EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008L0056R(04)

Ispravak Direktive 2008/56/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o uspostavljanju okvira za djelovanje Zajednice u području politike morskog okoliša (Okvirna direktiva o morskoj strategiji) (Službeni list Europske unije L 164 od 25. lipnja 2008.) (Posebno izdanje Službenog lista Europske unije 15/Sv. 26 iz 2013.)

ST/10841/2021/INIT

OJ L 365, 14.10.2021, p. 47–47 (HR)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/56/corrigendum/2021-10-14/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

14.10.2021   

HR

Službeni list Europske unije

L 365/47


Ispravak Direktive 2008/56/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o uspostavljanju okvira za djelovanje Zajednice u području politike morskog okoliša (Okvirna direktiva o pomorskoj strategiji)

( Službeni list Europske unije L 164 od 25. lipnja 2008 .)

(Posebno izdanje Službenog lista Europske unije 15/Sv. 26 iz 2013.)

1.

Naslov na stranici sa sadržajem i naslov na stranici 136.:

umjesto:

„Direktiva 2008/56/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o uspostavljanju okvira za djelovanje Zajednice u području politike morskog okoliša (Okvirna direktiva o pomorskoj strategiji) ”;

treba stajati:

„Direktiva 2008/56/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o uspostavljanju okvira za djelovanje Zajednice u području politike morskog okoliša (Okvirna direktiva o morskoj strategiji)”.

2.

Pojam „pomorska strategija” zamjenjuje se pojmom „morska strategija” u cijeloj Direktivi u odgovarajućem gramatičkom obliku.

Top