EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02023R2053-20240408

Consolidated text: Κανονισμός (ΕΕ) 2023/2053 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Σεπτεμβρίου 2023, για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου διαχείρισης του τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1936/2001, (ΕΕ) 2017/2107, και (ΕΕ) 2019/833 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1627

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2053/2024-04-08

Το παρόν ενοποιημένο κείμενο μπορεί να μην περιλαμβάνει τις ακόλουθες τροποποιήσεις:

Τροποποιητική πράξη Τύπος τροποποίησης Σχετική υποδιαίρεση Ημερομηνία θέσης σε ισχύ
32024R1389 τροποποιήθηκε από άρθρο 17 παράγραφος 4a 23/05/2024

02023R2053 — EL — 08.04.2024 — 001.001


Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά κείμενα των σχετικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των προοιμίων τους, είναι εκείνα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι διαθέσιμα στο EUR-Lex. Αυτά τα επίσημα κείμενα είναι άμεσα προσβάσιμα μέσω των συνδέσμων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο

►B

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2023/2053 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 13ης Σεπτεμβρίου 2023

για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου διαχείρισης του τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1936/2001, (ΕΕ) 2017/2107, και (ΕΕ) 2019/833 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1627

(ΕΕ L 238 της 27.9.2023, σ. 1)

Τροποποιείται από:

 

 

Επίσημη Εφημερίδα

  αριθ.

σελίδα

ημερομηνία

►M1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2024/897 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  της 13ης Μαρτίου 2024

  L 897

1

19.3.2024
▼B

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2023/2053 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 13ης Σεπτεμβρίου 2023

για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου διαχείρισης του τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1936/2001, (ΕΕ) 2017/2107, και (ΕΕ) 2019/833 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1627ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Γενικές διατάξεις

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει γενικούς κανόνες για την ενιαία και αποτελεσματική εφαρμογή από την Ένωση του πολυετούς σχεδίου διαχείρισης του τόνου (Thunnus thynnus) στον Ανατολικό Ατλαντικό και τη Μεσόγειο, όπως έχει εγκριθεί από τη Διεθνή Επιτροπή για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού («ICCAT»).

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε:

α) 

αλιευτικά σκάφη της Ένωσης και σκάφη της Ένωσης ασκούντα δραστηριότητες ερασιτεχνικής αλιείας τα οποία:

i) 

αλιεύουν τόνο εντός της ζώνης της σύμβασης· και

ii) 

μεταφορτώνουν ή φέρουν επί του σκάφους, μεταξύ άλλων εκτός της ζώνης της σύμβασης, τόνο που έχει αλιευτεί εντός της ζώνης της σύμβασης·

β) 

ιχθυοτροφεία της Ένωσης·

γ) 

αλιευτικά σκάφη τρίτων χωρών και σκάφη τρίτων χωρών ασκούντα δραστηριότητες ερασιτεχνικής αλιείας, τα οποία δραστηριοποιούνται σε ύδατα της Ένωσης για την αλιεία τόνου στη ζώνη της σύμβασης·

δ) 

σκάφη τρίτων χωρών που επιθεωρούνται σε λιμένες κρατών μελών και φέρουν επί του σκάφους τόνο που αλιεύεται στη ζώνη της σύμβασης ή αλιευτικά προϊόντα προερχόμενα από τόνο που αλιεύεται σε ενωσιακά ύδατα, τα οποία δεν έχουν προηγουμένως εκφορτωθεί ή μεταφορτωθεί σε λιμένες.

Άρθρο 3

Στόχος

Στόχος του παρόντος κανονισμού είναι η εφαρμογή του πολυετούς σχεδίου διαχείρισης του τόνου, όπως εγκρίθηκε από την ICCAT, που αποσκοπεί στη διατήρηση της βιομάζας τόνου πάνω από τα επίπεδα που μπορούν να εξασφαλίσουν ΜΒΑ.

Άρθρο 4

Σχέση με άλλες πράξεις της Ένωσης

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα κανονισμό, ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται χωρίς να θίγονται άλλες ενωσιακές πράξεις που διέπουν τον τομέα της αλιείας, και ειδικότερα:

1) 

ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009·

2) 

ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1005/2008·

3) 

ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/2403 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 1

4) 

ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/2107·

5) 

ο κανονισμός (ΕΕ) 2019/1241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 2 ).

▼M1

Άρθρο 5

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1) 

«ICCAT»: η Διεθνής Επιτροπή για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού·

2) 

«SCRS»: η Μόνιμη Επιτροπή Έρευνας και Στατιστικών της ICCAT·

3) 

«η σύμβαση»: η διεθνής σύμβαση για τη διατήρηση των θυννοειδών του Ατλαντικού·

4) 

«ζώνη της σύμβασης»: η γεωγραφική ζώνη όπως ορίζεται στο άρθρο I της σύμβασης·

5) 

«ΣΜΣ»: συμβαλλόμενο μέρος της σύμβασης και συνεργαζόμενο μη συμβαλλόμενο μέρος, φορέας ή αλιευτική οργάνωση·

6) 

«φορέας εκμετάλλευσης»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διευθύνει ή κατέχει επιχείρηση η οποία ασκεί οποιαδήποτε δραστηριότητα συνδεόμενη με οποιοδήποτε στάδιο της παραγωγής, μεταποίησης, εμπορίας, διανομής και λιανικής πώλησης προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας·

7) 

«κράτος μέλος ιχθυοτροφείου» ή «κράτος μέλος αρμόδιο για το ιχθυοτροφείο»: το κράτος μέλος στη δικαιοδοσία του οποίου βρίσκεται το ιχθυοτροφείο·

8) 

«κράτος μέλος σημαίας»: το κράτος μέλος του οποίου τη σημαία φέρει το αλιευτικό σκάφος·

9) 

«κράτος μέλος διάταξης παγίδευσης» ή «κράτος μέλος αρμόδιο για τη διάταξη παγίδευσης»: τα κράτη μέλη στη δικαιοδοσία των οποίων βρίσκεται η διάταξη παγίδευσης·

10) 

«αλιευτικό σκάφος»: κάθε μηχανοκίνητο σκάφος που χρησιμοποιείται με σκοπό την εμπορική εκμετάλλευση πόρων ερυθρού τόνου, συμπεριλαμβανομένων των σκαφών αλίευσης, των σκαφών μεταποίησης, των σκαφών υποστήριξης, των ρυμουλκών, των σκαφών που συμμετέχουν σε μεταφορτώσεις, των σκαφών μεταφοράς που είναι εξοπλισμένα για τη μεταφορά προϊόντων τόνου, και των βοηθητικών σκαφών, εξαιρουμένων των σκαφών μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων·

11) 

«σκάφος αλίευσης»: σκάφος που χρησιμοποιείται για την αλίευση πόρων ερυθρού τόνου για εμπορικούς σκοπούς·

12) 

«ρυμουλκό»: κάθε σκάφος που χρησιμοποιείται για τη ρυμούλκηση κλωβών ζώντος ερυθρού τόνου·

13) 

«σκάφος μεταποίησης»: σκάφος επί του οποίου τα αλιευτικά προϊόντα υπόκεινται σε μία ή περισσότερες από τις εξής κατεργασίες πριν συσκευαστούν: τεμαχισμό σε φιλέτα ή φέτες, κατάψυξη και/ή μεταποίηση·

14) 

«σκάφος υποστήριξης»: κάθε αλιευτικό σκάφος, πλην σκάφους αλίευσης, σκάφους μεταποίησης, ρυμουλκού, σκάφους που συμμετέχει σε μεταφορτώσεις, σκάφους εξοπλισμένου για τη μεταφορά προϊόντων τόνου ή βοηθητικού σκάφους, που διαθέτει άδεια δραστηριοποίησης στον τομέα της αλιείας ερυθρού τόνου για την εκτέλεση υποστηρικτικών εργασιών·

15) 

«βοηθητικό σκάφος»: κάθε σκάφος που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά νεκρού ερυθρού τόνου (μη μεταποιημένου) από κλωβό μεταφοράς ή εκτροφής, από σκάφος γρι γρι ή από διάταξη παγίδευσης σε καθορισμένο λιμένα ή σε σκάφος μεταποίησης·

16) 

«μικρό παράκτιο σκάφος»: σκάφος αλίευσης που φέρει τουλάχιστον τρία από τα πέντε κάτωθι χαρακτηριστικά:

α) 

συνολικό μήκος μικρότερο από 12 μέτρα·

β) 

το σκάφος αλιεύει αποκλειστικά εντός των υδάτων που υπάγονται στη δικαιοδοσία του κράτους μέλους σημαίας·

γ) 

η διάρκεια των αλιευτικών ταξιδιών είναι μικρότερη των 24 ωρών·

δ) 

ο ανώτατος αριθμός μελών πληρώματος ορίζεται στα τέσσερα άτομα·

ε) 

το σκάφος χρησιμοποιεί επιλεκτικές αλιευτικές τεχνικές που έχουν μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις·

17) 

«μεγάλα πελαγικά παραγαδιάρικα σκάφη»: πελαγικά παραγαδιάρικα σκάφη συνολικού μήκους άνω των 24 μέτρων·

18) 

«ερασιτεχνική αλιεία»: μη εμπορικές αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης θαλάσσιων βιολογικών πόρων για αναψυχή, τουρισμό ή αθλητισμό·

19) 

«γρι γρι»: κάθε κυκλωτικό δίχτυ, το κάτω μέρος του οποίου κλείνει με τη βοήθεια ενός σχοινιού (στίγκου) που βρίσκεται στο κάτω μέρος του διχτυού, το οποίο διέρχεται από σειρά δακτυλίων κατά μήκος του κάτω γραντιού, επιτρέποντας το στιγκάρισμα και το κλείσιμο του διχτυού·

20) 

«κοινή αλιευτική δραστηριότητα»: κάθε δραστηριότητα στην οποία συμμετέχουν δύο ή περισσότερα σκάφη γρι γρι, κατά την οποία τα αλιεύματα ενός σκάφους γρι γρι καταλογίζονται σε ένα ή περισσότερα σκάφη γρι γρι, σύμφωνα με προσυμφωνημένη κλείδα κατανομής·

21) 

«ομάδα εργαλείων»: ομάδα αλιευτικών σκαφών που χρησιμοποιούν τα ίδια εργαλεία για τα οποία έχει κατανεμηθεί ομαδική ποσόστωση·

22) 

«αλιευτική προσπάθεια»: το προϊόν της ικανότητας και της δραστηριότητας αλιευτικού σκάφους για τη μέτρηση της έντασης των αλιευτικών δραστηριοτήτων· η εν λόγω μέτρηση ποικίλλει μεταξύ εργαλείων· όσον αφορά την αλιεία με παραγάδια, μετράται ο αριθμός των αγκιστριών ή των αγκιστριών επί τις ώρες· όσον αφορά τα σκάφη γρι-γρι, μετράται ο αριθμός ημερών επί του σκάφους (χρόνος αλίευσης και χρόνος αναζήτησης)·

23) 

«ενεργός αλιεία»: για κάθε σκάφος αλίευσης, το γεγονός ότι έχει ως στόχο τον ερυθρό τόνο στη διάρκεια δεδομένης αλιευτικής περιόδου·

24) 

«BCD»: έγγραφο αλιευμάτων ερυθρού τόνου·

25) 

«eBCD»: ηλεκτρονικό έγγραφο αλιευμάτων ερυθρού τόνου·

26) 

«μεταφόρτωση»: η εκφόρτωση του συνόλου ή μέρους των αλιευτικών προϊόντων που βρίσκονται επί αλιευτικού σκάφους σε άλλο αλιευτικό σκάφος· ωστόσο, η εκφόρτωση νεκρού ερυθρού τόνου από το γρι-γρι, τη διάταξη παγίδευσης ή το ρυμουλκό σε βοηθητικό σκάφος δεν θεωρείται μεταφόρτωση·

27) 

«ζων ερυθρός τόνος»: ερυθρός τόνος που διατηρείται ζωντανός για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα σε διάταξη παγίδευσης ή μεταβιβάζεται ζωντανός σε εγκατάσταση εκτροφής, εγκλωβίζεται, εκτρέφεται και τελικά εξαλιεύεται ή ελευθερώνεται·

28) 

«εξαλίευση»: η θανάτωση ερυθρού τόνου σε ιχθυοτροφεία ή σε διατάξεις παγίδευσης·

29) 

«διάταξη παγίδευσης»: σταθερό εργαλείο στερεωμένο στον βυθό, που διαθέτει συνήθως καθοδηγητικό δίχτυ το οποίο κατευθύνει τον ερυθρό τόνο σε περίκλειστο χώρο ή σε σειρά περίκλειστων χώρων όπου και παραμένει πριν από την εξαλίευση ή την εκτροφή·

30) 

«εγκλωβισμός»: η μετακίνηση ζώντος ερυθρού τόνου σε ιχθυοτροφεία και η επακόλουθη εκτροφή του με στόχο την πάχυνση και την αύξηση της συνολικής του βιομάζας·

31) 

«εγκλωβισμός ελέγχου»: επανάληψη των εργασιών εγκλωβισμού που πραγματοποιούνται κατόπιν αιτήματος των αρχών ελέγχου, με σκοπό την επαλήθευση του αριθμού ή του μέσου βάρους των ιχθύων που εγκλωβίζονται·

32) 

«εκτροφή» ή «πάχυνση»: ο εγκλωβισμός ερυθρού τόνου σε ιχθυοτροφεία και η επακόλουθη εκτροφή του με στόχο την πάχυνση και την αύξηση της συνολικής του βιομάζας·

33) 

«ιχθυοτροφείο»: θαλάσσια περιοχή, σε μία ή περισσότερες τοποθεσίες οι οποίες προσδιορίζονται σαφώς στο σύνολό τους από γεωγραφικές συντεταγμένες, με σαφώς καθορισμένο γεωγραφικό μήκος και γεωγραφικό πλάτος για καθένα από τα σημεία του πολυγώνου· η εν λόγω περιοχή χρησιμοποιείται για την πάχυνση ή την εκτροφή ερυθρού τόνου ο οποίος αλιεύεται με διατάξεις παγίδευσης ή σκάφη γρι γρι·

34) 

«εισερχόμενη ικανότητα εκτροφής»: η μέγιστη ποσότητα σε τόνους άγριου ερυθρού τόνου, η οποία επιτρέπεται να εγκλωβιστεί από ιχθυοτροφείο κατά τη διάρκεια μιας αλιευτικής περιόδου·

35) 

«μεταβίβαση»: οποιαδήποτε μεταβίβαση:

α) 

ζώντος ερυθρού τόνου από το δίχτυ του σκάφους αλίευσης στον κλωβό μεταφοράς·

β) 

ζώντος ερυθρού τόνου από τη διάταξη παγίδευσης στον κλωβό μεταφοράς, ανεξαρτήτως της παρουσίας ρυμουλκού·

γ) 

ζώντος ερυθρού τόνου από τον κλωβό μεταφοράς σε άλλον κλωβό μεταφοράς·

δ) 

κλωβού που περιέχει ζώντα ερυθρό τόνο από ένα ρυμουλκό σε άλλο·

ε) 

ζώντος ερυθρού τόνου μεταξύ διαφορετικών κλωβών στο ίδιο ιχθυοτροφείο (μεταβίβαση εντός ιχθυοτροφείου)·

στ) 

ζώντος ερυθρού τόνου από κλωβό εκτροφής σε κλωβό μεταφοράς·

36) 

«μεταβίβαση ελέγχου»: η επανάληψη κάθε μεταβίβασης που εκτελείται κατόπιν αιτήματος των αρχών ελέγχου·

37) 

«μεταβίβαση μεταξύ ιχθυοτροφείων»: η μετακίνηση ζώντος ερυθρού τόνου από ένα ιχθυοτροφείο σε άλλο ιχθυοτροφείο σε δύο στάδια, τη μεταβίβαση από τον κλωβό του παραδίδοντος ιχθυοτροφείου σε κλωβό μεταφοράς και τον εγκλωβισμό από τον κλωβό μεταφοράς στον κλωβό του ιχθυοτροφείου υποδοχής·

38) 

«πρώτη μεταβίβαση»: η μεταβίβαση ζώντος ερυθρού τόνου από γρι-γρι ή διάταξη παγίδευσης σε κλωβό μεταφοράς·

39) 

«περαιτέρω μεταβίβαση»: κάθε μεταβίβαση που πραγματοποιείται μετά την πρώτη μεταβίβαση και πριν από τον εγκλωβισμό στο ιχθυοτροφείο προορισμού, όπως διαχωρισμός ή συγχώνευση του περιεχομένου δύο κλωβών μεταφοράς, με εξαίρεση τις οικειοθελείς μεταβιβάσεις ή τις μεταβιβάσεις ελέγχου·

40) 

«οικειοθελής μεταβίβαση»: η επανάληψη οποιασδήποτε μεταβίβασης εκτελείται οικειοθελώς από τον παραδίδοντα φορέα εκμετάλλευσης·

41) 

«κάμερα ελέγχου»: στερεοσκοπική κάμερα ή συμβατική βιντεοκάμερα για τον σκοπό των ελέγχων δυνάμει του παρόντος κανονισμού·

42) 

«στερεοσκοπική κάμερα»: κάμερα που διαθέτει δύο ή περισσότερους φακούς, έκαστος με διαφορετικό αισθητήρα εικόνας ή αναλογική εγγραφή σε φιλμ, για τη λήψη τρισδιάστατων εικόνων με σκοπό τη μέτρηση του μήκους των ιχθύων·

43) 

«παραδίδων φορέας εκμετάλλευσης»: ο πλοίαρχος, ή ο αντιπρόσωπος του πλοιάρχου, σκάφους αλίευσης ή ρυμούλκησης, ή ο φορέας εκμετάλλευσης του ιχθυοτροφείου ή της διάταξης παγίδευσης, ή ο αντιπρόσωπός του, από τον οποίο ξεκινά η μεταβίβαση, εκτός από την περίπτωση οικειοθελών μεταβιβάσεων και μεταβιβάσεων ελέγχου·

44) 

«κράτος μέλος του παραδίδοντος φορέα εκμετάλλευσης»: το κράτος μέλος που ασκεί τη δικαιοδοσία του επί του παραδίδοντος φορέα εκμετάλλευσης.

▼B

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Μέτρα διαχείρισης

Άρθρο 6

Όροι συναφείς προς τα μέτρα διαχείρισης της αλιείας

1.  
Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσει ότι η αλιευτική προσπάθεια των οικείων σκαφών αλίευσης και διατάξεων παγίδευσης είναι ανάλογη με τις αλιευτικές δυνατότητες τόνου που έχουν χορηγηθεί στο συγκεκριμένο κράτος μέλος στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο. Στα μέτρα που εγκρίνουν τα κράτη μέλη συγκαταλέγεται ο καθορισμός ατομικών ποσοστώσεων για τα οικεία σκάφη αλίευσης συνολικού μήκους άνω των 24 μέτρων, τα οποία περιλαμβάνονται στον κατάλογο των αδειοδοτημένων σκαφών που αναφέρεται στο άρθρο 26.
2.  
Κάθε κράτος μέλος απαιτεί από τα σκάφη αλίευσης να κατευθύνονται τάχιστα σε υποδεικνυόμενο λιμένα όταν η ατομική ποσόστωση του σκάφους θεωρείται ότι έχει εξαντληθεί, σύμφωνα με το άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009.
3.  
Στην αλιεία τόνου δεν επιτρέπονται δραστηριότητες ναύλωσης.

Άρθρο 7

Μεταφορά μη εξαλιευθέντος ζώντος τόνου

▼M1

1.  
Η μεταφορά μη εξαλιευθέντος ζώντος ερυθρού τόνου από αλιεύματα προηγούμενων ετών εντός ιχθυοτροφείου μπορεί να επιτρέπεται μόνον αν το κράτος μέλος αναπτύξει ενισχυμένο σύστημα ελέγχου και το δηλώσει στην Επιτροπή. Το εν λόγω σύστημα συνιστά αναπόσπαστο τμήμα του ετήσιου σχεδίου παρακολούθησης, ελέγχου και επιθεώρησης του κράτους μέλους, το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 14, και περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα μέτρα που θεσπίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 56γ, 56δ και 61.

▼B

2.  

Εάν επιτρέπεται η μεταφορά σύμφωνα με την παράγραφο 1, ισχύουν τα ακόλουθα στοιχεία:

α) 

έως τις 25 Μαΐου κάθε έτους τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για ιχθυοτροφεία συμπληρώνουν και υποβάλλουν στην Επιτροπή ετήσια δήλωση μεταφοράς η οποία περιλαμβάνει:

i) 

τις ποσότητες (εκφρασμένες σε kg) και τον αριθμό των ιχθύων που αποτελούν αντικείμενο μεταφοράς,

ii) 

το έτος αλίευσης,

iii) 

το μέσο βάρος,

iv) 

το κράτος μέλος σημαίας ή το ΣΜΣ,

v) 

τα στοιχεία αναφοράς του BCD που αντιστοιχούν στα μεταφερθέντα αλιεύματα,

vi) 

το όνομα και τον αριθμό ICCAT του ιχθυοτροφείου,

vii) 

τον αριθμό του κλωβού, και

viii) 

τις πληροφορίες για τις συλλεγείσες ποσότητες (εκφρασμένες σε kg), μετά την ολοκλήρωση·

β) 

οι ποσότητες που αποτελούν αντικείμενο μεταφοράς σύμφωνα με την παράγραφο 1 τοποθετούνται σε ξεχωριστούς κλωβούς ή σε ξεχωριστές σειρές κλωβών στο ιχθυοτροφείο με βάση το έτος αλίευσης.

3.  
Πριν από την έναρξη της αλιευτικής περιόδου, τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για ιχθυοτροφεία διασφαλίζουν την ενδελεχή εκτίμηση του ζώντος τόνου που μεταφέρεται μετά από μαζική εξαλίευση σε ιχθυοτροφεία που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους. Με τον σκοπό αυτό, το σύνολο του μεταφερόμενου ζώντος τόνου του αλιευτικού έτους που υπόκειται σε μαζική εξαλίευση σε ιχθυοτροφεία μεταβιβάζεται σε άλλους κλωβούς με τη χρήση συστημάτων στερεοσκοπικής κάμερας ή εναλλακτικών μεθόδων, υπό την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται το ίδιο επίπεδο ακρίβειας και ορθότητας, σύμφωνα με το άρθρο 51. Η πλήρως τεκμηριωμένη ιχνηλασιμότητα διασφαλίζεται ανά πάσα στιγμή. Η μεταφορά τόνου από έτη τα οποία δεν υπόκειντο σε μαζική εξαλίευση ελέγχεται σε ετήσια βάση με την εφαρμογή της ίδιας διαδικασίας σε κατάλληλα δείγματα βάσει εκτίμησης κινδύνου.
4.  
Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που θεσπίζουν αναλυτικούς κανόνες για την ανάπτυξη ενός ενισχυμένου συστήματος ελέγχου της μεταφοράς ζώντος τόνου. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 68.

▼M1

Άρθρο 8

Μεταφορά αχρησιμοποίητων ποσοστώσεων

1.  
Απαγορεύεται η αυτόματη μεταφορά αχρησιμοποίητων ποσοστώσεων.
2.  
Ένα κράτος μέλος μπορεί να ζητήσει να μεταβιβάσει μέγιστο ποσοστό ύψους 5 % της ετήσιας ποσόστωσής του από ένα έτος στο επόμενο. Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος περιλαμβάνει το εν λόγω αίτημα στα οικεία ετήσια σχέδια αλιείας και διαχείρισης της αλιευτικής ικανότητας που πρόκειται να συμπεριληφθούν στο ενωσιακό σχέδιο αλιείας και διαχείρισης της αλιευτικής ικανότητας προς έγκριση από την ICCAT.

▼B

Άρθρο 9

Μεταβιβάσεις ποσοστώσεων

▼M1

1.  
Οι μεταβιβάσεις ποσοστώσεων μεταξύ της Ένωσης και των άλλων ΣΜΣ πραγματοποιούνται μόνον με την προηγούμενη άδεια των οικείων κρατών μελών και των οικείων ΣΜΣ. Η Επιτροπή κοινοποιεί στη γραμματεία της ICCAT την ποσότητα των σχετικών ποσοστώσεων πριν από τη μεταβίβαση των ποσοστώσεων.

▼B

2.  
Η μεταβίβαση ποσοστώσεων εντός ομάδων εργαλείων, ποσοστώσεων παρεμπιπτόντων αλιευμάτων και ατομικών αλιευτικών ποσοστώσεων εκάστου κράτους μέλους επιτρέπεται, υπό την προϋπόθεση ότι τα σχετικά κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για τις εν λόγω μεταβιβάσεις εκ των προτέρων, ούτως ώστε η Επιτροπή να μπορεί να ενημερώνει τη γραμματεία της ICCAT πριν από την έναρξη ισχύος της μεταβίβασης.

Άρθρο 10

Μειώσεις ποσοστώσεων σε περίπτωση υπεραλίευσης

Όταν τα κράτη μέλη υπερβαίνουν τις αλιευτικές ποσοστώσεις που τους έχουν κατανεμηθεί και η κατάσταση δεν μπορεί να διορθωθεί με ανταλλαγές ποσοστώσεων σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, εφαρμόζονται τα άρθρα 37 και 105 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009.

Άρθρο 11

Ετήσια σχέδια αλιείας

1.  

Κάθε κράτος μέλος με ποσόστωση τόνου θεσπίζει ετήσιο σχέδιο αλιείας. Το εν λόγω σχέδιο περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες για τα σκάφη αλίευσης και τις διατάξεις παγίδευσης:

α) 

τις ποσοστώσεις που έχουν κατανεμηθεί σε κάθε ομάδα εργαλείων, συμπεριλαμβανομένων των ποσοστώσεων παρεμπιπτόντων αλιευμάτων·

β) 

κατά περίπτωση, τη μέθοδο που χρησιμοποιείται για την κατανομή και τη διαχείριση των ποσοστώσεων·

γ) 

τα μέτρα για τη διασφάλιση της τήρησης των ατομικών ποσοστώσεων·

δ) 

τις ανοικτές αλιευτικές περιόδους για κάθε κατηγορία εργαλείων·

ε) 

πληροφορίες σχετικά με τους καθορισμένους λιμένες·

στ) 

τους κανόνες για τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα· και

ζ) 

τον αριθμό των σκαφών αλίευσης, εκτός από τις τράτες βυθού, συνολικού μήκους άνω των 24 μέτρων και των σκαφών γρι γρι που επιτρέπεται να ασκούν δραστηριότητες σχετικές με τον τόνο στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο.

2.  
Τα κράτη μέλη που διαθέτουν μικρά παράκτια σκάφη που έχουν άδεια να αλιεύουν τόνο, κατανέμουν συγκεκριμένη τομεακή ποσόστωση στα σκάφη αυτά και συμπεριλαμβάνουν την εν λόγω κατανομή στα σχέδια αλιείας τους. Συμπεριλαμβάνουν επίσης πρόσθετα μέτρα για τη στενή παρακολούθηση της κατανάλωσης της ποσόστωσης από τον εν λόγω στόλο στα οικεία σχέδια παρακολούθησης, ελέγχου και επιθεώρησης. Τα κράτη μέλη μπορούν να δίνουν άδεια σε διαφορετικό αριθμό σκαφών να αξιοποιούν πλήρως τις αλιευτικές τους δυνατότητες, χρησιμοποιώντας τις παραμέτρους που αναφέρονται στην παράγραφο 1.
3.  
Η Πορτογαλία και η Ισπανία μπορούν να κατανέμουν τομεακές ποσοστώσεις σε σκάφη αλιείας με καλάμια τα οποία δραστηριοποιούνται στα ενωσιακά ύδατα του αρχιπελάγους των Αζορών, της Μαδέρας και των Καναρίων Νήσων. Οι τομεακές ποσοστώσεις περιλαμβάνονται στα οικεία ετήσια σχέδια αλιείας, ενώ επιπρόσθετα μέτρα για την παρακολούθηση της κατανάλωσής των εν λόγω ποσοστώσεων ορίζονται με σαφήνεια στα οικεία ετήσια σχέδια παρακολούθησης, ελέγχου και επιθεώρησης.
4.  
Όταν τα κράτη μέλη κατανέμουν τομεακές ποσοστώσεις σύμφωνα με την παράγραφο 2 ή 3, δεν εφαρμόζεται η απαίτηση ελάχιστης ποσόστωσης των 5 τόνων που καθορίζεται στην εφαρμοστέα ενωσιακή πράξη για τις κατανομές των αλιευτικών δυνατοτήτων.
5.  
Οποιαδήποτε τροποποίηση του ετήσιου σχεδίου αλιείας υποβάλλεται από το οικείο κράτος μέλος στην Επιτροπή τουλάχιστον τρεις εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξη της αλιευτικής δραστηριότητας την οποία αφορά η τροποποίηση. Η Επιτροπή αποστέλλει την τροποποίηση στη γραμματεία της ICCAT τουλάχιστον μία εργάσιμη ημέρα πριν από την έναρξη της αλιευτικής δραστηριότητας την οποία αφορά η τροποποίηση.

Άρθρο 12

Κατανομή αλιευτικών δυνατοτήτων

Σύμφωνα με το άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, κατά την κατανομή των αλιευτικών τους δυνατοτήτων, τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν διαφανή και αντικειμενικά κριτήρια, μεταξύ άλλων περιβαλλοντικού, κοινωνικού και οικονομικού χαρακτήρα, και, επίσης, επιδιώκουν να προβαίνουν σε δίκαιη κατανομή των εθνικών ποσοστώσεων μεταξύ των διαφόρων τμημάτων του στόλου, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη την παραδοσιακή και βιοτεχνική αλιεία, και παρέχουν κίνητρα σε ενωσιακά αλιευτικά σκάφη που χρησιμοποιούν επιλεκτικά αλιευτικά εργαλεία ή αλιευτικές τεχνικές με μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Άρθρο 13

Ετήσια σχέδια διαχείρισης της αλιευτικής ικανότητας

Κάθε κράτος μέλος με ποσόστωση τόνου θεσπίζει ετήσιο σχέδιο διαχείρισης της αλιευτικής ικανότητας. Στο σχέδιο αυτό, το κράτος μέλος προσαρμόζει τον αριθμό των σκαφών αλίευσης και των διατάξεων παγίδευσης κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται ότι η αλιευτική ικανότητα είναι ανάλογη προς τις αλιευτικές δυνατότητες που κατανέμονται στα σκάφη αλίευσης και στις διατάξεις παγίδευσης για τη σχετική περίοδο ποσοστώσεων. Το κράτος μέλος προσαρμόζει την αλιευτική ικανότητα χρησιμοποιώντας τις παραμέτρους που ορίζονται στην εφαρμοστέα ενωσιακή πράξη για την κατανομή αλιευτικών δυνατοτήτων. Η προσαρμογή της αλιευτικής ικανότητας της Ένωσης για τα σκάφη γρι γρι περιορίζεται σε μέγιστη διακύμανση 20 % σε σύγκριση με την αλιευτική ικανότητα αναφοράς του 2018.

▼M1

Άρθρο 14

Ετήσιο σχέδιο παρακολούθησης, ελέγχου και επιθεώρησης

Κάθε κράτος μέλος με ποσόστωση για τον ερυθρό τόνο καταρτίζει ετήσιο σχέδιο παρακολούθησης, ελέγχου και επιθεώρησης με σκοπό τη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τον παρόντα κανονισμό. Κάθε κράτος μέλος υποβάλλει στην Επιτροπή το αντίστοιχο οικείο σχέδιο. Κάθε κράτος μέλος καταρτίζει το οικείο σχέδιο σύμφωνα με:

α) 

τους στόχους, τις προτεραιότητες και τις διαδικασίες, καθώς και τα σημεία αναφοράς των δραστηριοτήτων επιθεώρησης που καθορίζονται στο ειδικό πρόγραμμα ελέγχου και επιθεώρησης για τον ερυθρό τόνο που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 95 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009·

β) 

το εθνικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ερυθρό τόνο που θεσπίστηκε βάσει του άρθρου 46 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 έως την 31η Δεκεμβρίου 2025 και, μετά την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με το εθνικό πρόγραμμα ελέγχου που θεσπίζεται δυνάμει του άρθρου 93α του εν λόγω κανονισμού.

▼B

Άρθρο 15

Ετήσια σχέδια διαχείρισης της εκτροφής

1.  
Κάθε κράτος μέλος με ποσόστωση τόνου θεσπίζει ετήσιο σχέδιο διαχείρισης της εκτροφής.
2.  
Στο ετήσιο σχέδιο διαχείρισης της εκτροφής κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι η συνολική ικανότητα εισερχόμενων ποσοτήτων και η συνολική ικανότητα εκτροφής αντιστοιχούν στην εκτιμώμενη ποσότητα τόνου που είναι διαθέσιμη για εκτροφή.

▼M1

3.  
Τα κράτη μέλη περιορίζουν την οικεία ικανότητα εκτροφής τόνου στη συνολική ικανότητα εκτροφής που καταγράφεται στο μητρώο ιχθυοτροφείων της ICCAT που έχουν λάβει άδεια να ασκούν δραστηριότητες σχετικές με τον ερυθρό τόνο («μητρώο εγκαταστάσεων εκτροφής ερυθρού τόνου» της ICCAT) ή που έχουν λάβει άδεια και δηλώθηκαν στην ICCAT το 2018.

▼B

4.  
Το ανώτατο όριο εισερχόμενων ποσοτήτων τόνου που έχει συλληφθεί σε άγρια κατάσταση στα ιχθυοτροφεία κράτους μέλους περιορίζεται στο επίπεδο εισερχόμενων ποσοτήτων που καταγράφηκε στο «μητρώο εγκαταστάσεων εκτροφής τόνου» της ICCAT από τα ιχθυοτροφεία του εν λόγω κράτους μέλους τα έτη 2005, 2006, 2007 ή 2008.
5.  
Αν ένα κράτος μέλος χρειάζεται να αυξήσει το ανώτατο όριο εισερχόμενων ποσοτήτων τόνου που έχουν συλληφθεί σε άγρια κατάσταση σε ένα ή περισσότερα εκτροφεία τόνου του, η αύξηση αυτή αντιστοιχεί στις αλιευτικές δυνατότητες που έχουν κατανεμηθεί στο εν λόγω κράτος μέλος και σε οποιεσδήποτε εισαγωγές ζώντος τόνου από άλλο κράτος μέλος ή ΣΜΣ.

▼M1

6.  
Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή στατιστικά στοιχεία σχετικά με το ετήσιο ποσό εγκλωβισμού (εισροή ιχθύων ελεύθερης αλιείας), εξαλίευσης και εξαγωγής, η οποία διαβιβάζει τα δεδομένα στη γραμματεία της ICCAT, έως ότου η γραμματεία της ICCAT να αναπτύξει λειτουργική δυνατότητα εξαγωγής δεδομένων στο σύστημα eBCD και να καταστεί διαθέσιμη η εν λόγω δυνατότητα.
7.  
Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή, κατά περίπτωση, αναθεωρημένα σχέδια διαχείρισης εκτροφής έως την 15η Μαΐου κάθε έτους, τα οποία διαβιβάζονται στη γραμματεία της ICCAT έως την 1η Ιουνίου κάθε έτους.

▼B

Άρθρο 16

Διαβίβαση των ετήσιων σχεδίων

1.  

Έως τις 31 Ιανουαρίου κάθε έτους τα κράτη μέλη που διαθέτουν ποσόστωση τόνου υποβάλλουν στην Επιτροπή τα κάτωθι σχέδια:

α) 

το ετήσιο σχέδιο αλιείας των σκαφών αλίευσης και των διατάξεων παγίδευσης τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο, το οποίο καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 11·

β) 

το ετήσιο σχέδιο διαχείρισης της αλιευτικής ικανότητας που καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 13·

▼M1

γ) 

το ετήσιο σχέδιο παρακολούθησης, ελέγχου και επιθεώρησης που καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 14· και

▼B

δ) 

το ετήσιο σχέδιο διαχείρισης της εκτροφής που καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 15.

2.  
Η Επιτροπή συγκεντρώνει τα σχέδια που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και τα χρησιμοποιεί για την κατάρτιση ετήσιου σχεδίου της Ένωσης. Η Επιτροπή διαβιβάζει το ετήσιο σχέδιο της Ένωσης στη γραμματεία της ICCAT έως τις 15 Φεβρουαρίου κάθε έτους για συζήτηση και έγκριση από την ICCAT.
3.  
Σε περίπτωση που κράτος μέλος δεν υποβάλει στην Επιτροπή σχέδιο αναφερόμενο στην παράγραφο 1 εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην εν λόγω παράγραφο, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να διαβιβάσει το σχέδιο της Ένωσης στη γραμματεία της ICCAT χωρίς τα σχέδια του οικείου κράτους μέλους. Κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, η Επιτροπή επιδιώκει να λάβει υπόψη ένα από τα σχέδια που αναφέρονται στην παράγραφο 1, το οποίο υποβάλλεται μετά τη λήξη της προθεσμίας που ορίζεται στην εν λόγω παράγραφο, αλλά πριν από την προθεσμία που προβλέπεται στην παράγραφο 2. Εάν ένα σχέδιο που υποβάλλεται από κράτος μέλος δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού όσον αφορά τα ετήσια σχέδια αλιείας, ικανότητας, επιθεώρησης και εκτροφής ή περιέχει σοβαρό ελάττωμα που μπορεί να οδηγήσει στη μη έγκριση του ετήσιου σχεδίου της Ένωσης από την επιτροπή της ICCAT, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να διαβιβάσει το ετήσιο σχέδιο της Ένωσης στη γραμματεία της ICCAT χωρίς τα σχέδια του οικείου κράτους μέλους. Η Επιτροπή ενημερώνει το οικείο κράτος μέλος το συντομότερο δυνατόν και προσπαθεί να συμπεριλάβει τυχόν αναθεωρημένα σχέδια που έχει υποβάλει το εν λόγω κράτος μέλος στο ετήσιο σχέδιο της Ένωσης ή σε τροποποιήσεις του ετήσιου σχεδίου της Ένωσης, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω αναθεωρημένα σχέδια συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού σχετικά με τα ετήσια σχέδια αλιείας, ικανότητας, επιθεώρησης και εκτροφής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

Τεχνικά μέτρα

Άρθρο 17

Αλιευτικές περίοδοι

1.  
Επιτρέπεται η αλιεία τόνου με γρι γρι στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο από τις 26 Μαΐου έως την 1η Ιουλίου κάθε έτους.
2.  
Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, η Κύπρος και η Ελλάδα μπορούν να ζητήσουν στα οικεία ετήσια σχέδια αλιείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 11, να επιτρέπεται στα σκάφη γρι γρι που φέρουν τη σημαία τους να αλιεύουν τόνο στην Ανατολική Μεσόγειο (αλιευτικές ζώνες FAO 37.3.1 και 37.3.2) από τις 15 Μαΐου έως την 1η Ιουλίου κάθε έτους.
3.  
Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, η Κροατία μπορεί να ζητήσει στο οικείο ετήσιο σχέδιο αλιείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 11, να επιτρέπεται στα σκάφη γρι γρι που φέρουν τη σημαία της να αλιεύουν τόνο με σκοπό την εκτροφή στην Αδριατική (αλιευτική ζώνη FAO 37.2.1) από τις 26 Μαΐου έως τις 15 Ιουλίου κάθε έτους.

▼M1

4.  
Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 1, 2 και 3, εάν οι καιρικές συνθήκες εμποδίσουν τις αλιευτικές δραστηριότητες, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν την παράταση των αλιευτικών περιόδων που αναφέρονται στις εν λόγω παραγράφους έως και 10 ημέρες κατά ισοδύναμο αριθμό απολεσθεισών ημερών.
5.  
Η αλιεία ερυθρού τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο Θάλασσα από μεγάλα αλιευτικά πελαγικά παραγαδιάρικα σκάφη επιτρέπεται κατά το χρονικό διάστημα από 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαΐου κάθε έτους, με εξαίρεση την περιοχή που οριοθετείται δυτικά του γεωγραφικού μήκους 10° δυτικά και βόρεια του γεωγραφικού πλάτους 42° βόρεια.

▼B

6.  
Τα κράτη μέλη καθορίζουν αλιευτικές περιόδους για τους στόλους τους, εκτός από τα σκάφη γρι γρι και τα μεγάλα πελαγικά παραγαδιάρικα σκάφη, στα ετήσια σχέδια αλιείας τους.

Άρθρο 18

Υποχρέωση εκφόρτωσης

Το παρόν κεφάλαιο ισχύει με την επιφύλαξη του άρθρου 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, καθώς και τυχόν ισχυουσών παρεκκλίσεων.

Άρθρο 19

Ελάχιστο μέγεθος αναφοράς διατήρησης

1.  
Απαγορεύεται η αλιεία, η διατήρηση επί του σκάφους, η μεταφόρτωση, η μεταβίβαση, η εκφόρτωση, η μεταφορά, η αποθήκευση, η πώληση, η επίδειξη ή η προσφορά προς πώληση τόνου, βάρους μικρότερου των 30 kg ή μήκους διχοτόμησης μικρότερου των 115 cm, συμπεριλαμβανομένου του τόνου που αλιεύεται ως παρεμπίπτον αλίευμα ή στο πλαίσιο ερασιτεχνικής αλιείας.
2.  

Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, ισχύει ελάχιστο μέγεθος αναφοράς διατήρησης για τον τόνο βάρους 8 kg ή μήκους διχοτόμησης 75 cm στις εξής περιπτώσεις αλιείας:

α) 

για τον τόνο που αλιεύεται στον Ανατολικό Ατλαντικό από σκάφη αλιείας με καλάμι (δόλωμα) και συρτή·

β) 

για τον τόνο που αλιεύεται στη Μεσόγειο από αλιευτικό στόλο παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας όσον αφορά τους νωπούς ιχθύς που αλιεύονται από σκάφη με καλάμι, παραγάδι και καθετή· και

γ) 

για τον τόνο που αλιεύεται στην Αδριατική από σκάφη που φέρουν τη σημαία της Κροατίας με σκοπό την εκτροφή.

3.  
Οι ειδικοί όροι που ισχύουν για την παρέκκλιση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 ορίζονται στο παράρτημα I.
4.  
Τα κράτη μέλη εκδίδουν άδεια αλίευσης σε σκάφη που αλιεύουν βάσει των παρεκκλίσεων που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 του παραρτήματος I. Τα εν λόγω σκάφη καταγράφονται στον κατάλογο των σκαφών αλίευσης του άρθρου 26.
5.  
Η απόρριψη νεκρών ιχθύων κάτω του ελάχιστου μεγέθους αναφοράς διατήρησης που ορίζεται στο παρόν άρθρο καταλογίζεται στην ποσόστωση του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους.

Άρθρο 20

Τυχαία αλιεύματα κάτω του ελάχιστου μεγέθους αναφοράς διατήρησης

1.  
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 19 παράγραφος 1, για όλα τα σκάφη αλίευσης και τις διατάξεις παγίδευσης που ασχολούνται ενεργά με την αλιεία τόνου επιτρέπονται, σε μέγιστο ποσοστό 5 % ως προς τον αριθμό, τυχαία αλιεύματα τόνου βάρους από 8 έως 30 kg ή, εναλλακτικά, μήκους διχοτόμησης από 75 έως 115 cm.
2.  
Το ποσοστό του 5 % που αναφέρεται στην παράγραφο 1 υπολογίζεται βάσει των συνολικών αλιευμάτων τόνου που διατηρούνται επί του σκάφους ή εντός της διάταξης παγίδευσης ανά πάσα στιγμή μετά από κάθε αλιευτική δραστηριότητα.
3.  
Τα τυχαία αλιεύματα αφαιρούνται από την ποσόστωση του κράτους μέλους που είναι αρμόδιο για το σκάφος αλίευσης ή τη διάταξη παγίδευσης.
4.  
Για τα τυχαία αλιεύματα τόνου που υπόκεινται στο ελάχιστο μέγεθος αναφοράς διατήρησης ισχύουν τα άρθρα 31, 33, 34 και 35.

Άρθρο 21

Παρεμπίπτοντα αλιεύματα

1.  
Κάθε κράτος μέλος προβλέπει παρεμπίπτοντα αλιεύματα τόνου στο πλαίσιο της ποσόστωσής του και ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή όταν υποβάλλει το οικείο σχέδιο αλιείας.
2.  
Το ποσοστό των επιτρεπόμενων παρεμπιπτόντων αλιευμάτων, το οποίο δεν υπερβαίνει το 20 % των συνολικών αλιευμάτων επί του σκάφους στο τέλος του αλιευτικού ταξιδιού, καθώς και η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των εν λόγω παρεμπιπτόντων αλιευμάτων σε σχέση με τα συνολικά αλιεύματα επί του σκάφους, καθορίζονται με σαφήνεια στο ετήσιο σχέδιο αλιείας που αναφέρεται στο άρθρο 11. Το ποσοστό των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων μπορεί να υπολογίζεται με βάση το βάρος ή με βάση τον αριθμό ατόμων. Ο υπολογισμός με βάση τον αριθμό των ατόμων ισχύει μόνο για τον τόνο και τα θυννοειδή που διαχειρίζεται η ICCAT. Το επίπεδο επιτρεπόμενων παρεμπιπτόντων αλιευμάτων για τον στόλο μικρών παράκτιων σκαφών μπορεί να υπολογίζεται σε ετήσια βάση.
3.  
Όλα τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα νεκρού τόνου που διατηρούνται επί του σκάφους ή απορρίπτονται αφαιρούνται από την ποσόστωση του κράτους μέλους σημαίας, καταγράφονται και αναφέρονται στην Επιτροπή, σύμφωνα με τα άρθρα 31 και 32.
4.  
Όσον αφορά τα κράτη μέλη που δεν διαθέτουν ποσόστωση τόνου, τα σχετικά παρεμπίπτοντα αλιεύματα αφαιρούνται από την ειδική ενωσιακή ποσόστωση παρεμπιπτόντων αλιευμάτων τόνου που έχει θεσπισθεί σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 3 ΣΛΕΕ και το άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.
5.  
Εάν η συνολική ποσόστωση που έχει κατανεμηθεί σε ένα κράτος μέλος εξαντληθεί, δεν επιτρέπεται η αλίευση τόνου από σκάφη που φέρουν τη σημαία του εν λόγω κράτους και το εν λόγω κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η ελευθέρωση του τόνου που αλιεύεται ως παρεμπίπτον αλίευμα. Εάν εξαντληθεί η ειδική ενωσιακή ποσόστωση παρεμπιπτόντων αλιευμάτων τόνου που έχει καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 3 ΣΛΕΕ και το άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, απαγορεύεται παντελώς η αλίευση τόνου από σκάφη που φέρουν σημαία κρατών μελών τα οποία δεν διαθέτουν ποσόστωση τόνου και τα εν λόγω κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η ελευθέρωση του τόνου που αλιεύεται ως παρεμπίπτον αλίευμα. Στις εν λόγω περιπτώσεις, η μεταποίηση και η εμπορική εκμετάλλευση νεκρού τόνου απαγορεύεται και όλα τα αλιεύματα καταγράφονται. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν πληροφορίες για τις ποσότητες παρεμπίπτοντος αλιεύματος νεκρού τόνου σε ετήσια βάση στην Επιτροπή, η οποία διαβιβάζει τις εν λόγω πληροφορίες στη γραμματεία της ICCAT.
6.  
Τα σκάφη που δεν αλιεύουν ενεργά τόνο διαχωρίζουν σαφώς τις ποσότητες τόνου που διατηρούνται επί του σκάφους από άλλα είδη, ώστε να επιτρέπουν στις αρχές ελέγχου να παρακολουθούν τη συμμόρφωση με το παρόν άρθρο. Τα εν λόγω παρεμπίπτοντα αλιεύματα μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο εμπορικής εκμετάλλευσης εφόσον συνοδεύονται από το eBCD.

▼M1

Άρθρο 21a

Απαγόρευση της διατήρησης ερυθρού τόνου επί των σκαφών υποστήριξης

Τα σκάφη υποστήριξης δεν διατηρούν επ’ αυτών ούτε μεταφέρουν ερυθρό τόνο.

▼B

Άρθρο 22

Χρήση εναέριων μέσων

Απαγορεύεται η χρήση κάθε εναέριου μέσου, συμπεριλαμβανομένων αεροσκαφών, ελικοπτέρων ή άλλων μορφών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων για την αναζήτηση τόνου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Ερασιτεχνική αλιεία

Άρθρο 23

Ειδική ποσόστωση για την ερασιτεχνική αλιεία

▼M1

1.  
Τα κράτη μέλη μπορούν να διαθέτουν κατά περίπτωση, ειδική ποσόστωση για την ερασιτεχνική αλιεία. Στην κατανομή αυτή λαμβάνονται υπόψη οι πιθανές ποσότητες νεκρού ερυθρού τόνου, μεταξύ άλλων, στο πλαίσιο της αλιείας τύπου «αλίευση και ελευθέρωση». Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για την ποσόστωση που κατανέμεται στην ερασιτεχνική αλιεία κατά την υποβολή των οικείων σχεδίων αλιείας.

▼B

2.  
Τα αλιεύματα νεκρού τόνου αναφέρονται και καταλογίζονται στην ποσόστωση του κράτους μέλους.

Άρθρο 24

Ειδικές συνθήκες για την ερασιτεχνική αλιεία

▼M1

1.  

Τα κράτη μέλη που διαθέτουν ποσόστωση αλιείας για τον ερυθρό τόνο που κατανέμεται στην ερασιτεχνική αλιεία ρυθμίζουν την εν λόγω αλιεία χορηγώντας άδειες αλιείας σε σκάφη με σκοπό την ερασιτεχνική αλιεία. Κατόπιν αιτήματος της ICCAT, τα κράτη μέλη καθιστούν διαθέσιμο στην Επιτροπή τον κατάλογο των εν λόγω σκαφών που έχουν λάβει άδεια αλίευσης ερυθρού τόνου. Η Επιτροπή διαβιβάζει τον εν λόγω κατάλογο στην ICCAT σε ηλεκτρονική μορφή. Ο κατάλογος περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες για κάθε σκάφος:

α) 

όνομα σκάφους·

β) 

αριθμό μητρώου·

γ) 

αριθμό μητρώου ICCAT (εάν υπάρχει)·

δ) 

προηγούμενο όνομα (εάν υπάρχει)·

ε) 

ονόματα και διευθύνσεις πλοιοκτητών και φορέων εκμετάλλευσης.

▼B

2.  
Για την ερασιτεχνική αλιεία, απαγορεύεται η αλίευση, η διατήρηση επί του σκάφους, η μεταφόρτωση ή η εκφόρτωση περισσότερων του ενός τόνου ανά σκάφος ημερησίως.
3.  
Η εμπορία τόνου που αλιεύεται στο πλαίσιο ερασιτεχνικής αλιείας απαγορεύεται.

▼M1

4.  
Κάθε κράτος μέλος καταγράφει τα στοιχεία που αφορούν τα αλιεύματα, συμπεριλαμβανομένου του βάρους κάθε ερυθρού τόνου που αλιεύεται στο πλαίσιο ερασιτεχνικής αλιείας, και κοινοποιεί τα στοιχεία του προηγουμένου έτους στην Επιτροπή έως την 30ή Ιουνίου κάθε έτους. Η Επιτροπή διαβιβάζει τις εν λόγω πληροφορίες στη γραμματεία της ICCAT.

▼B

5.  
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν, την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ελευθέρωση του τόνου που αλιεύεται ζωντανός στο πλαίσιο ερασιτεχνικής αλιείας, ιδίως δε των ιχθυδίων. Κάθε τόνος που εκφορτώνεται πρέπει να είναι ολόκληρος ή χωρίς βράγχια και/ή εντόσθια.

Άρθρο 25

Αλίευση, σήμανση και ελευθέρωση

1.  
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 23 παράγραφος 1, τα κράτη μέλη που επιτρέπουν την αλιεία τύπου «αλίευση και ελευθέρωση» στον Βορειοανατολικό Ατλαντικό αποκλειστικά από σκάφη αθλητικής αλιείας μπορούν να επιτρέπουν σε περιορισμένο αριθμό σκαφών αθλητικής αλιείας να αλιεύουν τόνο με σκοπό την αλιεία τύπου «αλίευση και ελευθέρωση» χωρίς να απαιτείται η κατανομή σε αυτά συγκεκριμένης ποσόστωσης. Τα εν λόγω σκάφη ασκούν δραστηριότητες στο πλαίσιο επιστημονικού έργου ερευνητικού ιδρύματος το οποίο εντάσσεται σε επιστημονικό ερευνητικό πρόγραμμα. Τα αποτελέσματα του έργου κοινοποιούνται στις οικείες αρχές του κράτους μέλους σημαίας.
2.  
Τα σκάφη που διενεργούν επιστημονική έρευνα στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος για τον τόνο της ICCAT δεν θεωρείται ότι διεξάγουν δραστηριότητες «αλίευσης, σήμανσης και ελευθέρωσης» που αναφέρονται στην παράγραφο 1.
3.  

Τα κράτη μέλη που επιτρέπουν δραστηριότητες «αλίευσης, σήμανσης και ελευθέρωσης»:

α) 

υποβάλλουν περιγραφή των εν λόγω δραστηριοτήτων και των μέτρων που εφαρμόζονται σε αυτές ως αναπόσπαστο μέρος των οικείων σχεδίων αλιείας και επιθεώρησης που αναφέρονται στα άρθρα 12 και 15·

β) 

παρακολουθούν στενά τις δραστηριότητες των σχετικών σκαφών ώστε να διασφαλίζουν τη συμμόρφωσή τους προς τον παρόντα κανονισμό·

γ) 

εξασφαλίζουν ότι οι δραστηριότητες σήμανσης και ελευθέρωσης διεξάγονται από εκπαιδευμένο προσωπικό, ώστε να διασφαλίζεται υψηλός βαθμός επιβίωσης των ατόμων· και

δ) 

υποβάλλουν ετήσια έκθεση στην Επιτροπή έως τις 30 Ιουνίου κάθε έτους σχετικά με τις διενεργούμενες ερευνητικές δραστηριότητες. Η Επιτροπή διαβιβάζει την έκθεση στη γραμματεία της ICCAT 60 ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της SCRS του επόμενου έτους.

4.  
Οι τόνοι που ψοφούν κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων «αλίευσης, σήμανσης και ελευθέρωσης» αναφέρονται και αφαιρούνται από την ποσόστωση του κράτους μέλους σημαίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Μέτρα ελέγχου

Τμήμα 1

Κατάλογοι και μητρώα σκαφών και διατάξεων παγίδευσης

Άρθρο 26

Κατάλογοι και μητρώα σκαφών

▼M1

1.  

Κάθε έτος, 1 μήνα πριν από την έναρξη της περιόδου ισχύος της άδειας αλίευσης, τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή τους ακόλουθους καταλόγους σκαφών:

α) 

κατάλογο όλων των σκαφών αλίευσης που ασχολούνται ενεργά με την αλιεία ερυθρού τόνου· και

β) 

κατάλογο όλων των λοιπών σκαφών που συμμετέχουν σε δραστηριότητες σχετικές με τον ερυθρό τόνο, πλην των σκαφών αλίευσης.

Κάθε κατάλογος σκαφών περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

α) 

όνομα και αριθμό μητρώου του σκάφους·

β) 

προσδιορισμό του τύπου του σκάφους κάνοντας διάκριση τουλάχιστον μεταξύ σκαφών αλίευσης, ρυμουλκών, βοηθητικών σκαφών, σκαφών υποστήριξης και σκαφών μεταποίησης·

γ) 

μήκος και κόρους ολικής χωρητικότητας (ΚΟΧ) ή, ει δυνατόν, ολική χωρητικότητα (ΟΧ)·

δ) 

αριθμό ΙΜΟ (ΔΝΟ) (κατά περίπτωση)·

ε) 

χρησιμοποιούμενα εργαλεία (εάν υπάρχουν)·

στ) 

προηγούμενη σημαία (εάν υπάρχει)·

ζ) 

προηγούμενο όνομα (εάν υπάρχει)·

η) 

τυχόν προηγούμενα στοιχεία σχετικά με διαγραφή από άλλα μητρώα·

θ) 

διεθνές διακριτικό κλήσης ασυρμάτου (εάν υπάρχει)·

ι) 

όνομα και διευθύνσεις πλοιοκτητών και φορέων εκμετάλλευσης· και

ια) 

χρονικό διάστημα κατά το οποίο επιτρέπεται η αλιεία, η διαχείριση και η μεταφορά ερυθρού τόνου με σκοπό την εκτροφή.

Η Επιτροπή διαβιβάζει τις πληροφορίες αυτές στη γραμματεία της ICCAT 15 ημέρες πριν από την έναρξη της αλιευτικής δραστηριότητας, ώστε να είναι δυνατή η καταχώριση των σκαφών που περιλαμβάνονται στους εν λόγω καταλόγους στο μητρώο αδειοδοτημένων σκαφών της ICCAT και, κατά περίπτωση, στο μητρώο σκαφών συνολικού μήκους τουλάχιστον 20 μέτρων της ICCAT, τα οποία έχουν άδεια να ασκούν δραστηριότητες στη ζώνη της σύμβασης.

▼B

2.  
Στη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους, ένα αλιευτικό σκάφος μπορεί να περιλαμβάνεται και στους δύο καταλόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 1, με την προϋπόθεση να μην περιλαμβάνεται και στους δύο καταλόγους ταυτόχρονα.
3.  
Οι πληροφορίες για τα σκάφη που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) της παραγράφου 1 περιλαμβάνουν το όνομα του σκάφους και τον αριθμό μητρώου ενωσιακού αλιευτικού στόλου (ΜΑΣ) όπως ορίζεται στο παράρτημα I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/218 της Επιτροπής ( 3 ).
4.  
Η Επιτροπή δεν δέχεται καμία αναδρομική υποβολή των καταλόγων που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

▼M1

5.  

Μεταγενέστερες αλλαγές στους καταλόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και στις πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 3, κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους, γίνονται δεκτές μόνο στην περίπτωση που ένα από τα δηλωθέντα αλιευτικά σκάφη αδυνατεί να συμμετάσχει στην αλιεία λόγω θεμιτών επιχειρησιακών λόγων ή ανωτέρας βίας. Στις περιπτώσεις αυτές, τα οικεία κράτη μέλη ενημερώνουν αμελλητί την Επιτροπή σχετικά και παρέχουν:

α) 

πλήρη στοιχεία του αλιευτικού σκάφους ή των αλιευτικών σκαφών που πρόκειται να αντικαταστήσει/-ουν το εν λόγω σκάφος· και

β) 

πλήρη παράθεση του λόγου που δικαιολογεί την αντικατάσταση και τυχόν σχετικά υποστηρικτικά αποδεικτικά στοιχεία ή παραπομπές.

▼B

6.  
Εφόσον κρίνεται απαραίτητο, η Επιτροπή τροποποιεί, κατά τη διάρκεια του έτους, τις πληροφορίες για τα σκάφη που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, υποβάλλοντας επικαιροποιημένες πληροφορίες στη γραμματεία της ICCAT, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2403.

Άρθρο 27

Άδειες αλιείας για σκάφη

1.  
Τα κράτη μέλη εκδίδουν άδειες αλιείας για σκάφη που περιλαμβάνονται σε έναν εκ των καταλόγων που αναφέρονται στο άρθρο 26 παράγραφοι 1 και 5. Οι άδειες αλιείας περιέχουν τουλάχιστον τις πληροφορίες που προβλέπονται στο παράρτημα VII και εκδίδονται στον μορφότυπο που ορίζεται στο εν λόγω παράρτημα. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στην άδεια αλιείας είναι ακριβείς και συνεπείς με τον παρόντα κανονισμό.
2.  
Με την επιφύλαξη του άρθρου 21 παράγραφος 6, τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη που δεν έχουν εγγραφεί στα μητρώα της ICCAT που αναφέρονται στο άρθρο 26 παράγραφος 1 θεωρείται ότι δεν έχουν άδεια να αλιεύουν, να διατηρούν επί του σκάφους, να μεταφορτώνουν, να μεταφέρουν, να μεταβιβάζουν, να μεταποιούν ή να εκφορτώνουν τόνο στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο.
3.  
Όταν η ατομική ποσόστωση που κατανεμήθηκε σε σκάφος έχει εξαντληθεί, το κράτος μέλος σημαίας ανακαλεί την άδεια αλιείας τόνου που έχει εκδοθεί για το σκάφος και μπορεί να διατάξει το σκάφος να κατευθυνθεί αμέσως σε λιμένα που έχει ορίσει.

Άρθρο 28

Κατάλογοι και μητρώα διατάξεων παγίδευσης που επιτρέπεται να αλιεύουν τόνο

▼M1

1.  
Στο πλαίσιο του οικείου σχεδίου αλιείας, κάθε κράτος μέλος υποβάλλει, σε ηλεκτρονική μορφή, στην Επιτροπή κατάλογο των διατάξεων παγίδευσης οι οποίες επιτρέπονται για την αλίευση ερυθρού τόνου στον ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο. Ο κατάλογος αυτός περιλαμβάνει την ονομασία και τον αριθμό μητρώου των διατάξεων παγίδευσης και τις γεωγραφικές συντεταγμένες του πολυγώνου της διάταξης παγίδευσης. Η Επιτροπή διαβιβάζει τις εν λόγω πληροφορίες στη γραμματεία της ICCAT, προκειμένου οι εν λόγω διατάξεις παγίδευσης να εγγραφούν στο μητρώο διατάξεων παγίδευσης που επιτρέπονται για την αλίευση ερυθρού τόνου της ICCAT.

▼B

2.  
Τα κράτη μέλη εκδίδουν άδειες αλιείας για διατάξεις παγίδευσης οι οποίες περιλαμβάνονται στον κατάλογο που αναφέρεται την παράγραφο 1. Οι άδειες αλιείας περιέχουν τουλάχιστον τις πληροφορίες που προβλέπονται στο παράρτημα VII και εκδίδονται στον μορφότυπο που ορίζεται σε αυτό. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στην άδεια αλιείας είναι ακριβείς και συνεπείς με τον παρόντα κανονισμό.
3.  
Οι ενωσιακές διατάξεις παγίδευσης που δεν έχουν εγγραφεί στο μητρώο της ICCAT για διατάξεις παγίδευσης οι οποίες επιτρέπεται να αλιεύουν τόνο δεν θεωρείται ότι επιτρέπεται να αλιεύουν τόνο στον Ανατολικό Ατλαντικό και τη Μεσόγειο. Ο τόνος που αλιεύεται από τις διατάξεις αυτές απαγορεύεται να διατηρείται επί του σκάφους, να μεταβιβάζεται, να εγκλωβίζεται ή να εκφορτώνεται.
4.  
Το κράτος μέλος σημαίας ανακαλεί τις άδειες αλιείας τόνου που έχουν εκδοθεί για διατάξεις παγίδευσης όταν η ποσόστωση που έχει κατανεμηθεί σε αυτές θεωρείται ότι έχει εξαντληθεί.

▼M1

5.  
Τα κράτη μέλη κοινοποιούν πάραυτα στην Επιτροπή κάθε προσθήκη, αφαίρεση και τροποποίηση που γίνεται στον οικείο κατάλογο διατάξεων παγίδευσης που επιτρέπονται για την αλίευση ερυθρού τόνου. Η Επιτροπή διαβιβάζει, χωρίς καθυστέρηση, τις εν λόγω αλλαγές στη γραμματεία της ICCAT.

Άρθρο 28a

Κατάλογοι και μητρώο ιχθυοτροφείων

1.  

Στο πλαίσιο του οικείου σχεδίου αλιείας, κάθε κράτος μέλος υποβάλλει, σε ηλεκτρονική μορφή, στην Επιτροπή κατάλογο των ιχθυοτροφείων που επιτρέπεται να ασκούν δραστηριότητες σχετικές με τον ερυθρό τόνο στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο. Ο εν λόγω κατάλογος περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

α) 

την επωνυμία του ιχθυοτροφείου·

β) 

τον αριθμό μητρώου·

γ) 

τα ονόματα και τις διευθύνσεις των πλοιοκτητών και των φορέων εκμετάλλευσης·

δ) 

την εισερχόμενη και τη συνολική ικανότητα εκτροφής που κατανέμεται σε κάθε ιχθυοτροφείο·

ε) 

τις γεωγραφικές συντεταγμένες των περιοχών στις οποίες επιτρέπονται δραστηριότητες εκτροφής· και

στ) 

την κατάσταση του ιχθυοτροφείου (ενεργό ή ανενεργό).

Η Επιτροπή διαβιβάζει τις εν λόγω πληροφορίες στη γραμματεία της ICCAT, προκειμένου τα εν λόγω ιχθυοτροφεία να καταχωριστούν στο μητρώο εγκαταστάσεων εκτροφής ερυθρού τόνου της ICCAT.

2.  
Τα ιχθυοτροφεία που δεν έχουν καταχωριστεί στο μητρώο εγκαταστάσεων εκτροφής ερυθρού τόνου της ICCAT δεν θεωρείται ότι επιτρέπεται να ασκούν δραστηριότητες σχετικές με τον τόνο στον ανατολικό Ατλαντικό και τη Μεσόγειο.
3.  
Δεν επιτρέπονται δραστηριότητες εκτροφής, συμπεριλαμβανομένης της εκτροφής για πάχυνση ή της εξαλίευσης, εκτός των γεωγραφικών συντεταγμένων που έχουν εγκριθεί για δραστηριότητες εκτροφής.
4.  
Τα κράτη μέλη κοινοποιούν πάραυτα στην Επιτροπή κάθε προσθήκη, αφαίρεση και τροποποίηση που γίνεται στους οικείους καταλόγους ιχθυοτροφείων. Η Επιτροπή διαβιβάζει τις εν λόγω αλλαγές στη γραμματεία της ICCAT χωρίς καθυστέρηση.
5.  
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν ότι ο ερυθρός τόνος δεν τοποθετείται σε ιχθυοτροφείο που δεν έχει καταχωριστεί στο μητρώο εγκαταστάσεων εκτροφής ερυθρού τόνου της ICCAT και ότι τα ιχθυοτροφεία αυτά δεν παραλαμβάνουν τόνο από σκάφη που δεν περιλαμβάνονται στο μητρώο σκαφών της ICCAT. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την απαγόρευση τυχόν εργασιών σε ιχθυοτροφεία που δεν είναι καταχωρισμένα στο μητρώο εγκαταστάσεων εκτροφής ερυθρού τόνου της ICCAT.

▼B

Άρθρο 29

Πληροφορίες για τις αλιευτικές δραστηριότητες

1.  

Έως τις 15 Ιουλίου κάθε έτους, κάθε κράτος μέλος υποβάλλει στην Επιτροπή λεπτομερείς πληροφορίες για τα αλιεύματα τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο κατά το προηγούμενο έτος. Η Επιτροπή διαβιβάζει τις εν λόγω πληροφορίες στη γραμματεία της ICCAT έως την 31η Ιουλίου κάθε έτους. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν:

α) 

το όνομα και τον αριθμό ICCAT κάθε σκάφους αλίευσης·

β) 

την περίοδο ισχύος της/των άδειας/-ών για κάθε σκάφος αλίευσης·

γ) 

τα συνολικά αλιεύματα κάθε σκάφους αλίευσης, ακόμη και όταν τα αλιεύματα ήταν μηδενικά, καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου ισχύος της/των άδειας/-ών·

δ) 

τον συνολικό αριθμό ημερών αλιείας κάθε σκάφους αλίευσης στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο, καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου ισχύος της/των άδειας/-ών· και

ε) 

το σύνολο των αλιευμάτων εκτός της περιόδου ισχύος της/των άδειας/-ών.

2.  

Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τα αλιευτικά σκάφη υπό τη σημαία τους, τα οποία δεν επιτρέπεται να ασχολούνται ενεργά με την αλιεία τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο, αλλά που αλίευσαν τόνο ως παρεμπίπτον αλίευμα:

α) 

το όνομα και τον αριθμό ICCAT ή, αν δεν έχουν δηλωθεί στην ICCAT, τον αριθμό εθνικού μητρώου του σκάφους· και

β) 

τα συνολικά αλιεύματα τόνου.

3.  
Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με σκάφη τα οποία δεν υπάγονται στις παραγράφους 1 και 2, αλλά είναι γνωστό ή τεκμαίρεται ότι έχουν αλιεύσει τόνο στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο. Η Επιτροπή διαβιβάζει τις εν λόγω πληροφορίες στη γραμματεία της ICCAT μόλις καταστούν διαθέσιμες.

Άρθρο 30

Κοινές αλιευτικές δραστηριότητες

1.  
Οι κοινές αλιευτικές δραστηριότητες που αφορούν τον τόνο επιτρέπονται μόνο κατόπιν χορήγησης άδειας στα συμμετέχοντα σκάφη από το/τα κράτος/-η μέλος/-η σημαίας. Προκειμένου να λάβουν άδεια, κάθε σκάφος γρι γρι απαιτείται να είναι εξοπλισμένο για την αλίευση τόνου, να διαθέτει ατομική ποσόστωση και συμμορφώνεται προς τις υποχρεώσεις υποβολής πληροφοριών του άρθρου 32.
2.  
Η ποσόστωση που κατανέμεται σε κοινή αλιευτική δραστηριότητα είναι ίση με το σύνολο των ποσοστώσεων που έχουν κατανεμηθεί στα συμμετέχοντα σκάφη γρι γρι.
3.  
Τα ενωσιακά σκάφη γρι γρι δεν συμμετέχουν σε κοινές αλιευτικές δραστηριότητες με σκάφη γρι γρι άλλων ΣΜΣ.
4.  

Το έντυπο της αίτησης χορήγησης άδειας για συμμετοχή σε κοινή αλιευτική δραστηριότητα αποτελεί αντικείμενο του παραρτήματος IV. Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την απόκτηση των κάτωθι πληροφοριών από τα οικεία σκάφη γρι γρι που συμμετέχουν σε κοινή αλιευτική δραστηριότητα:

α) 

την αιτούμενη περίοδο ισχύος της άδειας της κοινής αλιευτικής δραστηριότητας·

β) 

την ταυτότητα των φορέων εκμετάλλευσης που συμμετέχουν·

γ) 

τις ατομικές ποσοστώσεις των σκαφών·

δ) 

την κλείδα κατανομής των σχετικών αλιευμάτων μεταξύ των σκαφών· και

ε) 

πληροφορίες σχετικά με τα ιχθυοτροφεία προορισμού.

5.  
Τουλάχιστον 10 ημέρες πριν από την έναρξη της κοινής αλιευτικής δραστηριότητας, κάθε κράτος μέλος υποβάλλει τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 4 στην Επιτροπή, στον μορφότυπο που ορίζεται στο παράρτημα IV. Η Επιτροπή διαβιβάζει τις εν λόγω πληροφορίες στη γραμματεία της ICCAT και στο κράτος μέλος σημαίας άλλων αλιευτικών σκαφών τα οποία συμμετέχουν στην κοινή αλιευτική δραστηριότητα, τουλάχιστον 5 ημέρες πριν από την έναρξη της αλιευτικής δραστηριότητας.
6.  
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, οι προθεσμίες που ορίζονται στην παράγραφο 5 δεν ισχύουν για τις πληροφορίες σχετικά με τα ιχθυοτροφεία προορισμού. Στην περίπτωση αυτή, τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή, το συντομότερο δυνατόν, τις εν λόγω πληροφορίες επικαιροποιημένες, μαζί με περιγραφή των γεγονότων που συνιστούν ανωτέρα βία. Η Επιτροπή διαβιβάζει τις εν λόγω πληροφορίες στη γραμματεία της ICCAT.

Τμήμα 2

Καταγραφή αλιευμάτων

Άρθρο 31

Υποχρεώσεις καταγραφής

1.  
Οι πλοίαρχοι ενωσιακών σκαφών αλίευσης τηρούν ημερολόγιο αλιείας με τις δραστηριότητές τους σύμφωνα με τα άρθρα 14, 15, 23 και 24 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και με το τμήμα Α του παραρτήματος II του παρόντος κανονισμού.
2.  
Οι πλοίαρχοι ενωσιακών ρυμουλκών, βοηθητικών σκαφών και σκαφών μεταποίησης καταγράφουν τις δραστηριότητές τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στα τμήματα Β, Γ και Δ του παραρτήματος II.

Άρθρο 32

Αναφορές αλιευμάτων που διαβιβάζονται από τους πλοιάρχους και τους υπευθύνους διάταξης παγίδευσης

1.  
Οι πλοίαρχοι ενωσιακών σκαφών αλίευσης που αλιεύουν ενεργά αποστέλλουν στα οικεία κράτη μέλη σημαίας ημερήσιες εκθέσεις σχετικά με τα αλιεύματα καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου που επιτρέπεται να αλιεύουν τόνο. Οι εν λόγω εκθέσεις δεν είναι υποχρεωτικές για σκάφη εντός λιμένα, εκτός αν ασκούν κοινή αλιευτική δραστηριότητα. Τα στοιχεία των εκθέσεων λαμβάνονται από τα ημερολόγια πλοίου και περιλαμβάνουν την ημερομηνία, την ώρα, το στίγμα (γεωγραφικό πλάτος και γεωγραφικό μήκος), καθώς και το βάρος και τον αριθμό των τόνων που αλιεύονται στη ζώνη της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των ελευθερώσεων και των απορρίψεων νεκρών ιχθύων. Οι πλοίαρχοι αποστέλλουν τις εκθέσεις στον μορφότυπο που ορίζεται στο παράρτημα III ή στον μορφότυπο που απαιτεί το κράτος μέλος.
2.  
Οι πλοίαρχοι των σκαφών γρι γρι συντάσσουν ημερήσιες εκθέσεις για τα αλιεύματα, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 1, για κάθε αλιευτική δραστηριότητα, ακόμη και για εκείνες κατά τις οποίες τα αλιεύματα είναι μηδενικά. Οι εκθέσεις διαβιβάζονται από τον πλοίαρχο του σκάφους ή από εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους του στο οικείο κράτος μέλος σημαίας έως τις 9.00 ώρα Γκρήνουιτς για την προηγούμενη ημέρα.
3.  
Οι υπεύθυνοι διατάξεων παγίδευσης ή εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι αυτών που ασχολούνται ενεργά με την αλιεία τόνου συντάσσουν ημερήσιες εκθέσεις και τις αποστέλλουν στα οικεία κράτη μέλη σημαίας ανά 48 ώρες καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου που επιτρέπεται να αλιεύουν τόνο. Οι εν λόγω εκθέσεις περιλαμβάνουν τον αριθμό μητρώου ICCAT της διάταξης παγίδευσης, την ημερομηνία και την ώρα αλίευσης, το βάρος και τον αριθμό του τόνου που αλιεύεται, ακόμα και όταν τα αλιεύματα είναι μηδενικά, των ελευθερώσεων και των απορρίψεων νεκρών ιχθύων. Οι εκθέσεις αποστέλλονται στον μορφότυπο που ορίζεται στο παράρτημα III.
4.  
Οι πλοίαρχοι σκαφών αλίευσης εκτός των σκαφών γρι γρι διαβιβάζουν στα οικεία κράτη μέλη σημαίας τις εκθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 έως τις 12.00 ώρα Γκρήνουιτς της Τρίτης για την εβδομάδα που προηγείται, η οποία λήγει την Κυριακή.

Τμήμα 3

Εκφορτώσεις και μεταφορτώσεις

Άρθρο 33

Καθορισμένοι λιμένες

1.  
Κάθε κράτος μέλος στο οποίο έχει κατανεμηθεί ποσόστωση τόνου ορίζει τους λιμένες στους οποίους επιτρέπονται οι εργασίες εκφόρτωσης ή μεταφόρτωσης τόνου. Οι πληροφορίες που σχετίζονται με τους καθορισμένους λιμένες περιλαμβάνονται στο ετήσιο σχέδιο αλιείας που αναφέρεται στο άρθρο 11. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν αμελλητί την Επιτροπή σχετικά με οποιαδήποτε τροποποίηση των πληροφοριών για τους καθορισμένους λιμένες. Η Επιτροπή κοινοποιεί αμελλητί τις εν λόγω πληροφορίες στη γραμματεία της ICCAT.
2.  

Για να χαρακτηριστεί ένας λιμένας ως «καθορισμένος», το κράτος μέλος του λιμένα εξασφαλίζει ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) 

έχουν καθοριστεί ώρες εκφόρτωσης και μεταφόρτωσης·

β) 

έχουν καθοριστεί χώροι εκφόρτωσης και μεταφόρτωσης· και

γ) 

έχουν καθοριστεί διαδικασίες επιτήρησης και επιθεώρησης οι οποίες εξασφαλίζουν κάλυψη όσον αφορά τις επιθεωρήσεις κατά τη διάρκεια όλων των ωρών εκφόρτωσης και μεταφόρτωσης και σε όλους τους χώρους εκφόρτωσης και μεταφόρτωσης σύμφωνα με το άρθρο 35.

3.  
Απαγορεύεται η εκφόρτωση ή η μεταφόρτωση από σκάφη αλίευσης, καθώς και από σκάφη μεταποίησης και βοηθητικά σκάφη, οποιασδήποτε ποσότητας τόνου που έχει αλιευτεί στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο σε οποιονδήποτε χώρο άλλον από τους λιμένες που καθορίζουν τα ΣΜΣ και τα κράτη μέλη. Κατ’ εξαίρεση, νεκροί τόνοι που συλλέγονται από διάταξη παγίδευσης/κλωβό, μπορούν να μεταφέρονται σε σκάφος μεταποίησης το οποίο χρησιμοποιεί βοηθητικό σκάφος, εφόσον η εν λόγω μεταφορά πραγματοποιείται παρουσία αρχής ελέγχου.

▼M1

4.  
Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται με την επιφύλαξη του δικαιώματος πρόσβασης σε λιμένα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο που αφορά τα αλιευτικά σκάφη που βρίσκονται σε κίνδυνο ή σε περίπτωση ανωτέρας βίας.

▼B

Άρθρο 34

Προηγούμενες κοινοποιήσεις εκφόρτωσης

1.  
Το άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 ισχύει για τους πλοιάρχους ενωσιακών αλιευτικών σκαφών συνολικού μήκους 12 μέτρων και άνω τα οποία περιλαμβάνονται στους καταλόγους σκαφών που αναφέρονται στο άρθρο 26. Η προηγούμενη κοινοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 διαβιβάζεται στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους (συμπεριλαμβανομένου του κράτους μέλους σημαίας) ή του ΣΜΣ, του οποίου τους λιμένες ή τις εγκαταστάσεις εκφόρτωσης σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν.

▼M1

2.  

Πριν καταπλεύσουν σε λιμένα, οι πλοίαρχοι ενωσιακών αλιευτικών σκαφών, συμπεριλαμβανομένων σκαφών μεταποίησης και βοηθητικών σκαφών που περιλαμβάνονται στους καταλόγους σκαφών που αναφέρονται στο άρθρο 26, ή οι αντιπρόσωποί τους, κοινοποιούν, τουλάχιστον τέσσερις ώρες πριν από την προβλεπόμενη ώρα άφιξης στον λιμένα, στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους σημαίας ή του ΣΜΣ, του οποίου τους λιμένες ή τις εγκαταστάσεις εκφόρτωσης επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν, τις ακόλουθες πληροφορίες κατ’ ελάχιστον:

α) 

εκτιμώμενη ημερομηνία και ώρα άφιξης·

β) 

εκτιμώμενη ποσότητα του ερυθρού τόνου που διατηρείται επί του σκάφους·

γ) 

πληροφορίες σχετικά με τη γεωγραφική περιοχή στην οποία αλιεύθηκαν τα αλιεύματα.

▼B

3.  
Όταν τα κράτη μέλη εξουσιοδοτούνται, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας της Ένωσης, να εφαρμόσουν συντομότερη προθεσμία κοινοποίησης από το χρονικό διάστημα των τεσσάρων ωρών πριν από την εκτιμώμενη ώρα άφιξης, οι εκτιμώμενες ποσότητες τόνου που διατηρούνται επί του σκάφους μπορούν να κοινοποιηθούν κατά την ισχύουσα ώρα κοινοποίησης πριν από την άφιξη. Εάν οι περιοχές αλιείας απέχουν λιγότερο από τέσσερις ώρες από τον λιμένα, οι εκτιμώμενες ποσότητες τόνου που διατηρούνται επί του σκάφους είναι δυνατόν να τροποποιηθούν οποιαδήποτε στιγμή πριν από την άφιξη.
4.  
Οι αρχές του κράτους μέλους του λιμένα τηρούν αρχείο όλων των προηγούμενων κοινοποιήσεων για το τρέχον έτος.

▼M1

5.  
Όλες οι εκφορτώσεις εντός της Ένωσης ελέγχονται από τις αντίστοιχες αρχές ελέγχου του κράτους μέλους λιμένα και ένα ποσοστό αυτών επιθεωρείται βάσει συστήματος εκτίμησης κινδύνου που λαμβάνει υπόψη τις ποσοστώσεις, το μέγεθος του στόλου και την αλιευτική προσπάθεια. Τα πλήρη στοιχεία του συστήματος ελέγχου κάθε κράτους μέλους ορίζονται λεπτομερώς στο ετήσιο σχέδιο παρακολούθησης, ελέγχου και επιθεώρησης που αναφέρεται στο άρθρο 14.

▼B

6.  
Οι πλοίαρχοι ενωσιακών σκαφών αλίευσης, ανεξαρτήτως του συνολικού μήκους του σκάφους, υποβάλλουν, εντός 48 ωρών από την ολοκλήρωση της εκφόρτωσης, δήλωση εκφόρτωσης τόσο στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους ή του ΣΜΣ όπου πραγματοποιείται η εκφόρτωση όσο και στο κράτος μέλος σημαίας. Ο πλοίαρχος του ενωσιακού σκάφους αλίευσης είναι αρμόδιος για την πληρότητα και την ακρίβεια της δήλωσης, την οποία και πιστοποιεί. Στη δήλωση εκφόρτωσης αναγράφονται, ως ελάχιστη απαίτηση, οι ποσότητες τόνου που εκφορτώνονται και η περιοχή αλίευσης. Όλα τα αλιεύματα που εκφορτώνονται ζυγίζονται. Το κράτος μέλος λιμένα αποστέλλει αναφορά εκφόρτωσης στις αρχές του κράτους μέλους σημαίας ή του ΣΜΣ εντός 48 ωρών από την ολοκλήρωση της εκφόρτωσης.

Άρθρο 35

Μεταφορτώσεις

1.  
Η μεταφόρτωση εν πλω από ενωσιακά αλιευτικά σκάφη που μεταφέρουν επί του σκάφους αλιεύματα τόνου, ή από σκάφη τρίτων χωρών σε ύδατα της Ένωσης, απαγορεύεται υπό οποιεσδήποτε περιστάσεις.
2.  
Με την επιφύλαξη του άρθρου 52 παράγραφοι 2 και 3, του άρθρου 54 και του άρθρου 57 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2107, τα αλιευτικά σκάφη μεταφορτώνουν τόνο αποκλειστικά εντός καθορισμένων λιμένων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 33 του παρόντος κανονισμού.
3.  
Ο πλοίαρχος του παραλαμβάνοντος αλιευτικού σκάφους ή αντιπρόσωπος του πλοιάρχου, παρέχει στις αρμόδιες αρχές του κράτους λιμένα, τουλάχιστον 72 ώρες πριν από την προβλεπόμενη ώρα άφιξης στον λιμένα, τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο υπόδειγμα της δήλωσης μεταφόρτωσης που ορίζεται στο παράρτημα V. Για κάθε μεταφόρτωση απαιτείται προηγούμενη άδεια από το κράτος μέλος σημαίας ή από το ΣΜΣ σημαίας του οικείου παραδίδοντος προς μεταφόρτωση αλιευτικού σκάφους. Επιπλέον, ο πλοίαρχος του παραδίδοντος προς μεταφόρτωση σκάφους ενημερώνει, κατά τη στιγμή της μεταφόρτωσης, το οικείο κράτος μέλος σημαίας ή το ΣΜΣ για τις ημερομηνίες που απαιτούνται σύμφωνα με το παράρτημα V.
4.  
Το κράτος μέλος λιμένα επιθεωρεί το παραλαμβάνον σκάφος κατά την άφιξη και ελέγχει τις ποσότητες και τα έγγραφα που σχετίζονται με τις εργασίες μεταφόρτωσης.

▼M1

5.  
Οι πλοίαρχοι των ενωσιακών αλιευτικών σκαφών που συμμετέχουν σε εργασίες μεταφόρτωσης, ή οι αντιπρόσωποί τους, συμπληρώνουν και διαβιβάζουν στις αρμόδιες αρχές των οικείων κρατών μελών σημαίας τη δήλωση μεταφόρτωσης της ICCAT το αργότερο εντός 5 εργάσιμων ημερών μετά την ημερομηνία της μεταφόρτωσης στον λιμένα. Οι πλοίαρχοι των παραδιδόντων προς μεταφόρτωση αλιευτικών σκαφών, ή οι αντιπρόσωποί τους, συμπληρώνουν τη δήλωση μεταφόρτωσης της ICCAT σύμφωνα με τον μορφότυπο που ορίζεται στο παράρτημα V. Η δήλωση μεταφόρτωσης της ICCAT συνδέεται με το eBCD ώστε να διευκολύνεται ο έλεγχος διασταύρωσης των στοιχείων που περιέχει.

▼B

6.  
Το κράτος μέλος λιμένα αποστέλλει αναφορά μεταφόρτωσης στην αρχή του κράτους μέλους σημαίας ή του ΣΜΣ του παραδίδοντος προς μεταφόρτωση αλιευτικού σκάφους εντός 5 ημερών από το πέρας της μεταφόρτωσης.
7.  
Όλες οι μεταφορτώσεις επιθεωρούνται από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους του καθορισμένου λιμένα.

Τμήμα 4

Υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων

▼M1

Άρθρο 36

Εκθέσεις σχετικά με τα αλιεύματα που υποβάλλουν τα κράτη μέλη

Κάθε κράτος μέλος υποβάλλει στην Επιτροπή ανά 2 εβδομάδες εκθέσεις σχετικά με τα αλιεύματα. Οι εν λόγω εκθέσεις περιλαμβάνουν τα δεδομένα που απαιτούνται δυνάμει του άρθρου 32 όσον αφορά τις διατάξεις παγίδευσης και τα σκάφη αλίευσης. Οι πληροφορίες διαρθρώνονται ανά τύπο εργαλείων. Η Επιτροπή διαβιβάζει τις πληροφορίες αυτές στη γραμματεία της ICCAT χωρίς καθυστέρηση.

▼B

Άρθρο 37

Πληροφορίες για την εξάντληση των ποσοστώσεων

1.  
Εκτός από την υποχρέωση συμμόρφωσης προς το άρθρο 34 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009, κάθε κράτος μέλος ενημερώνει την Επιτροπή όταν η ποσόστωση που διατίθεται για ομάδα εργαλείων θεωρείται ότι έχει φθάσει το 80 %.
2.  
Εκτός από την υποχρέωση συμμόρφωσης προς το άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009, κάθε κράτος μέλος ενημερώνει την Επιτροπή όταν η ποσόστωση που διατίθεται για ομάδα εργαλείων ή για κοινή αλιευτική δραστηριότητα ή για σκάφος γρι γρι θεωρείται ότι έχει εξαντληθεί. Οι εν λόγω πληροφορίες συνοδεύονται από επίσημα έγγραφα που πιστοποιούν την απαγόρευση της αλιείας ή την εντολή επιστροφής στον λιμένα που έχει εκδοθεί από το κράτος μέλος για τον στόλο, την ομάδα εργαλείων, την κοινή αλιευτική δραστηριότητα ή τα σκάφη που διαθέτουν ατομική ποσόστωση, καθώς και σαφή ένδειξη της ημερομηνίας και της ώρας απαγόρευσης.
3.  
Η Επιτροπή ενημερώνει τη γραμματεία της ICCAT σχετικά με τις ημερομηνίες κατά τις οποίες η ενωσιακή ποσόστωση για τον τόνο έχει εξαντληθεί.

Τμήμα 5

Προγράμματα παρατηρητών

Άρθρο 38

Εθνικό πρόγραμμα παρατηρητών

1.  

Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι η τοποθέτηση εθνικών παρατηρητών, οι οποίοι κατέχουν επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης, σε αλιευτικά σκάφη και διατάξεις παγίδευσης που ασχολούνται με την αλιεία τόνου καλύπτει τουλάχιστον:

α) 

το 20 % των ενεργών πελαγικών μηχανοτρατών (άνω των 15 μέτρων)·

β) 

το 20 % των ενεργών σκαφών αλίευσης με παραγάδι (άνω των 15 μέτρων)·

γ) 

το 20 % των ενεργών σκαφών αλίευσης με καλάμι (δόλωμα) (άνω των 15 μέτρων)·

δ) 

το 100 % των ρυμουλκών·

ε) 

το 100 % των δραστηριοτήτων εξαλίευσης σε διατάξεις παγίδευσης.

Κράτη μέλη που διαθέτουν λιγότερα από πέντε σκάφη αλίευσης των κατηγοριών που απαριθμούνται στα στοιχεία α), β) και γ) του πρώτου εδαφίου και επιτρέπεται να ασχολούνται ενεργά με την αλιεία τόνου, εξασφαλίζουν ότι η τοποθέτηση εθνικών παρατηρητών καλύπτει τουλάχιστον ποσοστό 20 % του χρόνου κατά τον οποίο τα σκάφη ασχολούνται ενεργά με την αλιεία τόνου.

▼M1

2.  
Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, όσον αφορά την ελευθέρωση τόνου από ιχθυοτροφεία, παρόντες στα ρυμουλκά είναι μόνο περιφερειακοί παρατηρητές της ICCAT, όπως αναφέρεται στο άρθρο 39.
3.  
Οι υποχρεώσεις, οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των εθνικών παρατηρητών καθορίζονται στο παράρτημα VIII.

▼B

4.  
Τα στοιχεία και οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται στο πλαίσιο του προγράμματος παρατηρητών εκάστου κράτους μέλους υποβάλλονται στην Επιτροπή. Η Επιτροπή διαβιβάζει τα εν λόγω στοιχεία και πληροφορίες στην SCRS ή στη γραμματεία της ICCAT, κατά περίπτωση.

▼M1

5.  

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν:

α) 

αντιπροσωπευτική χρονική και χωρική κάλυψη, ώστε να διασφαλίζεται ότι η Επιτροπή λαμβάνει επαρκή και κατάλληλα δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με τα αλιεύματα, την αλιευτική προσπάθεια και άλλα επιστημονικά και διαχειριστικά θέματα, λαμβανομένων υπόψη των χαρακτηριστικών των στόλων και των τύπων αλιείας·

β) 

αξιόπιστα πρωτόκολλα συλλογής δεδομένων·

γ) 

την ορθή κατάρτιση και έγκριση των παρατηρητών πριν από την τοποθέτησή τους·

δ) 

τη χορήγηση καταλόγου στους παρατηρητές, πριν από την έναρξη της τοποθέτησής τους, ο οποίος περιέχει κατάλογο επαφών εντός της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους για την υποβολή παρατηρήσεων·

ε) 

στο μέτρο του δυνατού, την ελάχιστη δυνατή διαταραχή των εργασιών των σκαφών και των διατάξεων παγίδευσης που αλιεύουν στη ζώνη της σύμβασης.

στ) 

ότι οι πλοίαρχοι αλιευτικών σκαφών και οι φορείς εκμετάλλευσης διατάξεων παγίδευσης επιτρέπουν στους παρατηρητές την πρόσβαση στα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας επί των αλιευτικών σκαφών ή των διατάξεων παγίδευσης.

▼B

Άρθρο 39

Πρόγραμμα περιφερειακών παρατηρητών της ICCAT

1.  
Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την αποτελεσματική υλοποίηση των προγραμμάτων περιφερειακών παρατηρητών της ICCAT όπως ορίζεται στο παρόν άρθρο και στο παράρτημα VIII.
2.  

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την παρουσία περιφερειακών παρατηρητών της ICCAT:

α) 

σε όλα τα σκάφη γρι γρι στα οποία επιτρέπεται να αλιεύουν τόνο·

β) 

κατά τη διάρκεια όλων των μεταβιβάσεων τόνου από σκάφη γρι γρι·

γ) 

κατά τη διάρκεια όλων των μεταβιβάσεων τόνου από διατάξεις παγίδευσης σε κλωβούς μεταφοράς·

▼M1

δ) 

κατά τη διάρκεια όλων των μεταβιβάσεων από έναν κλωβό εκτροφής σε κλωβούς μεταφοράς, οι οποίοι στη συνέχεια ρυμουλκούνται σε άλλο ιχθυοτροφείο·

▼B

ε) 

κατά τη διάρκεια όλων των δραστηριοτήτων εξαλίευσης τόνου από ιχθυοτροφεία·

στ) 

κατά τη διάρκεια όλων των δραστηριοτήτων εξαλίευσης τόνου από ιχθυοτροφεία· και

ζ) 

κατά την ελευθέρωση τόνου από κλωβούς εκτροφής στη θάλασσα.

▼M1

2α.  
Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, το σχετικό κράτος μέλος μπορεί να χορηγεί άδεια για εξαλίευση από τα ιχθυοτροφεία έως 1 000  kg ημερησίως και έως 50 τόνων κατ’ ανώτατο όριο ανά ιχθυοτροφείο ετησίως για τον εφοδιασμό της αγοράς νωπού ερυθρού τόνου, υπό τον όρο ότι εξουσιοδοτημένος εθνικός επιθεωρητής από το κράτος μέλος του ιχθυοτροφείου βρίσκεται στις εγκαταστάσεις για το 100 % των εν λόγω εξαλιεύσεων και ελέγχει ολόκληρη την επιχείρηση. Ο εν λόγω εξουσιοδοτημένος εθνικός επιθεωρητής επικυρώνει επίσης στο σύστημα eBCD τις ποσότητες που εξαλιεύονται. Στις περιπτώσεις αυτές, δεν απαιτείται η υπογραφή του περιφερειακού παρατηρητή της ICCAT στο τμήμα του eBCD που περιέχει πληροφορίες για την εξαλίευση.

▼B

3.  
Τα σκάφη γρι γρι χωρίς περιφερειακό παρατηρητή της ICCAT δεν επιτρέπεται να αλιεύουν τόνο.

▼M1

4.  
Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι σε κάθε ιχθυοτροφείο τοποθετείται ένας περιφερειακός παρατηρητής της ICCAT καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών εγκλωβισμού και εξαλίευσης. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, και εφόσον οι καταστάσεις που συνιστούν ανωτέρα βία επιβεβαιωθούν από το κράτος μέλος του ιχθυοτροφείου ή σε περιπτώσεις όπου γειτονικά ιχθυοτροφεία, όπως έχουν εγκριθεί και ελέγχονται από το ίδιο κράτος μέλος ιχθυοτροφείου, λειτουργούν από κοινού ως ενιαία μονάδα, ένας περιφερειακός παρατηρητής της ICCAT μπορεί να τοποθετηθεί από κοινού σε περισσότερα από ένα ιχθυοτροφεία, ώστε να εγγυάται τη συνέχιση των ιχθυοκαλλιεργητικών δραστηριοτήτων, εφόσον διασφαλίζεται η δέουσα εκπλήρωση των καθηκόντων του περιφερειακού παρατηρητή της ICCAT και κατόπιν επιβεβαίωσης από το κράτος μέλος ιχθυοτροφείου.
4α.  
Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 4, στην περίπτωση μεταβίβασης μεταξύ δύο διαφορετικών ιχθυοτροφείων που υπάγονται στη δικαιοδοσία του ίδιου κράτους μέλους, μπορεί να τοποθετηθεί ένας περιφερειακός παρατηρητής της ICCAT για την κάλυψη ολόκληρης της διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένων της μεταβίβασης ιχθύων σε ρυμουλκούμενο κλωβό μεταφοράς, της ρυμούλκησης των ιχθύων από το παραδίδον ιχθυοτροφείο στο ιχθυοτροφείο προορισμού και του εγκλωβισμού των ιχθύων στο ιχθυοτροφείο προορισμού. Στην περίπτωση αυτή, το παραδίδον ιχθυοτροφείο τοποθετεί έναν περιφερειακό παρατηρητή της ICCAT και το κόστος επιμερίζεται μεταξύ του παραδίδοντος ιχθυοτροφείου και του ιχθυοτροφείου προορισμού, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από τους φορείς εκμετάλλευσης των εν λόγω ιχθυοτροφείων.

▼B

5.  

Τα καθήκοντα των περιφερειακών παρατηρητών της ICCAT συνίστανται ιδίως:

α) 

στην παρατήρηση και παρακολούθηση της συμμόρφωσης των αλιευτικών και ιχθυοκαλλιεργητικών δραστηριοτήτων με τα σχετικά μέτρα διατήρησης και διαχείρισης που έχουν εκδοθεί από την ICCAT, μεταξύ άλλων μέσω πρόσβασης στα αποσπάσματα βιντεοσκόπησης της στερεοσκοπικής κάμερας κατά τον εγκλωβισμό, που επιτρέπει τη μέτρηση του μήκους και την εκτίμηση του αντίστοιχου βάρους·

β) 

στην υπογραφή των ITD και των BCD όταν οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αμφότερα συνάδουν με τις παρατηρήσεις τους. Διαφορετικά, ο εθνικός παρατηρητής της ICCAT αναφέρει την παρουσία του στις ITD και στα BCD, καθώς και τους λόγους διαφωνίας κάνοντας ειδική αναφορά στον/στους κανόνα/-ες και στη/στις διαδικασία/-ες που δεν τηρήθηκαν·

γ) 

στην εκτέλεση επιστημονικών εργασιών, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής δειγμάτων, βάσει των κατευθυντήριων γραμμών της SCRS.

▼M1

6.  
Οι πλοίαρχοι, τα μέλη του πληρώματος και οι φορείς εκμετάλλευσης των ιχθυοτροφείων, των διατάξεων παγίδευσης και των σκαφών δεν παρεμποδίζουν, δεν εκφοβίζουν, δεν παρεμβαίνουν και δεν επηρεάζουν αδικαιολόγητα με κανέναν τρόπο τους περιφερειακούς παρατηρητές της ICCAT κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους·
7.  
Οι υποχρεώσεις, οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των περιφερειακών παρατηρητών της ICCAT καθορίζονται στο παράρτημα VIII.

▼B

Τμήμα 6

Εργασίες μεταβίβασης

Άρθρο 40

Άδειες μεταβίβασης

▼M1

1.  

Πριν από την έναρξη εργασίας μεταβίβασης, συμπεριλαμβανομένης της οικειοθελούς μεταβίβασης, ο παραδίδων φορέας εκμετάλλευσης αποστέλλει στο κράτος μέλος σημαίας, ιχθυοτροφείου ή διάταξης παγίδευσης προηγούμενη κοινοποίηση μεταβίβασης στην οποία αναφέρει:

α) 

τον αριθμό και το εκτιμώμενο βάρος των ατόμων ερυθρού τόνου που πρόκειται να μεταβιβαστούν·

β) 

το όνομα και τον αριθμό ICCAT του σκάφους αλίευσης, των σκαφών ρυμούλκησης, του ιχθυοτροφείου ή της διάταξης παγίδευσης·

γ) 

την ημερομηνία και την τοποθεσία του αλιεύματος·

δ) 

την ημερομηνία και τον εκτιμώμενο χρόνο της μεταβίβασης·

ε) 

το εκτιμώμενο στίγμα (γεωγραφικό πλάτος και μήκος) όπου πρόκειται να πραγματοποιηθεί η μεταβίβαση και τους αριθμούς παραδιδόντων κλωβών και κλωβών υποδοχής·

στ) 

το όνομα και τον αριθμό ICCAT του ιχθυοτροφείου προορισμού·

ζ) 

το όνομα και τον αριθμό ICCAT του παραδίδοντος ιχθυοτροφείου, στην περίπτωση μεταβίβασης από τον κλωβό εκτροφής σε κλωβό μεταφοράς·

η) 

τους αριθμούς κλωβού των δύο κλωβών εκτροφής και τυχόν κλωβών μεταφοράς, στην περίπτωση μεταβίβασης εντός ιχθυοτροφείου.

▼M1 —————

▼M1

3.  
Σε κάθε κλωβό που χρησιμοποιείται στις εργασίες μεταβίβασης και στη σχετική μεταφορά ζώντος ερυθρού τόνου χορηγείται μοναδικός αναγνωριστικός αριθμός, όπως αναφέρεται στο άρθρο 45γ.

▼B

4.  
Το κράτος μέλος στο οποίο έχει αποσταλεί κοινοποίηση μεταβίβασης δυνάμει της παραγράφου 1 αποδίδει και γνωστοποιεί στον πλοίαρχο του αλιευτικού σκάφους ή στον υπεύθυνο της διάταξης παγίδευσης ή του ιχθυοτροφείου, κατά περίπτωση, έναν αριθμό άδειας για εκάστη εργασία μεταβίβασης. Ο αριθμός άδειας περιλαμβάνει τα τρία γράμματα του κωδικού του κράτους μέλους, τους τέσσερις αριθμούς που αντιστοιχούν στο έτος και τρία γράμματα που υποδεικνύουν τη χορήγηση (AUT) ή μη (NEG) της άδειας, ακολουθούμενα από αύξοντες αριθμούς.

▼M1

5.  
Το κράτος μέλος που αναφέρεται στην παράγραφο 1, εντός 48 ωρών από την υποβολή της προηγούμενης κοινοποίησης μεταβίβασης, χορηγεί άδεια ή αρνείται τη χορήγηση άδειας για τη μεταβίβαση. Η μεταβίβαση δεν αρχίζει χωρίς τον αριθμό της άδειας που έχει προηγουμένως χορηγηθεί με τον οποίο καταδεικνύεται η έκδοση θετικής άδειας (AUT).

▼B

6.  
Η άδεια μεταβίβασης δεν προδικάζει την επιβεβαίωση των εργασιών εγκλωβισμού.

▼M1

7.  
Οι οικειοθελείς μεταβιβάσεις και οι μεταβιβάσεις ελέγχου δεν υπόκεινται σε νέα άδεια μεταβίβασης.

▼B

Άρθρο 41

▼M1

Άρνηση χορήγησης άδειας μεταβίβασης και επακόλουθη ελευθέρωση ερυθρού τόνου

▼B

1.  

Το κράτος μέλος στο οποίο έχει αποσταλεί προηγούμενη κοινοποίηση μεταβίβασης δυνάμει του άρθρου 40 παράγραφος 1 αρνείται τη χορήγηση άδειας μεταβίβασης αν, μετά την παραλαβή της προηγούμενης κοινοποίησης μεταβίβασης, θεωρήσει ότι:

α) 

το σκάφος αλίευσης ή η διάταξη παγίδευσης που δηλώνονται ότι αλίευσαν τα αλιεύματα δεν διαθέτουν επαρκή ποσόστωση·

▼M1

β) 

ο αριθμός και το βάρος των ατόμων τόνου δεν έχουν αναφερθεί σωστά από το σκάφος αλίευσης ή τη διάταξη παγίδευσης, ή δεν είχε χορηγηθεί άδεια για τον εγκλωβισμό των ατόμων ερυθρού τόνου·

γ) 

το σκάφος αλίευσης ή η διάταξη παγίδευσης που δηλώνεται ότι αλίευσε τους ιχθύς δεν διαθέτει έγκυρη άδεια αλίευσης ερυθρού τόνου, η οποία να έχει εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 27 ή το άρθρο 28·

δ) 

το ρυμουλκό που δηλώθηκε ότι ανέλαβε τη μεταβίβαση των ιχθύων δεν είναι εγγεγραμμένο στο μητρώο άλλων αλιευτικών σκαφών της ICCAT που αναφέρεται στο άρθρο 26, ή δεν είναι εξοπλισμένο με πλήρως λειτουργικό σύστημα VMS ή με ισοδύναμη διάταξη εντοπισμού· ή

ε) 

το ιχθυοτροφείο προορισμού δεν αναφέρεται ως ενεργό στο μητρώο εγκαταστάσεων εκτροφής ερυθρού τόνου της ICCAT.

▼B

2.  
Εάν το κράτος μέλος στο οποίο έχει αποσταλεί κοινοποίηση μεταβίβασης δυνάμει του άρθρου 40 παράγραφος 1 αρνηθεί τη μεταβίβαση, δίνει άμεσα διαταγή ελευθέρωσης στον πλοίαρχο του σκάφους αλίευσης ή του ρυμουλκού ή στον υπεύθυνο της διάταξης παγίδευσης ή του ιχθυοτροφείου, κατά περίπτωση, και τους ενημερώνει ότι η μεταβίβαση δεν επιτρέπεται και ότι οφείλουν να ελευθερώσουν τους ιχθύς στη θάλασσα σύμφωνα με το παράρτημα XII.

▼M1

3.  
Σε περίπτωση τεχνικής αστοχίας του συστήματος VMS κατά τη μεταφορά στο ιχθυοτροφείο, το ρυμουλκό αντικαθίσταται από άλλο ρυμουλκό με πλήρως λειτουργικό σύστημα VMS, ή εγκαθίσταται ή χρησιμοποιείται νέο λειτουργικό VMS, το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο εντός 72 ωρών από την τεχνική αστοχία. Το διάστημα των 72 ωρών μπορεί κατ’ εξαίρεση να παραταθεί σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή λόγω θεμιτών επιχειρησιακών περιορισμών. Η τεχνική αστοχία γνωστοποιείται αμέσως στην Επιτροπή, η οποία ενημερώνει τη γραμματεία της ICCAT. Από τη στιγμή του εντοπισμού της τεχνικής αστοχίας μέχρι την αποκατάστασή της, ο πλοίαρχος ή ο αντιπρόσωπος του πλοιάρχου, ενημερώνει ανά ώρα τις αρχές ελέγχου του κράτους μέλους σημαίας σχετικά με τις επικαιροποιημένες γεωγραφικές συντεταγμένες του αλιευτικού σκάφους με κατάλληλα μέσα τηλεπικοινωνίας.

▼B

Άρθρο 42

Δήλωση μεταβίβασης της ICCAT

▼M1

1.  

Στο τέλος της πράξης μεταβίβασης, ο παραδίδων φορέας εκμετάλλευσης συμπληρώνει και διαβιβάζει τη δήλωση μεταβίβασης της ICCAT (ITD) σύμφωνα με τον μορφότυπο του παραρτήματος VI:

α) 

στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους σημαίας ή διάταξης παγίδευσης·

β) 

στον περιφερειακό παρατηρητή της ICCAT, όταν η παρουσία του παρατηρητή αυτού είναι υποχρεωτική· και

γ) 

κατά περίπτωση, τον πλοίαρχο του ρυμουλκού ή τον φορέα εκμετάλλευσης του ιχθυοτροφείου προορισμού.

▼B

2.  
Τα έντυπα της ITD αριθμούνται από τις αρχές του κράτους μέλους που είναι αρμόδιο για το αλιευτικό σκάφος, για το ιχθυοτροφείο ή για τη διάταξη παγίδευσης από όπου ξεκινά η μεταβίβαση. Ο αριθμός του εντύπου της ITD περιλαμβάνει τα τρία γράμματα του κωδικού του κράτους μέλους, ακολουθούμενα από τους τέσσερις αριθμούς που αντιστοιχούν στο έτος και τρεις αύξοντες αριθμούς που ακολουθούνται από τα τρία γράμματα ITD (MS-20**/xxx/ITD).

▼M1

3.  
Η πρωτότυπη ITD συνοδεύει τη μεταβίβαση στο ιχθυοτροφείο προορισμού όπου πρόκειται να εγκλωβιστούν άτομα ερυθρού τόνου:

κατά την πρώτη μεταβίβαση, ο παραδίδων φορέας εκμετάλλευσης καταρτίζει αντίγραφο της πρωτότυπης ITD όταν ένα μόνο αλίευμα μεταβιβάζεται από το γρι-γρι ή τη διάταξη παγίδευσης προς περισσότερους από έναν κλωβούς μεταφοράς.

Σε περίπτωση περαιτέρω μεταβίβασης, ο πλοίαρχος του παραδίδοντος ρυμουλκού επικαιροποιεί την ITD συμπληρώνοντας το τμήμα 3 (περαιτέρω μεταβιβάσεις) και παραδίδει την επικαιροποιημένη πρωτότυπη ITD στο παραλαμβάνον ρυμουλκό.

Αντίγραφο της ITD φυλάσσεται επί του παραδίδοντος αλιευτικού σκάφους ή ρυμουλκού ή από τον φορέα εκμετάλλευσης της παραδίδουσας διάταξης παγίδευσης ή του παραδίδοντος ιχθυοτροφείου και είναι προσβάσιμο ανά πάσα στιγμή για σκοπούς ελέγχου κατά τη διάρκεια της αλιευτικής περιόδου.

▼B

4.  
Οι πλοίαρχοι σκαφών που πραγματοποιούν εργασίες μεταβίβασης συντάσσουν έκθεση για τις δραστηριότητές τους σύμφωνα με το παράρτημα II.

▼M1

5.  
Πληροφορίες σχετικά με ιχθύς οι οποίοι διαπιστώνεται ότι είναι νεκροί κατά τη διάρκεια μεταβίβασης ή κατά τη μεταφορά στο ιχθυοτροφείο προορισμού καταγράφονται σύμφωνα με το παράρτημα XIII.

▼B

Άρθρο 43

Παρακολούθηση με βιντεοκάμερα

▼M1

1.  

Ο παραδίδων φορέας εκμετάλλευσης εξασφαλίζει ότι η μεταβίβαση παρακολουθείται με βιντεοκάμερα στο νερό, προκειμένου να προσδιοριστεί ο αριθμός των ατόμων ερυθρού τόνου που μεταβιβάζονται, με εξαίρεση τις μεταβιβάσεις κλωβών μεταξύ δύο ρυμουλκών, οι οποίες δεν συνεπάγονται μετακίνηση ζώντων ατόμων ερυθρού τόνου μεταξύ των κλωβών αυτών. Η βιντεοσκόπηση πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ελάχιστες προδιαγραφές για διαδικασίες βιντεοσκόπησης που ορίζονται στο παράρτημα X.

Κάθε αρμόδια αρχή του κράτους μέλους του παραδίδοντος φορέα εκμετάλλευσης λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσει ότι ο παραδίδων φορέας εκμετάλλευσης παρέχει χωρίς καθυστέρηση αντίγραφα των αρχείων βίντεο:

α) 

για την πρώτη μεταβίβαση και οποιαδήποτε οικειοθελή μεταβίβαση στον περιφερειακό παρατηρητή της ICCAT, στον πλοίαρχο του παραλαμβάνοντος ρυμουλκού και, στο τέλος του αλιευτικού ταξιδιού, στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους σημαίας ή διάταξης παγίδευσης του παραδίδοντος φορέα εκμετάλλευσης·

β) 

για περαιτέρω μεταβιβάσεις, στον εθνικό παρατηρητή που βρίσκεται επί του παραδίδοντος ρυμουλκού σκάφους, στον πλοίαρχο του παραλαμβάνοντος ρυμουλκού σκάφους και, στο τέλος της ρυμούλκησης, στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους σημαίας του παραδίδοντος ρυμουλκού·

γ) 

για μεταβιβάσεις μεταξύ δύο διακριτών ιχθυοτροφείων, στον περιφερειακό παρατηρητή της ICCAT, στον πλοίαρχο του παραλαμβάνοντος ρυμουλκού και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους ιχθυοτροφείου του παραδίδοντος φορέα εκμετάλλευσης· και

δ) 

σε περίπτωση παρουσίας εθνικού επιθεωρητή ή επιθεωρητή της ICCAT κατά τη διάρκεια της μεταβίβασης, στον εν λόγω επιθεωρητή.

1α.  
Το σχετικό αρχείο βίντεο αποστέλλεται μαζί με τους ιχθύς στο ιχθυοτροφείο προορισμού. Αντίγραφο φυλάσσεται στις διατάξεις παγίδευσης, στα ιχθυοτροφεία ή πάνω στα παραδίδοντα σκάφη και είναι προσβάσιμο για σκοπούς ελέγχου ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της αλιευτικής περιόδου.

▼B

2.  
Σε περίπτωση που η SCRS ζητά από την Επιτροπή να παράσχει αντίγραφα των βιντεοσκοπήσεων, το κράτος μέλος παρέχει τα εν λόγω αντίγραφα στην Επιτροπή, η οποία τα διαβιβάζει στην SCRS.

▼M1

3.  
Ο παραδίδων φορέας εκμετάλλευσης και οι αρμόδιες αρχές των σχετικών κρατών μελών διατηρούν τα αρχεία βίντεο που σχετίζονται με μεταβιβάσεις για τουλάχιστον 3 έτη και τα κρατούν για όσο διάστημα είναι αναγκαίο για σκοπούς ελέγχου και επιβολής.

Άρθρο 43α

Οικειοθελείς μεταβιβάσεις και μεταβιβάσεις ελέγχου

1.  
Εάν το αρχείο βίντεο που αναφέρεται στο άρθρο 43 δεν πληροί τα ελάχιστα πρότυπα για διαδικασίες βιντεοσκόπησης που ορίζονται στο παράρτημα Χ, και ιδίως εάν η ποιότητα και η ευκρίνειά του δεν επαρκούν για να προσδιοριστεί ο αριθμός των ατόμων ερυθρού τόνου που μεταβιβάζονται, ο παραδίδων φορέας εκμετάλλευσης μπορεί να πραγματοποιήσει οικειοθελείς μεταβιβάσεις.
2.  
Εάν δεν πραγματοποιηθεί οικειοθελής μεταβίβαση ή εάν, παρά την οικειοθελή μεταβίβαση, εξακολουθεί να μην είναι δυνατόν να προσδιοριστεί ο αριθμός των ατόμων ερυθρού τόνου που μεταβιβάζονται, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους σημαίας, διάταξης παγίδευσης ή ιχθυοτροφείου του παραδίδοντος φορέα εκμετάλλευσης διατάσσει μεταβίβαση ελέγχου, η οποία επαναλαμβάνεται έως ότου η ποιότητα του αρχείου βίντεο επιτρέψει να προσδιοριστεί ο αριθμός των ατόμων ερυθρού τόνου που μεταβιβάζονται.
3.  
Οι οικειοθελείς μεταβιβάσεις και οι μεταβιβάσεις ελέγχου πραγματοποιούνται σε κενό κλωβό. Ο αριθμός των ατόμων ερυθρού τόνου που μεταβιβάζονται, όπως προσδιορίζεται κατά την έγκυρη οικειοθελή μεταβίβαση ή τη μεταβίβαση ελέγχου, χρησιμοποιείται για τη συμπλήρωση του ημερολογίου, της ITD και των σχετικών τμημάτων του eBCD.
4.  
Ο διαχωρισμός του κλωβού μεταφοράς από το σκάφος γρι-γρι, τη διάταξη παγίδευσης ή τον κλωβό εκτροφής δεν πραγματοποιείται προτού εκτελέσει τα συναφή καθήκοντα ο περιφερειακός παρατηρητής της ICCAT που βρίσκεται επί του σκάφους γρι-γρι ή που παρίσταται στο ιχθυοτροφείο ή στη διάταξη παγίδευσης.
5.  
Εάν η ποιότητα του αρχείου βίντεο οικειοθελών μεταβιβάσεων εξακολουθεί να μην επιτρέπει να προσδιοριστεί ο αριθμός των μεταβιβαζόμενων ατόμων, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους του παραδίδοντος φορέα εκμετάλλευσης μπορεί να επιτρέψει τον διαχωρισμό των κλωβών μεταφοράς από το σκάφος γρι-γρι, τη διάταξη παγίδευσης ή το ιχθυοτροφείο. Στην περίπτωση αυτή, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους του παραδίδοντος φορέα εκμετάλλευσης διατάσσει τη σφράγιση των ανοιγμάτων των σχετικών κλωβών μεταφοράς, σύμφωνα με τη διαδικασία του παραρτήματος XVα, και απαιτεί τη διενέργεια μεταβιβάσεων ελέγχου σε καθορισμένο χρόνο και τόπο παρουσία της αρμόδιας αρχής του ενδιαφερομένου κράτους μέλους σημαίας, της διάταξης παγίδευσης ή του ιχθυοτροφείου.
6.  
Σε περίπτωση που οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους σημαίας, της διάταξης παγίδευσης ή του ιχθυοτροφείου δεν μπορούν να είναι παρούσες κατά τη μεταβίβαση ελέγχου, η μεταβίβαση ελέγχου πραγματοποιείται παρουσία του περιφερειακού παρατηρητή της ICCAT. Στην περίπτωση αυτή, ο φορέας εκμετάλλευσης του ιχθυοτροφείου στον οποίο ανήκουν τα μεταβιβαζόμενα άτομα ερυθρού τόνου είναι υπεύθυνος για την τοποθέτηση του περιφερειακού παρατηρητή της ICCAT για σκοπούς επαλήθευσης της μεταβίβασης ελέγχου.

▼M1

Άρθρο 44

Έρευνα από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους του παραδίδοντος φορέα εκμετάλλευσης

1.  

Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους του παραδίδοντος φορέα εκμετάλλευσης ερευνούν όλες τις περιπτώσεις στις οποίες:

α) 

υπάρχει διαφορά μεγαλύτερη από 10 % μεταξύ του αριθμού των ατόμων ερυθρού τόνου που αναφέρει στην ITD ο παραδίδων φορέας εκμετάλλευσης και του αριθμού των ατόμων ερυθρού τόνου που προσδιορίζει ο περιφερειακός παρατηρητής της ICCAT ή ο εθνικός παρατηρητής, κατά περίπτωση·

β) 

ο περιφερειακός παρατηρητής της ICCAT δεν έχει υπογράψει τη ITD.

Το περιθώριο σφάλματος της τάξης του 10 % που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, σημείο α), εκφράζεται ως ποσοστό των στοιχείων που παρέχει ο παραδίδων φορέας εκμετάλλευσης.

Κατά την έναρξη έρευνας, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους του παραδίδοντος φορέα εκμετάλλευσης ενημερώνει την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους σημαίας ή του ΣΜΣ των σχετικών ρυμουλκών σχετικά με την έρευνα και μεριμνά ώστε να μην επιτρέπεται καμία μεταβίβαση από ή προς τον συγκεκριμένο κλωβό μεταφοράς έως ότου ολοκληρωθεί η έρευνα.

Όπου συντρέχει περίπτωση, η έρευνα περιλαμβάνει ανάλυση όλων των σχετικών αρχείων βίντεο. Εκτός από περίπτωση ανωτέρας βίας, η έρευνα αυτή ολοκληρώνεται πριν από τον εγκλωβισμό στο ιχθυοτροφείο και, σε κάθε περίπτωση, εντός 96 ωρών από την κίνηση της έρευνας. Έως ότου ολοκληρωθεί η έρευνα, δεν επιτρέπεται ο εγκλωβισμός και δεν επικυρώνεται το σχετικό τμήμα του eBCD.

2.  
Για όλες τις πράξεις μεταβίβασης για τις οποίες απαιτείται βιντεοσκόπηση, διαφορά μεγαλύτερη από 10 % μεταξύ του αριθμού των μεταβιβαζόμενων ατόμων τόνου τον οποίο αναφέρει ο παραδίδων φορέας εκμετάλλευσης στην ITD και του αριθμού που διαπιστώνει η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους ή του ΣΜΣ του παραδίδοντος φορέα εκμετάλλευσης συνιστά δυνητική μη συμμόρφωση του σχετικού αλιευτικού σκάφους, διάταξης παγίδευσης ή ιχθυοτροφείου.

▼B

Άρθρο 45

Εκτελεστικές πράξεις

Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τη θέσπιση λειτουργικών διαδικασιών όσον αφορά την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος τμήματος. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στην οποία παραπέμπει το άρθρο 68.

▼M1

Άρθρο 45α

Τροποποιήσεις στις ITD και στα eBCD μετά από επιθεωρήσεις εν πλω ή έρευνες

Εάν, μετά από επιθεώρηση εν πλω ή έρευνα, διαπιστωθεί ότι η διαφορά του αριθμού των ατόμων τόνου που μεταβιβάζονται είναι μεγαλύτερη από 10 % σε σχέση με τον αριθμό που δηλώθηκε στη ITD και στο eBCD, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους του παραδίδοντος φορέα εκμετάλλευσης τροποποιεί το eBCD ώστε να αντικατοπτρίζει το αποτέλεσμα αυτής της επιθεώρησης ή έρευνας.

▼B

Τμήμα 7

Εργασίες εγκλωβισμού

▼M1

Άρθρο 45β

Γενικές διατάξεις

1.  
Κάθε κράτος μέλος ιχθυοτροφείου ορίζει μία μόνο αρμόδια αρχή ως υπεύθυνη για τον συντονισμό της συλλογής και της επαλήθευσης πληροφοριών σχετικά με δραστηριότητες εγκλωβισμού που διεξάγονται υπό την δικαιοδοσία του, για τον έλεγχο των δραστηριοτήτων σε ιχθυοτροφεία υπό τη δικαιοδοσία του, καθώς και για την υποβολή εκθέσεων και τη συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών σημαίας και διάταξης παγίδευσης και των αντίστοιχων ΣΜΣ των σκαφών ή των διατάξεων παγίδευσης που αλίευσαν τον εγκλωβισμένο τόνο.
2.  
Όλες οι δραστηριότητες αλιείας και εκτροφής ερυθρού τόνου υπόκεινται στον έλεγχο που περιγράφεται στο ετήσιο σχέδιο παρακολούθησης, ελέγχου και επιθεώρησης, το οποίο υποβάλλεται δυνάμει του άρθρου 14.
3.  
Τα κράτη μέλη που συμμετέχουν σε δραστηριότητες σχετικές με τον εγκλωβισμό ανταλλάσσουν πληροφορίες και συνεργάζονται για να διασφαλίσουν ότι ο αριθμός και το βάρος των ατόμων ερυθρού τόνου που προορίζεται για εγκλωβισμό είναι ακριβή, συνάδουν με τις ποσότητες αλιεύματος που αναφέρονται από τον πλοίαρχο του σκάφους γρι-γρι ή τον φορέα εκμετάλλευσης της διάταξης παγίδευσης και δηλώνονται στα σχετικά τμήματα του eBCD.
4.  
Τα κράτη μέλη ιχθυοτροφείου διασφαλίζουν ότι οι φορείς εκμετάλλευσης των ιχθυοτροφείων διατηρούν ανά πάσα στιγμή ακριβές σχεδιάγραμμα των ιχθυοτροφείων τους, το οποίο αναγράφει τους μοναδικούς αναγνωριστικούς αριθμούς, οι οποίοι αναφέρονται στο άρθρο 45γ, όλων των κλωβών και τις επιμέρους θέσεις τους στο ιχθυοτροφείο. Το σχεδιάγραμμα αυτό είναι διαθέσιμο ανά πάσα στιγμή στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους ιχθυοτροφείου για λόγους ελέγχου και στον περιφερειακό παρατηρητή της ICCAT που τοποθετείται στο ιχθυοτροφείο. Για οποιαδήποτε επικαιροποίηση του σχεδιαγράμματος απαιτείται προηγούμενη κοινοποίηση στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους ιχθυοτροφείου. Το σχεδιάγραμμα επικαιροποιείται όποτε μεταβάλλεται ο αριθμός ή η κατανομή των κλωβών εκτροφής.
5.  
Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους ιχθυοτροφείου διατηρεί όλες τις πληροφορίες, τα έγγραφα και το υλικό που σχετίζονται με εργασίες εγκλωβισμού οι οποίες διεξάγονται στα ιχθυοτροφεία υπό τη δικαιοδοσία της για τουλάχιστον 3 έτη και για όσο διάστημα είναι αναγκαίο για λόγους επιβολής της νομοθεσίας. Η υποχρέωση αυτή εφαρμόζεται αναλογικά για τους φορείς εκμετάλλευσης του ιχθυοτροφείου όσον αφορά εργασίες εγκλωβισμού που πραγματοποιούνται στα ιχθυοτροφεία τους.

Άρθρο 45γ

Μοναδικός αναγνωριστικός αριθμός

1.  
Πριν από την έναρξη της αλιευτικής εξόρμησης για τον ερυθρό τόνο, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους ιχθυοτροφείου αποδίδει έναν μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό («αριθμό κλωβού») σε κάθε κλωβό που σχετίζεται με ιχθυοτροφεία που βρίσκονται υπό τη δικαιοδοσία της, συμπεριλαμβανομένων των κλωβών που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά των ιχθύων στο ιχθυοτροφείο.
2.  
Οι αριθμοί κλωβών χορηγούνται σύμφωνα με ένα σύστημα μοναδικής αρίθμησης που περιλαμβάνει τουλάχιστον έναν τριψήφιο αλφαβητικό κωδικό που αντιστοιχεί στο κράτος μέλος ιχθυοτροφείου, ακολουθούμενο από τρεις αριθμούς. Οι αριθμοί κλωβών είναι μόνιμοι και δεν είναι μεταβιβάσιμοι μεταξύ κλωβών.
3.  
Οι αριθμοί κλωβών σφραγίζονται ή αναγράφονται με βαφή στις δύο αντίθετες πλευρές του δακτυλίου του κλωβού και πάνω από την ίσαλο γραμμή, σε απόχρωση αντίθετη από το φόντο στο οποίο είναι βαμμένοι ή σφραγισμένοι, και είναι ευδιάκριτοι και ευανάγνωστοι ανά πάσα στιγμή για λόγους ελέγχου. Τα γράμματα και οι αριθμοί έχουν ύψος τουλάχιστον 20 cm και πάχος γραμμής τουλάχιστον 4 cm.
4.  
Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 3, επιτρέπονται εναλλακτικές μέθοδοι για τη σήμανση του αριθμού στον κλωβό, υπό την προϋπόθεση ότι εγγυώνται την ίδια ορατότητα, αναγνωσιμότητα και το απαραβίαστο.

Άρθρο 45δ

Χορήγηση άδειας εγκλωβισμού

1.  
Κάθε εργασία εγκλωβισμού υπόκειται στη διαδικασία των παραγράφων 2 έως 4.
2.  

Ο φορέας εκμετάλλευσης του ιχθυοτροφείου ζητεί την έκδοση άδειας εγκλωβισμού από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους ιχθυοτροφείου. Η άδεια εγκλωβισμού περιέχει τις εξής πληροφορίες:

α) 

τον αριθμό και το βάρος των ατόμων ερυθρού τόνου που πρόκειται να εγκλωβιστούν, όπως αναφέρεται στη ITD·

β) 

τη σχετική ITD·

γ) 

τον αριθμό των σχετικών eBCD, όπως επιβεβαιώνονται και επικυρώνονται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους σημαίας του σκάφους αλίευσης ή της διάταξης παγίδευσης ή του αντίστοιχου ΣΜΣ·

δ) 

όλες τις εκθέσεις σχετικά με τους ιχθύς που πεθαίνουν κατά τη μεταφορά, οι οποίες καταγράφονται δεόντως σύμφωνα με το παράρτημα XIII.

3.  
Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους ιχθυοτροφείου κοινοποιεί τις πληροφορίες της παραγράφου 2 στις σχετικές αρμόδιες αρχές των κρατών μελών σημαίας του σκάφους αλίευσης ή της διάταξης παγίδευσης ή των αντίστοιχων ΣΜΣ και ζητεί επιβεβαίωση ότι η εργασία εγκλωβισμού μπορεί να εγκριθεί.
4.  
Εντός 3 εργάσιμων ημερών, οι αρμόδιες αρχές του κρατών μελών σημαίας του σκάφους αλίευσης ή της διάταξης παγίδευσης ενημερώνουν την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους ιχθυοτροφείου ή του αντίστοιχου ΣΜΣ ότι οι σχετικές εργασίες εγκλωβισμού μπορούν να εγκριθούν ή απορρίπτονται. Σε περίπτωση άρνησης, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους σημαίας του σκάφους αλίευσης ή της διάταξης παγίδευσης διευκρινίζει τους λόγους της άρνησης. Η απόρριψη περιλαμβάνει την επακόλουθη εντολή ελευθέρωσης.
5.  
Το κράτος μέλος ιχθυοτροφείου εκδίδει την άδεια εγκλωβισμού αμέσως μετά την παραλαβή της επιβεβαίωσης από την αρμόδια αρχή του σχετικού κράτους μέλους σημαίας του σκάφους αλίευσης ή της διάταξης παγίδευσης ή του αντίστοιχου ΣΜΣ. Εν απουσία αυτής της επιβεβαίωσης, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους ιχθυοτροφείου δεν επιτρέπει την εργασία εγκλωβισμού.
6.  
Εργασίες εγκλωβισμού δεν εγκρίνονται εάν το σύνολο των πληροφοριών που απαιτούνται βάσει της παραγράφου 2 δεν συνοδεύει τους ιχθύς που υπόκεινται στην άδεια εγκλωβισμού.
7.  
Εν αναμονή των αποτελεσμάτων της έρευνας που αναφέρεται στο άρθρο 44, η οποία διενεργείται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους σημαίας του σκάφους αλίευσης ή της διάταξης παγίδευσης ή του αντίστοιχου ΣΜΣ, δεν επιτρέπεται η εργασία εγκλωβισμού και δεν επικυρώνονται τα σχετικά τμήματα που αφορούν πληροφορίες για τα αλιεύματα και πληροφορίες για το εμπόριο ζώντων ιχθύων του eBCD.
8.  
Εάν δεν έχει εκδοθεί η άδεια εγκλωβισμού από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους ιχθυοτροφείου ή του αντίστοιχου ΣΜΣ εντός ενός μηνός από την αίτηση για άδεια εγκλωβισμού από τον φορέα εκμετάλλευσης του ιχθυοτροφείου, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους ιχθυοτροφείου διατάσσει και προβαίνει στην ελευθέρωση όλων των ιχθύων που περιέχονται στον σχετικό κλωβό μεταφοράς, σύμφωνα με το παράρτημα XII. Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους ιχθυοτροφείου ενημερώνει αμελλητί την αρμόδια αρχή του σχετικού κράτους μέλους σημαίας του σκάφους αλίευσης ή της διάταξης παγίδευσης ή του αντίστοιχου ΣΜΣ και τη γραμματεία της ICCAT σχετικά με την ελευθέρωση.

▼M1

Άρθρο 46

Άρνηση έγκρισης εγκλωβισμού

1.  

Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για το σκάφος αλίευσης ή τη διάταξη παγίδευσης αρνείται την έγκριση του εγκλωβισμού αν κρίνει ότι:

α) 

το σκάφος αλίευσης ή η διάταξη παγίδευσης που αλίευσε τους ιχθύς δεν διέθετε επαρκή ποσόστωση για να καλύψει τους ερυθρούς τόνους προς εγκλωβισμό·

β) 

η ποσότητα των ιχθύων προς εγκλωβισμό δεν έχει αναφερθεί σωστά από το σκάφος αλίευσης ή τη διάταξη παγίδευσης· ή

γ) 

το σκάφος αλίευσης ή η διάταξη παγίδευσης που δηλώνεται ότι αλίευσε τους ιχθύς δεν διαθέτει έγκυρη άδεια αλιείας τόνου που να έχει εκδοθεί σύμφωνα με τα άρθρα 27 ή 28.

2.  

Εάν το κράτος μέλος που είναι υπεύθυνο για το σκάφος αλίευσης ή τη διάταξη παγίδευσης αρνείται να εγκρίνει τον εγκλωβισμό, τότε:

α) 

ενημερώνει την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους ιχθυοτροφείου ή του αντίστοιχου ΣΜΣ· και

β) 

ζητεί από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους ιχθυοτροφείου ή του αντίστοιχου ΣΜΣ να προχωρήσει σε κατάσχεση των αλιευμάτων και σε ελευθέρωση των ιχθύων στη θάλασσα.

Άρθρο 46α

Εγκλωβισμός

1.  
Κατά την άφιξη του ρυμουλκού σκάφους σε κοντινή απόσταση από το ιχθυοτροφείο, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους ιχθυοτροφείου εξασφαλίζει ότι το ρυμουλκό σκάφος παραμένει σε απόσταση τουλάχιστον 1 ναυτικού μιλίου από οποιαδήποτε εγκατάσταση του ιχθυοτροφείου έως ότου προσέλθει επί τόπου η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους ιχθυοτροφείου. Το στίγμα και η δραστηριότητα του ρυμουλκού αυτού σκάφους παρακολουθούνται ανά πάσα στιγμή.
2.  
Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους ιχθυοτροφείου δεν επιτρέπει την έναρξη του εγκλωβισμού χωρίς την παρουσία της εν λόγω αρχής και του περιφερειακού παρατηρητή της ICCAT ή προτού συμπληρωθούν και επικυρωθούν από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών σημαίας του σκάφους αλίευσης ή της διάταξης παγίδευσης ή των αντίστοιχων ΣΜΣ τα σχετικά τμήματα που αφορούν πληροφορίες για τα αλιεύματα και πληροφορίες για το εμπόριο ζώντων ιχθύων του eBCD.
3.  
Απαγορεύεται να αγκυροβολούν στο ιχθυοτροφείο κλωβοί μεταφοράς ως κλωβοί εκτροφής, χωρίς μετεγκατάσταση των ιχθύων ώστε να είναι δυνατή η βιντεοσκόπηση με στερεοσκοπική κάμερα.
4.  
Μετά τη μεταβίβαση των ατόμων ερυθρού τόνου από τον κλωβό ρυμούλκησης στον κλωβό εκτροφής, η αρχή ελέγχου του κράτους μέλους ιχθυοτροφείου εξασφαλίζει ότι οι κλωβοί εκτροφής που περιέχουν τα άτομα ερυθρού τόνου είναι πάντοτε σφραγισμένα. Η αποσφράγιση επιτρέπεται μόνον παρουσία της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους ιχθυοτροφείου και μετά την έγκρισή της. Η αρχή ελέγχου του κράτους μέλους ιχθυοτροφείου καταρτίζει πρωτόκολλα για τη σφράγιση των κλωβών εκτροφής, τα οποία διασφαλίζουν τη χρήση επίσημων σφραγίδων ασφαλείας και την τοποθέτηση των σφραγίδων αυτών κατά τρόπο ώστε να μην είναι δυνατόν να ανοίξουν οι κλωβοί χωρίς παραβίαση των σφραγίδων.
5.  
Τα κράτη μέλη ιχθυοτροφείου διασφαλίζουν ότι τα αλιεύματα ερυθρού τόνου τοποθετούνται σε χωριστούς κλωβούς, ή σε σειρές κλωβών, και κατανέμονται με βάση το κράτος μέλος σημαίας ή το αντίστοιχο ΣΜΣ προέλευσης και το έτος αλίευσης. Ωστόσο, εάν ο ερυθρός τόνος έχει αλιευθεί στο πλαίσιο κοινής αλιευτικής δραστηριότητας, τα σχετικά αλιεύματα τοποθετούνται σε χωριστούς κλωβούς ή σειρές κλωβών και κατανέμονται με βάση την κοινή αλιευτική δραστηριότητα και το έτος αλίευσης.
6.  
Οι ιχθύες εγκλωβίζονται πριν από τις 22 Αυγούστου κάθε έτους, εκτός αν οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για το ιχθυοτροφείο επικαλεστούν βάσιμους λόγους, όπως π.χ. ανωτέρα βία, οι οποίοι συνοδεύουν την έκθεση εγκλωβισμού κατά την υποβολή της. Σε κάθε περίπτωση, οι ιχθύες δεν εγκλωβίζονται μετά τις 7 Σεπτεμβρίου κάθε έτους. Οι ανωτέρω προθεσμίες δεν τηρούνται στην περίπτωση μεταβιβάσεων μεταξύ ιχθυοτροφείων.

Άρθρο 47

Τεκμηρίωση αλιευμάτων ερυθρού τόνου

Τα κράτη μέλη ιχθυοτροφείου απαγορεύεται να επιτρέψουν εγκλωβισμό ερυθρού τόνου αν δεν συνοδεύεται από τα έγγραφα που απαιτεί η ICCAT στο πλαίσιο του προγράμματος τεκμηρίωσης αλιευμάτων του κανονισμού (ΕΕ) 2023/2833 ( 4 ). Η τεκμηρίωση είναι ακριβής και πλήρης, επικυρώνεται δε από το κράτος μέλος σημαίας ή το αντίστοιχο ΣΜΣ των σκαφών αλίευσης ή το κράτος μέλος ή ΣΜΣ της διάταξης παγίδευσης.

▼M1 —————

▼M1

Άρθρο 49

Καταγραφή εργασιών εγκλωβισμού με κάμερες ελέγχου και δήλωση εγκλωβισμού

1.  
Τα κράτη μέλη ιχθυοτροφείου εξασφαλίζουν ότι οι εργασίες εγκλωβισμού παρακολουθούνται από τις οικείες αρχές ελέγχου με τη χρήση τόσο συμβατικών όσο και στερεοσκοπικών καμερών. Για κάθε εργασία εγκλωβισμού παράγονται αρχεία βίντεο σύμφωνα με τις ελάχιστες προδιαγραφές για διαδικασίες βιντεοσκόπησης που ορίζονται στο παράρτημα X.
2.  
Εάν η ποιότητα της βιντεοσκόπησης της κάμερας ελέγχου που χρησιμοποιείται για να προσδιοριστεί ο αριθμός και το βάρος των εγκλωβισμένων ατόμων ερυθρού τόνου δεν πληροί τις ελάχιστες προδιαγραφές για διαδικασίες βιντεοσκόπησης που ορίζονται στο παράρτημα X, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους ιχθυοτροφείου διατάσσει εγκλωβισμό ελέγχου έως ότου καταστεί δυνατός ο προσδιορισμός του αριθμού και του βάρους των ατόμων ερυθρού τόνου. Για την επανάληψη των εργασιών εγκλωβισμού δεν απαιτείται νέα άδεια εγκλωβισμού.
3.  
Σε περίπτωση εγκλωβισμού ελέγχου, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους ιχθυοτροφείου εξασφαλίζει ότι ο κλωβός του παραδίδοντος ιχθυοτροφείου είναι σφραγισμένος και δεν μπορεί να παραβιαστεί πριν από τις νέες εργασίες εγκλωβισμού. Οι κλωβοί υποδοχής που χρησιμοποιούνται στον εγκλωβισμό ελέγχου είναι κενοί.
4.  
Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών εγκλωβισμού, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους ιχθυοτροφείου εξασφαλίζει ότι ο περιφερειακός παρατηρητής της ICCAT έχει άμεση πρόσβαση σε όλα τα αρχεία βίντεο της κάμερας ελέγχου και του επιτρέπεται να φτιάξει αντίγραφο, εφόσον απαιτείται, για να ολοκληρώσει το έργο της ανάλυσης των αρχείων αυτών σε άλλο χρόνο ή τόπο.
5.  
Τα κράτη μέλη ιχθυοτροφείου εξασφαλίζουν ότι, για κάθε εργασία εγκλωβισμού, ο φορέας εκμετάλλευσης του ιχθυοτροφείου υποβάλλει δήλωση ICCAT περί εγκλωβισμού εντός μίας εβδομάδας από τη στιγμή κατά την οποία έλαβε πράγματι χώρα η εργασία εγκλωβισμού, χρησιμοποιώντας το έντυπο του παραρτήματος XIV.

Άρθρο 50

Έναρξη και διεξαγωγή των ερευνών

1.  
Όταν, για μία μόνο αλιευτική δραστηριότητα, υπάρχει διαφορά μεγαλύτερη από 10 % μεταξύ του αριθμού των ατόμων ερυθρού τόνου που εγκλωβίζονται, όπως κοινοποιείται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους ιχθυοτροφείου σύμφωνα με το άρθρο 51 παράγραφος 3, και του αριθμού ατόμων που αναφέρονται στο eBCD ή στην ITD ως αλιευθέντα και/ή μεταβιβασθέντα, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους σημαίας του σκάφους αλίευσης ή της διάταξης παγίδευσης ξεκινά έρευνα για να προσδιορίσει το ακριβές βάρος αλιευμάτων που πρέπει να αφαιρεθεί από την εθνική ποσόστωση ερυθρού τόνου.
2.  
Προς στήριξη της έρευνας που αναφέρεται στην παράγραφο 1, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους σημαίας του σκάφους αλίευσης ή της διάταξης παγίδευσης ζητεί όλες τις συμπληρωματικές πληροφορίες και τα αποτελέσματα της σχετικής ανάλυσης αρχείων βίντεο που διενήργησαν οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους σημαίας και του κράτους μέλους ιχθυοτροφείου που έχουν συμμετάσχει στη μεταφορά και την εργασία εγκλωβισμού.
3.  
Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών σημαίας των οποίων τα σκάφη έχουν συμμετάσχει στη μεταφορά των ιχθύων, βρίσκονται σε στενή συνεργασία, μεταξύ άλλων μέσω της ανταλλαγής όλων των πληροφοριών και εγγράφων που έχουν στη διάθεσή τους.
4.  
Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους σημαίας του σκάφους αλίευσης ή της διάταξης παγίδευσης ολοκληρώνει την έρευνα εντός ενός μηνός από την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων εγκλωβισμού από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους ιχθυοτροφείου.
5.  
Διαφορά μεγαλύτερη από 10 % μεταξύ του αριθμού ατόμων ερυθρού τόνου που αναφέρεται ότι αλιεύθηκαν από το σχετικό σκάφος ή τη διάταξη παγίδευσης και του αριθμού που προσδιορίζεται ως αποτέλεσμα της έρευνας από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους σημαίας του σκάφους αλίευσης ή της διάταξης παγίδευσης συνιστά ενδεχόμενη μη συμμόρφωση του σκάφους ή της διάταξης παγίδευσης.
6.  
Το περιθώριο σφάλματος της τάξης του 10 % που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 5 εκφράζεται ως ποσοστό των αριθμητικών στοιχείων που δηλώνονται από τον πλοίαρχο του αλιευτικού σκάφους ή τον αντιπρόσωπό του ή τον φορέα εκμετάλλευσης της διάταξης παγίδευσης ή τον αντιπρόσωπό του, και εφαρμόζεται σε επίπεδο μεμονωμένης εργασίας εγκλωβισμού.
7.  
Το κράτος μέλος σημαίας του σκάφους αλίευσης ή της διάταξης παγίδευσης προσδιορίζει το βάρος του ερυθρού τόνου που πρέπει να αφαιρεθεί από την εθνική του ποσόστωση, λαμβάνοντας υπόψη τις ποσότητες εγκλωβισμού, οι οποίες υπολογίζονται σύμφωνα με το παράρτημα XI, πράγμα που εξασφαλίζει ότι το βάρος κατά τον εγκλωβισμό υπολογίζεται με βάση τη σχέση βάρους-μήκους για τους άγριους ιχθύς και τους θανάτους που έχουν αναφερθεί, σύμφωνα με το παράρτημα XIII.
8.  
Ωστόσο, όταν η έρευνα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου καταλήγει στο συμπέρασμα ότι άτομα ερυθρού τόνου είναι απολεσθέντες ιχθύες όπως ορίζεται στο παράρτημα XIII, το βάρος των απολεσθέντων ιχθύων αφαιρείται από την ποσόστωση του κράτους μέλους σύμφωνα με το παράρτημα XIII, με εφαρμογή του μέσου ατομικού βάρους κατά τον εγκλωβισμό που κοινοποιεί η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους ιχθυοτροφείου επί του αριθμού των ατόμων ερυθρού τόνου που αλιεύονται, όπως καθορίζεται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους σημαίας ή παγίδευσης που προκύπτει από την ανάλυσή της για το πρώτο αρχείο βίντεο μεταβίβασης στο πλαίσιο της έρευνας.
9.  
Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 8, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους σημαίας ή της διάταξης παγίδευσης, αφού διαβουλευθεί με την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους σημαίας που εμπλέκεται στη μεταφορά ιχθύων προς το ιχθυοτροφείο προορισμού, μπορεί να αποφασίσει να μην αφαιρέσει από την ποσόστωση του κράτους μέλους τους ιχθύς που προσδιορίζονται στην έρευνα ως απολεσθέντες, όταν ο φορέας εκμετάλλευσης έχει τεκμηριώσει δεόντως τις απώλειες ως συνέπεια ανωτέρας βίας (δηλαδή με φωτογραφίες του κλωβού που υπέστη ζημία, μετεωρολογικές εκθέσεις), οι σχετικές πληροφορίες έχουν κοινοποιηθεί στην αρμόδια αρχή του φορέα εκμετάλλευσης αμέσως μετά το συμβάν και οι απώλειες δεν οδήγησαν σε γνωστοποιημένους θανάτους ιχθύων.

Άρθρο 51

Μέτρα και προγράμματα για να προσδιοριστεί ο αριθμός και το βάρος των ατόμων ερυθρού τόνου που εγκλωβίζονται

1.  
Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους ιχθυοτροφείου προσδιορίζει τον αριθμό και το βάρος των ατόμων ερυθρού τόνου που εγκλωβίζονται, μέσω ανάλυσης του αρχείου βίντεο για κάθε εργασία εγκλωβισμού που παρέχει ο φορέας εκμετάλλευσης του ιχθυοτροφείου. Για τη διενέργεια της ανάλυσης αυτής, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους ιχθυοτροφείου ακολουθούν τις διαδικασίες που ορίζονται στο παράρτημα XI.
2.  
Όταν υπάρχει διαφορά μεγαλύτερη από 10 % μεταξύ του αριθμού ή του βάρους που καθορίζει η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους ιχθυοτροφείου και των αντίστοιχων στοιχείων που αναφέρονται στη δήλωση της ICCAT περί εγκλωβισμού, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους ιχθυοτροφείου ξεκινά έρευνα για να εντοπίσει τους λόγους της απόκλισης και, κατά περίπτωση, προσαρμόζει τον αριθμό και/ή το βάρος των ατόμων ερυθρού τόνου που έχουν εγκλωβιστεί. Αυτό το περιθώριο σφάλματος 10 % εκφράζεται ως ποσοστό των στοιχείων που αναφέρει ο φορέας εκμετάλλευσης του ιχθυοτροφείου.
3.  
Μετά την ολοκλήρωση εργασίας εγκλωβισμού ή, σε περίπτωση κοινής αλιευτικής δραστηριότητας ή διατάξεων παγίδευσης του ίδιου κράτους μέλους, της τελευταίας εργασίας εγκλωβισμού που συνδέεται με αυτή την κοινή αλιευτική δραστηριότητα ή με αυτές τις διατάξεις παγίδευσης, το κράτος μέλος ιχθυοτροφείου κοινοποιεί τα αποτελέσματα του στερεοσκοπικού προγράμματος που αναφέρεται στο παράρτημα XI στο κράτος μέλος σημαίας του σκάφους αλίευσης ή της διάταξης παγίδευσης ή στο αντίστοιχο ΣΜΣ σύμφωνα με το τμήμα Β σημείο 2 του παραρτήματος XI.
4.  
Το κράτος μέλος ιχθυοτροφείου κοινοποιεί τα αποτελέσματα του στερεοσκοπικού προγράμματος που αναφέρεται στην παράγραφο 3 και στην οντότητα που διαχειρίζεται το περιφερειακό πρόγραμμα παρατηρητών της ICCAT εξ ονόματος της ICCAT.
5.  
Το στερεοσκοπικό πρόγραμμα που αναφέρεται στην παράγραφο 3 διεξάγεται σύμφωνα με τις διαδικασίες του παραρτήματος XI. Εναλλακτικές μέθοδοι μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο κατόπιν έγκρισης από την ICCAT κατά τη διάρκεια της ετήσιας συνεδρίασής της.
6.  
Κάθε κράτος μέλος ιχθυοτροφείου υποβάλλει στην Επιτροπή τις διαδικασίες και τα αποτελέσματα που σχετίζονται με το στερεοσκοπικό πρόγραμμα ή με εναλλακτικές μεθόδους που αναφέρονται στην παράγραφο 5 έως τις 30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους προκειμένου να διαβιβαστούν στην SCRS έως τις 31 Οκτωβρίου κάθε έτους.
7.  
Όλοι οι ερυθροί τόνοι που πεθαίνουν κατά τη διάρκεια των εργασιών εγκλωβισμού δηλώνονται από τον φορέα εκμετάλλευσης του ιχθυοτροφείου, σύμφωνα με το παράρτημα XIII.
8.  

Το κράτος μέλος σημαίας του σκάφους αλίευσης ή της διάταξης παγίδευσης δίνει εντολή ελευθέρωσης, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στο παράρτημα XII, για τις εγκλωβισμένες ποσότητες που υπερβαίνουν τις ποσότητες που έχει δηλωθεί ότι αλιεύτηκαν και μεταβιβάστηκαν, εάν:

α) 

η έρευνα που αναφέρεται στο άρθρο 50 παράγραφος 1 δεν έχει ολοκληρωθεί εντός 10 εργάσιμων ημερών από τη στιγμή της κοινοποίησης των αποτελεσμάτων του στερεοσκοπικού προγράμματος, για μία εργασία εγκλωβισμού, ή για όλες τις εργασίες εγκλωβισμού μιας κοινής αλιευτικής δραστηριότητας· ή

β) 

από το αποτέλεσμα της έρευνας που αναφέρεται στο άρθρο 50 παράγραφος 1 προκύπτει ότι ο αριθμός και/ή το μέσο βάρος του τόνου υπερβαίνει τον αριθμό ή το μέσο βάρος του τόνου που έχει δηλωθεί ότι αλιεύθηκε και μεταβιβάσθηκε·

Η ελευθέρωση των επιπλέον ποσοτήτων διενεργείται παρουσία αρχών ελέγχου.

9.  
Τα αποτελέσματα του στερεοσκοπικού προγράμματος χρησιμοποιούνται προκειμένου να αποφασιστεί κατά πόσον απαιτούνται ελευθερώσεις και οι δηλώσεις εγκλωβισμού και τα σχετικά τμήματα του BCD συμπληρώνονται αναλόγως. Όταν έχει εκδοθεί εντολή ελευθέρωσης, ο φορέας εκμετάλλευσης του ιχθυοτροφείου ζητεί την παρουσία εθνικής αρχής ελέγχου και περιφερειακού παρατηρητή της ICCAT για την παρακολούθηση της ελευθέρωσης.

Άρθρο 52

Ελευθερώσεις που σχετίζονται με εργασίες εγκλωβισμού

1.  
Ο προσδιορισμός των ιχθύων που πρόκειται να ελευθερωθούν πραγματοποιείται σύμφωνα με το τμήμα Β σημείο 3 του παραρτήματος XI.
2.  
Εάν το βάρος του ερυθρού τόνου που εγκλωβίζεται υπερβαίνει αυτό που είχε δηλωθεί ως βάρος που έχει αλιευθεί και/ή μεταβιβασθεί, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους σημαίας ή διάταξης παγίδευσης εκδίδει εντολή ελευθέρωσης και την κοινοποιεί χωρίς καθυστέρηση στην αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους ιχθυοτροφείου. Η εντολή ελευθέρωσης εκδίδεται σύμφωνα με το τμήμα Β σημείο 3 του παραρτήματος XI, λαμβανομένης υπόψη της ενδεχόμενης αντιστάθμισης σε επίπεδο κοινής αλιευτικής δραστηριότητας ή διάταξης παγίδευσης, σύμφωνα με το τμήμα Β σημείο 5 του παραρτήματος XI.
3.  
Οι εργασίες ελευθέρωσης διεξάγονται σύμφωνα με το πρωτόκολλο που ορίζεται στο παράρτημα XII.

▼M1 —————

▼B

Άρθρο 56

Εκτελεστικές πράξεις

Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τη θέσπιση διαδικασιών όσον αφορά την εφαρμογή των διατάξεων που ορίζονται στο παρόν τμήμα. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 68.

▼M1

Τμήμα 7Α

Εργασίες εξαλίευσης

Άρθρο 56α

Εξαλίευση

1.  
Τα σκάφη μεταποίησης που προτίθενται να δραστηριοποιηθούν σε ιχθυοτροφεία ή διατάξεις παγίδευσης αποστέλλουν προηγούμενη κοινοποίηση στο κράτος μέλος ιχθυοτροφείου ή διάταξης παγίδευσης τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την άφιξη του σκάφους στην περιοχή του ιχθυοτροφείου ή της διάταξης παγίδευσης. Η προηγούμενη κοινοποίηση περιλαμβάνει τουλάχιστον την ημερομηνία και την εκτιμώμενη ώρα άφιξης και πληροφορίες σχετικά με το εάν υπάρχει ερυθρός τόνος επί του σκάφους μεταποίησης και, εάν ναι, παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με το φορτίο, συμπεριλαμβανομένων των ποσοτήτων σε βάρος μεταποιημένων και ζώντων αλιευμάτων, καθώς και λεπτομέρειες σχετικά με την προέλευση του ερυθρού τόνου που βρίσκεται επί του σκάφους (ιχθυοτροφείο ή διάταξη παγίδευσης και κράτος μέλος ή ΣΜΣ).
2.  

Κάθε εργασία εξαλίευσης σε ιχθυοτροφεία ή διατάξεις παγίδευσης υπόκειται σε χορήγηση άδειας από το κράτος μέλος ιχθυοτροφείου ή διάταξης παγίδευσης. Για τον σκοπό αυτό, ο φορέας εκμετάλλευσης του ιχθυοτροφείου ή της διάταξης παγίδευσης που προτίθεται να εξαλιεύσει ερυθρό τόνο, υποβάλλει στο οικείο κράτος μέλος ιχθυοτροφείου ή διάταξης παγίδευσης, κατά περίπτωση, αίτηση άδειας, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

— 
ημερομηνία ή περίοδο εξαλίευσης,
— 
εκτιμώμενες ποσότητες προς εξαλίευση σε αριθμό ατόμων ερυθρού τόνου και σε kg,
— 
αριθμό eBCD που σχετίζεται με τα άτομα ερυθρού τόνου προς εξαλίευση,
— 
λεπτομέρειες σχετικά με τα βοηθητικά σκάφη που συμμετέχουν στην εργασία, και
— 
προορισμό του ερυθρού τόνου που εξαλιεύθηκε (σκάφος μεταποίησης, εξαγωγή, τοπική αγορά κ.λπ.).
3.  
Με εξαίρεση τα άτομα ερυθρού τόνου που βρίσκονται κοντά στον θάνατο, δεν επιτρέπεται καμία εργασία εξαλίευσης προτού προσδιοριστούν τα αποτελέσματα της απορρόφησης των ποσοστώσεων σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφοι 7 και 9 και διενεργηθούν οι σχετικές ελευθερώσεις.
4.  
Οι εργασίες εξαλίευσης δεν πραγματοποιούνται χωρίς την παρουσία εθνικού παρατηρητή στην περίπτωση των διατάξεων παγίδευσης ή περιφερειακού παρατηρητή της ICCAT σε περίπτωση εξαλίευσης σε ιχθυοτροφείο. Όσον αφορά τους ιχθύς που παραδίδονται σε σκάφος μεταποίησης, ο εθνικός παρατηρητής ή ο περιφερειακός παρατηρητής της ICCAT μπορεί να εκτελεί τα σχετικά του καθήκοντα από το σκάφος μεταποίησης.
5.  
Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών ιχθυοτροφείου ή διάταξης παγίδευσης επαληθεύουν και διασταυρώνουν τα αποτελέσματα όλων των εργασιών εξαλίευσης που πραγματοποιούνται σε ιχθυοτροφεία και διατάξεις παγίδευσης υπό τη δικαιοδοσία τους, χρησιμοποιώντας όλες τις σχετικές πληροφορίες που έχουν στην κατοχή τους. Οι αρμόδιες αρχές ελέγχου των κρατών μελών ιχθυοτροφείου ή διάταξης παγίδευσης επιθεωρούν όλες τις εργασίες εξαλίευσης ερυθρού τόνου που προορίζεται για τα σκάφη μεταποίησης και ένα ποσοστό των υπόλοιπων εργασιών εξαλίευσης βάσει ανάλυσης κινδύνου.
6.  
Όταν προορισμός του ερυθρού τόνου είναι σκάφος μεταποίησης, ο πλοίαρχος του σκάφους μεταποίησης ή ο αντιπρόσωπός του συμπληρώνει δήλωση μεταποίησης. Όταν ο ερυθρός τόνος που έχει εξαλιευθεί πρόκειται να εκφορτωθεί απευθείας στον λιμένα, ο φορέας εκμετάλλευσης του ιχθυοτροφείου ή της διάταξης παγίδευσης συμπληρώνει δήλωση εξαλίευσης. Οι δηλώσεις επεξεργασίας και εξαλίευσης επικυρώνονται από τον εθνικό παρατηρητή ή τον περιφερειακό παρατηρητή της ICCAT που παρίσταται στις εργασίες εξαλίευσης.
7.  
Οι δηλώσεις επεξεργασίας και εξαλίευσης διαβιβάζονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους ιχθυοτροφείου εντός 48 ωρών από τις εργασίες εξαλίευσης, με χρήση του υποδείγματος που παρατίθεται στο παράρτημα XVβ.

Τμήμα 7Β

Δραστηριότητες ελέγχου στα ιχθυοτροφεία μετά τον εγκλωβισμό

Άρθρο 56β

Μεταβιβάσεις εντός ιχθυοτροφείου

1.  
Η μεταβίβαση εντός ιχθυοτροφείου δεν πραγματοποιείται χωρίς τη χορήγηση άδειας και την παρουσία της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους ιχθυοτροφείου. Κάθε μεταβίβαση καταγράφεται από κάμερες ελέγχου για να επιβεβαιώνεται ο αριθμός των ατόμων ερυθρού τόνου που μεταβιβάζονται. Η βιντεοσκόπηση πληροί τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες βιντεοσκόπησης που ορίζονται στο παράρτημα X. Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους ιχθυοτροφείου παρακολουθεί και ελέγχει τις εν λόγω μεταβιβάσεις, και διασφαλίζει ότι κάθε μεταβίβαση εντός ιχθυοτροφείου καταγράφεται στο σύστημα eBCD.
2.  
Κατά παρέκκλιση από τον ορισμό του εγκλωβισμού στο άρθρο 5 σημείο 30, η μετακίνηση ατόμων ερυθρού τόνου από μία τοποθεσία σε άλλη εντός του ίδιου ιχθυοτροφείου (μεταβίβαση εντός ιχθυοτροφείου) με τη χρήση κλωβού μεταφοράς δεν θεωρείται εγκλωβισμός για τους σκοπούς που ορίζονται στο τμήμα 7.
3.  
Κατά τη διάρκεια μεταβιβάσεων εντός του ιχθυοτροφείου, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους ιχθυοτροφείου μπορεί να εγκρίνει την ανακατάταξη των ιχθύων ίδιας σημαίας προέλευσης και ίδιας κοινής αλιευτικής δραστηριότητας, υπό την προϋπόθεση ότι διατηρούνται η ιχνηλασιμότητα και η δυνατότητα εφαρμογής των ποσοστών ανάπτυξης της SCRS.
4.  
Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους ιχθυοτροφείου και ο φορέας εκμετάλλευσης του ιχθυοτροφείου διατηρούν τα βίντεο από τις μεταβιβάσεις εντός ιχθυοτροφείου που διεξήχθησαν σε ιχθυοτροφεία υπό τη δικαιοδοσία της για τουλάχιστον τρία έτη και για όσο διάστημα είναι αναγκαίο για λόγους επιβολής της νομοθεσίας.

Άρθρο 56γ

Μεταφορά

1.  
Πριν από την έναρξη των επόμενων αλιευτικών περιόδων με σκάφος γρι-γρι και με διατάξεις παγίδευσης, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους ιχθυοτροφείου αξιολογεί ενδελεχώς τον ζώντα τόνο που μεταφέρεται στα ιχθυοτροφεία που υπάγονται στη δικαιοδοσία της. Για τον σκοπό αυτόν, ο ζων τόνος μεταβιβάζεται σε κενούς κλωβούς και παρακολουθείται με κάμερες ελέγχου, προκειμένου να προσδιοριστεί ο αριθμός και το βάρος των ατόμων ερυθρού τόνου που μεταβιβάζονται.
2.  
Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, η μεταφορά ερυθρού τόνου από έτη και κλωβούς που δεν πραγματοποιήθηκε εξαλίευση ελέγχεται ετησίως με την εφαρμογή της διαδικασίας τυχαίου ελέγχου που ορίζεται στο άρθρο 56ε.
3.  
Ο ζων τόνος που μεταφέρεται τοποθετείται σε χωριστούς κλωβούς ή σειρές κλωβών και κατανέμεται βάσει της κοινής αλιευτικής δραστηριότητας ή του ίδιου κράτους μέλους διάταξης παγίδευσης ή του αντίστοιχου ΣΜΣ προέλευσης και έτους αλίευσης.
4.  
Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους ιχθυοτροφείου διασφαλίζει ότι το βίντεο των μεταβιβάσεων αξιολόγησης της μεταφοράς από την κάμερα ελέγχου συμμορφώνεται με τις σχετικές ελάχιστες προδιαγραφές για διαδικασίες βιντεοσκόπησης του παραρτήματος X και ότι ο προσδιορισμός του αριθμού και του βάρους των μεταφερόμενων ατόμων ερυθρού τόνου συνάδει με το τμήμα Α του παραρτήματος XI.
5.  
Έως ότου η SCRS αναπτύξει αλγόριθμο για τη μετατροπή του μήκους σε βάρος για τους ιχθύς που υπόκεινται σε πάχυνση ή εκτροφή ή και τα δύο, ο προσδιορισμός του βάρους των μεταφερόμενων ατόμων ερυθρού τόνου πραγματοποιείται με τη χρήση των πλέον ενήμερων πινάκων ποσοστών ανάπτυξης που καταρτίζει η SCRS.
6.  
Η διαφορά ως προς τον αριθμό των ιχθύων ερυθρού τόνου μεταξύ του αριθμού που προκύπτει από την αξιολόγηση μεταφοράς και του αναμενόμενου αριθμού μετά την εξαλίευση διερευνάται δεόντως από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους ιχθυοτροφείου και καταγράφεται στο σύστημα eBCD. Σε περίπτωση υπεραριθμίας, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους ιχθυοτροφείου διατάσσει την ελευθέρωση του αντίστοιχου αριθμού ατόμων ερυθρού τόνου. Οι εργασίες ελευθέρωσης διεξάγονται σύμφωνα με το παράρτημα XII. Δεν επιτρέπεται αντιστάθμιση για διαφορές που προκύπτουν μεταξύ των διαφορετικών κλωβών στο ιχθυοτροφείο. Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους ιχθυοτροφείου μπορεί να επιτρέψει περιθώριο σφάλματος έως 5 % μεταξύ του αριθμού των ατόμων ερυθρού τόνου που προκύπτει από την αξιολόγηση μεταφοράς και του αριθμού ατόμων που αναμένεται να βρίσκονται στον κλωβό.
7.  
Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους ιχθυοτροφείου διατηρεί τα βίντεο και όλα τα σχετικά έγγραφα από τις αξιολογήσεις μεταφοράς που πραγματοποιήθηκαν σε ιχθυοτροφεία υπό τη δικαιοδοσία της για τουλάχιστον 3 έτη και για όσο διάστημα είναι αναγκαίο για λόγους επιβολής της νομοθεσίας.

Άρθρο 56δ

Ετήσια δήλωση μεταφοράς

1.  

Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών ιχθυοτροφείου συμπληρώνουν και διαβιβάζουν στην Επιτροπή ετήσια δήλωση μεταφοράς, επισυνημμένη στο αναθεωρημένο σχέδιο διαχείρισης της εκτροφής, εντός 10 ημερών από τη λήξη της αξιολόγησης μεταφοράς. Η δήλωση περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

α) 

το κράτος μέλος σημαίας·

β) 

το όνομα και τον αριθμό ICCAT του ιχθυοτροφείου·

γ) 

το έτος αλίευσης·

δ) 

τα στοιχεία αναφοράς του ηλεκτρονικού εγγράφου αλιευμάτων τόνου (eBCD) που αντιστοιχούν στα μεταφερθέντα αλιεύματα,

ε) 

τους αριθμούς κλωβών·

στ) 

τις ποσότητες (εκπεφρασμένες σε kg) και τον αριθμό των μεταφερθέντων ατόμων ερυθρού τόνου·

ζ) 

το μέσο βάρος·

η) 

πληροφορίες για καθεμία από τις εργασίες αξιολόγησης μεταφοράς: ημερομηνία και αριθμοί κλωβών· και

θ) 

πληροφορίες σχετικά με προηγούμενες μεταβιβάσεις εντός ιχθυοτροφείων, κατά περίπτωση.

Η Επιτροπή διαβιβάζει την ετήσια δήλωση μεταφοράς στη γραμματεία της ICCAT εντός 15 ημερών από τη λήξη της αξιολόγησης μεταφοράς.

2.  
Κατά περίπτωση, η έκθεση του στερεοσκοπικού συστήματος επισυνάπτεται στην ετήσια δήλωση μεταφοράς.

Άρθρο 56ε

Τυχαίοι έλεγχοι

1.  
Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους ιχθυοτροφείου διενεργεί τυχαίους ελέγχους σε ιχθυοτροφεία που υπάγονται στη δικαιοδοσία της. Οι ελάχιστοι τυχαίοι έλεγχοι που αναφέρονται στην παράγραφο 2 πραγματοποιούνται σε ιχθυοτροφεία μεταξύ του χρόνου ολοκλήρωσης των εργασιών εγκλωβισμού και του πρώτου εγκλωβισμού του επόμενου έτους. Οι έλεγχοι αυτοί περιλαμβάνουν την υποχρεωτική μεταβίβαση όλων των ατόμων ερυθρού τόνου από τους κλωβούς εκτροφής σε άλλους κλωβούς εκτροφής, ώστε ο αριθμός των ατόμων ερυθρού τόνου να μπορεί να καταμετρηθεί μέσω βίντεο από κάμερα ελέγχου.
2.  
Κάθε κράτος μέλος ιχθυοτροφείου ορίζει έναν ελάχιστο αριθμό τυχαίων ελέγχων που πρέπει να διενεργηθεί σε κάθε ιχθυοτροφείο που βρίσκεται στη δικαιοδοσία του. Ο αριθμός των τυχαίων ελέγχων καλύπτει τουλάχιστον το 10 % του αριθμού των κλωβών που υπάρχουν σε κάθε ιχθυοτροφείο μετά την ολοκλήρωση των εργασιών εγκλωβισμού και περιλαμβάνει τουλάχιστον έναν έλεγχο ανά ιχθυοτροφείο και στρογγυλοποίηση, όπου απαιτείται. Η επιλογή των κλωβών προς έλεγχο πραγματοποιείται βάσει ανάλυσης κινδύνου. Ο προγραμματισμός των τυχαίων ελέγχων που πρέπει να διενεργούνται αντικατοπτρίζεται στο σχέδιο παρακολούθησης, ελέγχου και επιθεώρησης του κράτους μέλους που αναφέρεται στο άρθρο 14.
3.  
Αν και δεν είναι υποχρεωτικό, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους ιχθυοτροφείου μπορεί να ειδοποιήσει τα σχετικά ιχθυοτροφεία το πολύ 2 ημερολογιακές ημέρες πριν από τη διενέργεια τυχαίου ελέγχου. Στις περιπτώσεις αυτές, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους ιχθυοτροφείου ενημερώνει τον φορέα εκμετάλλευσης του ιχθυοτροφείου σχετικά με τους επιλεγμένους κλωβούς μόνο κατά την άφιξη στο σχετικό ιχθυοτροφείο.
4.  
Οι φορείς εκμετάλλευσης του ιχθυοτροφείου λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για να διευκολύνουν τους τυχαίους ελέγχους και, σε περίπτωση εκ των προτέρων ειδοποίησης, μεριμνούν ώστε να είναι διαθέσιμα όλα τα αναγκαία μέσα για τη διενέργεια τυχαίων ελέγχων από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους ιχθυοτροφείου, ανά πάσα στιγμή και σε κάθε κλωβό του ιχθυοτροφείου.
5.  
Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους ιχθυοτροφείου προσπαθεί να μειώσει το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της εντολής για διενέργεια τυχαίων ελέγχων και της ημερομηνίας πραγματοποίησης των εργασιών ελέγχου. Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους ιχθυοτροφείου διασφαλίζει ότι λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε να μη δίδεται η δυνατότητα στον φορέα εκμετάλλευσης ιχθυοτροφείου να παρέμβει στους σχετικούς κλωβούς προτού πραγματοποιηθεί ο τυχαίος έλεγχος.
6.  
Μετά τον τυχαίο έλεγχο, οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ του αριθμού ατόμων ερυθρού τόνου που προσδιορίστηκε από τον τυχαίο έλεγχο και του αριθμού που αναμένεται να υπάρχει στον κλωβό διερευνάται δεόντως και καταγράφεται στο σύστημα eBCD. Σε περίπτωση υπεραριθμίας, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους ιχθυοτροφείου διατάσσει την ελευθέρωση του αντίστοιχου αριθμού ατόμων ερυθρού τόνου. Οι εργασίες ελευθέρωσης διεξάγονται σύμφωνα με το παράρτημα XII. Δεν επιτρέπεται αντιστάθμιση για διαφορές που προκύπτουν μεταξύ των διαφορετικών κλωβών στο ιχθυοτροφείο. Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους ιχθυοτροφείου μπορεί να επιτρέψει περιθώριο σφάλματος της τάξης του 5 % μεταξύ του αριθμού των ατόμων ερυθρού τόνου που προκύπτει από τη μεταβίβαση ελέγχου και του αριθμού των ατόμων που αναμένεται να βρίσκονται στον κλωβό.
7.  
Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους ιχθυοτροφείου διατηρεί όλα τα βίντεο από τους τυχαίους ελέγχους που διενεργούνται σε ιχθυοτροφεία υπό τη δικαιοδοσία της για τουλάχιστον 3 έτη και για όσο διάστημα είναι αναγκαίο για λόγους επιβολής της νομοθεσίας.
8.  
Τα αποτελέσματα των τυχαίων ελέγχων κοινοποιούνται από την Επιτροπή στη γραμματεία της ICCAT πριν από την έναρξη της νέας αλιευτικής περιόδου με σκάφος γρι-γρι που ισχύει για κάθε κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 17, προς διαβίβαση στην επιτροπή συμμόρφωσης της ICCAT.

Άρθρο 56στ

Μεταβιβάσεις μεταξύ ιχθυοτροφείων

1.  
Η μεταβίβαση ατόμων ζώντος τόνου μεταξύ δύο διακριτών ιχθυοτροφείων δεν πραγματοποιείται χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση των αρμόδιων αρχών των οικείων κρατών μελών ιχθυοτροφείου.
2.  
Η μεταβίβαση από τον κλωβό του παραδίδοντος ιχθυοτροφείου στον κλωβό μεταφοράς συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο τμήμα 6, συμπεριλαμβανομένης της βιντεοσκόπησης για την επιβεβαίωση του αριθμού των ατόμων ερυθρού τόνου που μεταβιβάστηκαν, της συμπλήρωσης της ITD και της επαλήθευσης των εργασιών από περιφερειακό παρατηρητή της ICCAT.
3.  
Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, σε περιπτώσεις όπου πρόκειται να μετακινηθεί ολόκληρος κλωβός εκτροφής στο ιχθυοτροφείο προορισμού, δεν είναι απαραίτητη η βιντεοσκόπηση των εργασιών και ο κλωβός μεταφέρεται σφραγισμένος στο ιχθυοτροφείο προορισμού.
4.  
Ο εγκλωβισμός ερυθρού τόνου στο ιχθυοτροφείο προορισμού υπόκειται στις απαιτήσεις για τις εργασίες εγκλωβισμού που ορίζονται στα άρθρα 46α και 49 και στο άρθρο 51 παράγραφοι 1, 2 και 7, συμπεριλαμβανομένης της βιντεοσκόπησης για την επιβεβαίωση του αριθμού και του βάρους των εγκλωβισμένων ατόμων ερυθρού τόνου και της επαλήθευσης των εργασιών από περιφερειακό παρατηρητή της ICCAT. Ο προσδιορισμός του βάρους των ατόμων ερυθρού τόνου που εγκλωβίζονται από άλλο ιχθυοτροφείο δεν ισχύει έως ότου η SCRS αναπτύξει αλγόριθμο για τη μετατροπή του μήκους σε βάρος για τους ιχθύς που υπόκεινται σε πάχυνση ή εκτροφή ή και τα δύο.

▼B

Τμήμα 8

Παρακολούθηση και επιτήρηση

Άρθρο 57

Σύστημα παρακολούθησης σκαφών

▼M1

1.  
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 9 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009, τα κράτη μέλη σημαίας εφαρμόζουν VMS για τα αλιευτικά σκάφη τους συνολικού μήκους 12 μέτρων και άνω, και για όλα τα ρυμουλκά τους, ανεξαρτήτως μήκους, και σύμφωνα με το παράρτημα XV του παρόντος κανονισμού. Όλα τα εν λόγω σκάφη διαβιβάζουν μηνύματα τουλάχιστον μία φορά ανά δύο ώρες, με εξαίρεση τα ρυμουλκά και τα σκάφη γρι-γρι που διαβιβάζουν δεδομένα τουλάχιστον κάθε ώρα.
2.  
Η διαβίβαση στοιχείων VMS στη γραμματεία της ICCAT από αλιευτικά σκάφη που απαιτείται να έχουν VMS κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 1 αρχίζει τουλάχιστον 5 ημέρες πριν από την έναρξη της περιόδου ισχύος της αδείας τους και συνεχίζεται επί τουλάχιστον 5 ημέρες μετά τη λήξη της περιόδου ισχύος της αδείας τους, εκτός αν αποσταλεί προηγουμένως αίτημα στην Επιτροπή να διαγραφεί το σκάφος από το μητρώο σκαφών της ICCAT.

▼B

3.  
Για λόγους ελέγχου, ο πλοίαρχος ή ο αντιπρόσωπος του πλοιάρχου του εξασφαλίζει ότι η διαβίβαση στοιχείων VMS από τα σκάφη αλίευσης τα οποία επιτρέπεται να ασχολούνται ενεργά με την αλιεία τόνου δεν διακόπτεται όταν τα σκάφη βρίσκονται στον λιμένα, εκτός εάν υπάρχει σύστημα υποβολής αναφοράς τόσο εντός όσο και εκτός του λιμένα.
4.  
Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα οικεία κέντρα παρακολούθησης της αλιείας διαβιβάζουν στην Επιτροπή και σε φορέα ορισθέντα από αυτήν, σε πραγματικό χρόνο και χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο «https data feed», τα μηνύματα VMS που λαμβάνονται από τα αλιευτικά σκάφη υπό τη σημαία τους. Η Επιτροπή διαβιβάζει τα εν λόγω μηνύματα στη γραμματεία της ICCAT.
5.  

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι:

▼M1

α) 

τα μηνύματα VMS από τα αλιευτικά σκάφη υπό τη σημαία τους διαβιβάζονται στην Επιτροπή όπως ορίζεται στην παράγραφο 1·

▼B

β) 

σε περίπτωση τεχνικής βλάβης του VMS, διαβιβάζονται στην Επιτροπή άλλα μηνύματα από τα αλιευτικά σκάφη υπό τη σημαία τους, τα οποία έχουν ληφθεί βάσει του άρθρου 25 παράγραφος 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 404/2011, εντός 24 ωρών από τη λήψη τους από τα οικεία κέντρα παρακολούθησης αλιείας·

▼M1

βα) 

σε περίπτωση τεχνικής δυσλειτουργίας του VMS, το σχετικό ρυμουλκό σκάφος αντικαθίσταται από άλλο ρυμουλκό με πλήρως λειτουργικό VMS· εάν δεν είναι διαθέσιμο άλλο ρυμουλκό σκάφος, πρέπει να εγκαθίσταται νέο λειτουργικό VMS επί του σκάφους ή να χρησιμοποιείται, εάν είναι ήδη εγκατεστημένο, το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο εντός 72 ωρών, με εξαίρεση την περίπτωση ανωτέρας βίας, η οποία θα πρέπει να γνωστοποιείται στη γραμματεία της ICCAT· εν τω μεταξύ, από τη στιγμή εντοπισμού του συμβάντος και/ή της σχετικής πληροφόρησης, ο πλοίαρχος ή ο αντιπρόσωπός τους κοινοποιεί ανά ώρα στις ελεγκτικές αρχές του κράτους μέλους σημαίας τις επικαιροποιημένες γεωγραφικές συντεταγμένες του ρυμουλκού σκάφους με κατάλληλα μέσα τηλεπικοινωνίας·

▼B

γ) 

τα μηνύματα που διαβιβάζονται στην Επιτροπή φέρουν αύξοντα αριθμό (με αποκλειστικό αναγνωριστικό κωδικό), ώστε να αποφεύγεται η επανάληψή τους·

δ) 

τα μηνύματα που διαβιβάζονται στην Επιτροπή είναι σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 3 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 404/2011.

6.  
Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι όλα τα μηνύματα που τίθενται στη διάθεση των οικείων σκαφών επιθεώρησης χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικά και χρησιμοποιούνται μόνο για τις επιθεωρήσεις εν πλω.

Τμήμα 9

Επιθεώρηση και επιβολή

Άρθρο 58

Πρόγραμμα κοινών διεθνών επιθεωρήσεων της ICCAT

1.  
Οι δραστηριότητες κοινών διεθνών επιθεωρήσεων διενεργούνται σύμφωνα με το πρόγραμμα κοινών διεθνών επιθεωρήσεων της ICCAT («πρόγραμμα ICCAT») για τον διεθνή έλεγχο εκτός των υδάτων υπό εθνική δικαιοδοσία, όπως ορίζεται στο παράρτημα IX του παρόντος κανονισμού.
2.  
Τα κράτη μέλη στα αλιευτικά σκάφη των οποίων έχει χορηγηθεί άδεια αλίευσης τόνου ορίζουν επιθεωρητές και πραγματοποιούν επιθεωρήσεις εν πλω στο πλαίσιο του προγράμματος της ICCAT.
3.  
Όπου, ανά πάσα στιγμή, περισσότερα από 15 αλιευτικά σκάφη που φέρουν σημαία κράτους μέλους αλιεύουν τόνο στη ζώνη της σύμβασης, το οικείο κράτος μέλος, βάσει εκτίμησης κινδύνου, αποστέλλει σκάφος επιθεώρησης με σκοπό την επιθεώρηση και τον έλεγχο στη θάλασσα στη ζώνη της σύμβασης, καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου που τα εν λόγω σκάφη βρίσκονται εκεί. Αυτή η υποχρέωση θεωρείται ότι τηρείται όταν τα κράτη μέλη συνεργάζονται για να αποστείλουν σκάφος επιθεώρησης ή όταν αποσταλεί σκάφος επιθεώρησης της Ένωσης στη ζώνη της σύμβασης.
4.  
Η Επιτροπή ή φορέας που ορίζεται από αυτήν μπορεί να διορίσει επιθεωρητές της Ένωσης στο πρόγραμμα της ICCAT.
5.  
Για τους σκοπούς της παραγράφου 3, η Επιτροπή ή φορέας που ορίζεται από αυτήν συντονίζει τις δραστηριότητες επιτήρησης και επιθεώρησης για λογαριασμό της Ένωσης. Η Επιτροπή μπορεί να καταρτίζει, σε συντονισμό με τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, προγράμματα κοινής επιθεώρησης τα οποία επιτρέπουν στην Ένωση να εκπληρώνει την υποχρέωσή της στο πλαίσιο του προγράμματος της ICCAT. Τα κράτη μέλη αλιευτικά σκάφη των οποίων αλιεύουν τόνο, θεσπίζουν τα αναγκαία μέτρα για να διευκολύνουν την υλοποίηση των εν λόγω προγραμμάτων, ιδίως όσον αφορά τους ανθρώπινους και υλικούς πόρους που απαιτούνται και τις περιόδους και τις γεωγραφικές περιοχές στις οποίες οι πόροι αυτοί πρόκειται να χρησιμοποιηθούν.
6.  
Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, μέχρι την 1η Απριλίου κάθε έτους, τα ονόματα των επιθεωρητών και των σκαφών επιθεώρησης που σκοπεύουν να διαθέσουν στο πρόγραμμα της ICCAT κατά το εν λόγω έτος. Με βάση τις πληροφορίες αυτές, η Επιτροπή καταρτίζει, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, σχέδιο της συμμετοχής της Ένωσης στο πρόγραμμα της ICCAT ετησίως, το οποίο αποστέλλει στη γραμματεία της ICCAT και στα κράτη μέλη.

Άρθρο 59

▼M1

Επιθεωρήσεις σε περίπτωση εικαζόμενων παραβάσεων

▼B

Το κράτος μέλος σημαίας μεριμνά ώστε να διενεργείται σε αλιευτικό σκάφος σημαίας του φυσικός έλεγχος υπό την εποπτεία του στους λιμένες του ή από άλλο επιθεωρητή που ορίζει το κράτος μέλος σημαίας όταν το σκάφος δεν βρίσκεται σε λιμένα του, αν το αλιευτικό σκάφος:

α) 

δεν συμμορφώθηκε προς τις απαιτήσεις καταγραφής και αναφοράς που ορίζονται στα άρθρα 31 και 32· ή

β) 

παρέβη τον παρόντα κανονισμό ή υπέπεσε σε σοβαρή παράβαση σύμφωνα με το άρθρο 42 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 ή το άρθρο 90 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009.

Άρθρο 60

Έλεγχοι διασταύρωσης

1.  
Κάθε κράτος μέλος επαληθεύει τις πληροφορίες και την έγκαιρη υποβολή των εκθέσεων επιθεώρησης και των εκθέσεων των παρατηρητών, των στοιχείων VMS και, κατά περίπτωση, των e-BCD, των ημερολογίων πλοίου των αλιευτικών σκαφών του, των εγγράφων μεταβίβασης και μεταφόρτωσης και των εγγράφων αλιευμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 109 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009.
2.  
Τα κράτη μέλη πραγματοποιούν ελέγχους διασταύρωσης για όλες τις εκφορτώσεις και όλες τις μεταφορτώσεις ή τους εγκλωβισμούς, αντιπαραβάλλοντας τις ποσότητες ανά είδος που αναγράφονται στα ημερολόγια των αλιευτικών σκαφών ή τις ποσότητες ανά είδος που αναγράφονται στη δήλωση μεταφόρτωσης με τις ποσότητες που αναγράφονται στη δήλωση εκφόρτωσης ή στη δήλωση εγκλωβισμού, και με κάθε άλλο σχετικό έγγραφο, όπως τιμολόγια ή δελτία πώλησης.

Τμήμα 10

Επιβολή της εφαρμογής

▼M1

Άρθρο 61

Επιβολή της εφαρμογής

Με την επιφύλαξη των άρθρων 89 έως 91 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009, και ιδίως της υποχρέωσης των κρατών μελών να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα επιβολής όσον αφορά τα αλιευτικά σκάφη, το κράτος μέλος ιχθυοτροφείου λαμβάνει κατάλληλα μέτρα επιβολής για ιχθυοτροφείο σε περίπτωση που αποδειχτεί, σύμφωνα με το ισχύον εθνικό δίκαιο, ότι το εν λόγω ιχθυοτροφείο δεν συμμορφώνεται προς τα άρθρα 45β έως 52 του παρόντος κανονισμού. Στα μέτρα μπορεί να περιλαμβάνεται, ανάλογα με τη σοβαρότητα του αδικήματος και σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία, η αναστολή της άδειας ή η διαγραφή του ιχθυοτροφείου από τον εθνικό κατάλογο ιχθυοτροφείων και/ή η επιβολή οικονομικών κυρώσεων.

▼B

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

Εμπορία

Άρθρο 62

Μέτρα που αφορούν την αγορά

1.  
Με την επιφύλαξη των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 5 ), απαγορεύονται στο εσωτερικό της Ένωσης το εμπόριο, η εκφόρτωση, οι εισαγωγές, οι εξαγωγές, ο εγκλωβισμός προς πάχυνση ή εκτροφή, η επανεξαγωγή και οι μεταφορτώσεις τόνου που δεν συνοδεύονται από την ακριβή, πλήρη και επικυρωμένη τεκμηρίωση όπως απαιτείται βάσει του παρόντος κανονισμού ή άλλων νομικών πράξεων της Ένωσης για την εφαρμογή των κανόνων της ICCAT για το πρόγραμμα τεκμηρίωσης αλιευμάτων τόνου.
2.  

Το εμπόριο, οι εισαγωγές, η εκφόρτωση, ο εγκλωβισμός προς πάχυνση ή εκτροφή, η μεταποίηση, οι εξαγωγές, οι επανεξαγωγές και οι μεταφορτώσεις τόνου απαγορεύονται στην Ένωση εάν:

α) 

ο τόνος έχει αλιευθεί από αλιευτικά σκάφη ή διατάξεις παγίδευσης, των οποίων το κράτος σημαίας δεν διαθέτει ποσόστωση […] ή όριο αλιευμάτων για τόνο βάσει των μέτρων διαχείρισης και διατήρησης της ICCAT, ή·

β) 

ο τόνος έχει αλιευθεί από σκάφος αλίευσης ή διάταξη παγίδευσης που η ατομική του/της ποσόστωση ή οι αλιευτικές δυνατότητες του κράτους μέλους του είχαν εξαντληθεί κατά τη στιγμή της αλίευσης.

3.  
Με την επιφύλαξη των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1224/2009, (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 και (ΕΕ) αριθ. 1379/2013, απαγορεύονται στην Ένωση το εμπόριο, οι εισαγωγές, οι εκφορτώσεις, η μεταποίηση και οι εξαγωγές τόνου από ιχθυοτροφεία πάχυνσης ή εκτροφής που δεν συμμορφώνονται προς τους κανονισμούς που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

Τελικές διατάξεις

Άρθρο 63

Αξιολόγηση

Κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή αμελλητί αναλυτική έκθεση σχετικά με την εκ μέρους τους εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Με βάση τις πληροφορίες που λαμβάνονται από τα κράτη μέλη, η Επιτροπή υποβάλλει στη γραμματεία της ICCAT, έως την ημερομηνία που αποφασίζει η ICCAT, αναλυτική έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της σύστασης 19-04 της ICCAT.

Άρθρο 64

Χρηματοδότηση

Για τους σκοπούς του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 6 ), ο παρών κανονισμός θεωρείται πολυετές σχέδιο κατά την έννοια του άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.

Άρθρο 65

Απόρρητο

Ο χειρισμός των στοιχείων που συλλέγονται και ανταλλάσσονται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού γίνεται σύμφωνα με τους εφαρμοστέους κανόνες περί εμπιστευτικότητας δυνάμει των άρθρων 112 και 113 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009.

Άρθρο 66

Διαδικασία τροποποίησης

1.  

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 67 σχετικά με τις τροποποιήσεις του παρόντος κανονισμού με σκοπό την προσαρμογή του σε μέτρα που θεσπίζει η ICCAT και τα οποία δεσμεύουν την Ένωση και τα κράτη μέλη της όσον αφορά τα ακόλουθα:

▼M1

α) 

την ετήσια μεταφορά αχρησιμοποίητων ποσοστώσεων δυνάμει του άρθρου 8 για τον ερυθρό τόνο·

β) 

τις προθεσμίες για την αναφορά πληροφοριών όπως ορίζονται στο άρθρο 15 παράγραφος 7, στο άρθρο 16 παράγραφος 1,στο άρθρο 24 παράγραφος 4, στο άρθρο 26 παράγραφος 1, στο άρθρο 29 παράγραφος 1, στο άρθρο 32 παράγραφοι 2 και 3, στο άρθρο 35 παράγραφοι 5 και 6, στο άρθρο 36, στο άρθρο 41 παράγραφος 3, στο άρθρο 44 παράγραφος 2, στο άρθρο 50 παράγραφος 4, στο άρθρο 57 παράγραφος 5 στοιχείο β) και στο άρθρο 58 παράγραφος 6·

γ) 

τα χρονικά διαστήματα των αλιευτικών περιόδων όπως προβλέπονται στο άρθρο 17 παράγραφοι 1 έως 4·

▼B

δ) 

το ελάχιστο μέγεθος αναφοράς διατήρησης που ορίζεται στο άρθρο 19 παράγραφοι 1 και 2 και στο άρθρο 20 παράγραφος 1·

ε) 

τα ποσοστά και τις παραμέτρους αναφοράς όπως ορίζονται στο άρθρο 13, στο άρθρο 15 παράγραφοι 3 και 4, στο άρθρο 20 παράγραφος 1, στο άρθρο 21 παράγραφος 2, στο άρθρο 38 παράγραφος 1, στο άρθρο 44 παράγραφος 2, στο άρθρο 50 και στο άρθρο 51 παράγραφος 8·

στ) 

τις πληροφορίες που πρέπει να υποβάλλονται στην Επιτροπή όπως αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 1, στο άρθρο 24 παράγραφος 1, στο άρθρο 25 παράγραφος 3, στο άρθρο 29 παράγραφος 1, στο άρθρο 30 παράγραφος 4, στο άρθρο 34 παράγραφος 2, στο άρθρο 40 παράγραφος 1 και στο άρθρο 55·

ζ) 

τα καθήκοντα των εθνικών παρατηρητών και των περιφερειακών παρατηρητών της ICCAT όπως προβλέπονται στο άρθρο 38 παράγραφος 2 και στο άρθρο 39 παράγραφος 5, αντίστοιχα·

η) 

τους λόγους άρνησης χορήγησης της άδειας μεταβίβασης που ορίζονται στο άρθρο 41 παράγραφος 1·

θ) 

τους λόγους κατάσχεσης των αλιευμάτων και έκδοσης εντολής ελευθέρωσης ιχθύων κατά το άρθρο 46 παράγραφος 4·

ι) 

τον αριθμό των σκαφών βάσει του άρθρου 58 παράγραφος 3·

▼M1

ια) 

τα παραρτήματα I έως XVβ·

▼M1

ιβ) 

το περιεχόμενο της δήλωσης μεταφοράς του άρθρου 7 παράγραφος 2 στοιχείο α) και τις διατάξεις για τον εγκλωβισμό του άρθρου 7 παράγραφος 2 στοιχείο β)·

ιγ) 

τις παρεκκλίσεις που ορίζονται στο άρθρο 17 παράγραφος 2 για τον καθορισμό των περιοχών αλιείας, των αλιευτικών σκαφών και εργαλείων, και στο άρθρο 17 παράγραφος 3 για την αλιεία ερυθρού τόνου με σκοπό την εκτροφή·

ιδ) 

τις προϋποθέσεις για την τοποθέτηση περιφερειακών παρατηρητών της ICCAT σε ιχθυοτροφεία σύμφωνα με το άρθρο 39 παράγραφος 4·

▼B

2.  
Οποιεσδήποτε τροποποιήσεις εγκρίνονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 περιορίζονται αυστηρά στην εφαρμογή των τροποποιήσεων και/ή των συμπληρώσεων των οικείων συστάσεων της ICCAT που είναι δεσμευτικές για την Ένωση.

Άρθρο 67

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.  
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.
2.  
Η προβλεπόμενη στο άρθρο 66 εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από τις 17 Οκτωβρίου 2023. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο τρεις μήνες πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.
3.  
Η προβλεπόμενη στο άρθρο 66 εξουσιοδότηση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.
4.  
Πριν από την έκδοση μιας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου.
5.  
Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
6.  
Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 66 τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Άρθρο 68

Διαδικασία επιτροπής

1.  
Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που έχει συσταθεί με το άρθρο 47 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013. Η εν λόγω επιτροπή αποτελεί επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.
2.  
Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Άρθρο 69

Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1936/2001

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1936/2001 τροποποιείται ως εξής:

α) 

το άρθρο 3 στοιχεία ζ) έως ι), τα άρθρα 4α, 4β και 4γ και το παράρτημα Ια διαγράφονται·

β) 

στο παράρτημα I, η περίπτωση «Τόνος: Thunnus thynnus» διαγράφεται·

γ) 

στο παράρτημα II, η σειρά «Thunnus thynnus: Τόνος κόκκινος» διαγράφεται.

Άρθρο 70

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2107

Στον κανονισμό (ΕΕ) 2017/2107, το άρθρο 43 διαγράφεται.

Άρθρο 71

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/833

Στον κανονισμό (ΕΕ) 2019/833, το άρθρο 53 διαγράφεται.

Άρθρο 72

Κατάργηση

1.  
Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/1627 καταργείται.
2.  
Οι παραπομπές στον καταργούμενο κανονισμό νοούνται ως παραπομπές στον παρόντα κανονισμό και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας του παραρτήματος XVI του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 73

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΑΦΗ ΑΛΙΕΥΣΗΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 19

1. Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι τηρούνται οι ακόλουθοι περιορισμοί ικανότητας:

α) 

Ο μέγιστος αριθμός των οικείων σκαφών με καλάμι (δόλωμα) και συρτή που επιτρέπεται να αλιεύουν ενεργά τόνο περιορίζεται στον αριθμό των σκαφών που συμμετείχαν στην κατευθυνόμενη αλιεία τόνου το 2006.

β) 

Ο μέγιστος αριθμός σκαφών του οικείου στόλου αλιείας μικρής κλίμακας που επιτρέπεται να αλιεύουν ενεργά τόνο στη Μεσόγειο Θάλασσα περιορίζεται στον αριθμό των σκαφών που συμμετείχαν στην αλιεία τόνου το 2008.

γ) 

Ο μέγιστος αριθμός των οικείων σκαφών αλίευσης που επιτρέπεται να αλιεύουν ενεργά τόνο στην Αδριατική περιορίζεται στον αριθμό των σκαφών που συμμετείχαν στην αλιεία τόνου το 2008.

Κάθε κράτος μέλος κατανέμει ατομικές ποσοστώσεις στα σχετικά σκάφη.

2. Κάθε κράτος μέλος μπορεί να κατανείμει:

— 
Το 7 %, ως ανώτατο όριο, της ποσόστωσής του για τόνο μεταξύ των σκαφών αλιείας με καλάμι (δόλωμα) και συρτή. Στην περίπτωση της Γαλλίας, επιτρέπεται η αλίευση τόνου μέγιστης ποσότητας 100 τόνων βάρους τουλάχιστον 6,4 kg ή μεσουραίου μήκους 70 cm από σκάφη που φέρουν σημαία Γαλλίας συνολικού μήκους κάτω των 17 μέτρων και δραστηριοποιούνται στον Βισκαϊκό Κόλπο,
— 
Το 2 %, ως ανώτατο όριο, της ποσόστωσής του για τόνο στην παράκτια αλιεία νωπών ιχθύων μικρής κλίμακας στη Μεσόγειο Θάλασσα,
— 
Το 90 %, ως ανώτατο όριο, της ποσόστωσής του για τόνο μεταξύ των σκαφών του που αλιεύουν στην Αδριατική για λόγους ιχθυοκαλλιέργειας.

3. Η Κροατία μπορεί να εφαρμόσει ελάχιστο βάρος 6,4 kg ή μεσουραίο μήκος 66 cm για το 7 %, κατ’ ανώτατο όριο των ατόμων τόνου που αλιεύονται στην Αδριατική για λόγους ιχθυοκαλλιέργειας από σκάφη που φέρουν τη σημαία της.

4. Τα κράτη μέλη των οποίων τα σκάφη αλιείας με δόλωμα, παραγάδι, καθετή και συρτή επιτρέπεται να αλιεύουν τόνο στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο Θάλασσα καθορίζουν τις ακόλουθες απαιτήσεις τοποθέτησης ετικέτας ουράς:

— 
οι ετικέτες τοποθετούνται στην ουρά κάθε ατόμου τόνου τη χρονική στιγμή της εκφόρτωσης,
— 
κάθε ετικέτα ουράς έχει μοναδικό αριθμό ταυτοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στα έγγραφα αλιευμάτων τόνου και αναγράφεται με ευανάγνωστους και ανεξίτηλους χαρακτήρες στο εξωτερικό κάθε συσκευασίας που περιέχει τόνο.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΛΟΙΟΥ

Α.   ΣΚΑΦΗ ΑΛΙΕΥΣΗΣ

Ελάχιστες προδιαγραφές για τα ημερολόγια αλιείας:

1. 

Το ημερολόγιο περιέχει αριθμημένα φύλλα.

2. 

Το ημερολόγιο συμπληρώνεται υποχρεωτικά κάθε ημέρα (μεσάνυχτα) ή πριν από την άφιξη σε λιμένα.

3. 

Το ημερολόγιο είναι συμπληρωμένο σε περίπτωση επιθεώρησης εν πλω.

4. 

Αντίγραφο των φύλλων παραμένει στο ημερολόγιο και δεν αφαιρείται.

5. 

Το ημερολόγιο τηρείται επί του σκάφους προκειμένου να καλύπτει δραστηριότητες ενός έτους.

Στοιχειώδεις τυπικές πληροφορίες που καταχωρίζονται στο ημερολόγιο αλιείας:

1. 

Ονοματεπώνυμο και διεύθυνση πλοιάρχου.

2. 

Ημερομηνίες και λιμένες αναχώρησης, ημερομηνίες και λιμένες άφιξης.

3. 

Όνομα σκάφους, αριθμός μητρώου, αριθμός ICCAT, διεθνή χαρακτηριστικά κλήσεως ασυρμάτου και αριθμός IMO (εάν υπάρχει).

4. 

Αλιευτικά εργαλεία:

α) 

κωδικός τύπου FΑΟ·

β) 

διαστάσεις (μήκος, μέγεθος ματιών, αριθμός αγκίστρων κ.λπ.).

5. 

Εργασίες εν πλω σε μία γραμμή (τουλάχιστον) ανά ημέρα ταξιδίου, στην οποία αναγράφονται:

α) 

δραστηριότητα (αλιεία, πλεύση κ.λπ.)·

β) 

στίγμα: ακριβές ημερήσιο στίγμα (σε μοίρες και λεπτά), που καταγράφεται για κάθε αλιευτική δραστηριότητα ή το μεσημέρι εφόσον κατά τη διάρκεια της εν λόγω ημέρας δεν έχει πραγματοποιηθεί αλιεία·

γ) 

καταγραφή αλιευμάτων η οποία περιλαμβάνει:

— 
κωδικό FAO,
— 
βάρος ζώντων αλιευμάτων (RWT) σε kg ημερησίως,
— 
αριθμό τεμαχίων ανά ημέρα.

Όσον αφορά τα σκάφη γρι γρι, η καταγραφή των εν λόγω δεδομένων γίνεται ανά αλιευτική δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων των κοινοποιήσεων μηδενικής δήλωσης.

6. 

Υπογραφή πλοιάρχου.

7. 

Τρόπος καταμέτρησης βάρους: εκτίμηση, ζύγιση επί του σκάφους.

8. 

Στο ημερολόγιο αναγράφεται το ισοδύναμο βάρος ζώντων αλιευμάτων και αναφέρονται οι συντελεστές μετατροπής που χρησιμοποιήθηκαν κατά την εκτίμηση.

Ελάχιστες πληροφορίες για τα ημερολόγια αλιείας σε περίπτωση εκφόρτωσης ή μεταφόρτωσης:

1. 

Ημερομηνίες και λιμένας εκφόρτωσης/μεταφόρτωσης·

2. 

Προϊόντα:

α) 

είδος και παρουσίαση ανά κωδικό FΑΟ·

β) 

αριθμός ιχθύων ή κιβώτια και ποσότητα σε kg.

3. 

Υπογραφή του πλοιάρχου ή του πράκτορα του σκάφους.

4. 

Σε περίπτωση μεταφόρτωσης: ονομασία παραλαμβάνοντος σκάφους, σημαία σκάφους και αριθμός ICCAT.

Ελάχιστες πληροφορίες για τα ημερολόγια αλιείας σε περίπτωση μεταβίβασης σε κλωβούς:

1. 

Ημερομηνία, ώρα και στίγμα (γεωγραφικό πλάτος/μήκος) μεταβίβασης.

2. 

Προϊόντα:

α) 

στοιχεία αναγνώρισης ειδών ανά κωδικό FAO,

β) 

αριθμός ιχθύων και ποσότητα σε kg που μεταβιβάστηκε σε κλωβούς.

3. 

Όνομα ρυμουλκού, σημαία σκάφους και αριθμός ICCAT.

4. 

Επωνυμία του ιχθυοτροφείου προορισμού και αριθμός ICCAT.

5. 

Σε περίπτωση κοινής αλιευτικής δραστηριότητας (ΚΑΔ), επιπροσθέτως των πληροφοριών που ορίζονται στα σημεία 1 έως 4, ο πλοίαρχος καταχωρίζει στο ημερολόγιο:

α) 

όσον αφορά το σκάφος αλίευσης που μεταβιβάζει τους ιχθύς σε κλωβούς:

— 
την ποσότητα των αλιευμάτων που ανασύρθηκαν επί του σκάφους,
— 
την ποσότητα των αλιευμάτων που καταλογίστηκαν στην ατομική του ποσόστωση,
— 
τα ονόματα των άλλων σκαφών που συμμετέχουν στην κοινή αλιευτική δραστηριότητα·
β) 

όσον αφορά τα άλλα σκάφη αλίευσης της ίδιας ΚΑΔ που δεν συμμετέχουν στη μεταβίβαση των ιχθύων:

— 
το όνομα των εν λόγω σκαφών, τα διεθνή χαρακτηριστικά κλήσεως ασυρμάτου τους, τους αριθμούς ICCAT,
— 
ότι δεν έχουν ανασυρθεί επί του σκάφους ούτε έχουν μεταβιβαστεί σε κλωβούς αλιεύματα,
— 
την ποσότητα αλιευμάτων που καταλογίστηκαν στην ατομική τους ποσόστωση,
— 
το όνομα και τον αριθμό ICCAT του σκάφους αλίευσης που αναφέρεται στο στοιχείο α).

Β.   ΡΥΜΟΥΛΚΑ

1. Ο πλοίαρχος του ρυμουλκού καταγράφει στο ημερήσιο ημερολόγιο πλοίου την ημερομηνία, την ώρα και το στίγμα της μεταβίβασης, τις ποσότητες που έχουν μεταβιβαστεί (αριθμός ιχθύων και ποσότητα σε kg), τον αριθμό κλωβού καθώς και το όνομα του σκάφους αλίευσης, τη σημαία και τον αριθμό ICCAT, το όνομα του άλλου σκάφους ή των σκαφών και τον αντίστοιχο αριθμό ICCAT, το ιχθυοτροφείο προορισμού καθώς και τον αντίστοιχο αριθμό ICCAT, και τον αριθμό της ITD.

2. Αναφέρονται οι περαιτέρω μεταβιβάσεις σε βοηθητικά σκάφη ή σε άλλα ρυμουλκά, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που αναφέρονται στο σημείο 1, καθώς και το όνομα του βοηθητικού σκάφους ή του ρυμουλκού, η σημαία και ο αριθμός ICCAT και ο αριθμός της ITD.

3. Το ημερολόγιο περιέχει τις πληροφορίες σχετικά με όλες τις μεταβιβάσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της αλιευτικής περιόδου. Το ημερολόγιο πλοίου διατηρείται επί του σκάφους και είναι διαθέσιμο ανά πάσα στιγμή για τη διενέργεια ελέγχου.

Γ.   ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ

1. Ο πλοίαρχος ενός βοηθητικού σκάφους καταγράφει καθημερινά τις δραστηριότητες στο ημερολόγιο του πλοίου, μεταξύ άλλων την ημερομηνία, την ώρα και το εκάστοτε στίγμα του, τις ποσότητες τόνου που ανασύρθηκαν επί του σκάφους καθώς και το αλιευτικό σκάφος, το όνομα του ιχθυοτροφείου ή της διάταξης παγίδευσης μαζί με τα οποία δραστηριοποιείται ο πλοίαρχος του βοηθητικού σκάφους.

2. Το ημερολόγιο περιέχει τις πληροφορίες σχετικά με όλες τις δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της αλιευτικής περιόδου. Το ημερολόγιο πλοίου διατηρείται επί του σκάφους και είναι διαθέσιμο ανά πάσα στιγμή για τη διενέργεια ελέγχου.

Δ.   ΣΚΑΦΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ

1. Ο πλοίαρχος του σκάφους μεταποίησης υποβάλλει έκθεση σχετικά με το ημερολόγιο πλοίου, την ημερομηνία, την ώρα και το στίγμα των δραστηριοτήτων και τις ποσότητες που μεταφορτώθηκαν, καθώς και τον αριθμό και το βάρος του τόνου που ελήφθησαν από ιχθυοτροφεία, διατάξεις παγίδευσης ή σκάφη αλίευσης, κατά περίπτωση. Ο πλοίαρχος επίσης αναφέρει τα ονόματα και τους αριθμούς ICCAT των εν λόγω ιχθυοτροφείων, διατάξεων παγίδευσης ή σκαφών αλίευσης.

2. Ο πλοίαρχος του σκάφους μεταποίησης τηρεί ημερολόγιο μεταποίησης σε καθημερινή βάση, το οποίο προσδιορίζει το βάρος ζώντων αλιευμάτων και τον αριθμό ιχθύων που μεταβιβάζονται ή μεταφορτώνονται, τον συντελεστή μετατροπής που έχει χρησιμοποιηθεί και τα βάρη και τις ποσότητες με παρουσίαση ανά προϊόν.

3. Ο πλοίαρχος του σκάφους μεταποίησης τηρεί σχέδιο στοιβασίας, το οποίο εμφανίζει το στίγμα και τις ποσότητες ανά είδος και παρουσίαση.

4. Το ημερολόγιο περιέχει τις πληροφορίες σχετικά με όλες τις μεταφορτώσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της αλιευτικής περιόδου. Το ημερήσιο ημερολόγιο πλοίου, το ημερολόγιο μεταποίησης, το σχέδιο στοιβασίας και τα πρωτότυπα των δηλώσεων μεταφόρτωσης της ICCAT, διατηρούνται επί του σκάφους και είναι διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή για τη διενέργεια ελέγχου.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝΈντυπο αναφοράς αλιευμάτων

Σημαία

Αριθμός ICCAT

Όνομα σκάφους

Αρχή της σχετικής περιόδου

Τέλος της σχετικής περιόδου

Διάρκεια της περιόδου που καλύπτει η αναφορά (σε ημέρες)

Ημερομηνία αλίευσης

Τόπος αλίευσης

Αλιεύματα

Κατανεμηθέν βάρος σε περίπτωση κοινής αλιευτικής δραστηριότητας (kg)

Γεωγραφικό πλάτος

Γεωγραφικό μήκος

Βάρος (kg)

Αριθμός τεμαχίων

Μέσο βάρος (kg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΟΙΝΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΚοινή αλιευτική δραστηριότητα

Κράτος σημαίας

Όνομα σκάφους

Αριθ. ICCAT

Διάρκεια της δραστηριότητας

Στοιχεία ταυτότητας των φορέων εκμετάλλευσης

Ατομική ποσόστωση των σκαφών

Κλείδα κατανομής ανά σκάφος

Ιχθυοτροφείο πάχυνσης και εκτροφής προορισμού

ΣΜΣ

Αριθ. ICCAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ημερομηνία …

Επικύρωση από το κράτος σημαίας …
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ICCAT