Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02009R1120-20120101

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1120/2009 της Επιτροπής της 29ης Οκτωβρίου 2009 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης που προβλέπεται στον τίτλο ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης για τους γεωργούς στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1120/2012-01-01

2009R1120 — EL — 01.01.2012 — 002.001


Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

►B

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1120/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 29ης Οκτωβρίου 2009

για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης που προβλέπεται στον τίτλο ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης για τους γεωργούς στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς

(ΕΕ L 316, 2.12.2009, p.1)

Τροποποιείται από:

 

 

Επίσημη Εφημερίδα

  No

page

date

►M1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 730/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 13ης Αυγούστου 2010

  L 214

1

14.8.2010

►M2

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 331/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 6ης Απριλίου 2011

  L 93

16

7.4.2011

►M3

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1126/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 7ης Νοεμβρίου 2011

  L 289

24

8.11.2011
▼B

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1120/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 29ης Οκτωβρίου 2009

για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης που προβλέπεται στον τίτλο ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης για τους γεωργούς στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούςΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου, της 19ης Ιανουαρίου 2009, σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης για τους γεωργούς στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, (ΕΚ) αριθ. 247/2006, (ΕΚ) αριθ. 378/2007 και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 36, το άρθρο 39 παράγραφος 2, το άρθρο 41 παράγραφος 4, το άρθρο 43 παράγραφος 3, το άρθρο 57 παράγραφος 2, το άρθρο 68 παράγραφος 7, το άρθρο 69 παράγραφος 6 πρώτο εδάφιο στοιχείο α) και παράγραφος 7 τέταρτο εδάφιο, το άρθρο 71 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο και παράγραφος 10, το άρθρο 142 στοιχεία γ), δ), στ), ζ), η) και ιζ) και τα άρθρα 147 και 148,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 795/2004 της Επιτροπής, της 21ης Απριλίου 2004 σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς ( 2 ) αποτέλεσε αντικείμενο ουσιαστικών τροποποιήσεων. Στη συνέχεια, εκδόθηκε ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 639/2009 της Επιτροπής, της 22ας Ιουλίου 2009, σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου όσον αφορά την ειδική στήριξη ( 3 ). Δεδομένου ότι πρόκειται να τροποποιηθεί περαιτέρω ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 795/2004, είναι σκόπιμο, για λόγους σαφήνειας, να ενσωματωθούν οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 795/2004 και (ΕΚ) αριθ. 639/2009 σ’ έναν ενιαίο κανονισμό που θα περιλαμβάνει όλους τους λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής του τίτλου ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009.

(2)

Για λόγους ασφάλειας του δικαίου και σαφήνειας, είναι σκόπιμο να προβλεφθούν ορισμένοι ορισμοί. Όσον αφορά τα πρεμνοφυή δάση βραχυχρόνιας αμειψισποράς, κρίνεται σκόπιμο να επιτραπεί στα κράτη μέλη να επιλέξουν τις κατάλληλες ποικιλίες με βάση την κλιματική και γεωπονική καταλληλότητά τους για το έδαφός τους.

(3)

Το άρθρο 28 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 προβλέπει ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να τηρούνται, αλλά η εφαρμογή της παραγράφου 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο β) του άρθρου αυτού δεν ενδείκνυται για τους γεωργούς που εξακολουθούν να λαμβάνουν άμεσες ενισχύσεις στο πλαίσιο ορισμένων συνδεδεμένων καθεστώτων αλλά δεν έχουν εκτάρια στην κατοχή τους. Οι πριμοδοτήσεις για τα αιγοπρόβατα, οι οποίες αναφέρονται στον τίτλο IV κεφάλαιο 1 τμήμα 10 του εν λόγω κανονισμού ή οι ενισχύσεις για το βόειο κρέας, οι οποίες αναφέρονται στον τίτλο IV κεφάλαιο 1 τμήμα 11 του εν λόγω κανονισμού, συνιστούν εξ ορισμού συνδεδεμένα καθεστώτα του είδους αυτού. Οι γεωργοί αυτοί είναι στην ίδια θέση με τους γεωργούς που κατέχουν ειδικά δικαιώματα και, ως εκ τούτου, για να εξασφαλιστεί η πλήρης αποτελεσματικότητα των εν λόγω καθεστώτων, πρέπει να αντιμετωπίζονται, όσον αφορά την εφαρμογή του άρθρου 28 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού, κατά τον ίδιο τρόπο με τους γεωργούς που κατέχουν ειδικά δικαιώματα.

(4)

Για να διευκολυνθεί ο υπολογισμός της μοναδιαίας αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης, πρέπει να θεσπιστούν σαφείς κανόνες για τη στρογγυλοποίηση των αριθμών και την παροχή της δυνατότητας διαχωρισμού των υφιστάμενων δικαιωμάτων ενίσχυσης σε περίπτωση που το αγροτεμάχιο το οποίο δηλώνεται ή μεταβιβάζεται με τα δικαιώματα έχει μέγεθος μόνο υποδιαίρεσης του εκταρίου, καθώς και κανόνες που θα καλύπτουν τη συγχώνευση δικαιωμάτων και υποδιαιρέσεων.

(5)

Το άρθρο 51 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 προβλέπει την αναβολή της ένταξης του τομέα των οπωροκηπευτικών στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης. Πρέπει να προβλεφθούν κατάλληλοι κανόνες ώστε να καταστεί δυνατή η αναβολή αυτή. Πιο συγκεκριμένα, το τρίτο εδάφιο της εν λόγω διάταξης επιτρέπει στα κράτη μέλη να αναθεωρήσουν την απόφαση που έχουν λάβει δυνάμει του άρθρου 68β του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 του Συμβουλίου ( 4 ), προκειμένου να καταστεί δυνατή η ταχύτερη ένταξη στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης. Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 38 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, για να μπορεί το άρθρο 51 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο του εν λόγω κανονισμού να παράγει έννομα αποτελέσματα, οι εκτάσεις τις οποίες αφορά η απόφαση πρέπει να καταστούν επιλέξιμες για το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης. Συνεπώς, τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αναθεωρήσουν την απόφαση που λαμβάνεται δυνάμει του άρθρου 51 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003.

(6)

Πρέπει να θεσπιστούν ειδικές διατάξεις για τη διαχείριση του εθνικού αποθέματος.

(7)

Το άρθρο 41 παράγραφοι 2 και 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 προβλέπει την προαιρετική κατανομή δικαιωμάτων ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα. Κρίνεται σκόπιμο να θεσπιστούν κανόνες για τον υπολογισμό του αριθμού και της αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης που κατανέμονται κατά τον τρόπο αυτό. Για να δοθούν περιθώρια ευελιξίας στα κράτη μέλη, τα οποία μπορούν να αξιολογήσουν καλύτερα την κατάσταση κάθε γεωργού που υποβάλλει αίτηση για τα μέτρα αυτά, πρέπει ο μέγιστος αριθμός των προς κατανομή δικαιωμάτων να μην υπερβαίνει τον αριθμό των εκταρίων που δηλώνονται και η αξία τους να μην είναι μεγαλύτερη από ποσό που καθορίζεται από το κράτος μέλος βάσει αντικειμενικών κριτηρίων.

(8)

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι γεωργοί ενδέχεται να κατέχουν δικαιώματα που υπερβαίνουν τις αναγκαίες για την ενεργοποίησή τους εκτάσεις, λόγω της λήξης μίσθωσης, περιλαμβανομένης της περίπτωσης της κοινής χρήσης κτηνοτροφικής έκτασης. Κατά συνέπεια, κρίνεται σκόπιμο να προβλεφθεί μηχανισμός ο οποίος θα εξασφαλίζει τη διατήρηση της παρεχόμενης στους γεωργούς στήριξης, συγκεντρώνοντάς τη στα υπόλοιπα διαθέσιμα εκτάρια. Ωστόσο, για να αποφευχθεί η κατάχρηση του εν λόγω μηχανισμού, πρέπει να επιβληθούν προϋποθέσεις πρόσβασης σ’ αυτόν.

(9)

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 73/2009, το εθνικό απόθεμα τροφοδοτείται με τα δικαιώματα που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ή, εφόσον το επιθυμούν τα κράτη μέλη, με παρακρατήσεις κατά την πώληση δικαιωμάτων ενίσχυσης ή κατά τις πωλήσεις που πραγματοποιήθηκαν πριν από μία συγκεκριμένη ημερομηνία, την οποία καθορίζουν τα κράτη μέλη στο στάδιο της περαιτέρω αποσύνδεσης. Συνεπώς, είναι αναγκαίο να καθοριστεί η ημερομηνία μετά την οποία τα μη χρησιμοποιηθέντα δικαιώματα επιστρέφονται στο εθνικό απόθεμα.

(10)

Για τις περιπτώσεις εφαρμογής της παρακράτησης κατά την πώληση δικαιωμάτων ενίσχυσης, πρέπει να θεσπιστούν ανώτατα ποσοστά και κριτήρια εφαρμογής και να διαφοροποιηθούν ώστε να λαμβάνονται υπόψη ο τύπος της μεταβίβασης και ο τύπος των προς μεταβίβαση δικαιωμάτων ενίσχυσης. Οι εν λόγω παρακρατήσεις δεν πρέπει ωστόσο να οδηγούν σε σημαντική παρακώλυση ή σε απαγόρευση της μεταβίβασης δικαιωμάτων ενίσχυσης. Στην περίπτωση της περιφερειακής εφαρμογής του υβριδικού μοντέλου, η παρακράτηση δεν πρέπει να επηρεάζει τη βασική περιφερειακή αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης αλλά μόνο τα ποσά που συνδέονται με τα στοιχεία αναφοράς παρελθόντων ετών.

(11)

Για να διευκολυνθεί η διαχείριση του εθνικού αποθέματος, πρέπει να προβλεφθεί η διαχείρισή του σε περιφερειακό επίπεδο, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 41 παράγραφος 2 ή, όπου έχει εφαρμογή, στο άρθρο 41 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, όταν τα κράτη μέλη είναι υποχρεωμένα να κατανείμουν δικαιώματα ενίσχυσης.

(12)

Το άρθρο 33 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 προβλέπει ότι η στήριξη στο πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης παρέχεται στους γεωργούς μέσω μεταβίβασης δικαιωμάτων ενίσχυσης ή/και εκμεταλλεύσεων. Για να μην αποτελέσουν οι μεταβολές στο νομικό καθεστώς της εκμετάλλευσης πρόσχημα για τη μη τήρηση των κανόνων που ισχύουν για τις κανονικές μεταβιβάσεις μιας εκμετάλλευσης και των συναφών ποσών αναφοράς, πρέπει να επιβληθούν προϋποθέσεις για τις περιπτώσεις κληρονομικής διαδοχής ή αναμενόμενης κληρονομιάς (νέμησης ανιόντος), συγχώνευσης και κατάτμησης.

(13)

Το άρθρο 62 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 ορίζει ότι ένας γεωργός σε νέο κράτος μέλος το οποίο έχει υιοθετήσει το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης μπορεί να μεταβιβάσει τα οικεία δικαιώματα ενίσχυσης χωρίς γη, μόνο αφού χρησιμοποιήσει, κατά την έννοια του άρθρου 34 του εν λόγω κανονισμού, τουλάχιστον το 80 % των δικαιωμάτων του αυτών κατά τη διάρκεια ενός τουλάχιστον ημερολογιακού έτους. Για να ληφθούν υπόψη οι μεταβιβάσεις γης που πραγματοποιήθηκαν πριν από την εφαρμογή του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης, η μεταβίβαση εκμετάλλευσης ή τμήματος εκμετάλλευσης και των μελλοντικών δικαιωμάτων ενίσχυσης είναι εύλογο να θεωρείται έγκυρη μεταβίβαση δικαιωμάτων ενίσχυσης με γη, κατά την έννοια του άρθρου 43 του εν λόγω κανονισμού, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, και συγκεκριμένα υπό τον όρο ότι ο πωλητής υποβάλλει αίτηση για τον καθορισμό των δικαιωμάτων ενίσχυσης, στο μέτρο που ο εν λόγω κανονισμός ορίζει ότι μόνο εκείνοι που έλαβαν άμεσες ενισχύσεις κατά την περίοδο αναφοράς έχουν πρόσβαση στο καθεστώς.

(14)

Το άρθρο 41 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 προβλέπει ότι η Επιτροπή καθορίζει τις ειδικές περιπτώσεις κατά τις οποίες επιτρέπεται ο καθορισμός ποσών αναφοράς για ορισμένους γεωργούς οι οποίοι, λόγω των περιστάσεων, δεν μπόρεσαν να λάβουν το σύνολο ή μέρος των άμεσων ενισχύσεων κατά την περίοδο αναφοράς. Κατά συνέπεια, πρέπει να καταρτιστεί κατάλογος των εν λόγω ειδικών περιπτώσεων και να προβλεφθούν κανόνες για να αποφευχθεί η σώρευση των οφελών από διαφορετικές κατανομές δικαιωμάτων ενίσχυσης από τον ίδιο γεωργό, με την επιφύλαξη της δυνατότητας της Επιτροπής να προσθέσει, αν χρειαστεί, και άλλες περιπτώσεις στον κατάλογο αυτό. Επιπλέον, πρέπει να δοθούν στα κράτη μέλη περιθώρια ευελιξίας για τον καθορισμό του προς κατανομή ποσού αναφοράς.

(15)

Όταν, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή τη συνήθη πρακτική σε ένα κράτος μέλος, η έννοια της μακροχρόνιας μίσθωσης περιλαμβάνει και την πενταετή μίσθωση, πρέπει το κράτος μέλος να μπορεί να εφαρμόσει τη μικρότερη αυτή διάρκεια.

(16)

Στην περίπτωση γεωργού που συνταξιοδοτήθηκε ή απεβίωσε και ο οποίος μεταβίβασε την εκμετάλλευσή του ή τμήμα της σε μέλος της οικογένειάς του ή σε άλλο κληρονόμο που σκοπεύει να συνεχίσει τη γεωργική δραστηριότητα στην εκμετάλλευση αυτή, πρέπει να διευκολυνθεί η μεταβίβαση του συνόλου ή τμήματος της εκμετάλλευσης, ιδίως όταν οι εκτάσεις που μεταβιβάζονται έχουν εκμισθωθεί σε τρίτο κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, με την επιφύλαξη της δυνατότητας του κληρονόμου να συνεχίσει τη γεωργική δραστηριότητα.

(17)

Οι γεωργοί που πραγματοποίησαν επενδύσεις οι οποίες θα είχαν ως αποτέλεσμα την αύξηση του ποσού των άμεσων πληρωμών τις οποίες θα ελάμβαναν εάν δεν είχε εφαρμοστεί το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης ή εάν δεν είχε αποσυνδεθεί ο σχετικός τομέας, πρέπει επίσης να μπορούν να αποκτήσουν δικαιώματα. Πρέπει να θεσπιστούν ειδικοί κανόνες για τον υπολογισμό των δικαιωμάτων ενίσχυσης σε περίπτωση που ένας γεωργός διαθέτει ήδη δικαιώματα ενίσχυσης ή δεν διαθέτει εκτάρια. Υπό τις συνθήκες αυτές, οι γεωργοί που έχουν αγοράσει ή μισθώσει εκτάσεις ή έχουν συμμετάσχει σε εθνικά προγράμματα μετατροπής της παραγωγής, για τα οποία ήταν δυνατόν να χορηγηθεί άμεση ενίσχυση κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς στο πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης, δεν λαμβάνουν δικαιώματα ενίσχυσης, παρόλο που έχουν αποκτήσει εκτάσεις ή έχουν συμμετάσχει σε προγράμματα του είδους αυτού για να ασκήσουν γεωργική δραστηριότητα η οποία ενδεχομένως να δώσει στο μέλλον δικαίωμα σε άμεσες ενισχύσεις. Κατά συνέπεια, πρέπει επίσης να προβλεφθεί η κατανομή δικαιωμάτων ενίσχυσης και στην περίπτωση αυτή.

(18)

Για την ορθή διαχείριση του καθεστώτος, είναι σκόπιμο να προβλεφθούν κανόνες για τις μεταβιβάσεις οι οποίοι θα επιτρέπουν την τροποποίηση των δικαιωμάτων, ιδίως προκειμένου να καταστεί δυνατή η συγχώνευση υποδιαιρέσεων.

(19)

Το άρθρο 43 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 προβλέπει ότι ένα κράτος μέλος μπορεί να αποφασίσει ότι τα δικαιώματα ενίσχυσης μπορούν να μεταβιβαστούν ή να χρησιμοποιηθούν μόνο εντός της ίδιας περιφέρειας. Για την αποφυγή προβλημάτων στην πράξη, πρέπει να προβλεφθούν ειδικοί κανόνες για τις εκμεταλλεύσεις που εκτείνονται σε δύο ή περισσότερες περιφέρειες.

(20)

Το άρθρο 39 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 επιτρέπει την παραγωγή κάνναβης υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Είναι αναγκαίο να καταρτιστεί κατάλογος των επιλέξιμων ποικιλιών και να προβλεφθεί η πιστοποίησή τους.

(21)

Πρέπει να προβλεφθούν ειδικοί κανόνες για τον υπολογισμό της μονάδας ζώντων ζώων στην περίπτωση καθορισμού ειδικών δικαιωμάτων ενίσχυσης, με παραπομπή στον πίνακα μετατροπής που ήδη προβλέπεται για τους τομείς των βοοειδών και των αιγοπροβάτων.

(22)

Σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος αποφασίσει να χρησιμοποιήσει τη δυνατότητα περιφερειακής εφαρμογής του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης, πρέπει να προβλεφθούν ειδικές διατάξεις για να διευκολυνθεί ο υπολογισμός του περιφερειακού ποσού αναφοράς για τις εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται μεταξύ δύο ή περισσοτέρων περιφερειών και για να διασφαλιστεί η κατανομή του συνόλου του περιφερειακού ποσού κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους εφαρμογής του καθεστώτος. Κρίνεται σκόπιμο να προσαρμοστούν ορισμένες διατάξεις του παρόντος κανονισμού και ιδίως εκείνες που αφορούν τη σύσταση του εθνικού αποθέματος, την αρχική κατανομή των δικαιωμάτων ενίσχυσης και τη μεταβίβαση των δικαιωμάτων ενίσχυσης ώστε να καταστεί δυνατή η εφαρμογή τους σε περιφερειακό επίπεδο.

(23)

Πρέπει να δημιουργηθεί κοινό πλαίσιο λύσεων για συγκεκριμένες καταστάσεις που θα ανακύψουν κατά την περαιτέρω αποσύνδεση.

(24)

Ο τίτλος ΙΙΙ κεφάλαιο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 προβλέπει την παροχή ειδικής στήριξης στους γεωργούς. Πρέπει να θεσπιστούν λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής του κεφαλαίου αυτού.

(25)

Σύμφωνα με το άρθρο 68 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, η ειδική στήριξη που παρέχεται δυνάμει του εν λόγω άρθρου πρέπει να συνάδει με τα λοιπά κοινοτικά μέτρα στήριξης ή τα μέτρα που χρηματοδοτούνται από κρατικές ενισχύσεις. Για την ορθή διαχείριση των καθεστώτων, παρεμφερή μέτρα δεν πρέπει να χρηματοδοτούνται δύο φορές, στο πλαίσιο του καθεστώτος ειδικής στήριξης και άλλων κοινοτικών καθεστώτων στήριξης. Λόγω της ποικιλίας των επιλογών που προσφέρονται όσον αφορά την υλοποίηση της ειδικής στήριξης, πρέπει τα κράτη μέλη να είναι αρμόδια για την εξασφάλιση της συνέπειας, σύμφωνα με την απόφαση που λαμβάνουν για την εφαρμογή των μέτρων ειδικής στήριξης, στο πλαίσιο που ορίζεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 73/2009 και σύμφωνα με τους όρους του παρόντος κανονισμού.

(26)

Δεδομένου ότι οι γεωργοί πρέπει να τηρούν πάντα τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, η ειδική στήριξη δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για την αντιστάθμιση του κόστους που συνεπάγεται η τήρηση των εν λόγω απαιτήσεων.

(27)

Σύμφωνα με το άρθρο 68 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο i) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, μπορεί να χορηγηθεί ειδική στήριξη για συγκεκριμένους τύπους γεωργίας που είναι σημαντικοί για την προστασία ή την αναβάθμιση του περιβάλλοντος. Για να διατηρηθεί η διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ορθή διαχείριση των μέτρων, πρέπει τα κράτη μέλη να είναι αρμόδια για τον καθορισμό των συγκεκριμένων τύπων γεωργίας, εφόσον όμως τα μέτρα αποφέρουν σημαντικά και μετρήσιμα περιβαλλοντικά οφέλη.

(28)

Σύμφωνα με το άρθρο 68 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο ii) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, μπορεί να χορηγηθεί ειδική στήριξη για τη βελτίωση της ποιότητας των γεωργικών προϊόντων. Για να βοηθηθούν τα κράτη μέλη, πρέπει να καταρτιστεί κατάλογος των προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούνται.

(29)

Σύμφωνα με το άρθρο 68 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο iii) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, είναι δυνατόν να χορηγηθεί ειδική στήριξη για τη βελτίωση της εμπορίας των γεωργικών προϊόντων, με την επιφύλαξη του άρθρου 68 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του εν λόγω κανονισμού, σύμφωνα με το οποίο για τη στήριξη πρέπει να πληρούνται τα κριτήρια που καθορίζονται στα άρθρα 2 έως 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3/2008 του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2007, σχετικά με ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης υπέρ των γεωργικών προϊόντων στην εσωτερική αγορά και στις τρίτες χώρες ( 5 ). Πρέπει να διευκρινιστούν το περιεχόμενο των επιλέξιμων μέτρων, καθώς και οι εφαρμοστέες διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 501/2008 της Επιτροπής, της 5ης Ιουνίου 2008, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3/2008 του Συμβουλίου σχετικά με ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης υπέρ των γεωργικών προϊόντων στην εσωτερική αγορά και στις τρίτες χώρες ( 6 ).

(30)

Σύμφωνα με το άρθρο 68 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο iv) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, είναι δυνατόν να χορηγηθεί ειδική στήριξη για την εφαρμογή ενισχυμένων προτύπων καλής διαβίωσης των ζώων. Για την επίτευξη ενισχυμένων προτύπων καλής διαβίωσης των ζώων, πρέπει να προβλεφθεί ότι τα κράτη μέλη είναι αρμόδια για τον καθορισμό συστήματος που θα επιτρέπει την αξιολόγηση των σχεδίων των αιτούντων που αποσκοπούν στην κάλυψη διαφόρων πτυχών της καλής διαβίωσης των ζώων.

(31)

Σύμφωνα με το άρθρο 68 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο v) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, είναι δυνατόν να χορηγηθεί ειδική στήριξη για ειδικές γεωργικές δραστηριότητες που συνεπάγονται πρόσθετα γεωργοπεριβαλλοντικά οφέλη. Σύμφωνα με το άρθρο 68 παράγραφος 2 στοιχείο α), η στήριξη μπορεί ιδίως να χορηγηθεί εάν έχει εγκριθεί από την Επιτροπή. Συνεπώς, πρέπει να διευκρινιστεί το λεπτομερές πλαίσιο που πρέπει να τηρείται από τα κράτη μέλη κατά τον καθορισμό των κριτηρίων επιλεξιμότητας για τη στήριξη. Πρέπει επίσης να προβλεφθεί ο καθορισμός της διαδικασίας κοινοποίησης, αξιολόγησης και έγκρισης του μέτρου από την Επιτροπή.

(32)

Σύμφωνα με το άρθρο 68 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, είναι δυνατόν να χορηγηθεί ειδική στήριξη για την αντιστάθμιση ειδικών μειονεκτημάτων που θίγουν γεωργούς συγκεκριμένων τομέων σε οικονομικά ευάλωτες ή περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές ή στους ίδιους τομείς, για οικονομικά ευάλωτους τύπους γεωργίας. Για να διατηρηθεί η διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ορθή διαχείριση των μέτρων, πρέπει τα κράτη μέλη να είναι αρμόδια για τον καθορισμό των περιοχών και/ή των τύπων γεωργίας που είναι επιλέξιμοι για στήριξη καθώς του κατάλληλου επιπέδου. Για αποτρέπει τις στρεβλώσεις της αγοράς, οι ενισχύσεις δεν πρέπει, ωστόσο, να βασίζονται στις διακυμάνσεις των τιμών της αγοράς ούτε να είναι ισοδύναμες με σύστημα αντισταθμιστικών πληρωμών, με το οποίο η εσωτερική γεωργική στήριξη παρέχεται από τα κράτη μέλη στους γεωργούς με βάση τη διαφορά μεταξύ της επιδιωκόμενης τιμής και της τιμής στην εσωτερική αγορά.

(33)

Σύμφωνα με το άρθρο 68 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, είναι δυνατόν να χορηγηθεί ειδική στήριξη σε περιοχές που έχουν υπαχθεί σε προγράμματα αναδιάρθρωσης ή/και ανάπτυξης με σκοπό την αποφυγή εγκατάλειψης της γης ή/και την αντιστάθμιση ειδικών μειονεκτημάτων για τους γεωργούς στις περιοχές αυτές. Πρέπει να προβλεφθούν διατάξεις για τον καθορισμό των ποσών αναφοράς ανά επιλέξιμο γεωργό, την κατανομή των δικαιωμάτων ενίσχυσης και τον υπολογισμό της αύξησης της αξίας τους, καθώς και για τον έλεγχο των προγραμμάτων από τα κράτη μέλη· για λόγους συνέπειας, οι διατάξεις αυτές πρέπει να εναρμονιστούν με εκείνες που προβλέπονται για την κατανομή των ποσών που προέρχονται από το εθνικό απόθεμα.

(34)

Σύμφωνα με το άρθρο 68 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, είναι δυνατόν να χορηγηθεί ειδική στήριξη υπό μορφή συμμετοχής στα ασφάλιστρα για την ασφάλιση των καλλιεργειών, των ζώων και των φυτών. Πρέπει να θεσπιστεί ένα στοιχειώδες πλαίσιο εντός του οποίου τα κράτη μέλη θα θεσπίζουν κανόνες, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία τους, για τον τρόπο κατανομής της χρηματοδοτικής συμμετοχής στα ασφάλιστρα για την ασφάλιση καλλιεργειών, ζώων και φυτών, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η συμμετοχή διατηρείται στο ενδεδειγμένο επίπεδο, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τα συμφέροντα του γεωργικού πληθυσμού.

(35)

Το άρθρο 68 παράγραφος 1 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 προβλέπει επαρκείς λεπτομέρειες όσον αφορά την ειδική στήριξη που χορηγείται στους γεωργούς ως αποζημίωση για ορισμένες οικονομικές ζημίες σε περίπτωση ασθενειών ζώων ή φυτών και περιβαλλοντικών ατυχημάτων μέσω χρηματοδοτικών συνδρομών σε ταμεία αλληλοβοήθειας. Πρέπει να θεσπιστεί ένα στοιχειώδες πλαίσιο εντός του οποίου τα κράτη μέλη θα καθορίζουν κανόνες, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία τους, για τον τρόπο οργάνωσης της χρηματοδοτικής συνδρομής στα ταμεία αλληλοβοήθειας, ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι συνδρομές αυτές διατηρούνται σε ενδεδειγμένο επίπεδο, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τα συμφέροντα του γεωργικού πληθυσμού.

(36)

Τα ποσά που αναφέρονται στο άρθρο 69 παράγραφος 6 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 πρέπει να υπολογίζονται από την Επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 7 του εν λόγω άρθρου. Ως εκ τούτου, πρέπει να καθοριστούν, για κάθε κράτος μέλος, τα σχετικά ποσά καθώς και οι προϋποθέσεις αναθεώρησης των εν λόγω ποσών από την Επιτροπή.

(37)

Το άρθρο 46 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 ορίζει ότι τα κράτη μέλη καθορίζουν τις περιφέρειες σύμφωνα με αντικειμενικά κριτήρια και το άρθρο 47 του εν λόγω κανονισμού ορίζει ότι τα κράτη μέλη μπορούν, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις και βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, να περιφερειοποιήσουν το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης. Συνεπώς, κρίνεται σκόπιμο να προβλεφθεί η κοινοποίηση όλων των αναγκαίων στοιχείων και πληροφοριών εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.

(38)

Πρέπει να καθοριστούν οι ημερομηνίες κοινοποίησης στην Επιτροπή για τις περιπτώσεις στις οποίες ένα κράτος μέλος αποφασίζει να κάνει χρήση κάποιας από τις δυνατότητες που προβλέπονται στο άρθρο 28 παράγραφοι 1 και 2, στο άρθρο 38, στο άρθρο 41 παράγραφοι 2 έως 5, στο άρθρο 45 παράγραφοι 1 και 3, στο άρθρο 46 παράγραφοι 1 και 3, στο άρθρο 47 παράγραφοι 1 έως 4, στο άρθρο 49, στο άρθρο 51 παράγραφος 1, στο άρθρο 67 παράγραφος 1, στα άρθρα 68 έως 72 και στο άρθρο 136 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009.

(39)

Για την αξιολόγηση της εφαρμογής του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης, πρέπει να καθοριστούν οι λεπτομερείς κανόνες και οι προθεσμίες για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών, καθώς και για την ενημέρωση της Επιτροπής σχετικά με τις εκτάσεις για τις οποίες χορηγήθηκε η ενίσχυση σε εθνικό επίπεδο και, κατά περίπτωση, σε περιφερειακό επίπεδο.

(40)

Συνεπώς, οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 795/2004 και (ΕΚ) αριθ. 639/2009 πρέπει να καταργηθούν.

(41)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης άμεσων ενισχύσεων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:ΤΙΤΛΟΣ I

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

Ο παρών κανονισμός ορίζει τους λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης που προβλέπεται στον τίτλο III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του τίτλου III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 και του παρόντος κανονισμού, νοούνται ως:

α) «αρόσιμη γη»: η γη που καλλιεργείται για φυτική παραγωγή ή διατηρείται σε καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, ανεξαρτήτως του αν πρόκειται για γη υπό θερμοκήπια ή υπό σταθερό ή κινητό κάλυμμα·

β) «μόνιμες καλλιέργειες»: οι μη εναλλασσόμενες καλλιέργειες, εκτός από τους μόνιμους βοσκότοπους, οι οποίες καταλαμβάνουν τις εκτάσεις για περίοδο πέντε ετών ή μεγαλύτερη και αποδίδουν επαναλαμβανόμενες συγκομιδές, συμπεριλαμβανομένων των φυτωρίων, και τα πρεμνοφυή δάση βραχυχρόνιας αμειψισποράς·

γ) «μόνιμος βοσκότοπος»: η γη που χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη αγρωστωδών ή άλλων ποωδών κτηνοτροφικών φυτών με φυσικό τρόπο (αυτοφυή) ή με καλλιέργεια (σπαρμένα) και δεν έχει περιληφθεί στην αμειψισπορά για πενταετές ή μεγαλύτερο διάστημα, εξαιρουμένων των εκτάσεων υπό παύση καλλιέργειας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2078/92 του Συμβουλίου ( 7 ), των εκτάσεων υπό παύση καλλιέργειας σύμφωνα με τα άρθρα 22, 23 και 24 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 του Συμβουλίου ( 8 ) και των εκτάσεων υπό παύση καλλιέργειας σύμφωνα με το άρθρο 39 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου ( 9 ) · για τον σκοπό αυτό, ως «αγρωστώδη ή άλλα ποώδη κτηνοτροφικά φυτά» νοούνται όλα τα ποώδη φυτά που παραδοσιακά απαντούν στους φυσικούς βοσκότοπους ή συνήθως περιλαμβάνονται στα μείγματα σπόρων προς σπορά βοσκοτόπων ή λιβαδιών στο κράτος μέλος (είτε χρησιμοποιούνται για τη βοσκή ζώων είτε όχι). Τα κράτη μέλη μπορούν να συμπεριλάβουν τις αροτραίες καλλιέργειες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι·

δ) «χορτολιβαδικές εκτάσεις»: η αρόσιμη γη που χρησιμοποιείται για την παραγωγή χορτονομών (σπαρμένων ή αυτοφυών). Για τους σκοπούς του άρθρου 49 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, οι χορτολιβαδικές εκτάσεις περιλαμβάνουν επίσης τους μόνιμους βοσκότοπους·

ε) «πώληση»: η πώληση ή οποιαδήποτε άλλη οριστική μεταβίβαση ιδιοκτησίας γης ή δικαιωμάτων ενίσχυσης. Ο ορισμός αυτός δεν περιλαμβάνει την πώληση γης εφόσον μεταβιβάζεται γη σε δημόσιες αρχές και/ή για χρήση προς το δημόσιο συμφέρον και η μεταβίβαση αυτή δεν πραγματοποιείται για γεωργικούς σκοπούς·

στ) «εκμίσθωση»: η εκμίσθωση ή άλλη προσωρινή συναλλαγή του ίδιου τύπου·

ζ) «μεταβίβαση, πώληση ή εκμίσθωση δικαιωμάτων ενίσχυσης με γη»: με την επιφύλαξη του άρθρου 27 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού, η πώληση ή εκμίσθωση δικαιωμάτων ενίσχυσης που συνοδεύεται, αντιστοίχως, από πώληση ή εκμίσθωση, για την ίδια χρονική περίοδο, ισοδύναμου αριθμού επιλέξιμων εκταρίων, κατά την έννοια του άρθρου 34 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, τα οποία έχει στην κατοχή του ο μεταβιβάζων. Η μεταβίβαση όλων των ειδικών δικαιωμάτων, κατά την έννοια του άρθρου 44 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, τα οποία κατέχει ένας γεωργός θεωρείται μεταβίβαση δικαιωμάτων ενίσχυσης με γη·

η) «συγχώνευση»: η συγχώνευση δύο ή περισσότερων χωριστών γεωργών, κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, σε ένα νέο γεωργό κατά την έννοια του εν λόγω άρθρου, ο οποίος ελέγχεται όσον αφορά τη διαχείριση, τα κέρδη και τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους από τους γεωργούς που αρχικά διαχειρίζονταν τις εκμεταλλεύσεις ή από έναν εξ αυτών·

θ) «κατάτμηση»:

i) η κατάτμηση ενός γεωργού, κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, σε τουλάχιστον δύο νέους χωριστούς γεωργούς, κατά την έννοια του εν λόγω άρθρου, εκ των οποίων τουλάχιστον ο ένας εξακολουθεί να ελέγχεται όσον αφορά τη διαχείριση, τα κέρδη και τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους από τουλάχιστον ένα από τα νομικά ή φυσικά πρόσωπα που διαχειρίζονταν αρχικά την εκμετάλλευση ή

ii) η κατάτμηση ενός γεωργού κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 σε τουλάχιστον ένα νέο γεωργό, κατά την έννοια του εν λόγω άρθρου 2 στοιχείο α), ενώ ο άλλος εξακολουθεί να ελέγχεται όσον αφορά τη διαχείριση, τα κέρδη και τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους από τον γεωργό που διαχειριζόταν αρχικά την εκμετάλλευση·

ι) «μονάδα παραγωγής»: τουλάχιστον μία έκταση, συμπεριλαμβανομένων των κτηνοτροφικών εκτάσεων, που έδωσε δικαιώματα σε άμεσες ενισχύσεις κατά την περίοδο αναφοράς, ή ένα ζώο το οποίο θα είχε δώσει δικαίωμα, κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, σε άμεσες ενισχύσεις συνοδευόμενες, κατά περίπτωση, από αντίστοιχο δικαίωμα πριμοδότησης·

ια) «κτηνοτροφική έκταση»: η έκταση της εκμετάλλευσης που διατίθεται κατά τη διάρκεια ολόκληρου του ημερολογιακού έτους για την εκτροφή ζώων, συμπεριλαμβανομένων των εκτάσεων που χρησιμοποιούνται από κοινού και των εκτάσεων που χρησιμοποιούνται για μεικτές καλλιέργειες· δεν περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

 κτίρια, δάση, λίμνες, μονοπάτια,

 εκτάσεις που χρησιμοποιούνται για άλλες καλλιέργειες επιλέξιμες για κοινοτική ενίσχυση ή για μόνιμες ή κηπευτικές καλλιέργειες,

 εκτάσεις που μπορούν να υπαχθούν στο σύστημα στήριξης που έχει θεσπιστεί για τους παραγωγούς ορισμένων αροτραίων καλλιεργειών, που χρησιμοποιούνται για το καθεστώς ενίσχυσης για αποξηραμένες χορτονομές ή που έχουν υπαχθεί σε εθνικά καθεστώτα παύσης καλλιέργειας·

ιβ) για τους σκοπούς του άρθρου 41 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, «γεωργός που αρχίζει τη γεωργική του δραστηριότητα»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δεν έχει ασκήσει γεωργική δραστηριότητα στο όνομά του και υπ’ ευθύνη του ούτε ελέγχει νομικό πρόσωπο που ασκούσε γεωργική δραστηριότητα, κατά τα 5 έτη που προηγούνται της έναρξης της νέας γεωργικής δραστηριότητας.

Σε περίπτωση νομικού προσώπου, το ή τα φυσικά πρόσωπα που ελέγχουν το νομικό πρόσωπο δεν πρέπει να έχουν ασκήσει γεωργική δραστηριότητα στο όνομά τους και υπ’ ευθύνη τους ούτε να ελέγχουν νομικό πρόσωπο το οποίο έχει ασκήσει γεωργική δραστηριότητα, κατά τα 5 έτη που προηγούνται της έναρξης της γεωργικής δραστηριότητας του νομικού προσώπου.

ιγ) «φυτώρια»: τα φυτώρια όπως ορίζονται στο σημείο Ζ/5 του παραρτήματος Ι της απόφασης 2000/115/ΕΚ της Επιτροπής ( 10

ιδ) «πρεμνοφυή δάση βραχυχρόνιας αμειψισποράς»: οι εκτάσεις που έχουν φυτευθεί με είδη δέντρων του κωδικού ΣΟ 0602 90 41, που συνίστανται σε ξυλώδεις, πολυετείς καλλιέργειες, τα ριζώματα ή οι παραφυάδες των οποίων παραμένουν στο έδαφος μετά τη συγκομιδή, και τα οποία αναπτύσσουν νέους βλαστούς την επόμενη περίοδο και περιλαμβάνονται σε κατάλογο που πρόκειται να καταρτίσουν τα κράτη μέλη από το 2010 με τα είδη που είναι κατάλληλα για χρήση ως πρεμνοφυή δάση βραχυχρόνιας αμειψισποράς και τον μέγιστο κύκλο συγκομιδής για κάθε ένα απ’ αυτά·

ιστ) «μέτρα ειδικής στήριξης»: τα μέτρα για την υλοποίηση της ειδικής στήριξης που προβλέπεται στο άρθρο 68 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009·

ιζ) «άλλα κοινοτικά μέσα στήριξης»:

i) τα μέτρα που προβλέπονται στους κανονισμούς του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1698/2005, (ΕΚ) αριθ. 509/2006 ( 11 ), (ΕΚ) αριθ. 510/2006 ( 12 ), (ΕΚ) αριθ. 834/2007 ( 13 ), (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 ( 14 ) και (ΕΚ) αριθ. 3/2008· και

ii) τα μέτρα που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων δυνάμει του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 ( 15 ), συμπεριλαμβανομένων των κτηνιατρικών και φυτοϋγειονομικών μέτρων.ΤΙΤΛΟΣ II

ΕΦΑΡΜΟΓΗΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Γενικές διατάξειςΤμήμα 1

Ενεργοποίηση των δικαιωμάτων και επιλεξιμότητα των εκτάσεων

Άρθρο 3

Κληρονομική διαδοχή και αναμενόμενη κληρονομιά (νέμηση ανιόντος)

1.  Αν η κληρονομική διαδοχή ή η νέμηση ανιόντος επηρεάζει την κατανομή δικαιωμάτων ενίσχυσης, ο γεωργός που έχει αποκτήσει την εκμετάλλευση ή τμήμα της εκμετάλλευσης ζητά να υπολογιστούν στο όνομά του τα δικαιώματα ενίσχυσης για την εκμετάλλευση ή το τμήμα της εκμετάλλευσης που απέκτησε.

Το ποσό αναφοράς καθορίζεται βάσει των μονάδων παραγωγής που κληρονόμησε.

2.  Σε περίπτωση νέμησης ανιόντος που μπορεί να ανακληθεί, η πρόσβαση στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης παρέχεται μία μόνο φορά στον ορισθέντα κληρονόμο μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης στο πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης.

Σε περίπτωση διαδοχής βάσει συμβατικής μίσθωσης ή κληρονομικής διαδοχής ή νέμησης ανιόντος εκ μέρους γεωργού που είναι φυσικό πρόσωπο και ο οποίος κατά την περίοδο αναφοράς ήταν μισθωτής εκμετάλλευσης ή τμήματος εκμετάλλευσης η οποία θα έδινε δικαιώματα ενίσχυσης ή θα οδηγούσε σε αύξηση της αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης, η εν λόγω διαδοχή θεωρείται απόκτηση εκμετάλλευσης λόγω κληρονομικής διαδοχής.

3.  Εφόσον ο γεωργός που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δικαιούται ήδη να λάβει δικαιώματα ενίσχυσης ή αύξηση της αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης, το ποσό αναφοράς καθορίζεται, αντιστοίχως, βάσει των συνολικών ποσών αναφοράς που αντιστοιχούν στην αρχική εκμετάλλευσή του και των μονάδων παραγωγής που κληρονόμησε.

4.  Για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, χρησιμοποιείται ο ορισμός των εννοιών «κληρονομική διαδοχή» και «νέμηση ανιόντος» στην εθνική νομοθεσία.

Άρθρο 4

Μεταβολή του νομικού καθεστώτος ή της επωνυμίας

Σε περίπτωση μεταβολής του νομικού καθεστώτος ή της επωνυμίας, ο γεωργός έχει πρόσβαση στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης υπό τους ίδιους όρους με τον γεωργό που διαχειριζόταν αρχικά την εκμετάλλευση, εντός του ορίου των δικαιωμάτων ενίσχυσης που κατείχε η αρχική εκμετάλλευση ή, σε περίπτωση κατανομής δικαιωμάτων ή αύξησης της αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης, εντός των ορίων που ισχύουν για την κατανομή δικαιωμάτων στην αρχική εκμετάλλευση.

Σε περίπτωση μεταβολής του νομικού καθεστώτος νομικού προσώπου ή μετατροπής φυσικού προσώπου σε νομικό πρόσωπο ή νομικού προσώπου σε φυσικό πρόσωπο, ο γεωργός που διαχειρίζεται τη νέα εκμετάλλευση είναι ο γεωργός ο οποίος έλεγχε την αρχική εκμετάλλευση όσον αφορά τη διαχείριση, τα κέρδη και τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους.

Άρθρο 5

Συγχωνεύσεις και κατατμήσεις

Σε περίπτωση συγχώνευσης ή κατάτμησης που επηρεάζει την κατανομή δικαιωμάτων ενίσχυσης ή οδηγεί σε αύξηση της αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης, ο γεωργός ή οι γεωργοί που διαχειρίζονται την ή τις νέες εκμεταλλεύσεις έχουν πρόσβαση στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης υπό τους ίδιους όρους με τον γεωργό ή τους γεωργούς που διαχειρίζονταν την ή τις αρχικές εκμεταλλεύσεις.

Το ποσό αναφοράς καθορίζεται βάσει των μονάδων παραγωγής που αντιστοιχούν στην ή στις αρχικές εκμεταλλεύσεις.

Άρθρο 6

Ελάχιστες απαιτήσεις

Για την εφαρμογή του άρθρου 28 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, οι γεωργοί που λαμβάνουν τις πριμοδοτήσεις για αιγοπρόβατα, οι οποίες αναφέρονται στον τίτλο IV κεφάλαιο 1 τμήμα 10 του εν λόγω κανονισμού, ή τις ενισχύσεις για τα βοοειδή, οι οποίες αναφέρονται στον τίτλο IV κεφάλαιο 1 τμήμα 11 του εν λόγω κανονισμού, και οι οποίοι έχουν στην κατοχή τους λιγότερα εκτάρια από το όριο που έχει επιλέξει το κράτος μέλος αντιμετωπίζονται κατά τον ίδιο τρόπο με τους γεωργούς που κατέχουν ειδικά δικαιώματα τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 44 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού.

Άρθρο 7

Υπολογισμός της μοναδιαίας αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης

1.  Τα δικαιώματα ενίσχυσης υπολογίζονται με ακρίβεια τριών δεκαδικών ψηφίων και στρογγυλοποιούνται στο πλησιέστερο ανώτερο ή κατώτερο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Εάν το αποτέλεσμα του υπολογισμού βρίσκεται ακριβώς στο μέσον, το ποσό στρογγυλοποιείται στο πλησιέστερο ανώτερο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.

2.  Εάν το αγροτεμάχιο που μεταβιβάζεται με δικαιώματα ενίσχυσης, σύμφωνα με το άρθρο 43 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, έχει μέγεθος υποδιαίρεσης του εκταρίου, ο γεωργός δύναται να μεταβιβάσει με τη γη και το αντίστοιχο τμήμα δικαιωμάτων, με αξία υπολογιζόμενη κατ’ αναλογία προς την ίδια υποδιαίρεση. Το εναπομένον τμήμα των δικαιωμάτων παραμένει στη διάθεση του γεωργού, με αξία υπολογιζόμενη αντιστοίχως.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 43 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού, εάν ένας γεωργός μεταβιβάσει τμήμα δικαιωμάτων χωρίς γη, η αξία των δύο τμημάτων υπολογίζεται αναλογικά.

3.  Τα κράτη μέλη δύνανται να τροποποιήσουν τα δικαιώματα ενίσχυσης με τη συγχώνευση τμημάτων δικαιωμάτων του ιδίου τύπου που κατέχει ένας γεωργός. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται στο αποτέλεσμα της συγχώνευσης αυτής.

Άρθρο 8

Δήλωση και χρήση δικαιωμάτων ενίσχυσης

1.  Τα δικαιώματα ενίσχυσης επιτρέπεται να δηλώνονται προς πληρωμή μόνο μία φορά ετησίως, από τον γεωργό που τα κατέχει την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής της ενιαίας αίτησης σύμφωνα με το άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1122/2009 της Επιτροπής ( 16 ).

Εντούτοις, όταν ο γεωργός κάνει χρήση της δυνατότητας τροποποίησης της ενιαίας αίτησης σύμφωνα με το άρθρο 14 του εν λόγω κανονισμού, δύναται επίσης να δηλώσει δικαιώματα ενίσχυσης τα οποία κατέχει κατά την ημερομηνία της εκ μέρους του κοινοποίησης των τροποποιήσεων στην αρμόδια αρχή, υπό την προϋπόθεση ότι τα σχετικά δικαιώματα ενίσχυσης δεν έχουν δηλωθεί από άλλον γεωργό για το ίδιο έτος.

Όταν ο γεωργός αποκτά τα σχετικά δικαιώματα ενίσχυσης λόγω μεταβίβασης από άλλον γεωργό και εφόσον αυτός ο άλλος γεωργός είχε ήδη δηλώσει τα εν λόγω δικαιώματα ενίσχυσης, η συμπληρωματική δήλωση των δικαιωμάτων ενίσχυσης είναι αποδεκτή μόνον αν ο μεταβιβάζων έχει ήδη ενημερώσει την αρμόδια αρχή σχετικά με τη μεταβίβαση, σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος κανονισμού, και αποσύρει αυτά τα δικαιώματα ενίσχυσης από τη δική του ενιαία αίτηση εντός των προθεσμιών που ορίζονται στο άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1122/2009.

2.  Σε περίπτωση που ένας γεωργός, μετά τη δήλωση αγροτεμαχίων που αντιστοιχούν στο σύνολο των δικαιωμάτων ενίσχυσης που διαθέτει δυνάμει του άρθρου 35 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, και κατέχει ακόμη αγροτεμάχιο που έχει μέγεθος υποδιαίρεσης του εκταρίου, μπορεί να δηλώσει ένα ακόμη πλήρες δικαίωμα ενίσχυσης το οποίο του παρέχει τη δυνατότητα να λάβει ενίσχυση υπολογιζόμενη κατ’ αναλογία προς το μέγεθος του αγροτεμαχίου. Ωστόσο, το εν λόγω δικαίωμα ενίσχυσης θεωρείται ότι έχει χρησιμοποιηθεί εξ ολοκλήρου για τους σκοπούς του άρθρου 42 του εν λόγω κανονισμού.

Άρθρο 9

Κυρίως γεωργική χρήση

Για τους σκοπούς της εφαρμογής του άρθρου 34 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, όταν γεωργική έκταση της εκμετάλλευσης χρησιμοποιείται και για μη γεωργικές δραστηριότητες, η έκταση αυτή θεωρείται ότι χρησιμοποιείται κυρίως για γεωργικές δραστηριότητες, αν η γεωργική δραστηριότητα μπορεί να ασκείται χωρίς να παρεμποδίζεται σημαντικά από την ένταση, το είδος, τη διάρκεια και το χρονοδιάγραμμα της μη γεωργικής δραστηριότητας.

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κριτήρια για την εφαρμογή του πρώτου εδαφίου στην επικράτειά τους.Τμήμα 2

Ειδικά κριτήρια επιλεξιμότητας

▼M2

Άρθρο 10

Παραγωγή κάνναβης

Για τους σκοπούς του άρθρου 39 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, η καταβολή των δικαιωμάτων για εκτάσεις που καλλιεργούνται με κάνναβη προϋποθέτει τη χρήση σπόρων προς σπορά των ποικιλιών που περιλαμβάνονται στον «κοινό κατάλογο ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτικών ειδών» στις 15 Μαρτίου του έτους για το οποίο χορηγείται η ενίσχυση και δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 17 της οδηγίας 2002/53/ΕΚ του Συμβουλίου ( 17 ). Ωστόσο, οι εκτάσεις με την ποικιλία Finola είναι επιλέξιμες μόνο στη Φινλανδία και οι εκτάσεις με την ποικιλία Tiborszállási είναι επιλέξιμες μόνο στην Ουγγαρία. Οι σπόροι προς σπορά πιστοποιούνται σύμφωνα με την οδηγία 2002/57/ΕΚ του Συμβουλίου ( 18 ).

▼B

Άρθρο 11

Αναβολή της ένταξης του τομέα των οπωροκηπευτικών στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης

1.  Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2010 τα κράτη μέλη που έχουν κάνει χρήση μιας εκ των δυνατοτήτων που προβλέπονται στο άρθρο 51 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 δύνανται να επιτρέψουν δευτερεύουσες καλλιέργειες στα επιλέξιμα εκτάρια για χρονικό διάστημα έως τριών μηνών, αρχής γενομένης κάθε χρόνο στις 15 Αυγούστου ή κατά την ημερομηνία που προβλέπεται στο παράρτημα ΙΙ για το σχετικό κράτος μέλος και περιφέρεια.

2.  Στην περίπτωση που ένα κράτος μέλος έχει κάνει χρήση μιας εκ των δυνατοτήτων που προβλέπονται στο άρθρο 51 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, δύναται, εφόσον απαιτείται, να αναθεωρήσει την απόφαση που έλαβε δυνάμει του άρθρου 51 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, εντός δύο εβδομάδων από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.Τμήμα 3

Μεταβίβαση δικαιωμάτων

Άρθρο 12

Μεταβίβαση δικαιωμάτων ενίσχυσης

1.  Τα δικαιώματα ενίσχυσης είναι δυνατόν να μεταβιβαστούν ανά πάσα στιγμή του έτους.

2.  Ο μεταβιβάζων ενημερώνει σχετικά την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο θα παράγει αποτελέσματα η μεταβίβαση, εντός χρονικού διαστήματος καθοριζόμενου από αυτό το κράτος μέλος.

3.  Το κράτος μέλος δύναται να απαιτεί από τον μεταβιβάζοντα την κοινοποίηση της μεταβίβασης στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο θα παράγει αποτελέσματα η μεταβίβαση, εντός χρονικού διαστήματος καθοριζόμενου από αυτό το κράτος μέλος, το νωρίτερο όμως έξι εβδομάδες πριν από τη μεταβίβαση και λαμβανομένης υπόψη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων βάσει του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης. Η μεταβίβαση πραγματοποιείται όπως προβλέπεται στην κοινοποίηση, εκτός εάν η αρμόδια αρχή εναντιωθεί στη μεταβίβαση και ειδοποιήσει σχετικά τον μεταβιβάζοντα εντός του εν λόγω χρονικού διαστήματος.

Η αρμόδια αρχή δύναται να εναντιώνεται σε μεταβίβαση μόνον εφόσον αυτή δεν είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 και του παρόντος κανονισμού.

4.  Για τους σκοπούς του άρθρου 62 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, το επί τοις εκατό ποσοστό των δικαιωμάτων ενίσχυσης που χρησιμοποιήθηκαν από τον γεωργό υπολογίζεται επί του αριθμού των δικαιωμάτων ενίσχυσης που του διατέθηκαν κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους εφαρμογής του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης με εξαίρεση τα δικαιώματα ενίσχυσης που πωλήθηκαν με γη, και πρέπει να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους.

Άρθρο 13

Περιφερειακός περιορισμός

1.  Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 50 παράγραφος 1 και του άρθρου 62 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, στην περίπτωση που κράτος μέλος κάνει χρήση της δυνατότητας που προβλέπεται στο άρθρο 43 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο του εν λόγω κανονισμού, καθορίζει την περιφέρεια στο κατάλληλο εδαφικό επίπεδο βάσει αντικειμενικών κριτηρίων και κατά τρόπο που εξασφαλίζει την ισότιμη μεταχείριση των γεωργών και αποτρέπει τις στρεβλώσεις της αγοράς και του ανταγωνισμού.

2.  Το κράτος μέλος καθορίζει την περιφέρεια που αναφέρεται στην παράγραφο 1 το αργότερο ένα μήνα πριν από την ημερομηνία που καθορίζεται από το κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 κατά το πρώτο έτος χρήσης της δυνατότητας που προβλέπεται στο άρθρο 43 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο του εν λόγω κανονισμού.

Γεωργός του οποίου η εκμετάλλευση βρίσκεται στη σχετική περιφέρεια δεν δύναται να μεταβιβάσει ή να χρησιμοποιήσει εκτός της εν λόγω περιφέρειας τα δικαιώματα ενίσχυσης που αντιστοιχούν στον αριθμό των εκταρίων τα οποία δήλωσε κατά το πρώτο έτος χρήσης της δυνατότητας που προβλέπεται στο άρθρο 46 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 ή τα οποία δηλώνει κατά το πρώτο έτος χρήσης της δυνατότητας που προβλέπεται στο άρθρο 43 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009.

Γεωργός του οποίου η εκμετάλλευση βρίσκεται εν μέρει στη σχετική περιφέρεια, δεν δύναται να μεταβιβάσει ή να χρησιμοποιήσει εκτός της εν λόγω περιφέρειας τα δικαιώματα ενίσχυσης που αντιστοιχούν στον αριθμό των εκταρίων, τα οποία ευρίσκονται στην εν λόγω περιφέρεια και τα οποία δηλώνει κατά το πρώτο έτος χρήσης της δυνατότητας.

3.  Ο περιορισμός της μεταβίβασης δικαιωμάτων ενίσχυσης που αναφέρεται στο άρθρο 43 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 δεν ισχύει στην περίπτωση δικαιωμάτων ενίσχυσης που αποκτήθηκαν λόγω κληρονομικής διαδοχής ή νέμησης ανιόντος χωρίς ισοδύναμο αριθμό επιλέξιμων εκταρίων.Τμήμα 4

Ειδικά δικαιώματα

Άρθρο 14

Υπολογισμός των μονάδων ζώντων ζώων για τα ειδικά δικαιώματα

1.  Για τους σκοπούς του άρθρου 44 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, η γεωργική δραστηριότητα που ασκήθηκε κατά την περίοδο αναφοράς, εκφραζόμενη σε μονάδες ζώντων ζώων («LU») είναι εκείνη που υπολογίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 30 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 795/2004.

2.  Για τους σκοπούς του άρθρου 65 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 και τον υπολογισμό της γεωργικής δραστηριότητας που ασκήθηκε κατά την εφαρμογή των άρθρων 67 και 68 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, εκφραζόμενης σε LU που αναφέρονται στο άρθρο 44 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, ο ακόλουθος πίνακας μετατροπής εφαρμόζεται στον μέσο αριθμό ζώων που έχει προσδιοριστεί για την κατανομή άμεσης ενίσχυσης η οποία αναφέρεται στα άρθρα 67 και 68 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 κατά τη σχετική περίοδο αναφοράς:Αρσενικά βοοειδή και δαμαλίδες ηλικίας άνω των 24 μηνών, θηλάζουσες αγελάδες και αγελάδες γαλακτοπαραγωγής

1,0 LU

Αρσενικά βοοειδή και δαμαλίδες ηλικίας από έξι έως 24 μηνών

0,6 LU

Αρσενικά και θηλυκά βοοειδή ηλικίας κάτω των έξι μηνών

0,2 LU

Πρόβατα

0,15 LU

Αίγες

0,15 LU

Στην περίπτωση της πριμοδότησης σφαγής, εάν τα αναγκαία στοιχεία για την ηλικία των ζώων δεν είναι διαθέσιμα, το κράτος μέλος δύναται να μετατρέπει σε LU τους ταύρους, τα βόδια, τις αγελάδες και τις δαμαλίδες εφαρμόζοντας τον συντελεστή 0,7 και τα μοσχάρια εφαρμόζοντας τον συντελεστή 0,25.

Σε περίπτωση περισσοτέρων της μιας πριμοδοτήσεων για το ίδιο ζώο, εφαρμοστέος συντελεστής είναι ο μέσος όρος των συντελεστών που ισχύουν για τις διάφορες πριμοδοτήσεις.

3.  Ο αριθμός των LU που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 υπολογίζεται κατ’ αναλογία των δικαιωμάτων ενίσχυσης για τα οποία ο γεωργός δεν διαθέτει εκτάρια κατά το έτος ένταξης του καθεστώτος συνδεδεμένης στήριξης στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης ή κατά το έτος έναρξης της εφαρμογής του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης και για τα οποία ο γεωργός ζητά να του διατεθούν δικαιώματα που υπόκεινται σε ειδικούς όρους. Ο εν λόγω αριθμός εφαρμόζεται πρώτα στα δικαιώματα ενίσχυσης με τη χαμηλότερη αξία.

Η σχετική αίτηση υποβάλλεται μόνο κατά το πρώτο έτος ένταξης του συνδεδεμένου καθεστώτος στήριξης στο ενιαίο καθεστώς ενίσχυσης ή κατά το έτος έναρξης της εφαρμογής του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης. Τα κράτη μέλη καθορίζουν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Η αίτηση είναι δυνατόν να ανανεωθεί τα επόμενα έτη για τον ίδιο αριθμό ειδικών δικαιωμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 44 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 όπως κατά το προηγούμενο έτος ή, σε περίπτωση μεταβίβασης μέρους των εν λόγω δικαιωμάτων ενίσχυσης ή δήλωσης μέρους αυτών με αντίστοιχο αριθμό εκταρίων, για τα υπόλοιπα δικαιώματα ενίσχυσης.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις, ο αριθμός LU υπολογίζεται εκ νέου κατ’ αναλογία των υπολοίπων δικαιωμάτων ενίσχυσης, για τα οποία ο γεωργός ζητά τους ειδικούς όρους.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, δεν επιτρέπεται να υποβληθεί αίτηση για την επανυπαγωγή στους όρους του άρθρου 44 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 για τα δικαιώματα ενίσχυσης που έχουν δηλωθεί με αντίστοιχο αριθμό εκταρίων ή έχουν μεταβιβαστεί.

4.  Προκειμένου να εξακριβωθεί αν τηρείται η απαίτηση σχετικά με την ελάχιστη γεωργική δραστηριότητα, εκφράζεται σε LU, τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν τον πίνακα μετατροπής που προβλέπεται στην παράγραφο 2 και προσδιορίζουν τον αριθμό των ζώων με μια από τις ακόλουθες μεθόδους:

α) τα κράτη μέλη ζητούν από κάθε παραγωγό να δηλώσει τον αριθμό LU, με βάση το μητρώο της εκμετάλλευσης, εντός προθεσμίας που καθορίζεται από το κράτος μέλος αλλά όχι μετά την ημερομηνία καταβολής της ενίσχυσης, ή/και

β) τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική βάση δεδομένων που δημιουργήθηκε σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 19 ) προκειμένου να προσδιορίσουν τον αριθμό LU, υπό τον όρο ότι η εν λόγω βάση δεδομένων παρέχει, κατά την κρίση των κρατών μελών, επαρκή εχέγγυα όσον αφορά την ακρίβεια των δεδομένων που περιέχει για τους σκοπούς του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης.

5.  Η απαίτηση για ελάχιστη γεωργική δραστηριότητα θεωρείται ότι τηρείται όταν ο αριθμός των LU ανέρχεται σε 50 % κατά τη διάρκεια χρονικής περιόδου ή σε ορισμένες ημερομηνίες που θα καθοριστούν από τα κράτη μέλη. Λαμβάνονται υπόψη όλα τα ζώα που πωλήθηκαν ή εσφάγησαν κατά τη διάρκεια του υπόψη ημερολογιακού έτους.

6.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα για την εφαρμογή του άρθρου 30 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 στην περίπτωση παραγωγών οι οποίοι, μέσω αφύσικα υψηλών αριθμών LU κατά τη διάρκεια μέρους του έτους, δημιουργούν τεχνητά τις προϋποθέσεις που απαιτούνται όσον αφορά την τήρηση της ελάχιστης γεωργικής δραστηριότητας.ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Εθνικό απόθεμαΤμήμα 1

Επιστροφή στο εθνικό απόθεμα

Άρθρο 15

Μη χρησιμοποιηθέντα δικαιώματα ενίσχυσης

1.  Εκτός από περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή εξαιρετικές περιστάσεις, τα μη χρησιμοποιηθέντα δικαιώματα ενίσχυσης θεωρείται ότι επιστρέφονται στο εθνικό απόθεμα την επόμενη ημέρα από τη λήξη της προθεσμίας τροποποίησης των αιτήσεων στο πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης, κατά το ημερολογιακό έτος λήξης της περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 28 παράγραφος 3 και στο άρθρο 42 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009.

Ένα δικαίωμα ενίσχυσης θεωρείται ότι δεν έχει χρησιμοποιηθεί όταν για το εν λόγω δικαίωμα δεν έχει χορηγηθεί ενίσχυση κατά την περίοδο που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο. Τα δικαιώματα ενίσχυσης για τα οποία έχει υποβληθεί αίτηση και τα οποία συνδέονται με μία προσδιορισθείσα έκταση, κατά την έννοια του άρθρου 2 σημείο 23 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1122/2009, θεωρείται ότι έχουν χρησιμοποιηθεί.

Εάν η έκταση που προσδιορίζεται για τους σκοπούς του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης είναι μικρότερη από εκείνη που έχει δηλωθεί, εφαρμόζονται οι ακόλουθες διατάξεις για να προσδιοριστεί ποιο από τα δικαιώματα ενίσχυσης πρέπει να επιστραφεί στο εθνικό απόθεμα σύμφωνα με το άρθρο 42 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009:

α) λαμβάνεται υπόψη η προσδιορισθείσα έκταση, αρχίζοντας από τα δικαιώματα ενίσχυσης με την υψηλότερη αξία·

β) στην έκταση αυτή αποδίδονται πρώτα τα δικαιώματα ενίσχυσης που έχουν την υψηλότερη αξία, ακολουθούμενα από εκείνα με την αμέσως χαμηλότερη αξία.

2.  Ο γεωργός δύναται να εκχωρήσει εκουσίως δικαιώματα ενίσχυσης στο εθνικό απόθεμα.

Άρθρο 16

Παρακράτηση κατά την πώληση δικαιωμάτων ενίσχυσης

1.  Το κράτος μέλος που κάνει χρήση της δυνατότητας που προβλέπεται στο άρθρο 43 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 μπορεί να αποφασίσει την επιστροφή στο εθνικό απόθεμα:

α) στην περίπτωση πώλησης δικαιωμάτων ενίσχυσης χωρίς γη, ποσοστού μέχρι 30 % της αξίας κάθε δικαιώματος ενίσχυσης ή του ισοδύναμου ποσού που εκφράζεται σε αριθμό δικαιωμάτων ενίσχυσης. Ωστόσο, κατά τα 3 πρώτα έτη εφαρμογής του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης, το ποσοστό 30 % μπορεί να αντικατασταθεί από το 50 % ή/και

β) στην περίπτωση πώλησης δικαιωμάτων ενίσχυσης με γη, ποσοστού μέχρι 10 % της αξίας κάθε δικαιώματος ενίσχυσης ή του ισοδύναμου ποσού που εκφράζεται σε αριθμό δικαιωμάτων ενίσχυσης ή/και

γ) στην περίπτωση πώλησης δικαιωμάτων ενίσχυσης με το σύνολο της εκμετάλλευσης, ποσοστού μέχρι 5 % της αξίας κάθε δικαιώματος ενίσχυσης και/ή του ισοδύναμου ποσού που εκφράζεται σε αριθμό δικαιωμάτων ενίσχυσης.

Στην περίπτωση πώλησης δικαιωμάτων ενίσχυσης με ή χωρίς γη σε γεωργό που αρχίζει να ασκεί γεωργική δραστηριότητα και στην περίπτωση δικαιωμάτων ενίσχυσης που προέρχονται από κληρονομική διαδοχή ή νέμεση ανιόντος δεν γίνεται καμία παρακράτηση.

2.  Κατά τον καθορισμό των ποσοστών που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ένα κράτος μέλος μπορεί να διαφοροποιήσει το ποσοστό για οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α), β) και γ) βάσει αντικειμενικών κριτηρίων και κατά τρόπο που εξασφαλίζει την ισότιμη μεταχείριση των γεωργών και αποτρέπει τις στρεβλώσεις της αγοράς και του ανταγωνισμού.

3.  Όταν ένα κράτος μέλος που έχει περιφερειοποιήσει το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, ή που κάνει χρήση της δυνατότητας που προβλέπεται στο άρθρο 48 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, αποφασίζει να κάνει χρήση της δυνατότητας που προβλέπεται στο άρθρο 43 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, τα ποσοστά μείωσης που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται μετά την αφαίρεση από την αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης ατέλειας που ισούται με την περιφερειακή μοναδιαία αξία η οποία υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 2 ή 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 ή με το άρθρο 46 παράγραφοι 2 και 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009.Τμήμα 2

Κατανομή δικαιωμάτων ενισχύσης από το εθνικό απόθεμα

Άρθρο 17

Καθορισμός των δικαιωμάτων ενίσχυσης

1.  Όταν ένα κράτος μέλος κάνει χρήση των δυνατοτήτων που προβλέπονται στο άρθρο 41 παράγραφοι 2 και 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, οι γεωργοί μπορούν να λάβουν δικαιώματα ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα, υπό τους όρους που καθορίζονται στο παρόν τμήμα και σύμφωνα με τα αντικειμενικά κριτήρια που έχει θεσπίσει το σχετικό κράτος μέλος.

2.  Όταν ένας γεωργός, ο οποίος δεν διαθέτει δικαιώματα ενίσχυσης, υποβάλλει αίτηση για κατανομή δικαιωμάτων ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα, μπορεί να λάβει αριθμό δικαιωμάτων ενίσχυσης μικρότερο ή ίσο με τον αριθμό των εκταρίων που κατέχει (ιδιόκτητων ή μισθωμένων) κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης.

3.  Όταν ένας γεωργός, ο οποίος διαθέτει δικαιώματα ενίσχυσης, υποβάλλει αίτηση για δικαιώματα ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα, μπορεί να λάβει αριθμό δικαιωμάτων ενίσχυσης μικρότερο ή ίσο με τον αριθμό των εκταρίων που κατέχει για τα οποία δεν διαθέτει κανένα δικαίωμα ενίσχυσης.

Η μοναδιαία αξία κάθε δικαιώματος ενίσχυσης που ήδη διαθέτει είναι δυνατόν να αυξηθεί.

4.  Η αξία κάθε δικαιώματος ενίσχυσης που αποκτάται κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 2 ή 3, εκτός από το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3, υπολογίζεται διαιρώντας το ποσό αναφοράς που καθορίζεται από το κράτος μέλος, βάσει αντικειμενικών κριτηρίων και κατά τρόπο που εξασφαλίζει την ισότιμη μεταχείριση των γεωργών και αποτρέπει τις στρεβλώσεις της αγοράς και του ανταγωνισμού, διά του αριθμού των προς κατανομή δικαιωμάτων.

Άρθρο 18

Εφαρμογή του άρθρου 41 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 σε περίπτωση που τα εκτάρια υπολείπονται των δικαιωμάτων ενίσχυσης

1.  Όταν ένα κράτος μέλος κάνει χρήση της δυνατότητας που προβλέπεται στο άρθρο 41 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, μπορεί να κατανείμει, κατόπιν αιτήσεως, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, δικαιώματα ενίσχυσης σε γεωργούς, στις σχετικές περιοχές, οι οποίοι δηλώνουν λιγότερα εκτάρια από όσα αντιστοιχούν στα δικαιώματα ενίσχυσης που τους είχαν κατανεμηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 43 και 59 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003.

Στην περίπτωση αυτή, ο γεωργός εκχωρεί στο εθνικό απόθεμα όλα τα δικαιώματα ενίσχυσης που διαθέτει ή τα οποία έπρεπε να είχε λάβει, εκτός από τα δικαιώματα ενίσχυσης τα οποία υπόκεινται στους όρους του άρθρου 44 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009.

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως «δικαιώματα ενίσχυσης» νοούνται μόνον τα δικαιώματα ενίσχυσης που κατανεμήθηκαν από το κράτος μέλος κατά το πρώτο έτος εφαρμογής του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης, περιλαμβανομένου του έτους ένταξης του καθεστώτος συνδεδεμένης στήριξης.

2.  Ο αριθμός των δικαιωμάτων ενίσχυσης που κατανέμονται από το εθνικό απόθεμα είναι ίσος με τον αριθμό των εκταρίων που δηλώνονται από τον γεωργό κατά το έτος υποβολής της αίτησης.

3.  Η μοναδιαία αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης που κατανέμονται από το εθνικό απόθεμα υπολογίζεται διαιρώντας το ποσό αναφοράς του γεωργού διά του αριθμού των εκταρίων που δηλώνει.

4.  Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 δεν εφαρμόζονται στους γεωργούς που δηλώνουν λιγότερο από 50 % του συνολικού αριθμού εκταρίων που κατέχουν (ιδιόκτητων και μισθωμένων) κατά την περίοδο αναφοράς.

5.  Για τους σκοπούς των παραγράφων 1, 2 και 3, τα εκτάρια που μεταβιβάζονται με πώληση ή εκμίσθωση και δεν αντικαθίστανται από αντίστοιχο αριθμό εκταρίων, περιλαμβάνονται στον αριθμό των εκταρίων που δηλώνει ο γεωργός.

6.  Ο εν λόγω γεωργός δηλώνει το σύνολο των εκταρίων που κατέχει κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης.

Άρθρο 19

Γενικές διατάξεις για γεωργούς που βρίσκονται σε ειδική κατάσταση

1.  Για τους σκοπούς του άρθρου 41 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, ως «γεωργοί που βρίσκονται σε ειδική κατάσταση» νοούνται οι γεωργοί που αναφέρονται στα άρθρα 20 έως 23 του παρόντος κανονισμού.

2.  Στις περιπτώσεις που κάποιος γεωργός ο οποίος βρίσκεται σε ειδική κατάσταση πληροί τις προϋποθέσεις εφαρμογής δύο ή περισσότερων από τα άρθρα 20, 21 και 22, λαμβάνει αριθμό δικαιωμάτων ενίσχυσης που καθορίζεται με βάση το άρθρο 17 παράγραφοι 2 και 3, στα οποία αποδίδεται η μέγιστη αξία που είναι δυνατόν να αποδοθεί με την ξεχωριστή εφαρμογή καθενός από τα άρθρα για τα οποία πληροί τις προϋποθέσεις.

Όταν σ’ έναν γεωργό κατανέμονται επίσης δικαιώματα δυνάμει του ►M1  άρθρου 17 ◄ , ο συνολικός αριθμός των προς κατανομή δικαιωμάτων δεν υπερβαίνει τον αριθμό που έχει καθοριστεί σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο.

3.  Στις περιπτώσεις στις οποίες η μίσθωση που αναφέρεται στα άρθρα 20 και 22 λήγει μετά την προθεσμία υποβολής αίτησης στο πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης κατά το πρώτο έτος εφαρμογής του, ο ενδιαφερόμενος γεωργός δύναται να υποβάλει αίτηση για τον καθορισμό των δικαιωμάτων ενίσχυσης μετά τη λήξη της μίσθωσης και εντός προθεσμίας που καθορίζει το κράτος μέλος, η οποία όμως δεν πρέπει να υπερβαίνει την προθεσμία που καθορίζεται για την τροποποίηση της αίτησης ενίσχυσης κατά το επόμενο έτος.

4.  Στην περίπτωση κατά την οποία, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή με την καθιερωμένη συνήθη πρακτική των κρατών μελών, ο ορισμός της μακροχρόνιας μίσθωσης περιλαμβάνει επίσης τη μίσθωση για πενταετία, τα κράτη μέλη δύνανται να αποφασίσουν να εφαρμόσουν τα άρθρα 20, 21 και 22 στις μισθώσεις αυτές.

Άρθρο 20

Μεταβίβαση εκμισθωμένης γης

1.  Ο γεωργός που απέκτησε μέσω μεταβίβασης, με πώληση ή με εκμίσθωση διάρκειας έξι ή περισσότερων ετών, δωρεάν ή με συμβολικό τίμημα, ή μέσω κληρονομικής διαδοχής ή νέμησης ανιόντος, εκμετάλλευση ή τμήμα εκμετάλλευσης που είχε εκμισθωθεί σε τρίτο κατά την περίοδο αναφοράς, από γεωργό που συνταξιοδοτήθηκε παύοντας τη γεωργική δραστηριότητα ή απεβίωσε πριν από την ημερομηνία υποβολής αίτησης στο πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης κατά το πρώτο έτος εφαρμογής του, δύναται να λάβει δικαιώματα ενίσχυσης που υπολογίζονται διαιρώντας ένα ποσό αναφοράς, που καθορίζεται από το κράτος μέλος βάσει αντικειμενικών κριτηρίων και κατά τρόπο που εξασφαλίζει την ισότιμη μεταχείριση των γεωργών και αποτρέπει τις στρεβλώσεις της αγοράς και του ανταγωνισμού, διά αριθμού εκταρίων ο οποίος δεν υπερβαίνει τον αριθμό των εκταρίων της εκμετάλλευσης ή του τμήματος εκμετάλλευσης που απέκτησε.

2.  Ο γεωργός που αναφέρεται στην παράγραφο 1 είναι κάθε άτομο που είναι δυνατόν να αποκτήσει την εκμετάλλευση ή τμήμα της εκμετάλλευσης η οποία αναφέρεται στην παράγραφο 1, μέσω κληρονομικής διαδοχής ή νέμησης ανιόντος.

Άρθρο 21

Επενδύσεις

1.  Τα κράτη μέλη δύνανται να αυξήσουν την αξία ή να κατανείμουν δικαιώματα ενίσχυσης σε γεωργούς που έχουν επενδύσει σε τομέα ο οποίος υπόκειται σε ένταξη στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης δυνάμει του τίτλου ΙΙΙ κεφάλαιο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, βάσει αντικειμενικών κριτηρίων και κατά τρόπο που εξασφαλίζει την ισότιμη μεταχείριση των γεωργών και αποτρέπει τις στρεβλώσεις της αγοράς και του ανταγωνισμού.

Κατά τον καθορισμό των κριτηρίων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη τους την περίοδο αναφοράς ή/και άλλα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για την ένταξη του σχετικού τομέα.

2.  Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται κατ’ αναλογία στην περίπτωση της λήξης της εφαρμογής του καθεστώτος ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης δυνάμει του άρθρου 122 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009.

Άρθρο 22

Μίσθωση και αγορά μισθωμένης γης

1.  Ο γεωργός που μίσθωσε, από το τέλος της σχετικής περιόδου αναφοράς για την εισαγωγή του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης μέχρι την 15η Μαΐου 2004, όσον αφορά την εισαγωγή του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης πριν από το 2009, ή πριν από τις 31 Ιανουαρίου 2009, στην περίπτωση της εφαρμογής του τίτλου ΙΙΙ κεφάλαιο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, για έξι ή περισσότερα έτη εκμετάλλευση ή τμήμα αυτής για την οποία οι όροι μίσθωσης δεν επιτρέπεται να αναπροσαρμοστούν, δύναται να λάβει δικαιώματα ενίσχυσης που υπολογίζονται με διαίρεση ποσού αναφοράς, το οποίο καθορίζεται από το κράτος μέλος, βάσει αντικειμενικών κριτηρίων και κατά τρόπο που εξασφαλίζει την ισότιμη μεταχείριση των γεωργών και αποτρέπει τις στρεβλώσεις της αγοράς και του ανταγωνισμού, διά αριθμού εκταρίων που δεν υπερβαίνει τον αριθμό των εκταρίων τα οποία έχει μισθώσει.

Κατά τον καθορισμό των κριτηρίων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη, ιδίως, τις περιπτώσεις στις οποίες οι γεωργοί δεν διαθέτουν άλλα εκτάρια πλην των μισθωμένων.

2.  Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται σε γεωργό που αγόρασε, όσον αφορά την εισαγωγή του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης πριν από το 2009, είτε κατά την περίοδο αναφοράς για την εισαγωγή του είτε πριν από την 15η Μαΐου 2004, ή, στην περίπτωση της εφαρμογής του τίτλου ΙΙΙ κεφάλαιο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, πριν από τις 31 Ιανουαρίου 2009, εκμετάλλευση ή τμήμα αυτής, της οποίας η γη είχε μισθωθεί κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, και ο οποίος αρχίζει ή επεκτείνει τη γεωργική του δραστηριότητα εντός ενός έτους από τη λήξη του συμβολαίου μίσθωσης.

Για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου, νοείται ως «μισθωμένη γη», η γη η οποία, κατά την αγορά ή μετά την αγορά, αποτελούσε το αντικείμενο μίσθωσης που ανανεώθηκε μόνο κατόπιν επιβολής της ανανέωσης από νομική υποχρέωση.

Άρθρο 23

Διοικητικές πράξεις και δικαστικές αποφάσεις

Σε περίπτωση που πρέπει να διατεθούν σε γεωργό δικαιώματα ενίσχυσης ή να αυξηθεί η αξία υφισταμένων δικαιωμάτων του βάσει οριστικής απόφασης δικαστηρίου ή οριστικής διοικητικής πράξης της αρμόδιας αρχής κράτους μέλους, ο γεωργός λαμβάνει τον αριθμό και την αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης που καθορίζονται στην εν λόγω απόφαση ή πράξη σε ημερομηνία που καθορίζεται από το κράτος μέλος, το αργότερο όμως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης που έπεται της ημερομηνίας έκδοσης της απόφασης ή πράξης και λαμβανομένης υπόψη της εφαρμογής του άρθρου 34 ή/και του άρθρου 35 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009.Τμήμα 3

Περιφερειακή διαχείριση

Άρθρο 24

Περιφερειακά αποθέματα

1.  Τα κράτη μέλη μπορούν να διαχειρίζονται το εθνικό απόθεμα σε περιφερειακό επίπεδο.

Στην περίπτωση αυτή, τα κράτη μέλη κατανέμουν σε περιφερειακό επίπεδο το σύνολο ή μέρος των ποσών που είναι διαθέσιμα σε εθνικό επίπεδο, βάσει αντικειμενικών κριτηρίων και κατά τρόπο που εξασφαλίζει την ισότιμη μεταχείριση των γεωργών και αποτρέπει τις στρεβλώσεις της αγοράς και του ανταγωνισμού.

2.  Τα ποσά που κατανέμονται σε κάθε περιφερειακό επίπεδο θεωρούνται διαθέσιμα προς κατανομή μόνο εντός της σχετικής περιφέρειας, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 41 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 ή, ανάλογα με την επιλογή του κράτους μέλους, στην περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 41 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού.ΤΙΤΛΟΣ III

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Γενικές διάτάξεις

Άρθρο 25

Αιτήσεις

1.  Η αξία και ο αριθμός ή η αύξηση των δικαιωμάτων ενίσχυσης που διατίθενται βάσει της αίτησης του γεωργού μπορούν να είναι προσωρινά. Η οριστική αξία και ο αριθμός καθορίζονται, το αργότερο, έως την 1η Απριλίου του έτους που έπεται του πρώτου έτους εφαρμογής του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης ή της ένταξης της συνδεδεμένης στήριξης στο καθεστώς αυτό, μετά τη διενέργεια των σχετικών ελέγχων δυνάμει του άρθρου 20 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009.

2.  Με την επιφύλαξη του οριστικού καθορισμού των δικαιωμάτων, οι γεωργοί δύνανται να υποβάλλουν αιτήσεις στο πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης βάσει των προσωρινών δικαιωμάτων ή, αν κάποιο κράτος μέλος κάνει χρήση της δυνατότητας που προβλέπεται στα άρθρα 26 και 27, των δικαιωμάτων που έχουν αποκτηθεί με βάση τις ρήτρες των ιδιωτικών συμβάσεων που αναφέρονται στα εν λόγω άρθρα.

3.  Ο αιτών αποδεικνύει στο κράτος μέλος κατά τρόπο ικανοποιητικό ότι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για τα δικαιώματα ενίσχυσης, ήταν γεωργός κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009.

4.  Το κράτος μέλος μπορεί να αποφασίσει να καθορίσει ένα ελάχιστο μέγεθος ανά εκμετάλλευση, εκφραζόμενο σε γεωργική έκταση, για το οποίο είναι δυνατόν να ζητηθεί ο καθορισμός δικαιωμάτων ενίσχυσης. Ωστόσο, η ελάχιστη έκταση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα όρια που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009.

Δεν καθορίζεται ελάχιστη έκταση για τον καθορισμό των ειδικών δικαιωμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 60 ή 65 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, όπως προβλέπεται στο άρθρο 28 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού.

Άρθρο 26

Ρήτρα ιδιωτικής σύμβασης σε περίπτωση πώλησης

1.  Στην περίπτωση κατά την οποία μία σύμβαση πώλησης η οποία συνήφθη ή τροποποιήθηκε το αργότερο την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αίτησης για την κατανομή δικαιωμάτων είτε κατά το πρώτο έτος εφαρμογής του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης ή κατά το έτος ένταξης του καθεστώτος συνδεδεμένης στήριξης, ορίζει ότι το σύνολο ή τμήμα της εκμετάλλευσης πωλείται, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, μαζί με τα δικαιώματα ενίσχυσης ή την αύξηση της αξίας των προς κατανομή δικαιωμάτων ενίσχυσης όσον αφορά τα εκτάρια της μεταβιβαζόμενης εκμετάλλευσης ή τμήματος αυτής, το κράτος μέλος δύναται να θεωρήσει τη σύμβαση πώλησης μεταβίβαση των δικαιωμάτων ενίσχυσης με γη.

2.  Ο πωλητής υποβάλλει αίτηση για την κατανομή ή την αύξηση των δικαιωμάτων ενίσχυσης, επισυνάπτοντας στην αίτησή του αντίγραφο της σύμβασης πώλησης και αναφέροντας τις μονάδες παραγωγής και τον αριθμό των εκταρίων για τα οποία έχει την πρόθεση να μεταβιβάσει τα δικαιώματα ενίσχυσης.

3.  Το κράτος μέλος δύναται να επιτρέψει στον αγοραστή να υποβάλει αίτηση εξ ονόματος του πωλητή και με τη ρητή άδειά του για την κατανομή των δικαιωμάτων ενίσχυσης. Στην περίπτωση αυτή, το κράτος μέλος επαληθεύει πως ο πωλητής πληροί κατά την ημερομηνία της μεταβίβασης τα κριτήρια επιλεξιμότητας και ιδίως την προϋπόθεση που αναφέρεται στο άρθρο 25 παράγραφος 3. Ο αγοραστής υποβάλλει αίτηση ενίσχυσης στο πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης, επισυνάπτοντας στην αίτησή του αντίγραφο της σύμβασης πώλησης.

4.  Το κράτος μέλος δύναται να απαιτήσει οι αιτήσεις του αγοραστή και του πωλητή να υποβάλλονται ταυτόχρονα ή να περιλαμβάνει η δεύτερη αίτηση παραπομπή στην πρώτη.

Άρθρο 27

Ρήτρα ιδιωτικής σύμβασης σε περίπτωση μίσθωσης

1.  Ρήτρα που προβλέπει σε σύμβαση μίσθωσης τη μεταβίβαση αριθμού δικαιωμάτων ο οποίος δεν υπερβαίνει τον αριθμό των εκταρίων που μισθώνονται είναι δυνατόν να θεωρηθεί μίσθωση δικαιωμάτων ενίσχυσης συνοδευόμενων από γη, κατά την έννοια του άρθρου 43 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, στις περιπτώσεις όπου:

α) ο γεωργός έχει εκμισθώσει σε άλλο γεωργό την εκμετάλλευσή του ή τμήμα της το αργότερο μέχρι την ημερομηνία υποβολής αίτησης στο πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης κατά τα πρώτο έτος εφαρμογής του ή κατά το έτος ένταξης του καθεστώτος συνδεδεμένης στήριξης·

β) η σύμβαση μίσθωσης λήγει μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης στο πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης, και

γ) αυτός αποφασίζει να εκμισθώσει τα οικεία δικαιώματα ενίσχυσης στον γεωργό στον οποίο έχει εκμισθώσει την εκμετάλλευση ή τμήμα της.

2.  Ο εκμισθωτής υποβάλλει αίτηση για την κατανομή ή την αύξηση των δικαιωμάτων ενίσχυσης, επισυνάπτοντας στην αίτηση αντίγραφο της σύμβασης μίσθωσης και αναφέροντας τον αριθμό των εκταρίων για τα οποία έχει την πρόθεση να εκμισθώσει τα δικαιώματα ενίσχυσης.

3.  Ο μισθωτής υποβάλλει αίτηση ενίσχυσης στο πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης, επισυνάπτοντας στην αίτηση αντίγραφο της σύμβασης μίσθωσης.

4.  Το κράτος μέλος δύναται να απαιτήσει οι αιτήσεις του μισθωτή και του εκμισθωτή να υποβάλλονται ταυτόχρονα ή να περιλαμβάνει η δεύτερη αίτηση παραπομπή στην πρώτη.ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Εφαρμογή του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης στα νέα κράτη μέλη τα οποία έχουν εφαρμόσει το καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης

Άρθρο 28

Γενικές διατάξεις

1.  Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού ισχύουν για τα νέα κράτη μέλη τα οποία έχουν εφαρμόσει το καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης, εκτός αντιθέτων διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου.

2.  Οι παραπομπές του παρόντος κανονισμού στο άρθρο 41 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 νοούνται ως παραπομπές στο άρθρο 57 του εν λόγω κανονισμού.

3.  Για τους σκοπούς του άρθρου 57 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, το νέο κράτος μέλος δύναται να καθορίσει αντιπροσωπευτική περίοδο η οποία προηγείται του πρώτου έτους εφαρμογής του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης.

4.  Οι παραπομπές του παρόντος κανονισμού στην «περίοδο αναφοράς» νοούνται ως παραπομπές στο πρώτο έτος εφαρμογής του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης ή στην περίοδο αναφοράς που καθορίζεται βάσει του άρθρου 59 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009.

Άρθρο 29

Αρχική κατανομή δικαιωμάτων ενίσχυσης

1.  Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 59 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, για τους σκοπούς του άρθρου 59 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού, τα νέα κράτη μέλη καθορίζουν τον αριθμό των επιλέξιμων εκταρίων που αναφέρονται στην εν λόγω παράγραφο, χρησιμοποιώντας τον αριθμό των εκταρίων που δηλώθηκαν για τον καθορισμό των δικαιωμάτων ενίσχυσης κατά το πρώτο έτος εφαρμογής του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης.

2.  Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, τα νέα κράτη μέλη δύνανται να καθορίσουν τον αριθμό των επιλέξιμων εκταρίων που αναφέρεται στο άρθρο 59 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, χρησιμοποιώντας τον αριθμό των εκταρίων που δηλώθηκαν για το έτος που προηγείται του πρώτου έτους εφαρμογής του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης.

Στις περιπτώσεις στις οποίες ο αριθμός των επιλέξιμων εκταρίων που δηλώθηκαν από τους γεωργούς κατά το πρώτο έτος εφαρμογής του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης είναι μικρότερος από τον αριθμό των επιλέξιμων εκταρίων που καθορίστηκε σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, το νέο κράτος μέλος δύναται να διαθέσει εκ νέου, εν μέρει ή εξ ολοκλήρου, τα ποσά που αντιστοιχούν στα εκτάρια τα οποία δεν έχουν δηλωθεί ως συμπλήρωμα κάθε δικαιώματος ενίσχυσης που διετέθη κατά το πρώτο έτος εφαρμογής του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης. Το συμπλήρωμα υπολογίζεται με διαίρεση του σχετικού ποσού διά του αριθμού των διατεθέντων δικαιωμάτων ενίσχυσης.

3.  Στην περίπτωση που κράτος μέλος κάνει χρήση της δυνατότητας που προβλέπεται στο άρθρο 59 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, δύναται, από το ημερολογιακό έτος που προηγείται του πρώτου έτους εφαρμογής του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης, να προβεί στον προσδιορισμό των επιλέξιμων γεωργών και στον προσωρινό καθορισμό του αριθμού εκταρίων που αναφέρεται στην εν λόγω παράγραφο, καθώς και σε προκαταρκτική επαλήθευση των προϋποθέσεων που αναφέρονται στο άρθρο 25 παράγραφος 3 του παρόντος κανονισμού.

Με την επιφύλαξη του άρθρου 61 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, η αξία των δικαιωμάτων υπολογίζεται με τη διαίρεση του ποσού που αναφέρεται στο άρθρο 59 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού διά του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων που χορηγούνται βάσει της παρούσας παραγράφου.

4.  Ο γεωργός ενημερώνεται για τα προσωρινά δικαιώματα τουλάχιστον ένα μήνα πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 56 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009.

Για τον υπολογισμό της γεωργικής δραστηριότητας, εκφραζόμενης σε μονάδες ζώντων ζώων (LU), η οποία αναφέρεται στο άρθρο 44 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, ο αριθμός των ζώων που κατέχει ο γεωργός κατά τη διάρκεια περιόδου που καθορίζει το κράτος μέλος μετατρέπεται σε LU με τη βοήθεια του πίνακα μετατροπής που προβλέπεται στο άρθρο 14 παράγραφος 2. Για τον έλεγχο της ελάχιστης γεωργικής δραστηριότητας στα νέα κράτη μέλη δυνάμει του άρθρου 44 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, εφαρμόζεται το άρθρο 14 παράγραφοι 4, 5 και 6.ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Ένταξη της συνδεδεμένης στήριξηςΤμήμα 1

Ένταξη του τομέα των οπωροκηπευτικών στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης

Άρθρο 30

Γενικοί κανόνες

1.  Για τον υπολογισμό του ποσού και τον καθορισμό των δικαιωμάτων ενίσχυσης στο πλαίσιο της ένταξης του τομέα των οπωροκηπευτικών στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης, εφαρμόζεται το παράρτημα ΙΧ τμήμα Α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 31 του παρόντος κανονισμού και, στην περίπτωση που το κράτος μέλος έχει κάνει χρήση της δυνατότητας που προβλέπεται στο άρθρο 59 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 32 του παρόντος κανονισμού.

2.  Ανάλογα με την περίπτωση, το άρθρο 40 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 εφαρμόζεται όσον αφορά την αξία όλων των υφισταμένων πριν από την ένταξη της στήριξης για τα οπωροκηπευτικά δικαιωμάτων ενίσχυσης, καθώς και όσον αφορά τα ποσά αναφοράς που έχουν υπολογιστεί για τη στήριξη του τομέα των οπωροκηπευτικών.

3.  Για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού σε σχέση με τον τομέα των οπωροκηπευτικών, το πρώτο έτος εφαρμογής του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης είναι το έτος καθορισμού, από το κράτος μέλος, των ποσών και των επιλέξιμων εκταρίων που προβλέπονται στο παράρτημα IX τμήμα Α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, λαμβανομένης υπόψη της προαιρετικής μεταβατικής περιόδου των τριών ετών που προβλέπεται στο σημείο 2 δεύτερο εδάφιο του εν λόγω τμήματος.

Άρθρο 31

Ειδικοί κανόνες

1.  Εάν έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αίτησης για τον καθορισμό των δικαιωμάτων ενίσχυσης ο γεωργός δεν κατέχει δικαιώματα ενίσχυσης ή κατέχει μόνο ειδικά δικαιώματα, λαμβάνει δικαιώματα ενίσχυσης για οπωροκηπευτικά που υπολογίζονται σύμφωνα με το παράρτημα IX τμήμα Α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009.

Το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται επίσης όταν ο γεωργός έχει μισθώσει δικαιώματα ενίσχυσης από το πρώτο έτος εφαρμογής του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης έως το έτος ένταξης του τομέα των οπωροκηπευτικών.

2.  Αν στον γεωργό έχουν διατεθεί δικαιώματα ενίσχυσης ή αν αυτός έχει αγοράσει ή αποκτήσει δικαιώματα ενίσχυσης πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για τον καθορισμό δικαιωμάτων ενίσχυσης, η αξία και ο αριθμός των δικαιωμάτων ενίσχυσης που διαθέτει υπολογίζονται εκ νέου ως εξής:

α) ο αριθμός των δικαιωμάτων ενίσχυσης ισούται προς τον αριθμό των δικαιωμάτων ενίσχυσης που διαθέτει ο γεωργός, προσαυξημένο κατά τον αριθμό των εκταρίων που προσδιορίζεται σύμφωνα με το παράρτημα ΙΧ τμήμα Α σημείο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 για τα οπωροκηπευτικά, τις πατάτες κατανάλωσης και τα φυτώρια·

β) η αξία είναι το πηλίκον της διαίρεσης του αθροίσματος της αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης που διαθέτει ο γεωργός και του ποσού αναφοράς που υπολογίζεται σύμφωνα με το παράρτημα ΙΧ τμήμα Α σημείο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 για τα οπωροκηπευτικά, διά του αριθμού που καθορίζεται σύμφωνα με το στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου.

Τα ειδικά δικαιώματα δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό που αναφέρεται στην παρούσα παράγραφο.

3.  Τα δικαιώματα ενίσχυσης που έχουν εκμισθωθεί πριν από την ημερομηνία υποβολής αίτησης βάσει του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης, λαμβάνονται υπόψη στον αναφερόμενο στην παράγραφο 2 υπολογισμό. Εντούτοις, τα δικαιώματα ενίσχυσης που έχουν εκμισθωθεί με ρήτρα σύμβασης βάσει του άρθρου 27 λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, μόνον εάν είναι δυνατή η αναπροσαρμογή των όρων της μίσθωσης.

Άρθρο 32

Περιφερειακή εφαρμογή

1.  Εάν το κράτος μέλος έχει κάνει χρήση της παρεχόμενης από το άρθρο 59 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 δυνατότητας, οι γεωργοί αποκτούν δικαιώματα ενίσχυσης των οποίων ο αριθμός ισούται με τον αριθμό των νέων επιλέξιμων εκταρίων με οπωροκηπευτικά, πατάτες κατανάλωσης και φυτώρια που έχουν δηλώσει στην ενιαία αίτησή τους το 2008.

Η αξία των δικαιωμάτων υπολογίζεται με αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια.

2.  Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1, τα κράτη μέλη επιτρέπεται να καθορίζουν τον πρόσθετο αριθμό δικαιωμάτων ανά γεωργό βάσει αντικειμενικών κριτηρίων σύμφωνα με το τμήμα Α του παραρτήματος IX του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 όσον αφορά τα οπωροκηπευτικά, τις πατάτες κατανάλωσης και τα φυτώρια.Τμήμα 2

ΟίνοςΕνότητα 1

Μεταφορά από τα προγράμματα στήριξης του οίνου στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης

Άρθρο 33

Γενικοί κανόνες

1.  Για τον καθορισμό του ποσού και τον προσδιορισμό των δικαιωμάτων ενίσχυσης στο πλαίσιο της μεταφοράς από τα προγράμματα στήριξης του οίνου στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης, εφαρμόζεται το τμήμα Γ του παραρτήματος IX του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 34 του παρόντος κανονισμού και, στην περίπτωση που το κράτος μέλος έχει κάνει χρήση της δυνατότητας που προβλέπεται στο άρθρο 59 ή στο άρθρο 71στ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 ή του άρθρου 47 ή 58 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, με την επιφύλαξη του άρθρου 35 του παρόντος κανονισμού.

2.  Από την 1η Ιανουαρίου 2009, τα κράτη μέλη μπορούν να προβούν στον προσδιορισμό των επιλέξιμων γεωργών για την κατανομή των δικαιωμάτων ενίσχυσης που απορρέουν από τη μετάβαση από τα προγράμματα στήριξης του οίνου στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης.

3.  Για τους σκοπούς του άρθρου 18 του παρόντος κανονισμού σε σχέση με τον τομέα του οίνου, πρώτο έτος εφαρμογής του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης είναι το έτος καθορισμού, από το κράτος μέλος, των ποσών και των επιλέξιμων εκταρίων που προβλέπονται στο παράρτημα IX τμήμα Γ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009.

Άρθρο 34

Ειδικοί κανόνες

1.  Εάν έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αίτησης για τον καθορισμό των δικαιωμάτων ενίσχυσης που καθορίζονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, ο γεωργός δεν κατέχει δικαιώματα ενίσχυσης ή κατέχει μόνο ειδικά δικαιώματα, λαμβάνει δικαιώματα ενίσχυσης για τον οίνο που υπολογίζονται σύμφωνα με το τμήμα Γ του παραρτήματος IX του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009.

Το πρώτο εδάφιο ισχύει επίσης για τους γεωργούς που έχουν μισθώσει δικαιώματα ενίσχυσης από το πρώτο έτος εφαρμογής του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης έως το έτος μεταφοράς από τα προγράμματα στήριξης.

2.  Όσον αφορά τους γεωργούς στους οποίους έχουν κατανεμηθεί ή οι οποίοι έχουν αγοράσει ή αποκτήσει δικαιώματα ενίσχυσης έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αίτησης για τον καθορισμό των δικαιωμάτων ενίσχυσης σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, η αξία και ο αριθμός των δικαιωμάτων ενίσχυσης που διαθέτουν υπολογίζονται εκ νέου ως εξής:

α) ο αριθμός των δικαιωμάτων ενίσχυσης ισούται προς τον αριθμό των δικαιωμάτων ενίσχυσης που διαθέτει ο γεωργός, προσαυξημένο κατά τον αριθμό εκταρίων που προσδιορίζεται σύμφωνα με το τμήμα Γ του παραρτήματος IX του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009·

β) η αξία είναι το πηλίκο της διαίρεσης του αθροίσματος της αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης που διαθέτει ο γεωργός και του ποσού αναφοράς που υπολογίζεται σύμφωνα με το τμήμα Γ του παραρτήματος IX του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 διά του αριθμού που καθορίζεται σύμφωνα με το στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου.

Τα ειδικά δικαιώματα δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό που αναφέρεται στην παρούσα παράγραφο.

3.  Τα δικαιώματα ενίσχυσης που έχουν εκμισθωθεί πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης, η οποία καθορίζεται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό που αναφέρεται στην παράγραφο 2.

Άρθρο 35

Περιφερειακή εφαρμογή

1.  Σε περίπτωση που κράτος μέλος έχει κάνει χρήση της δυνατότητας που σημείο 3 του στο άρθρο 59 ή στο άρθρο 71στ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 ή του άρθρου 47 ή 58 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, οι γεωργοί αποκτούν δικαιώματα ενίσχυσης των οποίων ο αριθμός ισούται με τον αριθμό των νέων επιλέξιμων εκταρίων με αμπελώνες που έχουν δηλώσει στην ενιαία αίτησή τους το 2009.

Η αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης υπολογίζεται με αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια.

2.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, τα κράτη μέλη επιτρέπεται να καθορίζουν τον αριθμό δικαιωμάτων ανά γεωργό βάσει αντικειμενικών κριτηρίων σύμφωνα με το τμήμα Γ του παραρτήματος IX του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009.Ενότητα 2

Εκρίζωση

Άρθρο 36

Περιφερειακός μέσος όρος

Για τον προσδιορισμό της αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης κατ’ εφαρμογή του τμήματος Β του παραρτήματος IX του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, τα κράτη μέλη καθορίζουν τον περιφερειακό μέσο όρο στο κατάλληλο εδαφικό επίπεδο. Ο περιφερειακός μέσος όρος καθορίζεται κατά ημερομηνία την οποία ορίζει το κράτος μέλος και είναι δυνατόν να επανεξετάζεται ετησίως. Βασίζεται στην αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης που διατίθενται στους γεωργούς στη σχετική περιοχή και δεν διαφοροποιείται ανά τομέα παραγωγής.ΤΙΤΛΟΣ IV

ΕΙΔΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Γενικοί κανόνες

Άρθρο 37

Επιλεξιμότητα για τα μέτρα ειδικής στήριξης

1.  Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κριτήρια επιλεξιμότητας για τα μέτρα ειδικής στήριξης, σύμφωνα με το πλαίσιο που καθορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 73/2009 και με τους όρους του παρόντος τίτλου.

2.  Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τον παρόντα τίτλο, και ιδίως την παράγραφο 1, βάσει αντικειμενικών κριτηρίων και κατά τρόπο που να εξασφαλίζει την ισότιμη μεταχείριση των γεωργών και αποτρέπει τις στρεβλώσεις της αγοράς και του ανταγωνισμού.

Άρθρο 38

Συνέπεια και σώρευση της στήριξης

1.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη συνέπεια μεταξύ:

α) των μέτρων ειδικής στήριξης και των μέτρων που εφαρμόζονται στο πλαίσιο άλλων κοινοτικών μέσων στήριξης·

β) των διαφόρων μέτρων ειδικής στήριξης·

γ) των μέτρων ειδικής στήριξης και των μέτρων που χρηματοδοτούνται με κρατικές ενισχύσεις.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ιδίως ότι τα μέτρα ειδικής στήριξης δεν εμποδίζουν την ορθή λειτουργία των μέτρων που εφαρμόζονται στο πλαίσιο άλλων κοινοτικών μέσων στήριξης που χρηματοδοτούνται με κρατικές ενισχύσεις.

2.  Όταν η στήριξη στο πλαίσιο μέτρου ειδικής στήριξης είναι επίσης δυνατόν να παρέχεται στο πλαίσιο μέτρου που εντάσσεται σε άλλα κοινοτικά μέσα στήριξης ή άλλου μέτρου ειδικής στήριξης, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο γεωργός μπορεί να λάβει στήριξη για μία συγκεκριμένη δραστηριότητα στο πλαίσιο μόνο ενός μέτρου του είδους αυτού.

Άρθρο 39

Όροι σχετικά με τα μέτρα στήριξης

1.  Τα μέτρα ειδικής στήριξης δεν αποτελούν αποζημίωση για την τήρηση νομικών υποχρεώσεων, και ιδίως των κανονιστικών απαιτήσεων διαχείρισης και των προτύπων για την καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση που καθορίζονται, αντιστοίχως, στα παραρτήματα II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 ή άλλων απαιτήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 39 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005.

2.  Τα μέτρα ειδικής στήριξης δεν χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση φόρων.

3.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα μέτρα ειδικής στήριξης που εφαρμόζουν είναι επαληθεύσιμα και ελέγξιμα.ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Ειδικοί κανόνες

Άρθρο 40

Συγκεκριμένοι τύποι γεωργίας που είναι σημαντικοί για την προστασία ή την αναβάθμιση του περιβάλλοντος

Τα κράτη μέλη καθορίζουν τους συγκεκριμένους τύπους γεωργίας που είναι σημαντικοί για την προστασία ή την αναβάθμιση του περιβάλλοντος και για τους οποίους προβλέπεται ετήσια πρόσθετη ενίσχυση στο άρθρο 68 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο i) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009. Οι εν λόγω συγκεκριμένοι τύποι γεωργίας συνεπάγονται σημαντικά και μετρήσιμα περιβαλλοντικά οφέλη.

Άρθρο 41

Βελτίωση της ποιότητας των γεωργικών προϊόντων

Η ετήσια πρόσθετη ενίσχυση για τη βελτίωση της ποιότητας των γεωργικών προϊόντων, που προβλέπεται στο άρθρο 68 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο ii) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, μπορεί ιδίως να επιτρέψει στους γεωργούς:

α) να ανταποκριθούν στις απαιτούμενες προϋποθέσεις για την υπαγωγή τους σε κοινοτικά καθεστώτα ποιότητας τροφίμων που παρατίθενται στις πράξεις οι οποίες απαριθμούνται στο άρθρο 68 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 καθώς και στους κανονισμούς της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 1898/2006 ( 20 ), (ΕΚ) αριθ. 1216/2007 ( 21 ), (ΕΚ) αριθ. 889/2008 ( 22 ) και (ΕΚ) αριθ. 114/2009 ( 23 ) ή

β) να υπαχθούν σε ιδιωτικά ή εθνικά καθεστώτα πιστοποίησης της ποιότητας των τροφίμων.

Αν τα μέτρα ειδικής στήριξης εγκρίνονται για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου στοιχείο β), οι απαιτήσεις του άρθρου 22 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 της Επιτροπής ( 24 ) εφαρμόζονται τηρουμένων των αναλογιών.

Άρθρο 42

Βελτίωση της εμπορίας των γεωργικών προϊόντων

1.  Η ετήσια πρόσθετη ενίσχυση προς τους γεωργούς για τη βελτίωση της εμπορίας γεωργικών προϊόντων, που προβλέπεται στο άρθρο 68 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο iii) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, ενθαρρύνει τους γεωργούς να βελτιώσουν την εμπορία των γεωργικών προϊόντων τους, εξασφαλίζοντας την παροχή καλύτερων πληροφοριών σχετικά με την ποιότητα ή τα χαρακτηριστικά των προϊόντων ή τις μεθόδους παραγωγής τους και/ή την προώθησή τους.

2.  Τα άρθρα 4, 5 και 6 και τα παραρτήματα I και II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 501/2008 εφαρμόζονται τηρουμένων των αναλογιών.

Άρθρο 43

Εφαρμογή ενισχυμένων προτύπων καλής διαβίωσης των ζώων

1.  Κατά τον καθορισμό των όρων επιλεξιμότητας για την ειδική στήριξη των γεωργών που εφαρμόζουν ενισχυμένα πρότυπα καλής διαβίωσης των ζώων, τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 68 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο iv) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη, κατά περίπτωση:

α) τον τύπο γεωργίας·

β) το μέγεθος της εκμετάλλευσης από πλευράς πυκνότητας ή αριθμού ζώων και εργατικού δυναμικού και

γ) το εφαρμοζόμενο σύστημα διαχείρισης της εκμετάλλευσης.

2.  Ενισχυμένα πρότυπα καλής διαβίωσης των ζώων είναι εκείνα τα οποία υπερκαλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις της κείμενης κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας και, ειδικότερα, των πράξεων που αναφέρονται στο παράρτημα II σημείο Γ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009. Τα πρότυπα αυτά είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν τα ενισχυμένα πρότυπα που αναφέρονται στο άρθρο 27 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006.

Άρθρο 44

Συγκεκριμένες γεωργικές δραστηριότητες που συνεπάγονται πρόσθετα γεωργοπεριβαλλοντικά οφέλη

1.  Κατά τον καθορισμό των όρων επιλεξιμότητας για την ειδική στήριξη των γεωργών που ασκούν συγκεκριμένες γεωργικές δραστηριότητες οι οποίες συνεπάγονται πρόσθετα γεωργοπεριβαλλοντικά οφέλη και προβλέπονται στο άρθρο 68 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο v) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, τα κράτη μέλη λαμβάνουν ιδίως υπόψη:

α) τους περιβαλλοντικούς στόχους στην περιοχή όπου πρόκειται να εφαρμοστεί το μέτρο και

β) τη στήριξη που ενδεχομένως παρέχεται ήδη δυνάμει άλλων κοινοτικών μέσων στήριξης ή άλλων μέτρων ειδικής στήριξης ή μέτρων που χρηματοδοτούνται με κρατικές ενισχύσεις.

2.  Το άρθρο 27 παράγραφοι 2 έως 6, 8, 9 και 13, καθώς και τα άρθρα 48 και 53 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, στην ειδική στήριξη για τους γεωργούς που ασκούν συγκεκριμένες γεωργικές δραστηριότητες οι οποίες συνεπάγονται πρόσθετα γεωργοπεριβαλλοντικά οφέλη.

3.  Η Επιτροπή αξιολογεί τα προτεινόμενα μέτρα ειδικής στήριξης για τους γεωργούς που ασκούν συγκεκριμένες γεωργικές δραστηριότητες οι οποίες συνεπάγονται πρόσθετα γεωργοπεριβαλλοντικά οφέλη, τα οποία μέτρα κοινοποιούνται στην Επιτροπή από τα κράτη μέλη για να διαπιστωθεί αν είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 και του παρόντος κανονισμού.

Αν η Επιτροπή κρίνει ότι τα προτεινόμενα μέτρα είναι σύμφωνα με τους εν λόγω κανονισμούς, τα εγκρίνει, σύμφωνα με το άρθρο 68 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο ii) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, εντός τεσσάρων μηνών από τη διαβίβαση των πληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 3 του παρόντος κανονισμού.

Αν η Επιτροπή κρίνει ότι τα προτεινόμενα μέτρα δεν είναι σύμφωνα με τους εν λόγω κανονισμούς, ζητά από το κράτος μέλος να τα αναθεωρήσει αναλόγως και να τα κοινοποιήσει στην Επιτροπή. Η Επιτροπή εγκρίνει τα μέτρα αν κρίνει ότι έχουν αναθεωρηθεί δεόντως.

Άρθρο 45

Ειδικά μειονεκτήματα που θίγουν γεωργούς στους τομείς των γαλακτοκομικών προϊόντων, του βοείου κρέατος, του κρέατος αιγοπροβάτων και του ρυζιού

1.  Κατά τον καθορισμό των όρων επιλεξιμότητας για την ειδική στήριξη που αποσκοπεί στην αντιστάθμιση ειδικών μειονεκτημάτων που θίγουν γεωργούς στους τομείς των γαλακτοκομικών προϊόντων, του βοείου κρέατος, του κρέατος αιγοπροβάτων και του ρυζιού σε οικονομικά ευάλωτες ή περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές ή, στους ίδιους τομείς, για οικονομικά ευάλωτους τύπους γεωργίας, δυνάμει του άρθρου 68 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, τα κράτη μέλη καθορίζουν τις οικονομικά ευάλωτες και/ή περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές και/ή τους οικονομικά ευάλωτους τύπους γεωργίας που είναι επιλέξιμοι για στήριξη, λαμβανομένων ιδίως υπόψη των σχετικών διαρθρώσεων και συνθηκών παραγωγής.

2.  Η ειδική στήριξη δεν βασίζεται στις διακυμάνσεις των τιμών της αγοράς ούτε ισοδυναμεί με σύστημα αντισταθμιστικών πληρωμών.

Άρθρο 46

Περιοχές που υπόκεινται σε προγράμματα αναδιάρθρωσης και/ή ανάπτυξης

1.  Οι όροι επιλεξιμότητας για τα μέτρα ειδικής στήριξης σε περιοχές που υπόκεινται σε προγράμματα αναδιάρθρωσης και/ή ανάπτυξης με σκοπό την αποφυγή της εγκατάλειψης της γης και/ή την αντιστάθμιση ειδικών μειονεκτημάτων για τους γεωργούς στις περιοχές αυτές, που προβλέπονται στο άρθρο 68 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, αφορούν ιδίως:

α) τον τρόπο καθορισμού των ατομικών ποσών αναφοράς για τους επιλέξιμους γεωργούς και

β) τα προγράμματα αναδιάρθρωσης και/ή ανάπτυξης και/ή τους όρους έγκρισής τους.

2.  Όταν ένας γεωργός, ο οποίος δεν διαθέτει δικαιώματα ενίσχυσης, υποβάλλει αίτηση για τη στήριξη που αναφέρεται στην παράγραφο 1, μπορεί να λάβει αριθμό δικαιωμάτων ενίσχυσης μικρότερο ή ίσο με τον αριθμό των εκταρίων που κατέχει (ιδιόκτητων ή μισθωμένων) κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης.

Όταν ένας γεωργός, ο οποίος διαθέτει δικαιώματα ενίσχυσης, υποβάλλει αίτηση για τη στήριξη που αναφέρεται στην παράγραφο 1, μπορεί να λάβει αριθμό δικαιωμάτων ενίσχυσης μικρότερο ή ίσο με τον αριθμό των εκταρίων που κατέχει, για τα οποία δεν διαθέτει κανένα δικαίωμα ενίσχυσης.

Η μοναδιαία αξία κάθε δικαιώματος ενίσχυσης που ήδη διαθέτει ο γεωργός μπορεί να αυξηθεί.

Η αξία κάθε δικαιώματος ενίσχυσης που αποκτάται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, εκτός από το τρίτο εδάφιο, υπολογίζεται διαιρώντας το ατομικό ποσό αναφοράς που καθορίζεται από το κράτος μέλος διά του αριθμού των δικαιωμάτων που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο.

3.  Η προσαύξηση των ανά εκτάριο ποσών που χορηγούνται δυνάμει του καθεστώτος ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 131 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, καθορίζεται διαιρώντας το ποσό αναφοράς του γεωργού διά του αριθμού των επιλέξιμων εκταρίων που δηλώνει για την ενίσχυση στο πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης.

4.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα ειδικά μειονεκτήματα για τους γεωργούς σε περιοχές που υπόκεινται σε προγράμματα αναδιάρθρωσης και/ή ανάπτυξης, για τα οποία χορηγείται η ειδική στήριξη δεν αντισταθμίζονται βάσει άλλης διάταξης των προγραμμάτων αυτών για τον ίδιο σκοπό.

Άρθρο 47

Ασφάλιση καλλιεργειών, ζώων και φυτών

1.  Τα κράτη μέλη καθορίζουν τους όρους επιλεξιμότητας των συμβάσεων για την ειδική στήριξη υπό μορφή συνεισφορών στα ασφάλιστρα για την ασφάλιση των καλλιεργειών, των ζώων και των φυτών, οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 68 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009.

2.  Οι συμβάσεις αναφέρουν:

α) τους ιδιαίτερους κινδύνους τους οποίους καλύπτει η ασφάλιση·

β) τις ιδιαίτερες οικονομικές ζημίες που καλύπτονται και

γ) τα ασφάλιστρα που καταβάλλονται, χωρίς τους φόρους.

3.  Οι συμβάσεις δεν καλύπτουν πάνω από την παραγωγή ενός έτους. Σε περίπτωση που οι όροι μιας σύμβασης καλύπτουν μέρη δύο ημερολογιακών ετών, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η αποζημίωση δεν χορηγείται δύο φορές για την ίδια σύμβαση.

4.  Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες που πρέπει να εφαρμόζονται για τον υπολογισμό της καταστροφής της μέσης ετήσιας παραγωγής ενός γεωργού, σύμφωνα με το άρθρο 70 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009.

5.  Ο γεωργός γνωστοποιεί ετησίως στο κράτος μέλος τον αριθμό του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και διαβιβάζει αντίγραφο αυτού και απόδειξη πληρωμής των ασφαλίστρων.

Άρθρο 48

Ταμεία αλληλοβοήθειας για τις ασθένειες ζώων και φυτών και τα περιβαλλοντικά συμβάντα

1.  Οι κανόνες που θεσπίζουν τα κράτη μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 71 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, όσον αφορά τα ταμεία αλληλοβοήθειας που είναι επιλέξιμα για χρηματοδοτικές συνεισφορές με σκοπό την ειδική στήριξη για τις ασθένειες ζώων και φυτών και τα περιβαλλοντικά συμβάντα και τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 68 παράγραφος 1 στοιχείο ε) του εν λόγω κανονισμού, περιλαμβάνουν ιδίως:

α) τους όρους χρηματοδότησης των ταμείων αλληλοβοήθειας·

β) τις εξάρσεις ζωονόσων ή νόσων φυτών ή τα περιβαλλοντικά συμβάντα για τα οποία χορηγείται αποζημίωση στους γεωργούς, συμπεριλαμβανομένου του γεωγραφικού πεδίου εφαρμογής, εφόσον είναι αναγκαίο·

γ) τα κριτήρια βάσει των οποίων αξιολογείται αν είναι δυνατόν να χορηγηθεί αποζημίωση στους γεωργούς για ένα συγκεκριμένο συμβάν·

δ) τις μεθόδους υπολογισμού της πρόσθετης δαπάνης που συνιστά οικονομική ζημία, δυνάμει του άρθρου 71 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009·

ε) τον υπολογισμό των διοικητικών δαπανών που αναφέρονται στο άρθρο 71 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009·

στ) τα ανώτατα όρια που έχουν ενδεχομένως επιβληθεί στις δαπάνες που είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική συνεισφορά, δυνάμει του άρθρου 71 παράγραφος 7 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009·

ζ) τη διαδικασία για τη διαπίστευση ενός συγκεκριμένου ταμείου αλληλοβοήθειας δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας·

η) τους διαδικαστικούς κανόνες και

θ) τους ελέγχους συμμόρφωσης και εκκαθάρισης στους οποίους υπόκειται το ταμείο αλληλοβοήθειας μετά τη διαπίστευσή του.

2.  Σε περίπτωση που η αποζημίωση που πρόκειται να καταβληθεί από το ταμείο αλληλοβοήθειας καλύπτεται από εμπορικό δάνειο, η ελάχιστη και η μέγιστη διάρκειά του είναι ένα και πέντε έτη, αντιστοίχως.

3.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι γεωργοί έχουν ενημερωθεί για:

α) όλα τα διαπιστευμένα ταμεία αλληλοβοήθειας·

β) τις προϋποθέσεις για την ασφάλιση σε ένα συγκεκριμένο ταμείο αλληλοβοήθειας και

γ) τις ρυθμίσεις χρηματοδότησης των ταμείων αλληλοβοήθειας.

Άρθρο 49

Δημοσιονομικές διατάξεις για τα μέτρα ειδικής στήριξης

1.  Τα ποσά που προβλέπονται στο άρθρο 69 παράγραφος 6 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 καθορίζονται στο παράρτημα III του παρόντος κανονισμού.

2.  Για τους σκοπούς του άρθρου 69 παράγραφος 7 τέταρτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, τα κράτη μέλη μπορούν να ζητούν, έως την 1η Αυγούστου ενός δεδομένου ημερολογιακού έτους από το 2010 και μετά, επανεξέταση των ποσών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, εφόσον το ποσό που προκύπτει από τον υπολογισμό που προβλέπεται στο άρθρο 69 παράγραφος 7 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 για το σχετικό οικονομικό έτος διαφέρει κατά περισσότερο από 20 % από το ποσό που καθορίζεται στο παράρτημα III.

Το αναθεωρημένο ποσό που προβλέπεται από την Επιτροπή εφαρμόζεται από το ημερολογιακό έτος που έπεται εκείνου της αίτησης.ΤΙΤΛΟΣ V

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Κοινοποιήσεις

Άρθρο 50

Κοινοποίηση αποφάσεων

1.  Όταν ένα κράτος μέλος κάνει χρήση των δυνατοτήτων που προβλέπονται στο άρθρο 28 παράγραφοι 1 και 2, στο άρθρο 38, στο άρθρο 41 παράγραφοι 2 έως 5, στο άρθρο 45 παράγραφοι 1 και 3, στο άρθρο 46 παράγραφοι 1 και 3, στο άρθρο 47 παράγραφοι 1 έως 4, στα άρθρα 48 και 49, στο άρθρο 51 παράγραφος 1 και στο άρθρο 67 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, καθώς και στο άρθρο 11 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού, κοινοποιεί στην Επιτροπή τα λεπτομερή στοιχεία της ληφθείσας απόφασης, το αιτιολογικό και τα αντικειμενικά κριτήρια με βάση τα οποία ελήφθη η απόφαση να γίνει χρήση της συγκεκριμένης δυνατότητας:

α) όσον αφορά τις αποφάσεις που ισχύουν για το 2010, εντός δύο εβδομάδων από:

i) την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού ή

ii) την ημερομηνία λήψης της απόφασης, αν είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού και

β) μέχρι την 1η Αυγούστου 2010 στις λοιπές περιπτώσεις.

Όταν ένα κράτος μέλος λαμβάνει νέα απόφαση όσον αφορά τη χρήση των δυνατοτήτων που προβλέπονται στο άρθρο 41 παράγραφοι 2 έως 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, κοινοποιεί στην Επιτροπή τις λεπτομέρειες της ληφθείσας απόφασης, καθώς και το αιτιολογικό και τα αντικειμενικά κριτήρια βάσει των οποίων ελήφθη η απόφαση για τη χρήση της συγκεκριμένης δυνατότητας, εντός δύο εβδομάδων από την ημερομηνία κατά την οποία ελήφθη.

2.  Σε περίπτωση που νέο κράτος μέλος αποφασίσει να παύσει την εφαρμογή του καθεστώτος ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης σύμφωνα με το άρθρο 122 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, κοινοποιεί στην Επιτροπή, το αργότερο έως την 1η Αυγούστου του έτους που προηγείται του πρώτου έτους εφαρμογής του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης, τις λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης, συμπεριλαμβανομένων των δυνατοτήτων που παρέχονται από το άρθρο 55 παράγραφος 3, το άρθρο 57 παράγραφοι 3 έως 6, το άρθρο 59 παράγραφος 3 και το άρθρο 61 του εν λόγω κανονισμού, καθώς και των αντικειμενικών κριτηρίων βάσει των οποίων ελήφθησαν οι αποφάσεις.

3.  Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για τα μέτρα ειδικής στήριξης που σκοπεύουν να εφαρμόσουν, το αργότερο την 1η Αυγούστου του έτους που προηγείται του πρώτου έτους εφαρμογής των εν λόγω μέτρων.

Το περιεχόμενο των πληροφοριών πρέπει να είναι σύμφωνο με το παράρτημα IV μέρος Α, με εξαίρεση τα μέτρα ειδικής στήριξης για συγκεκριμένες γεωργικές δραστηριότητες οι οποίες συνεπάγονται πρόσθετα γεωργοπεριβαλλοντικά οφέλη, για τα οποία το περιεχόμενο των πληροφοριών πρέπει να είναι σύμφωνο με το μέρος Β του εν λόγω παραρτήματος.

Άρθρο 51

Στατιστικές και εκθέσεις

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις ακόλουθες πληροφορίες με ηλεκτρονικά μέσα, χρησιμοποιώντας το έντυπο που θέτει στη διάθεσή τους η Επιτροπή:

1) το αργότερο έως την 1η Σεπτεμβρίου του σχετικού έτους:

α) τον συνολικό αριθμό των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης, μαζί με το αντίστοιχο συνολικό ποσό των δικαιωμάτων ενίσχυσης και τον αντίστοιχο συνολικό αριθμό επιλέξιμων εκταρίων· τα στοιχεία αυτά είναι κατανεμημένα ανά περιφέρεια σε περίπτωση περιφερειακής εφαρμογής του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης. Για το πρώτο έτος εφαρμογής του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης, οι πληροφορίες βασίζονται στα προσωρινά δικαιώματα ενίσχυσης·

β) σε περίπτωση εφαρμογής μέτρων δυνάμει του άρθρου 68 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, τα κράτη μέλη κοινοποιούν το συνολικό ποσό της αιτούμενης στήριξης για το τρέχον έτος ανά μέτρο και, κατά περίπτωση, ανά καλυπτόμενο τομέα.

2) Το αργότερο έως την 1η Μαΐου του επόμενου έτους, για το πρώτο έτος εφαρμογής του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης, τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α), αλλά βάσει των οριστικών δικαιωμάτων ενίσχυσης.

3) Το αργότερο έως τις 15 Σεπτεμβρίου του επόμενου έτους:

α) τη συνολική αξία των υφιστάμενων δικαιωμάτων ενίσχυσης, ανεξαρτήτως του αν έχουν ενεργοποιηθεί ή όχι κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου έτους, και τον αριθμό των εκταρίων που απαιτούνται για την ενεργοποίηση. Τα στοιχεία αυτά είναι κατανεμημένα ανά τύπο δικαιωμάτων και ανά περιφέρεια σε περίπτωση περιφερειακής εφαρμογής του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης·

β) τα οριστικά στοιχεία για τον συνολικό αριθμό των αιτήσεων στο πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης οι οποίες έγιναν δεκτές για το προηγούμενο έτος και το αντίστοιχο συνολικό ποσό των ενισχύσεων που χορηγήθηκαν, μετά την εφαρμογή, κατά περίπτωση, των μέτρων που αναφέρονται στα άρθρα 7 και 9, στο άρθρο 11 παράγραφοι 1 και 2 και στα άρθρα 21, 22 και 23 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, καθώς και το συνολικό άθροισμα των ποσών που είχαν παραμείνει στο εθνικό απόθεμα μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του προηγουμένου έτους και τον συνολικό αριθμό των αντίστοιχων επιλέξιμων εκταρίων· τα στοιχεία αυτά είναι κατανεμημένα ανά περιφέρεια σε περίπτωση περιφερειακής εφαρμογής του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης·

γ) όσον αφορά το άρθρο 68 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, για το προηγούμενο έτος, τον συνολικό αριθμό δικαιούχων και το ποσό των ενισχύσεων που χορηγήθηκαν ανά μέτρο και, κατά περίπτωση, ανά καλυπτόμενο τομέα και

δ) την ετήσια έκθεση που πρέπει να υποβάλλουν στην Επιτροπή τα κράτη μέλη σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 71 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 και η οποία περιλαμβάνει τις πληροφορίες που απαριθμούνται στο παράρτημα V του παρόντος κανονισμού.

4) Έως την 1η Οκτωβρίου 2012 το αργότερο, έκθεση σχετικά με τα μέτρα ειδικής στήριξης που εφαρμόστηκαν το 2009, το 2010 και το 2011, τον αντίκτυπο στους στόχους τους και τα προβλήματα που ενδεχομένως ανέκυψαν.ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Τελικές διατάξεις

Άρθρο 52

Καταργούμενες διατάξεις

Οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 795/2004 και (ΕΚ) αριθ. 639/2009 καταργούνται.

Ωστόσο, εξακολουθούν να εφαρμόζονται όσον αφορά τις αιτήσεις ενίσχυσης για τις περιόδους πριμοδότησης που αρχίζουν πριν από την 1η Ιανουαρίου 2010.

Άρθρο 53

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2010, με εξαίρεση το άρθρο 11 παράγραφος 2 και το άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο α), τα οποία εφαρμόζονται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Κατάλογος αροτραίων καλλιεργειών που αναφέρονται στο άρθρο 2 στοιχείο γ)Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή

I.  ΣΙΤΗΡΑ

1001 10 00

Σιτάρι σκληρό

1001 90

Σιτάρι και σμιγάδι εκτός από το σκληρό σιτάρι

1002 00 00

Σίκαλη

1003 00

Κριθάρι

1004 00 00

Βρώμη

1005

Καλαμπόκι

1007 00

Σόργο σε κόκκους

1008

Φαγόπυρο το εδώδιμο (μαύρο σιτάρι), κεχρί και κεχρί το μακρό· άλλα δημητριακά

0709 90 60

Γλυκό καλαμπόκι

II.  ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ

1201 00

Κουκιά σόγιας

ex12 05 00

Σπέρματα αγριογογγύλης

ex120600 10

Σπέρματα ηλιοτρόπιου

III.  ΠΡΩΤΕΪΝΟΥΧΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

0713 10

Μπιζέλια

0713 50

Κουκιά

ex120929 50

Γλυκά λούπινα

IV.  ΛΙΝΑΡΙ

ex12 04 00

Σπέρματα λιναριού (Linum usitatissimum L.)

ex530110 00

Λινάρι ακατέργαστο ή μουσκεμένο που προορίζεται για την παραγωγή ινών (Linum usitatissimum L.)

V.  ΚΑΝΝΑΒΗ

ex530210 00

Κάνναβη ακατέργαστη ή μουσκεμένη που προορίζεται για την παραγωγή ινών (Cannabis sativa L.)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Ημερομηνίες που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1Κράτος μέλος και περιφέρειες

Ημερομηνία

Ισπανία: Castilla — La-Mancha

1η Ιουνίου

Ισπανία: Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Madrid, Murcia, País Vasco, la Rioja, Comunidad Valenciana

1η Ιουλίου

Ισπανία: Andalucía

1η Σεπτεμβρίου

Ισπανία: Extremadura

15 Σεπτεμβρίου

Ισπανία: Navarra

15 Αυγούστου

Γαλλία: Aquitaine, Midi-Pyrénées και Languedoc-Roussillon

1η Ιουλίου

Γαλλία: Alsace, Auvergne, Bourgogne, Bretagne, Centre, Champagne-Ardenne, Corse, Franche-Comté, Île-de-France, Limousin, Lorraine, Nord-Pas-de-Calais, Basse-Normandie, Haute-Normandie, Pays-de-la-Loire (με εξαίρεση τα διαμερίσματα Loire-Atlantique και Vendée), Picardie, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte-d’Azur και Rhône-Alpes

15 Ιουλίου

Γαλλία: Διαμερίσματα Loire-Atlantique και Vendée

15 Οκτωβρίου

Αυστρία

30 Ιουνίου
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Ποσά που αναφέρονται στο άρθρο 49 παράγραφος 1, όπως υπολογίζονται δυνάμει του άρθρου 69 παράγραφος 6 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009(εκατ. ευρώ)

Βέλγιο

8,6

▼M3

Δανία

23,25

▼B

Γερμανία

42,6

Ιρλανδία

23,9

Ελλάδα

74,3

Ισπανία

144,4

Γαλλία

97,4

Ιταλία

144,9

Λουξεμβούργο

0,8

Μάλτα

0,1

Κάτω Χώρες

31,7

Αυστρία

11,9

Πορτογαλία

21,7

▼M3

Φινλανδία

6,19

Σλοβενία

3,52

▼B

Σουηδία

13,9

Ηνωμένο Βασίλειο

42,8
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Περιεχόμενο των πληροφοριών που πρέπει να υποβάλλονται στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 3

ΜΕΡΟΣ A

Για όλα τα μέτρα ειδικής στήριξης, με εξαίρεση τα μέτρα για συγκεκριμένες γεωργικές δραστηριότητες που συνεπάγονται πρόσθετα γεωργοπεριβαλλοντικά οφέλη, οι πληροφορίες περιλαμβάνουν:

α) τον τίτλο κάθε μέτρου με αναφορά στη σχετική διάταξη του άρθρου 68 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009·

β) περιγραφή κάθε μέτρου που περιλαμβάνει τουλάχιστον:

i) τους σχετικούς τομείς,

ii) τη διάρκειά του,

iii) τους στόχους του,

iv) τους ισχύοντες όρους επιλεξιμότητας,

v) ενδεικτικό ύψος της στήριξης,

vi) το συνολικό ποσό που έχει καθοριστεί,

vii) τις αναγκαίες πληροφορίες για τον καθορισμό των σχετικών δημοσιονομικών ανώτατων ορίων και

viii) την προέλευση των κονδυλίων·

γ) οποιοδήποτε υφιστάμενο μέτρο που εφαρμόζεται στο πλαίσιο άλλων καθεστώτων κοινοτικής στήριξης ή στο πλαίσιο μέτρων που χρηματοδοτούνται από κρατικές ενισχύσεις στην ίδια περιοχή ή στον ίδιο τομέα με το μέτρο ειδικής στήριξης και, εφόσον είναι αναγκαίο, τον διαχωρισμό των μέτρων αυτών·

δ) εφόσον είναι αναγκαίο, περιγραφή:

i) των συγκεκριμένων τύπων γεωργίας που είναι σημαντικοί για την προστασία ή την αναβάθμιση του περιβάλλοντος, που αναφέρονται στο άρθρο 68 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο i) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009,

ii) των ενισχυμένων προτύπων καλής διαβίωσης των ζώων, που αναφέρονται στο άρθρο 68 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο iv) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009,

iii) των οικονομικά ευάλωτων ή περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών και/ή των οικονομικά ευάλωτων τύπων γεωργίας, που αναφέρονται στο άρθρο 68 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, καθώς και των τρεχόντων επιπέδων παραγωγής, που αναφέρονται στο άρθρο 68 παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισμού,

iv) των προγραμμάτων αναδιάρθρωσης και/ή ανάπτυξης, που αναφέρονται στο άρθρο 68 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009.

ΜΕΡΟΣ Β

Όσον αφορά τα μέτρα ειδικής στήριξης για συγκεκριμένες γεωργικές δραστηριότητες που συνεπάγονται πρόσθετα γεωργοπεριβαλλοντικά οφέλη, οι πληροφορίες περιλαμβάνουν:

α) τον τίτλο του μέτρου·

β) τη γεωγραφική περιοχή που καλύπτει το μέτρο·

γ) περιγραφή του προτεινόμενου μέτρου και των αναμενόμενων περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε σχέση με τις περιβαλλοντικές ανάγκες και προτεραιότητες, καθώς και τους ειδικούς επαληθεύσιμους στόχους·

δ) την αιτιολογία της παρέμβασης, το πεδίο εφαρμογής και τις δράσεις, τους δείκτες, τους ποσοτικούς στόχους και, κατά περίπτωση, τους δικαιούχους·

ε) τα κριτήρια και τους διοικητικούς κανόνες που εξασφαλίζουν ότι οι δραστηριότητες δεν αποτελούν αντικείμενο στήριξης από άλλα κοινοτικά καθεστώτα στήριξης·

στ) τα αποδεικτικά στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 48 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 και τα οποία επιτρέπουν στην Επιτροπή να ελέγχει τη συνέπεια και το βάσιμο των υπολογισμών·

ζ) λεπτομερή περιγραφή της εθνικής εφαρμογής των ελάχιστων απαιτήσεων για τη χρήση λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών προϊόντων και άλλων σχετικών υποχρεωτικών απαιτήσεων που αναφέρονται στο παράρτημα II μέρος A σημείο 5.3.2.1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006·

η) περιγραφή της μεθόδου και των γεωπονικών παραδοχών και παραμέτρων [συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των βασικών απαιτήσεων του άρθρου 39 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 που έχουν σημασία για κάθε ιδιαίτερο τύπο δέσμευσης] οι οποίες χρησιμοποιούνται ως σημείο αναφοράς για τους υπολογισμούς που αιτιολογούν: α) την πρόσθετη δαπάνη και β) το διαφυγόν εισόδημα λόγω της δέσμευσης· στη μέθοδο αυτή πρέπει να λαμβάνεται, κατά περίπτωση, υπόψη η ενίσχυση που χορηγείται δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009· ανάλογα με την περίπτωση, τη μέθοδο μετατροπής που χρησιμοποιείται για άλλες μονάδες σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006·

θ) τα ποσά της στήριξης·

ι) κατά περίπτωση, τα στοιχεία που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ μέρος Α σημείο 5.3.2.1.4 πέμπτη και έκτη περίπτωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Περιεχόμενο των πληροφοριών που πρέπει να περιλαμβάνονται στην ετήσια έκθεση για τα ταμεία αλληλοβοήθειας, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 51 παράγραφος 3 στοιχείο δ)

Οι πληροφορίες περιλαμβάνουν:

α) κατάλογο των διαπιστευμένων ταμείων αλληλοβοήθειας και τον αριθμό των γεωργών που είναι μέλη τους, ανά ταμείο·

β) κατά περίπτωση, τις διοικητικές δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί για τη σύσταση νέων ταμείων αλληλοβοήθειας·

γ) την πηγή της χρηματοδότησης σύμφωνα με το άρθρο 69 παράγραφος 6 στοιχείο α) ή γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 και, κατά περίπτωση, το ποσό της γραμμικής μείωσης που εφαρμόζεται καθώς και τις σχετικές ενισχύσεις·

δ) τα είδη των οικονομικών ζημιών για τις οποίες χορηγείται αποζημίωση ανά διαπιστευμένο ταμείο και ανά αιτία, σύμφωνα με το άρθρο 71 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009·

ε) για κάθε διαπιστευμένο ταμείο, τον αριθμό των γεωργών που λαμβάνουν αποζημίωση ανά τύπο οικονομικής ζημίας και ανά αιτία, σύμφωνα με το άρθρο 71 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009·

στ) τις δαπάνες κάθε διαπιστευμένου ταμείου ανά είδος οικονομικής ζημίας·

ζ) το ποσοστό και το ποσό των δαπανών κάθε ταμείου που καλύφθηκαν από χρηματοδοτική συνεισφορά, σύμφωνα με το άρθρο 71 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 και

η) την πείρα που ενδεχομένως αποκτήθηκε κατά την εφαρμογή του μέτρου ειδικής στήριξης για τα ταμεία αλληλοβοήθειας.( 1 ) ΕΕ L 30 της 31.1.2009, σ. 16.

( 2 ) ΕΕ L 141 της 30.4.2004, σ. 1.

( 3 ) ΕΕ L 191 της 23.7.2009, σ. 17.

( 4 ) ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 1.

( 5 ) ΕΕ L 3 της 5.1.2008, σ. 1.

( 6 ) ΕΕ L 147 της 6.6.2008, σ. 3.

( 7 ) ΕΕ L 215 της 30.7.1992, σ. 85.

( 8 ) ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 80.

( 9 ) ΕΕ L 277 της 21.10.2005, σ. 1.

( 10 ) ΕΕ L 38 της 12.2.2000, σ. 1.

( 11 ) ΕΕ L 93 της 31.3.2006, σ. 1.

( 12 ) ΕΕ L 93 της 31.3.2006, σ. 12.

( 13 ) ΕΕ L 189 της 20.7.2007, σ. 1.

( 14 ) ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

( 15 ) ΕΕ L 209 της 11.8.2005, σ. 1.

( 16 ) Βλ. σελίδα 65 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

( 17 ) ΕΕ L 193 της 20.7.2002, σ. 1.

( 18 ) ΕΕ L 193 της 20.7.2002, σ. 74.

( 19 ) ΕΕ L 204 της 11.8.2000, σ. 1.

( 20 ) ΕΕ L 369 της 23.12.2006, σ. 1.

( 21 ) ΕΕ L 275 της 19.10.2007, σ. 3.

( 22 ) ΕΕ L 250 της 18.9.2008, σ. 1.

( 23 ) ΕΕ L 38 της 7.2.2009, σ. 26.

( 24 ) ΕΕ L 368 της 23.12.2006, σ. 15.

Top