ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 111A

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

65. årgang
8. marts 2022


Indhold

Side

 

V   Øvrige meddelelser

 

ADMINISTRATIVE PROCEDURER

 

Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO)

2022/C 111 A/01

Meddelelse om ændring af meddelelse om almindelig udvælgelsesprøve — EPSO/AST-SC/10/20 — Sekretærer (SC 1/SC 2) ( EUT C 211 A af 25.6.2020 )

1

2022/C 111 A/02

Meddelelse om ændring af meddelelsen om almindelig udvælgelsesprøve — EPSO/AST/148/21 — korrekturlæsere/sprogrevisorer (AST 3) for følgende sprog: græsk (EL), spansk (ES), estisk (ET), irsk (GA), italiensk (IT) og portugisisk (PT) ( EUT C 58 A af 18.2.2021 )

2

2022/C 111 A/03

Meddelelse om ændring af meddelelse om almindelig udvælgelsesprøve — EPSO/AD/381/20 — Administratorer (AD 5) inden for europæisk ret ( EUT C 250 A af 30.7.2020 )

4

2022/C 111 A/04

Meddelelse om ændring af meddelelse om almindelig udvælgelsesprøve — EPSO/AD/382/20 — Administratorer (AD 5/AD 7) inden for eksterne forbindelser ( EUT C 300 A af 10.9.2020 )

5

2022/C 111 A/05

Meddelelse om ændring af tillægget til meddelelse om almindelig udvælgelsesprøve — EPSO/AD/382/20 — Administratorer (AD 5/AD 7) inden for eksterne forbindelser ( EUT C 300 A af 10.9.2020 ) ( EUT C 444 A af 22.12.2020 )

6

2022/C 111 A/06

Meddelelse om ændring af meddelelse om almindelig udvælgelsesprøve — EPSO/AD/383/21 — bulgarsksprogede (BG) juristlingvister (AD 7) — EPSO/AD/384/21 — tjekkisksprogede (CS) juristlingvister (AD 7) — EPSO/AD/385/21 — fransksprogede (FR) juristlingvister (AD 7) — EPSO/AD/386/21 — irsksprogede (GA) juristlingvister (AD 7) — EPSO/AD/387/21 — ungarsksprogede (HU) juristlingvister (AD 7) — EPSO/AD/388/21 — polsksprogede (PL) juristlingvister (AD 7) ( EUT C 22 A af 21.1.2021 )

7

2022/C 111 A/07

Meddelelse om ændring af meddelelse om almindelig udvælgelsesprøve — EPSO/AD/389/21 — Administratorer (AD 6) inden for bæredygtigt landbrug og udvikling af landdistrikter ( EUT C 39 A af 4.2.2021 )

9

2022/C 111 A/08

Meddelelse om ændring af meddelelse om almindelig udvælgelsesprøve — EPSO/AD/390/21 — Administratorer (AD 6) på området kemikaliepolitik ( EUT C 82 A af 11.3.2021 )

10

2022/C 111 A/09

Meddelelse om ændring af meddelelse om almindelig udvælgelsesprøve — EPSO/AD/391/21 — Eksperter inden for teknisk støtte til medlemsstaternes strukturreformer og eksperter i Schengenreglerne (AD 7) ( EUT C 120 A af 8.4.2021 )

11

2022/C 111 A/10

Meddelelse om ændring af meddelelse om almindelig udvælgelsesprøve — EPSO/AD/392/21 — Administratorer (AD 7) inden for sundhed og fødevaresikkerhed — 1. Politikudformning og lovgivning på sundhedsområdet — 2. Politikudformning og lovgivning på fødevaresikkerhedsområdet — 3. Audit, inspektion og evaluering på sundheds- og fødevaresikkerhedsområdet ( EUT C 193 A af 20.5.2021 )

12


DA

 


V Øvrige meddelelser

ADMINISTRATIVE PROCEDURER

Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO)

8.3.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

CA 111/1


Meddelelse om ændring af meddelelse om almindelig udvælgelsesprøve — EPSO/AST-SC/10/20 — Sekretærer (SC 1/SC 2)

( Den Europæiske Unions Tidende C 211 A af 25. juni 2020 )

(2022/C 111 A/01)

På side 5 affattes punkt 5 »assessmentfase« således:

»5)    Assessmentfase

Til denne del indkaldes der højst 2 gange så mange ansøgere, som der er plads til på reservelisten for hver lønklasse. Alle, som i henhold til deres onlineansøgning opfylder adgangsbetingelserne, og som samlet har opnået flest point ved prøven i Microsoft Office Word, vil blive indkaldt til assessmentfasen.

Som det fremgår af nedenstående oversigt vil ansøgerne i forbindelse med assessmentfasen blive prøvet i syv generelle kompetencer (for hvilke der hver gives 1-10 point) og de områdespecifikke kompetencer, der kræves til denne udvælgelsesprøve, ved hjælp af to prøver på ansøgernes sprog 2:

Kompetence

Prøver

1.

Analyse og problemløsning

Områderelateret interview

2.

Kommunikation

Områderelateret interview

3.

Levering af kvalitet og resultater

Rollespil

4.

Læring og udvikling

Rollespil

5.

Prioritering og organisation

Rollespil

6.

Stresshåndtering

Områderelateret interview

7.

Samarbejde

Rollespil

Antal point, der kræves: 35/70 i alt.

Kompetence

Prøve

Antal point, der kræves

Områdespecifikke kompetencer

Områderelateret interview

35/70

Medmindre andet er angivet, skal ansøgerne uploade scannede kopier af de dokumenter, der understøtter oplysningerne i ansøgningsskemaet, til deres EPSO-konto. EPSO vil give yderligere oplysninger og instrukser.«


8.3.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

CA 111/2


Meddelelse om ændring af meddelelsen om almindelig udvælgelsesprøve — EPSO/AST/148/21 — korrekturlæsere/sprogrevisorer (AST 3) for følgende sprog: græsk (EL), spansk (ES), estisk (ET), irsk (GA), italiensk (IT) og portugisisk (PT)

( Den Europæiske Unions Tidende C 58 A af 18. februar 2021 )

(2022/C 111 A/02)

På side 5 affattes punkt 5 »Assessmentcenter« således:

»5)    Assessmentcenter

Til denne del indkaldes der højst 3 gange så mange ansøgere, som der er plads til på reservelisten for hvert sprog. Alle, som i henhold til deres onlineansøgning opfylder adgangsbetingelserne, og som samlet har opnået flest point i udvælgelsen efter kvalifikationer, vil blive indkaldt til et assessmentcenter (online eller personligt) af en eller flere dages varighed på deres sprog 1 og 2 . Bemærk venligst, at den områderelaterede prøve kan tilrettelægges enten i et af EPSO's godkendte prøvecentre eller som fjerntestning. Yderligere oplysninger og instrukser findes i indkaldelsen.

Hvis der ikke i starten af forløbet er afholdt multiple choice-prøver på computer som beskrevet i punkt 2, vil de blive afholdt i forbindelse med assessmentcentret enten i et af EPSO's godkendte prøvecentre eller som fjerntestning. Disse prøver skal hver især bestås, for at man kan gå videre, men pointene tælles ikke med i forbindelse med assessmentcentrets øvrige prøver.

Medmindre andet angives, skal ansøgerne uploade skannede kopier af deres bilag til deres EPSO-konto. Yderligere oplysninger og instrukser findes i indkaldelsen.

Som det fremgår af nedenstående oversigt, vil ansøgerne ved assessmentcentret blive prøvet i syv generelle kompetencer og de områderelaterede kompetencer, der kræves til denne udvælgelsesprøve, ved hjælp af tre prøver :

Kompetence

Prøver

Sprog

1.

Analyse og problemløsning

Interview om særlige kompetencer

Sprog 2

2.

Kommunikation

Interview om generelle kompetencer

Sprog 2

3.

Levering af kvalitet og resultater

Interview om generelle kompetencer

Sprog 2

4.

Læring og udvikling

Interview om særlige kompetencer

Sprog 2

5.

Prioritering og organisation

Interview om særlige kompetencer

Sprog 2

6.

Stresshåndtering

Interview om generelle kompetencer

Sprog 2

7.

Samarbejdsevner

Interview om generelle kompetencer

Sprog 2

Der gives op til 10 point for hver kompetence. Der kræves ikke et bestemt antal point for hver kompetence, men der kræves mindst 35/70 point i alt.

Kompetence

Prøvning

Sprog

Antal point, der kræves

Områderelaterede kompetencer

Korrekturlæsning og rettelse af en tekst på sprog 1.

Den første del af prøven finder sted, idet der sammenlignes med kildeteksten på sprog 2, og anden del af prøven finder sted, uden at der sammenlignes med kildeteksten på sprog 2.

Korrekturlæsning vil dække både de sproglige aspekter (grammatik, stavning og tegnsætning) og typografi. Ansøgerne skal begrunde de foretagne rettelser. (2 timer og 30 minutter)

Sprog 1 og 2

30/50 for hver del«


8.3.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

CA 111/4


Meddelelse om ændring af meddelelse om almindelig udvælgelsesprøve — EPSO/AD/381/20 — Administratorer (AD 5) inden for europæisk ret

( Den Europæiske Unions Tidende C 250 A af 30. juli 2020 )

(2022/C 111 A/03)

På side 4 affattes punkt 5 »Assessmentcenter« således:

»5)    Assessmentcenter

Til assessmentcentret indkaldes der højst 3 gange så mange ansøgere, som der er plads til på reservelisten. Alle, som i henhold til deres onlineansøgning opfylder adgangsbetingelserne, og som samlet har opnået flest point ved den områdespecifikke multiple choice-prøve, vil blive indkaldt til denne fase af udvælgelsesprøven.

Som det fremgår af nedenstående oversigt, vil ansøgerne ved assessmentcentret blive prøvet i otte generelle kompetencer og de områderelaterede kompetencer til denne udvælgelsesprøve, ved hjælp af tre prøver på ansøgernes sprog 2:

Kompetence

Prøver

1.

Analyse og problemløsning

Mundtlig fremstilling

2.

Kommunikation

Mundtlig fremstilling

3.

Levering af kvalitet og resultater

Mundtlig fremstilling

4.

Læring og udvikling

Interview om generelle kompetencer

5.

Prioritering og organisation

Mundtlig fremstilling

6.

Stresshåndtering

Mundtlig fremstilling

7.

Samarbejde

Interview om generelle kompetencer

8.

Lederevner

Interview om generelle kompetencer

Der gives op til 10 point for hver generel kompetence. Der kræves ikke et bestemt antal point for hver kompetence, men der kræves mindst 40/80 point i alt.

Kompetence

Prøve

Antal point, der kræves

Områdespecifikke kompetencer

Skriftlig opgave inden for området

50/100

Medmindre andet er angivet, skal ansøgerne uploade scannede kopier af de dokumenter, der understøtter oplysningerne i ansøgningsskemaet, til deres EPSO-konto. EPSO vil give yderligere oplysninger og instrukser.«


8.3.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

CA 111/5


Meddelelse om ændring af meddelelse om almindelig udvælgelsesprøve — EPSO/AD/382/20 — Administratorer (AD 5/AD 7) inden for eksterne forbindelser

( Den Europæiske Unions Tidende C 300 A af 10. september 2020 )

(2022/C 111 A/04)

På side 5 affattes punkt 5 »assessmentcenter« således:

»5)    Assessmentcenter

Til denne del indkaldes der højst 3 gange så mange ansøgere, som der er plads til på reservelisten for hver lønklasse. Alle, som i henhold til deres onlineansøgning opfylder adgangsbetingelserne, og som samlet har opnået flest point i forbindelse med udvælgelsen på grundlag af kvalifikationer, vil blive indkaldt til assessmentcentret.

Som det fremgår af nedenstående oversigt vil ansøgerne i forbindelse med assessmentcentret blive prøvet i otte generelle kompetencer og de områdespecifikke kompetencer, der kræves til denne udvælgelsesprøve, ved hjælp af fire prøver på ansøgernes sprog 2:

Kompetence

Prøver

1.

Analyse og problemløsning

Casestudie

2.

Kommunikation

Casestudie

3.

Levering af kvalitet og resultater

Casestudie

4.

Læring og udvikling

Interview om generelle kompetencer

5.

Prioritering og organisation

Casestudie

6.

Stresshåndtering

Interview om generelle kompetencer

7.

Samarbejde

Interview om generelle kompetencer

8.

Lederevner

Interview om generelle kompetencer

Der gives op til 10 point for hver generel kompetence. Der kræves ikke et bestemt antal point for hver kompetence, men der kræves mindst 40/80 point i alt.

Kompetence

Prøve

Antal point, der kræves

Områdespecifikke kompetencer

Områderelateret interview

25/50

Skriftlig opgave inden for området

25/50

Medmindre andet er angivet, skal ansøgerne uploade scannede kopier af de dokumenter, der understøtter oplysningerne i ansøgningsskemaet, til deres EPSO-konto. EPSO vil give yderligere oplysninger og instrukser.«


8.3.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

CA 111/6


Meddelelse om ændring af tillægget til meddelelse om almindelig udvælgelsesprøve — EPSO/AD/382/20 — Administratorer (AD 5/AD 7) inden for eksterne forbindelser ( EUT C 300 A af 10.9.2020 )

( Den Europæiske Unions Tidende C 444 A af 22. december 2020 )

(2022/C 111 A/05)

På side 10 udgår afsnit 6.


8.3.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

CA 111/7


Meddelelse om ændring af meddelelse om almindelig udvælgelsesprøve — EPSO/AD/383/21 — bulgarsksprogede (BG) juristlingvister (AD 7) — EPSO/AD/384/21 — tjekkisksprogede (CS) juristlingvister (AD 7) — EPSO/AD/385/21 — fransksprogede (FR) juristlingvister (AD 7) — EPSO/AD/386/21 — irsksprogede (GA) juristlingvister (AD 7) — EPSO/AD/387/21 — ungarsksprogede (HU) juristlingvister (AD 7) — EPSO/AD/388/21 — polsksprogede (PL) juristlingvister (AD 7)

( Den Europæiske Unions Tidende C 22 A af 21. januar 2021 )

(2022/C 111 A/06)

På side 4 affattes punkt 5 »assessmentcenter« således:

»5)    Assessmentcenter

Til denne del indkaldes der højst 4 gange så mange ansøgere, som der er plads til på reservelisten for hver udvælgelsesprøve. De ansøgere, som samlet har opnået flest point ved oversættelsesprøven, vil blive indkaldt til assessmentcentret (online eller personligt) af en eller flere dages varighed, hvor de skal aflægge prøver på deres sprog 1, 2 og 3. Der vil blive givet yderligere oplysninger og instrukser i indkaldelsen.

Medmindre andet angives, skal ansøgerne uploade skannede kopier af deres støttedokumenter til deres EPSO-konto. Der vil blive givet yderligere oplysninger og instrukser i indkaldelsen.

I assessmentcentret vil ansøgerne ved hjælp af tre prøver blive prøvet i otte generelle kompetencer og i de områdespecifikke kompetencer, der kræves i den enkelte udvælgelsesprøve.

De generelle kompetencer vil blive vurderet via et interview om generelle kompetencer (på ansøgerens sprog 2). Den mundtlige fremstilling (på sprog 1) vil blive efterfulgt af en spørgerunde (også på sprog 1) og vil tjene til at vurdere ansøgernes generelle kompetencer, deres områdespecifikke kompetencer og deres kendskab til EU-ret. Til slut vil ansøgernes områdespecifikke sprog 3-kompetencer blive vurderet ved hjælp af en sammenfatning udarbejdet på sprog 1 af en tekst på sprog 3.

Nærmere oplysninger findes i nedenstående oversigt:

Kompetence

Prøve

Pointtildeling

Antal point, der kræves

1.

Analyse og problemløsning

Mundtlig fremstilling

1 til 10

Samlet antal point, der kræves:

40/80

2.

Kommunikation

Mundtlig fremstilling

1 til 10

3.

Levering af kvalitet og resultater

Mundtlig fremstilling

1 til 10

4.

Læring og udvikling

Interview om generelle kompetencer

1 til 10

5.

Prioritering og organisation

Mundtlig fremstilling

1 til 10

6.

Stresshåndtering

Mundtlig fremstilling

1 til 10

7.

Samarbejde

Interview om generelle kompetencer

1 til 10

8.

Lederevner

Interview om generelle kompetencer

1 til 10

Der gives op til 10 point for hver generel kompetence. Der kræves ikke et bestemt antal point for hver kompetence, men der kræves mindst 40/80 point i alt.

Kompetence

Prøver

Antal point, der kræves

Områdespecifikke kompetencer

Mundtlig fremstilling

20/40

Resumé på sprog 1 af en tekst affattet på sprog 3 (uden ordbog)

30/60«


8.3.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

CA 111/9


Meddelelse om ændring af meddelelse om almindelig udvælgelsesprøve — EPSO/AD/389/21 — Administratorer (AD 6) inden for bæredygtigt landbrug og udvikling af landdistrikter

( Den Europæiske Unions Tidende C 39 A af 4. februar 2021 )

(2022/C 111 A/07)

På side 5 læses punkt 5 »Assessmentcenter« således:

»5)    Assessmentcenter

Til denne fase indkaldes der højst 3 gange så mange ansøgere, som der er plads til på reservelisten. Alle, som i henhold til deres onlineansøgning opfylder adgangsbetingelserne, og som samlet har opnået flest point i udvælgelsen efter kvalifikationer, vil blive indkaldt til assessmentcentret (online eller personligt) af en eller flere dages varighed, hvor de vil skulle aflægge en række prøver på deres sprog 2 . Bemærk venligst, at casestudiet og den skriftlige prøve inden for det specifikke område kan afholdes enten i et af de godkendte EPSO-centre eller som fjerntestning. Yderligere oplysninger og instrukser findes i indkaldelsen.

Hvis der ikke i starten af forløbet er afholdt multiple choice-prøver på computer som beskrevet i punkt 2, vil de blive afholdt i forbindelse med assessmentcentret enten i et af EPSO's godkendte testcentre eller som fjerntestning. Disse prøver skal hver især bestås, for at man kan gå videre, men pointene tælles ikke med i forbindelse med assessmentcentrets øvrige prøver.

Medmindre andet angives, skal ansøgerne uploade scannede kopier af deres bilag til deres EPSO-konto. Yderligere oplysninger og instrukser findes i indkaldelsen.

Som det fremgår af nedenstående oversigt, vil ansøgerne i forbindelse med assessmentcentret blive prøvet i otte generelle kompetencer såvel som de områdespecifikke kompetencer, der kræves til udvælgelsesprøven, ved hjælp af fire prøver :

Kompetence

Prøver

1.

Analyse og problemløsning

Casestudie

2.

Kommunikation

Casestudie

3.

Levering af kvalitet og resultater

Casestudie

4.

Læring og udvikling

Interview om generelle kompetencer

5.

Prioritering og organisation

Casestudie

6.

Stresshåndtering

Interview om generelle kompetencer

7.

Samarbejde

Interview om generelle kompetencer

8.

Lederevner

Interview om generelle kompetencer

Der gives op til 10 point for hver generel kompetence. Der kræves ikke et bestemt antal point for hver kompetence, men der kræves mindst 40/80 point i alt.

Kompetence

Prøve

Antal point, der kræves

Områdespecifikke kompetencer

Interview om områdespecifikke kompetencer

25/50

Skriftlig prøve inden for området

25/50«


8.3.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

CA 111/10


Meddelelse om ændring af meddelelse om almindelig udvælgelsesprøve — EPSO/AD/390/21 — Administratorer (AD 6) på området kemikaliepolitik

( Den Europæiske Unions Tidende C 82 A af 11. marts 2021 )

(2022/C 111 A/08)

På side 5 affattes punkt 5 »Assessmentcenter« således:

»5)    Assessmentcenter

Til denne fase indkaldes der højst 3 gange så mange ansøgere, som der er plads til på reservelisten. Alle, som i henhold til deres onlineansøgning opfylder adgangsbetingelserne, og som samlet har opnået flest point i udvælgelsen efter kvalifikationer, vil blive indkaldt til et assessmentcenter (online eller personligt) af en eller to dages varighed, hvor ansøgerne vil skulle aflægge en række prøver på deres sprog 2 . Bemærk at den skriftlige test kan afholdes enten i et af EPSO's godkendte testcentre eller som fjerntestning. Yderligere oplysninger og instrukser findes i indkaldelsen.

Hvis der ikke i starten af forløbet er afholdt multiple choice-prøver på computer som beskrevet i punkt 2, vil de blive afholdt i forbindelse med assessmentcentret enten i et af EPSO's godkendte testcentre eller som fjerntestning. Disse prøver skal hver især bestås, for at man kan gå videre, men pointene tælles ikke med i forbindelse med assessmentcentrets øvrige prøver.

Medmindre andet angives, skal ansøgerne uploade skannede kopier af deres bilag til deres EPSO-konto. Yderligere oplysninger og instrukser findes i indkaldelsen.

Som det fremgår af nedenstående oversigt, vil ansøgerne i forbindelse med assessmentcentret blive prøvet i otte generelle kompetencer og i områderelaterede kompetencer ved hjælp af fire prøver :

Kompetence

Prøver

1.

Analyse og problemløsning

Situationsbaseret interview om generelle kompetencer

2.

Kommunikation

Interview om generelle kompetencer

3.

Levering af kvalitet og resultater

Interview om generelle kompetencer

4.

Læring og udvikling

Situationsbaseret interview om generelle kompetencer

5.

Prioritering og organisation

Situationsbaseret interview om generelle kompetencer

6.

Stresshåndtering

Interview om generelle kompetencer

7.

Samarbejdsevner

Interview om generelle kompetencer

8.

Lederskab

Situationsbaseret interview om generelle kompetencer

Der gives op til 10 point for hver generel kompetence. Der kræves ikke et bestemt antal point for hver kompetence, men der kræves mindst 40/80 point i alt.

Kompetence

Prøve

Antal point, der kræves

Områdespecifikke kompetencer

Interview om områdespecifikke kompetencer

25/50

Skriftlig opgave inden for området

25/50«


8.3.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

CA 111/11


Meddelelse om ændring af meddelelse om almindelig udvælgelsesprøve — EPSO/AD/391/21 — Eksperter inden for teknisk støtte til medlemsstaternes strukturreformer og eksperter i Schengenreglerne (AD 7)

( Den Europæiske Unions Tidende C 120 A af 8. april 2021 )

(2022/C 111 A/09)

På side 6 affattes punkt 5 »Assessmentcenter« således:

»5)    Assessmentcenter

Til denne del indkaldes der højst 3 gange så mange ansøgere, som der er plads til på reservelisten for hvert område. Alle, som i henhold til deres onlineansøgning opfylder adgangsbetingelserne, og som samlet har opnået flest point i udvælgelsen efter kvalifikationer, vil blive indkaldt til et assessmentcenter (online eller personligt) af en eller to dages varighed, hvor ansøgerne vil skulle aflægge en række prøver på deres sprog 2 (engelsk eller fransk) . Bemærk at den skriftlige test kan afholdes enten i et af EPSO's godkendte testcentre eller som fjerntestning. Yderligere oplysninger og instrukser findes i indkaldelsen.

Hvis der ikke i starten af forløbet er afholdt multiple choice-prøver på computer som beskrevet i punkt 2, vil de blive afholdt i forbindelse med assessmentcentret enten i et af EPSO's godkendte testcentre eller som fjerntestning. Disse prøver skal hver især bestås, for at man kan gå videre, men pointene tælles ikke med i forbindelse med assessmentcentrets øvrige prøver.

Medmindre andet angives, skal ansøgerne uploade skannede kopier af deres bilag til deres EPSO-konto. Yderligere oplysninger og instrukser findes i indkaldelsen.

Som det fremgår af nedenstående oversigt, vil ansøgerne i forbindelse med assessmentcentret blive prøvet i otte generelle kompetencer og i områderelaterede kompetencer ved hjælp af fire prøver :

Kompetence

Prøver

1.

Analyse og problemløsning

Situationsbaseret interview om generelle kompetencer

2.

Kommunikation

Interview om generelle kompetencer

3.

Levering af kvalitet og resultater

Interview om generelle kompetencer

4.

Læring og udvikling

Situationsbaseret interview om generelle kompetencer

5.

Prioritering og organisation

Situationsbaseret interview om generelle kompetencer

6.

Stresshåndtering

Interview om generelle kompetencer

7.

Samarbejde

Interview om generelle kompetencer

8.

Lederevner

Situationsbaseret interview om generelle kompetencer

Der gives op til 10 point for hver generel kompetence. Der kræves ikke et bestemt antal point for hver kompetence, men der kræves mindst 40/80 point i alt.

Kompetence

Prøve

Antal point, der kræves

Områdespecifikke kompetencer

Områderelateret interview

25/50

Skriftlig opgave inden for området

25/50«


8.3.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

CA 111/12


Meddelelse om ændring af meddelelse om almindelig udvælgelsesprøve — EPSO/AD/392/21 — Administratorer (AD 7) inden for sundhed og fødevaresikkerhed — 1. Politikudformning og lovgivning på sundhedsområdet — 2. Politikudformning og lovgivning på fødevaresikkerhedsområdet — 3. Audit, inspektion og evaluering på sundheds- og fødevaresikkerhedsområdet

( Den Europæiske Unions Tidende C 193 A af 20. maj 2021 )

(2022/C 111 A/10)

På side 7 affattes punkt 5 »Assessmentcenter« således:

»5)    Assessmentcenter

Til denne del indkaldes der højst 3 gange så mange ansøgere, som der er plads til på reservelisten for hvert område. Alle, som i henhold til deres onlineansøgning opfylder adgangsbetingelserne, og som samlet har opnået flest point i udvælgelsen efter kvalifikationer, vil blive indkaldt til et assessmentcenter (online eller personligt) af en eller to dages varighed, hvor ansøgerne vil skulle aflægge en række prøver på deres sprog 2 . Bemærk venligst, at casestudiet kan tilrettelægges enten i et af EPSO's godkendte prøvecentre eller som fjerntestning. Yderligere oplysninger og instrukser findes i indkaldelsen.

Hvis der ikke i starten af forløbet er afholdt multiple choice-prøver på computer som beskrevet i punkt 2, vil de blive afholdt i forbindelse med assessmentcentret enten i et af EPSO's godkendte testcentre eller som fjerntestning. De opnåede point tælles ikke med ved beregningen af hver ansøgers samlede resultat.

Medmindre andet angives, skal ansøgerne uploade skannede kopier af deres bilag til deres EPSO-konto. Yderligere oplysninger og instrukser findes i indkaldelsen.

Som det fremgår af nedenstående oversigt, vil ansøgerne ved assessmentcentret blive prøvet i otte generelle kompetencer og de områderelaterede kompetencer, der kræves til hvert område, ved hjælp af tre prøver :

Kompetence

Prøver

1.

Analyse og problemløsning

Casestudie

2.

Kommunikation

Casestudie

3.

Levering af kvalitet og resultater

Casestudie

4.

Læring og udvikling

Situationsbaseret interview om generelle kompetencer

5.

Prioritering og organisation

Casestudie

6.

Stresshåndtering

Situationsbaseret interview om generelle kompetencer

7.

Samarbejde

Situationsbaseret interview om generelle kompetencer

8.

Lederevner

Situationsbaseret interview om generelle kompetencer

Der gives op til 10 point for hver generel kompetence. Der kræves ikke et bestemt antal point for hver kompetence, men der kræves mindst 40/80 point i alt.

Kompetence

Prøve

Områdespecifikke kompetencer

Områderelateret interview

Antal point, der kræves: 50/100.«