ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 312

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

61. årgang
4. september 2018


Indhold

Side

 

II   Meddelelser

 

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2018/C 312/01

Beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag M.9000 — Bain Capital/Reifen Krieg Group) ( 1 )

1


 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2018/C 312/02

Den Europæiske Centralbanks rentesats for de vigtigste refinansieringstransaktioner: 0,00 % pr. 1. september 2018 — Euroens vekselkurs

2


 

V   Øvrige meddelelser

 

PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN

 

Europa-Kommissionen

2018/C 312/03

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag M.9090 — PSPIB/BCI/Island Timberlands) — Behandles eventuelt efter den forenklede procedure ( 1 )

3


 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

 


II Meddelelser

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Europa-Kommissionen

4.9.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 312/1


Beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en anmeldt fusion

(Sag M.9000 — Bain Capital/Reifen Krieg Group)

(EØS-relevant tekst)

(2018/C 312/01)

Den 3. august 2018 besluttede Kommissionen ikke at gøre indsigelse mod ovennævnte anmeldte fusion og erklære den forenelig med det indre marked. Beslutningen er truffet efter artikel 6, stk. 1, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1). Beslutningens fulde ordlyd foreligger kun på engelsk og vil blive offentliggjort, efter at eventuelle forretningshemmeligheder er udeladt. Den vil kunne ses:

under fusioner på Kommissionens websted for konkurrence (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette websted giver forskellige muligheder for at finde de konkrete fusionsbeslutninger, idet de er opstillet efter bl.a. virksomhedens navn, sagsnummer, dato og sektor

i elektronisk form på EUR-Lex-webstedet (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=da) under dokumentnummer 32018M9000. EUR-Lex giver onlineadgang til EU-retten.


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1.


IV Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Europa-Kommissionen

4.9.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 312/2


Den Europæiske Centralbanks rentesats for de vigtigste refinansieringstransaktioner (1):

0,00 % pr. 1. september 2018

Euroens vekselkurs (2)

3. september 2018

(2018/C 312/02)

1 euro =


 

Valuta

Kurs

USD

amerikanske dollar

1,1609

JPY

japanske yen

129,03

DKK

danske kroner

7,4536

GBP

pund sterling

0,90158

SEK

svenske kroner

10,5806

CHF

schweiziske franc

1,1268

ISK

islandske kroner

125,10

NOK

norske kroner

9,7020

BGN

bulgarske lev

1,9558

CZK

tjekkiske koruna

25,749

HUF

ungarske forint

326,58

PLN

polske zloty

4,2952

RON

rumænske leu

4,6338

TRY

tyrkiske lira

7,7104

AUD

australske dollar

1,6109

CAD

canadiske dollar

1,5175

HKD

hongkongske dollar

9,1129

NZD

newzealandske dollar

1,7565

SGD

singaporeanske dollar

1,5925

KRW

sydkoreanske won

1 291,04

ZAR

sydafrikanske rand

17,2753

CNY

kinesiske renminbi yuan

7,9219

HRK

kroatiske kuna

7,4328

IDR

indonesiske rupiah

17 290,44

MYR

malaysiske ringgit

4,7908

PHP

filippinske pesos

62,141

RUB

russiske rubler

79,0830

THB

thailandske bath

38,014

BRL

brasilianske real

4,7859

MXN

mexicanske pesos

22,3082

INR

indiske rupee

82,6735


(1)  Rentesats for den seneste transaktion inden den angivne dato. Ved refinansieringstransaktioner til en variabel rente er rentesatsen den marginale rentesats.

(2)  Kilde: Referencekurs offentliggjort af Den Europæiske Centralbank.


V Øvrige meddelelser

PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN

Europa-Kommissionen

4.9.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 312/3


Anmeldelse af en planlagt fusion

(Sag M.9090 — PSPIB/BCI/Island Timberlands)

Behandles eventuelt efter den forenklede procedure

(EØS-relevant tekst)

(2018/C 312/03)

1.   

Den 27. august 2018 modtog Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1) anmeldelse af en planlagt fusion.

Anmeldelsen vedrører virksomhederne:

British Columbia Investment Management Corporation (»BCI«, Canada), der kontrollerer Island Timberlands Limited Partnership (»ITLP«, Canada)

Public Sector Pension Investment Board (»PSP«, Canada).

BCI og PSP erhverver fælles kontrol, jf. fusionsforordningens artikel 3, stk. 1, litra b), og artikel 3, stk. 4, over hele ITLP. Den planlagte fusion gennemføres gennem opkøb af aktier.

2.   

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

—   BCI: canadisk institutionel investor, der investerer i fastforrentede værdipapirer, realkreditlån, noterede og unoterede aktier, fast ejendom, infrastruktur og vedvarende energikilder på vegne af kunder inden for den offentlige sektor. BCI kontrollerer på nuværende tidspunkt ITLP, en privat tømmervirksomhed med fokus på bæredygtig forvaltning af træ og andre skovprodukter fra kystområderne i British Columbia (Canada)

—   PSP: forvalter en diversificeret global portefølje, herunder aktier, obligationer og andre fast forrentede værdipapirer og investeringer i private kapitalfonde, fast ejendom, infrastruktur, naturressourcer og privat gæld. Virksomheden forvalter endvidere pensionsinvesteringer for pensionsfondene for Canadian Federal Public Service, the Canadian Forces, the Royal Canadian Mounted Police og the Reserve Force.

3.   

Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis er omfattet af fusionsforordningen. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil.

Det bemærkes, at denne sag eventuelt vil blive behandlet efter den forenklede procedure i overensstemmelse med meddelelse fra Kommissionen om en forenklet procedure for behandling af bestemte fusioner efter Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (2).

4.   

Kommissionen opfordrer alle interesserede tredjeparter til at fremsætte eventuelle bemærkninger til den planlagte fusion.

Alle bemærkninger skal være Kommissionen i hænde senest 10 dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse. Angiv altid referencen:

M.9090 — PSPIB/BCI/Island Timberlands.

Bemærkningerne kan sendes til Kommissionen pr. e-mail, fax eller brev. Benyt venligst følgende kontaktoplysninger:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Postadresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Konkurrence

Registreringskontoret for fusioner

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIEN


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1 (»fusionsforordningen«).

(2)  EUT C 366 af 14.12.2013, s. 5.