European flag

Tidende
Den Europæiske Unions

DA

Serie C


C/2023/1035

17.11.2023

Anmeldelse af en planlagt fusion

(Sag M.11307 - GI GROUP / EUROPEAN STAFFING BUSINESS OF KELLY)

Behandles eventuelt efter den forenklede procedure

(EØS-relevant tekst)

(C/2023/1035)

1.

Den 10. oktober 2023 modtog Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1) anmeldelse af en planlagt fusion.

Anmeldelsen vedrører følgende virksomheder:

GI Group Holding S.p.A. (»GI Group«, Italien), der kontrolleres af Familia S.r.l., som på sin side kontrolleres af to fysiske personer

Kelly Services Management Sàrl (»Kelly Services«, Schweiz), der kontrolleres af Kelly Services, Inc.

GI Group erhverver enekontrol, jf. fusionsforordningens artikel 3, stk. 1, litra b), over hele Kelly Services.

Den planlagte fusion gennemføres gennem opkøb af aktier.

2.

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

GI Group er en arbejdsformidlingsgruppe, der er aktiv på verdensplan inden for levering af tjenester vedrørende midlertidig og fast ansættelse, herunder outsourcing af forretningsprocesser, samt andre HR-konsulenttjenester til arbejdsmarkedet.

Kelly Services Management Sàrl leverer tjenester vedrørende midlertidig og fast ansættelse, herunder outsourcing af ansættelses- og forretningsprocesser. Målvirksomheden er en del af Kelly Services-gruppen, en amerikansk arbejdsformidlingsgruppe, der er aktiv på verdensplan.

3.

Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis er omfattet af fusionsforordningen. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil.

Det bemærkes, at denne sag eventuelt vil blive behandlet efter den forenklede procedure i overensstemmelse med Kommissionens meddelelse om en forenklet behandling af bestemte fusioner efter Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser (2).

4.

Kommissionen opfordrer alle interesserede tredjeparter til at fremsætte eventuelle bemærkninger til den planlagte fusion.

Alle bemærkninger skal være Kommissionen i hænde senest 10 dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse. Angiv altid referencen:

M.11307 - GI GROUP / EUROPEAN STAFFING BUSINESS OF KELLY.

Bemærkningerne kan sendes til Kommissionen pr. e-mail eller brev. Benyt venligst følgende kontaktoplysninger:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Postadresse:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)   EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1 (»fusionsforordningen«).

(2)   EUT C 160 af 5.5.2023, s. 1.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1035/oj

ISSN 1977-0871 (electronic edition)