ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 339

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

62. årgang
8. oktober 2019


Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

2019/C 339/01

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) for regnskabsåret 2019 — Ændringsbudget nr. 1

1


Medmindre andet er angivet, er beløbene i dette budgetdokument udtrykt i euro.

DA

 


IV Oplysninger

8.10.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 339/1


Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) for regnskabsåret 2019 — Ændringsbudget nr. 1

(2019/C 339/01)

INDTÆGTER

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2019

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

1

TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER

1 0

TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER

19 659 349

 

19 659 349

 

Titel 1 - I alt

19 659 349

 

19 659 349

2

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

2 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

12 377 000

1 236 000

13 613 000

 

Titel 2 - I alt

12 377 000

1 236 000

13 613 000

3

GEBYRER TIL MYNDIGHEDEN

3 0

GEBYRER TIL MYNDIGHEDEN

11 873 276

– 300 000

11 573 276

 

Titel 3 - I alt

11 873 276

– 300 000

11 573 276

4

BIDRAG FRA OBSERVATØRER

4 0

BIDRAG FRA OBSERVATØRER

558 504

 

558 504

 

Titel 4 - I alt

558 504

 

558 504

6

ADMINISTRATIV DRIFT

6 0

ADMINISTRATIV DRIFT

0 ,—

 

0 ,—

 

Titel 6 - I alt

0 ,—

 

0 ,—

7

BIDRAG FRA NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER TIL DELEGEREDE OPGAVER

7 0

BIDRAG FRA NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER TIL DELEGEREDE OPGAVER

2 078 744

–52 889

2 025 855

 

Titel 7 - I alt

2 078 744

–52 889

2 025 855

 

TILSAMMEN

46 546 873

883 111

47 429 984

UDGIFTER

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2019

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

25 542 662

936 000

26 478 662

1 2

UDGIFTER TIL FORVALTNING OG ANSÆTTELSE AF PERSONALE

380 000

 

380 000

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

537 000

 

537 000

1 6

UDDANNELSE

275 000

 

275 000

 

Titel 1 - I alt

26 734 662

936 000

27 670 662

2

INFRASTRUKTUR OG ADMINISTRATIVE UDGIFTER

2 0

LEJE AF BYGNINGER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

7 330 000

 

7 330 000

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

250 000

 

250 000

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

746 500

 

746 500

2 7

REPRÆSENTATIONSUDGIFTER, RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER

5 000

 

5 000

 

Titel 2 - I alt

8 331 500

 

8 331 500

3

DRIFTSUDGIFTER

3 1

UDDANNELSE MED FOKUS PÅ EN FÆLLES TILSYNSKULTUR

1 000

 

1 000

3 2

INFORMATIONSINDSAMLING: IT-PROJEKTER

7 450 000

 

7 450 000

3 4

JURIDISK RÅDGIVNING

100 000

 

100 000

3 5

DATABASER TIL ØKONOMISK FORSKNING

450 000

 

450 000

3 6

UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER, BEFORDRING OG ANDRE HERMED FORBUNDNE UDGIFTER

515 000

 

515 000

3 7

KOMMUNIKATION

244 000

 

244 000

3 8

UDGIFTER TIL MØDER

365 937

 

365 937

3 9

TJENESTER INDEN FOR OPERATIONELLE FORHOLD

86 000

 

86 000

 

Titel 3 - I alt

9 211 937

 

9 211 937

4

DELEGEREDE OPGAVER

4 0

FÆLLES GRÆNSEFLADE TIL TRANSAKTIONSREGISTRE

278 774

–52 889

225 885

4 1

REFERENCEDATA VEDRØRENDE INSTRUMENTER

1 990 000

 

1 990 000

 

Titel 4 - I alt

2 268 774

–52 889

2 215 885

9

POSTER UDEN FOR DE OPFØRTE BUDGETPOSTER

9 0

POSTER UDEN FOR DE OPFØRTE BUDGETPOSTER

p.m.

 

p.m.

 

Titel 9 - I alt

p.m.

 

p.m.

 

TILSAMMEN

46 546 873

883 111

47 429 984

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2019

2018

2017

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

1

1

1

AD 15

2

1

1

AD 14

6

AD 13

2

2

2

AD 12

7

6

5

AD 11

14

9

8

AD 10

17

14

13

AD 9

39

28

26

AD 8

30

28

28

AD 7

58

26

26

AD 6

10

14

14

AD 5

11

15

13

AD i alt

197

144

137

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

2

2

1

AST 7

3

2

2

AST 6

3

3

3

AST 5

3

4

4

AST 4

1

1

3

AST 3

1

AST 2

AST 1

AST i alt

13

12

13

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/ASC1

Total AST/SC

I alt

210

156

150

Tilsammen

210

156

150

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

Kontraktansatte

2019

AG IV

49

AG III

25

AG II

AG I

FG i alt

72

Udstationerede nationale eksperter

14

I alt

86