EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009L0079

Οδηγία 2009/79/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009 , για τη διάταξη συγκράτησης των επιβατών των δικύκλων οχημάτων με κινητήρα (κωδικοποιημένη έκδοση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

OJ L 201, 1.8.2009, p. 29–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 054 P. 204 - 210

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015; καταργήθηκε από 32013R0168

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/79/oj

1.8.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 201/29


ΟΔΗΓΊΑ 2009/79/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 13ης Ιουλίου 2009

για τη διάταξη συγκράτησης των επιβατών των δικύκλων οχημάτων με κινητήρα

(κωδικοποιημένη έκδοση)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95,

την πρόταση της Επιτροπής,

αφού ζήτησαν τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης (2),

Εκτιμώντας τα εξής:

(1)

Η οδηγία 93/32/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1993, για τη διάταξη συγκράτησης των επιβατών των δικύκλων οχημάτων με κινητήρα (3) έχει τροποποιηθεί ουσιωδώς (4). Είναι, ως εκ τούτου, σκόπιμη, για λόγους σαφήνειας και ορθολογισμού, η κωδικοποίηση της εν λόγω οδηγίας.

(2)

H οδηγία 93/32/ΕΟΚ συγκαταλέγεται στις επιμέρους οδηγίες για το σύστημα έγκρισης τύπου ΕΚ που θεσπίστηκε με την οδηγία 92/61/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 30ής Ιουνίου 1992, περί εγκρίσεως τύπου των δικύκλων ή τρικύκλων οχημάτων με κινητήρα, όπως αντικαταστάθηκε με την οδηγία 2002/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Μαρτίου 2002, για την έγκριση τύπου δικύκλων ή τρικύκλων οχημάτων με κινητήρα (5), και καθόρισε τις σχετικές με τον σχεδιασμό και την κατασκευή των οχημάτων με κινητήρα τεχνικές προδιαγραφές που αφορούν τις χειρολαβές επιβατών. Οι τεχνικές αυτές προδιαγραφές αφορούν την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την εφαρμογή για κάθε τύπο οχήματος της διαδικασίας έγκρισης τύπου ΕΚ, που προβλέπει η οδηγία 2002/24/ΕΚ. Κατά συνέπεια, εφαρμόζονται στην παρούσα οδηγία οι προβλεπόμενες από την οδηγία 2002/24/ΕΚ διατάξεις σχετικά με τα συστήματα, τα κατασκευαστικά στοιχεία και τις ιδιαίτερες τεχνικές ενότητες οχημάτων.

(3)

Δεδομένου ότι οι στόχοι της παρούσας οδηγίας, δηλαδή η χορήγηση έγκρισης ΕΚ τύπου στοιχείων σχετικά με τη διάταξη συγκράτησης επιβατών ενός τύπου δικύκλου οχήματος με κινητήρα, είναι αδύνατον να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη και δύνανται συνεπώς, λόγω της κλίμακας και των αποτελεσμάτων της δράσης, να επιτευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα μπορεί να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του ιδίου άρθρου, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών.

(4)

Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τις υποχρεώσεις των κρατών μελών όσον αφορά τις προθεσμίες ενσωμάτωσης στο εθνικό δίκαιο και εφαρμογής των οδηγιών που εμφαίνονται στο παράρτημα II, τμήμα Β,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται για τη διάταξη συγκράτησης των επιβατών όλων των τύπων δικύκλων οχημάτων με κινητήρα, όπως ορίζονται με το άρθρο 1 της οδηγίας 2002/24/ΕΚ.

Άρθρο 2

Η διαδικασία χορήγησης της έγκρισης ΕΚ τύπου στοιχείου όσον αφορά τη διάταξη συγκράτησης των επιβατών ενός τύπου δικύκλου οχήματος με κινητήρα, καθώς και οι όροι για την ελεύθερη κυκλοφορία των εν λόγω οχημάτων, είναι όσοι θεσπίζονται με τα κεφάλαια II και III της οδηγίας 2002/24/ΕΚ.

Άρθρο 3

Οι τροποποιήσεις που είναι αναγκαίες για την προσαρμογή των προδιαγραφών του παραρτήματος Ι της παρούσας οδηγίας στην τεχνική πρόοδο, θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2002/24/ΕΚ.

Άρθρο 4

1.   Τα κράτη μέλη δεν δύνανται, για λόγους σχετικούς με τη διάταξη συγκράτησης των επιβατών:

να αρνηθούν τη χορήγηση έγκρισης ΕΚ τύπου για ένα τύπο δικύκλου μηχανοκινήτου οχήματος ή για ένα τύπο διάταξης συγκράτησης των επιβατών,

να απαγορεύσουν την ταξινόμηση, την πώληση ή την έναρξη υπηρεσίας των δικύκλων μηχανοκινήτων οχημάτων, ή την πώληση ή την έναρξη υπηρεσίας μιας διάταξης συγκράτησης των επιβατών,

αν η διάταξη συγκράτησης τηρεί τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας.

2.   Τα κράτη μέλη αρνούνται να χορηγήσουν έγκριση ΕΚ τύπου για κάθε νέο τύπο δικύκλου μηχανοκινήτου οχήματος για λόγους σχετικούς με διάταξη συγκράτησης των επιβατών ή με οποιονδήποτε τύπο τέτοιας διάταξης αν οι απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας δεν έχουν τηρηθεί.

3.   Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των βασικών διατάξεων εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στον τομέα που διέπει η παρούσα οδηγία.

Άρθρο 5

Η οδηγία 93/32/ΕΟΚ, όπως τροποποιείται με την οδηγία που εμφαίνεται στο παράρτημα ΙΙ, μέρος A, καταργείται, με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των κρατών μελών όσον αφορά στις προθεσμίες ενσωμάτωσης στο εθνικό δίκαιο και εφαρμογής των οδηγιών που εμφαίνονται στο παράρτημα ΙΙ, μέρος Β.

Οι αναφορές στην καταργούμενη οδηγία θεωρούνται ότι γίνονται στην παρούσα οδηγία και θα πρέπει να διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας που εμφαίνεται στο παράρτημα ΙΙΙ.

Άρθρο 6

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2010.

Άρθρο 7

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 13 Ιουλίου 2009.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

H.-G. PÖTTERING

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

E. ERLANDSSON


(1)  ΕΕ C 234 της 30.9.2003, σ. 19.

(2)  Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 25ης Σεπτεμβρίου 2007, (ΕΕ C 219 Ε της 28.8.2008, σ. 65) και απόφαση του Συμβουλίου της 7ης Ιουλίου 2009.

(3)  ΕΕ L 188 της 29.7.1993, σ. 28.

(4)  Βλέπε παράρτημα ΙΙ, Μέρος Α.

(5)  ΕΕ L 124 της 9.5.2002, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

1.   ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Εφόσον προβλέπεται η μεταφορά επιβάτη, το όχημα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με σύστημα συγκράτησης αυτού. Το σύστημα αυτό αποτελείται από ιμάντα ή από μία ή περισσότερες χειρολαβές.

1.1.   Ιμάντας

Ο ιμάντας τοποθετείται επί του εφιππίου (σέλλα) ή επί άλλων συνδεδεμένων με το πλαίσιο μερών, έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί εύκολα από τον επιβάτη. Ο ιμάντας και η στερέωσή του πρέπει να σχεδιάζονται κατά τρόπο που να μπορούν να ανθίστανται, χωρίς να υποστούν ρωγμές ή μόνιμη παραμόρφωση, σε δύναμη κάθετου ελκυσμού 2 000 Ν, της οποίας το στατικό σημείο εφαρμογής βρίσκεται στο κέντρο της επιφανείας του ιμάντα και η μέγιστη πίεσή της είναι 2 MPa.

1.2.   Χειρολαβή

Όταν στο όχημα υπάρχει χειρολαβή, αυτή πρέπει να είναι τοποθετημένη κοντά στο εφίππιο (σέλλα) και συμμετρικά ως προς το διαμήκη άξονα του οχήματος.

Κάθε χειρολαβή πρέπει να σχεδιάζεται, έτσι ώστε να μπορεί να ανθίσταται, χωρίς να υποστεί ρωγμές ή μόνιμη παραμόρφωση, σε δύναμη κάθετου ελκυσμού 2 000 N, της οποίας το στατικό σημείο εφαρμογής βρίσκεται στο κέντρο της επιφανείας της χειρολαβής και η μέγιστη πίεσή της είναι 2 MPa.

Όταν υπάρχουν δύο χειρολαβές, αυτές τοποθετούνται εκατέρωθεν του άξονα και συμμετρικά.

Οι χειρολαβές αυτές πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε η καθεμία να δύναται να ανθίσταται, χωρίς να υποστεί ρωγμές ή μόνιμη παραμόρφωση, σε δύναμη καθέτου εφελκυσμού 1 000 N, της οποίας το στατικό σημείο εφαρμογής βρίσκεται στο κέντρο της επιφανείας της χειρολαβής και η μέγιστη πίεσή της είναι 1 MPa.

Προσάρτημα 1

Δελτίο πληροφοριών για τις διατάξεις συγκράτησης των επιβατών ενός τύπου δικύκλου οχήματος με κινητήρα

(επισυνάπτεται στην αίτηση έγκρισης ΕΚ τύπου στοιχείου, εφόσον αυτή υποβάλλεται ανεξάρτητα από την αίτηση έγκρισης ΕΚ τύπου οχήματος)

Αύξων αριθμός (αποδίδεται από τον αιτούντα): …

Η αίτηση έγκρισης τύπου ΕΚ στοιχείου για τις διατάξεις συγκράτησης των επιβατών δίκυκλου ή τρίκυκλου οχήματος με κινητήρα πρέπει να συνοδεύεται από τις πληροφορίες που σημειώνονται στα εξής σημεία του παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 2002/24/ΕΚ:

Τμήμα 1, Μέρος Α, σημεία:

0.1

0.2

0.4 έως 0.6

Τμήμα 1, Μέρος Β, σημεία:

Από το σημείο 1.4 έως και το σημείο 1.4.2.

Προσάρτημα 2

Όνομα διοικητικής αρχής

Πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΚ στοιχείου (*) για ορισμένες διατάξεις συγκράτησης επιβατών ενός τύπου δίκυκλου οχήματος με κινητήρα

ΤΥΠΟΣ

Αριθ. έκθεσης … τεχνικής υπηρεσίας … ημερομηνία …

Αριθ. έγκρισης τύπου ΕΚ στοιχείου (*)… παράταση αριθ. …

1.

Μάρκα ή όνομα οχήματος: …

2.

Τύπος οχήματος: …

3.

Όνομα και διεύθυνση κατασκευαστή: …

4.

Όνομα και διεύθυνση του (τυχόν) αντιπροσώπου του κατασκευαστή: …

5.

Ημερομηνία υποβολής οχήματος για δοκιμή …

6.

Η έγκριση τύπου ΕΚ στοιχείου χορηγήθηκε/απερρίφθη (1)

7.

Τόπος: …

8.

Ημερομηνία: …

9.

Υπογραφή: …


(1)  Διαγράφεται αναλόγως.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΜΕΡΟΣ A

Καταργούμενη οδηγία και η τροποποίησή της

(κατά το άρθρο 5)

Οδηγία 93/32/ΕΟΚ του Συμβουλίου

(ΕΕ L 188 της 29.7.1993, σ. 28)

Οδηγία 1999/24/ΕΚ της Επιτροπής

(ΕΕ L 104 της 21.4.1999, σ. 16)

ΜΕΡΟΣ B

Κατάλογος προθεσμιών ενσωμάτωσης στο εθνικό δίκαιο και εφαρμογής

(κατά το άρθρο 5)

Οδηγία

Λήξη προθεσμίας ενσωμάτωσης στο εθνικό δίκαιο

Ημερομηνία εφαρμογής

93/32/ΕΟΚ

14η Δεκεμβρίου 1994

14η Ιουνίου 1995 (1)

1999/24/ΕΚ

31η Δεκεμβρίου 1999

1η Ιανουαρίου 2000 (2)


(1)  Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο εδάφιο της οδηγίας 93/32/ΕΟΚ:

«Από την ημερομηνία που σημειώνεται στο πρώτο εδάφιο, τα κράτη μέλη δεν μπορούν να απαγορεύουν, για λόγους που αφορούν τη διάταξη συγκράτησης των επιβατών, την πρώτη θέση σε κυκλοφορία των οχημάτων που είναι σύμφωνα με την παρούσα οδηγία.»

H ανωτέρω ημερομηνία είναι η 14η Δεκεμβρίου 1994, βλέπε άρθρο 4 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο της οδηγίας 93/32/ΕΟΚ.

(2)  Σύμφωνα με το άρθρο 2 της οδηγίας 1999/24/ΕΚ:

«1.   Από 1ης Ιανουαρίου 2000, τα κράτη μέλη δεν μπορούν, για λόγους που αναφέρονται στη διάταξη συγκράτησης των επιβατών:

να απορρίπτουν την έγκριση ΕΚ ενός τύπου δίκυκλου ή ενός τύπου διάταξης συγκράτησης των επιβατών, ούτε

να απαγορεύουν την ταξινόμηση, την πώληση ή τη θέση σε κυκλοφορία δικύκλων μηχανοκίνητων οχημάτων, καθώς και την πώληση και τη θέση σε κυκλοφορία διάταξης συγκράτησης των επιβατών,

εφόσον οι διατάξεις συγκράτησης των επιβατών ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές της οδηγίας 93/32/ΕΟΚ, όπως τροποποιείται από την παρούσα οδηγία.

2.   Από την 1η Ιουλίου 2000 τα κράτη μέλη δεν χορηγούν έγκριση τύπου ΕΚ για κάθε τύπο δίτροχου μηχανοκίνητου οχήματος, για λόγους που συνδέονται με τη διάταξη συγκράτησης των επιβατών, καθώς και κάθε τύπο διάταξης συγκράτησης επιβατών, εφόσον δεν πληρούνται οι απαιτήσεις της οδηγίας 93/32/ΕΟΚ, όπως τροποποιείται από την παρούσα οδηγία.».


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Πίνακας αντιστοιχίας

Οδηγία 93/32/ΕΟΚ

Οδηγία 1999/24/ΕΚ

Παρούσα οδηγία

Άρθρα 1, 2 και 3

 

Άρθρα 1, 2 και 3

Άρθρο 4 παράγραφος 1

 

 

Άρθρο 2 παράγραφος 1

Άρθρο 4 παράγραφος 1

 

Άρθρο 2 παράγραφος 2

Άρθρο 4 παράγραφος 2

Άρθρο 4 παράγραφος 2

 

Άρθρο 4 παράγραφος 3

 

Άρθρο 5

 

Άρθρο 6

Άρθρο 5

 

Άρθρο 7

Παράρτημα

 

Παράρτημα I

Προσάρτημα 1

 

Προσάρτημα 1

Προσάρτημα 2

 

Προσάρτημα 2

 

Παράρτημα II

 

Παράρτημα III


Top