European flag

Tidende
Den Europæiske Unions

DA

C-udgaven


C/2024/2333

2.4.2024

Sag anlagt den 19. februar 2024 — Lantmännen og Lantmännen Biorefineries mod Kommissionen

(Sag T-93/24)

(C/2024/2333)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøgere: Lantmännen ek för (Stockholm, Sverige) og Lantmännen Biorefineries AB (Norrköping, Sverige) (ved advokaterne R. Bachour, A. Van Cauwelaert, S. Perván Lindeborg og M. Nicolin)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Sagsøgernes påstande

Afgørelsen i sag AT.40054 — Ethanol Benchmarks — C(2023) 8320 final, vedtaget af Kommissionen den 7. december 2023 og rettet til Lantmännen ek för og Lantmännen Biorefineries AB, annulleres helt eller delvist.

Kommissionen tilpligtes at betale sagsomkostningerne, herunder eventuelle intervenenienters omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgerne fremsat to anbringender:

1.

Første anbringende om, at Kommissionen har tilsidesat princippet om uskyldsformodning i relation til sagsøgerne ved at vedtage Kommissionens afgørelse af 10. december 2021, C(2021) 8913 (»forligsafgørelsen«), og ved i denne afgørelse at henvise til sagsøgerne.

2.

Andet anbringende om, at Kommissionen har tilsidesat sagsøgernes ret til god forvaltning, herunder retten til upartiskhed og retten til forsvar, ved ikke at sikre, at enhver rimelig tvivl for så vidt angår Kommissionens upartiskhed i forbindelse med behandlingen af sagsøgernes sag kunne udelukkes efter vedtagelsen af forligsafgørelsen.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2333/oj

ISSN 1977-0871 (electronic edition)