ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 198

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

61. årgang
6. august 2018


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Meddelelse om ikrafttrædelse af en protokol om tvistbilæggelse mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Libanesiske Republik om fastlæggelse af en tvistbilæggelsesordning for tvister vedrørende handelsbestemmelserne i Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Libanesiske Republik på den anden side

1

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

INTERNATIONALE AFTALER

6.8.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 198/1


Meddelelse om ikrafttrædelse af en protokol om tvistbilæggelse mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Libanesiske Republik om fastlæggelse af en tvistbilæggelsesordning for tvister vedrørende handelsbestemmelserne i Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Libanesiske Republik på den anden side

Protokollen om tvistbilæggelse mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Libanesiske Republik om fastlæggelse af en tvistbilæggelsesordning for tvister vedrørende handelsbestemmelserne i Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Libanesiske Republik på den anden side, undertegnet den 11. november 2010 i Bruxelles, træder i henhold til dennes artikel 23 i kraft den 1. september 2018.