ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 307

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

63. årgang
16. september 2020


Indhold

Side

 

II   Meddelelser

 

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2020/C 307/01

Beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag M.9908 — Bonduelle/Unibel/Sparkling Partners/Végéhub/Yumi) ( 1 )

1


 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2020/C 307/02

Euroens vekselkurs — 15. september 2020

2

 

OPLYSNINGER FRA MEDLEMSSTATERNE

2020/C 307/03

Oplysninger fra medlemsstaterne om fiskestop

3


 

V   Øvrige meddelelser

 

ANDET

 

Europa-Kommissionen

2020/C 307/04

Offentliggørelse af en meddelelse om godkendelse af en standardændring af produktspecifikationen for en betegnelse i vinsektoren i henhold til artikel 17, stk. 2 og 3, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/33

4


 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

 


II Meddelelser

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Europa-Kommissionen

16.9.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 307/1


Beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en anmeldt fusion

(Sag M.9908 — Bonduelle/Unibel/Sparkling Partners/Végéhub/Yumi)

(EØS-relevant tekst)

(2020/C 307/01)

Den 11. september 2020 besluttede Kommissionen ikke at gøre indsigelse mod ovennævnte anmeldte fusion og erklære den forenelig med det indre marked. Beslutningen er truffet efter artikel 6, stk. 1, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1). Beslutningens fulde ordlyd foreligger kun på fransk og vil blive offentliggjort, efter at eventuelle forretningshemmeligheder er udeladt. Den vil kunne ses:

under fusioner på Kommissionens websted for konkurrence (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette websted giver forskellige muligheder for at finde de konkrete fusionsbeslutninger, idet de er opstillet efter bl.a. virksomhedens navn, sagsnummer, dato og sektor

i elektronisk form på EUR-Lex-webstedet (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=da) under dokumentnummer 32020M9908. EUR-Lex giver onlineadgang til EU-retten.


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1.


IV Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Europa-Kommissionen

16.9.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 307/2


Euroens vekselkurs (1)

15. september 2020

(2020/C 307/02)

1 euro =


 

Valuta

Kurs

USD

amerikanske dollar

1,1892

JPY

japanske yen

125,39

DKK

danske kroner

7,4396

GBP

pund sterling

0,92095

SEK

svenske kroner

10,4040

CHF

schweiziske franc

1,0768

ISK

islandske kroner

160,60

NOK

norske kroner

10,6963

BGN

bulgarske lev

1,9558

CZK

tjekkiske koruna

26,827

HUF

ungarske forint

357,68

PLN

polske zloty

4,4461

RON

rumænske leu

4,8578

TRY

tyrkiske lira

8,9023

AUD

australske dollar

1,6219

CAD

canadiske dollar

1,5634

HKD

hongkongske dollar

9,2164

NZD

newzealandske dollar

1,7675

SGD

singaporeanske dollar

1,6163

KRW

sydkoreanske won

1 400,73

ZAR

sydafrikanske rand

19,5669

CNY

kinesiske renminbi yuan

8,0526

HRK

kroatiske kuna

7,5375

IDR

indonesiske rupiah

17 653,67

MYR

malaysiske ringgit

4,9120

PHP

filippinske pesos

57,509

RUB

russiske rubler

89,1013

THB

thailandske bath

37,079

BRL

brasilianske real

6,2272

MXN

mexicanske pesos

24,9307

INR

indiske rupee

87,5205


(1)  Kilde: Referencekurs offentliggjort af Den Europæiske Centralbank.


OPLYSNINGER FRA MEDLEMSSTATERNE

16.9.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 307/3


Oplysninger fra medlemsstaterne om fiskestop

(2020/C 307/03)

I overensstemmelse med artikel 35, stk. 3, i Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 af 20. november 2009 om oprettelse af en kontrolordning for Unionen med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik (1) er der truffet beslutning om et fiskestop, jf. nedenstående skema:

Dato og klokkeslæt for fiskestop

14.8.2020

Varighed

14.8.2020-31.12.2020

Medlemsstat

Portugal

Bestand eller bestandsgruppe

SWO/AS05N og særlig betingelse SWO/*AN05N

Art

Sværdfisk (Xiphias gladius)

Område

Atlanterhavet, syd for 5°N

Fiskerfartøjstype(r)

Løbenummer

10/TQ123


(1)  EUT L 343 af 22.12.2009, s. 1.


V Øvrige meddelelser

ANDET

Europa-Kommissionen

16.9.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 307/4


Offentliggørelse af en meddelelse om godkendelse af en standardændring af produktspecifikationen for en betegnelse i vinsektoren i henhold til artikel 17, stk. 2 og 3, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/33

(2020/C 307/04)

Denne meddelelse offentliggøres i overensstemmelse med artikel 17, stk. 5, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/33 (1).

MEDDELELSE OM STANDARDÆNDRING AF ENHEDSDOKUMENTET

»NAVARRA«

PDO-ES-A0127-AM02

Meddelelsesdato: 9. juni 2020

BESKRIVELSE AF OG BEGRUNDELSE FOR DEN GODKENDTE ÆNDRING

De ændringer, der er beskrevet i dette dokument, anses ikke for at være EU-ændringer i henhold til artikel 14, stk. 1, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/33, da de ikke omfatter en ændring af navnet på den beskyttede oprindelsesbetegnelse. De består ikke i en ændring, en sletning eller en tilføjelse af en kategori af vinavlsprodukter som omhandlet i del II i bilag VII til forordning (EU) nr. 1308/2013. De kan ikke potentielt ugyldiggøre den tilknytning, der er omhandlet i artikel 93, stk. 1, litra a), nr. i), eller i artikel 93, stk. 1, litra b), nr. i), i forordning (EU) nr. 1308/2013. De hverken ugyldiggør tilknytningen eller medfører yderligere restriktioner for afsætningen af produktet.

De godkendte ændringer begrundes generelt med ændringerne i producenternes behov, da teknikkerne og videnskaben har udviklet sig. Der er ligeledes sket ændringer i forbrugs-, produktions- og markedsføringsmønstrene for vine med oprindelsesbetegnelsen »Navarra«.

1.   Obligatoriske sorter til fremstilling af hedvin (punkt 2.a.d i produktspecifikationen)

I den nuværende version af produktspecifikationen skal mindst 85 % af de druer, der anvendes til fremstilling af hedvin, være af sorten Moscatel de Grano Menudo (Small Grain Muscat). Dette krav er blevet udvidet til at omfatte sorterne Garnacha Blanca (White Grenache) og Garnacha Tinta (Red Grenache).

Man har i Navarra fremstillet hedvin siden tidernes morgen. Produktionen går utvivlsomt tilbage til romertiden, og den blev udbredt sammen med den middelhavskultur, den tilhører. Når alt kommer til alt, har disse hedvine eller »kystvine«, som de kaldes i andre regioner, optrådt i alle Middelhavsområdets vindyrkningslande op igennem historien.

Disse vine blev traditionelt fremstillet med hvide eller røde druer og oftest med sorter, der har været dyrket på kontinentet i århundreder, såsom Moscatel, Malvasia eller Garnacha for at nævne nogle kendte navne.

De første regler for oprindelsesbetegnelsen »Navarra«, der blev fastlagt af dens kontrolorgan, blev godkendt med det spanske landbrugsministeriums bekendtgørelse af 5. april 1967, hvor der står i artikel 5, at »der kan fremstilles mistella med druer af sorterne Moscatel og Garnacha«. »Mistella« er en term, der henviser til visse hedvine, hvor mosten undertiden er delvist gæret, inden den tilsættes alkohol. Dette er den mest almindelige type hedvin, der traditionelt blev fremstillet i mange regioner.

Hedvine var ikke omfattet af 1975-reglerne. De blev medtaget igen i 2003- og 2005-reglerne, men kun for sorten Moscatel de Grano Menudos vedkommende, efter at Navarras vindyrknings- og ønologisammenslutning (EVENA) i 1990'erne havde arbejdet hårdt på at få dem tilbage og fremme dem.

Det skal også understreges, at selv om der i den nuværende produktspecifikation står, at hedvine kun må fremstilles af druer af sorten Moscatel de Grano Menudo, er det i henhold til afsnittet om vindyrkningsmetoder tilladt at anvende koncentreret druemost af sorten Garnacha.

Beslutningen om at tillade, at der fremstilles røde hedvine af den hjemmehørende sort Garnacha, skyldes ikke blot behovet for at fremme de hjemmehørende sorter som led i en differentieringsstrategi på et marked, der i dag er stærkt konkurrencepræget. Den gør det også muligt at udvide og supplere det udvalg af vine, der er omfattet af oprindelsesbetegnelsen. Selv om denne vinkategori ikke har en særlig stor markedsandel, er der tale om prestigefyldte produkter, som er med til at fremme et eksklusivt image.

2.   Ændring af de organoleptiske kendetegn (punkt 2.b i produktspecifikationen, punkt 4 i enhedsdokumentet)

Behovet for at ændre de organoleptiske kendetegn for de vine, der er omfattet af oprindelsesbetegnelsen »Navarra«, bygger på deres relevans i forbindelse med vintestprocedurerne og påvisningen af, at alle producenter, der tilbyder produktet, opfylder kravene i produktspecifikationen.

Alle vine, der er omfattet af oprindelsesbetegnelsen »Navarra«, skal være genstand for organoleptiske undersøgelser ved kilden. Vinproducenterne skal sikre, at alle vinpartier, der markedsføres, opfylder de tekniske krav. Dette omfatter fysisk-kemiske og sensoriske test. Sidstnævnte test udføres normalt internt og sikrer i det væsentlige, at produktets organoleptiske kendetegn opfylder kravene i produktspecifikationen.

Derfor er det meget vigtigt, at disse kendetegn er så objektive som muligt, så testprocessen bliver lettere.

De nuværende organoleptiske beskrivelser stammer fra den første udgave af produktspecifikationen, hvor dens anvendelsesområde endnu ikke var kendt. De omfatter visse formelle »kvalitetsangivelser«, der er typiske for vinsmagningsjargonen, og som på ingen måde er objektive (f.eks. »kompleks«, »elegant« osv.). De er også meget talrige, og derfor kan man ved at samle dem i bredere grupper (f.eks. alle vine, som har samme farve og er lagret på træfade) gøre arbejdet lettere og give de forskellige vintyper en mere nøjagtig beskrivelse.

Med forslaget reduceres antallet af vintyper fra 12 til 7, og beskrivelserne forenkles. De er blevet sammenlignet med vurderingerne fra det smagspanel, der er involveret i certificeringen, og som er underlagt INTIA's kontrol og er ansvarligt for at foretage test af alle de prøver, der er genstand for sensoriske test med henblik på at opnå eller bevare certificeringen med oprindelsesbetegnelsen »Navarra«.

Beskrivelserne er nu mere nøjagtige og målbare (f.eks. »mellemhøjt eller højt syreindhold« eller »mellemlang eller lang eftersmag«). Der er fokus på de mest almindelige kendetegn, som er forbundet med tilknytningen til det geografiske område og årsagssammenhængen.

3.   Henvisning til nye tilladte sorter med hensyn til hedvin (punkt 2.b i produktspecifikationen)

I overensstemmelse med ændringen af det foregående punkt bør det præciseres i dette afsnit, at sorterne Garnacha Tinta og Garnacha Blanca kan anvendes til fremstilling af hedvine.

4.   Ændring af de maksimale udbytter (punkt 5 i produktspecifikationen og punkt 5.b i enhedsdokumentet)

Produktionen af hvide druesorter er steget med 15 % i de sidste 8 år. Dette skyldes den voksende efterspørgsel efter hvidvine, da markedet for disse vine er steget støt i denne periode. Den øgede produktion vil fortsætte i de næste fire sæsoner.

Produktionskapaciteten vil ikke kunne øges yderligere for at opfylde efterspørgslen, da de begrænsede plantningstilladelser betyder, at der ikke er nogen planer om at gøre det registrerede areal større, og derfor giver det mening at tilpasse produktionsudbyttet i overensstemmelse hermed. Desuden vil dette udbytte ikke gå ud over kvaliteten af de producerede vine. Et bevis på dette er, at det maksimale udbytte ligger på mellem 10 000 og 12 000 kg pr. hektar for mange andre førende oprindelsesbetegnelser.

Ændringen af udbyttet ville svare til 10 % for de røde druesorters vedkommende, hvilket ville sikre, at udbyttet ikke overstiger et niveau, der kunne gå ud over druernes kvalitet og dermed også kvaliteten af den fremstillede vin.

5.   Omformulering af beskrivelsen af tilknytningen med henblik på at medtage nye sorter til fremstilling af hedvin (punkt 7 i produktspecifikationen)

Ændringen vedrørende hedvin suppleres med en præcisering af, at der er tale om »sorter«, der har »iboende egenskaber«, som gør det muligt at fremstille denne type vin. En henvisning til sorten Garnacha er tilføjet til »årsagssammenhængen«.

De generelle organoleptiske kendetegn for hedvine fremstillet af sorterne Moscatel, Garnacha Tinta og Garnacha Blanca er næsten de samme. Bortset fra farveforskellen er det meget fyldige vine med en mellemstor til stor krop og veldefinerede aromaer af let tørrede druer. Det skal også bemærkes, at let tørrede druer af sorterne Garnacha Blanca og Garnacha Tinta er blevet anvendt i Navarra siden tidernes morgen.

6.   Omformulering af sammenhængen mellem det geografiske område og produktets egenskaber (punkt 7.c i produktspecifikationen og punkt 8 i enhedsdokumentet)

Som forklaret tidligere er sorterne Garnacha Blanca og Garnacha Tinta traditionelt blevet anvendt til fremstilling af hedvin.

Garnacha er den traditionelle røde sort i Navarra, og selv om den ikke længere er den mest udbredte sort, hvilket skyldes den historiske udvikling i regionen, er den stadig den andenmest dyrkede sort og tegner sig for over 25 % af det samlede vindyrkningsareal.

Dens egnethed til fremstilling af hedvin — hvor planten ofte får lov til at blive overmoden, så sukkeret akkumuleres — skyldes dens lange vækstcyklus og dens evne til at nå op på høje sukkerkoncentrationer.

Garnacha Tinta og Garnacha Blanca udgør grundlaget for de traditionelle hedvine og må anvende den særlige betegnelse »naturlig sød vin«, der er beskyttet i EU-lovgivningen og gælder for forskellige oprindelsesbetegnelser i lande som Frankrig, Italien osv.

7.   Ajourføring af henvisning til lovgivning (punkt 8.a i produktspecifikationen)

Henvisningen til regional bekendtgørelse nr. 76/2008 af 15. juli 2008 udgår, da denne bestemmelse er blevet ophævet.

8.   Afgrænsning af kontrolorganets kompetencer (punkt 8 i produktspecifikationen)

Det præciseres, at enhver overførsel af most, vin, drueprodukter eller biprodukter fra vinfremstillingsprocessen inden for produktionsområdet skal godkendes af kontrolorganet.

I den tidligere version af produktspecifikationen stod der, at dette ansvar blev pålagt kontrolorganet for oprindelsesbetegnelsen, men dette kontrolorgan kan kun gribe ind med hensyn til certificeringen, som ligger inden for dets kompetenceområde. Kontrolorganet er ansvarligt for at føre tilsyn med og foretage administrativ kontrol af overførsler af vin, der er omfattet af den beskyttede oprindelsesbetegnelse, hvilket er det, der er fokus på i dette afsnit.

Den nye ordlyd præciserer kompetencen, som er direkte baseret på regional lov nr. 16/2005, der definerer udstedelsen af en »garanti for, at produkterne er omfattet af den beskyttede betegnelse« som et af »kontrolorganets formål«.

9.   Sletning af henvisningen til »klassificering af de beskyttede vine« (punkt 8.5 i produktspecifikationen)

I den nuværende produktcertificeringsprocedure, som foretages af et organ, der er akkrediteret i henhold til standarden ISO/IEC 17065, bliver vinen ikke længere klassificeret. Dette var tilfældet i mange år i den procedure, der blev indført som led i ordningen med forudgående kontrol, som kontrolorganet førte tilsyn med.

I den aktuelle ordning med »egenkontrol« skal vinproducenterne ikke »klassificere« deres vine, men snarere »godkende« dem. Certificeringsorganet foretager altid yderligere kontrol i forbindelse med auditeringerne af de erhvervsdrivende.

Derfor skal dette punkt slettes.

10.   Ajourføring af henvisningerne til lovgivningen om traditionelle benævnelser (punkt 8.10 i produktspecifikationen)

Det er nødvendigt at ajourføre henvisningerne til lovgivning, som er blevet ændret efter offentliggørelsen af de forskellige EU-forordninger.

ENHEDSDOKUMENT

1.   Produktets betegnelse

Navarra

2.   Type geografisk betegnelse

BOB — beskyttet oprindelsesbetegnelse

3.   Kategorier af vinavlsprodukter

1.

Vin

3.

Hedvin

4.   Beskrivelse af vinen/vinene

Hvidvin

Bleggul til gyldengul farve, klar og skinnende. Mellemhøj til høj aromaintensitet uden fejl og med frugtagtige og/eller blomsteragtige og/eller planteagtige noter. I munden er den harmonisk og har et velintegreret syreindhold med en frugtagtig retronasal aroma og en mellemlang til lang eftersmag.

Hvis restsukkerindholdet er over 5 g/l, vil svovldioxidindholdet ligge på højst 300 g/l.

Analytiske parametre, der ikke er nævnt, overholder de grænseværdier, der er fastsat i eksisterende EU-lovgivning.

Generelle analytiske kendetegn

Totalt alkoholindhold, maksimum (i % vol.)

 

Virkeligt alkoholindhold, minimum (i % vol.)

10,5

Totalt syreindhold, minimum

(i milliækvivalenter pr. liter)

Indhold af flygtig syre, maksimum (i milliækvivalenter pr. liter)

12,5

Totalt indhold af svovldioxid, maksimum (i milligram pr. liter)

190

Hvidvin lagret på træfade (tøndelagret, Crianza, Reserva, Gran Reserva)

Strågul til gyldengul farve med ravfarvede strejf, klar og skinnende. Mellemhøj til høj aromaintensitet uden fejl og med træagtige og/eller krydrede og/eller røgede noter. I munden er den harmonisk og har et velintegreret syreindhold med en træagtig retronasal aroma og en mellemlang til lang eftersmag.

Hvis restsukkerindholdet er over 5 g/l, vil svovldioxidindholdet ligge på højst 300 g/l.

Analytiske parametre, der ikke er nævnt, overholder de grænseværdier, der er fastsat i eksisterende EU-lovgivning.

Generelle analytiske kendetegn

Totalt alkoholindhold, maksimum (i % vol.)

 

Virkeligt alkoholindhold, minimum (i % vol.)

10,5

Totalt syreindhold, minimum

(i milliækvivalenter pr. liter)

Indhold af flygtig syre, maksimum (i milliækvivalenter pr. liter)

15

Totalt indhold af svovldioxid, maksimum (i milligram pr. liter)

190

Hvidvin fremstillet af botrytisinficerede druer

Bleggul til gyldengul farve med ravfarvede strejf, klar og skinnende. Mellemhøj til høj aromaintensitet uden fejl og med frugtagtige og/eller blomsteragtige og/eller planteagtige noter. I munden er den harmonisk og har et velintegreret syreindhold med en frugtagtig retronasal aroma og en mellemlang til lang eftersmag.

Indholdet af flygtig syre stiger med 1 meq/l for hver naturlig alkoholprocent, der overstiger 10 % vol.

Analytiske parametre, der ikke er nævnt, overholder de grænseværdier, der er fastsat i eksisterende EU-lovgivning.

Generelle analytiske kendetegn

Totalt alkoholindhold, maksimum (i % vol.)

 

Virkeligt alkoholindhold, minimum (i % vol.)

10,5

Totalt syreindhold, minimum

(i milliækvivalenter pr. liter)

Indhold af flygtig syre, maksimum (i milliækvivalenter pr. liter)

13

Totalt indhold af svovldioxid, maksimum (i milligram pr. liter)

190

Rosévin

Lyserød farve, klar og skinnende. Mellemhøj til høj aromaintensitet uden fejl og med aromaer af røde og sorte bær og/eller blomsteraromaer. I munden er den harmonisk og har et velintegreret syreindhold med en sød retronasal aroma eller af røde og sorte bær og en mellemlang til lang eftersmag.

Analytiske parametre, der ikke er nævnt, overholder de grænseværdier, der er fastsat i eksisterende EU-lovgivning.

Generelle analytiske kendetegn

Totalt alkoholindhold, maksimum (i % vol.)

 

Virkeligt alkoholindhold, minimum (i % vol.)

11

Totalt syreindhold, minimum

(i milliækvivalenter pr. liter)

Indhold af flygtig syre, maksimum (i milliækvivalenter pr. liter)

12,5

Totalt indhold af svovldioxid, maksimum (i milligram pr. liter)

190

Rosévin lagret på træfade (tøndelagret, Reserva)

Lyserød farve, klar og skinnende. Mellemhøj til høj aromaintensitet uden fejl og med aromaer af røde og sorte bær og/eller træagtige aromaer. I munden er den harmonisk og har et velintegreret syreindhold med en træagtig retronasal aroma og en mellemlang til lang eftersmag.

Analytiske parametre, der ikke er nævnt, overholder de grænseværdier, der er fastsat i eksisterende EU-lovgivning.

Generelle analytiske kendetegn

Totalt alkoholindhold, maksimum (i % vol.)

 

Virkeligt alkoholindhold, minimum (i % vol.)

11

Totalt syreindhold, minimum

(i milliækvivalenter pr. liter)

Indhold af flygtig syre, maksimum (i milliækvivalenter pr. liter)

15

Totalt indhold af svovldioxid, maksimum (i milligram pr. liter)

190

Rødvin

Lilla til rubinrød farve, klar og skinnende. Mellemhøj til høj aromaintensitet uden fejl og med frugtagtige og/eller træagtige noter. I munden er den harmonisk og har en mellemstor krop med en frugtagtig og/eller træagtig retronasal aroma og en mellemlang til lang eftersmag.

Analytiske parametre, der ikke er nævnt, overholder de grænseværdier, der er fastsat i eksisterende EU-lovgivning.

Generelle analytiske kendetegn

Totalt alkoholindhold, maksimum (i % vol.)

 

Virkeligt alkoholindhold, minimum (i % vol.)

11,5

Totalt syreindhold, minimum

(i milliækvivalenter pr. liter)

Indhold af flygtig syre, maksimum (i milliækvivalenter pr. liter)

12,5

Totalt indhold af svovldioxid, maksimum (i milligram pr. liter)

140

Rødvin lagret på træfade (Roble, Crianza, Reserva eller Gran Reserva)

Lillarød til rød farve med rødbrune strejf, klar og skinnende. Mellemhøj til høj aromaintensitet uden fejl og med træagtige og/eller krydrede og/eller røgede noter. I munden er den harmonisk og har en mellemstor til stor krop med en træagtig retronasal aroma og en mellemlang til lang eftersmag.

Analytiske parametre, der ikke er nævnt, overholder de grænseværdier, der er fastsat i eksisterende EU-lovgivning.

Generelle analytiske kendetegn

Totalt alkoholindhold, maksimum (i % vol.)

 

Virkeligt alkoholindhold, minimum (i % vol.)

11,5

Totalt syreindhold, minimum

(i milliækvivalenter pr. liter)

Indhold af flygtig syre, maksimum (i milliækvivalenter pr. liter)

16,67

Totalt indhold af svovldioxid, maksimum (i milligram pr. liter)

140

Hedvin

For hvidvine: Bleggul til mahognibrun farve, klar og skinnende. For rødvine: Lillarød til rød farve med rødbrune strejf, klar og skinnende. Høj aromaintensitet uden fejl og med noter af moden eller let tørret frugt. I munden er den harmonisk og har en mellemstor til stor krop med en retronasal aroma af moden eller let tørret frugt og en mellemlang til lang eftersmag.

Analytiske parametre, der ikke er nævnt, overholder de grænseværdier, der er fastsat i eksisterende EU-lovgivning.

Generelle analytiske kendetegn

Totalt alkoholindhold, maksimum (i % vol.)

 

Virkeligt alkoholindhold, minimum (i % vol.)

15

Totalt syreindhold, minimum

(i milliækvivalenter pr. liter)

Indhold af flygtig syre, maksimum (i milliækvivalenter pr. liter)

 

Totalt indhold af svovldioxid, maksimum (i milligram pr. liter)

190

5.   Vinfremstillingsmetoder

a.   Væsentlige ønologiske fremgangsmåder

Dyrkningsmetode

Beplantningstætheden skal være på mindst 2 400 vinstokke pr. hektar.

Væsentlig ønologisk fremgangsmåde

Det er forbudt at anvende kontinuerlige vinpresser til fremstilling af vine med den beskyttede oprindelsesbetegnelse.

Restriktioner ved fremstillingen af vinene

Rosévine: Den maksimalt tilladte mængde most fremstillet med udblødning er 40 l pr. 100 kg druer.

Rødvine: Kun røde druer

Hedvine: Tilsætning af vinalkohol på ≥ 96 % vol. eller af en blanding indeholdende dette og most, gærende most eller vin fra Moscatel de Grano Menudo eller Garnacha Tinta og Blanca med et naturligt alkoholindhold på > 12 % vol. Såfremt de skal lagres, kan der tilsættes most koncentreret ved direkte varme, Moscatel de Grano Menudo og/eller Garnacha Tinta og/eller Blanca.

b.   Maksimale udbytter

 

Hvide druesorter

 

9 200 kg druer pr. hektar

 

Røde druesorter

 

8 000 kg druer pr. hektar

 

Røde druesorter

 

56 hektoliter pr. hektar

 

Rosévin

 

8 000 kg druer pr. hektar

 

Rosévin

 

8 000 kg druer pr. hektar

 

Rosévin

 

32 hektoliter pr. hektar

6.   Afgrænset geografisk område

Kommuner:

Distrikt I: Ingen

Distrikt II: Lumbier, Lónguida, Romanzado samt Urraul Bajo og Urraul Alto.

Distrikt III: Obanos, Añorbe, Muruzabal, Tiebas-Muruarte de Reta, Adios, Legarda, Uterga, Guirguillano, Puente la Reina, Artazu, Echauri, Ucar, Tirapu, Vidaurreta, Enériz, Cizur.

Distrikt IV: alle kommuner med undtagelse af Genevilla, Cabredo, Marañón, Aras, Bargota, Viana, Aguilar de Codes, Zuñiga, Etayo, Ancín, Salinas de Oro, Lezaún og Abárzuza.

Distrikt V: alle kommuner med undtagelse af Petilla de Aragón.

Distrikt VI: alle med undtagelse af Mendavia, San Arian, Azagra, Andosilla og Sartaguda.

Distrikt VII: alle med undtagelse af Cortes, Cabanillas, Fustiñana, Fontellas, Ribaforada og Buñuel.

7.   Primære druesorter

 

CABERNET SAUVIGNON

 

CHARDONNAY

 

GARNACHA BLANCA

 

GARNACHA TINTA

 

GRACIANO

 

MACABEO — VIURA

 

MERLOT

 

MOSCATEL DE GRANO MENUDO (SMALL GRAIN MUSCAT)

 

TEMPRANILLO

8.   Tilknytning til det geografiske område

»Vine«:

Det areal, som den beskyttede oprindelsesbetegnelse »Navarra« dækker, ligger i et geografisk område i den nordlige del af Den Iberiske Halvø, som er ideelt til vindyrkning. Klimaet er et middelhavsklima med påvirkning fra Atlanterhavet i den nordvestlige region, hvor en kold og tør vind dominerer i hele området. Den gennemsnitlige nedbør ligger på mellem 400 og 500 mm. Jorden har et stort indhold af kalk, et gennemsnitligt stenindhold og en leret tekstur.

Dette geografiske miljø giver vine med et mellemhøjt til højt syreindhold, organoleptiske fornemmelser af friskhed, en harmonisk smag og en vis mineralsk karakter, som skyldes jordbundstypen.

»Hedvine«

Vinene fremstilles hovedsagelig af sorterne Moscatel de Grano Menudo og Garnacha Tinta og Blanca, som er hjemmehørende i Navarra og er kendetegnet ved et højt sukkerindhold og en rund og fyldig karakter med en aroma af let tørrede druer og en god balance mellem den søde og syrlige smag. Denne høje smagstæthed er resultatet af de særlige klimaforhold, der er kendetegnet ved et meget tørt klima, høje temperaturer i vækstperioden, ringe nedbør og et permanent vandunderskud.

9.   Andre vigtige betingelser (emballering, mærkning, andre krav)

Retlig ramme:

National lovgivning

Type yderligere betingelse:

Supplerende bestemmelser vedrørende mærkning

Beskrivelse af betingelsen:

De typografiske tegn, der anvendes til at angive den beskyttede oprindelsesbetegnelses navn, må under ingen omstændigheder være mindre end 3 mm eller mere end 9 mm høje og skal være tydelige, læsbare, uslettelige og ikke alt for tykke, og angivelsen må ikke fylde mere end halvdelen af etikettens samlede bredde.

BOB-logoet er obligatorisk og må ikke være mindre end 8 mm eller større end 11 mm i diameter.

Link til produktspecifikationen

https://cutt.ly/tyStMxM


(1)  EUT L 9 af 11.1.2019, s. 2.