Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_03_068_RO_TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Ediție specială 2007
03.Agricultură
Volumul 68

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

-

European flag

Ediţia în limba română

03.   Agricultură

Volumul 068

 


Referințe

 

Cuprins

 

Anul

JO

Pagina

 

 

 

 

Notă introductivă

1

2005

L 338

27

 

 

32005R2074

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2074/2005 al Comisiei din 5 decembrie 2005 de stabilire a măsurilor de aplicare privind anumite produse reglementate de Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului și organizarea unor controale oficiale prevăzute de Regulamentele (CE) nr. 854/2004 al Parlamentului European și al Consiliului și (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului, de derogare de la Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 853/2004 și (CE) nr. 854/2004 (1)

3

2005

L 338

60

 

 

32005R2075

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2075/2005 al Comisiei din 5 decembrie 2005 de stabilire a normelor specifice aplicabile controalelor oficiale privind prezența de Trichinella în carne (1)

36

2005

L 338

83

 

 

32005R2076

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2076/2005 al Comisiei din 5 decembrie 2005 de stabilire a dispozițiilor tranzitorii de aplicare a regulamentelor (CE) nr. 853/2004, (CE) nr. 854/2004 și (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de modificare a regulamentelor (CE) nr. 853/2004 și (CE) nr. 854/2004 (1)

59

2005

L 340

20

 

 

32005R2119

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2119/2005 al Comisiei din 22 decembrie 2005 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 3175/94 de stabilire a normelor de aplicare a regimului specific de aprovizionare cu produse cerealiere și furaje uscate a insulelor mici din Marea Egee și de stabilire a bilanțului estimativ de aprovizionare

65

2005

L 340

68

 

 

32005D0932

 

 

 

Decizia Comisiei din 21 decembrie 2005 de modificare a anexei E la Directiva 91/68/CEE în ceea ce privește actualizarea modelelor de certificat de sănătate privind animalele din specia ovină și cea caprină [notificată sub numărul C(2005) 5506] (1)

67

2005

L 342

39

 

 

32005R2153

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2153/2005 al Comisiei din 23 decembrie 2005 privind regimul de ajutor pentru depozitarea privată de ulei de măsline

69

2005

L 342

47

 

 

32005R2154

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2154/2005 al Comisiei din 23 decembrie 2005 de completare a anexei la Regulamentul (CE) nr. 2400/96 privind înscrierea unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate si al indicațiilor geografice protejate [Sidra de Asturias sau Sidra d'Asturies(DOP)]

77

2005

L 342

49

 

 

32005R2155

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2155/2005 al Comisiei din 23 decembrie 2005 de modificare a elementelor din caietul de sarcini aferente unei denumiri de origine din anexa la Regulamentul (CE) nr. 1107/96 (Miel de sapin des Vosges) (DOP)

79

2005

L 342

54

 

 

32005R2156

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2156/2005 al Comisiei din 23 decembrie 2005 de modificare a elementelor din caietul de sarcini al unei denumiri de origine din anexa la Regulamentul (CE) nr. 1107/96 (Siurana)(DOP)

85

2005

L 342

92

 

 

32005D0942

 

 

 

Decizia Comisiei din 21 decembrie 2005 de autorizare a statelor membre, în temeiul Directivei 1999/105/CE a Consiliului, pentru a lua decizii privind garanțiile oferite de materialul forestier de reproducere produs în țările terțe [notificată cu numărul C(2005) 5485]

90

2005

L 342

94

 

 

32005D0943

 

 

 

Decizia Comisiei din 21 decembrie 2005 de modificare a Deciziei 93/195/CEE privind condițiile de sănătate animală și certificarea sanitar-veterinară pentru readmiterea cailor înregistrați pentru curse, competiții și evenimente culturale, după exportul temporar [notificată cu numărul C(2005) 5496]

92

2005

L 342

100

 

 

32005D0946

 

 

 

Decizia Comisiei din 23 decembrie 2005 de modificare a Deciziei 2003/526/CE privind măsurile de combatere a pestei porcine clasice în Germania și în Slovacia [notificată cu numărul C(2005) 5631] (1)

94

2005

L 342

103

 

 

32005D0947

 

 

 

Decizia Comisiei din 23 decembrie 2005 privind continuarea în 2006 a testelor și analizelor comparative comunitare demarate în 2005 referitoare la semințele și materialul de înmulțire ale Agrostis spp., D. glomerata L., Festuca spp., Lolium spp., Phleum spp., Poa spp., inclusiv amestecurile, și Asparagus officinalis în conformitate cu directivele 66/401/CEE și 2002/55/CE ale Consiliului (1)

97

2005

L 345

1

 

 

32005R2165

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2165/2005 al Consiliului din 20 decembrie 2005 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1493/1999 privind organizarea comună a pieței vitivinicole

98

2005

L 345

28

 

 

32005D0949

 

 

 

Decizia Comisiei din 23 decembrie 2005 privind continuarea în 2006 a testelor și a analizelor comparative comunitare inițiate în 2002, 2003 și 2004 privind materialul de înmulțire și materialul săditor de Prunus domestica, Prunus persica (L.) Batsch, Malus Mill. și Rubus idaeus L. în conformitate cu Directiva 92/34/CEE a Consiliului

102

2005

L 346

10

 

 

32005R2172

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2172/2005 al Comisiei din 23 decembrie 2005 privind normele de aplicare a unui contingent tarifar pentru importul de bovine vii în greutate de peste 160 kg originare din Elveția prevăzut de acordul încheiat între Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană cu privire la comerțul cu produse agricole

104

2005

L 347

31

 

 

32005R2182

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2182/2005 al Comisiei din 22 decembrie 2005 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1973/2004 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 al Consiliului în ceea ce privește schemele de ajutor prevăzute la titlurile IV și IVa din respectivul regulament și utilizarea terenurilor retrase din circuitul agricol pentru producția de materii prime

110

2005

L 347

56

 

 

32005R2183

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2183/2005 al Comisiei din 22 decembrie 2005 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 al Consiliului de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune și de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 795/2004 de stabilire a normelor de aplicare a schemei de plăți unice prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 al Consiliului

135

2005

L 347

61

 

 

32005R2184

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2184/2005 al Comisiei din 23 decembrie 2005 de modificare a regulamentelor (CE) nr. 796/2004 și (CE) nr. 1973/2004 privind normele de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 al Consiliului de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune și de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori

140

2006

L 003

3

 

 

32006R0006

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 6/2006 al Comisiei din 5 ianuarie 2006 de modificare a anexelor I și II la Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului de instituire a unei proceduri comunitare pentru stabilirea limitelor maxime ale reziduurilor de medicamente de uz veterinar în alimentele de origine animală cu privire la dihidrostreptomicină, tosilcloramidă de sodiu și Piceae turiones recentes extractum (1)

149

2006

L 004

3

 

 

32006R0018

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 18/2006 al Comisiei din 6 ianuarie 2006 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 998/2003 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la lista țărilor și teritoriilor (1)

152

2006

L 005

17

 

 

32006D0007

 

 

 

Decizia Comisiei din 9 ianuarie 2006 privind anumite măsuri de protecție cu privire la importurile de pene din anumite țări terțe [notificată cu numărul C(2006) 33] (1)

156

2006

L 006

32

 

 

32006D0008

 

 

 

Decizia Comisiei din 4 ianuarie 2006 de modificare a Deciziei 92/452/CEE în ceea ce privește stabilirea echipelor de colectare și recoltare a embrionilor din Canada și Statele Unite ale Americii [notificată cu numărul C(2005) 5795] (1)

159

2006

L 007

23

 

 

32006D0009

 

 

 

Decizia Comisiei din 6 ianuarie 2006 de modificare a anexei I la Decizia 79/542/CEE a Consiliului în ceea ce privește măsurile tranzitorii aplicabile tranzitului de animale vii provenite din Bulgaria și România prin Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei și prin Serbia-Muntenegru [notificată cu numărul C(2005) 5885] (1)

164

2006

L 008

4

 

 

32006R0040

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 40/2006 al Comisiei din 10 ianuarie 2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 4/2004 de adoptare a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 4045/89 al Consiliului privind controalele efectuate de statele membre asupra operațiunilor care fac parte din sistemul de finanțare de către Fondul European de Orientare și Garantare Agricolă, secțiunea Garantare

168

2006

L 008

46

 

 

22006D0013

 

 

 

Decizia nr. 2/2005 a Comitetului mixt CE-Insulele Feroe din 8 decembrie 2005 de modificare a Deciziei nr. 1/2001 cu privire la normele de aplicare a Protocolului privind problemele veterinare, de completare a Acordului dintre Comunitatea Europeană, pe de o parte, și Guvernul Danemarcei și Guvernul local al Insulelor Feroe, pe de altă parte

186

 


 

 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

Top