ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 305

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

61. årgang
30. august 2018


Indhold

Side

 

II   Meddelelser

 

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2018/C 305/01

Beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag M.8970 — Sumitomo/Parkwind/Northwester2) ( 1 )

1


 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2018/C 305/03

Euroens vekselkurs

2

2018/C 305/04

Forklarende bemærkninger til Den Europæiske Unions kombinerede nomenklatur

3

2018/C 305/05

Forklarende bemærkninger til Den Europæiske Unions kombinerede nomenklatur

4

2018/C 305/06

Ny national side af euromønter bestemt til at blive sat i omløb

6

 

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

2018/C 305/07

Resumé af udtalelse om forslaget til omarbejdning af direktivet om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer (PSI)

7

 

OPLYSNINGER FRA MEDLEMSSTATERNE

2018/C 305/08

Bekendtgørelse fra Kommissionen i henhold til artikel 16, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1008/2008 om fælles regler for driften af lufttrafiktjenester i Fællesskabet — Indførelse af forpligtelse til offentlig tjeneste vedrørende ruteflyvning ( 1 )

10

2018/C 305/09

Bekendtgørelse fra Kommissionen i henhold til artikel 16, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1008/2008 om fælles regler for driften af lufttrafiktjenester i Fællesskabet — Ændring af forpligtelse til offentlig tjeneste vedrørende ruteflyvning ( 1 )

11

2018/C 305/10

Bekendtgørelse fra Kommissionen i henhold til artikel 17, stk. 5, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1008/2008 om fælles regler for driften af lufttrafiktjenester i Fællesskabet — Udbud vedrørende ruteflyvning med forpligtelse til offentlig tjeneste ( 1 )

12

 

OPLYSNINGER VEDRØRENDE DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

 

Det Stående Udvalg for EFTA-staterne

2018/C 305/11

Farlige stoffer — liste over afgørelser om godkendelse, der er truffet af EØS/EFTA-staterne i henhold til artikel 64, stk. 8, i forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) i anden halvdel af 2017

13

2018/C 305/12

Medicinske specialiteter — liste over markedsføringstilladelser udstedt af EØS-EFTA-staterne i anden halvdel af 2017

15


 

V   Øvrige meddelelser

 

ADMINISTRATIVE PROCEDURER

 

Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO)

2018/C 305/13

Meddelelse om almindelig udvælgelsesprøve

34

 

PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN

 

Europa-Kommissionen

2018/C 305/14

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag M.9072 — KKR/Altice/SFR Filiale) — Behandles eventuelt efter den forenklede procedure ( 1 )

35


 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

 


II Meddelelser

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Europa-Kommissionen

30.8.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 305/1


Beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en anmeldt fusion

(Sag M.8970 — Sumitomo/Parkwind/Northwester2)

(EØS-relevant tekst)

(2018/C 305/01)

Den 30. juli 2018 besluttede Kommissionen ikke at gøre indsigelse mod ovennævnte anmeldte fusion og erklære den forenelig med det indre marked. Beslutningen er truffet efter artikel 6, stk. 1, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1). Beslutningens fulde ordlyd foreligger kun på engelsk og vil blive offentliggjort, efter at eventuelle forretningshemmeligheder er udeladt. Den vil kunne ses:

under fusioner på Kommissionens websted for konkurrence (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette websted giver forskellige muligheder for at finde de konkrete fusionsbeslutninger, idet de er opstillet efter bl.a. virksomhedens navn, sagsnummer, dato og sektor

i elektronisk form på EUR-Lex-webstedet (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=da) under dokumentnummer 32018M8970. EUR-Lex giver onlineadgang til EU-retten.


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1.


IV Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Europa-Kommissionen

30.8.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 305/2


Euroens vekselkurs (1)

29. august 2018

(2018/C 305/03)

1 euro =


 

Valuta

Kurs

USD

amerikanske dollar

1,1660

JPY

japanske yen

129,73

DKK

danske kroner

7,4571

GBP

pund sterling

0,90500

SEK

svenske kroner

10,6923

CHF

schweiziske franc

1,1385

ISK

islandske kroner

124,90

NOK

norske kroner

9,7475

BGN

bulgarske lev

1,9558

CZK

tjekkiske koruna

25,745

HUF

ungarske forint

324,63

PLN

polske zloty

4,2838

RON

rumænske leu

4,6417

TRY

tyrkiske lira

7,5236

AUD

australske dollar

1,5989

CAD

canadiske dollar

1,5093

HKD

hongkongske dollar

9,1524

NZD

newzealandske dollar

1,7413

SGD

singaporeanske dollar

1,5941

KRW

sydkoreanske won

1 299,27

ZAR

sydafrikanske rand

16,8176

CNY

kinesiske renminbi yuan

7,9626

HRK

kroatiske kuna

7,4370

IDR

indonesiske rupiah

17 087,73

MYR

malaysiske ringgit

4,8076

PHP

filippinske pesos

62,375

RUB

russiske rubler

79,4075

THB

thailandske bath

38,140

BRL

brasilianske real

4,8451

MXN

mexicanske pesos

22,3252

INR

indiske rupee

82,3405


(1)  Kilde: Referencekurs offentliggjort af Den Europæiske Centralbank.


30.8.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 305/3


Forklarende bemærkninger til Den Europæiske Unions kombinerede nomenklatur

(2018/C 305/04)

I medfør af artikel 9, stk. 1, litra a), i Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 (1)foretages følgende ændringer i de forklarende bemærkninger til Den Europæiske Unions kombinerede nomenklatur (2):

På side 379

9401

Siddemøbler (undtagen varer henhørende under pos. 9402), herunder sovesofaer og lign., samt dele dertil

Følgende tekst tilføjes efter den eksisterende tekst:

»I denne position finder alle henvisninger til bambus udelukkende anvendelse på vegetabilske materialer henhørende under pos. 1401. På den anden side finder alle henvisninger til træ eller træagtig i denne position også anvendelse på bambusplader henhørende under pos. 4412. (Se også bestemmelse 1 b) og bestemmelse 6 til kapitel 44).«

9403

Andre møbler og dele dertil

Følgende tekst tilføjes efter det eksisterende afsnit:

»De forklarende bemærkninger til pos. 9401 om henvisningerne til »bambus« og »træ eller træagtig« anvendes med de fornødne tillempninger.«


(1)  Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1).

(2)  EUT C 76 af 4.3.2015, s. 1.


30.8.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 305/4


Forklarende bemærkninger til Den Europæiske Unions kombinerede nomenklatur

(2018/C 305/05)

I medfør af artikel 9, stk. 1, litra a), i Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 (1) foretages følgende ændring i de forklarende bemærkninger til Den Europæiske Unions kombinerede nomenklatur (2):

På side 379

9403

Andre møbler og dele dertil

Følgende tekst tilføjes efter den eksisterende tekst:

»Denne position omfatter ikke »informationsskilte« såsom »gadetavler/street boards« og »roll-up-bannere/roll-ups«.

De skal tariferes under andre positioner i den kombinerede nomenklatur, hvor de er specifikt nævnt (for eksempel skrive- og tegnetavler, der svarer til varer henhørende under position 9610) eller efter materialets beskaffenhed:

a)

under en position, der specifikt dækker disse varer (f.eks. tariferes plader af uægte metal, som svarer til varer henhørende under pos. 8310, under denne position), eller

b)

under en position, der dækker forskellige varer af dette materiale (f.eks. position 3926 eller 7616).

Eksempel på en gadetavle, der skal tariferes under pos. 9610:

Image

Gadetavle.

Eksempel på en gadetavle, der skal tariferes under pos. 8310:

Image

Gadetavle, der udelukkende består af uædle metaller.

Eksempler på »informationsskilte«, der skal tariferes efter materialets beskaffenhed under en position, der dækker forskellige varer af dette materiale:

Image

Image

En nedre del bestående af hård plast, en øvre del bestående af en aluminiumsramme med en plastplade i midten, hvis overflade på begge sider er dækket af gennemsigtig PVC-folie.

En nedre del og ramme bestående af aluminium med gummipåsætninger samt gennemsigtig PVC-folie, der dækker et ark papir.

Pos. 7616 (aluminiumsrammen er karaktergivende for varen).

Pos. 7616 (aluminiumsrammen er karaktergivende for varen).

Image

 

En plastplade, der er fastgjort på fem plaststænger af omtrent samme længde, som alle kan vippes i forskellige retninger. Fire af disse stænger har en plastkrog på enden, og på den femte er der fastgjort en plastkapsel.

 

Pos. 3926 (varen er fremstillet udelukkende af plast).«

 


(1)  Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1).

(2)  EUT C 76 af 4.3.2015, s. 1.


30.8.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 305/6


Ny national side af euromønter bestemt til at blive sat i omløb

(2018/C 305/06)

Image

National side af den nye 2-euroerindringsmønt bestemt til at blive sat i omløb, udstedt af Luxembourg

Euromønter, som er bestemt til at blive sat i omløb, har status som lovligt betalingsmiddel i hele euroområdet. For at informere den brede offentlighed og alle, der professionelt beskæftiger sig med mønter, offentliggør Kommissionen alle de nye euromønters design (1). I overensstemmelse med Rådets konklusioner af 10. februar 2009 (2) kan medlemsstaterne i euroområdet og lande, som har indgået monetære aftaler med Den Europæiske Union om udstedelse af euromønter, på visse betingelser udstede et vist antal euroerindringsmønter bestemt til at blive sat i omløb. Der må således kun anvendes 2-euromønter. Disse mønter skal have samme tekniske karakteristika som de normale 2-euromønter, men bærer på den nationale side et særligt motiv af stor symbolsk betydning i national eller europæisk henseende.

Udstedende stat : Luxembourg

Anledning til erindringsmønten : 175-årsdagen for Storhertug Guillaume I's død

Beskrivelse af designet : I højre side af er afbildet Hans Kongelige Højhed Storhertug Henri, der kigger til venstre, og på venstre side er afbildet Hans Kongelige Højhed Storhertug Guillaume I. Mellem de to portrætter ses vertikalt årstallene »1772-1843« samt navnet »Guillaume I«. Nederst bærer mønten påskriften »LUXEMBOURG« og årstallet »2018«.

På møntens ydre ring ses EU-flagets tolv stjerner.

Antal udstedte mønter :

500 000

Udstedelsesdato : September 2018


(1)  Jf. EFT C 373 af 28.12.2001, s. 1, hvor man kan se de nationale sider af alle de mønter, der blev udstedt i 2002.

(2)  Jf. konklusionerne fra Rådets møde (økonomi og finans) den 10. februar 2009 og Kommissionens henstilling af 19. december 2008 om fælles retningslinjer for de nationale sider og udstedelsen af euromønter, som er bestemt til at sættes i omløb (EUT L 9 af 14.1.2009, s. 52).


Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

30.8.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 305/7


Resumé af udtalelse om forslaget til omarbejdning af direktivet om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer (PSI)

(Udtalelsen findes i sin helhed på engelsk, fransk og tysk på den tilsynsførendes websted www.edps.europa.eu)

(2018/C 305/07)

Direktivet om den offentlige sektors informationer (PSI) har til formål at lette videreanvendelse af den offentlige sektors informationer i hele EU ved at harmonisere de grundlæggende betingelser, der gør PSI tilgængelige for videreanvendere, og i hele EU at styrke udviklingen af produkter og tjenester baseret på PSI og undgå konkurrencefordrejninger.

De nye bestemmelser omfatter udvidelsen af direktivets anvendelsesområde til dokumenter, som indehaves af offentlige virksomheder inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester. Endvidere finder det anvendelse på dokumenter, som indehaves af offentlige virksomheder, der handler som operatører af offentlige tjenester, så længe sådanne dokumenter er produceret som led i leveringen af tjenesteydelser af almen interesse. Forslagets anvendelsesområde vil endvidere også blive udvidet til at omfatte specifikke forskningsdata såsom resultaterne af videnskabelige processer.

Udtalelsen har fokus på specifikke anbefalinger for bedre at præcisere PSI-direktivets forhold til og sammenhæng med undtagelserne i den generelle forordning om databeskyttelse og på henvisningen til gældende databeskyttelseslovgivning. Endvidere indeholder den yderligere anbefalinger vedrørende anonymisering i forhold til omkostninger og databeskyttelse, også med fokus på en konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse under hensyntagen til en »acceptabel videreanvendelsespolitik«.

Med denne udtalelse om videreanvendelse af PSI bygger den tilsynsførende videre på det arbejde, der allerede er udført vedrørende »Good Big Data« (»EU's værdibaserede dataudveksling«), og navnlig på udtalelser og formelle bemærkninger, som den tilsynsførende tidligere har afgivet, i overensstemmelse med vores praksis med hensyn til tilsynssager. Endvidere peger vi på de spørgsmål, hvor der er behov for harmonisering på EU-plan, for at omarbejdningen af PSI-direktivet kan høste de forventede fordele.

I forbindelse med forslagets artikel 1, stk. 2, litra g), ønsker den tilsynsførende en bedre præcisering af PSI-direktivets forhold til og sammenhæng med den generelle forordning om databeskyttelse og har fremsat et formuleringsforslag.

Endvidere foreslår den tilsynsførende, at den specifikke bestemmelse, der på nuværende tidspunkt er indeholdt i artikel 1, stk. 4, i direktiv 2013/37/EU, genindføres i de vigtigste bestemmelser i direktivet, og at det klart anføres i forslaget, at definitionen af »personoplysninger« i artikel 4, stk. 1, i den generelle forordning om databeskyttelse finder anvendelse. Den tilsynsførende anbefaler ligeledes, at der tilføjes en henvisning til den tilsynsmyndighed, der er oprettet ved artikel 51 i den generelle forordning om databeskyttelse, i forslagets artikel 4, stk. 4.

Den tilsynsførende anbefaler endvidere at præcisere anvendelsen af anonymisering ved at indføje en henvisning til »anonyme oplysninger« i lovteksten og udvide rækken af enheder, der har ret til at medtage omkostninger ved anonymisering blandt de omkostninger, der kan opkræves hos videreanvendere.

Som en sidste anbefaling foreslår den tilsynsførende, at der fastsættes konsekvensanalyser vedrørende databeskyttelse for specifikke sektorer, der håndterer følsomme oplysninger, såsom sundhedssektoren, som licensgiveren bør basere sin beslutning på, og derfor tage hensyn til betingelserne for videreanvendelse.

1.   INDLEDNING OG BAGGRUND

1.

Den 25. april 2018 vedtog Kommissionen et forslag til direktiv om ændring af direktiv 2013/37/EU (efter en revision af direktiv 2003/98/EF) om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer (PSI) (herefter »forslaget«). Forslaget er en del af »datapakken fra 2018«, som også omfatter andre vigtige dokumenter: i) en meddelelse fra Kommissionen med titlen »Om et fælles europæisk dataområde« (herefter »meddelelsen«), ii) retningslinjer for udveksling af data med den private sektor, i form af et arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene (herefter »retningslinjerne«), og iii) en evaluering af PSI-direktivet.

2.

Formålet med forslaget er at opdatere og ændre den eksisterende tekst i direktiv 2013/37/EU og direktiv 2003/98/EF om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer (PSI-direktivet).

3.

Revisionen af direktivet er én af de tre »foranstaltninger«, der er foreslået af Kommissionen med henblik på et fælles dataområde i EU (jf. den »overordnede« meddelelse fra Kommissionen COM(2018) 232, som følge heraf »meddelelsen«), sammen med retningslinjerne for udveksling af data med den private sektor […] og opdateringen af anbefalingen om adgang til og bevaring af videnskabelig information […].

4.

Sigtet med Europa-Kommissionens forslag om at ændre PSI-direktivet er at lette videreanvendelse af den offentlige sektors informationer, f.eks. juridiske oplysninger, trafikdata, meteorologiske, økonomiske og finansielle data, i hele EU ved at harmonisere de grundlæggende betingelser, der gør PSI tilgængelige for videreanvendere, og i hele EU at styrke udviklingen af produkter og tjenester baseret på PSI og undgå konkurrencefordrejninger.

5.

Det overordnede formål med forslaget er navnlig at være i overensstemmelse med målene i strategien for det digitale indre marked. Forslaget har til formål at øge virkningen af direktivet ved at styrke specifikke bestemmelser og ændre dem i overensstemmelse hermed med henblik på at øge mængden af den offentlige sektors data, der er til rådighed til videreanvendelse. Specifikt har initiativet også til formål at styrke små og mellemstore virksomheders position på datamarkedet ved at sikre en mere fair konkurrence og lettere adgang til markeder samt øge grænseoverskridende innovation.

6.

Relevante nye bestemmelser i direktivet omfatter udvidelsen af dets anvendelsesområde til dokumenter, som indehaves af offentlige virksomheder inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester. Endvidere finder det anvendelse på dokumenter, som indehaves af offentlige virksomheder, der handler som operatører af offentlige tjenester, så længe sådanne dokumenter er produceret som led i leveringen af tjenesteydelser af almen interesse. Forslagets anvendelsesområde vil endvidere blive udvidet til at omfatte specifikke forskningsdata såsom resultaterne af videnskabelige processer (dvs. eksperimenter og undersøgelser). I praksis »(…) fastsætter (forslaget) horisontale rammer, som giver en minimumsharmonisering af betingelserne for videreanvendelse på tværs af domæner og sektorer.« (1)

7.

Den tilsynsførende noterer sig med tilfredshed, at omarbejdningen af PSI-direktivet ifølge Europa-Kommissionen har til formål at fremme videreanvendelse af den offentlige sektors informationer ved, som det fremgår af meddelelsen, at »mindske hindringerne for markedsadgang, navnlig for små og mellemstore virksomheder […], minimere risikoen for overdrevne first-mover fordele, som store virksomheder har fordel af og dermed begrænse antallet af potentielle genbrugere af de pågældende data […], [øge] forretningsmuligheder ved at fremme offentliggørelsen af dynamiske data og udbredelsen af applikationsprogrammeringsgrænseflader (API'er).« (2)

8.

PSI-direktivet er en del af EU's vision om at fremme »Good Big Data«. Den offentlige sektors informationer er en vigtig kilde til »råmaterialet« til big data i forbindelse med digitale indre marked. Intelligent brug af data, herunder behandlingen heraf via kunstig intelligens, kan have en transformerende virkning på alle økonomiske sektorer.

9.

Allerede i september 2016 fremlagde den tilsynsførende med sin udtalelse om effektiv håndhævelse af grundlæggende rettigheder i en tid med big data, Opinion on coherent enforcement of fundamental rights in the age of big data (3) en strategi med henblik på at udforme et cyberspace i EU baseret på EU's værdier og pegede på problemstillinger såsom koncentration af markeds- og informationsstyrke og et svagt marked for teknologier til beskyttelse af privatlivet som foranstaltninger til at minimere behandling af personoplysninger, uden at det går ud over et produkts eller en tjenestes funktionalitet (med inspiration fra princippet om indbygget privatlivsbeskyttelse (4) og privatlivsbeskyttelse som standard).

10.

Den tilsynsførende vil endvidere gerne minde om relevansen for databeskyttelse af de »nøgleprincipper«, der ifølge Europa-Kommissionen bør overholdes i forbindelse med videreanvendelse af data, dvs. i) minimeret datalåsning og sikring af uhindret konkurrence, ii) transparens og samfundsmæssig deltagelse med hensyn til formålet med videreanvendelsen over for borgerne/de registrerede samt gennemsigtighed og klar formålsdefinition mellem licensgiveren og licenshaverne, iii) konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse og passende databeskyttelsesgarantier for videreanvendelse (ifølge et »gør ikke skade«-princip — ud fra et databeskyttelsessynspunkt).

11.

Mens den tilsynsførende er blevet hørt uformelt af Europa-Kommissionen, er den tilsynsførende ikke blevet hørt formelt som krævet i artikel 28, stk. 2, i forordning (EF) nr. 45/2001. Udtalelsen er derfor baseret på samme forordnings artikel 41, stk. 2. Den tilsynsførende anbefaler, at der henvises til denne udtalelse i det vedtagne instruments præambel.

7.   KONKLUSION

Derfor anbefaler den tilsynsførende:

at ændre forslagets artikel 1, stk. 2, litra g), og fastlægge en specifik ordlyd vedrørende forskellen mellem »dokumenter« og »dele af dokumenter«, som PSI-direktivet ikke finder anvendelse på af databeskyttelseshensyn

at tilføje en henvisning til den tilsynsmyndighed, der er oprettet ved artikel 51 i den generelle forordning om databeskyttelse, i forslagets artikel 4, stk. 4, med henblik på yderligere at styrke forbindelsen mellem videreanvendelsen af den offentlige sektors informationer og beskyttelsen af personoplysninger

at genindføre den specifikke bestemmelse om gældende databeskyttelseslovgivning, der på nuværende tidspunkt er indeholdt i artikel 1, stk. 4, i direktiv 2013/37/EU, i forslagets dispositive del (herunder den nødvendige opdatering af henvisninger til de gældende retsakter)

yderligere at præcisere anvendelsen af anonymisering i forbindelse med videreanvendelse af den offentlige sektors informationer ved at indføje en henvisning til »anonyme oplysninger« i lovteksten og udvide rækken af enheder, der har ret til at medtage omkostninger ved anonymisering blandt de omkostninger, der kan opkræves hos videreanvendere

klart at anføre i forslaget, at definitionen af »personoplysninger« i artikel 4, stk. 1, i den generelle forordning om databeskyttelse finder anvendelse

at muliggøre og indføre konsekvensanalyser vedrørende databeskyttelse for specifikke sektorer, der håndterer følsomme oplysninger, såsom sundhedssektoren, som licensgiveren bør basere sin beslutning på, og derfor tage hensyn til betingelserne for videreanvendelse

Som en sidste bemærkning understreger den tilsynsførende i forbindelse med disse anbefalinger relevansen for databeskyttelse af følgende »nøgleprincipper«, der ifølge Kommissionen bør overholdes i forbindelse med videreanvendelse af data, dvs.:

i)

minimeret datalåsning og sikring af uhindret konkurrence

ii)

transparens og samfundsmæssig deltagelse med hensyn til formålet med videreanvendelsen over for borgerne/de registrerede samt gennemsigtighed og klar formålsdefinition mellem licensgiveren og licenshaverne

iii)

konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse og passende databeskyttelsesgarantier for videreanvendelse (ifølge et »gør ikke skade«-princip — ud fra et databeskyttelsessynspunkt).

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. juli 2018.

Giovanni BUTTARELLI

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse


(1)  Begrundelsen til forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer (omarbejdning), s. 3.

(2)  Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget, Meddelelse »Om et fælles europæisk dataområde«, s. 5.

(3)  https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/16-09-23_bigdata_opinion_en.pdf, om videreanvendelse s. 9.

(4)  Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelses udtalelse 05/2018 — Foreløbig udtalelse om indbygget privatlivsbeskyttelse.


OPLYSNINGER FRA MEDLEMSSTATERNE

30.8.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 305/10


Bekendtgørelse fra Kommissionen i henhold til artikel 16, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1008/2008 om fælles regler for driften af lufttrafiktjenester i Fællesskabet

Indførelse af forpligtelse til offentlig tjeneste vedrørende ruteflyvning

(EØS-relevant tekst)

(2018/C 305/08)

Medlemsstat

Portugal

Rute

Bragança - Vila Real – Viseu – Cascais – Portimão – Cascais – Viseu – Vila Real - Bragança

Dato, hvor forpligtelsen til offentlig tjeneste træder i kraft

Fra 23. december 2018

Adresse, hvor teksten og eventuelle relevante oplysninger og/eller eventuel relevant dokumentation vedrørende forpligtelserne til offentlig tjeneste kan rekvireres

Alle dokumenter kan rekvireres på webstedet: http://www.saphety.com

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til:

Ministério do Planeamento e das Infraestruturas (Ministeriet for planlægning og infrastruktur)

Gabinete do Secretário de Estado das Infraestruturas (Infrastrukturministerens kabinet)

Av. Barbosa do Bocage n.o 5 – 2.o andar

1049-039 Lissabon

PORTUGAL

E-mail: gab.infraestruturas@mpi.gov.pt


30.8.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 305/11


Bekendtgørelse fra Kommissionen i henhold til artikel 16, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1008/2008 om fælles regler for driften af lufttrafiktjenester i Fællesskabet

Ændring af forpligtelse til offentlig tjeneste vedrørende ruteflyvning

(EØS-relevant tekst)

(2018/C 305/09)

Medlemsstat

Det Forenede Kongerige

Rute

Oban-Coll

Oban-Colonsay

Oban-Tiree

Coll-Tiree

Oprindelig dato, hvor forpligtelsen til offentlig tjeneste trådte i kraft

Den 2. marts 2007

Dato for ændringernes ikrafttræden

Den 16. maj 2019

Adresse, hvor teksten og eventuelle relevante oplysninger og/eller eventuel relevant dokumentation vedrørende forpligtelserne til offentlig tjeneste kan rekvireres

Alle dokumenter kan rekvireres på webstedet:

http://www.publiccontractsscotland.gov.uk

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til:

Argyll and Bute Council

Council Offices

Kilmory

Lochgiphead

Argyll and Bute Council

PA31 8RT

Skotland

DET FORENEDE KONGERIGE

Tlf. +44 1546604239

Kontaktperson: Christine Todd

E-mail: Christine.Todd@argyll-bute.gov.uk


30.8.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 305/12


Bekendtgørelse fra Kommissionen i henhold til artikel 17, stk. 5, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1008/2008 om fælles regler for driften af lufttrafiktjenester i Fællesskabet

Udbud vedrørende ruteflyvning med forpligtelse til offentlig tjeneste

(EØS-relevant tekst)

(2018/C 305/10)

Medlemsstat

Det Forenede Kongerige

Rute

Oban-Coll

Oban-Colonsay

Oban-Tiree

Coll-Tiree

Kontraktens løbetid

Fra den 16. maj 2019 til den 15. maj 2022

Frist for indgivelse af ansøgninger og bud

19. november 2018

Adresse, hvor udbudsteksten og eventuelle relevante oplysninger og/eller eventuel relevant dokumentation vedrørende det offentlige udbud og forpligtelsen til offentlig tjeneste kan rekvireres

Alle dokumenter kan rekvireres på webstedet:

http://www.publiccontractsscotland.gov.uk

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til:

Argyll and Bute Council

Council Offices

Kilmory

Lochgiphead

Argyll and Bute Council

PA31 8RT

Skotland

Det Forenede Kongerige

Tlf. +44 1546604239

Kontaktperson: Christine Todd

E-mail: Christine.Todd@argyll-bute.gov.uk


OPLYSNINGER VEDRØRENDE DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

Det Stående Udvalg for EFTA-staterne

30.8.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 305/13


Farlige stoffer — liste over afgørelser om godkendelse, der er truffet af EØS/EFTA-staterne i henhold til artikel 64, stk. 8, i forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) i anden halvdel af 2017

(2018/C 305/11)

Underudvalg I for frie varebevægelser

Til Det Blandede EØS-Udvalgs underretning

Under henvisning til Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. 25/2008 af 14. marts 2008 opfordres Det Blandede EØS-Udvalg til på sit møde den 27. april 2018 at notere sig følgende lister over afgørelser om godkendelse truffet i perioden 1. juli-31. december 2017 på grundlag af artikel 64, stk. 8, i forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH):


BILAG

Liste over afgørelser om godkendelse

I perioden 1. juli-31. december 2017 er der i EØS/EFTA-staterne truffet følgende afgørelser om godkendelse i henhold til artikel 64, stk. 8, i forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH):

Stof

Afgørelse truffet af Kommissionen i medfør af artikel 64, stk. 8, i forordning (EF) nr. 1907/2006

Land

Dato for afgørelsen

Ammoniumdichromat

C(2017) 3237

Island

7.7.2017

Natriumdichromat

C(2017) 3453

Island

7.7.2017

Natriumdichromat

C(2017) 3764

Island

7.7.2017

Natriumdichromat

C(2017) 3765

Island

7.7.2017

Natriumdichromat

C(2017) 3801

Island

7.7.2017

Natriumdichromat

C(2017) 3806

Island

7.7.2017

Natriumdichromat

C(2017) 3816

Island

7.7.2017

1,2-dichlorethan

C(2017) 3821

Island

7.7.2017

Kaliumdichromat

C(2017) 3910

Island

7.7.2017

Chromtrioxid og dichromtris(chromat)

C(2017) 5001

Island

5.10.2017

Chromtrioxid og dichromtris(chromat)

C(2017) 5001

Liechtenstein

4.9.2017

Chromtrioxid og dichromtris(chromat)

C(2017) 5001

Norge

18.8.2017

Bis(2-methoxyethyl)ether (diglym)

C(2017) 5025

Island

5.10.2017

Bis(2-methoxyethyl)ether (diglym)

C(2017) 5025

Liechtenstein

4.9.2017

Bis(2-methoxyethyl)ether (diglym)

C(2017) 5025

Norge

18.8.2017

Blychromat

C(2017) 5012

Island

5.10.2017

Blychromat

C(2017) 5012

Liechtenstein

4.9.2017

Blychromat

C(2017) 5012

Norge

18.8.2017

Chromtrioxid

C(2017) 5880

Island

5.10.2017

Chromtrioxid

C(2017) 5880

Liechtenstein

20.9.2017.

Chromtrioxid

C(2017) 5880

Norge

25.9.2017

Chromtrioxid

C(2017) 6727

Island

9.11.2017

Chromtrioxid

C(2017) 6727

Liechtenstein

25.10.2017

Chromtrioxid

C(2017) 6727

Norge

8.11.2017


30.8.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 305/15


Medicinske specialiteter — liste over markedsføringstilladelser udstedt af EØS-EFTA-staterne i anden halvdel af 2017

(2018/C 305/12)

Underudvalg I for frie varebevægelser

Til Det Blandede EØS-Udvalgs underretning

Under henvisning til afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 74/1999 af 28. maj 1999 opfordres Det Blandede EØS-udvalg til på sit møde den 23. marts 2018 at notere sig følgende lister over markedsføringstilladelser for medicinske specialiteter udstedt i perioden 1. juli-31. december 2017:

Bilag I

Liste over nye markedsføringstilladelser

Bilag II

Liste over fornyede markedsføringstilladelser

Bilag III

Liste over udvidede markedsføringstilladelser

Bilag IV

Liste over tilbagetrukne markedsføringstilladelser

Bilag V

Liste over suspenderede markedsføringstilladelser


BILAG I

Liste over nye markedsføringstilladelser

Følgende markedsføringstilladelser er blevet udstedt i EØS-EFTA-staterne i perioden 1. juli-31. december 2017:

EU-nummer

Produkt

Land

Udstedelsesdato

EU/1/02/226

InductOs

Island

18.8.2017

EU/1/15/999

Zykadia (switch to non-conditional)

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/16/1138

Venclyxto

Liechtenstein

31.12.2017

EU/1/16/1155

Kyntheum

Island

16.8.2017

EU/1/16/1155

Kyntheum

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/16/1155

Kyntheum

Norge

14.8.2017

EU/1/17/1179

Veltassa

Island

11.8.2017

EU/1/17/1179

Veltassa

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/17/1179

Veltassa

Norge

9.8.2017

EU/1/17/1181

Spherox

Island

24.7.2017

EU/1/17/1181

Spherox

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/17/1181

Spherox

Norge

13.9.2017

EU/1/17/1184

Riximyo

Island

11.7.2017

EU/1/17/1185

Rixathon

Island

11.7.2017

EU/1/17/1191

Dinutuximab beta Apeiron

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/17/1194

Febuxostat Mylan

Island

11.7.2017

EU/1/17/1195

Erelzi

Island

14.7.2017

EU/1/17/1195

Erelzi

Norge

7.7.2017

EU/1/17/1196

Kevzara

Island

14.7.2017

EU/1/17/1196

Kevzara

Norge

5.7.2017

EU/1/17/1197

Oxervate

Island

24.7.2017

EU/1/17/1197

OXERVATE

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/17/1197

OXERVATE

Norge

17.7.2017

EU/1/17/1199

Cuprior

Island

13.9.2017

EU/1/17/1199

Cuprior

Liechtenstein

31.10.2017

EU/1/17/1199

Cuprior

Norge

13.9.2017

EU/1/17/1200

Besponsa

Island

24.7.2017

EU/1/17/1200

Besponsa

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/17/1200

Besponsa

Norge

13.7.2017

EU/1/17/1201

Skilarence

Island

14.7.2017

EU/1/17/1201

Skilarence

Norge

7.7.2017

EU/1/17/1202

Ucedane

Island

12.7.2017

EU/1/17/1202

Ucedane

Norge

5.7.2017

EU/1/17/1203

Insulin lispro Sanofi

Island

11.8.2017

EU/1/17/1203

Insulin Lispro Sanofi

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/17/1203

Insulin lispro Sanofi

Norge

18.8.2017

EU/1/17/1205

Blitzima

Island

9.8.2017

EU/1/17/1205

Blitzima

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/17/1205

Blitzima

Norge

1.8.2017

EU/1/17/1206

Tuxella

Island

9.8.2017

EU/1/17/1206

Tuxella

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/17/1206

Tuxella

Norge

1.8.2017

EU/1/17/1207

Ritemvia

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/17/1207

Ritemvia

Island

10.8.2017

EU/1/17/1207

Ritemvia

Norge

1.8.2017

EU/1/17/1208

Trimbow

Island

11.8.2017

EU/1/17/1208

Trimbow

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/17/1208

Trimbow

Norge

9.8.2017

EU/1/17/1209

Reagila

Island

9.8.2017

EU/1/17/1209

Reagila

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/17/1209

Reaglia

Norge

9.8.2017

EU/1/17/1210

Efavirenz/Emtricitabin/Tenofovirdisproksil Zentiva

Norge

8.8.2017

EU/1/17/1210

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Zentiva

Island

10.8.2017

EU/1/17/1210

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Zentiva

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/17/1211

Entecavir Accord

Island

5.10.2017

EU/1/17/1211

Entecavir Accord

Liechtenstein

31.10.2017

EU/1/17/1211

Entecavir Accord

Norge

20.10.2017

EU/1/17/1212

Mavenclad

Island

13.9.2017

EU/1/17/1212

MAVENCLAD

Norge

30.8.2017

EU/1/17/1212

MAVENCLAD

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/17/1213

Maviret

Island

17.8.2017

EU/1/17/1213

Maviret

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/17/1213

Maviret

Norge

7.8.2017

EU/1/17/1214

Bavencio

Island

4.10.2017

EU/1/17/1214

Bavencio

Liechtenstein

31.10.2017

EU/1/17/1214

Bavencio

Norge

25.9.2017

EU/1/17/1215

Fotivda

Island

13.9.2017

EU/1/17/1215

Fotivda

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/17/1215

Fotivda

Norge

31.8.2017

EU/1/17/1216

Imraldi

Island

12.9.2017

EU/1/17/1216

Imraldi

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/17/1216

Imraldi

Norge

11.9.2017

EU/1/17/1217

Nitisinone MendeliKABS

Island

19.9.2017

EU/1/17/1217

Nitisinone MendeliKABS

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/17/1217

Nitisinone MendeliKABS

Norge

1.9.2017

EU/1/17/1218

Rydapt

Island

4.10.2017

EU/1/17/1218

Rydapt

Liechtenstein

31.10.2017

EU/1/17/1218

Rydapt

Norge

25.9.2017

EU/1/17/1220

Tecentriq

Liechtenstein

31.10.2017

EU/1/17/1220

Tecentriq

Norge

27.9.2017

EU/1/17/1220

Tecentriq

Island

5.10.2017

EU/1/17/1221

Kisqali

Island

12.9.2017

EU/1/17/1221

Kisqali

Norge

30.8.2017

EU/1/17/1221

Kisqali

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/17/1222

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan

Island

8.11.2017

EU/1/17/1222

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan

Liechtenstein

31.10.2017

EU/1/17/1222

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan

Norge

27.9.2017

EU/1/17/1223

Vosevi

Island

16.8.2017

EU/1/17/1223

Vosevi

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/17/1223

Vosevi

Norge

8.8.2017

EU/1/17/1224

Xermelo

Island

4.10.2017

EU/1/17/1224

Xermelo

Liechtenstein

31.10.2017

EU/1/17/1224

Xermelo

Norge

3.10.2017

EU/1/17/1225

Symtuza

Island

5.10.2017

EU/1/17/1225

Symtuza

Liechtenstein

31.10.2017

EU/1/17/1225

Symtuza

Norge

11.10.2017

EU/1/17/1226

Lutathera

Island

10.10.2017

EU/1/17/1226

Lutathera

Liechtenstein

31.10.2017

EU/1/17/1226

Lutathera

Norge

3.10.2017

EU/1/17/1227

Entecavir Mylan

Island

4.10.2017

EU/1/17/1227

Entecavir Mylan

Liechtenstein

31.10.2017

EU/1/17/1227

Entecavir Mylan

Norge

27.9.2017

EU/1/17/1228

Tookad

Island

29.11.2017

EU/1/17/1228

TOOKAD

Liechtenstein

31.12.2017

EU/1/17/1228

TOOKAD

Norge

22.11.2017

EU/1/17/1229

Dupixent

Island

10.10.2017

EU/1/17/1229

Dupixent

Liechtenstein

31.10.2017

EU/1/17/1229

Dupixent

Norge

10.10.2017

EU/1/17/1230

Lacosamide Accord

Island

5.10.2017

EU/1/17/1230

Lacosamide Accord

Liechtenstein

31.10.2017

EU/1/17/1230

Lacosamide Accord

Norge

27.9.2017

EU/1/17/1232

Miglustat Gen.Orph

Island

30.11.2017

EU/1/17/1232

Miglustat Gen.Orph

Liechtenstein

31.12.2017

EU/1/17/1232

Miglustat Gen.Orph

Norge

27.11.2017

EU/1/17/1233

Zubsolv

Island

29.11.2017

EU/1/17/1233

Zubsolv

Liechtenstein

31.12.2017

EU/1/17/1233

Zubsolv

Norge

22.11.2017

EU/1/17/1234

Tremfya

Island

4.12.2017

EU/1/17/1235

Zejula

Island

4.12.2017

EU/1/17/1235

Zejula

Liechtenstein

31.12.2017

EU/1/17/1235

Zejula

Norge

27.11.2017

EU/1/17/1236

Trelegy Ellipta

Island

30.11.2017

EU/1/17/1236

Trelegy Ellipta

Liechtenstein

31.12.2017

EU/1/17/1236

Trelegy Ellipta

Norge

22.11.2017

EU/1/17/1237

Elebrato Ellipta

Island

30.11.2017

EU/1/17/1237

Elebrato Ellipta

Liechtenstein

31.12.2017

EU/1/17/1237

Elebrato Ellipta

Norge

27.11.2017

EU/1/17/1238

Nyxoid

Island

29.11.2017

EU/1/17/1238

Nyxoid

Liechtenstein

31.12.2017

EU/1/17/1238

Nyxoid

Norge

27.11.2017

EU/1/17/1239

VeraSeal

Island

30.11.2017

EU/1/17/1239

VeraSeal

Liechtenstein

31.12.2017

EU/1/17/1239

VeraSeal

Norge

1.12.2017

EU/1/17/1240

Cyltezo

Island

29.11.2017

EU/1/17/1240

Cyltezo

Liechtenstein

31.12.2017

EU/1/17/1240

Cyltezo

Norge

1.12.2017

EU/1/17/1241

Ontruzant

Island

30.11.2017

EU/1/17/1241

Ontruzant

Liechtenstein

31.12.2017

EU/1/17/1241

Ontruzant

Norge

27.11.2017

EU/1/17/1242

Ritonavir Mylan

Island

29.11.2017

EU/1/17/1242

Ritonavir Mylan

Liechtenstein

31.12.2017

EU/1/17/1242

Ritonavir Mylan

Norge

22.11.2017

EU/1/17/1243

Imatinib Teva B.V.

Island

30.11.2017

EU/1/17/1243

Imatinib Teva B.V.

Liechtenstein

31.12.2017

EU/1/17/1243

Imatinib Teva B.V.

Norge

22.11.2017

EU/1/17/1244

Tacforius

Liechtenstein

31.12.2017

EU/2/16/197

CLYNAV

Island

13.7.2017

EU/2/16/197

CLYNAV

Liechtenstein

31.8.2017

EU/2/16/197

CLYNAV

Norge

18.7.2017

EU/2/17/211

Prevomax

Island

13.7.2017

EU/2/17/211

Prevomax

Norge

6.7.2017

EU/2/17/212

Exzolt

Island

30.8.2017

EU/2/17/212

Exzolt

Liechtenstein

31.10.2017

EU/2/17/212

Exzolt

Norge

15.9.2017

EU/2/17/213

Innovax-ND-IBD

Island

11.9.2017

EU/2/17/213

Innovax-ND-IBD

Norge

18.9.2017

EU/2/17/214

VEPURED

Island

12.9.2017

EU/2/17/214

VEPURED

Norge

15.9.2017

EU/2/17/215

Suvaxyn PRRS MLV

Island

11.9.2017

EU/2/17/215

Suvaxyn PRRS MLV

Liechtenstein

31.10.2017

EU/2/17/215

Suvaxyn PRRS MLV

Norge

18.9.2017

EU/2/17/217

Nobivac LeuFel

Island

9.11.2017

EU/2/17/217

Nobivac LeuFel

Liechtenstein

31.12.2017

EU/2/17/217

Nobivac LeuFel

Norge

14.11.2017

EU/2/17/218

Bovilis Blue-8

Island

1.12.2017

EU/2/17/218

Bovilis Blue-8

Liechtenstein

31.12.2017

EU/2/17/218

Bovilis Blue-8

Norge

19.12.2017


BILAG II

Liste over fornyede markedsføringstilladelser

Følgende markedsføringstilladelser er blevet fornyet i EØS-EFTA-staterne i perioden 1. juli-31. december 2017:

EU-nummer

Produkt

Land

Udstedelsesdato

EU/1/07/401

alli

Island

14.7.2017

EU/1/07/401

alli

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/07/401

alli

Norge

5.7.2017

EU/1/07/402

Increlex

Island

12.7.2017

EU/1/07/402

INCRELEX

Norge

5.7.2017

EU/1/07/403

Atriance

Island

11.7.2017

EU/1/07/416

Ecalta

Island

13.9.2017

EU/1/07/416

Ecalta

Liechtenstein

31.10.2017

EU/1/07/416

Ecalta

Norge

22.9.2017

EU/1/07/421

Glubrava

Island

30.11.2017

EU/1/07/421

Glubrava

Liechtenstein

31.12.2017

EU/1/07/421

Glubrava

Norge

22.11.2017

EU/1/07/424

Torisel

Island

24.7.2017

EU/1/07/424

Torisel

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/07/424

Torisel

Norge

1.8.2017

EU/1/08/446

Privigen

Island

4.12.2017

EU/1/08/446

Privigen

Liechtenstein

31.12.2017

EU/1/08/446

Privigen

Norge

5.12.2017

EU/1/08/453

Prepandrix

Island

4.12.2017

EU/1/08/453

Prepandrix

Liechtenstein

31.12.2017

EU/1/08/453

Prepandrix

Norge

5.12.2017

EU/1/12/784

Cuprymina

Island

11.8.2017

EU/1/12/784

Cuprymina

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/12/784

Cuprymina

Norge

9.8.2017

EU/1/12/787

Revestive

Island

13.7.2017

EU/1/12/787

Revestive

Norge

5.7.2017

EU/1/12/788

Seebri Breezhaler

Island

11.8.2017

EU/1/12/788

Seebri Breezhaler

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/12/788

Seebri Breezhaler

Norge

9.8.2017

EU/1/12/789

Enurev Breezhaler

Island

24.7.2017

EU/1/12/789

Enurev Breezhaler

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/12/789

Enurev Breezhaler

Norge

9.8.2017

EU/1/12/790

Tovanor Breezhaler

Island

14.8.2017

EU/1/12/790

Tovanor Breezhaler

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/12/790

Tovanor Breezhaler

Norge

9.8.2017

EU/1/12/794

Adcetris

Island

4.12.2017

EU/1/12/794

ADCETRIS

Liechtenstein

31.12.2017

EU/1/12/794

ADCETRIS

Norge

27.11.2017

EU/1/12/795

Forxiga

Island

13.9.2017

EU/1/12/795

Forxiga

Liechtenstein

31.10.2017

EU/1/12/795

Forxiga

Norge

27.9.2017

EU/1/12/796

Picato

Island

24.7.2017

EU/1/12/796

Picato

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/12/796

Picato

Norge

8.8.2017

EU/1/12/797

Eylea

Island

10.8.2017

EU/1/12/797

Eylea

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/12/797

Eylea

Norge

18.8.2017

EU/1/12/798

Ibandronic acid Accord

Island

6.10.2017

EU/1/12/798

Ibandronic acid Accord

Liechtenstein

31.10.2017

EU/1/12/798

Ibandronic acid Accord

Norge

27.9.2017

EU/1/12/799

Memantine Merz

Island

24.7.2017

EU/1/12/799

Memantine Merz

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/12/799

Memantine Merz

Norge

9.8.2017

EU/1/12/800

Zoledronic Acid Hospira

Island

11.9.2017

EU/1/12/800

Zoledronic acid Hospira

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/12/800

Zoledronsyre Hospira

Norge

4.9.2017

EU/1/12/801

Constella

Island

14.9.2017

EU/1/12/801

Constella

Liechtenstein

31.10.2017

EU/1/12/801

Constella

Norge

22.9.2017

EU/1/12/802

Capecitabine medac

Island

12.7.2017

EU/1/12/803

NexoBrid

Island

30.11.2017

EU/1/12/803

NexoBrid

Liechtenstein

31.12.2017

EU/1/12/803

NexoBrid

Norge

11.12.2017

EU/1/12/805

AMYViD

Island

9.10.2017

EU/1/12/805

Amyvid

Liechtenstein

31.10.2017

EU/1/12/805

Amyvid

Norge

3.10.2017

EU/1/12/806

Ryzodeg

Island

4.10.2017

EU/1/12/806

Ryzodeg

Liechtenstein

31.10.2017

EU/1/12/806

Ryzodeg

Norge

10.10.2017

EU/1/12/807

Tresiba

Island

9.10.2017

EU/1/12/807

Tresiba

Liechtenstein

31.10.2017

EU/1/12/807

Tresiba

Norge

10.10.2017

EU/1/12/808

Imatinib Teva

Island

9.10.2017

EU/1/12/808

Imatinib Teva

Liechtenstein

31.10.2017

EU/1/12/808

Imatinib Teva

Norge

27.9.2017

EU/1/12/809

Betmiga

Island

6.10.2017

EU/1/12/809

Betmiga

Liechtenstein

31.10.2017

EU/1/12/809

Betmiga

Norge

3.10.2017

EU/1/12/811

Lyxumia

Island

6.10.2017

EU/1/12/811

Lyxumia

Liechtenstein

31.10.2017

EU/1/12/811

Lyxumia

Norge

9.10.2017

EU/1/12/812

Bexsero

Island

9.10.2017

EU/1/12/812

Bexsero

Liechtenstein

31.10.2017

EU/1/12/812

Bexsero

Norge

3.10.2017

EU/1/12/814

Zaltrap

Island

9.10.2017

EU/1/12/814

ZALTRAP

Liechtenstein

31.10.2017

EU/1/12/814

ZALTRAP

Norge

27.9.2017

EU/1/12/815

Selincro

Island

30.11.2017

EU/1/12/815

Selincro

Liechtenstein

31.12.2017

EU/1/12/815

Selincro

Norge

1.12.2017

EU/1/13/813

Perjeta

Island

19.12.2017

EU/1/13/813

Perjeta

Liechtenstein

31.12.2017

EU/1/13/817

Actelsar HCT

Liechtenstein

31.12.2017

EU/1/13/819

JETREA

Island

15.12.2017

EU/1/13/819

JETREA

Liechtenstein

31.12.2017

EU/1/13/819

JETREA

Norge

19.12.2017

EU/1/13/902

Translarna

Island

12.7.2017

EU/1/13/902

Translarna

Norge

5.7.2017

EU/1/14/987

Holoclar

Island

19.12.2017

EU/1/16/1094

Ninlaro

Island

6.10.2017

EU/1/16/1094

Ninlaro

Liechtenstein

31.10.2017

EU/1/16/1094

Ninlaro

Norge

26.9.2017

EU/1/16/1121

Zalmoxis

Island

24.7.2017

EU/1/16/1121

Zalmoxis

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/16/1121

Zalmoxis

Norge

4.8.2017

EU/1/16/1138

Venclyxto

Island

6.11.2017

EU/1/16/1138

Venclyxto

Norge

14.11.2017

EU/1/16/1139

Ocaliva

Island

8.12.2017

EU/1/16/1139

OCALIVA

Liechtenstein

31.12.2017

EU/1/16/1139

OCALIVA

Norge

18.12.2017

EU/1/16/1143

Lartruvo

Island

6.10.2017

EU/1/16/1143

Lartruvo

Liechtenstein

31.10.2017

EU/1/16/1143

Lartruvo

Norge

27.9.2017

EU/1/16/1169

Alecensa

Island

8.12.2017

EU/1/16/1169

Alecensa

Liechtenstein

31.12.2017

EU/1/16/1169

Alecensa

Norge

15.12.2017

EU/1/43/890

Cometriq

Norge

3.8.2017

EU/2/12/142

Cardalis

Island

4.7.2017

EU/2/12/144

Contacera

Island

5.12.2017

EU/2/12/144

Contacera

Liechtenstein

31.12.2017

EU/2/12/144

Contacera

Norge

15.12.2017

EU/2/12/145

Kexxtone

Liechtenstein

31.12.2017

EU/2/12/145

Kexxtone

Norge

28.12.2017

EU/2/12/147

Pexion

Island

5.12.2017

EU/2/12/147

Pexion

Liechtenstein

31.12.2017

EU/2/12/147

Pexion

Norge

6.12.2017


BILAG III

Liste over udvidede markedsføringstilladelser

Følgende markedsføringstilladelser er blevet udvidet i EØS-EFTA-staterne i perioden 1. juli-31. december 2017:

EU-nummer

Produkt

Land

Udstedelsesdato

EU/1/01/177/002

SonoVue

Norge

4.9.2017

EU/1/03/256/022

Humira

Island

19.12.2017

EU/1/03/256/022

Humira

Norge

10.11.2017

EU/1/04/292/013-015

Mimpara

Island

15.9.2017

EU/1/04/292/013-015

Mimpara

Norge

28.8.2017

EU/1/06/356/020-022

Exjade

Norge

28.11.2017

EU/1/06/356/020-022

Exjade

Island

1.12.2017

EU/1/07/418/011-013

Celsentri

Norge

3.8.2017

EU/1/07/418/011-013

Celsentri

Island

13.7.2017

EU/1/07/422/015

Tasigna

Island

4.12.2017

EU/1/07/422/015

Tasigna

Norge

28.11.2017

EU/1/07/436/006

Isentress

Island

9.8.2017

EU/1/07/436/006

Isentress

Norge

7.8.2017

EU/1/08/481/004-005

Kuvan

Island

10.8.2017

EU/1/08/481/004-005

Kuvan

Norge

13.7.2017

EU/1/09/522/003

ellaOne

Island

1.12.2017

EU/1/09/522/003

ellaOne

Norge

10.11.2017

EU/1/09/531/022-033

Instanyl

Island

6.11.2017

EU/1/09/539/005-006

Samsca

Island

5.10.2017

EU/1/09/539/005-006

Samsca

Norge

18.9.2017

EU/1/10/618

Prolia

Norge

27.9.2017

EU/1/11/703

Xgeva

Norge

27.9.2017

EU/1/12/753/018-019

Signifor

Island

4.10.2017

EU/1/12/753/018-019

Signifor

Norge

18.9.2017

EU/1/12/787/003

Revestive

Norge

5.7.2017

EU/1/12/787/003

Revestive

Island

13.7.2017

EU/1/13/846/002-003

Xtandi

Norge

3.10.2017

EU/1/13/846/002-003

Xtandi

Island

6.10.2017

EU/1/13/860/003

Nexium Control

Island

11.7.2017

EU/1/13/860/003

Nexium Control

Norge

5.7.2017

EU/1/15/1070/002

Oncaspar

Island

19.12.2017


BILAG IV

Liste over tilbagetrukne markedsføringstilladelser

Følgende markedsføringstilladelser er blevet trukket tilbage i EØS-EFTA-staterne i perioden 1. juli-31. december 2017:

EU-nummer

Produkt

Land

Tilbagetrækningsdato

EU/1/00/167

Prevenar

Liechtenstein

31.12.2017

EU/1/00/167

Prevenar

Norge

11.12.2017

EU/1/00/167

Prevenar

Island

1.12.2017

EU/1/07/394

Optaflu

Norge

18.10.2017

EU/1/07/398

Optimark

Island

10.10.2017

EU/1/09/561

Clopidogrel Teva Pharma

Island

11.7.2017

EU/1/11/674

Repso

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/11/674

Repso

Norge

8.8.2017

EU/1/11/674

Repso

Island

10.8.2017

EU/1/13/868

EVARREST

Liechtenstein

31.12.2017

EU/1/13/868

EVARREST

Norge

28.11.2017

EU/1/13/868

EVARREST

Island

4.12.2017

EU/1/14/976

Zontivity

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/15/996

Ristempa

Liechtenstein

31.10.2017

EU/1/15/996

Ristempa

Norge

9.10.2017

EU/1/15/996

Ristempa

Island

9.10.2017

EU/1/16/1113

Enzepi

Island

11.8.2017

EU/1/16/1113

Enzepi

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/16/1113

Enzepi

Norge

8.8.2017


BILAG V

Liste over suspenderede markedsføringstilladelser

Følgende markedsføringstilladelser er blevet suspenderet i EØS-EFTA-staterne i perioden 1. juli-31. december 2017:

EU-nummer

Produkt

Land

Suspensionsdato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


V Øvrige meddelelser

ADMINISTRATIVE PROCEDURER

Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO)

30.8.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 305/34


MEDDELELSE OM ALMINDELIG UDVÆLGELSESPRØVE

(2018/C 305/13)

Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO) afholder en almindelig udvælgelsesprøve

 

EPSO/AST-SC/07/18 — BEVÆBNEDE SIKKERHEDS- OG BESKYTTELSESMEDARBEJDERE (SC 1/SC 2)

Meddelelsen om udvælgelsesprøve er offentliggjort på 24 sprog i Den Europæiske Unions Tidende C 305 A af 30. august 2018.

Yderligere oplysninger findes på EPSO's hjemmeside: https://epso.europa.eu/.


PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN

Europa-Kommissionen

30.8.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 305/35


Anmeldelse af en planlagt fusion

(Sag M.9072 — KKR/Altice/SFR Filiale)

Behandles eventuelt efter den forenklede procedure

(EØS-relevant tekst)

(2018/C 305/14)

1.   

Den 24. august 2018 modtog Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1) anmeldelse af en planlagt fusion.

Anmeldelsen vedrører virksomhederne:

KKR & Co. Inc. (»KKR«, USA)

Altice France S.A. (»Altice«, Frankrig), der tilhører Altice-koncernen

SFR Filiale SAS (»SFR Filiale«), der kontrolleres af Altice.

KKR og Altice erhverver fælles kontrol, jf. fusionsforordningens artikel 3, stk. 1, litra b), over hele SFR Filiale.

Den planlagte fusion gennemføres gennem opkøb af aktier.

2.   

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

—   KKR: investeringsselskab, der tilbyder kapitalforvaltningstjenester og kapitalmarkedsløsninger

—   Altice: tjenester inden for telekommunikation, indhold, medier, underholdning og reklame

—   SFR Filiale: sendemastdelen af Altices datterselskab i Frankrig, SFR S.A.

3.   

Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis er omfattet af fusionsforordningen. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil.

Det bemærkes, at denne sag eventuelt vil blive behandlet efter den forenklede procedure i overensstemmelse med Kommissionens meddelelse om en forenklet procedure for behandling af bestemte fusioner efter Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (2).

4.   

Kommissionen opfordrer hermed alle interesserede tredjeparter til at fremsætte eventuelle bemærkninger til den planlagte fusion.

Alle bemærkninger skal være Kommissionen i hænde senest 10 dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse. Angiv altid referencen:

M.9072 — KKR/Altice/SFR Filiale.

Bemærkningerne kan sendes til Kommissionen pr. e-mail, fax eller brev. Benyt venligst følgende kontaktoplysninger:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Postadresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Konkurrence

Registreringskontoret for fusioner

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIEN


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1 (»fusionsforordningen«).

(2)  EUT C 366 af 14.12.2013, s. 5.