ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 162

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

60. årgang
23. maj 2017


Informationsnummer

Indhold

Side

 

II   Meddelelser

 

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2017/C 162/01

Beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag M.8379 — SGID/Hellenic Republic/IPTO) ( 1 )

1

2017/C 162/02

Beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag M.8388 — Ares/Baupost/Nova Eventis) ( 1 )

1

2017/C 162/03

Beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag M.8447 — EDF/CDC/Mitsubishi Corporation/NGM) ( 1 )

2


 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2017/C 162/04

Euroens vekselkurs

3

2017/C 162/05

Oplysninger fremlagt af Kommissionen i overensstemmelse med artikel 8, andet afsnit, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/1535 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester) — Statistikker om tekniske forskrifter, der blev notificeret i 2016 under notifikationsprocedure i direktiv 2015/1535 ( 1 )

4

 

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

2017/C 162/06

Resumé af udtalelse fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse om forslaget til et EU-system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS)

9


 

V   Øvrige meddelelser

 

PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF DEN FÆLLES HANDELSPOLITIK

 

Europa-Kommissionen

2017/C 162/07

Meddelelse om indledning af en delvis interimsundersøgelse af antidumpingforanstaltningerne vedrørende importen af rørfittings af deformerbart støbejern med gevind med oprindelse i Folkerepublikken Kina og Thailand

12


 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

 


II Meddelelser

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Europa-Kommissionen

23.5.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 162/1


Beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en anmeldt fusion

(Sag M.8379 — SGID/Hellenic Republic/IPTO)

(EØS-relevant tekst)

(2017/C 162/01)

Den 10. maj 2017 besluttede Kommissionen ikke at gøre indsigelse mod ovennævnte anmeldte fusion og erklære den forenelig med det indre marked. Beslutningen er truffet efter artikel 6, stk. 1, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1). Beslutningens fulde ordlyd foreligger kun på engelsk og vil blive offentliggjort, efter at eventuelle forretningshemmeligheder er udeladt. Den vil kunne ses:

under fusioner på Kommissionens websted for konkurrence (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette websted giver forskellige muligheder for at finde de konkrete fusionsbeslutninger, idet de er opstillet efter bl.a. virksomhedens navn, sagsnummer, dato og sektor

i elektronisk form på EUR-Lex-webstedet (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=da) under dokumentnummer 32017M8379. EUR-Lex giver onlineadgang til EU-retten.


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1.


23.5.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 162/1


Beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en anmeldt fusion

(Sag M.8388 — Ares/Baupost/Nova Eventis)

(EØS-relevant tekst)

(2017/C 162/02)

Den 12. maj 2017 besluttede Kommissionen ikke at gøre indsigelse mod ovennævnte anmeldte fusion og erklære den forenelig med det indre marked. Beslutningen er truffet efter artikel 6, stk. 1, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1). Beslutningens fulde ordlyd foreligger kun på engelsk og vil blive offentliggjort, efter at eventuelle forretningshemmeligheder er udeladt. Den vil kunne ses:

under fusioner på Kommissionens websted for konkurrence (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette websted giver forskellige muligheder for at finde de konkrete fusionsbeslutninger, idet de er opstillet efter bl.a. virksomhedens navn, sagsnummer, dato og sektor

i elektronisk form på EUR-Lex-webstedet (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=da) under dokumentnummer 32017M8388. EUR-Lex giver onlineadgang til EU-retten.


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1.


23.5.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 162/2


Beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en anmeldt fusion

(Sag M.8447 — EDF/CDC/Mitsubishi Corporation/NGM)

(EØS-relevant tekst)

(2017/C 162/03)

Den 17. maj 2017 besluttede Kommissionen ikke at gøre indsigelse mod ovennævnte anmeldte fusion og erklære den forenelig med det indre marked. Beslutningen er truffet efter artikel 6, stk. 1, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1). Beslutningens fulde ordlyd foreligger kun på engelsk og vil blive offentliggjort, efter at eventuelle forretningshemmeligheder er udeladt. Den vil kunne ses:

under fusioner på Kommissionens websted for konkurrence (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette websted giver forskellige muligheder for at finde de konkrete fusionsbeslutninger, idet de er opstillet efter bl.a. virksomhedens navn, sagsnummer, dato og sektor

i elektronisk form på EUR-Lex-webstedet (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=da) under dokumentnummer 32017M8447. EUR-Lex giver onlineadgang til EU-retten.


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1.


IV Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Europa-Kommissionen

23.5.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 162/3


Euroens vekselkurs (1)

22. maj 2017

(2017/C 162/04)

1 euro =


 

Valuta

Kurs

USD

amerikanske dollar

1,1243

JPY

japanske yen

125,18

DKK

danske kroner

7,4432

GBP

pund sterling

0,86353

SEK

svenske kroner

9,7895

CHF

schweiziske franc

1,0911

ISK

islandske kroner

 

NOK

norske kroner

9,3723

BGN

bulgarske lev

1,9558

CZK

tjekkiske koruna

26,488

HUF

ungarske forint

308,65

PLN

polske zloty

4,1927

RON

rumænske leu

4,5609

TRY

tyrkiske lira

4,0027

AUD

australske dollar

1,5049

CAD

canadiske dollar

1,5174

HKD

hongkongske dollar

8,7533

NZD

newzealandske dollar

1,6120

SGD

singaporeanske dollar

1,5581

KRW

sydkoreanske won

1 256,08

ZAR

sydafrikanske rand

14,8198

CNY

kinesiske renminbi yuan

7,7457

HRK

kroatiske kuna

7,4415

IDR

indonesiske rupiah

,

MYR

malaysiske ringgit

4,8395

PHP

filippinske pesos

55,863

RUB

russiske rubler

63,7417

THB

thailandske bath

38,642

BRL

brasilianske real

3,7029

MXN

mexicanske pesos

20,9641

INR

indiske rupee

72,5570


(1)  Kilde: Referencekurs offentliggjort af Den Europæiske Centralbank.


23.5.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 162/4


Oplysninger fremlagt af Kommissionen i overensstemmelse med artikel 8, andet afsnit, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/1535 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester) (1)

Statistikker om tekniske forskrifter, der blev notificeret i 2016 under notifikationsprocedure i direktiv 2015/1535

(EØS-relevant tekst)

(2017/C 162/05)

I.   Tabel, der viser de forskellige typer reaktioner, der blev sendt til EU-medlemsstaterne om deres respektive notificerede udkast

Medlemsstat

Antal notifikationer

Bemærkninger (2)

Udførlige udtalelser (3)

Forslag til lovgivning i fællesskabet

 

 

MS

KOM

EFTA (4) TR (5)

MS

KOM

6.3 (6)

6.4 (7)

Belgien

30

1

6

0

0

1

0

0

Bulgarien

14

3

6

0

2

3

0

0

Den Tjekkiske Republik

38

10

13

0

7

6

0

0

Danmark

34

2

9

0

1

2

0

0

Tyskland

63

12

18

0

11

4

0

0

Estland

14

2

1

0

0

0

0

0

Irland

11

4

2

0

16

1

0

0

Grækenland

8

3

3

0

0

1

0

0

Spanien

19

3

4

0

0

3

0

0

Frankrig

80

10

14

0

4

11

0

0

Kroatien

18

6

9

0

3

2

0

0

Italien

40

4

9

0

3

3

0

0

Cypern

2

0

2

0

0

1

0

0

Letland

8

2

1

0

0

1

0

0

Litauen

7

3

1

0

1

0

0

0

Luxembourg

3

2

1

0

0

0

0

0

Ungarn

31

6

3

0

3

3

0

0

Malta

10

2

5

0

0

3

0

0

Nederlandene

45

6

9

0

4

4

0

0

Østrig

34

3

12

0

3

1

0

0

Polen

28

5

5

0

4

0

0

0

Portugal

3

3

0

0

1

1

0

0

Rumænien

6

0

0

0

0

0

0

0

Slovenien

20

2

10

0

10

3

0

0

Slovakiet

12

8

9

0

1

1

0

0

Finland

43

8

7

0

5

5

0

0

Sverige

33

5

5

0

0

0

0

0

Det Forenede Kongerige

46

1

6

0

0

5

0

0

EU, i alt

700

116

170

0

79

65

0

0


II.   Tabel, der viser områdefordelingen for de udkast, EU-medlemsstaterne har notificeret

Område

BE

BG

CZ

CY

DK

DE

EE

IE

GR

ES

FR

HR

IT

LV

LT

LU

HU

MT

NL

AT

PL

PT

RO

SI

SK

FI

SE

UK

I alt

Bygge- og anlægsarbejde

5

3

8

1

7

18

2

3

0

4

4

3

4

0

2

0

1

0

9

17

3

0

3

1

2

18

1

12

131

Landbrug, fiskeri og fødevarer

4

9

13

0

7

5

0

7

1

5

16

3

14

4

2

0

6

8

8

2

5

0

1

8

1

8

6

2

145

Kemiske produkter

2

1

2

0

1

4

1

0

1

3

1

0

0

0

0

0

0

0

5

1

0

0

1

0

0

4

5

0

32

Farmaceutiske produkter

0

1

2

0

0

5

4

0

0

0

11

0

0

1

1

0

6

0

0

0

0

1

0

0

0

1

1

3

37

Fritids- og sportsudstyr

0

0

0

0

1

1

0

0

0

5

1

0

3

2

0

0

0

1

0

2

4

0

0

0

1

1

1

1

24

Mekanik

0

0

1

0

1

0

1

0

0

0

0

7

3

0

1

0

1

0

5

1

2

0

0

2

0

0

3

3

31

Energi, mineraler og træ

2

0

1

0

3

2

0

0

5

0

4

0

0

0

0

1

0

0

7

0

5

0

0

0

3

0

1

3

37

Miljø og emballering

2

0

5

0

1

3

2

0

0

0

7

2

8

0

1

0

4

0

8

3

2

2

1

0

1

0

0

3

55

Sundhed og lægeudstyr

1

0

0

0

2

1

0

0

0

0

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Transport

6

0

0

0

10

7

1

0

1

2

5

0

1

0

0

0

2

0

1

2

3

0

0

0

1

7

11

11

71

Telekommunikation

3

0

0

0

0

10

2

0

0

0

2

0

0

0

0

2

1

0

0

1

0

0

0

0

0

2

2

6

31

Diverse produkter

0

0

6

1

1

1

1

1

0

0

4

3

5

0

0

0

6

0

0

1

2

0

0

1

2

0

2

1

38

Informations-samfundstjenester

5

0

0

0

0

6

0

0

0

0

19

0

2

1

0

0

4

1

2

4

2

0

0

8

1

2

0

1

58

I alt pr. medlemsstat

30

14

38

2

34

63

14

11

8

19

80

18

40

8

7

3

31

10

45

34

28

3

6

20

12

43

33

46

700


III.   Tabel, der viser fordelingen af antal bemærkninger, der er indgivet af Europa-Kommissionen, om udkast, der er notificeret af Island, Liechtenstein, Norge (8) og Schweiz (9)

Land

Notifikationer

Bemærkninger fra Kommissionen (10)

Island

6

1

Liechtenstein

1

2

Schweiz

1

5

Norge

34

6

I alt

42

14


IV.   Tabel, der viser områdefordelingen for de udkast, Island, Norge, Liechtenstein og Schweiz har notificeret

Område

ISLAND

Liechtenstein

Norge

Schweiz

I alt

Landbrug, fiskeri og fødevarer

0

0

4

0

4

Mekanik

1

0

11

0

12

Bygge- og anlægsarbejde

0

0

4

0

4

Transport

0

0

10

0

10

Teletjenester

0

0

1

1

2

Varer og forskellige produkter

0

0

2

0

2

Miljø

2

0

1

0

3

Informations-samfundstjenester

0

0

1

0

1

Fritids- og sportsudstyr

0

1

0

0

1

Lægemidler og kosmetik

3

0

0

0

3

I alt pr. land

6

1

34

1

42


V.   Tabel, der viser udkast, der er notificeret af Tyrkiet, og bemærkninger, der er indgivet af Europa-Kommissionen, om disse udkast

Tyrkiet

Notifikationer

Bemærkninger fra Kommissionen

I alt

15

3


VI.   Tabel, der viser områdefordelingen for de udkast, Tyrkiet har notificeret

Område

Tyrkiet

Bygge- og anlægsarbejde

7

Transport

2

Energi, mineraler og træ

1

Mekanik

2

Diverse produkter

3

I alt

15


VII.   Statistikker om igangværende traktatbrudssager i 2016, som er iværksat på baggrund af artikel 258 i TFEU om brud på bestemmelserne i direktiv (EU) 2015/1535

Land

Antal traktatbrudssager igangværende og iværksat i 2016

Polen

2

EU, i alt

2


(1)  EUT L 241 af 17.9.2015, s. 1. Herefter benævnt »direktivet«.

(2)  Artikel 5, stk. 2, i direktivet.

(3)  Artikel 6, stk. 2, i direktivet.

(4)  Som led i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde skal EFTA-lande, der er kontraherende parter i aftalen, anvende direktiv (EU) 2015/1535, tilpasset som krævet i overensstemmelse med bilag II, kapitel XIX, punkt 1, og kan således indgive bemærkninger om udkast, der notificeres af EU’s medlemsstater. Schweiz kan ligeledes indgive sådanne dokumenter på grundlag af en uformel aftale om udveksling af oplysninger på området for tekniske forskrifter.

(5)  Notifikationsproceduren under direktivet blev udvidet til Tyrkiet som led i den associeringsaftale, der blev indgået med landet (associeringsaftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Tyrkiet (EFT 217 af 29.12.1964, s. 3687/64) og afgørelse 1/95 og 2/97 i Associeringsrådet EF-Tyrkiet).

(6)  Artikel 6, stk. 3, i direktivet, der pålægger medlemsstaterne at udsætte vedtagelsen af det notificerede udkast (med undtagelse af udkast til forskrifter om informationssamfundets tjenester) i tolv måneder fra Kommissionens modtagelse heraf, hvis sidstnævnte bekendtgør sin hensigt om at foreslå eller vedtage et direktiv, en forordning eller en afgørelse om dette emne.

(7)  Artikel 6, stk. 4, i direktivet, der pålægger medlemsstaterne at udsætte vedtagelsen af det notificerede udkast i tolv måneder fra Kommissionens modtagelse heraf, hvis sidstnævnte bekendtgør en erklæring om, at udkastet vedrører et anliggende, der er omfattet af et forslag til direktiv, forordning eller afgørelse, der fremlægges til Europa-Parlamentet og Rådet.

(8)  Aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (jf. note 3 til tabellen i punkt 1) fastsætter en forpligtelse for de EFTA-lande, der er part i aftalen, til at notificere udkast til tekniske forskrifter til Kommissionen.

(9)  På grundlag af den uformelle aftale om udveksling af oplysninger på området for tekniske forskrifter (jf. note 3 til tabellen i punkt 1) indsender Schweiz ligeledes sine udkast til tekniske forskrifter til Kommissionen.

(10)  Den eneste type reaktion, der er hjemmel for i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (jf. note 3 til tabellen i punkt 1 og fodnote 2), er muligheden for, at Europa-Kommissionen indgiver bemærkninger (artikel 5, stk. 2, i direktivet, som omfattet i bilag II, kapitel XIX, punkt 1, i aftalen). For så vidt angår notifikationer fra Schweiz kan samme type reaktion indgives på grundlag af den uformelle aftale mellem EU og dette land (jf. note 3 til tabellen i punkt 1 og fodnote 2).


Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

23.5.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 162/9


Resumé af udtalelse fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse om forslaget til et EU-system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS)

(Udtalelsen findes i sin helhed på engelsk, fransk og tysk på den tilsynsførendes websted www.edps.europa.eu)

(2017/C 162/06)

EU's grænseforvaltningspolitik har været præget af en betydelig udvikling i de seneste år på grund af udfordringerne som følge af tilstrømningen af flygtninge og migranter såvel som de øgede sikkerhedsproblemer efter angrebene i Paris, Bruxelles og Nice. Den nuværende situation og behovet for at garantere sikkerheden inden for medlemsstaternes område har foranlediget Kommissionen til at iværksætte flere lovgivningsinitiativer, som har til formål at forbedre kontrollen med personer, der rejser ind i Schengenområdet.

Et af disse initiativer er forslaget til forordning om oprettelse af et EU-system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (»ETIAS«), som blev fremsat af Kommissionen den 16. november 2016.

Ifølge forslaget vil systemet kræve, at rejsende, der er fritaget for visumpligten, underkastes en risikovurdering med hensyn til sikkerhed, irregulær migration og risici for folkesundheden forud for deres ankomst til Schengengrænserne. Denne vurdering vil blive foretaget ved hjælp af et krydstjek af de oplysninger, som ansøgeren har indgivet via ETIAS, sammenholdt med andre EU-informationssystemer, en dedikeret ETIAS-overvågningsliste og screeningsregler. Denne proces vil resultere i, at der udstedes — eller gives afslag på at udstede — en automatiseret tilladelse til indrejse i EU.

Med ETIAS-forslaget synes EU-lovgiveren at følge den stigende tendens til at behandle sikkerhed og migrationsforvaltning under ét uden at tage hensyn til de væsentlige forskelle mellem disse to politikområder. Oprettelsen af ETIAS vil få en betydelig indvirkning på retten til beskyttelse af personoplysninger, da forskellige former for data, der i første omgang indsamles til meget forskellige formål, vil blive tilgængelige for en bredere vifte af offentlige myndigheder (dvs. immigrationsmyndigheder, grænsevagter, retshåndhævende myndigheder osv.). Den tilsynsførende mener derfor, at det er nødvendigt at foretage en vurdering af den indvirkning, som forslaget vil have på retten til privatlivets fred og retten til databeskyttelse, som er fastsat i EU's charter om grundlæggende rettigheder, og gøre status over alle foranstaltninger på EU-plan for migrations- og sikkerhedsformål.

Endvidere giver ETIAS-forslaget anledning til bekymring vedrørende processen med at fastslå, hvilke mulige risici ansøgeren udgør. I denne henseende bør man være særlig opmærksom på definitionen af disse risici som sådanne. I betragtning af, at konsekvensen for en enkeltperson kunne være afslag på indrejse, bør lovgivningen klart definere, hvad de vurderede risici er. Den tilsynsførende sætter også spørgsmålstegn ved eksistensen af ETIAS-screeningsreglerne. Den tilsynsførende forstår, at det er lovgiverens mål at skabe et redskab, der muliggør en automatisk udskilning af tredjelandsstatsborgere, der er fritaget for visumpligt, og som mistænkes for at udgøre sådanne risici. Som enhver anden form for elektronisk dataanalyse, der anvendes i forbindelse med enkeltpersoner, rejser profilering dog alvorlige, tekniske, juridiske og etiske spørgsmål. Den tilsynsførende opfordrer derfor til, at der fremlægges overbevisende dokumentation til støtte for, at det er nødvendigt at anvende profileringsværktøjer i forbindelse med ETIAS.

Den tilsynsførende sætter endvidere spørgsmålstegn ved relevansen af at indsamle og behandle sundhedsdata, som det fremgår af forslaget. Han anmoder om en bedre begrundelse for den valgte datalagringsperiode og for nødvendigheden af at give nationale retshåndhævende myndigheder og Europol adgang.

Endelig fremlægger han anbefalinger vedrørende f.eks. rolle- og ansvarsfordelingen mellem de forskellige involverede enheder og ETIAS' opbygning og informationssikkerhed.

I.   INDLEDNING

1.

Europa-Kommissionens initiativ om oprettelse af et EU-system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (herefter »ETIAS«) stammer fra en meddelelse fra 2008 med titlen »Forberedelse af de kommende faser af grænseforvaltningen i EU« (1). I denne meddelelse foreslog Kommissionen nye redskaber til den fremtidige forvaltning af de europæiske grænser — navnlig ind- og udrejsesystemet (»EES«) og programmet for registrerede rejsende (»RTP«) — og så for første gang nærmere på indførelsen af ETIAS, på daværende tidspunkt kaldet et elektronisk system for rejsetilladelser (»ESTA«) på EU-plan. Den tilsynsførende udsendte samme år foreløbige bemærkninger (2) til denne meddelelse.

2.

I februar 2011 udsendte Kommissionen en politisk undersøgelse (3), der analyserede fire forskellige muligheder for indførelsen af et ESTA på EU-plan. Konklusionen i undersøgelsen var, at betingelserne på daværende tidspunkt ikke var opfyldt til at opbygge et ESTA på EU-plan. I en meddelelse (4) fra 2012 vedrørende intelligente grænser var Kommissionen af den opfattelse, at det indtil videre ikke burde overvejes at oprette et ESTA på EU-plan, men meddelte sin hensigt om at fortsætte arbejdet med ind- og udrejsesystemet og programmet for registrerede rejsende.

3.

I meddelelsen (5)»Stærkere og mere intelligente informationssystemer for grænser og sikkerhed« af 6. april 2016 bebudede Kommissionen, at den vil se nærmere på, om det er nødvendigt, teknisk gennemførligt og proportionelt at indføre et fremtidigt EU-system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse. I samme år foretog Kommissionen en feasibilityundersøgelse, der som benchmark anvendte tre andre eksisterende rejsetilladelsessystemer i verden: ESTA i USA, eTA i Canada og eVisitor i Australien.

4.

Den 16. november fremlagde Kommissionen den endelige rapport om feasibilityundersøgelsen (6) (herefter »feasibilityundersøgelsen fra 2016«) samt forslaget om ETIAS (herefter »forslaget«).

5.

Den tilsynsførende bifalder, at Kommissionens tjenestegrene holdt uformelle samråd med ham forud for forslagets vedtagelse. Han beklager imidlertid, at det på grund af den meget stramme frist og betydningen og kompleksiteten af forslaget ikke var muligt at fremkomme med et nyttigt bidrag på daværende tidspunkt.

V.   KONKLUSION

113.

Den tilsynsførende ser med tilfredshed på den vægt, der lægges på databeskyttelse i hele forslaget om oprettelse af ETIAS.

114.

I fuld respekt for lovgiverens rolle med hensyn til at vurdere nødvendigheden og proportionaliteten af de foreslåede foranstaltninger minder den tilsynsførende om, at disse to høje lovkrav, der er fastsat i chartret, kan undersøges af EU-Domstolen, og at den tilsynsførende har til opgave at beskytte dem. Han understreger, at manglen på en konsekvensanalyse (vedrørende databeskyttelse) ikke gør det muligt at vurdere nødvendigheden og proportionaliteten af ETIAS, som det er foreslået på nuværende tidspunkt.

115.

Da der med forslaget oprettes et yderligere system, hvor en stor mængde personoplysninger om tredjelandsstatsborgere behandles med henblik på migrations- og sikkerhedsformål, råder den tilsynsførende lovgiveren til at gøre status over alle foranstaltninger på EU-plan, der vedrører databehandling med henblik på migrations- og sikkerhedsformål, og foretage en tilbundsgående analyse med hensyn til målene og resultaterne heraf.

116.

I denne forbindelse anbefaler den tilsynsførende, at der i forslaget medtages en definition af risici for irregulær migration og sikkerheden for at overholde princippet om formålsbegrænsning.

117.

Endvidere er den tilsynsførende bekymret med hensyn til, om anvendelsen af ETIAS-screeningsreglerne vil være fuldt ud i overensstemmelse med de grundlæggende rettigheder, der er fastsat i chartret. Han anbefaler, at de foreslåede ETIAS-screeningsregler underkastes en forudgående omfattende vurdering af deres indvirkning på de grundlæggende rettigheder. Han er også i tvivl om, hvorvidt der foreligger overbevisende dokumentation til støtte for, at det er nødvendigt at anvende profileringsværktøjer i forbindelse med ETIAS, og — da det ikke er tilfældet — opfordrer lovgiveren til at genoverveje brugen af profilering.

118.

Den tilsynsførende sætter spørgsmålstegn ved relevansen og effektiviteten af at indsamle og behandle sundhedsdata, som det fremgår af forslaget, på grund af deres manglende pålidelighed. Han er også i tvivl om nødvendigheden af at behandle sådanne data på grund af den begrænsede forbindelse mellem sundhedsrisici og rejsende, der er fritaget for visumpligten.

119.

Med hensyn til retshåndhævende myndigheders og Europols adgang til ETIAS-oplysninger understreger den tilsynsførende, at der på nuværende tidspunkt mangler overbevisende dokumentation til støtte for, at en sådan adgang er nødvendig. Den tilsynsførende minder om, at nye ordningers nødvendighed og proportionalitet skal vurderes både globalt, idet der tages højde for de allerede eksisterende store it-systemer i EU, og specifikt, nemlig i det specifikke tilfælde med de berørte tredjelandsstatsborgere, som lovligt besøger og rejser ind i EU.

120.

Ud over de væsentligste bekymringer, der er identificeret ovenfor, vedrører den tilsynsførendes anbefalinger i denne udtalelse følgende aspekter af forslaget:

nødvendigheden og proportionaliteten af det indsamlede datamateriale

de valgte datalagringsperioder

ETIAS' interoperabilitet med andre it-systemer

de registreredes rettigheder og de tilvejebragte retsmidler

den uafhængige prøvelse af betingelserne for retshåndhævende myndigheders adgang

rolle- og ansvarsfordelingen mellem Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning og eu-LISA

kontrol foretaget af den centrale ETIAS-enhed

ETIAS' opbygning og informationssikkerhed

statistiske oplysninger genereret af systemet

den tilsynsførendes rolle.

121.

Den tilsynsførende er fortsat tilgængelig med henblik på at give yderligere råd om forslaget, også vedrørende enhver delegeret retsakt eller gennemførelsesretsakt, der vedtages i medfør af den foreslåede forordning, som kunne have følger for behandlingen af personoplysninger.

Bruxelles, den 6. marts 2017.

Giovanni BUTTARELLI

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse


(1)  Meddelelse af 13. februar 2008 fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget »Forberedelse af de kommende faser af grænseforvaltningen i EU«, KOM(2008) 69 endelig.

(2)  Den tilsynsførendes foreløbige bemærkninger af 3. marts 2008, findes på: https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/shared/Documents/Consultation/Comments/2008/08-03-03_Comments_border_package_EN.pdf

(3)  »Policy study on an EU Electronic System for travel Authorization (EU ESTA)« fra februar 2011, findes på: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/docs/pdf/esta_annexes_en.pdf

(4)  Meddelelse af 25. oktober 2011 fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet »Intelligente grænser — valgmuligheder og vejen videre frem«, KOM(2011) 680 endelig.

(5)  Meddelelse af 6. april 2016 fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet »Stærkere og mere intelligente informationssystemer for grænser og sikkerhed«, COM(2016) 205 final.

(6)  »Feasibility Study for a European Travel Information and Authorisation System (ETIAS) — Final Report« af 16. november 2016 findes på: https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/legislative-documents/docs/20161116/etias_feasability_study_en.pdf


V Øvrige meddelelser

PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF DEN FÆLLES HANDELSPOLITIK

Europa-Kommissionen

23.5.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 162/12


Meddelelse om indledning af en delvis interimsundersøgelse af antidumpingforanstaltningerne vedrørende importen af rørfittings af deformerbart støbejern med gevind med oprindelse i Folkerepublikken Kina og Thailand

(2017/C 162/07)

Europa-Kommissionen (»Kommissionen«) har modtaget en anmodning om en delvis interimsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1036 af 8. juni 2016 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union (1) (»grundforordningen«).

1.   Anmodning om en fornyet undersøgelse

Anmodningen om en fornyet undersøgelse blev indgivet af Hebei Yulong Casting Co., Ltd (»ansøgeren«), en kinesisk eksporterende producent af visse former for rørfittings af deformerbart støbejern med gevind med oprindelse i Folkerepublikken Kina.

Da foranstaltningerne også finder anvendelse på import med oprindelse i Thailand, har Kommissionen på eget initiativ besluttet også at indlede en fornyet undersøgelse af importen med oprindelse i Thailand.

Den fornyede undersøgelse er begrænset til at undersøge varedækningen med hensyn til en præcisering af, hvorvidt visse varetyper er omfattet af anvendelsesområdet for antidumpingforanstaltningerne vedrørende importen af visse former for rørfittings af deformerbart støbejern med gevind med oprindelse i Folkerepublikken Kina og Thailand (»de pågældende lande«).

2.   Den undersøgte vare

Den vare, der er genstand for denne undersøgelse, er rørfittings af deformerbart støbejern med gevind, med undtagelse af samlinger af kompressionsfittings i henhold til ISO DIN 13 metrisk gevind og runde forgreningsdåser med gevind uden låg af deformerbart støbejern (»den undersøgte vare«), i øjeblikket henhørende under KN-kode ex 7307 19 10 (Taric-kode 7307191010).

3.   Gældende foranstaltninger

De foranstaltninger, der i øjeblikket er gældende, er en endelig antidumpingtold, som blev indført ved Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 430/2013 (2).

4.   Begrundelse for den fornyede undersøgelse

Ansøgeren anmoder om udelukkelse af visse rørfittings af deformerbart støbejern med gevind fra varedækningen for de gældende antidumpingforanstaltninger. De varer, som angiveligt burde udelukkes, er

samlinger af kompressionsfittings i henhold til DIN 28601 gevind og

korsformede fittings med to gennemgangshuller uden gevind i midten.

I anmodningen havde ansøgeren fremlagt umiddelbare beviser i henhold til artikel 11, stk. 3, for at de grundlæggende fysiske, tekniske og/eller kemiske egenskaber ved den vare, der skal udelukkes, afviger væsentligt fra den undersøgte vares egenskaber. Beviserne anses for at være gældende for den undersøgte vare fra begge de to pågældende lande.

5.   Procedure

Efter at have informeret medlemsstaterne har Kommissionen fastslået, at der foreligger tilstrækkelige beviser til at berettige indledningen af en delvis interimsundersøgelse, begrænset til undersøgelsen af varedækningen med hensyn til en præcisering af, hvorvidt visse varetyper er omfattet af anvendelsesområdet for antidumpingforanstaltningerne vedrørende importen af den undersøgte vare, og Kommissionen indleder hermed en fornyet undersøgelse i overensstemmelse med grundforordningens artikel 11, stk. 3.

Forordninger, der måtte tage udspring i denne fornyede undersøgelse, kan have tilbagevirkende kraft fra tidspunktet for indførelsen af de relevante foranstaltninger, eller fra en senere dato, f.eks. dagen for offentliggørelsen af denne meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende. Alle interesserede parter og især importører opfordres til at tilkendegive deres synspunkter i denne forbindelse og fremsende dokumentation herfor.

5.1.   Skriftlige bemærkninger

Alle interesserede parter opfordres hermed til at give deres synspunkter til kende, indsende oplysninger og fremlægge dokumentation herfor. Medmindre andet er angivet, skal disse oplysninger med tilhørende dokumentation være Kommissionen i hænde senest 37 dage efter datoen for offentliggørelsen af denne meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende.

For at indhente de oplysninger, som Kommissionen anser for nødvendige til sin undersøgelse, fremsender den et spørgeskema til ansøgeren i dennes egenskab af eksporterende producent. Desuden kan Kommissionen sende spørgeskemaer til interesserede parter, der har givet sig til kende. Medmindre andet er angivet, skal disse oplysninger med tilhørende dokumentation være Kommissionen i hænde senest 37 dage efter datoen for offentliggørelsen af denne meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende.

5.2.   Mulighed for at blive hørt af Kommissionens undersøgelsestjenester

Alle interesserede parter kan anmode om at blive hørt af Kommissionens undersøgelsestjenester. Enhver anmodning om at blive hørt skal fremsættes skriftligt med angivelse af årsagerne til anmodningen. For så vidt angår høringer om spørgsmål vedrørende den indledende fase af undersøgelsen, skal anmodningen fremsættes senest 15 dage efter datoen for offentliggørelsen af denne meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende. Derefter skal en anmodning om at blive hørt fremsættes inden for de særlige frister, som Kommissionen fastsætter i sin kommunikation med parterne.

5.3.   Vejledning om indgivelse af skriftlige bemærkninger og indsendelse af udfyldte spørgeskemaer og korrespondance

Oplysninger, der forelægges Kommissionen som led i handelsbeskyttelsesundersøgelser, må ikke være omfattet af ophavsret. Interesserede parter skal, inden de forelægger Kommissionen oplysninger og data, der er omfattet af tredjemands ophavsret, anmode indehaveren af ophavsrettighederne om en særlig tilladelse, som udtrykkeligt tillader Kommissionen a) at anvende oplysningerne og dataene i forbindelse med denne handelsbeskyttelsesprocedure og b) at forelægge interesserede parter, der er berørt af denne undersøgelse, oplysningerne og dataene i en form, der gør det muligt for dem at udøve deres ret til forsvar.

Alle skriftlige bemærkninger, herunder de oplysninger, hvorom der anmodes i denne meddelelse, udfyldte spørgeskemaer og korrespondance fra interesserede parter, for hvilke der anmodes om fortrolig behandling, skal forsynes med påtegningen »Limited« (3).

Interesserede parter, der indgiver oplysninger, der er forsynet med påtegningen »Limited«, anmodes om at indgive ikke-fortrolige sammendrag heraf, som forsynes med påtegningen »For inspection by interested parties«, jf. grundforordningens artikel 19, stk. 2. Disse sammendrag skal være tilstrækkeligt detaljerede til at sikre en rimelig forståelse af de fortrolige oplysningers egentlige indhold. Hvis en interesseret part indsender fortrolige oplysninger uden også at indsende et ikke-fortroligt sammendrag, der opfylder kravene til form og indhold, kan der ses bort fra sådanne fortrolige oplysninger.

Interesserede parter opfordres til at fremsætte deres bemærkninger og anmodninger pr. e-mail, herunder scannede fuldmagter og erklæringer, dog med undtagelse af omfattende besvarelser, der skal indleveres på en CD-ROM eller DVD, der enten afleveres personligt eller sendes anbefalet. Ved brug af e-mail udtrykker de interesserede parter accept af de regler, der gælder for elektronisk kommunikation, og som findes i dokumentet »KORRESPONDANCE MED EUROPA-KOMMISSIONEN I HANDELSBESKYTTELSESSAGER«, der er tilgængeligt på Generaldirektoratet for Handels hjemmeside: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152565.pdf Interesserede parter skal anføre deres navn, adresse, telefonnummer og en gyldig e-mailadresse og sikre, at denne e-mailadresse er en fungerende officiel virksomhedspostkasse, som tjekkes dagligt. Når Kommissionen har modtaget disse kontaktoplysninger, vil den udelukkende kommunikere med de interesserede parter pr. e-mail, medmindre de udtrykkeligt har ønsket at modtage alle dokumenter fra Kommissionen på anden vis, eller medmindre dokumenternes art forudsætter brug af anbefalet post. Interesserede parter kan i ovenstående retningslinjer for kommunikation med interesserede parter finde supplerende regler og oplysninger om korrespondance med Kommissionen, herunder de principper, der gælder for indsendelse af bemærkninger pr. e-mail.

Kommissionens postadresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Handel

Direktorat H

Kontor: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIEN

E-mail: TRADE-R661-MALLEABLE-FITTINGS@ec.europa.eu

6.   Manglende samarbejdsvilje

Hvis en af de interesserede parter nægter at give adgang til nødvendige oplysninger, undlader at meddele dem inden for de fastsatte frister eller lægger væsentlige hindringer i vejen for undersøgelsen, kan der træffes afgørelser, positive eller negative, på grundlag af de foreliggende faktiske oplysninger, jf. grundforordningens artikel 18.

Konstateres det, at en interesseret part har meddelt urigtige eller vildledende oplysninger, kan der ses bort fra disse oplysninger, og der kan gøres brug af de foreliggende faktiske oplysninger.

Hvis en interesseret part helt eller delvist undlader at samarbejde, og konklusionerne af undersøgelsen derfor baseres på de foreliggende faktiske oplysninger, jf. grundforordningens artikel 18, kan resultatet blive mindre gunstigt for denne part, end hvis den pågældende havde samarbejdet.

Indgives der ikke svar elektronisk, anses dette ikke for manglende samarbejdsvilje, forudsat at den interesserede part påviser, at indgivelse af svar på den ønskede måde ville indebære en urimelig ekstra byrde eller urimelige ekstra omkostninger. I givet fald skal den interesserede part omgående kontakte Kommissionen.

7.   Høringskonsulent

Interesserede parter kan anmode om, at høringskonsulenten i handelsprocedurer griber ind. Høringskonsulenten optræder som formidler mellem de interesserede parter og Kommissionens undersøgelsestjenester. Høringskonsulenten gennemgår anmodninger om aktindsigt, tvister med hensyn til oplysningernes fortrolighed, anmodninger om forlængelse af frister og anmodninger fra tredjeparter om at blive hørt. Høringskonsulenten kan arrangere en høring med en individuel interesseret part og mægle for at sikre, at de interesserede parters ret til at forsvare sig udøves fuldt ud.

En anmodning om en høring med høringskonsulenten skal indgives skriftligt og begrundes. For så vidt angår høringer om spørgsmål vedrørende den indledende fase af undersøgelsen, skal anmodningen fremsættes senest 15 dage efter datoen for offentliggørelsen af denne meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende. Derefter skal en anmodning om at blive hørt fremsættes inden for de særlige frister, som Kommissionen fastsætter i sin kommunikation med parterne.

Høringskonsulenten vil også skabe mulighed for en høring med parterne, hvor der bliver lejlighed til at fremsætte andre synspunkter og fremføre modargumenter i spørgsmål vedrørende bl.a. de gældende foranstaltningers varedækning.

Interesserede parter kan finde yderligere oplysninger og kontaktoplysninger på høringskonsulentens sider på Generaldirektoratet for Handels hjemmeside: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/

8.   Tidsplan for undersøgelsen

Undersøgelsen afsluttes senest 15 måneder efter datoen for offentliggørelsen af denne meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende, jf. grundforordningens artikel 11, stk. 5.

9.   Behandling af personoplysninger

Personoplysninger, som indsamles i forbindelse med denne undersøgelse, vil blive behandlet i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (4).


(1)  EUT L 176 af 30.6.2016, s. 21.

(2)  Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 430/2013 af 13. maj 2013 om indførelse af en endelig antidumpingtold og om endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af rørfittings af deformerbart støbejern med gevind med oprindelse i Folkerepublikken Kina og Thailand og om afslutning af proceduren for Indonesien (EUT L 129 af 14.5.2013, s. 1).

(3)  Et dokument med påtegningen »Limited« er et fortroligt dokument i henhold til artikel 19 i forordning (EU) 2016/1036 (EUT L 176 af 30.6.2016, s. 21) og artikel 6 i WTO-aftalen om anvendelse af artikel VI i GATT 1994 (antidumpingaftalen). Det er også beskyttet i henhold til artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 (EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43).

(4)  EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1.