EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02006R0865-20190227

Consolidated text: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 865/2006 της Επιτροπής, της 4ης Μαΐου 2006, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/865/2019-02-27

02006R0865 — EL — 27.02.2019 — 005.001


Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά κείμενα των σχετικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των προοιμίων τους, είναι εκείνα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι διαθέσιμα στο EUR-Lex. Αυτά τα επίσημα κείμενα είναι άμεσα προσβάσιμα μέσω των συνδέσμων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο

►B

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 865/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 4ης Μαΐου 2006

για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους

(ΕΕ L 166 της 19.6.2006, σ. 1)

Τροποποιείται από:

 

 

Επίσημη Εφημερίδα

  αριθ.

σελίδα

ημερομηνία

►M1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 100/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Φεβρουαρίου 2008

  L 31

3

5.2.2008

►M2

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 791/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Αυγούστου 2012

  L 242

1

7.9.2012

►M3

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 792/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Αυγούστου 2012

  L 242

13

7.9.2012

 M4

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1283/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Δεκεμβρίου 2013

  L 332

14

11.12.2013

 M5

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/56 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Ιανουαρίου 2015

  L 10

1

16.1.2015

►M6

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/870 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουνίου 2015

  L 142

3

6.6.2015

►M7

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/220 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Φεβρουαρίου 2019

  L 35

3

7.2.2019
▼B

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 865/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 4ης Μαΐου 2006

για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τουςΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 1

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού και επιπροσθέτως των ορισμών του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97, εφαρμόζονται και οι ακόλουθοι ορισμοί:

▼M6

1. ως «ημερομηνία απόκτησης» νοείται η ημερομηνία κατά την οποία ένα δείγμα αφαιρέθηκε από το φυσικό του περιβάλλον, γεννήθηκε σε αιχμαλωσία ή πολλαπλασιάστηκε τεχνητά ή, εάν η ημερομηνία αυτή δεν είναι γνωστή, η προγενέστερη δυνάμενη να αποδειχθεί ημερομηνία κατοχής από κάποιο πρόσωπο·

▼B

2. ως «απόγονος δεύτερης γενεάς (F2)» και «απόγονος επόμενων γενεών (F3, F4, κ.λπ.)» νοούνται τα δείγματα που παράγονται σε ελεγχόμενο περιβάλλον από γονείς που έχουν επίσης παραχθεί σε ελεγχόμενο περιβάλλον, και διακρίνονται από τα δείγματα τα οποία παράγονται σε ελεγχόμενο περιβάλλον από γονείς εκ των οποίων τουλάχιστον ένας είναι προϊόν αναπαραγωγής ή σύλληψης στο φυσικό περιβάλλον του (απόγονοι πρώτης γενεάς F1)·

3. ως «ζωικό κεφάλαιο αναπαραγωγής» νοούνται όλα τα ζώα που κατά τη διαδικασία της αναπαραγωγής, χρησιμοποιούνται για τους αναπαραγωγικούς σκοπούς·

4. ως «ελεγχόμενο περιβάλλον» νοείται το περιβάλλον στο οποίο γίνονται επεμβάσεις για τους σκοπούς της παραγωγής ζώων ενός συγκεκριμένου είδους και το οποίο έχει όρια σχεδιασμένα έτσι ώστε να εμποδίζουν τα ζώα, τα αυγά, ή τους γαμέτες του είδους να εισέρχονται ή να εξέρχονται και τα γενικά χαρακτηριστικά του οποίου ενδέχεται να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία, χωρίς ωστόσο να περιορίζονται σε αυτά: την τεχνητή στέγαση, την αποκομιδή απορριμμάτων, την υγειονομική φροντίδα, την προστασία από θηρευτές και την παροχή τροφής με τεχνητά μέσα·

▼M2

4α. ως «καλλιεργούμενο γονικό απόθεμα αναπαραγωγής» νοείται το σύνολο των αναπτυσσόμενων υπό ελεγχόμενες συνθήκες φυτών που χρησιμοποιούνται για αναπαραγωγή και τα οποία πρέπει, κατά την κρίση του αρμόδιου διαχειριστικού οργάνου, κατόπιν διαβουλεύσεων με την αρμόδια επιστημονική αρχή του οικείου κράτους μέλους:

i) να έχει εγκατασταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της CITES και τους σχετικούς εθνικούς νόμους και κατά τρόπο μη επιζήμιο για την επιβίωση του είδους στη φύση και

ii) να διατηρείται σε επαρκείς ποσότητες για την αναπαραγωγή του, ώστε να ελαχιστοποιείται ή να μηδενίζεται η ανάγκη επαύξησής του από το φυσικό περιβάλλον, η επαύξηση δε αυτή να συμβαίνει μόνο σε εξαιρετική περίπτωση και να περιορίζεται στην ποσότητα που είναι αναγκαία για να διατηρηθεί η ζωτικότητα και η παραγωγικότητα του καλλιεργούμενου γονικού αποθέματος αναπαραγωγής·

4β. ως «κυνηγετικό τρόπαιο» νοείται ολόκληρο ζώο, ή εύκολα αναγνωρίσιμο μέρος ή παράγωγο ζώου, προσδιοριζόμενο στην άδεια ή στο πιστοποιητικό CITES που το συνοδεύει, το οποίο πληροί τους ακόλουθους όρους:

i) είναι ακατέργαστο, κατεργασμένο ή μεταποιημένο·

ii) αποκτήθηκε νομίμως από τον κυνηγό μέσω κυνηγιού για προσωπική χρήση·

iii) εισάγεται, εξάγεται ή επανεξάγεται από τον κυνηγό ή για λογαριασμό του, στο πλαίσιο μεταφοράς του από τη χώρα καταγωγής του, με τελικό προορισμό τη χώρα συνήθους διαμονής του κυνηγού·

▼B

5. ως «πρόσωπο το οποίο διαμένει συνήθως στην Κοινότητα» νοείται άτομο το οποίο ζει στην Κοινότητα για 185 τουλάχιστον ημέρες κάθε ημερολογιακό έτος λόγω επαγγελματικών δεσμών ή, στην περίπτωση ατόμου χωρίς επαγγελματικούς δεσμούς, λόγω προσωπικών δεσμών που διαμορφώνουν στενές σχέσεις μεταξύ του ατόμου αυτού και του τόπου διαβίωσής του·

▼M6

6. ως «περιοδεύουσα έκθεση» νοείται κάθε συλλογή δειγμάτων, περιοδεύον τσίρκο, θηριοτροφείο, έκθεση φυτών, ορχήστρα ή μουσειακή έκθεση που εκτίθεται στο κοινό για εμπορικούς σκοπούς·

▼M1

7. ως «πιστοποιητικά συναλλαγής» νοούνται τα πιστοποιητικά που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 48 και ισχύουν μόνο για μία ή περισσότερες συγκεκριμένες συναλλαγές·

▼B

8. ως «πιστοποιητικό δείγματος» νοείται κάθε πιστοποιητικό που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 48 εκτός των πιστοποιητικών συναλλαγής·

▼M1

9. ως «συλλογή δειγμάτων» νοείται η συλλογή νομίμως αποκτηθέντων νεκρών δειγμάτων, μερών και παραγώγων αυτών, τα οποία μεταφέρονται σε διάφορα κράτη με σκοπό την παρουσίασή τους·

10. ως «προσυμβασιακό δείγμα» νοείται το δείγμα που αποκτήθηκε προτού συμπεριληφθεί για πρώτη φορά το σχετικό είδος στα προσαρτήματα της σύμβασης.

▼BΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

▼M3 —————

▼B

Άρθρο 4

Συμπλήρωση των εντύπων

▼M2

1.  Τα έντυπα που αναφέρονται στο άρθρο 2 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 792/2012 της Επιτροπής ( 1 ) συμπληρώνονται με τυπογραφικούς χαρακτήρες.

▼M6

Επιτρέπεται εντούτοις η χειρόγραφη συμπλήρωση, υπό την προϋπόθεση ότι γίνεται με μελάνι και με ευανάγνωστους κεφαλαίους χαρακτήρες, των αιτήσεων για άδειες εισαγωγής και εξαγωγής, για πιστοποιητικά επανεξαγωγής, για τα πιστοποιητικά που προβλέπονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο β), στο άρθρο 5 παράγραφοι 3 και 4, στο άρθρο 8 παράγραφος 3 και στο άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97, για πιστοποιητικά προσωπικής ιδιοκτησίας, για πιστοποιητικά συλλογής δειγμάτων, για πιστοποιητικά μουσικών οργάνων και για πιστοποιητικά περιοδευουσών εκθέσεων, καθώς και των γνωστοποιήσεων εισαγωγής, των συμπληρωματικών φύλλων και των ετικετών.

▼M2

2.  Τα έντυπα 1 έως 4 του παραρτήματος I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 792/2012, τα έντυπα 1 και 2 του παραρτήματος II του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 792/2012, τα έντυπα 1 και 2 του παραρτήματος III του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 792/2012, τα έντυπα 1 και 2 του παραρτήματος V του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 792/2012, τα συμπληρωματικά φύλλα που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 4 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 792/2012 και οι ετικέτες που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 6 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 792/2012 δεν επιτρέπεται να περιέχουν διαγραφές ή αλλαγές, εφόσον αυτές δεν επικυρώνονται με τη σφραγίδα και την υπογραφή του εκδίδοντος διαχειριστικού οργάνου. Στη περίπτωση των κοινοποιήσεων εισαγωγής που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 792/2012 και των συμπληρωματικών φύλλων που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 4 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 792/2012, οι διαγραφές ή αλλαγές επιτρέπεται επίσης να επικυρώνονται με τη σφραγίδα και την υπογραφή του τελωνειακού γραφείου εισαγωγής.

▼B

Άρθρο 5

Περιεχόμενο των αδειών, των πιστοποιητικών και των αντίστοιχων αιτήσεων έκδοσης

Οι άδειες και τα πιστοποιητικά, καθώς και οι αντίστοιχες αιτήσεις έκδοσής τους περιέχουν τις ακόλουθες πληροφορίες και αναφορές:

1. περιγραφή των δειγμάτων περιλαμβάνει, όπου προβλέπεται, έναν από τους κωδικούς του παραρτήματος VΙΙ·

2. για τις μονάδες ποσότητας και καθαρού βάρους χρησιμοποιούνται οι κωδικοί του παραρτήματος VΙΙ·

3. ταξινόμηση των δειγμάτων επιχειρείται έως το επίπεδο του είδους πλην των περιπτώσεων για τις οποίες προβλέπονται υποειδικές διαφοροποιήσεις σύμφωνα με τα παραρτήματα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 ή των περιπτώσεων για τις οποίες η διάσκεψη των συμβαλλομένων μερών της σύμβασης θεωρεί ότι επαρκεί η διαφοροποίηση σε υψηλότερο ταξινομικό επίπεδο·

4. για την επιστημονική ονομασία των ταξινομικών κατηγοριών χρησιμοποιείται η τυπική ονοματολογία του παραρτήματος VIII του παρόντος κανονισμού·

5. όπου απαιτείται, ο σκοπός μιας συναλλαγής δηλώνεται με χρήση ενός των κωδικών που περιέχονται στο σημείο 1 του παραρτήματος IX του παρόντος κανονισμού·

6. η πηγή των δειγμάτων δηλώνεται με χρήση ενός των κωδικών που περιέχονται στο σημείο 2 του παραρτήματος IX του παρόντος κανονισμού.

Όταν η χρήση των κωδικών που αναφέρονται στο σημείο 6 εξαρτάται από κριτήρια που θέτει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 338/97 ή ο παρών κανονισμός, πρέπει να πληρούνται τα εν λόγω κριτήρια.

▼M1

Άρθρο 5a

Ειδικό περιεχόμενο αδειών, πιστοποιητικών και αιτήσεων για δείγματα φυτικών ειδών

▼M2

Στην περίπτωση δειγμάτων φυτικών ειδών τα οποία παύουν να πληρούν τις προϋποθέσεις εξαίρεσης από τις διατάξεις της σύμβασης ή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97, σύμφωνα με τις «Ερμηνευτικές σημειώσεις των παραρτημάτων A, B, Γ και Δ» του παραρτήματος του εν λόγω κανονισμού, βάσει της οποίας είχαν νομίμως εξαχθεί και εισαχθεί, η χώρα που πρέπει να αναγράφεται στο τετραγωνίδιο 15 των εντύπων των παραρτημάτων I και III του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 792/2012, στο τετραγωνίδιο 4 των εντύπων του παραρτήματος II του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 792/2012 και στο τετραγωνίδιο 10 των εντύπων του παραρτήματος V του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 792/2012 δύναται να είναι η χώρα στην οποία τα δείγματα έπαυσαν να πληρούν τους όρους εξαίρεσης.

▼M1

Στις περιπτώσεις αυτές, το τετραγωνίδιο που προορίζεται για την καταχώριση των «ειδικών προϋποθέσεων» στην άδεια ή το πιστοποιητικό περιλαμβάνει τη μνεία «Νομίμως εισαχθέν κατ’ εξαίρεση από τις διατάξεις της CITES» και διευκρινίζει σε ποια εξαίρεση αναφέρεται.

▼M7

Άρθρο 5β

Ειδικό περιεχόμενο των αδειών και των πιστοποιητικών για ζώντες ρινόκερους και ζώντες ελέφαντες

Οι άδειες και τα πιστοποιητικά που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 4 ή το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 για την εισαγωγή ή την επανεξαγωγή ζώντων ρινόκερων ή ζώντων ελεφάντων από πληθυσμούς που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β του εν λόγω κανονισμού περιέχουν προϋπόθεση που αναφέρει ότι τα κέρατα ή το ελεφαντόδοντο των ζώων αυτών ή των απογόνων τους δεν επιτρέπεται να αποτελέσουν αντικείμενο εμπορικών συναλλαγών ή εμπορικών δραστηριοτήτων εντός της Ένωσης. Επιπλέον, οι ζώντες ρινόκεροι ή οι ζώντες ελέφαντες των εν λόγω πληθυσμών δεν χρησιμοποιούνται ως κυνηγετικά τρόπαια εκτός της ιστορικής τους εμβέλειας.

▼M2

Άρθρο 6

Παραρτήματα των εντύπων

1.  Εάν σε έντυπο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 2 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 792/2012 επισυνάπτεται παράρτημα ως αναπόσπαστο τμήμα του, η ύπαρξη παραρτήματος και ο αριθμός των σελίδων του αναφέρονται ρητώς στη σχετική άδεια ή πιστοποιητικό και σε κάθε σελίδα του παραρτήματος περιέχονται:

α) ο αριθμός της αδείας ή του πιστοποιητικού και η ημερομηνία έκδοσής του και

β) η υπογραφή και η σφραγίδα ή βούλα της διαχειριστικής αρχής που εξέδωσε την άδεια ή το πιστοποιητικό.

2.  Όταν το έντυπο που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 792/2012 χρησιμοποιείται για περισσότερα του ενός είδη σε μία αποστολή, πρέπει να επισυνάπτεται παράρτημα το οποίο, πέραν των απαιτήσεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, πρέπει, για κάθε ένα από τα είδη της αποστολής, να επαναλαμβάνει το περιεχόμενο των τετραγωνιδίων 8 έως 22 του σχετικού εντύπου καθώς και τα διαστήματα που περιέχονται στο τετραγωνίδιο 27 όπου καταγράφεται η «πραγματικά εισαγόμενη ή (επαν)εξαγόμενη ποσότητα / καθαρή μάζα» και, όπου απαιτείται, ο «αριθμός των νεκρών ζώων κατά την άφιξη».

3.  Όταν το έντυπο που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 3 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 792/2012 χρησιμοποιείται για περισσότερα του ενός είδη, πρέπει να επισυνάπτεται παράρτημα το οποίο, πέραν των απαιτήσεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, πρέπει, για κάθε ένα από τα είδη, να επαναλαμβάνει το περιεχόμενο των τετραγωνιδίων 8 έως 18 του σχετικού εντύπου.

4.  Όταν το έντυπο που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 5 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 792/2012 χρησιμοποιείται για περισσότερα του ενός είδη πρέπει να επισυνάπτεται παράρτημα το οποίο, πέραν των απαιτήσεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, πρέπει, για κάθε ένα από τα είδη, να επαναλαμβάνει το περιεχόμενο των τετραγωνιδίων 4 έως 18 του σχετικού εντύπου.

▼B

Άρθρο 7

Άδειες και πιστοποιητικά που εκδίδονται από τρίτες χώρες

1.  Το άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 2, το άρθρο 5 σημεία 3, 4, 5 και το άρθρο 6 εφαρμόζονται στις αποφάσεις σχετικά με την αποδοχή αδειών και πιστοποιητικών που έχουν εκδοθεί από τρίτες χώρες και αφορούν δείγματα προς εισαγωγή στην Κοινότητα.

2.  Εάν οι άδειες και τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στη παράγραφο 1 αφορούν δείγματα που υπόκεινται σε εθελοντικά καθορισμένες ποσοστώσεις εξαγωγής ή ποσοστώσεις εξαγωγής καθορισμένες από τη διάσκεψη των συμβαλλομένων μερών της σύμβασης, τα εν λόγω έγγραφα γίνονται δεκτά μόνο εφόσον αναφέρουν το συνολικό αριθμό των δειγμάτων που έχουν ήδη εξαχθεί κατά το τρέχον έτος, περιλαμβανομένων εκείνων που καλύπτονται από την άδεια, και την ποσόστωση που αφορά το εκάστοτε είδος.

3.  Πιστοποιητικά επανεξαγωγής εκδοθέντα από τρίτες χώρες γίνονται εφεξής δεκτά μόνο εφόσον αναφέρουν, κατά περίπτωση, τη χώρα προέλευσης και τον αριθμό και την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής άδειας εξαγωγής ή, κατά περίπτωση, τη χώρα της τελευταίας επανεξαγωγής και τον αριθμό και την ημερομηνία έκδοσης του σχετικού πιστοποιητικού επανεξαγωγής, ή εφόσον αιτιολογούν ικανοποιητικά την παράλειψη αυτών των πληροφοριών.

▼M1

4.  Οι άδειες και τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από τρίτες χώρες με κωδικό πηγής «O» γίνονται δεκτά μόνο εφόσον καλύπτουν δείγματα τα οποία ανταποκρίνονται στον ορισμό του προσυμβασιακού δείγματος που διατυπώνεται στο άρθρο 1 σημείο 10 και περιλαμβάνουν είτε την ημερομηνία απόκτησης των δειγμάτων είτε δήλωση ότι τα δείγματα αποκτήθηκαν πριν από συγκεκριμένη ημερομηνία.

▼M2

5.  Οι άδειες εξαγωγής και τα πιστοποιητικά επανεξαγωγής θα πρέπει να επικυρώνονται με την ποσότητα, την υπογραφή και τη σφραγίδα υπαλλήλου της χώρας εξαγωγής ή επανεξαγωγής, στο ειδικό τμήμα επικύρωσης της εξαγωγής του εγγράφου. Εάν το έγγραφο εξαγωγής δεν έχει επικυρωθεί κατά την εξαγωγή, η διαχειριστική αρχή της χώρας εισαγωγής οφείλει να έρθει σε επαφή με τη διαχειριστική αρχή της χώρας εξαγωγής, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν ελαφρυντικές περιστάσεις ή έγγραφα, για να αποφασίσει εάν είναι αποδεκτό το έγγραφο.

▼M6

6.  Οι άδειες εξαγωγής και τα πιστοποιητικά επανεξαγωγής που εκδίδονται από τρίτες χώρες γίνονται αποδεκτά μόνον εάν η αρμόδια αρχή της οικείας τρίτης χώρας βεβαιώσει, κατόπιν σχετικού αιτήματος, με ικανοποιητικές πληροφορίες ότι τα δείγματα αποκτήθηκαν σύμφωνα με τη νομοθεσία για την προστασία των οικείων ειδών.

▼BΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΕΚΔΟΣΗ, ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Άρθρο 8

Έκδοση και χρήση των εγγράφων

▼M2

1.  Τα έντυπα εκδίδονται και χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις και υπό τους όρους του παρόντος κανονισμού και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97, και ιδίως του άρθρου 11 παράγραφοι 1 έως 4 του τελευταίου κανονισμού. Οι άδειες και τα πιστοποιητικά δύναται να εκδίδονται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.

▼B

Προκειμένου να διασφαλίζεται η συμμόρφωση προς τους εν λόγω κανονισμούς και τις διατάξεις περί εφαρμογής τους που θεσπίζουν τα κράτη μέλη, το εκδίδον διαχειριστικό όργανο μπορεί να επιβάλλει διατάξεις, προϋποθέσεις και απαιτήσεις που περιέχονται στα εν λόγω έντυπα.

2.  Η χρήση των εγγράφων γίνεται με την επιφύλαξη άλλων διατυπώσεων που αφορούν τη διακίνηση αγαθών εντός της Κοινότητας, την είσοδο αγαθών στην Κοινότητα, την εξαγωγή ή επανεξαγωγή τους ή την έκδοση των εντύπων που χρησιμοποιούνται για τις εν λόγω διατυπώσεις.

3.  Τα διαχειριστικά όργανα αποφασίζουν σχετικά με την έκδοση αδειών και πιστοποιητικών εντός μηνός από την ημερομηνία υποβολής πλήρως συμπληρωμένης αίτησης.

Ωστόσο, όπου το εκδίδον διαχειριστικό όργανο συμβουλεύεται τρίτα μέρη, η απόφαση λαμβάνεται μόνο μετά την ικανοποιητική ολοκλήρωση αυτών των διαβουλεύσεων. Οι αιτούντες ειδοποιούνται για τυχόν σημαντικές καθυστερήσεις στην προώθηση των αιτήσεών τους.

▼M6

Άρθρο 9

Αποστολές δειγμάτων

Με την επιφύλαξη των άρθρων 31, 38, 44β, 44θ και 44ιστ για κάθε αποστολή δειγμάτων που αποτελούν τμήμα ενός συνολικού φορτίου εκδίδεται χωριστή άδεια εισαγωγής, γνωστοποίηση εισαγωγής, άδεια εξαγωγής ή πιστοποιητικό επανεξαγωγής.

Άρθρο 10

Ισχύς αδειών εισαγωγής και εξαγωγής, πιστοποιητικών επανεξαγωγής, πιστοποιητικών περιοδευουσών εκθέσεων, πιστοποιητικών προσωπικής ιδιοκτησίας, πιστοποιητικών συλλογής δειγμάτων και πιστοποιητικών μουσικών οργάνων

▼B

1.  Η περίοδος ισχύος των αδειών εισαγωγής που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τα άρθρα 20 και 21 δεν υπερβαίνει τους 12 μήνες. Η άδεια εισαγωγής ωστόσο ισχύει μόνο εφόσον συνοδεύεται από αντίστοιχο έγκυρο δικαιολογητικό της χώρας εξαγωγής ή επανεξαγωγής.

▼M1

Όσον αφορά το χαβιάρι από είδη οξυρρύγχου (Acipenseriformes spp.) προερχόμενα από κοινά αποθέματα που υπόκεινται σε ποσοστώσεις εξαγωγής, το οποίο καλύπτεται από άδεια εξαγωγής, η ισχύς των αναφερόμενων στο πρώτο εδάφιο αδειών εισαγωγής δεν υπερβαίνει την τελευταία ημέρα του έτους ποσόστωσης κατά το οποίο έχει ληφθεί και μεταποιηθεί το χαβιάρι ή την τελευταία ημέρα της δωδεκάμηνης περιόδου που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, αναλόγως του ποια είναι προγενέστερη.

Όσον αφορά το χαβιάρι από είδη οξυρρύγχου (Acipenseriformes spp.) που καλύπτεται από πιστοποιητικό επανεξαγωγής, η ισχύς των αναφερόμενων στο πρώτο εδάφιο αδειών εισαγωγής δεν υπερβαίνει την τελευταία ημέρα περιόδου 18 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της αντίστοιχης αρχικής άδειας εξαγωγής ή την τελευταία ημέρα της δωδεκάμηνης περιόδου που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, αναλόγως του ποια είναι προγενέστερη.

▼B

2.  Η περίοδος ισχύος των κοινοτικών αδειών εξαγωγής και των πιστοποιητικών επανεξαγωγής που εκδίδονται βάσει του άρθρου 26 δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες.

▼M1

Όσον αφορά το χαβιάρι από είδη οξυρρύγχου (Acipenseriformes spp.) προερχόμενα από κοινά αποθέματα που υπόκεινται σε ποσοστώσεις εξαγωγής, η ισχύς των αναφερόμενων στο πρώτο εδάφιο αδειών εξαγωγής δεν υπερβαίνει την τελευταία ημέρα του έτους ποσόστωσης κατά το οποίο έχει ληφθεί και μεταποιηθεί το χαβιάρι ή την τελευταία ημέρα της εξάμηνης περιόδου που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, αναλόγως του ποια είναι προγενέστερη.

Όσον αφορά το χαβιάρι από είδη οξυρρύγχου (Acipenseriformes spp.), η ισχύς των αναφερόμενων στο πρώτο εδάφιο πιστοποιητικών επανεξαγωγής δεν υπερβαίνει την τελευταία ημέρα περιόδου 18 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της αντίστοιχης αρχικής άδειας εξαγωγής ή την τελευταία ημέρα της εξάμηνης περιόδου που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, αναλόγως του ποια είναι προγενέστερη.

2α.  Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 δεύτερο εδάφιο και της παραγράφου 2 δεύτερο εδάφιο, το έτος ποσόστωσης είναι εκείνο που συμφωνήθηκε από τη διάσκεψη των μερών της σύμβασης.

▼M6

3.  Η περίοδος ισχύος των πιστοποιητικών περιοδευουσών εκθέσεων, πιστοποιητικών προσωπικής ιδιοκτησίας και πιστοποιητικών μουσικών οργάνων που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τα άρθρα 30, 37 και 44η αντίστοιχα δεν υπερβαίνει τα τρία έτη.

▼M1

3α.  Η περίοδος ισχύος των πιστοποιητικών συλλογής δειγμάτων που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 44α δεν υπερβαίνει τους 6 μήνες. Η ημερομηνία λήξης πιστοποιητικού συλλογής δειγμάτων δεν είναι μεταγενέστερη εκείνης του δελτίου ATA που το συνοδεύει.

▼M1

4.  Μετά τη λήξη τους, οι άδειες και τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2, 3 και 3α θεωρούνται άκυρα.

▼M6

5.  Τα πιστοποιητικά περιοδευουσών εκθέσεων, τα πιστοποιητικά προσωπικής ιδιοκτησίας ή τα πιστοποιητικά μουσικών οργάνων δεν ισχύουν εάν το δείγμα πωληθεί, χαθεί, καταστραφεί ή κλαπεί, ή εάν η ιδιοκτησία του δείγματος μεταφερθεί με άλλο τρόπο ή εάν, στην περίπτωση ζώντων δειγμάτων, το δείγμα έχει αποβιώσει, διαφύγει ή αφεθεί ελεύθερο.

6.  Ο κάτοχος επιστρέφει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, στο εκδίδον διαχειριστικό όργανο το πρωτότυπο και όλα τα αντίγραφα αδειών εισαγωγής, αδειών εξαγωγής, πιστοποιητικών επανεξαγωγής, πιστοποιητικών περιοδευουσών εκθέσεων, πιστοποιητικών προσωπικής ιδιοκτησίας, πιστοποιητικών συλλογής δειγμάτων ή πιστοποιητικών μουσικών οργάνων που έχουν λήξει ή δεν χρησιμοποιήθηκαν ή έχουν πάψει να ισχύουν.

▼B

Άρθρο 11

Ισχύς χρησιμοποιημένων αδειών εισαγωγής και των πιστοποιητικών που αναφέρονται στα άρθρα 47, 48, 49, 60 και 63

1.  Τα αντίγραφα για τον κάτοχο χρησιμοποιημένων αδειών εισαγωγής καθίστανται άκυρα εφόσον:

α) τα ζωντανά δείγματα στα οποία αναφέρονται πεθάνουν·

β) τα ζωντανά ζώα στα οποία αναφέρονται έχουν αποδράσει ή ελευθερωθεί στη φύση·

▼M6

γ) τα δείγματα στα οποία αναφέρονται έχουν χαθεί, καταστραφεί ή κλαπεί·

▼B

δ) οιαδήποτε των καταχωρίσεων στα τετραγωνίδια 3, 6 και 8 του πιστοποιητικού δεν ανταποκρίνονται πλέον στην πραγματικότητα.

2.  Τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στα άρθρα 47, 48, 49 και 63, καθίστανται άκυρα εφόσον:

α) τα ζωντανά δείγματα στα οποία αναφέρονται πεθάνουν·

β) τα ζωντανά ζώα στα οποία αναφέρονται έχουν αποδράσει ή ελευθερωθεί στη φύση·

▼M6

γ) τα δείγματα στα οποία αναφέρονται έχουν χαθεί, καταστραφεί ή κλαπεί·

▼B

δ) οιαδήποτε των καταχωρίσεων στα τετραγωνίδια 2 και 4 του πιστοποιητικού δεν ανταποκρίνεται πλέον στην πραγματικότητα·

▼M1

ε) δεν πληρούνται πλέον οι τυχόν ειδικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στο τετραγωνίδιο 20.

▼M2

3.  Πιστοποιητικά εκδοθέντα σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 63 είναι πιστοποιητικά συναλλαγής, εκτός εάν τα δείγματα που καλύπτουν τα εν λόγω πιστοποιητικά φέρουν αποκλειστική και μόνιμη σήμανση ή, σε περίπτωση νεκρών δειγμάτων που δεν είναι δυνατόν να φέρουν σήμανση, ταυτοποιούνται με άλλο τρόπο.

▼B

Το διαχειριστικό όργανο του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται το δείγμα δύναται επίσης, κατόπιν διαβουλεύσεων με την αντίστοιχη επιστημονική αρχή, να εγκρίνει την έκδοση πιστοποιητικού συναλλαγής, εφόσον θεωρηθεί ότι στην έκδοσή του δεν αντιτίθενται άλλοι παράγοντες σχετικά με τη διατήρηση του είδους.

▼M1

Στις περιπτώσεις όπου εκδίδεται πιστοποιητικό συναλλαγής για να καταστεί δυνατή η διενέργεια περισσότερων συναλλαγών, το πιστοποιητικό ισχύει μόνο στο έδαφος του εκδίδοντος κράτους μέλους. Εφόσον τα πιστοποιητικά συναλλαγών πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε κράτος μέλος διαφορετικό από το εκδίδον κράτος μέλος, εκδίδονται για μία και μόνο συναλλαγή και η ισχύς τους περιορίζεται στη συγκεκριμένη αυτή συναλλαγή. Στο τετραγωνίδιο 20 διευκρινίζεται εάν το πιστοποιητικό καλύπτει μία ή περισσότερες συναλλαγές και το (τα) κράτος(-η) μέλος(-η), στο έδαφος του (των) οποίου(-ων) ισχύει.

▼B

4.  Τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο 48 παράγραφος 1 στοιχείο δ) και στο άρθρο 60 παύουν να ισχύουν όταν τα στοιχεία στο τετραγωνίδιο 1 δεν ανταποκρίνονται πλέον στην πραγματικότητα.

▼M1

5.  Τα έγγραφα που παύουν να ισχύουν σύμφωνα με το παρόν άρθρο επιστρέφονται, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, στο εκδίδον διαχειριστικό όργανο το οποίο, όπου είναι σκόπιμο, δύναται να εκδώσει πιστοποιητικό στο οποίο αναφέρονται οι απαιτούμενες αλλαγές σύμφωνα με το άρθρο 51.

▼B

Άρθρο 12

Ακυρωθέντα, απωλεσθέντα, κλαπέντα, καταστραφέντα ή μη ισχύοντα έγγραφα

1.  Όταν άδεια ή πιστοποιητικό εκδίδονται προς αντικατάσταση εγγράφου που έχει ακυρωθεί, χαθεί, κλαπεί ή καταστραφεί, ή, όταν πρόκειται για άδεια ή πιστοποιητικό επανεξαγωγής, έχει λήξει η ισχύς του, ο αριθμός του αντικατασταθέντος εγγράφου και ο λόγος της αντικατάστασης αναγράφονται στο τετραγωνίδιο με την ένδειξη «ειδικές προϋποθέσεις».

2.  Όταν μια άδεια εξαγωγής ή ένα πιστοποιητικό επανεξαγωγής έχουν ακυρωθεί, χαθεί, κλαπεί ή καταστραφεί, το εκδίδον διαχειριστικό όργανο ενημερώνει σχετικά το διαχειριστικό όργανο της χώρας προορισμού και τη γραμματεία της σύμβασης.

Άρθρο 13

Χρόνος υποβολής αιτήσεων για έγγραφα εισαγωγής και (επαν)εξαγωγής καθώς και για πιστοποιητικά επανεξαγωγής και έναρξη εκτελωνισμού

1.  Οι αιτήσεις για άδεια εισαγωγής, άδεια εξαγωγής ή πιστοποιητικό επανεξαγωγής υποβάλλονται έγκαιρα, λαμβανομένου υπόψη του άρθρου 8 παράγραφος 3, ώστε να είναι δυνατή η έκδοσή τους πριν την εισαγωγή των δειγμάτων στην Κοινότητα ή την εξαγωγή ή επανεξαγωγή τους από αυτήν.

2.  Δεν επιτρέπεται να ξεκινά η διαδικασία εκτελωνισμού των δειγμάτων πριν από την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Άρθρο 14

Ισχύς δικαιολογητικών από τρίτες χώρες

Όταν πρόκειται για εισαγωγή δειγμάτων στην Κοινότητα, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από τρίτες χώρες θεωρούνται έγκυρα μόνο όταν έχουν εκδοθεί και χρησιμοποιηθεί για εξαγωγή ή επανεξαγωγή από αυτή τη χώρα πριν από την τελευταία ημέρα ισχύος τους και χρησιμοποιούνται για εισαγωγή των δειγμάτων στην Κοινότητα εντός έξι μηνών από την ημερομηνία έκδοσής τους.

▼M6

Ωστόσο, τα πιστοποιητικά καταγωγής για τα δείγματα ειδών που απαριθμούνται στο παράρτημα Γ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 μπορούν να χρησιμοποιούνται για την εισαγωγή δειγμάτων στην Ένωση έως και 12 μήνες από την ημερομηνία έκδοσής τους και τα πιστοποιητικά περιοδευουσών εκθέσεων, τα πιστοποιητικά προσωπικής ιδιοκτησίας και τα πιστοποιητικά μουσικών οργάνων μπορούν να χρησιμοποιούνται για την είσοδο δειγμάτων στην Ένωση και για την υποβολή αιτήσεων έκδοσης των πιστοποιητικών αυτών σύμφωνα με τα άρθρα 30, 37 και 44η του παρόντος κανονισμού έως και τρία έτη από την ημερομηνία έκδοσής τους.

▼B

Άρθρο 15

Αναδρομική έκδοση δικαιολογητικών

1.  Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 13 παράγραφος 1 και του άρθρου 14 του παρόντος κανονισμού και με την προϋπόθεση ότι ο εισαγωγέας ή (επαν)εξαγωγέας πληροφορεί το αρμόδιο διαχειριστικό όργανο κατά την άφιξη ή πριν από την αναχώρηση μιας αποστολής για τους λόγους για τους οποίους τα απαραίτητα δικαιολογητικά δεν είναι διαθέσιμα, τα δικαιολογητικά για τα δείγματα ειδών των παραρτημάτων Β και Γ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97, καθώς και για τα δείγματα ειδών του παραρτήματος Α του εν λόγω κανονισμού που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 5 αυτού του κανονισμού μπορούν κατ’ εξαίρεση να εκδοθούν αναδρομικά.

2.  Η προβλεπόμενη στην παράγραφο 1 παρέκκλιση, εφαρμόζεται εφόσον το αρμόδιο διαχειριστικό όργανο του κράτους μέλους, κατόπιν διαβουλεύσεων με τις αρμόδιες αρχές τρίτης χώρας όπου χρειάζεται, διαπιστώνει ότι τυχόν παρατηρηθείσες παρατυπίες δεν οφείλονται στον εισαγωγέα ή τον (επαν)εξαγωγέα και ότι η εισαγωγή/(επαν)εξαγωγή των αντιστοίχων δειγμάτων κατά τα άλλα συμφωνεί προς τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97, τη σύμβαση και την αντίστοιχη νομοθεσία της τρίτης χώρας.

▼M1

Όσον αφορά τα δείγματα που εισάγονται ή (επαν)εξάγονται ως αντικείμενα προσωπικής και οικιακής χρήσης, στα οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις του κεφαλαίου XIV, και όσον αφορά τα ζώντα ζώα προσωπικής ιδιοκτησίας, τα οποία έχουν νομίμως αποκτηθεί και κατέχονται για προσωπικούς, μη εμπορικούς σκοπούς, η παρέκκλιση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 ισχύει επίσης στις περιπτώσεις όπου το αρμόδιο διαχειριστικό όργανο του κράτους μέλους, αφού ζητήσει τη γνώμη της αρμόδιας εκτελεστικής αρχής, βεβαιώνεται ότι πρόκειται αποδεδειγμένα για πραγματικό σφάλμα και ότι δεν έχει υπάρξει απόπειρα εξαπάτησης και ότι η εισαγωγή ή η (επαν)εξαγωγή των σχετικών δειγμάτων είναι σύμφωνη με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 338/97, τη σύμβαση και τη σχετική νομοθεσία τρίτης χώρας.

▼B

3.  Τα έγγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 αναφέρουν σαφώς ότι έχουν εκδοθεί αναδρομικά και τους λόγους της καθυστερημένης έκδοσης.

Σε περίπτωση κοινοτικών αδειών εισαγωγής, κοινοτικών αδειών εξαγωγής ή κοινοτικών πιστοποιητικών επανεξαγωγής, η σχετική αναφορά γίνεται στο τετραγωνίδιο 23.

▼M2

3α.  Για ζωντανά ζώα που κατέχονται προσωπικά, τα οποία έχουν αποκτηθεί νόμιμα και κατέχονται νόμιμα για προσωπικούς, μη εμπορικούς σκοπούς, για τα οποία εκδίδεται άδεια εισαγωγής σύμφωνα με την παράγραφο 2 δεύτερο εδάφιο, απαγορεύονται, για 2 έτη από την ημερομηνία έκδοσης της άδειας, οι εμπορικές δραστηριότητες που καθορίζονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 και δεν χορηγούνται κατά την περίοδο αυτή παρεκκλίσεις για δείγματα των ειδών του παραρτήματος A, όπως προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισμού.

Στην περίπτωση αδειών εισαγωγής που εκδίδονται σύμφωνα με την παράγραφο 2, δεύτερο εδάφιο, για ζωντανά ζώα που κατέχονται προσωπικά και για δείγματα ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 και αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 5 στοιχείο β) του εν λόγω κανονισμού, περιλαμβάνεται στο τετραγωνίδιο 23 η μνεία «κατά παρέκκλιση από το άρθρο 8 παράγραφος 3 ή 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97, απαγορεύονται τουλάχιστον για 2 έτη από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας άδειας οι εμπορικές δραστηριότητες που καθορίζονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 του κανονισμού αυτού».

▼B

4.  Κοινοποιείται στη γραμματεία της σύμβασης η έκδοση αδειών εξαγωγής και πιστοποιητικών επανεξαγωγής σύμφωνα με τα παραγράφους 1, 2 και 3.

Άρθρο 16

Η διαμετακόμιση δειγμάτων μέσω της Κοινότητας

Τα άρθρα 14 και 15 του παρόντος κανονισμού εφαρμόζονται κατ’ αναλογία στα δείγματα ειδών που αναφέρονται στα παραρτήματα Α και Β του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 και διαμετακομίζονται μέσω της Κοινότητας, εφόσον η διαμετακόμιση κατά τα άλλα συμφωνεί προς τις διατάξεις του εν λόγω κανονισμού.

Άρθρο 17

Πιστοποιητικά φυτοϋγειονομικού ελέγχου

1.  Στην περίπτωση τεχνητώς αναπαραγόμενων φυτικών ειδών από τα παραρτήματα Β και Γ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 και τεχνητώς αναπαραχθέντων υβριδίων μη σχολιαζομένων ειδών του παραρτήματος Α, εφαρμόζονται τα ακόλουθα:

α) τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ότι πρέπει να εκδίδεται πιστοποιητικό φυτοϋγειονομικού ελέγχου αντί αδείας εξαγωγής·

β) φυτοϋγειονομικά πιστοποιητικά που εκδίδονται από τρίτες χώρες γίνονται δεκτά αντί αδείας εξαγωγής.

2.  Όπου χρησιμοποιείται πιστοποιητικό φυτοϋγειονομικού ελέγχου σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1, αυτό περιλαμβάνει την επιστημονική ονομασία σε επίπεδο είδους ή, εάν αυτό είναι αδύνατο για τις ταξινομικές κατηγορίες που περιλαμβάνονται κατά οικογένεια στα παραρτήματα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97, σε επίπεδο γένους.

Ωστόσο τεχνητώς αναπαραχθείσες ορχιδέες και κακτοειδή του παραρτήματος Β του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 μπορούν να αναφέρονται ως έχουν.

Τα πιστοποιητικά φυτοϋγειονομικού ελέγχου πρέπει επίσης να αναφέρουν τον τύπο και την ποσότητα των δειγμάτων και να φέρουν σφραγίδα, βούλα ή άλλη ειδική ένδειξη με την οποία να δηλώνεται ότι «τα δείγματα έχουν αναπαραχθεί τεχνητώς, συμφώνως προς τη σύμβαση».

Άρθρο 18

Απλοποιημένες διαδικασίες για το εμπόριο ορισμένων βιολογικών δειγμάτων

1.  Εφόσον οι εμπορικές συναλλαγές έχουν ανύπαρκτες ή αμελητέες επιπτώσεις στη διατήρηση του εκάστοτε είδους, μπορεί να χρησιμοποιηθούν απλοποιημένες διαδικασίες, βάσει της έκδοσης τυποποιημένων αδειών και πιστοποιητικών για τα βιολογικά δείγματα του τύπου και του μεγέθους που αναφέρει το παράρτημα ΧΙ όταν τα εν λόγω δείγματα πρέπει να χρησιμοποιηθούν επειγόντως για το είδος της χρήσης που ορίζει το εν λόγω παράρτημα και εφόσον πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:

α) κάθε κράτος μέλος οφείλει να διατηρεί μητρώο προσώπων και φορέων που ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο απλοποιημένων διαδικασιών, εφεξής «καταχωρισμένα πρόσωπα και φορείς», καθώς και των ειδών που δύνανται να εμπορεύονται βάσει των απλοποιημένων διαδικασιών, το οποίο επανεξετάζεται από το διαχειριστικό όργανο ανά πενταετία·

β) τα κράτη μέλη οφείλουν να παρέχουν εν μέρει συμπληρωμένες άδειες και πιστοποιητικά σε καταχωρισμένα πρόσωπα και φορείς·

γ) τα κράτη μέλη οφείλουν να επιτρέπουν στα καταχωρισμένα πρόσωπα και φορείς να αναγράφουν ειδικές πληροφορίες στην όψη της άδειας ή του πιστοποιητικού, εφόσον το διαχειριστικό όργανο του αντίστοιχου κράτους μέλους έχει αναφέρει στο τετραγωνίδιο 23, σε αντίστοιχη θέση ή σε παράρτημα της άδειας ή του πιστοποιητικού, τα ακόλουθα:

i) κατάλογο των τετραγωνιδίων που τα καταχωρισμένα πρόσωπα και φορείς εξουσιοδοτούνται να συμπληρώνουν για έκαστη αποστολή·

ii) το σημείο στο οποίο πρέπει να υπογράφει το πρόσωπο που συμπλήρωσε το έγγραφο.

Εάν ο κατάλογος που αναφέρεται στο στοιχείο γ) σημείο i) περιλαμβάνει τετραγωνίδιο για τις επιστημονικές ονομασίες, το διαχειριστικό όργανο συμπεριλαμβάνει κατάλογο εγκεκριμένων ειδών στην όψη της άδειας ή του πιστοποιητικού ή σε σχετικό παράρτημα.

2.  Η καταχώριση εκπροσώπων και φορέων πραγματοποιείται μόνο εφόσον αρμόδια επιστημονική αρχή έχει αποφανθεί σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α), το άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο α), το άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο α) και το άρθρο 5 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 ότι οι πολλαπλές συναλλαγές που αφορούν τα βιολογικά δείγματα τα οποία αναφέρονται στο παράρτημα ΧΙ του παρόντος κανονισμού δεν αναμένεται να έχουν επιβλαβείς επιπτώσεις στην κατάσταση διατήρησης του εν λόγω είδους.

3.  Το δοχείο εντός του οποίου αποστέλλονται τα βιολογικά δείγματα που αναφέρονται στη παράγραφο 1 φέρει ετικέτα με την ένδειξη «Muestras biológicas CITES», ή «CITES Biological Samples», ή «Échantillons biologiques CITES» και τον αριθμό του εγγράφου που εκδίδεται σύμφωνα με τη σύμβαση.

Άρθρο 19

Απλοποιημένες διαδικασίες για την εξαγωγή ή την επανεξαγωγή νεκρών δειγμάτων

1.  Σε περίπτωση εξαγωγής ή επανεξαγωγής νεκρών δειγμάτων ειδών, συμπεριλαμβανομένων οιωνδήποτε μερών ή προϊόντων αυτών, που αναφέρονται στα παραρτήματα Β και Γ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97, τα κράτη μέλη δύνανται να επιτρέπουν τη χρήση απλοποιημένων διαδικασιών, με βάση την έκδοση τυποποιημένων αδειών εξαγωγής ή πιστοποιητικών επανεξαγωγής, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) πρέπει να πιστοποιείται από αρμόδια επιστημονική αρχή ότι ανάλογη εξαγωγή ή επανεξαγωγή δεν θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στη διατήρηση του εκάστοτε είδους·

β) κάθε κράτος μέλος οφείλει να τηρεί μητρώο προσώπων και φορέων, εφεξής «καταχωρισμένα πρόσωπα και φορείς», που ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο απλοποιημένων διαδικασιών, καθώς και των ειδών που δύνανται να εμπορεύονται βάσει των εν λόγω διαδικασιών, το οποίο επανεξετάζεται από το διαχειριστικό όργανο ανά πενταετία·

γ) τα κράτη μέλη οφείλουν να παρέχουν εν μέρει συμπληρωμένες άδειες και πιστοποιητικά σε καταχωρισμένα πρόσωπα και φορείς·

δ) τα κράτη μέλη έχουν υποχρέωση να επιτρέπουν στα καταχωρισμένα πρόσωπα ή φορείς να αναγράφουν ειδικές πληροφορίες στα τετραγωνίδια 3, 5, 8 και 9 ή 10 της άδειας ή του πιστοποιητικού εφόσον πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

i) υπογράφουν τη συμπληρωμένη αίτηση ή το πιστοποιητικό στο τετραγωνίδιο 23·

ii) αποστείλουν πάραυτα αντίγραφο της αδείας ή του πιστοποιητικού στο διαχειριστικό όργανο που το εξέδωσε·

iii) διατηρούν αρχεία που τίθενται στη διάθεση του αρμόδιου διαχειριστικού οργάνου κατόπιν αίτησης και περιέχουν πληροφορίες για τα πωληθέντα δείγματα (συμπεριλαμβάνοντας την ονομασία του είδους, τον τύπο του δείγματος, την πηγή του δείγματος), τις ημερομηνίες πώλησης και τις επωνυμίες και διευθύνσεις των προσώπων στα οποία πωλήθηκαν.

2.  Η εξαγωγή ή επανεξαγωγή που αναφέρεται στην παράγραφο 1 πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφοι 4 και 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97.ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΑΔΕΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Άρθρο 20

Αιτήσεις

1.  Ο αιτών, όπου ενδείκνυται, συμπληρώνει τα τετραγωνίδια 1, 3 έως 6 και 8 έως 23 του εντύπου αίτησης και τα τετραγωνίδια 1, 3, 4, 5 και 8 έως 22 του πρωτοτύπου και όλων των αντιγράφων. Εντούτοις, τα κράτη μέλη μπορούν να ορίσουν ότι πρέπει να συμπληρώνεται μόνο η αίτηση, η οποία επομένως είναι δυνατόν να αναφέρεται σε περισσότερες από μία αποστολές.

2.  Τα δεόντως συμπληρωμένα έντυπα υποβάλλονται στο διαχειριστικό όργανο του κράτους μέλους προορισμού και περιέχουν τις πληροφορίες και συνοδεύονται από τα δικαιολογητικά που θεωρεί απαραίτητα η αρμόδια αρχή για να καθορίσει εάν πρέπει να εκδώσει άδεια βάσει του άρθρου 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97.

Η παράλειψη πληροφοριών από την αίτηση πρέπει να αιτιολογείται.

3.  Όταν υποβάλλεται αίτηση για άδεια σχετικά με δείγματα για τα οποία προηγούμενη αίτηση είχε απορριφθεί, ο αιτών οφείλει να ενημερώνει το διαχειριστικό όργανο για την προγενέστερη απόρριψη.

4.  Για τις εκδόσεις αδειών που αφορούν δείγματα τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 64 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως στ), το διαχειριστικό όργανο διαπιστώνει ότι ικανοποιήθηκαν οι απαιτήσεις περί επισήμανσης που αναφέρονται στο άρθρο 66.

▼M1

Άρθρο 20a

Απόρριψη αιτήσεων για άδειες εισαγωγής

Τα κράτη μέλη απορρίπτουν τις αιτήσεις έκδοσης αδειών εισαγωγής για χαβιάρι και σάρκα ειδών οξυρρύγχου (Acipenseriformes spp.) προερχόμενων από κοινά αποθέματα, εκτός εάν έχουν καθοριστεί ποσοστώσεις εξαγωγής για τα είδη αυτά με τη διαδικασία που εγκρίθηκε από τη διάσκεψη των μερών της σύμβασης.

▼B

Άρθρο 21

Έκδοση αδειών εισαγωγής και είδη που περιλαμβάνονται στο προσάρτημα Ι της σύμβασης και αναφέρονται στο παράρτημα A του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97

Όταν πρόκειται για άδεια εισαγωγής που εκδίδεται για δείγματα περιλαμβανόμενα στο προσάρτημα I της σύμβασης και εγγεγραμμένα στο παράρτημα Α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97, το αντίγραφο για τη χώρα εξαγωγής ή επανεξαγωγής μπορεί να επιστραφεί στον αιτούντα για να το υποβάλει στο διαχειριστικό όργανο της χώρας εξαγωγής ή επανεξαγωγής, για την έκδοση άδειας εξαγωγής ή πιστοποιητικού επανεξαγωγής. Το πρωτότυπο της άδειας εισαγωγής, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο ii) του εν λόγω κανονισμού διατηρείται μέχρις ότου προσκομιστεί η αντίστοιχη άδεια εξαγωγής ή πιστοποιητικό επανεξαγωγής.

Όταν το αντίγραφο για τη χώρα εξαγωγής ή επανεξαγωγής δεν επιστρέφεται στον αιτούντα, αυτός λαμβάνει γραπτή δήλωση η οποία αναφέρει το γεγονός ότι πρόκειται να εκδοθεί άδεια εισαγωγής και τις προϋποθέσεις έκδοσής της.

Άρθρο 22

Έγγραφα που παραδίδει ο εισαγωγέας στο τελωνείο

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 53, ο εισαγωγέας ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του παραδίδει στο μεθοριακό τελωνείο εισαγωγής στην Κοινότητα το οποίο ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97:

α) το πρωτότυπο της άδειας εισαγωγής (έντυπο αριθ. 1)·

β) το «αντίγραφο για τον κάτοχο της άδειας» (έντυπο αριθ. 2)·

γ) όπου αυτό καθορίζεται στην άδεια εισαγωγής, οποιοδήποτε δικαιολογητικό από την χώρα εξαγωγής ή επανεξαγωγής.

Όπου ενδείκνυται, ο εισαγωγέας ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του αναφέρει τον αριθμό φορτωτικής ή δελτίου αεροπορικής αποστολής στο τετραγωνίδιο 26.

Άρθρο 23

Τελωνειακή διαδικασία

Το τελωνείο που αναφέρεται στο άρθρο 22 ή, κατά περίπτωση, στο άρθρο 53 παράγραφος 1, αφού συμπληρώσει το τετραγωνίδιο 27 στο πρωτότυπο της άδειας εισαγωγής (έντυπο αριθ. 1) και στο «αντίγραφο κατόχου αδείας» (έντυπο αριθ. 2), επιστρέφει το δεύτερο στον εισαγωγέα ή στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του.

Το πρωτότυπο της άδειας εισαγωγής (έντυπο αριθ. 1) και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο προερχόμενο από τη χώρα εξαγωγής ή επανεξαγωγής διαβιβάζεται σύμφωνα με το άρθρο 45.ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Άρθρο 24

Έγγραφα που παραδίδει ο εισαγωγέας στο τελωνείο

1.  Ο εισαγωγέας ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του οφείλουν, όπου είναι σκόπιμο, να συμπληρώνουν τα τετραγωνίδια 1 έως 13 που περιέχονται στο πρωτότυπο της κοινοποίησης εισαγωγής (έντυπο αριθ. 1) και στο «αντίγραφο για τον εισαγωγέα» (έντυπο αριθ. 2) της γνωστοποίησης εισαγωγής και, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 25, να τα παραδίδουν μαζί με δικαιολογητικά που προέρχονται από τη χώρα εξαγωγής ή επανεξαγωγής, στο μεθοριακό τελωνείο εισαγωγής στην Κοινότητα που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97.

2.  Στην περίπτωση γνωστοποιήσεων εισαγωγής που σχετίζονται με δείγματα ειδών που αναφέρονται στο παράρτημα Γ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97, τα τελωνεία δύνανται, όπου αυτό είναι απαραίτητο, να κατακρατούν τα δείγματα αυτά έως ότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες εξακρίβωσης της εγκυρότητας των συνοδευτικών εγγράφων που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 στοιχεία α) και β) του κανονισμού αυτού.

Άρθρο 25

Τελωνειακή διαδικασία

Το τελωνείο που αναφέρεται στο άρθρο 24 ή, κατά περίπτωση, στο άρθρο 53 παράγραφος 1, αφού συμπληρώσει το τετραγωνίδιο 14 που περιέχεται στο πρωτότυπο της κοινοποίησης εισαγωγής (έντυπο αριθ. 1) και στο «αντίγραφο για τον εισαγωγέα» (έντυπο αριθ. 2), επιστρέφει το δεύτερο στον εισαγωγέα ή στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του.

Το πρωτότυπο της κοινοποίησης εισαγωγής (έντυπο αριθ. 1) και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο προερχόμενο από τη χώρα εξαγωγής ή επανεξαγωγής διαβιβάζεται σύμφωνα με το άρθρο 45.ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΑΔΕΙΕΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΗΣ

Άρθρο 26

Αιτήσεις

1.  Ο αιτών οφείλει, όπου ενδείκνυται, να συμπληρώνει τα τετραγωνίδια 1, 3, 4, 5 και 8 έως 23 του εντύπου αίτησης και τα τετραγωνίδια 1, 3, 4, 5 και 8 έως 22 του πρωτοτύπου και όλων των αντιγράφων. Εντούτοις, τα κράτη μέλη μπορούν να ορίσουν ότι πρέπει να συμπληρώνεται μόνο η αίτηση, η οποία επομένως είναι δυνατόν να αναφέρεται σε περισσότερες από μία αποστολές.

2.  Τα δεόντως συμπληρωμένα έντυπα υποβάλλονται στο διαχειριστικό όργανο του κράτους μέλους εντός της επικράτειας του οποίου βρίσκονται τα δείγματα, περιέχουν τις πληροφορίες και συνοδεύονται από τα δικαιολογητικά που θεωρεί απαραίτητα η αρμόδια αρχή για να καθορίσει εάν πρέπει να εκδώσει άδεια ή πιστοποιητικό βάσει του άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97.

Η παράλειψη πληροφοριών από την αίτηση πρέπει να αιτιολογείται.

3.  Όταν υποβάλλεται αίτηση για άδεια εξαγωγής ή πιστοποιητικό επανεξαγωγής δειγμάτων για τα οποία είχε απορριφθεί προηγούμενη αίτηση, ο αιτών οφείλει να ενημερώσει το διαχειριστικό όργανο για την εν λόγω απόρριψη.

4.  Για τις άδειες εξαγωγής και τα πιστοποιητικά επανεξαγωγής που αφορούν δείγματα τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 65, το διαχειριστικό όργανο διαπιστώνει ότι έχουν τηρηθεί οι απαιτήσεις περί επισήμανσης που ορίζονται στο άρθρο 66.

5.  Όταν για να δικαιολογηθεί η αίτηση για πιστοποιητικό επανεξαγωγής, υποβάλλεται το «αντίγραφο για τον κάτοχο της άδειας» μιας άδειας εισαγωγής, το «αντίγραφο εισαγωγέα» μιας κοινοποίησης εισαγωγής ή πιστοποιητικό που εκδίδεται βάσει των ανωτέρω, το σχετικό δικαιολογητικό επιστρέφεται στον αιτούντα μόνο εφόσον τροποποιηθεί ο αριθμός δειγμάτων για τα οποία εξακολουθεί να ισχύει.

Το σχετικό δικαιολογητικό δεν επιστρέφεται στον αιτούντα εάν το πιστοποιητικό επανεξαγωγής παρέχεται για το συνολικό αριθμό των δειγμάτων για τα οποία ισχύει ή όταν αντικαθίσταται σύμφωνα με το άρθρο 51.

6.  Το διαχειριστικό όργανο επικυρώνει την ισχύ κάθε συνοδευτικού δικαιολογητικού, όπου είναι απαραίτητο σε συνεννόηση με διαχειριστικό όργανο άλλου κράτους μέλους.

7.  Οι παράγραφοι 5 και 6 εφαρμόζονται επίσης όταν ένα πιστοποιητικό υποβάλλεται για να δικαιολογηθεί η αίτηση άδειας εξαγωγής.

8.  Όταν, υπό την επίβλεψη διαχειριστικού οργάνου κράτους μέλους, τα δείγματα έχουν επισημανθεί χωριστά ώστε να διευκολύνεται η αναφορά στα έγγραφα των παραγράφων 5 και 7, τα εν λόγω έγγραφα δεν απαιτείται να επιδεικνύονται κατά την υποβολή της αίτησης, εφόσον στην αίτηση αναφέρεται ο αριθμός τους.

9.  Ελλείψει των δικαιολογητικών που αναφέρονται στις παραγράφους 5 έως 8, το διαχειριστικό όργανο επικυρώνει τη νόμιμη εισαγωγή ή την απόκτηση στην Κοινότητα των δειγμάτων που πρόκειται να εξαχθούν/επανεξαχθούν, όπου είναι απαραίτητο σε συνεννόηση με διαχειριστικό όργανο άλλου κράτους μέλους.

10.  Όπου, για τους σκοπούς των παραγράφων 3 έως 9, ένα διαχειριστικό όργανο συνεννοείται με διαχειριστικό όργανο άλλου κράτους μέλους, το δεύτερο οφείλει να απαντήσει εντός μιας εβδομάδος.

▼M1

Άρθρο 26a

Απόρριψη αιτήσεων για άδειες εξαγωγής

Τα κράτη μέλη απορρίπτουν τις αιτήσεις έκδοσης αδειών εξαγωγής για χαβιάρι και σάρκα ειδών οξυρρύγχου (Acipenseriformes spp.) προερχόμενων από κοινά αποθέματα, εκτός εάν έχουν καθοριστεί ποσοστώσεις εξαγωγής για τα είδη αυτά με τη διαδικασία που εγκρίθηκε από τη διάσκεψη των μερών της σύμβασης.

▼B

Άρθρο 27

Έγγραφα που παραδίδονται από τον (επαν)εξαγωγέα στο τελωνείο

Ο (επαν)εξαγωγέας ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του παραδίδει το πρωτότυπο της άδειας εξαγωγής ή του πιστοποιητικού επανεξαγωγής (έντυπο αριθ. 1) και το αντίγραφο για τον κάτοχο της άδειας (έντυπο αριθ. 2) και το αντίγραφο προς επιστροφή στο εκδίδον διαχειριστικό όργανο (έντυπο αριθ. 3) στο τελωνείο που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97.

Όπου ενδείκνυται, ο (επαν)εξαγωγέας ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του αναφέρει τον αριθμό φορτωτικής ή δελτίου αεροπορικής αποστολής στο τετραγωνίδιο 26.

Άρθρο 28

Τελωνειακή διαδικασία

Το τελωνείο που αναφέρεται στο άρθρο 27, αφού συμπληρώσει το τετραγωνίδιο 27, επιστρέφει το πρωτότυπο της άδειας εξαγωγής ή του πιστοποιητικού επανεξαγωγής (έντυπο αριθ. 1) και το αντίγραφο για τον κάτοχο της άδειας (έντυπο αριθ. 2) στον (επαν)εξαγωγέα ή στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του.

Το αντίγραφο προς επιστροφή στο εκδίδον διαχειριστικό όργανο (έντυπο αριθ. 3) της άδειας εξαγωγής ή του πιστοποιητικού επανεξαγωγής διαβιβάζεται σύμφωνα με το άρθρο 45.

Άρθρο 29

Προέκδοση αδειών για φυτώρια

Όταν, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που εγκρίθηκαν από τη διάσκεψη των συμβαλλομένων μερών της σύμβασης, ένα κράτος μέλος καταχωρίζει σε μητρώα φυτώρια που εξάγουν τεχνητώς αναπαραχθέντα δείγματα ειδών εγγεγραμμένων στο παράρτημα Α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97, μπορεί να διαθέτει στα οικεία φυτώρια τυποποιημένες άδειες εξαγωγής για είδη που αναφέρονται στα παραρτήματα Α και Β του εν λόγω κανονισμού.

Στο τετραγωνίδιο 23 των εν λόγω τυποποιημένων αδειών εξαγωγής αναφέρεται ο αριθμός καταχώρισης του φυτώριου καθώς και η ακόλουθη δήλωση:

«άδεια έγκυρη μόνο για τεχνητώς αναπαραχθέντα φυτά σύμφωνα με το ψήφισμα της διάσκεψης CITES 11.11 (Αναθ. CoP13). Έγκυρη μόνο για τις ακόλουθες ταξινομικές κατηγορίες: . . .».ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΕΥΟΥΣΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

Άρθρο 30

Έκδοση

1.  Τα κράτη μέλη μπορούν να εκδίδουν πιστοποιητικό περιοδεύουσας έκθεσης για νομίμως αποκτηθέντα δείγματα, τα οποία αποτελούν μέρος περιοδεύουσας έκθεσης και τα οποία πληρούν μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) έχουν γεννηθεί και εκτραφεί σε αιχμαλωσία σύμφωνα με τα άρθρα 54 και 55 ή αποτέλεσαν αντικείμενο τεχνητής αναπαραγωγής σύμφωνα με το άρθρο 56·

β) αποκτήθηκαν ή εισήχθησαν στην Κοινότητα πριν από την εφαρμογή των διατάξεων που σχετίζονται με τα είδη τα οποία αναφέρονται στα προσαρτήματα Ι, ΙΙ ή ΙΙΙ της σύμβασης ή το παράρτημα Γ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3626/82 ή τα παραρτήματα Α, Β και Γ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97.

2.  Όσον αφορά τα ζωντανά ζώα, το πιστοποιητικό περιοδεύουσας έκθεσης καλύπτει αποκλειστικά και μόνο ένα δείγμα.

3.  Το συμπληρωματικό φύλλο επισυνάπτεται στο πιστοποιητικό της περιοδεύουσας έκθεσης για χρήση σύμφωνα με το άρθρο 35.

▼M2

4.  Στην περίπτωση δειγμάτων εκτός των ζωντανών ζώων, η διαχειριστική αρχή θα πρέπει να επισυνάπτει στο πιστοποιητικό περιοδεύουσας έκθεσης δελτίο απογραφής το οποίο συνοψίζει για κάθε δείγμα όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται από τα τετραγωνίδια 8 έως 18 του υποδείγματος εντύπου που αναφέρεται στο παράρτημα III του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 792/2012.

▼B

Άρθρο 31

Χρήση

Το πιστοποιητικό περιοδεύουσας έκθεσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως:

1. άδεια εισαγωγής σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97·

2. έκθεση εξαγωγής ή πιστοποιητικό επανεξαγωγής σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97·

▼M1

3. πιστοποιητικό σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 αποκλειστικά και μόνο για να επιτραπεί η έκθεση των δειγμάτων στο κοινό για εμπορικούς σκοπούς.

▼B

Άρθρο 32

Εκδίδουσα αρχή

1.  Εφόσον η περιοδεύουσα έκθεση προέρχεται από την Κοινότητα, εκδίδουσα αρχή για το πιστοποιητικό της περιοδεύουσας έκθεσης είναι το διαχειριστικό όργανο του κράτους μέλους από το οποίο προέρχεται η περιοδεύουσα έκθεση.

2.  Εφόσον η περιοδεύουσα έκθεση προέρχεται από τρίτη χώρα, εκδίδουσα αρχή για το πιστοποιητικό περιοδεύουσας έκθεσης είναι το διαχειριστικό όργανο του κράτους μέλους του αρχικού προορισμού της και η έκδοση αυτού του πιστοποιητικού βασίζεται στις διατάξεις για τα αντίστοιχα πιστοποιητικά που εκδίδονται από τη χώρα αυτή.

3.  Εφόσον, κατά τη διαμονή σε κράτος μέλος, ζώο το οποίο καλύπτεται από το πιστοποιητικό περιοδεύουσας έκθεσης γεννήσει απογόνους, το διαχειριστικό όργανο του συγκεκριμένου κράτους μέλους ενημερώνεται και εκδίδει άδεια ή πιστοποιητικό κατά περίπτωση.

Άρθρο 33

Προϋποθέσεις για τα δείγματα

1.  Εφόσον δείγμα καλύπτεται από πιστοποιητικό περιοδεύουσας έκθεσης, πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) το δείγμα πρέπει να έχει καταχωρισθεί από το εκδίδον διαχειριστικό όργανο·

β) το δείγμα πρέπει να επιστραφεί στο κράτος μέλος στο οποίο έχει καταχωρισθεί πριν από την ημερομηνία λήξης του πιστοποιητικού·

γ) το δείγμα πρέπει να φέρει αποκλειστική και μόνιμη σήμανση σύμφωνα με το άρθρο 66 στην περίπτωση των ζωντανών ζώων ή να προσδιορίζεται με διαφορετικό τρόπο έτσι ώστε οι αρχές εκάστου κράτους μέλους εντός του οποίου εισέρχεται το δείγμα να είναι σε θέση να διαπιστώσουν ότι το πιστοποιητικό αντιστοιχεί στο δείγμα το οποίο εισάγεται ή εξάγεται.

2.  Στην περίπτωση των πιστοποιητικών για περιοδεύουσες εκθέσεις που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 2, τα στοιχεία α) και β) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου δεν ισχύουν. Σε ανάλογες περιπτώσεις το πιστοποιητικό περιλαμβάνει το ακόλουθο κείμενο στο τετραγωνίδιο 20:

«Το παρόν πιστοποιητικό ισχύει μόνο εφόσον συνοδεύεται από πρωτότυπο πιστοποιητικό για περιοδεύουσα έκθεση το οποίο έχει εκδοθεί από τρίτη χώρα.»

Άρθρο 34

Αιτήσεις

1.  Ο αιτών πιστοποιητικό για περιοδεύουσα έκθεση συμπληρώνει, όπου αυτό ενδείκνυται, τα τετραγωνίδια 3 και 9 έως 18 του εντύπου της αίτησης (έντυπο αριθ. 3) και τα τετραγωνίδια 3 και 9 έως 18 του πρωτοτύπου και όλων των αντιγράφων.

Τα κράτη μέλη δύνανται, εντούτοις, να επιτρέψουν τη συμπλήρωση μόνο του εντύπου της αίτησης, στις περιπτώσεις για τις οποίες η αίτηση ενδεχομένως αφορά περισσότερα από ένα πιστοποιητικά.

2.  Η δεόντως συμπληρωθείσα αίτηση υποβάλλεται στο διαχειριστικό όργανο του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκονται τα δείγματα, ή στην περίπτωση που αναφέρεται στο άρθρο 32 παράγραφος 2, στο διαχειριστικό όργανο του κράτους μέλους του πρώτου προορισμού, από κοινού με τις απαραίτητες πληροφορίες και δικαιολογητικά που το διαχειριστικό όργανο θεωρεί αναγκαία για να αποφασίσει κατά πόσο πρέπει να εκδοθεί πιστοποιητικό.

Η παράλειψη πληροφοριών από την αίτηση πρέπει να δικαιολογείται.

3.  Όταν υποβάλλεται αίτηση πιστοποιητικού σχετικά με δείγματα για τα οποία είχε ήδη απορριφθεί η προηγούμενη αίτηση, ο αιτών οφείλει να ενημερώνει το διαχειριστικό όργανο για την προγενέστερη απόρριψη.

Άρθρο 35

Έγγραφα που παραδίδονται από τον κάτοχο στο τελωνείο

1.  Ο κάτοχος πιστοποιητικού περιοδεύουσας έκθεσης το οποίο εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 1, ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπό του παραδίδει το πρωτότυπο του εν λόγω πιστοποιητικού (έντυπο αριθ. 1) και το πρωτότυπο και αντίγραφο του συμπληρωματικού φύλλου προς διακρίβωση στο αρμόδιο τελωνείο σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97.

Το τελωνείο, μετά τη συμπλήρωση του συμπληρωματικού δελτίου, επιστρέφει τα αρχικά έγγραφα στον κάτοχο ή στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του, επικυρώνει το αντίγραφο του συμπληρωματικού φύλλου και διαβιβάζει το επικυρωμένο αντίγραφο στο αντίστοιχο διαχειριστικό όργανο σύμφωνα με το άρθρο 45.

2.  Για τα πιστοποιητικά περιοδευουσών εκθέσεων που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 2, εφαρμόζεται η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου, προβλέποντας επιπλέον ότι ο κάτοχος του πιστοποιητικού ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του υποβάλλουν επίσης το πρωτότυπο πιστοποιητικό και το συμπληρωματικό φύλλο που έχει εκδώσει τρίτη χώρα προς εξακρίβωση.

Το τελωνείο, μετά τη συμπλήρωση και των δύο συμπληρωματικών φύλλων, επιστρέφει τα πρωτότυπα πιστοποιητικά περιοδευουσών εκθέσεων και τα συμπληρωματικά φύλλα στον εισαγωγέα ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του και διαβιβάζει επικυρωμένο αντίγραφο του συμπληρωματικού φύλλου του πιστοποιητικού που εξέδωσε το διαχειριστικό όργανο του κράτους μέλους στο προαναφερόμενο διαχειριστικό όργανο σύμφωνα με το άρθρο 45.

Άρθρο 36

Αντικατάσταση των πιστοποιητικών

Πιστοποιητικό περιοδεύουσας έκθεσης το οποίο έχει χαθεί, κλαπεί ή καταστραφεί, αντικαθίσταται αποκλειστικά και μόνο από το εκδίδον όργανο.

▼M1

Το έγγραφο αντικατάστασης φέρει τον ίδιο αριθμό, εάν είναι δυνατόν, και την ίδια ημερομηνία ισχύος με το πρωτότυπο και περιλαμβάνει, στο τετραγωνίδιο 20, μια από τις ακόλουθες μνείες:

«Το παρόν πιστοποιητικό είναι γνήσιο αντίγραφο του πρωτοτύπου» ή «Το παρόν πιστοποιητικό ακυρώνει και αντικαθιστά το πρωτότυπο που φέρει τον αριθμό xxxx και εκδόθηκε στις xx/xx/xxxx».

▼BΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Άρθρο 37

Έκδοση πιστοποιητικών

▼M2

1.  Τα κράτη μέλη μπορούν να εκδίδουν πιστοποιητικά προσωπικής ιδιοκτησίας για τον νόμιμο κύριο ή για τον νομίμως αποκτήσαντα ζωντανά ζώα, τα οποία κατέχονται για προσωπικούς μη εμπορικούς σκοπούς.

▼B

2.  Ένα πιστοποιητικό προσωπικής ιδιοκτησίας καλύπτει αποκλειστικά και μόνο ένα δείγμα.

3.  Το συμπληρωματικό φύλλο επισυνάπτεται στο πιστοποιητικό για χρήση σύμφωνα με το άρθρο 42.

Άρθρο 38

Χρήση

Εφόσον το δείγμα το οποίο καλύπτει το πιστοποιητικό συνοδεύεται από το νόμιμο ιδιοκτήτη του, το πιστοποιητικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως:

1. άδεια εισαγωγής σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97·

2. άδεια εξαγωγής ή πιστοποιητικό επανεξαγωγής σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97, εφόσον συμφωνεί με αυτό η χώρα προορισμού.

Άρθρο 39

Εκδίδουσα αρχή

1.  Εφόσον το δείγμα προέρχεται από την Κοινότητα, εκδίδουσα αρχή για τα πιστοποιητικά προσωπικής ιδιοκτησίας είναι το διαχειριστικό όργανο του κράτους μέλους στο έδαφος του οποίου βρίσκεται το είδος.

2.  Εφόσον το είδος εισάγεται από τρίτη χώρα, εκδίδουσα αρχή του πιστοποιητικού προσωπικής ιδιοκτησίας είναι το διαχειριστικό όργανο του κράτους μέλους αρχικού προορισμού και το πιστοποιητικό αυτό εκδίδεται εφόσον παρασχεθεί ισότιμο έγγραφο από την αντίστοιχη τρίτη χώρα.

3.  Το πιστοποιητικό προσωπικής ιδιοκτησίας περιλαμβάνει το ακόλουθο κείμενο στο τετραγωνίδιο 23 ή σε παράρτημά του:

«Ισχύει για πολλαπλές διασυνοριακές διελεύσεις εφόσον το δείγμα συνοδεύεται από τον ιδιοκτήτη του. Το πρωτότυπο του εντύπου πρέπει να διατηρείται από τον νόμιμο ιδιοκτήτη.

Το δείγμα που καλύπτεται από το παρόν πιστοποιητικό δεν επιτρέπεται να πωληθεί ή να μεταφερθεί με άλλο τρόπο, εκτός εάν τηρούνται οι διατάξεις του άρθρου 43 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 865/2006 της Επιτροπής. Το παρόν πιστοποιητικό δεν μεταβιβάζεται. Εάν το δείγμα πεθάνει, κλαπεί, καταστραφεί, χαθεί, πωληθεί ή εκχωρηθεί η ιδιοκτησία του με άλλο τρόπο, το πιστοποιητικό θα πρέπει να επιστραφεί πάραυτα στο διαχειριστικό όργανο που το εξέδωσε.

Το παρόν πιστοποιητικό ισχύει μόνο εφόσον συνοδεύεται από συμπληρωματικό φύλλο, το οποίο πρέπει να σφραγίζεται και να υπογράφεται από το τελωνείο σε κάθε συνοριακή διέλευση.

Το παρόν πιστοποιητικό ουδόλως επηρεάζει το δικαίωμα των κρατών να υιοθετούν αυστηρότερα εσωτερικά μέτρα όσον αφορά στους περιορισμούς ή στις προϋποθέσεις για την κατοχή/διατήρηση ζωντανών ζώων.»

4.  Εφόσον, κατά την παραμονή σε κράτος μέλος, ένα ζώο το οποίο καλύπτεται από πιστοποιητικό προσωπικής ιδιοκτησίας γεννήσει απογόνους, το διαχειριστικό όργανο του κράτους ενημερώνεται πάραυτα και εκδίδει άδεια ή πιστοποιητικό κατά περίπτωση.

Άρθρο 40

Προϋποθέσεις για τα δείγματα

1.  Όταν τα δείγματα καλύπτονται από πιστοποιητικό προσωπικής ιδιοκτησίας, πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) τα δείγματα πρέπει να έχουν καταχωρισθεί από το διαχειριστικό όργανο του κράτους μέλους στο οποίο ο ιδιοκτήτης τους έχει το συνήθη τόπο διαμονής του·

β) τα δείγματα πρέπει να επιστρέφονται στο κράτος μέλος στο οποίο έχουν καταχωρισθεί πριν από την ημερομηνία λήξης των πιστοποιητικών·

γ) τα δείγματα απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται για εμπορικούς σκοπούς εκτός των περιπτώσεων για τις οποίες ισχύουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 43·

δ) τα δείγματα φέρουν αποκλειστική και μόνιμη σήμανση σύμφωνα με το άρθρο 66.

2.  Όσον αφορά τα πιστοποιητικά προσωπικής ιδιοκτησίας που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 39 παράγραφος 2, δεν εφαρμόζονται τα στοιχεία α) και β) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

Σε ανάλογες περιπτώσεις, τα πιστοποιητικά περιλαμβάνουν το ακόλουθο κείμενο στο τετραγωνίδιο 23:

«Το παρόν πιστοποιητικό ισχύει μόνο εφόσον συνοδεύεται από πρωτότυπο πιστοποιητικό προσωπικής ιδιοκτησίας το οποίο έχει εκδοθεί από τρίτη χώρα και εφόσον το δείγμα στο οποίο αναφέρεται συνοδεύεται από τον ιδιοκτήτη του.».

Άρθρο 41

Αιτήσεις

1.  Ο αιτών πιστοποιητικό προσωπικής ιδιοκτησίας συμπληρώνει, κατά περίπτωση, τα τετραγωνίδια 1, 4 και 6 έως 23 του εντύπου αίτησης και τα τετραγωνίδια 1, 4 και 6 έως 22 του πρωτοτύπου και όλων των αντιγράφων.

Εντούτοις, τα κράτη μέλη μπορούν να ορίσουν ότι πρέπει να συμπληρώνεται μόνο η αίτηση, η οποία επομένως θα είναι δυνατόν να αναφέρεται σε περισσότερα από ένα πιστοποιητικά.

2.  Το δεόντως συμπληρωμένο έντυπο πρέπει να υποβάλλεται στο διαχειριστικό όργανο του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκονται τα δείγματα, ή στην περίπτωση που αναφέρεται στο άρθρο 39 παράγραφος 2, στο διαχειριστικό όργανο του κράτους μέλους του πρώτου προορισμού, μαζί με τις πληροφορίες και τα δικαιολογητικά που θεωρεί απαραίτητα η αρμόδια αρχή για να αποφανθεί σχετικά με την έκδοση πιστοποιητικού.

Η παράλειψη πληροφοριών από την αίτηση πρέπει να αιτιολογείται.

Εφόσον υποβάλλεται αίτηση πιστοποιητικού σχετικά με δείγματα για τα οποία είχε απορριφθεί προηγουμένως άλλη αίτηση, ο αιτών οφείλει να ενημερώνει το διαχειριστικό όργανο για την εν λόγω απόρριψη.

Άρθρο 42

Έγγραφα που παραδίδονται στο τελωνείο από τον κάτοχο

1.  Σε περίπτωση εισαγωγής, εξαγωγής ή επανεξαγωγής δείγματος που καλύπτεται από πιστοποιητικό προσωπικής ιδιοκτησίας το οποίο έχει εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 39 παράγραφος 1, ο κάτοχος του εν λόγω πιστοποιητικού παραδίδει το πρωτότυπο του πιστοποιητικού (έντυπο αριθ. 1) και το πρωτότυπο και αντίγραφο του συμπληρωματικού φύλλου προς εξακρίβωση στο αρμόδιο τελωνειακό γραφείο σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97.

Το τελωνείο, μετά από τη συμπλήρωση του συμπληρωματικού φύλλου, επιστρέφει τα πρωτότυπα έγγραφα στον κάτοχο, επικυρώνει το αντίγραφο του συμπληρωματικού φύλλου και διαβιβάζει το επικυρωμένο αντίγραφο στο αντίστοιχο διαχειριστικό όργανο σύμφωνα με το άρθρο 45 του παρόντος κανονισμού.

2.  Σε περίπτωση πιστοποιητικού προσωπικής ιδιοκτησίας το οποίο εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 39 παράγραφος 2, εφαρμόζεται η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου, αλλά ο κάτοχος οφείλει επίσης να υποβάλει προς εξακρίβωση το πρωτότυπο του πιστοποιητικού που έχει εκδώσει σχετικά η τρίτη χώρα.

Το τελωνείο, μετά από τη συμπλήρωση του συμπληρωματικού φύλλου, επιστρέφει τα πρωτότυπα έγγραφα στον κάτοχο και διαβιβάζει επικυρωμένο αντίγραφο του συμπληρωματικού φύλλου του πιστοποιητικού που έχει εκδώσει το διαχειριστικό όργανο του κράτους μέλους στην εν λόγω αρχή σύμφωνα με το άρθρο 45.

Άρθρο 43

Οι πωλήσεις δειγμάτων που καλύπτονται από πιστοποιητικά προσωπικής ιδιοκτησίας

Εφόσον ο κάτοχος πιστοποιητικού προσωπικής ιδιοκτησίας το οποίο έχει εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 39 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού επιθυμεί να πωλήσει το δείγμα, οφείλει κατά πρώτον να παραδώσει το πιστοποιητικό στο εκδούν διαχειστικό όργανο και, εάν το δείγμα ανήκει στα είδη που αναφέρονται στο παράρτημα Α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97, να υποβάλει αίτηση στην αρμόδια αρχή για πιστοποιητικό σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3 του κανονισμού αυτού.

Άρθρο 44

Αντικατάσταση

Ένα πιστοποιητικό προσωπικής ιδιοκτησίας που έχει χαθεί, κλαπεί ή καταστραφεί, μπορεί να αντικατασταθεί μόνο από το εκδίδον όργανο.

▼M1

Το έγγραφο αντικατάστασης φέρει τον ίδιο αριθμό, εάν είναι δυνατόν, και την ίδια ημερομηνία ισχύος με το πρωτότυπο και περιλαμβάνει, στο τετραγωνίδιο 23, μία από τις ακόλουθες μνείες:

«Το παρόν πιστοποιητικό είναι γνήσιο αντίγραφο του πρωτοτύπου» ή «Το παρόν πιστοποιητικό ακυρώνει και αντικαθιστά το πρωτότυπο που φέρει τον αριθμό xxxx και εκδόθηκε στις xx/xx/xxxx».

▼M1ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙΙΙα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

Άρθρο 44a

Έκδοση

Τα κράτη μέλη μπορούν να εκδίδουν πιστοποιητικά συλλογής δειγμάτων σε σχέση με συλλογές δειγμάτων, υπό τον όρο ότι η συλλογή καλύπτεται από ισχύον δελτίο ATA και περιλαμβάνει δείγματα, μέρη ή παράγωγα ειδών που παρατίθενται στα παραρτήματα A, B ή Γ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97.

Για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου, τα δείγματα, τα μέρη ή τα παράγωγα ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα A πρέπει να είναι σύμφωνα με το κεφάλαιο XIII του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 44β

Χρήση

Υπό τον όρο ότι η συλλογή δειγμάτων που καλύπτεται από πιστοποιητικό συλλογής δειγμάτων συνοδεύεται από ισχύον δελτίο ATA, πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 44α μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εξής:

1. ως άδεια εισαγωγής σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97·

2. ως άδεια εξαγωγής ή πιστοποιητικό επανεξαγωγής σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97, εφόσον η χώρα προορισμού αναγνωρίζει και επιτρέπει τη χρήση δελτίων ΑΤΑ·

3. ως πιστοποιητικό σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97, αποκλειστικά για να επιτραπεί η έκθεση των δειγμάτων στο κοινό για εμπορικούς σκοπούς.

Άρθρο 44γ

Εκδίδουσα αρχή

1.  Όταν η συλλογή δειγμάτων προέρχεται από χώρα εντός της Κοινότητας, η αρχή που εκδίδει το πιστοποιητικό συλλογής δειγμάτων είναι το διαχειριστικό όργανο του κράτους μέλους από το οποίο προέρχεται η συλλογή δειγμάτων.

2.  Όταν η συλλογή δειγμάτων προέρχεται από τρίτη χώρα, η αρχή που εκδίδει το πιστοποιητικό συλλογής δειγμάτων είναι το διαχειριστικό όργανο του κράτους μέλους πρώτου προορισμού και η έκδοση του πιστοποιητικού αυτού βασίζεται στην προσκόμιση ισοδυνάμου εγγράφου, που εκδίδεται από την εν λόγω τρίτη χώρα.

Άρθρο 44δ

Απαιτήσεις

1.  Συλλογή δειγμάτων που καλύπτεται από πιστοποιητικό συλλογής δειγμάτων πρέπει να επανεισάγεται στην Κοινότητα πριν από την ημερομηνία λήξης του πιστοποιητικού.

2.  Τα δείγματα που καλύπτονται από πιστοποιητικό συλλογής δειγμάτων δεν μπορούν να πωλούνται ή να μεταβιβάζονται με άλλο τρόπο ενόσω βρίσκονται εκτός του εδάφους του κράτους που εξέδωσε το πιστοποιητικό.

3.  Το πιστοποιητικό συλλογής δειγμάτων δεν μεταβιβάζεται. Εάν τα δείγματα που καλύπτονται από πιστοποιητικό συλλογής δειγμάτων κλαπούν, καταστραφούν ή απολεσθούν, ενημερώνονται αμέσως το διαχειριστικό όργανο που εξέδωσε το πιστοποιητικό και το διαχειριστικό όργανο της χώρας στην οποία συνέβη το γεγονός.

4.  Το πιστοποιητικό συλλογής δειγμάτων αναφέρει ότι το έγγραφο αφορά «Λοιπά: Συλλογή Δειγμάτων» και περιλαμβάνει στο τετραγωνίδιο 23 τον αριθμό του συνοδευτικού δελτίου ATA.

Στο τετραγωνίδιο 23 ή σε κατάλληλο παράρτημα του πιστοποιητικού αναγράφεται το ακόλουθο κείμενο:

«Για συλλογή δειγμάτων που συνοδεύεται από το δελτίο ATA αριθ: xxx

Το παρόν πιστοποιητικό καλύπτει συλλογή δειγμάτων και ισχύει μόνο εάν συνοδεύεται από ισχύον δελτίο ATA. Το παρόν πιστοποιητικό δεν μεταβιβάζεται. Τα δείγματα που καλύπτονται από το πιστοποιητικό αυτό δεν επιτρέπεται να πωληθούν ή να μεταβιβαστούν με οιοδήποτε άλλο τρόπο ενόσω βρίσκονται εκτός του εδάφους του κράτους που εξέδωσε το παρόν έγγραφο. Το πιστοποιητικό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για (επαν)εξαγωγή από [αναφέρεται η χώρα (επαν)εξαγωγής] μέσω [αναφέρονται οι χώρες επίσκεψης] για εκθεσιακούς σκοπούς και για την επανεισαγωγή στην [αναφέρεται η χώρα (επαν)εξαγωγής]».

5.  Στην περίπτωση πιστοποιητικών συλλογής δειγμάτων που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 44γ παράγραφος 2, δεν εφαρμόζονται οι παράγραφοι 1 και 4 του παρόντος άρθρου. Στις περιπτώσεις αυτές, το πιστοποιητικό περιλαμβάνει το ακόλουθο κείμενο στο τετραγωνίδιο 23:

«Το παρόν πιστοποιητικό ισχύει μόνο εάν συνοδεύεται από πρωτότυπο έγγραφο CITES που έχει εκδοθεί από τρίτη χώρα σύμφωνα με τις διατάξεις που έχουν θεσπιστεί από τη διάσκεψη των μερών της σύμβασης».

Άρθρο 44ε

Αιτήσεις

1.  Ο αιτών την έκδοση πιστοποιητικού συλλογής δειγμάτων συμπληρώνει, κατά περίπτωση, τα τετραγωνίδια 1, 3, 4 και 7 έως 23 του εντύπου της αίτησης και τα τετραγωνίδια 1, 3, 4 και 7 έως 22 του πρωτοτύπου και όλων των αντιγράφων. Οι καταχωρίσεις στα τετραγωνίδια 1 και 3 πρέπει να είναι πανομοιότυπες. Ο κατάλογος των χωρών προς επίσκεψη πρέπει να αναφέρεται στο τετραγωνίδιο 23.

Τα κράτη μέλη δύνανται, ωστόσο, να προβλέπουν ότι πρέπει να συμπληρωθεί μόνο το έντυπο της αίτησης.

2.  Το δεόντως συμπληρωθέν έντυπο υποβάλλεται σε διαχειριστικό όργανο του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκονται τα δείγματα ή, στην περίπτωση που αναφέρεται στο άρθρο 44γ παράγραφος 2, στο διαχειριστικό όργανο του κράτους μέλους πρώτου προορισμού, μαζί με τις αναγκαίες πληροφορίες και τα δικαιολογητικά που θεωρεί αναγκαία το εν λόγω διαχειριστικό όργανο προκειμένου να είναι σε θέση να αποφανθεί αν πρέπει να εκδοθεί πιστοποιητικό.

Η παράλειψη πληροφοριών στην αίτηση πρέπει να είναι αιτιολογημένη.

3.  Όταν υποβάλλεται αίτηση έκδοσης πιστοποιητικού που αφορά δείγματα για τα οποία έχει απορριφθεί ήδη κατά το παρελθόν παρόμοια αίτηση, ο αιτών ενημερώνει σχετικά το διαχειριστικό όργανο.

Άρθρο 44στ

Έγγραφα που πρέπει να προσκομίζει ο κάτοχος στο τελωνείο

1.  Στην περίπτωση πιστοποιητικού συλλογής δειγμάτων που έχει εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 44γ παράγραφος 1, ο κάτοχος ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του προσκομίζει προς εξακρίβωση, σε τελωνείο που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97, το πρωτότυπο (έντυπο 1) και αντίγραφο του εν λόγω πιστοποιητικού και, κατά περίπτωση, το αντίγραφο για τον κάτοχο (έντυπο 2) και το αντίγραφο προς επιστροφή στο εκδίδον διαχειριστικό όργανο (έντυπο 3), καθώς και το πρωτότυπο του ισχύοντος δελτίου ATA.

Το τελωνείο, μετά την επεξεργασία του δελτίου ATA σύμφωνα με τους τελωνειακούς κανόνες που περιλαμβάνονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2454/93 και, εφόσον είναι αναγκαίο, μετά την εγγραφή του αριθμού του συνοδευτικού δελτίου ATA στο πρωτότυπο και στο αντίγραφο του πιστοποιητικού συλλογής δειγμάτων, επιστρέφει τα πρωτότυπα έγγραφα στον κάτοχο ή στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του, θεωρεί το αντίγραφο του πιστοποιητικού συλλογής δειγμάτων και διαβιβάζει το θεωρημένο αυτό αντίγραφο στο αρμόδιο διαχειριστικό όργανο σύμφωνα με το άρθρο 45.

Ωστόσο, κατά την πρώτη εξαγωγή από την Κοινότητα, το τελωνείο, αφού συμπληρώσει το τετραγωνίδιο 27, επιστρέφει στον κάτοχο ή στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του το πρωτότυπο του πιστοποιητικού συλλογής δειγμάτων (έντυπο 1) και το αντίγραφο για τον κάτοχο (έντυπο 2) και διαβιβάζει το αντίγραφο προς επιστροφή στο εκδίδον διαχειριστικό όργανο (έντυπο 3) σύμφωνα με το άρθρο 45.

2.  Στην περίπτωση πιστοποιητικού συλλογής δειγμάτων που έχει εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 44γ παράγραφος 2, εφαρμόζεται η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου, πλην του ότι ο κάτοχος ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του υποβάλλει επίσης, προς εξακρίβωση, το πρωτότυπο του πιστοποιητικού που έχει εκδοθεί από την τρίτη χώρα.

Άρθρο 44ζ

Αντικατάσταση

Πιστοποιητικό συλλογής δειγμάτων το οποίο έχει απολεσθεί, κλαπεί ή καταστραφεί μπορεί να αντικατασταθεί μόνο από την αρχή που το εξέδωσε.

Το έγγραφο αντικατάστασης φέρει τον ίδιο αριθμό, εάν είναι δυνατόν, και την ίδια ημερομηνία ισχύος με το πρωτότυπο και περιλαμβάνει, στο τετραγωνίδιο 23, μία από τις ακόλουθες μνείες:

«Το παρόν πιστοποιητικό είναι γνήσιο αντίγραφο του πρωτοτύπου» ή «Το παρόν πιστοποιητικό ακυρώνει και αντικαθιστά το πρωτότυπο που φέρει τον αριθμό xxxx και εκδόθηκε στις xx/xx/xxxx».

▼M6ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙΙΙβ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Άρθρο 44η

Έκδοση

1.  Τα κράτη μέλη μπορούν να εκδίδουν πιστοποιητικά μουσικών οργάνων για τις μη εμπορικού χαρακτήρα διασυνοριακές διελεύσεις μουσικών οργάνων για σκοπούς που περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, την προσωπική χρήση, τις εκτελέσεις μουσικών έργων, την παραγωγή (εγγραφές), τις ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές, τη διδασκαλία, την επίδειξη ή διαγωνισμό, όπου τα εν λόγω όργανα πληρούν όλες τις ακόλουθες απαιτήσεις:

α) προέρχονται από είδη που παρατίθενται στα παραρτήματα A, B ή Γ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97, εκτός από τα δείγματα των ειδών που παρατίθενται στο παράρτημα Α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 τα οποία αποκτήθηκαν αφότου τα είδη περιλήφθηκαν στα προσαρτήματα της σύμβασης·

β) το δείγμα που χρησιμοποιείται για την κατασκευή του μουσικού οργάνου αποκτήθηκε νόμιμα·

γ) το μουσικό όργανο ταυτοποιείται κατάλληλα.

2.  Στο πιστοποιητικό επισυνάπτεται συμπληρωματικό φύλλο για χρήση σύμφωνα με το άρθρο 44ιγ.

Άρθρο 44θ

Χρήση

Το πιστοποιητικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε από τους ακόλουθους δύο τρόπους:

α) ως άδεια εισαγωγής σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97·

β) ως άδεια εξαγωγής ή πιστοποιητικό επανεξαγωγής σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97.

Άρθρο 44ι

Εκδίδουσα αρχή

1.  Εκδίδουσα αρχή για τα πιστοποιητικά μουσικών οργάνων είναι το διαχειριστικό όργανο του κράτους μέλους στο οποίο έχει τη συνήθη διαμονή του ο αιτών.

2.  Το πιστοποιητικό μουσικών οργάνων περιλαμβάνει το ακόλουθο κείμενο στο τετραγωνίδιο 23 ή σε παράρτημά του:

«Ισχύει για πολλαπλές διασυνοριακές διελεύσεις. Το πρωτότυπο πρέπει να διατηρείται από τον κάτοχο.

Το μουσικό όργανο που καλύπτεται από το παρόν πιστοποιητικό, που επιτρέπει πολλαπλές διασυνοριακές διελεύσεις, προορίζεται για μη εμπορική χρήση για σκοπούς που περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, την προσωπική χρήση, τις εκτελέσεις μουσικών έργων, την παραγωγή (εγγραφές), τις ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές, τη διδασκαλία, την επίδειξη ή διαγωνισμό. Το μουσικό όργανο που καλύπτεται από το εν λόγω πιστοποιητικό δεν επιτρέπεται να πωληθεί ή να μεταφερθεί η ιδιοκτησία του, όσο είναι εκτός του κράτους στο οποίο εκδόθηκε το πιστοποιητικό.

Το παρόν πιστοποιητικό επιστρέφεται στο διαχειριστικό όργανο του κράτους μέλους έκδοσής του πριν από τη λήξη ισχύος του.

Το παρόν πιστοποιητικό ισχύει μόνο εφόσον συνοδεύεται από συμπληρωματικό φύλλο, το οποίο πρέπει να σφραγίζεται και να υπογράφεται από το τελωνείο σε κάθε συνοριακή διέλευση.»

.

Άρθρο 44ια

Προϋποθέσεις για τα δείγματα

Όταν ένα δείγμα καλύπτεται από πιστοποιητικό μουσικών οργάνων, πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) το μουσικό όργανο πρέπει να έχει καταχωρισθεί από το εκδίδον διαχειριστικό όργανο·

β) το μουσικό όργανο πρέπει να επιστρέφεται στο κράτος μέλος στο οποίο έχει καταχωρισθεί πριν από την ημερομηνία λήξης του πιστοποιητικού·

γ) απαγορεύεται η πώληση ή η μεταφορά της ιδιοκτησίας του δείγματος όσο βρίσκεται εκτός του κράτους συνήθους διαμονής του αιτούντος με εξαίρεση υπό τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 44ιδ·

δ) το μουσικό όργανο πρέπει να ταυτοποιείται κατάλληλα.

Άρθρο 44ιβ

Αιτήσεις

1.  Ο αιτών πιστοποιητικό μουσικών οργάνων παρέχει τις πληροφορίες που ορίζονται στα άρθρα 44η και 44ια και συμπληρώνει, κατά περίπτωση, τα τετραγωνίδια 1, 4 και 7 έως 23 του εντύπου αίτησης και τα τετραγωνίδια 1, 4 και 7 έως 22 του πρωτοτύπου και όλων των αντιγράφων του πιστοποιητικού.

Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίσουν ότι πρέπει να συμπληρώνεται μόνο η αίτηση και στην περίπτωση αυτή η αίτηση θα είναι δυνατόν να αναφέρεται σε περισσότερα από ένα πιστοποιητικά.

2.  Το δεόντως συμπληρωμένο έντυπο αίτησης πρέπει να υποβάλλεται στο διαχειριστικό όργανο του κράτους μέλους συνήθους διαμονής του αιτούντος μαζί με τις πληροφορίες και τα δικαιολογητικά που θεωρεί απαραίτητα η αρμόδια αρχή για να αποφανθεί σχετικά με την έκδοση πιστοποιητικού.

Τυχόν παράλειψη πληροφοριών στην αίτηση πρέπει να είναι αιτιολογημένη.

3.  Όταν υποβάλλεται αίτηση έκδοσης πιστοποιητικού που αφορά δείγματα για τα οποία έχει απορριφθεί ήδη κατά το παρελθόν παρόμοια αίτηση, ο αιτών ενημερώνει σχετικά το διαχειριστικό όργανο.

Άρθρο 44ιγ

Έγγραφα που πρέπει να προσκομίζει ο κάτοχος στο τελωνείο

Σε περίπτωση εισόδου στην Ένωση, εξαγωγής ή επανεξαγωγής δείγματος που καλύπτεται από πιστοποιητικό μουσικού οργάνου το οποίο έχει εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 44ι, ο κάτοχος του εν λόγω πιστοποιητικού παραδίδει το πρωτότυπο του πιστοποιητικού και το πρωτότυπο και αντίγραφο του συμπληρωματικού φύλλου προς εξακρίβωση στο αρμόδιο τελωνειακό γραφείο που έχει οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97.

Το τελωνείο, μετά από τη συμπλήρωση του συμπληρωματικού φύλλου, επιστρέφει τα πρωτότυπα έγγραφα στον κάτοχο, επικυρώνει το αντίγραφο του συμπληρωματικού φύλλου και διαβιβάζει το επικυρωμένο αντίγραφο στο αντίστοιχο διαχειριστικό όργανο σύμφωνα με το άρθρο 45.

Άρθρο 44ιδ

Πωλήσεις δειγμάτων που καλύπτονται από πιστοποιητικά μουσικών οργάνων

Εφόσον ο κάτοχος πιστοποιητικού μουσικών οργάνων το οποίο έχει εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 44ι του παρόντος κανονισμού επιθυμεί να πωλήσει το δείγμα, οφείλει κατά πρώτον να παραδώσει το πιστοποιητικό στο εκδίδον διαχειριστικό όργανο και, εάν το δείγμα ανήκει στα είδη που απαριθμούνται στο παράρτημα Α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97, να υποβάλει αίτηση στην αρμόδια αρχή για πιστοποιητικό σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3 του κανονισμού αυτού.

Άρθρο 44ιε

Αντικατάσταση

Ένα πιστοποιητικό μουσικών οργάνων που έχει χαθεί, κλαπεί ή καταστραφεί μπορεί να αντικατασταθεί μόνο από το εκδίδον όργανο.

Το έγγραφο αντικατάστασης φέρει τον ίδιο αριθμό, εάν είναι δυνατόν, και την ίδια ημερομηνία ισχύος με το πρωτότυπο και περιλαμβάνει, στο τετραγωνίδιο 23, μία από τις ακόλουθες μνείες:

«Το παρόν πιστοποιητικό είναι γνήσιο αντίγραφο του πρωτοτύπου» ή «Το παρόν πιστοποιητικό ακυρώνει και αντικαθιστά το πρωτότυπο που φέρει τον αριθμό xxxx και εκδόθηκε στις xx/xx/xxxx».

Άρθρο 44ιστ

Είσοδος μουσικών οργάνων στην Ένωση με πιστοποιητικά που εκδίδονται από τρίτες χώρες

Για την είσοδο στην Ένωση ενός μουσικού οργάνου δεν απαιτείται η προσκόμιση άδειας εισαγωγής ή εγγράφου εξαγωγής, υπό την προϋπόθεση ότι η είσοδος καλύπτεται από πιστοποιητικό μουσικών οργάνων που έχει εκδοθεί από τρίτη χώρα, υπό παρόμοιες συνθήκες με εκείνες που προβλέπονται στα άρθρα 44η και 44ι. Για την επανεξαγωγή του εν λόγω μουσικού οργάνου δεν απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού επανεξαγωγής.

▼BΚΕΦΑΛΑΙΟ IX

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Άρθρο 45

Διαβίβαση των εγγράφων που υποβλήθηκαν στο τελωνείο

1.  Το τελωνείο διαβιβάζει αμέσως στο αρμόδιο διαχειριστικό όργανο του κράτους μέλους του όλα τα δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί σε αυτό σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 και του παρόντος κανονισμού.

▼M2

Οι διαχειριστικές αρχές που παραλαμβάνουν τα ανωτέρω έγγραφα διαβιβάζουν χωρίς καθυστέρηση εκείνα που έχουν εκδοθεί από άλλα κράτη μέλη στις αρμόδιες διαχειριστικές αρχές, μαζί με οποιαδήποτε δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τη σύμβαση. Για σκοπούς ενημέρωσης και καταγραφής, οι πρωτότυπες κοινοποιήσεις θα διαβιβάζονται επίσης στις διαχειριστικές αρχές της χώρας εισαγωγής, όταν η χώρα αυτή είναι άλλη από τη χώρα εισόδου του είδους στην Ένωση.

▼B

2.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, τα τελωνεία μπορούν να επιβεβαιώνουν την υποβολή των δικαιολογητικών που έχει εκδώσει το διαχειριστικό όργανο του δικού τους κράτους μέλους σε ηλεκτρονική μορφή.ΚΕΦΑΛΑΙΟ X

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 5 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΣΤΟΙΧΕΙΟ β), ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 5 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 3 ΚΑΙ 4, ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 8 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 9 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΣΤΟΙΧΕΙΟ β) ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 338/97

Άρθρο 46

Εκδίδουσα αρχή

Τα πιστοποιητικά που προβλέπονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο β), στο άρθρο 5 παράγραφοι 3 και 4, στο άρθρο 8 παράγραφος 3 και στο άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 μπορούν να εκδοθούν από το διαχειριστικό όργανο του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκονται τα δείγματα, κατόπιν υποβολής αίτησης σύμφωνα με το άρθρο 50 του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 47

Πιστοποιητικά που προβλέπονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο β) και στο άρθρο 5 παράγραφοι 3 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 [πιστοποιητικά που απαιτούνται για (επαν)εξαγωγή]

Τα πιστοποιητικά που προβλέπονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο β) και στο άρθρο 5 παράγραφοι 3 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 αναφέρουν ποιες από τις ακόλουθες περιπτώσεις ισχύουν για τα δείγματα που καλύπτονται από τα εν λόγω πιστοποιητικά:

1. συνελήφθησαν στο φυσικό τους περιβάλλον σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους μέλους προέλευσης·

2. εγκαταλείφθηκαν ή απέδρασαν και ανακτήθηκαν σύμφωνα με την νομοθεσία του κράτους μέλους στο οποίο επετεύχθη η ανάκτηση·

3. αποκτήθηκαν ή εισήχθησαν στην Κοινότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97·

4. αποκτήθηκαν ή εισήχθησαν στην Κοινότητα πριν από την 1η Ιουνίου 1997 σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3626/82·

5. αποκτήθηκαν ή εισήχθησαν στην Κοινότητα πριν από την 1η Ιανουαρίου 1984 σύμφωνα με τη σύμβαση·

6. αποκτήθηκαν ή εισήχθησαν στην επικράτεια κράτους μέλους πριν από την εφαρμογή των κανονισμών οι οποίοι αναφέρονται στα σημεία 3 ή 4 ή της σύμβασης στα επίμαχα δείγματα ή στο εν λόγω κράτος μέλος.

Άρθρο 48

Πιστοποιητικά που προβλέπονται από το άρθρο 8 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 (πιστοποιητικά για εμπορική χρήση)

1.  Το πιστοποιητικό για τους σκοπούς του άρθρου 8 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) 338/97 αναφέρει ότι δείγματα ειδών εγγεγραμμένων στο παράρτημα Α εξαιρούνται από μία ή περισσότερες απαγορεύσεις που προβλέπονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού, επειδή:

α) αποκτήθηκαν ή εισήχθησαν στην Κοινότητα, πριν από την εφαρμογή των διατάξεων για τα είδη που είναι καταχωρισμένα στο ανωτέρω παράρτημα Α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 ή στο προσάρτημα I της σύμβασης ή στο παράρτημα Γ1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3626/82·

β) προέρχονται από κράτος μέλος και έχουν αφαιρεθεί από το φυσικό τους περιβάλλον σύμφωνα με την ισχύουσα στο εν λόγω κράτος μέλος νομοθεσία·

γ) πρόκειται για ζώα, ή αποτελούν τμήματα ζώων ή προέρχονται από ζώα, που έχουν γεννηθεί και εκτραφεί σε αιχμαλωσία·

δ) επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για έναν από τους σκοπούς που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 3 στοιχεία γ), ε), στ) και ζ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97.

2.  Το αρμόδιο διαχειριστικό όργανο κράτους μέλους ενδέχεται να θεωρήσει ότι μία άδεια εισαγωγής αποτελεί πιστοποιητικό υπό την έννοια του άρθρου 8 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 κατά την υποβολή του «αντίγραφου για τον κάτοχο» (έντυπο αριθ. 2), εφόσον το εν λόγω έντυπο αναφέρει, όπως προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97, ότι τα δείγματα εξαιρούνται από μία ή περισσότερες απαγορεύσεις του άρθρου 8 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού.

Άρθρο 49

Πιστοποιητικά που προβλέπονται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97(πιστοποητικό μετακίνησης ζωντανών δειγμάτων)

Το πιστοποιητικό για τους σκοπούς του άρθρου 9 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 αναφέρει ότι εγκρίνεται η μετακίνηση ζώντων δειγμάτων ειδών του παραρτήματος Α του εν λόγω κανονισμού από την καθορισμένη τοποθεσία που δηλώνεται στην άδεια εισαγωγής ή σε πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί προγενέστερα.

Άρθρο 50

Αίτηση για πιστοποιητικά που προβλέπονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο β), στο άρθρο 5 παράγραφοι 3 και 4, στο άρθρο 8 παράγραφος 3 και στο άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97

1.  Ο αιτών πιστοποιητικά που προβλέπονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο β), στο άρθρο 5 παράγραφοι 3 και 4, στο άρθρο 8 παράγραφος 3 και στο άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 συμπληρώνει, όπου αυτό είναι απαραίτητο, τα τετραγωνίδια 1, 2 και 4 έως 19 του εντύπου της αίτησης καθώς και τα τετραγωνίδια 1 και 4 έως 18 του πρωτοτύπου και όλων των αντιγράφων.

Εντούτοις, τα κράτη μέλη μπορούν να ορίσουν ότι πρέπει να συμπληρώνεται μόνο η αίτηση, η οποία επομένως θα είναι δυνατόν να αναφέρεται σε περισσότερα από ένα πιστοποιητικά.

2.  Το δεόντως συμπληρωμένο έντυπο πρέπει να υποβάλλεται στο διαχειριστικό όργανο του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκονται τα δείγματα, μαζί με τις πληροφορίες και τα δικαιολογητικά που θεωρεί απαραίτητα η αρμόδια αρχή για να αποφανθεί σχετικά με την έκδοση πιστοποιητικού.

Η παράλειψη πληροφοριών από την αίτηση πρέπει να αιτιολογείται.

Όταν υποβάλλεται αίτηση για άδεια σχετική με δείγματα για τα οποία προηγούμενη αίτηση είχε απορριφθεί, ο αιτών οφείλει να ενημερώνει το διαχειριστικό όργανο για την εν λόγω απόρριψη.

Άρθρο 51

Τροποποιήσεις αδειών, κοινοποιήσεων και πιστοποιητικών

1.  Εφόσον αποστολή καλύπτεται από «αντίγραφο για τον κάτοχο της άδειας» (έντυπο αριθ. 2) μιας άδειας εισαγωγής, ή από «αντίγραφο για τον εισαγωγέα» (έντυπο αριθ. 2) μιας γνωστοποίησης εισαγωγής ή από πιστοποιητικό, πραγματοποιείται τμηματικά ή όταν, για άλλους λόγους, οι καταχωρίσεις που εμφαίνονται στο δικαιολογητικό δεν αντικατοπτρίζουν πλέον την πραγματική κατάσταση, το διαχειριστικό όργανο μπορεί να προβεί σε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:

α) μπορεί να προβεί στις απαραίτητες τροποποιήσεις των εν λόγω εγγράφων σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2·

β) μπορεί να εκδώσει ένα ή περισσότερα αντίστοιχα πιστοποιητικά για τους σκοπούς των άρθρων 47 και 48.

Για την εφαρμογή του στοιχείου β) το διαχειριστικό όργανο πρέπει πρώτα να εξακριβώσει την ισχύ του αντικαθιστόμενου δικαιολογητικού, όπου είναι απαραίτητο σε συνεννόηση με το διαχειριστικό όργανο άλλου κράτους μέλους.

2.  Όταν ένα πιστοποιητικό εκδίδεται για να αντικαταστήσει το «αντίγραφο κατόχου αδείας» (έντυπο αριθ. 2) άδειας εισαγωγής, το «αντίγραφο εισαγωγέα» (έντυπο αριθ. 2) γνωστοποίησης εισαγωγής ή πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί προγενέστερα, το διαχειριστικό όργανο που εκδίδει το πιστοποιητικό διατηρεί το προς αντικατάσταση έγγραφο.

3.  Ένα πιστοποιητικό που έχει χαθεί, κλαπεί ή καταστραφεί, μπορεί να αντικατασταθεί μόνο από το εκδίδον όργανο.

4.  Όπου, για τους σκοπούς της παραγράφου 1, ένα διαχειριστικό όργανο συνεννοείται με διαχειριστικό όργανο άλλου κράτους μέλους, το δεύτερο απαντά εντός μιας εβδομάδος.ΚΕΦΑΛΑΙΟ XI

ΕΤΙΚΕΤΕΣ

Άρθρο 52

Η χρήση των ετικετών

▼M2

1.  Οι ετικέτες που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 6 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 792/2012 θα χρησιμοποιούνται μόνο για τη διακίνηση, μεταξύ δεόντως καταχωρημένων επιστημόνων και επιστημονικών ιδρυμάτων, μη εμπορικών δανείων, δωρεών ή ανταλλαγών δειγμάτων φυτολογίων, διατηρημένων, αποξηραμένων ή έγκλειστων μουσειακών δειγμάτων και ζώντος φυτικού υλικού για επιστημονική μελέτη.

▼B

2.  Στους επιστήμονες και τα επιστημονικά ιδρύματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1, χορηγείται από το διαχειριστικό όργανο του κράτους μέλους στο οποίο εδρεύουν αριθμός καταχώρισης.

Ο αριθμός είναι πενταψήφιος, αποτελούμενος, κατά τα δύο πρώτα ψηφία, από τα δύο γράμματα που συνθέτουν τον κωδικό χώρας σύμφωνα με το πρότυπο ISO για το συγκεκριμένο κράτος μέλος και, κατά τα τρία τελευταία, από τριψήφιο αριθμό, αποκλειστικού χαρακτηρισμού εκάστου ιδρύματος από το αρμόδιο διαχειριστικό όργανο.

3.  Οι ενδιαφερόμενοι επιστήμονες και επιστημονικά ιδρύματα συμπληρώνουν τα τετραγωνίδια 1 έως 5 της ετικέτας και, κατά την επιστροφή του αντιστοίχου τμήματος της ετικέτας, ενημερώνουν αμέσως και λεπτομερώς το διαχειριστικό όργανο από το οποίο έχουν λάβει αριθμό καταχώρισης σχετικά με τη χρήση κάθε ετικέτας.ΚΕΦΑΛΑΙΟ XII

ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 338/97

Άρθρο 53

Τελωνείο άλλο από το μεθοριακό τελωνείο εισαγωγής

1.  Όταν μια αποστολή που εισάγεται στην Κοινότητα φθάνει σε μεθοριακό τελωνείο διά θαλάσσης, αερομεταφοράς ή σιδηροδρομικώς, για προώθηση με το ίδιο μεταφορικό μέσο και χωρίς ενδιάμεση αποθήκευση σε άλλο τελωνείο στην Κοινότητα το οποίο έχει ορισθεί σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97, η συμπλήρωση των ελέγχων και η υποβολή των δικαιολογητικών εισαγωγής γίνεται στο δεύτερο.

2.  Όταν μία αποστολή επαληθεύθηκε, στο τελωνείο που ορίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 και αποστέλλεται σε άλλο τελωνείο για οιαδήποτε περαιτέρω τελωνειακή διαδικασία, το δεύτερο ζητά να του υποβληθεί το «αντίγραφο για τον κάτοχο» (έντυπο αριθ. 2) της άδειας εισαγωγής, συμπληρωμένο σύμφωνα με το άρθρο 23 του παρόντος κανονισμού, ή το «αντίγραφο για τον εισαγωγέα» (έντυπο αριθ. 2) της γνωστοποίησης εισαγωγής, συμπληρωμένο σύμφωνα με το άρθρο 24 του παρόντος κανονισμού, και μπορεί να διενεργήσει όποιους ελέγχους κρίνει απαραίτητους για να εξακριβώσει αν τηρούνται οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 και οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού.ΚΕΦΑΛΑΙΟ XIII

ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΚΤΡΑΦΗΚΑΝ ΣΕ ΑΙΧΜΑΛΩΣΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΠΑΡΑΧΘΕΙ ΤΕΧΝΗΤΑ

Άρθρο 54

Δείγματα ζωικών ειδών που γεννήθηκαν και εκτράφηκαν σε αιχμαλωσία

Με την επιφύλαξη του άρθρου 55, ένα δείγμα ζωικού είδους θεωρείται ότι γεννήθηκε και εκτράφηκε σε αιχμαλωσία μόνον εφόσον το αρμόδιο διαχειριστικό όργανο σε συνεργασία με την αρμόδια επιστημονική αρχή του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους διαπιστώσει ότι:

1. το δείγμα είναι απόγονος ή προέρχεται από απόγονο που έχει γεννηθεί ή παραχθεί με άλλο τρόπο σε ελεγχόμενο περιβάλλον:

α) είτε από γονείς που ζευγάρωσαν ή οι γαμέτες των οποίων μεταφέρθηκαν με διαφορετικό τρόπο σε ελεγχόμενο περιβάλλον, εάν η αναπαραγωγή είναι σεξουαλική·

β) είτε από γονείς που βρίσκονταν σε ελεγχόμενο περιβάλλον όταν άρχισε η ανάπτυξη των απογόνων, εάν η αναπαραγωγή είναι ασεξουαλική·

2. το ζωικό κεφάλαιο αναπαραγωγής δημιουργήθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις κατά την απόκτηση και δίχως αρνητικές επιπτώσεις για την επιβίωση των εν λόγω ειδών σε άγρια κατάσταση·

3. το ζωικό κεφάλαιο αναπαραγωγής διατηρείται χωρίς εισαγωγή δειγμάτων από άγρια κατάσταση, εξαιρουμένης της περιστασιακής προσθήκης ζώων, αυγών ή γαμετών, σύμφωνα με τις ισχύουσες εν προκειμένω νομοθετικές διατάξεις και κατά τρόπο που δεν είναι επιζήμιος για την επιβίωση των εν λόγω ειδών σε άγρια κατάσταση για τους ακόλουθους μόνο σκοπούς:

α) για να εμποδιστούν ή να απαλειφθούν οι επιπτώσεις από την εκφυλιστική αναπαραγωγή δι’ ενδογαμίας οπότε και το μέγεθος των εν λόγω προσθηκών καθορίζεται από την ανάγκη για νέο γενετικό υλικό·

β) για να διατεθούν κατασχεθέντα ζώα σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97·

γ) για να χρησιμοποιηθεί, κατ’ εξαίρεση, ως ζωικό κεφάλαιο για αναπαραγωγικούς σκοπούς·

4. το ζωικό κεφάλαιο αναπαραγωγής έχει παράσχει απογόνους δεύτερης ή επόμενης γενεάς (F2, F3 κ.λπ.) σε ελεγχόμενο περιβάλλον ή αποτελεί αντικείμενο διαχείρισης που αποδεδειγμένα εξασφαλίζει την παραγωγή απογόνων δεύτερης γενεάς σε ελεγχόμενο περιβάλλον.

Άρθρο 55

Εξακρίβωση καταγωγής

Όταν, για τους σκοπούς του άρθρου 54 ή του άρθρου 62 παράγραφος 1 ή του άρθρου 63 παράγραφος 1, μια αρμόδια αρχή κρίνει απαραίτητο να διαπιστώσει την καταγωγή ενός ζώου με ανάλυση αίματος ή άλλων ιστών, τα αποτελέσματα της ανάλυσης ή τα απαραίτητα δείγματα διατίθενται ως ορίζει η εν λόγω αρχή.

Άρθρο 56

Δείγματα τεχνητώς αναπαραγόμενων φυτικών ειδών

1.  Δείγμα φυτικού είδους θεωρείται τεχνητώς αναπαραχθέν μόνον όταν αρμόδιο διαχειριστικό όργανο σε συνεργασία με αρμόδια επιστημονική αρχή του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους διαπιστώνει ότι:

α) το δείγμα αποτελείται, ή προέρχεται, από φυτά που αναπτύχθηκαν από σπόρους, αποκόμματα, τμήματα, ιστούς από ρόζους ή άλλους φυτικούς ιστούς, σπόρια ή άλλους τρόπους αναπαραγωγής υπό ελεγχόμενες συνθήκες·

▼M2

β) το καλλιεργούμενο γονικό απόθεμα αναπαραγωγής δημιουργήθηκε και διατηρείται όπως ορίζει το άρθρο 1 παράγραφος 4α)·

▼M2 —————

▼M2

δ) στην περίπτωση των φυτών που έχουν υποστεί μόσχευση, τόσο το φυτό που υπόκειται σε μόσχευση όσο και το μόσχευμα έχουν αναπαραχθεί τεχνητά σύμφωνα με τις διατάξεις των στοιχείων α) και β).

▼M6

Για την εφαρμογή του στοιχείου α), ελεγχόμενες συνθήκες σημαίνει μη φυσικό περιβάλλον το οποίο επηρεάζεται έντονα από την ανθρώπινη παρέμβαση, η οποία περιλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται σε δραστηριότητες όπως όργωμα, λίπανση, βοτάνισμα, άρδευση ή λειτουργίες φυτωρίου, όπως διατήρηση σε γλάστρες, παρτέρια και προστασία από τις καιρικές συνθήκες. Για ταξινομικές βαθμίδες που παράγουν ξύλο αγάρ, οι οποίες αναπτύσσονται από σπόρους, μοσχεύματα, εμβολιασμό, πολλαπλασιασμό με εναέριες καταβολάδες, διαιρέσεις, ιστούς από ρόζους ή άλλους φυτικούς ιστούς, σπόρια ή άλλους τρόπους αναπαραγωγής, η έκφραση «υπό ελεγχόμενες συνθήκες» αναφέρεται σε φυτεία δέντρων, συμπεριλαμβανομένου άλλου μη φυσικού περιβάλλοντος το οποίο επηρεάζεται από την ανθρώπινη παρέμβαση με σκοπό την παραγωγή φυτών ή φυτικών μερών και παραγώγων.

▼M2

2.  Η ξυλεία και άλλα μέρη ή παράγωγα δένδρων που λαμβάνονται από δένδρα που αναπτύσσονται σε μονοκαλλιεργητικές φυτείες θεωρούνται τεχνητά αναπαραχθέντα, σύμφωνα με την παράγραφο 1.

▼M6

3.  Δέντρα ταξινομικών βαθμίδων που παράγουν ξύλο αγάρ τα οποία αναπτύσσονται σε καλλιέργειες όπως:

α) κήποι (οικιακοί και/ή κοινοτικοί κήποι)·

β) κρατικές, ιδιωτικές ή κοινοτικές φυτείες είτε μονοκαλλιεργητικές είτε με μεικτά είδη,

θεωρούνται ότι έχουν πολλαπλασιαστεί τεχνητά σύμφωνα με την παράγραφο 1.

▼BΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙV

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

Άρθρο 57

Εισαγωγή και επανεισαγωγή στην Κοινότητα προσωπικών ή οικιακών αντικειμένων

1.  Η παρέκκλιση από το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 για προσωπικά ή οικιακά αντικείμενα, που προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισμού, δεν ισχύει για δείγματα τα οποία χρησιμοποιούνται για πρόσκτηση εμπορικού κέρδους, πωλούνται, επιδεικνύονται για εμπορικούς σκοπούς, φυλάσσονται για πώληση, προσφέρονται για πώληση ή μεταφέρονται για πώληση.

Η παρέκκλιση αυτή εφαρμόζεται μόνο σε δείγματα, συμπεριλαμβανομένων κυνηγετικών τροπαίων, εφόσον:

α) περιέχονται στις προσωπικές αποσκευές ταξιδιωτών προερχόμενων από τρίτες χώρες·

β) αποτελούν στοιχεία της προσωπικής περιουσίας φυσικού προσώπου, που μεταφέρει το συνήθη τόπο διαμονής του από τρίτη χώρα στην Κοινότητα·

γ) είναι κυνηγετικά τρόπαια που πήρε ταξιδιώτης και εισάγονται μεταγενέστερα.

2.  Η παρέκκλιση από το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 για προσωπικά ή οικιακά αντικείμενα, που προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισμού δεν εφαρμόζεται σε δείγματα ειδών του παραρτήματος Α του εν λόγω κανονισμού, όταν αυτά εισάγονται στην Κοινότητα για πρώτη φορά από πρόσωπο με συνήθη τόπο διαμονής στην Κοινότητα ή που αρχίζει να διαμένει στην Κοινότητα.

3.  Για την πρώτη εισαγωγή στην Κοινότητα προσωπικών ή οικιακών αντικειμένων, συμπεριλαμβανομένων και κυνηγετικών τροπαίων, από πρόσωπο με συνήθη τόπο διαμονής στην Κοινότητα, η οποία αφορά δείγματα ειδών του παραρτήματος Β του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97, δεν απαιτείται η υποβολή στο τελωνείο άδειας εισαγωγής εφόσον υποβληθούν το πρωτότυπο εγγράφου εξαγωγής ή επανεξαγωγής και αντίγραφο αυτού.

Το τελωνείο διαβιβάζει το πρωτότυπο όπως ορίζεται στο άρθρο 45 του παρόντος κανονισμού και επιστρέφει το σφραγισμένο αντίγραφο στον κάτοχο.

▼M6

3α.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 3, η πρώτη είσοδος στην Ένωση κυνηγετικών τροπαίων δειγμάτων ειδών ή πληθυσμών που απαριθμούνται στο παράρτημα B του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 και στο παράρτημα XIII του παρόντος κανονισμού υπόκειται στις διατάξεις του άρθρου 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97.

▼B

4.  Για την επανεισαγωγή στην Κοινότητα προσωπικών ή οικιακών αντικειμένων, συμπεριλαμβανομένων και κυνηγετικών τροπαίων, από πρόσωπο με συνήθη διαμονή στην Κοινότητα, η οποία αφορά δείγματα ειδών του παραρτήματος Α ή Β του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 δεν απαιτείται υποβολή στο τελωνείο άδειας εισαγωγής όταν υποβάλλεται ένα από τα ακόλουθα:

α) το επικυρωμένο από το τελωνείο «αντίγραφο για τον κάτοχο» (έντυπο αριθ. 2) κοινοτικής άδειας εισαγωγής ή εξαγωγής που έχει χρησιμοποιηθεί προγενέστερα·

β) το αντίγραφο (επαν)εξαγωγής που αναφέρεται στην παράγραφο 3·

γ) στοιχεία που αποδεικνύουν ότι τα δείγματα αποκτήθηκαν εντός Κοινότητας.

▼M1

5.  Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 3 και 4, δεν απαιτείται η προσκόμιση εγγράφου (επαν)εξαγωγής ή άδειας εισαγωγής για την εισαγωγή ή επανεισαγωγή στην Κοινότητα των ακόλουθων ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα B του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97:

α) χαβιάρι από είδη οξυρρύγχου (Acipenseriformes spp.), μέχρι ανώτατη ποσότητα 125 γραμμαρίων κατ’ άτομο, σε δοχεία τα οποία σημαίνονται ατομικά σύμφωνα με το άρθρο 66 παράγραφος 6·

β) μεσογονάτια διαστήματα από κάκτους (Cactaceae spp.), μέχρι τρία κατ’ άτομο·

γ) νεκρά κατεργασμένα δείγματα ειδών του γένους Crocodylia, εξαιρουμένου του κρέατος και των κυνηγετικών τροπαίων, μέχρι τέσσερα κατ’ άτομο·

δ) κελύφη του είδους Strombus gigas, μέχρι τρία κατ’ άτομο·

ε) ιππόκαμποι (Hippocampus spp.) μέχρι τέσσερα νεκρά δείγματα κατ’ άτομο·

στ) κελύφη ειδών του γένους Tridacnidae μέχρι τρία δείγματα κατ’ άτομο που δεν υπερβαίνουν συνολικά τα 3 kg, εφόσον το δείγμα είναι ακέραιο κέλυφος ή δύο ημίσεα που ταιριάζουν απόλυτα·

▼M6

ζ) δείγματα ξύλου αγάρ (Aquilaria spp. και Gyrinops spp.) —σε θραύσματα ξύλου βάρους έως και 1 kg, 24 ml έλαιο, και δύο δέσμες χάντρες ή κομποσχοίνια ή δύο περιδέραια ή βραχιόλια κατ' άτομο.

▼B

Άρθρο 58

Εξαγωγή και επανεξαγωγή από την Κοινότητα προσωπικών και οικιακών αντικειμένων

1.  Η παρέκκλιση από το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 για προσωπικά ή οικιακά αντικείμενα, που προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισμού, δεν εφαρμόζεται σε δείγματα τα οποία χρησιμοποιούνται για πρόσκτηση εμπορικού κέρδους, πωλούνται, επιδεικνύονται για εμπορικούς σκοπούς, φυλάσσονται για πώληση, προσφέρονται για πώληση ή μεταφέρονται για πώληση.

Η παρέκκλιση αυτή εφαρμόζεται μόνο σε δείγματα, εφόσον:

α) περιέχονται στις προσωπικές αποσκευές ταξιδιωτών με προορισμό τρίτες χώρες·

β) αποτελούν στοιχεία της προσωπικής περιουσίας φυσικού προσώπου, που μεταφέρει το συνήθη τόπο διαμονής του από την Κοινότητα σε τρίτη χώρα.

2.  Σε περίπτωση εξαγωγής, η παρέκκλιση από το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 για προσωπικά ή οικιακά αντικείμενα, που προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισμού, δεν εφαρμόζεται σε δείγματα ειδών του παραρτήματος Α ή Β του εν λόγω κανονισμού.

3.  Για την επανεξαγωγή προσωπικών ή οικιακών αντικειμένων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών κυνηγετικών τροπαίων, από πρόσωπο που διαμένει συνήθως στην Κοινότητα, η οποία αφορά δείγματα ειδών του παραρτήματος Α ή Β του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97, δεν απαιτείται υποβολή στο τελωνείο πιστοποιητικού επανεξαγωγής όταν υποβάλλεται ένα από τα ακόλουθα:

α) το επικυρωμένο από το τελωνείο «αντίγραφο για τον κάτοχο» (έντυπο αριθ. 2) κοινοτικής άδειας εισαγωγής ή εξαγωγής που έχει χρησιμοποιηθεί προγενέστερα·

β) το αντίγραφο που αναφέρεται στο άρθρο 57 παράγραφος 3 του παρόντος κανονισμού·

γ) στοιχεία που αποδεικνύουν ότι τα δείγματα αποκτήθηκαν στην Κοινότητα.

▼M6

Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζονται για την επανεξαγωγή κεράτων ρινόκερου ή ελεφαντόδοντου που περιέχονται σε προσωπικά ή οικιακά αντικείμενα· για τα δείγματα αυτά είναι απαραίτητη η προσκόμιση πιστοποιητικού επανεξαγωγής στο τελωνείο.

▼M6

3α.  Για την επανεξαγωγή, από πρόσωπο που δεν διαμένει συνήθως στην Ένωση, προσωπικών ή οικιακών αντικειμένων, καθώς και προσωπικών κυνηγετικών τροπαίων, τα οποία έχουν αποκτηθεί εκτός της χώρας συνήθους διαμονής του και τα οποία είναι δείγματα ειδών του παραρτήματος Α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97, απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού επανεξαγωγής στο τελωνείο. Η ίδια απαίτηση ισχύει και για την επανεξαγωγή προσωπικών ή οικιακών αντικειμένων από κέρατα ρινόκερου ή ελεφαντόδοντο από δείγματα και από πληθυσμούς που απαριθμούνται στο παράρτημα Β του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97.

4.  Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 2 και 3, δεν απαιτείται προσκόμιση εγγράφου εξαγωγής/επανεξαγωγής για την εξαγωγή ή επανεξαγωγή των ειδών που αναφέρονται στο άρθρο 57 παράγραφος 5 στοιχεία α) έως ζ).

▼M2

Άρθρο 58α

Εμπορική χρήση προσωπικών ή οικιακών αντικειμένων εντός της Ένωσης

▼M6

1.  Οι εμπορικές δραστηριότητες για δείγματα ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97, τα οποία εισάγονται στην Ένωση σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97, δύνανται να εγκρίνονται από διαχειριστικό όργανο κράτους μέλους μόνον υπό τους ακόλουθους όρους:

▼M2

α) ο αιτών πρέπει να αποδείξει ότι τα δείγματα εισήλθαν στην Ένωση τουλάχιστον δύο έτη πριν χρησιμοποιηθούν για εμπορικούς σκοπούς και

β) η αρμόδια διαχειριστική αρχή του κράτους μέλους έχει επιβεβαιώσει ότι τα υπόψη δείγματα θα μπορούσαν να έχουν εισαχθεί για εμπορικούς σκοπούς, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97, όταν εισήλθαν στην Ένωση.

Εφόσον πληρούνται οι όροι αυτοί, η διαχειριστική αρχή θα χορηγεί γραπτή δήλωση με την οποία πιστοποιείται ότι το δείγμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εμπορικούς σκοπούς.

▼M6

2.  Απαγορεύονται οι εμπορικές δραστηριότητες για δείγματα ειδών που απαριθμούνται στο παράρτημα Α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97, τα οποία εισέρχονται στην Ένωση σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97, ή για δείγματα ειδών που περιλαμβάνονται στο προσάρτημα I της σύμβασης ή στο παράρτημα Γ1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3626/82 και τα οποία εισάγονται στην Ένωση, ως προσωπικά και οικιακά αντικείμενα.

▼BΚΕΦΑΛΑΙΟ XV

ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ

Άρθρο 59

Παρεκκλίσεις από το άρθρο 8 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 όπως ορίζεται στο άρθρο 8 παράγραφος 3 του κανονισμού αυτού

1.  Χορηγείται παρέκκλιση για τα δείγματα που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 3 στοιχεία α), β) και γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 εφόσον το αρμόδιο διαχειριστικό όργανο διαπιστώνει ότι ο αιτών πληροί τις αντίστοιχες προϋποθέσεις σύμφωνα με το άρθρο 48 του παρόντος κανονισμού.

▼M2

1α.  Η παρέκκλιση για δείγματα που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 θα χορηγείται μόνον εφόσον ο αιτών αποδείξει στην αρμόδια διαχειριστική αρχή ότι τα υπόψη δείγματα έχουν αποκτηθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τη διατήρηση της άγριας πανίδας και χλωρίδας.

▼B

2.  Χορηγείται παρέκκλιση για τα δείγματα που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 3 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 εφόσον το αρμόδιο διαχειριστικό όργανο, σε συνεργασία με αρμόδια επιστημονική αρχή, διαπιστώσει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 48 του παρόντος κανονισμού και τα δείγματα γεννήθηκαν και εκτράφηκαν σε αιχμαλωσία ή έχουν αναπαραχθεί τεχνητώς σύμφωνα με τα άρθρα 54, 55 και 56 του παρόντος κανονισμού.

3.  Χορηγείται παρέκκλιση για δείγματα αναφερόμενα στο άρθρο 8 παράγραφος 3 στοιχεία ε), στ) και ζ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 εφόσον το αρμόδιο διαχειριστικό όργανο, σε συνεργασία με αρμόδια επιστημονική αρχή, διαπιστώσει ότι πληρούνται από τον αιτούντα οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο ως άνω άρθρο και το άρθρο 48 του παρόντος κανονισμού.

4.  Χορηγείται παρέκκλιση για τα δείγματα που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 3 στοιχείο η) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 εφόσον το αρμόδιο διαχειριστικό όργανο διαπιστώσει ότι τα δείγματα έχουν αποσπαστεί από το φυσικό τους περιβάλλον από ένα κράτος μέλος σύμφωνα με τη νομοθεσία του.

5.  Χορηγείται παρέκκλιση που προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 για ζώντα σπονδυλωτά μόνο όταν το αρμόδιο διαχειριστικό όργανο διαπιστώσει ότι τηρούνται οι διατάξεις του άρθρου 66 του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 60

Παρέκκλιση από το άρθρο 8 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 για τα επιστημονικά ιδρύματα

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97, χορηγείται παρέκκλιση από τις απαγορεύσεις του άρθρου 8 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού σε επιστημονικά ιδρύματα, τα οποία έχουν εγκριθεί από διαχειριστικό όργανο, σε συνεργασία με αρμόδια επιστημονική αρχή, με την έκδοση πιστοποιητικού που καλύπτει όλα τα δείγματα των εγγεγραμμένων στο παράρτημα Α του εν λόγω κανονισμού ειδών της συλλογής που προορίζονται για:

1. αναπαραγωγή σε αιχμαλωσία ή τεχνητό πολλαπλασιασμό από όπου θα προκύψουν αυξημένα οφέλη για τα εν λόγω είδη από άποψη διατήρησης, ή

2. προορίζονται για ερευνητικούς ή εκπαιδευτικούς σκοπούς με στόχο τη διατήρηση ή συντήρηση των εν λόγω ειδών.

Οποιαδήποτε πώληση ειδών που καλύπτονται από τέτοιο πιστοποιητικό γίνεται μόνο προς άλλα επιστημονικά ιδρύματα που διαθέτουν παρόμοιο πιστοποιητικό.

Άρθρο 61

Παρεκκλίσεις από το άρθρο 8 παράγραφοι 1 και 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97, ούτε η προβλεπόμενη από το άρθρο 8 παράγραφος 1 απαγόρευση αγοράς, προσφοράς προς αγορά ή απόκτησης δειγμάτων ειδών του παραρτήματος Α του εν λόγω κανονισμού για εμπορικούς σκοπούς, ούτε η διάταξη του άρθρου 8 παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισμού σύμφωνα με την οποία είναι ενίοτε δυνατή η παρέκκλιση από τις απαγορεύσεις υπό την προϋπόθεση ότι χορηγείται πιστοποιητικό, εκδιδόμενο κατά περίπτωση, εφαρμόζονται όταν τα σχετικά δείγματα:

1. καλύπτονται από ένα από τα πιστοποιητικά που προβλέπονται στο άρθρο 48 του παρόντος κανονισμού, ή

2. υπόκεινται σε μία από τις γενικές απαλλαγές που προβλέπονται στο άρθρο 62 του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 62

Γενικές απαλλαγές από την εφαρμογή του άρθρου 8 παράγραφοι 1 και 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97

Η διάταξη του άρθρου 8 παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισμού, σύμφωνα με την οποία οι παρεκκλίσεις από τις απαγορεύσεις του άρθρου 8 παράγραφος 1 χορηγούνται κατά περίπτωση με έκδοση πιστοποιητικού, δεν εφαρμόζεται για τα ακόλουθα είδη, για τα οποία δεν απαιτείται πιστοποιητικό:

1. δείγματα ζώων που έχουν γεννηθεί και εκτραφεί σε αιχμαλωσία και ανήκουν σε είδη του παραρτήματος Χ του παρόντος κανονισμού και για υβρίδιά τους, εφόσον τα δείγματα των σχολιαζόμενων ειδών έχουν σημανθεί σύμφωνα με το άρθρο 66 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού·

2. τεχνητώς αναπαραχθέντα δείγματα φυτικών ειδών·

3. κατεργασμένα δείγματα που αποκτήθηκαν πριν από 50 χρόνια τουλάχιστον, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο κγ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97·

▼M2

4. νεκρά δείγματα κροκοδειλοειδών του παραρτήματος A με κωδικό πηγής D, εφόσον έχουν σημανθεί ή ταυτοποιηθεί με άλλα μέσα σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό·

5. χαβιάρι του Acipenser brevirostrum και των υβριδίων του, με κωδικό πηγής D, εφόσον έχει συσκευασθεί σε δοχείο που φέρει σήμανση σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

▼B

Άρθρο 63

Προέκδοση πιστοποιητικών βάσει του άρθρου 8 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97

1.  Για τους σκοπούς του άρθρου 8 παράγραφος 3 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97, τα κράτη μέλη έχουν δικαίωμα να διαθέσουν προεκδοθέντα πιστοποιητικά στους εκτροφείς που έχουν εγκριθεί για το σκοπό αυτό από διαχειριστικό όργανο, εφόσον αυτοί διατηρούν αρχεία εκτροφής τα οποία είναι στη διάθεση του αρμόδιου διαχειριστικού οργάνου μόλις ζητηθούν.

Στα πιστοποιητικά αναγράφεται, στο τετραγωνίδιο 20, η ακόλουθη δήλωση:

«Πιστοποιητικό έγκυρο μόνο για τις ακόλουθες ταξινομικές κατηγορίες:............».

2.  Για τους σκοπούς του άρθρου 8 παράγραφος 3 στοιχεία δ) και η) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97, τα κράτη μέλη μπορούν να διαθέτουν προεκδοθέντα πιστοποιητικά σε άτομα που έχουν λάβει άδεια από διαχειριστικό όργανο να πωλούν βάσει παρόμοιων πιστοποιητικών νεκρά δείγματα εκτραφέντα σε αιχμαλωσία ή/και μικρούς αριθμούς νεκρών δειγμάτων που έχουν νομίμως αποσπαστεί από το φυσικό τους περιβάλλον στην Κοινότητα, εφόσον τα εν λόγω άτομα:

α) διατηρούν αρχεία τα οποία είναι στη διάθεση του αρμόδιου διαχειριστικού οργάνου μόλις ζητηθούν και τα οποία περιέχουν λεπτομέρειες όσον αφορά τα πωληθέντα δείγματα και είδη, την αιτία θανάτου (όταν είναι γνωστή), τα άτομα που προμήθευσαν τα δείγματα και τους αγοραστές τους·

β) υποβάλλουν λεπτομερειακή ετήσια έκθεση στο αρμόδιο διαχειριστικό όργανο σχετικά με τις πωλήσεις κατά τη διάρκεια του έτους, τον τύπο και τον αριθμό των δειγμάτων, τα είδη στα οποία ανήκαν τα δείγματα και τον τρόπο απόκτησής τους.

▼M2

3.  Τα προεκδοθέντα πιστοποιητικά θα είναι έγκυρα μόνον όταν είναι συμπληρωμένα και ο αιτών έχει διαβιβάσει αντίγραφο του πιστοποιητικού στο εκδίδον διαχειριστικό όργανο.

▼BΚΕΦΑΛΑΙΟ XVI

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ

Άρθρο 64

Η επισήμανση των δειγμάτων για σκοπούς εισαγωγής και εμπορικές δραστηριότητες εντός της Κοινότητας

1.  Για τα δείγματα που ακολουθούν, άδειες εισαγωγής εκδίδονται μόνο όταν ο αιτών αποδείξει επαρκώς στο αρμόδιο διαχειριστικό όργανο ότι τα δείγματα έχουν σημανθεί ατομικά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 66 παράγραφος 6:

α) δείγματα που προέρχονται από επιχείρηση αναπαραγωγής ζώων σε αιχμαλωσία εγκεκριμένη από τη διάσκεψη των μερών της σύμβασης·

β) δείγματα προερχόμενα από κτηνοτροφική δραστηριότητα εγκεκριμένη από τη διάσκεψη των συμβαλλομένων μερών της σύμβασης·

γ) δείγματα από πληθυσμό ειδών του προσαρτήματος I της σύμβασης για τα οποία έχει εγκριθεί ποσόστωση εξαγωγής από τη διάσκεψη των συμβαλλομένων μερών της σύμβασης·

δ) ακατέργαστοι χαυλιόδοντες και τμήματά τους μήκους μεγαλύτερου ή ίσου των 20 εκατοστών και βάρους μεγαλύτερου ή ίσου του 1 χιλιογράμμου·

ε) ακατέργαστα, κατεργασμένα ή/και φινιρισμένα δέρματα, λαγόνες, ουρές, λαιμοί, πόδια, ράχες και άλλα μέρη από κροκοδειλοειδή που εξάγονται στην Κοινότητα και ολόκληρα ακατέργαστα, κατεργασμένα ή φινιρισμένα δέρματα κροκοδειλοειδών και λαγόνες που επανεξάγονται στην Κοινότητα·

στ) ζώντα σπονδυλωτά ζώα καταχωρισμένα στα είδη του παραρτήματος Α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 τα οποία ανήκουν σε πλανόδια έκθεση·

ζ) οιοδήποτε δοχείο για χαβιάρι του είδους Acipenseriformes spp. (κονσερβοκούτι, βάζο ή κουτί στο οποίο συσκευάζεται απευθείας χαβιάρι).

2.  Για τους σκοπούς του άρθρου 8 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97, όλα τα δοχεία που περιέχουν χαβιάρι όπως ορίζονται στο στοιχείο ζ) του παρόντος άρθρου επισημαίνονται σύμφωνα με το άρθρο 66 παράγραφος 6 του παρόντος κανονισμού και υπο την επιφύλαξη συμπληρωματικών διατάξεων του άρθρου 66 παράγραφος 7 του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 65

Επισήμανση δειγμάτων για σκοπούς εξαγωγής και επανεξαγωγής

1.  Πιστοποιητικά επανεξαγωγής για δείγματα τα οποία έχουν σημανθεί σύμφωνα με το άρθρο 64 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως δ) και στ) και δεν τροποποιήθηκαν ουσιαστικά εκδίδονται μόνο όταν το αρμόδιο διαχειριστικό όργανο διαπιστώνει ότι οι αρχικές σημάνσεις είναι ανέπαφες.

2.  Πιστοποιητικά επανεξαγωγής για ολόκληρα ακατέργαστα, κατεργασμένα ή/και φινιρισμένα δέρματα και λαγόνες κροκοδειλοειδών εκδίδονται μόνο όταν το αρμόδιο διαχειριστικό όργανο διαπιστώσει ότι οι αρχικές ετικέτες είναι ανέπαφες ή, όταν αυτές έχουν χαθεί ή αφαιρεθεί, ότι τα δείγματα έχουν σημανθεί με ετικέτα επανεξαγωγής.

3.  Οι άδειες εξαγωγής και τα πιστοποιητικά επανεξαγωγής για οιοδήποτε δοχείο που περιέχει χαβιάρι όπως ορίζονται στο στοιχείο ζ) του άρθρου 64 παράγραφος 1 εκδίδονται μόνο εφόσον το δοχείο επισημαίνεται σύμφωνα με το άρθρο 66 παράγραφος 6.

4.  Άδειες εξαγωγής για ζωντανά σπονδυλωτά των ειδών που αναφέρονται στο παράρτημα Α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 εκδίδονται μόνο εφόσον το αρμόδιο διαχειριστικό όργανο εξακριβώσει ότι πληρούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 66 του παρόντος κανονισμού. ►M2  Αυτό δεν εφαρμόζεται σε δείγματα ειδών του παραρτήματος X, εκτός εάν ειδική σημείωση στο παράρτημα X επιβάλει σήμανση. ◄

Άρθρο 66

Μέθοδοι επισήμανσης

1.  Για τους στόχους του άρθρου 33 παράγραφος 1, του άρθρου 40 παράγραφος 1, του άρθρου 59 παράγραφος 5 και του άρθρου 65 παράγραφος 4, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου.

2.  Πτηνά που έχουν γεννηθεί και εκτραφεί σε αιχμαλωσία σημαίνονται σύμφωνα με την παράγραφο 8 ή, εφόσον το αρμόδιο διαχειριστικό όργανο κρίνει ότι αυτή η μέθοδος δεν ενδείκνυται λόγω των σωματικών ή παθολογικών χαρακτηριστικών του ζώου, με ατομικά αριθμημένους αμετάβλητους ηλεκτρονικούς μικροαναμεταδότες σύμφωνους με τα πρότυπα ISO 11784: 1996 (E) και 11785: 1996 (E).

3.  Ζώντα σπονδυλωτά άλλα από πτηνά που έχουν γεννηθεί και εκτραφεί σε αιχμαλωσία, σημαίνονται με ατομικά αριθμημένους αμετάβλητους ηλεκτρονικούς μικροαναμεταδότες, σύμφωνους με τα πρότυπα ISO 11784: 1996 (E) και 11785: 1996 (E) ή, εφόσον το αρμόδιο διαχειριστικό όργανο κρίνει ότι αυτή η μέθοδος δεν προσφέρεται εξαιτίας των σωματικών ή παθολογικών χαρακτηριστικών των δειγμάτων/ειδών, τα εν λόγω δείγματα σημαίνονται με ατομικά αριθμημένους δακτυλίους, ταινίες, ετικέτες, δερματοστιξίες (τατουάζ) και παρόμοια, ή καθίστανται αναγνωρίσιμα με άλλους κατάλληλους τρόπους.

4.  Οι διατάξεις του άρθρου 33 παράγραφος 1, του άρθρου 40 παράγραφος 1, του άρθρου 48 παράγραφος 2, του άρθρου 59 παράγραφος 5 και του άρθρου 65 παράγραφος 4 δεν εφαρμόζονται όταν το αρμόδιο διαχειριστικό όργανο κρίνει ότι τα σωματικά χαρακτηριστικά των υπόψη ειδών δεν επιτρέπουν, κατά την έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού, την ασφαλή εφαρμογή κάποιας μεθόδου σήμανσης.

Σε αυτή την περίπτωση, το εμπλεκόμενο διαχειριστικό όργανο καταγράφει στο τετραγωνίδιο 20 του πιστοποιητικού αυτού ή, όταν μια μέθοδος σήμανσης μπορεί να εφαρμοσθεί αργότερα με ασφάλεια, αναφέρει τις σχετικές προϋποθέσεις.

▼M2

Δεν εκδίδονται πιστοποιητικά δειγμάτων, πιστοποιητικά περιοδευουσών εκθέσεων και πιστοποιητικά προσωπικής ιδιοκτησίας για ζωντανά δείγματα που καλύπτονται από την παρούσα παράγραφο.

▼B

5.  Δείγματα που έχουν σημανθεί με ηλεκτρονικούς αναμεταδότες μη σύμφωνους με τα πρότυπα ISO 11784: 1996 (E) και 11785: 1996 (E), πριν από την 1η Ιανουαρίου 2002, ή με μία από τις μεθόδους που αναφέρονται στην παράγραφο 3, πριν από την 1η Ιουνίου 1997, ή σύμφωνα με την παράγραφο 6 πριν από την εισαγωγή τους στην Κοινότητα, θεωρείται ότι έχουν σημανθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3.

▼M1

6.  Τα δείγματα που αναφέρονται στα άρθρα 64 και 65 σημαίνονται σύμφωνα με τη μέθοδο που έχει εγκριθεί ή συνιστάται από τη διάσκεψη των μερών για τα σχετικά δείγματα· ειδικότερα, τα δοχεία χαβιαριού που αναφέρονται στο άρθρο 57 παράγραφος 5 στοιχείο α), στο άρθρο 64 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) και παράγραφος 2 και στο άρθρο 65 παράγραφος 3 σημαίνονται ατομικά με την τοποθέτηση μη επαναχρησιμοποιήσιμων ετικετών σε κάθε δοχείο πρωτογενούς συσκευασίας. Σε περίπτωση που το δοχείο πρωτογενούς συσκευασίας δεν σφραγίζεται με μη επαναχρησιμοποιήσιμη ετικέτα, το χαβιάρι συσκευάζεται κατά τρόπο ώστε να αποδεικνύεται οπτικά ενδεχόμενο άνοιγμα του δοχείου.

▼M6

Το χαβιάρι από διαφορετικά είδη οξυρρύγχου δεν αναμειγνύεται σε δοχείο πρωτογενούς συσκευασίας, εκτός από την περίπτωση του πεπιεσμένου χαβιαριού (π.χ. χαβιάρι που αποτελείται από μη γονιμοποιημένα αυγά ενός ή περισσότερων ειδών οξυρρύγχου ή πολύδοντα, το οποίο απομένει ύστερα από τη μεταποίηση και παρασκευή υψηλότερης ποιότητας χαβιαριού).

▼M1

7.  Μόνο οι μονάδες μεταποίησης και (ανα)συσκευασίας στις οποίες έχει χορηγήσει άδεια το διαχειριστικό όργανο κράτους μέλους έχουν το δικαίωμα να μεταποιούν και να συσκευάζουν ή να ανασυσκευάζουν χαβιάρι για εξαγωγή, επανεξαγωγή ή ενδοκοινοτικό εμπόριο.

Οι μονάδες μεταποίησης και (ανα)συσκευασίας στις οποίες έχει χορηγηθεί άδεια οφείλουν να τηρούν αρχεία των εισαγόμενων, εξαγόμενων, επανεξαγόμενων, επιτοπίως παραγόμενων ή αποθηκευόμενων ποσοτήτων χαβιαριού, κατά περίπτωση. Τα εν λόγω αρχεία πρέπει να τίθενται στη διάθεση του διαχειριστικού οργάνου του αντιστοίχου κράτους μέλους για επιθεώρηση.

Το εν λόγω διαχειριστικό όργανο αποδίδει αποκλειστικό κωδικό καταχώρισης σε καθεμία από τις ως άνω μονάδες μεταποίησης ή (ανα)συσκευασίας.

Ο κατάλογος των εγκαταστάσεων στις οποίες έχει χορηγηθεί άδεια σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, καθώς και οι ενδεχόμενες τροποποιήσεις του, κοινοποιούνται στη Γραμματεία της σύμβασης και στην Επιτροπή.

Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, στις μονάδες μεταποίησης περιλαμβάνονται εγκαταστάσεις υδατοκαλλιέργειας που παράγουν χαβιάρι.

▼B

8.  Πτηνά που έχουν γεννηθεί και εκτραφεί σε αιχμαλωσία, καθώς και πτηνά που έχουν γεννηθεί σε ελεγχόμενο περιβάλλον, σημαίνονται με ατομικά σημασμένο και χωρίς ραφή ποδοδακτύλιο.

Χωρίς ραφή ποδοδακτύλιος είναι δακτύλιος ή ταινία σε συνεχή κύκλο χωρίς διακοπή ή ένωση, που δεν έχει υποστεί οιαδήποτε θερμική κατεργασία, σε μέγεθος που δεν μπορεί να αφαιρεθεί από το πτηνό όταν το πόδι του έχει αναπτυχθεί πλήρως, ο οποίος εφαρμόζεται τις πρώτες ημέρες της ζωής του πτηνού και κατασκευάζεται εμπορικά για το σκοπό αυτό.

Άρθρο 67

Μη βάναυσες μέθοδοι σήμανσης

Όπου, στην επικράτεια της Κοινότητας, η σήμανση ζώντων ζώων απαιτεί την εφαρμογή ετικέτας, ταινίας, δακτυλίου ή άλλου εξαρτήματος, ή τη σήμανση ενός σημείου της ανατομικής κατασκευής του ζώου ή την εμφύτευση ηλεκτρονικού μικροαναμεταδότη, τούτο γίνεται με τον απαιτούμενο σεβασμό στη σωματική υγεία, την ευεξία και τη φυσική συμπεριφορά του εν λόγω δείγματος.

Άρθρο 68

Αμοιβαία αναγνώριση των μεθόδων σήμανσης

1.  Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών αναγνωρίζουν τις μεθόδους σήμανσης που έχουν εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 66.

2.  Όπου απαιτείται άδεια ή πιστοποιητικό σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό πρέπει να δίδονται πλήρη στοιχεία για τη σήμανση σε ανάλογο έγγραφο.ΚΕΦΑΛΑΙΟ XVII

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Άρθρο 69

Εκθέσεις σχετικά με τις εισαγωγές, τις εξαγωγές και τις επανεξαγωγές

1.  Τα κράτη μέλη συλλέγουν τα δεδομένα σχετικά με τις εισαγωγές προς την Κοινότητα και τις εξαγωγές και επανεξαγωγές από αυτήν οι οποίες πραγματοποιούνται βάσει των αδειών και των πιστοποιητικών που έχουν εκδώσει τα διαχειριστικά τους όργανα, ασχέτως του τόπου εισαγωγής ή (επαν)εξαγωγής.

Τα κράτη μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 4 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97, κοινοποιούν στην Επιτροπή όλες τις πληροφορίες σχετικά με ένα ημερολογιακό έτος, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που παρατίθεται στη παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, οι οποίες αφορούν τα είδη που παρατίθενται στα παραρτημάτα Α, Β και Γ του εν λόγω κανονισμού, σε μηχανογραφημένη μορφή και σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της γραμματείας της σύμβασης για τη σύνταξη και την υποβολή των ετήσιων εκθέσεων CITES.

Οι εκθέσεις περιλαμβάνουν πληροφορίες και για τα δείγματα που έχουν παρακρατηθεί ή κατασχεθεί.

2.  Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 παρουσιάζονται σε δύο χωριστά μέρη ως εξής:

α) ένα μέρος για τις εισαγωγές, εξαγωγές και επανεξαγωγές δειγμάτων ειδών εγγεγραμμένων στα προσαρτήματα της σύμβασης, και

β) ένα μέρος για τις εισαγωγές, εξαγωγές και επανεξαγωγές δειγμάτων ειδών εγγεγραμμένων στα παραρτήματα Α, Β και Γ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 και για την εισαγωγή στην Κοινότητα δειγμάτων ειδών εγγεγραμμένων στο παράρτημα Δ του εν λόγω κανονισμού.

3.  Σχετικά με τις εισαγωγές φορτίων που περιέχουν ζώντα ζώα, τα κράτη μέλη διατηρούν, κατά το δυνατό, αρχεία όπου καταγράφουν το ποσοστό των δειγμάτων των ειδών που αναφέρονται στα παραρτήματα Α και Β του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 και ήταν νεκρά κατά την εισαγωγή τους στην Κοινότητα.

4.  Οι πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 κοινοποιούνται στην Επιτροπή για κάθε ημερολογιακό έτος πριν από τις 15 Ιουνίου του επόμενου έτους, ανά είδος και χώρα (επαν)εξαγωγής.

5.  Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 4 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 περιλαμβάνουν λεπτομέρειες σχετικά με τα νομοθετικά, κανονιστικά και διοικητικά μέτρα που έχουν ληφθεί για την εφαρμογή και επιβολή των διατάξεων του εν λόγω κανονισμού και των διατάξεων του παρόντος κανονισμού.

Επιπλέον τα κράτη μέλη αναφέρουν:

α) τα άτομα και τους φορείς που καταχωρίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 18 και 19 του παρόντος κανονισμού·

β) τους επιστημονικούς φορείς που καταχωρίζονται σύμφωνα με το άρθρο 60 του παρόντος κανονισμού·

γ) τους εκτροφείς που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 63 του παρόντος κανονισμού·

δ) τις μονάδες ανασυσκευασίας χαβιαριού με άδεια σύμφωνα με το άρθρο 66 παράγραφος 7 του παρόντος κανονισμού·

ε) τη χρήση των φυτουγειονομικών πιστοποιητικών από πλευράς τους σύμφωνα με το άρθρο 17 του παρόντος κανονισμού·

▼M1

στ) τις περιπτώσεις στις οποίες οι άδειες εξαγωγής και τα πιστοποιητικά επανεξαγωγής εκδόθηκαν αναδρομικά σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού.

6.  Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 5 υποβάλλονται ανά διετία πριν από τις 15 Ιουνίου, σε ηλεκτρονική μορφή, σύμφωνα με το «μορφότυπο διετούς έκθεσης» που έχει εκδοθεί από τη Γραμματεία της σύμβασης, όπως τροποποιήθηκε από την Επιτροπή, και καλύπτουν τη διετία που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους.

▼B

Άρθρο 70

Τροποποιήσεις στα παραρτήματα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97

1.  Για την προετοιμασία των τροποποιήσεων των παραρτημάτων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 5 του εν λόγω κανονισμού, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή όλες τις πληροφορίες για τα είδη που περιλαμβάνονται ήδη στα παραρτήματα του εν λόγω κανονισμού και για άλλα που ίσως είναι είναι δυνατόν να περιληφθούν, σχετικά με:

α) την κατάστασή τους από βιολογική και εμπορική άποψη·

β) τη χρήση για την οποία προορίζονται τα δείγματα αυτών των ειδών, και

γ) τις μεθόδους ελέγχου των δειγμάτων που αποτελούν αντικείμενο εμπορίου.

2.  Κάθε πρόταση τροποποίησης των παραρτημάτων Β ή Δ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχεία γ) ή δ) ή άρθρο 3 παράγραφος 4 στοιχείο α) του εν λόγω κανονισμού υποβάλλεται από την Επιτροπή στην ομάδα επιστημονικής εξέτασης, που αναφέρεται στο άρθρο 17 του εν λόγω κανονισμού, προς γνωμοδότηση πριν υποβληθεί στην επιτροπή για το εμπόριο της άγριας πανίδας και χλωρίδας.ΚΕΦΑΛΑΙΟ XVIII

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

▼M1

Άρθρο 71

Απόρριψη των αιτήσεων για άδειες εισαγωγής μετά την επιβολή περιορισμών

▼B

1.  Αμέσως μετά την επιβολή ενός περιορισμού σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 και έως ότου αυτός αρθεί, τα κράτη μέλη απορρίπτουν τις αιτήσεις για άδειες εισαγωγής οι οποίες αφορούν είδη που έχουν εξαχθεί από τη θιγόμενη χώρα ή τις θιγόμενες χώρες προέλευσης.

2.  Κατά παρέκκλιση των όσων αναφέρονται στην παράγραφο 1, επιτρέπεται η έκδοση άδειας εισαγωγής εφόσον η αντίστοιχη αίτηση υποβλήθηκε πριν από την επιβολή του περιορισμού, και το αρμόδιο διαχειριστικό όργανο του κράτους μέλους θεωρεί ότι υφίσταται συμβόλαιο ή παραγγελία για την οποία έχει καταβληθεί πληρωμή ή συνεπεία των οποίων τα δείγματα έχουν ήδη αποσταλεί.

3.  Η περίοδος ισχύος άδειας εισαγωγής η οποία εκδίδεται βάσει της παραγράφου 2 δεν υπερβαίνει το χρονικό διάστημα του ενός μηνός.

4.  Οι περιορισμοί της παραγράφου 1 δεν ισχύουν, εκτός αντιθέτου διατάξεως, όταν πρόκειται για:

α) δείγματα που έχουν γεννηθεί και εκτραφεί σε αιχμαλωσία σύμφωνα με τα άρθρα 54 και 55 ή έχουν αναπαραχθεί τεχνητώς σύμφωνα με το άρθρο 56·

β) δείγματα που έχουν εισαχθεί για τους σκοπούς που προσδιορίζονται στο άρθρο 8 παράγραφος 3 στοιχεία ε), στ) και ζ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97·

γ) δείγματα, ζώντα ή νεκρά, τα οποία αποτελούν τμήμα της οικοσκευής ατόμων που μετοικούν στην Κοινότητα ως μόνιμοι κάτοικοι.

Άρθρο 72

Μεταβατικά μέτρα

1.  Τα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3626/82 και το άρθρο 22 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3418/83 της Επιτροπής ( 2 ) μπορούν να εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς του άρθρου 5 παράγραφος 2 στοιχείο β), του άρθρου 5 παράγραφος 3 στοιχεία β), γ) και δ), του άρθρου 5 παράγραφος 4 και του άρθρου 8 παράγραφος 3 στοιχεία α) και δ) έως η) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97.

2.  Οι εγκρινόμενες παρεκκλίσεις από τις απαγορεύσεις του άρθρου 6 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3626/82 εξακολουθούν να ισχύουν έως την ημερομηνία λήξης της ισχύος τους, όπου ορίζεται σχετικά.

▼M6

3.  Τα κράτη μέλη δύνανται να εξακολουθήσουν να εκδίδουν άδειες εισαγωγής και εξαγωγής, πιστοποιητικά επανεξαγωγής, πιστοποιητικά περιοδευουσών εκθέσεων και πιστοποιητικά προσωπικής ιδιοκτησίας με τη μορφή που καθορίζεται στα παραρτήματα I, ΙΙΙ και IV, κοινοποιήσεις εισαγωγής με τη μορφή που καθορίζεται στο παράρτημα II και πιστοποιητικά ΕΕ με τη μορφή που καθορίζεται στο παράρτημα V του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 792/2012 για ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος του εκτελεστικού κανονισμού 2015/57 ( 3 ).

▼B

Άρθρο 73

Κοινοποίηση των διατάξεων εφαρμογής

Κάθε κράτος μέλος ενημερώνει την Επιτροπή και τη γραμματεία της σύμβασης σχετικά με τις διατάξεις που θεσπίζει ειδικά για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και για τα μέτρα που λαμβάνει και νομικά μέσα που χρησιμοποιεί για την εφαρμογή και την τήρησή του. Η Επιτροπή ανακοινώνει τις πληροφορίες αυτές στα άλλα κράτη μέλη.

Άρθρο 74

Κατάργηση

Καταργείται ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1808/2001.

Οι αναφορές στο καταργούμενο κανονισμό θεωρούνται ότι γίνονται στον παρόντα κανονισμό και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας που παρατίθεται στο παράρτημα ΧΙΙ.

Άρθρο 75

Εναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

▼M3 —————

▼M7
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

Κωδικοί που πρέπει να περιλαμβάνονται στην περιγραφή ειδών και μονάδες μετρήσεως που πρέπει να χρησιμοποιούνται σε άδειες και πιστοποιητικά σύμφωνα με το άρθρο 5 σημεία 1 και 2.Περιγραφή

Κωδικός εμπορικού όρου

Προτιμώμενη μονάδα

Εναλλακτική μονάδα

Επεξήγηση

μυστακοκήτη

BAL

kg

αριθ.

κεράτινα ελάσματα φάλαινας ή άλλων θαλάσσιων θηλαστικών

φλοιός

BAR

kg

 

φλοιός δένδρων (πρωτογενής, αποξηραμένος ή κονιοποιημένος· ανεπεξέργαστος)

σώμα

BOD

αριθ.

kg

ολόκληρα ουσιαστικώς νεκρά ζώα συμπεριλαμβάνονται νωπά ή επεξεργασμένα ψάρια, ταριχευμένες χελώνες, διατηρημένες πεταλούδες, ερπετά σε αλκοόλη, ολόκληρα ταριχευμένα κυνηγετικά τρόπαια κ.λπ.

οστούν

BON

kg

αριθ.

οστά, συμπεριλαμβανομένων των σιαγόνων

λίπος κοιλιάς

CAL

kg

 

λίπος κοιλιάς ή ράχης χελώνας (χόνδρος χελώνας για σούπα)

κέλυφος

CAP

αριθ.

kg

πρωτογενή ή ανεπεξέργαστα ολόκληρα κελύφη ειδών Testudines

σκαλιστό είδος

CAR

kg

αριθ.

σκαλιστά προϊόντα, εκτός του ελεφαντοστού, του οστού ή του κέρατου —για παράδειγμα, κοράλλι και ξύλο (συμπεριλαμβανομένων των τεχνουργημάτων χειρός).

Σημείωση: Το σκαλιστά είδη από ελεφαντοστό θα πρέπει να ορίζονται ως τέτοια (βλέπε κατωτέρω – «IVC»). Επίσης, για είδη από τα οποία είναι δυνατό το σκάλισμα περισσότερων του ενός τύπων προϊόντος (π.χ. κέρατο και οστό), ο κωδικός εμπορικού όρου θα πρέπει να υποδεικνύει τον τύπο προϊόντος που αποτελεί αντικείμενο εμπορίου (π.χ. σκαλιστό είδος από οστό – «BOC» ή σκαλιστό είδος από κέρατο – «HOC»), όταν είναι δυνατό.

σκαλιστό είδος – οστό

BOC

kg

αριθ.

σκαλιστό είδος από οστό

σκαλιστό είδος – κέρατο

HOC

kg

αριθ.

σκαλιστό είδος από κέρατο

σκαλιστό είδος – ελεφαντοστό

IVC

kg

αριθ.

σκαλιστά είδη από ελεφαντοστό, συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, μικρότερων κατεργασμένων τεμαχίων ελεφαντοστού (λαβές μαχαιριών, σετ σκακιού, παιχνίδια mahjong κ.λπ.). Σημείωση: Οι ολόκληροι σκαλισμένοι χαυλιόδοντες θα πρέπει να αναφέρονται ως χαυλιόδοντες (βλέπε «TUS» κατωτέρω). Τα κοσμήματα που κατασκευάζονται από σκαλισμένο ελεφαντοστό θα πρέπει να αναφέρονται ως «κοσμήματα – ελεφαντοστό» (βλέπε «IJW» κατωτέρω).

χαβιάρι

CAV

kg

 

αγονιμοποίητα νεκρά επεξεργασμένα αυγά από όλα τα είδη Acipenseriformes, γνωστά επίσης ως σπερματοφόρος σάκος

μικροτεμαχίδια (τσιπς)

CHP

kg

 

τσιπς ξυλείας ιδιαίτερα Aquilaria spp., Gyrinops spp. και Pterocarpus santalinus

νύχι

CLA

αριθ.

kg

νύχια – π.χ. από αιλουροειδή, αρκτοειδή ή κροκοδειλοειδή (Σημείωση: τα «νύχια χελώνας» είναι συνήθως φολίδες και όχι πραγματικά νύχια)

ύφασμα

CLO

m2

kg

ύφασμα – εάν το ύφασμα δεν είναι εξολοκλήρου από τρίχωμα είδους της CITES, αντ' αυτού θα πρέπει, αν είναι δυνατόν, να καταγράφεται υπό τον κωδικό «HAI» το βάρος του τριχώματος

κοράλλι (πρωτογενές)

COR

αριθ.

kg

πρωτογενές ή ανεπεξέργαστο κοράλλι και κοραλλιογενής λίθος (επίσης ζωντανός βράχος και υπόστρωμα) [όπως ορίζονται στο ψήφισμα 11.10 της διάσκεψης (αναθ. CoP15)]. Ο κοραλλιογενής λίθος θα πρέπει να καταγράφεται ως «Scleractinia spp.»

Σημείωση: το εμπόρευμα θα πρέπει να καταγράφεται με τον αριθμό των τεμαχίων μόνον εφόσον τα δείγματα των κοραλλιών μεταφέρονται μέσα σε νερό.

Ο ζωντανός βράχος (που μεταφέρεται υγρός σε κυτία) θα πρέπει να αναφέρεται σε kg· το κοραλλιογενές υπόστρωμα θα πρέπει να αναφέρεται ως αριθμός τεμαχίων (δεδομένου ότι μεταφέρεται σε νερό ως το υπόστρωμα στο οποίο προσκολλώνται τα κοράλλια που δεν αναφέρονται στη CITES).

καλλυντικά προϊόντα

COS

g

ml

καλλυντικά προϊόντα τα οποία περιλαμβάνουν εκχυλίσματα ειδών που αναφέρονται στη CITES. Η ποσότητα θα πρέπει να αντανακλά την ποσότητα των ειδών που αναφέρονται στη CITES και περιέχονται στα προϊόντα.

καλλιέργεια

CUL

αριθ. φιαλιδίων κ.λπ.

 

καλλιέργειες τεχνητά πολλαπλασιαζόμενων φυτών

παράγωγα

DER

kg/l

 

παράγωγα (εκτός από εκείνα που περιλαμβάνονται σε άλλο σημείο του παρόντος πίνακα)

αποξηραμένο φυτό

DPL

αριθ.

 

αποξηραμένα φυτά – π.χ. δείγματα βοτάνων

αυτί

EAR

αριθ.

 

αυτιά – συνήθως ελέφαντα

αυγό

EGG

αριθ.

kg

ολόκληρα νεκρά ή άδεια αυγά (βλέπε επίσης «χαβιάρι»)

αυγό (ζωντανό)

EGL

αριθ.

kg

ζωντανά γονιμοποιημένα αυγά – συνήθως πτηνών και ερπετών, συμπεριλαμβάνονται όμως και αυγά ψαριών και ασπόνδυλων

κέλυφος αυγών

ESH

g/kg

 

φυσικό ή ακατέργαστο κέλυφος αυγών πλην των ολόκληρων αυγών

εκχύλισμα

EXT

kg

l

εκχύλισμα – συνήθως εκχυλίσματα φυτών

πτερό

FEA

kg/αριθ. φτερούγων

αριθ.

πτερά – στην περίπτωση αντικειμένων (π.χ. εικόνες) από πτερά, καταγράφεται ο αριθμός των αντικειμένων

ίνα

FIB

kg

m

ίνες – π.χ. ίνες φυτών, περιλαμβάνονται όμως και χορδές για ρακέτες του τέννις

πτερύγιο

FIN

kg

 

νωπά, κατεψυγμένα ή αποξηραμένα πτερύγια ή μέρη πτερυγίων

fingerlings (ιχθύδια)

FIG

kg

αριθ.

νεαρά ψάρια ενός ή δύο ετών για εμπόριο ενυδρείων, μονάδες παραγωγής γόνου ή ελευθέρωσης στο περιβάλλον

άνθος

FLO

kg

 

άνθη

ανθοδοχείο

FPT

αριθ.

 

ανθοδοχεία από μέρη φυτού, π.χ. ίνες κυαθέας (Σημείωση: ζώντα φυτά που τα εμπορεύονται μέσα στα καλούμενα «community pots» θα πρέπει να καταγράφονται ως «ζωντανά φυτά», όχι ως ανθοδοχεία)

βατραχοπόδαρα

LEG

kg

 

βατραχοπόδαρα

καρπός

FRU

kg

 

καρποί

πόδι

FOO

αριθ.

 

πόδια – π.χ. ελέφαντα, ρινόκερου, ιπποπόταμου, λιονταριού, κροκόδειλου κ.λπ.

προϊόντα γούνας (μεγάλα)

FPL

αριθ.

 

μεγάλα μεταποιημένα προϊόντα γούνας – π.χ. κουβέρτες από γούνα αρκούδας ή λύγκα ή άλλα προϊόντα γούνας σημαντικού μεγέθους.

προϊόν γούνας (μικρό)

FPS

αριθ.

 

μικρά μεταποιημένα προϊόντα γούνας – συμπεριλαμβανομένων των τσαντών χειρός, των μπρελόκ, των πορτοφολιών, των μαξιλαριών, των διακοσμητικών στοιχείων κ.λπ.

χολή

GAL

kg

 

χολή

χοληδόχος κύστη

GAB

αριθ.

kg

χοληδόχος κύστη

ένδυμα

GAR

αριθ.

 

ενδύματα – συμπεριλαμβανομένων των γαντιών και των καπέλων, όχι όμως και των παπουτσιών. Περιλαμβάνονται και γαρνιτούρες και διακοσμήσεις ενδυμάτων

γεννητικά όργανα

GEN

kg

αριθ.

όρχεις και αποξηραμένα πέη

βράγχια

GIL

αριθ.

 

βράγχια (π.χ. για καρχαρίες)

ρίζωμα μπολιάσματος

GRS

αριθ.

 

ριζώματα μπολιάσματος (χωρίς τα μπόλια)

τρίχωμα

HAI

kg

g

τρίχωμα – περιλαμβάνονται τα τριχώματα όλων των ζώων, π.χ. ελέφαντα, γιακ, βικούνια, γκουανάκο

προϊόντα από τρίχωμα

HAP

αριθ.

g

προϊόντα κατασκευασμένα από τρίχωμα (π.χ. βραχιόλια από τρίχωμα ελέφαντα)

κέρατο

HOR

αριθ.

kg

κέρατα – περιλαμβάνονται και τα διακλαδούμενα κέρατα

κοσμήματα

JWL

αριθ.

g

κοσμήματα – περιλαμβάνονται τα βραχιόλια, τα περιδέραια και άλλα κοσμήματα από προϊόντα εκτός του ελεφαντοστού (π.χ. ξύλο, κοράλλι κ.λπ.)

κοσμήματα – ελεφαντοστό

IJW

αριθ.

g

κοσμήματα από ελεφαντοστό

δερμάτινο προϊόν (μεγάλο)

LPL

αριθ.

 

μεγάλα μεταποιημένα προϊόντα από δέρμα – π.χ. χαρτοφύλακες, βαλίτσες, έπιπλα, ταξιδιωτικά κιβώτια

δερμάτινο προϊόν (μικρό)

LPS

αριθ.

 

μικρά μεταποιημένα προϊόντα από δέρμα, π.χ. ζώνες, τιράντες, σέλλες ποδηλάτων, θήκες μπλοκ επιταγών ή πιστωτικών καρτών, τσάντες χειρός, μπρελόκ, σημειωματάρια, πουγγιά, παπούτσια, σακουλάκια καπνού, πορτοφόλια, λουράκια ρολογιών και διακοσμητικά στοιχεία

ζωντανό δείγμα

LIV

αριθ.

kg

ζώντα ζώα και φυτά

φύλλο

LVS

kg

αριθ.

φύλλα δέντρων

κορμοί

LOG

m3

 

κάθε ξύλο σε κορμό, απογυμνωμένο ή μη από τον φλοιό ή τον σομφό, ή πρόχειρα τετραγωνισμένο, το οποίο προορίζεται να μεταβληθεί κυρίως σε πριστή ξυλεία, ξυλοπολτό ή καπλαμάδες. Σημείωση: εμπόρευμα κορμών ξυλείας για ειδικούς σκοπούς που διατίθενται στο εμπόριο κατά βάρος (π.χ. lignum vitae, Guaiacum spp.) θα πρέπει να καταγράφεται σε kg.

κρέας

MEA

kg

 

κρέας, συμπεριλαμβανομένης και της σάρκας ψαριών αν δεν είναι ολόκληρα (βλέπε «σώμα»), νωπό ή μη επεξεργασμένο κρέας, καθώς και επεξεργασμένο κρέας (π.χ. καπνιστό, ωμό, αποξηραμένο, κατεψυγμένο ή κονσερβοποιημένο)

φάρμακο

MED

kg/l

 

φάρμακα

μόσχος

MUS

g

 

μόσχος

λάδι

OIL

kg

l

λάδια – π.χ. από χελώνες, φώκιες, φάλαινες, ψάρια, διάφορα φυτά

μαργαριτάρι

PRL

αριθ.

 

μαργαριτάρια (π.χ. για Strombus gigas)

πλήκτρα πιάνου

KEY

αριθ.

 

πλήκτρα πιάνου από ελεφαντοστό (π.χ. ένα τυπικό πιάνο έχει 52 πλήκτρα πιάνου από ελεφαντοστό)

τεμάχιο οστού

BOP

kg

 

τεμάχια οστών, μη μεταποιημένα

τεμάχιο κέρατος

HOP

kg

 

τεμάχια κεράτων, μη μεταποιημένα – περιλαμβάνονται και τα υπολείμματα

τεμάχιο ελεφαντοστού

IVP

kg

 

τεμάχια ελεφαντοστού, μη μεταποιημένα – περιλαμβάνονται και τα υπολείμματα

plate

PLA

m2

 

επίπεδα τεμάχια γουναρικών – περιλαμβάνονται και χαλιά κατασκευασμένα από πολλά δέρματα

αντικολλητή ξυλεία (κόντρα πλακέ)

PLY

m2

m3

υλικό αποτελούμενο από τρία ή περισσότερα φύλλα ξύλου κολλημένα και πιεσμένα το ένα επί του άλλου και σε γενικές γραμμές διατεταγμένα έτσι ώστε οι κόκκοι των διαδοχικών στρωμάτων να είναι υπό γωνία

κόνις

POW

kg

 

κόνεις

χρυσαλλίδες

PUP

αριθ.

 

χρυσαλλίδες πεταλούδας

ρίζα

ROO

αριθ.

kg

ρίζες, βολβοί, κόνδυλοι κ.λπ.

Σημείωση: Για τις ταξινομικές βαθμίδες που παράγουν ξύλο αγάρ Aquilaria spp. και Gyrinops spp., η προτιμώμενη μονάδα είναι «χιλιόγραμμα» Η εναλλακτική μονάδα είναι «αριθμός».

στενόμακρος τάπητας

RUG

αριθ.

 

στενόμακροι τάπητες

ρύγχος πριονόψαρου

ROS

αριθ.

kg

ρύγχος πριονόψαρου

πριστή ξυλεία

SAW

m3

 

ξύλα απλώς πριονισμένα κατά μήκος ή παραγόμενα με τη μέθοδο της κοπής σε προφίλ· κανονικά υπερβαίνουν τα 6 mm πάχος. Σημείωση: πριστή ξυλεία από ξυλεία για ειδικούς σκοπούς, το εμπόριο της οποίας γίνεται κατά βάρος (π.χ. lignum vitae, Guaiacum spp.), θα πρέπει να καταγράφεται σε kg.

φολίδα

SCA

kg

 

φολίδες – π.χ. από χελώνες, άλλα ερπετά, ψάρια, πανγκολίνους

σπόρος

SEE

kg

 

σπόροι

κέλυφος

SHE

αριθ.

kg

πρωτογενή ή ανεπεξέργαστα κελύφη από μαλάκια

πλευρά

SID

αριθ.

 

πλευρές ή λαγόνες δερμάτων· δεν περιλαμβάνονται σκελετοί κροκοδειλοειδούς Tinga (βλέπε «δέρμα»)

σκελετός

SKE

αριθ.

 

ολόκληροι ουσιαστικά σκελετοί

δέρμα

SKI

αριθ.

 

ολόκληρα ουσιαστικά δέρματα, ακατέργαστα ή βυρσοδεψημένα, συμπεριλαμβανομένων και σκελετών κροκοδειλοειδούς Tinga και της εξωτερικής επίστρωσης σώματος, με ή χωρίς φολίδες

τεμάχιο δέρματος

SKP

kg

 

τεμάχια δέρματος – περιλαμβάνονται υπολείμματα, ακατέργαστα ή βυρσοδεψημένα δέρματα κρανίων

κρανίο

SKU

αριθ.

 

κρανία

σούπα

SOU

kg

l

σούπα – π.χ. από χελώνα

δείγμα (επιστημονικό)

SPE

kg/l/ml/αριθ.

 

επιστημονικά δείγματα – περιλαμβάνονται αίμα, ιστός (π.χ. νεφρός, σπλήνας κ.λπ.), ιστολογικά παρασκευάσματα, διατηρημένα μουσειακά δείγματα κ.λπ.

μίσχος

STE

αριθ.

kg

μίσχοι φυτών

Σημείωση: Για τις ταξινομικές βαθμίδες που παράγουν ξύλο αγάρ Aquilaria spp. και Gyrinops spp., η προτιμώμενη μονάδα είναι «χιλιόγραμμα» Η εναλλακτική μονάδα είναι «αριθμός».

νηκτική κύστη

SWI

kg

 

υδροστατικό όργανο, συμπεριλαμβανομένων της ιχθυόκολλας καθώς και της κόλλας από οξύρυγχο

ουρά

TAI

αριθ.

kg

ουρές – π.χ. από κάιμαν (για το δέρμα) ή αλεπού (για γαρνίρισμα ενδυμάτων, γιακάδες, εσάρπες κ.λπ.), περιλαμβάνονται επίσης οι ουρές των κητοειδών.

δόντι

TEE

αριθ.

kg

δόντια – π.χ. από φάλαινα, λιοντάρι, ιπποπόταμο, κροκόδειλο κ.λπ.

ξυλεία

TIM

m3

kg

ακατέργαστη ξυλεία, εκτός από σανιδοκορμούς και πριστή ξυλεία

τρόπαιο

TRO

αριθ.

 

τρόπαια – όλα τα έχοντα χαρακτήρα τροπαίου μέρη ενός ζώου εάν εξάγονται μαζί: π.χ. κέρατα (2), κρανίο, επινώτιο, δέρμα ράχης, ουρά και πόδια (δηλαδή δέκα δείγματα) συγκροτούν ένα τρόπαιο. Εάν όμως, για παράδειγμα, το κρανίο και τα κέρατα είναι τα μόνα δείγματα ενός ζώου που εξάγονται, τότε τα είδη αυτά μαζί θα πρέπει να καταγράφονται ως ένα τρόπαιο. Άλλως, τα είδη αυτά θα πρέπει να καταγράφονται χωριστά. Ένα ολόκληρο βαλσαμωμένο σώμα καταγράφεται ως «BOD». Ένα δέρμα μόνο καταγράφεται ως «SKI». Το εμπόριο υπό τη μορφή «full mount» (πλήρες σώμα), «shoulder mount» (από το κεφάλι μέχρι και ένα μέρος των ώμων) και «half mount» (σώμα κατά το ήμισυ) μαζί με οποιαδήποτε αντίστοιχα μέρη του ίδιου ζώου που εξάγονται με την ίδια άδεια θα πρέπει να αναφέρεται ως «1 TRO».

προβοσκίδα

TRU

αριθ.

kg

προβοσκίδα ελέφαντα. Σημείωση: Μια προβοσκίδα ελέφαντα που εξάγεται με άλλα τρόπαια από το ίδιο ζώο με την ίδια άδεια στο πλαίσιο ενός κυνηγετικού τροπαίου θα πρέπει να αναφέρεται ως «TRO».

χαυλιόδοντας

TUS

αριθ.

kg

ουσιαστικά ολόκληροι χαυλιόδοντες, κατεργασμένοι ή μη. Συμπεριλαμβάνονται χαυλιόδοντες από ελέφαντα, ιπποπόταμο, θαλάσσιο ίππο, μονόδοντα, όχι όμως άλλα δόντια.

καπλαμάδες

 

 

 

 

— καπλαμάς εκτυλίξεως

VEN

m3

kg

λεπτά στρώματα ή φύλλα ξύλου ομοιόμορφου πάχους, συνήθως 6 mm ή λιγότερο σε πάχος, συνήθως αποφλοιωμένα (καπλαμάς εκτυλίξεως) ή σε φέτες, για χρήση στην κατασκευή κοντραπλακέ, για επένδυση επίπλων, περιέκτες καπλαμά κ.λπ.

— καπλαμάς σε φέτες

VEN

m2

kg

κηρός

WAX

kg

 

κηρός

ξύλινο προϊόν

WPR

αριθ.

kg

μεταποιημένα προϊόντα ξύλου, συμπεριλαμβανομένων των τελικών προϊόντων ξύλου, όπως έπιπλα και μουσικά όργανα.

Κλείδα μονάδων μέτρησηςΜονάδα μέτρησης

Κωδικός μονάδας

γραμμάρια

g

χιλιόγραμμα

kg

λίτρα

l

κυβικά εκατοστόμετρα

cm3

χιλιοστόλιτρα

ml

μέτρα

m

τετραγωνικά μέτρα

m2

κυβικά μέτρα

m3

αριθμός δειγμάτων

αριθ.

Σημείωση: Εάν δεν καθορίζεται μονάδα μέτρησης, η μονάδα θα θεωρείται ότι είναι ο αριθμός (π.χ. ζώντων ζώων).
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII

Πρότυπες αναφορές ονοματολογίας που πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 4 για την αναγραφή της επιστημονικής ονομασίας των ειδών σε άδειες και πιστοποιητικάΠΑΝΙΔΑ

 

 

Σχετική ταξινομική βαθμίδα

Ταξινομική αναφορά

ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ

 

 

όλες οι ταξινομικές βαθμίδες ΘΗΛΑΣΤΙΚΩΝ

— με εξαίρεση την αναγνώριση των ακόλουθων ονομασιών για τα άγρια ζώα των ειδών (αντί των ονομασιών των κατοικίδιων):

— Bos gaurus, Bos mutus, Bubalus arnee, Equus africanus, Equus przewalskii και

— με εξαίρεση τις ταξινομικές βαθμίδες που σημειώνονται κάτω από τις διάφορες θηλαστικών κατωτέρω

Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (ed.) (2005): Mammal Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Third edition, Vol. 1-2, xxxv + 2142 pp. Baltimore (John Hopkins University Press).

ARTIODACTYLA

Camelidae

Lama guanicoe

Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (1993): Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference. Second edition. xviii + 1207 pp., Washington (Smithsonian Institution Press).

CETACEA

Balaenopteridae

Balaenoptera omurai

Wada, S., Oishi, M. & Yamada, T. K. (2003): A newly discovered species of living baleen whales. - Nature, 426: 278-281.

 

Delphinidae

Orcaella heinsohni

Beasly, I., Robertson, K. M. & Arnold, P. W. (2005): Description of a new dolphin, the Australian Snubfin Dolphin, Orcaella heinsohni sp. n. (Cetacea, Delphinidae). -- Marine Mammal Science, 21(3): 365-400.

 

Delphinidae

Sotalia fluviatilis

Sotalia guianensis

Caballero, S., Trujillo, F., Vianna, J. A., Barrios-Garrido, H., Montiel, M. G., Beltrán-Pedreros, S., Marmontel, M., Santos, M. C., Rossi-Santos, M. R. & Baker, C. S. (2007). Taxonomic status of the genus Sotalia: species level ranking for «tucuxi» (Sotalia fluviatilis) and «costero» (Sotalia guianensis) dolphins. - Marine Mammal Science, 23: 358-386.

 

Delphinidae

Sousa plumbea

Sousa sahulensis

Jefferson, T. A.& Rosenbaum, H. C. (2014): Taxonomic revision of the humpback dolphins (Sousa spp.), and description of a new species from Australia. - Marine Mammal Science, 30(4): 1494-1541.

 

Delphinidae

Tursiops australis

Charlton-Robb, K., Gershwin, L.-A., Thompson, R., Austin, J., Owen, K. & McKechnie, S. (2011): A new dolphin species, the Burrunan Dolphin Tursiops australis sp. nov., endemic to southern Australian coastal waters. - PLoS ONE, 6 (9): e24047.

 

Iniidae

Inia araguaiaensis

Hrbek, T., da Silva, V. M. F., Dutra, N., Gravena, W., Martin, A. R. & Farias, I. P. (2014): A new species of river dolphin from Brazil or: How little do we know our biodiversity. - PLoS ONE 83623: 1-12.

 

Phocoenidae

Neophocaena asiaeorientalis

Jefferson, T. A. & Wang, J. Y. (2011): Revision of the taxonomy of finless porpoises (genus Neophocaena): The existence of two species. - Journal of Marine Animals and their Ecology, 4 (1): 3-16.

 

Physeteridae

Physeter macrocephalus

Rice, D. W., (1998): Marine Mammals of the World: Systematics and Distribution - Society of Marine Mammalogy Special Publication Number 4, The Society for Marine Mammalogy, Lawrence, Kansas.

 

Platanistidae

Platanista gangetica

Rice, D. W., (1998): Marine Mammals of the World: Systematics and Distribution - Society of Marine Mammalogy Special Publication Number 4, The Society for Marine Mammalogy, Lawrence, Kansas.

 

Ziphiidae

Mesoplodon hotaula

Dalebout, M. L., Scott Baker, C., Steel, D., Thompson, K., Robertson, K. M., Chivers, S. J., Perrin, W. F., Goonatilake, M., Anderson, C. R., Mead, J. G., Potter, C. W., Thompson, L., Jupiter, D. and Yamada, T. K. (2014): Resurrection of Mesoplodon hotaula Deraniyagala 1963: A new species of beaked whale in the tropical Indo-Pacific. - Marine Mammal Science, 30 (3): 10811108.

PRIMATES

Atelidae

Ateles geoffroyi

Rylands, A. B., Groves, C. P., Mittermeier, R. A., Cortes-Ortiz, L. & Hines, J. J. (2006): Taxonomy and distributions of Mesoamerican primates. - In: A. Estrada, P. Garber, M. Pavelka and L. Luecke (eds), New Perspectives in the Study of Mesoamerican Primates: Distribution,Ecology, Behavior and Conservation, pp. 29-79. Springer, New York, USA.

 

Aotidae

Aotus jorgehernandezi

Defler, T. R. & Bueno, M. L. (2007): Aotus diversity and the species problem. – Primate Conservation, 22: 55-70.

 

Cebidae

Callithrix manicorensis

Garbino, T. & Siniciato, G. (2014): The taxonomic status of Mico marcai (Alperin 1993) and Mico manicorensis (van Roosmalen et al. 2000) (Cebidae, Callitrichinae) from Southwestern Brazilian Amazonia. - International Journal of Primatology, 35 (2): 529-546. (για το Mico marcai μαζί με το Mico manicorensis που αντιμετωπίζονται ως Callithrix manicorensis σύμφωνα με τη CITES]

 

Cebidae

Cebus flavius

Oliveira, M. M. de & Langguth, A. (2006): Rediscovery of Marcgrave's Capuchin Monkey and designation of a neotype for Simia flava Schreber, 1774 (Primates, Cebidae). - Boletim do Museu Nacional do Rio de Janeiro, N.S., Zoologia,523: 1-16.

 

Cebidae

Mico rondoni

Ferrari, S. F., Sena, L., Schneider, M. P. C. & Júnior, J. S. S. (2010): Rondon's Marmoset, Mico rondoni sp. n., from southwestern Brazilian Amazonia. - International Journal of Primatology, 31: 693-714.

 

Cebidae

Saguinus ursulus

Gregorin, R. & de Vivo, M. (2013): Revalidation of Saguinus ursula Hoffmannsegg (Primates: Cebidae: Callitrichinae). - Zootaxa, 3721 (2): 172-182.

 

Cebidae

Saimiri collinsi

Merces, M. P., Alfaro, J. W. L., Ferreira, W. A. S., Harada, M. L. & Júnior, J. S. S. (2015): Morphology and mitochondrial phylogenetics reveal that the Amazon River separates two eastern squirrel monkey species: Saimiri sciureus and S. collinsi. - Molecular Phylogenetics and Evolution, 82: 426-435.

 

Cercopithecidae

Cercopithecus lomamiensis

Hart, J.A., Detwiler, K.M., Gilbert, C.C., Burrell, A.S., Fuller, J.L., Emetshu, m., Hart, T.B., Vosper, A., Sargis, E.J. & Tosi, A.J. (2012): Lesula: A new species of Cercopithecus monkey endemic to the Democratic Republic of Congo and implications for conservation of Congo's Central Basin. - PLoS ONE, 7 (9): e44271.

 

Cercopithecidae

Macaca munzala

Sinha, A., Datta, A., Madhusudan, M. D. & Mishra, C. (2005): Macaca munzala: A new species from western Arunachal Pradesh, northeastern India. - International Journal of Primatology,26(4): 977-989: doi: 10.1007/s10764-005-5333-3.

 

Cercopithecidae

Rhinopithecus strykeri

Geismann, T., Lwin, N., Aung, S. S., Aung, T. N., Aung, Z. M., Hla, T. H., Grindley, M. & Momberg, F. (2011): A new species of snub-nosed monkey, genus Rhinopithecus Milne-Edwards, 1872 (Primates, Colobinae), from Northern Kachin State, Northeastern Myanmar. - Amer. J. Primatology, 73: 96-107.

 

Cercopithecidae

Rungwecebus kipunji

Davenport, T. R. b., Stanley, W. t., Sargis, E. j., de Luca, D. w., Mpunga, N. E., Machaga, S. J. & Olson, L. E. (2006): A new genus of African monkey, Rungwecebus: Morphology, ecology, and molecular phylogenetics. - Science,312: 1378-1381.

 

Cercopithecidae

Trachypithecus villosus

Brandon- Jones, d., Eudey, A. A., Geissmann, t., Groves, C. p., Melnick, D. j., Morales J. C., Shekelle, M. & Steward, C.-B. (2004): Asian primate classification. - International Journal of Primatology, 25: 97-163.

 

Cercopithecidae

Cheirogaleus lavasoensis

Thiele, d., Razafimahatratra, E. & Hapke, A. (2013): Discrepant partitioning of genetic diversity in mouse lemurs and dwarf lemurs - biological reality or taxonomic bias? - Molecular Phylogenetics and Evolution, 69: 593-609.

 

Cercopithecidae

Microcebus gerpi

Radespiel, U., Ratsimbazafy, J. H., Rasoloharijaona, S., Raveloson, H., Andriaholinirina, N., Rakotondravony, R., Randrianarison, R. M. & Randrianambinina, B. (2012): First indications of a highland specialist among mouse lemurs (Microcebus spp.) and evidence for a new mouse lemur species from eastern Madagascar. - Primates, 53: 157-170.

 

Cercopithecidae

Microcebus marohita

Microcebus tanosi

Rasoloarison, R. M., Weisrock, D. W., Yoder, A. D., Rakotondravony, D. & Kappeler, P. M. [2013]: Two new species of mouse lemurs (Cheirogaleidae: Microcebus) from Eastern Madagascar. International Journal of Primatology, 34: 455-469.

 

Hylobatidae

Nomascus annamensis

Van Ngoc Thinh, Mootnick, A. R., Vu Ngoc Thanh, Nadler, T. & Roos, C. (2010): A new species of crested gibbon from the central Annamite mountain range. - Vietnamese Journal of Primatology, 4: 1-12.

 

Lorisidae

Nycticebus kayan

Munds, R.A., Nekaris, K.A.I. & Ford, S.M. (2013): Taxonomy of the bornean slow loris, with new species Nycticebus kayan (Primates, Lorisidae). - American Journal of Primatology, 75: 46-56.

 

Pitheciidae

Cacajao melanocephalus Cacajao oukary

Ferrari, S. F., Guedes, P. G., Figueiredo-Ready, W. M. B. & Barnett, A. A. (2014): Reconsidering the taxonomy of the Black-faced Uacaris, Cacajao melanocephalus group (Mammalia: Pitheciidae), from the northern Amazon Basin. - Zootaxa, 3866 (3): 353-370.

 

Pitheciidae

Callicebus aureipalatii

Wallace, R. B., Gómez, H., Felton, A. & Felton, A. (2006): On a new species of titi monkey, genus Callicebus Thomas (Primates, Pitheciidae), from western Bolivia with preliminary notes on distribution and abundance. - Primate Conservation, 20: 29-39.

 

Pitheciidae

Callicebus caquetensis

Defler, T. R., Bueno, M. L. & García, J. (2010): Callicebus caquetensis: a new and Critically Endangered titi monkey from southern Caquetá, Colombia. - Primate Conservation, 25: 1-9.

 

Pitheciidae

Callicebus vieira

Gualda-Barros, J., Nascimento, F. O. & Amaral, M. K. (2012): A new species of Callicebus Thomas, 1903 (Primates, Pitheciidae) from the states of Mato Grosso and Pará, Brazil. - Papéis Avulsos de Zoologia (São Paulo), 52: 261-279.

 

Pitheciidae

Callicebus miltoni

Dalponte, J. C., Silva, F. E. & Silva Júnior, J. S. (2014): New species of titi monkey, genus Callicebus Thomas, 1903 (Primates, Pitheciidae), from Southern Amazonia, Brazil. - Papéis Avulsos de Zoologia, São Paulo, 54: 457-472.

 

Pitheciidae

Pithecia cazuzai

Pithecia chrysocephala

Pithecia hirsuta

Pithecia inusta

Pithecia isabela

Pithecia milleri

Pithecia mittermeieri

Pithecia napensis

Pithecia pissinattii

Pithecia rylandsi

Pithecia vanzolinii

Marsh, L.K. (2014): A taxonomic revision of the saki monkeys, Pithecia Desmarest, 1804. - Neotropical Primates, 21: 1-163.

 

Tarsiidae

Tarsius lariang

Merker, S. & Groves, C.P. (2006): Tarsius lariang: A new primate species from Western Central Sulawesi. - International Journal of Primatology, 27(2): 465-485.

 

Tarsiidae

Tarsius tumpara

Shekelle, m., Groves, C., Merker, S. & Supriatna, J. (2010): Tarsius tumpara: A new tarsier species from Siau Island, North Sulawesi. - Primate Conservation, 23: 55-64.

PROBOSCIDEA

Elephantidae

Loxodonta africana

Wilson, D. E. & Reeder, D. m. (1993): Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference. Second edition. xviii + 1207 pp., Washington (Smithsonian Institution Press).

SCANDENTIA

Tupaiidae

Tupaia everetti

Roberts, T. E., Lanier, H. C., Sargis, E. J. & Olson, L. E. (2011): Molecular phylogeny of treeshrews (Mammalia: Scandentia) and the timescale of diversification in Southeast Asia. - Molecular Phylogenetics and Evolution, 60 (3): 358-372.

 

Tupaiidae

Tupaia palawanensis

Sargis, E. J., Campbell, K. K. & Olson, L. E.(2014): Taxonomic boundaries and craniometric variation in the treeshrews (Scandentia, Tupaiidae) from the Palawan faunal region. - Journal of Mammalian Evolution, 21 (1): 111-123.

ΠΤΗΝΑ

APODIFORMES

 

ονομασίες πτηνών σε επίπεδο τάξης και οικογένειας

Morony, J. J., Bock, W. J. & Farrand, J., Jr. (1975): Reference List of the Birds of the World. American Museum of Natural History. 207 pp.

 

 

όλα τα είδη πτηνών – με εξαίρεση τις ταξινομικές βαθμίδες που αναφέρονται κατωτέρω

Dickinson, E.C. (ed.)(2003): The Howard and Moore Complete Checklist of the Birds of the World. Revised and enlarged 3rd Edition. 1039 pp. London (Christopher Helm).

σε συνδυασμό με

Dickinson, E.C. (2005): Corrigenda 4 (02.06.2005) to Howard & Moore Edition 3 (2003). http://www.naturalis.nl/sites/naturalis.en/contents/i000764/corrigenda%204_final.pdf (διαθέσιμο στον ιστότοπο της CITES)

 

Trochilidae

Chlorostilbon lucidus

Pacheco, J. F. & Whitney, B. M. (2006): Mandatory changes to the scientific names of three Neotropical birds. - Bull. Brit. Orn. Club, 126: 242-244.

 

Trochilidae

Eriocnemis isabellae

Cortés-Diago, A., Ortega, L. A., Mazariegos-Hurtado, L. & Weller, A.-A. (2007): A new species of Eriocnemis (Trochilidae) from southwest Colombia. - Ornitologia Neotropical, 18:161-170.

 

Trochilidae

Phaethornis aethopyga

Piacentini, V. Q., Aleixo, A. & Silveira, L. F. (2009): Hybrid, subspecies or species? The validity and taxonomic status of Phaethornis longuemareus aethopyga Zimmer, 1950 (Trochilidae). - Auk, 126: 604-612.

FALCONIFORMES

Accipitridae

Aquila hastata

Parry, S. J., Clark, W. S. & Prakash, V. (2002) On the taxonomic status of the Indian Spotted Eagle Aquila hastata. - Ibis, 144: 665-675.

 

Accipitridae

Buteo socotraensis

Porter, R. F. & Kirwan, G. M. (2010): Studies of Socotran birds VI. The taxonomic status of the Socotra Buzzard. - Bulletin of the British Ornithologists' Club, 130 (2): 116-131.

 

Falconidae

Micrastur mintoni

Whittaker, A. (2002): A new species of forest-falcon (Falconidae: Micrastur) from southeastern Amazonia and the Atlantic rainforests of Brazil. - Wilson Bulletin, 114: 421-445.

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Garrulax taewanus

Collar, N. J. (2006): A partial revision of the Asian babblers (Timaliidae). - Forktail, 22: 85-112.

PSITTACIFORMES

Cacatuidae

Cacatua goffiniana

Roselaar, C. S. & Michels, J. P. (2004): Nomenclatural chaos untangled, resulting in the naming of the formally undescribed Cacatua species from the Tanimbar Islands, Indonesia (Psittaciformes: Cacatuidae). -- Zoologische Verhandelingen, 350: 183-196.

 

Loriidae

Trichoglossus haematodus

Collar, N. J. (1997) Family Psittacidae (Parrots). In del Hoyo, J., Elliot, A. and Sargatal, J. (eds.), Handbook of the Birds of the World, 4 (Sandgrouse to Cuckoos): 280-477. Barcelona (Lynx Edicions).

 

Psittacidae

Aratinga maculata

Nemesio, A. & Rasmussen, C. (2009): The rediscovery of Buffon's «Guarouba» or «Perriche jaune»: two senior synonyms of Aratinga pintoi Silveira, Lima & Höfling, 2005 (Aves: Psittaciformes). - Zootaxa, 2013: 1-16.

 

Psittacidae

Forpus modestus

Pacheco, J. F. & Whitney, B. M. (2006): Mandatory changes to the scientific names of three Neotropical birds. - Bull. Brit. Orn. Club, 126: 242-244.

 

Psittacidae

Pionopsitta aurantiocephala

Gaban-Lima, R., Raposo, M. A. & Höfling, E. (2002): Description of a new species of Pionopsitta (Aves: Psittacidae) endemic to Brazil. - Auk, 119: 815-819.

 

Psittacidae

Poicephalus robustus

Poicephalus fuscicollis

Coetzer, W.G., Downs, C.T., Perrin, M.R. & Willows-Munro, S. (2015): Molecular Systematics of the Cape Parrot (Poicephalus robustus). Implications for Taxonomy and Conservation. - PLoS ONE, 10(8):e0133376. doi: 10.1371/journal.pone.0133376.

 

Psittacidae

Psittacula intermedia

Collar, N. J. (1997) Family Psittacidae (Parrots). In del Hoyo, J., Elliot, A. and Sargatal, J. (eds.), Handbook of the Birds of the World, 4 (Sandgrouse to Cuckoos): 280-477. Barcelona (Lynx Edicions).

 

Psittacidae

Pyrrhura griseipectus

Olmos, F., Silva, W. A. G. & Albano, C. (2005: Grey-breasted Conure Pyrrhura griseipectus, an overlooked endangered species. - Cotinga, 24: 77-83.

 

Psittacidae

Pyrrhura parvifrons

Arndt, T. (2008): Anmerkungen zu einigen Pyrrhura-Formen mit der Beschreibung einer neuen Art und zweier neuer Unterarten. - Papageien, 8: 278-286.

STRIGIFORMES

Strigidae

Glaucidium mooreorum

Da Silva, J. M. C., Coelho, G. & Gonzaga, P. (2002): Discovered on the brink of extinction: a new species of pygmy owl (Strigidae: Glaucidium) from Atlantic forest of northeastern Brazil. - Ararajuba, 10(2): 123-130.

 

Strigidae

Ninox burhani

Indrawan, M. & Somadikarta, S. (2004): A new hawk-owl from the Togian Islands, Gulf of Tomini, central Sulawesi, Indonesia. - Bulletin of the British Ornithologists' Club, 124: 160-171.

 

Strigidae

Otus thilohoffmanni

Warakagoda, D. H. & Rasmussen, P. C. (2004): A new species of scops-owl from Sri Lanka. - Bulletin of the British Ornithologists' Club, 124(2): 85-105.

ΕΡΠΕΤΑ

CROCODYLIA & RHYNCHOCEPHALIA

 

Crocodylia & Rhynchocephalia με εξαίρεση τις ταξινομικές βαθμίδες που αναφέρονται κατωτέρω

Wermuth, H. & Mertens, R. (1996) (reprint): Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen. xvii + 506 pp. Jena (Gustav Fischer Verlag).

 

Crocodylidae

Crocodylus johnstoni

Tucker, A. D. (2010): The correct name to be applied to the Australian freshwater crocodile, Crocodylus johnstoni [Krefft, 1873]. - Australian Zoologist, 35(2): 432-434.

 

Sphenodontidae

Sphenodon spp.

Hay, J. M., Sarre, S. D., Lambert, D. m., Allendorf, F. W. & Daugherty, C. H. (2010): Genetic diversity and taxonomy: a reassessment of species designation in tuatara (Sphenodon: Reptilia). - Conservation Genetics, 11 (93): 1063-1081.

SAURIA

 

for delimitation of families within the Sauria

Pough, F. H., Andrews, R. M., Cadle, J. E., Crump, M. L., Savitzky, A. H. & Wells, K. D. (1998): Herpetology. Upper Saddle River/New Jersey (Prentice Hall).

 

Agamidae

Saara spp.

Uromastyx spp.

Wilms, T. M., Böhme, W., Wagner, P., Lutzmann, N. & Schmitz, A. (2009): On the phylogeny and taxonomy of the genus Uromastyx Merrem, 1820 (Reptilia: Squamata: Agamidae: Uromastycinae) - resurrection of the genus Saara Gray, 1845. - Bonner zool. Beiträge, 56(1-2): 55-99.

 

Chamaeleonidae

Chamaleonidae spp.

Glaw, F. (2015): Taxonomic checklist of chamaeleons (Squamata: Chamaeleonidae). -- Vertebrate Zoology, 65(2): 167-246.

(http://www.senckenberg.de/files/content/forschung/publikationen/vertebratezoology/vz65-2/01_vertebrate_zoology_65-2_glaw_167-246.pdf)

 

Cordylidae

Cordylidae spp., με εξαίρεση την ταξινομική βαθμίδα που αναφέρεται κατωτέρω

Stanley, E. L., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Branch, W. R. & P. le F. N. (2011): Between a rock and a hard polytomy: rapid radiation in the rupicolous girdled lizards (Squamata: Cordylidae). - Molecular Phylogenetics and Evolution, 58(1): 53-70.

 

Cordylidae

Cordylus marunguensis

Greenbaum, E., Stanley, E. L., Kusamba, C., Moninga, W. m., Goldberg, S. R. & Cha (2012): A new species of Cordylus (Squamata: Cordylidae) from the Marungu Plateau of south-eastern Democratic Republic of the Congo. - African Journal of Herpetology, 61 (1): 14-39.

 

Gekkonidae

Dactylonemis spp.

Hoplodactylus spp.

Mokopirirakau spp.

Nielsen, S. V., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Hitchmough, R. A. & Daugherty, C. H. (2011): New Zealand geckos (Diplodactylidae): Cryptic diversity in a post-Gondwanan lineage with trans-Tasman affinities. - Molecular Phylogenetics and Evolution, 59 (1): 1-22.

 

Gekkonidae

Nactus serpensinsula

Kluge, A.G. (1983): Cladistic relationships among gekkonid lizards. - Copeia, 1983(no. 2): 465-475.

 

Gekkonidae

Naultinus spp.

Nielsen, S. V., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Hitchmough, R. A. & Daugherty, C. H. (2011): New Zealand geckos (Diplodactylidae): Cryptic diversity in a post-Gondwanan lineage with trans-Tasman affinities. - Molecular Phylogenetics and Evolution, 59 (1): 1-22.

 

Gekkonidae

Phelsuma spp.

Rhoptropella spp.

Glaw, F. & Rösler, H. (2015): Taxonomic checklist of the day geckos of the genera Phelsuma Gray, 1825 and Rhoptropella Hewitt, 1937 (Squamata: Gekkonidae). - Vertebrate Zoology, 65(2): 167-246)

(http://www.senckenberg.de/files/content/forschung/publikationen/vertebratezoology/vz65-2/02_vertebrate_zoology_65-2_glaw-roesler_247-283.pdf)

 

Gekkonidae

Toropuku spp.

Tukutuku spp.

Woodworthia spp.

Nielsen, S. V., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Hitchmough, R. A. & Daugherty, C. H. (2011): New Zealand geckos (Diplodactylidae): Cryptic diversity in a post-Gondwanan lineage with trans-Tasman affinities. - Molecular Phylogenetics and Evolution, 59 (1): 1-22.

 

Gekkonidae

Uroplatus spp., με εξαίρεση τις ταξινομικές βαθμίδες που αναφέρονται κατωτέρω

Raxworthy, C.J. (2003): Introduction to the reptiles. - In: Goodman, S.M. & Bernstead, J.P. (eds.), The natural history of Madagascar: 934-949. Chicago.

 

Gekkonidae

Uroplatus finiavana

Ratsoavina, F.M., Louis jr., ΕΕ, Crottini, A., Randrianiaina, R.-D., Glaw, F. & Vences, M. (2011): A new leaf tailed gecko species from northern Madagascar with a preliminary assessment of molecular and morphological variability in the Uroplatus ebenaui group. - Zootaxa, 3022: 39-57.

 

Gekkonidae

Uroplatus giganteus

Glaw, F., Kosuch, J., Henkel, W. F., Sound, P. and Böhme, W. (2006): Genetic and morphological variation of the leaf-tailed gecko Uroplatus fimbriatus from Madagascar, with description of a new giant species. - Salamandra, 42: 129-144.

 

Gekkonidae

Uroplatus pietschmanni

Böhle, A. & Schönecker, P. (2003): Eine neue Art der Gattung Uroplatus Duméril, 1805 aus OstMadagaskar (Reptilia: Squamata: Gekkonidae). - Salamandra, 39(3/4): 129-138.

 

Gekkonidae

Uroplatus sameiti

Raxworthy, C.J., Pearson, R.G., Zimkus, B.M., Reddy, S., Deo, A.J., Nussbaum, R.A. & Ingram, C.M. (2008): Continental speciation in the tropics: contrasting biogeographic patterns of divergence in the Uroplatus leaf-tailed gecko radiation of Madagascar. - Journal of Zoology, 275: 423-440.

 

Iguanidae

Iguanidae spp., με εξαίρεση τις ταξινομικές βαθμίδες που αναφέρονται κατωτέρω

Hollingsworth, B. D. (2004): The Evolution of Iguanas: An Overview of Relationships and a Checklist of Species. pp. 19-44. In: Alberts, A. C., Carter, R. L., Hayes, W. K. & Martins, E. P. (Eds), Iguanas: Biology and Conservation. Berkeley (University of California Press).

 

Iguanidae

Brachylophus bulabula

Keogh, J. S., Edwards, D. L., Fisher, R. N. & Harlow, P. S. (2008): Molecular and morphological analysis of the critically endangered Fijian iguanas reveals cryptic diversity and a complex biogeographic history. - Phil. Trans. R. Soc. B, 363(1508): 3413-3426.

 

Iguanidae

Conolophus marthae

Gentile, G. & Snell, H. (2009): Conolophus marthae sp. nov. (Squamata, Iguanidae), a new species of land iguana from the Galápagos archipelago. - Zootaxa, 2201: 1-10.

 

Iguanidae

Cyclura lewisi

Burton, F. J. (2004): Revision to Species Cvclura nubila lewisi, the Grand Cayman Blue Iguana - Caribbean Journal of Science, 40(2): 198-203.

 

Iguanidae

Phrynosoma blainvillii

Phrynosoma cerroense

Phrynosoma wigginsi

Montanucci, R.R. (2004): Geographic variation in Phrynosoma coronatum (Lacertilia, Phrynosomatidae): further evidence for a peninsular archipelago. - Herpetologica, 60: 117.

 

Teiidae

Teiidae spp.

Harvey, M. B., Ugueto, G. N. & Gutberlet, R. L. Jr. (2012): Review of teiid morphology with a revised taxonomy and phylogeny of the Teiidae (Lepidosauria: Squamata). - Zootaxa, 3459: 1-156.

 

Varanidae

Varanidae spp.,

με εξαίρεση τις ταξινομικές βαθμίδες που αναφέρονται κατωτέρω

Böhme, W. (2003): Checklist of the living monitor lizards of the world (family Varanidae) - Zoologische Verhandelingen. Leiden, 341: 1-43.

σε συνδυασμό με

Koch, A., Auliya, M. & Ziegler, T. (2010): Updated Checklist of the living monitor lizards of the world (Squamata: Varanidae). - Bonn zool. Bull., 57(2): 127-136.

 

Varanidae

Varanus bangonorum

Varanus dalubhasa

Welton, L. J., Travers, S. L., Siler, C. D. & Brown, R. M. (2014): Integrative taxonomy and phylogeny-based species delimitation of Philippine water monitor lizards (Varanus salvator complex) with descriptions of two new cryptic species. - Zootaxa, 3881 (3): 201-227.

 

Varanidae

Varanus hamersleyensis

Maryan, B., Oliver, P. M., Fitch, A. J. & O'Connell, M. (2014): Molecular and morphological assessment of Varanus pilbarensis (Squamata: Varanidae), with a description of a new species from the southern Pilbara, Western Australia. - Zootaxa, 3768 (2): 139-158.

 

Varanidae

Varanus nesterovi

Böhme, W., Ehrlich, K., Milto, K. D., Orlov, N. & Scholz, S. (2015): A new species of desert monitor lizard (Varanidae: Varanus: Psammosaurus) from the western Zagros region (Iraq, Iran). - Russian Journal of Herpetology, 22 (1): 41-52.

 

Varanidae

Varanus samarensis

Koch, A., Gaulke, M. & Böhme, W. (2010): Unravelling the underestimated diversity of Philippine water monitor lizards (Squamata: Varanus salvator complex), with the description of two new species and a new subspecies. - Zootaxa, 2446: 1-54.

 

Varanidae

Varanus sparnus

Doughty, P., Kealley, L., Fitch, A. & Donnellan, S. C. (2014): A new diminutive species of Varanus from the Dampier Peninsula, western Kimberley region, Western Australia. - Records of the Western Australian Museum, 29: 128-140.

ΕΡΠΕΤΑ

 

Loxocemidae spp.

Pythonidae spp.

Boidae spp.

Bolyeriidae spp.

Tropidophiidae spp.

Viperidae spp.,

με εξαίρεση τη διατήρηση των γενών Acrantophis, Sanzinia, Calabaria, Lichanura, την αναγνώριση του Epicrates maurus ως έγκυρου είδους και με εξαίρεση τα είδη που αναφέρονται κατωτέρω

McDiarmid, R. W., Campbell, J. A. & Touré, T. A. (1999): Snake Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Volume 1, Washington, DC. (The Herpetologists' League).

 

Boidae

Candoia paulsoni

Candoia superciliosa

Smith, H. M., Chiszar, d., Tepedelen, K. & van Breukelen, F. (2001): A revision of the bevelnosed boas (Candoia carinata complex) (Reptilia: Serpentes). - Hamadryad, 26(2): 283-315.

 

Boidae

Corallus batesii

Henderson, R. W., Passos, P. & Feitosa, D. (2009); Geographic variation in the Emerald Treeboa, Corallus caninus (Squamata: Boidae). - Copeia, 2009 (3): 572-582.

 

Boidae

Epicrates crassus

Epicrates assisi

Epicrates alvarezi

Passos, P. & Fernandes, R. (2008): Revision of the Epicrates cenchria complex (Serpentes: Boidae). - Herpetol. Monographs, 22: 1-30.

 

Boidae

Eryx borrii

Lanza, B. & Nistri, A. (2005): Somali Boidae (genus Eryx Daudin 1803) and Pythonidae (genus Python Daudin 1803) (Reptilia Serpentes). - Tropical Zoology, 18(1): 67-136.

 

Boidae

Eunectes beniensis

Dirksen, L. (2002): Anakondas. NTV Wissenschaft.

 

Colubridae

Xenochrophis piscator

Xenochrophis schnurrenbergeri

Xenochrophis tytleri

Vogel, G. & David, P. (2012): A revision of the species group of Xenochrophis piscator (Schneider, 1799) (Squamata: Natricidae). - Zootaxa, 3473: 1-60.

 

Elapidae

Micrurus ruatanus

McCranie, J. R. (2015): A checklist of the amphibians and reptiles of Honduras, with additions, comments on taxonomy, some recent taxonomic decisions, and areas of further studies needed. - Zootaxa, 3931 (3): 352-386.

 

Elapidae

Naja atra

Naja kaouthia

Wüster, W. (1996): Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras (Naja naja species complex) - Toxicon, 34: 339-406.

 

Elapidae

Naja mandalayensis

Slowinski, J. B. & Wüster, W. (2000.): A new cobra (Elapidae: Naia) from Myanmar (Burma) - Herpetologica, 56: 257-270.

 

Elapidae

Naja oxiana

Naja philippinensis

Naja sagittifera

Naja samarensis

Naja siamensis

Naja sputatrix

Naja sumatrana

Wüster, W. (1996): Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras (Naja naja species complex) - Toxicon, 34: 339-406.

 

Pythonidae

Leiopython bennettorum

Leiopython biakensis

Leiopython fredparkeri

Leiopython huonensis

Leiopython hoserae

Schleip, W. D. (2008): Revision of the genus Leiopython Hubrecht 1879 (Serpentes: Pythonidae) with the redescription of taxa recently described by Hoser (2000) and the description of new species. Journal of Herpetology, 42(4): 645-667.

 

Pythonidae

Morelia clastolepis

Morelia kinghorni

Morelia nauta

Morelia tracyae

Harvey, M. B., Barker, D. B., Ammerman, L. K. & Chippindale, P. T. (2000): Systematics of pythons of the Morelia amethistina complex (Serpentes: Boidae) with the description of three new species - Herpetological Monographs, l4: 139-185.

 

Pythonidae

Python bivittatus

Jacobs, H. J., Auliya, M. & Böhme, W. (2009): Zur Taxonomie des Dunklen Tigerpythons, Python molurus bivittatus KUHL, 1820, speziell der Population von Sulawesi. - Sauria, 31: 5-16.

 

Pythonidae

Python breitensteini

Python brongersmai

Keogh, J. S., Barker, D. G. & Shine, R. 2001.Heavily exploited but poorly known: systematics and biogeography of commercially harvested pythons (Python curtus group) in Southeast Asia - Biological Journal of the Linnean Society, 73: 113-129.

 

Pythonidae

Python kyaiktiyo

Zug, G.R., Grotte, S. W. & Jacobs, J. F. (2011): Pythons in Burma: Short-tailed python (Reptilia: Squamata). - Proc. biol. Soc. Washington, 124(2): 112-136.

 

Pythonidae

Python natalensis

Broadley, D. G. (1999): The southern African python, Python natalensis A. Smith 1840, is a valid species. - African Herp News, 29: 31-32.

 

Tropidophiidae

Tropidophis spp.,

με εξαίρεση τις ταξινομικές βαθμίδες που αναφέρονται κατωτέρω

Hedges, S.B. (2002): Morphological variation and the definition of species in the snake genus Tropidophis (Serpentes, Tropidophiidae). - Bulletin of the Natural History Museum, London (Zoology), 68 (2): 83-90.

 

Tropidophiidae

Tropidophis celiae

Hedges, B. S., Estrada, A. R. & Diaz, L. M. (1999): New snake (Tropidophis) from western Cuba - Copeia, 1999(2): 376-381.

 

Tropidophiidae

Tropidophis grapiuna

Curcio, F. F., Sales Nunes, P. M., Suzart Argolo, A. J., Skuk, G. & Rodrigues, M. T. (2012): Taxonomy of the South American dwarf boas of the genus Tropidophis Bibron, 1840, with the description of two new species from the Atlantic forest (Serpentes: Tropidophiidae). - Herpetological Monographs, 26 (1): 80-121.

 

Tropidophiidae

Tropidophis hendersoni

Hedges, B. S. & Garrido, O. (2002): A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from Eastern Cuba - Journal of Herpetology, 36:157-161.

 

Tropidophiidae

Tropidophis morenoi

Hedges, B. S., Garrido, O. & Diaz, L. M. (2001): A new banded snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from north-central Cuba - Journal of Herpetology,35: 615-617.

 

Tropidophiidae

Tropidophis preciosus

Curcio, F. F., Sales Nunes, P. M., Suzart Argolo, A. J., Skuk, G. & Rodrigues, M. T. (2012): Taxonomy of the South American dwarf boas of the genus Tropidophis Bibron, 1840, with the description of two new species from the Atlantic forest (Serpentes: Tropidophiidae). - Herpetological Monographs, 26 (1): 80-121.

 

Tropidophiidae

Tropidophis spiritus

Hedges, B. S. & Garrido, O. (1999): A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from central Cuba - Journal of Herpetology, 33: 436-441.

 

Tropidophiidae

Tropidophis xanthogaster

Domínguez, M., Moreno, L. V. & Hedges, S. B. (2006): A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from the Guanahacabibes Peninsula of Western Cuba. - Amphibia-Reptilia, 27(3): 427-432.

TESTUDINES

 

Ονομασίες της τάξης των Testudines (χελώνες)

Wermuth, H. & Mertens, R. (1996) (reprint): Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen. xvii + 506 pp. Jena (Gustav Fischer Verlag).

 

 

ονομασίες των ειδών και των οικογενειών – με εξαίρεση τη διατήρηση των ακόλουθων ονομασιών Mauremys iversoni, Mauremys pritchardi, Ocadia glyphistoma, Ocadia philippeni, Sacalia pseudocellata και με εξαίρεση τις ταξινομικές βαθμίδες που αναφέρονται κατωτέρω

Fritz, U. & Havaš, P. (2007): Checklist of Chelonians of the World. - Vertebrate Zoology, 57(2): 149-368. Dresden. ISSN 1864-5755 [χωρίς το προσάρτημά του]

 

Emydidae

Graptemys pearlensis

Ennen, J. R., Lovich, J. E., Kreiser, B. R., Selman, W. & Qualls, C. P. (2010): Genetic and morphological variation between populations of the Pascagoula Map Turtle (Graptemys gibbonsi) in the Pearl and Pascagoula Rivers with description of a new species. - Chelonian Conservation and Biology, 9(1): 98-113.

 

Geoemydidae

Batagur affinis

Praschag, P., Sommer, R. S., McCarthy, C., Gemel, R. & Fritz, U. (2008): Naming one of the world's rarest chelonians, the southern Batagur. - Zootaxa, 1758: 61-68.

 

Geoemydidae

Batagur borneoensis,

Batagur dhongoka,

Batagur kachuga,

Batagur trivittata

Praschag, P., Hundsdörfer, A. K. & Fritz, U. (2007): Phylogeny and taxonomy of endangered South and South-east Asian freshwater turtles elucidates by mtDNA sequence variation (Testudines: Geoemydidae: Batagur, Callagur, Hardella, Kachuga, Pangshura). - Zoologica Scripta, 36: 429-442.

 

Geoemydidae

Cuora bourreti

Cuora picturata

Spinks, P.Q., Thomson, R.C., Zhang, Y.P., Che, J., Wu, Y. & Shaffer, H.B. (2012): Species boundaries and phylogenetic relationships in the critically endangered Asian box turtle genus Cuora. Molecular Phylogenetics and Evolution, 63: 656-667. doi:10.1016/j.ympev.2012.02.014.

 

Geoemydidae

Cyclemys enigmatica,

Cyclemys fusca

Cyclemys gemeli

Cyclemys oldhamii

Fritz, U., Guicking, D., Auer, M., Sommer, R. s., Wink, M. & Hundsdörfer, A. K. (2008): Diversity of the Southeast Asian leaf turtle genus Cyclemys: how many leaves on its tree of life? - Zoologica Scripta, 37: 367-390.

 

Geoemydidae

Mauremys reevesii

Barth, D., Bernhard, D., Fritzsch, G. & U. Fritz (2004): The freshwater turtle genus Mauremys (Testudines, Geoemydidae) - a textbook example of an east-west disjunction or a taxonomic misconcept? - Zoologica Scripta, 33: 213-221.

 

Testudinidae

Centrochelys sulcata

Turtle Taxonomy Working Group [van Dijk, P. P., Iverson, J. B., Rhodin, A. G. J., Shaffer, H. B. & Bour, R.] (2014): Turtles of the world, 7th edition: Annotated checklist of taxonomy, synonymy, distribution with maps, and conservation status. 000. v7. - Chelonian Research Monographs, 5 doi: 10.3854/crm.5.000.checklist.v7.2014.

 

Testudinidae

Chelonoidis carbonarius

Chelonoidis denticulatus

Chelonoidis niger

Olson, S.L. & David, N. (2014): The gender of the tortoise genus Chelonoidis Fitzinger, 1835 (Testudines: Testudinidae). - Proceedings of the Biological Society of Washington, 126(4): 393-394.

 

Testudinidae

Gopherus morafkai

Murphy, R. W., Berry, K. H., Edwards, T., Levitón, A. E., Lathrop, A. & Riedle, J. D. (2011): The dazed and confused identity of Agassiz's land tortoise, Gopherus agassizii (Testudines, Testudinidae) with the description of a new species, and its consequences for conservation. - Zookeys, 113: 39-71.

 

Testudinidae

Homopus solus

Branch, W. R. (2007): A new species of tortoise of the genus Homopus (Chelonia: Testudinidae) from southern Namibia. - African Journal of Herpetology, 56(1): 1-21.

 

Testudinidae

Kinixys nogueyi

Kinixys zombensis

Kindler, C., Branch, W. R., Hofmeyr, M. D., Maran, J., Široký, P., Vences, M., Harvey, J., Hauswaldt, J. S., Schleicher, A., Stuckas, H. & Fritz, U. (2012): Molecular phylogeny of African hinge-back tortoises (Kinixys): implications for phylogeography and taxonomy (Testudines: Testudinidae). - Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research, 50: 192-201.

 

Trionychidae

Lissemys ceylonensis

Praschag, P., Stuckas, H., Päckert, M., Maran, J. & Fritz, U. (2011): Mitochondrial DNA sequences suggest a revised taxonomy of Asian flapshell turtles (Lissemys Smith, 1931) and the validity of previously unrecognized taxa (Testudines: Trionychidae). - Vertebrate Zoology, 61(1): 147-160.

 

Trionychidae

Nilssonia gangeticus

Nilssonia hurum

Nilssonia nigricans

Praschag, P., Hundsdörfer, A.K., Reza, A.H.M.A. & Fritz, U. (2007): Genetic evidence for wildliving Aspideretes nigricans and a molecular phylogeny of South Asian softshell turtles (Reptilia: Trionychidae: Aspideretes, Nilssonia). - Zoologica Scripta, 36:301-310.

ΑΜΦΙΒΙΑ

 

 

Amphibia spp.

Taxonomic Checklist of Amphibian Species listed in the CITES Appendices and the Annexes of EC Regulation 338/97. Species information extracted from Frost, D. R. (ed.) (2015), Amphibian Species of the World: a taxonomic and geographic reference, an online reference (http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.html) Version 6.0 as of May 2015 with additional comments by the Nomenclature Specialist of the CITES Animals Committee.

ΕΛΑΣΜΟΒΡΑΓΧΙΟΙ, ΑΚΤΙΝΟΠΤΕΡΥΓΙΟΙ, ΚΟΙΛΑΚΑΝΘΟΙ ΚΑΙ ΔΙΠΝΟΟΙ

 

 

Όλα τα είδη ιχθύων, με εξαίρεση το γένος Hippocampus

Taxonomic Checklist of Fish species listed in the CITES Appendices and the Annexes of EC Regulation 338/97 (Elasmobranchii, Actinopteri, Coelacanthi, and Dipneusti, except the genus Hippocampus). Information extracted from Eschmeyer, W.N. & Fricke, R. (eds.): Catalog of Fishes, an online reference (http://researcharchive.calacademy.org/research/Ichthyology/catalog/fishcatmain.asp), ενημερωμένη έκδοση της 3ης Φεβρουαρίου 2015.

SYNGNATHIFORMES

Syngnathidae

Hippocampus spp.

Horne, M. L. (2001): A new seahorse species (Syngnathidae: Hippocampus) from the Great Barrier Reef - Records of the Australian Museum, 53: 243-246.

Kuiter, R. H. (2001): Revision of the Australian seahorses of the genus Hippocampus (Syngnathiformes: Syngnathidae) with a description of nine new species - Records of the Australian Museum, 53: 293-340.

Kuiter, R. H. (2003): A new pygmy seahorse (Pisces: Syngnathidae: Hippocampus) from Lord Howe Island - Records of the Australian Museum, 55: 113-116.

Lourie, S. A. & Randall, J. E. (2003): A new pygmy seahorse, Hippocampus denise (Teleostei: Syngnathidae), from the Indo-Pacific - Zoological Studies, 42: 284-291.

Lourie, S. A., Vincent, A. C. J. & Hall, H. J. (1999): Seahorses. An identification guide to the world's species and their conservation. Project Seahorse (ISBN 0 9534693 0 1) (Δεύτερη έκδοση διαθέσιμη σε CD-ROM).

 

Syngnathidae

Hippocampus dahli

Kuiter, R. H. (2001): Revision of the Australian seahorses of the genus Hippocampus (Syngnathiformes: Syngnathidae) with a description of nine new species - Records of the Australian Museum, 53: 293-340.

 

Syngnathidae

Hippocampus debelius

Gomon, M. F. & Kuiter, R. H. (2009): Two new pygmy seahorses (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus) from the Indo-West Pacific. - Aqua, Int. J. of Ichthyology, 15(1): 37-44.

 

Syngnathidae

Hippocampus paradoxus

Foster, R. & Gomon, M. F. (2010): A new seahorse (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus) from south-western Australia. - Zootaxa, 2613: 61-68.

 

Syngnathidae

Hippocampus patagonicus

Piacentino, G. L. M. and Luzzatto, D. C. (2004): Hippocampus patagonicus sp. nov., new seahorse from Argentina (Pisces, Syngnathiformes). -- Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales, 6(2): 339-349.

 

Syngnathidae

Hippocampus planifrons

Kuiter, R. H. (2001): Revision of the Australian seahorses of the genus Hippocampus (Syngnathiformes: Syngnathidae) with a description of nine new species - Records of the Australian Museum, 53: 293-340.

 

Syngnathidae

Hippocampus pontohi

Lourie, S. A. & Kuiter, R. H. (2008): Three new pygmy seahorse species from Indonesia (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus). - Zootaxa, 1963: 54-68.

 

Syngnathidae

Hippocampus satomiae

Hippocampus severnsi

Lourie, S. A. & Kuiter, R. H. (2008): Three new pygmy seahorse species from Indonesia (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus). - Zootaxa, 1963: 54-68.

 

Syngnathidae

Hippocampus tyro

Randall, J. & Lourie, S. A. (2009): Hippocampus tyro, a new seahorse (Gasterosteiformes: Syngnathidae) from the Seychelles. - Smithiana Bulletin, 10: 19-21.

 

Syngnathidae

Hippocampus waleanus

Gomon, M. F. & Kuiter, R. H. (2009): Two new pygmy seahorses (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus) from the Indo-West Pacific. -- Aqua, Int. J. of Ichthyology, 15(1): 37-44.

ΑΡΑΧΝΙΔΕΣ

ARANEAE

Theraphosidae

Aphonopelma albiceps

Aphonopelma pallidum

Brachypelma spp.,

με εξαίρεση τις ταξινομικές βαθμίδες που αναφέρονται κατωτέρω

Taxonomic Checklist of CITES listed Spider Species, information extracted from Platnick, N. (2006), The World Spider Catalog, διαδικτυακή αναφορά, Έκδοση 6.5 της 7ης Απριλίου 2006.

 

Theraphosidae

Το Brachypelma ruhnaui μαζί με το Brachypelma albiceps αντιμετωπίζονται ως Aphonopelma albiceps σύμφωνα με τη CITES

Platnick, N. I. (2014): The World Spider Catalogue, V15. http://platnick.sklipkani.cz/html/

 

Theraphosidae

Brachypelma kahlenbergi

Rudloff, J.-P. (2008): Eine neue Brachypelma-Art aus Mexiko (Araneae: Mygalomorphae: Theraphosidae: Theraphosinae). - Arthropoda, 16(2): 26-30.

SCORPIONES

Scorpionidae

Pandinus spp.,

με εξαίρεση την ταξινομική βαθμίδα που αναφέρεται κατωτέρω

Lourenco, W. R. & Cloudsley-Thompson, J. C. (1996): Recognition and distribution of the scorpions of the genus Pandinus Thorell, 1876 accorded protection by the Washington Convention - Biogeographica, 72(3): 133-143.

 

 

Pandinus roeseli

Lourenco, W. R. (2014): Further considerations on the identity and distribution of Pandinus imperator (C. L. Koch, 1841) and description of a new species from Cameroon (Scorpiones: Scorpionidae). - Entomologische Mitteilungen aus dem Zoologischen Museum Hamburg, 17(192): 139-151.

ΕΝΤΟΜΑ

COLEOPTERA

Lucanidae

Colophon spp.

Bartolozzi, L. (2005): Description of two new stag beetle species from South Africa (Coleoptera: Lucanidae). - African Entomology, 13(2): 347-352.

LEPIDOPTERA

Papilionidae

Ornithoptera spp.

Trogonoptera spp.

Troides spp.

Matsuka, H. (2001): Natural History of Birdwing Butterflies. 367 pp. Tokyo (Matsuka Shuppan). (ISBN 4-9900697-0-6).

ΒΔΕΛΛΕΣ

ARHYNCHOBDELLIDA

Hirudinidae

Hirudo medicinalis

Hirudo verbana

Nesemann, H. & Neubert, E. (1999): Annelida: Clitellata: Branchiobdellida, Acanthobdellea, Hirudinea. - Süßwasserfauna von Mitteleuropa, vol. 6/2, 178 pp., Berlin (Spektrum Akad. Verlag). ISBN 3-8274-0927-6.

ΔΙΘΥΡΑ

VENEROIDA

Tridacnidae

Tridacna ningaloo

Penny, S. & Willan, R.C. (2014): Description of a new species of giant clam (Bivalvia: Tridacnidae) from Ningaloo Reef, Western Australia. - Molluscan Research, 34 (3): 201-211.

 

Tridacnidae

Tridacna noae

Su, Y., Hung, J.-H., Kubo, H. & Liu, L.-L. (2014): Tridacna noae (Röding, 1798) - a valid giant clam species separated from T. maxima (Röding, 1798) by morphological and genetic data. - Raffles Bulletin of Zoology, 62: 124-135.

ΑΝΘΟΖΩΑ ΚΑΙ ΥΔΡΟΖΩΑ

 

όλα τα είδη που αναφέρονται στη CITES

Taxonomic Checklist of all CITES listed Coral Species, based on information compiled by UNEP- WCMC 2012ΧΛΩΡΙΔΑ

 

 

Σχετική ταξινομική βαθμίδα

Ταξινομική αναφορά

Γενική αναφορά

Ονομασίες γένους

Για τις ονομασίες γένους όλων των φυτών που περιλαμβάνονται στους καταλόγους των προσαρτημάτων, εκτός εάν έχουν αντικατασταθεί από πρότυπους καταλόγους εγκεκριμένους από τη διάσκεψη των συμβαλλόμενων μερών της σύμβασης.

The Plant-Book, second edition, [D. J. Mabberley, 1997, Cambridge University Press (επανέκδοση με διορθώσεις 1998)] για τις ονομασίες γένους όλων των φυτών που περιλαμβάνονται στους καταλόγους των προσαρτημάτων της σύμβασης, εκτός εάν έχουν αντικατασταθεί από πρότυπους καταλόγους εγκεκριμένους από τη διάσκεψη των συμβαλλομένων μερών της σύμβασης

Γενική αναφορά

Ονομασίες γένους

Για τα συνώνυμα γένους που δεν αναφέρονται στο The Plant- Book, εκτός εάν αντικαθίστανται από πρότυπους καταλόγους εγκεκριμένους από τη διάσκεψη των συμβαλλόμενων μερών της σύμβασης.

A Dictionary of Flowering Plants and Ferns, 8th edition, (J. C. Willis, revised by H. K. Airy Shaw, 1973, Cambridge University Press) για τα συνώνυμα γένους που δεν αναφέρονται στο The Plant-Book, εκτός εάν αντικαθίστανται από πρότυπους καταλόγους εγκεκριμένους από τη διάσκεψη των συμβαλλόμενων μερών της σύμβασης, σύμφωνα με τις αναφορές που παρατίθενται κατωτέρω.

AMARYLLIDACEAE, PRIMULACEAE

 

Cyclamen, Galanthus και Sternbergia

CITES Bulb Checklist (A. P. Davis et al., 1999, compiled by the Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) ως κατευθυντήρια γραμμή για παραπομπές σε ονομασίες ειδών του Cyclamen και Galanthus και Sternbergia.

APOCYNACEAE

 

Pachypodium spp.

CITES Aloe and Pachypodium Checklist (U. Eggli et al., 2001, compiled by Städtische Sukkulenten- Sammlung, Zurich, Switzerland, in collaboration with the Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) και η επικαιροποιημένη έκδοσή του: An Update and Supplement to the CITES Aloe & Pachypodium Checklist [J. M. Lüthy (2007), CITES Management Authority of Switzerland, Bern, Switzerland] ως κατευθυντήρια γραμμή για παραπομπές σε ονομασίες ειδών του Aloe και Pachypodium.

 

 

Hoodia spp.

Plants of Southern Africa: an annotated checklist. Germishuizen, G. & Meyer N. L. (eds.) (2003). Strelitzia 14: 150-151. National Botanical Institute, Pretoria, South Africa ως κατευθυντήρια γραμμή για παραπομπές σε ονομασίες ειδών του Hoodia.

CACTACEAE

 

Όλα τα είδη της οικογένειας Cactaceae.

CITES Cactaceae Checklist third edition, (2016, compiled by D. Hunt) ως κατευθυντήρια γραμμή για παραπομπές σε ονομασίες ειδών κακτοειδών. Διατίθεται σε μορφή pdf στην ενότητα για τη CITES του ιστοτόπου του Royal Botanic Gardens, Kew, UK. https://www.kew.org/sites/default/files/CITES%20Cactaceae%20Checklist_CCC3_170629.pdf.

CYCADACEAE, STANGERIACEAE και ZAMIACEAE

 

Όλα τα είδη των Cycadaceae, Stangeriaceae και Zamiaceae.

The World List of Cycads: CITES and Cycads: Checklist 2013 (Roy Osborne, Michael A. Calonje, Ken D. Hill, Leonie Stanberg and Dennis Wm. Stevenson) in CITES and Cycads a user's guide (Rutherford, C. et al., Royal Botanic Gardens, Kew. UK 2013), ως κατευθυντήρια γραμμή για παραπομπές σε ονομασίες ειδών των Cycadaceae, Stangeriaceae και Zamiaceae.

DICKSONIACEAE

 

Dicksonia, είδος της Βόρειας και Νότιας Αμερικής.

Dicksonia species of the Americas (2003, compiled by Bonn Botanic Garden and the Federal Agency for Nature Conservation, Bonn, Germany) ως κατευθυντήρια γραμμή για παραπομπές σε ονομασίες των ειδών του Dicksonia.

DROSERACEAE, NEPHENTACEAE, SARRACENIACEAE

 

Dionaea, Nepenthes και Sarracenia.

CITES Carnivorous Plant Checklist, (B. von Arx et al., 2001, Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) ως κατευθυντήρια γραμμή για παραπομπές σε ονομασίες ειδών των Dionaea, Nepenthes και Sarracenia.

EBANACEAE

 

Diospyros spp. – πληθυσμοί Μαδαγασκάρης.

The genus Diospyros in Madagascar: μια προκαταρκτική λίστα ελέγχου για τα συμβαλλόμενα μέρη της CITES (CVPM 2016) με βάση τον κατάλογο με τίτλο «Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar» διατίθεται στον ιστότοπο του καταλόγου. Αυτή η αναφορά πρέπει να χρησιμοποιείται ως κατευθυντήρια γραμμή για παραπομπές σε ονομασίες ειδών του Diospyros από τη Μαδαγασκάρη. Βλέπε http://www.tropicos.org/ProlectWebPortal.aspx?pagename=Diospyros&prolectid=17. Σύνδεσμος που οδηγεί στη σελίδα: http://www.tropicos.org/Name/40031908?proiectid=17 Η λήψη του αρχείου pdf είναι δυνατή από εδώ: http://www.tropicos.org/docs/MadCat/Diospyros%20checklist%2028.03.2016.pdf

EUPHORBIACEAE

 

Παχύφυτα είδη της Euphorbia.

The CITES Checklist of Succulent Euphorbia Taxa (Euphorbiaceae), Second edition (S. Carter and Eggli, 2003, εκδόθηκε από τον οργανισμό Federal Agency for Nature Conservation, Bonn, Germany) ως κατευθυντήρια γραμμή για παραπομπές σε ονομασίες ειδών των παχύφυτων ευφορβιών.

LEGUMINACEAE

 

Dalbergia spp. – πληθυσμοί Μαδαγασκάρης.

Μια προκαταρκτική λίστα ελέγχου του γένους Dalbergia από τη Μαδαγασκάρη για τη CITES (CVPM 2014), με βάση τον κατάλογο με τίτλο «Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar», διατίθεται σε μορφή pdf στον ιστότοπο της CITES με την ονομασία SC65 Inf. 21. Αυτή η αναφορά πρέπει να χρησιμοποιείται ως κατευθυντήρια γραμμή για παραπομπές σε ονομασίες ειδών του Dalbergia από τη Μαδαγασκάρη. Βλέπε: https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/65/Inf/E-SC65-Inf-21.pdf

LILIACEAE

 

Aloe spp.

CITES Aloe and Pachypodium Checklist (U. Eggli et al., 2001, compiled by Städtische Sukkulenten- Sammlung, Zurich, Switzerland, in collaboration with the Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) και η επικαιροποιημένη έκδοσή του: An Update and Supplement to the CITES Aloe & Pachypodium Checklist [J. M. Lüthy (2007), CITES Management Authority of Switzerland, Bern, Switzerland] ως κατευθυντήρια γραμμή για παραπομπές σε ονομασίες ειδών των Aloe και Pachypodium

ORCHIDACEAE

 

Laelia, Paphiopedilum, Phalaenopsis, Phragmipedium, Pleione και Sophronitis (Τόμος 1, 1995) και Cymbidium, Dendrobium, Disa, Dracula και Encyclia (Τόμος 2, 1997) και Aerangis, Angraecum, Ascocentrum, Bletilla, Brassavola, Calanthe, Catasetum, Miltonia, Miltonioides και Miltoniopsis, Renanthera, Renantherella, Rhynchostylis, Rossioglossum, Vanda και Vandopsis (Τόμος 3, 2001)· και Aerides, Coelogyne, Comparettia και Masdevallia

Ο κατάλογος «CITES Orchid Checklist», (ο οποίος καταρτίστηκε από Royal Botanic Gardens, Kew, Ηνωμένο Βασίλειο) ως κατευθυντήρια γραμμή για παραπομπές σε ονομασίες ειδών των Cattleya, Cypripedium, Laelia, Paphiopedilum, Phalaenopsis, Phragmipedium, Pleione και Sophronitis (Τόμος 1, 1995) και Cymbidium, Dendrobium, Disa, Dracula και Encyclia (Τόμος 2, 1997) και Aerangis, Angraecum, Ascocentrum, Bletilla, Brassavola, Calanthe, Catasetum, Miltonia, Miltonioides και Miltoniopsis, Renanthera, Renantherella, Rhynchostylis, Rossioglossum, Vanda και Vandopsis (Τόμος 3, 2001)· και Aerides, Coelogyne, Comparettia και Masdevallia (Τόμος 4, 2006).

 

 

Bulbophyllum spp.

CITES checklist for Bulbophyllum and allied taxa (Orchidaceae). Sieder, A., Rainer, H., Kiehn, M. (2007): Διεύθυνση των συντακτών: Department of Biogeography and Botanical Garden of the University of Vienna· Rennweg 14, A-1030 Vienna (Austria) ως κατευθυντήρια γραμμή για παραπομπές σε ονομασίες ειδών του Bulbophyllum.

PALMAE

 

Dypsis decipiens και Dypsis decaryi.

Η προτεινόμενη τυποποιημένη αναφορά για δύο φοίνικες ενδημικούς στη Μαδαγασκάρη που περιέχονται στον κατάλογο της CITES (CVPM 2016) με βάση τον κατάλογο «Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar» διατίθεται σε μορφή pdf στον ιστότοπο της υπηρεσίας «US Fish & Wildlife Service». Αυτή η αναφορά πρέπει να χρησιμοποιείται ως κατευθυντήρια γραμμή για παραπομπές σε ονομασίες ειδών του Dypsis decipiens και του Dypsis decaryi. Βλέπε: http://www.fws.gov/international/

TAXACEAE

 

Είδη του Taxus.

World Checklist and Bibliography of Conifers (A. Farjon, 2001) ως κατευθυντήρια γραμμή για παραπομπές σε ονομασίες ειδών του Taxus.

ZYGOPHYLLACEAE

 

Guaiacum spp.

Usta de especies, nomenclatura y distribución en el género Guaiacum. Davila Aranda. P. & Schippmann, U. (2006): Medicinal Plant Conservation 12:50 ως κατευθυντήρια γραμμή για ονομασίες των ειδών του Guaiacum.

▼B
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX

1. Κωδικοί για τη δήλωση σε άδειες και πιστοποιητικά του σκοπού μιας συναλλαγής σύμφωνα με το άρθρο 5 σημείο 5

B

Εκτροφή σε αιχμαλωσία ή τεχνητή αναπαραγωγή

E

Εκπαιδευτικοί λόγοι

G

Βοτανικοί κήποι

H

Κυνηγετικά τρόποια

L

Δικαστικοί/ιατροδικαστικοί λόγοι και λόγοι τήρησης της νομοθεσίας

M

Ιατρικοί σκοποί (συμπεριλαμβανόμενης της βιοϊατρικής έρευνας)

N

Επιστροφή ή εισαγωγή στο φυσικό περιβάλλον

P

Προσωπικοί λόγοι

▼M6

Q

Περιοδεύουσες εκθέσεις (συλλογές δειγμάτων, τσίρκα, θηριοτροφεία, εκθέσεις φυτών, ορχήστρες ή μουσειακές εκθέσεις που εκτίθενται στο κοινό για εμπορικούς σκοπούς)

▼B

S

Επιστημονικοί λόγοι

T

Εμπορικοί λόγοι

Z

Ζωολογικοί κήποι

2. Κωδικοί ένδειξης σε άδειες και πιστοποιητικά της πηγής των δειγμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 5 σημείο 6

W

Δείγματα τα οποία έχουν αφαιρεθεί από το φυσικό τους περιβάλλον

▼M2

R

Δείγματα ζώων που ανατρέφονται σε ελεγχόμενο περιβάλλον, τα οποία έχουν αποσπαστεί ως αυγά ή νεαρά ζώα από το φυσικό περιβάλλον, όπου διαφορετικά θα είχαν πολύ μικρή πιθανότητα να επιβιώσουν ως την ενηλικίωση

D

Ζώα του παραρτήματος Α που εκτράφηκαν σε αιχμαλωσία για εμπορικούς σκοπούς σε επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στο μητρώο της γραμματείας CITES, σύμφωνα με το Ψήφισμα Συνδ. 12.10 (Rev. CoP15), και φυτά του παραρτήματος Α τεχνητά αναπαραχθέντα για εμπορικούς σκοπούς σύμφωνα με το κεφάλαιο XIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 865/2006, καθώς και μέρη και παράγωγά τους

▼B

A

Φυτά του παραρτήματος Α τεχνητά πολλαπλασιασμένα για μη εμπορικούς σκοπούς και φυτά των παραρτημάτων Β και Γ, τεχνητά πολλαπλασιασμένα σύμφωνα με το κεφάλαιο XIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 865/2004 καθώς και τμήματα και παράγωγά τους

▼M2

C

Ζώα που έχουν εκτραφεί σε αιχμαλωσία σύμφωνα με το κεφάλαιο XIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 865/2006, καθώς και μέρη και παράγωγά τους

▼B

F

Ζώα γεννημένα σε αιχμαλωσία, αλλά τα οποία δεν ανταποκρίνονται στα κριτήρια του κεφαλαίου XIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 865/2004, καθώς και τμήματα και παράγωγά τους

I

Κατασχεθέντα και δημευμένα δείγματα ( 4 )

O

Πριν από τη σύμβαση (4) 

U

Πηγή άγνωστη (να αιτιολογηθεί)

▼M6

X

Δείγματα που λαμβάνονται στο θαλάσσιο περιβάλλον εκτός της δικαιοδοσίας κράτους

▼M1
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X

ΖΩΙΚΑ ΕΙΔΗ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 62 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Πτηνά

ΧΗΝΟΜΟΡΦΑ

Anatidae

Anas laysanensis

Anas querquedula

Aythya nyroca

Branta ruficollis

Branta sandvicensis

Oxyura leucocephala

ΠΕΡΙΣΤΕΡΟΜΟΡΦΑ

Columbidae

Columba livia

ΟΡΝΙΘΟΜΟΡΦΑ

Phasianidae

Catreus wallichii

Colinus virginianus ridgwayi

Crossoptilon crossoptilon

Crossoptilon mantchuricum

▼M6

Lophophorus impejanus

▼M1

Lophura edwardsi

Lophura swinhoii

Polyplectron napoleonis

Syrmaticus ellioti

Syrmaticus humiae

Syrmaticus mikado

ΣΤΡΟΥΘΙΟΜΟΡΦΑ

Fringillidae

Carduelis cucullata

ΨΙΤΤΑΚΟΜΟΡΦΑ

Psittacidae

Cyanoramphus novaezelandiae

Psephotus dissimilis

▼B
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI

1. Τύποι βιολογικών δειγμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 18 και χρήση τουςΤύπος δείγματος

Τυπικό μέγεθος δείγματος

Χρήση δείγματος

Αίμα, σε υγρή κατάσταση

Σταγόνες ή 5 ml αίματος σε δοκιμαστικό σωλήνα με αντιπηκτικό· ενδέχεται να αλλοιωθεί σε 36 ώρες

Αιματολογικές και συνήθεις βιοχημικές δοκιμές για τη διάγνωση ασθενειών· ταξινομική έρευνα· βιοϊατρική έρευνα

Αίμα, αποξηραμένο (επίχρισμα)

Σταγόνα αίματος που επαλείφεται σε διαφάνεια μικροσκοπίου, και συνήθως στερεώνεται με χημικό στερεωτικό μέσο

Μετρήσεις στοιχείων του αίματος και έλεγχος ύπαρξης λοιμογόνων παρασίτων

Αίμα, σε κατάσταση πήξης (ορός)

5 ml αίματος σε δοκιμαστικό σωλήνα με ή δίχως πηγμένο αίμα

Ορολογικές εξετάσεις και ανίχνευση αντισωμάτων υποδηλωτικών της ύπαρξης νοσήματος· βιοϊατρική έρευνα

Ιστοί, στερεωμένοι

Τμήμα 5 mm3 ιστών σε στερεωτικό μέσο

Ιστολογικές εξετάσεις και ανάλυση με το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο για τον εντοπισμό ενδείξεων ασθένειας· ταξινομική έρευνα, βιοϊατρική έρευνα

Ιστοί, νωποί (εξαιρουμένων των ωαρίων, του σπέρματος και των εμβρύων)

Τμήματα ιστών 5 mm3, σε ορισμένες περιπτώσεις σε κατάσταση κατάψυξης

Μικροβιολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις για την ανίχνευση οργανισμών και δηλητηρίων, ταξινομική έρευνα, βιοϊατρική έρευνα

Μάκτρα

Μικρά τμήματα ιστού σε δοκιμαστικό σωλήνα επί μάκτρου

Καλλιέργεια βακτηρίων, μυκήτων κ.λπ. για τη διάγνωση νοσημάτων

Τρίχες, δέρμα, φτερά, λέπια (φολίδες)

Μικρά, ενίοτε μάλιστα πολύ μικρά τμήματα της επιφάνειας του δέρματος σε δοκιμαστικό σωλήνα (όγκου έως 10 ml) με ή δίχως στερεωτικό μέσο

Γενετικές και ιατροδικαστικές δοκιμές και ανίχνευση παρασίτων και παθογόνων οργανισμών και άλλες δοκιμές

Καλλιέργεια κυτταρικών σειρών και ιστολογικές καλλιέργειες

Ουδείς περιορισμός όσον αφορά το μέγεθος του δείγματος

Οι κυτταρικές σειρές αποτελούν προϊόντα τεχνητής καλλιέργειας είτε ως πρωτογενείς ή είτε ως συνεχείς κυτταρικές σειρές που χρησιμοποιούνται αναλυτικά στις δοκιμές κατά την παραγωγή εμβολίων ή άλλων ιατρικών προϊόντων και την ταξινομική έρευνα (π.χ. χρωμοσωμικές μελέτες και αφαίρεση DNA)

DNA

Μικρές ποσότητες αίματος (έως 5 ml), τρίχες, θυλάκια πτερού, μυικοί ιστοί και ιστοί οργάνων (π.χ. συκωτιού, καρδιάς κ.λπ.), καθαρισμένο DNA κ.λπ.

Καθορισμός φύλου· ταυτοποίηση· ιατροδικαστικές έρευνες· ταξινομική έρευνα· βιοϊατρική έρευνα

Εκκρίματα (σίελος, ιός, γάλα)

Σε φιαλίδια όγκου 1-5 ml

Φυλογενετική έρευνα, παραγωγή αντιιικών ορών, βιοϊατρική έρευνα
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XII

Πίνακας αντιστοιχίαςΚανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1808/2001

Παρών κανονισμός

Άρθρο 1 στοιχεία α) και β)

Άρθρο 1 σημεία 1 και 2

Άρθρο 1 στοιχείο γ)

Άρθρο 1 στοιχεία δ), ε) και στ)

Άρθρο 1 σημεία 3, 4 και 5

Άρθρο 1 σημεία 6, 7 και 8

Άρθρο 2 παράγραφοι 1 και 2

Άρθρο 2 παράγραφοι 1 και 2

Άρθρο 2 παράγραφοι 3 και 4

Άρθρο 2 παράγραφοι 3 και 4

Άρθρο 2 παράγραφοι 5 και 6

Άρθρο 3

Άρθρο 3

Άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 2

Άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 2

Άρθρο 4 παράγραφος 3 στοιχεία α) και β)

Άρθρο 5 πρώτο εδάφιο σημεία 1 και 2

Άρθρο 5 πρώτο εδάφιο σημείο 3

Άρθρο 4 παράγραφος 3 στοιχεία γ), δ) και ε)

Άρθρο 5 πρώτο εδάφιο σημεία 4, 5 και 6

Άρθρο 4 παράγραφος 4

Άρθρο 6

Άρθρο 4 παράγραφος 5

Άρθρο 7

Άρθρο 5

Άρθρο 8

Άρθρο 6

Άρθρο 9

Άρθρο 7 παράγραφος 1

Άρθρο 10

Άρθρο 7 παράγραφος 2

Άρθρο 11

Άρθρο 7 παράγραφοι 3 και 4

Άρθρο 12

Άρθρο 8 παράγραφος 1

Άρθρο 13

Άρθρο 8 παράγραφος 2

Άρθρο 14

Άρθρο 8 παράγραφος 3

Άρθρο 15 παράγραφοι 1 και 2

Άρθρο 8 παράγραφος 4

Άρθρο 15 παράγραφοι 3 και 4

Άρθρο 8 παράγραφος 5

Άρθρο 16

Άρθρο 8 παράγραφοι 6 και 7

Άρθρο 17

Άρθρο 18-19

Άρθρο 9

Άρθρο 20

Άρθρο 10

Άρθρο 21

Άρθρο 11

Άρθρο 22

Άρθρο 12

Άρθρο 23

Άρθρο 13

Άρθρο 24

Άρθρο 14

Άρθρο 25

Άρθρο 15

Άρθρο 26

Άρθρο 16

Άρθρο 27

Άρθρο 17

Άρθρο 28

Άρθρο 18

Άρθρο 29

Άρθρα 30-44

Άρθρο 19

Άρθρο 45

Άρθρο 20 παράγραφος 1

Άρθρο 46

Άρθρο 20 παράγραφος 2

Άρθρο 47

Άρθρο 20 παράγραφος 3 στοιχεία α) και β)

Άρθρο 48 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β)

Άρθρο 20 παράγραφος 3 στοιχείο γ)

Άρθρο 20 παράγραφος 3 στοιχεία δ) και ε)

Άρθρο 48 παράγραφος 1 στοιχεία γ) και δ)

Άρθρο 20 παράγραφος 4

Άρθρο 49

Άρθρο 20 παράγραφοι 5 και 6

Άρθρο 50 παράγραφοι 1 και 2

Άρθρο 21

Άρθρο 51

Άρθρο 22

Άρθρο 52

Άρθρο 23

Άρθρο 53

Άρθρο 24

Άρθρο 54

Άρθρο 25

Άρθρο 55

Άρθρο 26

Άρθρο 56

Άρθρο 27 παράγραφος 1 πρώτη και δεύτερη περίπτωση και επόμενα

Άρθρο 57 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και γ)

Άρθρο 27 παράγραφοι 2, 3 και 4

Άρθρο 57 παράγραφοι 2, 3 και 4

Άρθρο 27 παράγραφος 5 στοιχεία α) και β)

Άρθρο 57 παράγραφος 5 στοιχεία α) και β)

Άρθρο 57 παράγραφος 5 στοιχεία γ) και δ)

Άρθρο 28 παράγραφος 1 πρώτη και δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 58 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β)

Άρθρο 28 παράγραφοι 2 και 3

Άρθρο 58 παράγραφοι 2 και 3

Άρθρο 28 παράγραφος 4 στοιχεία α) και β)

Άρθρο 58 παράγραφος 4

Άρθρο 29

Άρθρο 59

Άρθρο 30

Άρθρο 60

Άρθρο 31

Άρθρο 61

Άρθρο 32

Άρθρο 62

Άρθρο 33

Άρθρο 63

Άρθρο 34 παράγραφος 1

Άρθρο 34 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως στ)

Άρθρο 64 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως στ)

Άρθρο 34 παράγραφος 2 στοιχεία ζ) και η)

Άρθρο 64 παράγραφος 2

Άρθρο 35 παράγραφοι 1 και 2

Άρθρο 65 παράγραφοι 1 και 2

Άρθρο 35 παράγραφος 3 στοιχεία α) και β)

Άρθρο 65 παράγραφος 3

Άρθρο 65 παράγραφος 4

Άρθρο 36 παράγραφος 1

Άρθρο 66 παράγραφοι 1, 2 και 3

Άρθρο 36 παράγραφος 2

Άρθρο 66 παράγραφος 4

Άρθρο 36 παράγραφοι 3 και 4

Άρθρο 66 παράγραφοι 5 και 6

Άρθρο 66 παράγραφος 7

Άρθρο 36 παράγραφος 5

Άρθρο 66 παράγραφος 8

Άρθρο 37

Άρθρο 67

Άρθρο 38

Άρθρο 68

Άρθρο 39

Άρθρο 69

Άρθρο 40

Άρθρο 70

Άρθρο 41

Άρθρο 71

Άρθρο 42

Άρθρο 74

Άρθρο 43

Άρθρο 72

Άρθρο 44

Άρθρο 73

Άρθρο 45

Άρθρο 75

Παράρτημα I

Παράρτημα I

Παράρτημα II

Παράρτημα II

Παράρτημα III

Παράρτημα IV

Παράρτημα III

Παράρτημα V

Παράρτημα IV

Παράρτημα VI

Παράρτημα V

Παράρτημα VII

Παράρτημα VI

Παράρτημα VIII

Παράρτημα VII

Παράρτημα IX

Παράρτημα VIII

Παράρτημα X

Παράρτημα XI

Παράρτημα XII

▼M6
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIII

ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΙ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 57 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3α

Ceratotherium simum simum

Hippopotamus amphibius

Loxodonta africana

Ovis ammon

Panthera leo

Ursus maritimus( 1 ) ΕΕ L 242 της 7.9.2012, σ. 13.

( 1 ) ΕΕ L 344 της 7.12.1983, σ. 1.

( 2 ) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/57 της Επιτροπής, της 15ης Ιανουαρίου 2015, για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 792/2012 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων σχεδιασμού των αδειών, πιστοποιητικών και άλλων εγγράφων που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους και με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 865/2006 της Επιτροπής για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου (ΕΕ L 10 της 16.1.2015, σ. 19).

( 2 ) Ο εν λόγω κωδικός χρησιμοποιείται μόνο σε συνδυασμό με άλλο κωδικό πηγής.

Top