EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_14_002_RO_TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Ediție specială 2007
14.Politica regională și coordonarea instrumentelor structurale
Volumul 02

  The document is unavailable in your User interface language.

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

-

European flag

Ediţia în limba română

14.   Politica regională și coordonarea instrumentelor structurale

Volumul 002

 


Referințe

 

Cuprins

 

Anul

JO

Pagina

 

 

 

 

Notă introductivă

1

2006

L 171

1

 

 

32006R0883

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 883/2006 al Comisiei din 21 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului în ceea ce privește ținerea evidenței conturilor de către agențiile de plăți, declarațiile de venituri și cheltuieli și condițiile de rambursare a cheltuielilor din FEGA și FEADR

3

2006

L 171

90

 

 

32006R0885

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 885/2006 al Comisiei din 21 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 în ceea ce privește autorizarea agențiilor de plăți și a altor entități precum și lichidarea conturilor FEGA și FEADR

37

2006

L 210

19

 

 

32006R1082

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1082/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iulie 2006 privind o grupare europeană de cooperare teritorială (GECT)

58

2006

L 210

25

 

 

32006R1083

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1260/1999

64

2006

L 210

79

 

 

32006R1084

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1084/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de creare a Fondului de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1164/94

118

2006

L 243

32

 

 

32006D0593

 

 

 

Decizia Comisiei din 4 august 2006 de stabilire a unei repartizări orientative, pe stat membru, a creditelor de angajament în temeiul obiectivului de concurență regională și ocuparea forței de muncă pentru perioada 2007-2013 [notificată cu numărul C(2006) 3472]

121

2006

L 243

37

 

 

32006D0594

 

 

 

Decizia Comisiei din 4 august 2006 de stabilire a unei repartizări orientative, pe stat membru, a creditelor de angajament în temeiul obiectivului de convergență pentru perioada 2007-2013 [notificată cu numărul C(2006) 3474]

126

2006

L 243

44

 

 

32006D0595

 

 

 

Decizia Comisiei din 4 august 2006 de stabilire a listei regiunilor eligibile pentru o finanțare din fondurile structurale în temeiul obiectivului de convergență pentru perioada 2007-2013 [notificată cu numărul C(2006) 3475]

133

2006

L 243

47

 

 

32006D0596

 

 

 

Decizia Comisiei din 4 august 2006 de stabilire a listei regiunilor eligibile pentru o finanțare din Fondul de coeziune pentru perioada 2007-2013 [notificată cu numărul C(2006) 3479]

136

2006

L 243

49

 

 

32006D0597

 

 

 

Decizia Comisiei din 4 august 2006 de stabilire a listei de regiuni eligibile pentru o finanțare din fondurile structurale, pe o bază tranzitorie și specifică, în temeiul obiectivului competitivitate regională și ocuparea forței de muncă pentru perioada 2007-2013 [notificată cu numărul C(2006) 3480]

139

2006

L 247

26

 

 

32006D0609

 

 

 

Decizia Comisiei din 4 august 2006 de stabilire a unei repartizări orientative, pe stat membru, a creditelor de angajament în temeiul obiectivului cooperare teritorială europeană pentru perioada 2007-2013 [notificată cu numărul C(2006) 3473]

141

2006

L 276

3

 

 

32006R1481

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1481/2006 al Comisiei din 6 septembrie 2006 de stabilire a formei și conținutului informațiilor contabile care trebuie transmise Comisiei în scopul verificării conturilor FEAGA și FEADR, precum și în scop de monitorizare și prognoză

145

2006

L 291

11

 

 

32006D0702

 

 

 

Decizia Consiliului din 6 octombrie 2006 privind orientările strategice comunitare în materie de coeziune

193

Top