ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 337

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

58. årgang
12. oktober 2015


Informationsnummer

Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Den Europæiske Unions Domstol

2015/C 337/01

Den Europæiske Unions Domstols seneste offentliggørelser i Den Europæiske Unions Tidende

1


 

V   Øvrige meddelelser

 

RETSLIGE PROCEDURER

 

Domstolen

2015/C 337/02

Sag C-52/15 P: Appel iværksat den 6. februar 2015 af Arthur Lambauer til prøvelse af kendelse afsagt af Retten (Første Afdeling) den 11. december 2014 i sag T-490/14, Arthur Lambauer mod Rådet for Den Europæiske Union

2

2015/C 337/03

Sag C-245/15: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Judecătoria Balş (Rumænien) den 28. maj 2015 — SC Casa Noastră SA mod Ministerul Transporturilor — Inspectoratul de Stat pentru Controlul Transportului ISCTR

2

2015/C 337/04

Sag C-361/15 P: Appel iværksat den 11. juli 2015 af Easy Sanitary Solutions BV til prøvelse af dom afsagt af Retten (Ottende Afdeling) den 13. maj 2015 i sag T-15/13 — Group Nivelles mod KHIM — Easy Sanitairy Solutions (bruserafløbsrende)

3

2015/C 337/05

Sag C-378/15: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Commissione Tributaria Regionale di Roma (Italien) den 16. juli 2015 — Mercedes Benz Italia SpA mod Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Roma 3

4

2015/C 337/06

Sag C-379/15: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Conseil d'État (Frankrig) den 16. juli 2015 — Association France Nature Environnement mod Premier ministre, Ministre de l’écologie, du développement durable et de l'énergie

5

2015/C 337/07

Sag C-393/15: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Naczelny Sąd Administracyjny (Polen) den 21. juli 2015 — Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie mod ESET spol. s r.o. sp. z o.o. Oddział w Polsce

5

2015/C 337/08

Sag C-405/15 P: Appel iværksat den 24. juli 2015 af Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) til prøvelse af dom afsagt af Retten (Ottende Afdeling) den 13. maj 2015 i sag T-15/13 — Group Nivelles mod KHIM — Easy Sanitairy Solutions (bruserafløbsrør)

6

2015/C 337/09

Sag C-406/15: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Varhoven administrativen sad (Bulgarien) den 24. juli 2015 — Petya Milkova mod Agentsia za privatizatsia i sledprivatizatsionen kontrol

7

2015/C 337/10

Sag C-414/15 P: Appel iværksat den 29. juli 2015 af Stichting Woonlinie m.fl. til prøvelse af kendelse afsagt af Retten (Syvende Afdeling) den 12. maj 2015 i sag T-202/10 RENV, Stichting Woonlinie m.fl. mod Europa-Kommissionen

8

2015/C 337/11

Sag C-415/15 P: Appel iværksat den 29. juli 2015 af Stichting Woonpunt m.fl. til prøvelse af kendelse afsagt af Retten (Syvende Afdeling) den 12. maj 2015 i sag T-203/10 RENV, Stichting Woonpunt m.fl. mod Europa-Kommissionen

9

2015/C 337/12

Sag C-426/15 P: Appel iværksat den 3. august 2015 af Diputación Foral de Bizkaia til prøvelse af dom afsagt af Retten (Anden Afdeling) den 19. maj 2015 i sag T-397/12, Diputación Foral de Bizkaia mod Kommissionen

10

2015/C 337/13

Sag C-436/15: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litauen) den 10. august 2015 — Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra mod UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras

11

 

Retten

2015/C 337/14

Sag T-46/14: Rettens kendelse af 5. august 2015 — Sales & Solutions mod KHIM — Wattline (WATTLINE) (EF-varemærker — indsigelsessag — tilbagetagelse af indsigelsen — ufornødent at træffe afgørelse)

12

2015/C 337/15

Sag T-69/15: Rettens kendelse af 16. juli 2015 — NK Rosneft m.fl. mod Rådet (Annullationssøgsmål — fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik — restriktive foranstaltninger truffet på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine — litispendens — åbenbart afvisningsgrundlag)

12

2015/C 337/16

Sag T-249/15: Sag anlagt den 3. juli 2015 — JT mod KHIM — Carrasco Pirard m.fl. (QUILAPAYÚN)

13

2015/C 337/17

Sag T-356/15: Sag anlagt den 6. juli 2015 — Østrig mod Kommissionen

14

2015/C 337/18

Sag T-363/15: Sag anlagt den 6. juli 2015 — Työhönvalmennus Valma mod KHIM (Formen på en kasse)

16

2015/C 337/19

Sag T-366/15 P: Appel iværksat den 9. juli 2015 af Viara Todorova Androva til prøvelse af Personalerettens dom af 29. april 2015 i sag F-78/12, Todorova Androva mod Rådet

16

2015/C 337/20

Sag T-373/15: Sag anlagt den 10. juli 2015 — Ja zum Nürburgring mod Kommissionen

17

2015/C 337/21

Sag T-375/15: Sag anlagt den 10. juli 2015 — Germanwings mod Kommissionen

19

2015/C 337/22

Sag T-381/15: Sag anlagt den 14. juli 2015 — IMG mod Kommissionen

20

2015/C 337/23

Sag T-382/15: Sag anlagt den 15. juli 2015 — Greenpeace Energy m.fl. mod Kommissionen

22

2015/C 337/24

Sag T-384/15: Sag anlagt den 13. juli 2015 — EDF Luminus mod Parlamentet

24

2015/C 337/25

Sag T-405/15: Sag anlagt den 25. juli 2015 — Fulmen mod Rådet

25

2015/C 337/26

Sag T-406/15: Sag anlagt den 26. juli 2015 — Mahmoudian mod Rådet

26

2015/C 337/27

Sag T-410/15 P: Appel iværksat den 28. juli 2015 af Jaana Pohjanmäki til prøvelse af Personalerettens dom af 18. maj 2015 i sag F-44/14, Pohjanmäki mod Rådet

26

2015/C 337/28

Sag T-419/15: Sag anlagt den 28. juli 2015 — Cofely Solelec m.fl. mod Parlamentet

27

2015/C 337/29

Sag T-420/15: Sag anlagt den 20. juli 2015 — Thun 1794 mod KHIM — Adekor (grafiske symboler)

28

2015/C 337/30

Sag T-421/15: Sag anlagt den 29. juli 2015 — Systran mod Kommissionen

29

2015/C 337/31

Sag T-438/15: Sag anlagt den 30. juli 2015 — Port Autonome du Centre et de l’Ouest m.fl. mod Kommissionen

30

2015/C 337/32

Sag T-440/15: Sag anlagt den 29. juli 2015 — European Dynamics Luxembourg m.fl. mod Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA)

31

2015/C 337/33

Sag T-463/15: Sag anlagt den 11. august 2015 — Almashreq Investment Fund mod Rådet

32

2015/C 337/34

Sag T-464/15: Sag anlagt den 11. august 2015 — Othman mod Rådet

33

2015/C 337/35

Sag T-465/15: Sag anlagt den 11. august 2015 — Makhlouf mod Rådet

33

2015/C 337/36

Sag T-466/15: Sag anlagt den 11. august 2015 — Makhlouf mod Rådet

34

2015/C 337/37

Sag T-467/15: Sag anlagt den 11. august 2015 — Drex Technologies mod Rådet

34

2015/C 337/38

Sag T-468/15: Sag anlagt den 11. august 2015 — Souruh mod Rådet

35

2015/C 337/39

Sag T-469/15: Sag anlagt den 11. august 2015 — Bena Properties mod Rådet

36

2015/C 337/40

Sag T-470/15: Sag anlagt den 11. august 2015 — Cham mod Rådet

36

2015/C 337/41

Sag T-471/15: Sag anlagt den 11. august 2015 — Syriatel Mobile Telecom mod Rådet

37

2015/C 337/42

Sag T-476/15: Sag anlagt den 19. august 2015 — European Food mod KHIM Société des Produits Nestlé (FITNESS)

37

2015/C 337/43

Sag T-479/15: Sag anlagt den 20. august 2015 — Lotte mod KHIM — Kuchenmeister (KOALA LAND)

38

2015/C 337/44

Sag T-480/15: Sag anlagt den 19. august 2015 — KZ m.fl. mod Kommissionen

39

2015/C 337/45

Sag T-482/15: Sag anlagt den 24. august 2015 — Ahrend Furniture mod Kommissionen

40

2015/C 337/46

Sag T-485/15: Sag anlagt den 24. august 2015 — Alsharghawi mod Rådet

41

2015/C 337/47

Sag T-488/15: Sag anlagt den 26. august 2015 — LG Electronics mod KHIM — Cyrus Wellness Consulting (VIEWTY SMART)

42

2015/C 337/48

Sag T-489/15: Sag anlagt den 26. august 2015 — LG Electronics mod KHIM — Cyrus Wellness Consulting (VIEWTY SNAP)

43

2015/C 337/49

Sag T-490/15: Sag anlagt den 21. august 2015 — SGP Rechtsanwälte mod KHIM — Verlag Friedrich Oetinger (tolino)

44

2015/C 337/50

Sag T-491/15: Sag anlagt den 25. august 2015 — Volkswagen mod KHIM — (ConnectedWork)

44

2015/C 337/51

Sag T-498/15: Sag anlagt den 31. august 2015 — LG Electronics mod KHIM — Cyrus Wellness Consulting (Viewty)

45


DA

 


IV Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Den Europæiske Unions Domstol

12.10.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 337/1


Den Europæiske Unions Domstols seneste offentliggørelser i Den Europæiske Unions Tidende

(2015/C 337/01)

Seneste offentliggørelse

EUT C 328 af 5.10.2015

Liste over tidligere offentliggørelser

EUT C 320 af 28.9.2015

EUT C 311 af 21.9.2015

EUT C 302 af 14.9.2015

EUT C 294 af 7.9.2015

EUT C 279 af 24.8.2015

EUT C 270 af 17.8.2015

Teksterne er tilgængelige på:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Øvrige meddelelser

RETSLIGE PROCEDURER

Domstolen

12.10.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 337/2


Appel iværksat den 6. februar 2015 af Arthur Lambauer til prøvelse af kendelse afsagt af Retten (Første Afdeling) den 11. december 2014 i sag T-490/14, Arthur Lambauer mod Rådet for Den Europæiske Union

(Sag C-52/15 P)

(2015/C 337/02)

Processprog: tysk

Parter

Appellant: Arthur Lambauer

Den anden part i appelsagen: Rådet for Den Europæiske Union

Den Europæiske Unions Domstol (Sjette Afdeling) har ved kendelse af 3. september 2015 afvist appellen og truffet afgørelse om, at appellanten betaler sine egne omkostninger.


12.10.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 337/2


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Judecătoria Balş (Rumænien) den 28. maj 2015 — SC Casa Noastră SA mod Ministerul Transporturilor — Inspectoratul de Stat pentru Controlul Transportului ISCTR

(Sag C-245/15)

(2015/C 337/03)

Processprog: rumænsk

Den forelæggende ret

Judecătoria Balş

Parter i hovedsagen

Sagsøger: SC Casa Noastră SA

Sagsøgt: Ministerul Transporturilor — Inspectoratul de Stat pentru Controlul Transportului ISCTR

Præjudicielle spørgsmål

1)

Kan udtrykket »uanset hvem der organiserer befordringen«, som er anvendt i artikel 2, nr. 3), i forordning nr. 1073/2009 (1), fortolkes således, at en erhvervsdrivende kan organisere rutekørsel med henblik på befordring af sine egne ansatte til og fra arbejdsstedet?

2)

Kan udtrykket »rutekørsel med personer, såfremt rutens længde ikke overstiger 50 km«, som er anvendt i artikel 3, litra a), i forordning nr. 561/2006 (2), fortolkes således, at det finder anvendelse på arbejdstagere, når de transporteres til og fra arbejdsstedet?


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/2009 af 21.10.2009 om fælles regler for adgang til det internationale marked for buskørsel og om ændring af forordning (EF) nr. 561/2006 (EUT L 300, s. 88).

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 561/2006 af 15.3.2006 om harmonisering af visse sociale bestemmelser inden for vejtransport og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 og (EF) nr. 2135/98 samt ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3820/85 (EUT L 102, s. 1).


12.10.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 337/3


Appel iværksat den 11. juli 2015 af Easy Sanitary Solutions BV til prøvelse af dom afsagt af Retten (Ottende Afdeling) den 13. maj 2015 i sag T-15/13 — Group Nivelles mod KHIM — Easy Sanitairy Solutions (bruserafløbsrende)

(Sag C-361/15 P)

(2015/C 337/04)

Processprog: nederlandsk

Parter

Appellant: Easy Sanitary Solutions BV (ved advocaat F. Eijsvogels)

Den anden part i appelsagen: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) og Group Nivelles BVBA

Appellanten har nedlagt følgende påstande

Rettens dom af 13. maj 2015 i sag T-15/13 ophæves delvist på grundlag af de anførte appelanbringender og forklaringer dertil, og den tabende part tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Anbringender og væsentligste argumenter

Første anbringende

Del a:

Retten har tilsidesat artikel 25, stk. 1, litra b), sammenholdt med artikel 7, stk. 1, i forordning nr. 6/2002 (1), idet den har fastslået, at et ældre design, der indgår i eller anvendes sammen med et andet produkt end det, der vedrører et yngre design, principielt er relevant for bedømmelsen af dettes nyhed som omhandlet i artikel 5 i forordning nr. 6/2002, og at ordlyden af sidstnævnte artikel udelukker, at et design kan være nyt, hvis et identisk design tidligere er blevet offentliggjort, uafhængigt af, i hvilket produkt dette ældre design indgår, eller med hvilket produkt det anvendes. Rettens konstatering, hvorefter den »pågældende sektor« som omhandlet i artikel 7, stk. 1, i forordning nr. 6/2002, ikke er begrænset til sektoren for det produkt, hvori det anfægtede design indgår eller som det anvendes med, er retligt fejlagtig.

Del b:

Retten har tilsidesat artikel 25, stk. 1, litra b), sammenholdt med artikel 5 i forordning nr. 6/2002, idet den har fastslået, at et EF-design ikke kan anses for nyt som omhandlet i artikel 5, stk. 1, i forordning nr. 6/2002, når et identisk design før de i denne bestemmelse nævnte tidspunkter er blevet offentliggjort, selv hvis dette ældre design indgår i eller anvendes med et andet produkt end det eller de produkter, der i henhold til artikel 36, stk. 2, i forordning nr. 6/2002 er anført i ansøgningen.

Del c:

Retten har tilsidesat artikel 10, 19 og 36, stk. 6, i forordning nr. 6/2002, idet den har fastslået, at indehaveren af et registreret design i henhold til disse artikler kan forbyde tredjemand uden hans samtykke at bruge det design, som han er indehaver af, og ethvert design, der hos den informerede bruger ikke giver et andet helhedsindtryk, for enhver form for produkt.

Andet anbringende

Retten har med sin konstatering i det sidste punktum i dommens præmis 137 overskredet grænserne for lovlighedskontrollen og dermed tilsidesat artikel 61 i forordning nr. 6/2002.


(1)  Rådets forordning (EF) nr. 6/2002 af 12.12.2001 om EF-design (EFT L 3, s. 1).


12.10.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 337/4


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Commissione Tributaria Regionale di Roma (Italien) den 16. juli 2015 — Mercedes Benz Italia SpA mod Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Roma 3

(Sag C-378/15)

(2015/C 337/05)

Processprog: italiensk

Den forelæggende ret

Commissione Tributaria Regionale di Roma

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Mercedes Benz Italia SpA

Sagsøgt: Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Roma 3

Præjudicielt spørgsmål

Med hensyn til udøvelsen af fradragsretten, er den italienske lovgivning (nærmere bestemt artikel 19, stk. 5, og artikel 19a i D.P.R. 633/1972) og den nationale skatteforvaltnings praksis, hvorefter det kræves, at den erhvervsdrivendes omsætning tages i betragtning, bl.a. for at identificere de såkaldte bitransaktioner, uden at foreskrive en beregningsmetode, der er støttet på, hvilke erhvervelser der er tale om, og den faktiske anvendelse heraf, og som på objektiv måde afspejler den faktiske andel af omkostningerne, der kan henføres til hver — afgiftspligtig eller afgiftsfritaget — virksomhed, som den afgiftspligtige person udøver, til hinder for en fortolkning af artikel 168, 173, 174 og 175 i direktiv 2006/112/EF (1), som tager udgangspunkt i de EU-retlige principper om proportionalitet, effektivitet og neutralitet?


(1)  Rådets direktiv 2006/112/EF af 28.11.2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (EUT L 347, s. 1).


12.10.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 337/5


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Conseil d'État (Frankrig) den 16. juli 2015 — Association France Nature Environnement mod Premier ministre, Ministre de l’écologie, du développement durable et de l'énergie

(Sag C-379/15)

(2015/C 337/06)

Processprog: fransk

Den forelæggende ret

Conseil d'État

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Association France Nature Environnement

Sagsøgt: Premier ministre, Ministre de l’écologie, du développement durable et de l'énergie

Præjudicielle spørgsmål

1)

Skal en national retsinstans, som fortolker EU-retten, under alle omstændigheder forelægge Den Europæiske Unions Domstol en anmodning om præjudiciel afgørelse, for at denne kan vurdere, om de bestemmelser, der af den nationale ret er blevet anset for at være i strid med EU-retten, midlertidigt skal opretholdes?

2)

I tilfælde af et bekræftende svar på dette første spørgsmål vil den afgørelse, Conseil d’État måtte træffe om at opretholde virkningerne indtil den 1. januar 2016 af de bestemmelser i artikel 1 i dekretet af 2. maj 2012 vedrørende vurdering af bestemte planer og dokumenter, der har en indvirkning på miljøet, som retten finder ulovlige, bl.a. være begrundet i et tvingende hensyn til miljøbeskyttelse?


12.10.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 337/5


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Naczelny Sąd Administracyjny (Polen) den 21. juli 2015 — Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie mod ESET spol. s r.o. sp. z o.o. Oddział w Polsce

(Sag C-393/15)

(2015/C 337/07)

Processprog: polsk

Den forelæggende ret

Naczelny Sąd Administracyjny

Parter i hovedsagen

Kassationsappellant: Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie

Kassationsindstævnt: ESET spol. s r.o. sp. z o.o. Oddział w Polsce

Præjudicielt spørgsmål

Er artikel 168 og artikel 169, litra a), i Rådets direktiv 2006/112/EF (1) af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem til hinder for — i tilfældet med et forretningssted, som er momsregistreret i en medlemsstat, og som hovedsageligt udfører interne transaktioner for sit moderselskab, der har hjemsted i en anden medlemsstat, og sporadisk også udfører afgiftspligtige transaktioner i den medlemsstat, hvor dette forretningssted selv er registreret — at den afgiftspligtige person kan fradrage indgående moms i den medlemsstat, hvor forretningsstedet er registreret, selv om denne afgift er knyttet til transaktioner, som udføres af moderselskabet i en anden medlemsstat?


(1)  EUT L 347, s. 1.


12.10.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 337/6


Appel iværksat den 24. juli 2015 af Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) til prøvelse af dom afsagt af Retten (Ottende Afdeling) den 13. maj 2015 i sag T-15/13 — Group Nivelles mod KHIM — Easy Sanitairy Solutions (bruserafløbsrør)

(Sag C-405/15 P)

(2015/C 337/08)

Processprog: nederlandsk

Parter

Appellant: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (ved S. Bonne og A. Folliard-Monguiral, som befuldmægtigede)

De andre parter i appelsagen: Group Nivelles BVBA og Easy Sanitary Solutions BV

Appellanten har nedlagt følgende påstande

Den appellerede dom ophæves.

Sagsøgeren og intervenienten for Retten tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Anbringender og væsentligste argumenter

Retten har tilsidesat artikel 63, stk. 1, i [forordning nr. 6/2002] (1), idet den har fastslået, at det ældre design, der blev anført til støtte for ugyldighedsbegæringen, var »hele virksomheden Blüchers tilbudte system til væskeafløb«. Group Nivelles havde alene anført dækpladen, som var tilgængelig for offentligheden via virksomheden Blücher og andre virksomheder, uafhængigt af karformen.

Retten har tilsidesat artikel 25, stk. 1, litra b), sammenholdt med artikel 5 i [forordning nr. 6/2002], idet den har fastslået, at Harmoniseringskontoret burde have sammenlignet det omtvistede EF-design med et ældre design, som er resultatet af en forbindelse mellem to adskilte dele, der er blevet gjort tilgængelige i forskellige dokumenter. I henhold til Domstolens praksis, der finder anvendelse på artikel 5 i [forordning nr. 6/2002], må det omtvistede design ikke sammenlignes med en »sammenstilling af specifikke elementer eller dele af et ældre design«, men kun med »enkelte og præcist bestemte ældre design«. Et produkts fremtoning i dettes monterede tilstand kan muligvis afledes af dets bestanddeles fremtoning, men den samlede fremtoning forbliver hypotetisk eller hviler i hvert fald på betydelige vurderinger. Begrebet identitet mellem to mønstre eller modeller, således som det ligger til grund for artikel 5 i [forordning nr. 6/2002], er til hinder for en undersøgelse, der hviler på hypoteser eller vurderinger.

Retten har tilsidesat artikel 25, stk. 1, litra b), i [forordning nr. 6/2002], sammenholdt med denne forordnings artikel 6 og 7, stk. 1, idet den har fastslået, at såfremt de sammenlignede mønstre eller modeller er blevet inkorporeret i produkter af forskellig art eller med forskelligt formål, kan denne forskel betyde, at det bliver umuligt for den informerede bruger at genkende det ældre design. Artikel 7 i [forordning nr. 6/2002] indeholder en retlig fiktion om, at ethvert offentligt tilgængeliggjort design er kendt både i fagkredsene for den erhvervsgren, der er berørt af det ældre design, og af offentligheden af informerede brugere af produktarten, som det omtvistede design vedrører. Så snart det er fastslået, at det ældre design er offentligt tilgængeliggjort, må det lægges til grund, at de berørte informerede brugere kender både det ældre design og måden, hvorpå dette bruges, således som dette følger af parternes beviser og argumenter.


(1)  Rådets forordning (EF) nr. 6/2002 af 12.12.2001 om EF-design (EFT L 3, s. 1).


12.10.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 337/7


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Varhoven administrativen sad (Bulgarien) den 24. juli 2015 — Petya Milkova mod Agentsia za privatizatsia i sledprivatizatsionen kontrol

(Sag C-406/15)

(2015/C 337/09)

Processprog: bulgarsk

Den forelæggende ret

Varhoven administrativen sad

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Petya Milkova

Sagsøgt: Agentsia za privatizatsia i sledprivatizatsionen kontrol (agenturet for privatisering og kontrol efter privatisering)

Den anden part i sagen: Varhovna administrativna prokuratura

Præjudicielle spørgsmål

1)

Tillader artikel 5, stk. 2, i De Forenede Nationers konvention om handicappedes rettigheder, at medlemsstaterne ved lov fastsætter en særlig forudgående beskyttelse mod afskedigelse, der kun gælder for handicappede, der er arbejdstagere, men ikke for tjenestemænd med samme handicap?

2)

Tillader artikel 4 og de øvrige bestemmelser i Rådets direktiv 2000/78/EF (1) af 27. november 2000 om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv en national ordning, der hjemler en særlig forudgående beskyttelse mod afskedigelse, der kun gælder for handicappede, der er arbejdstagere, men ikke for tjenestemænd med samme handicap?

3)

Tillader artikel 7 i direktiv 2000/78, at der fastsættes en særlig forudgående beskyttelse mod afskedigelse, der kun gælder for handicappede, der er arbejdstagere, men ikke for tjenestemænd med samme handicap?

4)

Såfremt det første og det tredje spørgsmål besvares benægtende: Kræver overholdelsen af internationale og fællesskabsretlige bestemmelser henset til de beskrevne kendsgerninger og omstændigheder i den foreliggende sag, at den af den nationale lovgiver fastsatte særlige forudgående beskyttelse mod afskedigelse, der kun gælder for handicappede, der er arbejdstagere, også skal finde anvendelse på tjenestemænd med samme handicap?


(1)  EFT L 303, s. 16.


12.10.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 337/8


Appel iværksat den 29. juli 2015 af Stichting Woonlinie m.fl. til prøvelse af kendelse afsagt af Retten (Syvende Afdeling) den 12. maj 2015 i sag T-202/10 RENV, Stichting Woonlinie m.fl. mod Europa-Kommissionen

(Sag C-414/15 P)

(2015/C 337/10)

Processprog: nederlandsk

Parter

Appellanter: Stichting Woonlinie, Stichting Allee Wonen, Woningstichting Volksbelang, Stichting WoonInvest og Stichting Woonstede (ved advocaat P. Glazener og hoogleraar L. Hancher)

De øvrige parter i appelsagen: Europa-Kommissionen, Kongeriget Belgien og Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland (IVBN)

Appellanterne har nedlagt følgende påstande

Kendelse [afsagt af Retten (Syvende Afdeling) den 12. maj 2015 i sag T-202/10 RENV] ophæves helt eller delvist i overensstemmelse med de anbringender, der er gjort gældende i den foreliggende appelsag.

Sagen hjemvises til Retten med henblik på, at denne foretager en ny bedømmelse i overensstemmelse med Domstolens konklusioner.

Kommissionen tilpligtes at betale omkostningerne i denne sag såvel som i sagen for Retten.

Anbringender og væsentligste argumenter

Med det første anbringende gøres det gældende, at Retten har tilsidesat EU-retten, foretaget en upræcis bedømmelse af de relevante faktiske omstændigheder og ikke i tilstrækkelig grad begrundet kendelsen, idet den fastslog, at appellanternes klagepunkter i realiteten omhandler artikel 17-skrivelsen, og at Rettens prøvelse ikke kan udvides til den nævnte skrivelse. Retten har med sin bedømmelse overset, at beslutningens retsvirkninger, således som det fremgår af artikel 108, stk. 1, TEUF, finder deres begrundelse i den omstændighed, at den tidligere situation ikke var forenelig med traktaten. Retten har foretaget en urigtig fortolkning af TF1-dommen ved heraf at udlede, at Rettens prøvelse af den anfægtede beslutning skulle indskrænkes til spørgsmålet, om Kommissionen havde foretaget en korrekt vurdering af foreneligheden af den eksisterende støtteordning, således som denne var blevet ændret som følge af Kongeriget Nederlandenes tilsagn.

Med det andet anbringende gøres det gældende, at Retten har tilsidesat EU-retten, foretaget en upræcis bedømmelse af de relevante faktiske omstændigheder og ikke i tilstrækkelig grad begrundet kendelsen, idet den fastslog, at de af Kommissionen foreslåede passende foranstaltninger ikke kan være genstand for Rettens prøvelse med den begrundelse, at der blot er tale om forslag, og at det er de nederlandske myndigheders accept, der har gjort de nævnte foranstaltninger bindende.


12.10.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 337/9


Appel iværksat den 29. juli 2015 af Stichting Woonpunt m.fl. til prøvelse af kendelse afsagt af Retten (Syvende Afdeling) den 12. maj 2015 i sag T-203/10 RENV, Stichting Woonpunt m.fl. mod Europa-Kommissionen

(Sag C-415/15 P)

(2015/C 337/11)

Processprog: nederlandsk

Parter

Appellanter: Stichting Woonpunt, Stichting Havensteder, tidligere Stichting Com.wonen, Woningstichting Haag Wonen og Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl (ved advocaat P. Glazener og hoogleraar L. Hancher)

De øvrige parter i appelsagen: Europa-Kommissionen, Kongeriget Belgien og Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland (IVBN)

Appellanterne har nedlagt følgende påstande

Kendelse [afsagt af Retten (Syvende Afdeling) den 12. maj 2015 i sag T-202/10 RENV] ophæves helt eller delvist i overensstemmelse med de anbringender, der er gjort gældende i den foreliggende appelsag.

Sagen hjemvises til Retten med henblik på, at denne foretager en ny bedømmelse i overensstemmelse med Domstolens konklusioner.

Kommissionen tilpligtes at betale omkostningerne i denne sag såvel som i sagen for Retten.

Anbringender og væsentligste argumenter

Med det første anbringende gøres det gældende, at Retten har tilsidesat EU-retten, foretaget en upræcis bedømmelse af de relevante faktiske omstændigheder og ikke i tilstrækkelig grad begrundet kendelsen, idet den fastslog, at appellanternes klagepunkter i realiteten omhandler artikel 17-skrivelsen, og at Rettens prøvelse ikke kan udvides til den nævnte skrivelse. Retten har med sin bedømmelse overset, at beslutningens retsvirkninger, således som det fremgår af artikel 108, stk. 1, TEUF, finder deres begrundelse i den omstændighed, at den tidligere situation ikke var forenelig med traktaten. Retten har foretaget en urigtig fortolkning af TF1-dommen ved heraf at udlede, at Rettens prøvelse af den anfægtede beslutning skulle indskrænkes til spørgsmålet, om Kommissionen havde foretaget en korrekt vurdering af foreneligheden af den eksisterende støtteordning, således som denne var blevet ændret som følge af Kongeriget Nederlandenes tilsagn.

Med det andet anbringende gøres det gældende, at Retten har tilsidesat EU-retten, foretaget en upræcis bedømmelse af de relevante faktiske omstændigheder og ikke i tilstrækkelig grad begrundet kendelsen, idet den fastslog, at de af Kommissionen foreslåede passende foranstaltninger ikke kan være genstand for Rettens prøvelse med den begrundelse, at der blot er tale om forslag, og at det er de nederlandske myndigheders accept, der har gjort de nævnte foranstaltninger bindende.


12.10.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 337/10


Appel iværksat den 3. august 2015 af Diputación Foral de Bizkaia til prøvelse af dom afsagt af Retten (Anden Afdeling) den 19. maj 2015 i sag T-397/12, Diputación Foral de Bizkaia mod Kommissionen

(Sag C-426/15 P)

(2015/C 337/12)

Processprog: spansk

Parter

Appellant: Diputación Foral de Bizkaia (ved abogado I. Sáenz-Cortabarría Fernández)

Den anden part i appelsagen: Europa-Kommissionen

Appellanten har nedlagt følgende påstande

Den appellerede dom ophæves.

Den i første instans nedlagte påstand tages til følge.

Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger i forbindelse med sagen i første instans og appelsagen.

Anbringender og væsentligste argumenter

Første anbringende: Der foreligger en retlig fejl ved fortolkningen og anvendelsen af artikel 108, stk. 3, første punktum, TEUF (forpligtelse til forudgående underretning) og konkret udtrykket »indførelse«, som fremgår af nævnte bestemmelse, sammenholdt med udtrykket »at yde« i artikel 107, stk. 1, TEUF, idet Retten har tiltrådt Kommissionens erklæring (den omtvistede afgørelses artikel 2) (1) om, at den anmeldte støtte, som fremgår af kontrakterne, hvilken støtte allerede er blevet indført den 15. december 2006 under tilsidesættelse af forpligtelsen til forudgående underretning, er ulovlig. Der foreligger en retlig fejl, idet det EU-retlige princip på statsstøtteområdet, hvorefter enhver bedømmelse med henblik på fastlæggelsen af det tidspunkt, hvor en statsstøtte anses for »indført«, skal foretages på grundlag af den nationale lovgivning, der finder anvendelse på det omhandlede tilfælde, ikke er blevet anvendt. Der foreligger en retlig fejl, idet begrebet »ulovlig støtte« i artikel 1, litra f), i forordning nr. 659/1999 (2) er anvendt med urette. Legalitetsprincippet er blevet tilsidesat.

Andet anbringende: Retten har begået en retlig fejl ved at støtte forekomsten af »ulovlig støtte« i jordaftalen på bestemmelsen om en frist på 12 måneder. Der foreligger en retlig fejl, idet det EU-retlige princip på statsstøtteområdet, hvorefter enhver bedømmelse med henblik på fastlæggelsen af det tidspunkt, hvor en statsstøtte anses for »indført«, skal foretages på grundlag af den nationale lovgivning, der finder anvendelse på det omhandlede tilfælde, med urette ikke er blevet anvendt.

Tredje anbringende: Der foreligger en retlig fejl, idet det ikke er blevet fastslået, at Kommissionen tilsidesatte det almindelige princip om god forvaltningsskik med vedtagelsen af den omtvistede afgørelse. Der foreligger en retlig fejl, idet der ikke er blevet fastslået en tilsidesættelse af de rettigheder og processuelle garantier, der tilkommer Diputación i sin egenskab af interesseret part i den procedure, der er fastsat i artikel 108, stk. 2, TEUF. Der foreligger en retlig fejl, idet det implicit er blevet antaget, at Kommissionens skrivelse af 15. april 2010 opfylder de krav, der følger af det nævnte almindelige princip. Vigtige beviser er blevet urigtigt gengivet. Den grundlæggende ret til en retfærdig rettergang er blevet tilsidesat. Det har ikke været muligt at føre et forsvar.


(1)  Europa-Kommissionens afgørelse C (2012) 4194 final af 27.6.2012 om statsstøtte nr. SA.28356 (C 37/2009) (ex N 226/2009).

(2)  Rådets forordning af 22.3.1999 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af […] artikel 108 [TEUF] (EFT L 83, s. 1).


12.10.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 337/11


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litauen) den 10. august 2015 — Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra mod UAB »Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras«

(Sag C-436/15)

(2015/C 337/13)

Processprog: litauisk

Den forelæggende ret

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

De andre parter: UAB »Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras«, Lietuvos Respublikos finansų ministerija, UAB »Skirnuva«, UAB »Parama«, UAB »Alkest« og UAB »Dzūkijos statyba«

Præjudicielle spørgsmål

1)

Hvad udgør et »flerårigt program« som omhandlet i artikel 3, stk. 1, i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 af 18. december 1995 (1) om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser?

2)

Svarer projekter såsom projekt 2001/LT/16/P/PE/003: »Etablering af et system til håndtering af affald for Alytus-regionen«, som blev bevilget støtte ved Kommissionens beslutning nr. PH(2001)5367 af 13. december 2001 om godkendelse af foranstaltning 2001 LT 16 P PE 003, med senere ændringer ved Kommissionens beslutning nr. PH/2002/9380 af 23. december 2002, til begrebet et »flerårigt program« som omhandlet i artikel 3, stk. 1, i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 af 18. december 1995 om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser?

3)

Såfremt det andet spørgsmål besvares bekræftende, hvilket tidspunkt skal anses som begyndelsestidspunktet for forældelsesfristen for retsforfølgning i henhold til artikel 3, stk. 1, i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 af 18. december 1995 om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser?


(1)  EFT L 312, s. 1.


Retten

12.10.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 337/12


Rettens kendelse af 5. august 2015 — Sales & Solutions mod KHIM — Wattline (WATTLINE)

(Sag T-46/14) (1)

((EF-varemærker - indsigelsessag - tilbagetagelse af indsigelsen - ufornødent at træffe afgørelse))

(2015/C 337/14)

Processprog: tysk

Parter

Sagsøger: Sales & Solutions GmbH (Frankfurt am Main, Tyskland) (ved advokat K. Gründig-Schnelle)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (ved G. Schneider og D. Botis, som befuldmægtigede)

Den anden part i sagen for appelkammeret ved Harmoniseringskontoret og intervenient ved Retten: Wattline GmbH (Ruderting, Tyskland) (ved advokat C. Flisek)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelse truffet den 18. november 2013 af Fjerde Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 1668/2012-4) vedrørende en indsigelsessag mellem Sales & Solutions GmbH og Wattline GmbH.

Konklusion

1)

Det er ufornødent at træffe afgørelse i sagen.

2)

Sales & Solutions GmbH betaler sagens omkostninger.


(1)  EUT C 78 af 15.3.2014.


12.10.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 337/12


Rettens kendelse af 16. juli 2015 — NK Rosneft m.fl. mod Rådet

(Sag T-69/15) (1)

((Annullationssøgsmål - fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik - restriktive foranstaltninger truffet på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine - litispendens - åbenbart afvisningsgrundlag))

(2015/C 337/15)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøgere: NK Rosneft OAO (Moskva, Rusland), RN-Shelf-Arctic OOO (Moskva), RN-Shelf-Dalniy Vostok ZAO (Yuzhniy-Sakhalin, Rusland), RN-Exploration OOO (Moskva) og Tagulskoe OOO (Krasnoyarsk, Rusland) (ved T. Beazley, QC)

Sagsøgt: Rådet for Den Europæiske Union (ved S. Boelaert og B. Driessen, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om delvis annullation af såvel Rådets afgørelse 2014/872/FUSP af 4. december 2014 om ændring af afgørelse 2014/512/FUSP om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine, og afgørelse 2014/659/FUSP om ændring af afgørelse 2014/512/FUSP (EUT L 349, s. 58) som Rådets forordning (EU) nr. 1290/2014 af 4. december 2014 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine, og om ændring af forordning (EU) nr. 960/2014 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 (EUT L 349, s. 20), for så vidt som disse retsakter vedrører sagsøgerne

Konklusion

1)

Sagen afvises.

2)

NK Rosneft OAO, RN-Shelf-Arctic OOO, RN-Shelf-Dalniy Vostok ZAO, RN Exploration OOO og Tagulskoe OOO bærer deres egne omkostninger.


(1)  EUT C 228 af 13.7.2015.


12.10.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 337/13


Sag anlagt den 3. juli 2015 — JT mod KHIM — Carrasco Pirard m.fl. (QUILAPAYÚN)

(Sag T-249/15)

(2015/C 337/16)

Stævningen affattet på spansk

Parter

Sagsøger: JT (Paris, Frankrig) (ved advokat A. Mena Valenzuela)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM)

De andre parter i sagen for appelkammeret: Eduardo Carrasco Pirard (Santiago de Chile, Chile), Guillermo García Campos (Bruxelles, Belgien), Luis Hernán Gómez Larenas (Paris, Frankrig), Hugo Lagos Vásquez (Taverny, Frankrig), Ismael Oddo Méndez (Santiago de Chile, Chile), Carlos Quezada Salas (Colombes, Frankrig), Ricardo Venegas Carhart (Santiago de Chile, Chile), Sebastián Quezada (Paris, Frankrig)

Oplysninger vedrørende sagen for Harmoniseringskontoret

Ansøger af det omtvistede varemærke: Eduardo Carrasco Pirard, Guillermo García Campos, Luis Hernán Gómez Larenas, Hugo Lagos Vásquez, Ismael Oddo Méndez, Carlos Quezada Salas, Ricardo Venegas Carhart og Sebastián Quezada

Det omtvistede varemærke: EF-figurmærke, der indeholder ordbestanddelen »QUILAPAYÚN« — registreringsansøgning nr. 9 267 287

Sagen for Harmoniseringskontoret: Indsigelsessag

Den anfægtede afgørelse: Afgørelse truffet den 13. marts 2015 af Andet Appelkammer ved Harmoniseringskontoret (sag R 354/2014-2)

Påstande

Den anfægtede afgørelse ophæves eller annulleres.

Ansøgningen om registrering af EF-figurmærket »QUILAPAYÚN« for varer og tjenesteydelser i klasse 9 og 41, der blev indgivet til Harmoniseringskontoret af Eduardo Carrasco Pirard, Guillermo García Campos, Luis Hernán Gómez Larenas, Hugo Lagos Vásquez, Ismael Oddo Méndez, Carlos Quezada Salas, Ricardo Venegas Carhart og Sebastián Quezada den 16. september 2010, afslås.

Anbringende

Tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), og stk. 2, litra c), sammenholdt med Pariserkonventionens artikel 6a, stk. 1.


12.10.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 337/14


Sag anlagt den 6. juli 2015 — Østrig mod Kommissionen

(Sag T-356/15)

(2015/C 337/17)

Processprog: tysk

Parter

Sagsøger: Republikken Østrig (ved C. Pesendorfer, som befuldmægtiget, og advokat H. Kristoferitsch)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Sagsøgerens påstande

Europa-Kommissionens afgørelse (EU) 2015/658 af 8. oktober 2014 om støtteforanstaltning SA.34947 (2013/C) (ex 2013/N), som Det Forenede Kongerige påtænker at tildele Hinkley Point C Nuclear Power Station (meddelt under nummer C[2014] 7142) (EUT 2015 L 109, s. 44), annulleres.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren fremført ti anbringender.

1.

Første anbringende: Fejlagtig anvendelse af artikel 107, stk. 3, litra c), TEUF — fejlagtig markedsdefinition og fejlagtig antagelse om, at der forelå markedssvigt

Sagsøgeren har gjort gældende, at Kommissionen med urette godkendte den påtænkte støtte i henhold til artikel 107, stk. 3, litra c), TEUF, idet den fejlagtigt lagde til grund, at der forelå et selvstændigt marked for kerneenergi, og –lige så fejlagtigt — antog, at der forelå et markedssvigt på dette marked.

2.

Andet anbringende: Tilsidesættelse af artikel 107, stk. 3, litra c), TEUF — fejlagtig vurdering af kernekraftværket som »ny energi«

Sagsøgeren har herved gjort gældende, at afgørelsen også er behæftet med ugyldighed, eftersom Kommissionen med urette har gjort gældende, at den omhandlede teknologi udgør ny teknologi.

3.

Tredje anbringende: Fejlagtig anvendelse af artikel 107, stk. 3, litra c), TEUF — fejlagtig antagelse om, at der foreligger investeringsstøtte

Sagsøgeren har inden for rammerne af dette klagepunkt gjort gældende, at Kommissionen fejlagtigt antog, at der med hensyn til de påtænkte foranstaltninger var tale om ren investeringsstøtte. Støtten går imidlertid langt ud over en ren investeringsstøtte, og udgør en driftsstøtte, der i henhold til Unionens retsinstansers praksis er ulovlig.

4.

Fjerde anbringende: Fejlagtig anvendelse af artikel 107, stk. 3, litra c), TEUF — der foreligger ikke et mål af fælles interesse

Sagsøgeren har i denne forbindelse gjort gældende, at den anfægtede afgørelse ligeledes er behæftet med ugyldighed, for så vidt som der ikke i modsætning til det af Kommissionen hævdede foreligger en fælles interesse som omhandlet i artikel 107, stk. 3, litra c).

5.

Femte anbringende: utilstrækkelig definition af støtten

Republikken Østrig har endvidere støttet sit søgsmål på, at Kommissionen definerede støtten på fuldstændigt utilstrækkelig vis.

6.

Sjette anbringende: Fejlagtig anvendelse af artikel 107, stk. 3, litra c), TEUF — foranstaltningerne er ikkehensigtsmæssige

Kommissionens betragtninger vedrørende statsstøttens hensigtsmæssighed er ifølge sagsøgeren hverken korrekte eller forståelige, hvilket indebærer, at afgørelsen er ugyldig.

7.

Syvende anbringende: tilsidesættelse af grundlæggende krav til udbudsproceduren

Sagsøgeren har inden for rammerne af dette anbringende gjort gældende, at støtten ikke skulle have været godkendt, eftersom Det Forenede Kongerige ikke afholdt en udbudsprocedure og tilsidesatte de EU-retlige principper om ligebehandling og gennemsigtighed.

8.

Ottende anbringende: tilsidesættelse af garantimeddelelsen (1)

Sagsøgeren har herved gjort gældende, at den som en del af statsstøtten godkendte statsgaranti ikke blev undersøgt efter de i garantimeddelelsen fastsatte kriterier.

9.

Niende anbringende: manglende overholdelse af begrundelsespligten i henhold til artikel 296, stk. 2, TEUF

Kommissionen har endvidere tilsidesat sin begrundelsespligt i flere og ganske alvorlige henseender.

10.

Tiende anbringende: Tilsidesættelse af retten til at blive hørt

Afslutningsvis har sagsøgeren også gjort gældende, at der foreligger en tilsidesættelse af retten til at blive hørt.


(1)  Kommissionens meddelelse om anvendelsen af artikel 87 [EF] og 88 [EF] på statsstøtte i form af garantier (EUT 2008 C 155, s. 10).


12.10.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 337/16


Sag anlagt den 6. juli 2015 — Työhönvalmennus Valma mod KHIM (Formen på en kasse)

(Sag T-363/15)

(2015/C 337/18)

Processprog: finsk

Parter

Sagsøger: Työhönvalmennus Valma Oy (Lahti, Finland) (ved advokaterne S. Salonen og K. Parviainen)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM)

Oplysninger vedrørende sagen for Harmoniseringskontoret

Det omtvistede varemærke: Tredimensionalt EF-varemærke (formen på en kasse) — registreringsansøgning nr. 12137337

Den anfægtede afgørelse: Afgørelse truffet den 4. maj 2015 af Andet Appelkammer ved Harmoniseringskontoret (sag R 1690/2014-2)

Sagsøgerens påstande

Den anfægtede afgørelse annullere, i det omfang undersøgerens afgørelse ifølge hvilken det ansøgte varemærke for så vidt angår de pågældende varer mangler fornødent særpræg, bliver bekræftet.

Det fastslås, at varemærket kan registreres, eller subsidiært hjemvisning af varemærkeansøgningen til KHIM til fornyet behandling.

Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Anbringender

Tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009

Tilsidesættelse af artikel 7, stk. 3, sammenholdt med artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009.


12.10.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 337/16


Appel iværksat den 9. juli 2015 af Viara Todorova Androva til prøvelse af Personalerettens dom af 29. april 2015 i sag F-78/12, Todorova Androva mod Rådet

(Sag T-366/15 P)

(2015/C 337/19)

Processprog: fransk

Parter

Appellant: Viara Todorova Androva (Rhode-Saint-Genèse, Belgien) (ved advokat M. Velardo)

De andre parter i appelsagen: Rådet for Den Europæiske Union, Europa-Kommissionen og Revisionsretten for Den Europæiske Union

Appellantens påstande

Dom afsagt af Personaleretten den 29. april 2015 i sag F-78/12 ophæves, og Retten træffer selv afgørelse i sagen.

Subsidiært hjemvises sagen til Personaleretten.

Rådet tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Anbringender og væsentligste argumenter

Til støtte for appellen har appellanten fremsat fire anbringender.

1.

Første anbringende vedrører en retlig fejl, idet Personaleretten fandt, at artikel 45 i Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union ikke gjorde det muligt at tage hensyn til anciennitet, der er erhvervet som midlertidigt ansat, med henblik på opførelse på listen over forfremmelsesværdige tjenestemænd.

2.

Andet anbringende vedrører en retlig fejl begået af Personaleretten, idet den fandt, at den konkrete sag ikke var omfattet af Domstolens praksis således som denne fremgår af dom af 8. september 2011, Rosado Santana (C-177/10, Sml., EU:C:2011:557), men af den retspraksis, der kan udledes af kendelse af 7. marts 2013, Rivas Montes (C-178/12, EU:C:2013:150).

3.

Tredje anbringende vedrører en retlig fejl, idet Personaleretten fandt, at anbringendet, der er støttet på tilsidesættelsen af ligebehandlingsprincippet, ikke kunne antages til behandling, da navnene på de tjenestemænd, der var blevet forfremmet i stedet for appellanten ikke var nøjagtigt angivet.

4.

Fjerde anbringende vedrører en retlig fejl begået af Personaleretten, idet den fandt, at anbringendet, der er støttet på tilsidesættelsen af omsorgspligten, ikke kunne antages til behandling som følge af manglende overholdelse af reglen om overensstemmelse mellem klagen og stævningen.


12.10.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 337/17


Sag anlagt den 10. juli 2015 — Ja zum Nürburgring mod Kommissionen

(Sag T-373/15)

(2015/C 337/20)

Processprog: tysk

Parter

Sagsøger: Ja zum Nürburgring e.V. (Nürburg, Tyskland) (ved advokaterne D. Frey, M. Rudolph og S. Eggerath)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Sagsøgerens påstande

Europa-Kommissionens afgørelse C(2014) 3634 final af 1. oktober 2014 vedrørende Tysklands statsstøtte SA.31550 (2012/C) (ex 2012/NN) til fordel for Nürburgring annulleres delvist.

Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren anført ni anbringender.

1.

Første anbringende om, at der foreligger en urigtig fastlæggelse af de faktiske omstændigheder

Sagsøgeren har gjort gældende, at Kommissionen har tilsidesat artikel 108 TEUF, sammenholdt med artikel 107 TEUF og artikel 17 TEU, idet den ikke har opfyldt sin kontrolpligt i henhold til statsstøttereglerne, og på punkter, der er relevante for afgørelsen, har lagt urigtige faktiske omstændigheder til grund for afgørelsen.

2.

Andet anbringende om, at der er begået en åbenbar fejl ved bedømmelsen af den angivelige finansieringsbekræftelse

Sagsøgeren har herved gjort gældende, at Kommissionen har anlagt et åbenbart urigtigt skøn, idet den er af den opfattelse, at erhververen af de formuegenstande, der er solgt efter udbudsproceduren, har fremlagt en finansieringsbekræftelse fra en finansieringspartner.

3.

Tredje anbringende om, at der foreligger en tilsidesættelse af artikel 107 TEUF, artikel 108 TEUF, artikel 4, stk. 4, og artikel 14 i forordning (EF) nr. 659/1999 (1) og et urigtigt skøn

Sagsøgeren har i forbindelse med det tredje anbringende bl.a. gjort gældende, at de konkurrencebegrænsninger på tværs af markederne, der er forårsaget af den retsstridige støtte, er blevet styrket ved salget. Endvidere burde tilbagebetalingsforpligtelsen på grund af den økonomiske kontinuitet også have omfattet erhververen af de formuegenstande, der blev solgt efter udbudsproceduren. Sagsøgeren har tilføjet, at salget udgør ny statsstøtte til fordel for erhververen.

4.

Fjerde anbringende om, at der foreligger en tilsidesættelse af artikel 107 TEUF og artikel 108 TEUF og et åbenbart urigtigt skøn

Sagsøgeren har herved i det væsentlige anført, at salgsproceduren ikke er blevet gennemført ved en gennemsigtig og ikke-diskriminerende udbudsprocedure, og at de omhandlede formuegenstande derfor ikke blev solgt til markedsprisen.

5.

Femte anbringende om, at der foreligger en tilsidesættelse af artikel 108, stk. 2, TEUF og artikel 4, stk. 4, i forordning nr. 659/1999 gennem en negativattest i henhold til statsstøttereglerne

Sagsøgeren har i forbindelse med dette anbringende gjort gældende, at Kommissionen har tilsidesat artikel 108, stk. 2, TEUF og artikel 4, stk. 4, i forordning nr. 659/1999, idet den ikke har kvalificeret salget ved udbudsproceduren som ny statsstøtte, og idet den ikke har indledt den formelle undersøgelsesprocedure. Sagsøgeren har tilføjet, at Kommissionen burde have haft betænkeligheder med hensyn til, om denne støtte er forenelig med fællesmarkedet.

6.

Sjette anbringende om, at der foreligger en tilsidesættelse af begrundelsespligten

Det er sagsøgerens opfattelse, at Kommissionen har tilsidesat sin begrundelsespligt, der er forankret i artikel 296, stk. 2, TEUF og artikel 41, stk. 2, litra c), i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, idet væsentlige overvejelser, som den anfægtede afgørelse beror på, ikke er begrundet eller ikke er tilstrækkeligt begrundet.

7.

Syvende anbringende om, at der foreligger en tilsidesættelse af sagsøgernes processuelle rettigheder, idet der ikke er foretaget en vurdering af sagsøgerens bemærkninger

Sagsøgeren har i forbindelse med dette anbringende gjort gældende, at Kommissionen har tilsidesat sagsøgerens processuelle rettigheder, idet den ikke har foretaget en vurdering af sagsøgerens anbringender.

8.

Ottende anbringende om, at der foreligger en tilsidesættelse af sagsøgernes processuelle rettigheder, idet det er fastslået, at salget ikke udgør ny statsstøtte

Sagsøgeren har herved anført, at Kommissionen har tilsidesat sagsøgernes processuelle rettigheder eller væsentlige formforskrifter, idet den til trods for sagsøgerens formelle klage har fastslået, at salget til erhververen af de formueværdier, der er solgt ved udbudsproceduren, ikke skal kvalificeres som statsstøtte. Kommissionen har med denne afgørelse indirekte afvist at indlede den formelle undersøgelsesprocedure. Idet Kommissionen med urette har undladt at indlede den formelle undersøgelsesprocedure, har den tilsidesat sagsøgerens ret til at fremsætte bemærkninger.

9.

Niende anbringende om, at der foreligger en tilsidesættelse af retten til god forvaltning

Sagsøgeren har endelig anført, at Kommissionen hverken har undersøgt alle relevante synspunkter selv eller taget tilstrækkeligt hensyn til de af sagsøgeren fremsatte synspunkter.


(1)  Rådets forordning (EF) nr. 659/1999 af 22.3.1999 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af artikel [108 TEUF] (EFT L 83, s. 1).


12.10.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 337/19


Sag anlagt den 10. juli 2015 — Germanwings mod Kommissionen

(Sag T-375/15)

(2015/C 337/21)

Processprog: tysk

Parter

Sagsøger: Germanwings GmbH (Köln, Tyskland) (ved advokat A. Martin-Ehlers)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Sagsøgerens påstande

Kommissionens afgørelse af 1. oktober 2014 i sag SA.27339 (2012/C) (ex 2011/NN) — Zweibrücken lufthavn og de luftfartsselskaber, som benytter denne lufthavn — annulleres, navnlig

artikel 1, stk. 2, for så vidt som den henviser til aftalen med Germanwings GmbH fra 2006, og

artikel 3, stk. 3, litra e).

Kommissionens afgørelse af 11. maj 2015 GESTDEM 2015/1288 annulleres.

Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for første påstand har sagsøgeren i det væsentlige fremsat følgende anbringender:

1.

Fejlagtig eller utilstrækkelig beskrivelse af sagens faktiske omstændigheder

Sagsøgeren gør her gældende, at sagsøgte har gengivet visse af sagens faktiske omstændigheder fejlagtigt, modsigende og ufuldstændigt.

2.

Fejl i begrundelsen

I den forbindelse gør sagsøgeren navnlig gældende, at de infrastrukturomkostninger, som Kommissionen har tilskrevet aftalen fra 2006 mellem sagsøgeren og operatøren af Zweibrücken lufthavn, ikke er blevet fordelt.

3.

Sagsøgeren skal ikke tilbagebetale noget beløb

Sagsøgeren gør i den forbindelse gældende, at sagsøgte ikke har foretaget en selvstændig undersøgelse af pålæggelsen af de omhandlede infrastrukturomkostninger. Kommissionens tilskrivning af disse omkostninger til aftalen indgået af sagsøgeren i 2006 er ulovlig, eftersom den der i strid med Kommissionens tidligere afgørelsespraksis, og idet Kommissionen ikke tog hensyn til sagens faktiske omstændigheder, der er offentligt tilgængelige. I denne forbindelse gøres det subsidiært gældende, at de omhandlede omkostninger burde have været meget lavere.

4.

Kommissionens manglende begrundelse for den statslige karakter

Sagsøgeren gør i denne forbindelse gældende, at Kommissionen ikke har givet nogen begrundelse for, hvorfor der i det foreliggende tilfælde er tale om statsstøtte.

5.

Subsidiært, tilsidesættelse af sagsøgerens berettigede forventning

I forbindelse med den første påstand gøres det subsidiært gældende, at det vil være i strid med princippet om den berettigede forventning at stille krav om tilbagebetaling af den angivelige statsstøtte.

I forbindelse med det andet anbringende gør sagsøgeren i det væsentlige gældende, at den anfægtede afgørelse er mangelfuldt begrundet, og at Kommissionen har fejlfortolket artikel 4, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1049/2001 (1).


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30.5.2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (EFT L 145, s. 43).


12.10.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 337/20


Sag anlagt den 14. juli 2015 — IMG mod Kommissionen

(Sag T-381/15)

(2015/C 337/22)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: International Management Group (IMG) (Bruxelles, Belgien) (ved advokaterne L. Levi og A. Tymen)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Sagsøgerens påstande

Kommissionens afgørelse af 8. maj 2015 om at iværksætte skærpede revisions- og overvågningsforanstaltninger, at indføre kontrolindberetning i henhold til Kommissionens afgørelse af 13. november 2014 om det system for tidlig varsling, der skal anvendes af Kommissionens anvisningsberettigede og af forvaltningsorganerne, og om afslag på, at IMG kan betegne sig som en international organisation i henhold til finansforordningen, annulleres.

Kommissionen tilpligtes at yde erstatning for den økonomiske og ikke-økonomiske skade.

Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren fremsat otte anbringender, der vedrører forskellige aspekter af den anfægtede afgørelse.

Angående den anfægtede afgørelse i sin helhed:

1.

Første anbringende vedrører en tilsidesættelse af chartrets artikel 41 og retten til kontradiktion.

2.

Andet anbringende vedrører en tilsidesættelse af proportionalitetsprincippet.

Angående afgørelsen om afslag på sagsøgerens status som international organisation i finansforordningens forstand.

3.

Tredje anbringende vedrører en tilsidesættelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (1) og den delegerede forordning (EU) nr. 1268/2012 (2) samt et åbenbart fejlagtigt skøn, idet Kommissionen har besluttet, at sagsøgeren ikke længere opfylder kriterierne for at være en international organisation i de førnævnte forordningers forstand.

4.

Fjerde anbringende vedrører en tilsidesættelse af begrundelsespligten.

5.

Femte anbringende vedrører en tilsidesættelse af retssikkerhedsprincippet, i det omfang Kommissionen ikke har forklaret, hvorfor den er af den opfattelse, at sagsøgeren ikke længere opfylder kriterierne for at kunne defineres som en international organisation, og heller ikke har forklaret den væsentlige ændring i dens fortolkning og anvendelse af finansforordningen i forhold til en faktisk og retlig situation (sagsøgerens situation), der ikke har ændret sig.

6.

Sjette anbringende vedrører en tilsidesættelse af den berettigede forventning, idet udelukkelsen af sagsøgeren fra at have status som international organisation er sket pludseligt og uden en overgangsperiode.

Angående afgørelsen om at indføre indberetning inden for rammerne af systemet for tidlig varsling

7.

Syvende anbringende vedrører det forhold, at afgørelse 2014/792/EU (3) er ulovlig, for så vidt som der ikke er hjemmel for dens vedtagelse.

8.

Ottende anbringende, der påberåbes subsidiært, vedrører en tilsidesættelse af chartrets artikel 41, retten til kontradiktion og begrundelsespligten samt et åbenbart fejlagtigt skøn.


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25.10.2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298, s. 1).

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1268/2012 af 29.10. 2012 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget (EUT L 362, s. 1).

(3)  Kommissionens afgørelse 2014/792/EU af 13.11.2014 om det system for tidlig varsling, der skal anvendes af Kommissionens anvisningsberettigede og af forvaltningsorganerne (EUT L 329, s. 68).


12.10.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 337/22


Sag anlagt den 15. juli 2015 — Greenpeace Energy m.fl. mod Kommissionen

(Sag T-382/15)

(2015/C 337/23)

Processprog: tysk

Parter

Sagsøgere: Greenpeace Energy eG (Hamburg, Tyskland), oekostrom AG für Energieerzeugung und -handel (Wien, Østrig), Stadtwerke Aalen GmbH (Aalen, Tyskland), Stadtwerke Bietigheim-Bissingen GmbH (Bietigheim-Bissingen, Tyskland), Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH (Schwäbisch Hall, Tyskland), Stadtwerke Tübingen GmbH (Tübingen, Tyskland), Stadtwerke Mühlacker GmbH (Mühlacker, Tyskland), Energieversorgung Filstal GmbH & Co KG (Göppingen, Tyskland), Stadtwerke Mainz AG (Mainz, Tyskland) og Stadtwerke Bochum Holding GmbH (Bochum, Tyskland) (ved advokaterne D. Fouquet og J. Nysten)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Sagsøgernes påstande

I henhold til artikel 263, stk. 4, sammenholdt med stk. 1, TEUF antages sagen til realitetsbehandling, og sagsøgerne gives medhold.

Kommissionens afgørelse (EU) 2015/585 af 8. oktober 2014 om støtteforanstaltning SA.34947 (2013/C) (ex 2013/N), som Det Forenede Kongerige påtænker at tildele Hinkley Point C Nuclear Power Station, annulleres.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens fulde omkostninger, inklusive omkostninger til advokater og rejseomkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren fremsat otte anbringender.

1.

Første anbringende: Fejlagtig anvendelse af artikel 107, stk. 3, litra c), TEUF som følge af en fejlagtig antagelse af eksistensen af en fælles interesse

Sagsøgerne har gjort gældende, at Kommissionen i forbindelse med prøvelsen sammenblandede de kriterier, der i henhold til artikel 107, stk. 3, litra b), TEUF, samt artikel 107, stk. 3, litra c), TEUF, skal tages i betragtning, og derved anvendte disse bestemmelser fejlagtigt. Kommissionen fastslog endvidere, at der forelå en fælles interesse i støtten til atomkraft, hvilket ikke er tilfældet. Kommissionen lagde også til grund, at der forelå en fælles interesse i forsyningssikkerheden, som i henhold til artikel 194 TEUF ganske vist udgør et af EU’s mål på energiområdet, men som imidlertid ikke kan opfyldes gennem opførelse og drift af det pågældende atomkraftværk.

2.

Andet anbringende: Fejlagtig anvendelse af artikel 107, stk. 3, litra c), TEUF som følge af en fejlagtig antagelse om, at der forelå et markedssvigt

Det gøres herved gældende, at Kommissionen med urette fastslog, at der som følge af den formodede manglende mulighed for at finansiere atomkraftværket på finansmarkederne forelå et markedssvigt, hvorved den endvidere ikke tog hensyn til den omstændighed, at andre atomkraftværker, herunder dem, der anvender samme teknologi, klarer sig uden tilsvarende statsstøtte. Kommissionen har efter sagsøgerens opfattelse endvidere begået en fejl ved at fastslå, at en politisk afgørelse kan udgøre et markedssvigt.

3.

Tredje anbringende: Fejlagtig anvendelse af artikel 107, stk. 3, litra c), TEUF som følge af en fejlagtig kvalificering af den anmeldte foranstaltning »Contract for Difference« som investeringsstøtte og anvendelse af et fejlagtigt bedømmelseskriterium

Sagsøgerne har inden for rammerne af det tredje anbringende gjort gældende, at såvel driftsstøtte som investeringsstøtte, henholdsvis forskellen mellem disse to instrumenter, er retligt tilstrækkeligt klart defineret. Kommissionen har med påstanden om, at forholdet kan sidestilles med investeringsstøtte, begået magtfordrejning ved at indføre en ny kategori og har følgelig anvendt et fejlagtigt bedømmelseskriterium.

4.

Fjerde anbringende: Fejlagtig anvendelse af artikel 107, stk. 3, litra c), TEUF som følge af en antagelse om støttepakkens hensigtsmæssige karakter og tilskyndelseseffekt

Sagsøgerne har herved gjort gældende, at Kommissionen ikke har foretaget en tilstrækkelig vurdering af alternativerne til opførelse og drift af atomkraftværket i forhold til det påståede formål om forsyningssikkerhed. Kommissionen har endvidere alene foretaget en overfladisk undersøgelse af, hvorledes en virksomhed ville have handlet uden støtte. Kommissionens undersøgelse af hensigtsmæssigheden var følgelig fejlagtig og ufuldstændig.

5.

Femte anbringende: Fejlagtig anvendelse af artikel 107, stk. 3, litra c), TEUF som følge af en undervurdering af de konkurrenceforvridninger, der fulgte af støtteforanstaltningen, og en overvurdering af støttepakkens positive virkninger

Sagsøgerne har endvidere kritiseret det forhold, at Kommissionen med urette fastslog, at der kunne bortses fra konkurrenceforvridningerne. Sagsøgerne har gjort gældende, at undersøgelser ville vise en større virkning på markedspriserne, end hvad Kommissionen fandt, således at det skal lægges til grund, at der foreligger en manglende hensyntagen til oplysninger henholdsvis en fejlagtig fortolkning af oplysningerne.

6.

Sjette anbringende: Tilsidesættelse af artikel 8 i direktiv 2009/72/EF (1), henholdsvis direktiv 2004/17/EF (2) og 2004/18/EF (3) som følge af godkendelse af støttepakken uden udbudsprocedure eller tilsvarende procedure

Sagsøgeren har hertil særligt gjort gældende, at Kommissionen fejlagtigt og i strid med sin tidligere afgørelsespraksis lagde til grund, at de udbudsretlige regler i det foreliggende tilfælde ikke fandt anvendelse. Kommissionen begik dermed magtfordrejning og foretog en fejlagtig vurdering af de faktiske omstændigheder, idet den så bort fra sammenligneligheden med talrige andre projekter. Kommissionen begik også magtfordrejning ved at sidestille den britiske regerings indkaldelse af interessetilkendegivelser med en procedure, der svarede til en udbudsprocedure.

7.

Syvende anbringende: Tilsidesættelse af de skærpede krav til begrundelsespligten og af kodeksen for god forvaltningsskik som følge af en ubegrundet og usammenhængende handlemåde

Sagsøgerne har inden for rammerne af dette anbringende i det væsentlige gjort gældende, at Kommissionen ved flere lejligheder er gået imod sin egen afgørelsespraksis uden at give overbevisende grunde dertil.

8.

Ottende anbringende: Tilsidesættelse af artikel 296, stk. 2, TEUF, artikel 41 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og kodeksen for god forvaltningsskik som følge af generel manglende overholdelse af begrundelsespligten

Sagsøgerne har i denne forbindelse gjort gældende, at Kommissionen foretog en fejlagtig beskrivelse af støtteforanstaltningernes metode, eftersom Kommissionen lagde til grund, at der snarere var tale om en investeringsstøtte end en driftsstøtte, og generelt sammenblandede de forskellige oplysninger. Kommissionen foretog heller ikke en fastlæggelse af støtteforanstaltningernes samlede beløb og foretog ikke i tilstrækkeligt omfang en vurdering af en eventuel kumulation. Begrundelsen for antagelsen om, at der forelå en fælles interesse, hhv. et markedssvigt, og begrundelsen vedrørende rimeligheden opfylder efter sagsøgernes opfattelse ikke kravene til en begrundelse.


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/72/EF af 13.7.2009 om fælles regler for det indre marked for elektricitet og om ophævelse af direktiv 2003/54/EF (EUT L 211, s. 55).

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/17/EF af 31.3.2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester (EUT L 134, s. 1).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Nr. 2004/18/EF af 31.3.2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter (EUT L 134, s. 114).


12.10.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 337/24


Sag anlagt den 13. juli 2015 — EDF Luminus mod Parlamentet

(Sag T-384/15)

(2015/C 337/24)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: EDF Luminus (Bruxelles, Belgien) (ved advokaterne D. Verhoeven og O. Vanden Berghe)

Sagsøgt: Europa-Parlamentet

Sagsøgerens påstande

Sagsøgerens søgsmål antages til realitetsbehandling, og sagsøgeren gives medhold.

Europa-Parlamentet tilpligtes at betale:

EDF Luminus 4 39  672,95 EUR

EDF Luminus de i kontrakten fastsatte renter regnet fra fakturaernes forfaldsdato

Sagsomkostningerne og udgifter til proceduren.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren anført et eneste anbringende vedrørende tilsidesættelse af gældende lovbestemmelser og aftalevilkår samt af lighedsprincippet og princippet om forbud mod forskelsbehandling, for så vidt som Parlamentet nægter at refundere de afgifter vedrørende elektricitet, som sagsøgeren har betalt til hovedstadsregionen Bruxelles. Sagsøgeren gør gældende, at de omtvistede afgifter skal overvæltes til Parlamentet, eftersom de er opstået som følge af levering af elektricitet til Parlamentet.


12.10.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 337/25


Sag anlagt den 25. juli 2015 — Fulmen mod Rådet

(Sag T-405/15)

(2015/C 337/25)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Fulmen (Teheran, Iran) (ved advokaterne A. Bahrami og N. Korogiannakis)

Sagsøgt: Rådet for Den Europæiske Union

Sagsøgerens påstande

Sagen antages til realitetsbehandling, og der gives sagsøgeren medhold.

Rådet tilpligtes at betale 1 1 0 09  560 EUR i erstatning for økonomisk skade og 1 00  000 EUR for ikke-økonomisk skade.

Rådet tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren anført et enkelt anbringende vedrørende en af Rådet begået grov og kvalificeret tilsidesættelse, der går så vidt som magtfordrejning.

Sagsøgeren har gjort gældende, at Rådet ikke havde det mindste bevis mod sagsøgeren med henblik på at understøtte begrundelsen for opførelsen af sagsøgerens navn på listen over de personer og enheder, der er omfattet af de restriktive foranstaltninger over for Iran, og at Rådet havde anvendt de omtvistede foranstaltninger med det formål at ramme Irans industrielle kapacitet og økonomiske udvikling.


12.10.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 337/26


Sag anlagt den 26. juli 2015 — Mahmoudian mod Rådet

(Sag T-406/15)

(2015/C 337/26)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Fereydoun Mahmoudian (Teheran, Iran) (ved advokaterne A. Bahrami og N. Korogiannakis)

Sagsøgt: Rådet for Den Europæiske Union

Sagsøgerens påstande

Sagen antages til realitetsbehandling, og sagsøgerne gives medhold.

Rådet tilpligtes at overføre et beløb på 2 2 27  000 EUR i erstatning for økonomisk skade og et beløb på 6 00  000 EUR for ikke-økonomisk skade.

Rådet tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren anført et enkelt anbringende, der i det væsentlige er identisk med eller ligner det anbringende, der er fremsat i sag T-405/15, Fulmen mod Rådet.


12.10.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 337/26


Appel iværksat den 28. juli 2015 af Jaana Pohjanmäki til prøvelse af Personalerettens dom af 18. maj 2015 i sag F-44/14, Pohjanmäki mod Rådet

(Sag T-410/15 P)

(2015/C 337/27)

Processprog: fransk

Parter

Appellant: Jaana Pohjanmäki (Bruxelles, Belgien) (ved advokat M. Velardo)

Den anden part i appelsagen: Rådet for Den Europæiske Union

Appellantens påstande

Dom afsagt af Personaleretten den 18. maj 2015 i sag F-44/14 ophæves, og Retten træffer selv afgørelse i sagen.

Subsidiært hjemvises sagen til Personaleretten.

Rådet tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Anbringender og væsentligste argumenter

Til støtte for appellen har appellanten fremsat otte anbringender.

1.

Første anbringende vedrører en retlig fejl og en urigtig gengivelse af sagens faktiske omstændigheder og beviser samt en tilsidesættelse af retten til forsvar, for så vidt som sammenligningen af appellantens fortjenester ikke er blevet foretaget grundigt og under hensyntagen til ligebehandlingsprincippet.

2.

Andet anbringende vedrører en retlig fejl og en urigtig gengivelse af sagens faktiske omstændigheder og beviser, for så vidt som medlemmerne af Det Rådgivende Udvalg for Forfremmelse ikke fik kendskab til appellantens bedømmelsesrapporter i referenceperioden.

3.

Tredje anbringende vedrører en retlig fejl begået af Personaleretten, idet denne fandt, at appellantens fortjenester var blevet sammenlignet med fortjenester for tjenestemænd med lingvistopgaver.

4.

Fjerde anbringende vedrører en retlig fejl begået af Personaleretten, idet denne fandt, at ansættelsesmyndigheden med rette havde foretaget en fornyet behandling af appellantens situation.

5.

Femte anbringende vedrører en tilsidesættelse af princippet om parternes processuelle ligestilling, for så vidt som visse betydningsfulde aspekter af retssagen ikke blev behandlet.

6.

Sjette anbringende vedrører en retlig fejl, idet Personaleretten gav medhold i Rådets påstand om, at appellantens fortjeneste ikke var af et vedvarende højt niveau.

7.

Syvende anbringende vedrører en retlig fejl og en urigtig gengivelse af sagens beviser, idet Personaleretten fandt, at appellantens ansvarsniveau var blevet vurderet i henhold til artikel 45 i vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union.

8.

Ottende anbringende vedrører en retlig fejl, idet Personaleretten fandt, at Rådet supplerede begrundelsen under retsmødet, selv om Rådet i virkeligheden foretog en reel erstatning af begrundelsen.


12.10.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 337/27


Sag anlagt den 28. juli 2015 — Cofely Solelec m.fl. mod Parlamentet

(Sag T-419/15)

(2015/C 337/28)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøgere: Cofely Solelec (Esch-sur-Alzette, Luxembourg), Mannelli & Associés SA (Bertrange, Luxembourg) og Cofely Fabricom (Bruxelles, Belgien) (ved advokat S. Marx)

Sagsøgt: Europa-Parlamentet

Sagsøgernes påstande

Afgørelse nr. D(2015)24297 af 29. maj 2015 truffet af Europa-Parlamentets Generaldirektorat for Infrastruktur og Logistik, hvorved udbudsproceduren med referencen INLO-D-UPIL-T-14-AO4 — parti 75 »Elektricitet — strøm« vedrørende projektet om udvidelse og modernisering af Konrad Adenauer-bygningen i Luxembourg blev annulleret, annulleres.

Afgørelse nr. D(2015)28116 af 11. juni 2015 truffet af Europa-Parlamentets Generaldirektorat for Infrastruktur og Logistik, hvorved udbudsproceduren med referencen INLO-D-UPIL-T-14-AO4 — parti 75 »Elektricitet — strøm« vedrørende projektet om udvidelse og modernisering af Konrad Adenauer-bygningen i Luxembourg blev annulleret, annulleres.

Europa-Parlamentet tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgerne anført to anbringender.

1.

Første anbringende om manglende begrundelse, for så vidt som sagsøgte kun har begrundet afgørelserne om annullation af 29. maj 2015 og 11. juni 2015 med, at de andre modtagne bud, herunder sagsøgernes, væsentligt oversteg den skønnede værdi af udbuddet, som den ordregivende myndighed forinden havde lagt til grund, uden at sagsøgte angav dette beløb i disse afgørelser. Sagsøgte angav således først dette skønnede beløb i en senere skrivelse af 18. juni 2015.

2.

Andet anbringende, der gøres gældende subsidiært, om et åbenbart fejlagtigt skøn. Sagsøgerne har gjort gældende, at sagsøgtes skøn vedrørende udbuddets værdi ikke svarer til de faktiske markedsvilkår og indeholder en grov undervurdering.


12.10.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 337/28


Sag anlagt den 20. juli 2015 — Thun 1794 mod KHIM — Adekor (grafiske symboler)

(Sag T-420/15)

(2015/C 337/29)

Stævningen er affattet på tjekkisk

Parter

Sagsøger: Thun 1794 a.s. (Nová Role, Den Tjekkiske Republik) (ved advokat F. Steidl)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM)

Den anden part i sagen for appelkammeret: Adekor s.r.o. (Loket, Den Tjekkiske Republik)

Oplysninger vedrørende sagen for Harmoniseringskontoret

Indehaver af det omtvistede design: Adekor s.r.o.

Det omtvistede design: EF-design nr. 000840400-0001

Den anfægtede afgørelse: Afgørelse truffet den 29. april 2015 af Tredje Appelkammer ved Harmoniseringskontoret (sag R 1465/2014-3)

Påstande

Den anfægtede afgørelse annulleres.

Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Anbringender

Tilsidesættelse af væsentlige procedureregler

Tilsidesættelse af artikel 25, stk. 1, i forordning (EF) nr. 6/2002

Magtfordrejning.


12.10.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 337/29


Sag anlagt den 29. juli 2015 — Systran mod Kommissionen

(Sag T-421/15)

(2015/C 337/30)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Systran SA (Paris, Frankrig) (ved advokaterne J. Hoss, E. Omes og P. Hoffmann)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Sagsøgerens påstande

Den foreliggende sag forenes med sag T-481/13.

Europa-Kommissionens eller Den Europæiske Unions afgørelse af 25. juni 2015 annulleres.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Ved nærværende søgsmål har sagsøgeren nedlagt påstand om annullation af Kommissionens afgørelse, hvorved denne efter Domstolens dom af 18. april 2013, Kommissionen mod Systran og Systran Luxembourg (sag C-103/11 P, Sml., EU:C:2013:245), inddriver udligningsrenter med tillæg af morarenter fra 19. august 2013 for det beløb, som Kommissionen havde betalt sagsøgeren i forbindelse med erstatningen efter Rettens dom af 16. december 2010, Systran og Systran Luxembourg mod Kommissionen (sag T-19/07, Sml., EU:T:2010:526), som blev ophævet ved Domstolens dom.

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren påberåbt sig tre anbringender, der i det væsentlige er identiske med eller ligner dem, der påberåbes i sag T-481/13, Systran mod Kommissionen (1).


(1)  EUT 2013, C 336, s. 27.


12.10.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 337/30


Sag anlagt den 30. juli 2015 — Port Autonome du Centre et de l’Ouest m.fl. mod Kommissionen

(Sag T-438/15)

(2015/C 337/31)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøgere: Port Autonome du Centre et de l’Ouest SCRL (La Louvière, Belgien), Port Autonome de Namur (Namur, Belgien), Port Autonome de Charleroi (Charleroi, Belgien) og Région wallone (Jambes, Belgien) (ved advokat J. Vanden Eynde)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Sagsøgernes påstande

Sagen antages til realitetsbehandling for hver af sagsøgerne, hvorefter Europa-Kommissionens afgørelse, reference: SA.38393(2014/CP) — beskatning af havne i Belgien, annulleres.

Søgsmålet antages til realitetsbehandling og sagsøgerne gives medhold

Følgelig annulleres Europa-Kommissionens afgørelse om, at den omstændighed, at de belgiske havnes økonomiske virksomhed, og navnlig de wallonske havne, ikke er blevet pålagt selskabsskat, anses for statsstøtte, der er uforenelig med det indre marked

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren fremsat seks anbringender.

1.

Første anbringende generelt om, at Kommissionens konklusioner hverken er understøttet af faktiske forhold eller retligt begrundede.

2.

Andet anbringende om, at konklusionen om, at den pågældende beskatningsordning er en selskabsskat, ikke er retligt begrundet.

3.

Tredje anbringende om, at Kommissionen undlod at tage hensyn til medlemsstaternes prærogativer inden for:

Fastsættelsen af ikke-økonomiske aktiviteter.

Fastsættelsen af direkte beskatning.

Forpligtelsen til at sikre den korrekte virkning af tjenester af almen interesse, som er nødvendig for social og økonomisk samhørighed.

Skønsmæssig opbygning af tjenester af almen interesse.

4.

Fjerde anbringende om, at de wallonske havnes grundlæggende virksomhed var tjenester af almen interesse, som i henhold til EU-lovgivningen (artikel 93 TEUF og artikel 106, stk. 2, TEUF), ikke er reguleret ved konkurrencereglerne i artikel 107 TEUF.

5.

Femte anbringende, som er påberåbt subsidiært, om, at såfremt de indre wallonske havnes grundlæggende virksomhed var omfattet af tjenester af almen økonomisk interesse, var de reguleret ved artikel 93 TEUF og artikel 106, stk. 2, TEUF, og at konkurrencereglerne ikke gjaldt for dem.

6.

Sjette anbringende, som er påberåbt endnu mere subsidiært, om, at de europæiske kriterier for definitionen af en statsstøtte ikke er opfyldt.


12.10.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 337/31


Sag anlagt den 29. juli 2015 — European Dynamics Luxembourg m.fl. mod Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA)

(Sag T-440/15)

(2015/C 337/32)

Processprog: græsk

Parter

Sagsøgere: European Dynamics Luxembourg (Luxembourg, Luxembourg), Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Athen, Grækenland) og European Dynamics Belgium SA (Bruxelles, Belgien) (ved advokaterne I. Ampazis og M. Sfiri)

Sagsøgt: Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA)

Sagsøgernes påstande

Ansøgning nr. SC002 om tjenesteydelser (Request Form for Services) fra Det Europæiske Lægemiddelagentur i sammenhæng med rammeaftale EMA/2012/10/ICT, der blev meddelt sagsøgerne den 22. maj 2015 ved e-mail fra direktøren for det centrale forsyningskontor, annulleres.

Det Europæiske Lægemiddelagentur tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Ifølge sagsøgerne skal den anfægtede ansøgning om tjenesteydelser (Request Form for Services) annulleres i henhold til artikel 263 TEUF, for så vidt som EMA foretog en ændring af de tildelingskriterier, der var fastsat i de tekniske specifikationer, og herved indførte nye kriterier på stadiet for afsendelsen af ansøgningen om tjenesteydelser udført af forretningsanalytikere (Business Analysts).


12.10.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 337/32


Sag anlagt den 11. august 2015 — Almashreq Investment Fund mod Rådet

(Sag T-463/15)

(2015/C 337/33)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Almashreq Investment Fund (Damaskus, Syrien) (ved advokat E. Ruchat)

Sagsøgt: Rådet for Den Europæiske Union

Sagsøgerens påstande

Sagsøgerens søgsmål antages til realitetsbehandling, og sagsøgeren gives medhold.

Som følge heraf annulleres afgørelse 2015/837/FUSP af 28. maj 2015 samt de efterfølgende retsakter, for så vidt som de angår sagsøgeren.

Rådet for Den Europæiske Union tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren anført tre anbringender, som i det væsentlige er identiske med eller svarer til dem, der er gjort gældende i sag T-432/11, Makhlouf mod Rådet (1).


(1)  EUT C 290, s. 13.


12.10.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 337/33


Sag anlagt den 11. august 2015 — Othman mod Rådet

(Sag T-464/15)

(2015/C 337/34)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Razan Othman (Damaskus, Syrien) (ved advokat E. Ruchat)

Sagsøgt: Rådet for Den Europæiske Union

Sagsøgerens påstande

Sagsøgerens søgsmål antages til realitetsbehandling, og sagsøgeren gives medhold.

Som følge heraf annulleres afgørelse 2015/837/FUSP af 28. maj 2015 samt de efterfølgende retsakter, for så vidt som de angår sagsøgeren.

Rådet for Den Europæiske Union tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren anført tre anbringender, som i det væsentlige er identiske med eller svarer til dem, der er gjort gældende i sag T-432/11, Makhlouf mod Rådet (1).


(1)  EUT C 290, s. 13.


12.10.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 337/33


Sag anlagt den 11. august 2015 — Makhlouf mod Rådet

(Sag T-465/15)

(2015/C 337/35)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Ehab Makhlouf (Damaskus, Syrien) (ved advokat E. Ruchat)

Sagsøgt: Rådet for Den Europæiske Union

Sagsøgerens påstande

Sagsøgerens søgsmål antages til realitetsbehandling, og sagsøgeren gives medhold.

Som følge heraf annulleres afgørelse 2015/837/FUSP af 28. maj 2015 samt de efterfølgende retsakter, for så vidt som de angår sagsøgeren.

Rådet for Den Europæiske Union tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren anført tre anbringender, som i det væsentlige er identiske med eller svarer til dem, der er gjort gældende i sag T-432/11, Makhlouf mod Rådet (1).


(1)  EUT C 290, s. 13.


12.10.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 337/34


Sag anlagt den 11. august 2015 — Makhlouf mod Rådet

(Sag T-466/15)

(2015/C 337/36)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Rami Makhlouf (Damaskus, Syrien) (ved advokat E. Ruchat)

Sagsøgt: Rådet for Den Europæiske Union

Sagsøgerens påstande

Sagsøgerens søgsmål antages til realitetsbehandling, og sagsøgeren gives medhold.

Som følge heraf annulleres afgørelse 2015/837/FUSP af 28. maj 2015 samt de efterfølgende retsakter, for så vidt som de angår sagsøgeren.

Rådet for Den Europæiske Union tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren anført tre anbringender, som i det væsentlige er identiske med eller svarer til dem, der er gjort gældende i sag T-432/11, Makhlouf mod Rådet (1).


(1)  EUT C 290, s. 13.


12.10.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 337/34


Sag anlagt den 11. august 2015 — Drex Technologies mod Rådet

(Sag T-467/15)

(2015/C 337/37)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Drex Technologies SA (Tortola, De Britiske Jomfruøer) (ved advokat E. Ruchat)

Sagsøgt: Rådet for Den Europæiske Union

Sagsøgerens påstande

Sagsøgerens søgsmål antages til realitetsbehandling, og sagsøgeren gives medhold.

Som følge heraf annulleres afgørelse 2015/837/FUSP af 28. maj 2015 samt de efterfølgende retsakter, for så vidt som de angår sagsøgeren.

Rådet for Den Europæiske Union tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren anført tre anbringender, som i det væsentlige er identiske med eller svarer til dem, der er gjort gældende i sag T-432/11, Makhlouf mod Rådet (1).


(1)  EUT C 290, s. 13.


12.10.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 337/35


Sag anlagt den 11. august 2015 — Souruh mod Rådet

(Sag T-468/15)

(2015/C 337/38)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Souruh SA (Damaskus, Syrien) (ved advokat E. Ruchat)

Sagsøgt: Rådet for Den Europæiske Union

Sagsøgerens påstande

Sagsøgerens søgsmål antages til realitetsbehandling, og sagsøgeren gives medhold.

Som følge heraf annulleres afgørelse 2015/837/FUSP af 28. maj 2015 samt de efterfølgende retsakter, for så vidt som de angår sagsøgeren.

Rådet for Den Europæiske Union tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren anført tre anbringender, som i det væsentlige er identiske med eller svarer til dem, der er gjort gældende i sag T-432/11, Makhlouf mod Rådet (1).


(1)  EUT C 290, s. 13.


12.10.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 337/36


Sag anlagt den 11. august 2015 — Bena Properties mod Rådet

(Sag T-469/15)

(2015/C 337/39)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Bena Properties Co. SA (Damaskus, Syrien) (ved advokat E. Ruchat)

Sagsøgt: Rådet for Den Europæiske Union

Sagsøgerens påstande

Sagsøgerens søgsmål antages til realitetsbehandling, og sagsøgeren gives medhold.

Som følge heraf annulleres afgørelse 2015/837/FUSP af 28. maj 2015 samt de efterfølgende retsakter, for så vidt som de angår sagsøgeren.

Rådet for Den Europæiske Union tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren anført tre anbringender, som i det væsentlige er identiske med eller svarer til dem, der er gjort gældende i sag T-432/11, Makhlouf mod Rådet (1).


(1)  EUT C 290, s. 13.


12.10.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 337/36


Sag anlagt den 11. august 2015 — Cham mod Rådet

(Sag T-470/15)

(2015/C 337/40)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Cham Holding (Damaskus, Syrien) (ved advokat E. Ruchat)

Sagsøgt: Rådet for Den Europæiske Union

Sagsøgerens påstande

Sagsøgerens søgsmål antages til realitetsbehandling, og sagsøgeren gives medhold.

Som følge heraf annulleres afgørelse 2015/837/FUSP af 28. maj 2015 samt de efterfølgende retsakter, for så vidt som de angår sagsøgeren.

Rådet for Den Europæiske Union tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren anført tre anbringender, som i det væsentlige er identiske med eller svarer til dem, der er gjort gældende i sag T-432/11, Makhlouf mod Rådet (1).


(1)  EUT C 290, s. 13.


12.10.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 337/37


Sag anlagt den 11. august 2015 — Syriatel Mobile Telecom mod Rådet

(Sag T-471/15)

(2015/C 337/41)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Syriatel Mobile Telecom (Joint Stock Company) (Damaskus, Syrien) (ved advokat E. Ruchat)

Sagsøgt: Rådet for Den Europæiske Union

Sagsøgerens påstande

Sagsøgerens søgsmål antages til realitetsbehandling, og sagsøgeren gives medhold.

Som følge heraf annulleres afgørelse 2015/837/FUSP af 28. maj 2015 samt de efterfølgende retsakter, for så vidt som de angår sagsøgeren.

Rådet for Den Europæiske Union tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren anført tre anbringender, som i det væsentlige er identiske med eller svarer til dem, der er gjort gældende i sag T-432/11, Makhlouf mod Rådet (1).


(1)  EUT C 290, s. 13.


12.10.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 337/37


Sag anlagt den 19. august 2015 — European Food mod KHIM Société des Produits Nestlé (FITNESS)

(Sag T-476/15)

(2015/C 337/42)

Stævningen er affattet på engelsk

Parter

Sagsøger: European Food SA (Drăgăneşti, Rumænien) (ved advokat I. Speciac)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM)

Den anden part i sagen for appelkammeret: Société des Produits Nestlé SA (Vevey, Schweiz)

Oplysninger vedrørende sagen for Harmoniseringskontoret

Indehaver af det omtvistede varemærke: Den anden part i sagen for appelkammeret

Det omtvistede varemærke: EF-ordmærket »FITNESS« — EF-varemærke nr. 2 470 326

Sagen for Harmoniseringskontoret: Ugyldighedssag

Den anfægtede afgørelse: Afgørelse truffet den 19. juni 2015 af Fjerde Appelkammer ved Harmoniseringskontoret (sag R 2542/2013-4)

Påstande

Den anfægtede afgørelse annulleres og sagen hjemvises til Harmoniseringskontoret med henblik på vedtagelse af en afgørelse i overensstemmelse med Rettens afgørelse.

Subsidiært omgøres den anfægtede afgørelse og EF-varemærket Fitness nr. 2470326 erklæres ugyldigt.

Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Anbringender

Tilsidesættelse af regel 37, litra b), nr. vi), og regel 50, stk. 1, i forordning nr. 2868/95 samt artikel 76 i forordning nr. 207/2009

Tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra b), og artikel 52, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009

Tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra c) og artikel 52, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009.


12.10.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 337/38


Sag anlagt den 20. august 2015 — Lotte mod KHIM — Kuchenmeister (KOALA LAND)

(Sag T-479/15)

(2015/C 337/43)

Stævningen affattet på tysk

Parter

Sagsøger: Lotte Co. Ltd (Tokyo, Japan) (ved advokaterne M. Knitter og S. Schicker)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM)

Den anden part i sagen for appelkammeret: Kuchenmeister GmbH (Soest, Tyskland)

Oplysninger vedrørende sagen for Harmoniseringskontoret

Ansøger: Lotte Co. Ltd

Det omtvistede varemærke: EF-ordmærket »KOALA LAND« — ansøgning nr. 10 766 723

Sagen for Harmoniseringskontoret: Indsigelsessag

Den anfægtede afgørelse: Afgørelse truffet den 4. juni 2015 af Første Appelkammer ved Harmoniseringskontoret (sag R 815/2014-1)

Påstande

Den anfægtede afgørelse, der blev forkyndt for sagsøgeren den 23. juni 2015, i sagen om registrering af EU-mærke 10 766 723 »KOALA LAND« annulleres.

Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Anbringender

Tilsidesættelse af artikel 42, stk. 2 og 3, i forordning nr. 207/2009

Tilsidesættelse af artikel 15, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009

Tilsidesættelse af regel 22, stk. 3, i forordning nr. 2868/95

Tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b) i forordning nr. 207/2009.


12.10.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 337/39


Sag anlagt den 19. august 2015 — KZ m.fl. mod Kommissionen

(Sag T-480/15)

(2015/C 337/44)

Processprog: polsk

Parter

Sagsøgere: KZ (Polen), LA (Polen), LB (Østrig) og LC (Østrig) (ved advokaterne S. Dudzik og J. Budzik)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Sagsøgernes påstande

Kommissionens afgørelse K(2015) 4284 endelig af 19. juni 2015 i sag AT.39864 — BASF, hvormed sagsøgernes klage blev afvist på grundlag af artikel 7, stk. 2, i forordning 77[3]/2004 (1), annulleres.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgerne anført to anbringender.

1.

Første anbringende vedrørende tilsidesættelse af princippet om effektiv domstolsbeskyttelse og retten til effektive retsmidler.

Kommissionen har tilsidesat sagsøgernes ret til effektiv domstolsbeskyttelse og effektive retsmidler, idet den på grundlag af artikel 7, stk. 2, i forordning (EF) nr. 773/2004 har afvist sagsøgernes klage i en situation, hvor der var sket en tilsidesættelse af artikel 101 TEUF og 102 TEUF til skade for sagsøgerne, men hvor den kompetente nationale konkurrencemyndighed ikke har kunnet indlede en overtrædelsesprocedure, fordi den i den nationale lovgivning fastsatte frist for at indlede en sag om overtrædelse af konkurrencelovgivningen var udløbet, og sagsøgerne heller ikke har haft mulighed for effektivt at kræve skadeserstatning ved at anlægge sag for en national ret.

2.

Andet anbringende vedrørende tilsidesættelse af artikel 101 TEUF og 102 TEUF, sammenholdt med artikel 17, stk. 1, andet punktum, TEU, artikel 7, stk. 2, i forordning nr. 773/2004, samt artikel 7, stk. 1 og 2, i Rådets forordning (EF) nr. 1/2003 (2).

Kommissionen har foretaget en åbenbar fejlvurdering, idet den er gået ud fra, at Den Europæiske Unions interesser ikke begrundede, at der blev indledt en sag efter sagsøgernes klage.

Kommissionen har tilsidesat effektivitetsprincippet (effet utile) i artikel 101 TEUF og 102 TEUF, idet den afviste sagsøgernes klage og afslog at indlede en sag, i hvilken forbindelse den støttede sig på den ubegrundede antagelse, at de betingelser for, at det kan fastlås, at der er sket en tilsidesættelse af artikel 101 TEUF, som er opstillet i Rettens dom af 17. juli 1998 i sag T-111/96, ITT Promedia mod Kommissionen, ikke finder anvendelse ved misbrug af en strafferetlig eller forvaltningsretlig sag.


(1)  Kommissionens forordning (EF) nr. 773/2004 af 7.4.2004 om Kommissionens gennemførelse af procedurer i henhold til EF-traktatens artikel 81 og 82 (EUT L 123, s. 18).

(2)  Rådets forordning (EF) nr. 1/2003 af 16.12.2002 om gennemførelse af konkurrencereglerne i traktatens artikel 81 og 82 (EFT 2003, L 1, s. 1).


12.10.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 337/40


Sag anlagt den 24. august 2015 — Ahrend Furniture mod Kommissionen

(Sag T-482/15)

(2015/C 337/45)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Ahrend Furniture (Zaventem, Belgien) (ved advokaterne A. Lepièce, V. Dor og S. Engelen)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Sagsøgerens påstande

Kommissionens afgørelse af ukendt dato, hvorved parti 1 i udbud nr. OIB.DR.2/PO/2014/055/622 — »Levering af møbler« blev tildelt en anden tilbudsgiver, annulleres.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren fremsat to anbringender.

1.

Første anbringende vedrører retlige og faktiske fejl, der blev begået af sagsøgte i forbindelse med den kvalitative og tekniske analyse af sagsøgerens tilbud.

2.

Andet anbringende vedrører den manglende meddelelse til sagsøgeren af oplysninger, der vedrørte den økonomiske bedømmelse af tilbuddene, på trods af dennes anmodning herom.


12.10.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 337/41


Sag anlagt den 24. august 2015 — Alsharghawi mod Rådet

(Sag T-485/15)

(2015/C 337/46)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Bashir Saleh Bashir Alsharghawi (Johannesburg, Sydafrika) (ved advokat É. Moutet)

Sagsøgt: Rådet for Den Europæiske Union

Sagsøgerens påstande

Rådet for Den Europæiske Unions afgørelse FUSP 2015/1333 af 31. juli 2015 om ophævelse af afgørelse 2011/137/FUSP og gennemførelsesforordning (EU) 2015/1323 af 31. juli 2015 om gennemførelse af artikel 16, stk. 2, i forordning (EU) 204/2011 om restriktive foranstaltninger i Libyen annulleres.

Rådet for Den Europæiske Union tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren anført fire anbringender.

1.

Første anbringende om Rådets manglende kompetence til at opføre sagsøgeren på listen over personer, der er omfattet af de restriktive foranstaltninger, da sagsøgerens navn hverken er nævnt i De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolutioner 1970 (2011) og 1973 (2011) eller i ændringsresolutionerne 2213/2015 og 2214/2015.

2.

Andet anbringende om tilsidesættelse af væsentlige formkrav, der er delt i to led:

tilsidesættelse af begrundelsespligten

tilsidesættelse af sagsøgerens ret til forsvar på grund af manglende kontradiktorisk retsforhandling.

3.

Tredje anbringende om en tilsidesættelse af retsreglerne om Den Europæiske Unions traktaters gennemførelse, der er delt i to led:

tilsidesættelse af uskyldsformodningen

tilsidesættelse af grundlæggende rettigheder, for så vidt som Rådet ved at pålægge sagsøgeren de restriktive foranstaltninger har gjort indgreb i sagsøgerens frihed til at ud- og indrejse og sagsøgerens ejendomsret.

4.

Fjerde anbringende om, at de anfægtede retsakter ikke er velbegrundede, for så vidt som der ikke findes et solidt, faktuelt grundlag, der begrunder deres relevans.


12.10.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 337/42


Sag anlagt den 26. august 2015 — LG Electronics mod KHIM — Cyrus Wellness Consulting (VIEWTY SMART)

(Sag T-488/15)

(2015/C 337/47)

Stævningen affattet på engelsk

Parter

Sagsøger: LG Electronics, Inc. (Seoul, Republikken Korea) (ved advokat M. Graf)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM)

Den anden part i sagen for appelkammeret: Cyrus Wellness Consulting (Berlin, Tyskland)

Oplysninger vedrørende sagen for Harmoniseringskontoret

Ansøger af det omtvistede varemærke: LG Electronics, Inc.

Det omtvistede varemærke: EF-ordmærket »VIEWTY SMART« — registreringsansøgning nr. 8 431 091

Sagen for Harmoniseringskontoret: Indsigelsessag

Den anfægtede afgørelse: Afgørelse truffet den 11. juni 2015 af Andet Appelkammer ved Harmoniseringskontoret (sag R 1734/2014-2)

Påstande

Den anfægtede afgørelse annulleres.

Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Anbringende

Tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009.


12.10.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 337/43


Sag anlagt den 26. august 2015 — LG Electronics mod KHIM — Cyrus Wellness Consulting (VIEWTY SNAP)

(Sag T-489/15)

(2015/C 337/48)

Stævningen affattet på engelsk

Parter

Sagsøger: LG Electronics, Inc. (Seoul, Republikken Korea) (ved advokat M. Graf)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM)

Den anden part i sagen for appelkammeret: Cyrus Wellness Consulting (Berlin, Tyskland)

Oplysninger vedrørende sagen for Harmoniseringskontoret

Ansøger af det omtvistede varemærke: LG Electronics, Inc.

Det omtvistede varemærke: EF-ordmærket »VIEWTY SNAP« — registreringsansøgning nr. 9 125 055

Sagen for Harmoniseringskontoret: Indsigelsessag

Den anfægtede afgørelse: Afgørelse truffet den 12. juni 2015 af Andet Appelkammer ved Harmoniseringskontoret (sag R 1938/2014-2)

Påstande

Den anfægtede afgørelse annulleres.

Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Anbringende

Tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009.


12.10.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 337/44


Sag anlagt den 21. august 2015 — SGP Rechtsanwälte mod KHIM — Verlag Friedrich Oetinger (tolino)

(Sag T-490/15)

(2015/C 337/49)

Stævningen affattet på tysk

Parter

Sagsøger: SGP Rechtsanwälte Hero, Langbein, Zwecker PartGmbB (München, Tyskland) (ved advokat K. Köklü)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM)

Den anden part i sagen for appelkammeret: Verlag Friedrich Oetinger GmbH (Hamburg, Tyskland)

Oplysninger vedrørende sagen for Harmoniseringskontoret

Ansøger af det omtvistede varemærke: SGP Rechtsanwälte Hero, Langbein, Zwecker PartGmbB

Det omtvistede varemærke: EF-ordmærket »tolino« — registreringsansøgning nr. 11 651 288

Sagen for Harmoniseringskontoret: Indsigelsessag

Den anfægtede afgørelse: Afgørelse truffet den 11. juni 2015 af Første Appelkammer ved Harmoniseringskontoret (sag R 2042/2014-1)

Påstande

Den anfægtede afgørelse annulleres.

Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Anbringende

Tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009.


12.10.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 337/44


Sag anlagt den 25. august 2015 — Volkswagen mod KHIM — (ConnectedWork)

(Sag T-491/15)

(2015/C 337/50)

Stævningen affattet på tysk

Parter

Sagsøger: Volkswagen AG (Wolfsburg, Tyskland) (ved advokat U. Sander)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM)

Oplysninger vedrørende sagen for Harmoniseringskontoret

Det omtvistede varemærke: EF-ordmærket »ConnectedWork« — registreringsansøgning nr. 13 011 267.

Den anfægtede afgørelse: Afgørelse truffet den 29. juni 2015 af Femte Appelkammer ved Harmoniseringskontoret (sag R 160/2015-5).

Påstande

Den anfægtede afgørelse annulleres.

Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Anbringender

Tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra b), sammenholdt med artikel 7, stk. 2, i forordning nr. 207/2009

Tilsidesættelse af artikel 75 i forordning nr. 207/2009.


12.10.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 337/45


Sag anlagt den 31. august 2015 — LG Electronics mod KHIM — Cyrus Wellness Consulting (Viewty)

(Sag T-498/15)

(2015/C 337/51)

Stævningen affattet på engelsk

Parter

Sagsøger: LG Electronics, Inc. (Seoul, Republikken Korea) (ved advokat M. Graf)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM)

Den anden part i sagen for appelkammeret: Cyrus Wellness Consulting GmbH (Berlin, Tyskland)

Oplysninger vedrørende sagen for Harmoniseringskontoret

Ansøger af det omtvistede varemærke: LG Electronics, Inc.

Det omtvistede varemærke: EF-ordmærket »Viewty« — registreringsansøgning nr. 6 266 531

Sagen for Harmoniseringskontoret: Indsigelsessag

Den anfægtede afgørelse: Afgørelse truffet den 15. juni 2015 af Andet Appelkammer ved Harmoniseringskontoret (forenede sager R 1935/2014-2 og R 1563/2014-2)

Påstande

Den anfægtede afgørelse annulleres.

Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Anbringende

Tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009.