ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 229

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

64. årgang
15. juni 2021


Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2021/C 229/01

Euroens vekselkurs — 14. juni 2021

1

2021/C 229/02

Mellemliggende ajourføring af de justeringskoefficienter, der anvendes på vederlag til Den Europæiske Unions tjenestemænd, midlertidigt ansatte og kontraktansatte, der gør tjeneste i tredjelande

2

2021/C 229/03

Kommissionens afgørelse af 4. juni 2021 om udstedelse af licenser til brug af Natura 2000-logoet

6

 

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

2021/C 229/04

Resumé af udtalelsen fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse om forslaget til en pilotordning for markedsinfrastrukturer baseret på distributed ledger-teknologi (Udtalelsen findes i sin helhed på engelsk, fransk og tysk på den tilsynsførendes websted www.edps.europa.eu)

13

2021/C 229/05

Resumé af Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelses udtalelse om forslag til forordning om digital operationel modstandsdygtighed i den finansielle sektor og om ændring af forordning (EF) nr. 1060/2009, (EU) nr. 648/2012, (EU) nr. 600/2014 og (EU) nr. 909/2014 (Udtalelsen findes i sin helhed på engelsk, fransk og tysk på EDPS’ websted www.edps.europa.eu)

16


 

V   Øvrige meddelelser

 

ADMINISTRATIVE PROCEDURER

 

Europa-Kommissionen

2021/C 229/06

Indkaldelse af forslag og dertil knyttede aktiviteter vedrørende arbejdsprogrammet for 2021-2022 for Horisont Europa — rammeprogrammet for forskning og innovation (2021-2027)

19


DA

 


IV Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Europa-Kommissionen

15.6.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 229/1


Euroens vekselkurs (1)

14. juni 2021

(2021/C 229/01)

1 euro =


 

Valuta

Kurs

USD

amerikanske dollar

1,2112

JPY

japanske yen

132,95

DKK

danske kroner

7,4361

GBP

pund sterling

0,85898

SEK

svenske kroner

10,0944

CHF

schweiziske franc

1,0889

ISK

islandske kroner

147,20

NOK

norske kroner

10,0828

BGN

bulgarske lev

1,9558

CZK

tjekkiske koruna

25,422

HUF

ungarske forint

351,14

PLN

polske zloty

4,5152

RON

rumænske leu

4,9203

TRY

tyrkiske lira

10,1380

AUD

australske dollar

1,5696

CAD

canadiske dollar

1,4737

HKD

hongkongske dollar

9,4008

NZD

newzealandske dollar

1,6959

SGD

singaporeanske dollar

1,6070

KRW

sydkoreanske won

1 355,07

ZAR

sydafrikanske rand

16,7159

CNY

kinesiske renminbi yuan

7,7501

HRK

kroatiske kuna

7,4890

IDR

indonesiske rupiah

17 267,62

MYR

malaysiske ringgit

4,9841

PHP

filippinske pesos

57,969

RUB

russiske rubler

87,5040

THB

thailandske bath

37,717

BRL

brasilianske real

6,1846

MXN

mexicanske pesos

24,1179

INR

indiske rupee

88,7015


(1)  Kilde: Referencekurs offentliggjort af Den Europæiske Centralbank.


15.6.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 229/2


Mellemliggende ajourføring af de justeringskoefficienter, der anvendes på vederlag til Den Europæiske Unions tjenestemænd, midlertidigt ansatte og kontraktansatte, der gør tjeneste i tredjelande (1)

(2021/C 229/02)

AUGUST 2020

Tjenestested

Købekraftsparitet

august 2020

Vekselkurs

august 2020  (*1)

Justeringskoefficient

august 2020  (*2)

Iran

58 043

49 320,6

117,7

Kirgisistan

55,29

89,9777

61,4

Libanon

4 516

1 770,26

255,1

Nordmakedonien

28,15

61,6950

45,6

Saudi-Arabien

3,836

4,40363

87,1

Sydsudan

385,4

192,660

200,0

Sudan

109,4

64,7072

169,1

SEPTEMBER 2020

Tjenestested

Købekraftsparitet

september 2020

Vekselkurs

september 2020  (*3)

Justeringskoefficient

september 2020  (*4)

Angola

518,7

693,090

74,8

Argentina

47,96

88,0995

54,4

Tchad

652,2

655,957

99,4

Den Dominikanske Republik

37,45

68,7889

54,4

Malaysia

3,223

4,96320

64,9

Pakistan

110,2

199,065

55,4

Sydsudan

406,3

196,223

207,1

Sudan

125,1

65,1395

192,0

Surinam

8,801

8,88621

99,0

OKTOBER 2020

Tjenestested

Købekraftsparitet

oktober 2020

Vekselkurs

oktober 2020  (*5)

Justeringskoefficient

oktober 2020  (*6)

Argentina

50,76

88,6778

57,2

Costa Rica

557,9

703,495

79,3

Den Demokratiske Republik Congo

2 889

2 312,82

124,9

Gambia

45,28

60,4300

74,9

Haiti

105,0

83,8978

125,2

Iran

63 731

49 148,4

129,7

Kosovo

0,6469

1,00000

64,7

Libanon

5 003

1 764,08

283,6

Liberia

381,2

232,649

163,9

Malawi

578,6

877,297

66,0

Sydafrika

10,83

19,8685

54,5

Sydsudan

431,9

196,423

219,9

Sudan

152,5

64,1145

237,9

Surinam

9,477

16,5630

57,2

Tyrkiet

4,002

9,16490

43,7

Usbekistan

7 488

12 071,3

62,0

NOVEMBER 2020

Tjenestested

Købekraftsparitet

november 2020

Vekselkurs

november 2020  (*7)

Justeringskoefficient

november 2020  (*8)

Argentina

53,72

91,5955

58,6

Djibouti

200,2

208,376

96,1

Eritrea

18,67

18,0646

103,4

Etiopien

33,80

44,7994

75,4

Kasakhstan

322,0

507,300

63,5

Libanon

5 334

1 764,38

302,3

Mauritius

34,23

46,9488

72,9

Myanmar/Burma

1 249

1 548,44

80,7

Nepal

98,93

139,695

70,8

Pakistan

116,5

190,565

61,1

Papua Ny Guinea

3,881

4,09231

94,8

Sydsudan

458,1

203,182

225,5

Sudan

166,9

65,1979

256,0

Surinam

10,28

16,5658

62,1

Tadsjikistan

8,102

12,1015

67,0

DECEMBER 2020

Tjenestested

Købekraftsparitet

december 2020

Vekselkurs

december 2020  (*9)

Justeringskoefficient

december 2020  (*10)

Angola

551,8

769,336

71,7

Argentina

56,93

96,3178

59,1

Bangladesh

84,34

101,099

83,4

Barbados

2,321

2,39717

96,8

Den Dominikanske Republik

40,08

69,2507

57,9

Indien

64,70

88,3015

73,3

Iran

67 245

50 072,4

134,3

Kuwait

0,3110

0,363860

85,5

Nigeria

377,5

459,932

82,1

Sudan

183,5

65,6313

279,6

Usbekistan

7 885

12 416,6

63,5

JANUAR 2021

Tjenestested

Købekraftsparitet

januar 2021

Vekselkurs

januar 2021  (*11)

Justeringskoefficient

januar 2021  (*12)

Argentina

60,13

102,374

58,7

Den Demokratiske Republik Congo

3 040

2 404,81

126,4

Etiopien

35,94

47,6928

75,4

Kosovo

0,6033

1,00000

60,3

Libanon

6 017

1 851,36

325,0

Liberia

355,1

200,573

177,0

Malawi

612,2

938,495

65,2

Malaysia

3,414

4,95780

68,9

Sydsudan

414,6

217,658

190,5

Sudan

200,0

67,3306

297,0

Tadsjikistan

8,532

13,8775

61,5

Zambia

11,09

25,8171

43,0


(1)  Eurostats rapport af 5. maj 2021 om mellemliggende ajourføring af justeringskoefficienterne for vederlag til Den Europæiske Unions tjenestemænd, midlertidigt ansatte og kontraktansatte, der gør tjeneste i delegationer uden for EU i henhold til artikel 64 i vedtægten for tjenestemænd og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union og bilag X og XI hertil.

Yderligere oplysninger findes på Eurostats hjemmeside (http://ec.europa.eu/eurostat > »Data« > »Database« > »Economy and finance« > »Prices« > »Correction coefficients«).

(*1)  1 EUR = x enheder i den lokale valuta.

(*2)  Bruxelles og Luxembourg = 100.

(*3)  1 EUR = x enheder i den lokale valuta.

(*4)  Bruxelles og Luxembourg = 100.

(*5)  1 EUR = x enheder i den lokale valuta.

(*6)  Bruxelles og Luxembourg = 100.

(*7)  1 EUR = x enheder i den lokale valuta.

(*8)  Bruxelles og Luxembourg = 100.

(*9)  1 EUR = x enheder i den lokale valuta.

(*10)  Bruxelles og Luxembourg = 100.

(*11)  1 EUR = x enheder i den lokale valuta, dog USD for Liberia.

(*12)  Bruxelles og Luxembourg = 100.


15.6.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 229/6


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 4. juni 2021

om udstedelse af licenser til brug af Natura 2000-logoet

(2021/C 229/03)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (1), særlig artikel 17, stk. 3,

under henvisning til Kommissionens beslutning af 19. september 2001 (PV1536) om, at generaldirektørerne og cheferne for tjenestegrenene tildeles beføjelse til at afgøre, om det er nødvendigt at indgive en ansøgning om beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder som følge af aktiviteter eller programmer, for hvilke de er ansvarlige, udstedelse af licenser i tilknytning hertil samt erhvervelse, overdragelse, afståelse eller opgivelse af rettigheder, og om, at generaldirektørerne tildeles beføjelse til at foretage administrativ gennemførelse i tilknytning hertil, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det er fastsat i traktatens artikel 191, at Unionens politik på miljøområdet skal bidrage til forfølgelse af bevarelse, beskyttelse og forbedring af miljøkvaliteten, hvilket omfatter bevarelse af naturtyper samt vilde dyr og planter.

(2)

Direktiv 92/43/EØF sigter mod at fremme bevarelse af biodiversiteten ved at træffe foranstaltninger på EU-plan, hvis mål er at bevare og genetablere truede habitater og arter. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF (2) har til formål at sikre en vidtrækkende beskyttelse af vilde fugle og habitater.

(3)

Direktiv 92/43/EØF og 2009/147/EF er grundlaget for et økologisk net af udpegede naturbeskyttelsesområder, bedre kendt som Natura 2000.

(4)

For at styrke promoveringen af dette økologisk net, blev Natura 2000-logoet designet og godkendt af Habitatudvalget den 15. januar 1996. Rettighedshaveren til Natura 2000-logoet er Den Europæiske Union.

(5)

Natura 2000-logoet anvendes af Kommissionen og medlemsstaterne til at identificere en Natura 2000-lokalitet og øge bevidstheden om nettet.

(6)

Det vil være hensigtsmæssigt at promovere brugen af Natura 2000-logoet til at formidle de fordele, som Natura 2000 kan give de lokale økonomier, opbygge nye partnerskaber mellem forvaltere af lokaliteter, jordejere og -brugere og lokale virksomheder, alt imens kendskabet og støtten til Natura 2000-nettet øges. Det er derfor hensigtsmæssigt at udstede vederlagsfri licens til brug af Natura 2000-logoet.

(7)

For at sikre, at Natura 2000-logoet bruges på en sådan måde, at det effektivt bidrager til bevaringsmålene for Natura 2000-lokaliteter, og at det ikke misbruges, er det er imidlertid nødvendigt at fastsætte vilkår for brugen af »Natura 2000«-logoet —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Eneste artikel

På medlemsstatens anmodning kan Kommissionen udstede licens til brug af Natura 2000-logoet i overensstemmelse med den licensaftale, der fremgår af bilaget.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. juni 2021.

På Kommissionens vegne

Florika FINK-HOOIJER

Generaldirektoratet for Miljø


(1)  EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle (EUT L 20 af 26.1.2010, s. 7).


BILAG

til Kommissionens afgørelse om udstedelse af licenser til brug af Natura 2000-logoet

LICENSAFTALE


mellem:

Den Europæiske Union, repræsenteret ved Europa-Kommissionen, som har sit hovedsæde på adressen Rue de la Loi 200, 1000 Bruxelles, Belgien, og som selv er repræsenteret ved Florika Fink Hooijer, generaldirektør for Generaldirektoratet for Miljø, (i det følgende benævnt »licensgiveren«),

og

[XXXXXXX] (i det følgende benævnt »licenstageren«).

»Licensgiveren« og »licenstageren« benævnes hver for sig som »parten« og under ét som »parterne«.

Under henvisning til værket (i det følgende benævnt »det licenserede materiale«):

Natura 2000-logoet som illustreret i bilaget, og

ud fra følgende betragtninger:

Den Europæiske Union (i det følgende benævnt »EU«) mener, at bevarelse, beskyttelse og forbedring af miljøkvaliteten, herunder bevarelse af naturtyper samt vilde dyr og planter, er en væsentlig målsætning af almen interesse, som EU bør forfølge, jf. artikel 191 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

EU har vedtaget direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (1) (i det følgende benævnt »habitatdirektivet«) med det formål at fremme bevarelsen af biodiversiteten ved at træffe foranstaltninger på EU-plan for at bevare og genetablere truede habitater og arter.

EU har vedtaget direktiv 2009/147/EF om beskyttelse af vilde fugle (2) (i det følgende benævnt »fugledirektivet«) for at sikre vidtrækkende beskyttelse af vilde fugle og deres habitater.

Habitatdirektivet og fugledirektivet er grundlaget for et økologisk net af udpegede naturbeskyttelsesområder, bedre kendt som Natura 2000.

For at fremme dette økologisk net blev »Natura 2000«-logoet skabt i overensstemmelse med artikel 17, stk. 3, i habitatdirektivet. Logoet er gengivet i bilaget.

Logoet bruges af Europa-Kommissionen og medlemsstaterne til at identificere Natura 2000-lokaliteter.

Europa-Kommissionen og de medlemsstater, der er repræsenteret i habitatudvalget, der er oprettet ved artikel 20 i habitatdirektivet, har aftalt at bruge »Natura 2000«-logoet til at formidle de fordele, som Natura 2000 kan give de lokale økonomier. En sådan brug af logoet vil også være med til at opbygge nye partnerskaber mellem forvaltere af lokaliteter, jordejere og -brugere og lokale virksomheder, ligesom den vil øge kendskabet og støtten til Natura 2000-nettet.

EU forfægter sin intellektuelle ejendomsret, herunder den ubegrænsede ophavs- og designret til »Natura 2000«-logoet og er villig til at give medlemsstaterne licens til at bruge logoet på de vilkår og betingelser, som er fastsat i nærværende aftale.

Parterne er blevet enige om følgende:

I.   UDSTEDELSE AF LICENS

1.

Licensgiveren giver på den i denne aftale fastsatte betingelser licenstageren ikkeeksklusiv, vederlagsfri og betinget ret, som kan gives i underlicens, til at bruge, printe, offentliggøre, gengive, fremvise og inkorporere det licenserede materiale i sammenhæng med Natura 2000-nettet til de formål, der er fastsat i bestemmelse II. Licenstageren kan stille det licenserede materiale til rådighed via ethvert medie, herunder i trykt, digital eller elektronisk form, uden at det berører licensgiverens ophavsret.

2.

Aftalen er begrænset til licenstagerens territoriale kompetence.

Aftalen træder i kraft efter begge parters undertegnelse og er tidsubegrænset.

II.   BETINGELSER FOR LICENSEN

1.

Licenstageren skal bruge det licenserede materiale med henblik på gennemførelse af habitatdirektivet og fugledirektivet, navnlig med hensyn til at:

i)

indkredse områder, der er del af Natura 2000-nettet, da disse er udpeget som »særlige bevaringsområder« eller opført på listen over »lokaliteter af fællesskabsbetydning« under habitatdirektivet eller klassificeret som »særligt beskyttede områder« under fugledirektivet, eller

ii)

indkredse foranstaltninger og tiltag, som direkte kan bidrage til etablering, forvaltning og promovering af Natura 2000-nettet.

2.

Licenstageren kan også bruge det licenserede materiale i forbindelse med varer og tjenester, som:

i)

bidrager til at nå bevaringsmålene for specifikke Natura 2000-lokaliteter, forudsat at disse mål er fastsat i overensstemmelse med habitatdirektivet og fugledirektivet, eller

ii)

stammer helt eller i væsentlig grad fra eller findes på specifikke Natura 2000-lokaliteter og er fuldt ud forenelige med bevaringsmålene herfor, forudsat at disse er blevet fastsat i overensstemmelse med habitatdirektivet og fugledirektivet.

3.

Licenstageren må ikke bruge det licenserede materiale på en måde, der vil være skadelig for formålet med EU-lovgivningen og -politikkerne eller EU-institutionernes omdømme.

4.

Licenstageren må hverken helt eller delvist registrere det licenserede materiale som et varemærke eller inkorporere det i sit eget varemærke i nogen jurisdiktion.

5.

Licenstageren afholder alle omkostninger i forbindelse med udøvelse af sine rettigheder i henhold til denne aftale.

III.   BETINGELSER FOR UNDERLICENS

1.

Licenstageren kan give underlicens til brugen af det licenserede materiale på sit område på de samme betingelser som nævnt i bestemmelse II.

2.

Licenstageren må hverken helt eller delvist tillade tredjeparter at registrere det licenserede materiale som et varemærke eller inkorporere det i deres egne varemærker i nogen jurisdiktion.

3.

Licenstageren må ikke tillade tredjeparter at bruge det licenserede materiale på en måde, der kan være skadelig for formålet med EU-lovgivningen og -politikkerne eller EU-institutionernes omdømme.

IV.   OPHAVSRET

1.

Ophavsretten til det licenserede materiale tilhører Den Europæiske Union.

2.

Denne aftale er betinget af, at licenstageren (og eventuelle underlicenstagere) inkluderer en synlig henvisning til licensgiverens ophavsret til det licenserede materiale som følger:

© Den Europæiske Union

3.

Rettighederne tildeles for hele den periode, ophavsretten er gældende. Denne aftale omfatter ikke det europæiske logo og/eller noget som helst varemærke, handelsnavn, logo eller grafisk element tilhørende Den Europæiske Union. Licenstageren gives ingen andre rettigheder.

V.   LICENSENS OPHØR

1.

Hvis licenstageren tilsidesætter sine forpligtelser i henhold til denne aftale, skal parterne drøfte spørgsmålet inden for 20 arbejdsdage efter licensgiverens skriftlige meddelelse. Hvis der ikke findes en løsning inden for en rimelig frist, kan licensgiveren ophæve aftalen ved skriftlig meddelelse.

VI.   KRÆNKELSER FRA TREDJEMAND OG HÅNDHÆVELSESFORANSTALTNINGER

1.

Hvis licenstageren får kendskab til, at tredjepart bruger det licenserede materiale på en måde, der kan være skadelig for formålet med EU-lovgivningen og -politikkerne eller EU-institutionernes omdømme, giver licenstageren øjeblikkeligt licensgiveren skriftlig meddelelse herom.

2.

Europa-Kommissionen har ret til at træffe de fornødne foranstaltninger mod sådan brug i tæt samarbejde med licenstageren.

3.

Licenstageren har ret og pligt til at træffe foranstaltninger mod enhver påstået overtrædelse af licensgiverens intellektuelle ejendomsrettigheder over det licenserede materiale, herunder retten til at lægge sag an for krænkelse af ophavsretten, for egen regning og i eget navn.

VII.   ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

1.

Enhver kommunikation mellem parterne med henvisning til gennemførelsen af denne aftale, alle meddelelser og al relevant korrespondance foretages skriftligt og sendes til følgende adressater:

Hos Europa-Kommissionen, der handler på Den Europæiske Unions vegne, er den person, som er ansvarlig for gennemførelse af aftalen:

[XXXXXXXXXX]

Hos licenstageren er den person, som er ansvarlig for gennemførelse af aftalen:

[XXXXXXXXXXXXXXX]

VIII.   BILÆGGELSE AF TVISTER

1.

Enhver tvist mellem parterne vedrørende aftalen forsøges i første omgang løst af de personer hos parterne, som er ansvarlige for gennemførelse af aftalen, jf. bestemmelse VII, og bør rejses af den stridende part ved fremsendelse af en meddelelse om de faktiske forhold til den anden part.

IX.   DEN FULDE AFTALE

1.

Vilkårene i denne aftale udgør den fulde aftale mellem parterne for så vidt angår aftalens genstand.

2.

Enhver ændring af aftalen skal aftales skriftligt mellem parterne og være udformet som et formelt tillæg til aftalen.

3.

Parterne aftaler desuden, at ingen af dem er bundet af nogen form for repræsentation, aftaler, erklæringer eller tilsagn, som har fundet sted før undertegnelsen af aftalen, hverken mundtligt eller skriftligt, andre end dem, der er udtrykkeligt er blevet indarbejdet i aftalen.

X.   GÆLDENDE LOVGIVNING

1.

Denne aftale er underlagt EU-retten samt, hvis det er nødvendigt, Belgiens nationale lovgivning. Enhver tvist mellem parterne, som ikke kan bilægges i mindelighed, indbringes for Den Europæiske Unions Domstol.

Udfærdiget i to eksemplarer i Bruxelles, den ….

For Europa-Kommissionen på Den Europæiske Unions vegne:

For licenstageren:

Bilag

LICENSERET MATERIALE: NATURA 2000 LOGO

Image 1

© Den Europæiske Union

Image 2

© Den Europæiske Union


(1)  EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7.

(2)  EUT L 20 af 26.1.2010, s. 7.


Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

15.6.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 229/13


Resumé af udtalelsen fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse om forslaget til en pilotordning for markedsinfrastrukturer baseret på distributed ledger-teknologi

(Udtalelsen findes i sin helhed på engelsk, fransk og tysk på den tilsynsførendes websted www.edps.europa.eu)

(2021/C 229/04)

Europa-Kommissionen vedtog den 24. september 2020 sit forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en pilotordning for markedsinfrastrukturer baseret på distributed ledger-teknologi (COM (2020)594 final). Forslaget opstiller harmoniserede krav til visse markedsdeltagere, når de ansøger om og får tilladelse til at drive markedsinfrastrukturer baseret på distributed ledger-teknologi (DLT).

EDPS fremhæver, at beskyttelsen af personoplysninger ikke udgør en hindring for innovation og især for udviklingen af nye teknologier i den finansielle sektor. Samtidig minder han om, at foranstaltninger vedtaget på EU-plan vedrørende innovative teknologier, der omfatter behandling af personoplysninger, skal overholde de generelle principper om nødvendighed og proportionalitet. Da der ikke findes et fuldt overblik over disse nye teknologiers indvirkning på vores samfund, mener EDPS desuden, at forsigtighedsprincippet bør følges.

EDPS bemærker, at de meta- eller transaktionsdata, der er gemt i DLT’en, afhængigt af konfigurationen heraf kan betragtes som personoplysninger, hvis de vedrører en identificeret eller identificerbar fysisk person. Derfor skal de dataansvarlige omhyggeligt analysere og dokumentere DLT’ens konfiguration for at afgøre, om den indebærer behandling af personoplysninger, og om aktiviteterne som følge deraf er underlagt databeskyttelsesforpligtelserne.

EDPS fremhæver, at teknologien bag nogle digitale ledgers, især dem, der er offentlige og ikke kræver tilladelse, rejser vigtige spørgsmål med hensyn til dens kompatibilitet med databeskyttelseskravene.

EDPS er af den opfattelse, at det bør drøftes, hvorvidt DLT-systemer generelt er kompatible med databeskyttelsesrammen, inden forslaget træder i kraft.

EDPS bemærker, at i tilfælde af DLT’er, der indeholder personoplysninger i kæden, vil behandlingsaktiviteterne i forbindelse hermed sandsynligvis opfylde kriterierne for klassificering af behandlingsaktiviteten som høj risiko. Derfor skal den dataansvarlige inden behandlingen af personoplysninger foretage en konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse for de påtænkte behandlingsaktiviteter. Desuden kan der kræves forudgående godkendelse fra den kompetente databeskyttelsesmyndighed.

EDPS anbefaler, at forslaget som en del af ansøgningen om at drive en DLT-markedsinfrastruktur anmoder om relevante oplysninger og, hvor det er relevant, de centrale oplysninger vedrørende de planlagte behandlingsaktiviteter. Desuden anbefaler han, at operatører af DLT-markedsinfrastrukturer bør offentliggøre databeskyttelseserklæringen på samme sted som deres driftsoplysninger, som det kræves i forslaget.

EDPS fremhæver, at IT- og cyberordninger, der er planlagt i forslaget om drift af DLT-markedsinfrastrukturer, også skal efterleve forpligtelserne i artikel 22 og 32 i GDPR. (1)

Med hensyn til DLT-markedsinfrastrukturoperatørers rapportering af driftsmæssige problemer anbefaler EDPS endelig, at der i en betragtning mindes om, at operatøren i tilfælde af brud på persondatasikkerheden også skal underrette den kompetente databeskyttelsesmyndighed herom i overensstemmelse med artikel 33 i GDPR og, hvor det er relevant, de registrerede i overensstemmelse med artikel 34 i GDPR.

3.   BAGGRUND

1.

Europa-Kommissionen vedtog den 24. september 2020 sit forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en pilotordning for markedsinfrastrukturer baseret på distributed ledger-teknologi (COM (2020)594 final) (»forslaget«). Forslaget opstiller harmoniserede krav i forbindelse med specifikke markedsdeltageres, dvs. investeringsselskaber, markedsoperatører eller værdipapircentraler, ansøgning om og tilladelse til at drive digital ledger-teknologimarkedsinfrastrukturer (»DLT-markedsinfrastruktur«) i et overvåget miljø med anvendelse af specifikke undtagelser fra efterlevelse af finansforordningerne. Forslaget har navnlig følgende fire mål: skabe juridisk sikkerhed for kryptoaktiver, sikre finansiel stabilitet, beskytte forbrugere og investorer og muliggøre innovation vedrørende brugen af blockchain, distributed ledger-teknologi og kryptoaktiver.

2.

Dette forslag er en del af en pakke, der inkluderer et forslag til forordning om opbygning af markeder for kryptoaktiver (2)MICA-forordningen«), et forslag til digital operationel modstandsdygtighed (3)DORA-forordningen«) og et forslag om at tydeliggøre eller ændre visse relaterede EU-regler for finansielle tjenester (4). EDPS forventer også at blive hørt om pakkens øvrige forordninger i overensstemmelse med artikel 42, stk. 1, i forordning (EU) 2018/1725.

3.

Den 26. februar 2021 anmodede Europa-Kommissionen Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (»EDPS«) om at afgive udtalelse om forslaget i overensstemmelse med artikel 42, stk. 1, i forordning (EU) 2018/1725. Disse kommentarer er begrænset til de bestemmelser i forslaget, der er relevante set fra et databeskyttelsesperspektiv.

5.   KONKLUSIONER

På baggrund af ovenstående

minder EDPS om, at beskyttelsen af personoplysninger ikke udgør en hindring for innovation og især for udviklingen af nye teknologier, navnlig i den finansielle sektor.

understreger EDPS, at teknologien bag nogle digitale ledgers, især dem, der er offentlige og ikke kræver tilladelse, rejser afgørende begrebsmæssige spørgsmål med hensyn til databeskyttelseskrav; EDPS anbefaler derfor, at den mulige måde til at sikre kompatibilitet mellem DLT-systemer og databeskyttelsesrammen drøftes, inden forslaget træder i kraft.

understreger EDPS, at de kryptoaktiver, der handles i DLT-markedsinfrastrukturerne omfattet af forslaget, kun bør være dem, der bruger en DLT-konfiguration, der overholder databeskyttelsesrammen.

foreslår EDPS, at operatøren som en del af de oplysninger, der kræves ved dennes ansøgning om at drive en DLT-markedsinfrastruktur, hvor det er relevant, også medtager listen over de forventede behandlingsaktiviteter, der omfatter personoplysninger, fordelingen af roller og ansvarsområder for hver operatør i henhold til GDPR inden for DLT-markedsinfrastrukturen samt de forventede hovedrisici og afbødningsstrategier, hvad angår databeskyttelse

fremhæver EDPS, at IT- og cyberordninger, der er omhandlet i forslaget, til drift af DLT-markedsinfrastrukturer også skal efterleve forpligtelserne i artikel 22 og 32 i GDPR.

anbefaler EDPS, med hensyn til DLT-markedsinfrastrukturoperatørers rapportering af driftsmæssige problemer, at der i en betragtning mindes om, at operatøren i tilfælde af brud på persondatasikkerheden også skal underrette den kompetente databeskyttelsesmyndighed herom i overensstemmelse med artikel 33 i GDPR og, hvor det er relevant, de registrerede i overensstemmelse med artikel 34 i GDPR.

Bruxelles, den 23. april 2021.

Wojciech Rafał WIEWIÓROWSKI


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EFT L 119 af 4.5.2016, s. 1).

(2)  Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om markeder for kryptoaktiver og om ændring af direktiv (EU) 2019/1937, COM/2020/593 final. Kan findes på EUR-Lex - 52020PC0593 - DA - EUR-Lex (europa.eu)

(3)  Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om om digital operationel modstandsdygtighed i den finansielle sektor og om ændring af forordning (EF) nr. 1060/2009, (EU) nr. 648/2012, (EU) nr. 600/2014 og (EU) nr. 909/2014, COM/2020/595 final, der kan findes på EUR-Lex - 52020PC0595 - DA - EUR-Lex (europa.eu)

(4)  Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/43/EF, 2009/65/EF, 2009/138/EU, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/65/EU, (EU) 2015/2366 og (EU) 2016/2341, COM/2020/596 final. Kan findes på EUR-Lex - 52020PC0596 - DA - EUR-Lex (europa.eu)


15.6.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 229/16


Resumé af Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelses udtalelse om forslag til forordning om digital operationel modstandsdygtighed i den finansielle sektor og om ændring af forordning (EF) nr. 1060/2009, (EU) nr. 648/2012, (EU) nr. 600/2014 og (EU) nr. 909/2014

(Udtalelsen findes i sin helhed på engelsk, fransk og tysk på EDPS’ websted www.edps.europa.eu)

(2021/C 229/05)

Kommissionen vedtog den 24. september 2020 et forslag til forordning om digital operationel modstandsdygtighed i den finansielle sektor og om ændring af forordning (EF) nr. 1060/2009, (EU) nr. 648/2012, (EU) nr. 600/2014 og (EU) nr. 909/2014 (»forslaget«). Forslaget fastlægger en omfattende ramme for digital operationel modstandsdygtighed for EU’s finansielle enheder baseret på fem nøgleområder, nemlig styring af IKT-risici (kapitel II), styring, klassificering og indberetning af hændelser (kapitel III), afprøvning af digital operationel modstandsdygtighed (kapitel IV), styring af IKT-tredjepartsrisici og regulering af kritiske tredjepartsudøvere af IKT-tjenester (kapitel V) og informationsudveksling (kapitel VI).

EDPS glæder sig over målene i forslaget og finder det vigtigt for stabiliteten på Den Europæiske Unions finansielle marked, at finansielle institutioner baserer sig på en sund, omfattende og veldokumenteret IKT-risikostyringsramme

EDPS understreger vigtigheden af at sikre, at enhver behandling i forbindelse med de finansielle enheders aktiviteter er baseret på et af de juridiske grundlag, der er fastlagt i artikel 6 i GDPR (1). Desuden understreger EDPS, at det er vigtigt for finansielle enheder at indarbejde et stærkt styringsinstrument til databeskyttelse i deres ramme for digital operationel modstandsdygtighed, der klart identificerer den dataansvarliges og databehandlerens roller og ansvar samt de behandlingsaktiviteter, der vil finde sted.

Med hensyn til internationale overførsler til tredjepartsudøvere af IKT-tjenester etableret i et tredjeland minder EDPS om, at alle internationale overførsler af personoplysninger skal efterleve kravene i kapitel V i GDPR som fortolket i EU-Domstolens retspraksis, herunder dommen i Schrems II.

Med hensyn til ordningerne for udveksling af efterretninger og information om internettrusler mellem finansielle enheder understreger EDPS, at beskyttelsen af personoplysninger ikke udgør en hindring for udveksling af efterretninger i den finansielle sektor. Tværtimod bør krav om databeskyttelse opfattes som et grundlæggende krav, der skal overholdes for at sikre beskyttelsen af enkeltpersoners rettigheder. I denne sammenhæng opfordrer EDPS også til at indføre adfærdskodekser i overensstemmelse med artikel 40 i GDPR i den finansielle sektor, især med henblik på klart at fastlægge de vigtigste interessenters rolle i behandlingen af personoplysninger samt sikre en retfærdig og gennemsigtig behandling.

Med hensyn til offentliggørelse af administrative bøder anbefaler EDPS, at der blandt kriterierne for den kompetente myndigheds overvejelse inkluderes risici vedrørende beskyttelsen af enkeltpersoners personoplysninger. Desuden minder EDPS om, at princippet om opbevaringsbegrænsning kræver, at personoplysninger ikke opbevares længere, end det er nødvendigt til det formål, hvortil personoplysningerne behandles.

Med hensyn til anmeldelse af brud på persondatasikkerheden fremhæver EDPS, at ordlyden i forslagets betragtning 42 er uforenelig med artikel 33 i GDPR. Derfor anbefaler EDPS at slette henvisningen til databeskyttelsesmyndigheder fra forslagets betragtning 42 samt at ændre forslagets artikel 17 i overensstemmelse med henstillingerne i denne udtalelse.

1.   BAGGRUND

1.

Kommissionen vedtog den 24. september 2020 et forslag til forordning om digital operationel modstandsdygtighed i den finansielle sektor og om ændring af forordning (EF) nr. 1060/2009, (EU) nr. 648/2012, (EU) nr. 600/2014 og (EU) nr. 909/2014 (»forslaget«). Forslaget fastlægger en omfattende ramme for digital operationel modstandsdygtighed for EU’s finansielle enheder baseret på fem nøgleområder, nemlig styring af IKT-risici (kapitel II), styring, klassificering og indberetning af hændelser (kapitel III), afprøvning af digital operationel modstandsdygtighed (kapitel IV), styring af IKT-tredjepartsrisici og regulering af kritiske tredjepartsudøvere af IKT-tjenester (kapitel V) og informationsudveksling (kapitel VI).

2.

Dette forslag er en del af en pakke, der inkluderer et forslag til forordning om opbygning af markeder for kryptoaktiver (2)MICA-forordningen«), et forslag til en pilotordning for markedsinfrastrukturer baseret på DLT (3) og et forslag om at tydeliggøre eller ændre visse relaterede EU-regler for finansielle tjenester (4). EDPS blev hørt om forslaget om pilotordningen for markedsinfrastrukturer baseret på DLT og afgav sin udtalelse den 23. april 2021 (5). Han blev også hørt om MICA-forordningen den 29. april 2021 og vil afgive sin udtalelse i overensstemmelse med artikel 42, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 (6).

3.

Den 15. marts 2021 anmodede Europa-Kommissionen Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (»EDPS«) om at afgive udtalelse om forslaget i overensstemmelse med artikel 42, stk. 1, i forordning (EU) 2018/1725. Disse kommentarer er begrænset til de bestemmelser i forslaget, der er relevante set fra et databeskyttelsesperspektiv.

4.   KONKLUSIONER

På baggrund af ovenstående:

Fremhæver EDPS vigtigheden af at sikre, at enhver behandlingsaktivitet i forbindelse med de finansielle enheders aktiviteter er baseret på et af retsgrundlagene i artikel 6 i GDPR og angiver artikel 6, stk. 1, litra c), e) og f), i GDPR som muligt retsgrundlag for finansielle enheder.

Desuden understreger EDPS, at det er vigtigt for finansielle enheder at indarbejde et stærkt styringsinstrument til databeskyttelse i deres ramme for digital operationel modstandsdygtighed, der klart identificerer den dataansvarliges og databehandlerens roller og ansvar samt de behandlingsaktiviteter, der vil finde sted.

EDPS minder om, at alle finansielle enheders internationale overførsler af personoplysninger til en tredjepartsudøver af IKT-tjenester etableret i et tredjeland skal efterleve kravene i kapitel V i GDPR og, hvis de foretages, være underlagt passende beskyttelsesforanstaltninger i overensstemmelse med databeskyttelsesrammen og EU-Domstolens praksis, særlig Schrems II-sagen. Sådanne finansielle enheder kan benytte sig af standardkontraktbestemmelserne, da det ser ud til at være det mest relevante overførselsværktøj.

EDPS fremhæver, at beskyttelsen af personoplysninger ikke udgør en hindring for udveksling af efterretninger i den finansielle sektor. Tværtimod bør krav om databeskyttelse opfattes som et grundlæggende krav, der skal overholdes for at sikre beskyttelsen af enkeltpersoners rettigheder i de finansielle enheders ramme for digital operationel modstandsdygtighed.

EDPS opfordrer også til at indføre adfærdskodekser i den finansielle sektor i overensstemmelse med artikel 40 i GDPR, især med henblik på klart at fastlægge de vigtigste interessenters rolle i behandlingen af personoplysninger samt sikre en retfærdig og gennemsigtig behandling.

Med hensyn til offentliggørelse af administrative bøder anbefaler EDPS, at der blandt kriterierne for den kompetente myndigheds overvejelser inkluderes risici vedrørende beskyttelsen af enkeltpersoners personoplysninger.

I overensstemmelse med princippet om opbevaringsbegrænsning anbefaler EDPS de finansielle enheder, at de indfører foranstaltninger til at sikre, at oplysningerne om de administrative bøder slettes fra deres websted, når de fem år er gået, eller før, hvis de ikke længere er nødvendige.

EDPS understreger, at ordlyden i forslagets betragtning 42 er uforenelig med artikel 33 i GDPR. Derfor anbefaler EDPS at slette henvisningen til databeskyttelsesmyndigheder fra forslagets betragtning 42 samt at ændre forslagets artikel 17, så den indeholder en henvisning til pligten til anmeldelse af brud på persondatasikkerheden til de relevante databeskyttelsesmyndigheder.

EDPS anbefaler at ændre forslaget artikel 23, stk. 2, for at sikre, at prøvning, produktudvikling eller forskning i IKT-systemerne muligvis ikke udføres på aktive produktionssystemer, der indeholder kundedata.

Bruxelles, den 10. maj 2021.

Wojciech Rafał WIEWIÓROWSKI


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EFT L 119 af 4.5.2016, s. 1).

(2)  Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om markeder for kryptoaktiver og om ændring af direktiv (EU) 2019/1937, COM/2020/593 final. Kan findes på EUR-Lex - 52020PC0593 - DA - EUR-Lex (europa.eu)

(3)  Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om en pilotordning for markedsinfrastrukturer baseret på distributed ledger-teknologi COM/2020/594 final, kan findes på EUR-Lex - 52020PC0594 - DA - EUR-Lex (europa.eu)

(4)  Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/43/EF, 2009/65/EF, 2009/138/EU, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/65/EU, (EU) 2015/2366 og (EU) 2016/2341, COM/2020/596 final. Kan findes på EUR-Lex - 52020PC0596 - DA - EUR-Lex (europa.eu)

(5)  Udtalelse 6/2021 om forslag til en pilotordning for markedsinfrastrukturer baseret på distributed ledger-teknologi, kan findes på 2021-0219_d0912_opinion_6_2021_en_0.pdf (europa.eu)

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1727 af 14. november 2018 om Den Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde (Eurojust), og om erstatning og ophævelse af Rådets afgørelse 2002/187/RIA (EFT L 295 af 21.11.2018, s. 138).


V Øvrige meddelelser

ADMINISTRATIVE PROCEDURER

Europa-Kommissionen

15.6.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 229/19


Indkaldelse af forslag og dertil knyttede aktiviteter vedrørende arbejdsprogrammet for 2021-2022 for Horisont Europa — rammeprogrammet for forskning og innovation (2021-2027)

(2021/C 229/06)

Kommissionen meddeler herved, at der vil blive iværksat yderligere aktioner som led i arbejdsprogrammet for 2021-2022 for Horisont Europa — rammeprogrammet for forskning og innovation (2021-2027).

Arbejdsprogrammet er vedtaget med en ændring ved Kommissionens afgørelse C(2021) 4200 af 15. juni 2021.

Aktionerne forudsætter, at de bevillinger, der er afsat i Unionens almindelige budget for 2021 og 2022, er til rådighed efter budgetmyndighedens vedtagelse af budgettet for 2022 eller inden for rammerne af ordningen med foreløbige tolvtedele. Kommissionen forbeholder sig ret til at annullere eller berigtige aktionerne.

Når disse betingelser er opfyldt, vil det blive meddelt på Europa-Kommissionens portal for finansiering og udbud (https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/horizon).

Arbejdsprogrammet, herunder frister og budgetter for aktionerne, findes på ovennævnte portal sammen med oplysninger om de nærmere bestemmelser for aktionerne og vejledning til ansøgerne om, hvordan de skal indsende forslag. Oplysningerne ajourføres om nødvendigt på samme portal.