ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 318

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

61. årgang
10. september 2018


Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2018/C 318/01

Euroens vekselkurs

1

2018/C 318/02

Meddelelse om elektroniske identifikationsordninger i henhold til artikel 9, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 910/2014 om elektronisk identifikation og tillidstjenester til brug for elektroniske transaktioner på det indre marked

2

 

Revisionsretten

2018/C 318/03

Særberetning nr. 22/2018 — Mobilitet under Erasmus+: Millioner af deltagere og europæisk merværdi med flere facetter, men resultatmålingen bør forbedres yderligere

3


 

V   Øvrige meddelelser

 

PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN

 

Europa-Kommissionen

2018/C 318/04

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag M.9080 — CEFC/Rockaway Capital/European Bridge Travel (II)) — Behandles eventuelt efter den forenklede procedure ( 1 )

4


 

Berigtigelser

2018/C 318/05

Berigtigelse til Passagerlister (PNR) — Liste over medlemsstater, der har besluttet at anvende direktivet om passagerlister på flyvninger inden for EU — Som omhandlet i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/681 om anvendelse af passagerlisteoplysninger (PNR-oplysninger) til at forebygge, opdage, efterforske og retsforfølge terrorhandlinger og grov kriminalitet (Hvis en medlemsstat beslutter at anvende dette direktiv på flyvninger inden for EU, giver den Kommissionen skriftlig meddelelse herom. En medlemsstat kan når som helst give eller tilbagekalde en sådan meddelelse. Kommissionen offentliggør meddelelsen og en eventuel tilbagekaldelse af den i Den Europæiske Unions Tidende) ( EUT C 196 af 8.6.2018 )

6


 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

 


IV Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Europa-Kommissionen

10.9.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 318/1


Euroens vekselkurs (1)

7. september 2018

(2018/C 318/01)

1 euro =


 

Valuta

Kurs

USD

amerikanske dollar

1,1615

JPY

japanske yen

128,74

DKK

danske kroner

7,4580

GBP

pund sterling

0,89275

SEK

svenske kroner

10,5163

CHF

schweiziske franc

1,1217

ISK

islandske kroner

129,50

NOK

norske kroner

9,7745

BGN

bulgarske lev

1,9558

CZK

tjekkiske koruna

25,697

HUF

ungarske forint

324,65

PLN

polske zloty

4,3081

RON

rumænske leu

4,6413

TRY

tyrkiske lira

7,4772

AUD

australske dollar

1,6219

CAD

canadiske dollar

1,5238

HKD

hongkongske dollar

9,1175

NZD

newzealandske dollar

1,7647

SGD

singaporeanske dollar

1,5976

KRW

sydkoreanske won

1 304,07

ZAR

sydafrikanske rand

17,5530

CNY

kinesiske renminbi yuan

7,9476

HRK

kroatiske kuna

7,4253

IDR

indonesiske rupiah

17 213,43

MYR

malaysiske ringgit

4,8165

PHP

filippinske pesos

62,453

RUB

russiske rubler

80,6765

THB

thailandske bath

38,080

BRL

brasilianske real

4,7150

MXN

mexicanske pesos

22,2326

INR

indiske rupee

83,3200


(1)  Kilde: Referencekurs offentliggjort af Den Europæiske Centralbank.


10.9.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 318/2


Meddelelse om elektroniske identifikationsordninger i henhold til artikel 9, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 910/2014 om elektronisk identifikation og tillidstjenester til brug for elektroniske transaktioner på det indre marked (1)

(2018/C 318/02)

Ordningens betegnelse

eID under den anmeldte ordning

Anmeldende medlemsstat

Sikringsniveau

Myndighed med ansvar for ordningen

Dato for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

Tysk eID baseret på Extended Access Control

Nationalt identitetskort

Elektronisk opholdstilladelse

Tyskland

Højt

Forbundsindenrigsministeriet

Alt-Moabit 140

10557 Berlin

TYSKLAND

ITI4@bmi.bund.de

+49 30186810

26.9.2017

SPID — Offentligt system vedrørende digital identitet

SPID eID leveres af:

Aruba PEC S.p.A.

Namirial S.p.A.

InfoCert S.p.A.

In.Te.S.A. S.p.A.

Poste Italiane S.p.A

Register.it S.p.A.

Sielte S.p.A.

Telecom Italia

Trust Technologies S.r.l.

Italien

Betydeligt Lavt

AgID — Agenturet for Det Digitale Italien

Viale Liszt, 21

00144 Rom

ITALIEN

eidas-spid@agid.gov.it

+39 0685264407

10.9.2018


(1)  EUT L 257 af 28.8.2014, s. 73.


Revisionsretten

10.9.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 318/3


Særberetning nr. 22/2018

»Mobilitet under Erasmus+: Millioner af deltagere og europæisk merværdi med flere facetter, men resultatmålingen bør forbedres yderligere«

(2018/C 318/03)

Den Europæiske Revisionsrets særberetning nr. 22/2018 »Mobilitet under Erasmus+: Millioner af deltagere og europæisk merværdi med flere facetter, men resultatmålingen bør forbedres yderligere« er netop blevet offentliggjort.

Beretningen kan læses på eller downloades fra Den Europæiske Revisionsrets websted: http://eca.europa.eu.


V Øvrige meddelelser

PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN

Europa-Kommissionen

10.9.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 318/4


Anmeldelse af en planlagt fusion

(Sag M.9080 — CEFC/Rockaway Capital/European Bridge Travel (II))

Behandles eventuelt efter den forenklede procedure

(EØS-relevant tekst)

(2018/C 318/04)

1.   

Den 3. september 2018 modtog Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1) anmeldelse af en planlagt fusion.

Anmeldelsen vedrører virksomhederne:

CEFC Group (Europe) Company a.s. (»CEFC«, Kina), der kontrolleres af CITIC Group

Rockaway Capital SE (»Rockaway«, Tjekkiet).

CEFC og Rockaway erhverver fælles kontrol, jf. fusionsforordningens artikel 3, stk. 1, litra b), og artikel 3, stk. 4, over hele European Bridge Travel a.s. (»JV«), der på nuværende tidpunkt kontrolleres af Rockaway.

Den planlagte fusion gennemføres gennem opkøb af aktier.

2.   

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

—   CEFC: er aktiv inden for metallurgi, ingeniørvirksomhed, hoteltjenester, udlejning af fast ejendom (kontor- og butikslokaler) og forvaltning af en sportsklub (fodbold)

—   Rockaway: investerer i eksisterende og nystartede virksomheder i teknologisektoren, herunder e-handel

—   JV: er et holdingselskab, der indirekte kontrollerer andre virksomheder, som beskæftiger sig med rejsetjenester, især tredjepartssalg af rejser og onlinesalg af flybilletter.

3.   

Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis er omfattet af fusionsforordningen. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil.

Det bemærkes, at denne sag eventuelt vil blive behandlet efter den forenklede procedure i overensstemmelse med meddelelse fra Kommissionen om en forenklet procedure for behandling af bestemte fusioner efter Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (2).

4.   

Kommissionen opfordrer alle interesserede tredjeparter til at fremsætte eventuelle bemærkninger til den planlagte fusion.

Alle bemærkninger skal være Kommissionen i hænde senest 10 dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse. Angiv altid referencen:

M.9080 — CEFC/Rockaway Capital/European Bridge Travel (II).

Bemærkningerne kan sendes til Kommissionen pr. e-mail, fax eller brev. Benyt venligst følgende kontaktoplysninger:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Postadresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Konkurrence

Registreringskontoret for fusioner

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIEN


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1 (»fusionsforordningen«).

(2)  EUT C 366 af 14.12.2013, s. 5.


Berigtigelser

10.9.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 318/6


Berigtigelse til Passagerlister (PNR)

Liste over medlemsstater, der har besluttet at anvende direktivet om passagerlister på flyvninger inden for EU

Som omhandlet i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/681 om anvendelse af passagerlisteoplysninger (PNR-oplysninger) til at forebygge, opdage, efterforske og retsforfølge terrorhandlinger og grov kriminalitet

(Hvis en medlemsstat beslutter at anvende dette direktiv på flyvninger inden for EU, giver den Kommissionen skriftlig meddelelse herom. En medlemsstat kan når som helst give eller tilbagekalde en sådan meddelelse. Kommissionen offentliggør meddelelsen og en eventuel tilbagekaldelse af den i Den Europæiske Unions Tidende)

( Den Europæiske Unions Tidende C 196 af 8. juni 2018 )

(2018/C 318/05)

Side 29:

Følgende medlemsstater har meddelt Kommissionen, at de vil anvende direktivet om passagerlister på flyvninger inden for EU:

Frankrig

Østrig