Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31982D0814

82/814/EOK: Απόφαση της Επιτροπής της 17ης Νοεμβρίου 1982 που αφορά τον πίνακα των εγκαταστάσεων του Βασιλείου της Σουαζιλάνδης που εγκρίνονται για την εισαγωγή νωπού κρέατος στην Κοινότητα

OJ L 343, 4.12.1982, p. 24–25 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 026 P. 149 - 150
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 026 P. 149 - 150
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 015 P. 190 - 191
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 015 P. 190 - 191
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 005 P. 182 - 183
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 005 P. 182 - 183
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 005 P. 182 - 183
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 005 P. 182 - 183
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 005 P. 182 - 183
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 005 P. 182 - 183
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 005 P. 182 - 183
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 005 P. 182 - 183
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 005 P. 182 - 183
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 004 P. 136 - 137
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 004 P. 136 - 137
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 029 P. 17 - 18

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1982/814/oj

31982D0814

82/814/EOK: Απόφαση της Επιτροπής της 17ης Νοεμβρίου 1982 που αφορά τον πίνακα των εγκαταστάσεων του Βασιλείου της Σουαζιλάνδης που εγκρίνονται για την εισαγωγή νωπού κρέατος στην Κοινότητα

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 343 της 04/12/1982 σ. 0024 - 0025
Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 3 τόμος 15 σ. 0190
Ισπανική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 03 τόμος 26 σ. 0149
Σουηδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 3 τόμος 15 σ. 0190
Πορτογαλική ειδική έκδοση : Κεφάλαιο 03 τόμος 26 σ. 0149


*****

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 17ης Νοεμβρίου 1982

που αφορά τον πίνακα των εγκαταστάσεων του Βασιλείου της Σουαζιλάνδης που εγκρίνονται για την εισαγωγή νωπού κρέατος στην Κοινότητα

(82/814/ΕΟΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας,

την οδηγία 72/462/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1972 περί των υγειονομικών προβλημάτων και του υγειονομικού κτηνιατρικού ελέγχου κατά την εισαγωγή των βοοειδών και χοιρειοειδών ζώων και των νωπών κρεάτων προελεύσεως τρίτων χωρών (1), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 1 και το άρθρο 18 παράγραφος 1 υπό α και β,

Εκτιμώντας:

ότι, για να έχουν άδεια να εξάγουν τα νωπά κρέατα στην Κοινότητα, οι εγκαταστάσεις που ευρίσκονται στις τρίτες χώρες πρέπει να ανταποκρίνονται στους γενικούς και ειδικούς όρους που καθορίζονται από την οδηγία 72/462/ΕΟΚ·

ότι η Σουαζιλάνδη πρότεινε, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 της οδηγίας 72/462/ΕΟΚ, μία εγκατάσταση από την οποία επιτρέπεται να εξάγει στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα·

ότι η εγκατάσταση αυτή, στην οποία έγινε επιτόπιος κοινοτικός έλεγχος, προσφέρει επαρκείς εγγυήσεις υγιεινής καί, επομένως, μπορεί να εγκριθεί, βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 1 της οδηγίας 72/462/ΕΟΚ, για την εισαγωγή νωπού κρέατος στην Κοινότητα·

ότι πρέπει να υπενθυμιστεί ότι οι εισαγωγές νωπού κρέατος υπόκεινται και σε άλλες κοινοτικές κτηνιατρικές ρυθμίσεις, ιδίως στον τομέα του υγειονομικού ελέγχου, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι ειδικές διατάξεις προς όφελος της Δανίας, της Ιρλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου·

ότι οι όροι εισαγωγής νωπού κρέατος που προέρχεται από την εγκατάσταση που αναφέρεται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης εξακολουθούν να υπόκεινται στις διατάξεις που θεσπίσθηκαν, καθώς και στην τήρηση των γενικών διατάξεων της συνθήκης· ότι, ιδιαίτερα, η εισαγωγή από τρίτες χώρες και η επανεξαγωγή προς άλλα Κράτη μέλη ορισμένων κατηγοριών κρεάτων, όπως είναι τα κρέατα που ζυγίζουν λιγότερο από 3 χιλιόγραμμα ή τα κρέατα που περιέχουν υπολείμματα ορισμένων ουσιών και τα οποία πρέπει να υπόκεινται ακόμη σε εναρμονισμένη ρύθμιση, εξακολουθούν να υπόκεινται στην υγειονομική νομοθεσία του Κράτους μέλους εισαγωγής·

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Μόνιμης Κτηνιατρικής Επιτροπής,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

1. Η εγκατάσταση της Σουαζιλάνδης που αναγράφεται στο παράρτημα εγκρίνεται για την εισαγωγή νωπού κρέατος στην Κοινότητα σύμφωνα με το παράρτημα αυτό.

2. Οι εισαγωγές που προέρχονται από την εγκατάσταση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 εξακολουθούν να υπόκεινται στις κοινοτικές διατάξεις που θεσπίσθηκαν στον κτηνιατρικό τομέα, ειδικά όσον αφορά τον υγειονομικό έλεγχο.

Άρθρο 2

Τα Κράτη μέλη απαγορεύουν την εισαγωγή νωπού κρέατος που προέρχεται από άλλες εγκαταστάσεις και όχι από αυτήν που αναγράφεται στο παράρτημα.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 1983.

Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα Κράτη μέλη.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις 17 Νοεμβρίου 1982.

Για την 'Επιτροπή

Poul DALSAGER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ αριθ. L 302 της 31. 12. 1972, σ. 28.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΒΟΔΙΝΟ ΚΡΕΑΣ

1.2.3 // // // // Αριθμός

έγκρισης // Εγκατάσταση // Διεύθυνση // // //

Σφαγεία και εργαστήρια τεμαχισμού

1.2.3 // // // // SG1 // The Swaziland Meat Corporation LTD // Manzini // // //

Top