ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 304

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

65. årgang
9. august 2022


Indhold

Side

 

II   Meddelelser

 

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2022/C 304/01

Beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag M.10757 — MUTARES / CIMOS) ( 1 )

1

2022/C 304/02

Beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag M.10747 — BHC / DUSSUR / BAKER PETROLITE SAUDI COMPANY JV) ( 1 )

2

2022/C 304/03

Beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag M.10828 — CVC / NORDIC CAPITAL / CARY GROUP) ( 1 )

3


 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2022/C 304/04

Euroens vekselkurs — 8. august 2022

4

 

OPLYSNINGER FRA MEDLEMSSTATERNE

2022/C 304/05

Ajourføring af listen over opholdstilladelser, jf. artikel 2, nr. 16, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/399 om indførelse af en EU-kodeks for personers grænsepassage (Schengengrænsekodeks)

5


 

V   Øvrige meddelelser

 

PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN

 

Europa-Kommissionen

2022/C 304/06

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag M.10681 — RTL Deutschland/Seven.One Entertainment Group/Addressable TV Technology JV) — Behandles eventuelt efter den forenklede procedure ( 1 )

9

 

ANDET

 

Europa-Kommissionen

2022/C 304/07

Offentliggørelse af en meddelelse om godkendelse af en standardændring af produktspecifikationen for en betegnelse i vinsektoren i henhold til artikel 17, stk. 2 og 3, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/33

11

2022/C 304/08

Offentliggørelse af en meddelelse om godkendelse af en standardændring af produktspecifikationen for en betegnelse i vinsektoren i henhold til artikel 17, stk. 2 og 3, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/33

15


 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

 


II Meddelelser

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Europa-Kommissionen

9.8.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 304/1


Beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en anmeldt fusion

(Sag M.10757 — MUTARES / CIMOS)

(EØS-relevant tekst)

(2022/C 304/01)

Den 28. juli 2022 besluttede Kommissionen ikke at gøre indsigelse mod ovennævnte anmeldte fusion og erklære den forenelig med det indre marked. Beslutningen er truffet efter artikel 6, stk. 1, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1). Beslutningens fulde ordlyd foreligger kun på engelsk og vil blive offentliggjort, efter at eventuelle forretningshemmeligheder er udeladt. Den vil kunne ses:

under fusioner på Kommissionens websted for konkurrence (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette websted giver forskellige muligheder for at finde de konkrete fusionsbeslutninger, idet de er opstillet efter bl.a. virksomhedens navn, sagsnummer, dato og sektor

i elektronisk form på EUR-Lex-webstedet (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=da) under dokumentnummer 32022M10757. EUR-Lex giver onlineadgang til EU-retten.


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1.


9.8.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 304/2


Beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en anmeldt fusion

(Sag M.10747 — BHC / DUSSUR / BAKER PETROLITE SAUDI COMPANY JV)

(EØS-relevant tekst)

(2022/C 304/02)

Den 3. august 2022 besluttede Kommissionen ikke at gøre indsigelse mod ovennævnte anmeldte fusion og erklære den forenelig med det indre marked. Beslutningen er truffet efter artikel 6, stk. 1, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1). Beslutningens fulde ordlyd foreligger kun på engelsk og vil blive offentliggjort, efter at eventuelle forretningshemmeligheder er udeladt. Den vil kunne ses:

under fusioner på Kommissionens websted for konkurrence (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette websted giver forskellige muligheder for at finde de konkrete fusionsbeslutninger, idet de er opstillet efter bl.a. virksomhedens navn, sagsnummer, dato og sektor

i elektronisk form på EUR-Lex-webstedet (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=da) under dokumentnummer 32022M10747. EUR-Lex giver onlineadgang til EU-retten.


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1.


9.8.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 304/3


Beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en anmeldt fusion

(Sag M.10828 — CVC / NORDIC CAPITAL / CARY GROUP)

(EØS-relevant tekst)

(2022/C 304/03)

Den 5. august 2022 besluttede Kommissionen ikke at gøre indsigelse mod ovennævnte anmeldte fusion og erklære den forenelig med det indre marked. Beslutningen er truffet efter artikel 6, stk. 1, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1). Beslutningens fulde ordlyd foreligger kun på engelsk og vil blive offentliggjort, efter at eventuelle forretningshemmeligheder er udeladt. Den vil kunne ses:

under fusioner på Kommissionens websted for konkurrence (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette websted giver forskellige muligheder for at finde de konkrete fusionsbeslutninger, idet de er opstillet efter bl.a. virksomhedens navn, sagsnummer, dato og sektor

i elektronisk form på EUR-Lex-webstedet (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=da) under dokumentnummer 32022M10828. EUR-Lex giver onlineadgang til EU-retten.


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1.


IV Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Europa-Kommissionen

9.8.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 304/4


Euroens vekselkurs (1)

8. august 2022

(2022/C 304/04)

1 euro =


 

Valuta

Kurs

USD

amerikanske dollar

1,0199

JPY

japanske yen

137,62

DKK

danske kroner

7,4405

GBP

pund sterling

0,84165

SEK

svenske kroner

10,3650

CHF

schweiziske franc

0,9763

ISK

islandske kroner

140,10

NOK

norske kroner

9,9405

BGN

bulgarske lev

1,9558

CZK

tjekkiske koruna

24,515

HUF

ungarske forint

394,27

PLN

polske zloty

4,7043

RON

rumænske leu

4,9163

TRY

tyrkiske lira

18,3175

AUD

australske dollar

1,4607

CAD

canadiske dollar

1,3134

HKD

hongkongske dollar

8,0061

NZD

newzealandske dollar

1,6202

SGD

singaporeanske dollar

1,4058

KRW

sydkoreanske won

1 329,93

ZAR

sydafrikanske rand

16,9694

CNY

kinesiske renminbi yuan

6,8931

HRK

kroatiske kuna

7,5123

IDR

indonesiske rupiah

15 147,65

MYR

malaysiske ringgit

4,5477

PHP

filippinske pesos

56,554

RUB

russiske rubler

 

THB

thailandske bath

36,380

BRL

brasilianske real

5,2380

MXN

mexicanske pesos

20,6810

INR

indiske rupee

81,1660


(1)  Kilde: Referencekurs offentliggjort af Den Europæiske Centralbank.


OPLYSNINGER FRA MEDLEMSSTATERNE

9.8.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 304/5


Ajourføring af listen over opholdstilladelser, jf. artikel 2, nr. 16, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/399 om indførelse af en EU-kodeks for personers grænsepassage (Schengengrænsekodeks) (1)

(2022/C 304/05)

Offentliggørelsen af listen over opholdstilladelser som omhandlet i artikel 2, nr. 16, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/399 af 9. marts 2016 om indførelse af en EU-kodeks for personers grænsepassage (Schengengrænsekodeks) (2) er baseret på de oplysninger, medlemsstaterne indberetter til Kommissionen i overensstemmelse med Schengengrænsekodeksens artikel 39.

Ud over de oplysninger, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende, findes der på webstedet for Generaldirektoratet for Migration og Indre Anliggender oplysninger, der ajourføres regelmæssigt.

LISTE OVER OPHOLDSTILLADELSER UDSTEDT AF MEDLEMSSTATERNE

POLEN

Erstatter den liste, der er offentliggjort i EUT C 126 af 12.4.2021, s. 1.

I.

Listen over dokumenter, jf. artikel 2, stk. 16, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/399 af 9. marts 2016 om en EU-kodeks for personers grænsepassage (Schengengrænsekodeks)

1.

Opholdstilladelser udstedt i overensstemmelse med den ensartede udformning som fastsat i Rådets forordning (EF) nr. 1030/2002 af 13. juni 2002 om ensartet udformning af opholdstilladelser til tredjelandsstatsborgere.

Karta pobytu (Opholdskort)

Opholdskort udstedes til udlændinge, som har fået:

zezwolenie na pobyt czasowy (POBYT CZASOWY) — midlertidig opholdstilladelse

zezwolenie na pobyt stały (POBYT STAŁY) — permanent opholdstilladelse

zezwolenie na osiedlenie się (OSIEDLENIE SIĘ) — etableringstilladelse udstedt inden den 1. maj 2014

zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE/UE (POBYT REZYDENTA DŁUGOTERMINOWEGO WE/UE) — EF-opholdstilladelse til fastboende udlændinge (fra den 1. oktober 2005). Med virkning fra den 12. juni 2012 erstattes »EF« med »EU«

zgoda na pobyt ze względów humanitarnych (POBYT ZE WZGLĘDÓW HUMANITARNYCH) — samtykke til ophold af humanitære årsager

status uchodźcy (STATUS UCHODŹCY) — flygtningestatus

ochrona uzupełniająca (OCHRONA UZUPEŁNIAJĄCA) — subsidiær beskyttelse.

Dokumenter udstedt til britiske statsborgere og deres familiemedlemmer — personer i Polen, der er omfattet af udtrædelsesaftalen, efter overgangsperiodens udløb:

Zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu (Bevis for registrering af ophold — for britiske statsborgere med opholdsret)

Dokument potwierdzający prawo stałego pobytu (Dokument, der bekræfter tidsubegrænset ophold — for britiske statsborgere med tidsubegrænset opholdsret)

Karta pobytowa (Opholdskort — for familiemedlemmer, der ikke er britiske statsborgere, med opholdsret)

Karta stałego pobytu (Kort til tidsubegrænset ophold — for familiemedlemmer, der ikke er britiske statsborgere, med ret til tidsubegrænset ophold)

Alle ovenstående dokumenter er mærket med: »Artikel 50 TUE« i rubrikken: »tilladelsens art« og »Artikel 18 ust. 4 Umowy Wystąpienia« i rubrikken: »anmærkninger«.

2.

Opholdskort udstedt i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/38/EF af 29. april 2004 om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område, om ændring af forordning (EØF) nr. 1612/68 og om ophævelse af direktiv 64/221/EØF, 68/360/EØF, 72/194/EØF, 73/148/EØF, 75/34/EØF, 75/35/EØF, 90/364/EØF, 90/365/EØF og 93/96/EØF.

Karta pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej (Opholdskort til familiemedlemmer til unionsborgere)

Karta stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej (Kort til tidsubegrænset ophold til familiemedlemmer til unionsborgere).

II.

Liste over dokumenter, jf. artikel 2, stk. 16, litra b), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/399 af 9. marts 2016 om en EU-kodeks for personers grænsepassage (Schengengrænsekodeks)

1.

Identitetskort udstedt af det polske udenrigsministerium:

legitymacja dyplomatyczna (Identitetskort til diplomater)

legitymacja służbowa (Officielt identitetskort)

legitymacja konsularna (Konsulært identitetskort)

legitymacja konsularna konsula honorowego (Konsulært identitetskort til honorære konsuler)

legitymacja specjalna (Særligt identitetskort).

2.

Lista podróżujących dla wycieczek w Unii Europejskiej (decyzja Rady 94/795/WSiSW z dnia 30 listopada 1994 r. w sprawie wspólnych działań przyjętych przez Radę na podstawie art. K.3 ust. 2 lit. b Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ułatwień podróży dla uczniów pochodzących z państw trzecich przebywających w Państwach Członkowskich) (Liste over rejsende ved rejser inden for Den Europæiske Union (Rådets afgørelse 94/795/RIA af 30. november 1994 om en fælles aktion vedtaget af Rådet på grundlag af artikel K.3, stk. 2, litra b), i traktaten om Den Europæiske Union vedrørende rejselempelser for skoleelever fra tredjelande med bopæl i en medlemsstat)).

3.

Dokumenter udstedt til britiske statsborgere og deres familiemedlemmer inden udløbet af den overgangsperiode, der er omhandlet i udtrædelsesaftalen i henhold til direktiv 2004/38/EF, og som de kan anvende efter overgangsperiodens udløb (dokumenterne forbliver gyldige senest indtil den 31. december 2021):

Dokument potwierdzający prawo stałego pobytu (Dokument, der bekræfter tidsubegrænset opholdsret)

Karta pobytu członka rodziny obywatela UE (Opholdskort til familiemedlemmer til unionsborgere)

Karta stałego pobytu członka rodziny obywatela UE (Kort til tidsubegrænset ophold til familiemedlemmer til en unionsborger).

4.

Midlertidige dokumenter udstedt til britiske statsborgere og deres familiemedlemmer efter udløbet af den overgangsperiode, der er omhandlet i udtrædelsesaftalen:

Zaświadczenie (attest) med en gyldighed på ét år, der bekræfter indgivelsen af en ansøgning om registrering af ophold og/eller opholdsdokument for den person, der er omfattet af udtrædelsesaftalen — i tilfælde af ansøgning indgivet indtil den 31. december 2021 (attesten sammen med et gyldigt rejsedokument giver ret til flere grænsepassager, uden at der er behov for et visum).

5.

Diia.pl (eller Diia.pl service) – et digitalt identitetsdokument udstedt til personer, der er omfattet af midlertidig beskyttelse i henhold til loven af 12. marts 2022 om bistand til ukrainske statsborgere i forbindelse med den væbnede konflikt på Ukraines område (lovtidende af 2022, punkt 583) i forbindelse med Rådets gennemførelsesafgørelse (EU) 2022/382 af 4. marts 2022 om konstatering af massetilstrømning af fordrevne personer fra Ukraine som omhandlet i artikel 5 i direktiv 2001/55/EF og deraf følgende indførelse af midlertidig beskyttelse (EUT L 71 af 4.3.2022, s. 1).

Diia.pl er en tjeneste, der ydes af ministeren med ansvar for datamatisering som omhandlet i artikel 19e.2, stk. 2, i datamatiseringsloven i forbindelse med artikel 10.1 i loven om bistand til ukrainske statsborgere, som er tilgængelig i applikationen på brugerens bærbare udstyr, og som gør det muligt at downloade personoplysninger om en bruger, som er ukrainsk statsborger, eller en ægtefælle til en ukrainsk statsborger, som ikke selv har ukrainsk statsborgerskab, så længe han/hun ikke er statsborger i Polen eller en anden EU-medlemsstat og ankom til Republikken Polen fra Ukraine i perioden fra den 24. februar 2022, fra registret samt at lagre oplysningerne i krypteret form på brugerens bærbare udstyr og fremlægge dem for andre personer for at kunne bekræfte brugerens identitet.

Diia.pl kan anvendes af ukrainske flygtninge, som er omfattet af midlertidig beskyttelse, som opholder sig lovligt på Polens område på grundlag af artikel 2.1 i loven om bistand til ukrainske statsborgere, og som har modtaget et nationalt identifikationsnummer (PESEL).

På grundlag af artikel 2.1 i loven om bistand til ukrainske statsborgere »Hvis en ukrainsk statsborger, jf. artikel 1.1, er ankommet lovligt til Republikken Polens område i perioden efter den 24. februar 2022 indtil den dag, der er angivet i bestemmelser vedtaget på grundlag af artikel 2.4 (datoen er endnu ikke fastsat), og erklærer en hensigt om at blive på Republikken Polens område anses vedkommendes ophold for lovligt inden for en periode på 18 måneder fra den 24. februar 2022 (...) Opholdet for et barn, der fødes på Republikken Polens område af en mor, som er en person nævnt i første punktum, anses også for lovligt i samme periode som moderens ophold«.

Diia.pl udstedes på grundlag af

artikel 10 i loven om bistand til ukrainske statsborgere.

Diia.pl fungerer som en bekræftelse af brugerens identitet og er et bevis, der svarer til et dokument i overensstemmelse med

artikel 8, stk. 1, i Rådets direktiv 2001/55/EF af 20. juli 2001 om minimumsstandarder for midlertidig beskyttelse i tilfælde af massetilstrømning af fordrevne personer og om foranstaltninger, der skal fremme en ligelig fordeling mellem medlemsstaterne af indsatsen med hensyn til modtagelsen af disse personer og følgerne heraf

og bør betragtes som en opholdstilladelse i henhold til

artikel 2, litra g), i Rådets direktiv 2001/55/EF.

Diia.pl-dokumentet kan anvendes af enhver person, som har nået den myndige alder.

6.

Zaświadczenie o korzystaniu z ochrony czasowej (Bevis for midlertidig beskyttelse) udstedt til udlændinge, der er omfattet af midlertidig beskyttelse, jf. artikel 106 i loven af 13. juni 2003 om tildeling af beskyttelse til udlændinge på Republikken Polens område (lovtidende af 2021, punkt 1108, som ændret), i forbindelse med Rådets gennemførelsesafgørelse (EU) 2022/382 af 4. marts 2022 om konstatering af massetilstrømning af fordrevne personer fra Ukraine som omhandlet i artikel 5 i direktiv 2001/55/EF og deraf følgende indførelse af midlertidig beskyttelse (EUT L 71 af 4.3.2022, s. 1). Hvis varigheden af den midlertidige beskyttelse forlænges i henhold til EU-retten, forlænges bevisets varighed tilsvarende

I overensstemmelse med artikel 8, stk. 1, i Rådets direktiv 2001/55/EF af 20. juli 2001 om minimumsstandarder for midlertidig beskyttelse i tilfælde af massetilstrømning af fordrevne personer og om foranstaltninger, der skal fremme en ligelig fordeling mellem medlemsstaterne af indsatsen med hensyn til modtagelsen af disse personer og følgerne heraf, bør beviset betragtes som en opholdstilladelse, jf. artikel 2, litra g), i Rådets direktiv 2001/55/EF.

Fortegnelse over tidligere publikationer

EUT C 247 af 13.10.2006, s. 1.

EUT C 77 af 5.4.2007, s. 11.

EUT C 153 af 6.7.2007, s. 1.

EUT C 164 af 18.7.2007, s. 45.

EUT C 192 af 18.8.2007, s. 11.

EUT C 271 af 14.11.2007, s. 14.

EUT C 57 af 1.3.2008, s. 31.

EUT C 134 af 31.5.2008, s. 14.

EUT C 207 af 14.8.2008, s. 12.

EUT C 331 af 31.12.2008, s. 13.

EUT C 3 af 8.1.2009, s. 5.

EUT C 64 af 19.3.2009, s. 15.

EUT C 198 af 22.8.2009, s. 9.

EUT C 239 af 6.10.2009, s. 2.

EUT C 298 af 8.12.2009, s. 15.

EUT C 308 af 18.12.2009, s. 20.

EUT C 35 af 12.2.2010, s. 5.

EUT C 82 af 30.3.2010, s. 26.

EUT C 103 af 22.4.2010, s. 8.

EUT C 108 af 7.4.2011, s. 7.

EUT C 157 af 27.5.2011, s. 5.

EUT C 201 af 8.7.2011, s. 1.

EUT C 216 af 22.7.2011, s. 26.

EUT C 283 af 27.9.2011, s. 7.

EUT C 199 af 7.7.2012, s. 5.

EUT C 214 af 20.7.2012, s. 7.

EUT C 298 af 4.10.2012, s. 4.

EUT C 51 af 22.2.2013, s. 6.

EUT C 75 af 14.3.2013, s. 8.

EUT C 77 af 15.3.2014, s. 4.

EUT C 118 af 17.4.2014, s. 9.

EUT C 200 af 28.6.2014, s. 59.

EUT C 304 af 9.9.2014, s. 3.

EUT C 390 af 5.11.2014, s. 12.

EUT C 210 af 26.6.2015, s. 5.

EUT C 286 af 29.8.2015, s. 3.

EUT C 151 af 28.4.2016, s. 4.

EUT C 16 af 18.1.2017, s. 5.

EUT C 69 af 4.3.2017, s. 6.

EUT C 94 af 25.3.2017, s. 3.

EUT C 297 af 8.9.2017, s. 3.

EUT C 343 af 13.10.2017, s. 12.

EUT C 100 af 16.3.2018, s. 25.

EUT C 144 af 25.4.2018, s. 8.

EUT C 173 af 22.5.2018, s. 6.

EUT C 222 af 26.6.2018, s. 12.

EUT C 248 af 16.7.2018, s. 4.

EUT C 269 af 31.7.2018, s. 27.

EUT C 345 af 27.9.2018, s. 5.

EUT C 27 af 22.1.2019, s. 8.

EUT C 31 af 25.1. 2019, s. 5.

EUT C 34 af 28.1.2019, s. 4.

EUT C 46 af 5.2.2019, s. 5.

EUT C 330 af 6.10.2020, s. 5.

EUT C 126 af 12.4.2021, s. 1.

EUT C 140 af 21.4.2021, s. 2.

EUT C 150 af 28.4.2021, s. 5.

EUT C 365 af 10.9.2021, s. 3.

EUT C 491 af 7.12.2021, s. 5.

EUT C 509 af 17.12.2021, s. 10.

EUT C 63 af 7.2.2022, s. 6.

EUT C 272 af 15.7. 2022, s. 4.


(1)  Se listen over oplysninger, der tidligere er offentliggjort, nederst i denne ajourføring.

(2)  EFT L 77 af 23.3.2016, s. 1.


V Øvrige meddelelser

PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN

Europa-Kommissionen

9.8.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 304/9


Anmeldelse af en planlagt fusion

(Sag M.10681 — RTL Deutschland/Seven.One Entertainment Group/Addressable TV Technology JV)

Behandles eventuelt efter den forenklede procedure

(EØS-relevant tekst)

(2022/C 304/06)

1.   

Den 1. august 2022 modtog Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1) anmeldelse af en planlagt fusion.

Anmeldelsen vedrører følgende virksomheder:

RTL Deutschland GmbH (»RTL Deutschland«, Tyskland),

Seven.One Entertainment Group GmbH (»Seven.One Entertainment Group«, Tyskland),

The Addressable TV GmbH (»Addressable TV Technology JV«, Tyskland).

RTL og Seven.One Entertainment Group erhverver fælles kontrol, jf. fusionsforordningens artikel 3, stk. 1, litra b), og artikel 3, stk. 4, over hele Addressable TV Technology JV.

Den planlagte fusion gennemføres gennem opkøb af aktier i et nystiftet joint venture.

2.   

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

RTL Deutschland er aktiv inden for tv- og onlineunderholdning samt produktions- og radiofonitjenester

Seven.One Entertainment Group er aktiv inden for tv- og onlineunderholdning samt produktions- og radiofonitjenester.

3.   

Addressable TV Technology JV vil udvikle tjenester, der har til formål at fremme optimeret tilgængelighed og gennemførelse af allerede eksisterende ikke-proprietære tekniske standarder for teknologien bag addressable TV (»ATV«). Virksomheden vil navnlig definere ATV-teknologifunktioner og forsyne radio- og tv-selskaber og producenter af forbrugerelektronik med app-baserede værktøjer, der sætter dem i stand til at afprøve og certificere deres respektive ATV-teknologier i forhold til de detaljerede tekniske gennemførelseskrav som Addressable TV Technology JV fastsætter.

4.   

Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis er omfattet af fusionsforordningen. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil.

Det bemærkes, at denne sag eventuelt vil blive behandlet efter den forenklede procedure i overensstemmelse med Kommissionens meddelelse om en forenklet procedure for behandling af bestemte fusioner efter Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (2).

5.   

Kommissionen opfordrer alle interesserede tredjeparter til at fremsætte eventuelle bemærkninger til den planlagte fusion.

Alle bemærkninger skal være Kommissionen i hænde senest 10 dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse. Angiv altid referencen:

M.10681 — RTL Deutschland/Seven.One Entertainment Group/Addressable TV Technology JV

Bemærkningerne kan sendes til Kommissionen pr. e-mail, fax eller brev. Benyt venligst følgende kontaktoplysninger:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Postadresse:

Europa-Kommissionen

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1 (»fusionsforordningen«).

(2)  EUT C 366 af 14.12.2013, s. 5.


ANDET

Europa-Kommissionen

9.8.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 304/11


Offentliggørelse af en meddelelse om godkendelse af en standardændring af produktspecifikationen for en betegnelse i vinsektoren i henhold til artikel 17, stk. 2 og 3, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/33

(2022/C 304/07)

Denne meddelelse offentliggøres i overensstemmelse med artikel 17, stk. 5, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/33 (1).

MEDDELELSE OM EN STANDARDÆNDRING AF ENHEDSDOKUMENTET

»Verdicchio di Matelica«

PDO-IT-A0481-AM03

Meddelelsesdato: 27.5.2022

BESKRIVELSE AF OG BEGRUNDELSE FOR DEN GODKENDTE ÆNDRING

1.   Emballagering — beholdere og rumindhold

Beskrivelse: til emballering af Verdicchio di Matelica uden supplerende betegnelse kan der også anvendes beholdere af andet materiale end glas, bestående af polyethylen eller polyesterplast i flere lag emballeret i en æske af pap eller andet stift materiale, som ikke må have et rumindhold, der er mindre end den minimumsvolumen, der er fastsat i national lovgivning og EU-lovgivningen. Vin af typen passito må imidlertid kun markedsføres i glasflasker med et rumindhold på højst 1,50 liter.

Begrundelse: der er tale om yderligere en mulighed for at emballere Verdicchio di Matelica i beholdere af andet materiale end glas, hvilket ligesom angivelsen af flaskernes minimumsrumindhold for passito-vine er producenternes ønske efter grundig teknisk og kommerciel vurdering.

Ændringen vedrører produktspecifikationens artikel 7 og afsnit 9 i enhedsdokumentet.

2.   Årgang, hvor druerne er produceret

Beskrivelse: for Verdicchio di Matelica skal druernes produktionsår angives, undtagen for mousserende vine uden årgangsangivelse (ikke millesimato).

Begrundelse: dette er en bedre mærkning af de produkter, der er omfattet af betegnelsen.

Ændringen vedrører produktspecifikationens artikel 7 og afsnit 9 i enhedsdokumentet.

3.   Henvisning til kontrolorganet — adresseændring

Beskrivelse: adressen på kontrolvirksomheden Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l. er blevet ændret fra Via Piave n. 24 til Via Venti Settembre n. 98/G – 00187 Rom, Italia.

Begrundelse: ændringen skyldes, at hjemstedet for kontrolorganet for betegnelsen Verdicchio di Matelica flyttes.

Denne ændring vedrører artikel 10 i produktspecifikationen og påvirker ikke enhedsdokumentet.

ENHEDSDOKUMENT

1.   Produktets betegnelse

Verdicchio di Matelica

2.   Type geografisk betegnelse

BOB — beskyttet oprindelsesbetegnelse

3.   Kategorier af vinavlsprodukter

1.

Vin

5.

Mousserende kvalitetsvin

4.   Beskrivelse af vinen/vinene

1.   Verdicchio di Matelica

KORTFATTET TEKSTBESKRIVELSE

Vine med den beskyttede oprindelsesbetegnelse Verdicchio di Matelica har en mild strågul farve, en karakteristisk og delikat aroma og en tør og harmonisk smag med en let bitter eftersmag.

Generelle analytiske kendetegn

Maksimalt totalt alkoholindhold (i % vol.)

 

Minimalt virkeligt alkoholindhold (i % vol.)

 

Minimalt totalt syreindhold

4,50 gram pr. liter udtrykt i vinsyre

Maksimalt indhold af flygtige syrer (i meq/l)

 

Maksimalt totalt svovldioxidindhold (i mg/l)

 

2.   Verdicchio di Matelica passito

KORTFATTET TEKSTBESKRIVELSE

Vine med den beskyttede oprindelsesbetegnelse Verdicchio di Matelica passito er kendetegnet ved en gul til ravgul farve, en karakteristisk ren og intens aroma og en fløjlsagtig smag, der spænder fra let bitter til sød, med en karakteristisk bitter eftersmag.

Generelle analytiske kendetegn

Maksimalt totalt alkoholindhold (i % vol.)

 

Minimalt virkeligt alkoholindhold (i % vol.)

 

Minimalt totalt syreindhold

4,00 gram pr. liter udtrykt i vinsyre

Maksimalt indhold af flygtige syrer (i meq/l)

25

Maksimalt totalt svovldioxidindhold (i mg/l)

 

3.   Verdicchio di Matelica spumante

KORTFATTET TEKSTBESKRIVELSE

Vine med den beskyttede oprindelsesbetegnelse Verdicchio di Matelica spumante har en strågul farve med grønlige noter, en delikat, karakteristisk aroma, en bred og sammensat eftersmag og et fint og holdbart skum. Smagen varierer fra extrabrut til secco og er frisk, fin og harmonisk.

Generelle analytiske kendetegn

Maksimalt totalt alkoholindhold (i % vol.)

 

Minimalt virkeligt alkoholindhold (i % vol.)

 

Minimalt totalt syreindhold

4,50 gram pr. liter udtrykt i vinsyre

Maksimalt indhold af flygtige syrer (i meq/l)

 

Maksimalt totalt svovldioxidindhold (i mg/l)

 

5.   Vinfremstillingsmetoder

5.1.   Væsentlige ønologiske fremgangsmåder

5.2.   Maksimale udbytter:

1.   Verdicchio di Matelica

13 000 kilogram druer pr. hektar

2.   Verdicchio di Matelica passito

13 000 kilogram druer pr. hektar

3.   Verdicchio di Matelica spumante

13 000 kilogram druer pr. hektar

6.   Afgrænset geografisk område

Produktionsområdet for de druer, der er egnede til fremstilling af vin med den beskyttede oprindelsesbetegnelse Verdicchio di Matelica, omfatter en del af kommunerne Matelica, Esanatoglia, Gagliole, Castelraimondo, Camerino og Pioraco i provinsen Macerata og en del af kommunerne Cerreto D'Esi og Fabriano i provinsen Ancona.

7.   Druesort

Verdicchio bianco B. — Trebbiano di Soave B.

8.   Tilknytning til det geografiske område

Verdicchio di Matelica

De menneskelige faktorer i produktionen af vine med den beskyttede oprindelsesbetegnelse Verdicchio di Matelica har spillet en central rolle med hensyn til udviklingen af de teknikker, der anvendes til at dyrke og fremstille Verdicchio-vine. Traditionen for at fremstille og forbruge mousserende vine og passito-vine i området er veldokumenteret og går århundreder tilbage i tiden. Samspillet mellem menneskelige faktorer og de unikke naturlige faktorer i produktionsområdet såsom klimaet og jordbundens karakter giver vine med den beskyttede oprindelsesbetegnelse Verdicchio di Matelica deres analytiske kendetegn og en aromatisk og organoleptisk karakter, som er unik og uden sidestykke, og som faktisk skyldes den oprindelige sort, der er fremherskende i kombination af druesorter.

9.   Andre vigtige betingelser (emballering, mærkning, supplerende krav)

Angivelse af druernes produktionsår

Retlig ramme:

EU-lovgivningen

Type supplerende betingelse:

Supplerende bestemmelser vedrørende mærkningen

Beskrivelse af betingelsen:

Af mærkningen af vine med den beskyttede oprindelsesbetegnelse »Verdicchio di Matelica« skal druernes produktionsår angives, undtagen for mousserende vine uden årgangsangivelse (ikke millesimato).

Emballering og beholdere

Retlig ramme:

EU-lovgivningen

Type supplerende betingelse:

Supplerende bestemmelser vedrørende mærkningen

Beskrivelse af betingelsen:

Til emballering af »Verdicchio di Matelica« uden supplerende betegnelse kan der også anvendes beholdere af andet materiale end glas, bestående af polyethylen eller polyesterplast i flere lag emballeret i en æske af pap eller andet stift materiale, som ikke må have et rumindhold, der er mindre end den minimumsvolumen, der er fastsat i national lovgivning og EU-lovgivningen.

Vine af typen »Verdicchio di Matelica passito« må imidlertid kun afsættes til forbrug i glasflasker med et rumindhold på højst 1,5 liter.

Link til produktspecifikationen

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18198


(1)  EFT L 9 af 11.1.2019, s. 2.


9.8.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 304/15


Offentliggørelse af en meddelelse om godkendelse af en standardændring af produktspecifikationen for en betegnelse i vinsektoren i henhold til artikel 17, stk. 2 og 3, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/33

(2022/C 304/08)

Denne meddelelse offentliggøres i overensstemmelse med artikel 17, stk. 5, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/33 (1).

MEDDELELSE OM STANDARDÆNDRING AF ENHEDSDOKUMENTET

»Pla de Bages«

PDO-ES-A1557-AM06

Meddelelsesdato: 21. juni 2022

BESKRIVELSE AF OG BEGRUNDELSE FOR DEN GODKENDTE ÆNDRING

1.   Nedsættelse af alkoholindholdet for visse rosévine

Beskrivelse:

Det alkoholindhold, der som minimum kræves for rosévine fremstillet af druesorterne Mandó og Picapoll Negro, reduceres fra 12,5 % vol. til 11,5 % vol.

Det tilføjes, at alkoholindholdet ved sammenstikning af sorter til en rosé afhænger af den enkelte druesorts andel.

Denne ændring berører punkt 2 i produktspecifikationen og punkt 4 i enhedsdokumentet.

Det er en standardændring, da den ikke opfylder nogen af kriterierne i artikel 14, stk. 1, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/33.

Begrundelse:

Picapoll Negra og Mandó er sorter, der siden hhv. 2014 og 2016 er blevet genoplivet i det område, hvor den beskyttede oprindelsesbetegnelse »Pla de Bages« fremstilles, og de er omfattet af produktspecifikationen.

Disse druers egenskaber betyder, som det er tilfældet med andre sorter af Vitis vinifera, at det er vanskeligt at opnå et højt alkoholindhold. Det er fundet hensigtsmæssigt at nedsætte minimumsalkoholindholdet i rosévine fremstillet af druesorterne Mandó og Picapoll Negro fra 12,5 % vol. til 11,5 % vol.

2.   Ændring af beskrivelsen af organoleptiske egenskaber

Beskrivelse:

En del af den tekst, hvori vinene beskrives, er flyttet og erstattet af en tabel med de organoleptiske egenskaber.

Denne ændring berører punkt 2.1 i produktspecifikationen og punkt 4 i enhedsdokumentet.

Det er en standardændring, da den ikke opfylder nogen af kriterierne i artikel 14, stk. 1, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/33.

Begrundelse:

Årsagen til denne ændring er, at produktspecifikationen bliver mere teknisk, og at det er vigtigt at sikre, at den er så klar og objektiv som muligt for at lette læsning og fortolkning.

3.   Omklassificering af sorter

Beskrivelse:

Ændring i fordelingen af godkendte og anbefalede sorter. Sorterne forbliver de samme med den forskel, at Chardonnay, Merlot og Cabernet Sauvignon er blevet ændret fra »anbefalet« til »godkendt«. Sorten Mandó/Garró er imidlertid blevet ændret fra »godkendt« til »anbefalet«.

Denne ændring vedrører punkt 6 i produktspecifikationen og berører ikke enhedsdokumentet.

Det er en standardændring, da den ikke opfylder nogen af kriterierne i artikel 14, stk. 1, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/33.

Begrundelse:

Formålet med disse foreslåede ændringer er at arrangere listen over sorter, så de sorter, der betragtes som lokale og bedre tilpasset området, vises som »anbefalede« sorter i overensstemmelse med den strategiske tilgang, som er valgt for den beskyttede oprindelsesbetegnelse.

4.   Forbedringer af ordlyden af afsnittet om det geografiske område

Beskrivelse:

Ordlyden af »vinkategorien« er blevet forbedret.

Denne ændring berører punkt 7 i produktspecifikationen og punkt 8.1 i enhedsdokumentet.

For så vidt som den kun indebærer en forbedring og ikke en ændring af ordlyden af afsnittet om det geografiske område, er det en standardændring, da den ikke opfylder nogen af kriterierne i artikel 14, stk. 1, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/33.

Begrundelse:

Årsagen til denne ændring er, at produktspecifikationen bliver mere teknisk, og at det er vigtigt at sikre, at den er så klar og objektiv som muligt for at lette læsning og fortolkning.

På baggrund af ovenstående er produktets særlige egenskaber blevet omskrevet i afsnittet om det geografiske område.

ENHEDSDOKUMENT

1.   Betegnelse(r)

Pla de Bages

2.   Type geografisk betegnelse

BOB — beskyttet oprindelsesbetegnelse

3.   Kategorier af vinavlsprodukter

1.

Vin

3.

Hedvin

5.

Mousserende kvalitetsvin

8.

Perlevin

4.   Beskrivelse af vinen/vinene

1.   Hvid- og rosévine

KORTFATTET TEKSTBESKRIVELSE

HVID: Lys til mørkegul (gylden) farve. Klart udseende uden turbiditet. Tilstedeværelse af frugtagtige aromaer. I nogle tilfælde kan der være aromaer af træ fra lagring. De er normalt lette.

ROSÉ: Rød farve, der spænder fra lyserød og/eller løgskind til kirsebærrød. Klart udseende uden turbiditet. Tilstedeværelse af frugtagtige aromaer. I nogle tilfælde kan der være aromaer af træ fra lagring. De er normalt lette.

*

Det minimumsalkoholindhold, der opnås for roséer, som udelukkende er fremstillet af Sumoll, Ull de Llebre, Garró/Mandó og Picapoll Negro, er 11,5 % vol. og 12,5 % vol. for andre. Hvad angår vine der indeholder blandinger af sorter med forskelligt minimumsalkoholindhold, skal blandingens minimumsværdi stå i direkte forhold til hver af sorternes minimumsalkoholindhold og til hver sorts procentdel af blandingen.

*

Vine, der er lagret i mere end et år, og vine, der er fremstillet på træfade inden for samme år, uanset om det er ved gæring og/eller lagring, skal have et maksimalt indhold af flygtige syrer på 0,9 g/l.

Generelle analytiske kendetegn

Maksimalt totalt alkoholindhold (i % vol.)

 

Minimalt virkeligt alkoholindhold (i % vol.)

11

Minimalt totalt syreindhold

4,5 gram pr. liter udtrykt i vinsyre

Maksimalt indhold af flygtige syrer (i meq/l)

11,67

Maksimalt totalt svovldioxidindhold (i mg/l)

180

2.   Rødvin

KORTFATTET TEKSTBESKRIVELSE

Rød farve med varierende nuancer fra violet til okker afhængigt af fremstillings- og lagringsprocesserne. Klart udseende uden turbiditet. Tilstedeværelse af frugtagtige aromaer. I visse tilfælde kan der være aromaer af træ fra lagring. Varierer afhængigt af fremstillings- og lagringsprocesserne. Fra lys og frisk til mere struktureret og koncentreret.

*

Det minimale virkelige alkoholindhold for vine, der udelukkende er fremstillet af Sumoll-, Ull de Llebre-, Picapoll Negro- og Garró/Mandó-druer, er 11,5 % vol.

*

Vine, der er lagret i mere end et år, og vine, der er fremstillet på træfade inden for samme år, uanset om det er ved gæring og/eller lagring, skal have et maksimalt indhold af flygtige syrer på 1,1 g/l.

Generelle analytiske kendetegn

Maksimalt totalt alkoholindhold (i % vol.)

 

Minimalt virkeligt alkoholindhold (i % vol.)

12,5

Minimalt totalt syreindhold

4,5 gram pr. liter udtrykt i vinsyre

Maksimalt indhold af flygtige syrer (i meq/l)

13,3

Maksimalt totalt svovldioxidindhold (i mg/l)

150

3.   Perlevin

KORTFATTET TEKSTBESKRIVELSE

Som beskrevet ovenfor i overensstemmelse med den relevante farve. Tilstedeværelse af bobler. Tilstedeværelse af frugtagtige aromaer. I nogle tilfælde kan der være aromaer fra lagringen. Friske vine som følge af tilstedeværelsen af kuldioxid, som også øger følelsen af struktur og fyldighed i munden.

Generelle analytiske kendetegn

Maksimalt totalt alkoholindhold (i % vol.)

 

Minimalt virkeligt alkoholindhold (i % vol.)

10,5

Minimalt totalt syreindhold

4,5 gram pr. liter udtrykt i vinsyre

Maksimalt indhold af flygtige syrer (i meq/l)

13,3

Maksimalt totalt svovldioxidindhold (i mg/l)

200

4.   Mousserende kvalitetsvin

KORTFATTET TEKSTBESKRIVELSE

Som beskrevet ovenfor i overensstemmelse med den relevante farve. Tilstedeværelse af bobler. Tilstedeværelse af frugtagtige aromaer. I nogle tilfælde kan der være aromaer fra lagringen. Friske vine som følge af tilstedeværelsen af kuldioxid, som også øger følelsen af struktur og fyldighed i munden.

Generelle analytiske kendetegn

Maksimalt totalt alkoholindhold (i % vol.)

 

Minimalt virkeligt alkoholindhold (i % vol.)

10,5

Minimalt totalt syreindhold

4,5 gram pr. liter udtrykt i vinsyre

Maksimalt indhold af flygtige syrer (i meq/l)

13,3

Maksimalt totalt svovldioxidindhold (i mg/l)

185

5.   Hedvin

KORTFATTET TEKSTBESKRIVELSE

Gul, ravgul, gylden, rød og brændt. Tilstedeværelse af aromaer af friske frugter eller modne frugter afhængigt af fremstillings- og lagringsprocesserne. Cremet og persistent.

Generelle analytiske kendetegn

Maksimalt totalt alkoholindhold (i % vol.)

 

Minimalt virkeligt alkoholindhold (i % vol.)

15

Minimalt totalt syreindhold

4,5 gram pr. liter udtrykt i vinsyre

Maksimalt indhold af flygtige syrer (i meq/l)

 

Maksimalt totalt svovldioxidindhold (i mg/l)

180

5.   Vinfremstillingsmetoder

5.1.   Væsentlige ønologiske fremgangsmåder

1.   Dyrkningsmetode

Der skal anvendes traditionelle dyrkningsmetoder for at opnå de bedste kvaliteter. Alle vindyrkningsmetoder skal respektere miljøet og vinstokkenes fysiologiske balance. Der skal anvendes agronomisk ekspertise for at opnå druer, der opfylder de optimale betingelser for vinfremstilling

Vinstokken skal opbindes i overensstemmelse med almindeligt anerkendte vindyrkningspraksisser og -metoder.

De høstede druer skal transporteres så hurtigt som muligt og ved anvendelse af metoder, der sikrer, at druernes kvalitet bevares.

2.   Begrænsninger for vinfremstillingen

Druerne skal høstes med største omhu. Vine, der er omfattet af den beskyttede oprindelsesbetegnelse, må kun fremstilles af sunde druer, der er tilstrækkeligt modne til at fremstille vine med et naturligt alkoholindhold på mindst 9,5 % vol. for hvidvin og 11 % vol. for rødvin. Perlevin eller mousserende kvalitetsvin, der er fremstillet af druerne, skal have et naturligt minimumsalkoholindhold på 9,5 % vol.

5.2.   Maksimale udbytter

1.

Hvide sorter

10 000 kg druer pr. hektar

2.

Hvide sorter

70 hektoliter pr. hektar

3.

Røde sorter

9 000 kg druer pr. hektar

4.

Røde sorter

63 hektoliter pr. hektar

6.   Afgrænset geografisk område

Vine med den beskyttede oprindelsesbetegnelse »Pla de Bages« fremstilles i følgende kommuner:

 

Aguilar de Segarra

 

Artés

 

Avinyó

 

Balsareny

 

Calders

 

Callús

 

Cardona

 

Castellbell i el Vilar

 

Castellfollit del Boix

 

Castellgalí

 

Castellnou de Bages

 

El Pont de Vilomara i Rocafort

 

L'Estany

 

Fonollosa

 

Gaià

 

Manresa

 

Marganell

 

Moià

 

Monistrol de Calders

 

Monistrol de Monserrat

 

Mura

 

Navarcles

 

Navàs

 

Rajadell

 

Sallent

 

Sant Feliu Sasserra

 

Sant Fruitós de Bages

 

Sant Joan de Vilatorrada

 

Sant Mateu de Bages

 

Sant Salvador de Guardiola

 

Sant Vicenç de Castellet

 

Santpedor

 

Santa Maria d'Oló

 

Suria

 

Talamanca

7.   Druesort(er)

 

PICAPOLL BLANCO

 

SUMOLL TINTO

 

TEMPRANILLO — ULL DE LLEBRE

8.   Tilknytning til det geografiske område

8.1.   Vin

Distriktets landbrugs- og klimaforhold er kendetegnet ved temperaturer og et nedbørsniveau, der adskiller sig meget fra de omkringliggende distrikters. Den gennemsnitlige højde i distriktet er også en fordel for vine med den beskyttede oprindelsesbetegnelse »Pla de Bages«. Afstanden til havet og klinterne ved kysten betyder, at klimaet for vores beskyttede oprindelsesbetegnelse dels er et middelhavsklima, dels et kontinentalklima.

I betragtning af den betydelige indflydelse, som Pyrenæerne har, hører aromaerne i hvidvinene (især dem, der fremstilles af sorten Picapoll) til den friskere ende af de enkelte sorter. Dette klima er også befordrende for fremstillingen af lette vine, der er kendetegnet ved en god syrlig kerne. Der opnås en mere fyldig volumen i munden ved vinfremstillingsmetoder såsom lagring på bærmen eller lagring på fad.

De mange skove i distriktet, som omgiver størstedelen af vinstokkene, og det store antal krydderurter, der vokser overalt i Bagesdistriktet giver et meget karakteristisk terroir, som har en stærk og specifik indflydelse på alle vinprodukter med den beskyttede oprindelsesbetegnelse »Pla de Bages«. Vinenes primære aromaer er præget af duften af disse krydderurter. Nogle eksempler herpå er rosmarin, lavendel og timian.

Det kolde klima er befordrende for en langsom modning om efteråret, hvilket fremmer en god opbygning af farve hos alle sorter. Forekomsten af hjemmehørende sorter som Mandó, Sumoll og Picapoll Negro bør dog fremhæves, da de pr. definition kan have lavere farvepotentiale.

Den aromatiske profil er karakteristisk, fordi de typiske egenskaber ved størstedelen af sorterne i høj grad respekteres i området. Da der er tale om et område, hvor druerne modner senere end gennemsnittet for landet, er der en tendens til, at de primære aromaer bevares. På grund af den store forekomst af skove omkring vinmarkerne i regionen har nogle af rødvinene balsamiske noter, der øger friskheden.

8.2.   Perlevin

Bemærkningerne i det foregående afsnit om vin gælder også her.

8.3.   Mousserende kvalitetsvin

Bagesdistriktet har en lang tradition for fremstilling af mousserende vine. Kommunen Artés er omfattet af den beskyttede oprindelsesbetegnelse »Cava«, da vine af denne type er blevet fremstillet der, lige siden de første forsøg blev foretaget i begyndelsen af det 20. århundrede. Den var med andre ord en pioner inden for fremstilling af mousserende vine.

8.4.   Hedvin

Der er fremstillet hedvin i Bagesdistriktet siden tidernes morgen. Ranciovine, mistela og naturligt søde vine har i mange år været almindelige drikkevarer i hjemmene i distriktet. Kombinationen af en traditionel produktionsmetode og druesorterne i distriktet, som påvirkes af ovennævnte agroklimatiske forhold, giver disse vine visse særlige organoleptiske egenskaber.

9.   Andre vigtige betingelser (aftapning, mærkning og andre krav)

Retlig ramme:

 

National lovgivning

Type supplerende betingelse:

 

Aftapning i det afgrænsede geografiske område

Beskrivelse af betingelsen:

 

Vin med den beskyttede oprindelsesbetegnelse »Pla de Bages« skal aftappes i det område, der er angivet i forordningerne vedrørende den beskyttede oprindelsesbetegnelse. Denne beslutning blev truffet af kontrolorganet, der mener, at i betragtning af det lille område, der er omfattet af den beskyttede oprindelsesbetegnelse, kan enhver ydre indblanding kan have en negativ indvirkning på kvaliteten. Dette ville således være uden for organets kontrol og kunne underminere de gældende standarder.

Link til produktspecifikationen

https://incavi.gencat.cat/.content/005-normativa/plecs-condicions-do-catalanes/Arxius-plecs/DO-Pla-de-Bages-Crtl-canvis-v-gener2022.pdf


(1)  EUT L 9 af 11.1.2019, s. 2.