ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 216A

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

61. årgang
20. juni 2018


Indhold

Side

 

Berigtigelser

2018/C 216 A/01

Berigtigelse til meddelelse om almindelig udvælgelsesprøve — EPSO/AD/358/18 — tysksprogede (DE) juristlingvister (AD 7) — EPSO/AD/359/18 — nederlandsksprogede (NL) juristlingvister (AD 7) ( EUT C 170 A af 17.5.2018 )

1


DA

 


Berigtigelser

20.6.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

CA 216/1


Berigtigelse til meddelelse om almindelig udvælgelsesprøve — EPSO/AD/358/18 — tysksprogede (DE) juristlingvister (AD 7) — EPSO/AD/359/18 — nederlandsksprogede (NL) juristlingvister (AD 7)

( Den Europæiske Unions Tidende C 170 A af 17. maj 2018 )

(2018/C 216 A/01)

Side 1:

I stedet for:

»Ansøgningsfrist: 19. juni 2018 kl. 12.00 (middag), centraleuropæisk tid«

læses:

»Ansøgningsfrist: 3. juli 2018 kl. 12.00 (middag), centraleuropæisk tid« .

Side 5:

I stedet for:

»HVORNÅR OG HVOR SØGER MAN?

For at søge skal der først oprettes en EPSO-konto. Der må kun oprettes én konto til brug for alle EPSO-ansøgninger.

Der søges online på EPSO's hjemmeside http://jobs.eu-careers.eu senest den:

19. juni 2018 kl. 12.00 (middag), centraleuropæisk tid. «

læses:

»HVORNÅR OG HVOR SØGER MAN?

For at søge skal der først oprettes en EPSO-konto. Der må kun oprettes én konto til brug for alle EPSO-ansøgninger.

Der søges online på EPSO's hjemmeside http://jobs.eu-careers.eu senest den:

3. juli 2018 kl. 12.00 (middag), centraleuropæisk tid. «

Side 6, bilag I:

I stedet for:

»EPSO/AD/358/18 — TYSKSPROGEDE (DE) JURISTLINGVISTER (AD 7)

1.   Kvalifikationer

Uddannelse på universitetsniveau, der er afsluttet med et af følgende eksamensbeviser i østrigsk eller tysk ret:

Juristische Ausbildung im deutschen oder im österreichischen Recht, die mit der deutschen Ersten juristischen Prüfung bzw. mit dem österreichischen Magister der Rechtswissenschaften abgeschlossen wurde.

Ansøgere, hvis uddannelse er normeret til tre år, skal tillige have mindst et års relevant erhvervserfaring.

I vurderingen af, om ansøgeren har en afsluttet uddannelse på universitetsniveau, går udvælgelseskomitéen ud fra de regler, der var gældende, da eksamensbeviset blev udstedt.«

læses:

»EPSO/AD/358/18 — TYSKSPROGEDE (DE) JURISTLINGVISTER (AD 7)

1.   Kvalifikationer

Uddannelse på universitetsniveau, der er afsluttet med et af følgende eksamensbeviser i østrigsk eller tysk ret:

Juristische Ausbildung im deutschen oder im österreichischen Recht, die mit der deutschen Ersten juristischen Prüfung bzw. mit dem österreichischen Magister der Rechtswissenschaften abgeschlossen wurde bzw. mit dem Master of Laws (WU), abgekürzt LL.M. (WU) Wirtschaftsuniversität Wien.

I vurderingen af, om ansøgeren har en afsluttet uddannelse på universitetsniveau, går udvælgelseskomitéen ud fra de regler, der var gældende, da eksamensbeviset blev udstedt.«

I stedet for:

»EPSO/AD/359/18 — NEDERLANDSKSPROGEDE (NL) JURISTLINGVISTER (AD 7)

1.   Kvalifikationer

Uddannelse på universitetsniveau, der er afsluttet med et af følgende eksamensbeviser i belgisk eller nederlandsk ret og i det nederlandske sprog:

Voltooide juridische studie, afgesloten met een diploma Nederlands recht (doctorandus of master) of Belgisch recht (licentiaat of master, afgegeven door een Nederlandstalige rechtenfaculteit). Ook een bachelor Nederlands of Belgisch recht, gevolgd door een master internationaal of Europees recht, zal worden aanvaard.

Ansøgere, hvis uddannelse er normeret til tre år, skal tillige have mindst et års relevant erhvervserfaring.

I vurderingen af, om ansøgeren har en afsluttet uddannelse på universitetsniveau, går udvælgelseskomitéen ud fra de regler, der var gældende, da eksamensbeviset blev udstedt.«

læses:

»EPSO/AD/359/18 — NEDERLANDSKSPROGEDE (NL) JURISTLINGVISTER (AD 7)

1.   Kvalifikationer

Uddannelse på universitetsniveau, der er afsluttet med et af følgende eksamensbeviser i belgisk eller nederlandsk ret og i det nederlandske sprog:

Voltooide juridische studie, afgesloten met een diploma Nederlands recht (doctorandus of master) of Belgisch recht (licentiaat of master, afgegeven door een Nederlandstalige rechtenfaculteit). Ook een bachelor Nederlands of Belgisch recht, gevolgd door een master internationaal of Europees recht, zal worden aanvaard.

I vurderingen af, om ansøgeren har en afsluttet uddannelse på universitetsniveau, går udvælgelseskomitéen ud fra de regler, der var gældende, da eksamensbeviset blev udstedt.«