ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 222I

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

64. årgang
11. juni 2021


Indhold

Side

 

II   Meddelelser

 

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Rådet

2021/C 222 I/01

Erklæring fra Kommissionen

1


DA

 


II Meddelelser

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Rådet

11.6.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

CI 222/1


Erklæring fra Kommissionen

(2021/C 222 I/01)

Kommissionen anerkender, at det er vigtigt med et fælles kapacitetsopbygnings- og uddannelsesprogram vedrørende eksporttilladelser og håndhævelse for at kunne sikre et effektivt eksportkontrolsystem i EU. Kommissionen undersøger i samråd med Koordinationsgruppen for Produkter med Dobbelt Anvendelse det eventuelle personalemæssige og økonomiske ressourcebehov som følge af et sådant program med henblik på at afdække forskellige valgmuligheder med hensyn til udformningen, betingelserne og iværksættelsen af et kapacitetsopbygnings- og uddannelsesprogram.