EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0363

Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 363/2012 της Επιτροπής, της 23ης Φεβρουαρίου 2012 , σχετικά με τους διαδικαστικούς κανόνες για την αναγνώριση και την ανάκληση της αναγνώρισης των οργανισμών παρακολούθησης που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 995/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

OJ L 115, 27.4.2012, p. 12–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 066 P. 170 - 174

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2012/363/oj

27.4.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 115/12


ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΌΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 363/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 23ης Φεβρουαρίου 2012

σχετικά με τους διαδικαστικούς κανόνες για την αναγνώριση και την ανάκληση της αναγνώρισης των οργανισμών παρακολούθησης που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 995/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 995/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Οκτωβρίου 2010, για τη θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά (1), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 7,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 995/2010 αποβλέπει, συγκεκριμένα, στην ελαχιστοποίηση της διάθεσης παράνομης ξυλείας και προϊόντων που παράγονται από τέτοια ξυλεία στην εσωτερική αγορά. Οι οργανισμοί παρακολούθησης θα πρέπει να επικουρούν τους φορείς εκμετάλλευσης στην τήρηση των απαιτήσεων του εν λόγω κανονισμού. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να αναπτύξουν ένα σύστημα δέουσας επιμέλειας, να χορηγούν στους φορείς εκμετάλλευσης το δικαίωμα να το χρησιμοποιούν και να επαληθεύουν την ορθή χρήση του.

(2)

Η διαδικασία με την οποία η Επιτροπή αναγνωρίζει τους οργανισμούς παρακολούθησης θα πρέπει να είναι δίκαιη, διαφανής και αμερόληπτη. Συνεπώς, οι υποψήφιοι θα πρέπει να αξιολογούνται αφού ζητηθεί η γνώμη των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών και αφού συγκεντρωθούν επαρκείς πληροφορίες γι’ αυτούς. Όπου χρειάζεται, στη συλλογή στοιχείων θα πρέπει να περιλαμβάνονται επισκέψεις στους χώρους του υποψηφίου.

(3)

Είναι ανάγκη να διευκρινιστούν η εμπειρογνωμοσύνη και η ικανότητα που θα πρέπει να έχουν οι οργανισμοί παρακολούθησης προκειμένου να διαπιστώνουν τη συμμόρφωση της ξυλείας με τη σχετική νομοθεσία της χώρας συγκομιδής της και να προτείνουν μέτρα για την εκτίμηση του κινδύνου διάθεσης παράνομης ξυλείας και των προϊόντων που προέρχονται από παράνομη ξυλεία στην αγορά. Εάν ο προσδιοριζόμενος κίνδυνος δεν είναι αμελητέος, ο οργανισμός παρακολούθησης θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να προτείνει κατάλληλα μέτρα για την αποτελεσματική ελαχιστοποίησή του.

(4)

Θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι οι οργανισμοί παρακολούθησης ασκούν τα καθήκοντά τους με διαφάνεια και αμεροληψία, αποφεύγουν κάθε σύγκρουση συμφερόντων που προκύπτει από τα καθήκοντά τους και παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε φορείς εκμετάλλευσης χωρίς διακρίσεις.

(5)

Η Επιτροπή θα πρέπει να αποφασίζει αν θα ανακαλέσει την αναγνώριση οργανισμού βάσει δίκαιης, διαφανούς και αμερόληπτης διαδικασίας. Προτού λάβει απόφαση, η Επιτροπή θα πρέπει να ζητεί τη γνώμη των οικείων αρμόδιων αρχών των κρατών μελών και να συγκεντρώνει επαρκείς πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων επιτόπιων επισκέψεων όπου χρειάζεται. Θα πρέπει να δίνεται στον ενδιαφερόμενο οργανισμό παρακολούθησης η δυνατότητα να υποβάλει σχόλια προτού ληφθεί η απόφαση.

(6)

Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όταν ένας οργανισμός παρακολούθησης δεν ανταποκρίνεται πλέον στα καθήκοντά του ή στις απαιτήσεις του άρθρου 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 995/2010, η Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε θέση να ανακαλεί την αναγνώριση είτε προσωρινά και/ή υπό όρους, είτε μόνιμα, ανάλογα με το επίπεδο των ελλείψεων που θα διαπιστώνει.

(7)

Είναι ανάγκη να εξασφαλιστεί ότι το επίπεδο προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εντός του πεδίου εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, ιδίως όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στις αιτήσεις αναγνώρισης οργανισμού παρακολούθησης, πληροί τις απαιτήσεις της οδηγίας 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (2) και είναι σύμφωνο με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (3),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, πέραν των ορισμών του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 995/2010, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1)   «οικείες αρμόδιες αρχές»: οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο οποίο είναι νόμιμα εγκατεστημένος ένας οργανισμός παρακολούθησης ή υποψήφιος για αναγνώριση οργανισμός παρακολούθησης ή στο οποίο παρέχει υπηρεσίες ή προτίθεται να παρέχει υπηρεσίες με την έννοια της οδηγίας 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4)·

2)   «επίσημοι τίτλοι σπουδών»: πτυχία, πιστοποιητικά και άλλα αποδεικτικά τα οποία εκδίδονται από αρχή κράτους, καθορίζονται από τις νομοθετικές ή διοικητικές διατάξεις του εν λόγω κράτους και πιστοποιούν επιτυχή ολοκλήρωση επαγγελματικής κατάρτισης·

3)   «επαγγελματική πείρα»: η πραγματική και νόμιμη άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος.

Άρθρο 2

Αίτηση αναγνώρισης

1.   Οποιαδήποτε νόμιμα εγκατεστημένη στην Ένωση οντότητα του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα —εταιρεία, νομικό πρόσωπο, επιχείρηση κάθε είδους, ίδρυμα ή αρχή— μπορεί να υποβάλει στην Επιτροπή αίτηση για να αναγνωριστεί ως οργανισμός παρακολούθησης.

Η οντότητα υποβάλλει την αίτηση σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης, συνοδευόμενη από τα έγγραφα που απαριθμούνται στο παράρτημα.

2.   Για να αναγνωριστεί ως οργανισμός παρακολούθησης, ένας υποψήφιος αποδεικνύει ότι πληροί όλες τις απαιτήσεις του άρθρου 8 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 995/2010 και των άρθρων 5 έως 8 του παρόντος κανονισμού.

3.   Η Επιτροπή γνωστοποιεί την παραλαβή της αίτησης και χορηγεί στον υποψήφιο αριθμό πρωτοκόλλου εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής.

Παρέχει επίσης στον υποψήφιο ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα εντός του οποίου θα λάβει απόφαση για την αίτηση. Η Επιτροπή ενημερώνει τον υποψήφιο σε περίπτωση που αναθεωρήσει το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα προκειμένου να συγκεντρώσει πρόσθετες πληροφορίες ή έγγραφα για την αξιολόγηση της αίτησης.

4.   Αν μετά την παρέλευση τριών μηνών από την παραλαβή της αίτησης ή της τελευταίας έγγραφης ανακοίνωσης προς υποψήφιο, ανάλογα με το ποια από τις δύο ημερομηνίες είναι μεταγενέστερη, η Επιτροπή δεν έχει εκδώσει απόφαση αναγνώρισης ή έχει απορρίψει την αίτηση, ενημερώνει εγγράφως τον υποψήφιο για την πρόοδο της αξιολόγησης της αίτησης.

Το πρώτο εδάφιο μπορεί να εφαρμοστεί περισσότερες από μία φορές στη διεκπεραίωση μιας αίτησης.

5.   Η Επιτροπή διαβιβάζει αντίγραφο της αίτησης και των δικαιολογητικών στις οικείες αρμόδιες αρχές, οι οποίες μπορούν να υποβάλουν παρατηρήσεις σχετικά με την αίτηση εντός μηνός από την ημερομηνία διαβίβασης.

Άρθρο 3

Πρόσθετα έγγραφα και πρόσβαση στους χώρους

1.   Κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, ένας υποψήφιος ή οι οικείες αρμόδιες αρχές διαβιβάζουν τυχόν πρόσθετα στοιχεία ή έγγραφα που απαιτούνται από την Επιτροπή εντός συγκεκριμένης προθεσμίας.

2.   Ο υποψήφιος παρέχει στην Επιτροπή πρόσβαση στους χώρους του για να επαληθεύσει η τελευταία αν πληρούνται όλες οι απαιτήσεις του άρθρου 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 995/2010 και των άρθρων 5 έως 8. Η Επιτροπή ενημερώνει εκ των προτέρων τον υποψήφιο για την επίσκεψη. Οι οικείες αρμόδιες αρχές μπορούν να συμμετάσχουν στην επίσκεψη.

Ο υποψήφιος προσφέρει την αναγκαία βοήθεια για να διευκολύνει τις επισκέψεις αυτές.

Άρθρο 4

Απόφαση αναγνώρισης

Όταν η Επιτροπή εκδίδει απόφαση αναγνώρισης δυνάμει του άρθρου 8 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 995/2010, κοινοποιεί την απόφαση στον υποψήφιο εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έκδοσής της.

Η Επιτροπή χορηγεί αμελλητί στον υποψήφιο πιστοποιητικό αναγνώρισης και ανακοινώνει την απόφασή της στις αρμόδιες αρχές όλων των κρατών μελών σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 995/2010 εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο.

Άρθρο 5

Νομική προσωπικότητα και νόμιμη εγκατάσταση εντός της Ένωσης

1.   Όταν ο υποψήφιος είναι νόμιμα εγκατεστημένος σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη, παρέχει πληροφορίες για την έδρα του, την κεντρική διοίκηση ή τον κύριο τόπο της επιχειρηματικής του δραστηριότητας εντός της Ένωσης, καθώς και για όλα τα υποκαταστήματα, παραρτήματα ή θυγατρικές που διαθέτει στην επικράτεια κράτους μέλους. Ο υποψήφιος δηλώνει επίσης σε ποιο κράτος μέλος προτίθεται να παρέχει υπηρεσίες.

2.   Ο υποψήφιος που είναι αρχή κράτους μέλους ή αποτελεί μέρος της δεν απαιτείται να αποδείξει τη νομική του προσωπικότητα ή τη νόμιμη εγκατάστασή του εντός της Ένωσης.

Άρθρο 6

Κατάλληλη εμπειρογνωμοσύνη

1.   Για τη διασφάλιση της ορθής άσκησης των καθηκόντων του, όπως απαιτείται βάσει του άρθρου 8 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 995/2010, ο υποψήφιος οργανισμός παρακολούθησης πρέπει να διαθέτει τεχνικά ικανό προσωπικό που πληροί τα ακόλουθα ελάχιστα κριτήρια και το αποδεικνύει με επίσημους τίτλους σπουδών και βεβαιώσεις επαγγελματικής πείρας:

α)

επίσημη επαγγελματική κατάρτιση σε επιστημονικό κλάδο σχετικό με τα καθήκοντα του οργανισμού παρακολούθησης·

β)

για τις ανώτερες θέσεις τεχνικού προσωπικού, τουλάχιστον πενταετή επαγγελματική πείρα σε θέση σχετική με τα καθήκοντα του οργανισμού παρακολούθησης.

Για τους σκοπούς του στοιχείου α) του πρώτου εδαφίου, επιστημονικοί κλάδοι σχετικοί με τα καθήκοντα του οργανισμού παρακολούθησης θεωρούνται η δασοκομία, το περιβάλλον, το δίκαιο, η διοίκηση επιχειρήσεων, η διαχείριση κινδύνων, το εμπόριο, η ελεγκτική, ο χρηματοοικονομικός έλεγχος και η διαχείριση αλυσίδας προμηθειών.

2.   Ο υποψήφιος τηρεί αρχεία που τεκμηριώνουν τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του προσωπικού του. Εφαρμόζει διαδικασίες για την παρακολούθηση των επιδόσεων και της τεχνικής ικανότητας του προσωπικού του.

Άρθρο 7

Ικανότητα άσκησης των καθηκόντων του οργανισμού παρακολούθησης

1.   Ο υποψήφιος αποδεικνύει ότι διαθέτει όλα τα ακόλουθα:

α)

οργανωτική δομή που εγγυάται την ορθή άσκηση των καθηκόντων του οργανισμού παρακολούθησης·

β)

σύστημα δέουσας επιμέλειας προς διάθεση στους φορείς εκμετάλλευσης και χρήση από αυτούς·

γ)

πολιτικές και διαδικασίες που επιτρέπουν την αξιολόγηση και τη βελτίωση του συστήματος δέουσας επιμέλειας·

δ)

διαδικασίες και διεργασίες με τις οποίες θα επαληθεύεται η σωστή χρήση του οικείου συστήματος δέουσας επιμέλειας από τους φορείς εκμετάλλευσης·

ε)

διαδικασίες για τη λήψη διορθωτικών μέτρων σε περίπτωση αδυναμίας ενός φορέα εκμετάλλευσης να χρησιμοποιήσει σωστά το οικείο σύστημα δέουσας επιμέλειας.

2.   Επιπλέον των απαιτήσεων της παραγράφου 1, ο υποψήφιος αποδεικνύει ότι έχει την οικονομική και τεχνική ικανότητα να ασκεί τα καθήκοντα του οργανισμού παρακολούθησης.

Άρθρο 8

Απουσία σύγκρουσης συμφερόντων

1.   Ο υποψήφιος οργανώνεται κατά τρόπον ώστε να διασφαλίζει την αντικειμενικότητα και την αμεροληψία των δραστηριοτήτων του.

2.   Ο υποψήφιος προσδιορίζει, αναλύει και τηρεί αρχεία που τεκμηριώνουν τους κινδύνους σύγκρουσης συμφερόντων οι οποίοι προκύπτουν από την άσκηση των καθηκόντων του οργανισμού παρακολούθησης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν συγκρούσεων που απορρέουν από τις σχέσεις του υποψηφίου με συναφείς φορείς ή υπεργολάβους.

3.   Όταν εντοπίζεται κίνδυνος σύγκρουσης συμφερόντων, ο υποψήφιος εφαρμόζει έγγραφες πολιτικές και διαδικασίες για να αποφύγει τη σύγκρουση συμφερόντων σε επίπεδο οργανισμού και ατομικό. Οι έγγραφες πολιτικές και διαδικασίες διατηρούνται και εφαρμόζονται, μπορούν δε να περιλαμβάνουν ελέγχους από τρίτους.

Άρθρο 9

Πληροφορίες για μετέπειτα αλλαγές

1.   Ο οργανισμός παρακολούθησης ενημερώνει αμελλητί την Επιτροπή, εάν μετά την αναγνώρισή του προκύψει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:

α)

αλλαγή που μπορεί να επηρεάσει την ικανότητά του να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των άρθρων 5 έως 8 και η οποία επήλθε μετά την αναγνώρισή του·

β)

ίδρυση υποκαταστημάτων, παραρτημάτων ή θυγατρικών εταιρειών από τον οργανισμό παρακολούθησης εντός της Ένωσης, πλην αυτών που είχε δηλώσει στην αίτησή του·

γ)

ο οργανισμός παρακολούθησης αποφασίζει να παρέχει υπηρεσίες σε άλλα κράτη μέλη πλην αυτών που είχε δηλώσει στην αίτησή του ή σε κράτος μέλος στο οποίο είχε παύσει να παρέχει υπηρεσίες, όπως έχει δηλώσει σύμφωνα με το στοιχείο δ)·

δ)

ο οργανισμός παρακολούθησης παύει να παρέχει υπηρεσίες σε κάποιο κράτος μέλος.

2.   Η Επιτροπή ανακοινώνει όλες τις πληροφορίες που λαμβάνει δυνάμει της παραγράφου 1 στις οικείες αρμόδιες αρχές.

Άρθρο 10

Επανεξέταση της απόφασης αναγνώρισης

1.   Η Επιτροπή μπορεί να επανεξετάζει οποτεδήποτε μια απόφαση αναγνώρισης οργανισμού παρακολούθησης.

Η Επιτροπή διενεργεί την επανεξέταση αυτή σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)

μια οικεία αρμόδια αρχή πληροφορεί την Επιτροπή ότι έχει διαπιστώσει ότι ένας οργανισμός παρακολούθησης δεν εκτελεί πλέον τα καθήκοντα που προβλέπει το άρθρο 8 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 995/2010 ή δεν συμμορφώνεται πλέον με τις απαιτήσεις του άρθρου 8 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 995/2010, όπως εξειδικεύονται στα άρθρα 5 έως 8 του παρόντος κανονισμού·

β)

η Επιτροπή διαθέτει ουσιαστικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων βάσιμων ανησυχιών που έχουν εκφράσει τρίτα μέρη, σύμφωνα με τις οποίες ένας οργανισμός παρακολούθησης δεν συμμορφώνεται πλέον με τις απαιτήσεις του άρθρου 8 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 995/2010 και των άρθρων 5 έως 8 του παρόντος κανονισμού·

γ)

ένας οργανισμός παρακολούθησης έχει ενημερώσει την Επιτροπή σχετικά με αλλαγές που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο α) του παρόντος κανονισμού.

2.   Όταν η Επιτροπή κινεί διαδικασία επανεξέτασης, επικουρείται από ομάδα επανεξέτασης για τη διεξαγωγή της επανεξέτασης, καθώς και ελέγχων.

3.   Ο υποψήφιος παρέχει στην ομάδα επανεξέτασης πρόσβαση στους χώρους του προκειμένου να επαληθεύσει η ομάδα αν πληρούνται όλες οι απαιτήσεις του άρθρου 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 995/2010 και των άρθρων 5 έως 8 του παρόντος κανονισμού. Οι οικείες αρμόδιες αρχές μπορούν να συμμετάσχουν στην επίσκεψη.

Ο υποψήφιος προσφέρει την αναγκαία βοήθεια για να διευκολύνει τις επισκέψεις αυτές.

4.   Η ομάδα επανεξέτασης συντάσσει έκθεση με τις διαπιστώσεις της. Στην έκθεση επανεξέτασης επισυνάπτονται δικαιολογητικά στοιχεία.

Η έκθεση επανεξέτασης περιλαμβάνει σύσταση σχετικά με το αν πρέπει να ανακληθεί ή όχι η αναγνώριση οργανισμού παρακολούθησης.

Η ομάδα επανεξέτασης διαβιβάζει την έκθεση επανεξέτασης στις οικείες αρμόδιες αρχές. Οι εν λόγω αρχές μπορούν να υποβάλλουν παρατηρήσεις εντός τριών εβδομάδων από την ημερομηνία διαβίβασης της έκθεσης.

Η ομάδα επανεξέτασης παρέχει στον ενδιαφερόμενο οργανισμό παρακολούθησης σύνοψη των διαπιστώσεων και των συμπερασμάτων της έκθεσης. Ο οργανισμός μπορεί να υποβάλλει παρατηρήσεις εντός τριών εβδομάδων από την ημερομηνία διαβίβασης της σύνοψης.

5.   Εφόσον η ομάδα επανεξέτασης καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο οργανισμός παρακολούθησης δεν ανταποκρίνεται πλέον στα καθήκοντά του ή στις απαιτήσεις του άρθρου 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 995/2010, συνιστά στην έκθεση επανεξέτασης την ανάκληση της αναγνώρισης είτε προσωρινά και/ή υπό όρους, είτε μόνιμα, ανάλογα με το επίπεδο των ελλείψεων που έχει διαπιστώσει.

Η ομάδα επανεξέτασης μπορεί, αντ’ αυτού, να συστήσει στην Επιτροπή να εκδώσει ανακοίνωση διορθωτικών μέτρων ή να απευθύνει επίσημη προειδοποίηση ή να μην προβεί σε άλλη ενέργεια.

Άρθρο 11

Απόφαση για την ανάκληση αναγνώρισης

1.   Η Επιτροπή αποφασίζει να ανακαλέσει την αναγνώριση οργανισμού παρακολούθησης είτε προσωρινά και/ή υπό όρους είτε μόνιμα, λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση επανεξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 10.

2.   Όταν από το επίπεδο των ελλείψεων που έχουν διαπιστωθεί δεν συνάγεται, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 995/2010, ότι ο οργανισμός παρακολούθησης δεν ανταποκρίνεται πλέον στα καθήκοντά του ή στις απαιτήσεις του άρθρου 8 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού, η Επιτροπή μπορεί να εκδώσει ανακοίνωση διορθωτικών μέτρων ή να απευθύνει επίσημη προειδοποίηση.

3.   Η απόφαση για την ανάκληση της αναγνώρισης οργανισμού παρακολούθησης, καθώς και η ανακοίνωση ή επίσημη προειδοποίηση δυνάμει της παραγράφου 2 κοινοποιούνται στον ενδιαφερόμενο οργανισμό παρακολούθησης και ανακοινώνονται στις αρμόδιες αρχές όλων των κρατών μελών σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 995/2010 εντός 10 εργάσιμων ημερών από την έκδοσή τους.

Άρθρο 12

Προστασία των δεδομένων

Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τους κανόνες για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που καθορίζονται στην οδηγία 95/46/ΕΚ και στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001.

Άρθρο 13

Τελικές διατάξεις

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 23 Φεβρουαρίου 2012.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 295 της 12.11.2010, σ. 23.

(2)  ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31.

(3)  ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1.

(4)  ΕΕ L 376 της 27.12.2006, σ. 36.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κατάλογος δικαιολογητικών

 

Νομική προσωπικότητα, νόμιμη εγκατάσταση, παροχή υπηρεσιών:

επικυρωμένα αντίγραφα των αποδεικτικών που προβλέπονται από τη σχετική εθνική νομοθεσία·

κατάλογος των κρατών μελών στα οποία ο υποψήφιος προτίθεται να παρέχει υπηρεσίες.

 

Κατάλληλη εμπειρογνωμοσύνη:

περιγραφή του οργανισμού και της δομής της οντότητας·

κατάλογος των μελών του τεχνικά ικανού προσωπικού και αντίγραφα βιογραφικών σημειωμάτων·

περιγραφή καθηκόντων και αρμοδιοτήτων και κατανομή τους·

λεπτομερής περιγραφή των διαδικασιών παρακολούθησης των επιδόσεων και των ικανοτήτων του τεχνικά ικανού προσωπικού.

 

Ικανότητα άσκησης των καθηκόντων του οργανισμού παρακολούθησης:

λεπτομερής περιγραφή των ακόλουθων:

σύστημα δέουσας επιμέλειας·

πολιτικές και διαδικασίες για την αξιολόγηση και τη βελτίωση του συστήματος δέουσας επιμέλειας·

πολιτικές και διαδικασίες για την εξέταση καταγγελιών υποβαλλόμενων από φορείς εκμετάλλευσης ή τρίτα μέρη·

διαδικασίες και διεργασίες για την επαλήθευση της ορθής χρήσης του συστήματος δέουσας επιμέλειας από τους φορείς εκμετάλλευσης·

διαδικασίες για τη λήψη διορθωτικών μέτρων σε περίπτωση αδυναμίας ενός φορέα εκμετάλλευσης να χρησιμοποιήσει σωστά το σύστημα δέουσας επιμέλειας·

σύστημα τήρησης αρχείων.

 

Οικονομική ικανότητα:

αντίγραφα ισολογισμών του προηγούμενου οικονομικού έτους ή

δήλωση κύκλου εργασιών ή

άλλα έγγραφα τεκμηρίωσης, σε περίπτωση που ο υποψήφιος αδυνατεί, για βάσιμους λόγους, να προσκομίσει τα ανωτέρω αναφερόμενα·

αποδεικτικό ασφάλισης αστικής ευθύνης.

 

Απουσία σύγκρουσης συμφερόντων:

δήλωση περί απουσίας σύγκρουσης συμφερόντων·

περιγραφή των έγγραφων πολιτικών και διαδικασιών για την αποφυγή της σύγκρουσης συμφερόντων σε επίπεδο οργανισμού και ατομικό, οι οποίες μπορούν να περιλαμβάνουν ελέγχους από τρίτα μέρη.

 

Σύναψη συμβάσεων υπεργολαβίας:

περιγραφή των εργασιών που ανατίθενται με υπεργολαβία·

αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι όλοι οι υπεργολάβοι, ή οι θυγατρικές εταιρείες τους, εφόσον έχουν συσταθεί, πληρούν τις ανωτέρω σχετικές απαιτήσεις.


Top