ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 21

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

61. årgang
20. januar 2018


Informationsnummer

Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2018/C 21/01

Euroens vekselkurs

1

2018/C 21/02

Ny national side af euromønter bestemt til at blive sat i omløb

2

 

OPLYSNINGER FRA MEDLEMSSTATERNE

2018/C 21/03

Ajourføring af referencebeløb gældende ved passage af de ydre grænser, jf. artikel 6, nr. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/399 om indførelse af en EU-kodeks for personers grænsepassage (Schengengrænsekodeks)

3


 

V   Øvrige meddelelser

 

ANDET

 

Europa-Kommissionen

2018/C 21/04

Meddelelse til virksomheder, der agter at markedsføre hydrofluorcarboner i bulk i Den Europæiske Union i 2019

5


DA

 


IV Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Europa-Kommissionen

20.1.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 21/1


Euroens vekselkurs (1)

19. januar 2018

(2018/C 21/01)

1 euro =


 

Valuta

Kurs

USD

amerikanske dollar

1,2255

JPY

japanske yen

135,54

DKK

danske kroner

7,4454

GBP

pund sterling

0,88365

SEK

svenske kroner

9,8333

CHF

schweiziske franc

1,1758

ISK

islandske kroner

 

NOK

norske kroner

9,6243

BGN

bulgarske lev

1,9558

CZK

tjekkiske koruna

25,433

HUF

ungarske forint

309,20

PLN

polske zloty

4,1716

RON

rumænske leu

4,6594

TRY

tyrkiske lira

4,6557

AUD

australske dollar

1,5302

CAD

canadiske dollar

1,5246

HKD

hongkongske dollar

9,5814

NZD

newzealandske dollar

1,6831

SGD

singaporeanske dollar

1,6178

KRW

sydkoreanske won

1 306,92

ZAR

sydafrikanske rand

14,9553

CNY

kinesiske renminbi yuan

7,8481

HRK

kroatiske kuna

7,4352

IDR

indonesiske rupiah

16 315,69

MYR

malaysiske ringgit

4,8260

PHP

filippinske pesos

62,138

RUB

russiske rubler

69,3324

THB

thailandske bath

39,069

BRL

brasilianske real

3,9312

MXN

mexicanske pesos

22,8157

INR

indiske rupee

78,2390


(1)  Kilde: Referencekurs offentliggjort af Den Europæiske Centralbank.


20.1.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 21/2


Ny national side af euromønter bestemt til at blive sat i omløb

(2018/C 21/02)

Image

Euromønter, som er bestemt til at blive sat i omløb, har status som lovligt betalingsmiddel i hele euroområdet. For at informere den brede offentlighed og alle, der professionelt beskæftiger sig med mønter, offentliggør Kommissionen alle de nye euromønters design (1). I overensstemmelse med Rådets konklusioner af 10. februar 2009 (2) kan medlemsstaterne i euroområdet og lande, som har indgået monetære aftaler med Den Europæiske Union om udstedelse af euromønter, på visse betingelser udstede et vist antal euroerindringsmønter bestemt til at blive sat i omløb. Der må således kun anvendes 2-euromønter. Disse mønter skal have samme tekniske karakteristika som de normale 2-euromønter, men bærer på den nationale side et særligt motiv af stor symbolsk betydning i national eller europæisk henseende.

Udstedende stat : Litauen

Anledning til erindringsmønten : Estland, Letland og Litauen vil i fællesskab udstede en euroerindringsmønt i 2018 for at fejre oprettelsen af staterne Estland og Letland og genoprettelsen af staten Litauen.

Beskrivelse af designet : De tre baltiske stater er symbolsk repræsenteret som tre sammenflettede bånd. De er forenet gennem deres historie: en fælles fortid, nutid og fremtid. Tallet 100, som repræsenterer 100-årsjubilæet, og alle tre staters heraldiske tegn er også afbildet. I venstre side optræder navnet på den udstedende stat, »LIETUVA«, og møntmærket, og til højre står udstedelsesåret, »2018«, og designerens mærke, »JP«. Motivet blev valgt ved en offentlig afstemning i alle tre baltiske stater.

På møntens ydre ring ses EU-flagets 12 stjerner.

Antal udstedte mønter :

Udstedelsesdato : første kvartal 2018


(1)  Jf. EFT C 373 af 28.12.2001, s. 1, hvor man kan se de nationale sider af alle de mønter, der blev udstedt i 2002.

(2)  Jf. konklusionerne fra Rådets møde (økonomi og finans) den 10. februar 2009 og Kommissionens henstilling af 19. december 2008 om fælles retningslinjer for de nationale sider og udstedelsen af euromønter, som er bestemt til at sættes i omløb (EUT L 9 af 14.1.2009, s. 52).


OPLYSNINGER FRA MEDLEMSSTATERNE

20.1.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 21/3


Ajourføring af referencebeløb gældende ved passage af de ydre grænser, jf. artikel 6, nr. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/399 om indførelse af en EU-kodeks for personers grænsepassage (Schengengrænsekodeks)

(2018/C 21/03)

Offentliggørelsen af referencebeløb gældende ved passage af de ydre grænser, jf. artikel 6, nr. 4 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/399 af 9. marts 2016 om indførelse af en EU-kodeks for personers grænsepassage (Schengengrænsekodeks) (1), er baseret på de oplysninger, medlemsstaterne indberetter til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 39 i Schengengrænsekodeksen.

Ud over de oplysninger, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende, findes der på webstedet for Generaldirektoratet for Indre Anliggender oplysninger, der ajourføres hver måned.

DEN TJEKKISKE REPUBLIK

Ændrer de oplysninger, der er offentliggjort i EUT C 247 af 13.10.2006

De vejledende beløb, der er fastsat i § 13 i lov nr. 326/1999 Coll. om udlændinges ophold på Den Tjekkiske Republiks område, som ændret, i forbindelse med § 5 i lov nr. 110/2006 Coll. om leve- og eksistensminimum, som ændret. De afhænger af det aktuelle eksistensminimum og varierer i forhold til varigheden af det forventede kortvarige ophold på Den Tjekkiske Republiks område:

For ophold på højst 30 dage — 0,5 gange eksistensminimummet (aktuelt beløb — november 2017 — 2 200 CZK) for hver dag under opholdet, dvs. 1 100 CZK pr. dag.

For ophold på over 30 dage — 15 gange eksistensminimummet (aktuelt beløb — november 2017 — 2 200 CZK), dvs. 33 000 CZK. Dette beløb øges med det dobbelte af eksistensminimummet for hver hele måneds forventet ophold på området, dvs. plus 4 400 CZK for hver måned;

Tredjelandsstatsborgere under 18 år skal kunne dokumentere, at de råder over halvdelen af ovennævnte beløb.

Vurderingen af, om en tredjelandsstatsborger råder over tilstrækkelige subsistensmidler kan baseres på de kontanter, kreditkort eller rejsechecks, tredjelandsstatsborgeren er i besiddelse af eller et dokument, der bekræfter betalingen af tjenester i forbindelse med opholdet på området, eller et dokument, der bekræfter, at disse tjenester vil være gratis. Erklæringer vedrørende sponsorering og garantierklæringer fra en vært (i form af en indbydelse, der er certificeret af tjekkisk politi — se bilag 33 i Schengenvejledningen) kan også udgøre dokumentation for tilstrækkelige subsistensmidler.

En tredjelandsstatsborger, der ønsker at studere på Den Tjekkiske Republiks område, kan som bevis for, at den pågældende råder over tilstrækkelige midler til dækning af opholdet, fremlægge et tilsagn fra en statslig myndighed eller en retlig enhed om, at denne vil dække den pågældendes ophold ved at tilvejebringe midler svarende til eksistensminimummet (aktuelt beløb — november 2017 — 2 200 CZK) for 1 måneds forventet ophold eller et dokument, hvori det bekræftes, at alle udgifter i forbindelse med vedkommendes studier og ophold vil blive dækket af den modtagende organisation (læreanstalt). Hvis det beløb, der nævnes i tilsagnet, ikke når op på dette beløb, er tredjelandsstatsborgeren forpligtet til at fremlægge et dokument, der beviser, at vedkommende er i besiddelse af midler svarende til forskellen mellem eksistensminimummet (aktuelt beløb — november 2017 — 2 200 CZK) og beløbet i tilsagnet for den periode, vedkommendes ophold forventes at vare, dog højst 6 gange eksistensminimummet (på nuværende tidspunkt 13 200 CZK). Dokumentet om midler til ophold kan erstattes af en afgørelse eller en aftale om tildeling af tilskud som krævet i medfør af en international traktat, som Den Tjekkiske Republik er bundet af.

Fortegnelse over tidligere publikationer

 

EUT C 247 af 13.10.2006, s. 19

 

EUT C 153 af 6.7.2007, s. 22

 

EUT C 182 af 4.8.2007, s. 18

 

EUT C 57 af 1.3.2008, s. 38

 

EUT C 134 af 31.5.2008, s. 19

 

EUT C 37 af 14.2.2009, s. 8

 

EUT C 35 af 12.2.2010, s. 7

 

EUT C 304 af 10.11.2010, s. 5

 

EUT C 24 af 26.1.2011, s. 6

 

EUT C 157 af 27.5.2011, s. 8

 

EUT C 203 af 9.7.2011, s. 16

 

EUT C 11 af 13.1.2012, s. 13

 

EUT C 72 af 10.3.2012, s. 44

 

EUT C 199 af 7.7.2012, s. 8

 

EUT C 298 af 4.10.2012, s. 3

 

EUT C 56 af 26.2.2013, s. 13

 

EUT C 98 af 5.4.2013, s. 3

 

EUT C 269 af 18.9.2013, s. 2

 

EUT C 57 af 28.2.2014, s. 1

 

EUT C 152 af 20.5.2014, s. 25

 

EUT C 224 af 15.7.2014, s. 31

 

EUT C 434 af 4.12.2014, s. 3

 

EUT C 447 af 13.12.2014, s. 32

 

EUT C 38 af 4.2.2015, s. 20

 

EUT C 96 af 11.3.2016, s. 7

 

EUT C 146 af 26.4.2016, s. 12.

 

EUT C 248 af 8.7.2016, s. 12.

 

EUT C 111 af 8.4.2017, s. 11.


(1)  Se listen over oplysninger, der tidligere er offentliggjort, nederst i denne ajourføring.


V Øvrige meddelelser

ANDET

Europa-Kommissionen

20.1.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 21/5


Meddelelse til virksomheder, der agter at markedsføre hydrofluorcarboner i bulk i Den Europæiske Union i 2019

(2018/C 21/04)

1.

Denne meddelelse er rettet til virksomheder, som ønsker at erklære deres hensigt om at markedsføre hydroflourcarboner i bulk i Den Europæiske Union i 2019 i overensstemmelse med artikel 16, stk. 2 og 4, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 517/2014 om fluorholdige drivhusgasser (1) (i det følgende benævnt »forordningen«), dvs.:

a)

producenter og importører, for hvilke der er blevet fastsat en referenceværdi for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2020 ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/1984 (2)

b)

alle andre producenter og importører, der agter at markedsføre mindst 100 ton CO2-ækvivalent af hydrofluorcarboner i bulk på EU-markedet i 2019.

2.

Hydrofluorcarboner er stoffer, som er opført i forordningens bilag I, del 1, eller blandinger, der indeholder et hvilket som helst af stofferne:

HFC-23, HFC-32, HFC-41, HFC-125, HFC-134, HFC-134a, HFC-143, HFC-143a, HFC-152, HFC-152a, HFC-161, HFC-227ea, HFC-236cb, HFC-236ea, HFC-236fa, HFC-245ca, HFC-245fa, HFC-365mfc og HFC-43-10mee.

3.

Markedsføring af disse stoffer med henblik på anvendelse til andre formål end dem, der er anført i forordningens artikel 15, stk. 2, litra a)-f), eller af en samlet årlig mængde af disse stoffer på mindre end 100 ton CO2-ækvivalent er underlagt kvantitative begrænsninger i henhold til det kvotesystem, der er fastlagt i forordningens artikel 15 og 16 og bilag V og VI. Kommissionen tildeler kvoter til de berørte virksomheder.

4.

Alle de data, som virksomhederne har indsendt, samt kvoter og referenceværdier bliver lagret i det elektroniske HFC-register, som er tilgængeligt via F-gas-portalen (3), jf. artikel 17 i forordningen. Alle data i HFC-registret, inklusive kvoter, referenceværdier, samt kommercielle oplysninger og persondata, vil blive behandlet fortroligt af Europa-Kommissionen.

Kun for producenter og importører, for hvilke der er blevet fastsat en refereceværdi, jf. punkt 1, litra a), i denne meddelelse:

5.

Sådanne virksomhederne vil modtage 89 % af 63 % (dvs. 56,07 %) af deres referenceværdi som kvote for 2019, jf. artikel 16, stk. 5, i forordningen og bilag V og VI til samme forordning.

For alle virksomheder, jf. punkt 1, litra a) og b), i denne meddelelse:

6.

I henhold til bilag VI i forordningen trækkes summen af de kvoter, som er tildelt på grundlag af de referenceværdier, der er omhandlet i punkt 5 ovenfor, fra den maksimale mængde, der er til rådighed i 2019, for at bestemme den mængde, der kan tildeles fra reserven (4).

7.

Virksomheder, der ønsker at få tildelt en kvote fra denne reserve, skal følge den procedure, der er beskrevet i punkt 8-10 i denne meddelelse.

8.

Virksomheden skal være registreret som producent og/eller importør af hydroflourcarboner i HFC-registret, som er tilgængeligt på internettet via F-gas-portalen (5). Virksomheder, der endnu ikke er registreret, kan finde en vejledning i, hvordan man bliver registreret, på webstedet for GD CLIMA (6).

9.

Virksomheden skal afgive en erklæring om (yderligere) forventede mængder i 2019 i det elektroniske HFC-register, som er tilgængeligt på internettet via F-gas-portalen (7). Det vil kun være muligt at afgive sådanne erklæringer i perioden fra den 2. april til den 31. maj 2018, kl. 13.00 CET.

10.

Kommissionen vil kun betragte behørigt udfyldte erklæringer om (yderligere) forventede mængder som gyldige, hvis de er uden fejl og modtaget senest den 31. maj 2018, kl. 13.00 CET.

11.

Kommissionen vil på grundlag af disse erklæringer tildele de pågældende virksomheder kvoter efter artikel 16, stk. 2, 4 og 5, i forordningen samt bilag V og VI dertil.

12.

Kommissionen vil informere virksomhederne om deres samlede tildelte kvote for 2019 gennem HFC-registret.

13.

Registrering i HFC-registret og/eller en erklæring om hensigten om at markedsføre hydrofluorcarboner i 2019 giver ikke i sig selv ret til at markedsføre hydrofluorcarboner i 2019.


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 517/2014 af 16. april 2014 om fluorholdige drivhusgasser og om ophævelse af forordning (EF) nr. 842/2006 (EUT L 150 af 20.5.2014, s. 195).

(2)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/1984 af 24. oktober 2017 om fastsættelse, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 517/2014 om fluorholdige drivhusgasser, af referenceværdier for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2020 for hver producent eller importør, der fra den 1. januar 2015 lovligt har markedsført hydrofluorcarboner som indberettet i medfør af nævnte forordning (EUT L 287 af 4.11.2017, s. 4). Gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/1984 kan blive revideret som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union.

(3)  https://webgate.ec.europa.eu/ods2/resources/domain

(4)  Den maksimale mængde, der er til rådighed i 2019, kan blive revideret som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union.

(5)  https://webgate.ec.europa.eu/ods2/resources/domain.

(6)  https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/f-gas/docs/guidance_document_en.pdf

(7)  https://webgate.ec.europa.eu/ods2/resources/domain.