EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_15_016_RO_TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Ediție specială 2007
15.Protecția mediului, a consumatorilor și a sănătății
Volumul 16

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

-

European flag

Ediţia în limba română

15.   Protecția mediului, a consumatorilor și a sănătății

Volumul 016

 


Referințe

 

Cuprins

 

Anul

JO

Pagina

 

 

 

 

Notă introductivă

1

2006

L 102

15

 

 

32006L0021

 

 

 

Directiva 2006/21/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 martie 2006 privind gestionarea deșeurilor din industriile extractive și de modificare a Directivei 2004/35/CE

3

2006

L 104

13

 

 

32006R0592

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 592/2006 al Comisiei din 12 aprilie 2006 de modificare a anexei II la Regulamentul (CEE) nr. 2092/91 al Consiliului privind metoda de producție agricolă ecologică și indicarea acesteia pe produsele agricole și alimentare

23

2006

L 107

3

 

 

32006R0605

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 605/2006 al Comisiei din 19 aprilie 2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 349/2003 de suspendare a introducerii în Comunitate a exemplarelor din anumite specii de faună și floră sălbatice

25

2006

L 114

9

 

 

32006L0012

 

 

 

Directiva 2006/12/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 aprilie 2006 privind deșeurile (1)

45

2006

L 121

36

 

 

32006R0699

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 699/2006 al Comisiei din 5 mai 2006 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2092/91 al Consiliului în ceea ce privește condițiile de acces al păsărilor de curte la țarcuri în aer liber

58

2006

L 121

38

 

 

32006D0329

 

 

 

Decizia Comisiei din 20 februarie 2006 de stabilire a unui chestionar care trebuie utilizat pentru raportarea privind punerea în aplicare a Directivei 2000/76/CE privind incinerarea deșeurilor [notificată cu numărul C(2006) 438] (1)

60

2006

L 132

37

 

 

32006D0355

 

 

 

Decizia Comisiei din 16 mai 2006 de constituire a unui grup de experți privind mobilitatea clienților în materie de conturi bancare

65

2006

L 137

9

 

 

32006R0780

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 780/2006 al Comisiei din 24 mai 2006 de modificare a anexei VI la Regulamentul (CEE) nr. 2092/91 al Consiliului privind metoda de producție agricolă ecologică și indicarea acesteia pe produsele agricole și alimentare

67

2006

L 161

1

 

 

32006R0842

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 mai 2006 privind anumite gaze fluorurate cu efect de seră (1)

73

2006

L 161

12

 

 

32006L0040

 

 

 

Directiva 2006/40/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 mai 2006 privind emisiile provenite de la sistemele de climatizare ale autovehiculelor și de modificare a Directivei 70/156/CEE a Consiliului (1)

84

2006

L 162

78

 

 

32006D0402

 

 

 

Decizia Comisiei din 9 februarie 2006 de stabilire a planului de lucru pentru eticheta ecologică comunitară (1)

91

2006

L 166

1

 

 

32006R0865

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 865/2006 al Comisiei din 4 mai 2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea

104

2006

L 175

41

 

 

32006R0956

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 956/2006 al Comisiei din 28 iunie 2006 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 94/92 privind lista țărilor terțe din care trebuie să provină anumite produse agricole obținute prin metode de producție ecologică pentru a putea fi comercializate în Comunitate (1)

168

2006

L 190

1

 

 

32006R1013

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deșeuri

172

 


 

 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

Top