ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 2

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

63. årgang
6. januar 2020


Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2020/C 2/01

Den Europæiske Centralbanks rentesats for de vigtigste refinansieringstransaktioner: 0,00 % pr. 1. januar 2020 — Euroens vekselkurs

1


 

V   Øvrige meddelelser

 

PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN

 

Europa-Kommissionen

2020/C 2/02

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag M.9658 — Daiwa Securities Group/Aquila Holding/Aquila Capital Holding) Behandles eventuelt efter den forenklede procedure ( 1 )

2

2020/C 2/03

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag M.9687 — CPPIB/OTPP/IDEAL) Behandles eventuelt efter den forenklede procedure ( 1 )

4


 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

 


IV Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Europa-Kommissionen

6.1.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 2/1


Den Europæiske Centralbanks rentesats for de vigtigste refinansieringstransaktioner (1):

0,00 % pr. 1. januar 2020

Euroens vekselkurs (2)

3. januar 2020

(2020/C 2/01)

1 euro =


 

Valuta

Kurs

USD

amerikanske dollar

1,1147

JPY

japanske yen

120,54

DKK

danske kroner

7,4731

GBP

pund sterling

0,85115

SEK

svenske kroner

10,4858

CHF

schweiziske franc

1,0840

ISK

islandske kroner

136,90

NOK

norske kroner

9,8315

BGN

bulgarske lev

1,9558

CZK

tjekkiske koruna

25,360

HUF

ungarske forint

330,53

PLN

polske zloty

4,2493

RON

rumænske leu

4,7784

TRY

tyrkiske lira

6,6587

AUD

australske dollar

1,6031

CAD

canadiske dollar

1,4471

HKD

hongkongske dollar

8,6713

NZD

newzealandske dollar

1,6718

SGD

singaporeanske dollar

1,5047

KRW

sydkoreanske won

1 300,32

ZAR

sydafrikanske rand

15,9222

CNY

kinesiske renminbi yuan

7,7712

HRK

kroatiske kuna

7,4463

IDR

indonesiske rupiah

15 536,69

MYR

malaysiske ringgit

4,5725

PHP

filippinske pesos

56,983

RUB

russiske rubler

69,1190

THB

thailandske bath

33,614

BRL

brasilianske real

4,5271

MXN

mexicanske pesos

21,1433

INR

indiske rupee

80,0085


(1)  Rentesats for den seneste transaktion inden den angivne dato. Ved refinansieringstransaktioner til en variabel rente er rentesatsen den marginale rentesats.

(2)  Kilde: Referencekurs offentliggjort af Den Europæiske Centralbank.


V Øvrige meddelelser

PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN

Europa-Kommissionen

6.1.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 2/2


Anmeldelse af en planlagt fusion

(Sag M.9658 — Daiwa Securities Group/Aquila Holding/Aquila Capital Holding)

Behandles eventuelt efter den forenklede procedure

(EØS-relevant tekst)

(2020/C 2/02)

1.   

Den 19. december 2019 modtog Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1) anmeldelse af en planlagt fusion.

Anmeldelsen vedrører følgende virksomheder:

Daiwa Securities Group Inc. (»Daiwa«), Japan

Aquila Holding GmbH (»Aquila Holding«), Tyskland

Aquila Capital Holding GmbH (»Aquila Capital«), Tyskland, der kontrolleres af Aquila Holding.

Daiwa og Aquila Holding erhverver fælles kontrol, jf. fusionsforordningens artikel 3, stk. 1, litra b), over hele Aquila Capital.

Den planlagte fusion gennemføres gennem opkøb af aktier.

2.   

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

Daiwa: børsnoteret virksomhed, der er noteret på Tokyo Stock Exchange og leverer en bred vifte af finansielle tjenesteydelser

Aquila Holding: privatejet holdingselskab, hvis eneste formål er at eje aktier i Aquila Capital. Aquila Holdings aktionærer har andre kontrollerende investeringer i forskellige virksomheder

Aquila Capital: formue- og investeringsforvalter med fokus på langsigtede og bæredygtige investeringsløsninger.

3.   

Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis er omfattet af fusionsforordningen. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil.

Det bemærkes, at denne sag eventuelt vil blive behandlet efter den forenklede procedure i overensstemmelse med meddelelse fra Kommissionen om en forenklet procedure for behandling af bestemte fusioner efter Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (2).

4.   

Kommissionen opfordrer alle interesserede tredjeparter til at fremsætte eventuelle bemærkninger til den planlagte fusion.

Alle bemærkninger skal være Kommissionen i hænde senest 10 dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse. Angiv altid referencen:

M.9658 — Daiwa Securities Group/Aquila Holding/Aquila Capital Holding

Bemærkningerne kan sendes til Kommissionen pr. e-mail, fax eller brev. Benyt venligst følgende kontaktoplysninger:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Postadresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Konkurrence

Registreringskontoret for fusioner

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIEN


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1 (»fusionsforordningen«).

(2)  EUT C 366 af 14.12.2013, s. 5.


6.1.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 2/4


Anmeldelse af en planlagt fusion

(Sag M.9687 — CPPIB/OTPP/IDEAL)

Behandles eventuelt efter den forenklede procedure

(EØS-relevant tekst)

(2020/C 2/03)

1.   

Den 18. december 2019 modtog Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1) anmeldelse af en planlagt fusion.

Anmeldelsen vedrører følgende virksomheder:

Canada Pension Plan Investment Board (»CPPIB«, Canada)

Ontario Teachers« Pension Plan Board (»OTPP«, Canada)

Impulsora del Desarrollo y el Empleo en America Latina S.A.B. de C.V. (»IDEAL«, Mexico).

CPPIB og OTPP erhverver fælles kontrol jf. fusionsforordningens artikel 3, stk. 1, litra b), og artikel 3, stk. 4, over IDEAL.

Den planlagte fusion gennemføres gennem et offentligt overtagelsestilbud fremsat den 21. november 2019.

2.   

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

CPPIB: kapitalforvaltningsselskab, som investerer i noterede og unoterede aktier, fast ejendom, infrastruktur og fastforrentede værdipapirer

OTPP: Canadas største pensionsordning for én faggruppe, som forvalter en diversificeret global aktivportefølje

IDEAL: udvikling, fremme og forvaltning af infrastrukturprojekter i Mexico og Latinamerika med 17 koncessioner inden for forskellige sektorer i Mexico, bl.a. betalingsveje, vand, energi, social infrastruktur og logistikterminaler.

3.   

Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis er omfattet af fusionsforordningen. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil.

Det bemærkes, at denne sag eventuelt vil blive behandlet efter den forenklede procedure i overensstemmelse med meddelelse fra Kommissionen om en forenklet procedure for behandling af bestemte fusioner efter Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (2).

4.   

Kommissionen opfordrer alle interesserede tredjeparter til at fremsætte eventuelle bemærkninger til den planlagte fusion.

Alle bemærkninger skal være Kommissionen i hænde seneste 10 dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse. Angiv altid referencen:

M.9687 — CPPIB/OTPP/IDEAL

Bemærkningerne kan sendes til Kommissionen pr. e-mail, fax eller brev. Benyt venligst følgende kontaktoplysninger:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Postadresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Konkurrence

Registreringskontoret for fusioner

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIEN


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1 (»fusionsforordningen«).

(2)  EUT C 366 af 14.12.2013, s. 5.