16.11.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 316/35


Berigtigelse til Rådets forordning (EF) nr. 584/2006 af 10. april 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 1480/2003 om indførelse af en endelig udligningstold på importen af visse elektroniske mikrokredsløb, såkaldte DRAMs (dynamic random access memories), med oprindelse i Republikken Korea og om endelig opkrævning af den midlertidige told

( Den Europæiske Unions Tidende L 103 af 12. april 2006 )

Side 25, nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 7 i skemaet i artikel 1, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1480/2003:

I stedet for:

»Multikombinerbare former af DRAMs«

læses:

»(Seriefremstillede) multikombinerbare former af DRAMs«.

Side 25, nr. 2, 3, 4, 5, 6 og 7 i skemaet i artikel 1, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1480/2003:

I stedet for:

»nettoprisen, frit Fællesskabets grænse, for den multikombinerbare form af DRAM«

læses:

»nettoprisen, frit Fællesskabets grænse, for den (seriefremstillede) multikombinerbare form af DRAM«.