EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_01_004_RO_TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Ediție specială 2007
01.Probleme generale, financiare și instituționale
Volumul 04

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

-

European flag

Ediţia în limba română

01.   Probleme generale, financiare și instituționale

Volumul 004

 


Referințe

 

Cuprins

 

Anul

JO

Pagina

 

 

 

 

Notă introductivă

1

2002

L 357

1

 

 

32002R2342

 

 

 

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2342/2002 al Comisiei din 23 decembrie 2002 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene

3

2002

L 357

72

 

 

32002R2343

 

 

 

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene

74

2003

L 029

22

 

 

32003D0076

 

 

 

Decizia Consiliului din 1 februarie 2003 de stabilire a măsurilor necesare pentru punerea în aplicare a Protocolului anexat la Tratatul de instituire a Comunității Europene, privind consecințele financiare ale expirării Tratatului de instituire a Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului (CECO) și Fondul de cercetare pentru cărbune și oțel

93

2003

L 029

25

 

 

32003D0077

 

 

 

Decizia Consiliului din 1 februarie 2003 de stabilire a orientărilor financiare multianuale pentru gestionarea activelor Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului (CECO) în lichidare și, după încheierea lichidării, a activelor Fondului de cercetare pentru cărbune și oțel

97

2003

L 029

28

 

 

32003D0078

 

 

 

Decizia Consiliului din 1 februarie 2003 de stabilire a orientările tehnice multianuale pentru Programul de cercetare al Fondului de cercetare pentru cărbune și oțel

100

2003

L 067

17

 

 

32003D0165

 

 

 

Decizia Consiliului din 18 februarie 2003 privind instituirea Comitetului pentru servicii financiare

112

2003

L 069

25

 

 

32003D0171

 

 

 

Decizia Consiliului din 27 februarie 2003 de modificare a Deciziei 2000/265/CE de adoptare a regulamentului financiar privind aspectele bugetare ale gestionării de către secretarul general adjunct al Consiliului a contractelor încheiate de acesta, în numele anumitor state membre, cu privire la instalarea și funcționarea Sisnet, infrastructura de comunicații în cadrul Schengen

113

2003

L 070

31

 

 

32003D0174

 

 

 

Decizia Consiliului din 6 martie 2003 de instituire a unui Summit social tripartit pentru dezvoltare și ocuparea forței de muncă

115

2003

L 083

66

 

 

32003D0223

 

 

 

Decizia Consiliului, reunit la nivel de șefi de stat sau de guvern din 21 martie 2003 privind modificarea articolului 10.2 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene

118

2003

L 092

14

 

 

32003D0246

 

 

 

Decizia Comisiei din 26 martie 2003 de modificare a regulamentului său de procedură [notificată cu numărul C(2003) 972]

121

2003

L 093

27

 

 

32003D0247

 

 

 

Decizia Comisiei din 9 aprilie 2003 de modificare a Deciziei 2000/690/CE de constituire a Grupului pentru politica privind întreprinderile (1)

124

2003

L 099

49

 

 

32003D0270

 

 

 

Decizia Consiliului din 8 aprilie 2003 de modificare a Deciziei 1999/70/CE privind auditorii externi ai băncilor centrale naționale, în ceea ce privește auditorii externi ai Deutsche Bundesbank

125

2003

L 122

1

 

 

32003R0806

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 806/2003 al Consiliului din 14 aprilie 2003 de adaptare la Decizia 1999/468/CE a dispozițiilor privind comitetele care asistă Comisia în exercitarea competențelor de executare prevăzute de actele Consiliului adoptate în conformitate cu procedura de consultare (majoritate calificată)

126

2003

L 122

36

 

 

32003R0807

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 807/2003 al Consiliului din 14 aprilie 2003 de adaptare la Decizia 1999/468/CE a dispozițiilor privind comitetele care asistă Comisia în exercitarea atribuțiilor sale de executare prevăzute în actele Consiliului adoptate în conformitate cu procedura de consultare (unanimitate)

160

2003

L 181

1

 

 

32003R1287

 

 

 

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1287/2003 al Consiliului din 15 iulie 2003 privind armonizarea venitului național brut la prețurile pieței (Regulamentul VNB) (1)

187

2003

L 181

43

 

 

32003D0517

 

 

 

Decizia Consiliului din 15 iulie 2003 privind datele statistice ce vor fi utilizate la ajustarea cheii de subscriere la capitalul Băncii Centrale Europene

190

2003

L 183

30

 

 

32003D0522

 

 

 

Decizia Comisiei din 6 noiembrie 2002 de creare a Oficiului pentru gestionarea și plata drepturilor bănești individuale

192

2003

L 183

35

 

 

32003D0523

 

 

 

Decizia Comisiei din 6 noiembrie 2002 de înființare a Oficiului pentru infrastructură și logistică din Bruxelles

197

2003

L 188

1

 

 

32003D0527

 

 

 

Decizia Consiliului din 15 iulie 2003 de modificare a articolului 23 din Protocolul privind Statutul Curții de Justiție

202

2003

L 245

13

 

 

32003R1645

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1645/2003 al Consiliului din 18 iunie 2003 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2965/94 de înființare a Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene

204

2003

L 245

22

 

 

32003R1648

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1648/2003 al Consiliului din 18 iunie 2003 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1360/90 privind instituirea Fundației Europene de Formare

207

2003

L 245

33

 

 

32003R1652

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1652/2003 al Consiliului din 18 iunie 2003 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1035/97 de înființare a Observatorului European al Fenomenelor Rasiste și Xenofobe

210

2003

L 284

1

 

 

32003R1882

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 septembrie 2003 de adaptare la Decizia 1999/468/CE a Consiliului a dispozițiilor privind comitetele care asistă Comisia în exercitarea competențelor de executare prevăzute de actele care fac obiectul procedurii menționate la articolul 251 din Tratatul CE

213

 


 

 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

Top