Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2013_15_017_HR_TOC

Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
15. Okoliš, potrošači i zaštita zdravlja
Svezak 17

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.15.017.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

15.   Okoliš, potrošači i zaštita zdravlja

Svezak 017

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1996

L 213

16

 

 

31996D0511

 

 

 

(96/511/EZ)
Odluka Komisije od 29. srpnja 1996. o upitnicima utvrđenima direktivama Vijeća 80/779/EEZ, 82/884/EEZ, 84/360/EEZ i 85/203/EEZ (1)

3

1998

L 268

1

 

 

31998D2119

 

 

 

Odluka br. 2119/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. rujna 1998. o uspostavi mreže za epidemiološki nadzor i kontrolu zaraznih bolesti u Zajednici

12

2000

L 021

32

 

 

32000D0057

 

 

 

(2000/57/EZ)
Odluka Komisije od 22. prosinca 1999. o sustavu ranog upozorenja i odgovora za sprečavanje i kontrolu zaraznih bolesti na temelju Odluke br. 2119/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (priopćena pod brojem dokumenta C(1999) 4016)

18

2001

L 237

5

 

 

32001D0677

 

 

 

(2001/677/EZ)
Odluka Komisije od 10. kolovoza 2001. o obrascu izvješća koje države članice ispunjavaju u skladu s člankom 9. Direktive 1999/94/EZ (priopćena pod brojem dokumenta C(2001) 1883) (1)

22

2001

L 244

19

 

 

32001R1800

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1800/2001 od 13. rujna 2001. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1420/1999 i Uredbe (EZ) br. 1547/1999 u pogledu pošiljaka određenih vrsta otpada u Gvineju (1)

33

2002

L 200

22

 

 

32002D0623

 

 

 

(2002/623/EZ)
Odluka Komisije od 24. srpnja 2002. o utvrđivanju smjernica koje dopunjuju Prilog II. Direktivi 2001/18/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o namjernom uvođenju u okoliš genetski modificiranih organizama i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 90/220/EEZ (priopćena pod brojem dokumenta C(2002) 2715) (1)

34

2002

L 280

27

 

 

32002D0811

 

 

 

(2002/811/EZ)
Odluka Komisije od 3. listopada 2002. o utvrđivanju smjernica koje dopunjuju Prilog VII. Direktivi 2001/18/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o namjernom uvođenju u okoliš genetski modificiranih organizama i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 90/220/EEZ

46

2003

L 011

27

 

 

32003D0033

 

 

 

(2003/33/EZ)
Odluka Vijeća od 19. prosinca 2002. o utvrđivanju kriterija i postupaka za prihvat otpada na odlagališta sukladno članku 16. i Prilogu II. Direktivi 1999/31/EZ

56

2003

L 152

16

 

 

32003L0033

 

 

 

Direktiva 2003/33/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 26. svibnja 2003. o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica o oglašavanju i sponzorstvu duhanskih proizvoda (1)

79

2003

L 226

24

 

 

32003D0641

 

 

 

(2003/641/EZ)
Odluka Komisije od 5. rujna 2003. o korištenju fotografija u boji ili drugih ilustracija kao zdravstvenih upozorenja na paketima duhanskih proizvoda (priopćena pod brojem dokumenta C(2003) 3184) (1)

83

2003

L 254

21

 

 

32003D0701

 

 

 

(2003/701/EZ)
Odluka Komisije od 29. rujna 2003. o utvrđivanju, u skladu s Direktivom 2001/18/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, obrasca za dostavu rezultata namjernog uvođenja u okoliš genetski modificiranih viših biljaka u druge svrhe osim u svrhu stavljanja na tržište (priopćena pod brojem dokumenta C(2003) 3405) (1)

86

2003

L 318

5

 

 

32003R2118

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 2118/2003 od 2. prosinca 2003. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1420/1999 i Uredbe (EZ) br. 1547/1999 u pogledu pošiljaka određenih vrsta otpada u Tanzaniju i Srbiju i Crnu Goru (1)

94

2004

L 049

1

 

 

32004D0280

 

 

 

Odluka br. 280/2004/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. veljače 2004. o mehanizmu za praćenje emisija stakleničkih plinova u Zajednici i za provedbu Kyotskog protokola

98

2004

L 068

27

 

 

32004D0224

 

 

 

(2004/224/EZ)
Odluka Komisije od 20. veljače 2004. o određivanju postupaka za dostavu informacija o planovima ili programima zahtijevanima na temelju Direktive Vijeća 96/62/EZ u vezi s graničnim vrijednostima određenih onečišćujućih tvari u zraku (priopćena pod brojem dokumenta C(2004) 491) (1)

106

2004

L 087

50

 

 

32004D0279

 

 

 

(2004/279/EZ)
Odluka Komisije od 19. ožujka 2004. o smjernicama za provedbu Direktive 2002/3/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o ozonu u zraku (priopćena pod brojem dokumenta C(2004) 764) (1)

113

2009

L 087

157

 

 

32009R0221

 

 

 

Uredba (EZ) br. 221/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2009. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2150/2002 o statističkim podacima o otpadu u pogledu provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji (1)

123

2009

L 140

136

 

 

32009D0406

 

 

 

Odluka br. 406/2009/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o naporima koje poduzimaju države članice radi smanjenja emisija stakleničkih plinova s ciljem ostvarenja ciljeva Zajednice vezanih za smanjenje emisija stakleničkih plinova do 2020. godine

126

2009

L 181

57

 

 

32009D0547

 

 

 

(2009/547/EZ)
Odluka Komisije od 10. srpnja 2009. o izmjeni Odluke 2000/57/EZ o sustavu ranog upozorenja i odgovora za sprečavanje i kontrolu zaraznih bolesti na temelju Odluke br. 2119/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (priopćena pod brojem dokumenta C(2009) 5515) (1)

139

2009

L 271

12

 

 

32009R0967

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 967/2009 od 15. listopada 2009. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1418/2007 o izvozu određenog otpada namijenjenog za oporabu u određene zemlje koje nisu članice OECD-a (1)

143

2009

L 275

9

 

 

32009D0770

 

 

 

(2009/770/EZ)
Odluka Komisije od 13. listopada 2009. o utvrđivanju standardnih obrazaca za izvješćivanje o rezultatima praćenja namjernog uvođenja genetski modificiranih organizama u okoliš, kao proizvoda ili u sastavu proizvoda, za potrebe stavljanja na tržište, u skladu s Direktivom 2001/18/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (priopćena pod brojem dokumenta C(2009) 7680) (1)

148

2010

L 008

32

 

 

32010D0018

 

 

 

(2010/18/EZ)
Odluka Komisije od 26. studenoga 2009. o utvrđivanju ekoloških mjerila za dodjelu znaka za okoliš Zajednice za drvene podne obloge (priopćena pod brojem dokumenta C(2009) 9427) (1)

167

2010

L 070

1

 

 

32010D0151

 

 

 

(2010/151/EZ)
Odluka Vijeća od 16. studenoga 2009. o potpisivanju i zaključivanju dobrovoljnog sporazuma o partnerstvu između Europske zajednice i Republike Gane o izvršenju zakona, upravljanju i trgovini u području šuma i uvozu drvnih proizvoda u Zajednicu

178

2010

L 070

3

 

 

22010A0319(01)

 

 

 

Dobrovoljni sporazum o partnerstvu između Europske zajednice i Republike Gane o izvršenju zakona, upravljanju i trgovini u području šumarstva i uvozu drvnih proizvoda u Zajednicu

180

2010

L 285

1

 

 

32010D0655

 

 

 

(2010/655/EU)
Odluka Vijeća od 19. listopada 2010. o sklapanju, u ime Europske unije, Dodatnog protokola uz Sporazum o suradnji za zaštitu obala i voda sjeveroistočnog Atlantika od onečišćenja

253

2011

L 169

28

 

 

32011D0381

 

 

 

(2011/381/EU)
Odluka Komisije od 24. lipnja 2011. o utvrđivanju ekoloških mjerila za dodjelu znaka za okoliš Europske unije za maziva (priopćena pod brojem dokumenta C(2011) 4447) (1)

256

2011

L 169

40

 

 

32011D0382

 

 

 

(2011/382/EU)
Odluka Komisije od 24. lipnja 2011. o utvrđivanju ekoloških mjerila za dodjelu znaka za okoliš EU-a za deterdžente za ručno pranje posuđa (priopćena pod brojem dokumenta C(2011) 4448) (1)

268

2011

L 297

64

 

 

32011D0740

 

 

 

(2011/740/EU)
Odluka Komisije od 14. studenoga 2011. o izmjeni odluka 2006/799/EZ, 2007/64/EZ, 2007/506/EZ, 2007/742/EZ, 2009/543/EZ i 2009/544/EZ radi produljenja važenja ekoloških mjerila za dodjelu znaka za okoliš EU-a za određene proizvode (priopćena pod brojem dokumenta C(2011) 8041) (1)

280

2011

L 305

53

 

 

32011R1208

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1208/2011 od 22. studenoga 2011. o izmjeni i ispravku Uredbe (EZ) br. 288/2009 o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EU) br. 1234/2007 u pogledu potpore Zajednice za isporuku voća i povrća, prerađenog voća i povrća i proizvoda od banana za djecu u obrazovnim ustanovama, u okviru Programa distribucije voća u školama

282

2011

L 330

25

 

 

32011D0832

 

 

 

(2011/832/EU)
Odluka Komisije od 7. prosinca 2011. o smjernicama za skupnu registraciju na razini EU-a i trećih zemalja te globalnu registraciju u skladu s Uredbom (EZ) br. 1221/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o dobrovoljnom sudjelovanju organizacija u sustavu upravljanja okolišem i neovisnog ocjenjivanja Zajednice (EMAS) (priopćena pod brojem dokumenta C(2011) 8896) (1)

286

2012

L 052

12

 

 

32012D0115

 

 

 

(2012/115/EU)
Provedbena odluka Komisije od 10. veljače 2012. o utvrđivanju pravila o prijelaznim nacionalnim planovima iz Direktive 2010/75/EU Europskog parlamenta i Vijeća o industrijskim emisijama (priopćena pod brojem dokumenta C(2012) 612) (1)

300

2012

L 151

9

 

 

32012R0493

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 493/2012 od 11. lipnja 2012. o utvrđivanju, u skladu s Direktivom 2006/66/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, detaljnih pravila za izračunavanje učinkovitosti recikliranja u procesima recikliranja otpadnih baterija i akumulatora (1)

314

2012

L 226

5

 

 

32012D0482

 

 

 

(2012/482/EU)
Provedbena odluka Komisije od 20. kolovoza 2012. o izmjeni Odluke 2002/994/EZ o određenim zaštitnim mjerama u vezi s proizvodima životinjskog podrijetla uvezenim iz Kine (priopćena pod brojem dokumenta C(2012) 5753) (1)

327

2012

L 252

4

 

 

32012R0836

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 836/2012 od 18. rujna 2012. o izmjeni Priloga XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) u pogledu olova (1)

328

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top