ISSN 1977-0634

doi:10.3000/19770634.L_2013.291.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 291

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

56. årgang
31. oktober 2013


Indhold

 

III   Andre retsakter

Side

 

 

DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

 

*

Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 51/2013 af 3. maj 2013 om ændring af bilag I (Dyre- og plantesundhed) til EØS-aftalen

1

 

*

Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 52/2013 af 3. maj 2013 om ændring af bilag I (Dyre- og plantesundhed) til EØS-aftalen

2

 

*

Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 53/2013 af 3. maj 2013 om ændring af bilag I (Dyre- og plantesundhed) til EØS-aftalen

3

 

*

Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 54/2013 af 3. maj 2013 om ændring af bilag I (Dyre- og plantesundhed) til EØS-aftalen

5

 

*

Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 55/2013 af 3. maj 2013 om ændring af bilag I (Dyre- og plantesundhed) og bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen

6

 

*

Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 56/2013 af 3. maj 2013 om ændring af bilag I (Dyre- og plantesundhed) og bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen

8

 

*

Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 57/2013 af 3. maj 2013 om ændring af bilag I (Dyre- og plantesundhed) og bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen

9

 

*

Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 58/2013 af 3. maj 2013 om ændring af bilag I (Dyre- og plantesundhed) og bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen

11

 

*

Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 59/2013 af 3. maj 2013 om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen

12

 

*

Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 60/2013 af 3. maj 2013 om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen

13

 

*

Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 61/2013 af 3. maj 2013 om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen

14

 

*

Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 62/2013 af 3. maj 2013 om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen

15

 

*

Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 63/2013 af 3. maj 2013 om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen

16

 

*

Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 64/2013 af 3. maj 2013 om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen

19

 

*

Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 65/2013 af den 3. maj 2013 om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen

21

 

*

Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 66/2013 af 3. maj 2013 om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen

22

 

*

Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 67/2013 af 3. maj 2013 om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen

24

 

*

Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 68/2013 af 3. maj 2013 om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen

25

 

*

Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 69/2013 af 3. maj 2013 om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen

26

 

*

Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 70/2013 af 3. maj 2013 om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen

27

 

*

Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 71/2013 af 3. maj 2013 om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen

28

 

*

Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 72/2013 af 3. maj 2013 om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen

29

 

*

Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 73/2013 af 3. maj 2013 om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen

30

 

*

Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 74/2013 af 3. maj 2013 om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen

31

 

*

Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 75/2013 af 3. maj 2013 om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen

32

 

*

Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 76/2013 af 3. maj 2013 om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen

34

 

*

Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 77/2013 af 3. maj 2013 om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) og bilag IV (Energi) til EØS-aftalen

35

 

*

Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 78/2013 af 3. maj 2013 om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) og bilag IV (Energi) til EØS-aftalen

37

 

*

Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 79/2013 af 3. maj 2013 om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) og bilag IV (Energi) til EØS-aftalen

38

 

*

Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 80/2013 af 3. maj 2013 om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) og bilag XX (Miljø) til EØS-aftalen

39

 

*

Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 81/2013 af 3. maj 2013 om ændring af bilag VI (Social sikring) til EØS-aftalen

42

 

*

Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 82/2013 af 3. maj 2013 om ændring af bilag IX (Finansielle tjenesteydelser) til EØS-aftalen

43

 

*

Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 83/2013 af 3. maj 2013 om ændring af bilag IX (Finansielle tjenesteydelser) til EØS-aftalen

44

 

*

Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 84/2013 af 3. maj 2013 om ændring af bilag IX (Finansielle tjenesteydelser) til EØS-aftalen

46

 

*

Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 85/2013 af 3. maj 2013 om ændring af bilag XI (Elektronisk kommunikation, audiovisuelle tjenesteydelser og informationssamfund) til EØS-aftalen

49

 

*

Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 86/2013 af 3. maj 2013 om ændring af bilag XII (Frie kapitalbevægelser) til EØS-aftalen

51

 

*

Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 87/2013 af 3. maj 2013 om ændring af bilag XIII (Transport) til EØS-aftalen

53

 

*

Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 88/2013 af 3. maj 2013 om ændring af bilag XIII (Transport) til EØS-aftalen

54

 

*

Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 89/2013 af 3. maj 2013 om ændring af bilag XIII (Transport) til EØS-aftalen

55

 

*

Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 90/2013 af 3. maj 2013 om ændring af bilag XIII (Transport) til EØS-aftalen

56

 

*

Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 91/2013 af 3. maj 2013 om ændring af bilag XIII (Transport) til EØS-aftalen

57

 

*

Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 92/2013 af 3. maj 2013 om ændring af bilag XIII (Transport) til EØS-aftalen

58

 

*

Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 93/2013 af 3. maj 2013 om ændring af bilag XIII (Transport) til EØS-aftalen

59

 

*

Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 94/2013 af 3. maj 2013 om ændring af bilag XVII (Intellektuel ejendomsret) til EØS-aftalen

60

 

*

Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 95/2013 af 3. maj 2013 om ændring af bilag XX (Miljø) til EØS-aftalen

61

 

*

Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 96/2013 af 3. maj 2013 om ændring af bilag XX (Miljø) til EØS-aftalen

62

 

*

Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 97/2013 af 3. maj 2013 om ændring af bilag XXI (Statistikker) til EØS-aftalen

63

 

*

Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 98/2013 af 3. maj 2013 om ændring af bilag XXI (Statistikker) til EØS-aftalen

64

 

*

Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 99/2013 af 3. maj 2013 om ændring af bilag XXI (Statistikker) til EØS-aftalen

65

 

*

Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 100/2013 af 3. maj 2013 om ændring af bilag XXI (Statistikker) til EØS-aftalen

66

 

*

Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 101/2013 af 3. maj 2013 om ændring af protokol 31 til EØS-aftalen om samarbejde på særlige områder ud over de fire friheder

67

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


III Andre retsakter

DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

31.10.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 291/1


DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr. 51/2013

af 3. maj 2013

om ændring af bilag I (Dyre- og plantesundhed) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 45/2012 af 19. januar 2012 om ændring af bilaget til Rådets forordning (EF) nr. 21/2004 for så vidt angår flytningsdokumenters indhold (1) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

Denne afgørelse vedrører lovgivning om dyresundhed. Lovgivning om dyresundhed finder ikke anvendelse på Liechtenstein, så længe aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter også gælder for Liechtenstein, jf. de sektorspecifikke tilpasninger i bilag I til EØS-aftalen. Denne afgørelse skal derfor ikke gælde for Liechtenstein.

(3)

Bilag I til EØS-aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende led indsættes i punkt 7b (Rådets forordning (EF) nr. 21/2004) i del 1.1 i kapitel 1 i bilag I til EØS-aftalen:

»—

32012 R 0045: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 45/2012 af 19. januar 2012 (EUT L 17 af 20.1.2012, s. 1).«

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af gennemførelsesforordning (EU) nr. 45/2012, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 4. maj 2013, forudsat at alle meddelelser er indgivet til Det Blandede EØS-udvalg, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (2).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. maj 2013.

På Det Blandede EØS-udvalgs vegne

Gianluca GRIPPA

Formand


(1)  EUT L 17 af 20.1.2012, s. 1.

(2)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


31.10.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 291/2


DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr. 52/2013

af 3. maj 2013

om ændring af bilag I (Dyre- og plantesundhed) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2012/449/EU af 27. juli 2012 om ændring af beslutning 2003/467/EF for så vidt angår erklæring af Letland som officielt frit for enzootisk kvægleukose (1) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

Denne afgørelse vedrører lovgivning om levende dyr, bortset fra fisk og akvakulturdyr og dyreprodukter, såsom æg, embryoner og sæd. Lovgivning om disse emner gælder ikke for Island, jf. punkt 2 i indledningen til kapitel I i bilag I til EØS-aftalen. Denne afgørelse gælder derfor ikke for Island.

(3)

Denne afgørelse vedrører lovgivning om dyresundhed. Lovgivning om dyresundhed gælder ikke for Liechtenstein, så længe aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter også gælder for Liechtenstein, jf. de sektorspecifikke tilpasninger i bilag I til EØS-aftalen. Denne afgørelse gælder derfor ikke for Liechtenstein.

(4)

Bilag I til EØS-aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende led indsættes i punkt 70 (Kommissionens beslutning 2003/467/EF) i del 4.2 i kapitel 1 i bilag I til EØS-aftalen:

»—

32012 D 0449: Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2012/449/EU af 27. juli 2012 (EUT L 203 af 31.7.2012, s. 66).«

Artikel 2

Den norske udgave af gennemførelsesafgørelse 2012/449/EU, som offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er autentisk.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 4. maj 2013, forudsat at alle meddelelser er indgivet til Det Blandede EØS-udvalg, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (2).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. maj 2013.

På Det Blandede EØS-udvalgs vegne

Gianluca GRIPPA

Formand


(1)  EUT L 203 af 31.7.2012, s. 66.

(2)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


31.10.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 291/3


DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr. 53/2013

af 3. maj 2013

om ændring af bilag I (Dyre- og plantesundhed) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EU) nr. 278/2012 af 28. marts 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 152/2009 for så vidt angår bestemmelse af indholdet af dioxiner og polychlorerede biphenyler (1) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 843/2012 af 18. september 2012 om godkendelse af endo-1,4-beta-xylanase produceret af Aspergillus niger (CBS 109.713) som fodertilsætningsstof til kalkuner opdrættet til avl, mindre udbredte fuglearter beregnet til slagtning og opdrættet til æglægning eller avl samt prydfugle (indehaver af godkendelsen er BASF SE) (2) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(3)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 870/2012 af 24. september 2012 om godkendelse af naringin som fodertilsætningsstof til alle dyrearter (3) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(4)

Denne afgørelse vedrører lovgivning om foderstoffer. Lovgivning om foderstoffer gælder ikke for Liechtenstein, så længe aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter også gælder for Liechtenstein, jf. sektortilpasningerne i bilag I til EØS-aftalen. Denne afgørelse gælder derfor ikke for Liechtenstein.

(5)

Bilag I til EØS-aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I kapitel II i bilag I til EØS-aftalen foretages følgende ændringer:

1)

Følgende indsættes i punkt 31o (Kommissionens forordning (EF) nr. 152/2009):

», som ændret ved:

32012 R 0278: Kommissionens forordning (EU) nr. 278/2012 af 28. marts 2012 (EUT L 91 af 29.3.2012, s. 8).«

2)

Følgende punkter indsættes efter punkt 69 (Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1021/2012):

»70.

32012 R 0843: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 843/2012 af 18. september 2012 om godkendelse af endo-1,4-beta-xylanase produceret af Aspergillus niger (CBS 109.713) som fodertilsætningsstof til kalkuner opdrættet til avl, mindre udbredte fuglearter beregnet til slagtning og opdrættet til æglægning eller avl samt prydfugle (indehaver af godkendelsen er BASF SE) (EUT L 252 af 19.9.2012, s. 23).

71.

32012 R 0870: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 870/2012 af 24. september 2012 om godkendelse af naringin som fodertilsætningsstof til alle dyrearter (EUT L 257 af 25.9.2012, s. 10).«

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af forordning (EU) nr. 278/2012, gennemførelsesforordning (EU) nr. 843/2012 og (EU) nr. 870/2012, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 4. maj 2013, forudsat at alle meddelelser er indgivet til Det Blandede EØS-udvalg, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (4).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. maj 2013.

På Det Blandede EØS-udvalgs vegne

Gianluca GRIPPA

Formand


(1)  EUT L 91 af 29.3.2012, s. 8.

(2)  EUT L 252 af 19.9.2012, s. 23.

(3)  EUT L 257 af 25.9.2012, s. 10.

(4)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


31.10.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 291/5


DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr. 54/2013

af 3. maj 2013

om ændring af bilag I (Dyre- og plantesundhed) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens gennemførelsesdirektiv 2012/8/EU af 2. marts 2012 om ændring af direktiv 2003/90/EF om gennemførelsesbestemmelser til artikel 7 i Rådets direktiv 2002/53/EF for så vidt angår kendetegn, som afprøvningen mindst skal omfatte, og mindstekrav til afprøvning af visse sorter af landbrugsplantearter (1) bør indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

Denne afgørelse vedrører retsforskrifter om plantesundhedsspørgsmål. Retsforskrifter om plantesundhedsspørgsmål gælder ikke for Liechtenstein, så længe anvendelsen af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter er udvidet til at omfatte Liechtenstein, jf. de sektorspecifikke tilpasninger i bilag I til aftalen. Denne afgørelse skal derfor ikke gælde for Liechtenstein.

(3)

Bilag I til EØS-aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende led indsættes i punkt 14 (Kommissionens direktiv 2003/90/EF) i del 1 i kapitel III i bilag I til EØS-aftalen:

»—

32012 L 0008: Kommissionens gennemførelsesdirektiv 2012/8/EU af 2. marts 2012 (EUT L 64 af 3.3.2012, s. 9).«

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af gennemførelsesdirektiv 2012/8/EU, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 4. maj 2013, forudsat at alle meddelelser er indgivet til Det Blandede EØS-udvalg, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (2).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. maj 2013.

På Det Blandede EØS-udvalgs vegne

Gianluca GRIPPA

Formand


(1)  EUT L 64 af 3.3.2012, s. 9.

(2)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


31.10.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 291/6


DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr. 55/2013

af 3. maj 2013

om ændring af bilag I (Dyre- og plantesundhed) og bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EU) nr. 880/2011 af 2. september 2011 om berigtigelse af forordning (EU) nr. 208/2011 om ændring af bilag VII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 og Kommissionens forordning (EF) nr. 180/2008 og forordning (EF) nr. 737/2008 for så vidt angår lister over og navne på EU-referencelaboratorier (1) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

Denne afgørelse vedrører lovgivning om levende dyr, bortset fra fisk og akvakulturdyr. Lovgivning om disse emner gælder ikke for Island, jf. punkt 2 i indledningen til kapitel I i bilag I til EØS-aftalen. Den del af denne afgørelse, som vedrører kapitel I i bilag I gælder derfor ikke for Island.

(3)

Denne afgørelse vedrører lovgivning om veterinæranliggender. Lovgivning om veterinæranliggender gælder ikke for Liechtenstein, så længe aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter også gælder for Liechtenstein, jf. sektortilpasningerne i bilag I til EØS-aftalen. Denne afgørelse gælder derfor ikke for Liechtenstein.

(4)

Bilag I og II til EØS-aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I bilag I til aftalen foretages følgende ændringer:

1)

Følgende indsættes i det sjette led (Kommissionens forordning (EU) nr. 208/2011) i punkt 11 (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004) i del 1.1 i kapitel 1:

», som ændret ved:

32011 R 0880: Kommissionens forordning (EU) nr. 880/2011 af 2. september 2011 (EUT L 228 af 3.9.2011, s. 8).«

2)

Følgende indsættes i det første led (Kommissionens forordning (EU) nr. 208/2011) i punkt 41 (Kommissionens forordning (EF) nr. 737/2008) i del 3.2 i kapitel 1:

», som ændret ved:

32011 R 0880: Kommissionens forordning (EU) nr. 880/2011 af 2. september 2011 (EUT L 228 af 3.9.2011, s. 8).«

3)

Følgende indsættes i det første led (Kommissionens forordning (EU) nr. 208/2011) i punkt 90 (Kommissionens forordning (EF) nr. 180/2008) i del 4.2 i kapitel 1:

», som ændret ved:

32011 R 0880: Kommissionens forordning (EU) nr. 880/2011 af 2. september 2011 (EUT L 228 af 3.9.2011, s. 8).«

4)

Følgende indsættes i det fjerde led (Kommissionens forordning (EU) nr. 208/2011) i punkt 31j (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004) i kapitel II:

», som ændret ved:

32011 R 0880: Kommissionens forordning (EU) nr. 880/2011 af 2. september 2011 (EUT L 228 af 3.9.2011, s. 8).«

Artikel 2

Følgende indsættes i det fjerde led (Kommissionens forordning (EU) nr. 208/2011) i punkt 54zzzi (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004) i kapitel XII i bilag II til EØS-aftalen:

», som ændret ved:

32011 R 0880: Kommissionens forordning (EU) nr. 880/2011 af 2. september 2011 (EUT L 228 af 3.9.2011, s. 8).«

Artikel 3

Den islandske og den norske udgave af forordning (EU) nr. 880/2011, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 4

Denne afgørelse træder i kraft den 4. maj 2013, forudsat at alle meddelelser er indgivet til Det Blandede EØS-udvalg, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (2).

Artikel 5

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. maj 2013.

På Det Blandede EØS-udvalgs vegne

Gianluca GRIPPA

Formand


(1)  EUT L 228 af 3.9.2011, s. 8.

(2)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


31.10.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 291/8


DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr. 56/2013

af 3. maj 2013

om ændring af bilag I (Dyre- og plantesundhed) og bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 489/2012 af 8. juni 2012 om gennemførelsesbestemmelser til artikel 16 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1925/2006 om tilsætning af vitaminer og mineraler samt visse andre stoffer til fødevarer (1) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

Kommissionens forordning (EU) nr. 556/2012 af 26. juni 2012 om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af spinosad i eller på hindbær (2) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(3)

Denne afgørelse vedrører lovgivning om foderstoffer og fødevarer. Lovgivning om foderstoffer og fødevarer gælder ikke for Liechtenstein, så længe aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter også gælder for Liechtenstein, jf. sektortilpasningerne i bilag I og indledningen til kapitel XII i bilag II til EØS-aftalen. Denne afgørelse gælder derfor ikke for Liechtenstein.

(4)

Bilag I og II til EØS-aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende led indsættes i punkt 40 (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005) i kapitel II i bilag I til EØS-aftalen:

»—

32012 R 0556: Kommissionens forordning (EU) nr. 556/2012 af 26. juni 2012 (EUT L 166 af 27.6.2012, s. 67).«

Artikel 2

I kapitel XII i bilag II til EØS-aftalen foretages følgende ændringer:

1)

Følgende led indsættes i punkt 54zzy (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005):

»—

32012 R 0556: Kommissionens forordning (EU) nr. 556/2012 af 26. juni 2012 (EUT L 166 af 27.6.2012, s. 67).«

2)

Følgende punkt indsættes efter punkt 71 (Kommissionens forordning (EU) nr. 378/2012):

»72.

32012 R 0489: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 489/2012 af 8. juni 2012 om gennemførelsesbestemmelser til artikel 16 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1925/2006 om tilsætning af vitaminer og mineraler samt visse andre stoffer til fødevarer (EUT L 150 af 9.6.2012, s. 71).«

Artikel 3

Den islandske og den norske udgave af gennemførelsesforordning (EU) nr. 489/2012 og forordning (EU) nr. 556/2012, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 4

Denne afgørelse træder i kraft den 4. maj 2013, forudsat at alle meddelelser er indgivet til Det Blandede EØS-udvalg, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (3).

Artikel 5

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. maj 2013.

På Det Blandede EØS-udvalgs vegne

Gianluca GRIPPA

Formand


(1)  EUT L 150 af 9.6.2012, s. 71.

(2)  EUT L 166 af 27.6.2012, s. 67.

(3)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


31.10.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 291/9


DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr. 57/2013

af 3. maj 2013

om ændring af bilag I (Dyre- og plantesundhed) og bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EU) nr. 897/2012 af 1. oktober 2012 om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af acibenzolar-S-methyl, amisulbrom, cyazofamid, diflufenican, dimoxystrobin, methoxyfenozid og nikotin i eller på visse produkter (1) bør indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

Kommissionens forordning (EU) nr. 899/2012 af 21. september 2012 om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af acephat, alachlor, anilazin, azocyclotin, benfuracarb, butylat, captafol, carbaryl, carbofuran, carbosulfan, chlorfenapyr, chlorthaldimethyl, chlorthiamid, cyhexatin, diazinon, dichlobenil, dicofol, dimethipin, diniconazol, disulfoton, fenitrothion, flufenzin, furathiocarb, hexaconazol, lactofen, mepronil, methamidophos, methopren, monocrotophos, monuron, oxycarboxin, oxydemetonmethyl, parathion-methyl, phorat, phosalon, procymidon, profenofos, propachlor, quinclorac, quintozen, tolylfluanid, trichlorfon, tridemorph og trifluralin i eller på visse produkter og om ændring af den pågældende forordning ved oprettelse af bilag V med en liste over standardværdier (2) bør indarbejdes i EØS-aftalen.

(3)

Denne afgørelse vedrører lovgivning om foderstoffer og fødevarer. Lovgivning om foderstoffer og fødevarer finder ikke anvendelse på Liechtenstein, så længe aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter også gælder for Liechtenstein, jf. de sektorspecifikke tilpasninger i bilag I og indledningen til kapitel XII i bilag II til EØS-aftalen. Denne afgørelse finder derfor ikke anvendelse på Liechtenstein.

(4)

Bilag I og II til EØS-aftalen bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende led indsættes i punkt 40 (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005) i kapitel II i bilag I til EØS-aftalen:

»—

32012 R 0897: Kommissionens forordning (EU) nr. 897/2012 af 1. oktober 2012 (EUT L 266 af 2.10.2012, s. 1)

32012 R 0899: Kommissionens forordning (EU) nr. 899/2012 af 21. september 2012 (EUT L 273 af 6.10.2012, s. 1).«

Artikel 2

Følgende led indsættes i punkt 54zzy (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005) i kapitel XII i bilag II til EØS-aftalen:

»—

32012 R 0897: Kommissionens forordning (EU) nr. 897/2012 af 1. oktober 2012 (EUT L 266 af 2.10.2012, s. 1)

32012 R 0899: Kommissionens forordning (EU) nr. 899/2012 af 21. september 2012 (EUT L 273 af 6.10.2012, s. 1).«

Artikel 3

Den islandske og den norske udgave af forordning (EU) nr. 897/2012 og (EU) nr. 899/2012, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 4

Denne afgørelse træder i kraft den 4. maj 2013, forudsat at alle meddelelser er indgivet til Det Blandede EØS-udvalg, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk.1 (3).

Artikel 5

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. maj 2013.

På Det Blandede EØS-udvalgs vegne

Gianluca GRIPPA

Formand


(1)  EUT L 266 af 2.10.2012, s. 1.

(2)  EUT L 273 af 6.10.2012, s. 1.

(3)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


31.10.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 291/11


DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr. 58/2013

af 3. maj 2013

om ændring af bilag I (Dyre- og plantesundhed) og bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EU) nr. 592/2012 af 4. juli 2012 om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af bifenazat, captan, cyprodinil, fluopicolid, hexythiazox, isoprothiolan, metaldehyd, oxadixyl og phosmet i eller på visse produkter (1) bør indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

Denne afgørelse vedrører lovgivning om foderstoffer og fødevarer. Lovgivning om foderstoffer og fødevarer finder ikke anvendelse på Liechtenstein, så længe aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter også gælder for Liechtenstein, jf. de sektorspecifikke tilpasninger i bilag I og indledningen til kapitel XII i bilag II til EØS-aftalen. Denne afgørelse finder derfor ikke anvendelse på Liechtenstein.

(3)

Bilag I og II til EØS-aftalen bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende led indsættes i punkt 40 (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005) i kapitel II i bilag I til EØS-aftalen:

»—

32012 R 0592: Kommissionens forordning (EU) nr. 592/2012 af 4. juli 2012 (EUT L 176 af 6.7.2012, s. 1).«

Artikel 2

Følgende led indsættes i punkt 54zzy (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005) i kapitel XII i bilag II til EØS-aftalen:

»—

32012 R 0592: Kommissionens forordning (EU) nr. 592/2012 af 4. juli 2012 (EUT L 176 af 6.7.2012, s. 1).«

Artikel 3

Den islandske og den norske udgave af forordning (EU) nr. 592/2012, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 4

Denne afgørelse træder i kraft den 4. maj 2013, forudsat at alle meddelelser er indgivet til Det Blandede EØS-udvalg, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (2).

Artikel 5

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. maj 2013.

På Det Blandede EØS-udvalgs vegne

Gianluca GRIPPA

Formand


(1)  EUT L 176 af 6.7.2012, s. 1.

(2)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


31.10.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 291/12


DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr. 59/2013

af 3. maj 2013

om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EU) nr. 630/2012 af 12. juli 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 692/2008, med hensyn til krav til typegodkendelse af motorkøretøjer, der kører på hydrogen og blandinger af hydrogen og naturgas med hensyn til emissioner og optagelse af specifikke oplysninger vedrørende køretøjer udstyret med et elektrisk effektdrev i oplysningsskema til brug ved EF-typegodkendelse (1) bør indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

Bilag II til EØS-aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende indsættes i punkt 45zu (Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008) i kapitel I i bilag II til EØS-aftalen:

»—

32012 R 0630: Kommissionens forordning (EU) nr. 630/2012 af 12. juli 2012 (EUT L 182 af 13.7.2012, s. 14).«

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af forordning (EU) nr. 630/2012, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 4. maj 2013, forudsat at alle meddelelser er indgivet til Det Blandede EØS-udvalg, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (2).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. maj 2013.

På Det Blandede EØS-udvalgs vegne

Gianluca GRIPPA

Formand


(1)  EUT L 182 af 13.7.2012, s. 14.

(2)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


31.10.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 291/13


DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr. 60/2013

af 3. maj 2013

om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EU) nr. 1229/2012 af 10. december 2012 om ændring af bilag IV og XII til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF om fastlæggelse af en ramme for godkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (rammedirektiv) (1) skal indarbejdes i aftalen.

(2)

Bilag II til aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende indsættes i punkt 45zx (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF) i kapitel I i bilag II til aftalen:

»—

32012 R 1229: Kommissionens forordning (EU) nr. 1229/2012 af 10. december 2012 (EUT L 353 af 21.12.2012, s. 1).«

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af forordning (EU) nr. 1229/2012, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 4. maj 2013, forudsat at alle meddelelser er indgivet til Det Blandede EØS-udvalg, jf. aftalens artikel 103, stk. 1 (2).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. maj 2013.

På Det Blandede EØS-udvalgs vegne

Gianluca GRIPPA

Formand


(1)  EUT L 353 af 21.12.2012, s. 1.

(2)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


31.10.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 291/14


DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr. 61/2013

af 3. maj 2013

om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens direktiv 2012/24/EU af 8. oktober 2012 om ændring med henblik på tilpasning af de tekniske bestemmelser af Rådets direktiv 86/297/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om kraftudtag på traktorer og skærme dertil (1) skal indarbejdes i aftalen.

(2)

Bilag II til aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende led indsættes i punkt 19 (Rådets direktiv 86/297/EØF) i kapitel II i bilag II til aftalen:

»—

32012 L 0024: Kommissionens direktiv 2012/24/EU af 8. oktober 2012 (EUT L 274 af 9.10.2012, s. 24).«

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af direktiv 2012/24/EU, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 4. maj 2013, forudsat at alle meddelelser er indgivet til Det Blandede EØS-udvalg, jf. aftalens artikel 103, stk. 1 (2).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. maj 2013.

På Det Blandede EØS-udvalgs vegne

Gianluca GRIPPA

Formand


(1)  EUT L 274 af 9.10.2012, s. 24.

(2)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


31.10.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 291/15


DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr. 62/2013

af 3. maj 2013

om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/12/EU af 19. april 2012 om ændring af Rådets direktiv 2001/112/EF om frugtsaft og visse lignende produkter bestemt til konsum (1) skal indarbejdes i aftalen.

(2)

Denne afgørelse vedrører fødevarelovgivning. Fødevarelovgivning finder ikke anvendelse på Liechtenstein, så længe aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter også gælder for Liechtenstein, jf. indledningen til kapitel XII i bilag II til aftalen. Denne afgørelse finder derfor ikke anvendelse på Liechtenstein.

(3)

Bilag II til aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende led indsættes i punkt 54zq (Rådets direktiv 2001/112/EF) i kapitel XII i bilag II til aftalen:

»—

32012 L 0012: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/12/EU af 19. april 2012 (EUT L 115 af 27.4.2012, s. 1).«

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af direktiv 2012/12/EU, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 4. maj 2013, forudsat at alle meddelelser er indgivet til Det Blandede EØS-udvalg, jf. aftalens artikel 103, stk. 1 (2).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. maj 2013.

På Det Blandede EØS-udvalgs vegne

Gianluca GRIPPA

Formand


(1)  EUT L 115 af 27.4.2012, s. 1.

(2)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


31.10.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 291/16


DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr. 63/2013

af 3. maj 2013

om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EU) nr. 1047/2012 af 8. november 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 1924/2006 for så vidt angår listen over ernæringsanprisninger (1) bør indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

Kommissionens forordning (EU) nr. 1048/2012 af 8. november 2012 om godkendelse af en sundhedsanprisning af fødevarer, der henviser til en reduceret risiko for sygdom (2), bør indarbejdes i EØS-aftalen.

(3)

Kommissionens forordning (EU) nr. 1049/2012 af 8. november 2012 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 for så vidt angår anvendelse af polyglycitolsirup i en række fødevarekategorier (3) bør indarbejdes i EØS-aftalen.

(4)

Kommissionens forordning (EU) nr. 1050/2012 af 8. november 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 231/2012 om specifikationer for fødevaretilsætningsstoffer opført i bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 for så vidt angår polyglycitolsirup (4) bør indarbejdes i EØS-aftalen.

(5)

Kommissionens forordning (EU) nr. 1056/2012 af 12. november 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1332/2008 om fødevareenzymer for så vidt angår overgangsforanstaltninger (5) bør indarbejdes i EØS-aftalen.

(6)

Kommissionens forordning (EU) nr. 1057/2012 af 12. november 2012 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 for så vidt angår anvendelse af dimethylpolysiloxan (E 900) som skumdæmpningsmiddel i kosttilskud (6) bør indarbejdes i EØS-aftalen.

(7)

Kommissionens forordning (EU) nr. 1058/2012 af 12. november 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 1881/2006 for så vidt angår grænseværdier for aflatoksiner i tørrede figner (7) bør indarbejdes i EØS-aftalen.

(8)

Kommissionens forordning (EU) nr. 1147/2012 af 4. december 2012 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 for så vidt angår anvendelse af bivoks (E 901), carnaubavoks (E 903), shellak (E 904) og mikrokrystallinsk voks (E 905) på visse frugter (8) bør indarbejdes i EØS-aftalen.

(9)

Kommissionens forordning (EU) nr. 1148/2012 af 4. december 2012 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 for så vidt angår anvendelse af svovldioxid — sulfitter (E 220-228) og propylenglycolalginat (E 405) i drikkevarer på basis af gæret druemost (9) bør indarbejdes i EØS-aftalen.

(10)

Kommissionens forordning (EU) nr. 1149/2012 af 4. december 2012 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 for så vidt angår anvendelse af ekstrakter af rosmarin (E 392) i fyld til tørret pasta (10) bør indarbejdes i EØS-aftalen.

(11)

Kommissionens forordning (EU) nr. 1183/2012 af 30. november 2012 om ændring og berigtigelse af forordning (EU) nr. 10/2011 om plastmaterialer og -genstande bestemt til kontakt med fødevarer (11) bør indarbejdes i EØS-aftalen.

(12)

Denne afgørelse vedrører fødevarelovgivning. Fødevarelovgivning finder ikke anvendelse på Liechtenstein, så længe aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter også gælder for Liechtenstein, jf. indledningen til kapitel XII i bilag II til EØS-aftalen. Denne afgørelse finder derfor ikke anvendelse på Liechtenstein.

(13)

Bilag II til EØS-aftalen bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I kapitel XII i bilag II til EØS-aftalen foretages følgende ændringer:

1)

Følgende led indsættes i punkt 54zzzt (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006):

»—

32012 R 1047: Kommissionens forordning (EU) nr. 1047/2012 af 8. november 2012 (EUT L 310 af 9.11.2012, s. 36).«

2)

Følgende led indsættes i punkt 54zzzz (Kommissionens forordning (EF) nr. 1881/2006):

»—

32012 R 1058: Kommissionens forordning (EU) nr. 1058/2012 af 12. november 2012 (EUT L 313 af 13.11.2012, s. 14).«

3)

Følgende indsættes i punkt 54zzzzq (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1332/2008):

», som ændret ved:

32012 R 1056: Kommissionens forordning (EU) nr. 1056/2012 af 12. november 2012 (EUT L 313 af 13.11.2012, s. 9).«

4)

Følgende led indsættes i punkt 54zzzzr (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008):

»—

32012 R 1049: Kommissionens forordning (EU) nr. 1049/2012 af 8. november 2012 (EUT L 310 af 9.11.2012, s. 41)

32012 R 1057: Kommissionens forordning (EU) nr. 1057/2012 af 12. november 2012 (EUT L 313 af 13.11.2012, s. 11)

32012 R 1147: Kommissionens forordning (EU) nr. 1147/2012 af 4. december 2012 (EUT L 333 af 5.12.2012, s. 34)

32012 R 1148: Kommissionens forordning (EU) nr. 1148/2012 af 4. december 2012 (EUT L 333 af 5.12.2012, s. 37)

32012 R 1149: Kommissionens forordning (EU) nr. 1149/2012 af 4. december 2012 (EUT L 333 af 5.12.2012, s. 40).«

5)

Følgende led indsættes i punkt 55 (Kommissionens forordning (EU) nr. 10/2011):

»—

32012 R 1183: Kommissionens forordning (EU) nr. 1183/2012 af 30. november 2012 (EUT L 338 af 12.12.2012, s. 11).«

6)

Følgende led indsættes i punkt 69 (Kommissionens forordning (EU) nr. 231/2012):

», som ændret ved:

32012 R 1050: Kommissionens forordning (EU) nr. 1050/2012 af 8. november 2012 (EUT L 310 af 9.11.2012, s. 45).«

7)

Følgende punkt indsættes efter punkt 72 (Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 489/2012):

»73.

32012 R 1048: Kommissionens forordning (EU) nr. 1048/2012 af 8. november 2012 om godkendelse af en sundhedsanprisning af fødevarer, der henviser til en reduceret risiko for sygdom (EUT L 310 af 9.11.2012, s. 38).«

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af forordning (EU) nr. 1047/2012, (EU) nr. 1048/2012, (EU) nr. 1049/2012, (EU) nr. 1050/2012, (EU) nr. 1056/2012, (EU) nr. 1057/2012, (EU) nr. 1058/2012, (EU) nr. 1147/2012, (EU) nr. 1148/2012, (EU) nr. 1149/2012 og (EU) nr. 1183/2012, der offentliggøres i EØS-tillægget til Den Europæiske Unions Tidende, er begge autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 4. maj 2013, forudsat at alle meddelelser er indgivet til Det Blandede EØS-udvalg, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (12).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. maj 2013.

På Det Blandede EØS-udvalgs vegne

Gianluca GRIPPA

Formand


(1)  EUT L 310 af 9.11.2012, s. 36.

(2)  EUT L 310 af 9.11.2012, s. 38.

(3)  EUT L 310 af 9.11.2012, s. 41.

(4)  EUT L 310 af 9.11.2012, s. 45.

(5)  EUT L 313 af 13.11.2012, s. 9.

(6)  EUT L 313 af 13.11.2012, s. 11.

(7)  EUT L 313 af 13.11.2012, s. 14.

(8)  EUT L 333 af 5.12.2012, s. 34.

(9)  EUT L 333 af 5.12.2012, s. 37.

(10)  EUT L 333 af 5.12.2012, s. 40.

(11)  EUT L 338 af 12.12.2012, s. 11.

(12)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


31.10.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 291/19


DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr. 64/2013

af 3. maj 2013

om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 788/2012 af 31. august 2012 om et samordnet flerårigt EU-kontrolprogram for 2013, 2014 og 2015 med det formål at sikre overholdelse af maksimalgrænseværdierne for pesticidrester i og på vegetabilske og animalske fødevarer og at vurdere forbrugernes eksponering for disse rester (1) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

Gennemførelsesforordning (EU) nr. 788/2012 ophæver Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1274/2011 (2), som er indarbejdet i EØS-aftalen, og som derfor skal slettes af EØS-aftalen.

(3)

Denne afgørelse vedrører fødevarelovgivning. Fødevarelovgivning finder ikke anvendelse på Liechtenstein, så længe aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter også gælder for Liechtenstein, jf. indledningen til kapitel XII i bilag II til EØS-aftalen. Denne afgørelse finder derfor ikke anvendelse på Liechtenstein.

(4)

Bilag II til EØS-aftalen bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I kapitel XII i bilag II til EØS-aftalen foretages følgende ændringer:

1)

Punkt 68 (Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1274/2011) udgår.

2)

Følgende indsættes efter punkt 73 (Kommissionens forordning (EU) nr. 1048/2012):

»74.

32012 R 0788: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 788/2012 af 31. august 2012 om et samordnet flerårigt EU-kontrolprogram for 2013, 2014 og 2015 med det formål at sikre overholdelse af maksimalgrænseværdierne for pesticidrester i og på vegetabilske og animalske fødevarer og at vurdere forbrugernes eksponering for disse rester (EUT L 235 af 1.9.2012, s. 8).

Forordningens bestemmelser gælder i forbindelse med aftalen med følgende tilpasninger:

a)

Følgende tilføjes i artikel 1:

»Island kan i årene 2013, 2014 og 2015 fortsætte med at udtage de samme 61 pesticider til analyse som i forbindelse med kontrollen af fødevarer på det islandske marked i 2012.«

b)

Følgende indsættes i punkt 5 i bilag II:

»IS

12 (*)

15 (**)

NO

12 (*)

15 (**)« «

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af gennemførelsesforordning (EU) nr. 788/2012, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 4. maj 2013, forudsat at alle meddelelser er indgivet til Det Blandede EØS-udvalg, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (3).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. maj 2013.

På Det Blandede EØS-udvalgs vegne

Gianluca GRIPPA

Formand


(1)  EUT L 235 af 1.9.2012, s. 8.

(2)  EUT L 325 af 8.12.2011, s. 24.

(3)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


31.10.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 291/21


DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr. 65/2013

af den 3. maj 2013

om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EU) nr. 712/2012 af 3. august 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2008 om behandling af ændringer af betingelserne i markedsføringstilladelser for humanmedicinske lægemidler og veterinærlægemidler (1) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

Bilag II til EØS-aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende led indsættes i punkt 15zi (Kommissionens forordning (EF) nr. 1234/2008 i kapitel XIII i bilag II til EØS-aftalen:

»som ændret ved:

32012 R 0712: Kommissionens forordning (EU) nr. 712/2012 af 3. august 2012 (EUT L 209 af 4.8.2012, s. 4).«

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af forordning (EU) nr. 712/2012, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 4. maj 2013, forudsat at alle meddelelser er indgivet til Det Blandede EØS-udvalg, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (2).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. maj 2013.

På Det Blandede EØS-udvalgs vegne

Gianluca GRIPPA

Formand


(1)  EUT L 209 af 4.8.2012, s. 4.

(2)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


31.10.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 291/22


DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr. 66/2013

af 3. maj 2013

om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens direktiv 2012/14/EU af 8. maj 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF med henblik på at optage methylnonylketon som et aktivt stof i bilag I hertil (1) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

Kommissionens direktiv 2012/15/EU af 8. maj 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF med henblik på at optage margosaekstrakt som et aktivt stof i bilag I hertil (2) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(3)

Kommissionens direktiv 2012/16/EU af 10. maj 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF med henblik på at optage saltsyre som et aktivt stof i bilag I hertil (3) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(4)

Kommissionens direktiv 2012/20/EU af 6. juli 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF med henblik på at optage flufenoxuron som et aktivt stof for produkttype 8 i bilag I hertil (4) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(5)

Kommissionens direktiv 2012/22/EU af 22. august 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF med henblik på at optage DDA-carbonat som et aktivt stof i bilag I hertil (5) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(6)

Kommissionens afgørelse 2012/254/EU af 10. maj 2012 om, at dichlorvos til produkttype 18 ikke optages i bilag I, I A eller I B til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF om markedsføring af biocidholdige produkter (6) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(7)

Kommissionens afgørelse 2012/257/EU af 11. maj 2012 om, at naled til produkttype 18 ikke optages i bilag I, I A eller I B til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF om markedsføring af biocidholdige produkter (7), skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(8)

Kommissionens afgørelse 2012/483/EU af 20. august 2012 om fastsættelse af en ny frist for indsendelse af dossierer for visse stoffer, der skal undersøges i forbindelse med det 14-års arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 16, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF (8), skal indarbejdes i EØS-aftalen —

(9)

Bilag II til EØS-aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I kapitel XV i bilag II til EØS-aftalen foretages følgende ændringer:

1)

Følgende led tilføjes til punkt 12n (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF):

»—

32012 L 0014: Kommissionens direktiv 2012/14/EU af 8. maj 2012 (EUT L 123 af 9.5.2012, s. 36)

32012 L 0015: Kommissionens direktiv 2012/15/EU af 8. maj 2012 (EUT L 123 af 9.5.2012, s. 39)

32012 L 0016: Kommissionens direktiv 2012/16/EU af 10. maj 2012 (EUT L 124 af 11.5.2012, s. 36)

32012 L 0020: Kommissionens direktiv 2012/20/EU af 6. juli 2012 (EUT L 177 af 7.7.2012, s. 25)

32012 L 0022: Kommissionens direktiv 2012/22/EU af 22. august 2012 (EUT L 227 af 23.8.2012, s. 7).«

2)

Følgende punkter indsættes efter punkt 12zzi (Kommissionens forordning (EU) nr. 493/2012):

»12zzj.

32012 D 0254: Kommissionens afgørelse 2012/254/EU af 10. maj 2012 om, at dichlorvos til produkttype 18 ikke optages i bilag I, I A eller I B til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF om markedsføring af biocidholdige produkter (EUT L 125 af 12.5.2012, s. 53).

12zzk.

32012 D 0257: Kommissionens afgørelse 2012/257/EU af 11. maj 2012 om, at naled til produkttype 18 ikke optages i bilag I, I A eller I B til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF om markedsføring af biocidholdige produkter (EUT L 126 af 15.5.2012, s. 12).

12zzl.

32012 D 0483: Kommissionens afgørelse 2012/483/EU af 20. august 2012 om fastsættelse af en ny frist for indsendelse af dossierer for visse stoffer, der skal undersøges i forbindelse med det 14-års arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 16, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF (EUT L 226 af 22.8.2012, s. 6).«

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af direktiv 2012/14/EU, 2012/15/EU, 2012/16/EU, 2012/20/EU og 2012/22/EU og af afgørelse 2012/254/EU, 2012/257/EU og 2012/483/EU, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 4. maj 2013, forudsat at alle meddelelser er indgivet til Det Blandede EØS-udvalg, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (9).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. maj 2013.

På Det Blandede EØS-udvalgs vegne

Gianluca GRIPPA

Formand


(1)  EUT L 123 af 9.5.2012, s. 36.

(2)  EUT L 123 af 9.5.2012, s. 39.

(3)  EUT L 124 af 11.5.2012, s. 36.

(4)  EUT L 177 af 7.7.2012, s. 25.

(5)  EUT L 227 af 23.8.2012, s. 7.

(6)  EUT L 125 af 12.5.2012, s. 53.

(7)  EUT L 126 af 15.5.2012, s. 12.

(8)  EUT L 226 af 22.8.2012, s. 6.

(9)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


31.10.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 291/24


DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr. 67/2013

af 3. maj 2013

om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU af 8. juni 2011 om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (1) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

Kommissionens delegerede direktiv 2012/50/EU af 10. oktober 2012 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU for så vidt angår undtagne anvendelser af bly (2) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(3)

Kommissionens delegerede direktiv 2012/51/EU af 10. oktober 2012 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU for så vidt angår undtagne anvendelser af cadmium (3) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(4)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/95/EF (4), som er indarbejdet i EØS-aftalen, blev ophævet ved direktiv 2011/65/EU og skal derfor udgå af EØS-aftalen.

(5)

Bilag II til EØS-aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Teksten til punkt 12q (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv2002/95/EF) i kapitel XV i bilag II til EØS-aftalen affattes således:

»32011 L 0065: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU af 8. juni 2011 om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (EUT L 174 af 1.7.2011, s. 88), som ændret ved

32012 L 0050: Kommissionens delegerede direktiv 2012/50/EU af 10. oktober 2012 (EUT L 348 af 18.12.2012, s. 16).

32012 L 0051: Kommissionens delegerede direktiv 2012/51/EU af 10. oktober 2012 (EUT L 348 af 18.12.2012, s. 18).«

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af direktiv 2011/65/EU og delegeret direktiv 2012/50/EU og 2012/51/EU, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 4. maj 2013, forudsat at alle meddelelser er indgivet til Det Blandede EØS-udvalg, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (5).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. maj 2013.

På Det Blandede EØS-udvalgs vegne

Gianluca GRIPPA

Formand


(1)  EUT L 174 af 1.7.2011, s. 88.

(2)  EUT L 348 af 18.12.2012, s. 16.

(3)  EUT L 348 af 18.12.2012, s. 18.

(4)  EUT L 37 af 13.2.2003, s. 19.

(5)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


31.10.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 291/25


DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr. 68/2013

af 3. maj 2013

om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens afgørelse 2011/534/EU af 8. september 2011 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilaget til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/95/EF, for så vidt angår undtagne anvendelser af bly og cadmium (1), skal indarbejdes i aftalen.

(2)

Bilag II til aftalen bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende led indsættes i punkt 12q (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/95/EF) i kapitel XV i bilag II til aftalen:

»—

32011 D 0534: Kommissionens afgørelse 2011/534/EU af 8. september 2011 (EUT L 234 af 10.9.2011, s. 44).«

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af afgørelse 2011/534/EU, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 4. maj 2013, forudsat at alle meddelelser er indgivet til Det Blandede EØS-udvalg, jf. aftalens artikel 103, stk. 1 (2).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. maj 2013.

På Det Blandede EØS-udvalgs vegne

Gianluca GRIPPA

Formand


(1)  EUT L 234 af 10.9.2011, s. 44.

(2)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


31.10.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 291/26


DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr. 69/2013

af 3. maj 2013

om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EU) nr. 519/2012 af 19. juni 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 850/2004 om persistente organiske miljøgifte for så vidt angår bilag I (1) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

Kommissionens forordning (EU) nr. 640/2012 af 6. juli 2012 om tilpasning til den tekniske udvikling af forordning (EF) nr. 440/2008 om fastlæggelse af forsøgsmetoder i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) (2) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(3)

Bilag II til EØS-aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I kapitel XV i bilag II til EØS-aftalen foretages følgende ændringer:

1)

Følgende led tilføjes i punkt 12w (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 850/2004):

»—

32012 R 0519: Kommissionens forordning (EU) nr. 519/2012 af 19. juni 2012 (EUT L 159 af 20.6.2012, s. 1).«

2)

Følgende led tilføjes i punkt 12zza (Kommissionens forordning (EF) nr. 440/2008):

»—

32012 R 0640: Kommissionens forordning (EU) nr. 640/2012 af 6. juli 2012 (EUT L 193 af 20.7.2012, s. 1).«

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af forordning (EU) nr. 519/2012 og (EU) nr. 640/2012, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 4. maj 2013, forudsat at alle meddelelser er indgivet til Det Blandede EØS-udvalg, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (3).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. maj 2013.

På Det Blandede EØS-udvalgs vegne

Gianluca GRIPPA

Formand


(1)  EUT L 159 af 20.6.2012, s. 1.

(2)  EUT L 193 af 20.7.2012, s. 1.

(3)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


31.10.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 291/27


DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr. 70/2013

af 3. maj 2013

om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EU) nr. 494/2011 af 20. maj 2011 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) for så vidt angår bilag XVII (cadmium) (1), som berigtiget ved EUT L 136 af 24.5.2011, s. 105, skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

Bilag II til EØS-aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende led tilføjes i punkt 12zc (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006) i kapitel XV i bilag II til EØS-aftalen:

»—

32011 R 0494: Kommissionens forordning (EU) nr. 494/2011 af 20. maj 2011 (EUT L 134 af 21.5.2011, s. 2) som berigtiget ved EUT L 136 af 24.5.2011, s. 105

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af forordning (EU) nr. 494/2011 som berigtiget ved EUT L 136 af 24.5.2011, s. 105, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 4. maj 2013, forudsat at alle meddelelser er indgivet til Det Blandede EØS-udvalg, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (2).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. maj 2013.

På Det Blandede EØS-udvalgs vegne

Gianluca GRIPPA

Formand


(1)  EUT L 134 af 21.5.2011, s. 2.

(2)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


31.10.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 291/28


DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr. 71/2013

af 3. maj 2013

om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EU) nr. 835/2012 af 18. september 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) for så vidt angår bilag XVII (cadmium) (1) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

Bilag II til EØS-aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende led tilføjes i punkt 12zc (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006) i kapitel XV i bilag II til EØS-aftalen:

»—

32012 R 0835: Kommissionens forordning (EU) nr. 835/2012 af 18. september 2012 (EUT L 252 af 19.9.2012, s. 1).«

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af forordning (EU) nr. 835/2012, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 4. maj 2013, forudsat at alle meddelelser er indgivet til Det Blandede EØS-udvalg, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (2).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. maj 2013.

På Det Blandede EØS-udvalgs vegne

Gianluca GRIPPA

Formand


(1)  EUT L 252 af 19.9.2012, s. 1.

(2)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


31.10.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 291/29


DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr. 72/2013

af 3. maj 2013

om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EU) nr. 836/2012 af 18. september 2012 om ændring af bilag XVII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) for så vidt angår bly (1) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

Bilag II til EØS-aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende led tilføjes i punkt 12zc (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006) i kapitel XV i bilag II til EØS-aftalen:

»—

32012 R 0836: Kommissionens forordning (EU) nr. 836/2012 af 18. september 2012 (EUT L 252 af 19.9.2012, s. 4).«

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af forordning (EU) nr. 836/2012, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 4. maj 2013, forudsat at alle meddelelser er indgivet til Det Blandede EØS-udvalg, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (2).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. maj 2013.

På Det Blandede EØS-udvalgs vegne

Gianluca GRIPPA

Formand


(1)  EUT L 252 af 19.9.2012, s. 4.

(2)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


31.10.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 291/30


DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr. 73/2013

af 3. maj 2013

om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens gennemførelsesdirektiv 2012/21/EU af 2. august 2012 om ændring af Rådets direktiv 76/768/EØS om kosmetiske midler med henblik på tilpasning af bilag II og III til den tekniske udvikling (1) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

Bilag II til EØS-aftalen bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende led indsættes i punkt 1 (Rådets direktiv 76/768/EØF) i kapitel XVI i bilag II til EØS-aftalen:

»—

32012 L 0021: Kommissionens gennemførelsesdirektiv 2012/21/EU af 2. august 2012 (EUT L 208 af 3.8.2012, s. 8).«

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af gennemførelsesdirektiv 2012/21/EU, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 4. maj 2013, forudsat at alle meddelelser er indgivet til Det Blandede EØS-udvalg, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (2).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. maj 2013.

På Det Blandede EØS-udvalgs vegne

Gianluca GRIPPA

Formand


(1)  EUT L 208 af 3.8.2012, s. 8.

(2)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


31.10.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 291/31


DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr. 74/2013

af 3. maj 2013

om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens direktiv 2011/63/EU af 1. juni 2011 om tilpasning til den tekniske udvikling af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/70/EF om kvaliteten af benzin og dieselolie (1) skal indarbejdes i aftalen.

(2)

Bilag II til aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende led indsættes i punkt 6a (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/70/EF) i kapitel XVII i bilag II til aftalen:

»—

32011 L 0063: Kommissionens direktiv 2011/63/EU af 1. juni 2011 (EUT L 147 af 2.6.2011, s. 15).«

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af direktiv 2011/63/EU, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 4. maj 2013, forudsat at alle meddelelser er indgivet til Det Blandede EØS-udvalg, jf. aftalens artikel 103, stk. 1 (2), eller på dagen for ikrafttrædelsen af Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. …/… af … (3), [om indarbejdning af direktiv 2009/30/EF i aftalen], hvis denne dato falder senere.

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. maj 2013.

På Det Blandede EØS-udvalgs vegne

Gianluca GRIPPA

Formand


(1)  EUT L 147 af 2.6.2011, s. 15.

(2)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.

(3)  Endnu ikke offentliggjort i EUT.


31.10.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 291/32


DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr. 75/2013

af 3. maj 2013

om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 995/2010 af 20. oktober 2010 om fastsættelse af krav til virksomheder, der bringer træ og træprodukter i omsætning (1) skal indarbejdes i aftalen.

(2)

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 363/2012 af 23. februar 2012 om procedureregler for anerkendelse og inddragelse af anerkendelse af overvågningsorganer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 995/2010 om fastsættelse af krav til virksomheder, der bringer træ og træprodukter i omsætning (2) skal indarbejdes i aftalen.

(3)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 607/2012 af 6. juli 2012 om de nærmere regler for due diligence-ordningen samt hyppigheden og arten af det tilsyn med overvågningsorganer, der skal føres i henhold til Rådets og Europa-Parlamentets forordning (EU) nr. 995/2010 om fastsættelse af krav til virksomheder, der bringer træ og træprodukter i omsætning (3) skal indarbejdes i aftalen.

(4)

Bilag II til aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende indsættes efter punkt 9bi (Kommissionens forordning (EF) nr. 308/2008) i kapitel XVII i bilag II til aftalen:

»9c.

32010 R 0995: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 995/2010 af 20. oktober 2010 om fastsættelse af krav til virksomheder, der bringer træ og træprodukter i omsætning (EUT L 295 af 12.11.2010, s. 23).

Forordningens bestemmelser gælder i forbindelse med denne aftale med følgende tilpasninger:

a)

Artikel 3, stk. 1, gælder ikke for EFTA-staterne.

b)

I artikel 3, stk. 2, erstattes for så vidt angår EFTA-staterne »bilag A, B eller C til forordning (EF) nr. 338/97« med »de relevante dele af lovgivningen om gennemførelse af konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter i den pågældende EFTA-stat«.

c)

I artikel 8, stk. 3, 5 og 6, erstattes ordet »Kommissionen« med »EFTA-Tilsynsmyndigheden« hvis overvågningsorganerne i en EFTA-stat er berørt, jf. dog protokol 1 til aftalen.

9ca.

32012 R 0363: Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 363/2012 af 23. februar 2012 om procedureregler for anerkendelse og inddragelse af anerkendelse af overvågningsorganer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 995/2010 om fastsættelse af krav til virksomheder, der bringer træ og træprodukter i omsætning (EUT L 115, af 27.4.2012, s. 12).

Forordningens bestemmelser gælder i forbindelse med aftalen med følgende tilpasning:

Hvis overvågningsorganerne i en EFTA-stat er berørt, jf. dog protokol 1 til aftalen, erstattes ordet »Kommissionen« med »EFTA-Tilsynsmyndigheden«.

9cb.

32012 R 0607: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 607/2012 af 6. juli 2012 om de nærmere regler for due diligence-ordningen samt hyppigheden og arten af det tilsyn med overvågningsorganer, der skal føres i henhold til Rådets og Europa-Parlamentets forordning (EU) nr. 995/2010 om fastsættelse af krav til virksomheder, der bringer træ og træprodukter i omsætning (EUT L 177, af 7.7.2012, s. 16).

Forordningens bestemmelser gælder i forbindelse med aftalen med følgende tilpasning:

I artikel 6, stk. 2, litra b), erstattes ordet »Kommissionen« med »EFTA-Tilsynsmyndigheden« hvis overvågningsorganerne i en EFTA-stat er berørt, jf. dog protokol 1 til aftalen.«

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af forordning (EU) nr. 995/2010, delegeret forordning (EU) nr. 363/2012 og gennemførelsesforordning (EU) nr. 607/2012, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 4. maj 2013, forudsat at alle meddelelser er indgivet til Det Blandede EØS-udvalg, jf. aftalens artikel 103, stk. 1 (4).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. maj 2013.

På Det Blandede EØS-udvalgs vegne

Gianluca GRIPPA

Formand


(1)  EUT L 295 af 12.11.2010, s. 23.

(2)  EUT L 115 af 27.4.2012, s. 12.

(3)  EUT L 177 af 7.7.2012, s. 16.

(4)  Forfatningsmæssige krav angivet.


31.10.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 291/34


DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr. 76/2013

af 3. maj 2013

om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens direktiv 2010/26/EU af 31. marts 2010 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/68/EF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om foranstaltninger mod emission af forurenende luftarter og partikler fra forbrændingsmotorer til montering i mobile ikke-vejgående maskiner (1) skal indarbejdes i aftalen.

(2)

Bilag II til aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende led tilføjes i punkt 1a (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/68/EF) i kapitel XXIV i bilag II til aftalen:

»—

32010 L 0026: Kommissionens direktiv 2010/26/EU af 31. marts 2010 (EUT L 86 af 1.4.2010, s. 29).«

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af direktiv 2010/26/EU, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 4. maj 2013, forudsat at alle meddelelser er indgivet til Det Blandede EØS-udvalg, jf. aftalens artikel 103, stk. 1 (2).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. maj 2013.

På Det Blandede EØS-udvalgs vegne

Gianluca GRIPPA

Formand


(1)  EUT L 86 af 1.4.2010, s. 29.

(2)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


31.10.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 291/35


DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr. 77/2013

af 3. maj 2013

om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) og bilag IV (Energi) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 874/2012 af 12. juli 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af elektriske lyskilder og lysarmaturer (1) skal indarbejdes i aftalen.

(2)

Ved delegeret forordning (EU) nr. 874/2012 ophæves med virkning fra den 1. september 2013 Kommissionens direktiv 98/11/EF (2), der er indarbejdet i aftalen, og som derfor skal udgå af aftalen med virkning fra den 1. september 2013.

(3)

Rådets direktiv 78/170/EØF (3) blev ophævet ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/32/EF (4), der begge er indarbejdet i aftalen, og henvisningen til direktiv 78/170/EØF skal derfor udgå af aftalen.

(4)

Bilag II og bilag IV til aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I bilag II til aftalen foretages følgende ændringer:

1)

Punkt 4e (Kommissionens direktiv 98/11/EF) i kapitel IV affattes således med virkning fra den 1. september 2013:

»32012 R 0874: Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 874/2012 af 12. juli 2012 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af elektriske lyskilder og lysarmaturer (EUT L 258 af 26.9.2012, s. 1).«

2)

Teksten i punkt 1 (Rådets direktiv 78/170/EØF) i kapitel V udgår.

Artikel 2

I bilag IV til aftalen foretages følgende ændringer:

1)

Teksten i punkt 4 (Rådet direktiv 78/170/EØF), udgår.

2)

Punkt 11e (Kommissionens direktiv 98/11/EF) affattes således med virkning fra den 1. september 2013:

»32012 R 0874: Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 874/2012 af 12. juli 2012 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af elektriske lyskilder og lysarmaturer (EUT L 258 af 26.9.2012, s. 1) (5).

Artikel 3

Den islandske og den norske udgave af delegeret forordning (EU) nr. 874/2012, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 4

Denne afgørelse træder i kraft den 4. maj 2013, forudsat at alle meddelelser er indgivet til Det Blandede EØS-udvalg, jf. aftalens artikel 103, stk. 1 (6), eller på dagen for ikrafttrædelsen af Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 217/2012 af 7. december 2012 (7), hvis denne dato falder senere.

Artikel 5

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. maj 2013.

På Det Blandede EØS-udvalg vegne

Gianluca GRIPPA

Formand


(1)  EUT L 258 af 26.9.2012, s. 1.

(2)  EFT L 71 af 10.3.1998, s. 1.

(3)  EFT L 52 af 23.2.1978, s. 32.

(4)  EUT L 191 af 22.7.2005, s. 29.

(5)  Kun angivet her til orientering: Hvad angår anvendelse, se bilag II om tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering.«

(6)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.

(7)  EUT L 81 af 21.3.2013, s. 17.


31.10.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 291/37


DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr. 78/2013

af 3. maj 2013

om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) og bilag IV (Energi) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EU) nr. 932/2012 af 3. oktober 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår krav til miljøvenligt design af husholdningstørretumblere (1) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

Bilag II og bilag IV til EØS-aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende punkt indsættes efter punkt 6d (Kommissionens forordning (EU) nr. 327/2011) i kapitel IV i bilag II til EØS-aftalen:

»6e.

32012 R 0932: Kommissionens forordning (EU) nr. 932/2012 af 3. oktober 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår krav til miljøvenligt design af husholdningstørretumblere (EUT L 278 af 12.10.2012, s. 1).«

Artikel 2

Følgende punkt indsættes efter punkt 26e (Kommissionens forordning (EU) nr. 327/2011) i bilag IV til EØS-aftalen:

»26f.

32012 R 0932: Kommissionens forordning (EU) nr. 932/2012 af 3. oktober 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår krav til miljøvenligt design af husholdningstørretumblere (EUT L 278 af 12.10.2012, s. 1).«

Artikel 3

Den islandske og den norske udgave af forordning (EU) nr. 932/2012, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 4

Denne afgørelse træder i kraft den 4. maj 2013, forudsat at alle meddelelser er indgivet til Det Blandede EØS-udvalg, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (2).

Artikel 5

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. maj 2013.

På Det Blandede EØS-udvalgs vegne

Gianluca GRIPPA

Formand


(1)  EUT L 278 af 12.10.2012, s. 1.

(2)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


31.10.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 291/38


DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr. 79/2013

af 3. maj 2013

om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) og bilag IV (Energi) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EU) nr. 547/2012 af 25. juni 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår krav til miljøvenligt design af vandpumper (1) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

Kommissionens forordning (EU) nr. 622/2012 af 11. juli 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 641/2009 for så vidt angår krav til miljøvenligt design af eksterne vådløbercirkulationspumper og produktintegrerede vådløbercirkulationspumper (2) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(3)

Bilag II og bilag IV til EØS-aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I kapitel IV i bilag II til EØS-aftalen foretages følgende ændringer:

1)

Følgende punkt indsættes efter punkt 6e (Kommissionens forordning (EU) nr. 932/2012):

»6f.

32012 R 0547: Kommissionens forordning (EU) nr. 547/2012 af 25. juni 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår krav til miljøvenligt design af vandpumper (EUT L 165 af 26.6.2012, s. 28).«

2)

Følgende tekst indsættes i punkt 14 (Kommissionens forordning (EF) nr. 641/2009):

», som ændret ved:

32012 R 0622: Kommissionens forordning (EU) nr. 622/2012 af 11. juli 2012 (EUT L 180 af 12.7.2012, s. 4).«

Artikel 2

I bilag IV til EØS-aftalen foretages følgende ændringer:

1)

Følgende punkt indsættes efter punkt 26f (Kommissionens forordning (EU) nr. 932/2012):

»26g.

32012 R 0547: Kommissionens forordning (EU) nr. 547/2012 af 25. juni 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår krav til miljøvenligt design af vandpumper (EUT L 165 af 26.6.2012, s. 28).«

2)

Følgende tekst indsættes i punkt 37 (Kommissionens forordning (EF) nr. 641/2009):

», som ændret ved:

32012 R 0622: Kommissionens forordning (EU) nr. 622/2012 af 11. juli 2012 (EUT L 180 af 12.7.2012, s. 4).«

Artikel 3

Den islandske og den norske udgave af forordning (EU) nr. 547/2012 og (EU) nr. 622/2012, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 4

Denne afgørelse træder i kraft den 4. maj 2013, forudsat at alle meddelelser er indgivet til Det Blandede EØS-udvalg, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (3).

Artikel 5

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. maj 2013.

På Det Blandede EØS-udvalgs vegne

Gianluca GRIPPA

Formand


(1)  EUT L 165 af 26.6.2012, s. 28.

(2)  EUT L 180 af 12.7.2012, s. 4.

(3)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


31.10.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 291/39


DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr. 80/2013

af 3. maj 2013

om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) og bilag XX (Miljø) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådets forordning (EØF) nr. 1836/93 (1), som er indarbejdet i EØS-aftalen, blev ophævet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 761/2001 (2), der blev ophævet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1221/2009 (3), som er indarbejdet i EØS-aftalen, og henvisningen til forordning (EØF) nr. 1836/93 bør derfor udgå af aftalen.

(2)

Kommissionens forordning (EF) nr. 196/2006 (4), som er indarbejdet i EØS-aftalen, er forældet og bør derfor slettes fra aftalen.

(3)

Rådets direktiv 75/716/EØF (5) blev ophævet ved Rådets direktiv 93/12/EØF (6), der begge er indarbejdet i EØS-aftalen, og henvisningen til direktiv 75/716/EØF bør derfor udgå af aftalen.

(4)

Rådets direktiv 78/319/EØF (7), som er indarbejdet i EØS-aftalen, blev ophævet ved Rådets direktiv 91/689/EØF (8), der blev ophævet ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF (9), som er indarbejdet i EØS-aftalen, og henvisningen til direktiv 78/319/EØF bør derfor udgå af aftalen.

(5)

Rådets direktiv 80/778/EØF (10) blev ophævet ved Rådets direktiv 98/83/EF (11), der begge er indarbejdet i EØS-aftalen, og henvisningen til direktiv 80/778/EØF bør derfor udgå af aftalen.

(6)

Rådets direktiv 84/631/EØF (12), som er indarbejdet i EØS-aftalen, blev ophævet ved Rådets forordning (EØF) nr. 259/93 (13), der blev ophævet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1013/2006 (14), som er indarbejdet i EØS-aftalen, og henvisningen til direktiv 84/631/EØF bør derfor udgå af aftalen.

(7)

Rådets direktiv 85/210/EØF (15) blev ophævet ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/70/EF (16), der begge er indarbejdet i EØS-aftalen, og henvisningen til direktiv 85/210/EØF bør derfor udgå af aftalen.

(8)

Rådets direktiv 85/339/EØF (17) blev ophævet ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/62/EF (18), der begge er indarbejdet i EØS-aftalen, og henvisningen til direktiv 85/339/EØF bør derfor udgå af aftalen.

(9)

Rådets direktiv 92/72/EØF (19), som er indarbejdet i EØS-aftalen, blev ophævet ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/3/EF (20), der blev ophævet ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/50/EF (21), som er indarbejdet i EØS-aftalen, og henvisningen til direktiv 92/72/EØF bør derfor udgå af aftalen.

(10)

Kommissionens beslutning 91/448/EØF (22), som er indarbejdet i EØS-aftalen, er forældet og bør derfor slettes fra aftalen.

(11)

Kommissionens beslutning 91/596/EØF (23), som er indarbejdet i EØS-aftalen, er forældet og bør derfor slettes fra aftalen.

(12)

Kommissionens beslutning 92/146/EØF (24), som er indarbejdet i EØS-aftalen, er forældet og bør derfor slettes fra aftalen.

(13)

Kommissionens beslutning 94/10/EF (25), som er indarbejdet i EØS-aftalen, er forældet og bør derfor slettes fra aftalen.

(14)

Kommissionens beslutning 96/302/EF (26), som er indarbejdet i EØS-aftalen, er forældet og bør derfor slettes fra aftalen.

(15)

Kommissionens beslutning 96/511/EF (27), som er indarbejdet i EØS-aftalen, er forældet og bør derfor slettes fra aftalen.

(16)

Kommissionens beslutning 1999/177/EF (28), som er indarbejdet i EØS-aftalen, udløb den 9. februar 2009, og henvisningen til den bør derfor slettes fra aftalen.

(17)

Kommissionens beslutning 1999/314/EF (29), som er indarbejdet i EØS-aftalen, er forældet og bør derfor slettes fra aftalen.

(18)

Kommissionens beslutning 2000/45/EF (30), som er indarbejdet i EØS-aftalen, udløb den 30. november 2008, og henvisningen til den bør derfor udgå af aftalen.

(19)

Kommissionens beslutning 2000/479/EF (31), som er indarbejdet i EØS-aftalen, er forældet og bør derfor udgå af aftalen.

(20)

Kommissionens beslutning 2001/689/EF (32), som er indarbejdet i EØS-aftalen, udløb den 28. februar 2009, og henvisningen til den bør derfor udgå af aftalen.

(21)

Kommissionens beslutning 2002/529/EF (33), som er indarbejdet i EØS-aftalen, er forældet og bør derfor slettes fra aftalen.

(22)

Kommissionens beslutning 2002/605/EF (34), som er indarbejdet i EØS-aftalen, er forældet og bør derfor slettes fra aftalen.

(23)

Kommissionens beslutning 2003/121/EF (35), som er indarbejdet i EØS-aftalen, udløb den 31. marts 2008, og henvisningen til den bør derfor udgå af aftalen.

(24)

Kommissionens beslutning 2004/669/EF (36), som er indarbejdet i EØS-aftalen, udløb den 31. maj 2008, og henvisningen til den bør derfor udgå af aftalen.

(25)

Kommissionens beslutning 2005/174/EF (37), som er indarbejdet i EØS-aftalen, er forældet og bør derfor slettes fra aftalen.

(26)

Kommissionens beslutning 2006/402/EF (38), som er indarbejdet i EØS-aftalen, er forældet og bør derfor slettes fra aftalen.

(27)

Kommissionens beslutning 2006/534/EF (39), som er indarbejdet i EØS-aftalen, er forældet og bør derfor slettes fra aftalen.

(28)

Kommissionens beslutning 2007/205/EF (40), som er indarbejdet i EØS-aftalen, er forældet og bør derfor slettes fra aftalen.

(29)

Kommissionens beslutning 2007/531/EF (41), som er indarbejdet i EØS-aftalen, er forældet og bør derfor slettes fra aftalen.

(30)

Kommissionens 2010/693/EU (42), som er indarbejdet i EØS-aftalen, er forældet og bør derfor slettes fra aftalen.

(31)

Kommissionens henstilling 2001/680/EF (43), som er indarbejdet i EØS-aftalen, er forældet og bør derfor slettes fra aftalen.

(32)

Kommissionens henstilling 2003/532/EF (44), som er indarbejdet i EØS-aftalen, er forældet og bør derfor slettes fra aftalen.

(33)

Rådets resolution af 15. juli 1980 om grænseoverskridende luftforurening, som skyldes svovldioxid og svævestøv (45), som er indarbejdet i EØS-aftalen, er forældet og bør derfor slettes fra aftalen.

(34)

Rådets resolution (89/C 273/01) (46), som er indarbejdet i EØS-aftalen, er forældet og bør derfor slettes fra aftalen.

(35)

Rådets resolution (90/C 122/02) (47), som er indarbejdet i EØS-aftalen, er forældet og bør derfor slettes fra aftalen.

(36)

Kommissionens meddelelse (SEC(89) 934 final), som er indarbejdet i EØS-aftalen, er forældet og bør derfor slettes fra aftalen.

(37)

Bilag II og XX til EØS-aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Teksten til punkt 1 (Rådets direktiv 75/716/EØF), punkt 3 (Rådets direktiv 85/210/EØF), punkt 4 (Rådets direktiv 85/339/EØF), punkt 7c (Kommissionens beslutning 1999/177/EF), punkt 9a (Kommissionens beslutning 2007/205/EF) og punkt 9aa (Kommissionens afgørelse 2010/693/EU) i kapitel XVII i bilag II til EØS-aftalen udgår.

Artikel 2

Teksten til punkt 1d (Kommissionens beslutning 96/511/EF), punkt 1e (Rådets forordning (EØF) nr. 1836/93), punkt 1eac (Kommissionens forordning (EF) nr. 196/2006), punkt 1fa (Kommissionens beslutning 2000/479/EF), punkt 2aa (Kommissionens beslutning 94/10/EF), punkt 2af (Kommissionens beslutning 2006/402/EF), punkt 2b (Kommissionens beslutning 2000/45/EF), punkt 2c (Kommissionens beslutning 2001/689/EF), punkt 2l (Kommissionens beslutning 2003/121/EF), punkt 2n (Kommissionens beslutning 2004/669/EF), punkt 7 (Rådets direktiv 80/778/EØF), punkt 21a (Rådets direktiv 92/72/EØF), punkt 21abb (Kommissionens beslutning 2002/529/EF), punkt 21abc (Kommissionens beslutning 2006/534/EF), punkt 21abd (Kommissionens beslutning 2007/531/EF), punkt 23aa (Kommissionens beslutning 2002/605/EF), punkt 23c (Kommissionens beslutning 1999/314/EF), punkt 24a (Kommissionens beslutning 91/448/EØF), punkt 24c (Kommissionens beslutning 2005/174/EF), punkt 25a (Rådets beslutning 91/596/EØF), punkt 25b (Kommissionens beslutning 92/146/EØF), punkt 29 (Rådets direktiv 78/319/EØF), punkt 31 (Rådets direktiv 84/631/EØF), punkt 32ab (Kommissionens beslutning 96/302/EF), punkt 35 (Rådets resolution af 15. juli 1980), punkt 36 (Rådets resolution (89/C273/01)), punkt 37 (Rådets resolution (90/C 122/02)), punkt 38 (meddelelse fra Kommissionen (SEC(89) 934 final)), punkt 40 (Kommissionens henstilling 2001/680/EF) og punkt 42 (Kommissionens henstilling 2003/532/EF) i bilag XX til EØS-aftalen udgår.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 4. maj 2013, forudsat at alle meddelelser er indgivet til Det Blandede EØS-udvalg, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (48).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. maj 2013.

På Det Blandede EØS-udvalgs vegne

Gianluca GRIPPA

Formand


(1)  EFT L 168 af 10.7.1993, s. 1.

(2)  EFT L 114 af 24.4.2001, s. 1.

(3)  EUT L 342 af 22.12.2009, s. 1.

(4)  EUT L 32 af 4.2.2006, s. 4.

(5)  EFT L 307 af 27.11.1975, s. 22.

(6)  EFT L 74 af 27.3.1993, s. 81.

(7)  EFT L 84 af 31.3.1978, s. 43.

(8)  EFT L 377 af 31.12.1991, s. 20.

(9)  EUT L 312 af 22.11.2008, s. 3.

(10)  EFT L 229 af 30.8.1980, s. 11.

(11)  EFT L 330 af 5.12.1998, s. 32.

(12)  EFT L 326 af 13.12.1984, s. 31.

(13)  EFT L 30 af 6.2.1993, s. 1.

(14)  EUT L 190 af 12.7.2006, s. 1.

(15)  EFT L 96 af 3.4.1985, s. 25.

(16)  EFT L 350 af 28.12.1998, s. 58.

(17)  EFT L 176 af 6.7.1985, s. 18.

(18)  EFT L 365 af 31.12.1994, s. 10.

(19)  EFT L 297 af 13.10.1992, s. 1.

(20)  EFT L 67 af 9.3.2002, s. 14.

(21)  EUT L 152 af 11.6.2008, s. 1.

(22)  EFT L 239 af 28.8.1991, s. 23.

(23)  EFT L 322 af 23.11.1991, s. 1.

(24)  EFT L 60 af 5.3.1992, s. 19.

(25)  EFT L 7 af 11.1.1994, s. 17.

(26)  EFT L 116 af 11.5.1996, s. 26.

(27)  EFT L 213 af 22.8.1996, s. 16.

(28)  EFT L 56 af 4.3.1999, s. 47.

(29)  EFT L 120 af 8.5.1999, s. 43.

(30)  EFT L 16 af 21.1.2000, s. 74.

(31)  EFT L 192 af 28.7.2000, s. 36.

(32)  EFT L 242 af 12.9.2001, s. 23.

(33)  EFT L 172 af 2.7.2002, s. 57.

(34)  EFT L 195 af 24.7.2002, s. 74.

(35)  EUT L 47 af 21.2.2003, s. 56

(36)  EUT L 306 af 2.10.2004, s. 16.

(37)  EUT L 59 af 5.3.2005, s. 20.

(38)  EUT L 162 af 14.6.2006, s. 78.

(39)  EUT L 213 af 3.8.2006, s. 4.

(40)  EUT L 91 af 31.3.2007, s. 48.

(41)  EUT L 195 af 27.7.2007, s. 47.

(42)  EUT L 301 af 18.11.2010, s. 4.

(43)  EFT L 247 af 17.9.2001, s. 1.

(44)  EUT L 184 af 23.7.2003, s. 19.

(45)  EFT C 222 af 30.8.1980, s. 1.

(46)  EFT C 273 af 26.10.1989, s. 1.

(47)  EFT C 122 af 18.5.1990, s. 2.

(48)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


31.10.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 291/42


DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr. 81/2013

af 3. maj 2013

om ændring af bilag VI (Social sikring) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EU) nr. 1224/2012 af 18. december 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 987/2009 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004 (1) skal indarbejdes i EØS-aftalen

(2)

Bilag VI til EØS-aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende led indsættes i punkt 1 (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004) og punkt 2 (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 987/2009) i bilag VI til EØS-aftalen:

»—

32012 R 1224: Kommissionens forordning (EU) nr. 1224/2012 af 18. december 2012 (EUT L 349 af 19.12.2012, s. 45).«

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af forordning (EU) nr. 1224/2012, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 4. maj 2013, forudsat at alle meddelelser er indgivet til Det Blandede EØS-udvalg, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (2).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. maj 2013.

På Det Blandede EØS-udvalgs vegne

Gianluca GRIPPA

Formand


(1)  EUT L 349 af 19.12.2012, s. 45.

(2)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


31.10.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 291/43


DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr. 82/2013

af 3. maj 2013

om ændring af bilag IX (Finansielle tjenesteydelser) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/23/EU af 12. september 2012 om ændring af direktiv 2009/138/EF (Solvens II) for så vidt angår datoen for dets gennemførelse, datoen for dets anvendelse og datoen for ophævelse af visse direktiver (1) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

Bilag IX til EØS-aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I punkt 1 (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF) i bilag IX til EØS-aftalen indføjes følgende:

», som ændret ved:

32012 L 0023: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/23/EU af 12. september 2012 (EUT L 249 af 14.9.2012, s. 1).«

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af direktiv 2012/23/EU, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 4. maj 2013, forudsat at alle meddelelser er indgivet til Det Blandede EØS-udvalg, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (2).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. maj 2013.

På Det Blandede EØS-udvalgs vegne

Gianluca GRIPPA

Formand


(1)  EUT L 249 af 14.9.2012, s. 1.

(2)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


31.10.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 291/44


DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr. 83/2013

af 3. maj 2013

om ændring af bilag IX (Finansielle tjenesteydelser) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende benævnt »EØS-aftalen«, særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 311/2012 af 21. december 2011 om ændring af forordning (EF) nr. 809/2004 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF for så vidt angår elementer vedrørende prospekter og annoncer (1) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 486/2012 af 30. marts 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 809/2004 for så vidt angår format og indhold af prospektet, basisprospektet, resuméet, og de endelige vilkår samt for så vidt angår oplysningskravene (2) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(3)

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 862/2012 af 4. juni 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 809/2004 for så vidt angår oplysninger om tilsagnet til prospektets anvendelse, oplysninger om underliggende indekser og kravet om en rapport udarbejdet af uafhængige revisorer (3) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(4)

Bilag IX til EØS-aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende led tilføjes i punkt 29ba (Kommissionens forordning (EF) nr. 809/2004) i bilag IX til EØS-aftalen:

»—

32012 R 0311: Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 311/2012 af 21. december 2011 (EUT L 103 af 13.4.2012, s. 13)

32012 R 0486: Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 486/2012 af 30. marts 2012 (EUT L 150 af 9.6.2012, s. 1)

32012 R 0862: Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 862/2012 af 4. juni 2012 (EUT L 256 af 22.9.2012, s. 4).«

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af delegeret forordning (EU) nr. 311/2012, (EU) nr. 486/2012 og (EU) nr. 862/2012, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 4. maj 2013, forudsat at alle meddelelser er indgivet til Det Blandede EØS-udvalg, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (4).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. maj 2013.

På Det Blandede EØS-udvalgs vegne

Gianluca GRIPPA

Formand


(1)  EUT L 103 af 13.4.2012, s. 13.

(2)  EUT L 150 af 9.6.2012, s. 1.

(3)  EUT L 256 af 22.9.2012, s. 4.

(4)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


De kontraherende parters fælles erklæring til Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 83/2013 af 3. maj 2013 om indarbejdelse af Kommissionens delegerede forordninger (EU) nr. 311/2012, (EU) nr. 486/2012 og (EU) nr. 862/2012 i EØS-aftalen

»Kommissionens delegerede forordninger (EU) nr. 311/2012 og (EU) nr. 486/2012 giver udstedere fra tredjelande ret til at fremlægge deres historiske regnskabsoplysninger i overensstemmelse med de deri nævnte regnskabsstandarder. Indarbejdelsen af denne afgørelse berører ikke EØS-aftalens anvendelsesområde for så vidt angår forbindelser med tredjelande.«


31.10.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 291/46


DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr. 84/2013

af 3. maj 2013

om ændring af bilag IX (Finansielle tjenesteydelser) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2012/627/EU af 5. oktober 2012 om anerkendelse af, at Australiens retlige og tilsynsmæssige rammer er ækvivalente med kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1060/2009 om kreditvurderingsbureauer (1), skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2012/628/EU af 5. oktober 2012 om anerkendelse af, at Amerikas Forenede Staters retlige og tilsynsmæssige rammer er ækvivalente med kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1060/2009 om kreditvurderingsbureauer (2), skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(3)

Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2012/630/EU af 5. oktober 2012 om anerkendelse af, at Canadas retlige og tilsynsmæssige rammer er ækvivalente med kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1060/2009 om kreditvurderingsbureauer (3), skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(4)

Bilag IX til EØS-aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I bilag IX til EØS-aftalen foretages følgende ændringer:

1)

Følgende punkter indsættes efter punkt 31eb (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1060/2009):

»31eba.

32010 D 0578: Kommissionens afgørelse 2010/578/EU af 28. september 2010 om anerkendelse af, at Japans retlige og tilsynsmæssige rammer er ækvivalente med kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1060/2009 om kreditvurderingsbureauer (EUT L 254 af 29.9.2010, s. 46).

31ebb.

32012 D 0627: Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2012/627/EU af 5. oktober 2012 om anerkendelse af, at Australiens retlige og tilsynsmæssige rammer er ækvivalente med kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1060/2009 om kreditvurderingsbureauer (EUT L 274 af 9.10.2012, s. 30).

31ebc.

32012 D 0628: Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2012/628/EU af 5. oktober 2012 om anerkendelse af, at Amerikas Forenede Staters retlige og tilsynsmæssige rammer er ækvivalente med kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1060/2009 om kreditvurderingsbureauer (EUT L 274 af 9.10.2012, s. 32).

31ebd.

32012 D 0630: Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2012/630/EU af 5. oktober 2012 om anerkendelse af, at Canadas retlige og tilsynsmæssige rammer er ækvivalente med kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1060/2009 om kreditvurderingsbureauer (EUT L 278 af 12.10.2012, s. 17).«

2.

Teksten til punkt 31ec (Kommissionens afgørelse 2010/578/EU) udgår.

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af gennemførelsesafgørelse 2012/627/EU, 2012/628/EU og 2012/630/EU, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 4. maj 2013, forudsat at alle meddelelser er indgivet til Det Blandede EØS-udvalg, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (4), eller på dagen for ikrafttrædelsen af Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 20/2012 af 10. februar 2012 (5), hvis denne dato falder senere.

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. maj 2013.

På Det Blandede EØS-udvalgs vegne

Gianluca GRIPPA

Formand


(1)  EUT L 274 af 9.10.2012, s. 30.

(2)  EUT L 274 af 9.10.2012, s. 32.

(3)  EUT L 278 af 12.10.2012, s. 17.

(4)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.

(5)  EUT L 161 af 21.6.2012, s. 26.


De kontraherende parters fælles erklæring til Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 84/2013 af 3. maj 2013 om indarbejdning af Kommissionens gennemførelsesafgørelser 2012/627/EU, 2012/628/EU og 2012/630/EU i EØS-aftalen

»Kommissions gennemførelsesafgørelser 2012/627/EU, 2012/628/EU og 2012/630/EU af 5. oktober 2012 omhandler ækvivalens med tredjelande. Indarbejdelsen af disse afgørelser indskrænker ikke EØS-aftalens anvendelsesområde.«


31.10.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 291/49


DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr. 85/2013

af 3. maj 2013

om ændring af bilag XI (Elektronisk kommunikation, audiovisuelle tjenesteydelser og informationssamfund) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 733/2002 af 22. april 2002 om implementering af topdomænet .eu (1) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

Kommissionens forordning (EF) nr. 874/2004 af 28. april 2004 om generelle retningslinjer for implementeringen af topdomænet .eu og dets funktioner samt principperne for registrering (2) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(3)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1654/2005 af 10. oktober 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 874/2004 om generelle retningslinjer for implementeringen af topdomænet .eu og dets funktioner samt principperne for registrering (3) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(4)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1255/2007 af 25. oktober 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 874/2004 om generelle retningslinjer for implementeringen af topdomænet .eu og dets funktioner samt principperne for registrering (4) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(5)

Kommissionens forordning (EF) nr. 560/2009 af 26. juni 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 874/2004 om generelle retningslinjer for implementeringen af topdomænet .eu og dets funktioner samt principperne for registrering (5), berigtiget i EUT L 291 af 7.11.2009, s. 42, og EUT L 80 af 20.3.2012, s. 39, skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(6)

Kommissionens beslutning 2003/375/EF af 21. maj 2003 om udpegelse af en administrator for topdomænet .eu (6) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(7)

Bilag XI til EØS-aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende indsættes efter punkt 5o (udgået) i bilag XI til EØS-aftalen:

»5oa.

32002 R 0733: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 733/2002 af 22. april 2002 om implementering af topdomænet .eu (EFT L 113 af 30.4.2002, s. 1).

5oaa.

32003 D 0375: Kommissionens beslutning 2003/375/EF af 21. maj 2003 om udpegelse af en administrator for topdomænet .eu (EUT L 128 af 24.5.2003, s. 29).

5oab.

32004 R 0874: Kommissionens forordning (EF) nr. 874/2004 af 28. april 2004 om generelle retningslinjer for implementeringen af topdomænet .eu og dets funktioner samt principperne for registrering (EUT L 162 af 30.4.2004, s. 40), ændret ved:

32005 R 1654: Kommissionens forordning (EF) nr. 1654/2005 af 10. oktober 2005 (EUT L 266 af 11.10.2005, s. 35)

32007 R 1255: Kommissionens forordning (EF) nr. 1255/2007 af 25. oktober 2007 (EUT L 282 af 26.10.2007, s. 16)

32009 R 0560: Kommissionens forordning (EF) nr. 560/2009 af 26. juni 2009 (EUT L 166 af 27.6.2009, s. 3), berigtiget i EUT L 291 af 7.11.2009, s. 42, og EUT L 80 af 20.3.2012, s. 39.

Forordningens bestemmelser gælder i forbindelse med aftalen med følgende tilpasning:

Listerne over navne, som kan reserveres af henholdsvis Island, Liechtenstein og Norge, jf. punkt 2 i bilaget, skal forstås som lister over navne, der kan registreres af henholdsvis Island, Liechtenstein og Norge i punkt 1 i bilaget.«

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af forordning (EF) nr. 733/2002, (EF) nr. 874/2004, (EF) nr. 1654/2005, (EF) nr. 1255/2007 og (EF) nr. 560/2009 og afgørelse 2003/375/EF, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 4. maj 2013, forudsat at alle meddelelser er indgivet til Det Blandede EØS-udvalg, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (7).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. maj 2013.

På Det Blandede EØS-udvalgs vegne

Gianluca GRIPPA

Formand


(1)  EFT L 113 af 30.4.2002, s. 1.

(2)  EUT L 162 af 30.4.2004, s. 40.

(3)  EUT L 266 af 11.10.2005, s. 35.

(4)  EUT L 282 af 26.10.2007, s. 16.

(5)  EUT L 166 af 27.6.2009, s. 3.

(6)  EUT L 128 af 24.5.2003, s. 29.

(7)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


31.10.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 291/51


DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr. 86/2013

af 3. maj 2013

om ændring af bilag XII (Frie kapitalbevægelser) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 924/2009 af 16. september 2009 om grænseoverskridende betalinger i Fællesskabet og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2560/2001 (1) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 260/2012 af 14. marts 2012 om tekniske og forretningsmæssige krav til kreditoverførsler og direkte debiteringer i euro og om ændring af forordning (EF) nr. 924/2009 (2) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(3)

Bilag XII til EØS-aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I bilag XII til EØS-aftalen foretages følgende ændringer:

1)

Teksten i punkt 3 (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2560/2001) affattes således:

»32009 R 0924: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 924/2009 af 16. september 2009 om grænseoverskridende betalinger i Fællesskabet og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2560/2001 (EUT L 266 af 9.10.2009, s. 11) som ændret ved:

32012 R 0260: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 260/2012 af 14. marts 2012 (EUT L 94 af 30.3.2012, s. 22).

Forordningens bestemmelser læses ved anvendelsen af denne aftale med følgende tilpasning:

Artikel 2, nr. 12), affattes således:

» »mikrovirksomhed«: en virksomhed, der på det tidspunkt, hvor aftalen om betalingstjenesten indgås, er ethvert foretagende, uanset dets retlige form, der udøver en økonomisk aktivitet. Herunder hører især foretagender, der i form af enkeltmandsvirksomheder eller familievirksomheder udøver en håndværksmæssig aktivitet eller andre aktiviteter, samt partnerskaber eller foreninger, der regelmæssigt udøver en økonomisk aktivitet. Kategorien af mikrovirksomheder og SMV'er omfatter virksomheder, som beskæftiger under 250 personer, og som har en årlig omsætning på højst 50 mio. EUR og/eller en samlet årlig balance på højst 43 mio. EUR. I kategorien SMV'er forstås ved mikrovirksomheder virksomheder, som beskæftiger under 10 personer, og som har en årlig omsætning eller en samlet årlig balance på højst 2 mio. EUR.« «

2)

Følgende indsættes efter punkt 3 (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 924/2009):

»3a.

32012 R 0260: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 260/2012 af 14. marts 2012 om tekniske og forretningsmæssige krav til kreditoverførsler og direkte debiteringer i euro og om ændring af forordning (EF) nr. 924/2009 (EUT L 94 af 30.3.2012, s. 22).

Forordningens bestemmelser læses ved anvendelsen af denne aftale med følgende tilpasning:

Artikel 2, nr. 23), affattes således:

» »mikrovirksomhed«: en virksomhed, der på det tidspunkt, hvor aftalen om betalingstjenesten indgås, er ethvert foretagende, uanset dets retlige form, der udøver en økonomisk aktivitet. Herunder hører især foretagender, der i form af enkeltmandsvirksomheder eller familievirksomheder udøver en håndværksmæssig aktivitet eller andre aktiviteter, samt partnerskaber eller foreninger, der regelmæssigt udøver en økonomisk aktivitet. Kategorien af mikrovirksomheder og SMV'er omfatter virksomheder, som beskæftiger under 250 personer, og som har en årlig omsætning på højst 50 mio. EUR og/eller en samlet årlig balance på højst 43 mio. EUR. I kategorien SMV'er forstås ved mikrovirksomheder virksomheder, som beskæftiger under 10 personer, og som har en årlig omsætning eller en samlet årlig balance på højst 2 mio. EUR.« «

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af forordning (EF) nr. 924/2009 og forordning (EU) nr. 260/2012, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg er begge autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 4. maj 2013, forudsat at alle meddelelser er indgivet til Det Blandede EØS-udvalg, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (3).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. maj 2013.

På Det Blandede EØS-udvalgs vegne

Gianluca GRIPPA

Formand


(1)  EUT L 266 af 9.10.2009, s. 11.

(2)  EUT L 94 af 30.3.2012, s. 22.

(3)  Forfatningsmæssige krav angivet.


31.10.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 291/53


DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr. 87/2013

af 3. maj 2013

om ændring af bilag XIII (Transport) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde i det følgende benævnt »EØS-aftalen«, særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EU) nr. 665/2012 af 20. juli 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 454/2011 om den tekniske specifikation for interoperabilitet gældende for delsystemet Trafiktelematik for persontrafikken i det transeuropæiske jernbanesystem (1) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

Bilag XIII til EØS-aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende tilføjes i punkt 37dj (Kommissionens forordning (EU) nr. 454/2011) i bilag XIII til EØS-aftalen:

», som ændret ved:

32012 R 0665: Kommissionens forordning (EU) nr. 665/2012 af 20. juli 2012 (EUT L 194 af 21.7.2012, s. 1).«

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af forordning (EU) nr. 665/2012, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 4. maj 2013, forudsat at alle meddelelser er indgivet til Det Blandede EØS-udvalg, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (2).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. maj 2013.

På Det Blandede EØS-udvalgs vegne

Gianluca GRIPPA

Formand


(1)  EUT L 194 af 21.7.2012, s. 1.

(2)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


31.10.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 291/54


DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr. 88/2013

af 3. maj 2013

om ændring af bilag XIII (Transport) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens direktiv 2012/48/EU af 10. december 2012 om ændring af bilagene til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/87/EF om fastsættelse af tekniske forskrifter for fartøjer på indre vandveje (1) skal indarbejdes i aftalen.

(2)

Kommissionens direktiv 2012/49/EU af 10. december 2012 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/87/EF om fastsættelse af tekniske forskrifter for fartøjer på indre vandveje (2) skal indarbejdes i aftalen.

(3)

Bilag XIII til aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende led indsættes i punkt 47a (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/87/EF) i bilag XIII til aftalen:

»—

32012 L 0048: Kommissionens direktiv 2012/48/EU af 10. december 2012 (EUT L 6 af 10.1.2013, s. 1)

32012 L 0049: Kommissionens direktiv 2012/49/EU af 10. december 2012 (EUT L 6 af 10.1.2013, s. 49).«

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af direktiv 2012/48/EU og 2012/49/EU, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 4. maj 2013, forudsat at alle meddelelser er indgivet til Det Blandede EØS-udvalg, jf. aftalens artikel 103, stk. 1 (3).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. maj 2013.

På Det Blandede EØS-udvalgs vegne

Gianluca GRIPPA

Formand


(1)  EUT L 6 af 10.1.2013, s. 1.

(2)  EUT L 6 af 10.1.2013, s. 49.

(3)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


31.10.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 291/55


DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr. 89/2013

af 3. maj 2013

om ændring af bilag XIII (Transport) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/65/EU af 20. oktober 2010 om meldeformaliteter for skibe, der ankommer til eller afgår fra havne i medlemsstaterne, og om ophævelse af direktiv 2002/6/EF (1) skal indarbejdes i aftalen.

(2)

Ved direktiv 2010/65/EU ophæves Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/6/EF (2), som er indarbejdet i aftalen, og som derfor skal udgå af aftalen.

(3)

Bilag XIII til aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Punkt 56l (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/6/EF) i bilag XIII til aftalen affattes således:

»32010 L 0065: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/65/EU af 20. oktober 2010 om meldeformaliteter for skibe, der ankommer til eller afgår fra havne i medlemsstaterne, og om ophævelse af direktiv 2002/6/EF (EUT L 283 af 29.10.2010, s. 1).

Direktivets bestemmelser gælder i forbindelse med denne aftale med følgende tilpasninger:

a)

I artikel 9 skal ordene »og EFTA-staternes område« indsættes efter ordene »Unionens toldområde«.

b)

I artikel 9 erstattes ordet »området« med ordene »disse områder«.

c)

Følgende indsættes i slutningen af artikel 9:

»Denne fritagelse finder ikke anvendelse på meldeformaliteter i forbindelse med toldspørgsmål.«

d)

Henvisninger til andre retsakter i direktivet anses for relevante i det omfang og i den form, disse indarbejdes i aftalen.«

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af direktiv 2010/65/EU, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 4. maj 2013, forudsat at alle meddelelser er indgivet til Det Blandede EØS-udvalg, jf. aftalens artikel 103, stk. 1 (3).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. maj 2013.

På Det Blandede EØS-udvalgs vegne

Gianluca GRIPPA

Formand


(1)  EUT L 283 af 29.10.2010, s. 1.

(2)  EFT L 67 af 9.3.2002, s. 31.

(3)  Forfatningsmæssige krav angivet.


31.10.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 291/56


DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr. 90/2013

af 3. maj 2013

om ændring af bilag XIII (Transport) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EU) nr. 494/2012 af 11. juni 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 593/2007 om Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagenturs gebyrer og afgifter (1) bør indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

Bilag XIII til EØS-aftalen bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende led indsættes i punkt 66s (Kommissionens forordning (EF) nr. 593/2007) i bilag XIII til EØS-aftalen:

»—

32012 R 0494: Kommissionens forordning (EU) nr. 494/2012 af 11. juni 2012 (EUT L 151 af 12.6.2012, s. 22).«

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af forordning (EU) nr. 494/2012, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 4. maj 2013, forudsat at alle meddelelser er indgivet til Det Blandede EØS-udvalg, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (2).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. maj 2013.

På Det Blandede EØS-udvalgs vegne

Gianluca GRIPPA

Formand


(1)  EUT L 151 af 12.6.2012, s. 22.

(2)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


31.10.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 291/57


DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr. 91/2013

af 3. maj 2013

om ændring af bilag XIII (Transport) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EU) nr. 1332/2011 af 16. december 2011 om fastlæggelse af fælles krav til udnyttelse af luftrummet og operationelle procedurer til forebyggelse af kollisioner i luften (1) bør indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

Bilag XIII til EØS-aftalen bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende punkt indsættes efter punkt 66s (Kommissionens forordning (EF) nr. 593/2007) i bilag XIII til EØS-aftalen:

»66sa.

32011 R 1332: Kommissionens forordning (EU) nr. 1332/2011 af 16. december 2011 om fastlæggelse af fælles krav til udnyttelse af luftrummet og operationelle procedurer til forebyggelse af kollisioner i luften (EUT L 336 af 20.12.2011, s. 20).«

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af forordning (EU) nr. 1332/2011, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 4. maj 2013, forudsat at alle meddelelser er indgivet til Det Blandede EØS-udvalg, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (2).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. maj 2013.

På Det Blandede EØS-udvalgs vegne

Gianluca GRIPPA

Formand


(1)  EUT L 336 af 20.12.2011, s. 20.

(2)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


31.10.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 291/58


DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr. 92/2013

af 3. maj 2013

om ændring af bilag XIII (Transport) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EU) nr. 176/2011 af 24. februar 2011 om oplysninger, som skal forelægges forud for oprettelse eller ændring af en funktionel luftrumsblok (1) bør indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

Bilag XIII til EØS-aftalen bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende punkt indsættes efter punkt 66u (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 550/2004) i bilag XIII til EØS-aftalen:

»66ua.

32011 R 0176: Kommissionens forordning (EU) nr. 176/2011 af 24. februar 2011 om oplysninger, som skal forelægges forud for oprettelse eller ændring af en funktionel luftrumsblok (EUT L 51 af 25.2.2011, s. 2).«

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af forordning (EU) nr. 176/2011, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 4. maj 2013, forudsat at alle meddelelser er indgivet til Det Blandede EØS-udvalg,, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (2), eller den dag, hvor Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. …/… af … (3) [om indarbejdelse af forordning (EF) nr. 1070/2009 i EØS-aftalen træder i kraft], hvis dette sker senere.

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. maj 2013.

På Det Blandede EØS-udvalgs vegne

Gianluca GRIPPA

Formand


(1)  EUT L 51 af 25.2.2011, s. 2.

(2)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.

(3)  Endnu ikke offentliggjort i EUT.


31.10.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 291/59


DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr. 93/2013

af 3. maj 2013

om ændring af bilag XIII (Transport) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende benævnt »EØS-aftalen«, særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1206/2011 af 22. november 2011 om fastlæggelse af krav til luftfartøjsidentifikation med henblik på overvågning af det fælles europæiske luftrum (1) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

Bilag XIII til EØS-aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende punkt indsættes efter punkt 66wi (Kommissionens forordning (EU) nr. 255/2010) i bilag XIII til EØS-aftalen:

»66wj.

32011 R 1206: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1206/2011 af 22. november 2011 om fastlæggelse af krav til luftfartøjsidentifikation med henblik på overvågning af det fælles europæiske luftrum (EUT L 305 af 23.11.2011, s. 23).«

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af gennemførelsesforordning (EU) nr. 1206/2011, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 4. maj 2013, forudsat at alle meddelelser er indgivet til Det Blandende EØS-udvalg,, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (2), eller på dagen for ikrafttrædelsen af Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. …/… af … (3) [om indarbejdelse af forordning (EF) nr. 1070/2009 i EØS-aftalen], hvis denne dato falder senere.

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. maj 2013.

På Det Blandede EØS-udvalgs vegne

Gianluca GRIPPA

Formand


(1)  EUT L 305 af 23.11.2011, s. 23.

(2)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.

(3)  Endnu ikke offentliggjort i EUT.


31.10.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 291/60


DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr. 94/2013

af 3. maj 2013

om ændring af bilag XVII (Intellektuel ejendomsret) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/77/EU af 27. september 2011 om ændring af direktiv 2006/116/EF om beskyttelsestiden for ophavsret og visse beslægtede rettigheder (1) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

Bilag XVII til EØS-aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I punkt 9f (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/116/EF) i bilag XVII til EØS-aftalen indføjes følgende:

», som ændret ved:

32011 L 0077: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/77/EU af 27. september 2011 (EUT L 265 af 11.10.2011, s. 1).«

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af direktiv 2011/77/EU, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 4. maj 2013, forudsat at alle meddelelser er indgivet til Det Blandede EØS-udvalg, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (2).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. maj 2013.

På vegne af Det Blandede EØS-udvalg

Gianluca GRIPPA

Formand


(1)  EUT L 265 af 11.10.2011, s. 1.

(2)  Forfatningsmæssige krav angivet.


31.10.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 291/61


DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr. 95/2013

af 3. maj 2013

om ændring af bilag XX (Miljø) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende benævnt »EØS-aftalen«, særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens beslutning 2000/728/EF (1), som er indarbejdet i EØS-aftalen, er blevet forældet og skal derfor udgå af EØS-aftalen.

(2)

Kommissionens beslutning 2000/729/EF (2), som er indarbejdet i EØS-aftalen, er blevet forældet og skal derfor udgå af EØS-aftalen.

(3)

Kommissionens beslutning 2000/731/EF (3), som er indarbejdet i EØS-aftalen, er blevet forældet og skal derfor udgå af EØS-aftalen.

(4)

Bilag XX til EØS-aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Teksten i punkt 2ab (Kommissionens beslutning 2000/728/EF), 2ac (Kommissionens beslutning 2000/729/EF) og 2ae (Kommissions beslutning 2000/731/EF) i bilag XX til EØS-aftalen udgår.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft den 4. maj 2013, forudsat at alle meddelelser er indgivet til Det Blandede EØS-udvalg,, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (4), eller på dagen for ikrafttrædelsen af Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 200/2012 af 26. oktober 2012 (5), hvis denne dato falder senere.

Artikel 3

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. maj 2013.

På Det Blandede EØS-udvalgs vegne

Gianluca GRIPPA

Formand


(1)  EFT L 293 af 22.11.2000, s. 18.

(2)  EFT L 293 af 22.11.2000, s. 20.

(3)  EFT L 293 af 22.11.2000, s. 31.

(4)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.

(5)  EUT L 21 af 24.1.2013, s. 50.


31.10.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 291/62


DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr. 96/2013

af 3. maj 2013

om ændring af bilag XX (Miljø) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EU) nr. 109/2013 af 29. januar 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 748/2009 om en liste over luftfartøjsoperatører, som den 1. januar 2006 udførte eller derefter har udført en af luftfartsaktiviteterne i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF, med angivelse af den til hver luftfartøjsoperatør hørende administrerende medlemsstat, idet der også tages hensyn til udvidelsen af Unionens ordning for handel med emissioner til EØS/EFTA-lande (1), skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

Bilag XX til EØS-aftalen bør derfor ændres —

TRUFFET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende led indsættes i punkt 21as (Kommissionens forordning (EF) nr. 748/2009) i bilag XX til EØS-aftalen:

»—

32013 R 0109: Kommissionens forordning (EU) nr. 109/2013 af 29. januar 2013 (EUT L 40 af 9.2.2013, s. 1).«

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af forordning (EU) nr. 109/2013, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 4. maj 2013, forudsat at alle meddelelser er indgivet til Det Blandede EØS-udvalg, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (2).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. maj 2013.

På Det Blandede EØS-udvalgs vegne

Gianluca GRIPPA

Formand


(1)  EUT L 40 af 9.2.2013, s. 1.

(2)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


31.10.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 291/63


DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr. 97/2013

af 3. maj 2013

om ændring af bilag XXI (Statistikker) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 81/2013 af 29. januar 2013 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 1051/2011 for så vidt angår mikrodatafilerne for fremsendelse af data (1) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

Bilag XXI til EØS-aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I punkt 7ca (Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1051/2011) i bilag XXI til EØS-aftalen indføjes følgende:

», som ændret ved:

32013 R 0081: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 81/2013 af 29. januar 2013 (EUT L 28 af 30.1.2013, s. 1).«

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af gennemførelsesforordning (EU) nr. 81/2013, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 4. maj 2013, forudsat at alle meddelelser er indgivet til Det Blandede EØS-udvalg, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (2).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. maj 2013.

På Det Blandede EØS-udvalgs vegne

Gianluca GRIPPA

Formand


(1)  EUT L 28 af 30.1.2013, s. 1.

(2)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


31.10.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 291/64


DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr. 98/2013

af 3. maj 2013

om ændring af bilag XXI (Statistikker) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EU) nr. 1106/2012 af 27. november 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 471/2009 om fællesskabsstatistikker over varehandelen med tredjelande for så vidt angår ajourføring af den statistiske lande- og områdefortegnelse (1) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

Forordning (EU) nr. 1106/2012 ophæver Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (2), som er indarbejdet i EØS-aftalen, og som derfor skal slettes fra EØS-aftalen.

(3)

Bilag XXI til EØS-aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Teksten til punkt 9d (Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006) i bilag XXI til EØS-aftalen affattes således:

»32012 R 1106: Kommissionens forordning (EU) nr. 1106/2012 af 27. november 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 471/2009 om fællesskabsstatistikker over varehandelen med tredjelande for så vidt angår ajourføring af den statistiske lande- og områdefortegnelse (EUT L 328 af 28.11.2012, s. 7).«

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af forordning (EU) nr. 1106/2012, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 4. maj 2013, forudsat at alle meddelelser er indgivet til Det Blandede EØS-udvalg, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (3).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. maj 2013.

På Det Blandede EØS-udvalgs vegne

Gianluca GRIPPA

Formand


(1)  EUT L 328 af 28.11.2012, s. 7.

(2)  EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19.

(3)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


31.10.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 291/65


DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr. 99/2013

af 3. maj 2013

om ændring af bilag XXI (Statistikker) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EU) nr. 555/2012 af 22. juni 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 184/2005 om fællesskabsstatistikker over betalingsbalance, international handel med tjenester og udenlandske direkte investeringer for så vidt angår datakrav og definitioner (1) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

Bilag XXI til EØS-aftalen bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I punkt 19s (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 184/2005) i bilag XXI til EØS-aftalen foretages følgende ændringer:

1)

Følgende led tilføjes:

»—

32012 R 0555: Kommissionens forordning (EU) nr. 555/2012 af 22. juni 2012 (EUT L 166 af 27.6.2012, s. 22).«

2)

Teksten til tilpasning affattes således:

»a)

Punkt 1 og 2 i tabel 1 i bilag I gælder ikke for Norge.

b)

Tabel 1 i bilag I skal ikke gælde for Island før maj 2017.

c)

Denne forordning gælder ikke for Liechtenstein.«

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af forordning (EU) nr. 555/2012, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 4. maj 2013, forudsat at alle meddelelser er indgivet til Det Blandede EØS-udvalg, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (2).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. maj 2013.

På Det Blandede EØS-udvalgs vegne

Gianluca GRIPPA

Formand


(1)  EUT L 166 af 27.6.2012, s. 22.

(2)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


31.10.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 291/66


DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr. 100/2013

af 3. maj 2013

om ændring af bilag XXI (Statistikker) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EU) nr. 1083/2012 af 19. november 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 808/2004 om EF-statistikker om informationssamfundet (1) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

Bilag XXI til EØS-aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende punkt indsættes efter punkt 28g (Kommissionens forordning (EU) nr. 937/2011) i bilag XXI til EØS-aftalen:

»28h.

32012 R 1083: Kommissionens forordning (EU) nr. 1083/2012 af 19. november 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 808/2004 om EF-statistikker om informationssamfundet (EUT L 321 af 20.11.2012, s. 33).«

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af forordning (EU) nr. 1083/2012, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 4. maj 2013, forudsat at alle meddelelser er indgivet til Det Blandede EØS-udvalg, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (2).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. maj 2013.

På Det Blandede EØS-udvalgs vegne

Gianluca GRIPPA

Formand


(1)  EUT L 321 af 20.11.2012, s. 33.

(2)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


31.10.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 291/67


DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr. 101/2013

af 3. maj 2013

om ændring af protokol 31 til EØS-aftalen om samarbejde på særlige områder ud over de fire friheder

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 86 og 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det er hensigtsmæssigt at udvide samarbejdet mellem EØS-aftalens kontraherende parter til at omfatte samarbejdet om fri bevægelighed for arbejdstagere, koordinering af socialsikringssystemerne og foranstaltninger for indvandrere, herunder indvandrere fra tredjelande.

(2)

Protokol 31 til EØS-aftalen bør derfor ændres for at gøre det muligt for det udvidede samarbejde at finde sted fra den 1. januar 2013 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I artikel 5, stk. 5 og 12, i protokol 31 til EØS-aftalen foretages følgende ændringer:

Ordene »regnskabsåret 2012« erstattes af ordene »regnskabsårene 2012 og 2013«.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter, at den sidste meddelelse er indgivet til Det Blandede EØS-udvalg, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (1).

Den anvendes fra den 1. januar 2013.

Artikel 3

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. maj 2013.

På Det Blandede EØS-udvalgs vegne

Gianluca GRIPPA

Formand


(1)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.