ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 346

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

58. årgang
19. oktober 2015


Informationsnummer

Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Den Europæiske Unions Domstol

2015/C 346/01

Den Europæiske Unions Domstols seneste offentliggørelser i Den Europæiske Unions Tidende

1


 

V   Øvrige meddelelser

 

RETSLIGE PROCEDURER

 

Domstolen

2015/C 346/02

Sag C-296/15: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (Slovenien) den 18. juni 2015 — Medisanus d.o.o.mod Splošna Bolnišnica Murska Sobota

2

2015/C 346/03

Sag C-341/15: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Verwaltungsgericht Wien (Østrig) den 8. juli 2015 — Hans Maschek mod Magistratsdirektion der Stadt Wien

3

2015/C 346/04

Sag C-360/15: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Hoge Raad der Nederlanden (Nederlandene) den 13. juli 2015 — College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amersfoort mod X BV

4

2015/C 346/05

Sag C-366/15: Sag anlagt den 14. juli 2015 — Europa-Kommissionen mod Rumænien

5

2015/C 346/06

Sag C-390/15: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Trybunał Konstytucyjny (Polen) den 20. juli 2015 — Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO)

6

2015/C 346/07

Sag C-391/15: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Spanien) den 20. juli 2015 — Marina del Mediterráneo S.L. m.fl. mod Consejería de Obras Públicas og Vivienda de la Junta de Andalucía

6

2015/C 346/08

Sag C-416/15: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Curtea de Apel Bucureşti (Rumænien) den 29. juli 2015 — Selena România Srl mod Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) București

7

2015/C 346/09

Sag C-419/15: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Oberlandesgericht Düsseldorf (Tyskland) den 30. juli 2015 — Thomas Philipps GmbH & Co. KG mod Grüne Welle Vertriebs GmbH

8

2015/C 346/10

Sag C-420/15: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Belgien) den 30. juli 2015 — straffesag mod  U ( *1 )

9

2015/C 346/11

Sag C-437/15 P: Appel iværksat den 10. august 2015 af Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) til prøvelse af dom afsagt af Retten (Tredje Afdeling) den 4. juni 2015 i sag T-222/14, Deluxe Laboratories mod KHIM (Deluxe)

9

2015/C 346/12

Sag C-455/15: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Varbergs tingsrätt (Sverige) den 28. august 2015 — P mod Q

11

2015/C 346/13

Sag C-459/15 P: Appel iværksat den 28. august 2015 af Iranian Offshore Engineering & Construction Company (IOEC) til prøvelse af dom afsagt af Retten (Syvende Afdeling) den 25. juni 2015 i sag T-95/14, Iranian Offshore Engineering & Construction mod Rådet

11

 

Retten

2015/C 346/14

Sag T-446/10: Rettens dom af 10. september 2015 — Dow AgroSciences og Dintec Agroquímica — Produtos Químicos mod Kommissionen (Plantebeskyttelsesmidler — aktivstoffet trifluralin — afvisning af at optage trifluralin i bilag I til direktiv 91/414/EØF — forordning (EF) nr. 33/2008 — fremskyndet procedure for vurdering — åbenbart urigtigt skøn — princippet om ikkeforskelsbehandling — proportionalitet)

13

2015/C 346/15

Sag T-234/12: Rettens dom af 8. september 2015 — Amitié mod Kommissionen (Voldgiftsbestemmelse — støtte — finansiel støtte — suspendering af betaling — anmodning om godtgørelse af anmeldte udgifter — erstatning — morarenter — debetnota — erstatningsansvar inden for kontrakt — modkrav)

13

2015/C 346/16

Sag T-503/12: Rettens dom af 4. september 2015 — Det Forenede Kongerige Storbritanien og Nordirland mod Kommissionen (EUGFL — Garantisektionen — EGFL og ELFUL — udgifter udelukket fra finansiering — enkeltbetalingsordning — hovedkontroller — støttekontroller)

15

2015/C 346/17

Sag T-564/12: Rettens dom af 8. september 2015 — Ministry of Energy of Iran mod Rådet (Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik — restriktive foranstaltninger over for Iran med det formål at forhindre nuklear spredning — indefrysning af midler — begrundelsespligt — ret til forsvar — ret til en effektiv domstolsbeskyttelse — urigtigt skøn — tilsidesættelse af de grundlæggende rettigheder — proportionalitet)

15

2015/C 346/18

Sag T-577/12: Rettens dom af 4. september 2015 — NIOC m.fl. mod Rådet (Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik — restriktive foranstaltninger over for Iran med det formål at forhindre nuklear spredning — indefrysning af midler — annullationssøgsmål — indenstatslig enhed — søgsmålskompetence og retlig interesse — formaliteten — begrundelsespligt — angivelse og valg af et retsgrundlag — Rådets kompetence — princippet om forudsigelighed af Unionens retsakter — begrebet tilknyttet enhed — åbenbart urigtigt skøn — retten til forsvar — retten til en effektiv domstolsbeskyttelse — proportionalitet — ejendomsretten)

16

2015/C 346/19

Sag T-82/13: Rettens dom af 9. september 2015 — Panasonic og MT Picture Display mod Kommissionen (Konkurrence — karteller — verdensmarkedet for katoderør til tv- og computerskærme — afgørelse, hvorved fastslås en overtrædelse af artikel 101 TEUF og EØS-aftalens artikel 53 — aftaler og samordnet praksis vedrørende priser, opdeling af markeder, kapacitet og produktion — ret til forsvar — bevis for deltagelse i kartellet — samlet og vedvarende overtrædelse — retningslinjerne for bødeberegning af 2006 — proportionalitet — bøder — fuld prøvelsesret)

17

2015/C 346/20

Sag T-84/13: Rettens dom af 9. september 2015 — Samsung SDI m.fl. mod Kommissionen (Konkurrence — karteller — verdensmarkedet for katoderør til tv- og computerskærme — afgørelse, som fastslår en overtrædelse af artikel 101 TEUF og EØS-aftalens artikel 53 — aftaler og samordnet praksis vedrørende priser, opdeling af markeder og produktionskapacitet — samlet og vedvarende overtrædelse — overtrædelsens varighed — samarbejde under den administrative procedure — samarbejdsmeddelelsen af 2006 — bødenedsættelse — beregningen af bøden — hensyntagen til virksomhedernes salg i henhold til kriteriet om leveringssted — hensyntagen til gennemsnitsværdien af de salg, der blev registreret i overtrædelsesperioden)

18

2015/C 346/21

Sag T-91/13: Rettens dom af 9. september 2015 — LG Electronics mod Kommissionen (Konkurrence — karteller — verdensmarkedet for katoderør til tv- og computerskærme — afgørelse, som fastslår en overtrædelse af artikel 101 TEUF og EØS-aftalens artikel 53 — aftaler og samordnet praksis vedrørende priser, opdeling af markeder og produktionskapacitet — samlet og vedvarende overtrædelse — moderselskabets ansvar for overtrædelse begået af den fælles virksomhed — ligebehandling — beregningsmetoden for bøden — hensyntagen til værdien af afsætningen af katoderør i form af forarbejdede produkter — forældelsesfrist — proportionalitet — varigheden af den administrative procedure)

19

2015/C 346/22

Sag T-92/13: Rettens dom af 9. september 2015 — Philips mod Kommissionen (Konkurrence — karteller — verdensmarkedet for katoderør til tv- og computerskærme — afgørelse, som fastslår en overtrædelse af artikel 101 TEUF og EØS-aftalens artikel 53 — aftaler og samordnet praksis vedrørende priser, opdeling af markeder og produktionskapacitet — samlet og vedvarende overtrædelse — moderselskabets ansvar for overtrædelse begået af den fælles virksomhed — ligebehandling — beregningsmetoden for bøden — hensyntagen til værdien af afsætningen af katoderør i form af forarbejdede produkter — hensyntagen til gennemsnitsværdien af de salg, der blev registreret i overtrædelsesperioden — hensyntagen til koncernens samlede omsætning — proportionalitet — varigheden af den administrative procedure)

20

2015/C 346/23

Sag T-104/13: Rettens dom af 9. september 2015 — Toshiba mod Kommisionen (Konkurrence — karteller — verdensmarkedet for katoderør til tv- og computerskærme — afgørelse, hvorved der fastslås en overtrædelse af artikel 101 TEUF og EØS-aftalens artikel 53 — aftaler og samordnet praksis hvad angår priser, opdeling af markeder, kapacitet og produktion — bevis for deltagelse i kartellet — samlet og vedvarende overtrædelse — ansvar for overtrædelse — fælles kontrol — bøder — fuld prøvelsesret)

21

2015/C 346/24

Sag T-245/13: Rettens dom af 4. september 2015 — Det Forenede Kongerige mod Kommissionen (EUGFL — Garantisektionen — EGFL og ELFUL — udgifter udelukket fra finansiering — enkeltbetalingsordning — hovedkontroller — støttekontroller — artikel 51, 53, 73 og 73a i forordning (EF) nr. 796/2004)

22

2015/C 346/25

Sag T-346/13: Rettens dom af 10. september 2015 — Grækenland mod Kommissionen (EUGFL — Garantisektionen — EGFL og ELFUL — udgifter, der er udelukket fra finansiering — foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne — miljøvenligt landbrug — kontrollens tilstrækkelighed — faste finansielle korrektioner)

22

2015/C 346/26

Sag T-525/13: Rettens dom af 10. september 2015 — H&M Hennes & Mauritz mod KHIM — Yves Saint Laurent (håndtasker) (EF-varemærker — ugyldighedssag — registreret EF-design, der gengiver håndtasker — tidligere design — ugyldighedsgrund — individuel karakter — artikel 6 i forordning (EF) nr. 6/2002 — begrundelsespligt)

23

2015/C 346/27

Sag T-526/13: Rettens dom af 10. september 2015 — H&M Hennes & Mauritz mod KHIM — Yves Saint Laurent (håndtasker) (EF-varemærker — ugyldighedssag — registreret EF-design, der gengiver håndtasker — tidligere design — ugyldighedsgrund — individuel karakter — artikel 6 i forordning (EF) nr. 6/2002 — begrundelsespligt)

24

2015/C 346/28

Sag T-714/13: Rettens dom af 8. september 2015 — Gold Crest mod KHIM (MIGHTY BRIGHT) (EF-varemærker — ansøgning om EF-ordmærket MIGHTY BRIGHT — absolut registreringshindring — manglende fornødent særpræg — artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)

25

2015/C 346/29

Sag T-168/14: Rettens dom af 9. september 2015 — Pérez Gutiérrez mod Kommisionen (Ansvar uden for kontraktforhold — folkesundhed — direktiv 2001/37/EF — fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer — farvefotografier foreslået af Kommissionen som sundhedsadvarsler på tobakspakninger — beslutning 2003/641/EF — uautoriseret anvendelse af et billede af en afdød person — personskade i forhold til den afdøde persons enke)

25

2015/C 346/30

Sag T-225/14: Rettens dom af 3. september 2015 — iNET24 Holding mod KHIM (IDIRECT24) (EF-varemærker — international registrering, hvor Det Europæiske Fællesskab er designeret — ordmærket IDIRECT24 — absolut registreringshindring — manglende fornødent særpræg — artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 — begrundelsespligt — artikel 75 i forordning nr. 207/2009)

26

2015/C 346/31

Sag T-254/14: Rettens dom af 3. september 2015 — Warenhandelszentrum mod KHIM — Baumarkt Max Bahr (NEW MAX) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-figurmærket NEW MAX — det ældre EF-figurmærke MAX — relativ registreringshindring — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)

27

2015/C 346/32

Sag T-278/14: Rettens dom af 9. september 2015 — Dairek Attoumi mod KHIM — Diesel (DIESEL) (EF-design — ugyldighedssag — registreret EF-design DIESEL — det tidligere internationale ordmærke DIESEL — ugyldighedsgrund — benyttelse af et kendetegn — risiko for forveksling — artikel 25, stk. 1, litra e), i forordning (EF) nr. 6/2002 — bevis for reel brug — suspension af den administrative procedure)

28

2015/C 346/33

Sag T-530/14: Rettens dom af 9. september 2015 — Verein StHD mod KHIM (gengivelse af et sort bånd) (EF-varemærker — ansøgning om et EF-figurmærke, som gengiver et sort bånd — absolut registreringshindring — mangel på fornødent særpræg — artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)

28

2015/C 346/34

Sag T-584/14: Rettens dom af 9. september 2015 — Inditex mod KHIM — Ansell (ZARA) (EF-varemærker — fortabelsessag — EF-ordmærket ZARA — reel brug — artikel 51, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009)

29

2015/C 346/35

Sag T-660/14: Rettens dom af 9. september 2015 — SV Capital mod EBA (Økonomisk og monetær politik — anmodning om indledning af en undersøgelse i forbindelse med en påstået overtrædelse af EU-retten — afgørelse fra EBA — afgørelse fra klagenævnet for de europæiske tilsynsmyndigheder — fremsættelse af egen drift — manglende kompetence hos udstederen af retsakten — annullationssøgsmål — søgsmålsfrist — for sent anlagt — delvis afvisning)

30

2015/C 346/36

Sag T-344/15 R: Kendelse afsagt af Rettens præsident den 1. september 2015 — Frankrig mod Kommissionen (Foreløbige forholdsregler — aktindsigt i institutionernes dokumenter — forordning (EF) nr. 1049/2001 — dokumenter fremsendt til Kommissionen af de franske myndigheder inden for rammerne af den i direktiv 98/34/EF fastsatte procedure — Frankrigs indsigelse mod udlevering af dokumenterne — afgørelse om at give tredjemand aktindsigt i dokumenterne — begæring om udsættelse af gennemførelsen — uopsættelighed — fumus boni juris — interesseafvejning)

30

2015/C 346/37

Sag T-367/15: Sag anlagt den 9. juli 2015 — Renfe-Operadora mod KHIM (AVE)

31

2015/C 346/38

Sag T-472/15 P: Appel iværksat den 13. august 2015 af Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) til prøvelse af Personalerettens dom af 3. juni 2015 i sag F-78/14, Gross mod EU-Udenrigstjenesten

32

2015/C 346/39

Sag T-478/15: Sag anlagt den 21. august 2015 — Rumænien mod Kommissionen

33

2015/C 346/40

Sag T-501/15: Sag anlagt den 31. august 2015 — Nederlandene mod Kommissionen

35

2015/C 346/41

Sag T-502/15: Sag anlagt den 1. september 2015 — Spanien mod Kommissionen

36

 

Retten for EU-Personalesager

2015/C 346/42

Sag F-28/14: Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 9. september 2015 — De Loecker mod EEAS (Personalesag — ansatte i EEAS — midlertidigt ansat — delegationschef i et tredjeland — brud på tillidsforhold — overførsel til EEAS’s hovedkvarter — opsigelse af ansættelseskontrakten før tid — varsel — begrundelse for afgørelsen — vedtægtens artikel 26 — ret til forsvar — ret til kontradiktion)

38

2015/C 346/43

Sag F-9/15: Kendelse afsagt af Personaleretten den 7. september 2015 — Verhelst mod EMA

38


 


DA

 

På grund af beskyttelse af personoplysninger kan enkelte af denne udgaves informationer ikke længere offentliggøres. Derfor er der offentliggjort en ny autentisk udgave.


IV Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Den Europæiske Unions Domstol

19.10.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 346/1


Den Europæiske Unions Domstols seneste offentliggørelser i Den Europæiske Unions Tidende

(2015/C 346/01)

Seneste offentliggørelse

EUT C 337 af 12.10.2015

Liste over tidligere offentliggørelser

EUT C 328 af 5.10.2015

EUT C 320 af 28.9.2015

EUT C 311 af 21.9.2015

EUT C 302 af 14.9.2015

EUT C 294 af 7.9.2015

EUT C 279 af 24.8.2015

Teksterne er tilgængelige på:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Øvrige meddelelser

RETSLIGE PROCEDURER

Domstolen

19.10.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 346/2


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (Slovenien) den 18. juni 2015 — Medisanus d.o.o.mod Splošna Bolnišnica Murska Sobota

(Sag C-296/15)

(2015/C 346/02)

Processprog: slovensk

Den forelæggende ret

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Medisanus d.o.o.

Sagsøgt: Splošna Bolnišnica Murska Sobota

Præjudicielt spørgsmål

1)

Skal direktiv 2004/18/EF (1), og navnlig dets artikel 23, stk. 2 og 8, og artikel 2, sammenholdt med

direktiv 2001/83/EF (2), nærmere bestemt artikel 83

direktiv 2002/98/EF (3), nærmere bestemt artikel 4, stk. 2

TEUF, nærmere bestemt artikel 18

fortolkes således, at de er til hinder for kravet om lægemidler »fremstillet af slovensk plasma«, som er fremstillet industrielt (krav støttet på Republikken Sloveniens nationale lovgivning, dvs. ZZdr-2’s artikel 6, nr. 71)?


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Nr. 2004/18/EF af 31.3.2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter (EUT L 134, s. 114).

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/83/EF af 6.11.2001 om oprettelse af en fællesskabskodeks for humanmedicinske lægemidler (EFT L 311, s. 67).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/98/EF af 27.1.2003 om fastsættelse af standarder for kvaliteten og sikkerheden ved tapning, testning, behandling, opbevaring og distribution af humant blod og blodkomponenter og om ændring af direktiv 2001/83/EF (EUT L 33, s. 30).


19.10.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 346/3


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Verwaltungsgericht Wien (Østrig) den 8. juli 2015 — Hans Maschek mod Magistratsdirektion der Stadt Wien

(Sag C-341/15)

(2015/C 346/03)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Verwaltungsgericht Wien

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Hans Maschek

Sagsøgt: Magistratsdirektion der Stadt Wien — Wiener Stadtwerkes personaleafdeling

Præjudicielle spørgsmål

1)

Er en national ordning som den omhandlede bestemmelse i § 41a, stk. 2, i lønregulativet for Wien af 1994, hvorefter en arbejdstager, hvis ansættelsesforhold på dennes egen anmodning ophører på et bestemt tidspunkt, som udgangspunkt ikke er berettiget til udbetaling af feriegodtgørelse i den forstand, hvori dette udtryk er anvendt i artikel 7 i direktiv 2003/88/EF (1), forenelig med artikel 7 i direktiv 2003/88?

Såfremt dette spørgsmål besvares benægtende, spørges, om en national bestemmelse, hvorefter enhver arbejdstager, hvis tjenesteforhold ophører på dennes egen anmodning, skal gøre alt for at afholde optjent ferie inden tjenesteforholdets ophør, og hvorefter en ret til udbetaling af feriegodtgørelse i tilfælde af tjenesteforholdets ophør på arbejdstagerens anmodning kun opstår, såfremt arbejdstageren heller ikke havde været i stand til at afholde ferie i det omfang, der ligger til grund for anmodningen om udbetaling af feriegodtgørelse, hvis der var ansøgt om ferie fra den dag, hvor der blev indgivet anmodning om tjenesteforholdets ophør [er forenelig med artikel 7 i direktiv 2003/88?].

2)

Skal det lægges til grund, at en ret til udbetaling af feriegodtgørelse kun består, når arbejdstageren, der på grund af uarbejdsdygtighed ikke var i stand til at afholde sin optjente ferie umiddelbart før sit ansættelsesforholds ophør, a) uden unødigt ophold (og dermed som udgangspunkt før ansættelsesforholdets ophør) har underrettet sin arbejdsgiver om sin uarbejdsdygtighed (f.eks. som følge af sygdom), og b) uden ugrundet ophold (og dermed som udgangspunkt før ansættelsesforholdets ophør) har dokumenteret sin uarbejdsdygtighed (f.eks. som følge af sygdom) (f.eks. i form af en lægeerklæring om sygdom)?

Såfremt dette spørgsmål besvares benægtende, spørges, om en national bestemmelse, hvorefter en ret til udbetaling af feriegodtgørelse kun gælder, når arbejdstageren, der på grund af uarbejdsdygtighed ikke var i stand til at afholde sin optjente ferie umiddelbart før sit ansættelsesforholds ophør, a) uden unødigt ophold (og dermed som udgangspunkt før ansættelsesforholdets ophør) har underrettet sin arbejdsgiver om sin uarbejdsdygtighed (f.eks. som følge af sygdom), og b) uden ugrundet ophold (og dermed som udgangspunkt før ansættelsesforholdets ophør) har dokumenteret sin uarbejdsdygtighed (f.eks. som følge af sygdom) (f.eks. i form af en lægeerklæring om sygdom), er forenelig med direktiv 2003/88’s artikel 7?

3)

Ifølge Den Europæiske Unions Domstols praksis (jf. Domstolens domme af 18.3.2004, C-342/01 [Gomez], præmis 31, af 24.1.2012, C-282/10 [Dominguez], præmis 47-50 og af 3.5.2012, C-337/10 [Neidel], præmis 37) kan medlemsstaterne ved lov frit indrømme en arbejdstager ret til ferie eller til udbetaling af feriegodtgørelse ud over det ved [artikel] 7 i direktiv 2003/88 garanterede mindstekrav. Rettighederne i henhold til artikel 7 i direktiv 2003/88 finder desuden direkte anvendelse (jf. Domstolens domme af 24.1.2012, C-282/10 [Dominguez], præmis 34-36 og af 12.6.2014, C-118/13 [Bollacke], præmis 28).

Henset til denne fortolkning af artikel 7 i direktiv 2003/88 medfører en situation, hvori den nationale lovgiver indrømmer en bestemt personkreds en ret til udbetaling af feriegodtgørelse, der væsentligt overstiger kravene i henhold til denne direktivbestemmelse, da at de personer, der ved den nationale lovgivning i strid med direktivet er afskåret fra en ret til udbetaling af feriegodtgørelse, som følge af, at artikel 7 i direktiv 2003/88 finder direkte anvendelse, har ret til udbetaling af feriegodtgørelse i det omfang, der væsentligt overstiger kravene i henhold til denne direktivbestemmelse, og som i henhold til den nationale ordning kun tilkommer de ved denne bestemmelse begunstigede personer?


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/88/EF af 4.11.2003 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden (EUT L 299, s. 9).


19.10.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 346/4


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Hoge Raad der Nederlanden (Nederlandene) den 13. juli 2015 — College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amersfoort mod X BV

(Sag C-360/15)

(2015/C 346/04)

Processprog: nederlandsk

Den forelæggende ret

Hoge Raad der Nederlanden

Parter i hovedsagen

Appellant: College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amersfoort

Indstævnt: X BV

Præjudicielle spørgsmål

1)

Skal artikel 2, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF (1) af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked fortolkes således, at denne bestemmelse finder anvendelse på et gebyr, der opkræves af et organ i en medlemsstat for at behandle en ansøgning om tilladelse af tidspunkt, sted og gennemførelsesmåde for gravearbejder i forbindelse med udlægning af kabler til et offentligt elektronisk kommunikationsnet?

2)

Skal kapitel III i direktiv 2006/123/EF […] om tjenesteydelser i det indre marked fortolkes således, at det også finder anvendelse på rent interne situationer?

3)

Skal direktiv 2006/123/EF […] om tjenesteydelser i det indre marked på baggrund af niende betragtning til dette direktiv fortolkes således, at det ikke finder anvendelse på en ordning, hvorefter den, der har til hensigt at udføre gravearbejder i forbindelse med udlægning, vedligeholdelse og fjernelse af kabler til et offentlig elektronisk kommunikationsnet, skal anmelde dette til kommunalbestyrelsen, og denne ikke er beføjet til at forbyde disse gravearbejder, men beføjet til at fastsætte betingelser med hensyn til tidspunktet, stedet og den måde, som arbejderne skal gennemføres på, og med hensyn til fremme af gensidigt brug af indretninger og afstemning af de planlagte arbejder med de ansvarlige for andre anlæg i jorden?

4)

Skal artikel 4, nr. 6, i direktiv 2006/123/EF […] om tjenesteydelser i det indre marked fortolkes således, at denne bestemmelse finder anvendelse på en tilladelse, der vedrører stedet, tidspunktet og gennemførelsesmåden for gravearbejder i forbindelse med udlægning af kabler til et elektronisk kommunikationsnet, uden at det pågældende organ i medlemsstaten er beføjet til at forbyde gravarbejderne som sådanne?

5)

A.

Såfremt artikel 13, stk. 2, i direktiv 2006/123/EF […] om tjenesteydelser i det indre marked i lyset af besvarelsen af de foregående spørgsmål finder anvendelse i det foreliggende tilfælde, har denne bestemmelse da direkte virkning?

B.

Såfremt spørgsmål 5) A. besvares bekræftende, følger det da af artikel 13, stk. 2, i direktiv 2006/123/EF […] om tjenesteydelser i det indre marked, at de omkostninger, der faktureres, skal beregnes på basis af de anslåede omkostninger for alle ansøgningsprocedurer, eller på basis af omkostningerne ved alle ansøgninger som den foreliggende, eller på basis af omkostningerne ved de individuelle ansøgninger?

C.

Såfremt spørgsmål 5) A. besvares bekræftende, efter hvilke kriterier skal de indirekte og de faste omkostninger efter artikel 13, stk. 2, i direktiv 2006/123/EF […] om tjenesteydelser i det indre marked henføres til de konkrete ansøgninger om tilladelse?


(1)  EUT L 376, s. 36.


19.10.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 346/5


Sag anlagt den 14. juli 2015 — Europa-Kommissionen mod Rumænien

(Sag C-366/15)

(2015/C 346/05)

Processprog: rumænsk

Parter

Sagsøger: Europa-Kommissionen (ved E. Sanfrutos Cano og L. Nicolae, som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Rumænien

Sagsøgerens påstande

Det fastslås, at Rumænien har tilsidesat sine forpligtelser i henhold artikel 2 stk. 1, i Kommissionens direktiv 2013/28/EU af 17. maj 2013 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/53/EF om udrangerede køretøjer (1), idet Rumænien ikke har vedtaget de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme direktivet, eller under alle omstændigheder ikke har underrettet Kommissionen herom.

Rumænien tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Fristen for gennemførelse af direktivet i national ret udløb den 22. august 2013.


(1)  EUT L 135, s. 14.


19.10.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 346/6


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Trybunał Konstytucyjny (Polen) den 20. juli 2015 — Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO)

(Sag C-390/15)

(2015/C 346/06)

Processprog: polsk

Den forelæggende ret

Trybunał Konstytucyjny

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO)

De andre parter i appelsagen: Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Prokurator Generalny

Præjudicielle spørgsmål

1)

Er nr. 6 i bilag III til Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (1) som ændret ved Rådets direktiv 2009/47/EF af 5. maj 2009 om ændring af direktiv 2006/112/EF hvad angår de nedsatte satser for merværdiafgiften (2) ugyldig, fordi den væsentlige formforskrift om høring af Europa-Parlamentet ikke er blevet overholdt i lovgivningsproceduren?

2)

Er artikel 98, stk. 2, i det i pkt. 1 anførte direktiv 2006/112/EF sammenholdt med nr. 6 i bilag III til dette direktiv ugyldig, fordi den tilsidesætter princippet om momsens neutralitet, for så vidt som den udelukker anvendelse af de nedsatte afgiftssatser på bøger, som udgives i digital form, og andre elektroniske publikationer?


(1)  EUT L 347, s. 1.

(2)  EUT L 116, s. 18.


19.10.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 346/6


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Spanien) den 20. juli 2015 — Marina del Mediterráneo S.L. m.fl. mod Consejería de Obras Públicas og Vivienda de la Junta de Andalucía

(Sag C-391/15)

(2015/C 346/07)

Processprog: spansk

Den forelæggende ret

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía

Parter i hovedsagen

Sagsøgere: Marina del Mediterráneo S.L., Marina del Mediterráneo Duquesa S.L., Marina del Mediterráneo Estepona S.L., Marina del Mediterráneo Este S.L., Marinas del Mediterráneo Torre S.L., Marina del Mediterráneo Marbella S.L., Gómez Palma S.C., Enrique Alemán S.A., Cyes Infraestructuras S.A. og Cysur Obras y Medioambiente S.A.

Sagsøgt: Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía

De andre parter: Agencia Pública de Puertos de Andalucía, UTE Nassir Bin Abdullah and Sons, S.L., Puerto Deportivo de Marbella, S.A. og Ayuntamiento de Marbella

Præjudicielle spørgsmål

1)

Skal artikel 1, stk. 1, og artikel 2, stk. 1, i direktiv 89/665 (1) fortolkes således, at de henset til princippet om loyalt samarbejde og princippet om direktivers effektive virkning er til hinder for en national lovgivning som den, der udgøres af artikel 310, stk. 2, i Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (nu artikel 40, stk. 2, i RDLeg 3/2011, que aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público), for så vidt som det følger af nævnte bestemmelse, at den ordregivende myndigheds forberedende akter, som f.eks. beslutningen om at tillade et bud fra en tilbudsgiver, der foreholdes ikke at opfylde de bestemmelser om bevis for teknisk og økonomisk solvens, der er fastsat i national ret og i EU-retten, ikke kan anfægtes under den særlige klageprocedure inden for indgåelse af kontrakter?

2)

Hvis det første spørgsmål besvares bekræftende, har artikel 1, stk. 1, og artikel 2, stk. 1, litra a) og b), i direktiv 89/665 da direkte virkning?


(1)  Rådets direktiv 89/665/EØF af 21.12.1989 om samordning af love og administrative bestemmelser vedrørende anvendelsen af klageprocedurerne i forbindelse med indgåelse af offentlige indkøbs- samt bygge- og anlægskontrakter (EFT L 395, s. 33).


19.10.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 346/7


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Curtea de Apel Bucureşti (Rumænien) den 29. juli 2015 — Selena România Srl mod Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) București

(Sag C-416/15)

(2015/C 346/08)

Processprog: rumænsk

Den forelæggende ret

Curtea de Apel Bucureşti

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Selena România SRL

Sagsøgt: Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) București

Intervenient: Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) Galați

Præjudicielle spørgsmål

a)

Skal Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 21/2013  (1) [om udvidelse af den endelige antidumpingtold, der er indført ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 791/2011 på importen af visse åben mesh-stoffer af glasfibre med oprindelse i Folkerepublikken Kina, til også at omfatte importen af visse åben mesh-stoffer af glasfibre afsendt fra Taiwan og Thailand, uanset om varen er angivet med oprindelse i Taiwan og Thailand eller ej] fortolkes således, at den også finder anvendelse på import fra Taiwan foretaget af personer med hjemsted i Den Europæiske Union inden den 17. januar 2013, nærmere bestemt i 2012, men efter vedtagelsen af Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 791/2011  (2) [om indførelse af en endelig antidumpingtold og om endelig opkrævning af den midlertidige antidumpingtold på importen af visse åben mesh-stoffer af glasfibre med oprindelse i Folkerepublikken Kina]?

b)

Finder den endelige antidumpingtold, som fastlagt i artikel 1 i Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 21/2013, også anvendelse i tilfælde af import fra Taiwan foretaget af personer med hjemsted i Den Europæiske Union i perioden inden den 17. januar 2013 og inden datoen for vedtagelse af Kommissionens forordning (EU) nr. 437/2012  (3) [om indledning af en undersøgelse vedrørende den mulige omgåelse af de antidumpingforanstaltninger, der indførtes ved Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 791/2011 over for importen af visse åben mesh-stoffer af glasfibre med oprindelse i Folkerepublikken Kina, ved import af visse åben mesh-stoffer af glasfibre afsendt fra Taiwan og Thailand, uanset om varen er angivet med oprindelse i Taiwan og Thailand eller ej, og om at gøre denne import til genstand for registrering], men efter vedtagelsen af Rådets forordning (EU) nr. 791/2011?


(1)  Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 21/2013 af 10.1.2013 om udvidelse af den endelige antidumpingtold, der er indført ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 791/2011 på importen af visse åben mesh-stoffer af glasfibre med oprindelse i Folkerepublikken Kina, til også at omfatte importen af visse åben mesh-stoffer af glasfibre afsendt fra Taiwan og Thailand, uanset om varen er angivet med oprindelse i Taiwan og Thailand eller ej (EUT L 11, s. 1).

(2)  Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 791/2011 af 3.8.2011 om indførelse af en endelig antidumpingtold og om endelig opkrævning af den midlertidige antidumpingtold på importen af visse åben mesh-stoffer af glasfibre med oprindelse i Folkerepublikken Kina (EUT L 204, s. 1).

(3)  Kommissionens forordning (EU) nr. 437/2012 af 23.5.2012 om indledning af en undersøgelse vedrørende den mulige omgåelse af de antidumpingforanstaltninger, der indførtes ved Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 791/2011 over for importen af visse åben mesh-stoffer af glasfibre med oprindelse i Folkerepublikken Kina, ved import af visse åben mesh-stoffer af glasfibre afsendt fra Taiwan og Thailand, uanset om varen er angivet med oprindelse i Taiwan og Thailand eller ej, og om at gøre denne import til genstand for registrering (EUT L 134, s. 12).


19.10.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 346/8


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Oberlandesgericht Düsseldorf (Tyskland) den 30. juli 2015 — Thomas Philipps GmbH & Co. KG mod Grüne Welle Vertriebs GmbH

(Sag C-419/15)

(2015/C 346/09)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Oberlandesgericht Düsseldorf

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Thomas Philipps GmbH & Co. KG

Sagsøgt: Grüne Welle Vertriebs GmbH

Præjudicielle spørgsmål

1)

Er artikel 33, stk. 2, første punktum, i Rådets forordning (EF) nr. 6/2002 af 12. december 2001 om EF-design (1) til hinder for, at en licenstager, som ikke er registreret i EF-designregistret, kan gøre krav gældende på grund af krænkelse af et EF-design?

2)

Hvis første spørgsmål besvares benægtende: Kan den eksklusive licenstager af et EF-design med EF-designhaverens samtykke gøre krav om erstatning af egne tab gældende i en sag, som han alene har anlagt i henhold til artikel 32, stk. 3, i Rådets forordning (EF) nr. 6/2002 af 12. december 2001 om EF-design, eller kan han kun indtræde i en sag, som EF-designhaveren selv har anlagt vedrørende krænkelse af hans EF-design i henhold til denne bestemmelses stk. 4?


(1)  EFT. L 3, s. 1.


19.10.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 346/9


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Belgien) den 30. juli 2015 — straffesag mod  U (*1)

(Sag C-420/15)

(2015/C 346/10)

Processprog: fransk

Den forelæggende ret

Tribunal de première instance francophone de Bruxelles

Tiltalt i straffesagen

 U (*1)

Præjudicielt spørgsmål

Er artikel 2 og 3 i kongelig anordning af 20. juli 2001 om indregistrering af køretøjer i strid med artikel 18, 20, 45, 49 og 56 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, for så vidt som det — for at køretøjer, der tilhører en person, som er hjemmehørende i en anden af Den Europæiske Unions medlemsstater end Belgien, og som er indregistreret i denne anden medlemsstat, må anvendes, herunder til gennemrejse, i Belgien — kræves, at køretøjet skal indregistreres i Belgien, når den pågældende tillige er bosiddende i Belgien?


(*1)  Inden for rammerne af beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger er der fjernet information.


19.10.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 346/9


Appel iværksat den 10. august 2015 af Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) til prøvelse af dom afsagt af Retten (Tredje Afdeling) den 4. juni 2015 i sag T-222/14, Deluxe Laboratories mod KHIM (Deluxe)

(Sag C-437/15 P)

(2015/C 346/11)

Processprog: spansk

Parter

Appellant: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (ved S. Palmero Cabezas, som befuldmægtiget)

Den anden part i appelsagen: Deluxe Laboratories, Inc.

Appellanten har nedlagt følgende påstande

Den appellerede dom ophæves.

Deluxe Laboratories, Inc. tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Anbringender og væsentligste argumenter

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) finder, at den appellerede dom skal ophæves, for så vidt som Retten har tilsidesat artikel 75, første punktum, i EF-varemærkeforordningen (1), sammenholdt med denne forordnings artikel 7, stk. 1, litra b), og artikel 7, stk. 2, af de grunde, der anføres nedenfor, og som kan sammenfattes på følgende måde:

1.

Retten har begået en fejl ved at udelukke muligheden for at give en overordnet begrundelse vedrørende flere forskellige varer og tjenesteydelser, når opfattelsen af det tegn, som hver og én af disse er omfattet af, er den samme, og begrundelsen for hver af dem derfor ikke kan være forskellig.

2.

Det forhold at pålægge Harmoniseringskontoret en forpligtelse til systematisk at gentage den samme begrundelse for hver og en af varerne eller tjenesteydelserne eller for ensartede kategorier af varer eller tjenesteydelser svarer til at gøre begrundelsespligten til et formkrav.

3.

Appelkammeret identificerede udtrykkeligt grundene til, at tegnet i forbindelse med hver og én af de ansøgte varer og tjenesteydelser ville blive opfattet udelukkende som en oplysning om disse varers eller tjenesteydelsers højere kvalitet.

4.

Det er tilstrækkeligt, at varerne og tjenesteydelserne har et fælles kendetegn, for at der kan gives én begrundelse i forhold til dem alle, såfremt tegnet ikke har særpræg som følge af dette kendetegn. I det foreliggende tilfælde er dette fælles kendetegn, at hver og én af de omfattede varer og tjenesteydelser uden undtagelse kan have en mere eller mindre høj grad af kvalitet, således at oplysningen om højere kvalitet i forhold til dem alle vil blive opfattet som et simpelt salgsargument.

5.

Retten har begået en fejl, idet den fejlagtigt fortolkede begrebet kategori af varer eller tjenesteydelser, der er »tilstrækkeligt ensartet«, og som er fastslået i retspraksis, hvorved Retten unødigt begrænsede kriterierne med henblik på vurderingen heraf. I det foreliggende tilfælde gør det fælles kendetegn, som appelkammeret identificerede, det muligt at antage, at de ansøgte varer og tjenesteydelser udgør en kategori, der er tilstrækkeligt ensartet, og som gør det muligt at give en overordnet begrundelse.

6.

Den appellerede dom er ikke forenelig med den eksisterende retspraksis, herunder navnlig kendelse af 11. december 2014, C-253/14 P, FTI Touristik GmbH mod KHIM (BigXtra), EU:C:2014:2445.


(1)  Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26.2.2009 om EF-varemærker (EUT L 78, s. 1).


19.10.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 346/11


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Varbergs tingsrätt (Sverige) den 28. august 2015 — P mod Q

(Sag C-455/15)

(2015/C 346/12)

Processprog: svensk

Den forelæggende ret

Varbergs tingsrätt

Parter i hovedsagen

Sagsøger: P

Sagsøgt: Q

Præjudicielt spørgsmål

Skal tingsrätten i Varberg i henhold til artikel 23, litra a), i Bruxelles II-forordningen (1) eller en anden bestemmelse og uanset nævnte forordnings artikel 24 nægte at anerkende byretten i Silutes dom af 18. februar 2015, og dermed fortsætte behandlingen af det for tingsrätten i Varberg verserende søgsmål?


(1)  Rådets forordning (EF) nr. 2201/2003 af 27.11.2003 om kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende forældreansvar og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1347/2000 (EUT L 338, s. 1).


19.10.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 346/11


Appel iværksat den 28. august 2015 af Iranian Offshore Engineering & Construction Company (IOEC) til prøvelse af dom afsagt af Retten (Syvende Afdeling) den 25. juni 2015 i sag T-95/14, Iranian Offshore Engineering & Construction mod Rådet

(Sag C-459/15 P)

(2015/C 346/13)

Processprog: spansk

Parter

Appellant: Iranian Offshore Engineering & Construction Company (IOEC) (ved abogados J. Viñals Camallonga, L. Barriola Urruticoechea og J. Iriarte Ángel)

Den anden part: Rådet for Den Europæiske Union

Appellanten har nedlagt følgende påstande

Dom afsagt af Retten (Syvende Afdeling) den 25. juni 2015 i sag T-95/14 annulleres.

Der træffes endelig afgørelse i sagen, således at sagsøgeren, der nu er appellant, gives medhold i sine under den verserende sag nedlagte påstande, dvs. artikel 1 i afgørelse 2013/661/FUSP (1) af 15. november 2013 og artikel 1 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 1154/2013 (2) af 15. november 2013, for så vidt som disse henviser til eller kan berøre IOEC, annulleres, og IOEC’s navn fjernes fra bilagene til de nævnte bestemmelser.

Rådet tilpligtes at betale sagens omkostninger i begge instanser.

Anbringender og væsentligste argumenter

Urigtig retsanvendelse, idet Retten har fastslået, at Rådet har opfyldt sin begrundelsespligt og ikke har tilsidesat retten til adgang til effektive retsmidler.

Urigtig retsanvendelse, idet Retten har fastslået, at de mod appellanten rettede foranstaltninger beror på beviser, mens de i virkeligheden savner ethvert faktisk grundlag, og dommen er baseret på formodninger. Dette udgør ligeledes magtfordrejning samt tilsidesættelse af de retsregler, der finder anvendelse, og princippet om ligebehandling.

Urigtig retsanvendelse, idet Retten har fastslået, at IOEC’s ejendomsret såvel som proportionalitetsprincippet er blevet overholdt.


(1)  Rådets afgørelse 2013/661/FUSP af 15.11.2013 om ændring af afgørelse 2010/413/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Iran (EUT L 306, s. 18).

(2)  Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 1154/2013 af 15.11.2013 om gennemførelse af forordning (EU) nr. 267/2012 om restriktive foranstaltninger over for Iran (EUT L 306, s. 3).


Retten

19.10.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 346/13


Rettens dom af 10. september 2015 — Dow AgroSciences og Dintec Agroquímica — Produtos Químicos mod Kommissionen

(Sag T-446/10) (1)

((Plantebeskyttelsesmidler - aktivstoffet trifluralin - afvisning af at optage trifluralin i bilag I til direktiv 91/414/EØF - forordning (EF) nr. 33/2008 - fremskyndet procedure for vurdering - åbenbart urigtigt skøn - princippet om ikkeforskelsbehandling - proportionalitet))

(2015/C 346/14)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøgere: Dow AgroSciences Ltd (Hitchin, Det Forenede Kongerige) og Dintec Agroquímica — Produtos Químicos, Lda (Funchal, Portugal) (ved advokaterne K. Van Maldegem og C. Mereu)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (først ved P. Ondrůšek og F. Wilman, derefter ved P. Ondrůšek og G. von Rintelen, som befuldmægtigede, bistået af advokat J. Stuyck)

Sagens genstand

Påstand om annullation af Kommissionens afgørelse 2010/355/EU af 25. juni 2010 om afvisning af at optage trifluralin i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF (EUT L 160, s. 30)

Konklusion

1)

Europa-Kommissionen frifindes.

2)

Dow AgroSciences Ltd og Dintec Agroquímica — Produtos Químicos, Lda bærer deres egne omkostninger og betaler de af Kommissionen afholdte omkostninger.


(1)  EUT C 346 af 18.12.2010.


19.10.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 346/13


Rettens dom af 8. september 2015 — Amitié mod Kommissionen

(Sag T-234/12) (1)

((Voldgiftsbestemmelse - støtte - finansiel støtte - suspendering af betaling - anmodning om godtgørelse af anmeldte udgifter - erstatning - morarenter - debetnota - erstatningsansvar inden for kontrakt - modkrav))

(2015/C 346/15)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Amitié Srl (Bologna, Italien) (ved advokaterne D. Bogaert, M. Picat og C. Siciliano)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved F. Moro og S. Delaude, som befuldmægtigede, først bistået af advokaterne R. Van der Hout og A. Krämer, derefter af advokaterne R. Van der Hout og A. Köhler)

Sagens genstand

Søgsmål i henhold til artikel 272 TEUF og artikel 340, stk. 1, TEUF med påstand om at det for det første fastslås, at de beløb, der er blevet udbetalt til sagsøgeren i henhold til en tilskudsaftale og to aftaler om finansiel støtte indgået mellem sagsøgeren og Fællesskabet, repræsenteret ved Kommissionen, samt den økonomiske straf og de morarenter, som Kommissionen har anmodet sagsøgeren om at tilbagebetale eller betale, henset til de endelige konklusioner på en finansiel revision, ikke er skyldige eller i det mindske ikke fuldt ud er skyldige, og endvidere at der er indtrådt forældelse af Kommissionens ret til at overføre de endelige revisionskonklusioner til en anden tilskudsaftale, og endeligt at Kommissionen har pådraget Unionen ansvar inden for kontrakt, idet den henset til de foreløbige konklusioner på den finansielle revision suspenderede betalingen af skyldige beløb til sagsøgeren til gennemførelse af to andre tilskudsaftaler, og for det andet at Kommissionen tilpligtes at udbetale sagsøgeren dels de beløb, der stadig er skyldige i henhold til de tilskudsaftaler, hvis gennemførelse er blevet suspenderet, og i henhold til en anden aftale om finansiel støtte, med tillæg af morarenter, dels erstatning med henblik på at godtgøre det tab, sagsøgeren har lidt på grund af Kommissionens misbrug af de rettigheder, den har i henhold til de tilskudsaftaler eller aftaler om finansiel støtte, som blev underkastet finansiel revision, og de tilskudsaftaler, hvis gennemførelse blev suspenderet efter denne revision.

Konklusion

1)

Det er ufornødent at træffe afgørelse vedrørende Amitiés Srl’s påstande om, at Europa-Kommissionens afkald på at anfægte de beløb, der skyldtes sagsøgeren til gennemførelse af tilskudsaftalerne med reference ECP-2007-DILI-517005, vedrørende projektet Athena (Access to cultural heritage networks across Europe) og ECP-2008-DILI-538025, vedrørende projektet Judaica Europeana (Jewish urban digital European integrated cultural archive), tages til efterretning.

2)

I øvrigt frifindes Europa-Kommissionen.

3)

Amitié betaler for det første Kommissionen et beløb på 50 458,23 EUR med tillæg af morarenter med en sats på 4,5 % pro anno at regne fra den 6. april 2012 og indtil fuld betaling af dette beløb. For det andet betaler Amitié Kommissionen et beløb på 261 947,36 EUR med tillæg af morarenter med en sats på 4,25 % pro anno at regne fra den 28. december 2012 og indtil fuld betaling af dette beløb. For det tredje betaler Amitié Kommissionen et beløb på 358 712,35 EUR med tillæg af morarenter med en sats på 4,5 % pro anno at regne fra den 8. maj 2012 og indtil fuld betaling af dette beløb. For det fjerde betaler Amitié Kommissionen et beløb på 5 045,82 EUR med tillæg af morarenter med en sats på 4,5 % pro anno at regne fra den 23. juni 2012 og indtil fuld betaling af dette beløb.

4)

Amitié bærer sine egne omkostninger og betaler fire femtedele af Kommissionens omkostninger.

5)

Kommissionen bærer en femtedel af sine egne omkostninger.


(1)  EUT C 243 af 11.8.2012.


19.10.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 346/15


Rettens dom af 4. september 2015 — Det Forenede Kongerige Storbritanien og Nordirland mod Kommissionen

(Sag T-503/12) (1)

((EUGFL - Garantisektionen - EGFL og ELFUL - udgifter udelukket fra finansiering - enkeltbetalingsordning - hovedkontroller - støttekontroller))

(2015/C 346/16)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøgere: Det Forenede Kongerige Storbritanien og Nordirland (først ved C. Murrell, derefter ved E. Jenkinson og M. Holt og endelig ved M. Holt, som befuldmægtigede, bistået af D. Wyatt, QC, og barrister V. Wakefield)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved N. Donnelly, P. Rossi og K. Skelly, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2012/500/EU af 6. september 2012, om udelukkelse fra EU-finansiering af visse udgifter, som medlemsstaterne har afholdt for Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL), Garantisektionen, Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) (EUT L 244, s. 11), for så vidt som denne afgørelse vedrører fire poster i bilaget til afgørelsen vedrørende en fast korrektion på 5 %, som blev anvendt på udgifter, der blev afholdt i Nordirland i regnskabsåret 2008, som beløb sig til 277 231,60 og 13 671 588,90 EUR, og regnskabsåret 2009, der beløb sig til 270 398,26 og 15 844 193,29 EUR

Konklusion

1)

Europa-Kommissionen frifindes.

2)

Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland bærer sine egne omkostninger og betaler Kommissionens omkostninger.


(1)  EUT C 26 af 26.1.2013.


19.10.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 346/15


Rettens dom af 8. september 2015 — Ministry of Energy of Iran mod Rådet

(Sag T-564/12) (1)

((Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik - restriktive foranstaltninger over for Iran med det formål at forhindre nuklear spredning - indefrysning af midler - begrundelsespligt - ret til forsvar - ret til en effektiv domstolsbeskyttelse - urigtigt skøn - tilsidesættelse af de grundlæggende rettigheder - proportionalitet))

(2015/C 346/17)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Ministry of Energy of Iran (Teheran, Iran) (ved advokat M. Lester)

Sagsøgt: Rådet for Den Europæiske Union (ved M. Bishop og A. de Elera, som befuldmætigede)

Sagens genstand

Påstand om delvis annullation af Rådets afgørelse 2012/635/FUSP af 15. oktober 2012 om ændring af afgørelse 2010/413/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Iran (EUT L 282, s. 58) og af Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 945/2012 af 15. oktober 2012 om gennemførelse af forordning (EU) nr. 267/2012 om restriktive foranstaltninger over for Iran (EUT L 282, s. 16)

Konklusion

1)

Rådet for Den Europæiske Union frifindes.

2)

Ministry of Energy of Iran betaler sagens omkostninger.


(1)  EUT C 55 af 23.2.2013.


19.10.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 346/16


Rettens dom af 4. september 2015 — NIOC m.fl. mod Rådet

(Sag T-577/12) (1)

((Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik - restriktive foranstaltninger over for Iran med det formål at forhindre nuklear spredning - indefrysning af midler - annullationssøgsmål - indenstatslig enhed - søgsmålskompetence og retlig interesse - formaliteten - begrundelsespligt - angivelse og valg af et retsgrundlag - Rådets kompetence - princippet om forudsigelighed af Unionens retsakter - begrebet tilknyttet enhed - åbenbart urigtigt skøn - retten til forsvar - retten til en effektiv domstolsbeskyttelse - proportionalitet - ejendomsretten))

(2015/C 346/18)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøgere: National Iranian Oil Company PTE Ltd (NIOC) (Singapore, Singapore), National Iranian Oil Company International Affairs Ltd (NIOC International Affairs) (London, Det Forenede Kongerige), Iran Fuel Conservation Organization (IFCO) (Teheran, Iran), Karoon Oil & Gas Production Co. (Khouzestan, Iran), Petroleum Engineering & Development Co. (PEDEC) (Teheran), Khazar Exploration and Production Co. (KEPCO) (Teheran), National Iranian Drilling Co. (NIDC) (Khouzestan), South Zagros Oil & Gas Production Co. (Shiraz, Iran), Maroun Oil & Gas Co. (Ahwaz, Iran), Masjed-Soleyman Oil & Gas Co. (MOGC) (Khouzestan), Gachsaran Oil & Gas Co. (Ahmad, Iran), Aghajari Oil & Gas Production Co. (AOGPC) (Khouzestan), Arvandan Oil & Gas Co. (AOGC) (Khoramshar, Iran), West Oil & Gas Production Co. (Kermanshah, Iran), East Oil & Gas Production Co. (EOGPC) (Mashhad, Iran), Iranian Oil Terminals Co. (IOTC) (Teheran) og Pars Special Economic Energy Zone (PSEEZ) (Boushehr, Iran) (ved advokat J.-M. Thouvenin)

Sagsøgt: Rådet for Den Europæiske Union (ved V. Piessevaux og M. Bishop, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Dels en påstand om annullation af Rådets afgørelse 2012/635/FUSP af 15. oktober 2012 om ændring af afgørelse 2010/413/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Iran (EUT L 282, s. 58) samt af Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 945/2012 af 15. oktober 2012 om gennemførelse af forordning (EU) nr. 267/2012 om restriktive foranstaltninger over for Iran (EUT L 282, s. 16), for så vidt som disse akter vedrører sagsøgerne, dels en påstand om, at det fastslås, at artikel 20, stk. 1, litra c), i Rådets afgørelse 2010/413/FUSP af 26. juli 2010 om restriktive foranstaltninger over for Iran og om ophævelse af fælles holdning 2007/140/FUSP (EUT L 195, s. 39), som ændret ved afgørelse 2012/635, og artikel 23, stk. 2, litra d), i Rådets forordning (EU) nr. 267/2012 af 23. marts 2012 om restriktive foranstaltninger over for Iran og om ophævelse af forordning (EU) nr. 961/2010 (EUT L 88, s. 1) ikke finder anvendelse på sagsøgerne

Konklusion

1)

Rådet for Den Europæiske Union frifindes.

2)

National Iranian Oil Company PTE Ltd (NIOC), National Iranian Oil Company International Affairs Ltd (NIOC International Affairs), Iran Fuel Conservation Organization (IFCO), Karoon Oil & Gas Production Co., Petroleum Engineering & Development Co. (PEDEC), Khazar Exploration and Production Co. (KEPCO), National Iranian Drilling Co. (NIDC), South Zagros Oil & Gas Production Co., Maroun Oil & Gas Co., Masjed-Soleyman Oil & Gas Co. (MOGC), Gachsaran Oil & Gas Co., Aghajari Oil & Gas Production Co. (AOGPC), Arvandan Oil & Gas Co. (AOGC), West Oil & Gas Production Co., East Oil & Gas Production Co. (EOGPC), Iranian Oil Terminals Co. (IOTC) og Pars Special Economic Energy Zone (PSEEZ) bærer, ud over deres egne omkostninger, de af Rådet for Den Europæiske Union afholdte omkostninger.


(1)  EUT C 79 af 16.3.2013.


19.10.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 346/17


Rettens dom af 9. september 2015 — Panasonic og MT Picture Display mod Kommissionen

(Sag T-82/13) (1)

((Konkurrence - karteller - verdensmarkedet for katoderør til tv- og computerskærme - afgørelse, hvorved fastslås en overtrædelse af artikel 101 TEUF og EØS-aftalens artikel 53 - aftaler og samordnet praksis vedrørende priser, opdeling af markeder, kapacitet og produktion - ret til forsvar - bevis for deltagelse i kartellet - samlet og vedvarende overtrædelse - retningslinjerne for bødeberegning af 2006 - proportionalitet - bøder - fuld prøvelsesret))

(2015/C 346/19)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøgere: Panasonic Corp. (Kadoma, Japan) og MT Picture Display Co. Ltd (Matsuocho, Japan) (ved advokaterne R. Gerrits og A.-H. Bischke, M. Hoskins, QC, og barrister S. K. Abram)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved A. Biolan, M. Kellerbauer og G. Koleva, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Principal påstand om annullation af Kommissionens afgørelse C(2012) 8839 final af 5. december 2012 vedrørende en procedure i henhold til artikel 101 TEUF og EØS-aftalens artikel 53 (sag COMP/39.437 — Katoderør til tv- og computerskærme), for så vidt som den vedrører sagsøgerne, og en subsidiær påstand om nedsættelse af den bøde, som sagsøgerne er blevet pålagt.

Konklusion

1)

Størrelsen af de bøder, der er blevet pålagt ved artikel 2, stk. 2, litra f), h) og i), i Kommissionens afgørelse C(2012) 8839 final af 5. december 2012 vedrørende en procedure i henhold til artikel 101 TEUF og EØS-aftalens artikel 53 (sag COMP/39.437 — Katoderør til [tv]- og computerskærme), fastsættes til 128 866 000 EUR for Panasonic Corp. for selskabets direkte deltagelse i overtrædelsen vedrørende markedet for katoderører til tv, til 82 826 000 EUR for Panasonic, Toshiba Corp. og MT Picture Display Co. Ltd i fællesskab og solidarisk, og til 7 530 000 EUR for Panasonic og MT Picture Display, i fællesskab og solidarisk.

2)

I øvrigt frifindes Europa-Kommissionen.

3)

Hver part bærer sine egne omkostninger.


(1)  EUT C 101 af 6.4.2013.


19.10.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 346/18


Rettens dom af 9. september 2015 — Samsung SDI m.fl. mod Kommissionen

(Sag T-84/13) (1)

((Konkurrence - karteller - verdensmarkedet for katoderør til tv- og computerskærme - afgørelse, som fastslår en overtrædelse af artikel 101 TEUF og EØS-aftalens artikel 53 - aftaler og samordnet praksis vedrørende priser, opdeling af markeder og produktionskapacitet - samlet og vedvarende overtrædelse - overtrædelsens varighed - samarbejde under den administrative procedure - samarbejdsmeddelelsen af 2006 - bødenedsættelse - beregningen af bøden - hensyntagen til virksomhedernes salg i henhold til kriteriet om leveringssted - hensyntagen til gennemsnitsværdien af de salg, der blev registreret i overtrædelsesperioden))

(2015/C 346/20)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøgere: Samsung SDI Co. Ltd (Gyeonggi-do, Republikken Korea), Samsung SDI Germany GmbH (Berlin, Tyskland), Samsung SDI (Malaysia) Bhd (Negeri Sembilan Darul Khusus, Malaysia) (først ved advokat G. Berrisch, solicitor D. Hull og advokat L.-A. Grelier, derefter ved M. Hull og L.-A. Grelier, og endeligt ved advokaterne L. A. Grelier, D. Geradin, J. Ysewyn og P. Camesasca og QC J. Flynn)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved A. Biolan, G. Meessen og H. van Vliet, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om delvis annullation af Kommissionens afgørelse K(2012) 8839 endelig af 5. december 2012 vedrørende en procedure i henhold til artikel 101 TEUF og EØS-aftalens artikel 53 (sag COMP/39.437 — TV og computer skærmrør) og påstand om nedsættelse af den bøde, sagsøgerne er blevet pålagt.

Konklusion

1)

Det er ufornødent at træffe afgørelse for så vidt angår Samsung SDI Germany GmbH.

2)

I øvrigt frifindes Europa-Kommissionen.

3)

Samsung SDI Co. Ltd og Samsung SDI (Malaysia) Bhd betaler sagens omkostninger.


(1)  EUT C 108 af 13.4.2013.


19.10.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 346/19


Rettens dom af 9. september 2015 — LG Electronics mod Kommissionen

(Sag T-91/13) (1)

((Konkurrence - karteller - verdensmarkedet for katoderør til tv- og computerskærme - afgørelse, som fastslår en overtrædelse af artikel 101 TEUF og EØS-aftalens artikel 53 - aftaler og samordnet praksis vedrørende priser, opdeling af markeder og produktionskapacitet - samlet og vedvarende overtrædelse - moderselskabets ansvar for overtrædelse begået af den fælles virksomhed - ligebehandling - beregningsmetoden for bøden - hensyntagen til værdien af afsætningen af katoderør i form af forarbejdede produkter - forældelsesfrist - proportionalitet - varigheden af den administrative procedure))

(2015/C 346/21)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: LG Electronics, Inc. (Seoul, Sydkorea) (ved advokaterne G. van Gerven og T. Franchoo)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (først ved C. Hödlmayr, M. Kellerbauer og P. Van Nuffel, derefter ved M. Kellerbauer, P. Van Nuffel og A. Biolan, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om delvis annullation af Kommissionens afgørelse K(2012) 8839 endelig af 5. december 2012 vedrørende en procedure i henhold til artikel 101 TEUF og EØS-aftalens artikel 53 (sag COMP/39.437 — TV og computer skærmrør) og påstand om nedsættelse af den bøde, sagsøgeren er blevet pålagt.

Konklusion

1)

Europa-Kommissionen frifindes.

2)

LG Electronics, Inc. betaler sagens omkostninger.


(1)  EUT C 108 af 13.4.2013.


19.10.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 346/20


Rettens dom af 9. september 2015 — Philips mod Kommissionen

(Sag T-92/13) (1)

((Konkurrence - karteller - verdensmarkedet for katoderør til tv- og computerskærme - afgørelse, som fastslår en overtrædelse af artikel 101 TEUF og EØS-aftalens artikel 53 - aftaler og samordnet praksis vedrørende priser, opdeling af markeder og produktionskapacitet - samlet og vedvarende overtrædelse - moderselskabets ansvar for overtrædelse begået af den fælles virksomhed - ligebehandling - beregningsmetoden for bøden - hensyntagen til værdien af afsætningen af katoderør i form af forarbejdede produkter - hensyntagen til gennemsnitsværdien af de salg, der blev registreret i overtrædelsesperioden - hensyntagen til koncernens samlede omsætning - proportionalitet - varigheden af den administrative procedure))

(2015/C 346/22)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Koninklijke Philips Electronics NV (Eindhoven, Nederlandene) (ved advokaterne J. de Pree og S. Molin)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen(først ved C. Hödlmayr, M. Kellerbauer og P. Van Nuffel, derefter ved M. Kellerbauer, P. Van Nuffel og A. Biolan, og endeligt ved M. Kellerbauer, P. Van Nuffel og V. Bottka, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Principalt påstand om delvis annullation af Kommissionens afgørelse K(2012) 8839 endelig af 5. december 2012 vedrørende en procedure i henhold til artikel 101 TEUF og EØS-aftalens artikel 53 (sag COMP/39.437 — TV og computer skærmrør) og subsidiært påstand om ophævelse eller nedsættelse af den bøde, sagsøgeren er blevet pålagt.

Konklusion

1)

Europa-Kommissionen frifindes.

2)

Koninklijke Philips Electronics NV betaler sagens omkostninger.


(1)  EUT C 108 af 13.4.2013.


19.10.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 346/21


Rettens dom af 9. september 2015 — Toshiba mod Kommisionen

(Sag T-104/13) (1)

((Konkurrence - karteller - verdensmarkedet for katoderør til tv- og computerskærme - afgørelse, hvorved der fastslås en overtrædelse af artikel 101 TEUF og EØS-aftalens artikel 53 - aftaler og samordnet praksis hvad angår priser, opdeling af markeder, kapacitet og produktion - bevis for deltagelse i kartellet - samlet og vedvarende overtrædelse - ansvar for overtrædelse - fælles kontrol - bøder - fuld prøvelsesret))

(2015/C 346/23)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Toshiba Corp. (Tokyo, Japan) (ved solicitor J. MacLennan og advokaterne J. Jourdan, A. Schulz og P. Berghe)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved M. Biolan, V. Bottka og M. Kellerbauer, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af Kommissionens afgørelse C(2012) 8839 final af 5. december 2012 vedrørende en procedure efter artikel 101 TEUF og EØS-aftalens artikel 53 (sag COMP/39.437 — Katoderør til tv- og computerskærme), for så vidt som den vedrører sagsøgeren, samt subsidiært en påstand om annullation eller nedsættelse af den bøde, som denne er blevet pålagt

Konklusion

1)

Artikel 1, stk. 2, litra d), i Kommissionens afgørelse C(2012) 8839 final af 5. december 2012 vedrørende en procedure efter artikel 101 TEUF og EØS-aftalens artikel 53 (sag COMP/39.437 — Katoderør til tv- og computerskærme) annulleres delvist, for så vidt som den fastslår, at Toshiba Corp. har deltaget i et verdensomspændende kartel på markedet for katoderør til farve-tv fra den 16. maj 2000 til den 31. marts 2003.

2)

Denne afgørelses artikel 2, stk. 2, litra g), annulleres, for så vidt som Toshiba er blevet pålagt en bøde på 28 048 000 EUR for sin direkte deltagelse i et verdensomspændende kartel på markedet for katoderør til farve-tv.

3)

Den bøde, som Toshiba er blevet pålagt ved den pågældende afgørelses artikel 2, stk. 2, litra h), solidarisk med Panasonic Corp. og MT Picture Display Co. Ltd, fastsættes til 82 826 000 EUR.

4)

I øvrigt frifindes Europa-Kommissionen.

5)

Hver part bærer sine egne omkostninger.


(1)  EUT C 114 af 20.4.2013.


19.10.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 346/22


Rettens dom af 4. september 2015 — Det Forenede Kongerige mod Kommissionen

(Sag T-245/13) (1)

((EUGFL - Garantisektionen - EGFL og ELFUL - udgifter udelukket fra finansiering - enkeltbetalingsordning - hovedkontroller - støttekontroller - artikel 51, 53, 73 og 73a i forordning (EF) nr. 796/2004))

(2015/C 346/24)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland (først ved C. Murrell, M. Holt og E. Jenkinson, dernæst ved M. Holt, som befuldmægtigede, bistået af D. Wyatt, QC, og barrister V. Wakefield)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved P. Rossi og K. Skelly, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om delvis annullation af Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/123/EU af 26. februar 2013 om udelukkelse fra EU-finansiering af visse udgifter, som medlemsstaterne har afholdt for Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL), Garantisektionen, Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) (EUT L 67, s. 20), for så vidt som denne afgørelse vedrører en post i bilag 1 til afgørelsen vedrørende en ekstrapoleret korrektion på 5,19 %, som blev anvendt på udgifter, der blev afholdt i Nordirland (Det Forenede Kongerige) i regnskabsåret 2010, og som beløb sig til 16 513 582,57 EUR.

Konklusion

1)

Europa-Kommissionen frifindes.

2)

Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland bærer sine egne omkostninger og betaler Europa-Kommissionens omkostninger.


(1)  EUT C 189 af 29.6.2013.


19.10.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 346/22


Rettens dom af 10. september 2015 — Grækenland mod Kommissionen

(Sag T-346/13) (1)

((EUGFL - Garantisektionen - EGFL og ELFUL - udgifter, der er udelukket fra finansiering - foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne - miljøvenligt landbrug - kontrollens tilstrækkelighed - faste finansielle korrektioner))

(2015/C 346/25)

Processprog: græsk

Parter

Sagsøger: Den Hellenske Republik (først ved I.-K. Chalkias, X. Basakou og A.-E. Vasilopoulou, som befuldmægtigede, derefter ved A.-E. Vasilopoulou, G. Kanellopoulos og O. Tsirkinidou, som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved A. Marcoulli og D. Triantafyllou, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/214/EU af 2. maj 2013 om udelukkelse fra EU-finansiering af visse udgifter, som medlemsstaterne har afholdt for Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL), Garantisektionen, Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) (EUT L 123, s. 11)

Konklusion

1)

Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/214/EU af 2. maj 2013 om udelukkelse fra EU-finansiering af visse udgifter, som medlemsstaterne har afholdt for Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL), Garantisektionen, Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) annulleres for så vidt angår pålæggelsen af en finansiel korrektion på 2 % på Den Hellenske Republik, for så vidt angår underforanstaltningerne vedrørende landbrugsmiljø »økologisk landbrug« og »økologisk opdræt«.

2)

I øvrigt frifindes Europa-Kommissionen.

3)

Den Hellenske Republik og Kommissionen bærer deres egne omkostninger.


(1)  EUT C 245 af 24.8.2013.


19.10.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 346/23


Rettens dom af 10. september 2015 — H&M Hennes & Mauritz mod KHIM — Yves Saint Laurent (håndtasker)

(Sag T-525/13) (1)

((EF-varemærker - ugyldighedssag - registreret EF-design, der gengiver håndtasker - tidligere design - ugyldighedsgrund - individuel karakter - artikel 6 i forordning (EF) nr. 6/2002 - begrundelsespligt))

(2015/C 346/26)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: H&M Hennes & Mauritz BV & Co. KG (Hamburg, Tyskland) (ved advokaterne H. Hartwig og A. von Mühlendahl)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (ved A. Folliard-Monguiral, som befuldmægtiget)

Den anden part i sagen for appelkammeret ved Harmoniseringskontoret og intervenient ved Retten: Yves Saint Laurent SAS (Paris, Frankrig) (ved advokat N. Decker)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelse truffet den 8. juli 2013 af Tredje Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 207/2012-3) vedrørende en ugyldighedssag mellem H&M Hennes & Mauritz BV & Co. KG og Yves Saint Laurent SAS.

Konklusion

1)

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) frifindes.

2)

H&M Hennes & Mauritz BV & Co. KG betaler sagens omkostninger, herunder dem, der er afholdt af Yves Saint Laurent SAS under sagen for appelkammeret ved Harmoniseringskontoret.


(1)  EUT C 359 af 7.12.2013.


19.10.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 346/24


Rettens dom af 10. september 2015 — H&M Hennes & Mauritz mod KHIM — Yves Saint Laurent (håndtasker)

(Sag T-526/13) (1)

((EF-varemærker - ugyldighedssag - registreret EF-design, der gengiver håndtasker - tidligere design - ugyldighedsgrund - individuel karakter - artikel 6 i forordning (EF) nr. 6/2002 - begrundelsespligt))

(2015/C 346/27)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: H&M Hennes & Mauritz BV & Co. KG (Hamburg, Tyskland) (ved advokaterne H. Hartwig og A. von Mühlendahl)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (ved A. Folliard-Monguiral, som befuldmægtiget)

Den anden part i sagen for appelkammeret ved Harmoniseringskontoret og intervenient ved Retten: Yves Saint Laurent SAS (Paris, Frankrig) (ved advokat N. Decker)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelse truffet den 8. juli 2013 af Tredje Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 208/2012-3) vedrørende en ugyldighedssag mellem H&M Hennes & Mauritz BV & Co. KG og Yves Saint Laurent SAS.

Konklusion

1)

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) frifindes.

2)

H&M Hennes & Mauritz BV & Co. KG betaler sagens omkostninger, herunder dem, der er afholdt af Yves Saint Laurent SAS under sagen for appelkammeret ved Harmoniseringskontoret.


(1)  EUT C 359 af 7.12.2013.


19.10.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 346/25


Rettens dom af 8. september 2015 — Gold Crest mod KHIM (MIGHTY BRIGHT)

(Sag T-714/13) (1)

((EF-varemærker - ansøgning om EF-ordmærket MIGHTY BRIGHT - absolut registreringshindring - manglende fornødent særpræg - artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009))

(2015/C 346/28)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøgere: Gold Crest LLC (Goleta, De Forenede Stater) (ved advokaterne P. Rath og W. Festl-Wietek)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (ved S. Bonne, som befuldmægtiget)

Sagens genstand

Søgsmål anlagt til prøvelse af afgørelse truffet den 8. oktober 2013 af Andet Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 2038/2012-2) vedrørende en ansøgning om registrering af ordtegnet MIGHTY BRIGHT som EF-varemærke

Konklusion

1)

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) frifindes.

2)

Gold Crest LLC bærer sine egne omkostninger og betaler Harmoniseringskontorets omkostninger.


(1)  EUT C 61 af 1.3.2014.


19.10.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 346/25


Rettens dom af 9. september 2015 — Pérez Gutiérrez mod Kommisionen

(Sag T-168/14) (1)

((Ansvar uden for kontraktforhold - folkesundhed - direktiv 2001/37/EF - fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer - farvefotografier foreslået af Kommissionen som sundhedsadvarsler på tobakspakninger - beslutning 2003/641/EF - uautoriseret anvendelse af et billede af en afdød person - personskade i forhold til den afdøde persons enke))

(2015/C 346/29)

Processprog: spansk

Parter

Sagsøger: Ana Pérez Gutiérrez (Mataró, Spanien) (ved advokat J. Soler Puebla)

Sagsøgt: Europa-Kommisionen (ved J. Baquero Cruz og C. Cattabriga, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om dels erstatning for det tab, som sagsøgeren hævder at have lidt som følge af uautoriseret anvendelse af et billede af hendes afdøde mand blandt nogle fotografier foreslået af Kommissionen som sundhedsadvarsler på tobakspakninger i overensstemmelse med artikel 5, stk. 3, første afsnit, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/37/EF af 5. juni 2001 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer (EFT L 194, s. 26) og Kommissionens beslutning 2003/641/EF af 5. september 2003 om anvendelse af farvefotografier eller andre illustrationer som sundhedsadvarsler på tobakspakninger (EUT L 226, s. 24), dels tilbagetrækning af billedet af sagsøgerens afdøde mand samt forbud mod anvendelse af billedet i Den Europæiske Union

Konklusion

1)

Europa-Kommissionen frifindes.

2)

Ana Pérez Gutiérrez betaler sagens omkostninger.


(1)  EUT C 135 af 5.5.2014.


19.10.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 346/26


Rettens dom af 3. september 2015 — iNET24 Holding mod KHIM (IDIRECT24)

(Sag T-225/14) (1)

((EF-varemærker - international registrering, hvor Det Europæiske Fællesskab er designeret - ordmærket IDIRECT24 - absolut registreringshindring - manglende fornødent særpræg - artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 - begrundelsespligt - artikel 75 i forordning nr. 207/2009))

(2015/C 346/30)

Processprog: tysk

Parter

Sagsøger: iNET24 Holding AG (Feusisberg, Schweiz) (ved advokaterne S. Kirschstein-Freund, B. Breitinger og V. Dalichau)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (ved A. Pohlmann og S. Hanne, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Søgsmål anlagt til prøvelse af afgørelse truffet den 4. februar 2014 af Femte Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 1867/2013-5) vedrørende den internationale registrering, hvor Det Europæiske Fællesskab er designeret, af ordmærket IDIRECT24

Konklusion

1)

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) frifindes.

2)

iNET24 Holding AG betaler sagens omkostninger.


(1)  EUT C 184 af 16.6.2014.


19.10.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 346/27


Rettens dom af 3. september 2015 — Warenhandelszentrum mod KHIM — Baumarkt Max Bahr (NEW MAX)

(Sag T-254/14) (1)

((EF-varemærker - indsigelsessag - ansøgning om EF-figurmærket NEW MAX - det ældre EF-figurmærke MAX - relativ registreringshindring - artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009))

(2015/C 346/31)

Processprog: tysk

Parter

Sagsøger: Warenhandelszentrum Ltd (Neu-Ulm, Tyskland) (ved advokat F.-P. Hirschel)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (først ved A. Pohlmann, dernæst ved S. Hanne, som befuldmægtiget)

Den anden part i sagen for appelkammeret ved Harmoniseringskontoret: Baumarkt Max Bahr GmbH & Co. KG (Hamborg, Tyskland)

Sagens genstand

Søgsmål anlagt til prøvelse af afgørelse truffet den 29. januar 2014 af Første Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 2035/2012-1) vedrørende en indsigelsessag mellem Baumarkt Max Bahr GmbH & Co. KG og Warenhandelszentrum Ltd

Konklusion

1)

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) frifindes.

2)

Warenhandelszentrum Ltd betaler sagens omkostninger.


(1)  EUT C 194 af 24.6.2014.


19.10.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 346/28


Rettens dom af 9. september 2015 — Dairek Attoumi mod KHIM — Diesel (DIESEL)

(Sag T-278/14) (1)

((EF-design - ugyldighedssag - registreret EF-design DIESEL - det tidligere internationale ordmærke DIESEL - ugyldighedsgrund - benyttelse af et kendetegn - risiko for forveksling - artikel 25, stk. 1, litra e), i forordning (EF) nr. 6/2002 - bevis for reel brug - suspension af den administrative procedure))

(2015/C 346/32)

Processprog: spansk

Parter

Sagsøger: Mansour Dairek Attoumi (Badalona, Spanien) (ved advokaterne E. Manresa Medina og J. Manresa Medina)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (ved O. Mondéjar Ortuño og V. Melgar, som befuldmægtigede)

Den anden part i sagen for appelkammeret ved Harmoniseringskontoret og intervenient ved Retten: Diesel SpA (Breganza, Italien) (ved advokaterne F. Celluprica og F. Fischetti)

Sagens genstand

Søgsmål anlagt til prøvelse af afgørelse truffet den 18. februar 2014 af Tredje Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 855/2012-3) vedrørende en ugyldighedssag mellem Diesel SpA og Mansour Dairek Attoumi

Konklusion

1)

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) frifindes.

2)

Mansour Dairek Attoumi betaler sagens omkostninger.


(1)  EUT C 253 af 4.8.2014.


19.10.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 346/28


Rettens dom af 9. september 2015 — Verein StHD mod KHIM (gengivelse af et sort bånd)

(Sag T-530/14) (1)

((EF-varemærker - ansøgning om et EF-figurmærke, som gengiver et sort bånd - absolut registreringshindring - mangel på fornødent særpræg - artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009))

(2015/C 346/33)

Processprog: tysk

Parter

Sagsøger: Verein Sterbehilfe Deutschland (Verein StHD) (Zürich, Schweiz) (ved advokat P. Brauns)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (ved M. Fischer, som befuldmægtiget)

Sagens genstand

Søgsmål anlagt til prøvelse af afgørelse truffet den 5. maj 2014 af Fjerde Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 1940/2013 4) vedrørende en ansøgning om registrering af et figurtegn, der gengiver et sort bånd, som EF-varemærke

Konklusion

1)

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) frifindes.

2)

Verein Sterbehilfe Deutschland (Verein StHD) betaler sagens omkostninger.


(1)  EUT C 303 af 8.9.2014.


19.10.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 346/29


Rettens dom af 9. september 2015 — Inditex mod KHIM — Ansell (ZARA)

(Sag T-584/14) (1)

((EF-varemærker - fortabelsessag - EF-ordmærket ZARA - reel brug - artikel 51, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009))

(2015/C 346/34)

Processprog: spansk

Parter

Sagsøger: Industria de Diseño Textil, SA (Inditex) (Arteixo, Spanien) (ved advokat C. Duch Fonoll)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (ved J. Crespo Carrillo, som befuldmægtiget)

De andre parter i sagen for appelkammeret ved Harmoniseringskontoret og intervenienter ved Retten: Zainab Ansell og Roger Ansell (Moshi, Tanzania)

Sagens genstand

Søgsmål anlagt til prøvelse af afgørelse truffet den 19. maj 2014 af Andet Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 1118/2013-2) vedrørende en fortabelsesssag mellem Zainab Ansell og Roger Ansell på den ene side og Industria de Diseño Textil, SA (Inditex) på den anden side

Konklusion

1)

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) frifindes.

2)

Industria de Diseño Textil, SA (Inditex) betaler sagens omkostninger.


(1)  EUT C 339 af 29.9.2014.


19.10.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 346/30


Rettens dom af 9. september 2015 — SV Capital mod EBA

(Sag T-660/14) (1)

((Økonomisk og monetær politik - anmodning om indledning af en undersøgelse i forbindelse med en påstået overtrædelse af EU-retten - afgørelse fra EBA - afgørelse fra klagenævnet for de europæiske tilsynsmyndigheder - fremsættelse af egen drift - manglende kompetence hos udstederen af retsakten - annullationssøgsmål - søgsmålsfrist - for sent anlagt - delvis afvisning))

(2015/C 346/35)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: SV Capital OÜ (Tallinn, Estland) (ved advokat M. Greinoman)

Sagsøgt: Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) (ved J. Overett Somnier og Z. Giotaki, som befuldmægtigede, bistået af advokat F. Tuytschaever)

Intervenient til støtte for sagsøgte: Europa-Kommissionen (ved W. Mölls og K.-P. Wojcik, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation dels af EBA’s afgørelse C 2013 002 af 21. februar 2014 om afslag på sagsøgerens anmodning om indledning af en undersøgelse af de estiske og finske finansielle tilsynsmyndigheder i henhold til artikel 17, stk. 2, i Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/78/EF (EUT L 331, s. 12) som følge af en påstået overtrædelse af EU-retten, dels af klagenævnet for de europæiske tilsynsmyndigheders afgørelse 2014-C1-02 af 14. juli 2014 vedrørende afvisning af klage indgivet over denne afgørelse

Konklusion

1)

Klagenævnet for de europæiske tilsynsmyndigheders afgørelse 2014-C1-02 af 14. juli 2014 annulleres.

2)

I øvrigt frifindes Den Europæiske Banktilsynsmyndighed.

3)

Hver part bærer sine egne omkostninger.


(1)  EUT C 431 af 1.12.2014.


19.10.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 346/30


Kendelse afsagt af Rettens præsident den 1. september 2015 — Frankrig mod Kommissionen

(Sag T-344/15 R)

((Foreløbige forholdsregler - aktindsigt i institutionernes dokumenter - forordning (EF) nr. 1049/2001 - dokumenter fremsendt til Kommissionen af de franske myndigheder inden for rammerne af den i direktiv 98/34/EF fastsatte procedure - Frankrigs indsigelse mod udlevering af dokumenterne - afgørelse om at give tredjemand aktindsigt i dokumenterne - begæring om udsættelse af gennemførelsen - uopsættelighed - fumus boni juris - interesseafvejning))

(2015/C 346/36)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Den Franske Republik (ved F. Alabrune, G. de Bergues, D. Colas og F. Fize, som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved J. Baquero Cruz og F. Clotuche-Duvieusart, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Begæring om udsættelse gennemførelsen af afgørelse GESTDEM 2014/6046 af 21. april 2015 vedrørende en genfremsat begæring om aktindsigt i dokumenter i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (EFT L 145, s. 43), hvorved Kommissionen gav aktindsigt i to dokumenter, som hidrører fra de franske myndigheder, og som var blevet fremsendt til Kommissionen inden for rammerne af den procedure, der er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF af 22. juni 1998 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester (EFT L 204, s. 37).

Konklusion

1)

Gennemførelsen af Europa-Kommissionens afgørelse GESTDEM 2014/6046 af 21. april 2015 vedrørende en genfremsat begæring om aktindsigt i dokumenter i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter, hvorved Kommissionen gav aktindsigt i to dokumenter, som hidrører fra de franske myndigheder, og som var blevet fremsendt til Kommissionen inden for rammerne af den procedure, der er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF af 22. juni 1998 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester, udsættes.

2)

Afgørelsen om sagens omkostninger udsættes.


19.10.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 346/31


Sag anlagt den 9. juli 2015 — Renfe-Operadora mod KHIM (AVE)

(Sag T-367/15)

(2015/C 346/37)

Processprog: spansk

Parter

Sagsøger: Renfe-Operadora, Entidad Pública Empresarial (Madrid, Spanien) (ved advokaterne J.-B. Devaureix og M. Hernández Sandoval)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM)

Oplysninger vedrørende sagen for Harmoniseringskontoret

Det omtvistede varemærke: EF-figurmærke indeholdende ordbestanddelen »AVE« begæring om restitutio in integrum — registreringsansøgning nr. 5 640 198

Den anfægtede afgørelse: Afgørelse truffet den 24. april 2015 af Femte Appelkammer ved Harmoniseringskontoret (sag R 712/2014-5)

Påstande

Den anfægtede afgørelse annulleres, og følgelig imødekommes begæringen om »restitutio in integrum«, og sagsøgerens klage over annullationsafdelingens afgørelse af 4. februar 2014, som således efter de nødvendige procedurer efterprøves af Femte Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design).

Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Anbringender

Utilstrækkelig beskrivelse af de faktiske omstændigheder i den anfægtede afgørelse og uregelmæssigheder i proceduren, der har medført en tilsidesættelse af retten til forsvar og af sagsøgerens omsorgspligt.

Fejlagtig bedømmelse af beviser, misforhold mellem den formelle fejl, som påstås begået af sagsøgeren, og de konsekvenser som følger heraf, da sagsøgeren er frataget sin ret til at klage over en afgørelse, der har negative virkninger for sagsøgeren, og særlig streng tilgang ved vedtagelse af afgørelsen.

Tilsidesættelse af sagsøgerens ret til forsvar, idet sagsøgeren ikke havde mulighed for at anfægte de materielle grunde, som ligger til grund for den delvise ugyldighedserklæring af varemærket »AVE«.


19.10.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 346/32


Appel iværksat den 13. august 2015 af Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) til prøvelse af Personalerettens dom af 3. juni 2015 i sag F-78/14, Gross mod EU-Udenrigstjenesten

(Sag T-472/15 P)

(2015/C 346/38)

Processprog: fransk

Parter

Appellant: Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) (ved S. Marquardt og M. Silva, som befuldmægtigede)

Den anden part i appelsagen: Philipp Oliver Gross (Bruxelles, Belgien)

Appellantens påstande

Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 3. juni 2015 i sag F-78/14 (Gross mod EU-Udenrigstjenesten) ophæves.

Appellanten gives medhold i de i første instans nedlagte påstande.

Philipp Oliver Gross tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Anbringender og væsentligste argumenter

Til støtte for appellen har appellanten fremsat syv anbringender, hvoraf nogle vedrører bedømmelsessystemet og andre forfremmelsessystemet.

Om bedømmelsessystemet

1.

Første anbringende vedrører tilsidesættelse af artikel 43 i vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union (herefter »vedtægten«), reglerne om fordeling af bevisbyrden, forbuddet mod at træffe afgørelse ultra petita og appellantens ret til forsvar.

2.

Andet anbringende vedrører tilsidesættelse af grænserne for domstolskontrollen. Appellanten har gjort gældende, at Personaleretten i den appellerede dom flere gange overskrider grænserne for dens kontrol og synes at ville pålægge appellanten at vedtage et bestemt bedømmelsessystem.

3.

Tredje anbringende vedrører en retlig fejl hvad angår et ikke talmæssigt opgjort bedømmelsessystems manglende objektivitet og en tilsidesættelse af vedtægtens artikel 43.

4.

Fjerde anbringende vedrører tilsidesættelse af artikel 266 TEUF, for så vidt som Personaleretten, da den delvist annullerede den anfægtede afgørelse, gjorde det umuligt at opfylde den appellerede dom uden at afstedkomme andre ulovligheder. Appellanten har gjort gældende, at såfremt artikel 4 i den anfægtede afgørelse er ulovlig, bør der med henblik på opfyldelse af den appellerede dom foretages en ny sammenlignende analyse af appellantens fortjenester og af de øvrige tjenestemænds, der kan forfremmes, i samme lønklasse, på grundlag af bedømmelsesrapporter, der ifølge det af Personaleretten fastslåede ikke gør det muligt, at denne analyse sker på et objektivt og sammenligneligt grundlag.

Om forfremmelsessystemet

5.

Femte anbringende vedrører tilsidesættelse af forbuddet mod at træffe afgørelse ultra petita og af appellantens ret til forsvar.

6.

Sjette anbringende vedrører tilsidesættelse af reglerne om fordeling af bevisbyrden.

7.

Syvende anbringende vedrører en retlig fejl hvad angår appellantens tilsidesættelse af vedtægtens artikel 45.


19.10.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 346/33


Sag anlagt den 21. august 2015 — Rumænien mod Kommissionen

(Sag T-478/15)

(2015/C 346/39)

Processprog: rumænsk

Parter

Sagsøger: Rumænien (ved R. Radu, A. Buzoianu og E. Gane, som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Sagsøgerens påstande

Kommissionens afgørelse vedtaget ved skrivelse nr. BUDG/B/3/MV D(2015) 2453089 af 11. juni 2015, hvorved Kommissionen pålægger Rumænien at stille 1 079 513,09 EUR brutto til rådighed som egne indtægter, annulleres

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren anført fire anbringender.

1.

Første anbringende om Europa-Kommissionens manglende kompetence til at vedtage den anfægtede afgørelse

EU-retten indeholder ingen bestemmelser, som tillægger Kommissionen kompetence til at pålægge en medlemsstat en forpligtelse til at betale et beløb svarende til et tab af Unionens egne indtægter, hvilket tab er opstået som følge af en fritagelse for toldskyld, der er bestemt af en anden medlemsstat, som var ansvarlig for fastsættelsen og opkrævningen af told samt for betalingen heraf til EU’s budget som egne indtægter.

2.

Andet anbringende om utilstrækkelig og uhensigtsmæssig begrundelse af den anfægtede afgørelse

Den anfægtede afgørelse er ikke begrundet tilstrækkeligt og hensigtsmæssigt, således som det kræves i medfør af artikel 296 TEUF, eftersom den anfægtede afgørelse for det første ikke angiver, på hvilket retsgrundlag afgørelsen er vedtaget, idet retsgrundlaget heller ikke kan fastslås ud fra skrivelsens andre elementer, og Kommissionen for det andet ikke i den anfægtede afgørelses indhold har redegjort for den juridiske argumentation, som ligger til grund for at pålægge Rumænien betalingspligten.

3.

Tredje anbringende om Kommissionens fejlagtige udøvelse af sin kompetence

For så vidt som Retten måtte fastslå, at nævnte institution har handlet inden for rammerne af de kompetencer, som den er tillagt ved traktaterne, er det Rumæniens opfattelse, at Kommissionen har udøvet sin kompetence fejlagtigt og herved har tilsidesat princippet om god forvaltningsskik og den rumænske stats ret til forsvar.

Kommissionen har tilsidesat sine forpligtelser til at udvise rettidig omhu og god forvaltningsskik, idet den har undladt at foretage en grundig undersøgelse af alle de relevante oplysninger, som den havde til rådighed, eller har undladt at anmode om yderligere nødvendige oplysninger inden vedtagelsen af den anfægtede afgørelse. Kommissionen har ikke påvist en direkte årsagssammenhæng mellem de faktiske omstændigheder, som foreholdes Rumænien, og tabet af Unionens egne indtægter. Kommissionen har endvidere ikke begrundet det beløb, som den kræver fra Rumænien, under henvisning til en toldskyld svarende til værdien af den pågældende forsendelsesoperation, men har lagt den værdi, som Forbundsrepublikken Tyskland har meddelt, til grund.

Kommissionens fremgangsmåde var ikke forudsigelig og gjorde det ikke muligt for Rumænien at udøve sin ret til et forsvar.

4.

Fjerde anbringende om tilsidesættelse af kravene om retssikkerhed og beskyttelse af den berettigede forventning

De retsregler, som Kommissionen har lagt til grund med hensyn til at fastslå en betalingsforpligtelse, er ikke blevet identificeret og præciseret af Kommissionen, og anvendelsen heraf kunne ikke forudsiges af Rumænien. Den rumænske stat kunne inden modtagelsen af Kommissionens skrivelse hverken forudsige eller kende til sin forpligtelse til at stille det opkrævede beløb til rådighed for Unionens budget. Det er endvidere Rumæniens opfattelse, at Kommissionen ved at vedtage den anfægtede afgørelse og pålægge Rumænien en betalingsforpligtelse fem år efter de faktiske omstændigheder og på trods af de konklusioner, som Kommissionen havde udformet i dialog med de rumænske myndigheder i løbet af denne periode, har tilsidesat den rumænske stats berettigede forventning om, at der ikke forelå en forpligtelse for denne stat til at betale toldskyld for de pågældende forsendelsesoperationer.


19.10.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 346/35


Sag anlagt den 31. august 2015 — Nederlandene mod Kommissionen

(Sag T-501/15)

(2015/C 346/40)

Processprog: nederlandsk

Parter

Sagsøger: Kongeriget Nederlandene (ved M. Bulterman, B. Koopman og H. Stergiou, som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Sagsøgerens påstande

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/1119 annulleres:

For så vidt den vedrører den finansielle korrektion på 336 064,53 EUR (2009), 403 863,66 EUR (2010) og 230 786,49 EUR (2011), som Kommissionen har foretaget for lempelser i anvendelsen af sanktionssystemet.

For så vidt den vedrører den finansielle korrektion, der blev foretaget i forbindelse med den ufuldstændige kontrol af tre forvaltningskrav vedrørende 2009 (1 597 182 EUR, 15,53 EUR og 358,20 EUR), af fire forvaltningskrav vedrørende 2010 (1 630 540,68 EUR og 6 520,50 EUR) og af fire forvaltningskrav vedrørende 2011 (1 631 326,51 EUR), idet Kommissionen med urette fandt, at Nederlandene havde tilsidesat det lovbestemte forvaltningskrav 8.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgeren har nedlagt påstand om delvis annullation af Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/1119 af 22. juni 2015 om udelukkelse fra EU-finansiering af visse udgifter, som medlemsstaterne har afholdt inden for rammerne af Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) (meddelt under nummer C(2015) 4076) (EUT L 182, s. 39).

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren fremsat to anbringender.

1.

Første anbringende om en tilsidesættelse af artikel 24 i forordning (EF) nr. 73/2009 (1) og artikel 71 i forordning (EF) nr. 1122/2009 (2), idet det i strid disse bestemmelser blev konkluderet, at det nederlandske sanktionssystem blev anvendt lempeligt.

2.

Andet anbringende om tilsidesættelse af artikel 3-5 i forordning (EF) nr. 73/2009 idet det i strid disse bestemmelser og i strid med retssikkerhedsprincippet blev konkluderet, at Nederlandene havde foretaget en ufuldstændig kontrol af de i bilag II til forordning (EF) nr. 73/2009 fastlagte lovbestemte forvaltningskrav (SMR) 8. Kommissionen lagde med urette til grund, at det nederlandske sanktionssystem ikke opfylder alle krav i henhold til forordning (EF) nr. 21/2004 (3) og i henhold til artikel 3-5 i forordning (EF) nr. 73/2009.


(1)  Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 af 19.1.2009 om fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte til landbrugere og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere, om ændring af forordning (EF) nr. 1290/2005, (EF) nr. 247/2006, (EF) nr. 378/2007 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1782/2003 (EUT L 30, s. 16).

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1122/2009 af 30.11.2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 for så vidt angår krydsoverensstemmelse, graduering og det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem inden for rammerne af de ordninger for direkte støtte til landbrugerne, som er omhandlet i nævnte forordning, og om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår krydsoverensstemmelse inden for rammerne af støtteordningen for vin (EUT L 316, s. 65).

(3)  Rådets forordning (EF) nr. 21/2004 af 17.12.2003 om indførelse af en ordning for identifikation og registrering af får og geder og om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 og direktiv 92/102/EØF og 64/432/EØF (EUT 2004 L 5, s. 8).


19.10.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 346/36


Sag anlagt den 1. september 2015 — Spanien mod Kommissionen

(Sag T-502/15)

(2015/C 346/41)

Processprog: spansk

Parter

Sagsøger: Kongeriget Spanien (ved L. Banciella Rodríguez-Miñón)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Sagsøgerens påstande

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 22. juni 2015 om udelukkelse fra EU-finansiering af visse udgifter, som medlemsstaterne har afholdt inden for rammerne af Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), annulleres delvis, for så vidt som den vedrører Kongeriget Spanien.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren anført fire anbringender.

Vedrørende den selvstyrende region Catalonien:

1.

Den pålagte faste korrektion med et nettobeløb på 609 337,80 EUR og den anvendte beregningsmetode er i strid med artikel 31, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 af 21. juni 2005 om finansiering af den fælles landbrugspolitik, de retningslinjer, der er indeholdt i Kommissionens dokument VI/5330/97 af 23. december 1997 (Retningslinjer for beregning af de finansielle følger ved udarbejdelsen af beslutningen om regnskabsafslutning for EUGFL, Garantisektionen) og dokument AGRI 64043-2005 (Communication from the Commission, on how the Commission intends in the context of the EAGGF Guarantee clearance procedure to handle shortcomings in the context of cross-compliance control system implemented by the Member State), idet der ikke kan anvendes et fast skøn, eftersom Kongeriget Spanien har givet en punktuel vurdering de reelle risici for fonden. Kommissionens anvendelse er foruden at være urigtig ligeledes uforholdsmæssig og ubegrundet.

2.

Sammenlægningen af den almindelige faste korrektion på 2 % og den punktuelle korrektion på 609 337,80 EUR og beregningsmetoden er i strid med artikel 31, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 og Kommissionens dokumenter vedrørende retningslinjer for beregning af finansielle korrektioner, idet det ikke er muligt at anvende og sammenlægge to beregningsmetoder samtidigt for den samme tilsidesættelse. Dette er foruden at være en juridisk uoverensstemmelse helt uforholdsmæssigt og ubegrundet.

3.

Den korrektion, der er pålagt med hensyn til ansøgningsåret 2009, regnskabsåret 2011 og 2012 indebærer en tilsidesættelse af artikel 31, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1290/2005, indebærer en tilsidesættelse af princippet om loyalt samarbejde, og griber ind i Kongeriget Spaniens ret til forsvar, for så vidt som Kommissionen uretmæssigt har udstrakt den finansielle korrektion til at omfatte en periode, der lå efter de 24 måneder, der gik forud for meddelelsen, på hvilket tidspunkt Kongeriget Spanien i øvrigt havde afhjulpet manglerne.

Vedrørende den selvstyrende region De Kanariske Øer er følgende anbringende anført:

4.

Den pålagte faste korrektion med et beløb på 1 689 689,03 EUR og den anvendte beregningsmetode er i strid med artikel 31, stk. 2, i Rådes forordning (EF) nr. 1290/2005 og regningslinjerne i Kommissionens dokument AGRI/D/40474/2010-REV 1.


Retten for EU-Personalesager

19.10.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 346/38


Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 9. september 2015 — De Loecker mod EEAS

(Sag F-28/14) (1)

((Personalesag - ansatte i EEAS - midlertidigt ansat - delegationschef i et tredjeland - brud på tillidsforhold - overførsel til EEAS’s hovedkvarter - opsigelse af ansættelseskontrakten før tid - varsel - begrundelse for afgørelsen - vedtægtens artikel 26 - ret til forsvar - ret til kontradiktion))

(2015/C 346/42)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Stéphane De Loecker (Bruxelles, Belgien) (først ved advokaterne J.-N. Louis og D. de Abreu Caldas, derefter ved advokaterne J.-N. Louis og N. de Montigny)

Sagsøgt: Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil (EEAS) (ved S. Marquardt og M. Silva, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af de afgørelser, der er truffet af EU’s højtstående repræsentant, om at opsige sagsøgerens kontrakt som midlertidigt ansat, afvise at høre ham vedrørende den udviste psykiske chikane, afvise hans anmodning om at udpege en ekstern undersøgelsesleder og registrere hans klage som en ansøgning.

Konklusion

1)

EEAS frifindes.

2)

Stéphane De Loecker bærer sine egne omkostninger og betaler de af EEAS afholdte omkostninger.


(1)  EUT C 184 af 16.6.2014, s. 44.


19.10.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 346/38


Kendelse afsagt af Personaleretten den 7. september 2015 — Verhelst mod EMA

(Sag F-9/15) (1)

(2015/C 346/43)

Processprog: fransk

Formanden for Tredje Afdeling har besluttet, at sagen skal slettes af registeret.


(1)  EUT C 118 af 13.4.2015, s. 46.