Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01999D0478-20041220

Απόφαση της Επιτροπής της 14ης Ιουλίου 1999 για την ανανέωση της συμβουλευτικής επιτροπής αλιείας και υδατοκαλλιέργειας [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(1999) 2042] (1999/478/ΕΚ)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/478/2004-12-20

1999D0478 — EL — 20.12.2004 — 001.001


Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

►B

ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 14ης Ιουλίου 1999

για την ανανέωση της συμβουλευτικής επιτροπής αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(1999) 2042]

(1999/478/ΕΚ)

(ΕΕ L 187, 20.7.1999, p.70)

Τροποποιείται από:

 

 

Επίσημη Εφημερίδα

  No

page

date

►M1

ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 16ης Δεκεμβρίου 2004

  L 370

91

17.12.2004
▼B

ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 14ης Ιουλίου 1999

για την ανανέωση της συμβουλευτικής επιτροπής αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(1999) 2042]

(1999/478/ΕΚ)Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

Εκιτμώντας:

(1)

ότι η Επιτροπή πρέπει να συγκεντρώσει τις γνώμες των ενδιαφερόμενων φορέων σχετικά με τα θέματα που προέκυψαν από τη θέσπιση μιας κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΚΑλΠ)·

(2)

ότι ιδρύθηκε συμβουλευτική επιτροπή στον τομέα της αλιείας (ΣΕΑ) με την απόφαση 71/128/ΕΟΚ της Επιτροπής ( 1 ), της οποίας το κείμενο αντικαταστάθηκε την τελευταία φορά από την απόφαση 89/4/ΕΟΚ ( 2 ) όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 97/246/ΕΚ ( 3

(3)

ότι φαίνεται ενδεδειγμένο να διευρυνθεί, στο πλαίσιο της ΣΕΑ, ο διάλογος για την κατάρτιση και τη διαχείριση της ΚΑλΠ στο σύνολο των ενδιαφερόμενων φορέων, ιδίως στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας και στις μη επαγγελματικές οργανώσεις· ότι, για το σκοπό αυτό, είναι αναγκαίο να επανεξεταστεί η διάρθρωση της συμβουλευτικής επιτροπής αλιείας·

(4)

ότι, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η διατύπωση αναλύσεων και κοινών θέσεων σχετικά με την ΚΑλΠ, είναι χρήσιμο να προσκληθούν τα μέλη της ΣΕΑ να συζητήσουν θέματα που τα ενδιαφέρουν κατά προτεραιότητα·

(5)

ότι, προκειμένου να υπάρξει αποτελεσματικό έργο, είναι αναγκαίο να περιοριστεί ο αριθμός των μελών της συμβουλευτικής επιτροπής αλιείας·

(6)

ότι είναι χρήσιμο να βελτιωθούν οι όροι του διαλόγου χάρις σε μια καλύτερη διάρθρωση μεταξύ μιας ολομέλειας, επιφορτισμένης με τον προσανατολισμό των εργασιών της συμβουλευτικής επιτροπής και την έκδοση γνωμών, και των ομάδων εργασίας που είναι επιφορτισμένες με την προπαρασκευή των γνωμών αυτών·

(7)

ότι η εντολή των μελών της επιτροπής εκπνέει στις 31 Ιουλίου 1999 μετά από μια μεταβατική περίοδο που ορίστηκε προκειμένου να πραγματοποιηθεί ανασχηματισμός της εν λόγω επιτροπής και ότι είναι, κατά συνέπεια, σκόπιμο να τροποποιηθεί το κείμενο της απόφασης προς την κατεύθυνση που προσδιορίζεται ανωτέρω·

(8)

ότι, για λόγους σαφήνειας, πρέπει να αντικατασταθεί το κείμενο της απόφασης 71/128/ΕΟΚ,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ:Άρθρο 1

1.  Συνιστάται, στο πλαίσιο της Επιτροπής, συμβουλευτική επιτροπή αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, η οποία απαρτίζεται από μια ολομέλεια, η οποία καλείται στο εξής «επιτροπή», και από τέσσερις ομάδες εργασίες που αναφέρονται στο άρθρο 7.

2.  Η επιτροπή αποτελείται από αντιπροσώπους των ακόλουθων οικονομικών φορέων: των αντιπροσωπευτικών επαγγελματικών οργανώσεων των επιχειρήσεων παραγωγής, μεταποίησης ή εμπορίας των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και των μη επαγγελματικών οργανώσεων που αντιπροσωπεύουν τα συμφέροντα της κατανάλωσης, του περιβάλλοντος και της ανάπτυξης.

3.  Συμμετέχουν εξάλλου στις ομάδες που ορίζονται στο άρθρο 7 οι εμπειρογνώμονες του τομέα της αλιείας που αντιπροσωπεύουν τους επιστημονικούς ή/και οικονομικούς οργανισμούς, τους πιστωτικούς οργανισμούς καθώς και τους οργανισμούς πρώτης διάθεσης στην αγορά.

Άρθρο 2

Η επιτροπή δύναται να κληθεί από την Επιτροπή για τη χορήγηση συμβουλών ή να συζητήσει, κατόπιν πρωτοβουλίας του προέδρου της, ή κατόπιν αιτήσεως ενός ή περισσοτέρων των μελών της, θέματα σχετικά με τις ρυθμίσεις της κοινής αλιευτικής πολιτικής και ιδίως για τα μέτρα που λαμβάνει η Επιτροπή στο πλαίσιο των ρυθμίσεων αυτών καθώς και για τα οικονομικά και κοινωνικά θέματα του τομέα της αλιείας, εκτός εκείνων που αφορούν, ως κοινωνικούς εταίρους, τους εργοδότες και τους εργαζομένους στον τομέα της αλιείας.

Άρθρο 3

▼M1

Η επιτροπή αποτελείται από 21 μέλη, τα οποία στο εξής καλούνται «τα μέλη.»

▼B

1. Μία έδρα κατανέμεται σε κάθε έναν από τους ακόλουθους ένδεκα ενδιαφερόμενους φορείς που απαριθμούνται από το 1 έως το 11. Για κάθε μία από τις ένδεκα αυτές έδρες, προβλέπεται ενα τακτικό και ένα αναπληρωματικό μέλος:Επαγγελματικές οργανώσεις:

Αλιευτικές επιχειρήσεις:

1)  Ιδιώτες εφοπλιστές

2)  Συνεταιριστικοί εφοπλιστές

3)  Οργανώσεις παραγωγών

Επιχειρήσεις υδατοκαλλιέργειας:

4)  Επιχειρήσεις υδατοκαλλιέργειας μαλακίων και μαλακοστράκων

5)  Επιχειρήσεις ιχθυοκαλλιέργειας

Επιχειρήσεις που εμπλέκο-νται σε μεταγενέστερο στάδιο:

6)  Επιχειρήσεις μεταποίησης

7)  Εμπορευόμενοι (επιχειρήσεις ιχθυόσκαλας, εισαγωγείς/εξαγωγείς και χον-δρέμποροι)

Οργανώσεις εργαζομένων:

8)  αλιεργάτες και μισθωτοί των επιχειρήσεων αυτών

Μη επαγγελματικές οργανώσεις που έχουν σχέση με την ΚΑλΠ:

 

9)  Καταναλωτές

 

10)  Οργανώσεις στον τομέα του περιβάλλοντος

 

11)  Αναπτυξιακοί φορείς

▼M1

2. Συμμετέχουν επίσης στην επιτροπή ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος της επιτροπής διαλόγου στον τομέα της αλιείας καθώς και ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος των ομάδων εργασίας αριθ. 1, 2, 3 και 4, που αναφέρονται στο άρθρο 7.

▼B

Άρθρο 4

1.  Τα μέλη της επιτροπής διορίζονται από την Επιτροπή κατόπιν προτάσεως των επαγγελματικών οργανώσεων που έχουν συσταθεί επί κοινοτικής βάσεως, που είναι πλέον αντιπροσωπευτικές των ενδιαφερομένων φορέων που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1. Ο αντιπρόσωπος των καταναλωτών προτείνεται από την επιτροπή των καταναλωτών ( 4 ).

Για την πλήρωση κάθε έδρας, εκτός των εδρών που επιφυλάσσονται για την επιτροπή τομεακού διαλόγου στον τομέα της αλιείας, οι οργανώσεις αυτές προτείνουν δύο υποψηφίους διαφορετικής εθνικότητας. Για τις έδρες που κατανέμονται στους φορείς που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1, oι προτάσεις προσδιορίζουν το όνομα του τακτικού μέλους καθώς και το όνομα του αναπληρωματικού μέλους.

Η θητεία των μελών της επιτροπής διαρκεί τρία έτη και είναι ανανεώσιμη. Τα ασκούμενα καθήκοντα δεν αποτελούν αντικείμενο οποιασδήποτε αμοιβής.

Μετά την εκπνοή της περιόδου των τριών ετών τα μέλη της συμβουλευτικής επιτροπής συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρις ότου αντικατασταθούν ή ανανεωθεί η θητεία τους.

Η θητεία των μελών της επιτροπής λήγει προ της εκπνοής της περιόδου των τριών ετών δια παραιτήσεως ή θανάτου.

Η θητεία μέλους δύναται επίσης να λήξει εάν η οργάνωση, η οποία παρουσίασε την υποψηφιότητα, ζητεί την αντικατάστασή του.

Αντικαθίσταται για τη διάρκεια του υπολοίπου χρόνου θητείας σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 1.

2.  Ο κατάλογος των μελών δημοσιεύεται από την Επιτροπή προς ενημέρωση στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Άρθρο 5

Η επιτροπή εκλέγει, για διάρκεια τριών ετών, έναν πρόεδρο και δύο αντιπροέδρους. Η εκλογή λαμβάνει χώρα με πλειοψηφία των δύο τρίτων των παρόντων μελών.

Τα μέλη της επιτροπής που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2, συνιστούν το προεδρείο της επιτροπής, εκτός του αντιπροσώπου των εφοπλιστών που είναι μέλος της επιτροπής τομεακού διαλόγου.

Το προεδρείο εκλέγει τον πρόεδρό του, προετοιμάζει και οργανώνει, τις εργασίες των ομάδων εργασίας που αναφέρονται στο άρθρο 7.

Άρθρο 6

Κατόπιν αιτήσεως μιας από τις οργανώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1, ο πρόεδρος δύναται να καλέσει έναν αντιπρόσωπο της οργάνωσης αυτής να παραστεί στις συνεδριάσεις της επιτροπής. Δύναται, υπό τις αυτές προϋποθέσεις, να καλέσει να παραστεί στις εργασίες της επιτροπής, ως εμπειρογνώμων, κάθε πρόσωπο που έχει ειδική αρμοδιότητα επί θέματος εγγεγραμμένου στην ημερησία διάταξη. Τα αναπληρωματικά μέλη δύναται να παραστούν ιδίοις εξόδοις, στις συνεδριάσεις ως παρατηρητές.

Άρθρο 7

Η επιτροπή ιδρύει τέσσερις ομάδες εργασίας με σκοπό την κατάρτιση των γνωμών τους.

Η ονομασία των ομάδων αυτών καθώς και οι πρόεδροι και συνθέσεις τους εμφαίνονται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Σε συμφωνία με την Επιτροπή, οι συμμετέχοντες στις ομάδες εργασίας επιλέγονται ανάλογα με την ημερήσια διάταξη κάθε συνεδρίασης από τις πλέον αντιπροσωπευτικές οργανώσεις που έχουν συσταθεί επί κοινοτικής βάσης. Οι αντιπρόσωποι της βιολογίας ή της οικονομίας επιλέγονται από επιστημονική, τεχνική και οικονομική επιτροπή αλιείας ( 5 ). Η Επιτροπή δύναται, ανάλογα με την ημερήσια διάταξη, να ορίσει συμπληρωματικούς εμπειρογνώμονες.

Άρθρο 8

1.  Η επιτροπή συγκαλείται κατόπιν πρωτοβουλίας της Επιτροπής σύμφωνα με ετήσιο πρόγραμμα εργασίας που αποφασίζεται σε συμφωνία με την Επιτροπή. Το προεδρείο συγκαλείται κατόπιν πρωτοβουλίας του προέδρου του σε συμφωνία με την Επιτροπή.

2.  Οι αντιπρόσωποι των υπηρεσιών της Επιτροπής συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της επιτροπής, του προεδρείου και των ομάδων εργασίας.

3.  Οι υπηρεσίες της Επιτροπής εξασφαλίζουν την γραμματεία της επιτροπής, του προεδρείου και των ομάδων εργασίας.

4.  Σε συμφωνία με την Επιτροπή, η επιτροπή καταρτίζει τους κανόνες σχετικά με την εκτέλεση του προγράμματος εργασίας, την προπαρασκευή των συνεδριάσεων, την διεξαγωγή των συνεδριάσεων, τα πρακτικά, τις εκφραζόμενες θέσεις ή τα συμπεράσματα καθώς επίσης και σχετικά με τη διατύπωση των γνωμών ή συστάσεων.

Άρθρο 9

Η επιτροπή καλείται να λάβει θέση επί των αιτήσεων γνώμης που διατυπώνονται από την Επιτροπή καθώς και επί των θεμάτων που εμφαίνονται στο πρόγραμμα εργασίας της.

Κατά την αίτηση γνώμης της επιτροπής, η Επιτροπή μπορεί να ορίσει την προθεσμία εντός της οποίας θα πρέπει να εκφραστεί η γνώμη.

Οι θέσεις των αντιροσωπευόμενων ενδιαφερόμενων φορέων εμφαίνονται σε πρακτικά που διαβιβάζονται στην Επιτροπή.

Στην περίπτωση που η αιτηθείσα γνώμη αποτελεί αντικείμενο ομοφωνίας της επιτροπής, η τελευταία συντάσσει κοινά συμπεράσματα που επισυνάπτονται στα πρακτικά.

Άρθρο 10

Με την επιφύλαξη του άρθρου 287 της συνθήκης, τα μέλη της επιτροπής καθώς και εκείνα των ομάδων εργασίας υποχρεούνται να τηρούν το απόρρητο των πληροφοριών των οποίων έλαβαν γνώση από τις εργασίες της επιτροπής ή των ομάδων εργασίας, εφόσον η Επιτροπή ενημερώσει τα εν λόγω μέλη ότι η αιτούμενη γνώμη ή το τεθέν θέμα έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα.

Στην περίπτωση αυτή, μόνο τα μέλη της επιτροπής και οι αντιπρόσωποι των υπηρεσιών της Επιτροπής παρίστανται στις συνεδριάσεις.

Άρθρο 11

Οι αποφάσεις 71/128/ΕΟΚ και 97/247/ΕΚ της Επιτροπής ( 6 ), σχετικά με τη δημιουργία ειδικού τμήματος υδατοκαλλιέργειας της συμβουλευτικής επιτροπής αλιείας, καταργούνται.

Άρθρο 12

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την 1η Αυγούστου 1999.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ομάδες εργασίας που αναφέρονται στο άρθρο 7

1.   Τίτλοι των ομάδων εργασίας

Ομάδα αριθ. 1

:

Πρόσβαση στους πόρους και διαχείριση των αλιευτικών δραστηριοτήτων

Ομάδα αριθ. 2

:

Υδατοκαλλιέργεια: ιχθυοκαλλιέργεια, καλλιέργεια μαλακοστράκων και μαλακίων

Ομάδα αριθ. 3

:

Αγορές και εμπορική πολιτική

Ομάδα αριθ. 4

:

Γενικά θέματα: οικονομία και ανάλυση του κλάδου

2.   Πρόεδροι και αντιπρόεδροι

Ένας αντιπρόσωπος των ιδιωτών εφοπλιστών προεδρεύει των ομάδων εργασίας αριθ. 1 και 4.

Ένας αντιπρόσωπος των συνεταιριστικών εφοπλιστών τελεί χρέη αντιπροέδρου της ομάδας εργασίας αριθ. 1.

Ένας αντιπρόσωπος των ιχθυοκαλλιεργητών και ένας αντιπρόσωπος των καλλιεργητών μαλακίων/μαλακοστράκων τελούν χρέη προέδρου και αντιπροέδρου εναλλάξ στην ομάδα εργασίας αριθ. 2.

Ένας αντιπρόσωπος των επιχειρήσεων μεταποίησης προεδρεύει της ομάδας εργασίας αριθ. 3.

Ένας αντιπρόσωπος των εμπορευομένων τελεί χρέη αντιπροέδρου της ομάδας εργασίας αριθ. 4.

Ένας αντιπρόσωπος των οργανώσεων παραγωγών τελεί χρέη αντιπροέδρου της ομάδας εργασίας αριθ. 3.

3.   Αριθμός εδρών ανά ενδιαφερόμενο φορέα 

Ομάδα 1

Ομάδα 2

Ομάδα 3

Ομάδα 4

Ιδιώτες εφοπλιστές

5

1

3

Συνεταιριστικοί εφοπλιστές

3

1

2

Αλιεργάτες/υπάλληλοι

2

1

1

2

Οργανώσεις παραγωγών

1

3

1

Ιχθυοκαλλιεργητές

6

1

1

Καλλιεργητές μαλακίων/μαλακοστράκων

4

1

1

Επιχειρήσεις μεταποίησης

3

2

Εμπορευόμενοι

2

1

Καταναλωτές

1

1

1

Περιβαλλοντικοί φορείς

1

1

1

1

Αναπτυξιακοί φορείς

1

1

1

Βιολογία

1

1

Οικονομία

1

1

1

1

Τράπεζες

1

1

Ιχθυόσκαλες και λιμάνια

1

 

15

15

19

18

Η Επιτροπή μπορεί να ορίσει συμπληρωματικούς εμπειρογνώμονες ανάλογα με την ημερήσια διάταξη.( 1 ) ΕΕ L 68 της 22.3.1971, σ. 18.

( 2 ) ΕΕ L 5 της 7.1.1989, σ. 33.

( 3 ) ΕΕ L 97 της 12.4.1997, σ. 27.

( 4 ) ΕΕ L 162 της 13.7.1995, σ. 37.

( 5 ) ΕΕ L 297 της 2.12.1993, σ. 25.

( 6 ) ΕΕ L 97 της 12.4.1997, σ. 28.

Top