ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 297A

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

60. årgang
8. september 2017


Informationsnummer

Indhold

Side

 

V   Øvrige meddelelser

 

ADMINISTRATIVE PROCEDURER

 

Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO)

2017/C 297 A/01

Reservelister — Almindelig udvælgelsesprøve EPSO/AD/325/16 — Dansksprogede (DA) oversættere (AD 5)

1


DA

 


V Øvrige meddelelser

ADMINISTRATIVE PROCEDURER

Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO)

8.9.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

CA 297/1


RESERVELISTER (1)

Almindelig udvælgelsesprøve EPSO/AD/325/16

Dansksprogede (DA) oversættere (AD 5)

(2017/C 297 A/01)

 

Option 1

AEGIDIUS

Adam

DITLEVSEN

Rikke Hartmann

GRAM HEEGAARD

Anne Katrine

HYLDELUND

Karin Birgitte

JENSEN

Maria Borne

KJÆRSGAARD

Poul Søren

RASMUSSEN

Anne-Sophie

RASMUSSEN

Malene Viftrup

THALBITZER

Marianne

VEDSTESEN

Glenn

VESTENTOFT

Jeppe Torp

ØRBÆK BANK-NIELSEN

Maria Louise

Option 2

ANDERSEN

Lasse Himmelstrup

EHLERS MORTENSEN

Marie-Louise

HANSEN

Christina Rasch

HOLST CHRISTENSEN

Anette

KOEFOED

Maria

KRISTENSEN

Martin

PEDERSEN

Daniel

PEDERSEN

Emilie Sand

PEDERSEN

Lisbet

PEDERSEN

Lotte Lykke

VILLUMSEN FROM

Jens

Listerne over egnede ansøgere er gyldige indtil den 31. december 2020.


(1)  En eller flere beståede kandidater kan udtrykkelig have bedt om ikke at få deres navn offentliggjort.