ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 208

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

62. årgang
19. juni 2019


Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2019/C 208/01

Euroens vekselkurs

1

2019/C 208/02

Oversigt over Europa-Kommissionens afgørelser om godkendelser af markedsføring med henblik på anvendelse og/eller om godkendelser af anvendelse af stoffer, der er opført i bilag XIV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) (Offentliggjort i henhold til artikel 64, stk. 9, i forordning (EF) nr. 1907/2006)  ( 1 )

2

2019/C 208/03

Oversigt over Europa-Kommissionens afgørelser om godkendelser af markedsføring med henblik på anvendelse og/eller om godkendelser af anvendelse af stoffer, der er opført i bilag XIV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) (Offentliggjort i henhold til artikel 64, stk. 9, i forordning (EF) nr. 1907/2006)  ( 1 )

3

 

OPLYSNINGER FRA MEDLEMSSTATERNE

2019/C 208/04

Likvidation — Afgørelse om indledning af likvidation af LAMP Insurance Company Limited (Offentliggørelse i overensstemmelse med artikel 280 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF af 25. november 2009 om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II))

4


 

V   Øvrige meddelelser

 

PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN

 

Europa-Kommissionen

2019/C 208/05

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag M.9315 — Chr. Hansen/Lonza/JV) ( 1 )

6


 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

 


IV Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Europa-Kommissionen

19.6.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 208/1


Euroens vekselkurs (1)

18. juni 2019

(2019/C 208/01)

1 euro =


 

Valuta

Kurs

USD

amerikanske dollar

1,1187

JPY

japanske yen

121,08

DKK

danske kroner

7,4672

GBP

pund sterling

0,89403

SEK

svenske kroner

10,6413

CHF

schweiziske franc

1,1175

ISK

islandske kroner

141,50

NOK

norske kroner

9,7795

BGN

bulgarske lev

1,9558

CZK

tjekkiske koruna

25,609

HUF

ungarske forint

322,31

PLN

polske zloty

4,2592

RON

rumænske leu

4,7232

TRY

tyrkiske lira

6,5320

AUD

australske dollar

1,6349

CAD

canadiske dollar

1,5016

HKD

hongkongske dollar

8,7643

NZD

newzealandske dollar

1,7192

SGD

singaporeanske dollar

1,5338

KRW

sydkoreanske won

1 325,56

ZAR

sydafrikanske rand

16,3782

CNY

kinesiske renminbi yuan

7,7486

HRK

kroatiske kuna

7,4055

IDR

indonesiske rupiah

16 022,58

MYR

malaysiske ringgit

4,6778

PHP

filippinske pesos

58,261

RUB

russiske rubler

71,8787

THB

thailandske bath

35,043

BRL

brasilianske real

4,3313

MXN

mexicanske pesos

21,3935

INR

indiske rupee

78,0005


(1)  Kilde: Referencekurs offentliggjort af Den Europæiske Centralbank.


19.6.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 208/2


Oversigt over Europa-Kommissionens afgørelser om godkendelser af markedsføring med henblik på anvendelse og/eller om godkendelser af anvendelse af stoffer, der er opført i bilag XIV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH)

(Offentliggjort i henhold til artikel 64, stk. 9, i forordning (EF) nr. 1907/2006 (1) )

(EØS-relevant tekst)

(2019/C 208/02)

Afgørelser om meddelelse af godkendelse

Henvisning til afgørelsen (2)

Dato for afgørelsen

Stof

Indehaver af godkendelsen

Godkendelsesnr.

Godkendt anvendelse

Frist for fornyet vurdering

Begrundelse for afgørelsen

C(2019) 4123

12. juni 2019

Bis (2-methoxyethyl)ether (diglym)

EF-nr.: 203-924-4

CAS-nr.: 111-96-6

N.V. Ajinomooto OmniChem S.A.

Cooppallaan 91, 9230, Wetteren, Oost Vlaanderen, Belgien

REACH/19/23/0

Anvendelse som opløsningsmiddel til syntese af den HIV-antiretrovirale lægemiddelingrediens dapirivin

12. juni 2026

Risikoen er tilstrækkeligt kontrolleret i overensstemmelse med artikel 60, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1907/2006.

Der findes ingen egnede alternativer.


(1)  EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1.

(2)  Afgørelsen findes på Europa-Kommissionens websted: http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about/index_en.htm


19.6.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 208/3


Oversigt over Europa-Kommissionens afgørelser om godkendelser af markedsføring med henblik på anvendelse og/eller om godkendelser af anvendelse af stoffer, der er opført i bilag XIV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH)

(Offentliggjort i henhold til artikel 64, stk. 9, i forordning (EF) nr. 1907/2006 (1) )

(EØS-relevant tekst)

(2019/C 208/03)

Afgørelser om meddelelse af godkendelse

Henvisning til afgørelsen (2)

Dato for afgørelsen

Stof

Indehaver af godkendelsen

Godkendelsesnr.

Godkendte anvendelser

Frist for fornyet vurdering

Begrundelse for afgørelsen

C(2019) 4125

12. juni 2019

natriumdichromat (EF-nr. 234-190-3 og CAS-nr. 10588-01-9 (vandfri); CAS-nr.: 7789-12-0 (dihydrat))

H&R Ölwerke Schindler GmbH, Neuhöfer Brückenstr., 127-152, 21107, Hamburg, Tyskland

REACH/19/18/0

Anvendelse af natriumdichromat som korrosionshæmmer i ammoniakabsorptionskølesystemer, anvendt i processen for afvoksning og afoliering af raffineret olie.

12. juni 2031

De socioøkonomiske fordele opvejer de risici for menneskers sundhed, der følger af anvendelsen af stoffet, og der findes ikke passende alternative stoffer eller teknologier, jf. artikel 60, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1907/2006.

H&R Chemisch-Pharmazeutische Spezialitäten GmbH, Neuenkirchener Strasse 8, 48499 Salzbergen, Tyskland

REACH/19/18/1


(1)  EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1.

(2)  Afgørelsen findes på Europa-Kommissionens websted: http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about/index_en.htm


OPLYSNINGER FRA MEDLEMSSTATERNE

19.6.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 208/4


Likvidation

Afgørelse om indledning af likvidation af LAMP Insurance Company Limited

(Offentliggørelse i overensstemmelse med artikel 280 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF af 25. november 2009 om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II))

(2019/C 208/04)

Forsikringsselskab

LAMP Insurance Company Limited

Hjemstedsadresse:

Suite 822, Europort 8

PO Box 708

Europort Road

Gibraltar

Afgørelsens dato, ikrafttrædelsestidspunkt og art

Den 31. maj 2019 udpegede Supreme Court of Gibraltar (med øjeblikkelig virkning) »Official Receiver« som likvidator for LAMP Insurance Company Limited, i medfør af § 160 i Insolvency Act 2011.

»Official Receiver« har udpeget Grant Thornton Gibraltar som rådgiver og befuldmægtiget til at foretage likvidationen af LAMP Insurance Company Limited.

Likvidator vil gennem sin befuldmægtigede sammen med Financial Services Compensation Scheme (garantiordningen for finansielle tjenesteydelser) i Det Forenede Kongerige sikre, at krav fra berettigede forsikringstagere i Det Forenede Kongerige behandles og videregives til Compensation Scheme.

Likvidator vil gennem sin befuldmægtigede træffe afgørelse om, hvorvidt krav, som ikke stammer fra Det Forenede Kongerige, kan få adgang til boet. Fordeling blandt forsikringskreditorer kan udelukkende finde sted, hvis aktiverne er realiseret korrekt.

Ikrafttrædelsestidspunkt: 31. maj 2019

Kompetente myndigheder

Supreme Court of Gibraltar

The Law Courts

227 Main Street

Gibraltar

Tilsynsmyndighed

Gibraltar Financial Services Commission

Suite 3, Ground Floor

Atlantic Suites

Europort Avenue

PO Box 940

Gibraltar

Udpeget likvidator

The Official Receiver

H.M. Government of Gibraltar

Treasury Department

206/210 Main Street

Gibraltar

Rådgiver for »Official Receiver« og befuldmægtiget:

Grant Thornton Gibraltar

6A Queensway

PO Box 64

Gibraltar

Gældende lovgivning

Gibraltarisk lovgivning

Financial Services (Insurance Companies) (Solvency II Directive) Act 2015

Insolvency Act 2011

Insolvency Rules 2014

Companies Act 2014


V Øvrige meddelelser

PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN

Europa-Kommissionen

19.6.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 208/6


Anmeldelse af en planlagt fusion

(Sag M.9315 — Chr. Hansen/Lonza/JV)

(EØS-relevant tekst)

(2019/C 208/05)

1.   

Den 11. juni 2019 modtog Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1) anmeldelse af en planlagt fusion.

Anmeldelsen vedrører følgende virksomheder:

Chr. Hansen Holding A/S (»Chr. Hansen«, Danmark)

Lonza Ltd (»Lonza«, Schweiz), der kontrolleres af Lonza Group Ltd

Et nystiftet joint venture (»JV«, Schweiz).

Chr. Hansen og Lonza erhverver fælles kontrol, jf. fusionsforordningens artikel 3, stk. 1, litra b), og artikel 3, stk. 4, over joint venture-selskabet (»JV«).

Den planlagte fusion gennemføres gennem opkøb af aktier i et nystiftet joint venture.

2.   

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

—   Chr. Hansen: udvikling af naturlige løsninger til fødevare-, ernærings-, lægemiddel- og landbrugssektoren

—   Lonza: levering af forskellige tjenester i tilknytning til alt lige fra forskningsstadiet til den endelige fremstilling af produkter inden for lægemiddel-, sundheds- og bioteksektoren, herunder udvikling af kontrakter og produktionstjenester (»CDMO«) og tjenester i forbindelse med lægemiddelformulering og teknikker til lægemiddelfremføring

—   Joint venture-selskabet: levering af CDMO-tjenester til medicinalvirksomheder vedrørende levende bioterapeutiske produkter og bakteriofager.

3.   

Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis er omfattet af fusionsforordningen. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil.

4.   

Kommissionen opfordrer hermed alle interesserede tredjeparter til at fremsætte eventuelle bemærkninger til den planlagte fusion.

Alle bemærkninger skal være Kommissionen i hænde senest 10 dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse. Angiv altid referencen:

M.9315 — Chr. Hansen/Lonza/JV

Bemærkningerne kan sendes til Kommissionen pr. e-mail, fax eller brev. Benyt venligst følgende kontaktoplysninger:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Postadresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Konkurrence

Registreringskontoret for fusioner

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIEN


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1 (»fusionsforordningen«).