ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 417

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

60. årgang
6. december 2017


Informationsnummer

Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Revisionsretten

2017/C 417/01

Sammendrag af resultaterne af Revisionsrettens årlige revision af EU’s agenturer og andre organer for regnskabsåret 2016

1

2017/C 417/02

Beretning om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2016 med agenturets svar

25

2017/C 417/03

Beretning om årsregnskabet for Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation for regnskabsåret 2016 med støttekontorets svar

31

2017/C 417/04

Beretning om årsregnskabet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2016 med centrets svar

37

2017/C 417/05

Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse for regnskabsåret 2016 med centrets svar

42

2017/C 417/06

Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse for regnskabsåret 2016 med agenturets svar

47

2017/C 417/07

Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed, Landbrug og Fødevarer for regnskabsåret 2016 med organets svar

52

2017/C 417/08

Beretning om årsregnskabet for EF-Sortsmyndigheden for regnskabsåret 2016 med Sortsmyndighedens svar

57

2017/C 417/09

Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur for regnskabsåret 2016 med organets svar

63

2017/C 417/10

Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2016 med agenturets svar

68

2017/C 417/11

Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder for regnskabsåret 2016 med organets svar

74

2017/C 417/12

Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Asylstøttekontor for regnskabsåret 2016 med støttekontorets svar

79

2017/C 417/13

Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed for regnskabsåret 2016 med myndighedens svar

87

2017/C 417/14

Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2016 med centrets svar

92

2017/C 417/15

Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2016 med agenturets svar

98

2017/C 417/16

Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2016 med agenturets svar

104

2017/C 417/17

Beretning om årsregnskabet for EU-Fiskerikontrolagenturet for regnskabsåret 2016 med agenturets svar

110

2017/C 417/18

Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2016 med autoritetens svar

115

2017/C 417/19

Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder for regnskabsåret 2016 med instituttets svar

120

2017/C 417/20

Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2016 med myndighedens svar

126

2017/C 417/21

Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi for regnskabsåret 2016 med instituttets svar

131

2017/C 417/22

Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2016 med agenturets svar

142

2017/C 417/23

Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2016 med centrets svar

150

2017/C 417/24

Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed for regnskabsåret 2016 med agenturets svar

156

2017/C 417/25

Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2016 med agenturets svar

160

2017/C 417/26

Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Jernbaneagentur for regnskabsåret 2016 med agenturets svar

166

2017/C 417/27

Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd for regnskabsåret 2016 med organets svar

171

2017/C 417/28

Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed for regnskabsåret 2016 med myndighedens svar

176

2017/C 417/29

Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2016 med instituttets svar

181

2017/C 417/30

Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret for regnskabsåret 2016 med kontorets svar

187

2017/C 417/31

Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) for regnskabsåret 2016 med agenturets svar

194

2017/C 417/32

Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2016 med agenturets svar

201

2017/C 417/33

Beretning om årsregnskabet for Euratoms Forsyningsagentur for regnskabsåret 2016 med agenturets svar

207

2017/C 417/34

Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2016 med instituttets svar

212

2017/C 417/35

Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Enhed for Retligt Samarbejde for regnskabsåret 2016 med Eurojusts svar

218

2017/C 417/36

Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Politienhed for regnskabsåret 2016 med enhedens svar

223

2017/C 417/37

Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2016 med agenturets svar

228

2017/C 417/38

Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning for regnskabsåret 2016 med agenturets svar

233

2017/C 417/39

Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske GNSS-Agentur for regnskabsåret 2016 med agenturets svar

241

2017/C 417/40

Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk for regnskabsåret 2016 med organets svar

247

2017/C 417/41

Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret 2016 med organets svar

252

2017/C 417/42

Beretning om årsregnskabet for Den Fælles Afviklingsinstans for regnskabsåret 2016 med Afviklingsinstansens svar

256


DA

 


IV Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Revisionsretten

6.12.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 417/1


Sammendrag af resultaterne af Revisionsrettens årlige revision af EU’s agenturer og andre organer for regnskabsåret 2016

(2017/C 417/01)

INDHOLD

AKRONYMER FOR EU'S AGENTURER OG ANDRE ORGANER 3
RESUMÉ 5
HVEM VI ER 5
HVAD VI REVIDEREDE 5
Forskellige typer af agenturer placeret rundt omkring i EU's medlemsstater 5
Agenturernes budgetter og midler — øges på prioriterede områder og i lyset af den større selvfinansiering 7
Antallet af ansatte stiger på prioriterede områder 9
Revisionsordninger 9
HVAD VI KONSTATEREDE 10
Blank erklæring om regnskabets rigtighed for samtlige agenturer 10
Blank erklæring om lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for regnskabet, for alle agenturer undtagen EASO 10
Forhold af særlig betydning fremhævet af Revisionsretten 10
Andre revisionsresultater på forskellige områder 11
Menneskelige ressourcer — der er i visse tilfælde anledning til bekymring 11
Offentlige indkøb er forsat et fejlbehæftet område 11
Agenturerne har ikke samme IT-landskab, selv om deres aktiviteter stort set er de samme 12
IT-konsulentbistanden og projektforvaltningen i EMA bør forbedres 13
Budgetforvaltningen er med visse undtagelser ved at blive bedre 14
De eksterne evalueringer er generelt positive 14
Det rapporteres, at IAS's revisionsresultater giver et mere fuldstændigt overblik 14
I de fleste tilfælde er opfølgningen på tidligere års bemærkninger undervejs 14

BILAG I —

Agenturernes budget og personale 16

BILAG II —

Bemærkninger, der ikke drager Revisionsrettens erklæringer i tvivl 19

BILAG III —

Opfølgning på udestående bemærkninger, der ikke drager Revisionsrettens erklæringer i tvivl 22

AKRONYMER FOR EU'S AGENTURER OG ANDRE ORGANER

Akronym

Fuldt navn

Placering

ACER

Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder

Ljubljana, Slovenien

BEREC

Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation

Riga, Letland

CdT

Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer

Luxembourg, Luxembourg

Cedefop

Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse

Thessaloniki, Grækenland

Cepol

Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse

Budapest, Ungarn

CHAFEA

Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed, Landbrug og Fødevarer

Luxembourg, Luxembourg

CPVO

EF-Sortsmyndigheden

Angers, Frankrig

EACEA

Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur

Bruxelles, Belgien

EASA

Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur

Køln, Tyskland

EASME

Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder

Bruxelles, Belgien

EASO

Det Europæiske Asylstøttekontor

Valletta, Malta

EBA

Den Europæiske Banktilsynsmyndighed

London, Det Forenede Kongerige

ECDC

Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme

Stockholm, Sverige

ECHA

Det Europæiske Kemikalieagentur

Helsingfors, Finland

EEA

Det Europæiske Miljøagentur

København, Danmark

EFCA

EU-Fiskerikontrolagenturet

Vigo, Spanien

EFSA

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet

Parma, Italien

EIGE

Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder

Vilnius, Litauen

EIOPA

Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger

Frankfurt, Tyskland

EIT

Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi

Budapest, Ungarn

EMA

Det Europæiske Lægemiddelagentur

London, Det Forenede Kongerige

EMCDDA

Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug

Lissabon, Portugal

EMSA

Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur

Lissabon, Portugal

ENISA

Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed

Heraklion, Grækenland

ERA

Den Europæiske Unions Jernbaneagentur

Valenciennes, Frankrig

ERCEA

Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd

Bruxelles, Belgien

ESMA

Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed

Paris, Frankrig

ETF

Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut

Torino, Italien

EUIPO

Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret

Alicante, Spanien

eu-LISA

Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed

Tallinn, Estland

EU-OSHA

Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur

Bilbao, Spanien

Euratom

Euratoms Forsyningsagentur

Luxembourg, Luxembourg

Eurofound

Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

Dublin, Irland

Eurojust

Den Europæiske Unions Enhed for Retligt Samarbejde

Haag, Nederlandene

Europol

Den Europæiske Politienhed

Haag, Nederlandene

FRA

Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder

Wien, Østrig

Frontex

Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning

Warszawa, Polen

GSA

Det Europæiske GNSS-Agentur

Prag, Den Tjekkiske Republik

INEA

Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk

Bruxelles, Belgien

REA

Forvaltningsorganet for Forskning

Bruxelles, Belgien

SRB

Den Fælles Afviklingsinstans

Bruxelles, Belgien

RESUMÉ

Den Europæiske Revisionsret (Revisionsretten) har revideret årsregnskabet og de underliggende transaktioner for 41 EU-organer, kontorer og agenturer (agenturerne) for regnskabsåret 2016. Revisionsretten har afgivet en erklæring uden forbehold (en blank erklæring) om regnskaberne for samtlige agenturer på nær ét (EASO).

Agenturernes regnskaber gav et retvisende billede af deres finansielle og økonomiske stilling, og de transaktioner, der ligger til grund for regnskaberne, var i de fleste tilfælde lovlige og formelt rigtige, men der er stadig plads til forbedringer, som det fremgår af visse punkter med supplerende oplysninger og punkter om andre forhold og af de bemærkninger om revisionsresultaterne, der ikke drager revisionserklæringerne i tvivl.

Dette dokument giver et sammendrag af resultaterne af disse revisioner. Det har til formål at gøre det nemmere at analysere og sammenligne Revisionsrettens særlige årsberetninger om disse agenturer. Revisionsrettens erklæringer og bemærkninger samt agenturernes svar findes i de respektive særlige årsberetninger. Dette sammendrag er ikke en revisionsberetning og heller ikke en revisionserklæring.

HVEM VI ER

Revisionsretten er den EU-institution, der reviderer EU's finanser. Det er Revisionsrettens opgave at bidrage til at forbedre EU's økonomiske forvaltning, fremme ansvarlighed og gennemsigtighed og agere som den uafhængige beskytter af unionsborgernes finansielle interesser. Som EU's uafhængige eksterne revisor skal Revisionsretten kontrollere, at der aflægges korrekt regnskab for EU's midler, at de inkasseres og anvendes i overensstemmelse med de relevante regler og forordninger, og at de har givet valuta for pengene. Inden for dette mandat reviderer Revisionsretten hvert år regnskaberne for alle EU's institutioner og agenturer og gennemgår de transaktioner, der ligger til grund for disse regnskaber.

HVAD VI REVIDEREDE

Forskellige typer af agenturer placeret rundt omkring i EU's medlemsstater

Agenturerne er særskilte juridiske enheder, der er oprettet ved en afledt retsakt med henblik på at udføre tekniske, videnskabelige eller forvaltningsmæssige opgaver, som hjælper EU-institutionerne med at udarbejde og gennemføre politikker. De er meget synlige i medlemsstaterne og har stor indflydelse på politikudformning og beslutningstagning samt på gennemførelsen af programmer på områder, der har afgørende betydning for EU-borgernes hverdag, f.eks. sundhed, sikkerhed, frihed og retfærdighed. Afhængigt af deres struktur og opgaver kan der skelnes mellem decentrale agenturer, andre organer og Kommissionens forvaltningsorganer. Når vi henviser til specifikke agenturer i dette sammendrag, bruger vi forkortelserne fra listen over akronymer i begyndelsen af beretningen.

De 32 decentrale agenturer spiller en vigtig rolle i forbindelse med udarbejdelsen og gennemførelsen af EU's politikker, særlig når der er tale om opgaver af teknisk, videnskabelig, operationel og/eller reguleringsmæssig art. De skal give Kommissionen mulighed for at koncentrere sig om politikudformning og skal styrke samarbejdet mellem EU og de nationale regeringer ved at samle teknisk og faglig ekspertise fra begge sider. De decentrale organer er oprettet for en ubestemt periode og er placeret rundt omkring i EU (jf. figur 1).

De tre andre organer er EIT, Euratom og SRB. EIT i Budapest er et uafhængigt, decentralt EU-organ, der samler videnskabelige og erhvervsmæssige ressourcer samt uddannelsesressourcer med det formål at styrke Unionens innovationskapacitet. Euratom i Luxembourg blev oprettet for at bidrage til at opfylde målene i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab. SRB i Bruxelles er den fælles afviklingsmekanismes centrale myndighed i den europæiske bankunion. Dens opgave er at sikre, at nødlidende banker afvikles velordnet og med mindst mulig indvirkning på realøkonomien og de offentlige finanser i og uden for EU's medlemsstater.

Kommissionens seks forvaltningsorganer er ansvarlige for opgaver i relation til forvaltningen af et eller flere EU-programmer og er oprettet for en tidsbestemt periode. De er placeret i Bruxelles (EACEA, EASME, ERCEA, INEA og REA) og Luxembourg (CHAFEA).

Figur 1

Agenturernes placering i medlemsstaterne

Image

Agenturernes budgetter og finansiering — øges på prioriterede områder og i lyset af den større selvfinansiering

En del agenturer er helt eller delvist selvfinansierende, men hovedparten af dem finansieres næsten fuldstændig med midler fra EU's almindelige budget (jf. oversigten i tabel 1). ERA skal være delvist selvfinansierende senest i juni 2019.

Tabel 1

Agenturernes type og finansiering

 

Finansiering

Hovedsagelig EU's almindelige budget

Stort set selvfinansierende

EU's budget, med bidrag fra medlemsstaterne og/eller gebyrer

(delvist selvfinansierende)

Decentrale agenturer

24

2

CPVO, EUIPO

6

EASA, EBA, ECHA, EIOPA, EMA, ESMA

Andre organer

2

EIT, Euratom

1

SRB

Kommissionens forvaltningsorganer

6

EACEA, REA, ERCEA, EASME, INEA og CHAFEA

Det samlede 2016-budget for alle agenturerne (undtagen SRB, som har et særligt mandat og en særlig mekanisme) beløb sig til ca. 3,4 milliarder euro (2015: 2,8 milliarder euro), hvilket svarer til ca. 2,4 % af EU's almindelige budget i 2016 (2015: 2,0 %). Stigningen vedrører hovedsagelig de agenturer, der arbejder med emner med relation til industri, forskning og energi (ekstra 358 millioner euro) og borgernes rettigheder og retlige og indre anliggender (ekstra 174 millioner euro). 2,3 milliarder euro af budgettets 3,4 milliarder euro blev finansieret af EU's almindelige budget, mens ca. 1 milliard euro blev finansieret med gebyrer og også med direkte bidrag fra medlemsstater, EFTA-lande mv.

SRB, der blev oprettet ved SRM-forordningen, som støtter den fælles afviklingsmekanisme, opkrævede endvidere ca. 11,8 milliarder euro i bidrag fra kreditinstitutter til at sikre, at Den Fælles Afviklingsfond er fuldt etableret senest i 2023.

Det samlede 2016-budget for alle agenturerne inklusive SRB beløb sig derfor til ca. 15,2 milliarder euro. Nærmere oplysninger om budgetterne for de enkelte agenturer findes i bilag I.

Figur 2

Agenturernes finansieringskilder i 2016

Image

Figur 3

Agenturernes budgetter i millioner euro

Image

Antallet af ansatte er steget på prioriterede områder

Ved udgangen af 2016 havde agenturerne 10 364 ansatte (2015: 9 848) (1), (2). Den største stigning i antallet af ansatte skete som i det foregående år i de agenturer, som beskæftiger sig med emner i relation til industri, forskning og energi (110), borgernes rettigheder og retlige og indre anliggender (177) samt økonomiske og monetære anliggender (85). Nærmere oplysninger om antallet af ansatte i de enkelte agenturer findes i bilag I.

Revisionsordninger

Ifølge artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde (3) skal Revisionsretten revidere regnskaberne for ethvert af Unionen oprettet agentur, for så vidt oprettelsesakten ikke udelukker det. Vi reviderede derfor 41 agenturer og afgav erklæringer om pålideligheden af deres årsregnskab og om de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed i det regnskabsår, der sluttede den 31. december 2016.

Den nugældende lovramme definerer ordningerne for revision af agenturernes regnskaber, jf. tabel 2.

Tabel 2

Ordningerne for revision af agenturernes regnskaber

Agenturer

Revideres af

Revisionsretten

Revisionsfirma & Revisionsretten

Decentrale agenturer

2

30

Andre organer

1 (4)

2

Forvaltningsorganer

6

 

32 agenturers årsregnskaber blev kontrolleret af uafhængige eksterne revisorer (revisionsfirmaer) i overensstemmelse med artikel 208, stk. 4, i EU's finansforordning (5) og artikel 107, stk. 1, i rammefinansforordningen for agenturerne (6). Vi gennemgik revisionsfirmaernes arbejde i overensstemmelse med de internationale revisionsstandarder. Denne gennemgang gav tilstrækkelig sikkerhed til, at vi kunne bruge revisionsfirmaernes arbejde som grundlag for vores egne revisionserklæringer om regnskabernes rigtighed. Hvad angår de ni resterende agenturer gjaldt vores revision kun regnskabernes rigtighed. Som i de foregående år var Revisionsretten stadig eneansvarlig for revisionen med hensyn til lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der lå til grund for samtlige agenturers regnskaber.

Ud over de agenturer, der revideres af Revisionsretten, er der tre forsvarsrelaterede agenturer (Det Europæiske Forsvarsagentur, Den Europæiske Unions Institut for Sikkerhedsstudier og EU-Satellitcentret), som henhører under Rådet og finansieres med bidrag fra medlemsstaterne. De revideres ikke af Revisionsretten, men af andre uafhængige eksterne revisorer. I vores horisontale analyse (7) af EU's ordninger for ansvarlighed og offentlig revision fra 2014 konstaterede vi, at der ikke var nogen tvingende begrundelse for disse agenturers anderledes revisionsmandat.

HVAD VI KONSTATEREDE

Blank erklæring om regnskabernes rigtighed for alle agenturer

De endelige regnskaber for alle 41 agenturer giver i alt væsentligt et retvisende billede af deres finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultaterne af deres transaktioner og pengestrømme i det afsluttede regnskabsår, i overensstemmelse med de gældende finansielle bestemmelser og de regnskabsregler, Kommissionens regnskabsfører har fastlagt.

Blank erklæring om lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for regnskabet, for alle agenturer undtagen EASO

For 40 agenturers vedkommende konkluderede vi, at de transaktioner, der ligger til grund for årsregnskabet for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2016, i alt væsentligt er lovlige og formelt rigtige.

Vi afgav en erklæring med forbehold om lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for EASO's regnskab. Forbeholdet vedrører to udbud, hvor principperne for offentlige indkøbsaftaler ikke var overholdt i tilstrækkeligt omfang.

Forhold af særlig betydning fremhævet af Revisionsretten

For to af de agenturer, der er placeret i London, EBA og EMA, indsatte vi et punkt med supplerende oplysninger  (8) vedrørende Det Forenede Kongeriges beslutning om at forlade Den Europæiske Union. EBA's og EMA's årsregnskab og de tilhørende noter var blevet udarbejdet på grundlag af de begrænsede oplysninger, der forelå, da regnskabet blev underskrevet, og gav endnu ikke et pålideligt skøn over de fremtidige omkostninger, der vil være forbundet med at standse aktiviteterne i Det Forenede Kongerige og flytte til andre lokaliteter. Vi henviste også til risikoen for, at indtægterne falder som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af EU, og for, at flytningen af disse agenturer vil medføre et ekspertisetab, der kan udgøre en risiko for driftskontinuiteten.

Vi indsatte syv punkter om andre forhold  (9) vedrørende den mulige indvirkning af det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union på flere af de i London placerede agenturers indtægter og aktiviteter. CPVO, EASA, ECHA, EIOPA, ESMA og EUIPO vil måske opleve et fald i indtægterne som direkte resultat af de færre gebyrgenererende aktiviteter i Det Forenede Kongerige. GSA driver tekniske enheder, der er placeret i Det Forenede Kongerige, og hvis status endnu ikke er fastlagt.

Hvad angår SRB indsatte vi et punkt med supplerende oplysninger vedrørende den kontrolramme, der er indført med henblik på beregningen af kreditinstitutternes bidrag til Den Fælles Afviklingsfond. Vi gjorde opmærksom på, at bidragene til Afviklingsfonden beregnes på grundlag af kreditinstitutternes oplysninger til Afviklingsinstansen via de nationale afviklingsmyndigheder. SRM-forordningen fastlægger imidlertid ikke en samlet og konsekvent kontrolramme, der kan sikre, at oplysningerne er pålidelige. Vi bemærkede endvidere, at den metode til beregning af bidrag, som er fastsat i lovrammen, er meget kompleks, hvilket indebærer en risiko med hensyn til nøjagtighed. Endvidere kan Afviklingsinstansen ikke frigive detaljer om de risikovurderede bidragsberegninger for hvert enkelt kreditinstitut, eftersom disse er indbyrdes forbundne og omfatter fortrolige oplysninger om andre kreditinstitutter. Dette påvirker beregningernes gennemsigtighed.

Vi indsatte også punkter om andre forhold vedrørende svagheder i de udbud, som de juridiske enheder i EIT's videncentre for innovation havde gennemført, og vedrørende det forhold, at EIT havde for lidt personale til at håndtere den øgede arbejdsbyrde.

Hvad angår CdT indsatte vi et punkt om andre forhold for at gøre opmærksom på, at flere agenturer i stigende grad oversætter internt eller benytter sig af andre, alternative løsninger. Det betyder, at CdT's kapacitet ikke udnyttes maksimalt, og at der på europæisk plan er overlapning i forbindelse med udvikling af oversættelsessystemer og driftsomkostninger. Den stigende brug af alternative oversættelsesløsninger i de andre agenturer udgør en risiko for CdT's forretningsmodel.

Andre revisionsresultater på forskellige områder

Vi rapporterede også i alt 115 revisionsresultater »bemærkninger« (2015: 90), der berører 34 agenturer (2015: 37) for at gøre opmærksom på forhold af betydning og for at pege på, hvor der er plads til forbedringer. I bilag II gives en oversigt over de bemærkninger, der er fremsat vedrørende de enkelte agenturer.

Menneskelige ressourcer — der er i visse tilfælde anledning til bekymring

Et tilstrækkeligt personale er afgørende for stabiliteten og effektiviteten af agenturernes virksomhed og for deres kapacitet til at gennemføre deres arbejdsprogrammer. Vi konstaterede, at syv agenturer var berørt af problemer vedrørende personaleforvaltning og andre personalespørgsmål, herunder stor personaleudskiftning, svagheder i ansættelsesprocedurerne og ledige stillinger, som i en lang periode var besat med midlertidigt ansatte.

Tre agenturer (Frontex, Cepol og BEREC) havde problemer med at finde egnede ansøgere med den ønskede profil, hvilket muligvis hænger sammen med den lønjusteringskoefficient, der anvendes i værtslandet (henholdsvis 66,7 %, 69 % og 76,5 %). Når der blev fundet egnede ansøgere, var antallet af personer, der kunne ansættes fra værtslandet, uforholdsmæssigt større end fra andre medlemsstater. For at tiltrække ansøgere ansatte Frontex 14 medarbejdere i en højere lønklasse, end det var tilladt ifølge personalevedtægten. For de to andre agenturers vedkommende noterede vi stor personaleudskiftning, som vil kunne få konsekvenser for forretningskontinuiteten og agenturernes evne til at gennemføre aktiviteterne i deres arbejdsprogrammer. Cepols rekrutteringsproblemer skyldes muligvis også, at agenturet er i konkurrence med et andet EU-organ placeret i Budapest (EIT).

Tre agenturer (EMA, EIT og ECDC) stod over for organisatoriske udfordringer. EMA har siden 2014 undergået to større omorganiseringer, herunder en intern omfordeling af stillinger på top- og mellemlederniveau. Omrokeringen af nøgleansatte på IT- og administrationsområdet var ikke vellykket og medførte væsentlig risiko for manglende stabilitet i agenturet og dets virksomhed. Fra oprettelsen i 2008 til juli 2014 skiftede EIT direktør fire gange. Siden august 2014 er stillingen som direktør og siden februar 2013 også en anden lederstilling blevet besat ad interim, hvilket er i strid med personalevedtægten, som fastsætter, at en ad interim-ansættelse højst kan vare ét år. Det skaber usikkerhed hos interessenterne og risikerer at skade den strategiske kontinuitet. Den midlertidige direktør for ECDC blev udpeget i maj 2015 og fungerede stadig den 31. december 2016. Den maksimale periode på ét år var dermed overskredet. Denne ad interim-ansættelse har også givet anledning til 15 yderligere midlertidige ordninger for andre ansatte.

Offentlige indkøb er forsat et fejlbehæftet område

Formålet med indgåelse af offentlige indkøbsaftaler er at sikre konkurrence mellem økonomiske aktører for at gøre det økonomisk mest fordelagtige køb på en gennemsigtig, objektiv og konsistent måde og på grundlag af den gældende lovramme. I de særlige årsberetninger for EASO, EMCDDA, eu-LISA, EMA og BEREC anførte vi, at agenturerne ikke fuldt ud overholder principperne for offentlige indkøb og reglerne i finansforordningen. Bemærkningerne går primært på uoverensstemmelser i udbudsdokumenter, manglende overholdelse af kriterierne for udvælgelse af økonomiske aktører samt det forhold, at der mangler formelle procedurer og en klar delegeret beføjelse til at tildele og underskrive kontrakter.

Revisionsretten påskønnede, at agenturerne i stigende grad bruger interinstitutionelle rammekontrakter i forbindelse med indkøb af varer og tjenesteydelser, hvilket sikrer administrativ effektivitet og giver stordriftsfordele. En interinstitutionel rammekontrakt om software, IT-licenser og -tjenester, som i 2014 var indgået mellem en kontrahent og Kommissionen på vegne af flere institutioner og agenturer, blev imidlertid ikke gennemført optimalt i mindst tre agenturer (EMA, EEA og EASO). Kontrahenten fungerer som mellemled mellem institutionerne og agenturerne og de potentielle leverandører, der kan dække deres behov. For denne formidlingsservice har rammekontrahenten ret til at opkræve et gebyr på fra to til ni procent af leverandørernes priser. I de reviderede betalinger under denne rammekontrakt bemærkede vi, at priserne og de gebyrer, der blev opkrævet, ikke automatisk blev kontrolleret og sammenholdt med leverandørernes prisstillelser og fakturaer, samt at anvendelsen af rammekontrakten ikke altid var en garanti for tilstrækkelig konkurrence og derfor ikke sikrede, at det var den økonomisk mest fordelagtige løsning, der blev valgt.

Der blev også meldt om svagheder i relation til intern kontrol i forbindelse med indkøbsprocedurer. I fire agenturer (EASO, EIT, EMSA og EIGE) konstaterede vi i fem tilfælde, at svage kontroller havde ført til ineffektivitet, for eksempel fordi indkøbsbehovene var blevet undervurderet på det tidpunkt, hvor procedurerne blev gennemført.

Selv om performanceaspekter ikke er fokus for vores årlige revision af agenturerne, forventes vores revisorer at være opmærksomme på risikoen for svag performance og på risici i relation til økonomisk forvaltning. I seks agenturer (eu-LISA, FRONTEX, EU-OSHA, EEA, BEREC og EUIPO) bemærkede vi i syv tilfælde, at der blev anvendt indkøbsordninger, som ikke var optimale, og som udgør en risiko for, at der ikke opnås mest mulig valuta for pengene, samt svagheder i overvågningen af kontrakternes gennemførelse.

Agenturerne har ikke samme IT-landskab, selv om deres aktiviteter stort set er de samme

Agenturerne udfører en bred vifte af operationelle aktiviteter, som kræver passende og undertiden skræddersyede IT-løsninger. De centrale operationelle og administrative aktiviteter gennemføres imidlertid inden for samme lovramme, hvilket tyder på, at de har samme processer, der kan støttes af de samme IT-løsninger. Med hensyn til at anvende samme budgetforvaltnings- og regnskabssystemer har agenturerne gjort meget store fremskridt, men på andre centrale områder såsom personaleforvaltning og indkøbs- og kontraktforvaltning anvendes der stadig mange forskellige IT-løsninger. Også på disse områder bør agenturerne overveje en større harmonisering af IT-løsningerne, da dette ikke kun vil kunne sikre bedre omkostningseffektivitet, men også mindske risiciene i relation til intern kontrol og styrke IT-styringen.

Der vil potentielt kunne opnås andre fordele, for eksempel en mere harmoniseret rapportering fra ledelsen og andre implicerede samt indførelse af flere automatiserede revisionshandlinger med henblik på større revisionseffektivitet. EU-agenturernes netværk har forpligtet sig til yderligere at fremme samarbejdet mellem agenturerne og med Kommissionen om disse spørgsmål og for så vidt angår ekstern revision også med Revisionsretten.

Figur 4

Mange forskellige IT-løsninger i agenturerne

Personaleforvaltningssystemer

Image

Indkøbs-/kontraktforvaltningssystemer

Image

IT-konsulentbistanden og projektforvaltningen i EMA bør forbedres

Ud over standardarbejdet i forbindelse med den årlige revision, der dækker alle agenturerne, gennemgik vi ansættelsen af IT-konsulenter i EMA til to store IT-projekter (Pharmacovigilance og Clinical Trials), hvorigennem agenturet søger at opfylde en lovgivningsmæssig forpligtelse til at oprette komplekse paneuropæiske netværkssystemer, der kræver omfattende IT-udvikling. EMA's stillingsfortegnelse blev ikke udvidet for at gøre det nemmere at opbygge intern ekspertise i forretnings- og IT-udvikling, og agenturet bestilte derfor konsulentfirmaer til at arbejde inden for disse områder, hvilket gjorde det kritisk afhængigt af ekstern ekspertise.

Vi konstaterede også, at der ikke var indført en metodologi, der egnede sig til sådanne store og komplekse projekter, før projekterne gik i gang, og dette kan have forringet ledelsens kapacitet til at overvåge og kontrollere projektgennemførelsen og sikre sammenhæng mellem projekterne. EMA har fortsat arbejdet på at udvikle en passende metodologi, og den seneste finjustering blev indført i september 2016.

Den type konsulentkontrakter, der anvendes (tidsforbrug og midler), begrænsede også EMA's kapacitet til at kontrollere konsulenternes aktiviteter og overvåge de leverede resultaters kvalitet, og det samme gjorde det forhold, at en del af konsulentprocessen gennemføres eksternt og i en anden medlemsstat. Agenturet har oplevet forsinkelser og stigende omkostninger i forbindelse med projekternes gennemførelse. De hyppige ændringer af projektomfang, budgetter og tidsfrister skyldtes hovedsagelig, at systemkravene blev justeret, så de tog hensyn til ændringer i medlemsstaternes behov. Der er endnu ingen sikkerhed med hensyn til IT-systemernes endelige omkostninger og datoerne for deres ibrugtagning.

Hvad angår resultaterne af denne pilotundersøgelse af konsulenttjenesterne i EMA vil Revisionsretten fremover, når det er relevant, udnytte den avancerede metodologi, viden og ekspertise, den har opnået under denne revision.

Budgetforvaltningen er med visse undtagelser ved at blive bedre

Antallet af bemærkninger på dette område faldt betydeligt i 2016, men den hyppigst fremsatte bemærkning i de særlige årsberetninger vedrører fortsat de mange fremførsler af forpligtede budgetbevillinger og er stadig aktuel for 23 agenturer. Disse fremførsler skyldes imidlertid normalt aktionernes flerårige karakter. Vi opfordrede flere agenturer til at overveje at indføre opdelte budgetbevillinger. Det er det redskab, der ifølge finansforordningen kan anvendes i sådanne situationer.

Der blev i fire tilfælde (Frontex, CPVO, CHAFEA og EASME) rapporteret om bortfald af budgetbevillinger fremført fra tidligere år, hvilket tyder på, at budgetbehovene var sat for højt, og dermed på svagheder i planlægningen.

Som reaktion på den migrationskrise, Unionen står over for, fik Frontex og EASO betydeligt flere opgaver. Som følge heraf var de endelige 2016-budgetter for EASO og Frontex henholdsvis tre gange så stort og 75 % højere end i det foregående år. Begge agenturer stod over for betydelige administrative og operationelle udfordringer, og der var store forventninger til, at de straks ville kunne levere resultater, selv om de ikke havde meget tid til at tilpasse deres systemer og procedurer og ansætte det nødvendige personale. De havde derfor problemer med at udnytte de ekstra midler i budgetåret, hvilket førte til betydelige bortfald af midler (Frontex) eller store fremførsler (EASO). Dette var i mange tilfælde en af årsagerne til, at budget- og indkøbsreglerne ikke var overholdt, og til, at det var vanskeligt at gennemføre tilskudsaftalerne med Kommissionen eller modtagerne optimalt.

De eksterne evalueringer er generelt positive

For første gang henviste vi i seks tilfælde eksplicit til resultaterne af eksterne evalueringer af agenturernes aktiviteter og samlede performance. Evalueringsresultaterne var generelt positive, og agenturerne udarbejdede handlingsplaner for at følge op på de spørgsmål, der blev rejst i evalueringsrapporterne. I de fleste agenturers oprettelsesforordning er det fastsat, at der periodisk (normalt hvert fjerde eller sjette år) skal udføres en ekstern evaluering. Men for seks agenturers vedkommende (Frontex, CPVO, CHAFEA og EASME) konstaterede vi, at oprettelsesforordningen ikke havde en sådan bestemmelse. Det er et spørgsmål, der bør tages op. Vi rapporterede også, at der ifølge EMA's oprettelsesforordning skal udføres en ekstern evaluering hvert tiende år, og det er for lang tid til, at interessenterne kan få effektiv feedback om agenturets performance.

Det rapporteres, at IAS's revisionsresultater giver et mere fuldstændigt overblik

Med hensyn til 2016 henviste vi for første gang til Kommissionens interne revisionstjenestes (IAS's) revisionskonklusioner for at give et mere fuldstændigt overblik over revisionsresultaterne. Der blev i alt henvist til 14 af IAS's revisionsrapporter. I alle tilfælde var agenturerne og IAS blevet enige om en plan for korrigerende foranstaltninger.

Opfølgningen på tidligere års bemærkninger er i de fleste tilfælde undervejs

Hvor det var relevant, fremlagde vi en statusrapport om de opfølgningsforanstaltninger, agenturerne har truffet som reaktion på bemærkningerne fra tidligere år. Som det fremgår af bilag III, var de korrigerende foranstaltninger i relation til de 140 bemærkninger, der var udestående ved udgangen af 2015 (2014: 134), i de fleste tilfælde afsluttede eller i gang.

Figur 5

Opfølgning på tidligere års bemærkninger

Image


(1)  Personalet omfatter tjenestemænd, midlertidigt ansatte og kontraktansatte samt udstationerede nationale eksperter.

(2)  Tallene fra 2015 blev opdateret på grundlag af agenturernes data.

(3)  EUT C 326 af 26.10.2012, s. 47.

(4)  På grund af Euratoms Forsyningsagenturs begrænsede ressourcer og aktiviteter revideres dette agentur udelukkende af Revisionsretten.

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1).

(6)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 (EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42).

(7)  Revisionsrettens horisontale analyse — Mangler, overlapninger og udfordringer: en horisontal analyse af EU's ordninger for ansvarlighed og offentlig revision.

(8)  I punkterne med supplerende oplysninger gøres der opmærksom på vigtige forhold, som er afgørende for læsernes forståelse af regnskabet.

(9)  Punkterne om andre forhold anvendes til at meddele andre vigtige forhold end dem, der præsenteres eller oplyses i årsregnskabet.


BILAG I

Agenturernes budget og personale (1)

 

 

Budget (2)

Personale (3)

 

Europa-Parlamentets stående udvalg

Overordnet generaldirektorat

Politikområde

2015

2016

2015

2016

(millioner euro)

(millioner euro)

Decentrale agenturer

eu-LISA

Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

HOME

Indre Anliggender

71,7

82,3

134

144

EASO

HOME

Indre Anliggender

15,9

53,0

93

125

Frontex

HOME

Indre Anliggender

143,3

251,0

309

365

EMCDDA

HOME

Indre Anliggender

18,5

15,4

100

101

Europol

HOME

Indre Anliggender

95,0

104,0

666

737

FRA

JUST

Retlige Anliggender

21,6

21,6

107

105

Cepol

HOME

Indre Anliggender

8,8

10,3

41

51

Eurojust

JUST

Retlige Anliggender

33,8

43,5

246

245

EBA

Økonomiske og Monetære Anliggender

FISMA

Finansielle Tjenesteydelser og Kapitalmarkeder

33,4

36,5

156

161

EIOPA

FISMA

Finansielle Tjenesteydelser og Kapitalmarkeder

20,2

21,8

133

139

ESMA

FISMA

Finansielle Tjenesteydelser og Kapitalmarkeder

36,8

39,4

202

204

SRB (4)

FISMA

Finansielle Tjenesteydelser og Kapitalmarkeder

22,0

11 865

108

180

EU-OSHA

Beskæftigelse, Sociale Anliggender og Arbejdsmarkedsforhold

EMPL

Beskæftigelse, Sociale Anliggender og Arbejdsmarkedsforhold

16,9

16,7

65

65

Cedefop

EAC

Uddannelse og Kultur

18,4

18,0

123

122

Eurofound

EMPL

Beskæftigelse, Sociale Anliggender og Arbejdsmarkedsforhold

21,2

20,8

111

104

ETF

EAC

Uddannelse og Kultur

21,0

21,0

129

130

CdT

DGT

Sprogtjenester

49,6

50,5

218

225

ECDC

Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

SANTE

Sundhed og Forbrugerbeskyttelse

58,5

58,2

260

260

ECHA

GROW

Erhvervspolitik

114,8

110,1

572

578

EEA

ENV

Miljø

49,2

50,5

219

208

EFSA

SANTE

Sundhed og Forbrugerbeskyttelse

78,8

79,5

434

443

EMA

SANTE

Sundhed og Forbrugerbeskyttelse

304,0

305,0

775

768

EFCA

Fiskeri

MARE

Maritime Anliggender og Fiskeri

9,2

10,0

64

64

CPVO

Industri, Forskning og Energi

SANTE

Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

14,7

16,1

46

44

Euratom (4)

ENER & RTD

Energi og Innovation

0,1

0,1

17

17

ACER

ENER

Energi

11,3

15,9

80

103

GSA

GROW

Erhvervspolitik

363,8

626,4

139

160

EIT

EAC

Innovation og Teknologi

232,0

283,0

50

59

ENISA

CNECT

Digitalt Indre Marked

10,0

11,0

69

69

EUIPO

GROW

Det Indre Marked

384,2

421,3

848

910

BEREC

CNECT

Digitalt Indre Marked

4,0

4,2

26

27

EASA

Transport og Turisme

MOVE

Mobilitet og Transport

185,4

193,4

779

774

EMSA

MOVE

Mobilitet og Transport

64,8

71,1

246

246

ERA

MOVE

Mobilitet og Transport

26,3

27,5

157

155

EIGE

Kvinders Rettigheder og Ligestilling

JUST

Retlige Anliggender

7,9

7,8

42

45

Forvaltningsorganer

EACEA

 

EAC & CNECT & HOME & ECHO

Uddannelse og Kultur

46,9

49,1

441

442

REA

 

RTD & EAC & GROW & HOME & CNECT & AGRI

Forskning og Innovation

54,6

62,9

618

628

ERCEA

 

RTD

Forskning og Innovation

39,6

42,6

417

461

EASME

 

ENTR & RTD & ENR & ENV & CLIMA & CNECT & MARE

Energi, Iværksætterånd og Innovation

36,4

35,8

373

417

INEA

 

MOVE & ENER & CNECT & RTD

Mobilitet og Transport

18,4

21,7

186

225

CHAFEA

 

SANTE & JUST & AGRI

Forbrugerbeskyttelse

7,4

8,7

49

58

I alt

 

 

 

2 770,40

15 182,70

9 848

10 364

Uden SRB's budget vedrørende Afviklingsfonden

 

 

 

2 770,04

3 382,70

9 848

10 364


(1)  Kilde: Data fra agenturerne.

(2)  Budgettallene er baseret på betalingsbevillingerne.

(3)  Tjenestemænd, midlertidigt ansatte, kontraktansatte og udstationerede nationale eksperter.

(4)  SRB og Euratom er ikke konsolideret i EU's årsregnskab.


BILAG II

Bemærkninger, der ikke drager Rettens erklæringer i tvivl

 

 

Antal bemærkninger i alt

Regnskabernes rigtighed

Transaktionernes lovlighed/formelle rigtighed

Intern kontrol

Budgetforvaltning

Forsvarlig økonomisk forvaltning/performance

Andre bemærkninger

 

 

Indkøbsprocedurer

Rekruttering, forfremmelser og lønninger

Andet

Indkøbsprocedurer

Overvågning af kontrakternes finansielle gennemførelse

Andet

IAS's konklusioner

Store fremførsler

Stort bortfald af fremførsler fra 2015

Andet

Indkøbsprocedurer

Personaleforvaltning

Den eksterne evaluerings bemærkninger

Andet

Intet egentligt krav om ekstern evaluering

Personaleanliggender

Andet

 

Decentrale agenturer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Cepol

2

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

2

EASO

11

 

1

 

 

1

1

3

1

1

 

 

 

 

1

2

 

 

 

3

EMCDDA

2

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

eu-LISA

7

 

1

 

 

 

 

 

1

1

 

 

2

 

1

1

 

 

 

5

Eurojust

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Europol

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

FRA

2

 

 

 

 

 

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Frontex

9

 

 

1

1

 

 

 

 

1

1

 

1

 

 

1

 

2

1

9

EBA

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

EIOPA

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

ESMA

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

SRB

6

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

3

 

 

 

 

 

1

 

13

CdT

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

14

Cedefop

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

ETF

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

16

EU-OSHA

3

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

1

 

 

17

Eurofound

4

 

 

1

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

18

ECDC

3

 

 

1

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

ECHA

3

 

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

20

EEA

3

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

21

EFSA

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

EMA

8

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1

 

3

1

 

 

23

EFCA

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

ACER

2

 

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

BEREC

5

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

1

 

26

CPVO

3

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

1

 

 

27

EIT

7

 

 

 

 

1

 

 

1

1

 

 

 

 

 

2

 

1

1

28

ENISA

3

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

1

 

 

 

 

29

EUIPO

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

1

30

Euratom

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

GSA

3

 

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

32

EASA

2

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

33

EMSA

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

ERA

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

EIGE

4

 

 

 

 

2

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Forvaltningsorganer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

CHAFEA

2

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

37

EACEA

2

 

 

 

 

 

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

EASME

2

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

39

ERCEA

3

 

 

 

 

 

 

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

INEA

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41

REA

3

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Subtotaler:

115

2

5

4

2

5

2

7

14

23

4

5

7

2

6

9

6

6

6

I alt:

11

28

32

24

18


BILAG III

Opfølgning på udestående bemærkninger, der ikke drager Rettens erklæringer i tvivl

 

I alt

Afsluttet

I gang

Ikke igangsat

Kræver ingen foranstaltninger

 

Decentrale agenturer

1

Frontex

11

2

7

1

1

2

Europol

2

1

 

 

1

3

eu-LISA

7

1

2

2

2

4

EASO

9

3

3

2

1

5

Eurojust

2

 

1

 

1

6

EMCDDA

1

 

1

 

 

7

FRA

1

 

 

 

1

8

Cepol

2

1

 

 

1

9

EBA

3

 

1

 

2

10

EIOPA

2

1

 

 

1

11

ESMA

6

4

 

 

2

12

SRB

5

 

1

 

4

13

EU-OSHA

2

 

 

 

2

14

Cedefop

2

1

 

 

1

15

Eurofound

1

 

 

 

1

16

ETF

1

1

 

 

 

17

CdT

5

 

1

 

4

18

ECDC

4

 

1

 

3

19

ECHA

3

1

1

 

1

20

EEA

4

4

 

 

 

21

EFSA

2

1

1

 

 

22

EMA

4

1

3

 

 

23

EFCA

1

1

 

 

 

24

CPVO

6

 

3

1

2

25

ACER

2

 

 

1

1

26

GSA

7

1

5

 

1

27

ENISA

2

 

1

 

1

28

EUIPO

6

5

 

 

1

29

BEREC

4

2

 

1

1

30

EASA

2

1

 

 

1

31

EMSA

0

 

 

 

 

32

ERA

2

1

1

 

 

33

EIGE

1

 

 

 

1

 

Forvaltningsorganer

34

EACEA

1

 

 

 

1

35

REA

0

 

 

 

 

36

ERCEA

1

 

 

 

1

37

EASME

4

1

 

 

3

38

INEA

1

 

 

 

1

39

CHAFEA

3

 

1

 

2

 

Andre organer

40

EIT

17

2

10

2

3

41

Euratom

1

 

 

 

1

I alt

140

36

44

10

50


6.12.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 417/25


BERETNING

om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2016 med agenturets svar

(2017/C 417/02)

INDLEDNING

1.

Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (herefter »agenturet« eller »ACER«), som ligger i Ljubljana, blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 713/2009 (1). Agenturets hovedopgave er at bistå de nationale regulerende myndigheder med på EU-plan at udføre de reguleringsopgaver, der varetages i medlemsstaterne, og om nødvendigt koordinere disse myndigheders indsats. I medfør af REMIT-forordningen (2) fik agenturet yderligere ansvarsområder sammen med de nationale regulerende myndigheder med hensyn til overvågning af det europæiske engrosenergimarked.

2.

Tabellen viser agenturets nøgletal (3).

Tabel 1

Agenturets nøgletal

 

2015

2016

Budget (millioner euro)

11,3

15,9

Ansatte i alt pr. 31. december (4)

80

103

OPLYSNINGER TIL UNDERBYGNING AF REVISIONSERKLÆRINGEN

3.

Revisionsretten har valgt en revisionsmetode, der omfatter analytiske revisionshandlinger, direkte test af transaktioner og en vurdering af centrale kontroller i agenturets overvågnings- og kontrolsystemer. Dette suppleres med bevis opnået fra arbejde udført af andre revisorer og en analyse af ledelsens udtalelser.

ERKLÆRING

4.

Vi har:

a)

revideret agenturets regnskaber, som omfatter årsregnskabet (5) og beretningerne om budgetgennemførelsen (6), for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2016, og

b)

efterprøvet lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for disse regnskaber,

i overensstemmelse med artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF).

Regnskabernes rigtighed

Erklæring om regnskabernes rigtighed

5.

Det er vores opfattelse, at agenturets regnskaber for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2016, i alt væsentligt giver et retvisende billede af agenturets finansielle stilling pr. 31. december 2016 og af resultaterne af dets transaktioner, pengestrømme og bevægelser på nettoaktiver i det afsluttede regnskabsår, i overensstemmelse med dets finansforordning og de regnskabsregler, Kommissionens regnskabsfører har fastlagt. Disse er baseret på de internationalt anerkendte regnskabsstandarder, der anvendes i den offentlige sektor.

Lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for regnskaberne

Indtægter

Erklæring om lovligheden og den formelle rigtighed af de indtægter, der ligger til grund for regnskaberne

6.

Det er vores opfattelse, at de indtægter, der ligger til grund for regnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2016, i alt væsentligt er lovlige og formelt rigtige.

Betalinger

Erklæring om lovligheden og den formelle rigtighed af de betalinger, der ligger til grund for regnskaberne

7.

Det er vores opfattelse, at de betalinger, der ligger til grund for regnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2016, i alt væsentligt er lovlige og formelt rigtige.

Den øverste og den daglige ledelses ansvar

8.

Ifølge artikel 310-325 i TEUF og agenturets finansforordning er den daglige ledelse ansvarlig for at udarbejde og aflægge regnskaberne på grundlag af de internationalt anerkendte regnskabsstandarder, der anvendes i den offentlige sektor, samt for lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for regnskaberne. Dette ansvar omfatter udformning, gennemførelse og opretholdelse af intern kontrol, som sikrer, at der udarbejdes og aflægges et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Den daglige ledelse er også ansvarlig for at sikre, at de aktiviteter, finansielle transaktioner og oplysninger, der fremgår af årsregnskabet, er i overensstemmelse med de myndighedsregler, der gælder for dem. Agenturets daglige ledelse bærer det endelige ansvar for lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for regnskaberne.

9.

Ved udarbejdelsen af regnskaberne er den daglige ledelse ansvarlig for at vurdere agenturets evne til at fortsætte driften, idet den i relevante tilfælde oplyser om forhold med relation til fortsat drift og anvender regnskabsprincippet om fortsat drift.

10.

Den øverste ledelse er ansvarlig for at overvåge agenturets regnskabsaflæggelse.

Revisors ansvar for revision af regnskaberne og de underliggende transaktioner

11.

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om agenturets regnskaber er uden væsentlig fejlinformation, og om de transaktioner, der ligger til grund for dem, er lovlige og formelt rigtige, samt på grundlag af vores revision at afgive en erklæring til Europa-Parlamentet og Rådet eller andre dechargemyndigheder om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed. Høj grad af sikkerhed er imidlertid ikke en garanti for, at en revision altid vil føre til opdagelse af væsentlige fejlinformationer og tilfælde af manglende regeloverholdelse. Fejlinformationer og tilfælde af manglende regeloverholdelse kan skyldes besvigelser eller fejl og betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller sammenlagt påvirker brugeres økonomiske beslutninger, der træffes på grundlag af regnskaberne.

12.

En revision omfatter udførelse af handlinger for at opnå revisionsbevis vedrørende beløbene og oplysningerne i regnskaberne og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risiciene for, at der er væsentlig fejlinformation i regnskaberne, og for, at de underliggende transaktioner i væsentligt omfang ikke opfylder kravene i Den Europæiske Unions retlige ramme, uanset om dette skyldes besvigelser eller fejl. Ved disse risikovurderinger overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for enhedens udarbejdelse og aflæggelse af regnskaber, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at afgive en erklæring om effektiviteten af intern kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om den anvendte regnskabspraksis er passende, og om de regnskabsmæssige skøn, som den daglige ledelse har foretaget, er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af regnskaberne.

13.

Med hensyn til indtægterne kontrollerer vi tilskuddet fra Kommissionen og undersøger agenturets procedurer for opkrævning af gebyrer og andre indtægter, hvis det er relevant.

14.

Med hensyn til udgifterne undersøger vi betalingstransaktionerne, når udgifterne er afholdt, registreret og godkendt. Forskudsbetalinger undersøges, når modtageren forelægger dokumentation for, at midlerne er blevet anvendt korrekt, og agenturet godkender denne dokumentation ved at afregne forskuddet enten samme år eller senere.

15.

I forbindelse med udarbejdelsen af denne beretning og revisionserklæring tog vi det revisionsarbejde, der er udført af den uafhængige eksterne revisor i relation til agenturets regnskaber, med i betragtning som fastsat i artikel 208, stk. 4, i EU's finansforordning (7).

16.

Bemærkningerne i det følgende drager ikke Revisionsrettens erklæring i tvivl.

BEMÆRKNINGER OM DEN INTERNE KONTROL

17.

I sin revisionsrapport fra maj 2016 fremhævede Kommissionens Interne Revisionstjeneste (IAS), at der er et stort behov for at præcisere roller og ansvarsområder samt analysere arbejdsbyrden i indkøbsenheden for at sikre mere effektive processer og procedurer. IAS konkluderede også, at planlægningen og overvågningen af indkøb bør forbedres betydeligt. Agenturet og IAS blev enige om en plan for korrigerende foranstaltninger.

BEMÆRKNINGER OM BUDGETFORVALTNINGEN

18.

Agenturet fremførte 4,9 millioner euro eller 86 % af de forpligtede bevillinger under afsnit III, aktionsudgifter (2015: 1,4 millioner euro eller 59 %). Ligesom i de foregående år vedrører hovedparten af fremførslerne gennemførelsen af REMIT-forordningen om integritet og gennemsigtighed på engrosenergimarkederne (8), nærmere bestemt 4,7 millioner euro i 2016 (2015: 1,1 million euro). Under afsnit II, administrationsudgifter, fremførte agenturet 1 million euro eller 38 % af de forpligtede bevillinger (2015: 0,8 millioner euro eller 35 %).

19.

Det stigende fremfremførselsniveau er bekymrende og i strid med budgetprincippet om etårighed. Det har direkte forbindelse med det forhold, at der mod slutningen af året blev afsluttet mange indkøb og underskrevet mange kontrakter, som førte til leverancer og/eller betalinger i det følgende år. I 2016 blev 98 af årets 299 kontrakter underskrevet i november og december (5 976 122,47 euro eller 40 % af den samlede værdi af de kontrakter, der blev indgået i 2016). Agenturet kunne overveje at indføre opdelte budgetbevillinger med henblik på bedre at afspejle aktionernes flerårige karakter og de uundgåelige tidsforskydninger mellem kontraktunderskrivelse, leverance og betaling.

OPFØLGNING PÅ TIDLIGERE ÅRS BEMÆRKNINGER

20.

En oversigt over de korrigerende foranstaltninger, der er truffet som reaktion på Revisionsrettens bemærkninger fra tidligere år, vises i bilaget.

Vedtaget af Afdeling IV, der ledes af Baudilio TOMÉ MUGURUZA, medlem af Revisionsretten, i Luxembourg på mødet den 12. september 2017.

På Revisionsrettens vegne

Klaus-Heiner LEHNE

Formand


(1)  EUT L 211 af 14.8.2009, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1227/2011 (EUT L 326 af 8.12.2011, s. 1), som giver agenturet en vigtig rolle i tilsynet med handelen på engrosenergimarkederne i Europa.

(3)  Nærmere oplysninger om agenturets beføjelser og aktiviteter kan findes på dets websted: www.acer.europa.eu.

(4)  Tjenestemænd, midlertidigt ansatte, kontraktansatte og udstationerede nationale eksperter.

Kilde: Budget offentliggjort i EUT.

(5)  Årsregnskabet omfatter balancen, resultatopgørelsen, pengestrømsopgørelsen, opgørelsen over bevægelser på nettoaktiver samt en oversigt over væsentlige regnskabspraksis og andre forklarende noter.

(6)  Beretningerne om budgetgennemførelsen omfatter de beretninger, der sammenfatter alle budgettransaktionerne, og de forklarende noter.

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1).

(8)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1227/2011 (EUT L 326 af 8.12.2011, s. 1).


BILAG

Opfølgning på tidligere års bemærkninger

År

Revisionsrettens bemærkninger

Korrigerende foranstaltning

(Afsluttet/I gang/Ikke igangsat/Ikke relevant)

2014

Ifølge hjemstedsaftalen mellem agenturet og den slovenske regering skal der oprettes en Europaskole i Slovenien. Men her mere end fire år efter aftalens indgåelse er der ikke blevet oprettet nogen Europaskole.

Ikke igangsat

2015

Agenturet fremførte 1,36 millioner euro eller 59 % af de forpligtede bevillinger under afsnit III, aktionsudgifter (2014: 1,57 millioner euro eller 62 %). Disse fremførsler vedrørte navnlig gennemførelsen af REMIT (1,1 million euro), en kompleks operationel aktivitet af flerårig karakter i relation til integritet og gennemsigtighed på engrosenergimarkederne. Agenturet fremførte også 0,79 millioner euro eller 35 % (2014: 0,98 millioner euro eller 41 %) af de forpligtede bevillinger under afsnit II, administrationsudgifter, som især vedrørte undersøgelser og tjenester, som ikke var leveret i 2015.

Ikke relevant


AGENTURETS SVAR

18.

Agenturet gennemførte foranstaltningerne med et godt resultat efter aftale med Den Interne Revisionstjeneste. Af de seks henstillinger er to meget vigtige og tre vigtige allerede blevet gennemført. Agenturets plan er at gennemføre den sidste henstilling senest i oktober 2017.

19.

Agenturet erkender det store antal fremførsler, som skyldes de REMIT-relaterede investeringers flerårige karakter, hvilket ikke harmonerer med budgetprincippet om etårighed. Det store antal fremførsler skyldes den tidsmæssige placering af den årlige kontraktcyklus, som blev fastlagt i 2013, da agenturet modtog betydelige yderligere budgetmidler til REMIT-projektet ved årets udgang. Det skal dog bemærkes, at forpligtelsesbevillingen for regnskabsåret 2016 under budgetkapitlet med REMIT-udgifter blev udnyttet maksimalt, nemlig 100 %. Agenturet vil analysere udnyttelsen af opdelte budgetbevillinger under afsnit III.

20.

Agenturet overvejer at indføre opdelte budgetbevillinger, så afsnit III bedre afspejler den flerårige karakter af nogle af agenturets aktiviteter, navnlig inden for REMIT. Dette er dog betinget af, at de finansielle ressourcer, agenturet modtager, er stabile og forudsigelige.


6.12.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 417/31


BERETNING

om årsregnskabet for Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation for regnskabsåret 2016 med støttekontorets svar

(2017/C 417/03)

INDLEDNING

1.

Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (herefter »støttekontoret«), der ligger i Riga, blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1211/2009 (1). Støttekontorets vigtigste opgave er at yde faglig og administrativ bistand til Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC) og under repræsentantskabets vejledning at indsamle og analysere oplysninger om elektronisk kommunikation og formidle bedste reguleringspraksis blandt de nationale tilsynsmyndigheder, som f.eks. fælles fremgangsmåder, metoder eller retningslinjer for EU-regelsættets gennemførelse.

2.

Tabellen viser støttekontorets nøgletal (2).

Tabel

Støttekontorets nøgletal

 

2015

2016

Budget (millioner euro) (3)

4,0

4,2

Ansatte i alt pr. 31. december (4)

26

27

OPLYSNINGER TIL UNDERBYGNING AF REVISIONSERKLÆRINGEN

3.

Revisionsretten har valgt en revisionsmetode, der omfatter analytiske revisionshandlinger, direkte test af transaktioner og en vurdering af centrale kontroller i støttekontorets overvågnings- og kontrolsystemer. Dette suppleres med bevis opnået fra arbejde udført af andre revisorer og en analyse af ledelsens udtalelser.

ERKLÆRING

4.

Vi har:

a)

revideret støttekontorets regnskaber, som omfatter årsregnskabet (5) og beretningerne om budgetgennemførelsen (6), for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2016, og

b)

efterprøvet lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for disse regnskaber,

i overensstemmelse med artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF).

Regnskabernes rigtighed

Erklæring om regnskabernes rigtighed

5.

Det er vores opfattelse, at støttekontorets regnskaber for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2016, i alt væsentligt giver et retvisende billede af støttekontorets finansielle stilling pr. 31. december 2016 og af resultaterne af dets transaktioner, pengestrømme og bevægelser på nettoaktiver i det afsluttede regnskabsår, i overensstemmelse med dets finansforordning og de regnskabsregler, Kommissionens regnskabsfører har fastlagt. Disse er baseret på de internationalt anerkendte regnskabsstandarder, der anvendes i den offentlige sektor.

Lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for regnskaberne

Indtægter

Erklæring om lovligheden og den formelle rigtighed af de indtægter, der ligger til grund for regnskaberne

6.

Det er vores opfattelse, at de indtægter, der ligger til grund for regnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2016, i alt væsentligt er lovlige og formelt rigtige.

Betalinger

Erklæring om lovligheden og den formelle rigtighed af de betalinger, der ligger til grund for regnskaberne

7.

Det er vores opfattelse, at de betalinger, der ligger til grund for regnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2016, i alt væsentligt er lovlige og formelt rigtige.

Den øverste og den daglige ledelses ansvar

8.

Ifølge artikel 310-325 i TEUF og støttekontorets finansforordning er den daglige ledelse ansvarlig for at udarbejde og aflægge regnskaberne på grundlag af de internationalt anerkendte regnskabsstandarder, der anvendes i den offentlige sektor, samt for lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for regnskaberne. Dette ansvar omfatter udformning, gennemførelse og opretholdelse af intern kontrol, som sikrer, at der udarbejdes og aflægges et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Den daglige ledelse er også ansvarlig for at sikre, at de aktiviteter, finansielle transaktioner og oplysninger, der fremgår af årsregnskabet, er i overensstemmelse med de myndighedsregler, der gælder for dem. Støttekontorets daglige ledelse bærer det endelige ansvar for lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for regnskaberne.

9.

Ved udarbejdelsen af regnskaberne er den daglige ledelse ansvarlig for at vurdere støttekontorets evne til at fortsætte driften, idet den i relevante tilfælde oplyser om forhold med relation til fortsat drift og anvender regnskabsprincippet om fortsat drift.

10.

Den øverste ledelse er ansvarlig for at overvåge enhedens regnskabsaflæggelse.

Revisors ansvar for revision af regnskaberne og de underliggende transaktioner

11.

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om støttekontorets regnskaber er uden væsentlig fejlinformation, og om de transaktioner, der ligger til grund for dem, er lovlige og formelt rigtige, samt på grundlag af vores revision at afgive en erklæring til Europa-Parlamentet og Rådet eller andre dechargemyndigheder om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed. Høj grad af sikkerhed er imidlertid ikke en garanti for, at en revision altid vil føre til opdagelse af væsentlige fejlinformationer og tilfælde af manglende regeloverholdelse. Fejlinformationer og tilfælde af manglende regeloverholdelse kan skyldes besvigelser eller fejl og betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller sammenlagt påvirker brugeres økonomiske beslutninger, der træffes på grundlag af regnskaberne.

12.

En revision omfatter udførelse af handlinger for at opnå revisionsbevis vedrørende beløbene og oplysningerne i regnskaberne og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risiciene for, at der er væsentlig fejlinformation i regnskaberne, og for, at de underliggende transaktioner i væsentligt omfang ikke opfylder kravene i Den Europæiske Unions retlige ramme, uanset om dette skyldes besvigelser eller fejl. Ved disse risikovurderinger overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for enhedens udarbejdelse og aflæggelse af regnskaber, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at afgive en erklæring om effektiviteten af intern kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om den anvendte regnskabspraksis er passende, og om de regnskabsmæssige skøn, som den daglige ledelse har foretaget, er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af regnskaberne.

13.

Med hensyn til indtægterne kontrollerer vi tilskuddet fra Kommissionen og undersøger støttekontorets procedurer for opkrævning af gebyrer og andre indtægter, hvis det er relevant.

14.

Med hensyn til udgifterne undersøger vi betalingstransaktionerne, når udgifterne er afholdt, registreret og godkendt. Denne undersøgelse omfatter alle kategorier af betalinger i det år, hvor de foretages, undtagen forskud. Forskudsbetalinger undersøges, når modtageren forelægger dokumentation for, at midlerne er blevet anvendt korrekt, og støttekontoret godkender denne dokumentation ved at afregne forskuddet enten samme år eller senere.

15.

I forbindelse med udarbejdelsen af denne beretning og revisionserklæring tog vi det revisionsarbejde, der er udført af den uafhængige eksterne revisor i relation til støttekontorets regnskaber, med i betragtning som fastsat i artikel 208, stk. 4, i EU's finansforordning (7).

16.

Bemærkningerne i det følgende drager ikke Revisionsrettens erklæring i tvivl.

BEMÆRKNINGER OM TRANSAKTIONERNES LOVLIGHED OG FORMELLE RIGTIGHED

17.

I marts 2016 iværksatte støttekontoret et udbud med henblik på at underskrive én rammeaftale med de to eksisterende internationale skoler i Riga om børn af sine ansatte. I udbuddets tekniske specifikationer er det fastsat, at støttekontoret ville udarbejde én såkaldt kaskadeaftale med flere kontrahenter, som skulle indgås med to økonomiske aktører, men ifølge tildelingskriterierne er valget af skole op til forældrene. Den rammeaftale om 400 000 euro, der blev underskrevet i juli 2016, er derfor baseret på indbyrdes modstridende koncepter, hvad der skaber retlig usikkerhed for støttekontoret og skolerne. Desuden var der ikke behov for en rammeaftale i dette specifikke tilfælde.

18.

Efter ændret indplacering blev én ansat indsat direkte på løntrin 2 i stedet for på løntrin 1 i en højere lønklasse, hvilket ikke stemmer overens med EU's vedtægt.

BEMÆRKNINGER OM FORSVARLIG ØKONOMISK FORVALTNING OG PERFORMANCE

19.

I marts 2016 underskrev støttekontoret en 60 000 euros kontrakt om levering af professionelle støtte- og konsulenttjenester i relation til menneskelige ressourcer. Indkøbet blev udelukkende baseret på pris. At ansætte en konsulent uden at inddrage vedkommendes kompetence og ekspertise som tildelingskriterier sikrer ikke valuta for pengene.

ANDRE BEMÆRKNINGER

20.

I 2016 var den gennemsnitlige beskæftigelsesperiode på støttekontoret på 2,58 år, og personaleomsætningen var høj, nemlig 25 %. Dette forhold indvirker på støttekontorets effektivitet og er til fare for gennemførelsen af dets arbejdsprogrammer. Det kan skyldes den lønjusteringskoefficient, der anvendes for værtsstaten (pr. 1. juli 2016: 73 %).

21.

Støttekontorets oprettelsesforordning indeholder ikke krav om periodiske eksterne resultatevalueringer. Støttekontoret bør sammen med Kommissionen overveje at få foretaget en sådan evaluering mindst hvert femte år, som det sker i de fleste andre agenturer. En eventuel fremtidig revision af oprettelsesforordningen bør indføre et sådant krav.

OPFØLGNING PÅ TIDLIGERE ÅRS BEMÆRKNINGER

22.

En oversigt over de korrigerende foranstaltninger, der er truffet som reaktion på Revisionsrettens bemærkninger fra tidligere år, vises i bilaget.

Vedtaget af Afdeling IV, der ledes af Baudilio TOMÉ MUGURUZA, medlem af Revisionsretten, i Luxembourg på mødet den 19. september 2017.

På Revisionsrettens vegne

Klaus-Heiner LEHNE

Formand


(1)  EUT L 337 af 18.12.2009, s. 1.

(2)  Nærmere oplysninger om støttekontorets beføjelser og aktiviteter kan findes på dets websted: www.berec.europa.eu.

(3)  Budgettallene er baseret på betalingsbevillingerne.

(4)  Tjenestemænd, midlertidigt ansatte, kontraktansatte og udstationerede nationale eksperter.

Kilde: Støttekontoret.

(5)  Årsregnskabet omfatter balancen, resultatopgørelsen, pengestrømsopgørelsen, opgørelsen over bevægelser på nettoaktiver samt en oversigt over væsentlige regnskabspraksis og andre forklarende noter.

(6)  Beretningerne om budgetgennemførelsen omfatter de beretninger, der sammenfatter alle budgettransaktionerne, og de forklarende noter.

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1).


BILAG

Opfølgning på tidligere års bemærkninger

År

Revisionsrettens bemærkninger

Korrigerende foranstaltning

(Afsluttet/I gang/Ikke igangsat/Ikke relevant)

2014

På budgettet for 2014 var der opført forventede bidrag fra EFTA's nationale tilsynsmyndigheder (1), som har observatørstatus i BEREC, men de blev ikke til noget, fordi der ikke blev indgået aftaler med EFTA-landene.

Ikke igangsat

2015

I 2013 indgik støttekontoret en fireårig rammeaftale om levering af tjenesteydelser vedrørende tilrettelæggelse af arrangementer. Støttekontoret havde imidlertid undervurderet sine behov, og i december 2014 blev aftalens maksimumbeløb nået. Et udbud med henblik på indgåelse af en ny rammeaftale blev indledt, men først i august 2015. I mellemtiden fortsatte støttekontoret med at købe disse tjenesteydelser hos den samme leverandør ved hjælp af købsordrer og kontrakter med lav værdi (udbud med forhandling) (2). Det samlede beløb for de tjenesteydelser, der blev købt på denne måde, oversteg tærskelværdien (3). Der skulle være afholdt et åbent udbud, hvor allerede interesserede økonomiske aktører kunne afgive tilbud.

Afsluttet

2015

Detaljeringsgraden i støttekontorets beretning om budgetgennemførelsen er ikke den samme som i de fleste andre agenturers, hvilket vidner om behovet for klare retningslinjer for agenturernes budgetrapportering.

Afsluttet

2015

Der blev fremført et stort beløb i forpligtede bevillinger under afsnit II (administrationsudgifter), nemlig 134 228 euro eller 44 % (2014: 91 757 euro eller 40 %). Disse fremførsler vedrører hovedsagelig levering af tjenesteydelser, der rækker ud over 2015.

Ikke relevant


(1)  Den Europæiske Frihandelssammenslutning.

(2)  I forbindelse med købsordrer og kontrakter af lav værdi begrænser udbudsreglerne konkurrencen til henholdsvis én og tre kandidater.

(3)  De underskrevne kontrakter beløb sig til i alt ca. 80 000 euro, og den tærskelværdi, der er fastsat i artikel 137 i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1268/2012 er 60 000 euro.


STØTTEKONTORETS SVAR

18.

Værtsmedlemsstaten Letland har ikke nogen akkrediteret Europaskole. At grundlægge en ny Europaskole er en lang proces. Derfor har BEREC-kontoret i mellemtiden indgået direkte kontrakter med skoler, som tilbyder undervisning på hovedsprogene engelsk, fransk og tysk for at sikre, at børn af ansatte får en skolegang i et internationalt miljø i overensstemmelse med retningslinjerne for personalepolitikken i de europæiske kontrolorganer (1). BEREC-kontoret er enig i Revisionsrettens konstatering, at brugen af rammeaftaler om tjenesteydelser ikke er en passende løsning i skolespørgsmålet, og vil fremover indgå direkte aftaler om tjenesteydelser med skolerne uden iværksættelse af udbudsprocedure. BEREC-kontoret ville værdsætte en opdatering af Kommissionens retningslinjer med hensyn til de specifikke forhold, som gælder for skoletjenester.

19.

På grundlag af henstillingerne fra det fælles omnormeringsudvalg samt personlige aktmapper for alle midlertidigt ansatte, som kunne komme i betragtning til en omnormering, vedtog ansættelsesmyndigheden listen over omnormerede midlertidigt ansatte.

Endvidere indvilligede ansættelsesmyndigheden, efter nøje overvejelse og efter forslag fra den administrative direktør, i at omnormere medarbejderen til løntrin 2 i den højere lønklasse i stedet for løntrin 1, og der er registreret en ex ante-fritagelse i henhold til reglerne for håndtering af afvigelser fra de gældende finansielle regler og procedurer.

20.

BEREC-kontoret er overvejende enig i bemærkningen om rammeaftalen om personaleforvaltningstjenester. Der er allerede siden ikrafttrædelsen af den første specifikke kontrakt konstateret visse problemer som følge af, at kontrakten udelukkende blev tildelt på grundlag af prisen og ikke konsulentens faglige kvalifikationer og erfaring.

BEREC-kontoret har, helt i linje med Revisionsrettens bemærkninger, opsagt rammeaftalen og vil ændre strategi for sine indkøb af de nødvendige tjenester.

21.

BEREC-kontoret erkender, at den høje personaleomsætning er en risikofaktor, hvilket er indført i risikoregistret som en betydelig risiko, navnlig som følge af kontorets lidenhed (BEREC-kontoret er det mindste decentraliserede EU-agentur).

Ledelsen arbejder løbende på at indføre reduktionsteknikker, men det skal understreges, at visse strukturelle og eksterne horisontale elementer, som påvirker omsætningen, ligger uden for BEREC-kontorets kontrol, da de er en følge af de regionale/lokale arbejdsforhold.

Den nylige nettolønnedgang, en følge af den konstant faldende udvikling af korrektionskoefficienten, der anvendes for Letland, højnede risikofaktoren.

De tiltag, som BEREC-kontoret iværksætter eller planlægger, er under alle omstændigheder risikoreducerende, og for at løse problemet med personaleomsætningen på lang sigt bør der foretages et eksternt indgreb, navnlig hvad angår det nuværende korrektionskoefficientsystem.

22.

BEREC-kontoret har sammen med Kommissionen udarbejdet den evalueringsrapport, som omhandles i artikel 25 i kontorets grundforordning, og er klar til at samarbejde med Kommissionen om fremtidige evalueringer. BEREC-kontoret vil i den forbindelse overholde alle krav, som lovgiveren måtte stille. BEREC-forordningen er i øjeblikket ved at blive revideret, og Kommissionens forslag indeholder en særlig bestemmelse om gentagne evalueringer hvert femte år.


(1)  KOM(2005) 5304.


6.12.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 417/37


BERETNING

om årsregnskabet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2016 med centrets svar

(2017/C 417/04)

INDLEDNING

1.

Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (herefter »centret« eller »CdT«), der ligger i Luxembourg, blev oprettet ved Rådets forordning (EF) nr. 2965/94 (1). Centrets opgave er at udføre det nødvendige oversættelsesarbejde for de EU-institutioner og -organer, der måtte ønske det.

2.

Tabellen viser centrets nøgletal (2).

Tabel 1

Centrets nøgletal

 

2015

2016

Budget (millioner euro)

49,6

50,5

Ansatte i alt pr. 31. december (3)

218

225

OPLYSNINGER TIL UNDERBYGNING AF REVISIONSERKLÆRINGEN

3.

Retten har valgt en revisionsmetode, der omfatter analytiske revisionshandlinger, direkte test af transaktioner og en vurdering af centrale kontroller i centrets overvågnings- og kontrolsystemer. Dette suppleres med bevis opnået fra arbejde udført af andre revisorer og en analyse af ledelsens udtalelser.

ERKLÆRING

4.

Vi har:

a)

revideret centrets regnskaber, som omfatter årsregnskabet (4) og beretningerne om budgetgennemførelsen (5), for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2016, og

b)

efterprøvet lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for disse regnskaber,

i overensstemmelse med artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF).

Regnskabernes rigtighed

Erklæring om regnskabernes rigtighed

5.

Det er vores opfattelse, at centrets regnskaber for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2016, i alt væsentligt giver et retvisende billede af centrets finansielle stilling pr. 31. december 2016 og af resultaterne af dets transaktioner, pengestrømme og bevægelser på nettoaktiver i det afsluttede regnskabsår, i overensstemmelse med dets finansforordning og de regnskabsregler, Kommissionens regnskabsfører har fastlagt. Disse er baseret på de internationalt anerkendte regnskabsstandarder, der anvendes i den offentlige sektor.

Lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for regnskaberne

Indtægter

Erklæring om lovligheden og den formelle rigtighed af de indtægter, der ligger til grund for regnskaberne

6.

Det er vores opfattelse, at de indtægter, der ligger til grund for regnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2016, i alt væsentligt er lovlige og formelt rigtige.

Betalinger

Erklæring om lovligheden og den formelle rigtighed af de betalinger, der ligger til grund for regnskaberne

7.

Det er vores opfattelse, at de betalinger, der ligger til grund for regnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2016, i alt væsentligt er lovlige og formelt rigtige.

Den øverste og den daglige ledelses ansvar

8.

Ifølge artikel 310-325 i TEUF og centrets finansforordning er den daglige ledelse ansvarlig for at udarbejde og aflægge regnskaberne på grundlag af de internationalt anerkendte regnskabsstandarder, der anvendes i den offentlige sektor, samt for lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for regnskaberne. Dette ansvar omfatter udformning, gennemførelse og opretholdelse af intern kontrol, som sikrer, at der udarbejdes og aflægges et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Den daglige ledelse er også ansvarlig for at sikre, at de aktiviteter, finansielle transaktioner og oplysninger, der fremgår af årsregnskabet, er i overensstemmelse med de myndighedsregler, der gælder for dem. Centrets daglige ledelse bærer det endelige ansvar for lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for regnskaberne.

9.

Ved udarbejdelsen af regnskaberne er den daglige ledelse ansvarlig for at vurdere centrets evne til at fortsætte driften, idet den i relevante tilfælde oplyser om forhold med relation til fortsat drift og anvender regnskabsprincippet om fortsat drift.

10.

Den øverste ledelse er ansvarlig for at overvåge enhedens regnskabsaflæggelse.

Revisors ansvar for revision af regnskaberne og de underliggende transaktioner

11.

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om centrets regnskaber er uden væsentlig fejlinformation, og om de transaktioner, der ligger til grund for dem, er lovlige og formelt rigtige, samt på grundlag af vores revision at afgive en erklæring til Europa-Parlamentet og Rådet eller andre dechargemyndigheder om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed. Høj grad af sikkerhed er imidlertid ikke en garanti for, at en revision altid vil føre til opdagelse af væsentlige fejlinformationer og tilfælde af manglende regeloverholdelse. Fejlinformationer og tilfælde af manglende regeloverholdelse kan skyldes besvigelser eller fejl og betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller sammenlagt påvirker brugeres økonomiske beslutninger, der træffes på grundlag af regnskaberne.

12.

En revision omfatter udførelse af handlinger for at opnå revisionsbevis vedrørende beløbene og oplysningerne i regnskaberne og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risiciene for, at der er væsentlig fejlinformation i regnskaberne, og for, at de underliggende transaktioner i væsentligt omfang ikke opfylder kravene i Den Europæiske Unions retlige ramme, uanset om dette skyldes besvigelser eller fejl. Ved disse risikovurderinger overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for enhedens udarbejdelse og aflæggelse af regnskaber, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at afgive en erklæring om effektiviteten af intern kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om den anvendte regnskabspraksis er passende, og om de regnskabsmæssige skøn, som den daglige ledelse har foretaget, er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af regnskaberne.

13.

Med hensyn til indtægterne kontrollerer vi tilskuddet fra Kommissionen og undersøger centrets procedurer for opkrævning af gebyrer og andre indtægter, hvis det er relevant.

14.

Med hensyn til udgifterne undersøger vi betalingstransaktionerne, når udgifterne er afholdt, registreret og godkendt. Forskudsbetalinger undersøges, når modtageren forelægger dokumentation for, at midlerne er blevet anvendt korrekt, og centret godkender denne dokumentation ved at afregne forskuddet enten samme år eller senere.

15.

I forbindelse med udarbejdelsen af denne beretning og revisionserklæring tog vi det revisionsarbejde, der er udført af den uafhængige eksterne revisor i relation til centrets regnskaber, med i betragtning som fastsat i artikel 208, stk. 4, i EU's finansforordning (6).

Andre forhold

16.

Centrets opgave er at udføre det nødvendige oversættelsesarbejde for EU-agenturerne og -organerne samt for de EU-institutioner, der måtte ønske det. De fleste agenturer og organer skal i henhold til deres oprettelsesforordninger anvende centrets oversættelsesarbejde. Flere af dem (svarende til over halvdelen af centrets indtægter) anvender i stadig højere grad interne og andre alternative løsninger. Det betyder imidlertid, at centrets kapacitet ikke udnyttes mest muligt, at udgifter til systemudvikling og drift fordobles på europæisk niveau, og at centrets forretningsmodel og -kontinuitet kan være i fare.

17.

Bemærkningerne i det følgende drager ikke Revisionsrettens erklæring i tvivl.

BEMÆRKNINGER OM BUDGETFORVALTNINGEN

18.

I 2016 faldt centrets kassebeholdning og kortfristede indlån til 34,2 millioner euro (38,3 millioner euro ved udgangen af 2015), og reserven til 31,1 millioner euro (34 millioner euro ved udgangen af 2015). Faldet skyldes en budgetmæssig tilgang, der har til formål at nedbringe det kumulerede overskud fra tidligere år.

OPFØLGNING PÅ TIDLIGERE ÅRS BEMÆRKNINGER

19.

En oversigt over de korrigerende foranstaltninger, der er truffet som reaktion på Revisionsrettens bemærkninger fra tidligere år, vises i bilaget.

Vedtaget af Afdeling IV, der ledes af Baudilio TOMÉ MUGURUZA, medlem af Revisionsretten, i Luxembourg på mødet den 17. oktober 2017.

På Revisionsrettens vegne

Klaus-Heiner LEHNE

Formand


(1)  EFT L 314 af 7.12.1994, s. 1.

(2)  Nærmere oplysninger om centrets beføjelser og aktiviteter kan findes på dets websted: www.cdt.europa.eu.

(3)  Tjenestemænd, midlertidigt ansatte, kontraktansatte og udstationerede nationale eksperter.

Kilde: Centret.

(4)  Årsregnskabet omfatter balancen, resultatopgørelsen, pengestrømsopgørelsen, opgørelsen over bevægelser på nettoaktiver samt en oversigt over væsentlige regnskabspraksis og andre forklarende noter.

(5)  Beretningerne om budgetgennemførelsen omfatter de beretninger, der sammenfatter alle budgettransaktionerne, og de forklarende noter.

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1).


BILAG

Opfølgning på tidligere års bemærkninger

År

Revisionsrettens bemærkninger

Korrigerende foranstaltning

(Afsluttet/I gang/Ikke igangsat/Ikke relevant)

2012

I henhold til forordningen om oprettelse af 20 reguleringsorganer, som Retten reviderede i 2012, skal disse anvende centret til at dække alle deres oversættelsesbehov (i forordningen om centrets oprettelse findes en tilsvarende bestemmelse vedrørende yderligere fire organer). Andre agenturer har ikke pligt til at anvende centret. For så vidt angår dokumenter, der ikke er af teknisk art, kan agenturerne reducere deres omkostninger ved at anvende lokale tjenesteydere. Det mener Retten, at lovgiver bør overveje at tillade alle agenturerne at gøre.

Ikke relevant

[Lovgiver har ikke taget anbefalingen op]

2015

Centret har endnu ikke opstillet en forretningskontinuitetsplan. Det overholder således ikke intern kontrolstandard nr. 10 (1).

I gang

2015

Ved udgangen af 2015 beløb centrets kassebeholdning og kortfristede indlån sig til i alt 38,3  millioner euro (44 millioner euro ved udgangen af 2014), og reserven beløb sig til 34 millioner euro (40,4  millioner euro ved udgangen af 2014). Dette afspejler de faldende priser i 2015.

Ikke relevant

2015

Der blev fremført et stort beløb i forpligtede bevillinger under afsnit II (administrationsudgifter), nemlig 2 millioner euro svarende til 29 % (2014: 1,5  millioner euro svarende til 24 %). Disse fremførsler vedrører hovedsagelig indretningen af supplerende lokaler, der blev lejet i 2015, samt IT-ydelser, som ikke var blevet leveret ved udgangen af 2015.

Ikke relevant

2015

Centret lod 5,9  millioner euro (12 %) af de bevillinger, der var disponible ved udgangen af 2015, bortfalde. Disse bortfaldne bevillinger vedrørte for højt satte omkostninger til eksterne oversættere.

Ikke relevant


(1)  Centrets interne kontrolstandarder er baseret på de tilsvarende standarder i Kommissionen.


CENTRETS SVAR

19.

Centret har truffet en række foranstaltninger til at reducere sine budgetoverskud. 2016-budgettet blev udarbejdet som et underskudsbudget for at reducere reserven til prisstabilisering. Årets budgetresultat, der lød på -2,9 mio. EUR, bidrog til at mindske både reserven til prisstabilisering og kontantbeholdningen.

Det forventes, at budgetoverskuddene vil blive reduceret yderligere i 2017 som følge af implementeringen af den nye prisstruktur, der sænker den gennemsnitspris, som centrets kunder betaler for oversættelser.


6.12.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 417/42


BERETNING

om årsregnskabet for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse for regnskabsåret 2016 med centrets svar

(2017/C 417/05)

INDLEDNING

1.

Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (herefter »centret« eller »Cedefop«), som ligger i Thessaloniki, blev oprettet ved Rådets forordning (EØF) nr. 337/75 (1). Centrets vigtigste opgave er at bidrage til udviklingen af erhvervsuddannelse på EU-plan. Centret skal med henblik herpå tilvejebringe og videreformidle dokumentation om erhvervsuddannelsessystemerne.

2.

Tabellen viser centrets nøgletal (2).

Tabel

Centrets nøgletal

 

2015

2016

Budget (millioner euro) (3)

18,4

18,0

Ansatte i alt pr. 31. december (4)

123

122

OPLYSNINGER TIL UNDERBYGNING AF REVISIONSERKLÆRINGEN

3.

Retten har valgt en revisionsmetode, der omfatter analytiske revisionshandlinger, direkte test af transaktioner og en vurdering af centrale kontroller i centrets overvågnings- og kontrolsystemer. Dette suppleres med bevis opnået fra arbejde udført af andre revisorer og en analyse af ledelsens udtalelser.

ERKLÆRING

4.

Vi har:

a)

revideret centrets regnskaber, som omfatter årsregnskabet (5) og beretningerne om budgetgennemførelsen (6), for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2016, og

b)

efterprøvet lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for disse regnskaber,

i overensstemmelse med artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF).

Regnskabernes rigtighed

Erklæring om regnskabernes rigtighed

5.

Det er vores opfattelse, at centrets regnskaber for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2016, i alt væsentligt giver et retvisende billede af centrets finansielle stilling pr. 31. december 2016 og af resultaterne af dets transaktioner, pengestrømme og bevægelser på nettoaktiver i det afsluttede regnskabsår, i overensstemmelse med dets finansforordning og de regnskabsregler, Kommissionens regnskabsfører har fastlagt. Disse er baseret på de internationalt anerkendte regnskabsstandarder, der anvendes i den offentlige sektor.

Lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for regnskaberne

Indtægter

Erklæring om lovligheden og den formelle rigtighed af de indtægter, der ligger til grund for regnskaberne

6.

Det er vores opfattelse, at de indtægter, der ligger til grund for regnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2016, i alt væsentligt er lovlige og formelt rigtige.

Betalinger

Erklæring om lovligheden og den formelle rigtighed af de betalinger, der ligger til grund for regnskaberne

7.

Det er vores opfattelse, at de betalinger, der ligger til grund for regnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2016, i alt væsentligt er lovlige og formelt rigtige.

Den øverste og den daglige ledelses ansvar

8.

Ifølge artikel 310-325 i TEUF og centrets finansforordning er den daglige ledelse ansvarlig for at udarbejde og aflægge regnskaberne på grundlag af de internationalt anerkendte regnskabsstandarder, der anvendes i den offentlige sektor, samt for lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for regnskaberne. Dette ansvar omfatter udformning, gennemførelse og opretholdelse af intern kontrol, som sikrer, at der udarbejdes og aflægges et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Den daglige ledelse er også ansvarlig for at sikre, at de aktiviteter, finansielle transaktioner og oplysninger, der fremgår af årsregnskabet, er i overensstemmelse med de myndighedsregler, der gælder for dem. Centrets daglige ledelse bærer det endelige ansvar for lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for regnskaberne.

9.

Ved udarbejdelsen af regnskaberne er den daglige ledelse ansvarlig for at vurdere centrets evne til at fortsætte driften, idet den i relevante tilfælde oplyser om forhold med relation til fortsat drift og anvender regnskabsprincippet om fortsat drift.

10.

Den øverste ledelse er ansvarlig for at overvåge enhedens regnskabsaflæggelse.

Revisors ansvar for revision af regnskaberne og de underliggende transaktioner

11.

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om centrets regnskaber er uden væsentlig fejlinformation, og om de transaktioner, der ligger til grund for dem, er lovlige og formelt rigtige, samt på grundlag af vores revision at afgive en erklæring til Europa-Parlamentet og Rådet eller andre dechargemyndigheder om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed. Høj grad af sikkerhed er imidlertid ikke en garanti for, at en revision altid vil føre til opdagelse af væsentlige fejlinformationer og tilfælde af manglende regeloverholdelse. Fejlinformationer og tilfælde af manglende regeloverholdelse kan skyldes besvigelser eller fejl og betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller sammenlagt påvirker brugeres økonomiske beslutninger, der træffes på grundlag af regnskaberne.

12.

En revision omfatter udførelse af handlinger for at opnå revisionsbevis vedrørende beløbene og oplysningerne i regnskaberne og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risiciene for, at der er væsentlig fejlinformation i regnskaberne, og for, at de underliggende transaktioner i væsentligt omfang ikke opfylder kravene i Den Europæiske Unions retlige ramme, uanset om dette skyldes besvigelser eller fejl. Ved disse risikovurderinger overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for enhedens udarbejdelse og aflæggelse af regnskaber, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at afgive en erklæring om effektiviteten af intern kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om den anvendte regnskabspraksis er passende, og om de regnskabsmæssige skøn, som den daglige ledelse har foretaget, er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af regnskaberne.

13.

Med hensyn til indtægterne kontrollerer vi tilskuddet fra Kommissionen og undersøger centrets procedurer for opkrævning af gebyrer og andre indtægter, hvis det er relevant.

14.

Med hensyn til udgifterne undersøger vi betalingstransaktionerne, når udgifterne er afholdt, registreret og godkendt. Denne undersøgelse omfatter alle kategorier af betalinger i det år, hvor de foretages, undtagen forskud. Forskudsbetalinger undersøges, når modtageren forelægger dokumentation for, at midlerne er blevet anvendt korrekt, og centret godkender denne dokumentation ved at afregne forskuddet enten samme år eller senere.

15.

I forbindelse med udarbejdelsen af denne beretning og revisionserklæring tog vi det revisionsarbejde, der er udført af den uafhængige eksterne revisor i relation til centrets regnskaber, med i betragtning som fastsat i artikel 208, stk. 4, i EU's finansforordning (7).

OPFØLGNING PÅ TIDLIGERE ÅRS BEMÆRKNINGER

16.

En oversigt over de korrigerende foranstaltninger, der er truffet som reaktion på Revisionsrettens bemærkninger fra tidligere år, vises i bilaget.

Vedtaget af Afdeling IV, der ledes af Baudilio TOMÉ MUGURUZA, medlem af Revisionsretten, i Luxembourg på mødet den 12. september 2017.

På Revisionsrettens vegne

Klaus-Heiner LEHNE

Formand


(1)  EFT L 39 af 13.2.1975, s. 1.

(2)  Nærmere oplysninger om centrets beføjelser og aktiviteter kan findes på dets websted: www.cedefop.europa.eu.

(3)  Budgettallene er baseret på betalingsbevillingerne.

(4)  Tjenestemænd, midlertidigt ansatte, kontraktansatte og udstationerede nationale eksperter.

Kilde: Centret.

(5)  Årsregnskabet omfatter balancen, resultatopgørelsen, pengestrømsopgørelsen, opgørelsen over bevægelser på nettoaktiver samt en oversigt over væsentlige regnskabspraksis og andre forklarende noter.

(6)  Beretningerne om budgetgennemførelsen omfatter de beretninger, der sammenfatter alle budgettransaktionerne, og de forklarende noter.

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1).


BILAG

Opfølgning på tidligere års bemærkninger

År

Revisionsrettens bemærkninger

Korrigerende foranstaltning

(Afsluttet/I gang/Ikke igangsat/Ikke relevant)

2015

Der blev fremført et stort beløb i forpligtede bevillinger under afsnit II (administrationsudgifter), nemlig 477 994 euro svarende til 28 % (2013: 425 877 euro svarende til 24 %). Dette skyldtes for en stor dels vedkommende den store mængde net- og andet IT-udstyr til genindretningen af de istandsatte områder i centrets bygning, der endnu ikke var blevet leveret eller faktureret ved udgangen af 2015.

Ikke relevant

2015

Den bygning, som den græske stat har stillet til rådighed for centret, er opført på en aktiv brudlinje, hvilket har forårsaget strukturelle skader på bygningen. De græske myndigheder påtog sig at udføre reparationerne og den strukturelle styrkelse, og arbejdet var afsluttet i 2015. Centret er endvidere for øjeblikket ved at tackle forskellige sikkerhedsspørgsmål i relation til bygningens konstruktion. Et særligt sikkerhedsspørgsmål vedrører bygningens glasfacade og ovenlysvinduerne i centrets konferencerum og påvirker adgangen til centrets faciliteter.

Afsluttet


CENTRETS SVAR

Centret har noteret sig Rettens rapport.


6.12.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 417/47


BERETNING

om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse for regnskabsåret 2016 med agenturets svar

(2017/C 417/06)

INDLEDNING

1.

Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (herefter »agenturet« eller »Cepol«), der ligger i Budapest, blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2219 (1) om erstatning og ophævelse af Rådets afgørelse 2005/681/RIA. Agenturet har til opgave at fungere som et netværk og forbinde medlemsstaternes nationale uddannelsesinstitutioner med henblik på at afholde uddannelseskurser for ledende politifolk på grundlag af fælles standarder.

2.

Nedenstående tabel viser agenturets nøgletal (2).

Tabel

Agenturets nøgletal

 

2015

2016

Budget (millioner euro)

8,8

10,3

Ansatte i alt pr. 31. december (3)

41

51

OPLYSNINGER TIL UNDERBYGNING AF REVISIONSERKLÆRINGEN

3.

Revisionsretten har valgt en revisionsmetode, der omfatter analytiske revisionshandlinger, direkte test af transaktioner og en vurdering af centrale kontroller i agenturets overvågnings- og kontrolsystemer. Dette suppleres med bevis opnået fra arbejde udført af andre revisorer og en analyse af ledelsens udtalelser.

ERKLÆRING

4.

Vi har:

a)

revideret agenturets regnskaber, som omfatter årsregnskabet (4) og beretningerne om budgetgennemførelsen (5), for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2016, og

b)

efterprøvet lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for disse regnskaber,

i overensstemmelse med artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF).

Regnskabernes rigtighed

Erklæring om regnskabernes rigtighed

5.

Det er vores opfattelse, at agenturets regnskaber for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2016, i alt væsentligt giver et retvisende billede af agenturets finansielle stilling pr. 31. december 2016 og af resultaterne af dets transaktioner, pengestrømme og bevægelser på nettoaktiver i det afsluttede regnskabsår, i overensstemmelse med dets finansforordning og de regnskabsregler, Kommissionens regnskabsfører har fastlagt. Disse er baseret på de internationalt anerkendte regnskabsstandarder, der anvendes i den offentlige sektor.

Lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for regnskaberne

Indtægter

Erklæring om lovligheden og den formelle rigtighed af de indtægter, der ligger til grund for regnskaberne

6.

Det er vores opfattelse, at de indtægter, der ligger til grund for regnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2016, i alt væsentligt er lovlige og formelt rigtige.

Betalinger

Erklæring om lovligheden og den formelle rigtighed af de betalinger, der ligger til grund for regnskaberne

7.

Det er vores opfattelse, at de betalinger, der ligger til grund for regnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2016, i alt væsentligt er lovlige og formelt rigtige.

Den øverste og den daglige ledelses ansvar

8.

Ifølge artikel 310-325 i TEUF og agenturets finansforordning er den daglige ledelse ansvarlig for at udarbejde og aflægge regnskaberne på grundlag af de internationalt anerkendte regnskabsstandarder, der anvendes i den offentlige sektor, samt for lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for regnskaberne. Dette ansvar omfatter udformning, gennemførelse og opretholdelse af intern kontrol, som sikrer, at der udarbejdes og aflægges et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Den daglige ledelse er også ansvarlig for at sikre, at de aktiviteter, finansielle transaktioner og oplysninger, der fremgår af årsregnskabet, er i overensstemmelse med de myndighedsregler, der gælder for dem. Agenturets daglige ledelse bærer det endelige ansvar for lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for regnskaberne.

9.

Ved udarbejdelsen af regnskaberne er den daglige ledelse ansvarlig for at vurdere agenturets evne til at fortsætte driften, idet den i relevante tilfælde oplyser om forhold med relation til fortsat drift og anvender regnskabsprincippet om fortsat drift.

10.

Den øverste ledelse er ansvarlig for at overvåge enhedens regnskabsaflæggelse.

Revisors ansvar for revision af regnskaberne og de underliggende transaktioner

11.

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om agenturets regnskaber er uden væsentlig fejlinformation, og om de transaktioner, der ligger til grund for dem, er lovlige og formelt rigtige, samt på grundlag af vores revision at afgive en erklæring til Europa-Parlamentet og Rådet eller andre dechargemyndigheder om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed. Høj grad af sikkerhed er imidlertid ikke en garanti for, at en revision altid vil føre til opdagelse af væsentlige fejlinformationer og tilfælde af manglende regeloverholdelse. Fejlinformationer og tilfælde af manglende regeloverholdelse kan skyldes besvigelser eller fejl og betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller sammenlagt påvirker brugeres økonomiske beslutninger, der træffes på grundlag af regnskaberne.

12.

En revision omfatter udførelse af handlinger for at opnå revisionsbevis vedrørende beløbene og oplysningerne i regnskaberne og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risiciene for, at der er væsentlig fejlinformation i regnskaberne, og for, at de underliggende transaktioner i væsentligt omfang ikke opfylder kravene i Den Europæiske Unions retlige ramme, uanset om dette skyldes besvigelser eller fejl. Ved disse risikovurderinger overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for enhedens udarbejdelse og aflæggelse af regnskaber, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at afgive en erklæring om effektiviteten af intern kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om den anvendte regnskabspraksis er passende, og om de regnskabsmæssige skøn, som den daglige ledelse har foretaget, er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af regnskaberne.

13.

Med hensyn til indtægterne kontrollerer vi tilskuddet fra Kommissionen og undersøger organets procedurer for opkrævning af gebyrer og andre indtægter, hvis det er relevant.

14.

Med hensyn til udgifterne undersøger vi betalingstransaktionerne, når udgifterne er afholdt, registreret og godkendt. Forskudsbetalinger undersøges, når modtageren forelægger dokumentation for, at midlerne er blevet anvendt korrekt, og agenturet godkender denne dokumentation ved at afregne forskuddet enten samme år eller senere.

15.

I forbindelse med udarbejdelsen af denne beretning og revisionserklæring tog vi det revisionsarbejde, der er udført af den uafhængige eksterne revisor i relation til agenturets regnskaber, med i betragtning som fastsat i artikel 208, stk. 4, i EU's finansforordning (6).

16.

Bemærkningerne i det følgende drager ikke Revisionsrettens erklæring i tvivl.

BEMÆRKNINGER OM BUDGETFORVALTNINGEN

17.

Der blev fremført et stort beløb i forpligtede bevillinger under afsnit II (udgifter til støtteaktiviteter), nemlig 140 055 euro eller 30 % (2015: 212 456 euro eller 49 %). De vedrører navnlig IT-rådgivning og IT-relaterede varer og tjenesteydelser bestilt sidst på året.

ANDRE BEMÆRKNINGER

18.

Personaleomsætningen er høj, hvad der kan indvirke på forretningskontinuiteten og agenturets evne til at gennemføre aktiviteterne i sit arbejdsprogram. I 2016 forlod 11 ansatte agenturet, og der blev ansat 21. Det bringer agenturets mulighed for at ansætte egnede ansøgere i fare, at der kun er få ansøgninger, navnlig fra andre medlemsstater end værtsstaten. Mellem 2013 og 2016 voksede antallet af ansatte fra værtsstaten fra 1 til 16 og udgjorde dermed 31 % af det samlede personale i 2016. Årsagerne til, at der er så få ansøgninger fra andre medlemsstater, kan være lønjusteringskoefficienten for værtsstaten (69 %) og konkurrencen med et andet EU-organ i Budapest.

OPFØLGNING PÅ TIDLIGERE ÅRS BEMÆRKNINGER

19.

En oversigt over de korrigerende foranstaltninger, der er truffet som reaktion på Revisionsrettens bemærkninger fra tidligere år, vises i bilaget.

Vedtaget af Afdeling IV, der ledes af Baudilio TOMÉ MUGURUZA, medlem af Revisionsretten, i Luxembourg på mødet den 12. september 2017.

På Revisionsrettens vegne

Klaus-Heiner LEHNE

Formand


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2219 af 25. november 2015 om Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol) og om erstatning og ophævelse af Rådets afgørelse 2005/681/RIA (EUT L 319 af 4.12.2015, s. 1).

(2)  Nærmere oplysninger om agenturets beføjelser og aktiviteter kan findes på dets websted: www.cepol.europa.eu.

(3)  Tjenestemænd, midlertidigt ansatte, kontraktansatte og udstationerede nationale eksperter.

Kilde: Agenturet.

(4)  Årsregnskabet omfatter balancen, resultatopgørelsen, pengestrømsopgørelsen, opgørelsen over bevægelser på nettoaktiver samt en oversigt over væsentlige regnskabspraksis og andre forklarende noter.

(5)  Beretningerne om budgetgennemførelsen omfatter de beretninger, der sammenfatter alle budgettransaktionerne, og de forklarende noter.

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1).


BILAG

Opfølgning på tidligere års bemærkninger

År

Revisionsrettens bemærkninger

Korrigerende foranstaltning

(Afsluttet/I gang/Ikke igangsat/Ikke relevant)

2015

Den reviderede beretning om agenturets budgetgennemførelse afviger med hensyn til detaljeringsgrad fra de fleste andre agenturers beretninger, hvilket viser, at der er behov for klare retningslinjer for agenturernes budgetrapportering.

Afsluttet

2015

Der blev fremført et stort beløb i forpligtede bevillinger under afsnit II (administrationsudgifter), 212 456 euro eller 49 % (2014: 383 940 euro eller 59 %). Det skyldtes, at agenturet flyttede fra Det Forenede Kongerige til Ungarn i september 2014, og at der derfor skulle indgås nye tjenesteydelses- og vareindkøbskontrakter. De fleste af de tjenester, som skulle ydes under disse årlige kontrakter, var ikke blevet leveret ved udgangen af 2015.

Ikke relevant


AGENTURETS SVAR

18.

Agenturet har noteret sig Rettens bemærkninger. Andelen af fremførsler under afsnit II er berettigede, idet der blev bestilt IT-rådgivning og IT-relaterede varer og tjenesteydelser sidst på året. Cepol har forbedret sin budgetforvaltning yderligere og forpligter sig til at opretholde overholdelsen af budgetprincippet om etårighed, der er fastsat i finansforordningen.

19.

Agenturet har noteret sig Rettens bemærkninger. Flytningen fra Det Forenede Kongerige til Ungarn bevirkede en stigning i antallet af fratrædelser på grund af den væsentligt lavere lønjusteringskoefficient. Antallet af ansøgninger faldt i forhold til perioden inden flytningen. Der var dog ingen ændring i kvaliteten af de modtagne ansøgninger og agenturets evne til at ansætte egnede ansøgere. De lave stillingskategorier og den lave justeringskoefficient tilskynder ikke udlændinge (især fra Vest- og Nordeuropa) til at flytte til Ungarn, og der kan derfor ikke altid sikres geografisk balance i ansættelsesprocessen. Cepol vil fortsat gennemføre foranstaltninger til at fastholde medarbejderne og opretholde forretningskontinuiteten, men så længe agenturet ikke kan opjustere stillingskategorierne, kan personaleomsætningen tænkes at forblive høj.


6.12.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 417/52


BERETNING

om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed, Landbrug og Fødevarer for regnskabsåret 2016 med organets svar

(2017/C 417/07)

INDLEDNING

1.

Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed, Landbrug og Fødevarer (i det følgende »organet«) blev oprettet den 1. januar 2005 (fra 2005 til 2008: Forvaltningsorganet for Folkesundhedsprogrammet — PHEA, fra 2008 til 2013: Forvaltningsorganet for Sundhed og Forbrugere — EAHC, og fra og med 1. januar 2014: Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed, Landbrug og Fødevarer — CHAFEA) (1). Organet ligger i Luxembourg, og dets mandat er blevet forlænget frem til 31. december 2024. Det gennemfører EU's sundhedsprogram, forbrugerprogrammet og initiativet Bedre uddannelse — større fødevaresikkerhed.

2.

Tabellen viser organets nøgletal (2).

Tabel

Organets nøgletal

 

2015

2016

Budget (millioner euro)

7,4

8,7

Ansatte i alt pr. 31. december (3)

49

58

OPLYSNINGER TIL UNDERBYGNING AF REVISIONSERKLÆRINGEN

3.

Revisionsretten har valgt en revisionsmetode, der omfatter analytiske revisionshandlinger, direkte test af transaktioner og en vurdering af centrale kontroller i organets overvågnings- og kontrolsystemer. Dette suppleres med bevis opnået fra arbejde udført af andre revisorer (hvis relevant) og en analyse af ledelsens udtalelser.

ERKLÆRING

4.

Vi har:

a)

revideret organets regnskaber, som omfatter årsregnskabet (4) og beretningerne om budgetgennemførelsen (5), for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2016, og

b)

efterprøvet lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for disse regnskaber,

i overensstemmelse med artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF).

Regnskabernes rigtighed

Erklæring om regnskabernes rigtighed

5.

Det er vores opfattelse, at organets regnskaber for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2016, i alt væsentligt giver et retvisende billede af organets finansielle stilling pr. 31. december 2016 og af resultaterne af dets transaktioner, pengestrømme og bevægelser på nettoaktiver i det afsluttede regnskabsår, i overensstemmelse med dets finansforordning og de regnskabsregler, Kommissionens regnskabsfører har fastlagt. Disse er baseret på de internationalt anerkendte regnskabsstandarder, der anvendes i den offentlige sektor.

Lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for regnskaberne

Indtægter

Erklæring om lovligheden og den formelle rigtighed af de indtægter, der ligger til grund for regnskaberne

6.

Det er vores opfattelse, at de indtægter, der ligger til grund for regnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2016, i alt væsentligt er lovlige og formelt rigtige.

Betalinger

Erklæring om lovligheden og den formelle rigtighed af de betalinger, der ligger til grund for regnskaberne

7.

Det er vores opfattelse, at de betalinger, der ligger til grund for regnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2016, i alt væsentligt er lovlige og formelt rigtige.

Den øverste og den daglige ledelses ansvar

8.

Ifølge artikel 310-325 i TEUF og organets finansforordning er den daglige ledelse ansvarlig for at udarbejde og aflægge regnskaberne på grundlag af de internationalt anerkendte regnskabsstandarder, der anvendes i den offentlige sektor, samt for lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for regnskaberne. Dette ansvar omfatter udformning, gennemførelse og opretholdelse af intern kontrol, som sikrer, at der udarbejdes og aflægges et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Den daglige ledelse er også ansvarlig for at sikre, at de aktiviteter, finansielle transaktioner og oplysninger, der fremgår af årsregnskabet, er i overensstemmelse med de myndighedsregler, der gælder for dem. Organets daglige ledelse bærer det endelige ansvar for lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for regnskaberne.

9.

Ved udarbejdelsen af regnskaberne er den daglige ledelse ansvarlig for at vurdere organets evne til at fortsætte driften, idet den i relevante tilfælde oplyser om forhold med relation til fortsat drift og anvender regnskabsprincippet om fortsat drift.

10.

Den øverste ledelse er ansvarlig for at overvåge organets regnskabsaflæggelse.

Revisors ansvar for revision af regnskaberne og de underliggende transaktioner

11.

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om organets regnskaber er uden væsentlig fejlinformation, og om de transaktioner, der ligger til grund for dem, er lovlige og formelt rigtige, samt på grundlag af vores revision at afgive en erklæring til Europa-Parlamentet og Rådet eller andre dechargemyndigheder om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed. Høj grad af sikkerhed er imidlertid ikke en garanti for, at en revision altid vil føre til opdagelse af væsentlige fejlinformationer og tilfælde af manglende regeloverholdelse. Fejlinformationer og tilfælde af manglende regeloverholdelse kan skyldes besvigelser eller fejl og betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller sammenlagt påvirker brugeres økonomiske beslutninger, der træffes på grundlag af regnskaberne.

12.

En revision omfatter udførelse af handlinger for at opnå revisionsbevis vedrørende beløbene og oplysningerne i regnskaberne og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risiciene for, at der er væsentlig fejlinformation i regnskaberne, og for, at de underliggende transaktioner i væsentligt omfang ikke opfylder kravene i Den Europæiske Unions retlige ramme, uanset om dette skyldes besvigelser eller fejl. Ved disse risikovurderinger overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for organets udarbejdelse og aflæggelse af regnskaber, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at afgive en erklæring om effektiviteten af intern kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om den anvendte regnskabspraksis er passende, og om de regnskabsmæssige skøn, som den daglige ledelse har foretaget, er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af regnskaberne.

13.

Med hensyn til indtægterne kontrollerer vi tilskuddet fra Kommissionen og undersøger organets procedurer for opkrævning af gebyrer og andre indtægter.

14.

Med hensyn til udgifterne undersøger vi betalingstransaktionerne, når udgifterne er afholdt, registreret og godkendt. Denne undersøgelse omfatter alle kategorier af betalinger i det år, hvor de foretages, undtagen forskud. Forskudsbetalinger undersøges, når modtageren forelægger dokumentation for, at midlerne er blevet anvendt korrekt, og organet godkender denne dokumentation ved at afregne forskuddet enten samme år eller senere.

15.

Bemærkningerne i det følgende drager ikke Revisionsrettens erklæring i tvivl.

BEMÆRKNINGER OM BUDGETFORVALTNINGEN

16.

Organet fremførte 1,1 million euro svarende til 48 % (2015: 0,9 millioner euro eller 52 %) af de forpligtede bevillinger under afsnit III (udgifter i forbindelse med organets aktioner). Fremførslerne vedrører hovedsagelig IT-tjenester og andre undersøgelser, der var indgået kontrakt om, men som endnu ikke var leveret eller færdigudført ved årets udgang. Organet annullerede 0,2 millioner euro eller 17 % af de midler, der var fremført fra 2015 til 2016, hvilket tyder på en mangelfuld planlægning af behov.

OPFØLGNING PÅ TIDLIGERE ÅRS BEMÆRKNINGER

17.

En oversigt over de korrigerende foranstaltninger, der er truffet som reaktion på Revisionsrettens bemærkninger fra tidligere år, vises i bilaget.

Vedtaget af Afdeling IV, der ledes af Baudilio TOMÉ MUGURUZA, medlem af Revisionsretten, i Luxembourg på mødet den 12. september 2017.

På Revisionsrettens vegne

Klaus-Heiner LEHNE

Formand


(1)  Kommissionens afgørelse 2013/770/EU (EUT L 341 af 18.12.2013, s. 69).

(2)  Nærmere oplysninger om organets beføjelser og aktiviteter kan findes på dets websted: http://ec.europa.eu/chafea/.

(3)  Tjenestemænd, midlertidigt ansatte, kontraktansatte og udstationerede nationale eksperter.

Kilde: Organet.

(4)  Årsregnskabet omfatter balancen, resultatopgørelsen, pengestrømsopgørelsen, opgørelsen over bevægelser på nettoaktiver samt en oversigt over væsentlige regnskabspraksis og andre forklarende noter.

(5)  Beretningerne om budgetgennemførelsen omfatter de beretninger, der sammenfatter alle budgettransaktionerne, og de forklarende noter.


BILAG

Opfølgning på tidligere års bemærkninger

År

Revisionsrettens bemærkninger

Korrigerende foranstaltning

(Afsluttet/I gang/Ikke igangsat/Ikke relevant)

2015

Organet fremførte 0,5 millioner euro svarende til 36,4  % (2014: 0,1 million euro eller 13 %) af de forpligtede midler under afsnit II (administrationsudgifter). Fremførslerne skyldes primært udvidelse af organets kontorareal og den nødvendige indretning af kontorer (0,3 millioner euro).

Ikke relevant

2015

Organet fremførte 0,9 millioner euro svarende til 52 % (2014: 0,9 millioner euro eller 50 %) af de forpligtede bevillinger under afsnit III (udgifter i forbindelse med organets aktioner). Fremførslerne skyldes primært, at Kommissionen først udsendte organets arbejdsplan i juni 2015.

Ikke relevant

2015

Organet annullerede 0,2 millioner euro eller 18 % af sine fremførsler til 2015 (2014: 0,1 million euro eller 14 %), hvilket viser, at der er svagheder i dets planlægning.

I gang


ORGANETS SVAR

16.

Organet godtager Rettens bemærkninger. Organet vil fortsat bestræbe sig på yderligere at reducere niveauet for fremførsler og bortfaldne C8-bevillinger.


6.12.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 417/57


BERETNING

om årsregnskabet for EF-Sortsmyndigheden for regnskabsåret 2016 med Sortsmyndighedens svar

(2017/C 417/08)

INDLEDNING

1.

EF-Sortsmyndigheden (herefter »Sortsmyndigheden« eller »CPVO«), der ligger i Angers, blev oprettet ved Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 (1). Sortsmyndighedens væsentligste opgave er at registrere og undersøge ansøgninger om meddelelse af EU-beskyttelse af industriel ejendomsret for plantesorter samt at foranledige, at de kompetente myndigheder i medlemsstaterne foretager de nødvendige tekniske afprøvninger.

2.

Tabellen viser Sortsmyndighedens nøgletal (2).

Tabel

Sortsmyndighedens nøgletal

 

2015

2016

Budget (millioner euro)

14,7

16,1

Ansatte i alt pr. 31. december (3)

46

44

OPLYSNINGER TIL UNDERBYGNING AF REVISIONSERKLÆRINGEN

3.

Retten har valgt en revisionsmetode, der omfatter analytiske revisionshandlinger, direkte test af transaktioner og en vurdering af centrale kontroller i Sortsmyndighedens overvågnings- og kontrolsystemer. Dette suppleres med bevis opnået fra arbejde udført af andre revisorer (hvis relevant) og en analyse af ledelsens udtalelser.

ERKLÆRING

4.

Vi har:

a)

revideret Sortsmyndighedens regnskaber, som omfatter årsregnskabet (4) og beretningerne om budgetgennemførelsen (5), for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2016, og

b)

efterprøvet lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for disse regnskaber,

i overensstemmelse med artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF).

Regnskabernes rigtighed

Erklæring om regnskabernes rigtighed

5.

Det er vores opfattelse, at Sortsmyndighedens regnskaber for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2016, i alt væsentligt giver et retvisende billede af Sortsmyndighedens finansielle stilling pr. 31. december 2016 og af resultaterne af dets transaktioner, pengestrømme og bevægelser på nettoaktiver i det afsluttede regnskabsår, i overensstemmelse med dets finansforordning og de regnskabsregler, Kommissionens regnskabsfører har fastlagt. Disse er baseret på de internationalt anerkendte regnskabsstandarder, der anvendes i den offentlige sektor.

Lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for regnskaberne

Indtægter

Erklæring om lovligheden og den formelle rigtighed af de indtægter, der ligger til grund for regnskaberne

6.

Det er vores opfattelse, at de indtægter, der ligger til grund for regnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2016, i alt væsentligt er lovlige og formelt rigtige.

Betalinger

Erklæring om lovligheden og den formelle rigtighed af de betalinger, der ligger til grund for regnskaberne

7.

Det er vores opfattelse, at de betalinger, der ligger til grund for regnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2016, i alt væsentligt er lovlige og formelt rigtige.

Den øverste og den daglige ledelses ansvar

8.

Ifølge artikel 310-325 i TEUF og Sortsmyndighedens finansforordning er den daglige ledelse ansvarlig for at udarbejde og aflægge regnskaberne på grundlag af de internationalt anerkendte regnskabsstandarder, der anvendes i den offentlige sektor, samt for lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for regnskaberne. Dette ansvar omfatter udformning, gennemførelse og opretholdelse af intern kontrol, som sikrer, at der udarbejdes og aflægges et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Den daglige ledelse er også ansvarlig for at sikre, at de aktiviteter, finansielle transaktioner og oplysninger, der fremgår af årsregnskabet, er i overensstemmelse med de myndighedsregler, der gælder for dem. Sortsmyndighedens daglige ledelse bærer det endelige ansvar for lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for regnskaberne.

9.

Ved udarbejdelsen af regnskaberne er den daglige ledelse ansvarlig for at vurdere kontorets evne til at fortsætte driften, idet den i relevante tilfælde oplyser om forhold med relation til fortsat drift og anvender regnskabsprincippet om fortsat drift.

10.

Den øverste ledelse er ansvarlig for at overvåge enhedens regnskabsaflæggelse.

Revisors ansvar for revision af regnskaberne og de underliggende transaktioner

11.

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om Sortsmyndighedens regnskaber er uden væsentlig fejlinformation, og om de transaktioner, der ligger til grund for dem, er lovlige og formelt rigtige, samt på grundlag af vores revision at afgive en erklæring til Europa-Parlamentet og Rådet eller andre dechargemyndigheder om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed. Høj grad af sikkerhed er imidlertid ikke en garanti for, at en revision altid vil føre til opdagelse af væsentlige fejlinformationer og tilfælde af manglende regeloverholdelse. Fejlinformationer og tilfælde af manglende regeloverholdelse kan skyldes besvigelser eller fejl og betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller sammenlagt påvirker brugeres økonomiske beslutninger, der træffes på grundlag af regnskaberne.

12.

En revision omfatter udførelse af handlinger for at opnå revisionsbevis vedrørende beløbene og oplysningerne i regnskaberne og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risiciene for, at der er væsentlig fejlinformation i regnskaberne, og for, at de underliggende transaktioner i væsentligt omfang ikke opfylder kravene i Den Europæiske Unions retlige ramme, uanset om dette skyldes besvigelser eller fejl. Ved disse risikovurderinger overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for Sortsmyndighedens udarbejdelse og aflæggelse af regnskaber, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at afgive en erklæring om effektiviteten af intern kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om den anvendte regnskabspraksis er passende, og om de regnskabsmæssige skøn, som den daglige ledelse har foretaget, er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af regnskaberne.

13.

Med hensyn til indtægterne kontrollerer vi tilskuddet fra Kommissionen og undersøger Sortsmyndighedens procedurer for opkrævning af gebyrer og andre indtægter, hvis det er relevant.

14.

Med hensyn til udgifterne undersøger vi betalingstransaktionerne, når udgifterne er afholdt, registreret og godkendt. Forskudsbetalinger undersøges, når modtageren forelægger dokumentation for, at midlerne er blevet anvendt korrekt, og Sortsmyndigheden godkender denne dokumentation ved at afregne forskuddet enten samme år eller senere.

Andre forhold

15.

Uden at drage sin erklæring i tvivl skal Revisionsretten henlede opmærksomheden på, at Det Forenede Kongerige den 29. marts 2017 meddelte Det Europæiske Råd sin beslutning om at udtræde af Den Europæiske Union. Der vil blive forhandlet en aftale om de nærmere bestemmelser for denne udtræden. Sortsmyndighedens budget er fuldt selvfinansierende, hovedsagelig gennem indtægter fra ansøgere om og indehavere af EF-sortsbeskyttelser. Men da blot 4 % af dens indtægter stammer fra klienter i Det Forenede Kongerige, er Sortmyndigheden af den opfattelse, at det er usandsynligt, at Det Forenede Kongeriges udtræden vil medføre betydelig risiko for dens indtægter. Sortsmyndigheden finder også, at der kan træffes foranstaltninger for at sikre, at der er passende faciliteter tilgængelige med hensyn til de artsbestemmelser, der på nuværende tidspunkt foretages i Det Forenede Kongerige, uden betydelig risiko for Sortsmyndighedens forretningskontinuitet.

16.

Bemærkningerne i det følgende drager ikke Revisionsrettens erklæring i tvivl.

BEMÆRKNINGER OM BUDGETFORVALTNINGEN

17.

Der blev fremført et stort beløb i forpligtede bevillinger under afsnit II (administrationsudgifter), nemlig 788 540 euro, dvs. 40 % (2015: 395 882 euro, dvs. 28 %). Fremførslerne skyldes hovedsagelig igangværende bygningsrenoveringer (284 423 euro), IT-projekter (253 483 euro) og omkostninger i forbindelse med revisioner og evalueringer (137 098 euro), hvor ydelserne delvis vil blive leveret i 2017, eller fakturaerne først vil blive modtaget i 2017.

18.

Procentsatsen for bortfaldne betalingsbevillinger for 2015, som var fremført til 2016, var med 17 % også høj under afsnit II (2015: 20 %), hvilket indikerer nødvendigheden af at forbedre budgetplanlægningen.

ANDRE BEMÆRKNINGER

19.

Sortsmyndighedens oprettelsesforordning indeholder ikke krav om periodiske eksterne resultatevalueringer. Selv om Sortsmyndigheden eller Kommissionen gennemførte evalueringer af specifikke emner på ad hoc-basis, bør Sortsmyndigheden sammen med Kommissionen overveje at bestille omfattende eksterne resultatevalueringer mindst hvert femte år, som de fleste agenturer gør det. En eventuel fremtidig revision af oprettelsesforordningen bør indføre et sådant krav.

OPFØLGNING PÅ TIDLIGERE ÅRS BEMÆRKNINGER

20.

En oversigt over de korrigerende foranstaltninger, der er truffet som reaktion på Revisionsrettens bemærkninger fra tidligere år, vises i bilaget.

Vedtaget af Afdeling IV, der ledes af Baudilio TOMÉ MUGURUZA, medlem af Revisionsretten, i Luxembourg på mødet den 19. september 2017.

På Revisionsrettens vegne

Klaus-Heiner LEHNE

Formand


(1)  EFT L 227 af 1.9.1994, s. 1.

(2)  Nærmere oplysninger om Sortsmyndighedens beføjelser og aktiviteter kan findes på dens websted: www.cpvo.europa.eu.

(3)  Tjenestemænd, midlertidigt ansatte, kontraktansatte og udstationerede nationale eksperter.

Kilde: Sortsmyndigheden.

(4)  Årsregnskabet omfatter balancen, resultatopgørelsen, pengestrømsopgørelsen, opgørelsen over bevægelser på nettoaktiver samt en oversigt over væsentlige regnskabspraksis og andre forklarende noter.

(5)  Beretningerne om budgetgennemførelsen omfatter de beretninger, der sammenfatter alle budgettransaktionerne, og de forklarende noter.


BILAG

Opfølgning på tidligere års bemærkninger

År

Revisionsrettens bemærkninger

Korrigerende foranstaltning

(Afsluttet/I gang/Ikke igangsat/Ikke relevant)

2014

Sortsmyndigheden afholder de fleste af sine betalinger elektronisk. Regnskabsføreren eller hendes to underordnede regnskabsførere kan signere betalingerne digitalt. Der er ikke krav om en anden persons signatur, hvilket kan udgøre en risiko for Sortsmyndigheden.

Ikke igangsat

2014

Sortsmyndigheden blev operationel i 1995, men der er stadig ikke underskrevet nogen hjemstedsaftale med værtslandet med henblik på afklaring af de betingelser, Sortsmyndigheden kan fungere på, og som den kan tilbyde sine ansatte.

I gang

2015

Der blev fremført et stort beløb i forpligtede bevillinger under afsnit II (administrationsudgifter), nemlig 395 882 euro svarende til 28 % (2014: 394 599 euro svarende til 30 %). Fremførslerne vedrører hovedsagelig IT-projekter (134 030 euro), tjenesterejser (96 368 euro) og omkostninger i forbindelse med intern revision (82 070 euro), hvor ydelserne først vil blive leveret eller regningerne sendt i 2016.

Ikke relevant

2015

Under afsnit II bortfaldt mange af de bevillinger, der var fremført fra 2014-20 % (2014: 26 %), og dette viser, at der er svagheder i deres budgetplanlægning.

I gang

2015

Udgifterne til behandling af klager blev i princippet dækket af klagegebyrer (1). Men disse gebyrer dækker imidlertid kun en lille del af de reelt afholdte omkostninger. I 2015 udgjorde indtægten fra appelgebyrer 11 000 euro (2014: 12 500 euro) mens omkostningerne i forbindelse med appelkammerets medlemmer beløb sig til omkring 62 037 euro (2014: 80 114 euro).

Ikke relevant

2015

Beløbet for gebyrer, der havde været forfaldne til betaling i mere end 90 dage (for hovedpartens vedkommende årlige gebyrer), var pr. 31. december 2015 på 240 766 euro. Sortsmyndigheden udnyttede ikke alle de muligheder for at inddrive ubetalte gebyrer, som dens finansforordning giver den — for eksempel tvangsopkrævning (2).

I gang


(1)  Betragtningerne til Kommissionens forordning (EF) nr. 1238/95 (EFT L 121 af 1.6.1995, s. 31).

(2)  Artikel 53 i Sortsmyndighedens finansforordning.


SORTSMYNDIGHEDENS SVAR

Myndigheden tager Rettens bemærkninger til efterretning.

17.

Det høje niveau af fremførsler i 2016 skyldtes i høj grad et igangværende bygningsrenoverings- og IT-udviklingsprojekt. Gennemførelsen af disse projekter kan af driftsmæssige hensyn ikke afstemmes med kalenderåret.


6.12.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 417/63


BERETNING

om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur for regnskabsåret 2016 med organets svar

(2017/C 417/09)

INDLEDNING

1.

Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur (herefter »organet« eller »EACEA«), der ligger i Bruxelles, blev oprettet ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/776/EU (1), der ophævede afgørelse 2009/336/EF. Organet har til opgave at forvalte programmer, som Kommissionen har vedtaget inden for områderne undervisning, audiovisuelle medier og kultur, og varetager også den detaljerede gennemførelse af tekniske projekter.

2.

Tabellen viser organets nøgletal (2).

Tabel

Organets nøgletal

 

2015

2016

Budget (millioner euro)

46,9

49,1

Ansatte i alt pr. 31. december (3)

441

442

OPLYSNINGER TIL UNDERBYGNING AF REVISIONSERKLÆRINGEN

3.

Revisionsretten har valgt en revisionsmetode, der omfatter analytiske revisionshandlinger, direkte test af transaktioner og en vurdering af centrale kontroller i organets overvågnings- og kontrolsystemer. Dette suppleres med bevis opnået fra arbejde udført af andre revisorer (hvis relevant) og en analyse af ledelsens udtalelser.

ERKLÆRING

4.

Vi har:

a)

revideret organets regnskaber, som omfatter årsregnskabet (4) og beretningerne om budgetgennemførelsen (5), for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2016, og

b)

efterprøvet lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for disse regnskaber,

i overensstemmelse med artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF).

Regnskabernes rigtighed

Erklæring om regnskabernes rigtighed

5.

Det er vores opfattelse, at organets regnskaber for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2016, i alt væsentligt giver et retvisende billede af organets finansielle stilling pr. 31. december 2016 og af resultaterne af dets transaktioner, pengestrømme og bevægelser på nettoaktiver i det afsluttede regnskabsår, i overensstemmelse med dets finansforordning og de regnskabsregler, Kommissionens regnskabsfører har fastlagt. Disse er baseret på de internationalt anerkendte regnskabsstandarder, der anvendes i den offentlige sektor.

Lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for regnskaberne

Indtægter

Erklæring om lovligheden og den formelle rigtighed af de indtægter, der ligger til grund for regnskaberne

6.

Det er vores opfattelse, at de indtægter, der ligger til grund for regnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2016, i alt væsentligt er lovlige og formelt rigtige.

Betalinger

Erklæring om lovligheden og den formelle rigtighed af de betalinger, der ligger til grund for regnskaberne

7.

Det er vores opfattelse, at de betalinger, der ligger til grund for regnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2016, i alt væsentligt er lovlige og formelt rigtige.

Den øverste og den daglige ledelses ansvar

8.

Ifølge artikel 310-325 i TEUF og organets finansforordning er den daglige ledelse ansvarlig for at udarbejde og aflægge regnskaberne på grundlag af de internationalt anerkendte regnskabsstandarder, der anvendes i den offentlige sektor, samt for lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for regnskaberne. Dette ansvar omfatter udformning, gennemførelse og opretholdelse af intern kontrol, som sikrer, at der udarbejdes og aflægges et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Den daglige ledelse er også ansvarlig for at sikre, at de aktiviteter, finansielle transaktioner og oplysninger, der fremgår af årsregnskabet, er i overensstemmelse med de myndighedsregler, der gælder for dem. Organets daglige ledelse bærer det endelige ansvar for lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for regnskaberne.

9.

Ved udarbejdelsen af regnskaberne er den daglige ledelse ansvarlig for at vurdere organets evne til at fortsætte driften, idet den i relevante tilfælde oplyser om forhold med relation til fortsat drift og anvender regnskabsprincippet om fortsat drift.

10.

Den øverste ledelse er ansvarlig for at overvåge organets regnskabsaflæggelse.

Revisors ansvar for revision af regnskaberne og de underliggende transaktioner

11.

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om organets regnskaber er uden væsentlig fejlinformation, og om de transaktioner, der ligger til grund for dem, er lovlige og formelt rigtige, samt på grundlag af vores revision at afgive en erklæring til Europa-Parlamentet og Rådet eller andre dechargemyndigheder om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed. Høj grad af sikkerhed er imidlertid ikke en garanti for, at en revision altid vil føre til opdagelse af væsentlige fejlinformationer og tilfælde af manglende regeloverholdelse. Fejlinformationer og tilfælde af manglende regeloverholdelse kan skyldes besvigelser eller fejl og betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller sammenlagt påvirker brugeres økonomiske beslutninger, der træffes på grundlag af regnskaberne.

12.

En revision omfatter udførelse af handlinger for at opnå revisionsbevis vedrørende beløbene og oplysningerne i regnskaberne og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risiciene for, at der er væsentlig fejlinformation i regnskaberne, og for, at de underliggende transaktioner i væsentligt omfang ikke opfylder kravene i Den Europæiske Unions retlige ramme, uanset om dette skyldes besvigelser eller fejl. Ved disse risikovurderinger overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for organets udarbejdelse og aflæggelse af regnskaber, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at afgive en erklæring om effektiviteten af intern kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om den anvendte regnskabspraksis er passende, og om de regnskabsmæssige skøn, som den daglige ledelse har foretaget, er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af regnskaberne.

13.

Med hensyn til indtægterne kontrollerer vi tilskuddet fra Kommissionen og undersøger organets procedurer for opkrævning af gebyrer og andre indtægter.

14.

Med hensyn til udgifterne undersøger vi betalingstransaktionerne, når udgifterne er afholdt, registreret og godkendt. Denne undersøgelse omfatter alle kategorier af betalinger i det år, hvor de foretages, undtagen forskud. Forskudsbetalinger undersøges, når modtageren forelægger dokumentation for, at midlerne er blevet anvendt korrekt, og organet godkender denne dokumentation ved at afregne forskuddet enten samme år eller senere.

15.

Bemærkningerne i det følgende drager ikke Revisionsrettens erklæring i tvivl.

BEMÆRKNINGER OM DEN INTERNE KONTROL

16.

Da organet udarbejdede sin fortegnelse over aktiver i 2016, kunne det ikke lokalisere 46 IT-artikler med en samlet oprindelig anskaffelsesværdi på ca. 22 000 euro, hvilket tyder på svagheder i beskyttelsen af aktiver.

BEMÆRKNINGER OM BUDGETFORVALTNINGEN

17.

Der blev fremført et stort beløb i forpligtede bevillinger under afsnit III (støtte til organets aktioner), nemlig 2,3 millioner euro svarende til 47 % (2015: 2,8 millioner euro svarende til 50 %). Fremførslerne vedrører hovedsagelig igangværende projektrevisioner (0,8 millioner euro), IT-tjenester (0,9 millioner euro), der var blevet bestilt i 2016, men som endnu ikke var faktureret ved årets udgang, eller som først vil blive leveret i 2017.

OPFØLGNING PÅ TIDLIGERE ÅRS BEMÆRKNINGER

18.

En oversigt over de korrigerende foranstaltninger, der er truffet som reaktion på Revisionsrettens bemærkninger fra tidligere år, vises i bilaget.

Vedtaget af Afdeling IV, der ledes af Baudilio TOMÉ MUGURUZA, medlem af Revisionsretten, i Luxembourg på mødet den 12. september 2017.

På Revisionsrettens vegne

Klaus-Heiner LEHNE

Formand


(1)  EUT L 343 af 19.12.2013, s. 46.

(2)  Nærmere oplysninger om organets beføjelser og aktiviteter kan findes på dets websted: www.eacea.ec.europa.eu.

(3)  Tjenestemænd, midlertidigt ansatte, kontraktansatte og udstationerede nationale eksperter.

Kilde: Organet.

(4)  Årsregnskabet omfatter balancen, resultatopgørelsen, pengestrømsopgørelsen, opgørelsen over bevægelser på nettoaktiver samt en oversigt over væsentlige regnskabspraksis og andre forklarende noter.

(5)  Beretningerne om budgetgennemførelsen omfatter de beretninger, der sammenfatter alle budgettransaktionerne, og de forklarende noter.


BILAG

Opfølgning på tidligere års bemærkninger

År

Revisionsrettens bemærkninger

Korrigerende foranstaltning

(Afsluttet/I gang/Ikke igangsat/Ikke relevant)

2015

Der blev fremført et stort beløb i forpligtede bevillinger under afsnit III (støtte til organets aktioner), nemlig 2,8 millioner euro svarende til 50 % (2014: 3,2 millioner euro eller 56 %). Fremførslerne vedrører hovedsagelig igangværende projektrevisioner (1 million euro), IT-tjenester (0,8 millioner euro), informations-, kommunikations- og publikationstjenester (0,5 millioner euro) samt oversættelser (0,2 millioner euro), der var blevet bestilt i 2015, men som endnu ikke var faktureret ved årets udgang, eller som først vil blive leveret i 2016.

Ikke relevant


ORGANETS SVAR

16.

De IT-artikler, der ikke kunne lokaliseres under statusopgørelsen i 2015/16, svarer kun til 0,64 % af værdien af de samlede IT-artikler, hvilket er i overensstemmelse med resultaterne fra tidligere år. Det skal bemærkes, at den bogførte restværdi af de artikler, der ikke kunne lokaliseres, er meget lavere (ca. 8 000 euro) end de oprindelige anskaffelsesomkostninger.

Organet vil fortsat foretage regelmæssige statusopgørelser for at sikre beskyttelsen af aktiver.

17.

Organet har noteret sig Revisionsrettens bemærkninger. Organet vil fortsætte den indsats, der gøres for at kontrollere antallet af fremførsler.


6.12.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 417/68


BERETNING

om årsregnskabet for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2016 med agenturets svar

(2017/C 417/10)

INDLEDNING

1.

Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (herefter »agenturet« eller »EASA«), der ligger i Köln, blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1592/2002 (1), som blev ophævet ved forordning (EF) nr. 216/2008 (2). Agenturet varetager en række specifikke regulerings- og gennemførelsesopgaver inden for området luftfartssikkerhed.

2.

Tabellen viser agenturets nøgletal (3).

Tabel

Agenturets nøgletal

 

2015

2016

Budget (millioner euro)

185,4

193,4

Ansatte i alt pr. 31. december (4)

779

774

OPLYSNINGER TIL UNDERBYGNING AF REVISIONSERKLÆRINGEN

3.

Revisionsretten har valgt en revisionsmetode, der omfatter analytiske revisionshandlinger, direkte test af transaktioner og en vurdering af centrale kontroller i agenturets overvågnings- og kontrolsystemer. Dette suppleres med bevis opnået fra arbejde udført af andre revisorer og en analyse af ledelsens udtalelser.

ERKLÆRING

4.

Vi har:

a)

revideret agenturets regnskaber, som omfatter årsregnskabet (5) og beretningerne om budgetgennemførelsen (6), for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2016, og

b)

efterprøvet lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for disse regnskaber,

i overensstemmelse med artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF).

Regnskabernes rigtighed

Erklæring om regnskabernes rigtighed

5.

Det er vores opfattelse, at agenturets regnskaber for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2016, i alt væsentligt giver et retvisende billede af agenturets finansielle stilling pr. 31. december 2016 og af resultaterne af dets transaktioner, pengestrømme og bevægelser på nettoaktiver i det afsluttede regnskabsår, i overensstemmelse med dets finansforordning og de regnskabsregler, Kommissionens regnskabsfører har fastlagt. Disse er baseret på de internationalt anerkendte regnskabsstandarder, der anvendes i den offentlige sektor.

Lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for regnskaberne

Indtægter

Erklæring om lovligheden og den formelle rigtighed af de indtægter, der ligger til grund for regnskaberne

6.

Det er vores opfattelse, at de indtægter, der ligger til grund for regnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2016, i alt væsentligt er lovlige og formelt rigtige.

Betalinger

Erklæring om lovligheden og den formelle rigtighed af de betalinger, der ligger til grund for regnskaberne

7.

Det er vores opfattelse, at de betalinger, der ligger til grund for regnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2016, i alt væsentligt er lovlige og formelt rigtige.

Den øverste og den daglige ledelses ansvar

8.

Ifølge artikel 310-325 i TEUF og agenturets finansforordning er den daglige ledelse ansvarlig for at udarbejde og aflægge regnskaberne på grundlag af de internationalt anerkendte regnskabsstandarder, der anvendes i den offentlige sektor, samt for lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for regnskaberne. Dette ansvar omfatter udformning, gennemførelse og opretholdelse af intern kontrol, som sikrer, at der udarbejdes og aflægges et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Den daglige ledelse er også ansvarlig for at sikre, at de aktiviteter, finansielle transaktioner og oplysninger, der fremgår af årsregnskabet, er i overensstemmelse med de myndighedsregler, der gælder for dem. Agenturets daglige ledelse bærer det endelige ansvar for lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for regnskaberne.

9.

Ved udarbejdelsen af regnskaberne er den daglige ledelse ansvarlig for at vurdere agenturets evne til at fortsætte driften, idet den i relevante tilfælde oplyser om forhold med relation til fortsat drift og anvender regnskabsprincippet om fortsat drift.

10.

Den øverste ledelse er ansvarlig for at overvåge enhedens regnskabsaflæggelse.

Revisors ansvar for revision af regnskaberne og de underliggende transaktioner

11.

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om agenturets regnskaber er uden væsentlig fejlinformation, og om de transaktioner, der ligger til grund for dem, er lovlige og formelt rigtige, samt på grundlag af vores revision at afgive en erklæring til Europa-Parlamentet og Rådet eller andre dechargemyndigheder om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed. Høj grad af sikkerhed er imidlertid ikke en garanti for, at en revision altid vil føre til opdagelse af væsentlige fejlinformationer og tilfælde af manglende regeloverholdelse. Fejlinformationer og tilfælde af manglende regeloverholdelse kan skyldes besvigelser eller fejl og betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller sammenlagt påvirker brugeres økonomiske beslutninger, der træffes på grundlag af regnskaberne.

12.

En revision omfatter udførelse af handlinger for at opnå revisionsbevis vedrørende beløbene og oplysningerne i regnskaberne og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risiciene for, at der er væsentlig fejlinformation i regnskaberne, og for, at de underliggende transaktioner i væsentligt omfang ikke opfylder kravene i Den Europæiske Unions retlige ramme, uanset om dette skyldes besvigelser eller fejl. Ved disse risikovurderinger overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for enhedens udarbejdelse og aflæggelse af regnskaber, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at afgive en erklæring om effektiviteten af intern kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om den anvendte regnskabspraksis er passende, og om de regnskabsmæssige skøn, som den daglige ledelse har foretaget, er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af regnskaberne.

13.

Med hensyn til indtægterne kontrollerer vi tilskuddet fra Kommissionen og undersøger agenturets procedurer for opkrævning af gebyrer og andre indtægter, hvis det er relevant.

14.

Med hensyn til udgifterne undersøger vi betalingstransaktionerne, når udgifterne er afholdt, registreret og godkendt. Denne undersøgelse omfatter alle kategorier af betalinger i det år, hvor de foretages, undtagen forskud. Forskudsbetalinger undersøges, når modtageren forelægger dokumentation for, at midlerne er blevet anvendt korrekt, og agenturet godkender denne dokumentation ved at afregne forskuddet enten samme år eller senere.

15.

I forbindelse med udarbejdelsen af denne beretning og revisionserklæring tog vi det revisionsarbejde, der er udført af den uafhængige eksterne revisor i relation til agenturets regnskaber, med i betragtning som fastsat i artikel 208, stk. 4, i EU's finansforordning (7).

Andre forhold

16.

Uden at drage sin erklæring i tvivl skal Revisionsretten henlede opmærksomheden på, at Det Forenede Kongerige den 29. marts 2017 meddelte Det Europæiske Råd sin beslutning om at udtræde af Den Europæiske Union. Der vil blive forhandlet en aftale om de nærmere bestemmelser for denne udtræden. Finansieringen af agenturets 2016-budget bestod af 70 % gebyrer fra luftfartsindustrien og 30 % EU-midler. Der kan komme et fald i agenturets indtægter som følge af Det Forenede Kongeriges beslutning om at udtræde af EU.

17.

Bemærkningerne i det følgende drager ikke Revisionsrettens erklæring i tvivl.

BEMÆRKNINGER OM TRANSAKTIONERNES LOVLIGHED OG FORMELLE RIGTIGHED

18.

De industrifinansierede aktiviteter i 2016 resulterede i et underskud på 7,6 millioner euro, men budgetresultaterne varierer fra år til år (8), og agenturet har akkumuleret et overskud på 52 millioner euro vedrørende denne kategori af aktiviteter. Agenturets oprettelsesforordning fastsætter, at de opkrævede gebyrer skal være tilstrækkelige til at dække agenturets omkostninger i forbindelse med de relevante certificeringsaktiviteter. Den omtaler derimod ikke et akkumuleret overskud.

ANDRE BEMÆRKNINGER

19.

Af sit akkumulerede overskud brugte agenturet i perioden 2014-2016 9,4 millioner euro (4,4 millioner euro i 2016) til at finansiere indretningsomkostninger (og flytteomkostninger) på 12,4 millioner euro i forbindelse med flytning til en ny bygning. Kommissionen bidrog også med 3 millioner euro fra EU-budgettet til dette formål. Denne finansieringsfordeling mellem industriens og Unionens bidrag blev foretaget i overensstemmelse med agenturets sædvanlige metode til omkostningsfordeling og medførte, at arbejdet i stor udstrækning blev finansieret af gebyrer fra industrien.

OPFØLGNING PÅ TIDLIGERE ÅRS BEMÆRKNINGER

20.

En oversigt over de korrigerende foranstaltninger, der er truffet som reaktion på Revisionsrettens bemærkninger fra tidligere år, vises i bilaget.

Vedtaget af Afdeling IV, der ledes af Baudilio TOMÉ MUGURUZA, medlem af Revisionsretten, i Luxembourg på mødet den 19. september 2017.

På Revisionsrettens vegne

Klaus-Heiner LEHNE

Formand


(1)  EFT L 240 af 7.9.2002, s. 1.

(2)  EUT L 79 af 19.3.2008, s. 1.

(3)  Nærmere oplysninger om agenturets beføjelser og aktiviteter kan findes på dets websted: www.easa.europa.eu.

(4)  Tjenestemænd, midlertidigt ansatte, kontraktansatte og udstationerede nationale eksperter.

Kilde: Agenturet.

(5)  Årsregnskabet omfatter balancen, resultatopgørelsen, pengestrømsopgørelsen, opgørelsen over bevægelser på nettoaktiver samt en oversigt over væsentlige regnskabspraksis og andre forklarende noter.

(6)  Beretningerne om budgetgennemførelsen omfatter de beretninger, der sammenfatter alle budgettransaktionerne, og de forklarende noter.

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1).

(8)  I 2014 og 2015 var der overskud på henholdsvis 15,3 millioner og 16,9 millioner euro.


BILAG

Opfølgning på tidligere års bemærkninger

År

Revisionsrettens bemærkninger

Korrigerende foranstaltning

(Afsluttet/I gang/Ikke igangsat/Ikke relevant)

2013

Agenturet blev operationelt i 2004 og har hidtil fungeret på basis af korrespondance og udveksling med værtsmedlemsstaten. Der er imidlertid ikke indgået en dækkende hjemstedsaftale mellem agenturet og medlemsstaten. En sådan aftale ville gøre de vilkår, som agenturet og dets ansatte arbejder under, mere gennemsigtige.

Afsluttet (1)

2015

Der blev fremført et stort beløb i forpligtede bevillinger under afsnit II (administrationsudgifter), nemlig 4,4 millioner euro eller 20,2  % (2014: 3,6 millioner euro eller 22 %), og under afsnit III (aktionsudgifter), nemlig 2 millioner euro eller 32,0  % (2014: 2 millioner euro eller 38,1  %). Disse fremførsler vedrører hovedsagelig udvikling af IT-applikationer, der var blevet bestilt i slutningen af året, samt aktiviteter i forbindelse med regelfastsættelse og forskningsprojekter, der rækker ud over 2015.

Ikke relevant


(1)  Der er indgået en hjemstedsaftale mellem agenturet og medlemsstaten, og den trådte i kraft den 17. august 2017.


AGENTURETS SVAR

16.

Agenturet tager Revisionsrettens bemærkning til efterretning. Der er nedsat en arbejdsgruppe, der skal se på spørgsmålet, og denne har foretaget sin første analyse af de potentielle risici ved og indvirkningen af Brexit.

20.

Grundforordningen og finansforordningen indeholder bestemmelser vedrørende behandlingen af gebyrer fra industrien som formålsbestemte indtægter. Agenturet står derfor til regnskab for overskud eller underskud i forbindelse med gebyrer og afgifter i et akkumuleret overskud. Dette akkumulerede overskud svinger fra år til år alt efter det økonomiske resultat for regnskabsåret. I perioden 2010 til 2015 svingede overskuddet eller underskuddet mellem et underskud på 5,9 mio. og et overskud på 16,9 mio. Dette akkumulerede overskud eller denne buffer yder dækning for underskud og udgør 6 måneders løbende drift. Agenturet agter at ændre både finansforordningen og forordningen om gebyrer og afgifter for i højere grad at formalisere denne behandling af et akkumuleret overskud.

21.

overensstemmelse med artikel 88 i agenturets finansforordning informerede agenturets bestyrelse budgetmyndigheden (Europa-Parlamentet og Rådet) om projektet for agenturets nye hovedkontor. En detaljeret rapport, inklusive især finansieringsordningen, blev sendt den 22. maj 2013 og heraf følger:

Agenturet handlede i overensstemmelse med de oplysninger, der var meddelt budgetmyndigheden.

Der er en årlig meddelelse om bygningen i overensstemmelse med artikel 87 i finansforordningen, som sendes til budgetmyndigheden hvert år.

Europa-Parlamentet godkendte rapporten og finansieringsmekanismen i overensstemmelse med agenturets finansieringsordning.


6.12.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 417/74


BERETNING

om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder for regnskabsåret 2016 med organets svar

(2017/C 417/11)

INDLEDNING

1.

Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder (herefter »organet« eller »EASME«), som ligger i Bruxelles, blev oprettet for perioden fra 1. januar 2014 til 31. december 2024 ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/771/EU (1). Organets hovedopgave er i tæt samarbejde med syv af Kommissionens generaldirektorater at forvalte EU-aktioner vedrørende forskning og innovation, SMV'ers konkurrenceevne, miljø- og klimaindsats samt hav- og fiskerirelaterede tiltag.

2.

Tabellen viser organets nøgletal (2).

Tabel

Organets nøgletal

 

2015

2016

Budget (millioner euro)

36,4

35,8

Ansatte i alt pr. 31. december (3)

373

417

OPLYSNINGER TIL UNDERBYGNING AF REVISIONSERKLÆRINGEN

3.

Revisionsretten har valgt en revisionsmetode, der omfatter analytiske revisionshandlinger, direkte test af transaktioner og en vurdering af centrale kontroller i organets overvågnings- og kontrolsystemer. Dette suppleres med bevis opnået fra arbejde udført af andre revisorer (hvis relevant) og en analyse af ledelsens udtalelser.

ERKLÆRING

4.

Vi har:

a)

revideret organets regnskaber, som omfatter årsregnskabet (4) og beretningerne om budgetgennemførelsen (5), for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2016, og

b)

efterprøvet lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for disse regnskaber,

i overensstemmelse med artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF).

Regnskabernes rigtighed

Erklæring om regnskabernes rigtighed

5.

Det er vores opfattelse, at organets regnskaber for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2016, i alt væsentligt giver et retvisende billede af organets finansielle stilling pr. 31. december 2016 og af resultaterne af dets transaktioner, pengestrømme og bevægelser på nettoaktiver i det afsluttede regnskabsår, i overensstemmelse med dets finansforordning og de regnskabsregler, Kommissionens regnskabsfører har fastlagt. Disse er baseret på de internationalt anerkendte regnskabsstandarder, der anvendes i den offentlige sektor.

Lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for regnskaberne

Indtægter

Erklæring om lovligheden og den formelle rigtighed af de indtægter, der ligger til grund for regnskaberne

6.

Det er vores opfattelse, at de indtægter, der ligger til grund for regnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2016, i alt væsentligt er lovlige og formelt rigtige.

Betalinger

Erklæring om lovligheden og den formelle rigtighed af de betalinger, der ligger til grund for regnskaberne

7.

Det er vores opfattelse, at de betalinger, der ligger til grund for regnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2016, i alt væsentligt er lovlige og formelt rigtige.

Den øverste og den daglige ledelses ansvar

8.

Ifølge artikel 310-325 i TEUF og organets finansforordning er den daglige ledelse ansvarlig for at udarbejde og aflægge regnskaberne på grundlag af de internationalt anerkendte regnskabsstandarder, der anvendes i den offentlige sektor, samt for lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for regnskaberne. Dette ansvar omfatter udformning, gennemførelse og opretholdelse af intern kontrol, som sikrer, at der udarbejdes og aflægges et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Den daglige ledelse er også ansvarlig for at sikre, at de aktiviteter, finansielle transaktioner og oplysninger, der fremgår af årsregnskabet, er i overensstemmelse med de myndighedsregler, der gælder for dem. Organets daglige ledelse bærer det endelige ansvar for lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for regnskaberne.

9.

Ved udarbejdelsen af regnskaberne er den daglige ledelse ansvarlig for at vurdere organets evne til at fortsætte driften, idet den i relevante tilfælde oplyser om forhold med relation til fortsat drift og anvender regnskabsprincippet om fortsat drift.

10.

Den øverste ledelse er ansvarlig for at overvåge enhedens regnskabsaflæggelse.

Revisors ansvar for revision af regnskaberne og de underliggende transaktioner

11.

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om organets regnskaber er uden væsentlig fejlinformation, og om de transaktioner, der ligger til grund for dem, er lovlige og formelt rigtige, samt på grundlag af vores revision at afgive en erklæring til Europa-Parlamentet og Rådet eller andre dechargemyndigheder om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed. Høj grad af sikkerhed er imidlertid ikke en garanti for, at en revision altid vil føre til opdagelse af væsentlige fejlinformationer og tilfælde af manglende regeloverholdelse. Fejlinformationer og tilfælde af manglende regeloverholdelse kan skyldes besvigelser eller fejl og betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller sammenlagt påvirker brugeres økonomiske beslutninger, der træffes på grundlag af regnskaberne.

12.

En revision omfatter udførelse af handlinger for at opnå revisionsbevis vedrørende beløbene og oplysningerne i regnskaberne og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risiciene for, at der er væsentlig fejlinformation i regnskaberne, og for, at de underliggende transaktioner i væsentligt omfang ikke opfylder kravene i Den Europæiske Unions retlige ramme, uanset om dette skyldes besvigelser eller fejl. Ved disse risikovurderinger overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for organets udarbejdelse og aflæggelse af regnskaber, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at afgive en erklæring om effektiviteten af intern kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om den anvendte regnskabspraksis er passende, og om de regnskabsmæssige skøn, som den daglige ledelse har foretaget, er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af regnskaberne.

13.

Med hensyn til indtægterne kontrollerer vi tilskuddet fra Kommissionen og undersøger organets procedurer for opkrævning af gebyrer og andre indtægter, hvis det er relevant.

14.

Med hensyn til udgifterne undersøger vi betalingstransaktionerne, når udgifterne er afholdt, registreret og godkendt. Denne undersøgelse omfatter alle kategorier af betalinger i det år, hvor de foretages, undtagen forskud. Forskudsbetalinger undersøges, når modtageren forelægger dokumentation for, at midlerne er blevet anvendt korrekt, og organet godkender denne dokumentation ved at afregne forskuddet enten samme år eller senere.

15.

Bemærkningerne i det følgende drager ikke Revisionsrettens erklæring i tvivl.

BEMÆRKNINGER OM BUDGETFORVALTNINGEN

16.

Der blev fremført et stort beløb i forpligtede bevillinger under afsnit II (administrationsudgifter), nemlig 1 250 000 euro eller 33 % (2015: 998 324 euro eller 14 %), og under afsnit III (støtte til organets aktioner), nemlig 2 550 000 euro eller 62 % (2015: 4 millioner euro svarende til 65 %). Overførslerne under afsnit II vedrører hovedsagelig leje (0,6 millioner euro) og anskaffelse af materiel, der endnu ikke var leveret ved årets udgang (0,5 millioner euro). Overførslerne under afsnit III vedrører evaluationer udført af eksterne eksperter og overvågning af LIFE-programmet (1,5 millioner euro), igangværende efterfølgende kontrol (0,5 millioner euro) og IT-tjenester (0,5 millioner euro), som var bestilt i 2016, men kun delvist leveret og ikke faktureret ved årets udgang. Organet kunne overveje at indføre opdelte budgetbevillinger med henblik på bedre at afspejle aktionernes flerårige karakter og de uundgåelige tidsforskydninger mellem kontraktunderskrivelse, leverance og betaling.

17.

Mange af de overførte bevillinger fra tidligere år under afsnit I (personaleudgifter) bortfaldt, nemlig 32 000 euro svarende til 8,3 %, hvilket tyder på, at man havde overvurderet budgetbehovet.

OPFØLGNING PÅ TIDLIGERE ÅRS BEMÆRKNINGER

18.

En oversigt over de korrigerende foranstaltninger, der er truffet som reaktion på Revisionsrettens bemærkninger fra tidligere år, vises i bilaget.

Vedtaget af Afdeling IV, der ledes af Baudilio TOMÉ MUGURUZA, medlem af Revisionsretten, i Luxembourg på mødet den 12. september 2017.

På Revisionsrettens vegne

Klaus-Heiner LEHNE

Formand


(1)  EUT L 341 af 18.12.2013, s. 73.

(2)  Nærmere oplysninger om organets beføjelser og aktiviteter kan findes på dets websted: www.ec.europa.eu/easme/.

(3)  Tjenestemænd, midlertidigt ansatte, kontraktansatte og udstationerede nationale eksperter.

Kilde: Organet.

(4)  Årsregnskabet omfatter balancen, resultatopgørelsen, pengestrømsopgørelsen, opgørelsen over bevægelser på nettoaktiver samt en oversigt over væsentlige regnskabspraksis og andre forklarende noter.

(5)  Beretningerne om budgetgennemførelsen omfatter de beretninger, der sammenfatter alle budgettransaktionerne, og de forklarende noter.


BILAG

Opfølgning på tidligere års bemærkninger

År

Revisionsrettens bemærkninger

Korrigerende foranstaltning

(Afsluttet/I gang/Ikke igangsat/Ikke relevant)

2014

Selv om organets oprindelige budget var blevet ændret og reduceret med 3 millioner euro i september 2014, indgik organet kun forpligtelser for 91 % af de nedsatte budgetbevillinger. Den lave udnyttelsesprocent kan hovedsagelig forklares med organisatoriske og driftsmæssige udfordringer i relation til organets udvidede mandat med hensyn til at gennemføre flere programmer og varetage flere opgaver i tæt samarbejde med Kommissionen. Men den betydelige underudnyttelse af budgettet viser, at organets budgetplanlægning bør forbedres.

Afsluttet

2014

Det fremgår også af, at der blev fremført endnu flere forpligtede bevillinger til 2015, nemlig 3,8 millioner euro eller 17 % (2013: 1,3 millioner euro eller 8 %) hovedsagelig relateret til afsnit III (udgifter til programstøtte), hvor der blev fremført 2,6 millioner euro eller 72 % (2013: 0,6 millioner euro eller 35 %), hvilket ikke er i overensstemmelse med princippet om budgettets etårighed.

Ikke relevant

2015

Under afsnit III (udgifter til programstøtte) blev der fremført i alt 4 millioner euro i forpligtede bevillinger eller 65 % (2013: 2,6 millioner euro svarende til 72 %). Fremførslerne vedrører hovedsagelig specifikke kontrakter med eksperter (3 millioner euro) og eksterne revisioner (0,6 millioner euro), hvor kontrakter til 0,8 millioner euro blev indgået i slutningen af 2015. Disse fremførsler vedrører hovedsagelig tjenesteydelser, der skal leveres i 2016.

Ikke relevant

2015

I december 2015 betalte organet 2,2 millioner euro i lokaleleje og dermed forbundne udgifter for 2016. Disse betalinger blev afholdt over organets budget for 2015 og er derfor ikke i overensstemmelse med budgetprincippet om etårighed (1).

Ikke relevant


(1)  Artikel 7 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1653/2004 (EUT L 297 af 22.9.2004, s. 6).


ORGANETS SVAR

17.

Organet vil træffe flere foranstaltninger med henblik på at nedbringe fremførslerne af forpligtede bevillinger, herunder: i) øge forskudsbetalingerne for tjenester fra OIB og GD HR (husleje, sikkerhedsomkostninger osv.) i det omfang, det er muligt, ii) tættere overvågning af budgetgennemførelsen med det nye IT-værktøj Bluebell og iii) overføre budgetudgifterne for de eksterne eksperter tilknyttet LIFE-programmet fra administrationsbudgettet til driftsbudgettet fra 2018, som følgelig vil blive forvaltet som differentierede budgetbevillinger.

18.

De bortfaldne fremførsler på 32 000 EUR eller 8,3 % var begrænset til en bestemt budgetpost under afsnit I (individuelle rettigheder) og påvirkes af udsvinget i antallet af ansatte. Denne variabel forventes at være mere stabil fremover. Organet vil fortsat holde fremførslerne på så lavt et niveau som muligt, mens der bibeholdes en lille reserve på alle poster, for hvilke de endelige beløb, der skal betales, endnu ikke kendes nøjagtigt, på det tidspunkt hvor fremførslen forberedes.


6.12.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 417/79


BERETNING

om årsregnskabet for Det Europæiske Asylstøttekontor for regnskabsåret 2016 med støttekontorets svar

(2017/C 417/12)

INDLEDNING

1.

Det Europæiske Asylstøttekontor (herefter »støttekontoret« eller »EASO«), som ligger i Valletta, blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 439/2010 (1) med det formål at øge det praktiske samarbejde om asylspørgsmål og at bistå medlemsstaterne med at opfylde deres europæiske og internationale forpligtelser til at yde nødstedte mennesker beskyttelse. Siden 2015 har støttekontoret ydet støtte til Grækenland og Italien i forbindelse med migrationskrisen. I 2016 foreslog Kommissionen at styrke støttekontorets mandat og udvide dets opgaver væsentligt for at tage hånd om eventuelle strukturelle svagheder, der opstår vedrørende anvendelsen af EU's asylsystem (2). Siden marts 2016 har støttekontorets teams på hotspottene også arbejdet med den operationelle gennemførelse af aftalen mellem EU og Tyrkiet og med at yde støtte til den græske asyltjeneste.

2.

Tabellen viser støttekontorets nøgletal (3).

Tabel

Støttekontorets nøgletal

 

2015

2016

Budget (millioner euro) (4)

15,9

53

Ansatte i alt pr. 31. december (5)

93

125

3.

Tabellen viser, at støttekontoret på grund af den betydelige udvidelse af dets opgaver fik et endeligt budget for 2016, der var næsten tre gange så stort som budgettet for det foregående år. Hertil kom, at antallet af ansatte i 2016 øgedes med 34 %, og at systemerne og procedurerne stadig var ved at blive tilpasset for at kunne klare de nye krav.

4.

Denne beretning skal læses med tanke på disse udfordringer og på Revisionsrettens mandat, som er underlagt internationale revisionsstandarder.

OPLYSNINGER TIL UNDERBYGNING AF REVISIONSERKLÆRINGEN

5.

Revisionsretten har valgt en revisionsmetode, der omfatter analytiske revisionshandlinger, direkte test af transaktioner og en vurdering af centrale kontroller i støttekontorets overvågnings- og kontrolsystemer. Dette suppleres med bevis opnået fra arbejde udført af andre revisorer og en analyse af ledelsens udtalelser.

ERKLÆRING

6.

Vi har:

a)

revideret støttekontorets regnskaber, som omfatter årsregnskabet (6) og beretningerne om budgetgennemførelsen (7), for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2016, og

b)

efterprøvet lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for disse regnskaber,

i overensstemmelse med artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF).

Regnskabernes rigtighed

Erklæring om regnskabernes rigtighed

7.

Det er vores opfattelse, at støttekontorets regnskaber for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2016, i alt væsentligt giver et retvisende billede af støttekontorets finansielle stilling pr. 31. december 2016 og af resultaterne af dets transaktioner, pengestrømme og bevægelser på nettoaktiver i det afsluttede regnskabsår, i overensstemmelse med dets finansforordning og de regnskabsregler, Kommissionens regnskabsfører har fastlagt. Disse er baseret på de internationalt anerkendte regnskabsstandarder, der anvendes i den offentlige sektor.

Lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for regnskaberne

Indtægter

Erklæring om lovligheden og den formelle rigtighed af de indtægter, der ligger til grund for regnskaberne

8.

Det er vores opfattelse, at de indtægter, der ligger til grund for regnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2016, i alt væsentligt er lovlige og formelt rigtige.

Betalinger

Grundlag for en erklæring med forbehold

9.

Revisionsretten konstaterede væsentlige forhold i forbindelse med to af de fem større udbud i 2016, der førte til betalinger i løbet af året, jf. punkt 9.1 og 9.2. Forholdene vidner om manglende stringens i støttekontorets udbud:

9.1.

To af de tre tilbudsgivere, der deltog i et revideret udbud om levering af rejseydelser under en rammekontrakt til en værdi af 4 millioner euro i perioden 2016-2020, blev bedt om at indsende yderligere oplysninger vedrørende de samme udvælgelseskriterier. Ingen af dem indsendte de udbedte oplysninger (CV'er for de personer, der skulle udføre arbejdet hos EASO), men kun den ene blev udelukket fra udbuddet af denne grund. Den anden fik tildelt kontrakten med en aftale om, at de relevante CV'er ville blive indsendt efter kontrakttildelingen. Udbuddet blev således ikke gennemført under overholdelse af princippet om ligebehandling, og kontrakten blev tildelt en tilbudsgiver, der ikke opfyldte samtlige udvælgelseskriterier. Rammekontrakten og de dertil knyttede betalinger i 2016 på 920 561 euro er derfor regelstridige.

9.2.

I februar 2016 foretog støttekontoret direkte tildeling af en rammekontrakt vedrørende midlertidige tjenesteydelser, som skulle støtte dets reaktion på migrationskrisen. Rammekontrakten havde en varighed på 12 måneder og en værdi på 3,6 millioner euro. Den blev tildelt en enkelt forhåndsudvalgt økonomisk aktør uden anvendelse af de udbudsprocedurer, der er fastlagt i EU's finansforordning (8). Tildelingen var således ikke i overensstemmelse med de relevante EU-regler, og de dertil knyttede betalinger i 2016 på 592 273 euro er derfor regelstridige.

10.

De beløb, som er berørt af de forhold, der er beskrevet i punkt 9.1-9.2, udgør 2,9 % af støttekontorets samlede udgifter i 2016.

Erklæring med forbehold om lovligheden og den formelle rigtighed af de betalinger, der ligger til grund for regnskaberne

11.

Det er vores opfattelse, at de betalinger, der ligger til grund for støttekontorets regnskaber for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2016, i alt væsentligt er lovlige og formelt rigtige, når der ses bort fra virkningerne af de forhold, der er beskrevet i grundlaget for en erklæring med forbehold i punkt 9.

Den øverste og den daglige ledelses ansvar

12.

Ifølge artikel 310-325 i TEUF og støttekontorets finansforordning er den daglige ledelse ansvarlig for at udarbejde og aflægge regnskaberne på grundlag af de internationalt anerkendte regnskabsstandarder, der anvendes i den offentlige sektor, samt for lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for regnskaberne. Dette ansvar omfatter udformning, gennemførelse og opretholdelse af intern kontrol, som sikrer, at der udarbejdes og aflægges et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Den daglige ledelse er også ansvarlig for at sikre, at de aktiviteter, finansielle transaktioner og oplysninger, der fremgår af årsregnskabet, er i overensstemmelse med de myndighedsregler, der gælder for dem. Støttekontorets daglige ledelse bærer det endelige ansvar for lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for regnskaberne.

13.

Ved udarbejdelsen af regnskaberne er den daglige ledelse ansvarlig for at vurdere støttekontorets evne til at fortsætte driften, idet den i relevante tilfælde oplyser om forhold med relation til fortsat drift og anvender regnskabsprincippet om fortsat drift.

14.

Den øverste ledelse er ansvarlig for at overvåge enhedens regnskabsaflæggelse.

Revisors ansvar for revision af regnskaberne og de underliggende transaktioner

15.

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om støttekontorets regnskaber er uden væsentlig fejlinformation, og om de transaktioner, der ligger til grund for dem, er lovlige og formelt rigtige, samt på grundlag af vores revision at afgive en erklæring til Europa-Parlamentet og Rådet eller andre dechargemyndigheder om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed. Høj grad af sikkerhed er imidlertid ikke en garanti for, at en revision altid vil føre til opdagelse af væsentlige fejlinformationer og tilfælde af manglende regeloverholdelse. Fejlinformationer og tilfælde af manglende regeloverholdelse kan skyldes besvigelser eller fejl og betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller sammenlagt påvirker brugeres økonomiske beslutninger, der træffes på grundlag af regnskaberne.

16.

En revision omfatter udførelse af handlinger for at opnå revisionsbevis vedrørende beløbene og oplysningerne i regnskaberne og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risiciene for, at der er væsentlig fejlinformation i regnskaberne, og for, at de underliggende transaktioner i væsentligt omfang ikke opfylder kravene i Den Europæiske Unions retlige ramme, uanset om dette skyldes besvigelser eller fejl. Ved disse risikovurderinger overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for enhedens udarbejdelse og aflæggelse af regnskaber, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at afgive en erklæring om effektiviteten af intern kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om den anvendte regnskabspraksis er passende, og om de regnskabsmæssige skøn, som den daglige ledelse har foretaget, er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af regnskaberne.

17.

Med hensyn til indtægterne kontrollerer vi tilskuddet fra Kommissionen og undersøger støttekontorets procedurer for opkrævning af gebyrer og andre indtægter, hvis det er relevant.

18.

Med hensyn til udgifterne undersøger vi betalingstransaktionerne, når udgifterne er afholdt, registreret og godkendt. Denne undersøgelse omfatter alle kategorier af betalinger i det år, hvor de foretages, undtagen forskud. Forskudsbetalinger undersøges, når modtageren forelægger dokumentation for, at midlerne er blevet anvendt korrekt, og støttekontoret godkender denne dokumentation ved at afregne forskuddet enten samme år eller senere.

19.

I forbindelse med udarbejdelsen af denne beretning og revisionserklæring tog vi det revisionsarbejde, der er udført af den uafhængige eksterne revisor i relation til støttekontorets regnskaber, med i betragtning som fastsat i artikel 208, stk. 4, i EU's finansforordning (9).

20.

Bemærkningerne i det følgende drager ikke Revisionsrettens erklæring i tvivl.

BEMÆRKNINGER OM TRANSAKTIONERNES LOVLIGHED OG FORMELLE RIGTIGHED

21.

I august 2016 iværksatte støttekontoret et offentligt udbud (fem delkontrakter) med henblik på tildeling af en rammekontrakt til dækning af dets behov for kulturformidlere/tolke i forskellige lande. De fire delkontrakter under rammekontrakten, der blev underskrevet og revideret (delkontrakt 2-5), beløb sig til 60 millioner euro over fire år. Disse fire delkontrakter blev tildelt den samme tilbudsgiver som første kontrahent i et kaskadesystem. Denne kontrahent opfyldte udvælgelseskriteriernes finansielle krav (1 million euro i årlig omsætning), undtagen i ét af de tre foregående år, for hvilket der var underskrevet en »availment contract« med en nonprofitorganisation, som forpligtede sig til at stille sin omsætning til rådighed for kontrahenten. Finansforordningen tillader økonomiske aktører at basere sig på andre enheders finansielle og økonomiske kapacitet. I dette tilfælde står det imidlertid ikke klart, hvordan denne enhed kan stille sin omsætning til rådighed, eller hvordan den i betragtning af sine aktiviteters karakter kan støtte leveringen af de ønskede tjenesteydelser. Støttekontoret burde have afvist tilbuddet, fordi kravene til tilbudsgivernes økonomiske og finansielle kapacitet ikke var overholdt. Følgelig er rammekontrakten og alle de dertil knyttede betalinger regelstridige (ingen betalinger afholdt i 2016).

BEMÆRKNINGER OM DEN INTERNE KONTROL

22.

På det ekstraordinære møde i Det Europæiske Råd den 23. april 2015 og i den 10-punktsplan om migration, der blev vedtaget af udenrigs- og indenrigsministrene den 20. april 2015, blev medlemsstaterne pålagt at sikre, at der tages fingeraftryk af alle migranter. Hvis dette krav skulle opfyldes, måtte man hurtigt øge de græske myndigheders kapacitet til at tage fingeraftryk. Kommissionen overdrog denne opgave til støttekontoret. Opgaven omfattede indkøb og efterfølgende donation til den græske stat af 90 fingeraftryksscannere og 90 kompatible computere (udstyr) til et beløb af 1,1 million euro inden for rammerne af en tilskudsaftale mellem Kommissionen og støttekontoret. Tilskudsaftalen fastsatte, at udstyret skulle leveres til IT-afdelingen hos politiet i Athen og derfra sendes videre til hotspottene på de græske øer. Ifølge beskrivelsen af foranstaltningen skulle ansatte fra støttekontoret være til stede for at sikre korrekt levering og installering og efterfølgende overdrage ejerskabet til det græske politi. Der var imidlertid ingen ansatte fra støttekontoret til stede for at opfylde dette krav, og først i juli 2017 bekræftede de relevante græske myndigheder, at udstyret var blevet leveret til hotspottene i februar og begyndelsen af marts 2016 og nu anvendes til det tilsigtede formål.

23.

Ordregivende myndigheder skal skriftligt anmode om oplysninger om sammensætningen af en pris eller omkostning, hvis denne forekommer at være unormalt lav, og give tilbudsgiveren lejlighed til at fremsætte sine bemærkninger (10). I forbindelse med to af delkontrakterne (3 og 5) om levering af kulturformidlere/tolke i forskellige lande (jf. også punkt 21) modtog støttekontoret økonomiske tilbud, der var henholdsvis 50 % og 31 % lavere end de næstbilligste tilbud. Selv om dette indikerede, at tilbuddene var unormalt lave, anså støttekontoret det ikke for nødvendigt at bede om nærmere forklaringer fra tilbudsgiveren.

24.

I sin revisionsberetning fra oktober 2016 fremhævede Kommissionens Interne Revisionstjeneste (IAS), at der ikke foreligger en tilstrækkelig planlægning af udbud vedrørende administrationsudgifter, og at overvågningen af udbud og specifikke kontrakter indgået under rammekontrakter er svag. Støttekontoret og IAS blev enige om en plan for korrigerende foranstaltninger.

25.

I 2016 stod støttekontoret over for adskillige udfordringer i sit operationelle miljø, herunder ikke blot en væsentlig forhøjelse af sit budget og en væsentlig udvidelse af sine opgaver, men også en betydelig stigning i antallet af transaktioner, en udskiftning af regnskabsføreren efter flere midlertidige løsninger samt indførelse af et papirløst workflowsystem. Denne situation med store ændringer og ustabilitet blev hverken afhjulpet ved revalidering af regnskabssystemet eller ved indførelse af et system med regelmæssig efterfølgende kontrol af transaktioner (11).

26.

I 2014 underskrev Kommissionen på vegne af mere end 50 EU-institutioner og -organer inklusive støttekontoret en rammekontrakt med én kontrahent om indkøb af softwarelicenser og levering af dertil knyttet vedligeholdelse og support. Rammekontrahenten fungerer som mellemled mellem støttekontoret og leverandører, der kan imødekomme støttekontorets behov. For denne formidlingsservice har rammekontrahenten ret til at opkræve et gebyr på fra to til ni procent af leverandørernes priser. I 2016 androg de samlede betalinger til rammekontrahenten 534 900 euro. Støttekontoret sammenholdt ikke systematisk priserne og gebyrerne med leverandørernes tilbud og fakturaer til rammekontrahenten.

BEMÆRKNINGER OM FORSVARLIG ØKONOMISK FORVALTNING OG PERFORMANCE

27.

På Kommissionens vegne blev der udarbejdet en ekstern evaluering af støttekontorets performance i perioden 2011-2014, og den endelige rapport blev udsendt i december 2015. Den bekræftede relevansen af støttekontorets mission og opgaver og konkluderede, at dets centrale opgaver samlet set var blevet gennemført effektivt, og at hovedparten af de forventede resultater var blevet opnået. Evalueringen påpegede også et behov for at øge operationernes effektivitet og i højere grad sørge for, at der i forbindelse med aktiviteterne samarbejdes med andre EU-institutioner og -organer samt internationale institutioner og organer og sikres sammenhæng med disses aktiviteter. Støttekontoret er ved at gennemføre en handlingsplan, der er aftalt med bestyrelsen på baggrund af dets udvidede mandat, og den endelige gennemførelsesrapport skal foreligge i juni 2017.

28.

Støttekontoret købte og installerede 65 containere, der skulle anvendes som mobile kontorer på de græske og italienske hotspots, for et samlet beløb på 852 136 euro. Nogle af containerne blev placeret på steder, hvor lignende containere, som ikke tilhørte støttekontoret, senere blev ødelagt under optøjer. Støttekontoret har ikke tegnet en forsikring for at beskytte containerne mod denne risiko.

29.

Støttekontoret har ikke sørget for rettidig inddrivelse af sine forfaldne tilgodehavender. Godtgørelser af moms for 2014 (180 919 euro) og 2015 (245 960 euro) var endnu ikke inddrevet ved udgangen af 2016.

BUDGETFORVALTNING

30.

Der blev fremført et stort beløb i forpligtede bevillinger under afsnit II (administrationsudgifter), nemlig 2,5 millioner euro eller 43,9 % (2015: 1 076 583 euro eller 36,9 %). Fremførslerne vedrører primært IT-infrastruktur, oversættelser og publikationer, konsulentydelser og bestyrelsesmødeomkostninger, som var omfattet af kontrakter indgået i slutningen af 2016, og/eller som først blev faktureret i 2017.

OPFØLGNING PÅ TIDLIGERE ÅRS BEMÆRKNINGER

31.

En oversigt over de korrigerende foranstaltninger, der er truffet som reaktion på Revisionsrettens bemærkninger fra tidligere år, vises i bilaget.

Vedtaget af Afdeling IV, der ledes af Baudilio TOMÉ MUGURUZA, medlem af Revisionsretten, i Luxembourg på mødet den 17. oktober 2017.

På Revisionsrettens vegne

Klaus-Heiner LEHNE

Formand


(1)  EUT L 132 af 29.5.2010, s. 11.

(2)  COM(2016) 271 final.

(3)  Nærmere oplysninger om støttekontorets beføjelser og aktiviteter kan findes på dets websted: www.easo.europa.eu.

(4)  Budgettallene er baseret på betalingsbevillingerne.

(5)  Tjenestemænd, midlertidigt ansatte, kontraktansatte og udstationerede nationale eksperter.

Kilde: Støttekontoret.

(6)  Årsregnskabet omfatter balancen, resultatopgørelsen, pengestrømsopgørelsen, opgørelsen over bevægelser på nettoaktiver samt en oversigt over væsentlige regnskabspraksis og andre forklarende noter.

(7)  Beretningerne om budgetgennemførelsen omfatter de beretninger, der sammenfatter alle budgettransaktionerne, og de forklarende noter.

(8)  Artikel 104 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 966/2012 (EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1) fastsætter, at udbudsprocedurer med henblik på tildeling af koncessionskontrakter eller offentlige kontrakter, herunder rammeaftaler, skal antage en af de former, der er angivet i den pågældende artikel.

(9)  Forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012.

(10)  Artikel 151 i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1268/2012 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget (EUT L 362 af 31.12.2012, s. 1).

(11)  Undtagen vedrørende transaktioner foretaget under delegationsaftaler med Kommissionen.


BILAG

Opfølgning på tidligere års bemærkninger

År

Revisionsrettens bemærkninger

Korrigerende foranstaltning

(Afsluttet/I gang/Ikke igangsat/Ikke relevant)

2012

Det er muligt at gøre ansættelsesprocedurerne mere gennemsigtige. Der var ikke noget bevis for, at vægtningen og de point, der skulle opnås for at komme til samtale og blive opført på reservelisten, var blevet fastsat, inden ansøgningerne blev gennemgået, eller at spørgsmålene til samtaler eller skriftlige prøver blev udfærdiget, inden ansøgningerne blev gennemgået.

Afsluttet

2013

Ud af det samlede antal betalinger blev 446 (18 %) afholdt efter den tidsfrist, der er fastsat i finansforordningen. Forsinkelsen var i gennemsnit på 21 dage.

Ikke igangsat (1)

2013

Seks af de 16 standarder for intern kontrol er endnu ikke blevet implementeret fuldt ud.

I gang (2)

2013

Det er muligt at gøre ansættelsesprocedurerne mere gennemsigtige: Spørgsmålene til samtaler eller skriftlige prøver blev udfærdiget, efter at ansøgningerne var blevet gennemgået, hvilket øger risikoen for, at spørgsmålene er påvirket af de enkelte ansøgninger. Udvælgelseskomitéerne anvendte ikke altid et pointsystem for alle udvælgelseskriterier medtaget i stillingsopslagene. I den erklæring om interessekonflikt, udvalgsmedlemmerne skulle underskrive, anses kun et personligt forhold for at udgøre en interessekonflikt, og faglige forbindelser udelukkes eksplicit. I forbindelse med en specifik ansættelsesprocedure konstateredes der en uoverensstemmelse mellem et udvælgelseskriterium, der var anført i stillingsopslaget, og det tilsvarende udvælgelseskriterium angående antallet af år med godkendt erhvervserfaring.

Afsluttet

2014

Støttekontoret afholdt 1 062 (28,6  %) betalinger efter den tidsfrist, der er fastsat i finansforordningen. Forsinkelsen var i gennemsnit på 24 dage.

Ikke igangsat (1)

2014

Støttekontorets personaleudskiftning er høj. 14 ansatte forlod kontoret i 2014, heraf fire på nøgleposter. Denne høje personaleudskiftning indebærer en betydelig risiko vedrørende opnåelsen af målene i det årlige og flerårige arbejdsprogram.

I gang (3)

2014

Ifølge en afgørelse truffet af den administrerende direktør klassificeres deltagere i møder arrangeret af EASO i én af tre kategorier (A, B og C) med henblik på udgiftsgodtgørelser. I 2014 var de samlede godtgørelser til mødedeltagere 997 506 euro. Deltagere i kategori »A«, som formodes at varetage en specifik opgave på møderne, får et fast beløb til godtgørelse af rejseudgifter og dagpenge, mens deltagere i kategori »B« kun får et fast beløb til godtgørelse af rejseudgifter. Deltagere i kategori »C« er ikke berettiget til nogen godtgørelse. Antallet af deltagere, der klassificeres som modtagere af kategori »A«-godtgørelser, steg fra 61 % i 2013 til 69 % i 2014. Der foreligger ikke dokumentation, som begrunder klassificeringen af deltagerne i de tre kategorier.

I gang (4)

2015

Støttekontoret indgik kun forpligtelser for 14,5  millioner euro, dvs. 93,7  % af det vedtagne budget (2014: 12,4  millioner euro, dvs. 84,7  %). Der blev fremført et stort beløb i forpligtede bevillinger under afsnit II (administrationsudgifter), nemlig 1 076 583 euro eller 36,9  % (2014: 635 492 euro eller 28,7  %). Fremførslerne vedrører primært konsulenttjenester i forbindelse med IKT-udvikling, som der blev indgået kontrakt om i sidste halvdel af 2015 (0,4  millioner euro) og investeringer i IT-infrastruktur (0,3  millioner euro) med henblik på forventet ansættelse af yderligere personale efter budgetmyndighedens beslutning ved udgangen af 2015 om at udvide stillingsfortegnelsen.

Ikke relevant

2015

Direktøren for støttekontoret godkendte i november 2015 en ny politik for ansættelse af midlertidigt ansatte og kontraktansatte. Den nye politik afhjælper de fleste af de problemer, Revisionsretten har peget på i tidligere revisioner. Gennemførelsen af den vil blive fulgt op i 2016, hvor der forventes et stort antal ansættelser.

Afsluttet


(1)  I 2016 afholdt støttekontoret 2 007 eller 41,29 % (2015: 1 024 eller 29,2 %) betalinger efter den tidsfrist, der er fastsat i finansforordningen. Forsinkelsen var i gennemsnit på 35 (2015: 29) dage.

(2)  Ved udgangen af 2016 var én standard for intern kontrol endnu ikke implementeret.

(3)  17 ansatte forlod støttekontoret i 2016, og der blev ansat 70 nye. Støttekontoret fik 50 nye poster i stillingsfortegnelsen for 2016.

(4)  I 2015 var de samlede godtgørelser til mødedeltagere 987 515 euro. Antallet af deltagere, der klassificeres som modtagere af kategori »A«-godtgørelser, faldt fra 69 % i 2014 til 52 % i 2015. I 2016 var de samlede godtgørelser til mødedeltagere 1 012 147 euro. Antallet af deltagere, der klassificeres som modtagere af kategori »A«-godtgørelser, faldt fra 52 % i 2015 til 37 % i 2016.


STØTTEKONTORETS SVAR

9.1.

Støttekontoret tager Revisionsrettens bemærkning til efterretning. EASO traf denne beslutning, fordi den virksomhed, der fik tildelt kontrakten, var den eneste, der kunne opfylde kontraktforpligtelserne.

9.2.

Støttekontoret tager Revisionsrettens bemærkning til efterretning og vil sikre, at der ikke opstår lignende situationer i fremtiden. EASO traf disse foranstaltninger på baggrund af et yderst påtrængende behov, der opstod som følge af flygtningekrisen, der var på sit højeste på det tidspunkt. Hertil kommer, at det var nødvendigt at gennemføre Rådets afgørelser om hasteopgaver, der var blevet betroet støttekontoret, og kompensere for manglen på eksperter i medlemsstaterne.

Den tilbudsgiver, der blev valgt under disse usædvanlige omstændigheder, havde tidligere indgået aftale med et andet EU-agentur i Grækenland. EASO forlod sig på den kontrol af overholdelsen af kriterierne og den finansielle kapacitet, som dette agentur allerede havde foretaget. Beslutningen blev dokumenteret og godkendt i en undtagelsesanmodning.

I mellemtiden har EASO iværksat en ny udbudsprocedure med henblik på tildeling af en ny rammekontrakt.

21.

Støttekontoret har noteret sig Revisionsrettens udtalelse. EASO har bestræbt sig på at arbejde inden for de gældende bestemmelser. Retspraksis vedrørende tilliden til separate enheder giver mulighed for fortolkning, og EASO mener at have handlet i overensstemmelse med reglerne.

22.

EASO reagerede på det presserende behov for at øge kapaciteten til optagelse af fingeraftryk i Grækenland ved at købe udstyret og levere det til det græske politi den 12. februar og 2. marts 2016.

Støttekontoret var derfor nødt til at starte proceduren inden underskrivelsen af bevillingskontrakten, som blev underskrevet den 3. marts 2016. Det var ikke muligt for EASO's personale at være tilstede for at bekræfte installeringen af EURODAC-enhederne, fordi bevillingen blev underskrevet, efter at enhederne var blevet leveret, og politiet var allerede begyndt at dele dem ud til hotspottene.

Støttekontoret havde formelt anmodet de græske myndigheder om en bekræftelse på, at hotspottene havde fået leveret og installeret udstyret den 23. maj 2016. Støttekontoret modtog imidlertid først bekræftelsen den 20. juli 2017.

23.

Støttekontoret har noteret sig Revisionsrettens bemærkninger.

24.

Støttekontoret har noteret sig Revisionsrettens bemærkning og henviser til det forhold, at mange af foranstaltningerne i planen allerede er blevet gennemført.

25.

Støttekontoret har noteret sig Revisionsrettens bemærkning, men henviser til det forhold, at en uafhængig ekstern regnskabsfører har afgivet en erklæring uden forbehold om regnskabet. Ikke desto mindre er der planlagt en ny validering af regnskabssystemet i 2017. En efterfølgende kontrol vil blive overvejet på mellemlangt sigt.

26.

Støttekontoret har noteret sig Revisionsrettens bemærkning og vil i overensstemmelse hermed indføre systematisk kontrol af alle tilbud over 135 000 EUR fra den 1. januar 2018.

28.

Støttekontoret har noteret sig Revisionsrettens bemærkning, men henviser til, at EASO's ledelse besluttede, at det ikke var omkostningseffektivt med en forsikring.

29.

De nationale myndigheder pålagde på et tidspunkt støttekontoret at ændre de årlige momsangivelser til kvartalsvise angivelser, hvilket resulterede i, at det var nødvendigt igen at indgive anmodninger om momsgodtgørelse for 2014 og 2015 på kvartalsbasis.

30.

Støttekontoret har noteret sig Revisionsrettens bemærkning, men henviser til det forhold, at budgetændringer i det andet halvår var skyld i, at de respektive forpligtelser hobede sig op i løbet af det sidste kvartal, hvilket har haft de konsekvenser, Revisionsretten nævner.


6.12.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 417/87


BERETNING

om årsregnskabet for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed for regnskabsåret 2016 med myndighedens svar

(2017/C 417/13)

INDLEDNING

1.

Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (herefter »myndigheden« eller »EBA«), der ligger i London, blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 (1). Myndighedens opgave er at bidrage til fastlæggelsen af fælles standarder og praksis af høj kvalitet for regulering og tilsynsførelse, at bidrage til den konsekvente anvendelse af juridisk bindende EU-retsakter, at fremme og lette delegeringen af opgaver og ansvarsområder blandt kompetente myndigheder, at overvåge og vurdere markedsudviklingen på sit kompetenceområde og at fremme beskyttelse af indskydere og investorer.

2.

Tabellen viser myndighedens nøgletal (2).

Tabel

Myndighedens nøgletal

 

2015

2016

Budget (millioner euro)

33,4

36,5

Ansatte i alt pr. 31. december (3)

156

161

OPLYSNINGER TIL UNDERBYGNING AF REVISIONSERKLÆRINGEN

3.

Revisionsretten har valgt en revisionsmetode, der omfatter analytiske revisionshandlinger, direkte test af transaktioner og en vurdering af centrale kontroller i myndighedens overvågnings- og kontrolsystemer. Dette suppleres med bevis opnået fra arbejde udført af andre revisorer og en analyse af ledelsens udtalelser.

ERKLÆRING

4.

Vi har:

a)

revideret myndighedens regnskaber, som omfatter årsregnskabet (4) og beretningerne om budgetgennemførelsen (5), for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2016, og

b)

efterprøvet lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for disse regnskaber,

i overensstemmelse med artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF).

Regnskabernes rigtighed

Erklæring om regnskabernes rigtighed

5.

Det er vores opfattelse, at myndighedens regnskaber for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2016, i alt væsentligt giver et retvisende billede af myndighedens finansielle stilling pr. 31. december 2016 og af resultaterne af dens transaktioner, pengestrømme og bevægelser på nettoaktiver i det afsluttede regnskabsår, i overensstemmelse med dens finansforordning og de regnskabsregler, Kommissionens regnskabsfører har fastlagt. Disse er baseret på de internationalt anerkendte regnskabsstandarder, der anvendes i den offentlige sektor.

Lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for regnskaberne

Indtægter

Erklæring om lovligheden og den formelle rigtighed af de indtægter, der ligger til grund for regnskaberne

6.

Det er vores opfattelse, at de indtægter, der ligger til grund for regnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2016, i alt væsentligt er lovlige og formelt rigtige.

Betalinger

Erklæring om lovligheden og den formelle rigtighed af de betalinger, der ligger til grund for regnskaberne

7.

Det er vores opfattelse, at de betalinger, der ligger til grund for regnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2016, i alt væsentligt er lovlige og formelt rigtige.

Den øverste og den daglige ledelses ansvar

8.

Ifølge artikel 310-325 i TEUF og myndighedens finansforordning er den daglige ledelse ansvarlig for at udarbejde og aflægge regnskaberne på grundlag af de internationalt anerkendte regnskabsstandarder, der anvendes i den offentlige sektor, samt for lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for regnskaberne. Dette ansvar omfatter udformning, gennemførelse og opretholdelse af intern kontrol, som sikrer, at der udarbejdes og aflægges et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Den daglige ledelse er også ansvarlig for at sikre, at de aktiviteter, finansielle transaktioner og oplysninger, der fremgår af årsregnskabet, er i overensstemmelse med de myndighedsregler, der gælder for dem. Myndighedens daglige ledelse bærer det endelige ansvar for lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for regnskaberne.

9.

Ved udarbejdelsen af regnskaberne er den daglige ledelse ansvarlig for at vurdere myndighedens evne til at fortsætte driften, idet den i relevante tilfælde oplyser om forhold med relation til fortsat drift og anvender regnskabsprincippet om fortsat drift.

10.

Den øverste ledelse er ansvarlig for at overvåge enhedens regnskabsaflæggelse.

Revisors ansvar for revision af regnskaberne og de underliggende transaktioner

11.

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om myndighedens regnskaber er uden væsentlig fejlinformation, og om de transaktioner, der ligger til grund for dem, er lovlige og formelt rigtige, samt på grundlag af vores revision at afgive en erklæring til Europa-Parlamentet og Rådet eller andre dechargemyndigheder om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed. Høj grad af sikkerhed er imidlertid ikke en garanti for, at en revision altid vil føre til opdagelse af væsentlige fejlinformationer og tilfælde af manglende regeloverholdelse. Fejlinformationer og tilfælde af manglende regeloverholdelse kan skyldes besvigelser eller fejl og betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller sammenlagt påvirker brugeres økonomiske beslutninger, der træffes på grundlag af regnskaberne.

12.

En revision omfatter udførelse af handlinger for at opnå revisionsbevis vedrørende beløbene og oplysningerne i regnskaberne og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risiciene for, at der er væsentlig fejlinformation i regnskaberne, og for, at de underliggende transaktioner i væsentligt omfang ikke opfylder kravene i Den Europæiske Unions retlige ramme, uanset om dette skyldes besvigelser eller fejl. Ved disse risikovurderinger overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for enhedens udarbejdelse og aflæggelse af regnskaber, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at afgive en erklæring om effektiviteten af intern kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om den anvendte regnskabspraksis er passende, og om de regnskabsmæssige skøn, som den daglige ledelse har foretaget, er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af regnskaberne.

13.

Med hensyn til indtægterne kontrollerer vi tilskuddet fra Kommissionen og undersøger myndighedens procedurer for opkrævning af gebyrer og andre indtægter, hvis det er relevant.

14.

Med hensyn til udgifterne undersøger vi betalingstransaktionerne, når udgifterne er afholdt, registreret og godkendt. Forskudsbetalinger undersøges, når modtageren forelægger dokumentation for, at midlerne er blevet anvendt korrekt, og myndigheden godkender denne dokumentation ved at afregne forskuddet enten samme år eller senere.

15.

I forbindelse med udarbejdelsen af denne beretning og revisionserklæring tog vi det revisionsarbejde, der er udført af den uafhængige eksterne revisor i relation til myndighedens regnskaber, med i betragtning som fastsat i artikel 208, stk. 4, i EU's finansforordning (6).

Henvisning til specialforhold

16.

Uden at drage sin erklæring i tvivl skal Revisionsretten henlede opmærksomheden på, at Det Forenede Kongerige den 29. marts 2017 meddelte Det Europæiske Råd sin beslutning om at udtræde af Den Europæiske Union. Der vil blive forhandlet en aftale om de nærmere bestemmelser for denne udtræden. Det foreløbige regnskab og de dertil knyttede bemærkninger for myndigheden, der ligger i London, blev udarbejdet med anvendelse af de oplysninger, der forelå på datoen for regnskabets underskrivelse (28. februar 2017).

17.

Med henblik på den kommende afgørelse om myndighedens fremtidige placering har den i årsregnskabet oplyst sine resterende omkostninger på 14 millioner euro som eventualforpligtelser i forbindelse med kontorlejekontrakten (ud fra den antagelse, at den vil blive annulleret ved udgangen af 2020), og det forhold, at andre potentielle omkostninger i forbindelse med flytningen, f.eks. flytning af personale og deres familier, ikke kan beregnes på nuværende tidspunkt. Endvidere finansieres 40 % af myndighedens budget med EU-midler og 60 % med direkte bidrag fra EU's medlemsstater. Der kan komme et fald i myndighedens indtægter som følge af Det Forenede Kongeriges beslutning om at udtræde af EU.

OPFØLGNING PÅ TIDLIGERE ÅRS BEMÆRKNINGER

18.

En oversigt over de korrigerende foranstaltninger, der er truffet som reaktion på Revisionsrettens bemærkninger fra tidligere år, vises i bilaget.

Vedtaget af Afdeling IV, der ledes af Baudilio TOMÉ MUGURUZA, medlem af Revisionsretten, i Luxembourg på mødet den 12. september 2017.

På Revisionsrettens vegne

Klaus-Heiner LEHNE

Formand


(1)  EUT L 331 af 15.12.2010, s. 12.

(2)  Nærmere oplysninger om myndighedens beføjelser og aktiviteter kan findes på dens websted: www.eba.europa.eu.

(3)  Tjenestemænd, midlertidigt ansatte, kontraktansatte og udstationerede nationale eksperter.

Kilde: Myndigheden.

(4)  Årsregnskabet omfatter balancen, resultatopgørelsen, pengestrømsopgørelsen, opgørelsen over bevægelser på nettoaktiver samt en oversigt over væsentlige regnskabspraksis og andre forklarende noter.

(5)  Beretningerne om budgetgennemførelsen omfatter de beretninger, der sammenfatter alle budgettransaktionerne, og de forklarende noter.

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1).


BILAG

Opfølgning på tidligere års bemærkninger

År

Revisionsrettens bemærkninger

Korrigerende foranstaltning

(Afsluttet/I gang/Ikke igangsat/Ikke relevant)

2012

For at dække øgede udgifter til skolepenge giver myndigheden de ansatte, der har børn i grundskolen og overbygningen, et uddannelsesbidrag ud over det uddannelsestillæg, der er fastsat i personalevedtægten. De samlede bidrag til uddannelse beløb sig i 2012 til ca. 76 000 euro. De er ikke omfattet af personalevedtægten og er derfor uretmæssige.

I gang (1)

2015

Der blev fremført et stort beløb i forpligtede bevillinger under afsnit II (administrationsudgifter), nemlig 1 487 794 euro eller 28 % af de samlede forpligtede bevillinger under dette afsnit (2014: 3 431 070 euro eller 48 %). De vedrører blandt andet et uafklaret spørgsmål i relation til udestående moms på de resterende udgifter til myndighedens nye bygning, og en faktura vedrørende ejendomsskatter fra Det Forenede Kongeriges skatteevalueringskontor (UK Valuations Office) (samlet værdi 538 938 euro).

Ikke relevant

2015

Der blev konstateret svagheder i vurderingen af IT-behov, navnlig i relation til outsourcede ydelser, hvilket indvirker på myndighedens budgetmæssige forvaltning af de pågældende udgifter.

Ikke relevant


(1)  Ved udgangen af 2016 havde myndigheden indgået aftaler med 23 skoler, som de ansattes børn gik på.


MYNDIGHEDENS SVAR

Myndigheden tager Rettens beretning til efterretning.


6.12.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 417/92


BERETNING

om årsregnskabet for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2016 med centrets svar

(2017/C 417/14)

INDLEDNING

1.

Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC — herefter »centret«), der ligger i Stockholm, blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 851/2004 (1). Centrets væsentligste opgaver er at indsamle og formidle oplysninger om forebyggelse af og kontrol med sygdomme hos mennesker samt at afgive videnskabelige udtalelser herom. Det skal også koordinere europæisk netværkssamarbejde på dette område.

2.

Tabellen viser centrets nøgletal (2).

Tabel

Centrets nøgletal

 

2015

2016

Budget (millioner euro)

58,5

58,2

Ansatte i alt pr. 31. december (3)

260

260

OPLYSNINGER TIL UNDERBYGNING AF REVISIONSERKLÆRINGEN

3.

Retten har valgt en revisionsmetode, der omfatter analytiske revisionshandlinger, direkte test af transaktioner og en vurdering af centrale kontroller i centrets overvågnings- og kontrolsystemer. Dette suppleres med bevis opnået fra arbejde udført af andre revisorer og en analyse af ledelsens udtalelser.

ERKLÆRING

4.

Vi har:

a)

revideret centrets regnskaber, som omfatter årsregnskabet (4) og beretningerne om budgetgennemførelsen (5), for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2016, og

b)

efterprøvet lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for disse regnskaber,

i overensstemmelse med artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF).

Regnskabernes rigtighed

Erklæring om regnskabernes rigtighed

5.

Det er vores opfattelse, at centrets regnskaber for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2016, i alt væsentligt giver et retvisende billede af centrets finansielle stilling pr. 31. december 2016 og af resultaterne af dets transaktioner, pengestrømme og bevægelser på nettoaktiver i det afsluttede regnskabsår, i overensstemmelse med dets finansforordning og de regnskabsregler, Kommissionens regnskabsfører har fastlagt. Disse er baseret på de internationalt anerkendte regnskabsstandarder, der anvendes i den offentlige sektor.

Lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for regnskaberne

Indtægter

Erklæring om lovligheden og den formelle rigtighed af de indtægter, der ligger til grund for regnskaberne

6.

Det er vores opfattelse, at de indtægter, der ligger til grund for regnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2016, i alt væsentligt er lovlige og formelt rigtige.

Betalinger

Erklæring om lovligheden og den formelle rigtighed af de betalinger, der ligger til grund for regnskaberne

7.

Det er vores opfattelse, at de betalinger, der ligger til grund for regnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2016, i alt væsentligt er lovlige og formelt rigtige.

Den øverste og den daglige ledelses ansvar

8.

Ifølge artikel 310-325 i TEUF og centrets finansforordning er den daglige ledelse ansvarlig for at udarbejde og aflægge regnskaberne på grundlag af de internationalt anerkendte regnskabsstandarder, der anvendes i den offentlige sektor, samt for lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for regnskaberne. Dette ansvar omfatter udformning, gennemførelse og opretholdelse af intern kontrol, som sikrer, at der udarbejdes og aflægges et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Den daglige ledelse er også ansvarlig for at sikre, at de aktiviteter, finansielle transaktioner og oplysninger, der fremgår af årsregnskabet, er i overensstemmelse med de myndighedsregler, der gælder for dem. Centrets daglige ledelse bærer det endelige ansvar for lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for regnskaberne.

9.

Ved udarbejdelsen af regnskaberne er den daglige ledelse ansvarlig for at vurdere centrets evne til at fortsætte driften, idet den i relevante tilfælde oplyser om forhold med relation til fortsat drift og anvender regnskabsprincippet om fortsat drift.

10.

Den øverste ledelse er ansvarlig for at overvåge enhedens regnskabsaflæggelse.

Revisors ansvar for revision af regnskaberne og de underliggende transaktioner

11.

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om centrets regnskaber er uden væsentlig fejlinformation, og om de transaktioner, der ligger til grund for dem, er lovlige og formelt rigtige, samt på grundlag af vores revision at afgive en erklæring til Europa-Parlamentet og Rådet eller andre dechargemyndigheder om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed. Høj grad af sikkerhed er imidlertid ikke en garanti for, at en revision altid vil føre til opdagelse af væsentlige fejlinformationer og tilfælde af manglende regeloverholdelse. Fejlinformationer og tilfælde af manglende regeloverholdelse kan skyldes besvigelser eller fejl og betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller sammenlagt påvirker brugeres økonomiske beslutninger, der træffes på grundlag af regnskaberne.

12.

En revision omfatter udførelse af handlinger for at opnå revisionsbevis vedrørende beløbene og oplysningerne i regnskaberne og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risiciene for, at der er væsentlig fejlinformation i regnskaberne, og for, at de underliggende transaktioner i væsentligt omfang ikke opfylder kravene i Den Europæiske Unions retlige ramme, uanset om dette skyldes besvigelser eller fejl. Ved disse risikovurderinger overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for enhedens udarbejdelse og aflæggelse af regnskaber, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at afgive en erklæring om effektiviteten af intern kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om den anvendte regnskabspraksis er passende, og om de regnskabsmæssige skøn, som den daglige ledelse har foretaget, er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af regnskaberne.

13.

Med hensyn til indtægterne kontrollerer vi tilskuddet fra Kommissionen og undersøger centrets procedurer for opkrævning af gebyrer og andre indtægter, hvis det er relevant.

14.

Med hensyn til udgifterne undersøger vi betalingstransaktionerne, når udgifterne er afholdt, registreret og godkendt. Forskudsbetalinger undersøges, når modtageren forelægger dokumentation for, at midlerne er blevet anvendt korrekt, og centret godkender denne dokumentation ved at afregne forskuddet enten samme år eller senere.

15.

I forbindelse med udarbejdelsen af denne beretning og revisionserklæring tog vi det revisionsarbejde, der er udført af den uafhængige eksterne revisor i relation til centrets regnskaber, med i betragtning som fastsat i artikel 208, stk. 4, i EU's finansforordning (6).

16.

Bemærkningerne i det følgende drager ikke Revisionsrettens erklæring i tvivl.

BEMÆRKNINGER OM TRANSAKTIONERNES LOVLIGHED OG FORMELLE RIGTIGHED

17.

I maj 2015 blev centrets midlertidige direktør udnævnt ved en bestyrelsesafgørelse. Pr. 31. december 2016 var det maksimale tidsrum for placeringen i denne stilling, som ifølge personalevedtægten er fastsat til et år, overskredet med otte måneder. Dette har også givet anledning til 15 yderligere midlertidige ordninger for andre ansatte.

BEMÆRKNINGER OM DEN INTERNE KONTROL

18.

I sin revisionsberetning dateret oktober 2016 fremhævede Kommissionens interne revisionstjeneste (IAS), at den anerkendte centrets fortsatte bestræbelser på at styrke sin indkøbsstyring, men at der stadig er væsentlige svagheder i udbudsproceduren. IAS konkluderede, at planlægningen og kontrollen af udbud er svag, og at udbuddene ikke altid er omfattet af det årlige arbejdsprogram eller den årlige finansieringsafgørelse. Der henvises også til Rettens beretning om centrets årsregnskab for 2015 og de rapporterede svagheder, som påvirker indkøbsprocedurernes gennemsigtighed. Centret og IAS er blevet enige om en plan for korrigerende foranstaltninger.

BEMÆRKNINGER OM BUDGETFORVALTNINGEN

19.

Som i tidligere år blev der fremført et stort beløb i forpligtede bevillinger under afsnit III (aktionsudgifter), nemlig 7,9 millioner euro svarende til 41 % (2015: 7,5 millioner euro svarende til 42 %). Fremførslerne vedrører hovedsagelig flerårige projekter inden for videnskabelig rådgivning (2,4 millioner euro), overvågning (1,3 millioner euro), sundhedsuddannelse (1,4 millioner euro) og sundheds-IT (2,1 million euro). Centret kunne overveje at indføre opdelte budgetbevillinger med henblik på bedre at afspejle aktionernes flerårige karakter og de uundgåelige tidsforskydninger mellem kontraktunderskrivelse, leverance og betaling.

OPFØLGNING PÅ TIDLIGERE ÅRS BEMÆRKNINGER

20.

En oversigt over de korrigerende foranstaltninger, der er truffet som reaktion på Revisionsrettens bemærkninger fra tidligere år, vises i bilaget.

Vedtaget af Afdeling IV, der ledes af Baudilio TOMÉ MUGURUZA, medlem af Revisionsretten, i Luxembourg på mødet den 19. september 2017.

På Revisionsrettens vegne

Klaus-Heiner LEHNE

Formand


(1)  EUT L 142 af 30.4.2004, s. 1.

(2)  Nærmere oplysninger om centrets beføjelser og aktiviteter kan findes på dets websted: www.ecdc.europa.eu.

(3)  Tjenestemænd, midlertidigt ansatte, kontraktansatte og udstationerede nationale eksperter.

Kilde: Centret.

(4)  Årsregnskabet omfatter balancen, resultatopgørelsen, pengestrømsopgørelsen, opgørelsen over bevægelser på nettoaktiver samt en oversigt over væsentlige regnskabspraksis og andre forklarende noter.

(5)  Beretningerne om budgetgennemførelsen omfatter de beretninger, der sammenfatter alle budgettransaktionerne, og de forklarende noter.

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1).


BILAG

Opfølgning på tidligere års bemærkninger

År

Rettens bemærkninger

Korrigerende foranstaltning

(Afsluttet/I gang/Ikke igangsat/Ikke relevant)

2015

Retten konstaterede forskellige svagheder, som indvirkede på gennemsigtigheden af de reviderede udbud, f.eks. at der ikke var en klar forbindelse til centrets årlige arbejdsprogram, at den anslåede kontraktværdi ikke var tilstrækkelig dokumenteret, eller at der ikke var fastsat et finansielt benchmark (en tærskelværdi) til vurdering af tilbudsgiverens finansielle kapacitet.

I gang (1)

2015

Samlet set var budgetgennemførelsesgraden på 94 % (99 % i 2014). Nedgangen skyldtes den lavere vægtningsfaktor, som siden 1. juni 2014 er blevet anvendt på lønninger i Sverige, og forsinkelser i rekrutteringen, som førte til lavere end forventede personaleomkostninger.

Ikke relevant

2015

Der var fremført et stort beløb i forpligtede bevillinger under afsnit II (administrationsudgifter), nemlig 1,6 millioner euro svarende til 23 % (2014: 1,5 million euro eller 25 %). Disse fremførsler vedrører primært indkøb af IT-hard- og software (0,8 millioner euro) samt konsulenttjenester i forbindelse med nye lokaler (0,3 millioner euro), hvor betalingerne først skal afholdes i 2016.

Ikke relevant

2015

Der blev fremført et stort beløb i forpligtede bevillinger under afsnit III (aktionsudgifter), nemlig 7,5 millioner euro svarende til 42 % (2014: 8,1 million euro svarende til 49 %). Fremførslerne vedrører navnlig flerårige projekter (5 millioner euro) og IT-støtte til operationelle aktiviteter (1,7 millioner euro), som var leveret og betalt som planlagt.

Ikke relevant


(1)  Der blev i 2016 indgået to specifikke kontrakter vedrørende et samlet beløb på 79 000 euro, uden at der var truffet en finansieringsafgørelse.


CENTRETS SVAR

18.

Centret ønsker at præcisere, at udnævnelsen af den midlertidige direktør skete i overensstemmelse med personalevedtægten og centrets grundforordning. Den første procedure for besættelse af stillingen som direktør var mislykket, hvorfor den interimistiske ordning af hensyn til forretningskontinuiteten blev forlænget ud over 12-månedersfristen. I løbet af denne forlængede periode afstod den ansatte, efter anmodning fra bestyrelsen, fra den økonomiske kompensation, der lægges op til i personalevedtægten, ved tjeneste i en stilling på et højere ansættelsestrin.

19.

ECDC har omarbejdet formatet for sin finansieringsafgørelse om offentlige udbud i sit arbejdsprogram for 2017. Der er indført en standardprocedure for intern godkendelse af nye offentlige udbud. Dette vil sikre, at eventuelle ændringer af finansieringsafgørelsen godkendes af ECDC’s bestyrelse, inden proceduren iværksættes. ECDC følger også op på IAS« generelle henstillinger ved at gennemgå sine interne procedurer og retningslinjer.

20.

Centret vil sammen med Revisionsretten nøje analysere fordelene/ulemperne ved at indføre opdelte budgetbevillinger, herunder risikoen for øget kompleksitet og yderligere påkrævede ressourcer.


6.12.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 417/98


BERETNING

om årsregnskabet for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2016 med agenturets svar

(2017/C 417/15)

INDLEDNING

1.

Det Europæiske Kemikalieagentur (herefter »agenturet« eller »ECHA«), der ligger i Helsinki, blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 (1). Dets hovedopgaver er at sikre såvel et højt beskyttelsesniveau for menneskers sundhed og miljøet som den frie bevægelighed på det indre marked for stoffer og samtidig styrke konkurrenceevne og innovation. Agenturet fremmer også udviklingen af alternative metoder til vurdering af stoffers farlighed.

2.

Tabellen viser agenturets nøgletal (2).

Tabel

Agenturets nøgletal

 

2015

2016

Budget (millioner euro) (3)

114,8

110,1

Ansatte i alt pr. 31. december (4)

572

578

OPLYSNINGER TIL UNDERBYGNING AF REVISIONSERKLÆRINGEN

3.

Revisionsretten har valgt en revisionsmetode, der omfatter analytiske revisionshandlinger, direkte test af transaktioner og en vurdering af centrale kontroller i agenturets overvågnings- og kontrolsystemer. Dette suppleres med bevis opnået fra arbejde udført af andre revisorer og en analyse af ledelsens udtalelser.

ERKLÆRING

4.

Vi har:

a)

revideret agenturets regnskaber, som omfatter årsregnskabet (5) og beretningerne om budgetgennemførelsen (6), for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2016, og

b)

efterprøvet lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for disse regnskaber,

i overensstemmelse med artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF).

Regnskabernes rigtighed

Erklæring om regnskabernes rigtighed

5.

Det er vores opfattelse, at agenturets regnskaber for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2016, i alt væsentligt giver et retvisende billede af agenturets finansielle stilling pr. 31. december 2016 og af resultaterne af dets transaktioner, pengestrømme og bevægelser på nettoaktiver i det afsluttede regnskabsår, i overensstemmelse med dets finansforordning og de regnskabsregler, Kommissionens regnskabsfører har fastlagt. Disse er baseret på de internationalt anerkendte regnskabsstandarder, der anvendes i den offentlige sektor.

Lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for regnskaberne

Indtægter

Erklæring om lovligheden og den formelle rigtighed af de indtægter, der ligger til grund for regnskaberne

6.

Det er vores opfattelse, at de indtægter, der ligger til grund for regnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2016, i alt væsentligt er lovlige og formelt rigtige.

Betalinger

Erklæring om lovligheden og den formelle rigtighed af de betalinger, der ligger til grund for regnskaberne

7.

Det er vores opfattelse, at de betalinger, der ligger til grund for regnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2016, i alt væsentligt er lovlige og formelt rigtige.

Den øverste og den daglige ledelses ansvar

8.

Ifølge artikel 310-325 i TEUF og agenturets finansforordning er den daglige ledelse ansvarlig for at udarbejde og aflægge regnskaberne på grundlag af de internationalt anerkendte regnskabsstandarder, der anvendes i den offentlige sektor, samt for lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for regnskaberne. Dette ansvar omfatter udformning, gennemførelse og opretholdelse af intern kontrol, som sikrer, at der udarbejdes og aflægges et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Den daglige ledelse er også ansvarlig for at sikre, at de aktiviteter, finansielle transaktioner og oplysninger, der fremgår af årsregnskabet, er i overensstemmelse med de myndighedsregler, der gælder for dem. Agenturets daglige ledelse bærer det endelige ansvar for lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for regnskaberne.

9.

Ved udarbejdelsen af regnskaberne er den daglige ledelse ansvarlig for at vurdere agenturets evne til at fortsætte driften, idet den i relevante tilfælde oplyser om forhold med relation til fortsat drift og anvender regnskabsprincippet om fortsat drift.

10.

Den øverste ledelse er ansvarlig for at overvåge enhedens regnskabsaflæggelse.

Revisors ansvar for revision af regnskaberne og de underliggende transaktioner

11.

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om agenturets regnskaber er uden væsentlig fejlinformation, og om de transaktioner, der ligger til grund for dem, er lovlige og formelt rigtige, samt på grundlag af vores revision at afgive en erklæring til Europa-Parlamentet og Rådet eller andre dechargemyndigheder om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed. Høj grad af sikkerhed er imidlertid ikke en garanti for, at en revision altid vil føre til opdagelse af væsentlige fejlinformationer og tilfælde af manglende regeloverholdelse. Fejlinformationer og tilfælde af manglende regeloverholdelse kan skyldes besvigelser eller fejl og betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller sammenlagt påvirker brugeres økonomiske beslutninger, der træffes på grundlag af regnskaberne.

12.

En revision omfatter udførelse af handlinger for at opnå revisionsbevis vedrørende beløbene og oplysningerne i regnskaberne og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risiciene for, at der er væsentlig fejlinformation i regnskaberne, og for, at de underliggende transaktioner i væsentligt omfang ikke opfylder kravene i Den Europæiske Unions retlige ramme, uanset om dette skyldes besvigelser eller fejl. Ved disse risikovurderinger overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for enhedens udarbejdelse og aflæggelse af regnskaber, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at afgive en erklæring om effektiviteten af intern kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om den anvendte regnskabspraksis er passende, og om de regnskabsmæssige skøn, som den daglige ledelse har foretaget, er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af regnskaberne.

13.

Med hensyn til indtægterne kontrollerer vi tilskuddet fra Kommissionen og undersøger agenturets procedurer for opkrævning af gebyrer og andre indtægter, hvis det er relevant.

14.

Med hensyn til udgifterne undersøger vi betalingstransaktionerne, når udgifterne er afholdt, registreret og godkendt. Forskudsbetalinger undersøges, når modtageren forelægger dokumentation for, at midlerne er blevet anvendt korrekt, og agenturet godkender denne dokumentation ved at afregne forskuddet enten samme år eller senere.

15.

I forbindelse med udarbejdelsen af denne beretning og revisionserklæring tog vi det revisionsarbejde, der er udført af den uafhængige eksterne revisor i relation til agenturets regnskaber, med i betragtning som fastsat i artikel 208, stk. 4, i EU's finansforordning (7).

Andre forhold

16.

Uden at drage sin erklæring i tvivl skal Revisionsretten henlede opmærksomheden på, at Det Forenede Kongerige den 29. marts 2017 meddelte Det Europæiske Råd sin beslutning om at udtræde af Den Europæiske Union. Der vil blive forhandlet en aftale om de nærmere bestemmelser for denne udtræden. ECHA's budget finansieres delvis af gebyrer fra økonomiske aktører i EU. Gebyrindtægterne varierer fra år til år, afhængigt af hvor mange stoffer der registreres. Der kan komme et fald i agenturets indtægter som følge af Det Forenede Kongeriges beslutning om at udtræde af EU.

17.

Bemærkningerne i det følgende drager ikke Revisionsrettens erklæring i tvivl.

BEMÆRKNINGER OM BUDGETFORVALTNINGEN

18.

Fremførslerne af forpligtede bevillinger var igen store under afsnit III (REACH-aktionsudgifter): 10,1 million euro, dvs. 39 % (2015: 7,3 millioner euro eller 32 %), og endnu større under afsnit IV (aktionsudgifter i relation til biocider): 1,3 millioner euro, dvs. 68 % (2015: 1,5 millioner euro eller 74 %). Et så højt fremførselsniveau er i strid med budgetprincippet om etårighed. Agenturet kunne overveje at øge sin anvendelse af opdelte budgetbevillinger med henblik på bedre at afspejle aktionernes flerårige karakter og de uundgåelige tidsforskydninger mellem kontraktunderskrivelse, leverance og betaling.

BEMÆRKNINGER OM DEN INTERNE KONTROL

19.

Som fastsat i forordningen om biocidholdige produkter bidrager ECHA til et velfungerende marked for biocidholdige stoffer og produkter. I sin revisionsrapport fra november 2016 konkluderede Kommissionens Interne Revisionstjeneste (IAS), at ECHA har udformet og anvender sit interne kontrolsystem effektivt og produktivt i forbindelse med sine processer og aktiviteter i medfør af forordningen om biocidholdige produkter. Der blev ikke identificeret større svagheder, men IAS konstaterede, at der kunne ske yderligere forbedringer. Agenturet og IAS blev enige om en plan for korrigerende foranstaltninger.

ANDRE BEMÆRKNINGER

20.

Til forskel fra de fleste andre agenturer har ECHA ikke i sin oprettelsesforordning et udtrykkeligt krav om periodiske eksterne evalueringer af sine aktiviteter. Sådanne evalueringer er væsentlige med henblik på vurdering af resultater.

OPFØLGNING PÅ TIDLIGERE ÅRS BEMÆRKNINGER

21.

En oversigt over de korrigerende foranstaltninger, der er truffet som reaktion på Revisionsrettens bemærkninger fra tidligere år, vises i bilaget.

Vedtaget af Afdeling IV, der ledes af Baudilio TOMÉ MUGURUZA, medlem af Revisionsretten, i Luxembourg på mødet den 12. september 2017.

På Revisionsrettens vegne

Klaus-Heiner LEHNE

Formand


(1)  EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1.

(2)  Nærmere oplysninger om agenturets beføjelser og aktiviteter kan findes på dets websted: www.echa.europa.eu.

(3)  Budgettallene er baseret på betalingsbevillingerne.

(4)  Tjenestemænd, midlertidigt ansatte, kontraktansatte og udstationerede nationale eksperter.

Kilde: Agenturet.

(5)  Årsregnskabet omfatter balancen, resultatopgørelsen, pengestrømsopgørelsen, opgørelsen over bevægelser på nettoaktiver samt en oversigt over væsentlige regnskabspraksis og andre forklarende noter.

(6)  Beretningerne om budgetgennemførelsen omfatter de beretninger, der sammenfatter alle budgettransaktionerne, og de forklarende noter.

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1).


BILAG

Opfølgning på tidligere års bemærkninger

År

Revisionsrettens bemærkninger

Korrigerende foranstaltning

(Afsluttet/I gang/Ikke igangsat/Ikke relevant)

2014

Udgifterne til procedurer i tilknytning til en ny specifik aktivitet for agenturet, nemlig gennemførelsen af forordningen om biocidholdige produkter, skulle i princippet dækkes af de gebyrer, som ansøgere erlægger for registrering af disse produkter. De gebyrer, som blev opkrævet i 2014, dækkede imidlertid kun 17 % af disse udgifter, og den resterende del blev i realiteten finansieret af bidrag til agenturets budget fra Unionen (6,3 millioner euro) og EFTA-landene (0,2 millioner euro) (1).

I gang

2015

Agenturet afholder 50 % af omkostningerne ved skolefritidsordningen for de ansattes børn på Europaskolen i Helsinki. Agenturets bidrag er begrænset til 1 000 euro pr. barn pr. år og udgjorde i 2015 i alt ca. 95 000 euro. Direktøren for agenturet godkendte denne sociale foranstaltning i 2008, men den er ikke blevet meddelt budgetmyndigheden inden for rammerne af budgetproceduren (2).

Afsluttet

2015

Der blev fremført et stort beløb i forpligtede bevillinger under afsnit IV (aktionsudgifter i relation til biocider), nemlig 1,5 millioner euro eller 74 %. Fremførslerne vedrører et stort IT-projekt (1,4 millioner euro). Projektet kunne først påbegyndes i andet halvår i 2015, da der var opkrævet tilstrækkelige gebyrer til finansiering af det.

Ikke relevant


(1)  Gebyrer opkrævet i 2015 dækkede 62 % af disse udgifter.

(2)  Artikel 1e i forordning nr. 31 (EØF), 11 (Euratom), om vedtægten for tjenestemænd og om ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Det Europæiske Atomenergifællesskab (EFT 45 af 14.6.1962, s. 1385/62).


AGENTURETS SVAR

19.

De største fremførsler stammer fra flerårige IT-udviklingsprojekter og rapportørkontrakter vedrørende stofvurdering, som indebærer en vedtægtsbestemt 12-månedersperiode, som starter fra vedtagelsen af den rullende fællesskabshandlingsplan i marts. Med hensyn til sidstnævnte har agenturet allerede oprettet en særskilt budgetpost for 2017, som vil reducere det nominelle fremførselsniveau for 2017 og fremad. Med hensyn til IT-udgifter vil ECHA desuden overveje muligheden for at anvende opdelte budgetposter fremover.

20.

Taget til efterretning.

21.

ECHA's oprettelsesforordning berammede en første ekstern evaluering af agenturet i 2012, jf. artikel 75, stk. 2. Kommissionen foretog på behørig vis denne gennemgang med støtte fra en ekstern kontrahent (PwC). Selv om det ikke udtrykkeligt kræves i ECHA's oprettelsesforordning, bestilte Kommissionen endnu en ekstern evalueringsundersøgelse af ECHA's resultater (Deloitte og VVA) i 2016 i overensstemmelse med retningslinjerne for bedre regulering af evaluering i EU. Konsulentens rapport er tilgængelig her:

https://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach_en.

Så snart Kommissionen vedtager sin egen rapport om REACH-gennemgangen i 2017, træffer ECHA passende opfølgende foranstaltninger til at imødekomme henstillingerne i Kommissionens formelle rapport.


6.12.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 417/104


BERETNING

om årsregnskabet for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2016 med agenturets svar

(2017/C 417/16)

INDLEDNING

1.

Det Europæiske Miljøagentur (herefter »agenturet« eller »EEA«), der ligger i København, blev oprettet ved Rådets forordning (EØF) nr. 1210/90 (1). Agenturets opgave er at indføre et overvågningsnet, der kan forsyne Kommissionen, Europa-Parlamentet, medlemsstaterne og offentligheden generelt med pålidelige oplysninger om miljøsituationen. Disse oplysninger skal især give Den Europæiske Union og medlemsstaterne mulighed for at træffe miljøbeskyttelsesforanstaltninger og evaluere, hvor effektive disse foranstaltninger er.

2.

Tabellen viser agenturets nøgletal (2).

Tabel

Agenturets nøgletal

 

2015

2016

Budget (millioner euro)

49,2

50,5

Ansatte i alt pr. 31. december (3)

219

208

OPLYSNINGER TIL UNDERBYGNING AF REVISIONSERKLÆRINGEN

3.

Revisionsretten har valgt en revisionsmetode, der omfatter analytiske revisionshandlinger, direkte test af transaktioner og en vurdering af centrale kontroller i agenturets overvågnings- og kontrolsystemer. Dette suppleres med bevis opnået fra arbejde udført af andre revisorer og en analyse af ledelsens udtalelser.

ERKLÆRING

4.

Vi har:

a)

revideret agenturets regnskaber, som omfatter årsregnskabet (4) og beretningerne om budgetgennemførelsen (5), for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2016, og

b)

efterprøvet lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for disse regnskaber,

i overensstemmelse med artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF).

Regnskabernes rigtighed

Erklæring om regnskabernes rigtighed

5.

Det er vores opfattelse, at agenturets regnskaber for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2016, i alt væsentligt giver et retvisende billede af agenturets finansielle stilling pr. 31. december 2016 og af resultaterne af dets transaktioner, pengestrømme og bevægelser på nettoaktiver i det afsluttede regnskabsår, i overensstemmelse med dets finansforordning og de regnskabsregler, Kommissionens regnskabsfører har fastlagt. Disse er baseret på de internationalt anerkendte regnskabsstandarder, der anvendes i den offentlige sektor.

Lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for regnskaberne

Indtægter

Erklæring om lovligheden og den formelle rigtighed af de indtægter, der ligger til grund for regnskaberne

6.

Det er vores opfattelse, at de indtægter, der ligger til grund for regnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2016, i alt væsentligt er lovlige og formelt rigtige.

Betalinger

Erklæring om lovligheden og den formelle rigtighed af de betalinger, der ligger til grund for regnskaberne

7.

Det er vores opfattelse, at de betalinger, der ligger til grund for regnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2016, i alt væsentligt er lovlige og formelt rigtige.

Den øverste og den daglige ledelses ansvar

8.

Ifølge artikel 310-325 i TEUF og agenturets finansforordning er den daglige ledelse ansvarlig for at udarbejde og aflægge regnskaberne på grundlag af de internationalt anerkendte regnskabsstandarder, der anvendes i den offentlige sektor, samt for lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for regnskaberne. Dette ansvar omfatter udformning, gennemførelse og opretholdelse af intern kontrol, som sikrer, at der udarbejdes og aflægges et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Den daglige ledelse er også ansvarlig for at sikre, at de aktiviteter, finansielle transaktioner og oplysninger, der fremgår af årsregnskabet, er i overensstemmelse med de myndighedsregler, der gælder for dem. Agenturets daglige ledelse bærer det endelige ansvar for lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for regnskaberne.

9.

Ved udarbejdelsen af regnskaberne er den daglige ledelse ansvarlig for at vurdere agenturets evne til at fortsætte driften, idet den i relevante tilfælde oplyser om forhold med relation til fortsat drift og anvender regnskabsprincippet om fortsat drift.

10.

Den øverste ledelse er ansvarlig for at overvåge enhedens regnskabsaflæggelse.

Revisors ansvar for revision af regnskaberne og de underliggende transaktioner

11.

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om agenturets regnskaber er uden væsentlig fejlinformation, og om de transaktioner, der ligger til grund for dem, er lovlige og formelt rigtige, samt på grundlag af vores revision at afgive en erklæring til Europa-Parlamentet og Rådet eller andre dechargemyndigheder om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed. Høj grad af sikkerhed er imidlertid ikke en garanti for, at en revision altid vil føre til opdagelse af væsentlige fejlinformationer og tilfælde af manglende regeloverholdelse. Fejlinformationer og tilfælde af manglende regeloverholdelse kan skyldes besvigelser eller fejl og betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller sammenlagt påvirker brugeres økonomiske beslutninger, der træffes på grundlag af regnskaberne.

12.

En revision omfatter udførelse af handlinger for at opnå revisionsbevis vedrørende beløbene og oplysningerne i regnskaberne og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risiciene for, at der er væsentlig fejlinformation i regnskaberne, og for, at de underliggende transaktioner i væsentligt omfang ikke opfylder kravene i Den Europæiske Unions retlige ramme, uanset om dette skyldes besvigelser eller fejl. Ved disse risikovurderinger overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for enhedens udarbejdelse og aflæggelse af regnskaber, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at afgive en erklæring om effektiviteten af intern kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om den anvendte regnskabspraksis er passende, og om de regnskabsmæssige skøn, som den daglige ledelse har foretaget, er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af regnskaberne.

13.

Med hensyn til indtægterne kontrollerer vi tilskuddet fra Kommissionen og undersøger agenturets procedurer for opkrævning af gebyrer og andre indtægter, hvis det er relevant.

14.

Med hensyn til udgifterne undersøger vi betalingstransaktionerne, når udgifterne er afholdt, registreret og godkendt. Forskudsbetalinger undersøges, når modtageren forelægger dokumentation for, at midlerne er blevet anvendt korrekt, og agenturet godkender denne dokumentation ved at afregne forskuddet enten samme år eller senere.

15.

I forbindelse med udarbejdelsen af denne beretning og revisionserklæring tog vi det revisionsarbejde, der er udført af den uafhængige eksterne revisor i relation til agenturets regnskaber, med i betragtning som fastsat i artikel 208, stk. 4, i EU's finansforordning (6).

16.

Bemærkningerne i det følgende drager ikke Revisionsrettens erklæring i tvivl.

BEMÆRKNINGER OM DEN INTERNE KONTROL

17.

Agenturet opdaterede sin sikkerhedspolitik i 2016, men mange andre interne procedurer er forældede. Den øverste ledelse godkendte en handlingsplan, som betyder, at beredskabsplanen skal revideres og ajourføres. Agenturet har også til hensigt at revidere sin dokumentstyringspolitik, som den vedtog i 2009 i overensstemmelse med den nye sikkerhedspolitik. Agenturet planlægger ligeledes at gennemgå og ajourføre sine interne kontrolstandarder, hvor det er nødvendigt.

18.

Kommissionens interne revisionstjeneste (IAS) udførte en forvaltningsrevision vedrørende proceduren for udarbejdelse af agenturets rapport om miljøsituationen (SOER) i 2015. I sin revisionsberetning fra juli 2016 konkluderede IAS, at procedurerne for udarbejdelse af rapporten generelt var egnede til formålet. Agenturet og IAS er dog blevet enige om en plan for yderligere at forbedre dem.

BEMÆRKNINGER OM FORSVARLIG ØKONOMISK FORVALTNING OG PERFORMANCE

19.

I 2014 underskrev Kommissionen på vegne af mere end 50 EU-institutioner og -organer (inklusive agenturet) en rammekontrakt med én kontrahent om indkøb af software, licenser og levering af dertil knyttede IT-vedligeholdelses- og konsulenttjenester. Rammekontrahenten fungerer som mellemled mellem agenturet og leverandører, der kan imødekomme agenturets behov. For denne formidlingsservice har rammekontrahenten ret til at opkræve et gebyr på fra to til ni procent af leverandørernes priser. Det fremgår udtrykkeligt af rammekontrakten, at denne ikke giver kontrahenten nogen form for eneret. I 2016 anvendte agenturet denne rammekontrakt til indkøb af softwarelicenser til et beløb på i alt 442 754 euro. De fleste af indkøbene tilhørte en særlig kategori, som kun burde anvendes undtagelsesvist, og priserne var hverken blevet angivet under udbudsproceduren eller i rammekontrakten. Denne procedure sikrer ikke tilstrækkelig konkurrence, og at den billigste løsning vælges. Endvidere var de gebyrer, rammekontrahenten beregnede, ikke blevet kontrolleret tilstrækkeligt. Den største ordre vedrørte en fornyelse af softwarelicenser leveret af en skandinavisk eneforhandler (112 248 euro). I dette tilfælde var der ingen begrundelse for at anvende rammekontrakten, hvilket resulterede i en unødvendig omkostningsforhøjelse.

OPFØLGNING PÅ TIDLIGERE ÅRS BEMÆRKNINGER

20.

En oversigt over de korrigerende foranstaltninger, der er truffet som reaktion på Revisionsrettens bemærkninger fra tidligere år, vises i bilaget.

Vedtaget af Afdeling IV, der ledes af Baudilio TOMÉ MUGURUZA, medlem af Revisionsretten, i Luxembourg på mødet den 19. september 2017.

På Revisionsrettens vegne

Klaus-Heiner LEHNE

Formand


(1)  EFT L 120 af 11.5.1990, s. 1.

(2)  Nærmere oplysninger om agenturets beføjelser og aktiviteter kan findes på dets websted: www.eea.europa.eu.

(3)  Tjenestemænd, midlertidigt ansatte, kontraktansatte og udstationerede nationale eksperter.

Kilde: Agenturet, dækker såvel kerneaktiviteter som andre aktiviteter.

(4)  Årsregnskabet omfatter balancen, resultatopgørelsen, pengestrømsopgørelsen, opgørelsen over bevægelser på nettoaktiver samt en oversigt over væsentlige regnskabspraksis og andre forklarende noter.

(5)  Beretningerne om budgetgennemførelsen omfatter de beretninger, der sammenfatter alle budgettransaktionerne, og de forklarende noter.

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1).


BILAG

Opfølgning på tidligere års bemærkninger

År

Revisionsrettens bemærkninger

Korrigerende foranstaltning

(Afsluttet/I gang/Ikke igangsat/Ikke relevant)

2012 og 2013

Der forekommer sjældent (forudgående) kontrol af omkostningerne på stedet på støttemodtagerniveau) (1).

De eksisterende kontroller giver derfor kun begrænset sikkerhed med hensyn til støtteberettigelsen og nøjagtigheden af de omkostninger, som støttemodtagerne har anmeldt.

Afsluttet (2)

2014

Endvidere var den interne revisor involveret i såvel den forudgående som den efterfølgende kontrol: disse opgaver er ikke kompatible. Det skal bemærkes, at den forudgående kontrol har været genstand for drøftelser mellem Retten og agenturet siden 2012.

Afsluttet

2014

Agenturet har indgået en aftale om backuptjenester — herunder emailtjenester — med en cloudtjenesteudbyder og anvendt en interinstitutionel kontrakt fra DIGIT. Betingelserne i kontrakten definerer ikke lokaliseringen af agenturets data tilstrækkeligt. Kontrahenten har forbeholdt sig ret til uden varsel at overføre agenturets data til databehandlere uden for Den Europæiske Unions geografiske område, da det f.eks. for at afhjælpe latensproblemer kan være nødvendigt at kopiere rutningsdata til forskellige datacentre i forskellige regioner. Agenturet har således ikke sikret, at De Europæiske Fællesskabers privilegier og immuniteter, som det er omfattet af, er garanteret, og at tjenesteudbyderen fuldt ud respekterer privatlivets fred i overensstemmelse med artikel 7 i EU's charter om grundlæggende rettigheder.

Afsluttet (3)

2015

De undersøgte udbud viste, at agenturet har indgået rammeaftaler med én kontrahent, og at disse bruges til indkøb af forskellige tjenesteydelser i henhold til specifikke fastpriskontrakter. Denne praksis med at bruge rammekontrakter til at indhente fastpristilbud fra én kontrahent neutraliserer priskonkurrencen og øger agenturets afhængighed af kontrahenten. Agenturet bør så vidt muligt indgå aftaler med flere leverandører med ny indkaldelse af bud eller direkte kontrakter om levering af tjenesteydelser.

Afsluttet


(1)  I 2012 og i 2011 blev der gennemført én forudgående kontrol for at kontrollere én støttemodtagers kontrolsystemer. I 2010 blev der foretaget én forudgående kontrol for at kontrollere støtteberettigelse for udgifter anmeldt af én støttemodtager.

(2)  I 2016 udførte agenturet to kontroller af på stedet af modtagere af ETC-tilskud.

(3)  Agenturet overvåger løbende disse nyskabelser.


AGENTURETS SVAR

BEMÆRKNINGER OM INTERNE KONTROLLER

18.

Agenturet opretholder et betydeligt antal procedurer, der jævnligt opdateres, og som meddeles til alle ansatte via intranettet. I andet halvår af 2016 gennemgik afdelingen med ansvar for kvalitetsstyring en revision, herunder registret over procedurer. I løbet af 2017 vil alle procedurer i registret blive gennemgået og om nødvendigt opdateret.

19.

EEA tager Rettens svar til efterretning.

BEMÆRKNINGER OM FORSVARLIG ØKONOMISK FORVALTNING OG PERFORMANCE

20.

Den pågældende rammekontrakt om tjenesteydelser er ganske rigtigt resultatet af en interinstitutionel udbudsprocedure udskrevet af Europa-Kommissionen med henblik på at opnå øget effektivitet, jf. artikel 104a, stk. 1, i finansforordningen, og følger som sådan princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning. I overensstemmelse med de gældende regler for organisation og forvaltning af interinstitutionelle udbudsprocedurer forpligter agenturet sig med sin deltagelse i dette interinstitutionelle udbud til ikke at indkøbe de samme tjenesteydelser gennem en anden kontrakt. Denne forpligtelse skal sikre ikke blot klarhed over for deltagende tilbudsgivere, men også i høj grad overholdelse af princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning, navnlig med hensyn til grundtanken om sparsommelighed og produktivitet. Alene denne forpligtelse berettiger brugen af rammekontrakten. Det bør endvidere bemærkes, at de gebyrer, der pålægges videresalgsprodukter er kontraktligt aftalt mellem parterne, mens kontrahenten er kontraktlig ansvarlig for leveringen af produkterne og tjenesteydelserne til en pris, der er proportional med den gældende markedspris for lignende emner. Agenturet vil forhøre sig hos Kommissionen om, hvorvidt de på grundlag af den samlede mængde af indkøbte licenser ville kunne overføres til den lokale eller erhvervsmæssige kategori af tjenesteydelsesrammekontrakten.


6.12.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 417/110


BERETNING

om årsregnskabet for EU-Fiskerikontrolagenturet for regnskabsåret 2016 med agenturets svar

(2017/C 417/17)

INDLEDNING

1.

EU-Fiskerikontrolagenturet (herefter »agenturet« eller »EFCA«), der ligger i Vigo, blev oprettet ved Rådets forordning (EF) nr. 768/2005 (1). Agenturets hovedopgave er at tilrettelægge den operative koordinering af medlemsstaternes fiskerikontrol og -inspektion for at sikre en effektiv og ensartet anvendelse af bestemmelserne i den fælles fiskeripolitik.

2.

Tabellen viser agenturets nøgletal (2).

Tabel

Agenturets nøgletal

 

2015

2016

Budget (millioner euro) (3)

9,2

10,0

Ansatte i alt pr. 31. december (4)

64

64

OPLYSNINGER TIL UNDERBYGNING AF REVISIONSERKLÆRINGEN

3.

Revisionsretten har valgt en revisionsmetode, der omfatter analytiske revisionshandlinger, direkte test af transaktioner og en vurdering af centrale kontroller i agenturets overvågnings- og kontrolsystemer. Dette suppleres med bevis opnået fra arbejde udført af andre revisorer og en analyse af ledelsens udtalelser.

ERKLÆRING

4.

Vi har:

a)

revideret agenturets regnskaber, som omfatter årsregnskabet (5) og beretningerne om budgetgennemførelsen (6), for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2016, og

b)

efterprøvet lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for disse regnskaber,

i overensstemmelse med artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF).

Regnskabernes rigtighed

Erklæring om regnskabernes rigtighed

5.

Det er vores opfattelse, at agenturets regnskaber for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2016, i alt væsentligt giver et retvisende billede af agenturets finansielle stilling pr. 31. december 2016 og af resultaterne af dets transaktioner, pengestrømme og bevægelser på nettoaktiver i det afsluttede regnskabsår, i overensstemmelse med dets finansforordning og de regnskabsregler, Kommissionens regnskabsfører har fastlagt. Disse er baseret på de internationalt anerkendte regnskabsstandarder, der anvendes i den offentlige sektor.

Lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for regnskaberne

Indtægter

Erklæring om lovligheden og den formelle rigtighed af de indtægter, der ligger til grund for regnskaberne

6.

Det er vores opfattelse, at de indtægter, der ligger til grund for regnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2016, i alt væsentligt er lovlige og formelt rigtige.

Betalinger

Erklæring om lovligheden og den formelle rigtighed af de betalinger, der ligger til grund for regnskaberne

7.

Det er vores opfattelse, at de betalinger, der ligger til grund for regnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2016, i alt væsentligt er lovlige og formelt rigtige.

Den øverste og den daglige ledelses ansvar

8.

Ifølge artikel 310-325 i TEUF og agenturets finansforordning er den daglige ledelse ansvarlig for at udarbejde og aflægge regnskaberne på grundlag af de internationalt anerkendte regnskabsstandarder, der anvendes i den offentlige sektor, samt for lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for regnskaberne. Dette ansvar omfatter udformning, gennemførelse og opretholdelse af intern kontrol, som sikrer, at der udarbejdes og aflægges et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Den daglige ledelse er også ansvarlig for at sikre, at de aktiviteter, finansielle transaktioner og oplysninger, der fremgår af årsregnskabet, er i overensstemmelse med de myndighedsregler, der gælder for dem. Agenturets daglige ledelse bærer det endelige ansvar for lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for regnskaberne.

9.

Ved udarbejdelsen af regnskaberne er den daglige ledelse ansvarlig for at vurdere agenturets evne til at fortsætte driften, idet den i relevante tilfælde oplyser om forhold med relation til fortsat drift og anvender regnskabsprincippet om fortsat drift.

10.

Den øverste ledelse er ansvarlig for at overvåge enhedens regnskabsaflæggelse.

Revisors ansvar for revision af regnskaberne og de underliggende transaktioner

11.

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om agenturets regnskaber er uden væsentlig fejlinformation, og om de transaktioner, der ligger til grund for dem, er lovlige og formelt rigtige, samt på grundlag af vores revision at afgive en erklæring til Europa-Parlamentet og Rådet eller andre dechargemyndigheder om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed. Høj grad af sikkerhed er imidlertid ikke en garanti for, at en revision altid vil føre til opdagelse af væsentlige fejlinformationer og tilfælde af manglende regeloverholdelse. Fejlinformationer og tilfælde af manglende regeloverholdelse kan skyldes besvigelser eller fejl og betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller sammenlagt påvirker brugeres økonomiske beslutninger, der træffes på grundlag af regnskaberne.

12.

En revision omfatter udførelse af handlinger for at opnå revisionsbevis vedrørende beløbene og oplysningerne i regnskaberne og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risiciene for, at der er væsentlig fejlinformation i regnskaberne, og for, at de underliggende transaktioner i væsentligt omfang ikke opfylder kravene i Den Europæiske Unions retlige ramme, uanset om dette skyldes besvigelser eller fejl. Ved disse risikovurderinger overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for enhedens udarbejdelse og aflæggelse af regnskaber, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at afgive en erklæring om effektiviteten af intern kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om den anvendte regnskabspraksis er passende, og om de regnskabsmæssige skøn, som den daglige ledelse har foretaget, er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af regnskaberne.

13.

Med hensyn til indtægterne kontrollerer vi tilskuddet fra Kommissionen og undersøger agenturets procedurer for opkrævning af gebyrer og andre indtægter, hvis det er relevant.

14.

Med hensyn til udgifterne undersøger vi betalingstransaktionerne, når udgifterne er afholdt, registreret og godkendt. Forskudsbetalinger undersøges, når modtageren forelægger dokumentation for, at midlerne er blevet anvendt korrekt, og agenturet godkender denne dokumentation ved at afregne forskuddet enten samme år eller senere.

15.

I forbindelse med udarbejdelsen af denne beretning og revisionserklæring tog vi det revisionsarbejde, der er udført af den uafhængige eksterne revisor i relation til agenturets regnskaber, med i betragtning som fastsat i artikel 208, stk. 4, i EU's finansforordning (7).

OPFØLGNING PÅ TIDLIGERE ÅRS BEMÆRKNINGER

16.

En oversigt over de korrigerende foranstaltninger, der er truffet som reaktion på Revisionsrettens bemærkninger fra tidligere år, vises i bilaget.

Vedtaget af Afdeling IV, der ledes af Baudilio TOMÉ MUGURUZA, medlem af Revisionsretten, i Luxembourg på mødet den 12. september 2017.

På Revisionsrettens vegne

Klaus-Heiner LEHNE

Formand


(1)  EUT L 128 af 21.5.2005, s. 1.

(2)  Nærmere oplysninger om agenturets beføjelser og aktiviteter kan findes på dets websted: www.efca.europa.eu.

(3)  Budgettallene er baseret på betalingsbevillingerne.

(4)  Tjenestemænd, midlertidigt ansatte, kontraktansatte og udstationerede nationale eksperter.

Kilde: Agenturet.

(5)  Årsregnskabet omfatter balancen, resultatopgørelsen, pengestrømsopgørelsen, opgørelsen over bevægelser på nettoaktiver samt en oversigt over væsentlige regnskabspraksis og andre forklarende noter.

(6)  Beretningerne om budgetgennemførelsen omfatter de beretninger, der sammenfatter alle budgettransaktionerne, og de forklarende noter.

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1).


BILAG

Opfølgning på tidligere års bemærkninger

År

Revisionsrettens bemærkninger

Korrigerende foranstaltning

(Afsluttet/I gang/Ikke igangsat/Ikke relevant)

2015

Agenturet overholder endnu ikke fuldt intern kontrolstandard 10 (Business Continuity), 11 (Document Management) og 12 (Information and Communication) (1).

Afsluttet


(1)  Agenturets interne kontrolstandarder er baseret på de tilsvarende standarder i Kommissionen.


AGENTURETS SVAR

Agenturet tager Rettens beretning til efterretning.


6.12.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 417/115


BERETNING

om årsregnskabet for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2016 med autoritetens svar

(2017/C 417/18)

INDLEDNING

1.

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (herefter »autoriteten« eller »EFSA«), der ligger i Parma, blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 (1). Autoritetens væsentligste opgaver er at levere de videnskabelige oplysninger, der er nødvendige for at kunne udarbejde EU-lovgivningen om fødevarer og fødevaresikkerhed, at indsamle og analysere data, hvormed risici kan beskrives og kontrolleres, og at give uafhængig information om risici.

2.

Tabellen viser autoritetens nøgletal (2).

Tabel

Autoritetens nøgletal

 

2015

2016

Budget (millioner euro) (3)

78,8

79,5

Ansatte i alt pr. 31. december (4)

434

443

OPLYSNINGER TIL UNDERBYGNING AF REVISIONSERKLÆRINGEN

3.

Revisionsretten har valgt en revisionsmetode, der omfatter analytiske revisionshandlinger, direkte test af transaktioner og en vurdering af centrale kontroller i autoritetens overvågnings- og kontrolsystemer. Dette suppleres med bevis opnået fra arbejde udført af andre revisorer og en analyse af ledelsens udtalelser.

ERKLÆRING

4.

Vi har:

a)

revideret autoritetens regnskaber, som omfatter årsregnskabet (5) og beretningerne om budgetgennemførelsen (6), for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2016, og

b)

efterprøvet lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for disse regnskaber,

i overensstemmelse med artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF).

Regnskabernes rigtighed

Erklæring om regnskabernes rigtighed

5.

Det er vores opfattelse, at autoritetens regnskaber for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2016, i alt væsentligt giver et retvisende billede af autoritetens finansielle stilling pr. 31. december 2016 og af resultaterne af dens transaktioner, pengestrømme og bevægelser på nettoaktiver i det afsluttede regnskabsår, i overensstemmelse med dens finansforordning og de regnskabsregler, Kommissionens regnskabsfører har fastlagt. Disse er baseret på de internationalt anerkendte regnskabsstandarder, der anvendes i den offentlige sektor.

Lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for regnskaberne

Indtægter

Erklæring om lovligheden og den formelle rigtighed af de indtægter, der ligger til grund for regnskaberne

6.

Det er vores opfattelse, at de indtægter, der ligger til grund for regnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2016, i alt væsentligt er lovlige og formelt rigtige.

Betalinger

Erklæring om lovligheden og den formelle rigtighed af de betalinger, der ligger til grund for regnskaberne

7.

Det er vores opfattelse, at de betalinger, der ligger til grund for regnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2016, i alt væsentligt er lovlige og formelt rigtige.

Den øverste og den daglige ledelses ansvar

8.

Ifølge artikel 310-325 i TEUF og autoritetens finansforordning er den daglige ledelse ansvarlig for at udarbejde og aflægge regnskaberne på grundlag af de internationalt anerkendte regnskabsstandarder, der anvendes i den offentlige sektor, samt for lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for regnskaberne. Dette ansvar omfatter udformning, gennemførelse og opretholdelse af intern kontrol, som sikrer, at der udarbejdes og aflægges et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Den daglige ledelse er også ansvarlig for at sikre, at de aktiviteter, finansielle transaktioner og oplysninger, der fremgår af årsregnskabet, er i overensstemmelse med de myndighedsregler, der gælder for dem. Autoritetens daglige ledelse bærer det endelige ansvar for lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for regnskaberne.

9.

Ved udarbejdelsen af regnskaberne er den daglige ledelse ansvarlig for at vurdere autoritetens evne til at fortsætte driften, idet den i relevante tilfælde oplyser om forhold med relation til fortsat drift og anvender regnskabsprincippet om fortsat drift.

10.

Den øverste ledelse er ansvarlig for at overvåge enhedens regnskabsaflæggelse.

Revisors ansvar for revision af regnskaberne og de underliggende transaktioner

11.

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om autoritetens regnskaber er uden væsentlig fejlinformation, og om de transaktioner, der ligger til grund for dem, er lovlige og formelt rigtige, samt på grundlag af vores revision at afgive en erklæring til Europa-Parlamentet og Rådet eller andre dechargemyndigheder om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed. Høj grad af sikkerhed er imidlertid ikke en garanti for, at en revision altid vil føre til opdagelse af væsentlige fejlinformationer og tilfælde af manglende regeloverholdelse. Fejlinformationer og tilfælde af manglende regeloverholdelse kan skyldes besvigelser eller fejl og betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller sammenlagt påvirker brugeres økonomiske beslutninger, der træffes på grundlag af regnskaberne.

12.

En revision omfatter udførelse af handlinger for at opnå revisionsbevis vedrørende beløbene og oplysningerne i regnskaberne og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risiciene for, at der er væsentlig fejlinformation i regnskaberne, og for, at de underliggende transaktioner i væsentligt omfang ikke opfylder kravene i Den Europæiske Unions retlige ramme, uanset om dette skyldes besvigelser eller fejl. Ved disse risikovurderinger overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for enhedens udarbejdelse og aflæggelse af regnskaber, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at afgive en erklæring om effektiviteten af intern kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om den anvendte regnskabspraksis er passende, og om de regnskabsmæssige skøn, som den daglige ledelse har foretaget, er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af regnskaberne.

13.

Med hensyn til indtægterne kontrollerer vi tilskuddet fra Kommissionen og undersøger autoritetens procedurer for opkrævning af gebyrer og andre indtægter, hvis det er relevant.

14.

Med hensyn til udgifterne undersøger vi betalingstransaktionerne, når udgifterne er afholdt, registreret og godkendt. Forskudsbetalinger undersøges, når modtageren forelægger dokumentation for, at midlerne er blevet anvendt korrekt, og autoriteten godkender denne dokumentation ved at afregne forskuddet enten samme år eller senere.

15.

I forbindelse med udarbejdelsen af denne beretning og revisionserklæring tog vi det revisionsarbejde, der er udført af den uafhængige eksterne revisor i relation til autoritetens regnskaber, med i betragtning som fastsat i artikel 208, stk. 4, i EU's finansforordning (7).

16.

Bemærkningerne i det følgende drager ikke Revisionsrettens erklæring i tvivl.

BEMÆRKNINGER OM DEN INTERNE KONTROL

17.

I sin revisionsrapport fra november 2016 konkluderede Kommissionens Interne Revisionstjeneste (IAS), at de eksisterende kontrolforanstaltninger vedrørende forvaltning af IT-projekter er tilstrækkelige, men henviste til væsentlige svagheder med hensyn til IT-styring. Revisionstjenesten anbefalede at ajourføre EFSA's politik for IT-styring, at indføre en ramme for IT-risikoforvaltning og et risikoregister for hele organisationen og at adskille informationssikkerhedsfunktionen fra IT-enheden. Autoriteten og IAS er blevet enige om en plan for korrigerende foranstaltninger.

OPFØLGNING PÅ TIDLIGERE ÅRS BEMÆRKNINGER

18.

En oversigt over de korrigerende foranstaltninger, der er truffet som reaktion på Revisionsrettens bemærkninger fra tidligere år, vises i bilaget.

Vedtaget af Afdeling IV, der ledes af Baudilio TOMÉ MUGURUZA, medlem af Revisionsretten, i Luxembourg på mødet den 17. oktober 2017.

På Revisionsrettens vegne

Klaus-Heiner LEHNE

Formand


(1)  EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

(2)  Nærmere oplysninger om autoritetens beføjelser og aktiviteter kan findes på dens websted: www.efsa.europa.eu.

(3)  Budgettallene er baseret på betalingsbevillingerne.

(4)  Tjenestemænd, midlertidigt ansatte, kontraktansatte og udstationerede nationale eksperter.

Kilde: Autoriteten.

(5)  Årsregnskabet omfatter balancen, resultatopgørelsen, pengestrømsopgørelsen, opgørelsen over bevægelser på nettoaktiver samt en oversigt over væsentlige regnskabspraksis og andre forklarende noter.

(6)  Beretningerne om budgetgennemførelsen omfatter de beretninger, der sammenfatter alle budgettransaktionerne, og de forklarende noter.

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1).


BILAG

Opfølgning på tidligere års bemærkninger

År

Revisionsrettens bemærkninger

Korrigerende foranstaltning

(Afsluttet/I gang/Ikke igangsat/Ikke relevant)

2012

Efter at en ekstern konsulent i 2012 og Kommissionens Interne Revisionstjeneste i februar 2013 havde udført en vurdering af alvorlige risici, blev der kortlagt en række potentielle alvorlige risici ved den måde, autoritetens interne kontrol fungerer på, navnlig på områderne datastyring, forretningskontinuitet og IT-sikkerhed. Autoriteten påbegyndte en omfattende selvevaluering af sit system til intern kontrol i 2012. Processen er stadig i gang, og ifølge planerne vil der blive implementeret korrigerende foranstaltninger i 2013.

Afsluttet

2015

Autoriteten har endnu ikke etableret en klar og sammenhængende strategi for efterfølgende finansiel kontrol, der dækker alle aktionsområder, og som angiver kontrollernes hyppighed og omfang.

I gang (1)


(1)  EFSA er i gang med at forbedre sin sikkerhedsstyring og finjustere rammerne for intern kontrol. Nærmere bestemt har EFSA vedtaget og gennemført en revideret kontrolstrategi med anvendelse af en risikobaseret vurdering af massebetalinger for videnskabelige møder og tjenesterejser, som vil blive indarbejdet i en EFSA-procedure for forudgående og efterfølgende finansiel kontrol.


AUTORITETENS SVAR

5.

EFSA glæder sig over Revisionsrettens positive erklæringer om regnskabernes rigtighed og lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund herfor. Dette bevidner, at det anvendte kontrolsystem hos EFSA sikrer en tilstrækkelig overordnet overholdelse.

17.

EFSA vil implementere handlingsplanen behørigt efter Den Interne Revisionstjenestes revision af IT-styringen. Alle handlinger vedrørende positioneringen af informationssikkerhedsfunktionen, den forretningsmæssige deltagelse og IT-strategien er gennemført fuldt ud. Med hensyn til IT-styringen er størstedelen af handlingerne gennemført, og de resterende vil efter planen blive gennemført i slutningen af 2017.


6.12.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 417/120


BERETNING

om årsregnskabet for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder for regnskabsåret 2016 med instituttets svar

(2017/C 417/19)

INDLEDNING

1.

Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (herefter »instituttet« eller »EIGE«), der ligger i Vilnius, blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1922/2006 (1). Instituttet har til opgave at indsamle, analysere og udbrede oplysninger vedrørende ligestilling mellem mænd og kvinder samt udvikle, analysere, evaluere og udbrede metodiske redskaber for at støtte integrationen af ligestilling mellem mænd og kvinder i alle Unionens politikker og de heraf følgende nationale politikker.

2.

Tabellen viser instituttets nøgletal (2).

Tabel

Instituttets nøgletal

 

2015

2016

Budget (millioner euro)

7,9

7,8

Ansatte i alt pr. 31. december () (3)

42

45

OPLYSNINGER TIL UNDERBYGNING AF REVISIONSERKLÆRINGEN

3.

Retten har valgt en revisionsmetode, der omfatter analytiske revisionshandlinger, direkte test af transaktioner og en vurdering af centrale kontroller i instituttets overvågnings- og kontrolsystemer. Dette suppleres med bevis opnået fra arbejde udført af andre revisorer og en analyse af ledelsens udtalelser.

ERKLÆRING

4.

Vi har:

a)

revideret instituttets regnskaber, som omfatter årsregnskabet (4) og beretningerne om budgetgennemførelsen (5), for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2016, og

b)

efterprøvet lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for disse regnskaber,

i overensstemmelse med artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF).

Regnskabernes rigtighed

Erklæring om regnskabernes rigtighed

5.

Det er vores opfattelse, at instituttets regnskaber for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2016, i alt væsentligt giver et retvisende billede af instituttets finansielle stilling pr. 31. december 2016 og af resultaterne af dets transaktioner, pengestrømme og bevægelser på nettoaktiver i det afsluttede regnskabsår, i overensstemmelse med dets finansforordning og de regnskabsregler, Kommissionens regnskabsfører har fastlagt. Disse er baseret på de internationalt anerkendte regnskabsstandarder, der anvendes i den offentlige sektor.

Lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for regnskaberne

Indtægter

Erklæring om lovligheden og den formelle rigtighed af de indtægter, der ligger til grund for regnskaberne

6.

Det er vores opfattelse, at de indtægter, der ligger til grund for regnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2016, i alt væsentligt er lovlige og formelt rigtige.

Betalinger

Erklæring om lovligheden og den formelle rigtighed af de betalinger, der ligger til grund for regnskaberne

7.

Det er vores opfattelse, at de betalinger, der ligger til grund for regnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2016, i alt væsentligt er lovlige og formelt rigtige.

Den øverste og den daglige ledelses ansvar

8.

Ifølge artikel 310-325 i TEUF og instituttets finansforordning er den daglige ledelse ansvarlig for at udarbejde og aflægge regnskaberne på grundlag af de internationalt anerkendte regnskabsstandarder, der anvendes i den offentlige sektor, samt for lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for regnskaberne. Dette ansvar omfatter udformning, gennemførelse og opretholdelse af intern kontrol, som sikrer, at der udarbejdes og aflægges et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Den daglige ledelse er også ansvarlig for at sikre, at de aktiviteter, finansielle transaktioner og oplysninger, der fremgår af årsregnskabet, er i overensstemmelse med de myndighedsregler, der gælder for dem. Instituttets daglige ledelse bærer det endelige ansvar for lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for regnskaberne.

9.

Ved udarbejdelsen af regnskaberne er den daglige ledelse ansvarlig for at vurdere instituttets evne til at fortsætte driften, idet den i relevante tilfælde oplyser om forhold med relation til fortsat drift og anvender regnskabsprincippet om fortsat drift.

10.

Den øverste ledelse er ansvarlig for at overvåge enhedens regnskabsaflæggelse.

Revisors ansvar for revision af regnskaberne og de underliggende transaktioner

11.

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om instituttets regnskaber er uden væsentlig fejlinformation, og om de transaktioner, der ligger til grund for dem, er lovlige og formelt rigtige, samt på grundlag af vores revision at afgive en erklæring til Europa-Parlamentet og Rådet eller andre dechargemyndigheder om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed. Høj grad af sikkerhed er imidlertid ikke en garanti for, at en revision altid vil føre til opdagelse af væsentlige fejlinformationer og tilfælde af manglende regeloverholdelse. Fejlinformationer og tilfælde af manglende regeloverholdelse kan skyldes besvigelser eller fejl og betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller sammenlagt påvirker brugeres økonomiske beslutninger, der træffes på grundlag af regnskaberne.

12.

En revision omfatter udførelse af handlinger for at opnå revisionsbevis vedrørende beløbene og oplysningerne i regnskaberne og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risiciene for, at der er væsentlig fejlinformation i regnskaberne, og for, at de underliggende transaktioner i væsentligt omfang ikke opfylder kravene i Den Europæiske Unions retlige ramme, uanset om dette skyldes besvigelser eller fejl. Ved disse risikovurderinger overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for enhedens udarbejdelse og aflæggelse af regnskaber, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at afgive en erklæring om effektiviteten af intern kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om den anvendte regnskabspraksis er passende, og om de regnskabsmæssige skøn, som den daglige ledelse har foretaget, er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af regnskaberne.

13.

Med hensyn til indtægterne kontrollerer vi tilskuddet fra Kommissionen og undersøger instituttets procedurer for opkrævning af gebyrer og andre indtægter, hvis det er relevant.

14.

Med hensyn til udgifterne undersøger vi betalingstransaktionerne, når udgifterne er afholdt, registreret og godkendt. Forskudsbetalinger undersøges, når modtageren forelægger dokumentation for, at midlerne er blevet anvendt korrekt, og instituttet godkender denne dokumentation ved at afregne forskuddet enten samme år eller senere.

15.

I forbindelse med udarbejdelsen af denne beretning og revisionserklæring tog vi det revisionsarbejde, der er udført af den uafhængige eksterne revisor i relation til instituttets regnskaber, med i betragtning som fastsat i artikel 208, stk. 4, i EU's finansforordning (6).

16.

Bemærkningerne i det følgende drager ikke Revisionsrettens erklæring i tvivl.

BEMÆRKNINGER OM BUDGETFORVALTNINGEN

17.

Der blev igen fremført et stort beløb i forpligtede bevillinger under afsnit III (aktionsudgifter), nemlig 1,7 millioner euro eller 51 % (2015: 2,2 millioner euro eller 60 %), hovedsagelig vedrørende undersøgelser, der strakte sig ud over årets udgang. Instituttet kunne overveje at indføre opdelte budgetbevillinger med henblik på bedre at afspejle aktionernes flerårige karakter og de uundgåelige tidsforskydninger mellem kontraktunderskrivelse, leverance og betaling.

BEMÆRKNINGER OM DEN INTERNE KONTROL

18.

I 2016 iværksatte instituttet et åbent udbud med henblik på indgåelse af en rammekontrakt til maksimalt 1,6 millioner euro om vedligeholdelse og ajourføring af dets værktøjer og ressourcer vedrørende kønsstatistikker. Udbuddet blev opdelt i to delkontrakter uden angivelse af de respektive beløb. Som følge af et spørgsmål fra en tilbudsgiver præciserede instituttet på sit websted, at maksimumbeløbet for hver delkontrakt var anslået til 800 000 euro. Der blev imidlertid med samme tilbudsgiver indgået to særskilte rammekontrakter med et maksimumbeløb for hver delkontrakt på 1,6 millioner euro og mulighed for yderligere forhøjelse af beløbene med op til 50 % pr. delkontrakt, hvilket giver instituttet mulighed for at indgå specifikke kontrakter i rammekontrakternes maksimale varighedsperiode (fire år) for op til 4,8 millioner euro, dvs. tre gange så meget som angivet i udbudsbekendtgørelsen. Endvidere var priskonkurrencen i udbuddet kun baseret på daglige satser uden hensyntagen til, hvor lang tid det ville tage at udføre opgaverne, og derfor var det ikke muligt at identificere og vælge det økonomisk mest fordelagtige tilbud og sikre mest valuta for pengene. Disse svagheder kan have påvirket konkurrencen. Betalingerne i 2016 beløb sig til 87 920 euro. Som reaktion på revisionen ændrede instituttet begge rammekontrakter, så maksimumbeløbet for hver blev reduceret til 800 000 euro (med mulighed for en forhøjelse på op til 50 %).

19.

Med henblik på indgåelse af en kontrakt om vedligeholdelse og support af IT-værktøjer og databaser gennemførte instituttet et udbud med forhandling, hvor det opfordrede en enkelt tilbudsgiver til at afgive tilbud, fastsatte et maksimumbeløb for alle de tre definerede output på 81 000 euro (ekskl. moms) og angav, at bud over dette beløb ikke ville blive taget i betragtning. Efter at have modtaget tilbud på to af de tre ønskede output indgik instituttet en tjenesteydelseskontrakt på 97 410 euro. Betalingerne i 2016 beløb sig til 73 057 euro.

BEMÆRKNINGER OM FORSVARLIG ØKONOMISK FORVALTNING OG PERFORMANCE

20.

I januar 2016 offentliggjorde instituttet sin eksterne evaluering. Heri blev det konkluderet, at instituttets aktiviteter var i overensstemmelse med dets mandat, og at dets administration scorede forholdsvis højt med hensyn til styring og produktivitet. Evalueringen indeholdt imidlertid flere anbefalinger til forbedring af instituttets aktioner, f.eks. ved opstilling af klarere prioriteter, bedre målretning af output og udvikling af synergier med relevante eksterne aktører samt ved styrkelse af bestyrelsens rolle og præcisering af ekspertforummets rolle. Instituttet er begyndt at gennemføre en handlingsplan med henblik på at implementere anbefalingerne.

OPFØLGNING PÅ TIDLIGERE ÅRS BEMÆRKNINGER

En oversigt over de korrigerende foranstaltninger, der er truffet som reaktion på Revisionsrettens bemærkninger fra tidligere år, vises i bilaget.

Vedtaget af Afdeling IV, der ledes af Baudilio TOMÉ MUGURUZA, medlem af Revisionsretten, i Luxembourg på mødet den 19. september 2017.

På Revisionsrettens vegne

Klaus-Heiner LEHNE

Formand


(1)  EUT L 403 af 30.12.2006, s. 9.

(2)  Nærmere oplysninger om instituttets beføjelser og aktiviteter kan findes på dets websted: www.eige.europa.eu.

(3)  Tjenestemænd, midlertidigt ansatte, kontraktansatte og udstationerede nationale eksperter.

Kilde: Instituttet.

(4)  Årsregnskabet omfatter balancen, resultatopgørelsen, pengestrømsopgørelsen, opgørelsen over bevægelser på nettoaktiver samt en oversigt over væsentlige regnskabspraksis og andre forklarende noter.

(5)  Beretningerne om budgetgennemførelsen omfatter de beretninger, der sammenfatter alle budgettransaktionerne, og de forklarende noter.

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1).


BILAG

Opfølgning på tidligere års bemærkninger

År

Revisionsrettens bemærkninger

Korrigerende foranstaltning

(Afsluttet/I gang/Ikke igangsat/Ikke relevant)

2015

Omfanget af forpligtede bevillinger, der blev fremført under afsnit III, var fortsat stort, nemlig 61 % (2014: 54 %). Dette skyldes navnlig arten af instituttets aktiviteter, som bl.a. er at udføre undersøgelser, der strækker sig over mange måneder, ofte ud over regnskabsårets udgang.

Ikke relevant


INSTITUTTETS SVAR

18.

De fremførte beløb under afsnit III forblev på det pågældende niveau på grund af væsentlige udfordringer i forbindelse med de omtalte fem projekter, som bevirkede, at de blev fremført til 2017. To af disse projekter blev ramt af forsinkelserne i afgørelsen om formandskabet for Rådet (efter ændringen fra Det Forenede Kongerige til Estland) og i de langvarige høringer med Kommissionen. Andre projekter blev indledt senere end forventet på grund af sen gennemførelse af tidligere projekter og undersøgelser, som de nye projekter byggede på, og fordi forbigåede kandidater klagede over tildelingsbeslutningen, og der derfor måtte foretages nye evalueringer.

EIGE mener, at det er værd at fremhæve, at det på trods af alle udfordringerne som følge af force majeure, som påvirkede gennemførelsen af EIGE's budget negativt, lykkedes instituttet at reducere de operationelle (C1) fremførsler med over 9 %.

Med hensyn til de opdelte bevillinger er det vigtigt at bemærke, at EIGE tidligere blev frarådet at indføre denne tilgang på grund af princippet om budgettets etårighed. På trods heraf vil instituttet foretage en gennemførlighedsanalyse for at have et solidt grundlag at træffe fremtidige beslutninger om eventuel indførelse af opdelte bevillinger på.

19.

Instituttet noterer sig Rettens bemærkninger om dette anliggende. Forholdet skyldtes en administrationsfejl, som bevirkede, at det beløb, der blev fastsat i rammekontrakten for hvert parti, ikke blev ændret tilsvarende. De indgåede rammekontrakter har ingen indvirkning på budgettet. Begge partier er tildelt den samme underleverandør, og kandidaterne blev informeret på behørig vis i udbudsfasen.

EIGE foretrak at gå videre med en enkelt rammekontrakt, fordi markedet for det specifikke udbud var meget lille, hvilket begrænsede antallet af kvalificerede og stærke underleverandører. Løsningen med en enkelt rammekontrakt gav større garanti for kvalitet og kontinuitet for dette meget specifikke projekt, som kunne være blevet bragt i fare, hvis man havde valgt en kaskadetilgang eller havde genåbnet udbuddet under en rammekontrakt med flere kontrahenter.

Med henblik på at overholde princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning har EIGE ændret de relevante skabeloner for tekniske specifikationer. EIGE vil i mellemtiden afbøde risikoen ved at anføre et maksimalt antal arbejdsdage i fremtidige anmodninger om specifikke tjenester.

20.

Instituttet noterer sig Rettens bemærkning. Idet tilbudsgiveren har eneret til den software, EIGE anvender, blev det valgt at anvende et særligt udbud efter forhandling med én enkelt tilbudsgiver. Der blev under proceduren med forhandling foretaget ændringer i den oprindelige anmodning og tilføjet yderligere tjenester i overensstemmelse med EIGE’s øgede behov og disponible budget, og på grund af at tilbudsgiveren ikke kunne levere et af de tre resultater, EIGE oprindeligt havde anmodet om.

21.

Instituttet noterer sig Rettens bemærkning. Der er allerede blevet truffet nogle tidlige foranstaltninger, såsom strategien for videnstyring og kommunikation 2016-2018, som blev vedtaget af bestyrelsen den 18. maj 2016. Det samlede programmeringsdokument indeholder detaljerede foranstaltninger vedrørende kommunikation og øget overvågning af udbredelse, og der blev fastlagt et grundlag for måling af outputindikatorer i 2016.


6.12.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 417/126


BERETNING

om årsregnskabet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2016 med myndighedens svar

(2017/C 417/20)

INDLEDNING

1.

Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (herefter »myndigheden« eller »EIOPA«), der ligger i Frankfurt, blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1094/2010 (1). Myndigheden har til opgave at bidrage til fastlæggelsen af fælles standarder og praksis af høj kvalitet for regulering og tilsynsførelse, at bidrage til den konsekvente anvendelse af juridisk bindende EU-retsakter, at fremme og lette delegeringen af opgaver og ansvarsområder blandt kompetente myndigheder, at overvåge og vurdere markedsudviklingen på sit kompetenceområde og at fremme beskyttelse af forsikringstagere, medlemmer af pensionsordninger og begunstigede.

2.

Tabellen viser myndighedens nøgletal (2).

Tabel

Myndighedens nøgletal

 

2015

2016

Budget (millioner euro)

20,2

21,8

Ansatte i alt pr. 31. december (3)

133

139

OPLYSNINGER TIL UNDERBYGNING AF REVISIONSERKLÆRINGEN

3.

Revisionsretten har valgt en revisionsmetode, der omfatter analytiske revisionshandlinger, direkte test af transaktioner og en vurdering af centrale kontroller i myndighedens overvågnings- og kontrolsystemer. Dette suppleres med bevis opnået fra arbejde udført af andre revisorer og en analyse af ledelsens udtalelser.

ERKLÆRING

4.

Vi har:

a)

revideret myndighedens regnskaber, som omfatter årsregnskabet (4) og beretningerne om budgetgennemførelsen (5), for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2016, og

b)

efterprøvet lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for disse regnskaber,

i overensstemmelse med artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF).

Regnskabernes rigtighed

Erklæring om regnskabernes rigtighed

5.

Det er vores opfattelse, at myndighedens regnskaber for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2016, i alt væsentligt giver et retvisende billede af myndighedens finansielle stilling pr. 31. december 2016 og af resultaterne af dens transaktioner, pengestrømme og bevægelser på nettoaktiver i det afsluttede regnskabsår, i overensstemmelse med dens finansforordning og de regnskabsregler, Kommissionens regnskabsfører har fastlagt. Disse er baseret på de internationalt anerkendte regnskabsstandarder, der anvendes i den offentlige sektor.

Lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for regnskaberne

Indtægter

Erklæring om lovligheden og den formelle rigtighed af de indtægter, der ligger til grund for regnskaberne

6.

Det er vores opfattelse, at de indtægter, der ligger til grund for regnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2016, i alt væsentligt er lovlige og formelt rigtige.

Betalinger

Erklæring om lovligheden og den formelle rigtighed af de betalinger, der ligger til grund for regnskaberne