συμμετοχή σύμφωνα με το καταστατικό της Ρώμης.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ ότι η ευρωπαϊκή στρατηγική ασφαλείας, η οποία υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 12 Δεκεμβρίου 2003, υποστηρίζει μια διεθνή τάξη με βάση ένα πραγματικά πολυμερές σύστημα.

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την κοινή θέση 2003/444/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 16ης Ιουνίου 2003, για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο καθώς και το σχέδιο δράσης του Συμβουλίου εν συνεχεία της εν λόγω κοινής θέσης, και ιδίως τον ουσιαστικό ρόλο του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για την πρόληψη και καταστολή της διάπραξης των σοβαρών εγκλημάτων τα οποία εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του.

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευθεί να υποστηρίξει την αποτελεσματική λειτουργία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και να προαγάγει την καθολική υποστήριξη προς αυτό με την ενθάρρυνση της ευρύτερης δυνατής συμμετοχής στο καταστατικό της Ρώμης.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ ότι η παρούσα συμφωνία πρέπει να ερμηνεύεται σε συνδυασμό και με την επιφύλαξη του καταστατικού του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου της Ρώμης και των κανόνων δικονομίας και απόδειξης.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ ότι το άρθρο 87 παράγραφος 6 του καταστατικού της Ρώμης προβλέπει ότι το Δικαστήριο δύναται να ζητεί από οιαδήποτε διακυβερνητική οργάνωση την παροχή πληροφοριών ή εγγράφων και να επιδιώκει άλλες μορφές συνεργασίας και συνδρομής οι οποίες ενδεχομένως συμφωνούνται με μια τέτοια οργάνωση και συνάδουν με την αρμοδιότητα ή την εντολή του.

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι η παρούσα συμφωνία καλύπτει τους όρους συνεργασίας και συνδρομής μεταξύ του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μεταξύ του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι προς τον σκοπό αυτόν, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συμφωνήσουν τους όρους συνεργασίας και συνδρομής, εκ παραλλήλου προς την κοινή θέση 2003/444/ΚΕΠΠΑ, καθώς και προς το σχέδιο δράσης της ΕΕ εν συνεχεία της εν λόγω κοινής θέσης,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΣΤΑ ΕΞΗΣ:

Άρθρο 1

Σκοπός της συμφωνίας

Η παρούσα συμφωνία, η οποία συνάπτεται μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης ("ΕΕ") και του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου ("Δικαστήριο") σύμφωνα με τις διατάξεις της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση ("συνθήκη ΕΕ") και του καταστατικού του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου της Ρώμης ("καταστατικό"), αντίστοιχα, καθορίζει τους όρους συνεργασίας και συνδρομής μεταξύ της ΕΕ και του Δικαστηρίου.

Άρθρο 2

Καθορισμός των όρων

1. Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, ως "ΕΕ" νοείται το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής "Συμβούλιο"), ο Γενικός Γραμματέας/Ύπατος Εκπρόσωπος και η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου και η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (εφεξής "Ευρωπαϊκή Επιτροπή"). Ως "ΕΕ" δεν νοούνται τα κράτη μέλη καθ’ εαυτά.

2. Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, ως "Δικαστήριο" νοείται:

α) Το Προεδρείο·

β) η Βαθμίδα Εφέσεων, η Πρώτη Βαθμίδα και η Βαθμίδα Προδικασίας·

γ) το Γραφείο του Εισαγγελέα·

δ) η Γραμματεία·

ε) η Γραμματεία της Συνέλευσης των κρατών μερών.

Άρθρο 3

Συμφωνίες με κράτη μέλη

1. Η παρούσα συμφωνία, συμπεριλαμβανομένων τυχόν συμφωνιών ή ρυθμίσεων που συνάπτονται δυνάμει του άρθρου 11, δεν ισχύει για τις αιτήσεις παροχής πληροφοριών του Δικαστηρίου οι οποίες αφορούν πληροφορίες, πλην εγγράφων της ΕΕ, που περιέχουν διαβαθμισμένες πληροφορίες της ΕΕ, οι οποίες προέρχονται από μεμονωμένα κράτη μέλη. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η αίτηση υποβάλλεται απευθείας στο συγκεκριμένο κράτος μέλος.

2. Το άρθρο 73 του καταστατικού εφαρμόζεται, τηρουμένων των αναλογιών, στις αιτήσεις, τις οποίες υποβάλλει το Δικαστήριο στην ΕΕ δυνάμει της παρούσας συμφωνίας.

Άρθρο 4

Υποχρέωση συνεργασίας και συνδρομής

Η ΕΕ και το Δικαστήριο συμφωνούν ότι, προκειμένου να διευκολύνεται η αποτελεσματική εκτέλεση των αντίστοιχων καθηκόντων τους, συνεργάζονται στενά μεταξύ τους κατά περίπτωση, και διαβουλεύονται σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας, τηρώντας πλήρως τις αντίστοιχες διατάξεις της συνθήκης ΕΕ και του καταστατικού. Προκειμένου να διευκολύνεται αυτή η υποχρέωση συνεργασίας και συνδρομής, τα μέρη συμφωνούν να αναπτύσσουν τις κατάλληλες τακτικές επαφές μεταξύ του Δικαστηρίου και του σημείου επαφής της ΕΕ για το Δικαστήριο.

Άρθρο 5

Παρακολούθηση συνεδριάσεων

Η ΕΕ μπορεί να προσκαλεί το Δικαστήριο να παρακολουθεί συσκέψεις και συνέδρια διευθετούμενα υπό την αιγίδα της, κατά τα οποία συζητούνται θέματα ενδιαφέροντα για το Δικαστήριο, προκειμένου να παρέχεται συνδρομή όσον αφορά ζητήματα που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του Δικαστηρίου.

Άρθρο 6

Προαγωγή των αξιών στις οποίες εδράζεται το καταστατικό

Η ΕΕ και το Δικαστήριο συνεργάζονται, οσάκις απαιτείται, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες ώστε να διευκολύνεται η διάδοση των αρχών, των αξιών και των διατάξεων του καταστατικού και συναφών πράξεων.

Άρθρο 7

Ανταλλαγή πληροφοριών

1. Η ΕΕ και το Δικαστήριο διασφαλίζουν, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό και αν είναι εφικτό, την τακτική ανταλλαγή πληροφοριών και εγγράφων αμοιβαίου ενδιαφέροντος σύμφωνα με το καταστατικό και τους κανόνες δικονομίας και απόδειξης.

2. Λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις ευθύνες και τις αρμοδιότητές της δυνάμει της συνθήκης ΕΕ, η ΕΕ αναλαμβάνει την υποχρέωση να συνεργάζεται με το Δικαστήριο και να παρέχει σε αυτό τις πληροφορίες ή έγγραφα τις οποίες έχει στην κατοχή της και τις οποίες το Δικαστήριο δύναται να ζητεί σύμφωνα με το άρθρο 87 παράγραφος 6 του καταστατικού.

3. Η ΕΕ δύναται, τη ιδία πρωτοβουλία και συμφώνως προς τη συνθήκη ΕΕ, να παρέχει τις πληροφορίες ή έγγραφα, οι οποίες, ενδεχομένως, αφορούν το έργο του Δικαστηρίου.

4. Ο Γραμματέας του Δικαστηρίου παρέχει, σύμφωνα με το καταστατικό και τους κανόνες δικονομίας και απόδειξης, πληροφορίες και τεκμηρίωση όσον αφορά διαδικαστικά έγγραφα, προφορικές διαδικασίες, αποφάσεις και διατάξεις του Δικαστηρίου που ενδέχεται να ενδιαφέρουν την ΕΕ.

Άρθρο 8

Προστασία της ασφάλειας

Σε περίπτωση κατά την οποία η συνεργασία, συμπεριλαμβανομένης της κοινολόγησης πληροφοριών ή εγγράφων, που προβλέπεται στην παρούσα συμφωνία, μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του τωρινού ή πρώην προσωπικού της ΕΕ ή να βλάψει άλλως την ασφάλεια ή την ορθή διεξαγωγή οιασδήποτε επιχείρησης ή δράσης της ΕΕ, το Δικαστήριο μπορεί να διατάσσει, ιδίως κατόπιν αιτήσεως της ΕΕ, τα κατάλληλα μέτρα προστασίας.

Άρθρο 9

Διαβαθμισμένες πληροφορίες

Οι διατάξεις που σχετίζονται με την κοινολόγηση διαβαθμισμένων πληροφοριών από την ΕΕ προς όργανο του Δικαστηρίου περιλαμβάνονται στο παράρτημα της παρούσας συμφωνίας, το οποίο συνιστά αναπόσπαστο μέρος της.

Άρθρο 10

Μαρτυρική κατάθεση μέλους του προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1. Εάν το Δικαστήριο ζητήσει τη μαρτυρική κατάθεση υπαλλήλου ή μέλους του λοιπού προσωπικού της ΕΕ, η ΕΕ αναλαμβάνει την υποχρέωση να συνεργάζεται πλήρως με το Δικαστήριο, και, εάν παραστεί ανάγκη, και λαμβανομένων δεόντως υπόψη των ευθυνών και αρμοδιοτήτων της δυνάμει της συνθήκης ΕΕ και των σχετικών κανόνων που απορρέουν εξ αυτής, να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα που θα επιτρέψουν στο Δικαστήριο να ακούσει τη μαρτυρία του συγκεκριμένου προσώπου, αίροντας ιδίως την υποχρέωση του προσώπου αυτού περί απορρήτου.

2. Κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8, τα μέρη αναγνωρίζουν ότι είναι δυνατόν να απαιτηθούν μέτρα προστασίας στην περίπτωση που ζητηθεί η μαρτυρική κατάθεση υπαλλήλου ή μέλους του λοιπού προσωπικού της ΕΕ ενώπιον του Δικαστηρίου.

3. Με την επιφύλαξη του καταστατικού και των κανόνων δικονομίας και απόδειξης, η ΕΕ έχει δικαίωμα να ορίζει εκπρόσωπο προς επικουρία του τυχόν υπαλλήλου ή μέλους του λοιπού προσωπικού της ΕΕ, ο οποίος εμφανίζεται ως μάρτυς ενώπιον του Δικαστηρίου.

Άρθρο 11

Συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Εισαγγελέα

1. Η ΕΕ, σεβόμενη πλήρως τη συνθήκη ΕΕ:

i) αναλαμβάνει την υποχρέωση να συνεργάζεται με τον Εισαγγελέα, σύμφωνα με το καταστατικό και τους κανόνες δικονομίας και απόδειξης, παρέχοντας τις πρόσθετες πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της, και τις οποίες εκείνος(-η) ζητεί·

ii) αναλαμβάνει την υποχρέωση να συνεργάζεται με τον Εισαγγελέα, σύμφωνα με το άρθρο 54 παράγραφος 3 στοιχείο γ) του καταστατικού·

iii) συνάπτει σύμφωνα με το άρθρο 54 παράγραφος 3 στοιχείο δ) του καταστατικού, ρυθμίσεις ή συμφωνίες που δεν είναι ασύμβατες με το καταστατικό και που μπορεί να είναι αναγκαίες για να διευκολυνθεί η συνεργασία της ΕΕ με τον Εισαγγελέα.

2. Ο Εισαγγελέας απευθύνει εγγράφως αιτήσεις παροχής πληροφοριών στο Γενικό Γραμματέα/Ύπατο Εκπρόσωπο. Ο Γενικός Γραμματέας/Ύπατος Εκπρόσωπος απαντά εγγράφως εντός μηνός το αργότερο.

3. Η ΕΕ και ο Εισαγγελέας δύνανται να συμφωνήσουν ότι η ΕΕ παρέχει έγγραφα ή πληροφορίες στον Εισαγγελέα υπό την προϋπόθεση της εμπιστευτικότητας και με μόνο σκοπό την προσκόμιση νέων αποδεικτικών στοιχείων καθώς και υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω έγγραφα ή πληροφορίες δεν αποκαλύπτονται σε άλλα όργανα του Δικαστηρίου ή τρίτους, σε οιαδήποτε φάση της διαδικασίας ή μεταγενέστερα, χωρίς τη συγκατάθεση της ΕΕ. Εφαρμόζονται οι κανόνες του άρθρου 9 περί διαβαθμισμένων πληροφοριών.

Άρθρο 12

Προνόμια και ασυλίες

Εάν το Δικαστήριο επιχειρεί να ασκήσει τη δικαιοδοσία του επί προσώπου το οποίο φέρεται ως ποινικώς υπεύθυνος αξιόποινης πράξης που εμπίπτει στη δικαιοδοσία του Δικαστηρίου και εάν το πρόσωπο αυτό απολαύει, σύμφωνα με τους σχετικούς κανόνες του διεθνούς δικαίου, τυχόν προνομίων ή ασυλιών, το αρμόδιο όργανο της ΕΕ αναλαμβάνει την υποχρέωση να συνεργάζεται πλήρως με το Δικαστήριο και, λαμβανομένων δεόντως υπόψη των ευθυνών και αρμοδιοτήτων του δυνάμει της συνθήκης ΕΕ και των σχετικών κανόνων που απορρέουν εξ αυτής, να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα που θα επιτρέψουν στο Δικαστήριο να ασκήσει τη δικαιοδοσία του, αίροντας ιδίως τα τυχόν προνόμια και ασυλίες σύμφωνα με όλους τους σχετικούς κανόνες του διεθνούς δικαίου.

Άρθρο 13

Ρυθμίσεις περί προσωπικού

Σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 4 του καταστατικού, η ΕΕ και το Δικαστήριο συμφωνούν να καθορίζουν, κατά περίπτωση, υπό ποιες εξαιρετικές περιστάσεις το Δικαστήριο δύναται να χρησιμοποιεί την εμπειρία μη αμειβομένου προσωπικού που προσφέρεται από την ΕΕ για να βοηθήσει τις εργασίες οιουδήποτε από τα όργανα του Δικαστηρίου.

Άρθρο 14

Υπηρεσίες και διευκολύνσεις

Κατόπιν αιτήματος του Δικαστηρίου, η ΕΕ παρέχει για το έργο του Δικαστηρίου, εφ’ όσον υπάρχουν, τις διευκολύνσεις και υπηρεσίες που ενδέχεται να απαιτούνται, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται, οσάκις ενδείκνυται, επιτόπια στήριξη. Οι όροι και προϋποθέσεις υπό τις οποίες διατίθενται οι εν λόγω διευκολύνσεις, υπηρεσίες ή στήριξη της ΕΕ είναι δυνατόν να συνιστούν, κατά περίπτωση, αντικείμενο προτέρων συμπληρωματικών διευθετήσεων.

Άρθρο 15

Επιμόρφωση

Η ΕΕ προσπαθεί να υποστηρίζει κατά περίπτωση και σε συνεννόηση με το Δικαστήριο, την παροχή επιμόρφωσης και συνδρομής στους δικαστές, εισαγγελείς, υπαλλήλους και συμβούλους στο πλαίσιο των εργασιών της με το Δικαστήριο.

Άρθρο 16

Αλληλογραφία

1. Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας:

α) όσον αφορά την ΕΕ:

όλη η αλληλογραφία αποστέλλεται στο Συμβούλιο, στην ακόλουθη διεύθυνση:

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Προϊστάμενος Γραμματείας-Πρωτοκόλλου

Rue de la Loi/Wetstraat, 175

B-1048 Βρυξέλλες

·

όλη η αλληλογραφία διαβιβάζεται στα κράτη μέλη, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο σημείο επαφής της ΕΕ για το Δικαστήριο από τον Προϊστάμενο Γραμματείας-Πρωτοκόλλου του Συμβουλίου, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2·

β) όσον αφορά το ΔΠΔ,

όλη η αλληλογραφία αποστέλλεται στον Γραμματέα ή τον Εισαγγελέα, κατά περίπτωση.

2. Κατ’ εξαίρεση, η αλληλογραφία ενός μέρους στην οποία έχουν πρόσβαση μόνον συγκεκριμένοι αρμόδιοι υπάλληλοι, όργανα ή υπηρεσίες του μέρους αυτού, μπορεί, για επιχειρησιακούς λόγους, να απευθύνεται και να είναι προσιτή μόνον σε συγκεκριμένους αρμόδιους υπαλλήλους, όργανα ή υπηρεσίες του άλλου μέρους που έχουν ειδικά υποδειχθεί ως παραλήπτες, λαμβανομένων υπόψη των αρμοδιοτήτων τους και σύμφωνα με την αρχή της ανάγκης για γνώση. Όσον αφορά την ΕΕ, η αλληλογραφία αυτή διαβιβάζεται μέσω του προϊσταμένου Γραμματείας-Πρωτοκόλλου του Συμβουλίου.

Άρθρο 17

Εφαρμογή

1. Η Εισαγγελία και η Γραμματεία του Δικαστηρίου και ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιβλέπουν την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας, βάσει των οικείων αρμοδιοτήτων τους.

2. Το Δικαστήριο και η ΕΕ δύνανται, για τους σκοπούς εφαρμογής της παρούσας συμφωνίας, να προβαίνουν στις διευθετήσεις οι οποίες ενδεχομένως, κρίνονται κατάλληλες.

Άρθρο 18

Επίλυση διαφορών

Όλες οι διαφορές μεταξύ της ΕΕ και του Δικαστηρίου που απορρέουν από την ερμηνεία ή την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας επιλύονται με διαβούλευση μεταξύ των μερών.

Άρθρο 19

Έναρξη ισχύος και αναθεώρηση

1. Η παρούσα συμφωνία αρχίζει να ισχύει την πρώτη ημέρα του πρώτου μήνα μετά την υπογραφή της από τα μέρη.

2. Η παρούσα συμφωνία δύναται να αναθεωρηθεί για να εξετασθούν δυνατές τροποποιήσεις αιτήσει εκατέρου των μερών. Αναθεωρείται το αργότερο πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος της.

3. Κάθε τροποποίηση της παρούσας συμφωνίας γίνεται μόνο γραπτώς και κατόπιν κοινής συμφωνίας των μερών.

Άρθρο 20

Καταγγελία

Κάθε μέρος δύναται να καταγγείλει την παρούσα συμφωνία με γραπτή ειδοποίηση καταγγελίας που αποστέλλεται στο άλλο μέρος. Η καταγγελία αυτή παράγει αποτελέσματα έξι μήνες μετά την παραλαβή της κοινοποίησης από το άλλο μέρος, αλλά δεν θίγει τις υποχρεώσεις που έχουν ήδη αναληφθεί δυνάμει των διατάξεων της παρούσας συμφωνίας. Ιδίως, όλες οι διαβαθμισμένες πληροφορίες που έχουν παρασχεθεί ή ανταλλαγεί δυνάμει της παρούσας συμφωνίας εξακολουθούν να προστατεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις που ορίζονται από αυτήν.

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογράφοντες, δεόντως εξουσιοδοτημένοι, υπέγραψαν την παρούσα συμφωνία.

Hecho en Luxemburgo, el diez de abril de dos mil seis.

V Lucemburku dne desátého dubna dva tisíce šest.

Udfærdiget i Luxembourg den tiende april to tusind og seks.

Geschehen zu Luxemburg am zehnten April zweitausendsechs.

Kahe tuhande kuuenda aasta aprillikuu kümnendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις δέκα Απριλίου δύο χιλιάδες έξι.

Done at Luxembourg on the tenth day of April in the year two thousand and six.

Fait à Luxembourg, le dix avril deux mille six.

Fatto a Lussemburgo, addì dieci aprile duemilase.

Luksemburgā, divtūkstoš sestā gada desmitajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai šeštų metų balandžio dešimtą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer hatodik év április tizedik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu, fl-għaxra jum ta' April tas-sena elfejn u sitta.

Gedaan te Luxemburg, de tiende april tweeduizend zes.

Sporządzono w Luksemburgu dnia dziesiątego kwietnia roku dwutysięcznego szóstego.

Feito no Luxemburgo, em dez de Abril de dois mil e seis.

V Luxemburgu dňa desiateho apríla dvetisícšesť.

V Luxembourgu, desetega aprila leta dva tisoč šest.

Tehty Luxemburgissa kymmenentenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakuusi.

Som skedde i Luxemburg den tionde april tjugohundrasex.

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωοη

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

+++++ TIFF +++++

Por la Corte Penal Internacional

Za Mezinárodní trestní soud

For Den Internationale Straffedomstol

Für den Europäischen Strafgerichtshof

Rahvusvahelise Kriminaalkohtu nimel

Για to Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο

For the International Criminal Court

Pour la Cour Pénale Internationale

Per la Corte Penale Internazionale

Starptautiskās Krimināltiesas vārdā

Tarptautinio baudžiamojo teismo vardu

A Nemzetközi Büntetőbíróság részéről

Għall-Qorti Kriminali Internazzjonali

Voor het Internationaal Strafhof

W imieniu Międzynarodowego Trybunału Karnego

Pelo Tribunal Penal Internacional

Za Medzinárodný trestný súd

Za Mednarodno Kazensko Sodišče

Kansainvälisen rikostuomioistuimen puolesta

För Internationella brottmålsdomstolen

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Σε περίπτωση που όργανο του Δικαστηρίου ζητεί διαβαθμισμένες πληροφορίες της ΕΕ κατά την έννοια του άρθρου 34 του καταστατικού, οι πληροφορίες αυτές μπορούν να κοινολογούνται μόνο σύμφωνα με τους κανονισμούς ασφαλείας του Συμβουλίου [1].

Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, ως διαβαθμισμένες πληροφορίες νοούνται πληροφορίες (δηλαδή γνώσεις που μπορούν να γνωστοποιούνται υπό οιαδήποτε μορφή) ή υλικό που απαιτείται να προφυλάσσεται από μη επιτρεπόμενη κοινολόγηση και στις οποίες έχει αποδοθεί διαβάθμιση ασφαλείας (εφεξής "διαβαθμισμένες πληροφορίες").

Ειδικότερα:

i) το Δικαστήριο διασφαλίζει ότι οι διαβαθμισμένες πληροφορίες της ΕΕ που του κοινολογούνται διατηρούν τη διαβάθμιση ασφαλείας την οποία έχει καθορίσει η ΕΕ και διαφυλάσσει τις εν λόγω πληροφορίες σε επίπεδο προστασίας ισοδύναμο με το προβλεπόμενο από τους κανονισμούς ασφαλείας του Συμβουλίου. Εν προκειμένω, το Δικαστήριο παρέχει την απαιτούμενη από την ΕΕ προστασία σύμφωνα με τους κανόνες, τα μέτρα και τις διαδικασίες που θεσπίζονται δυνάμει της παραγράφου 4·

ii) το Δικαστήριο δεν χρησιμοποιεί τις διαβαθμισμένες πληροφορίες που του κοινολογεί η ΕΕ για σκοπούς άλλους από εκείνους για τους οποίους έχουν κοινολογηθεί στο Δικαστήριο οι συγκεκριμένες διαβαθμισμένες πληροφορίες και έγγραφα της ΕΕ·

iii) το Δικαστήριο δεν κοινολογεί τις εν λόγω πληροφορίες και έγγραφα σε τρίτους χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της ΕΕ σύμφωνα με την αρχή της συγκατάθεσης της πηγής προέλευσης, όπως καθορίζεται στους κανονισμούς ασφαλείας του Συμβουλίου·

iv) το Δικαστήριο διασφαλίζει ότι η πρόσβαση στις διαβαθμισμένες πληροφορίες της ΕΕ που του κοινολογούνται, επιτρέπεται μόνο στα πρόσωπα τα οποία απαιτείται να λάβουν γνώση·

v) το Δικαστήριο διασφαλίζει ότι όλα τα πρόσωπα τα οποία, κατά την εκτέλεση των επίσημων καθηκόντων τους, απαιτείται να έχουν πρόσβαση, ή λόγω των καθηκόντων ή των αρμοδιοτήτων τους τούς επιτρέπεται η πρόσβαση, σε πληροφορίες που φέρουν διαβάθμιση "CONFIDΕΝΤΙΕL UE" και υψηλότερη, έχουν υποστεί τον δέοντα έλεγχο ασφαλείας πριν να τους επιτραπεί η πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες, σύμφωνα με ρυθμίσεις οι οποίες θα θεσπισθούν βάσει αντικειμενικών κριτηρίων και δυνάμει της παραγράφου 4·

vi) το Δικαστήριο διασφαλίζει ότι, πριν να επιτραπεί η πρόσβαση σε διαβαθμισμένες πληροφορίες της ΕΕ, όλα τα πρόσωπα, τα οποία ζητούν πρόσβαση στις εν λόγω πληροφορίες, έχουν ενημερωθεί σχετικά με τις απαιτήσεις των κανονισμών προστασίας της ασφάλειας που αφορούν τη διαβάθμιση των πληροφοριών στις οποίες θα έχουν πρόσβαση και συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις αυτές·

vii) λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο διαβάθμισής τους, οι διαβαθμισμένες πληροφορίες της ΕΕ διαβιβάζονται στο Δικαστήριο με διπλωματικό σάκο, στρατιωτικό ταχυδρομείο, ασφαλείς ταχυδρομικές υπηρεσίες, ασφαλείς τηλεπικοινωνίες ή με αυτοπρόσωπη μεταφορά. Το Δικαστήριο κοινοποιεί εκ των προτέρων στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της ΕΕ την ονομασία και τη διεύθυνση του φορέα που είναι αρμόδιος για την ασφάλεια των διαβαθμισμένων πληροφοριών, καθώς και τις ακριβείς διευθύνσεις στις οποίες πρέπει να διαβιβασθούν οι πληροφορίες και διασφαλίζει ότι οι παραλήπτες έχουν υποστεί τον δέοντα έλεγχο ασφαλείας·

viii) το Δικαστήριο διασφαλίζει ότι όλοι οι χώροι, οι περιοχές, τα κτίρια, τα γραφεία, οι αίθουσες, τα συστήματα επικοινωνιών και πληροφοριών, κ.ο.κ., στα οποία φυλάσσονται ή/και χρησιμοποιούνται διαβαθμισμένες πληροφορίες της ΕΕ, προστατεύονται με ενδεδειγμένα υλικά μέτρα ασφαλείας, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις οι οποίες θα θεσπισθούν δυνάμει της παραγράφου 4·

ix) το Δικαστήριο διασφαλίζει ότι τα διαβαθμισμένα έγγραφα της ΕΕ που του κοινολογούνται καταγράφονται, κατά την παραλαβή τους, σε ειδικό μητρώο. Το Δικαστήριο διασφαλίζει ότι τα αντίγραφα των κοινολογηθέντων διαβαθμισμένων εγγράφων της ΕΕ, τα οποία, ενδεχομένως, κάνει ο παραλήπτης φορέας, ο αριθμός των αντιγράφων και η διανομή τους, καταγράφονται σε αυτό το ειδικό μητρώο. Το Δικαστήριο κοινοποιεί στην ΕΕ την ημερομηνία επιστροφής αυτών των εγγράφων στην ΕΕ ή παρέχει πιστοποιητικό καταστροφής τους·

x) το Δικαστήριο κοινοποιεί στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της ΕΕ οιαδήποτε περίπτωση κατά την οποία έχουν εκτεθεί σε κίνδυνο διαβαθμισμένες πληροφορίες της ΕΕ που του έχουν κοινολογηθεί. Σε τέτοια περίπτωση, το Δικαστήριο κινεί έρευνες και λαμβάνει ενδεδειγμένα μέτρα ώστε να αποφευχθεί η υποτροπή, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις οι οποίες θα θεσπισθούν δυνάμει της παραγράφου 4.

2. Κατά την εφαρμογή της παραγράφου 1, δεν είναι δυνατή η γενική κοινολόγηση, εκτός αν καθορισθούν και συμφωνηθούν διαδικασίες μεταξύ των μερών σχετικά με ορισμένες κατηγορίες πληροφοριών.

3. Οι διαβαθμισμένες πληροφορίες της ΕΕ μπορούν να λαμβάνουν χαμηλότερη διαβάθμιση ασφαλείας ή να αποδιαβαθμίζονται πριν να κοινολογηθούν στο Δικαστήριο, σύμφωνα με τους κανονισμούς ασφαλείας του Συμβουλίου. Τα διαβαθμισμένα έγγραφα της ΕΕ που περιέχουν εθνικές διαβαθμισμένες πληροφορίες μπορεί να συμβουλεύεται μόνο προσωπικό του Δικαστηρίου που έχει υποστεί τον δέοντα έλεγχο ασφαλείας ή να λαμβάνουν χαμηλότερη διαβάθμιση ή να αποδιαβαθμίζονται και να κοινολογούνται στο Δικαστήριο με τη ρητή γραπτή συγκατάθεση της πηγής προέλευσης.

4. Για την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας, θεσπίζονται ρυθμίσεις ασφαλείας μεταξύ των τριών αρχών που ορίζονται κατωτέρω, προκειμένου να καθορισθούν οι κανόνες για την αμοιβαία προστασία της ασφάλειας των διαβαθμισμένων πληροφοριών που υπόκεινται στην παρούσα συμφωνία:

α) το Γραφείο Ασφαλείας του Δικαστηρίου είναι αρμόδιο για την ανάπτυξη των ρυθμίσεων ασφαλείας για την προστασία και διασφάλιση των διαβαθμισμένων πληροφοριών που παρέχονται στο Δικαστήριο δυνάμει της παρούσας συμφωνίας·

β) το Γραφείο Ασφαλείας της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου, υπό τη διεύθυνση και για λογαριασμό του Γενικού Γραμματέα του Συμβουλίου, ενεργώντας εξ ονόματος του Συμβουλίου και υπό την εξουσία του, είναι αρμόδιο για την ανάπτυξη των ρυθμίσεων ασφαλείας για την προστασία και διασφάλιση των διαβαθμισμένων πληροφοριών που παρέχονται στην ΕΕ δυνάμει της παρούσας συμφωνίας·

γ) η Διεύθυνση Ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενεργώντας εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υπό την εξουσία της, είναι αρμόδια για την ανάπτυξη των ρυθμίσεων ασφαλείας για την προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών που παρέχονται ή ανταλλάσσονται δυνάμει της παρούσας συμφωνίας εντός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στις εγκαταστάσεις της·

δ) όσον αφορά την ΕΕ, οι κανόνες αυτοί υπόκεινται στην έγκριση της Επιτροπής Ασφαλείας του Συμβουλίου.

5. Τα μέρη παρέχουν αμοιβαία συνδρομή όσον αφορά την ασφάλεια των διαβαθμισμένων πληροφοριών που υπόκεινται στην παρούσα συμφωνία και τα θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Οι διαβουλεύσεις και επιθεωρήσεις αμοιβαίας ασφάλειας πραγματοποιούνται από τις αρχές κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4, με σκοπό την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των ρυθμίσεων ασφαλείας, εντός του πλαισίου των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους, το οποίο θα καθορισθεί σύμφωνα με την παράγραφο 4.

6. Τα μέρη διαθέτουν οργανισμό ασφαλείας και προγράμματα ασφαλείας, βάσει των θεμελιωδών αρχών και ελάχιστων κανόνων ασφαλείας που εφαρμόζονται για τα συστήματα ασφαλείας των μερών, τα οποία θα θεσπισθούν σύμφωνα με την παράγραφο 4, ώστε να εξασφαλίζεται ισοδύναμο επίπεδο προστασίας των διαβαθμισμένων πληροφοριών που υπόκεινται στην παρούσα συμφωνία.

7. Πριν να παρασχεθούν για πρώτη φορά διαβαθμισμένες πληροφορίες που υπόκεινται στην παρούσα συμφωνία, οι οριζόμενες στην παράγραφο 4 αρμόδιες αρχές ασφαλείας πρέπει να έχουν συμφωνήσει ότι το παραλαμβάνον μέρος είναι σε θέση να προστατεύει και να διασφαλίζει τις πληροφορίες που υπόκεινται στην παρούσα συμφωνία κατά τρόπο ο οποίος συνάδει προς τις ρυθμίσεις οι οποίες θα θεσπισθούν δυνάμει της παραγράφου 4.

8. Καμία διάταξη της παρούσας συμφωνίας δεν θίγει τη δυνατότητα της ΕΕ να θέτει στη διάθεση του Δικαστηρίου πληροφορίες διαβαθμισμένες στο ανώτατο επίπεδο, υπό την επιφύλαξη ότι το Δικαστήριο εξασφαλίζει επίπεδο προστασίας ισοδύναμο με το προβλεπόμενο στους κανονισμούς ασφαλείας του Συμβουλίου.

[1] Απόφαση 2001/264/ΕΚ του Συμβουλίου, της 19ης Μαρτίου 2001, για την έγκριση των κανονισμών ασφαλείας του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 11.4.2001, σ. 1).

--------------------------------------------------

Top