ISSN 1725-2520

doi:10.3000/17252520.L_2010.290.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 290

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

53. årgang
6. november 2010


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 997/2010 af 5. november 2010 om suspension af indførsel i Unionen af enheder af visse arter af vilde dyr og planter

1

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 998/2010 af 5. november 2010 om godkendelse af Enterococcus faecium DSM 7134 som tilsætningsstof til foder til slagtekyllinger (indehaver af godkendelsen er Lactosan GmbH & Co KG) ( 1 )

22

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 999/2010 af 5. november 2010 om godkendelse af 6-fytase (EC 3.1.3.26) produceret af Aspergillus oryzae (DSM 17594) som tilsætningsstof til foder til søer (indehaver af godkendelsen er DSM Nutritional Products Ltd) ( 1 )

24

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 1000/2010 af 3. november 2010 om fravigelse af forordning (EF) nr. 2402/96, (EF) nr. 2058/96, (EF) nr. 2305/2003, (EF) nr. 969/2006, (EF) nr. 1918/2006, (EF) nr. 1964/2006, (EF) nr. 27/2008, (EF) nr. 1067/2008 og (EF) nr. 828/2009, for så vidt angår datoerne for indgivelse af ansøgninger om og udstedelse af importlicenser i 2011 under toldkontingenter for søde kartofler, maniokstivelse, maniok, korn, ris, sukker og olivenolie, og om fravigelse af forordning (EF) nr. 382/2008, (EF) nr. 1518/2003, (EF) nr. 596/2004, (EF) nr. 633/2004 og (EF) nr. 951/2006, for så vidt angår datoerne for udstedelse af eksportlicenser i 2011 for oksekød, svinekød, æg, fjerkrækød og sukker og isoglucose uden for kvote

26

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 1001/2010 af 5. november 2010 om 138. ændring af Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Usama bin Laden, Al-Qaida-organisationen og Taliban

33

 

 

Kommissionens forordning (EU) nr. 1002/2010 af 5. november 2010 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

37

 

 

AFGØRELSER

 

 

2010/670/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 3. november 2010 om kriterier for og foranstaltninger til finansiering af kommercielle demonstrationsprojekter vedrørende miljømæssigt forsvarlig opsamling og geologisk lagring af CO2 og demonstrationsprojekter vedrørende innovative teknologier for vedvarende energi under ordningen for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Unionen oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF (meddelt under nummer K(2010) 7499)

39

 

 

2010/671/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 5. november 2010 om medlemsstaternes forlængelse af midlertidige godkendelser af det nye aktivstof spirotetramat (meddelt under nummer K(2010) 7437)  ( 1 )

49

 

 

2010/672/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 5. november 2010 om principiel anerkendelse af, at de dossierer, der er fremlagt til detaljeret gennemgang med henblik på eventuel optagelse af penflufen og fluxapyroxad i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF, er komplette (meddelt under nummer K(2010) 7439)  ( 1 )

51

 

 

2010/673/EU

 

*

Den Europæiske Centralbanks afgørelse af 2. november 2010 om ændring af afgørelse ECB/2007/7 om de nærmere vilkår for TARGET2-ECB (ECB/2010/19)

53

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

6.11.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 290/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 997/2010

af 5. november 2010

om suspension af indførsel i Unionen af enheder af visse arter af vilde dyr og planter

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 338/97 af 9. december 1996 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed (1), særlig artikel 19, stk. 2,

efter høring af Den Videnskabelige Undersøgelsesgruppe og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionen kan ifølge artikel 4, stk. 6, i forordning (EF) nr. 338/97 fastsætte restriktioner for indførsel i Unionen af enheder af visse arter i overensstemmelse med betingelserne fastsat i litra a) til d). Der er endvidere fastsat gennemførelsesforanstaltninger for sådanne restriktioner i Kommissionens forordning (EF) nr. 865/2006 af 4. maj 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 338/97 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed (2).

(2)

En liste over arter, for hvilke indførsel i Unionen er suspenderet, er fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 359/2009 af 30. april 2009 om suspension af indførsel i Fællesskabet af enheder af visse arter af vilde dyr og planter (3).

(3)

Ud fra nye oplysninger har Den Videnskabelige Undersøgelsesgruppe konkluderet, at bevaringsstatus for visse arter opført i bilag A og B til Rådets forordning (EF) nr. 338/97 vil blive bragt i alvorlig fare, hvis indførslen af disse i Unionen fra visse oprindelseslande ikke suspenderes. Indførsel af følgende arter bør derfor suspenderes:

Cuora amboinensis fra Vietnam

Cuora galbinifrons fra Laos og Vietnam

Dendrobium nobile fra Laos.

(4)

Ud fra de seneste oplysninger har Den Videnskabelige Undersøgelsesgruppe konkluderet, at der ikke længere bør kræves suspension af indførsel i Unionen af følgende arter:

Ovis ammon nigrimontana (jagttrofæer) fra Kasakhstan

Leucopternis occidentalis fra Ecuador og Peru

Hexaprotodon liberiensis fra Côte d'Ivoire, Guinea Bissau og Sierra Leone

Hippopotamus amphibius fra Den Demokratiske Republik Congo og Malawi

Chrysocyon brachyurus fra Bolivia og Peru

Eupleres goudotii, Fossa fossana, Anas bernieri, Mantella baroni, Mantella aff. baroni, Mantella cowanii, Mantella haraldmeieri, Mantella laevigata, Mantella madagascariensis, Mantella manery, Mantella nigricans og Mantella pulchra fra Madagaskar

Leopardus colocolo og Leopardus pajeros fra Chile

Leptailurus serval fra Algeriet

Prionailurus bengalensis fra Kina (Macau)

Cynogale bennettii fra Brunei, Kina, Indonesien, Malaysia og Thailand

Equus zebra hartmannae fra Angola

Myrmecophaga tridactyla fra Belize og Uruguay

Alouatta macconnelli fra Trinidad og Tobago

Ateles paniscus, Chalcostigma olivaceum, Heliodoxa rubinoides, Buteo albonotatus, Buteo platypterus, Forpus xanthops, Pionus chalcopterus, Otus roboratus, Pseudoscops clamator, Pulsatrix melanota og Podocnemis sextuberculata fra Peru

Lagothrix cana og Varanus yemenensis fra alle oprindelseslande

Cebus capucinus fra Belize

Cercocebus atys fra Ghana

Cercopithecus ascanius fra Burundi

Cercopithecus cephus fra Den Centralafrikanske Republik

Cercopithecus dryas, Glaucidium capense og Phodilus prigoginei fra Den Demokratiske Republik Congo

Cercopithecus pogonias og Cercopithecus preussi fra Cameroun og Ækvatorialguinea

Colobus polykomos fra Côte d'Ivoire

Colobus vellerosus fra Côte d'Ivoire og Ghana

Macaca arctoides fra Indien, Malaysia og Thailand

Macaca assamensis fra Nepal

Macaca fascicularis fra Bangladesh og Indien

Macaca leonina, Ratufa bicolor, Psittacula roseata og Strix uralensis davidi fra Kina

Macaca maura, Macaca nigra, Macaca nigrescens, Macaca ochreata, Macaca pagensis, Goura cristata, Goura scheepmakeri, Goura victoria, Spizaetus bartelsi, Cacatua sanguinea, Lorius domicella, Alisterus chloropterus chloropterus, Eclectus roratus, Psittacula alexandri, Tanygnathus gramineus, Ninox rudolfi, Otus angelinae, Tyto inexspectata, Tyto nigrobrunnea, Tyto sororcula, Ornithoptera tithonus, Troides andromache (vilde og opdrættede enheder) og Tridacna gigas fra Indonesien

Papio anubis fra Libyen

Papio papio fra Guinea Bissau

Procolobus verus fra Benin, Côte d'Ivoire, Ghana, Sierra Leone og Togo

Trachypithecus phayrei fra Cambodja, Kina og Indien

Trachypithecus vetulus fra Sri Lanka

Galago demidoff fra Burkina Faso og Den Centralafrikanske Republik

Galago granti fra Malawi

Arctocebus aureus fra Den Centralafrikanske Republik og Gabon

Nycticebus pygmaeus fra Cambodja og Laos

Chiropotes chiropotes, Chiropotes israelita, Chiropotes satanas, Chiropotes utahickae, Nannopsittaca panychlora, Pyrrhura leucotis, Touit melanonotus, Touit surdus og Eunectes deschauenseei fra Brasilien

Ratufa affinis og Ketupa ketupu fra Singapore

Balaeniceps rex fra Zambia

Buceros rhinoceros fra Thailand

Tauraco corythaix, Agapornis fischeri (opdrættede enheder) og Python sebae fra Mozambique

Tauraco fischeri, Agapornis lilianae, Poicephalus cryptoxanthus, Poicephalus meyeri, Poicephalus rufiventris, Bubo vosseleri, Gongylophis colubrinus og Stigmochelys pardalis fra Tanzania

Tauraco macrorhynchus, Terathopius ecaudatus og Strix woodfordii fra Guinea

Tauraco porphyreolopha fra Uganda

Accipiter brachyurus, Tyto aurantia, Tyto manusi, Varanus bogerti og Varanus telenesetes fra Papua Ny Guinea

Accipiter gundlachi og Aratinga euops fra Cuba

Accipiter imitator og Nesasio solomonensis fra Papua Ny Guinea og Salomonøerne

Buteo galapagoensis, Pyrrhura albipectus, Pyrrhura orcesi, Conolophus pallidus og Conolophus subcristatus fra Ecuador

Buteo ridgwayi fra Den Dominikanske Republik og Haiti

Erythrotriorchis radiatus, Lophoictinia isura, Polytelis alexandrae og Varanus keithhornie fra Australien

Gyps coprotheres fra Mozambique, Namibia og Swaziland

Harpyopsis novaeguineae fra Indonesien og Papua Ny Guinea

Falco deiroleucus fra Belize og Guatemala

Falco fasciinucha fra Botswana, Etiopien, Kenya, Malawi, Mozambique, Sydafrika, Sudan, Tanzania, Zambia og Zimbabwe

Falco hypoleucos fra Australien og Papua Ny Guinea

Micrastur plumbeus fra Colombia og Ecuador

Polyplectron schleiermacheri fra Indonesien og Malaysia

Anthropoides virgo fra Sudan

Balearica regulorum fra Angola, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibia, Rwanda, Swaziland og Uganda

Pitta nympha fra Brunei Darussalam, Kina, Nordkorea, Indonesien, Japan, Malaysia og Sydkorea

Pycnonotus zeylanicus fra Malaysia

Charmosyna aureicincta fra Fiji

Trichoglossus johnstoniae, Prioniturus luconensis, Bubo philippensis, Otus fuliginosus, Otus longicornis, Otus mindorensis og Otus mirus fra Filippinerne

Agapornis pullarius fra Angola og Kenya

Amazona agilis og Amazona collaria fra Jamaica

Amazona mercenaria fra Venezuela

Amazona xanthops fra Bolivia og Paraguay

Aratinga aurea fra Argentina

Bolborhynchus ferrugineifrons, Hapalopsittaca fuertesi, Pyrrhura calliptera og Pyrrhura viridicata fra Colombia

Poicephalus robustus fra Botswana, Gambia, Namibia, Senegal, Sydafrika og Swaziland

Psittacula finschii fra Bangladesh og Cambodja

Psittacus erithacus fra Burundi, Mali og Togo

Bubo blakistoni fra Kina, Japan og Rusland

Ninox affinis fra Indien

Otus capnodes og Otus paulani fra Comorerne

Otus insularis fra Seychellerne

Scotopelia ussheri fra Côte d'Ivoire, Ghana, Guinea, Liberia og Sierra Leone

Heloderma horridum fra Guatemala og Mexico

Podocnemis erythrocephala fra Colombia og Venezuela

Podocnemis expansa fra Colombia, Ecuador, Guyana, Peru, Trinidad og Tobago og Venezuela

Gopherus polyphemus fra USA

Manouria emys fra Bangladesh, Indien, Myanmar og Thailand

Testudo horsfieldii fra Kina og Pakistan

Montipora caliculata fra Tonga

(5)

Der er foretaget en høring af alle oprindelseslandene for de arter, der er omfattet af de nye restriktioner for indførsel, som er omhandlet i denne forordning.

(6)

På den 15. konference mellem konventionens parter blev der vedtaget nye nomenklaturreferencer for dyr (opdeling af arter og omdøbning af slægter), som er medtaget i denne forordning.

(7)

Listen over arter, for hvilke indførsel i Unionen er suspenderet, bør derfor ændres, og af klarhedshensyn bør forordning (EF) nr. 359/2009 udskiftes.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Handel med Vilde Dyr og Planter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Indførsel i Unionen af enheder af de arter af vilde dyr og planter, der er opført i bilaget til denne forordning, suspenderes herved, jf. dog artikel 71 i forordning (EF) nr. 865/2006.

Artikel 2

Forordning (EF) nr. 359/2009 ophæves.

Henvisninger til den ophævede forordning betragtes som henvisninger til nærværende forordning.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. november 2010.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 61 af 3.3.1997, s. 1.

(2)  EUT L 166 af 19.6.2006, s. 1.

(3)  EUT L 110 af 1.5.2009, s. 3.


BILAG

Enheder af arter opført i bilag A til forordning (EF) nr. 338/97, for hvilke indførsel i Unionen er suspenderet

Art

Oprindelse

Enheder

Oprindelseslande

På grundlag af artikel 4, stk. 6, litra:

FAUNA

CHORDATA

MAMMALIA

ARTIODACTYLA

Bovidae

Capra falconeri

Vilde

Jagttrofæer

Usbekistan

a)

CARNIVORA

Canidae

Canis lupus

Vilde

Jagttrofæer

Belarus, Kirgisistan, Tyrkiet

a)

Felidae

Lynx lynx

Vilde

Jagttrofæer

Aserbajdsjan

a)

Ursidae

Ursus arctos

Vilde

Jagttrofæer

Canada (British Columbia)

a)

Ursus thibetanus

Vilde

Jagttrofæer

Rusland

a)

AVES

FALCONIFORMES

Falconidae

Falco cherrug

Vilde

Alle

Armenien, Bahrain, Irak, Mauretanien, Tajikistan

a)


Enheder af arter opført i bilag B til forordning (EF) nr. 338/97, for hvilke indførsel i Unionen er suspenderet

Art

Oprindelse

Enheder

Oprindelseslande

På grundlag af artikel 4, stk. 6, litra:

FAUNA

CHORDATA

MAMMALIA

ARTIODACTYLA

Bovidae

Ovis vignei bocharensis

Vilde

Alle

Usbekistan

b)

Saiga borealis

Vilde

Alle

Rusland

b)

Saiga tatarica

Vilde

Alle

Kasakhstan, Rusland

b)

Cervidae

Cervus elaphus bactrianus

Vilde

Alle

Usbekistan

b)

Hippopotamidae

Hexaprotodon liberiensis (synonym Choeropsis liberiensis)

Vilde

Alle

Guinea, Nigeria

b)

Hippopotamus amphibius

Vilde

Alle

Gambia, Niger, Nigeria, Sierra Leone, Togo

b)

Moschidae

Moschus anhuiensis

Vilde

Alle

Kina

b)

Moschus berezovskii

Vilde

Alle

Kina

b)

Moschus chrysogaster

Vilde

Alle

Kina

b)

Moschus fuscus

Vilde

Alle

Kina

b)

Moschus moschiferus

Vilde

Alle

Kina, Rusland

b)

CARNIVORA

Eupleridae

Cryptoprocta ferox

Vilde

Alle

Madagaskar

b)

Felidae

Panthera leo

Vilde

Alle

Etiopien

b)

Profelis aurata

Vilde

Alle

Togo

b)

Mustelidae

Hydrictis maculicollis

Vilde

Alle

Tanzania

b)

Odobenidae

Odobenus rosmarus

Vilde

Alle

Grønland

b)

MONOTREMATA

Tachyglossidae

Zaglossus bartoni

Vilde

Alle

Indonesien, Papua Ny Guinea

 

Zaglossus bruijni

Vilde

Alle

Indonesien

b)

PHOLIDOTA

Manidae

Manis temminckii

Vilde

Alle

Den Demokratiske Republik Congo

b)

PRIMATES

Atelidae

Alouatta guariba

Vilde

Alle

Alle

b)

Ateles belzebuth

Vilde

Alle

Alle

b)

Ateles fusciceps

Vilde

Alle

Alle

b)

Ateles geoffroyi

Vilde

Alle

Alle

b)

Ateles hybridus

Vilde

Alle

Alle

b)

Lagothrix lagotricha

Vilde

Alle

Alle

b)

Lagothrix lugens

Vilde

Alle

Alle

b)

Lagothrix poeppigii

Vilde

Alle

Alle

b)

Cebidae

Callithrix geoffroyi (synonym C. jacchus geoffroyi)

Vilde

Alle

Brasilien

b)

Cercopithecidae

Cercopithecus erythrogaster

Vilde

Alle

Alle

b)

Cercopithecus erythrotis

Vilde

Alle

Alle

b)

Cercopithecus hamlyni

Vilde

Alle

Alle

b)

Cercopithecus mona

Vilde

Alle

Togo

b)

Cercopithecus petaurista

Vilde

Alle

Togo

b)

Cercopithecus pogonias

Vilde

Alle

Nigeria

b)

Cercopithecus preussi (synonym C. lhoesti preussi)

Vilde

Alle

Nigeria

b)

Colobus vellerosus

Vilde

Alle

Nigeria, Togo

b)

Lophocebus albigena (synonym Cercocebus albigena)

Vilde

Alle

Nigeria

b)

Macaca cyclopis

Vilde

Alle

Alle

b)

Macaca sylvanus

Vilde

Alle

Algeriet, Marokko

b)

Piliocolobus badius (synonym Colobus badius)

Vilde

Alle

Alle

b)

Galagidae

Euoticus pallidus (synonym Galago elegantulus pallidus)

Vilde

Alle

Nigeria

b)

Galago matschiei (synonym G. inustus)

Vilde

Alle

Rwanda

b)

Lorisidae

Arctocebus calabarensis

Vilde

Alle

Nigeria

b)

Perodicticus potto

Vilde

Alle

Togo

b)

Pithecidae

Chiropotes chiropotes

Vilde

Alle

Guyana

b)

Pithecia pithecia

Vilde

Alle

Guyana

b)

AVES

ANSERIFORMES

Anatidae

Oxyura jamaicensis

Alle

Live

Alle

d)

CICONIIFORMES

Balaenicipitidae

Balaeniceps rex

Vilde

Alle

Tanzania

b)

FALCONIFORMES

Accipitridae

Accipiter erythropus

Vilde

Alle

Guinea

b)

Accipiter melanoleucus

Vilde

Alle

Guinea

b)

Accipiter ovampensis

Vilde

Alle

Guinea

b)

Aquila rapax

Vilde

Alle

Guinea

b)

Aviceda cuculoides

Vilde

Alle

Guinea

b)

Gyps africanus

Vilde

Alle

Guinea

b)

Gyps bengalensis

Vilde

Alle

Alle

b)

Gyps indicus

Vilde

Alle

Alle

b)

Gyps rueppellii

Vilde

Alle

Guinea

b)

Gyps tenuirostris

Vilde

Alle

Alle

b)

Hieraaetus ayresii

Vilde

Alle

Cameroun, Guinea, Togo

b)

Hieraaetus spilogaster

Vilde

Alle

Guinea, Togo

b)

Leucopternis lacernulatus

Vilde

Alle

Brasilien

b)

Lophaetus occipitalis

Vilde

Alle

Guinea

b)

Macheiramphus alcinus

Vilde

Alle

Guinea

b)

Polemaetus bellicosus

Vilde

Alle

Cameroun, Guinea, Togo

b)

Spizaetus africanus

Vilde

Alle

Guinea

b)

Stephanoaetus coronatus

Vilde

Alle

Côte d'Ivoire, Guinea, Togo

b)

Torgos tracheliotus

Vilde

Alle

Cameroun, Sudan

b)

Trigonoceps occipitalis

Vilde

Alle

Côte d’Ivoire, Guinea

b)

Urotriorchis macrourus

Vilde

Alle

Guinea

b)

Falconidae

Falco chicquera

Vilde

Alle

Guinea, Togo

b)

Sagittariidae

Sagittarius serpentarius

Vilde

Alle

Cameroun, Guinea, Togo

b)

GRUIFORMES

Gruidae

Balearica pavonina

Vilde

Alle

Guinea, Mali

b)

Balearica regulorum

Vilde

Alle

Botswana, Burundi, Den Demokratiske Republik Congo, Kenya, Sydafrika, Zambia, Zimbabwe

b)

Bugeranus carunculatus

Vilde

Alle

Sydafrika, Tanzania

b)

PSITTACIFORMES

Loriidae

Charmosyna diadema

Vilde

Alle

Alle

b)

Psittacidae

Agapornis fischeri

Vilde

Alle

Tanzania

b)

Agapornis nigrigenis

Vilde

Alle

Alle

b)

Agapornis pullarius

Vilde

Alle

Den Demokratiske Republik Congo, Côte d'Ivoire, Guinea, Mali, Togo

b)

Amazona autumnalis

Vilde

Alle

Ecuador

b)

Ara chloropterus

Vilde

Alle

Argentina, Panama

b)

Ara severus

Vilde

Alle

Guyana

b)

Aratinga acuticaudata

Vilde

Alle

Uruguay

b)

Aratinga auricapillus

Vilde

Alle

Alle

b)

Coracopsis vasa

Vilde

Alle

Madagaskar

b)

Cyanoliseus patagonus

Vilde

Alle

Chile, Uruguay

b)

Deroptyus accipitrinus

Vilde

Alle

Peru, Surinam

b)

Hapalopsittaca amazonina

Vilde

Alle

Alle

b)

Hapalopsittaca pyrrhops

Vilde

Alle

Alle

b)

Leptosittaca branickii

Vilde

Alle

Alle

b)

Poicephalus gulielmi

Vilde

Alle

Cameroun, Côte d’Ivoire, Congo, Guinea

b)

Poicephalus robustus

Vilde

Alle

Den Demokratiske Republik Congo, Côte d'Ivoire, Guinea, Mali, Nigeria, Togo, Uganda

b)

Psittacus erithacus

Vilde

Alle

Benin, Ækvatorialguinea, Liberia, Nigeria

b)

Psittacus erithacus timneh

Vilde

Alle

Guinea, Guinea-Bissau

b)

Psittrichas fulgidus

Vilde

Alle

Alle

b)

Pyrrhura caeruleiceps

Vilde

Alle

Colombia

b)

Pyrrhura pfrimeri

Vilde

Alle

Brasilien

b)

Pyrrhura subandina

Vilde

Alle

Colombia

b)

Triclaria malachitacea

Vilde

Alle

Argentina, Brasilen

b)

STRIGIFORMES

Strigidae

Asio capensis

Vilde

Alle

Guinea

b)

Bubo lacteus

Vilde

Alle

Guinea

b)

Bubo poensis

Vilde

Alle

Guinea

b)

Glaucidium capense

Vilde

Alle

Rwanda

b)

Glaucidium perlatum

Vilde

Alle

Cameroun, Guinea

b)

Ptilopsis leucotis

Vilde

Alle

Guinea

b)

Scotopelia bouvieri

Vilde

Alle

Cameroun

b)

Scotopelia peli

Vilde

Alle

Guinea

b)

REPTILIA

CROCODYLIA

Alleigatoridae

Caiman crocodilus

Vilde

Alle

El Salvador, Guatemala, Mexico

b)

Palaeosuchus trigonatus

Vilde

Alle

Guyana

b)

Crocodylidae

Crocodylus niloticus

Vilde

Alle

Madagaskar

b)

SAURIA

Agamidae

Uromastyx aegyptia

Oprindelse »F« (1)

Alle

Egypten

b)

Uromastyx dispar

Vilde

Alle

Algeriet, Mali, Sudan

b)

Uromastyx geyri

Vilde

Alle

Mali, Niger

b)

Chamaeleonidae

Brookesia decaryi

Vilde

Alle

Madagaskar

b)

Calumma ambreense

Vilde

Alle

Madagaskar

b)

Calumma andringitraense

Vilde

Alle

Madagaskar

b)

Calumma boettgeri

Vilde

Alle

Madagaskar

b)

Calumma brevicorne

Vilde

Alle

Madagaskar

b)

Calumma capuroni

Vilde

Alle

Madagaskar

b)

Calumma cucullatum

Vilde

Alle

Madagaskar

b)

Calumma fallax

Vilde

Alle

Madagaskar

b)

Calumma furcifer

Vilde

Alle

Madagaskar

b)

Calumma gallus

Vilde

Alle

Madagaskar

b)

Calumma gastrotaenia

Vilde

Alle

Madagaskar

b)

Calumma glawi

Vilde

Alle

Madagaskar

b)

Calumma globifer

Vilde

Alle

Madagaskar

b)

Calumma guibei

Vilde

Alle

Madagaskar

b)

Calumma guillaumeti

Vilde

Alle

Madagaskar

b)

Calumma hilleniusi

Vilde

Alle

Madagaskar

b)

Calumma linota

Vilde

Alle

Madagaskar

b)

Calumma malthe

Vilde

Alle

Madagaskar

b)

Calumma marojezense

Vilde

Alle

Madagaskar

b)

Calumma nasutum

Vilde

Alle

Madagaskar

b)

Calumma oshaughnessyi

Vilde

Alle

Madagaskar

b)

Calumma parsonii

Vilde

Alle

Madagaskar

b)

Calumma peyrierasi

Vilde

Alle

Madagaskar

b)

Calumma tsaratananense

Vilde

Alle

Madagaskar

b)

Calumma vatosoa

Vilde

Alle

Madagaskar

b)

Calumma vencesi

Vilde

Alle

Madagaskar

b)

Chamaeleo camerunensis

Vilde

Alle

Cameroun

b)

Chamaeleo deremensis

Vilde

Alle

Tanzania

b)

Chamaeleo eisentrauti

Vilde

Alle

Cameroun

b)

Chamaeleo ellioti

Vilde

Alle

Burundi

b)

Chamaeleo feae

Vilde

Alle

Ækvatorialguinea

b)

Chamaeleo fuelleborni

Vilde

Alle

Tanzania

b)

Chamaeleo gracilis

Vilde

Alle

Benin

b)

Opdrættede

Alle

Benin

b)

Opdrættede

Længde fra snude til kloak over 8 cm

Togo

b)

Chamaeleo montium

Vilde

Alle

Cameroun

b)

Chamaeleo pfefferi

Vilde

Alle

Cameroun

b)

Chamaeleo senegalensis

Opdrættede

Længde fra snude til kloak over 6 cm

Togo

b)

Chamaeleo werneri

Vilde

Alle

Tanzania

b)

Chamaeleo wiedersheimi

Vilde

Alle

Cameroun

b)

Furcifer angeli

Vilde

Alle

Madagaskar

b)

Furcifer antimena

Vilde

Alle

Madagaskar

b)

Furcifer balteatus

Vilde

Alle

Madagaskar

b)

Furcifer belalandaensis

Vilde

Alle

Madagaskar

b)

Furcifer bifidus

Vilde

Alle

Madagaskar

b)

Furcifer campani

Vilde

Alle

Madagaskar

b)

Furcifer labordi

Vilde

Alle

Madagaskar

b)

Furcifer minor

Vilde

Alle

Madagaskar

b)

Furcifer monoceras

Vilde

Alle

Madagaskar

b)

Furcifer nicosiai

Vilde

Alle

Madagaskar

b)

Furcifer petteri

Vilde

Alle

Madagaskar

b)

Furcifer rhinoceratus

Vilde

Alle

Madagaskar

b)

Furcifer tuzetae

Vilde

Alle

Madagaskar

b)

Furcifer willsii

Vilde

Alle

Madagaskar

b)

Cordylidae

Cordylus mossambicus

Vilde

Alle

Mozambique

b)

Cordylus tropidosternum

Vilde

Alle

Mozambique

b)

Cordylus vittifer

Vilde

Alle

Mozambique

b)

Gekkonidae

Phelsuma abbotti

Vilde

Alle

Madagaskar

b)

Phelsuma antanosy

Vilde

Alle

Madagaskar

b)

Phelsuma barbouri

Vilde

Alle

Madagaskar

b)

Phelsuma berghofi

Vilde

Alle

Madagaskar

b)

Phelsuma breviceps

Vilde

Alle

Madagaskar

b)

Phelsuma comorensis

Vilde

Alle

Comorerne

b)

Phelsuma dubia

Vilde

Alle

Comorerne, Madagaskar

b)

Phelsuma flavigularis

Vilde

Alle

Madagaskar

b)

Phelsuma guttata

Vilde

Alle

Madagaskar

b)

Phelsuma hielscheri

Vilde

Alle

Madagaskar

b)

Phelsuma klemmeri

Vilde

Alle

Madagaskar

b)

Phelsuma laticauda

Vilde

Alle

Comorerne

b)

Phelsuma malamakibo

Vilde

Alle

Madagaskar

b)

Phelsuma masohoala

Vilde

Alle

Madagaskar

b)

Phelsuma modesta

Vilde

Alle

Madagaskar

b)

Phelsuma mutabilis

Vilde

Alle

Madagaskar

b)

Phelsuma pronki

Vilde

Alle

Madagaskar

b)

Phelsuma pusilla

Vilde

Alle

Madagaskar

b)

Phelsuma seippi

Vilde

Alle

Madagaskar

b)

Phelsuma serraticauda

Vilde

Alle

Madagaskar

b)

Phelsuma standingi

Vilde

Alle

Madagaskar

b)

Phelsuma v-nigra

Vilde

Alle

Comorerne

b)

Uroplatus ebenaui

Vilde

Alle

Madagaskar

b)

Uroplatus fimbriatus

Vilde

Alle

Madagaskar

b)

Uroplatus guentheri

Vilde

Alle

Madagaskar

b)

Uroplatus henkeli

Vilde

Alle

Madagaskar

b)

Uroplatus lineatus

Vilde

Alle

Madagaskar

b)

Uroplatus malama

Vilde

Alle

Madagaskar

b)

Uroplatus phantasticus

Vilde

Alle

Madagaskar

b)

Uroplatus pietschmanni

Vilde

Alle

Madagaskar

b)

Uroplatus sikorae

Vilde

Alle

Madagaskar

b)

Helodermatidae

Heloderma suspectum

Vilde

Alle

Mexico, USA

b)

Iguanidae

Iguana iguana

Vilde

Alle

El Salvador

b)

Scincidae

Corucia zebrata

Vilde

Alle

Salomonøerne

b)

Varanidae

Varanus beccarii

Vilde

Alle

Indonesien

b)

Varanus dumerilii

Vilde

Alle

Indonesien

b)

Varanus exanthematicus

Vilde

Alle

Benin, Togo

b)

Opdrættede

Alle

Benin

b)

Opdrættede

Længde over 35 cm

Togo

b)

Varanus jobiensis (synonym V. karlschmidti)

Vilde

Alle

Indonesien

b)

Varanus niloticus

Vilde

Alle

Benin, Burundi, Mozambique, Togo

b)

Opdrættede

Alle

Benin, Togo

b)

Varanus ornatus

Vilde

Alle

Togo

b)

Opdrættede

Alle

Togo

b)

Varanus salvadorii

Vilde

Alle

Indonesien

b)

Varanus salvator

Vilde

Alle

Kina, Indien, Singapore

b)

SERPENTES

Boidae

Boa constrictor

Vilde

Alle

El Salvador, Honduras

b)

Calabaria reinhardtii

Vilde

Alle

Togo

b)

Opdrættede

Alle

Benin, Togo

b)

Eunectes murinus

Vilde

Alle

Paraguay

b)

Elapidae

Naja atra

Vilde

Alle

Laos

b)

Naja kaouthia

Vilde

Alle

Laos

b)

Naja siamensis

Vilde

Alle

Laos

b)

Pythonidae

Liasis fuscus

Vilde

Alle

Indonesien

b)

Morelia boeleni

Vilde

Alle

Indonesien

b)

Python molurus

Vilde

Alle

Kina

b)

Python natalensis

Opdrættede

Alle

Mozambique

b)

Python regius

Vilde

Alle

Benin, Guinea

b)

Python reticulatus

Vilde

Alle

Indien, Malaysia (halvøen), Singapore

b)

Python sebae

Vilde

Alle

Mauretanien

b)

TESTUDINES

Emydidae

Chrysemys picta

Alle

Live

Alle

(d)

Trachemys scripta elegans

Alle

Live

Alle

(d)

Geoemydidae

Batagur borneoensis

Vilde

Alle

Alle

b)

Cuora amboinensis

Vilde

Alle

Indonesien, Malaysia, Vietnam

b)

Cuora galbinifrons

Vilde

Alle

Kina, Laos, Vietnam

b)

Heosemys spinosa

Vilde

Alle

Indonesien

b)

Leucocephalon yuwonoi

Vilde

Alle

Indonesien

b)

Malayemys subtrijuga

Vilde

Alle

Indonesien

b)

Notochelys platynota

Vilde

Alle

Indonesien

b)

Siebenrockiella crassicollis

Vilde

Alle

Indonesien

b)

Podocnemididae

Erymnochelys madagascariensis

Vilde

Alle

Madagaskar

b)

Peltocephalus dumerilianus

Vilde

Alle

Guyana

b)

Podocnemis lewyana

Vilde

Alle

Alle

b)

Podocnemis unifilis

Vilde

Alle

Surinam

b)

Testudinidae

Aldabrachelys gigantea

Vilde

Alle

Seychellerne

b)

Chelonoidis denticulata

Vilde

Alle

Bolivia, Ecuador

b)

Geochelone elegans

Vilde

Alle

Pakistan

b)

Geochelone platynota

Vilde

Alle

Myanmar

b)

Geochelone sulcata

Opdrættede

Alle

Benin, Togo

b)

Gopherus agassizii

Vilde

Alle

Alle

b)

Gopherus berlandieri

Vilde

Alle

Alle

b)

Indotestudo elongata

Vilde

Alle

Bangladesh, Kina, India

b)

Indotestudo forstenii

Vilde

Alle

Alle

b)

Indotestudo travancorica

Vilde

Alle

Alle

b)

Kinixys belliana

Vilde

Alle

Mozambique

b)

Opdrættede

Alle

Benin

b)

Kinixys homeana

Vilde

Alle

Benin, Togo

b)

Opdrættede

Alle

Benin

b)

Kinixys spekii

Vilde

Alle

Mozambique

b)

Manouria emys

Vilde

Alle

Indonesien

b)

Manouria impressa

Vilde

Alle

Vietnam

b)

Stigmochelys pardalis

Vilde

Alle

Den Demokratiske Republik Congo, Mozambique, Uganda

b)

Opdrættede

Alle

Mozambique, Zambia

b)

Oprindelse »F« (1)

Alle

Zambia

b)

Testudo horsfieldii

Vilde

Alle

Kasakhstan

b)

Trionychidae

Amyda cartilaginea

Vilde

Alle

Indonesien

b)

Chitra chitra

Vilde

Alle

Malaysia

b)

Pelochelys cantorii

Vilde

Alle

Indonesien

b)

AMPHIBIA

ANURA

Dendrobatidae

Cryptophyllobates azureiventris

Vilde

Alle

Peru

b)

Dendrobates variabilis

Vilde

Alle

Peru

b)

Dendrobates ventrimaculatus

Vilde

Alle

Peru

b)

Mantellidae

Mantella aurantiaca

Vilde

Alle

Madagaskar

b)

Mantella bernhardi

Vilde

Alle

Madagaskar

b)

Mantella crocea

Vilde

Alle

Madagaskar

b)

Mantella expectata

Vilde

Alle

Madagaskar

b)

Mantella milotympanum (syn. M. aurantiaca milotympanum)

Vilde

Alle

Madagaskar

b)

Mantella viridis

Vilde

Alle

Madagaskar

b)

Microhylidae

Scaphiophryne gottlebei

Vilde

Alle

Madagaskar

b)

Ranidae

Conraua goliath

Vilde

Alle

Cameroun

b)

Rana catesbeiana

Alle

Live

Alle

d)

ACTINOPTERYGII

PERCIFORMES

Labridae

Cheilinus undulatus

Vilde

Alle

Indonesien

b)

SYNGNATHIFORMES

Syngnathidae

Hippocampus barbouri

Vilde

Alle

Indonesien

b)

Hippocampus comes

Vilde

Alle

Indonesien

b)

Hippocampus histrix

Vilde

Alle

Indonesien

b)

Hippocampus kelloggi

Vilde

Alle

Indonesien

b)

Hippocampus kuda

Vilde

Alle

Indonesien, Vietnam

b)

Hippocampus spinosissimus

Vilde

Alle

Indonesien

b)

ARTHROPODA

ARACHNIDA

ARANEAE

Theraphosidae

Brachypelma albopilosum

Vilde

Alle

Nicaragua

b)

SCORPIONES

Scorpionidae

Pandinus imperator

Opdrættede

Alle

Benin

b)

INSECTA

LEPIDOPTERA

Papilionidae

Ornithoptera croesus

Vilde

Alle

Indonesien

b)

Ornithoptera urvillianus

Vilde

Alle

Salomonøerne

b)

Opdrættede

Alle

Salomonøerne

b)

Ornithoptera victoriae

Vilde

Alle

Salomonøerne

b)

Opdrættede

Alle

Salomonøerne

b)

MOLLUSCA

BIVALVIA

MESOGASTROPODA

Strombidae

Strombus gigas

Vilde

Alle

Grenada, Haiti

b)

VENEROIDA

Tridacnidae

Hippopus hippopus

Vilde

Alle

Ny Kaledonien, Tonga, Vanuatu, Vietnam

b)

Tridacna crocea

Vilde

Alle

Fiji, Tonga, Vanuatu, Vietnam

b)

Tridacna derasa

Vilde

Alle

Fiji, Ny Kaledonien, Philippines, Palau, Tonga, Vanuatu, Vietnam

b)

Tridacna gigas

Vilde

Alle

Fiji, Marshalløerne, Mikronesien, Palau, Papua Ny Guinea, Salomonøerne, Tonga, Vanuatu, Vietnam

b)

Tridacna maxima

Vilde

Alle

Mikronesien, Fiji, Marshalløerne, Mozambique, Ny Kaledonien, Tonga, Vanuatu, Vietnam

b)

Tridacna rosewateri

Vilde

Alle

Mozambique

b)

Tridacna squamosa

Vilde

Alle

Fiji, Mozambique, Ny Kaledonien, Tonga, Vanuatu, Vietnam

b)

Tridacna tevoroa

Vilde

Alle

Tonga

b)

CNIDARIA

HELIOPORACEA

Helioporidae

Heliopora coerulea

Vilde

Alle

Salomonøerne

b)

SCLERACTINIA

Agariciidae

Agaricia agaricites

Vilde

Alle

Haiti

b)

Caryophylliidae

Catalaphyllia jardinei

Vilde

Alle bortset fra enheder opdrættet på kunstige substrater i havet

Indonesien

b)

Catalaphyllia jardinei

Vilde

Alle

Salomonøerne

b)

Euphyllia cristata

Vilde

Alle bortset fra enheder opdrættet på kunstige substrater i havet

Indonesien

b)

Euphyllia divisa

Vilde

Alle bortset fra enheder opdrættet på kunstige substrater i havet

Indonesien

b)

Euphyllia fimbriata

Vilde

Alle bortset fra enheder opdrættet på kunstige substrater i havet

Indonesien

b)

Plerogyra spp.

Vilde

Alle bortset fra enheder opdrættet på kunstige substrater i havet

Indonesien

b)

Faviidae

Favites halicora

Vilde

Alle

Tonga

b)

Platygyra sinensis

Vilde

Alle

Tonga

b)

Merulinidae

Hydnophora microconos

Vilde

Alle bortset fra enheder opdrættet på kunstige substrater i havet

Indonesien

b)

Mussidae

Acanthastrea hemprichii

Vilde

Alle

Tonga

b)

Blastomussa spp.

Vilde

Alle bortset fra enheder opdrættet på kunstige substrater i havet

Indonesien

b)

Cynarina lacrymalis

Vilde

Alle bortset fra enheder opdrættet på kunstige substrater i havet

Indonesien

b)

Scolymia vitiensis

Vilde

Alle

Tonga

b)

Scolymia vitiensis

Vilde

Alle bortset fra enheder opdrættet på kunstige substrater i havet

Indonesien

b)

Pocilloporidae

Seriatopora stellata

Vilde

Alle

Indonesien

b)

Trachyphylliidae

Trachyphyllia geoffroyi

Vilde

Alle

Fiji

b)

Trachyphyllia geoffroyi

Vilde

Alle bortset fra enheder opdrættet på kunstige substrater i havet

Indonesien

b)

FLORA

Amaryllidaceae

Galanthus nivalis

Vilde

Alle

Bosnien-Hercegovina, Schweiz, Ukraine

b)

Apocynaceae

Pachypodium inopinatum

Vilde

Alle

Madagaskar

b)

Pachypodium rosulatum

Vilde

Alle

Madagaskar

b)

Pachypodium rutenbergianum ssp. sofiense

Vilde

Alle

Madagaskar

b)

Cycadaceae

Cycadaceae spp.

Vilde

Alle

Madagaskar, Mozambique, Vietnam

b)

Euphorbiaceae

Euphorbia ankarensis

Vilde

Alle

Madagaskar

b)

Euphorbia banae

Vilde

Alle

Madagaskar

b)

Euphorbia berorohae

Vilde

Alle

Madagaskar

b)

Euphorbia bongolavensis

Vilde

Alle

Madagaskar

b)

Euphorbia bulbispina

Vilde

Alle

Madagaskar

b)

Euphorbia duranii

Vilde

Alle

Madagaskar

b)

Euphorbia fiananantsoae

Vilde

Alle

Madagaskar

b)

Euphorbia guillauminiana

Vilde

Alle

Madagaskar

b)

Euphorbia iharanae

Vilde

Alle

Madagaskar

b)

Euphorbia kondoi

Vilde

Alle

Madagaskar

b)

Euphorbia labatii

Vilde

Alle

Madagaskar

b)

Euphorbia lophogona

Vilde

Alle

Madagaskar

b)

Euphorbia millotii

Vilde

Alle

Madagaskar

b)

Euphorbia neohumbertii

Vilde

Alle

Madagaskar

b)

Euphorbia pachypodoides

Vilde

Alle

Madagaskar

b)

Euphorbia razafindratsirae

Vilde

Alle

Madagaskar

b)

Euphorbia suzannae-manieri

Vilde

Alle

Madagaskar

b)

Euphorbia waringiae

Vilde

Alle

Madagaskar

b)

Orchidaceae

Anacamptis pyramidalis

Vilde

Alle

Schweiz, Tyrkiet

b)

Barlia robertiana

Vilde

Alle

Tyrkiet

b)

Cephalanthera rubra

Vilde

Alle

Norge

b)

Cypripedium japonicum

Vilde

Alle

Kina, Nordkorea, Japan, Sydkorea

b)

Cypripedium macranthos

Vilde

Alle

Sydkorea, Rusland

b)

Cypripedium margaritaceum

Vilde

Alle

Kina

b)

Cypripedium micranthum

Vilde

Alle

Kina

b)

Dactylorhiza latifolia

Vilde

Alle

Norge

b)

Dactylorhiza romana

Vilde

Alle

Tyrkiet

b)

Dactylorhiza russowii

Vilde

Alle

Norge

b)

Dactylorhiza traunsteineri

Vilde

Alle

Liechtenstein

b)

Dendrobium bellatulum

Vilde

Alle

Vietnam

b)

Dendrobium nobile

Vilde

Alle

Laos

b)

Dendrobium wardianum

Vilde

Alle

Vietnam

b)

Himantoglossum hircinum

Vilde

Alle

Switzerland

b)

Nigritella nigra

Vilde

Alle

Norge

b)

Ophrys holoserica

Vilde

Alle

Tyrkiet

b)

Ophrys insectifera

Vilde

Alle

Liechtenstein, Norge,

b)

Ophrys pallida

Vilde

Alle

Algeriet

b)

Ophrys sphegodes

Vilde

Alle

Schweiz

b)

Ophrys tenthredinifera

Vilde

Alle

Tyrkiet

b)

Ophrys umbilicata

Vilde

Alle

Tyrkiet

b)

Orchis coriophora

Vilde

Alle

Rusland, Schweiz

b)

Orchis italica

Vilde

Alle

Tyrkiet

b)

Orchis laxiflora

Vilde

Alle

Schweiz

b)

Orchis mascula

Vilde/Opdrættede

Alle

Albanien

b)

Orchis morio

Vilde

Alle

Tyrkiet

b)

Orchis pallens

Vilde

Alle

Rusland

b)

Orchis provincialis

Vilde

Alle

Schweiz

b)

Orchis punctulata

Vilde

Alle

Tyrkiet

b)

Orchis purpurea

Vilde

Alle

Schweiz, Tyrkiet

b)

Orchis simia

Vilde

Alle

Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Schweiz, Tyrkiet

b)

Orchis tridentata

Vilde

Alle

Tyrkiet

b)

Orchis ustulata

Vilde

Alle

Rusland

b)

Phalaenopsis parishii

Vilde

Alle

Vietnam

b)

Serapias cordigera

Vilde

Alle

Tyrkiet

b)

Serapias parviflora

Vilde

Alle

Tyrkiet

b)

Serapias vomeracea

Vilde

Alle

Schweiz, Tyrkiet

b)

Spiranthes spiralis

Vilde

Alle

Liechtenstein, Schweiz

b)

Primulaceae

Cyclamen intaminatum

Vilde

Alle

Tyrkiet

b)

Cyclamen mirabile

Vilde

Alle

Tyrkiet

b)

Cyclamen pseudibericum

Vilde

Alle

Tyrkiet

b)

Cyclamen trochopteranthum

Vilde

Alle

Tyrkiet

b)

Stangeriaceae

Stangeriaceae spp.

Vilde

Alle

Madagaskar, Mozambique, Vietnam

b)

Zamiaceae

Zamiaceae spp.

Vilde

Alle

Madagaskar, Mozambique, Vietnam

b)


(1)  Dyr født i fangenskab, men som ikke opfylder kriterierne i kapitel XIII i forordning (EF) nr. 865/2006, samt dele og produkter fremstillet heraf.


6.11.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 290/22


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. 998/2010

af 5. november 2010

om godkendelse af Enterococcus faecium DSM 7134 som tilsætningsstof til foder til slagtekyllinger (indehaver af godkendelsen er Lactosan GmbH & Co KG)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (1), særlig artikel 9, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 1831/2003 indeholder bestemmelser om godkendelse af fodertilsætningsstoffer og om grundlaget og procedurerne for udstedelse af en sådan godkendelse.

(2)

Der er i overensstemmelse med artikel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 indgivet en ansøgning om godkendelse af det i bilaget til nærværende forordning opførte præparat. Ansøgningen var vedlagt de oplysninger og dokumenter, der kræves i henhold til artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1831/2003.

(3)

Ansøgningen vedrører godkendelse i kategorien »zootekniske tilsætningsstoffer« af Enterococcus faecium DSM 7134 som tilsætningsstof til foder til slagtekyllinger.

(4)

Enterococcus faecium DSM 7134 blev ved Kommissionens forordning (EF) nr. 538/2007 (2) tilladt anvendt til slagtesvin, blev ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1521/2007 (3) tilladt anvendt til søer og blev ved Kommissionens forordning (EF) nr. 521/2005 (4) tilladt anvendt midlertidigt i fire år til slagtekyllinger

(5)

Der er fremlagt nye oplysninger til støtte for en ansøgning om tilladelse til at anvende præparatet til slagtekyllinger. Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) konkluderede i sin udtalelse af 27. maj 2010 (5), at Enterococcus faecium DSM 7134 ikke har skadelige virkninger på dyrs eller menneskers sundhed eller på miljøet i forbindelse med de påtænkte anvendelsesformål, og at præparatet kan være effektivt til at forbedre de zootekniske parametre, når det gives i foder til målarterne. EFSA mener ikke, at der er behov for særlige krav om overvågning efter markedsføringen. EFSA gennemgik i sin udtalelse ligeledes den rapport om analysemetoden for fodertilsætningsstoffet, der blev forelagt af det i henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 oprettede EF-referencelaboratorium.

(6)

Vurderingen af Enterococcus faecium DSM 7134 viser, at betingelserne for godkendelse, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er opfyldt. Derfor bør anvendelsen af dette præparat godkendes som anført i bilaget til nærværende forordning.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Det i bilaget opførte præparat, der tilhører tilsætningsstofkategorien »zootekniske tilsætningsstoffer« og den funktionelle gruppe »tarmflorastabilisatorer«, tillades anvendt som fodertilsætningsstof på de betingelser, der er fastsat i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. november 2010.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29.

(2)  EUT L 128 af 16.5.2007, s. 16.

(3)  EUT L 335 af 20.12.2007, s. 24.

(4)  EUT L 84 af 2.4.2005, s. 3.

(5)  EFSA Journal (2010) 8(6):1636.


BILAG

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer

Navn på indehaveren af godkendelsen

Tilsætningsstof

Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode

Dyreart eller -kategori

Maksimumsalder

Minimumsindhold

Maksimumsindhold

Andre bestemmelser

Godkendelse gyldig til

CFU/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %

Kategori: zootekniske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: tarmflorastabilisatorer.

4b1841

Lactosan

GmbH & Co KG

Enterococcus faecium

DSM 7134

 

Tilsætningsstoffets sammensætning

Præparat af Enterococcus faecium DSM 7134, der indeholder mindst:

 

Pulver: 1 × 1010 CFU/g tilsætningsstof

 

Granulater (mikroindkapslede): 1 × 1010 CFU/g tilsætningsstof

 

Aktivstoffets karakteristika

Enterococcus faecium DSM 7134

 

Analysemetode  (1):

 

Tælling ved pladespredningsmetoden under anvendelse af galdeesculinazidagar.

 

Identifikation: PFG-elektroforese (pulsed field gel electrophoresis)

Slagtekyllinger

5 × 108

1.

I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet.

2.

Kan bruges i foder, der indeholder de tilladte coccidiostatika diclazuril, halofuginonhydrobromid, robenidinhydrochlorid, decoquinat, lasalocid-A-natrium, maduramicinammonium eller monensinnatrium.

26 november 2020


(1)  Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på EF-referencelaboratoriets hjemmeside: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


6.11.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 290/24


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 999/2010

af 5. november 2010

om godkendelse af 6-fytase (EC 3.1.3.26) produceret af Aspergillus oryzae (DSM 17594) som tilsætningsstof til foder til søer (indehaver af godkendelsen er DSM Nutritional Products Ltd)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (1), særlig artikel 9, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 1831/2003 indeholder bestemmelser om godkendelse af fodertilsætningsstoffer og om grundlaget og procedurerne for udstedelse af en sådan godkendelse.

(2)

Der er i overensstemmelse med artikel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 indgivet en ansøgning om godkendelse af det i bilaget til nærværende forordning opførte præparat. Ansøgningen var vedlagt de oplysninger og dokumenter, der kræves i henhold til artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1831/2003.

(3)

Ansøgningen vedrører godkendelse i tilsætningsstofkategorien »zootekniske tilsætningsstoffer« af en ny anvendelse af præparatet af 6-fytase (EC 3.1.3.26) produceret af Aspergillus oryzae (DSM 17594) som fodertilsætningsstof til søer.

(4)

6-fytase (EC 3.1.3.26) produceret af Aspergillus oryzae (DSM 17594) blev ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1088/2009 (2) tilladt anvendt til fravænnede smågrise, slagtesvin, slagtefjerkræ og æglæggende fjerkræ.

(5)

Der er fremlagt nye oplysninger til støtte for ansøgningen. Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) konkluderede i sin udtalelse af 25. maj 2010 (3), at 6-fytase produceret af Aspergillus oryzae (DSM 17594) ikke har skadelige virkninger på dyrs eller menneskers sundhed eller på miljøet i forbindelse med de påtænkte anvendelsesformål, og at fordøjeligheden af fosfor forbedres gennem anvendelse af stoffet. EFSA mener ikke, at der er behov for særlige krav om overvågning efter markedsføringen. EFSA gennemgik i sin udtalelse ligeledes den rapport om analysemetoden for fodertilsætningsstoffet, der blev forelagt af det i henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 oprettede EF-referencelaboratorium.

(6)

Vurderingen af 6-fytase produceret af Aspergillus oryzae (DSM 17594) viser, at betingelserne for godkendelse, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er opfyldt. Derfor bør anvendelsen af dette præparat godkendes som anført i bilaget til nærværende forordning.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Det i bilaget opførte præparat, der tilhører tilsætningsstofkategorien »zootekniske tilsætningsstoffer« og den funktionelle gruppe »fordøjelighedsfremmende stoffer«, tillades anvendt som fodertilsætningsstof på de betingelser, der er fastsat i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. november 2010.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29.

(2)  EUT L 297 af 13.11.2009, s. 6.

(3)  EFSA Journal 2010, 8(6):1634.


BILAG

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer

Navn på indehaveren af godkendelsen

Tilsætningsstof

Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode

Dyreart eller -kategori

Maksimumsalder

Minimumsindhold

Maksimumsindhold

Andre bestemmelser

Godkendelse gyldig til

Antal enheder aktivstof /kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %

Kategori: zootekniske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: fordøjelighedsfremmende stoffer

4a6

DSM Nutritional Products Ltd repræsenteret ved DSM Nutritional Products Sp. Z o.o.

6-fytase

EC 3.1.3.26

 

Tilsætningsstoffets sammensætning

Præparat af 6-fytase produceret af Aspergillus oryzae (DSM 17594), med en aktivitet på mindst:

 

Coated: 10 000 FYT (1)/g

 

Anden fast form: 50 000 FYT/g

 

Flydende form: 20 000 FYT/g

 

Aktivstoffets karakteristika

6-fytase produceret af Aspergillus oryzae (DSM 17594)

 

Analysemetode  (2)

Kolorimetri baseret på vanadomolybdats reaktion på uorganisk fosfat produceret ved 6-fytases aktion på fytatindeholdende substrat (natriumfytat) ved pH 5,5 og 37 °C, kvantificeret ved hjælp af en standardkurve over uorganisk fosfat.

Søer

1 500 FYT

1.

I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet.

2.

Til brug i foder med indhold af fytinbundet fosfor på over 0,23 %.

3.

Sikkerhedsforanstaltninger: Åndedrætsværn, sikkerhedsbriller og handsker skal bæres under håndteringen.

26. november 2020


(1)  1 FYT er den mængde enzym, der frigiver 1 μmol uorganisk fosfat fra natriumfytat pr. minut ved reaktionsbetingelser med en fytatkoncentration på 5,0 mM ved pH 5,5 og en temperatur på 37 °C under 30 minutters inkubation.

(2)  Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på EF-referencelaboratoriets hjemmeside: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


6.11.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 290/26


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1000/2010

af 3. november 2010

om fravigelse af forordning (EF) nr. 2402/96, (EF) nr. 2058/96, (EF) nr. 2305/2003, (EF) nr. 969/2006, (EF) nr. 1918/2006, (EF) nr. 1964/2006, (EF) nr. 27/2008, (EF) nr. 1067/2008 og (EF) nr. 828/2009, for så vidt angår datoerne for indgivelse af ansøgninger om og udstedelse af importlicenser i 2011 under toldkontingenter for søde kartofler, maniokstivelse, maniok, korn, ris, sukker og olivenolie, og om fravigelse af forordning (EF) nr. 382/2008, (EF) nr. 1518/2003, (EF) nr. 596/2004, (EF) nr. 633/2004 og (EF) nr. 951/2006, for så vidt angår datoerne for udstedelse af eksportlicenser i 2011 for oksekød, svinekød, æg, fjerkrækød og sukker og isoglucose uden for kvote

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets afgørelse 96/317/EF af 13. maj 1996 om godkendelse af resultaterne af forhandlingerne med Thailand i henhold til artikel XXIII i GATT (1), særlig artikel 3,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1095/96 af 18. juni 1996 om iværksættelse af indrømmelserne i liste CXL, der blev udarbejdet efter afslutningen af forhandlingerne i forbindelse med artikel XXIV, stk. 6, i GATT (2), særlig artikel 1, stk. 1,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (3), særlig artikel 61, artikel 144, stk. 1, artikel 148, artikel 156 og artikel 161, stk. 3, sammenholdt med artikel 4,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1528/2007 af 20. december 2007 om anvendelse af de ordninger for varer med oprindelse i bestemte lande i gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS), der er fastlagt i aftaler om indgåelse af økonomiske partnerskabsaftaler eller i aftaler, som fører til indgåelse af økonomiske partnerskabsaftaler (4), særlig artikel 9, stk. 5,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 732/2008 af 22. juli 2008 om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer for perioden 1. januar 2009 til 31. december 2011 og om ændring af forordning (EF) nr. 552/97, (EF) nr. 1933/2006 og af Kommissionens forordning (EF) nr. 1100/2006 og (EF) nr. 964/2007 (5), særlig artikel 11, stk. 7, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EF) nr. 2402/96 af 17. december 1996 om åbning og forvaltning af visse årlige toldkontingenter for søde kartofler og maniokstivelse (6) fastsætter særlige bestemmelser for indgivelse af ansøgninger om og udstedelse af importlicenser for dels søde kartofler under kontingent 09.4013 og 09.4014, dels maniokstivelse under kontingent 09.4064 og 09.4065.

(2)

Kommissionens forordning (EF) nr. 27/2008 af 15. januar 2008 om åbning og forvaltning af årlige toldkontingenter for produkter henhørende under KN-kode 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 og 0714 90 19 med oprindelse i tredjelande, undtagen Thailand (7), fastsætter særlige bestemmelser for indgivelse af ansøgninger om og udstedelse af importlicenser for de produkter, den vedrører, under kontingent 09.4009, 09.4010, 09.4011, 09.4012 og 09.4021.

(3)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1067/2008 af 30. oktober 2008 om åbning og forvaltning af EF-toldkontingenter for import af blød hvede af anden kvalitet end høj kvalitet fra tredjelande og om undtagelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 (8), (EF) nr. 2305/2003 af 29. december 2003 om åbning og forvaltning af EF-toldkontingentet for import af byg fra tredjelande (9) og (EF) nr. 969/2006 af 29. juni 2006 om åbning og forvaltning af et EF-toldkontingent for import af majs fra tredjelande (10) fastsætter særlige bestemmelser for indgivelse af ansøgninger om og udstedelse af importlicenser for henholdsvis blød hvede af anden kvalitet end høj kvalitet under kontingent 09.4123, 09.4124 og 09.4125, for byg under kontingent 09.4126 og for majs under kontingent 09.4131.

(4)

Kommissionens forordning (EF) nr. 2058/96 af 28. oktober 1996 om åbning og forvaltning af et toldkontingent for brudris henhørende under KN-kode 1006 40 00 til fremstilling af tilberedte næringsmidler henhørende under KN-kode 1901 10 (11) og (EF) nr. 1964/2006 af 22. december 2006 om detaljerede regler for åbning og forvaltning af et kontingent for import af ris med oprindelse i Bangladesh i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 3491/90 (12) fastsætter særlige bestemmelser for indgivelse af ansøgninger om og udstedelse af importlicenser for brudris under kontingent 09.4079 og ris med oprindelse i Bangladesh under kontingent 09.4517.

(5)

Kommissionens forordning (EF) nr. 828/2009 af 10. september 2009 om gennemførelsesbestemmelser for produktionsåret 2009/10 til 2014/15 for import og raffinering af sukkerprodukter henhørende under pos. 1701 i forbindelse med præferenceaftaler (13) fastsætter særlige bestemmelser for indgivelse af ansøgninger om og udstedelse af importlicenser under kontingent 09.4221, 09.4231 og 09.4241 til 09.4247.

(6)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1918/2006 af 20. december 2006 om åbning og forvaltning af et toldkontingent for olivenolie med oprindelse i Tunesien (14) fastsætter særlige bestemmelser for indgivelse af ansøgninger om og udstedelse af importlicenser for olivenolie under kontingent 09.4032.

(7)

På grund af fri- og helligdagene i 2011 bør forordning (EF) nr. 2402/96, (EF) nr. 2058/96, (EF) nr. 2305/2003, (EF) nr. 969/2006, (EF) nr. 1918/2006, (EF) nr. 1964/2006, (EF) 1067/2008 og (EF) nr. 828/2009 fraviges i visse perioder, for så vidt angår datoerne for indgivelse af importlicensansøgninger og udstedelse af disse licenser, for at de pågældende kontingentmængder kan overholdes.

(8)

I henhold til artikel 12, stk. 1, andet afsnit, i Kommissionens forordning (EF) nr. 382/2008 af 21. april 2008 om gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser for oksekød (15), artikel 3, stk. 3, i Kommissionens forordning (EF) nr. 1518/2003 af 28. august 2003 om gennemførelsesbestemmelser for ordningen med eksportlicenser inden for svinekødssektoren (16), artikel 3, stk. 3, i Kommissionens forordning (EF) nr. 596/2004 af 30. marts 2004 om gennemførelsesbestemmelser for ordningen med eksportlicenser for æg (17) og artikel 3, stk. 3, i Kommissionens forordning (EF) nr. 633/2004 af 30. marts 2004 om gennemførelsesbestemmelser for ordningen med eksportlicenser for fjerkrækød (18) udstedes eksportlicenserne onsdagen efter den uge, hvor licensansøgningen er indgivet, medmindre Kommissionen inden da har truffet en særforanstaltning.

(9)

Ifølge artikel 7d, stk. 1, i Kommissionens forordning (EF) nr. 951/2006 af 30. juni 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006, for så vidt angår handel med tredjelande inden for sukkersektoren (19) udstedes eksportlicenser for sukker og isoglucose uden for kvote fra fredagen efter den uge, hvor licensansøgningen indgivet, medmindre Kommissionen inden da har truffet en særforanstaltning.

(10)

På grund af fri- og helligdagene i 2011 og den uregelmæssige offentliggørelse af Den Europæiske Unions Tidende i forbindelse med de pågældende dage er fristen mellem indgivelse af ansøgningen og udstedelsesdatoen for kort til at sikre god forvaltning af markedet. Fristen bør derfor forlænges.

(11)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1157/2009 (20), der fraviger visse forordninger, for så vidt angår fristerne for indgivelse af ansøgninger om og udstedelse af import- og eksportlicenser i 2010, bør derfor ophæves.

(12)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Søde kartofler

1.   Uanset artikel 3 i forordning (EF) nr. 2402/96 kan der for 2011 ikke indgives ansøgninger om importlicens for søde kartofler under kontingent 09.4013 og 09.4014 før tirsdag den 4. januar 2011 og efter tirsdag den 13. december 2011.

2.   Uanset artikel 8, stk. 1, i forordning (EF) nr. 2402/96 udstedes de importlicenser for søde kartofler, der ansøges om på de i bilag I til nærværende forordning anførte datoer under kontingent 09.4013 og 09.4014, på de i nævnte bilag I anførte datoer med forbehold af de foranstaltninger, der vedtages efter artikel 7, stk. 2, i Kommissionens forordning (EF) nr. 1301/2006 (21).

Artikel 2

Maniokstivelse

1.   Uanset artikel 9, stk. 1, i forordning (EF) nr. 2402/96 kan der for 2011 ikke indgives ansøgninger om importlicens for maniokstivelse under kontingent 09.4064 og 09.4065 før tirsdag den 4. januar 2011 og efter tirsdag den 13. december 2011.

2.   Uanset artikel 13, stk. 1, i forordning (EF) nr. 2402/96 udstedes de importlicenser for maniokstivelse, der ansøges om på de i bilag II til nærværende forordning anførte datoer under kontingent 09.4064 og 09.4065, på de i nævnte bilag II anførte datoer med forbehold af de foranstaltninger, der vedtages efter artikel 7, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1301/2006.

Artikel 3

Maniok

1.   Uanset artikel 8, stk. 1, i forordning (EF) nr. 27/2008 kan der for 2011 ikke indgives ansøgninger om importlicens for maniok under kontingent 09.4009, 09.4010, 09.4011, 09.4012 og 09.4021 før tirsdag den 3. januar 2011 og efter tirsdag den 14. december 2011.

2.   Uanset artikel 8, stk. 4, i forordning (EF) nr. 27/2008 udstedes de importlicenser for maniok, der ansøges om på de i bilag III til nærværende forordning anførte datoer under kontingent 09.4009, 09.4010, 09.4011, 09.4012 og 09.4021, på de i nævnte bilag III anførte datoer med forbehold af de foranstaltninger, der vedtages efter artikel 7, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1301/2006.

Artikel 4

Korn

1.   Uanset artikel 4, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1067/2008 kan der i 2011 ikke indgives ansøgninger om importlicens for blød hvede af anden kvalitet end høj kvalitet under kontingent 09.4123, 09.4124 og 09.4125 efter fredag den 16. december 2011, kl. 13.00 belgisk tid.

2.   Uanset artikel 3, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 2305/2003 kan der i 2011 ikke indgives ansøgninger om importlicens for byg under kontingent 09.4126 efter fredag den 16. december 2011, kl. 13.00 belgisk tid.

3.   Uanset artikel 4, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 969/2006 kan der i 2011 ikke indgives ansøgninger om importlicens for majs under kontingent 09.4131 efter fredag den 16. december 2011, kl. 13.00 belgisk tid.

Artikel 5

Ris

1.   Uanset artikel 2, stk. 1, tredje afsnit, i forordning (EF) nr. 2058/96 kan der i 2011 ikke indgives ansøgninger om importlicens for brudris under kontingent 09.4079 efter fredag den 9. december 2011, kl. 13.00 belgisk tid.

2.   Uanset artikel 4, stk. 3, første afsnit, i forordning (EF) nr. 1964/2006 kan der i 2011 ikke indgives ansøgninger om importlicens for ris med oprindelse i Bangladesh under kontingent 09.4517 efter fredag den 9. december 2011, kl. 13.00 belgisk tid.

Artikel 6

Sukker

Uanset artikel 4, stk. 1, i forordning (EF) nr. 828/2009 kan der i 2011 ikke indgives ansøgninger om importlicens for sukkerprodukter under kontingent 09.4221, 09.4231 og 09.4241 til 09.4247 efter fredag den 16. december 2011, kl. 13.00 belgisk tid, og indtil fredag den 30. december 2011, kl. 13.00 belgisk tid

Artikel 7

Olivenolie

Uanset artikel 3, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1918/2006 udstedes de importlicenser for olivenolie, der ansøges om i de i bilag IV til nærværende forordning nævnte perioder, på de tilsvarende datoer, som er anført i samme bilag, med forbehold af de foranstaltninger, der vedtages efter artikel 7, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1301/2006

Artikel 8

Licens for eksport af oksekød, svinekød, æg og fjerkrækød med restitution

Uanset artikel 12, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 382/2008, artikel 3, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1518/2003, artikel 3, stk. 3, i forordning (EF) nr. 596/2004 og artikel 3, stk. 3, i forordning (EF) nr. 633/2004 udstedes de eksportlicenser, som der er ansøgt om i de perioder, der er nævnt i bilag V til nærværende forordning, på de tilsvarende datoer, som er anført i samme bilag.

Undtagelsesbestemmelsen i stk. 1 gælder kun, hvis der ikke inden udstedelsesdatoerne er truffet særforanstaltninger som nævnt i artikel 12, stk. 2 og 3, i forordning (EF) nr. 382/2008, artikel 3, stk. 4 og 4a, i forordning (EF) nr. 1518/2003, artikel 3, stk. 4 og 4a, i forordning (EF) nr. 596/2004 og artikel 3, stk. 4 og 4a, i forordning (EF) nr. 633/2004.

Artikel 9

Sukker og isoglucose uden for kvote

Uanset artikel 7d, stk. 1, i forordning (EF) nr. 951/2006 udstedes de eksportlicenser for sukker og isoglucose uden for kvote, som der er ansøgt om i de perioder, der er nævnt i bilag VI til nærværende forordning, på de tilsvarende datoer, som er anført i samme bilag.

Undtagelsesbestemmelsen i stk. 1 gælder kun, hvis der ikke inden udstedelsesdatoerne er truffet særforanstaltninger som nævnt i artikel 9, stk. 1 og 2, i forordning (EF) nr. 951/2006.

Artikel 10

Forordning (EF) nr. 1157/2009 ophæves med virkning fra den 31. december 2010.

Artikel 11

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den udløber den 31. december 2011.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. november 2010.

På Kommissionens vegne For formanden

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 122 af 22.5.1996, s. 15.

(2)  EFT L 146 af 20.6.1996, s. 1.

(3)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(4)  EUT L 348 af 31.12.2007, s. 1.

(5)  EUT L 211 af 6.8.2008, s. 1.

(6)  EFT L 327 af 18.12.1996, s. 14.

(7)  EUT L 13 af 16.1.2008, s. 3.

(8)  EUT L 290 af 31.10.2008, s. 3.

(9)  EUT L 342 af 30.12.2003, s. 7.

(10)  EUT L 176 af 30.6.2006, s. 44.

(11)  EFT L 276 af 29.10.1996, s. 7.

(12)  EUT L 408 af 30.12.2006, s. 19.

(13)  EUT L 240 af 11.9.2009, s. 14.

(14)  EUT L 365 af 21.12.2006, s. 84.

(15)  EUT L 115 af 29.4.2008, s. 10.

(16)  EUT L 217 af 29.8.2003, s. 35.

(17)  EUT L 94 af 31.3.2004, s. 33.

(18)  EUT L 100 af 6.4.2004, s. 8.

(19)  EUT L 178 af 1.7.2006, s. 24.

(20)  EUT L 313 af 28.11.2009, s. 60.

(21)  EUT L 238 af 1.9.2006, s. 13.


BILAG I

Udstedelse af importlicenser for søde kartofler under kontingent 09.4013 og 09.4014 for visse perioder af 2011

Dato for indgivelse af ansøgninger

Dato for udstedelse af licenser

tirsdag den 19. april 2011

fredag den 29. april 2011

tirsdag den 3. maj 2011

onsdag den 11. maj 2011

tirsdag den 31. maj 2011

torsdag den 9. juni 2011

tirsdag den 19. juli 2011

onsdag den 27. juli 2011

tirsdag den 9. august 2011

onsdag den 17. august 2011

tirsdag den 25. oktober 2011

torsdag den 3. november 2011


BILAG II

Udstedelse af importlicenser for maniokstivelse under kontingent 09.4064 og 09.4065 for visse perioder af 2011

Dato for indgivelse af ansøgninger

Dato for udstedelse af licenser

tirsdag den 19. april 2011

fredag den 29. april 2011

tirsdag den 3. maj 2011

onsdag den 11. maj 2011

tirsdag den 31. maj 2011

torsdag den 9. juni 2011

tirsdag den 19. juli 2011

onsdag den 27. juli 2011

tirsdag den 9. august 2011

onsdag den 17. august 2011

tirsdag den 25. oktober 2011

torsdag den 3. november 2011


BILAG III

Udstedelse af importlicenser for maniok under kontingent 09.4009, 09.4010, 09.4011, 09.4012 og 09.4021 for visse perioder af 2011

Dato for indgivelse af ansøgninger

Dato for udstedelse af licenser

mandag den 18., tirsdag den 19. og onsdag den 20. april 2011

fredag den 29. april 2011

mandag den 2., tirsdag den 3. og onsdag den 4. maj 2011

onsdag den 11. maj 2011

mandag den 30. maj, tirsdag den 31. maj og onsdag den 1. juni 2011

torsdag den 9. juni 2011

mandag den 18., tirsdag den 19. og onsdag den 20. juli 2011

onsdag den 27. juli 2011

mandag den 8., tirsdag den 9. og onsdag den 10. august 2011

onsdag den 17. august 2011

mandag den 24., tirsdag den 25. og onsdag den 26. oktober 2011

torsdag den 3. november 2011


BILAG IV

Periode for indgivelse af ansøgninger om eksportlicens for olivenolie

Udstedelsesdato

mandag den 18. eller tirsdag den 19. april 2011

fredag den 29. april 2011

mandag den 2. eller tirsdag den 3. maj 2011

onsdag den 11. maj 2011

mandag den 30. eller tirsdag den 31. maj 2011

torsdag den 9. juni 2011

mandag den 18. eller tirsdag den 19. juli 2011

onsdag den 27. juli 2011

mandag den 8. eller tirsdag den 9. august 2011

onsdag den 17. august 2011

mandag den 24. eller tirsdag den 25. oktober 2011

torsdag den 3. november 2011


BILAG V

Periode for indgivelse af ansøgninger om eksportlicens for oksekød, svinekød, æg og fjerkrækød

Udstedelsesdato

18.-22. april 2011

28. april 2011

2.-6. maj 2011

12. maj 2011

6.-10. juni 2011

16. juni 2011

8.-12. august 2011

18. august 2011

24.-28. oktober 2011

4. november 2011

19.-30. december 2011

5. januar 2012


BILAG VI

Periode for indgivelse af ansøgninger om eksportlicens for sukker og isoglucose uden for kvote

Udstedelsesdato

24.-28. oktober 2011

8. november 2011

19.-23. december 2011

6. januar 2012


6.11.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 290/33


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1001/2010

af 5. november 2010

om 138. ændring af Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Usama bin Laden, Al-Qaida-organisationen og Taliban

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 af 27. maj 2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Usama bin Laden, Al-Qaida-organisationen og Taliban, og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 467/2001 om forbud mod udførsel af visse varer og tjenesteydelser til Afghanistan, om styrkelse af flyveforbuddet og om udvidelse af indefrysningen af midler og andre økonomiske ressourcer over for Taliban i Afghanistan (1), særlig artikel 7, stk. 1, litra a), og artikel 7a, stk. 5 (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 indeholder en liste over de personer, grupper og enheder, der ifølge forordningen er omfattet af indefrysningen af pengemidler og økonomiske ressourcer.

(2)

Sanktionskomitéen under FN’s Sikkerhedsråd besluttede den 20. oktober 2010 at tilføje to fysiske personer til listen over de personer, grupper og enheder, over for hvem indefrysningen af pengemidler og økonomiske ressourcer skal gælde, og at ændre elleve punkter på listen.

(3)

Bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 bør derfor ajourføres i overensstemmelse hermed.

(4)

For at sikre, at de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er effektive, bør denne forordning træde i kraft straks —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 ændres som angivet i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. november 2010.

For Kommissionen På formandens vegne

Karel KOVANDA

Fungerende Generaldirektør for eksterne forbindelser


(1)  EFT L 139 af 29.5.2002, s. 9.

(2)  Artikel 7a blev indsat ved forordning (EU) nr. 1286/2009 (EUT L 346 af 23.12.2009, s. 42).


BILAG

I bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 foretages følgende ændringer:

(1)

Følgende punkter indsættes under overskriften »Fysiske personer«:

(a)

»Hakimullah Mehsud (alias a) Hakeemullah Mehsud, b) Zulfiqar). Fødselsdato: omkring 1979. Fødselssted: Pakistan. Nationalitet: Pakistansk. Andre oplysninger: a) Angiveligt født i Sydwaziristan, Pakistan; b) Menes at være bosat i Pakistan; c) Leder af Tehrik-i-Taliban Pakistan, en organisation, som har base i stammeområderne langs grænsen mellem Afghanistan og Pakistan. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 21.10.2010.«

(b)

»Wali Ur Rehman. Fødselsdato: omkring 1970. Fødselssted: Pakistan. Nationalitet: Pakistansk. Andre oplysninger: a) Angiveligt født i Sydwaziristan, Pakistan; b) Menes at være bosat i Pakistan; c) Emir af Tehrik-i-Taliban for Sydvestwaziristans Agentur, føderalt forvaltede stammeområder, Pakistan. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 21.10.2010.«

(2)

Punktet »Ahmed Khalfan Ghailani (alias a) Ahmad, Abu Bakr, b) Ahmed, Abubakar, c) Ahmed, Abubakar K., d) Ahmed, Abubakar Khalfan, e) Ahmed, Abubakary K., f) Ahmed, Ahmed Khalfan, g) Ali, Ahmed Khalfan, h) Ghailani, Abubakary Khalfan Ahmed, i) Ghailani, Ahmed, j) Ghilani, Ahmad Khalafan, k) Hussein, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah, l) Khalfan, Ahmed, m) Mohammed, Shariff Omar, n) Haytham al-Kini, o) Ahmed The Tanzanian, p) Foopie, q) Fupi, r) Ahmed, A, s) Al Tanzani, Ahmad, t) Bakr, Abu, u) Khabar, Abu). Fødselsdato: a) 14.3.1974, b) 13.4.1974, c) 14.4.1974, d) 1.8.1970. Fødested: Zanzibar, Tanzania. Nationalitet: Tanzanisk. Andre oplysninger: anholdt i juli 2004 og har siden juli 2007 været varetægtsfængslet af USA.« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

»Ahmed Khalfan Ghailani (alias a) Ahmad, Abu Bakr, b) Ahmed, Abubakar, c) Ahmed, Abubakar K., d) Ahmed, Abubakar Khalfan, e) Ahmed, Abubakary K., f) Ahmed, Ahmed Khalfan, g) Ali, Ahmed Khalfan, h) Ghailani, Abubakary Khalfan Ahmed, i) Ghailani, Ahmed, j) Ghilani, Ahmad Khalafan, k) Hussein, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah, l) Khalfan, Ahmed, m) Mohammed, Shariff Omar, n) Haytham al-Kini, o) Ahmed The Tanzanian, p) Foopie, q) Fupi, r) Ahmed, A, s) Al Tanzani, Ahmad, t) Bakr, Abu, u) Khabar, Abu). Adresse: USA. Fødselsdato: a) 14.3.1974, b) 13.4.1974, c) 14.4.1974, d) 1.8.1970. Fødested: Zanzibar, Tanzania. Nationalitet: Tanzanisk. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 17.10.2001.«

(3)

Punktet »Khalid Abd Al-Rahman Hamd Al-Fawaz (alias a) Al-Fauwaz, Khaled, b) Al-Fauwaz, Khaled A., c) Al-Fawwaz, Khalid, d) Al Fawwaz, Khalik; e) Al-Fawwaz, Khaled, f) Al Fawwaz, Khaled, g) Khalid Abdulrahman H. Al Fawaz. Adresse: 55 Hawarden Hill, Brooke Road, London NW2 7BR, Det Forenede Kongerige. Fødselsdato: a) 25.8.1962, b) 24.8.1962. Fødested: Kuwait. Nationalitet: saudiarabisk. Pas: 456682 (udstedt den 6.11.1990, udløbet den 13.9.1995). Andre oplysninger: bosiddende i London.« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

»Khalid Abd Al-Rahman Hamd Al-Fawaz (alias a) Al-Fauwaz, Khaled, b) Al-Fauwaz, Khaled A., c) Al-Fawwaz, Khalid, d) Al Fawwaz, Khalik; e) Al-Fawwaz, Khaled, f) Al Fawwaz, Khaled, g) Khalid Abdulrahman H. Al Fawaz). Adresse: London, Det Forenede Kongerige. Fødselsdato: 24.8.1962. Fødested: Kuwait. Nationalitet: Saudiarabisk. Pasnr.: 456682 (udstedt den 6.11.1990, udløbet den 13.9.1995). Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 24.4.2002.«

(4)

Punktet »Mostafa Kamel Mostafa Ibrahim (alias (a) Mustafa Kamel Mustafa, (b) Adam Ramsey Eaman, (c) Kamel Mustapha Mustapha, (d) Mustapha Kamel Mustapha, (e) Abu Hamza, (f) Mostafa Kamel Mostafa, (g) Abu Hamza Al-Masri, (h) Al-Masri, Abu Hamza, (i) Al-Misri, Abu Hamza). Adresse: (a) 9 Aldbourne Road, Shepherds Bush, London W12 OLW, Det Forenede Kongerige; (b) 8 Adie Road, Hammersmith, London W6 OPW, Det Forenede Kongerige. Fødselsdato: 15.4.1958. Fødested: Alexandria, Egypten. Nationalitet: Britisk. Andre oplysninger: Sidder i øjeblikket i fængsel i Det Forenede Kongerige.« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

»Mostafa Kamel Mostafa Ibrahim (alias a) Mustafa Kamel Mustafa, b) Adam Ramsey Eaman, c) Kamel Mustapha Mustapha, d) Mustapha Kamel Mustapha, e) Abu Hamza, f) Mostafa Kamel Mostafa, g) Abu Hamza Al-Masri, h) Al-Masri, Abu Hamza, i) Al-Misri, Abu Hamza). Adresse: a) 9 Aldbourne Road, Shepherds Bush, London W12 OLW, Det Forenede Kongerige; b) 8 Adie Road, Hammersmith, London W6 OPW, Det Forenede Kongerige. Fødselsdato: 15.4.1958. Fødested: Alexandria, Egypten. Nationalitet: Britisk. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 24.4.2002.«

(5)

Punktet »Fethi Ben Al-Rabei Ben Absha Mnasri (alias (a) Fethi Alic, (b) Amor, (c) Omar Abu). Adresse: Birmingham, Det Forenede Kongerige. Fødselsdato: 6.3.1969. Fødested: Baja, Tunesien. Nationalitet: tunesisk. Pasnr.: L497470 (tunesisk pas udstedt den 3.6.1997, som udløb den 2.6.2002). Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 25.6.2003.« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

»Fethi Ben Al-Rabei Ben Absha Mnasri (alias a) Mnasri Fethi ben Rebai, b) Mnasri Fethi ben Rebaj, c) Mnasri Fethi ben al-Rabai, d) Mnasri Fethi ben Rabaj, e) Fethi Alic, f) Amor, g) Omar Abu, h) Omar Tounsi, i) Amar). Adresse: Birmingham, Det Forenede Kongerige. Fødselsdato: a) 6.3.1969, b) 6.3.1963, c) 3.6.1963. Fødested: a) Al-Sanadil Farm, Nafzah, Provinsen Baja, Tunesien; b) Tunesien; c) Algeriet. Nationalitet: Tunesisk. Pasnr.: L497470 (tunesisk pas udstedt den 3.6.1997, som udløb den 2.6.2002). Andre oplysninger: Moderens navn er Fatima Balayish. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 25.6.2003.«

(6)

Punktet »Ahmed Hosni Rarrbo (alias (a) Rarrbo Abdallah, (b) Rarrbo Abdullah). Adresse: Algeriet. Fødselsdato: 12.9.1974. Fødested: Bologhine, Algeriet. Nationalitet: algerisk. Andre oplysninger: blev i januar 2003 idømt 2 år og 4 måneders fængsel i Italien. Han blev den 17. maj 2004 idømt 8 måneders fængsel af appelretten i Italien, (b) har været bosat i Algeriet siden den 31. maj 2006.« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

»Ahmed Hosni Rarrbo (alias a) Rarrbo Abdallah, b) Rarrbo Abdullah, c) Rarrbo Ahmed Hosni). Adresse: Algeriet. Fødselsdato: 12.9.1974. Fødested: a) Bologhine, Algeriet; b) Frankrig. Nationalitet: Algerisk. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 25.6.2003.«

(7)

Punktet »Maxamed Cabdullaah Ciise, (alias (a) Maxamed Cabdullaahi Ciise, (b) Maxammed Cabdullaahi, (c) Cabdullah Mayamed Ciise. Adresse: (a) London, Det Forenede Kongerige (pr. november 2008); (b) Via Quaranta, Milano, Italien (tidligere adresse). Fødselsdato: 8.10.1974. Fødselssted: Kismaayo, Somalia. Nationalitet: Somalisk. Nationalt identitetskort nr.: PX910063D (Det Forenede Kongerige). Andre oplysninger: Opholder sig i Det Forenede Kongerige. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 12.11.2003.« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

»Maxamed Cabdullaah Ciise, (alias a) Maxamed Cabdullaahi Ciise, b) Maxammed Cabdullaahi, c) Cabdullah Mayamed Ciise. Adresse: Somalia. Fødselsdato: 8.10.1974. Fødested: Kismaayo, Somalia. Nationalitet: Somalisk. Nationalt identitetskort nr.: PX910063D (Det Forenede Kongerige). Andre oplysninger: Har opholdt sig i Somalia siden april 2009 efter overførsel fra Det Forende Kongerige. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 12.11.2003.«

(8)

Punktet »Barakat Telecommunications Company Limited (alias BTELCO), Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadishu, Somalia; Kievitlaan 16, 't Veld, Noord-Holland, Nederlandene« under overskriften »Juridiske personer, grupper og enheder« affattes således:

»Barakat Telecommunications Company Limited (alias BTELCO). Adresse: Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadishu, Somalia. Andre oplysninger: Kontoret i Nederlandene har været lukket og opløst siden august 2009. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 9.11.2001.«

(9)

Punktet »Ansar al-Islam (alias (a) Devotees of Islam, (b) Jund al-Islam, (c) Soldiers of Islam, (d) Kurdistan Supporters of Islam, (e) Supporters of Islam in Kurdistan, (f) Followers of Islam in Kurdistan, (g) Kurdish Taliban, (h) Soldiers of God, (i) Ansar al-Sunna Army, (j) Jaish Ansar al-Sunna, (k) Ansar al-Sunna). Andre oplysninger: Lokation: nordlige Irak. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 24.2.2003.« under overskriften »Juridiske personer, grupper og enheder« affattes således:

»Ansar al-Islam (alias a) Devotees of Islam, b) Jund al-Islam, c) Soldiers of Islam, d) Kurdistan Supporters of Islam, e) Supporters of Islam in Kurdistan, f) Followers of Islam in Kurdistan, g) Kurdish Taliban, h) Soldiers of God, i) Ansar al-Sunna Army, j) Jaish Ansar al-Sunna, k) Ansar al-Sunna). Andre oplysninger: Lokaliseret og primært aktiv i Nordirak, men har også en tilstedeværelse i Vest- og Centralirak. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 24.2.2003.«

(10)

Punktet »Meadowbrook Investments Limited. Adresse: 44 Upper Belgrave Road, Clifton, Bristol, BS8 2XN, Det Forenede Kongerige. Andre oplysninger: Registreringsnummer: 05059698« under overskriften »Juridiske personer, grupper og enheder« affattes således:

»Meadowbrook Investments Limited. Adresse: 44 Upper Belgrave Road, Clifton, Bristol, BS8 2XN, Det Forenede Kongerige. Andre oplysninger: a) Registreringsnummer: 05059698; b) Associeret med Mohammed Benhammedi. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 7.2.2006.«

(11)

Punktet »Ozlam Properties Limited. Adresse: 88 Smithdown Road, Liverpool L7 4JQ, Det Forenede Kongerige. Andre oplysninger: Registreringsnummer: 05258730.« under overskriften »Juridiske personer, grupper og enheder« affattes således:

»Ozlam Properties Limited. Adresse: 88 Smithdown Road, Liverpool L7 4JQ, Det Forenede Kongerige. Andre oplysninger: a) Registreringsnummer: 05258730; b) associeret med Mohammed Benhammedi. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 7.2.2006.«

(12)

Punktet »Sara Properties Limited (alias Sara Properties). Adresse: (a) 104 Smithdown Road, Liverpool, Merseyside L7 4JQ, Det Forenede Kongerige (b) 2a Hartington Road, Liverpool L8 OSG, Det Forenede Kongerige. Andre oplysninger: (a) websted: http://www.saraproperties.co.uk, (b) registreringsnummer: 4636613.« affattes således:

»Sara Properties Limited (alias Sara Properties). Adresse: a) 104 Smithdown Road, Liverpool, Merseyside L7 4JQ, Det Forenede Kongerige b) 2a Hartington Road, Liverpool L8 OSG, Det Forenede Kongerige. Andre oplysninger: a) Registreringsnummer: 4636613; b) Associeret med Mohammed Benhammedi. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 7.2.2006.«


6.11.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 290/37


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1002/2010

af 5. november 2010

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1580/2007 af 21. december 2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96, (EF) nr. 2201/96 og (EF) nr. 1182/2007 vedrørende frugt og grøntsager (2), og

ud fra følgende betragtning:

Ved forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes der, på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden, kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XV til nævnte forordning —

VEDTAGET FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 138 i forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 6. november 2010.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. november 2010.

På Kommissionens vegne For formanden

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 350 af 31.12.2007, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

AL

57,0

MA

77,3

MK

42,0

TR

95,0

ZZ

67,8

0707 00 05

EG

161,4

MK

59,4

TR

129,6

ZA

121,6

ZZ

118,0

0709 90 70

MA

60,3

TR

150,5

ZZ

105,4

0805 20 10

MA

67,8

ZA

154,0

ZZ

110,9

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

AR

100,3

HR

59,6

TR

64,7

UY

58,7

ZA

60,7

ZZ

68,8

0805 50 10

AR

70,6

BR

83,8

CL

81,9

TR

73,6

UY

41,2

ZA

76,8

ZZ

71,3

0806 10 10

BR

220,7

TR

146,6

US

239,4

ZA

79,2

ZZ

171,5

0808 10 80

AR

75,7

AU

149,8

CL

84,2

CN

68,6

NZ

115,6

US

118,9

ZA

86,7

ZZ

99,9

0808 20 50

CN

50,6

US

48,2

ZZ

49,4


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


AFGØRELSER

6.11.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 290/39


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 3. november 2010

om kriterier for og foranstaltninger til finansiering af kommercielle demonstrationsprojekter vedrørende miljømæssigt forsvarlig opsamling og geologisk lagring af CO2 og demonstrationsprojekter vedrørende innovative teknologier for vedvarende energi under ordningen for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Unionen oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF

(meddelt under nummer K(2010) 7499)

(2010/670/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Unionen og om ændring af Rådets direktiv 96/61/EF (1), særlig artikel 10a, stk. 8, tredje afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

På mødet i Det Europæiske Råd i juni 2008 anmodedes Kommissionen om så hurtigt som muligt at tage initiativ til en mekanisme, der kan stimulere medlemsstaternes og den private sektors investeringer med henblik på at sikre opførelse og idrifttagning af op til 12 demonstrationsanlæg til opsamling og geologisk lagring af CO2 (CSS) senest i 2015.

(2)

I artikel 10a, stk. 8, i direktiv 2003/87/EF er der fastsat en mekanisme til finansiering af kommercielle demonstrationsprojekter vedrørende miljømæssigt forsvarlig opsamling og geologisk lagring af CO2, i det følgende benævnt »CCS-demonstrationsprojekter«, og demonstrationsprojekter vedrørende innovative teknologier for vedvarende energi, i det følgende benævnt »VE-demonstrationsprojekter«. For at denne mekanisme kan fungere gnidningsløst, må der fastsættes både regler og kriterier for udvælgelse og gennemførelse af sådanne projekter og grundprincipper for monetariseringen af kvoter og for forvaltning af indtægter.

(3)

Den 7. oktober 2009 vedtog Kommissionen en meddelelse »om investering i udviklingen af teknologi med lav CO2-udledning« (2) , hvori der sættes fokus på den rolle, som støtten i henhold til denne afgørelse spiller i gennemførelsen af den strategiske energiteknologiplan for EU (SET-planen) for så vidt angår de nødvendige demonstrationsprojekter.

(4)

Det bør være en forudsætning for støtte i henhold til denne afgørelse, at Kommissionen godkender ethvert statsstøtteelement i det samlede offentlige finansielle bidrag, jf. traktatens artikel 107 og 108, for at sikre, at støtten begrænses til det beløb, der er nødvendigt for at gennemføre og drive projektet, idet der tages hensyn til mulige negative virkninger for konkurrencen. Medlemsstaterne bør derfor meddele Kommissionen al støtte, der involverer statsstøtte i henhold til traktatens artikel 108, stk. 3, så udvælgelsesproceduren i henhold til denne afgørelse kan koordineres med statsstøttevurderingen.

(5)

Støtten i henhold til denne afgørelse indgår ikke EU's generelle budget. Den kan derfor kombineres med finansiering via andre instrumenter, herunder strukturfondene og Samhørighedsfonden samt det europæiske genopretningsprogram for energiområdet. Den kan også kombineres med lånefinansiering bevilget via risikodelingsfaciliteten (RSFF), som Unionen og Den Europæiske Investeringsbank (EIB) har oprettet.

(6)

For at undgå, at medlemsstaterne konkurrerer på støtten, bør støtte i henhold til denne afgørelse fastsættes til 50 % af de relevante omkostninger, medmindre den samlede støtte i henhold til denne afgørelse overstiger grænsen på 15 % af de samlede disponible kvoter, jf. direktiv 2003/87/EF. Støtten bør også kompletteres med en betydelig medfinansiering fra aktørens side. For ikke at give projekter, der finansieres over det europæiske genopretningsprogram for energiområdet, positiv særbehandling bør støtte i henhold til denne afgørelse reduceres med det beløb, der finansieres over genopretningsplanen.

(7)

Målet om at oprette et EU-demonstrationsprogram bestående af de bedst mulige projekter vedrørende en lang række teknologier i geografisk ligeligt fordelte steder på medlemsstaternes områder, i deres eksklusive økonomiske zoner og på deres kontinentalsokler kan ikke nås i tilstrækkelig grad, hvis projekterne udvælges på nationalt plan. Projekter bør derfor udvælges på EU-plan. For at sikre sammenhæng med nationale udvælgelses- og støtteprocedurer bør det være medlemsstaterne, der er ansvarlige for at indsamle støtteansøgninger fra sponsorerne og for at evaluere projekterne på basis af berettigelseskriterierne i denne afgørelse. Eftersom projekter, der støttes i henhold til denne afgørelse, i de fleste tilfælde medfinansieres af medlemsstaterne, bør medlemsstaterne have mulighed for selv at afgøre, hvilke projekter de ønsker at støtte, og hvilke aktørers ansøgninger de ønsker at indsende til EU's udvælgelsesproces. Det er ikke formålet med indsendelse af sådanne ansøgninger at erstatte en statsstøtteanmeldelse i de tilfælde, hvor der indgår statsstøtte i støtten. Medlemsstaternes rolle bør yderligere styrkes, ved at de relevante medlemsstater høres på ny for i givet fald at bekræfte værdien og strukturen af det samlede offentlige finansieringsbidrag, og ved at den foreløbige liste over udvalgte projekter forelægges for Udvalget for Klimaændringer bl.a. om projekternes kvalitet, inden der vedtages tilsagn om støtte.

(8)

På grund af EIB's ekspertise inden for projektudvælgelse og -finansiering har Kommissionen anmodet EIB om at deltage i gennemførelsen af denne afgørelse. EIB har på Kommissionens anmodning indvilliget i at handle på dens vegne og for dens regning ved udførelsen af visse opgaver med hensyn til projektudvælgelse, monetariseringen af kvoter og indtægtsforvaltning. De specifikke vilkår og betingelser for samarbejdet, herunder betaling af EIB, bør fastlægges i en aftale mellem Kommissionen og EIB, som skal godkendes af EIB's beslutningstagende organer. EIB's betaling for at udføre de pågældende opgaver bør komme fra de indtægter, som EIB skaber gennem sin indtægtsforvaltning.

(9)

De disponible indtægter fra de 300 mio. kvoter bør tildeles gennem to ansøgningsrunder, så modne projekter allerede kan modtage støtte i første runde, men hvor der så åbnes mulighed for at justere en eventuel teknisk eller geografisk uligevægt i anden runde. Hvis der er for lidt konkurrence i en specifik projektunderkategori i første runde, bør tilsagn om støtte i den pågældende underkategori udskydes til anden runde, så midlerne omfattet af denne afgørelse kan udnyttes bedst muligt.

(10)

Støtte i henhold til denne afgørelse bør forbeholdes projekter, hvor der anvendes innovative teknologier set i forhold til den aktuelle tekniske viden på de vigtigste delområder inden for de enkelte teknologier. Sådanne teknologier behøver endnu ikke være i handelen, men de bør dog være tilstrækkeligt modne til en demonstration i præ-kommerciel skala. Der skal være rimelig udsigt til, at teknologierne kan demonstreres med succes, idet teknologiske risici ikke kan udelukkes, og den foreslåede demonstrationsskala bør være således, at der ikke kan forventes at opstå nye større problemer ved yderligere opskalering. Teknologierne bør også have et stort potentiale for reproducérbarhed og derfor give gode muligheder for en omkostningseffektiv CO2-reduktion både i EU og globalt. Derfor er det kun projekter, der tilhører specifikke projektkategorier, og som opfylder specifikke krav som fastsat ved denne afgørelse, der bør komme i betragtning til støtte.

(11)

For at sikre teknologisk mangfoldighed bør der ydes støtte til 8 CCS-demonstrationsprojekter (mindst ét og højst tre projekter i hver projektkategori, mindst tre for lagring i kulbrintereservoirer og mindst tre for lagring i saltvandsakvifer) i den første ansøgningsrunde, ligesom der bør ydes støtte til ét projekt i hver VE-projektunderkategori i den første ansøgningsrunde. Hvis der er ressourcer nok, bør der åbnes mulighed for at yde støtte til yderligere projekter, samtidig med at ligevægten mellem CCS-demonstrationsprojekter og VE-demonstrationsprojekter opretholdes. Af hensyn til den geografiske ligevægt bør der desuden ydes støtte til mindst ét og højst tre projekter i samme medlemsstat. Projekter, der skal gennemføres på flere medlemsstaters område, bør i sagens natur ikke begrænses af dette kriterium.

(12)

I princippet er det de projekter, som opfylder kravene om projektantal pr. kategori på den mest omkostningseffektive måde, der bør udvælges.

(13)

For at sikre, at de udvalgte projekter starter driften som planlagt, og at midlerne anvendes effektivt, bør tilsagn om støtte betinges af, at alle relevante nationale tilladelser udstedes efter de relevante betingelser i EU-retten, og at sponsorerne har truffet de endelige investeringsbeslutninger, idet dette i begge tilfælde skal være sket inden udløbet af en vis tidsfrist efter vedtagelse af tilsagn om støtte.

(14)

Medlemsstaterne bør udbetale indtægterne til projekter på basis af juridisk bindende instrumenter. Som fastsat ved direktiv 2003/87/EF bør udbetaling finde sted årligt på basis af den mængde CO2, der oplagres til CCS-demonstrationsprojekter som rapporteret, overvåget og kontrolleret efter direktiv 2003/87/EF, og på basis af den mængde energi, der produceres til VE-projekter. Hvis medlemsstaterne garanterer, at for meget udbetalte beløb vil blive tilbagebetalt, bør der åbnes mulighed for at udbetale en del af eller alle midlerne til et projekt inden idrifttagning. Vidensdeling i forbindelse med et demonstrationsprogram er særdeles vigtig, og derfor bør midler først udbetales, når kravene om vidensdeling er opfyldt.

(15)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Klimaændringer —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel

Genstand

Ved denne afgørelse fastsættes der regler og kriterier for følgende:

1)

udvælgelse af kommercielle demonstrationsprojekter vedrørende miljømæssigt forsvarlig opsamling og geologisk lagring af CO2 (»CCS-demonstrationsprojekter«) og demonstrationsprojekter vedrørende innovative teknologier for vedvarende energi (»VE-demonstrationsprojekter«), jf. direktiv 2003/87/EF

2)

monetariseringen af kvotererne, jf. direktiv 2003/87/EF, til støtte af CCS- og VE-demonstrationsprojekter og forvaltning af indtægterne i forbindelse hermed

3)

udbetaling af indtægter og gennemførelse af CCS- og VE-demonstrationsprojekter.

Denne afgørelse, herunder bestemmelserne om monetariseringen af kvoter, foregriber ikke andre gennemførelsesakter, der udstedes i henhold til direktiv 2003/87/EF.

Artikel 2

Principper

1.   Antallet af kvoter i reserven for nytilkomne, jf. artikel 10a, stk. 8, i direktiv 2003/87/EF, fastsættes til 300 mio.

2.   CCS- og VE-demonstrationsprojekter udvælges til støtte i henhold til denne afgørelse efter to ansøgningsrunder, som Kommissionen arrangerer og stiler til medlemsstaterne, og som omfatter henholdsvis 200 mio. kvoteækvivalenter fra den første ansøgningsrunde og 100 mio. kvoteækvivalenter samt de resterende kvoter fra den første og anden ansøgningsrunde.

3.   Støtten i henhold til denne afgørelse udgør 50 % af de relevante omkostninger, jf. artikel 10a, stk. 8, fjerde afsnit, fjerde punktum, i direktiv 2003/87/EF. Hvis den samlede offentlige støtte, som der ansøges om, udgør under 50 % af de relevante omkostninger, ydes der støtte svarende til den samlede offentlige støtte, som der ansøges om.

Hvis støtte i henhold til denne afgørelse er kombineret med finansiering via det europæiske genopretningsprogram for energiområdet, reduceres støtten i henhold til denne afgørelse med det beløb, som finansieringen via det europæiske genopretningsprogram for energiområdet udgør.

Artikel 3

Relevante omkostninger

1.   Med henblik på anvendelsen af artikel 2, stk. 3, anvendes reglerne i stk. 2-5.

2.   Ved relevante omkostninger ved CCS-demonstrationsprojekter forstås de investeringsomkostninger ved projektet, som skyldes anvendelsen af CCS, ekskl. nettonutidsværdien af det bedste overslag over driftsgevinster og -omkostninger som følge af anvendelsen af CCS i de første ti driftsår.

3.   Ved relevante udgifter til VE-demonstrationsprojekter forstås de ekstra investeringsomkostninger ved projektet som følge af anvendelsen af innovative teknologier for vedvarende energi, ekskl. nettonutidsværdien af det bedste overslag over driftsomkostninger og -gevinster i de første fem år sammenlignet med konventionel produktion med samme kapacitet udtrykt i effektiv energiproduktion.

4.   Investeringsudgifterne omhandlet i stk. 2 og 3 dækker udgifter til investering i jord, anlæg og udstyr.

Investeringsudgifterne kan også vedrøre investering i teknologioverførsel og knowhowlicenser, i det følgende benævnt »immaterielle aktiver«, når følgende betingelser er opfyldt:

a)

det immaterielle aktiv kan betragtes som et afskrivningsberettiget aktiv

b)

det immaterielle aktiv er erhvervet på markedsbetingelser til den lavest mulige pris

c)

det immaterielle aktiv forbliver i modtagerens virksomhed i mindst fem år.

Hvis det immaterielle aktiv afhændes før udløbet af de fem år, der er omhandlet i andet afsnit, litra c), trækkes salgsprovenuet fra de relevante omkostninger.

5.   Nettodriftsomkostningerne og -gevinsten, jf. stk. 2 og 3, baseres på det bedste overslag over de produktionsrelaterede driftsomkostninger ved projektet, idet der tages hensyn til eventuelle yderligere gevinst som følge af støtteordninger, selv om der ikke er tale om statsstøtte efter traktatens artikel 107, stk. 1, sparede omkostninger og eksisterede skattebegunstigelsesforanstaltninger.

Artikel 4

EIB's rolle

Den Europæiske Investeringsbank (EIB) udfører sine opgaver i henhold til denne afgørelse på Kommissionens anmodning og vegne og for dens regning. Kommissionen er ansvarlig overfor tredjeparter.

EIB betales for at udføre de pågældende opgaver via de indtægter, som EIB skaber gennem forvaltningen af indtægterne fra konvertering af kvoter.

Kommissionen og EIB indgår en aftale om specifikke vilkår og betingelser for EIB's udførelse af dens opgaver.

Artikel 5

Udvælgelsesprocedure

1.   Indkaldelser af ansøgninger offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

2.   Medlemsstaterne indsamler støtteansøgninger for projekter, der skal gennemføres på deres område.

Hvis et projekt skal gennemføres på flere medlemsstaters område, i det følgende benævnt »grænseoverskridende projekt«, underretter den medlemsstat, der modtager støtteansøgningen, de øvrige berørte medlemsstater og samarbejder med de øvrige medlemsstater med henblik på at nå frem til en fælles beslutning om, at den pågældende medlemsstat indsender projektet.

3.   Medlemsstaterne skal vurdere om et projekt opfylder berettigelseskriterierne i artikel 6 og støtter projektet, sender den pågældende medlemsstat forslaget til EIB og underretter Kommissionen derom.

Når medlemsstaten indsender støtteforslag, skal den for hvert projekt give følgende oplysninger:

a)

de relevante omkostninger i euro, jf. artikel 2, stk. 3

b)

den samlede offentlige støtte i euro, som der ansøges om, og som udgøres af de relevante omkostninger minus aktørens eventuelle bidrag til omkostningerne

c)

det bedste skøn over nettonutidsværdien af yderligere gevinst som følge af støtteordningerne beregnet efter artikel 3, stk. 5

d)

for CCS-demonstrationsprojekter den samlede mængde CO2, der forventes oplagret i de første ti driftsår, eller til VE-demonstrationsprojekter, den samlede mængde energi, der forventes produceret i de første fem driftsår.

Medlemsstaten skal også underrette Kommissionen om al støtte til projektet, der involverer statsstøtte efter traktatens artikel 108, stk. 3, så udvælgelsesproceduren kan koordineres med statsstøttevurderingen.

4.   På basis af de forslag, der er indgivet efter denne artikels stk. 3, vurderer EIB projektets finansielle og tekniske bæredygtighed (fornøden omhu med hensyn til de finansielle og tekniske aspekter), jf. artikel 7.

Hvis vurderingen er positiv, afgiver EIB i overensstemmelse med artikel 8 indstillinger om tilsagn om støtte til Kommissionen.

5.   På basis af indstillingerne omhandlet i stk. 4 vedtager Kommissionen efter fornyet høring af de pågældende medlemsstater med henblik på at få bekræftet værdien og strukturen af den samlede offentlige støtte og efter udtalelse fra Udvalget for Klimaændringer, jf. artikel 3 i Rådets beslutning 1999/468/EF (3), tilsagn om støtte rettet til de relevante medlemsstater med angivelse i euro af den tildelte støtte til de pågældende projekter.

Artikel 6

Berettigelseskriterier

1.   Et projekt er støtteberettiget, når følgende kriterier er opfyldt:

a)

projektet skal tilhøre en af kategorierne i bilag I, del A

b)

projektet skal opfylde kravene i bilag I, del B

c)

projekterne opført i bilag I, del A.II, skal være innovative, dvs. at eksisterende, gennemprøvede teknologier ikke kan tages i betragtning.

2.   Hvis en medlemsstat ikke kan indsende forslag til projekter, der hører ind under en af underkategorierne i bilag I, del A.II, og som overholder de relevante tærskler, til EIB, jf. artikel 5, stk. 3, kan den pågældende medlemsstat indsende forslag til projekter, der ligger under de relevante tærskler, og sådanne projekter vil så uanset stk. 1 blive betragtet som støtteberettigede.

Artikel 7

Fornøden omhu med hensyn til de finansielle og tekniske aspekter

EIB undersøger, om hvert foreslået projekt opfylder kravene om fornøden omhu efter specifikationerne i indkaldelserne af ansøgninger, jf. artikel 5, stk. 1, og undersøgelsen skal omfatte mindst følgende aspekter:

1)

teknisk anvendelsesområde

2)

omkostninger

3)

finansiering

4)

gennemførelse

5)

drift

6)

miljøpåvirkning

7)

procedurer for indgåelse af aftaler.

Artikel 8

Projektudvælgelse

1.   Der ydes støtte til otte projekter under bilag I, del A.I, og ét projekt i hver underkategori omhandlet i bilag I, del A.II.

Hvis ressourcerne tillader det, kan der ydes støtte til yderligere projekter, idet ligevægten mellem CCS- og VE-demonstrationsprojekter dog skal opretholdes.

Hvis der ikke indgives mere end to forslag for en given underkategori, vurderer Kommissionen, hvilke konkurrencemæssige konsekvenser det begrænsede antal forslag måtte få for udvælgelsen i henhold til denne afgørelse og kan, når det er hensigtsmæssigt, beslutte at udskyde tilsagn om støtte for den relevante underkategori til den anden ansøgningsrunde.

2.   Projekter skal rangordnes efter stigende omkostninger pr. ydelsesenhed. CCS-demonstrationsprojekter skal rangordnes som én samlet gruppe. VE-demonstrationsprojekter skal rangordnes inden for hver underkategori omhandlet i bilag I, del A.II.

Med henblik på anvendelsen af første afsnit beregnes omkostningerne pr. ydelsesenhed for CCS-demonstrationsprojekter, som summen af de beløb, der er omhandlet i artikel 5, stk. 3, litra b) og c), divideret med den samlede mængde CO2, der forventes oplagret i de første ti driftsår, og for VE-demonstrationsprojekter, som den samlede mængde energi, der forventes produceret i de første fem driftsår.

Hvis den pågældende medlemsstat bekræfter, jf. artikel 5, stk. 5, at den offentlige støtte er tilstrækkeligt stor, udvælges for CCS-demonstrationsprojekter de højestrangerende projekter efter deres rangorden, forudsat at følgende kriterier er opfyldt:

a)

der er udvalgt mindst ét og højst tre projekter i hver projektkategori

b)

der er udvalgt mindst tre projekter vedrørende lagring i kulbrintereservoirer

c)

der er udvalgt mindst tre projekter vedrørende lagring i saltakvifer.

Når kriterierne ikke opfyldes, skal det pågældende projekt ikke udvælges, og det næsthøjest rangerede projekt undersøges derpå med henblik på eventuel udvælgelse. Denne procedure skal gentages, indtil der er udvalgt otte projekter.

Hvis den pågældende medlemsstat bekræfter, jf. artikel 5, stk. 5, at den offentlige støtte er tilstrækkeligt stor, udvælges forVE-demonstrationsprojekter det højestrangerende projekt i hver underkategori. Hvis der hverken i den ene eller den anden ansøgningsrunde er finansielt og teknisk bæredygtige projekter, der kan komme i betragtning til støtte, i en eller flere projektunderkategorier, skal der ydes støtte til et tilsvarende antal ekstraprojekter i andre underkategorier af samme projektkategori. Nærmere oplysninger skal fremgå af indkaldelsen af ansøgninger, jf. artikel 5, stk. 1.

De udvalgte CCS-demonstrationsprojekter udgør tilsammen »CCS-gruppen«, og de udvalgte VE-demonstrationsprojekter udgør tilsammen »VE-gruppen«.

3.   Uanset stk. 1 reduceres antallet af udvalgte projekter, hvis den samlede ønskede støtte i henhold til denne afgørelse overstiger de disponible midler, idet den ønskede støtte reduceres i samme forhold i hver af de grupper, der er omhandlet i stk. 2, tredje og femte afsnit.

For hver gruppe fravælges først det projekt, som har de højeste omkostninger pr. ydelsesenhed, og derefter fravælges det projekt, der har de højeste omkostninger pr. ydelsesenhed i en anden kategori. Proceduren gentages, indtil den ønskede støtte er dækket af de disponible midler.

4.   Forudsat at der er indsendt forslag til EIB, jf. artikel 5, stk. 3, som EIB anbefaler Kommissionen at vedtage tilsagn om støtte for, jf. artikel 5, stk. 4, skal der ydes støtte til mindst ét og højst tre projekter i samme medlemsstat.

Første afsnit gælder dog ikke for grænseoverskridende projekter.

Artikel 9

Tilsagn om støtte

Tilsagn om støtte betinges af, at alle relevante nationale tilladelser efter de relevante betingelser i EU-retten er udstedt, at Kommissionen har godkendt eventuel statsstøtte i forbindelse med et projekt, og at sponsorerne har truffet endelige investeringsbeslutninger, idet alt dette skal have fundet sted senest 24 måneder efter, at tilsagn om støtte er vedtaget.

I forbindelse med CCS-demonstrationsprojekter vedrørende lagring i saltakvifer er tilsagn om støtte betinget af, at alle relevante nationale tilladelser efter de relevante betingelser i EU-retten er udstedt, at Kommissionen har godkendt eventuel statsstøtte i forbindelse med et projekt, og at sponsorerne har truffet endelige investeringsbeslutninger, senest 36 måneder efter vedtagelse af tilsagnet om støtte.

Tilsagn om støtte ophører med at have retsvirkning, når betingelserne i stk. 1 eller 2 ikke er opfyldt.

Artikel 10

Monetarisering af kvoter og indtægtsforvaltning

1.   I forbindelse med monetarisering af kvoter og indtægtsforvaltning handler Kommissionen på medlemsstaternes vegne.

2.   Medlemsstaterne og Kommissionen sørger for at de 300 mio. kvoter, jf. artikel 2, stk. 1, overføres til EIB med henblik på monetarisering og indtægtsforvaltning.

3.   Forud for vedtagelsen af tilsagn om støtte for hver ansøgningsrunde, jf. artikel 5, stk. 1, sælger EIB kvoterne for den pågældende runde.

EIB forvalter indtægterne og overfører dem til medlemsstaterne med henblik på udbetaling, jf. artikel 11.

Artikel 11

Udbetaling af indtægter og anvendelse af ikkeudbetalte indtægter

1.   Medlemsstaterne udbetaler indtægterne til projektsponsorerne på basis af juridisk bindende instrumenter, hvori mindst følgende skal være fastsat:

a)

projektet og den bevilgede støtte i euro

b)

idriftstagningsdatoen

c)

kravene om vidensdeling, jf. artikel 12

d)

kravene i forbindelse med udbetaling af indtægter, jf. stk. 2-6 i denne artikel

e)

rapporteringskravene, jf. artikel 13

f)

oplysningerne om betingelser for beslutningen omhandlet i artikel 9.

For første ansøgningsrunde, jf. artikel 5, stk. 1, skal idrifttagningsdatoen, jf. første afsnit, litra b), være senest den 31. december 2015 medmindre den pågældende beslutning om tildeling er vedtaget efter den 31. december 2011, i hvilket tilfælde idrifttagningsdatoen, skal være senest fire år efter datoen for tilsagnet om støtte.

2.   Udbetaling foretages årligt. For CCS-demonstrationsprojekter er det udbetalte beløb lig med den mængde CO2, der er lagret i det pågældende år, som overvåget, rapporteret og kontrolleret efter artikel 14 og 15 i direktiv 2003/87/EF, multipliceret med støttesatsen, og for VE-demonstrationsprojekter er det lig med den producerede mængde energi multipliceret med støttesatsen.

Støttesatsen beregnes for CCS-demonstrationsprojekter ved at dividere den bevilgede støtte med 75 % af den samlede mængde CO2, der forventes lagret i de første ti driftsår, og for VE-demonstrationsprojekter ved at dividere den bevilgede støtte med 75 % den mængde energi, der forventes produceret i de første fem driftsår.

3.   Udbetalingen for et givet år sker først, når kravene om vidensdeling er opfyldt for det pågældende år.

4.   Udbetaling er for CCS-demonstrationsprojekter begrænset til ti år fra den dato, der er omhandlet i stk. 1, litra b), og for VE-demonstrationsprojekter til fem år fra samme dato. De samlede udbetalte midler må ikke overstige den bevilgede støtte som omhandlet i stk. 1, litra a).

5.   Hvis den pågældende medlemsstat garanterer, at enhver støtte ud over den støtte, der kan udbetales i henhold til stk. 2-4, vil blive tilbagebetalt til EIB, kan alle eller en del af midlerne til et projekt udbetales inden idrifttagning, jf. specifikationerne i tilsagnet om støtte.

6.   Uden at dette berører bestemmelserne i artikel 4, andet afsnit, anvendes indtægter, der ikke er udbetalt til projekter, og indtægter, som er skabt gennem indtægtsforvaltningen, til medfinansiering af yderligere demonstrationsprojekter i henhold til denne afgørelse indtil den 31. december 2015.

Medlemsstaterne tilbagefører indtægter, der ikke er udbetalt, til EIB.

Efter den 31. december 2015 tilfalder alle resterende midler medlemsstaterne. Efter endt udbetaling overføres sådanne midler til medlemsstaterne efter principperne i artikel 10a, stk. 7, i direktiv 2003/87/EF.

Artikel 12

Vidensdeling

Medlemsstaterne sørger for, at alle projektansvarlige, konsortiemedlemmer, leverandører og underleverandører, som i udviklingen af deres produkt eller tjenesteydelse drager store fordele af den offentlige støtte, deler oplysninger om de elementer, der er omhandlet i bilag II, med andre projektansvarlige, offentlige myndigheder, forskningsinstitutter, ngo'er og offentligheden i overensstemmelse med de yderligere specifikationer i indkaldelserne af ansøgninger, jf. artikel 5, stk. 1.

Vidensdeling skal finde sted årligt og skal omfatte alle oplysninger, der er frembragt og behandlet i et givet år.

Artikel 13

Medlemsstaternes rapportering

I de perioder, der er omhandlet i artikel 11, stk. 4, skal medlemsstaterne hvert år senest den 31. december indsende rapporter om projekternes gennemførelse til Kommissionen.

Rapporterne skal mindst indeholde følgende oplysninger om hvert projekt:

1)

den lagrede mængde CO2 eller den producerede mængde ren energi

2)

de udbetalte midler

3)

eventuelle større problemer i forbindelse med projektgennemførelsen.

Artikel 14

Kommissionens Rapportering

Efter afslutningen af den første ansøgningsrunde sender Kommissionen en rapport til Udvalget for Klimaændringer om den pågældende ansøgningsrundes gennemførelse, hvori den meddeler, om det er nødvendigt at ændre denne afgørelse for at sikre geografisk og teknisk ligevægt i anden ansøgningsrunde.

Artikel 15

Adressater

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. november 2010.

På Kommissionens vegne

Connie HEDEGAARD

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 275 af 25.10.2003, s. 32.

(2)  KOM(2009) 519 endelig.

(3)  EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.


BILAG I

BERETTIGELSESKRITERIER

A.   PROJEKTKATEGORIER

I.   CCS-demonstrationsprojektkategorier (med minimumskapacitetstærskler  (1) )

energiproduktion: præ-forbrænding 250 MW

energiproduktion: post-forbrænding 250 MW

energiproduktion: forbrænding med oxygen

industriel anvendelse af a) CCS på raffinaderier med 500 000 t CO2 lagret pr. år fra én eller flere kilder på raffinaderiet, b) CCS i cementovne med 500 000 t CO2 lagret pr. år, c) CSS i primære produktionslinjer i jern- og stålproduktionen med 500 000 t CO2 lagret pr. år eller d) CCS i primære produktionslinjer i aluminiumsproduktionen med 500 000 t CO2 lagret pr. år.

II.   VE-demonstrationsprojektkategorier (med minimumskapacitetstærskler)

Underkategorier for bioenergiprojekter:

lignocellulose til intermediære bioenergibærere i fast, flydende eller opslæmmet form via pyrolyse med en kapacitet på 40 000 t slutprodukt pr. år

lignocellulose til intermediære bioenergibærere i fast, flydende eller opslæmmet form via ristning med en kapacitet på 40 000 t slutprodukt pr. år

lignocellulose til syntetisk naturgas eller syntetisk gas og/eller til elektricitet via forgasning med en kapacitet på 40 mio. Nm3 (normalkubikmeter) slutprodukt pr. år eller 100 GWh elektricitet pr. år

lignocellulose til biobrændstoffer eller flydende biobrændsler og/eller til elektricitet via direkte opvarmet forgasning med en kapacitet på 15 mio. l slutprodukt pr. år eller 100 GWh elektricitet pr. år. Produktion af syntetisk naturgas falder ikke ind under denne underkategori

lignocelluloseråmateriale, f.eks. affaldslud og/eller produkter fra pyrolyse eller ristning, via entrained flow-forgasning til alle former for biobrændstoffer med en kapacitet på 40 mio. l slutprodukt pr. år

lignocellulose til elektricitet med 48 % effektivitet baseret på nedre brændværdi (50 % vand) med en kapacitet på mindst 40 MWe

lignocellulose til ethanol og højere alkoholer via kemiske og biologiske processer med en kapacitet på 40 mio. l slutprodukt pr. år

lignocellulose og/eller husholdningsaffald til biogas, biobrændstoffer eller flydende biobrændsler via kemiske og biologiske processer med en kapacitet på 6 mio. Nm3 (normalkubikmeter) metan eller 10 mio. l slutprodukt pr. år

alger og/eller mikroorganismer til biobrændstoffer eller flydende biobrændsler via biologiske og/eller kemiske processer med en kapacitet på 40 mio. l slutprodukt pr. år.

Bemærk: Bæredygtighedskriterierne som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF (2) om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder skal være opfyldt for biobrændstoffer og flydende biobrændsler som defineret i ovennævnte direktiv.

Fokuserende solenergi — projektunderkategorier:

system med parabolske trugsolfangere eller Fresnellinser, der anvender smeltet salt eller andre miljøvenlige varmeoverførelsesvæsker, med en nominel effekt på 30 MW

system med parabolske trugsolfangere eller Fresnellinser baseret på direkte dampproduktion med en nominel effekt på 30 MW. Den direkte producerede damp skal have en temperatur på over 500 °C, når den forlader solenergianlægget

tårnsystem, der anvender kredsløb med overhedet damp (enten et flertårnssystem eller et system med linjekollektorer kombineret med tårn) med en nominel effekt på 50 MW

tårnsystem, der anvender trykluft med en temperatur på over 750 °C og soldrevne hybridgasturbiner, med en nominel effekt på 30 MW

store Stirling dish-elværker med en sol-til-elektricitet-effektivitet på over 20 % og en nominel effekt på mindst 25 MW.

Bemærk: Tørkøling, hybridisering og (avanceret) varmelagring kan indgå i demonstrationsanlæggene.

Solceller — projektunderkategorier:

store elværker, der anvender fokuserende solceller, med en nominel effekt på 20 MW

store elværker, der anvender multijunction-siliciumtyndfilmssolceller, med en nominel effekt på 40 MW

store CIGS-baserede solcelleelværker med en nominel effekt på 40 MW

Geotermisk energi — projektunderkategorier:

forbedrede geotermiske systemer i trækspændingsfelter med en nominel effekt på 5 MWe

forbedrede geotermiske systemer i kompressionsspændingsfelter med en nominel effekt på 5 MWe

forbedrede geotermiske systemer i områder med dybtliggende, kompakte sedimentærbjergarter og granitklipper og andre krystalstrukturer med en nominel effekt på 5 MWe

forbedrede geotermiske systemer i dybtliggende kalksten med en nominel effekt på 5 MWe

Bemærk: Projekter med kombineret el- og varmeproduktion og med samme tærskler for elproduktion er også støtteberettigede.

Vindenergi — projektunderkategorier:

havvindmølleparker (turbiner på mindst 6 MW) med en nominel effekt på 40 MW

havvindmølleparker (turbiner på mindst 8 MW) med en nominel effekt på 40 MW

havvindmølleparker (turbiner på mindst 10 MW) med en nominel effekt på 40 MW

flydende havvindmølleparker med en nominel effekt på 25 MW

vindmølleparker på landjorden optimeret til komplekse landskabstyper (f.eks. skovarealer og bjergområder) med en nominel effekt på 25 MW

vindmølleparker på landjorden optimeret til koldt klima (vindmøller, der er funktionsdygtige ved temperaturer, der ligger under – 30 °C, og ved alvorlig overisning) med en nominel effekt på 25 MW

Havenergi — projektunderkategorier:

bølgeenergianlæg med en nominel effekt på 5 MW

havstrøms/tidevandsenergianlæg med en nominel effekt på 5 MW

omdannelse af termisk havenergi (OTEC) med en nominel effekt på 10 MW

Vandkraft — projektunderkategorier:

elproduktion ved hjælp af generatorer med højtemperatursuperledning: 20 MW

Integration af vedvarende energi i elnettet (smart grids) — projektunderkategorier:

optimeret integration af små og mellemstore VE-elproducenter i det åbne land, der overvejende producerer solenergi: 20 MW på lavspændingsnet + 50 MW på mellemspændingsnet

optimeret integration af små og mellemstore vindmølleparker: 20 MW på lavspændingsnet + 50 MW på mellemspændingsnet

optimeret integration af små og mellemstore elproducerende VE-anlæg i byområder: 20 MW på lavspændingsnet + 50 MW på mellemspændingsnet.

Bemærk: Anvendelse af regulérbare forbrugsenheder (elektriske varmeovne/ varmepumper osv.) må ikke udelukkes.

B.   PROJEKTKRAV

I.   Generelle krav

effekt- og kapacitetstærsklerne i del A skal overholdes

med hensyn til den første ansøgningsrunde, skal projekterne demonstrere en rimelig forventning om at blive taget i drift senest den 31. december 2015 på grundlag af vedtagelsen af den pågældende beslutningen om tildeling senest den 31. december 2011

alle relevante nationale tilladelser i forbindelse med projektet skal være udstedt og opfylde de relevante krav i EU-retten, eller de relevante procedurer i forbindelse med ansøgning om tilladelser skal være igangsat og være så langt fremme, at kommerciel drift kan indledes senest den 31. december 2015 for projekter med tilsagn om støtte fra første ansøgningsrunde på grundlag af vedtagelsen af den pågældende beslutning om tildeling senest den 31. december 2011

den projektansvarlige skal bindende forpligte sig til at deltage i vidensdeling, jf. kravene i artikel 12

projekterne skal gennemføres på medlemsstaternes område, i deres eksklusive økonomiske zoner og på deres kontinentalsokler.

II.   CCS-demonstrationsprojekter

hvert projekt skal dække hele kæden (opsamling, transport og lagring)

i hvert demonstrationsprojekt skal der inkorporeres varmeintegration i processens opsamlingskomponent

der skal opsamles mindst 85 % CO2 fra de røggasser, som er omfattet af opsamling

hvert projekt skal indeholde en uafhængig forskningsdel vedrørende sikkerhed i forbindelse med lagringssteder og forbedring af overvågningsteknologier, navnlig inden for udsivning af saltvand, mulige migrationsveje og eventuelle virkninger heraf.


(1)  CCS-effekttærskler udtrykkes som bruttoelproduktion før opsamling.

(2)  EUT L 140 af 5.6.2009, p 16.


BILAG II

KRAV OM VIDENSDELING

A.   Teknisk opsætning og ydelse

driftssikkerhed

opsamlet mængde CO2

ydelse på diverse niveauer, herunder afvigelse mellem forventet og faktisk ydelse

stigning i forbruget af brændsel, el, varme og køling

vigtige input og output og design

identificerede fremtidige forsknings- og udviklingsemner

B.   Omkostninger

kapital- og driftsomkostninger

omkostninger i alt og pr. ydelsesenhed (tons lagret CO2, MWh produceret ren energi)

C.   Projektforvaltning

lovgivning/tilladelser

inddragelse af interessenter, herunder interaktion med regeringer

planlægning

projektorganisation

D.   Miljøvirkninger

effektivitet: CO2-emissionsreduktion pr. energienhed

andre miljøvirkninger ved uforstyrret drift

E.   Sundhed og sikkerhed

opståede uheld og farlige situationer (»near misses«)

systemer til overvågning og løsning af sikkerhedsproblemer

sundhedsspørgsmål ved uforstyrret drift

F.   CCS-lagringsstedets egnethed

modeller og simulationer (CO2-opstigningens udvikling — trykstigning)

sammenligning med historiske data og justeringer (vurdering der skal foretages: normal inden for en vis tolerance eller signifikant afvigelse, der kræver handling)

fordrevet saltvands adfærd som følge af CO2-injektion


6.11.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 290/49


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 5. november 2010

om medlemsstaternes forlængelse af midlertidige godkendelser af det nye aktivstof spirotetramat

(meddelt under nummer K(2010) 7437)

(EØS-relevant tekst)

(2010/671/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (1), særlig artikel 8, stk. 1, fjerde afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Østrig modtog i oktober 2006 en ansøgning i henhold til artikel 6, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF fra Bayer CropScience AG om optagelse af aktivstoffet spirotetramat i bilag I til direktiv 91/414/EØF. Ved Kommissionens beslutning 2007/560/EF (2) blev det bekræftet, at dossieret var fuldstændigt og således principielt kunne anses for at opfylde data- og informationskravene i bilag II og III til direktiv 91/414/EØF.

(2)

Bekræftelsen af, at dossieret er fuldstændigt, er en forudsætning for, at der kan foretages en grundig behandling af det, og at medlemsstaterne foreløbigt kan godkende plantebeskyttelsesmidler, der indeholder det pågældende aktivstof, for en periode på højst tre år, samtidig med at betingelserne i artikel 8, stk. 1, i direktiv 91/414/EØF, navnlig kravet om, at der skal foretages en grundig vurdering af aktivstofferne og plantebeskyttelsesmidlerne ud fra direktivets krav, opfyldes.

(3)

Virkningerne af dette aktivstof på menneskers sundhed og miljøet er blevet vurderet i henhold til bestemmelserne i artikel 6, stk. 2 og 4, i direktiv 91/414/EØF for de anvendelsesformål, som ansøgeren har foreslået. Den 29. april 2008 forelagde den rapporterende medlemsstat et udkast til en vurderingsrapport for Kommissionen.

(4)

Efter at den rapporterende medlemsstat forelagde udkastet til vurderingsrapport for Kommissionen, er det fundet nødvendigt at anmode ansøgeren om yderligere oplysninger og at lade den rapporterende medlemsstat undersøge disse oplysninger og forelægge sin vurdering. Gennemgangen af dossieret fortsætter derfor, og det vil ikke være muligt at afslutte evalueringen af dossieret inden for den periode, der er fastsat i Rådets direktiv 91/414/EØF.

(5)

Da den hidtidige evaluering ikke umiddelbart giver anledning til bekymring, bør medlemsstaterne kunne forlænge de midlertidige godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder det pågældende aktivstof, med en periode på 24 måneder i overensstemmelse med artikel 8 i direktiv 91/414/EØF, så undersøgelsen af dossieret kan fortsætte. Det forventes, at evalueringen kan afsluttes, og der kan træffes beslutning om eventuel optagelse af spirotetramat i bilag I til direktiv 91/414/EØF inden for 24 måneder.

(6)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Medlemsstaterne kan forlænge midlertidige godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder spirotetramat, med en periode, der udløber senest den 31. december 2012.

Artikel 2

Denne afgørelse udløber den 31. december 2012.

Artikel 3

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. november 2010.

På Kommissionens vegne

John DALLI

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1.

(2)  EUT L 213 af 15.8.2007, s. 29.


6.11.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 290/51


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 5. november 2010

om principiel anerkendelse af, at de dossierer, der er fremlagt til detaljeret gennemgang med henblik på eventuel optagelse af penflufen og fluxapyroxad i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF, er komplette

(meddelt under nummer K(2010) 7439)

(EØS-relevant tekst)

(2010/672/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (1), særlig artikel 6, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge direktiv 91/414/EØF skal der udarbejdes en EU-liste over aktivstoffer, der må blandes i plantebeskyttelsesmidler.

(2)

Bayer CropScience AG indgav den 9. december 2009 et dossier om aktivstoffet penflufen til de britiske myndigheder med en ansøgning om at få stoffet optaget i bilag I til direktiv 91/414/EØF.

(3)

BASF SE indgav den 11. december 2009 et dossier om aktivstoffet fluxapyroxad til de britiske myndigheder med en ansøgning om at få stoffet optaget i bilag I til direktiv 91/414/EØF.

(4)

De britiske myndigheder har over for Kommissionen tilkendegivet, at dossiererne om de pågældende aktivstoffer efter den indledende undersøgelse synes at opfylde kravene til data og oplysninger i bilag II til direktiv 91/414/EØF. De indgivne dossierer synes også at opfylde kravene til data og oplysninger i bilag III til direktiv 91/414/EØF med hensyn til ét plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder de pågældende aktivstoffer. Ansøgerne sendte derefter i medfør af artikel 6, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF dossiererne til Kommissionen og de andre medlemsstater, ligesom dossiererne blev forelagt for Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

(5)

Der bør ved denne afgørelse gives en officiel EU-bekræftelse af, at dossiererne anses for i princippet at opfylde data- og informationskravene i bilag II og for mindst ét plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder de pågældende aktivstoffer, kravene i bilag III til direktiv 91/414/EØF.

(6)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Dossiererne om de i bilaget til denne afgørelse anførte aktivstoffer, der er forelagt for Kommissionen og medlemsstaterne for at få stofferne optaget i bilag I til direktiv 91/414/EØF, opfylder i princippet de krav til data og oplysninger, der er fastsat i bilag II til direktivet.

Dossiererne opfylder også kravene til data og oplysninger i direktivets bilag III med hensyn til ét plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder aktivstoffet, under hensyntagen til de foreslåede anvendelsesformål.

Artikel 2

Den rapporterende medlemsstat fortsætter den detaljerede gennemgang af de i artikel 1 omhandlede dossierer og rapporterer konklusionerne af gennemgangen sammen med eventuelle henstillinger om, hvorvidt de i artikel 1 omhandlede aktivstoffer skal optages i bilag I til direktiv 91/414/EØF eller ej, og eventuelle betingelser herfor til Kommissionen så hurtigt som muligt og senest den 31. december 2011.

Artikel 3

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. november 2010.

På Kommissionens vegne

John DALLI

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1.


BILAG

AKTIVSTOF, DER ER OMFATTET AF DENNE AFGØRELSE

Almindeligt anvendt navn, CIPAC-identifikationsnr.

Ansøger

Ansøgningsdato

Rapporterende medlemsstat

Penflufen

CIPAC-nr.: 826

Bayer CropScience AG

9. december 2009

UK

Fluxapyroxad

CIPAC-nr.: endnu ikke tildelt

BASF SE

11. december 2009

UK


6.11.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 290/53


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE

af 2. november 2010

om ændring af afgørelse ECB/2007/7 om de nærmere vilkår for TARGET2-ECB

(ECB/2010/19)

(2010/673/EU)

DIREKTIONEN FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 2,

under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 11.6, 17, 22 og 23,

under henvisning til retningslinje ECB/2007/2 af 26. april 2007 om et Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (TARGET2) (1),

under henvisning til afgørelse ECB/2007/7 af 24. juli 2007 om de nærmere vilkår for TARGET2-ECB (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 15. september 2010 vedtog Styrelsesrådet for Den Europæiske Centralbank (ECB) retningslinje ECB/2010/12 om ændring af retningslinje EB/2007/2 om et Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (TARGET2) (3), for bl.a. a) at tage højde for opdateringerne med henblik på lanceringen af TARGET2 4.0, navnlig for at give deltagerne mulighed for at få adgang til en eller flere PM-konti via internetbaseret adgang, og b) at afspejle en række tekniske ændringer efter traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmådes ikrafttræden samt tydeliggøre nogle spørgsmål.

(2)

Det er nødvendigt at foretage tilpasningsændringer af afgørelse ECB/2007/7 for at gennemføre visse af elementerne i retningslinje ECB/2010/12 i de nærmere vilkår for TARGET2-ECB —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Ændring af de nærmere vilkår for TARGET2-ECB

Bilaget til afgørelse ECB/2007/7, som indeholder de nærmere vilkår for TARGET2-ECB, ændres i overensstemmelse med bilaget til denne afgørelse.

Artikel 2

Ikrafttræden

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter dens offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 2. november 2010.

Jean-Claude TRICHET

Formand for ECB


(1)  EUT L 237 af 8.9.2007, s. 1.

(2)  EUT L 237 af 8.9.2007, s. 71.

(3)  EUT L 261 af 5.10.2010, s. 6.


BILAG

De nærmere vilkår for TARGET2-ECB ændres således:

1.

Artikel 1 ændres således:

a)

Følgende definitioner affattes således:

»—

»addressable BIC holder« means an entity which: (a) holds a Business Identifier Code (BIC); (b) is not recognised as an indirect participant; and (c) is a correspondent or customer of a direct participant or a branch of a direct or indirect participant, and is able to submit payment orders to and receive payments from a TARGET2 component system via the direct participant,«

»—

»credit institution« means either: (a) a credit institution within the meaning of §1 (1) of the KWG that is subject to supervision by a competent authority; or (b) another credit institution within the meaning of Article 123(2) of the Treaty on the Functioning of the European Union that is subject to scrutiny of a standard comparable to supervision by a competent authority,«

»—

»public sector body« means an entity within the »public sector«, the latter term as defined in Article 3 of Council Regulation (EC) No 3603/93 of 13 December 1993 specifying definitions for the application of the prohibitions referred to in Articles 104 and 104b(1) of the Treaty (1),

b)

»—

»Bank Identifier Code (BIC)« means a code as defined by ISO Standard No 9362,«

erstattes af følgende:

»—

»Business Identifier Code (BIC)« means a code as defined by ISO Standard No 9362,«.

c)

I definitionen »technical malfunction of TARGET2« erstattes punktummet af et komma.

d)

Der tilføjes følgende definition:

»—

»User Detailed Functional Specifications (UDFS)« means the most up-to-date version of the UDFS, which is the technical documentation that details how a participant interacts with TARGET2.«.

2.

Artikel 28, stk. 2, ændres således:

a)

I litra d) udgår ordene »and/or«, og de tilføjes til litra e).

b)

Følgende tilføjes som litra f):

»f)

the ECB suspends or terminates the participant’s access to intraday credit pursuant to paragraph 12 of Annex III to Guideline ECB/2007/2.«.

3.

I artikel 32, stk. 2, erstattes ordet »Community« af ordet »Union«.

4.

Artikel 33, stk. 1, affattes således:

»1.   Participants shall be deemed to be aware of, and shall comply with, all obligations on them relating to legislation on data protection, prevention of money laundering, the financing of terrorism, proliferation-sensitive nuclear activities and the development of nuclear weapons delivery systems, in particular in terms of implementing appropriate measures concerning any payments debited or credited on their PM accounts. Participants shall also acquaint themselves with the network service provider’s data retrieval policy prior to entering into the contractual relationship with the network service provider.«.

5.

I artikel 34, stk. 1, erstattes ordet »SWIFT« af ordet »BIC«.

6.

Artikel 38, stk. 2, affattes således:

»2.   Without prejudice to the competence of the Court of Justice of the European Union, any dispute arising from a matter relating to the relationship referred to in paragraph 1 falls under the exclusive competence of the courts of Frankfurt am Main.«.

7.

I tillæg I affattes de sidste tre rækker i tabellen i afsnit 2, stk. 1, således:

»MT 900

Optional

Confirmation of Debit/Credit line change

MT 910

Optional

Confirmation of Credit/Credit line change

MT 940/950

Optional

(Customer) Statement Message«

8.

I tillæg V affattes den sidste række i tabellen i afsnit 3 således:

»1.00 - 7.00

Settlement procedure of night-time ancillary system operations (only for ancillary system settlement procedure 6)«


(1)  OJ L 332, 31.12.1993, p. 1