ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 339

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

57. årgang
29. september 2014


Informationsnummer

Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Den Europæiske Unions Domstol

2014/C 339/01

Den Europæiske Unions Domstols seneste offentliggørelser i Den Europæiske Unions Tidende

1

 

V   Øvrige meddelelser

 

RETSLIGE PROCEDURER

 

Domstolen

2014/C 339/02

Sag C-309/14: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italien) den 30. juni 2014 — Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL) og Istituto Nazionale Confederale Assistenza (INCA) mod Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Interno og Ministero dell’Economia e delle Finanze

2

2014/C 339/03

Sag C-324/14: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Krajowa Izba Odwoławcza (Polen) den 7. jul 2014 — PARTNER Apelski Dariusz mod Zarząd Oczyszczania Miasta

2

2014/C 339/04

Sag C-326/14: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Oberster Gerichtshof (Østrig) den 7. juli 2014 — Verein für Konsumenteninformation mod A1 Telekom Austria AG

4

2014/C 339/05

Sag C-333/14: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Court of Session, Scotland (Det Forenede Kongerige) den 8. juli 2014 — The Scotch Whisky Association m.fl. mod The Lord Advocate og The Advocate General for Scotland

4

2014/C 339/06

Sag C-335/14: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Cour d’appel de Mons (Belgien) den 11. juli 2014 — Les Jardins de Jouvence SCRL mod État belge

5

2014/C 339/07

Sag C-336/14: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Amtsgericht Sonthofen (Tyskland) den 11. juli 2014 — Sebat Ince mod Staatsanwaltschaft Kempten

6

2014/C 339/08

Sag C-338/14: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Cour d’appel de Bruxelles (Belgien) den 14. juli 2014 — Quenon K. SPRL mod Citibank Belgium SA og Metlife Insurance SA

8

2014/C 339/09

Sag C-340/14: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Raad van State (Nederlandene) den 14. juli 2014 — R.L. Trijber, der driver virksomhed under firma Amstelboats mod College van Burgemeester en Wethouders van Amsterdam

8

2014/C 339/10

Sag C-341/14: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Raad van State (Nederlandene) den 14. juli 2014 — J. Harmsen mod Burgemeester van Amsterdam

9

2014/C 339/11

Sag C-344/14: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesfinanzhof (Tyskland) den 17. juli 2014 — Kyowa Hakko Europe GmbH mod Hauptzollamt Hannover

10

2014/C 339/12

Sag C-347/14: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Conseil d’État (Frankrig) den 21. juli 2014 — Ministre délégué, chargé du budget mod Marlène Pazdziej

11

2014/C 339/13

Sag C-351/14: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Juzgado de lo Social no 33 de Barcelona (Spanien) den 22. juli 2014 — Estrella Rodríguez Sanchez mod Consum Sociedad Cooperativa Valenciana

11

2014/C 339/14

Sag C-352/14: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Juzgado de lo Social no 2 de Terrassa (Spanien) den 22. juli 2014 — Juan Miguel Iglesias Gutiérrez mod Bankia, S.A. m.fl.

12

2014/C 339/15

Sag C-353/14: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Juzgado de lo Social no 2 de Terrassa (Spanien) den 22. juli 2014 — Elisabet Rion Bea mod Bankia S.A. m.fl.

13

2014/C 339/16

Sag C-361/14 P: Appel iværksat den 25. juli 2014 af Europa-Kommissionen til prøvelse af dom afsagt af Retten (Syvende Afdeling) den 13. maj 2014 i de forenede sager T-458/10 — T-467/10 og T-471/10, Peter McBride m.fl. mod Europa-Kommissionen

14

2014/C 339/17

Sag C-364/14: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Amtsgericht Rüsselsheim (Tyskland) den 28. juli 2014 — Annette Lorch og Kurt Lorch mod Condor Flugdienst GmbH

14

2014/C 339/18

Sag C-373/14 P: Appel iværksat den 31. juli 2014 af Toshiba Corporation til prøvelse af dom afsagt af Retten (Tredje Afdeling) den 21. maj 2014 i sag T-519/09, Toshiba Corporation mod Europa-Kommissionen

15

 

Retten

2014/C 339/19

Sag T-518/11: Rettens kendelse af 5. maj 2014 — BTL Diffusion mod KHIM — dm-drogerie markt (babyTOlove) (EF-varemærker — indsigelsessag — tilbagetrækning af indsigelsen — ufornødent at træffe afgørelse)

17

2014/C 339/20

Sag T-206/13: Rettens kendelse af 3. juli 2014 — Stance mod KHIM — Pokarna (STANCE) (EF-varemærker — indsigelsessag — tilbagekaldelse af indsigelsen — ufornødent at træffe afgørelse)

17

2014/C 339/21

Sag T-478/13: Rettens kendelse af 18. juni 2014 — NumberFour mod KHIM — Inaer Helicópteros (ENFORE) (EF-varemærker — indsigelsessag — tilbagetrækning af indsigelsen — ufornødent at træffe afgørelse)

18

2014/C 339/22

Sag T-718/13: Rettens kendelse af 17. juli 2014 — The Directv Group mod KHIM — Bolloré (DIRECTV) (EF-varemærker — begæring om fortabelse — tilbagetagelse af begæringen om fortabelse — ufornødent at træffe afgørelse)

19

2014/C 339/23

Sag T-721/13: Rettens kendelse af 17. juli 2014 — The Directv Group mod KHIM — Bolloré (DIRECTV) (EF-varemærker — begæring om fortabelse — tilbagetagelse af begæringen om fortabelse — ufornødent at træffe afgørelse)

19

2014/C 339/24

Sag T-536/14: Sag anlagt den 16. juli 2014 — Sheraton International IP mod KHIM — Staywell Hospitality Group (PARK REGIS)

20

2014/C 339/25

Sag T-542/14: Sag anlagt den 21. juli 2014 — Grupo Bimbo mod KHIM (formen på et rundt sandwichbrød)

21

2014/C 339/26

Sag T-543/14: Sag anlagt den 22. juli 2014 — provima Warenhandels mod KHIM — Renfro (HOT SOX)

21

2014/C 339/27

Sag T-544/14: Sag anlagt den 18. juli 2014 — Société des Produits Nestlé mod KHIM — Terapia (ALETE)

22

2014/C 339/28

Sag T-545/14: Sag anlagt den 18. juli 2014 — GEA Group mod KHIM (engineering for a better world)

23

2014/C 339/29

Sag T-554/14: Sag anlagt den 25. juli 2014 — Messi Cuccittini mod KHIM — J.M.-E.V. e hijos (MESSI)

24

2014/C 339/30

Sag T-557/14: Sag anlagt den 28. juli 2014 — BrandGroup mod KHIM — Brauerei S. Riegele, Inh. Riegele (SPEZOOMIX)

25

2014/C 339/31

Sag T-578/14: Sag anlagt den 1. august 2014 — VSM Geneesmiddelen mod Kommissionen

26

2014/C 339/32

Sag T-584/14: Sag anlagt den 29. juli 2014 — Inditex mod KHIM — Ansell (ZARA)

27

2014/C 339/33

Sag T-613/14: Sag anlagt den 14. august 2014 — Industrias Tomás Morcillo mod KHIM — Aucar Trailer (Polycart A Whole Cart Full of Benefits)

27

DA

 


IV Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Den Europæiske Unions Domstol

29.9.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 339/1


Den Europæiske Unions Domstols seneste offentliggørelser i Den Europæiske Unions Tidende

2014/C 339/01

Seneste offentliggørelse

EUT C 329 af 22.9.2014

Liste over tidligere offentliggørelser

EUT C 315 af 15.9.2014

EUT C 303 af 8.9.2014

EUT C 292 af 1.9.2014

EUT C 282 af 25.8.2014

EUT C 261 af 11.8.2014

EUT C 253 af 4.8.2014

Teksterne er tilgængelige på:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Øvrige meddelelser

RETSLIGE PROCEDURER

Domstolen

29.9.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 339/2


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italien) den 30. juni 2014 — Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL) og Istituto Nazionale Confederale Assistenza (INCA) mod Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Interno og Ministero dell’Economia e delle Finanze

(Sag C-309/14)

2014/C 339/02

Processprog: italiensk

Den forelæggende ret

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parter i hovedsagen

Sagsøgere: Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL) og Istituto Nazionale Confederale Assistenza (INCA)

Sagsøgte: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Interno og Ministero dell’Economia e delle Finanze

Præjudicielt spørgsmål

Er de principper, der er fastsat ved Rådets direktiv 2003/109/EF (1) med senere ændringer og tilføjelser, til hinder for en national lovgivning, som den i artikel 5, stk. 2b, i lovdekret nr. 286 af 25. juli 1998 fastsatte, for så vidt som den bestemmer, at »ansøgning om udstedelse og fornyelse af opholdstilladelse er undergivet betaling af et gebyr, hvis størrelse fastsættes til mindst 80 EUR og højst 200 EUR ved dekret fra Ministro dell’ economia e delle finanze i fællesskab med Ministro dell’interno, som ligeledes fastsætter betingelserne for betaling […]«, således at der fastsættes et minimumsbeløb for gebyret, der er ca. 8 gange større end udgiften til udstedelse af et nationalt identitetskort?


(1)  Rådets direktiv 2003/109/EF af 25.11.2003 om tredjelandsstatsborgeres status som fastboende udlænding (EUT L 16, s. 44).


29.9.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 339/2


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Krajowa Izba Odwoławcza (Polen) den 7. jul 2014 — PARTNER Apelski Dariusz mod Zarząd Oczyszczania Miasta

(Sag C-324/14)

2014/C 339/03

Processprog: polsk

Den forelæggende ret

Krajowa Izba Odwoławcza

Parter i hovedsagen

Sagsøger: PARTNER Apelski Dariusz

Sagsøgt: Zarząd Oczyszczania Miasta

Præjudicielle spørgsmål

1)

Skal artikel 48, stk. 3, jf. artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter (1) (herefter: direktiv 2004/18/EF) fortolkes således, at bestemmelsen om, at en økonomisk aktør »i givet fald« kan basere sig på andre enheders formåen, omfatter alle tilfælde, hvor den pågældende økonomiske aktør ikke råder over de kvalifikationer, som den offentlige myndighed forlanger, og ønsker at basere sig på andre enheders formåen? Eller skal henvisningen til, at den økonomiske aktør kun »i givet fald« kan basere sig på andre enheders formåen, betragtes som en begrænsning, som betyder, at en sådan henvisning i forbindelse med dokumentation af de økonomiske aktørers kvalifikationer i forbindelse med udbudsproceduren kun er tilladt undtagelsesvis og ikke som regel?

2)

Skal artikel 48, stk. 3, jf. artikel 2 i direktiv 2004/18/EF fortolkes således, at den økonomiske aktør, når han baserer sig på andre enheders formåen »uanset den juridiske karakter af forbindelserne mellem aktøren selv og disse enheder« samt »råder over disse enheders ressourcer«, ved udførelsen af kontrakten kan have ingen eller kun meget løse og udefinerede forbindelser til disse enheder, dvs. at han kan udføre kontrakten selvstændigt (uden inddragelse af en anden enhed), eller at en sådan inddragelse kan bestå i »rådgivning«, »konsultation«, »kursus« eller lignende? Eller skal artikel 48, stk. 3, i direktiv 2004/18/EF fortolkes således, at den enhed, hvis formåen den økonomiske aktør baserer sig på, skal udføre kontrakten faktisk og personligt i det omfang, hans formåen er blevet anført?

3)

Skal artikel 48, stk. 3, jf. artikel 2 i direktiv 2004/18/EF fortolkes således, at en økonomisk aktør, som ganske vist råder over egen erfaring, men i et mindre omfang, end han ønsker at oplyse over for den ordregivende myndighed (f.eks. ikke tilstrækkelig til at kunne byde på udførelsen af hele kontrakten), yderligere kan basere sig på andre enheders formåen for at forbedre sine chancer i udbudsproceduren?

4)

Skal artikel 48, stk. 3, jf. artikel 2 i direktiv 2004/18/EF fortolkes således, at den ordregivende myndighed ved bekendtgørelsen af kontrakten eller i udbudsbetingelserne kan (eller sågar skal) fastsætte principperne for, hvordan den økonomiske aktør kan basere sig på andre enheders formåen, f.eks. hvordan den anden enhed skal inddrages i udførelsen af kontrakten, hvordan den økonomiske aktørs og den anden enheds formåen kan kombineres, og om den anden enhed hæfter solidarisk med den økonomiske aktør for korrekt udførelse af kontrakten i det omfang, den økonomiske aktør påberåber sig den anden enheds formåen?

5)

Tillader principperne om ligebehandling og ikke-forskelsbehandling af økonomiske aktører, som er fastlagt i artikel 2 i direktiv 2004/18/EF, at man påberåber sig en anden enheds formåen i henhold til direktivets artikel 48, stk. 3, idet man i denne forbindelse samler formåen for to eller flere enheder, som med hensyn til deres sagkundskab og erfaring ikke råder over den formåen, som den offentlige myndighed forlanger?

6)

Tillader principperne om ligebehandling og ikke-forskelsbehandling af økonomiske aktører, som er fastlagt i artikel 2 i direktiv 2004/18/EF, dermed en fortolkning af artikel 44 og artikel 48, stk. 3, i direktiv 2004/18/EF, ifølge hvilken de kriterier for deltagelsen i udbudsproceduren, som opstilles af den ordregivende myndighed, kun skal opfyldes formelt, uafhængigt af den økonomiske aktørs faktiske kvalifikationer?

7)

Tillader principperne om ligebehandling og ikke-forskelsbehandling af økonomiske aktører, som er fastlagt i artikel 2 i direktiv 2004/18/EF, at den økonomiske aktør, hvis det er tilladt at byde på en del af kontrakten, efter afgivelsen af tilbuddene f.eks. i forbindelse med en supplering eller forklaring af bilagene oplyser, hvilken del af kontrakten den formåen referer til, som han har angivet som dokumentation for opfyldelsen af kriterierne for at deltage i proceduren?

8)

Tillader principperne om ligebehandling og ikke-forskelsbehandling af økonomiske aktører samt gennemsigtighedsprincippet, som er fastlagt i artikel 2 i direktiv 2004/18/EF, at en gennemført auktion erklæres for ugyldig og en elektronisk auktion gentages, hvis den på vigtige områder ikke er gennemført korrekt, hvis f.eks. ikke alle økonomiske aktører, som har indsendt antagelige tilbud, er blevet opfordret til at deltage?

9)

Tillader principperne om ligebehandling og ikke-forskelsbehandling af økonomiske aktører samt gennemsigtighedsprincippet, som er fastlagt i artikel 2 i direktiv 2004/18/EF, at kontrakten tildeles en økonomisk aktør, som har fået tildelt kontrakten ved en sådan auktion, uden at denne auktion er blevet gentaget, hvis det ikke kan konstateres, om den ikke medtagne økonomiske aktørs deltagelse ville have ændret resultatet af auktionen?

10)

Kan man ved fortolkningen af bestemmelserne i direktiv 2004/18/EF anvende indholdet i bestemmelserne i samt betragtningerne til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF — selv om gennemførelsesfristen endnu ikke er udløbet — som rettesnor for fortolkningen, for så vidt som det belyser visse af EU-lovgivernes antagelser og hensigter og ikke er i strid med bestemmelserne i direktiv 2004/18/EF?


(1)  EUT L 134, s. 114.


29.9.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 339/4


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Oberster Gerichtshof (Østrig) den 7. juli 2014 — Verein für Konsumenteninformation mod A1 Telekom Austria AG

(Sag C-326/14)

2014/C 339/04

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Oberster Gerichtshof

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Verein für Konsumenteninformation

Sagsøgt: A1 Telekom Austria AG

Præjudicielt spørgsmål

Gælder abonnenternes ret i henhold til forsyningspligtdirektivets (1) artikel 20, stk. 2, til at opsige deres kontrakt uden strafgebyr, »når de får meddelelse om ændringer i kontraktbetingelserne« også i tilfælde af, at en tilpasning af vederlagene følger af kontraktbetingelserne, som allerede ved kontraktens indgåelse fastsætter, at der fremover skal ske en tilpasning af vederlagene (stigning/nedsættelse) svarende til ændringerne i et objektivt forbrugerprisindeks, som afspejler udviklingen i pengeværdien?


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/136/EF af 25.11.2009 om ændring af direktiv 2002/22/EF om forsyningspligt og brugerrettigheder i forbindelse med elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, direktiv 2002/58/EF om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor og forordning (EF) nr. 2006/2004 om samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivning om forbrugerbeskyttelse (EFT L 337, s. 11).


29.9.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 339/4


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Court of Session, Scotland (Det Forenede Kongerige) den 8. juli 2014 — The Scotch Whisky Association m.fl. mod The Lord Advocate og The Advocate General for Scotland

(Sag C-333/14)

2014/C 339/05

Processprog: engelsk

Den forelæggende ret

cor

Parter i hovedsagen

Sagsøgere: The Scotch Whisky Association m.fl.

Sagsøgte: The Lord Advocate og The Advocate General for Scotland

Præjudicielle spørgsmål

1)

Skal EU-retten under overholdelse af den fælles markedsordning for vin, navnlig forordning (EU) nr. 1308/2013 (1), fortolkes således, at det er lovligt for en medlemsstat at vedtage en national foranstaltning, der foreskriver en minimumsdetailsalgspris for vin, som står i forhold til mængden af alkohol i det solgte vare, og som dermed afviger fra grundlaget for den frie prisdannelse ved markedskræfter, der ellers ligger til grund for markedet for vin?

2)

Er det i forbindelse med spørgsmålet om begrundelse i henhold til artikel 36 TEUF, hvor

en medlemsstat har fundet det hensigtsmæssigt af hensyn til beskyttelsen af menneskers sundhed at forøge prisen for forbruget af en vare — i dette tilfælde alkoholiske drikkevarer — for forbrugere eller et udsnit af sådanne forbrugere, og

at varen er af en sådan art, at det står medlemsstaten frit for at pålægge punktafgifter eller andre skatter (herunder skatter og afgifter baseret på alkoholindhold eller volumen eller værdi eller en blanding af sådanne fiskale foranstaltninger),

da tilladt i medfør af EU-retten og i givet fald under hvilke betingelser, for en medlemsstat ikke at vedtage sådanne fiskale metoder til at forhøje priserne for forbrugere, men i stedet indfører lovgivningsmæssige foranstaltninger, der fastsætter minimumsdetailpriser, der forvrider samhandelen og konkurrencen inden for Unionen?

3)

Når en domstol i en medlemsstat skal afgøre, hvorvidt en lovgivningsmæssig foranstaltning, der udgør en kvantitativ restriktion, der er uforenelig med artikel 34 TEUF, alligevel kan begrundes i henhold til artikel 36 TEUF med henvisning til beskyttelsen af menneskers sundhed, skal den nationale domstol da begrænse sig til kun at undersøge oplysninger, beviser eller andet tilgængeligt materiale for og taget i betragtning af lovgiver på det tidspunkt, hvor lovgivningen blev vedtaget? Og såfremt dette ikke er tilfældet, hvilke andre begrænsninger kan da finde anvendelse på den nationale domstols beføjelse til at tage stilling til alt materiale eller tilgængelige beviser forelagt af parterne på tidspunktet for den nationale domstols afgørelse?

4)

Når en domstol i en medlemsstat i sin fortolkning og anvendelse af EU-retten skal tage stilling til de nationale myndigheders argument om, at en foranstaltning, der ellers udgør en kvantitativ restriktion inden for anvendelsesområdet for artikel 34 TEUF, er begrundet som en undtagelse i henhold til artikel 36 TEUF med henvisning til beskyttelsen af menneskers sundhed, i hvilken udstrækning er den nationale domstol da forpligtet eller berettiget til — på grundlag af det materiale, den forelægges — at danne sig et objektivt syn på foranstaltningens effektivitet i forhold til opnåelsen af det angivne mål, tilgængeligheden af i det mindste alternative foranstaltninger, der er mindre indgribende for konkurrencen inden for Unionen, og foranstaltningens generelle forholdsmæssighed?

5)

Ved bedømmelsen (under en tvist vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt en foranstaltning i henhold til artikel 36 TEUF er begrundet i beskyttelsen af menneskers sundhed) af en alternativ foranstaltning, der ikke er forstyrrende eller i det mindste er mindre forstyrrende for samhandelen og konkurrencen inden for Unionen, kan denne alternative foranstaltning da affærdiges med henvisning til, at virkningerne af denne foranstaltning ikke nødvendigvis er helt de samme som virkninger af den foranstaltning, der anfægtes i henhold til artikel 34 TEUF, men kan indebære yderligere ekstra fordele og opfylder til et bredere generelt formål?

6)

Ved bedømmelsen af, hvorvidt en national foranstaltning, der er anerkendt eller fastslået at udgøre en kvantitativ restriktion i artikel 34 TEUF’s forstand, og som søges begrundet i henhold til artikel 36 TEUF, og navnlig ved bedømmelsen af foranstaltningens forholdsmæssighed, i hvilket omfang må en domstol tage sin egen bedømmelse af arten af og i hvilket omfang foranstaltningen udgør en overtrædelse som en kvantitativ restriktion i strid med artikel 34 i betragtning?


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) n r. 1308/2013 af 17.12.2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (EUT L 347, s. 671).


29.9.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 339/5


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Cour d’appel de Mons (Belgien) den 11. juli 2014 — Les Jardins de Jouvence SCRL mod État belge

(Sag C-335/14)

2014/C 339/06

Processprog: fransk

Den forelæggende ret

Cour d’appel de Mons

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Les Jardins de Jouvence SCRL

Sagsøgt: État belge

Præjudicielt’ spørgsmål

1)

Skal en plejebolig som omhandlet i dekret af 5. juni 1997 fra det regionale råd i Vallonien om alderdomshjem, plejeboliger og dagmodtagelsescentre for ældre, der er fyldt 60 år, og som med økonomisk vinding for øje [tilbyder] særlige boliger, der er indrettet til en eller to personer og består af et fuldt udstyret køkken, en dagligstue, et soveværelse og et fuldt udstyret badeværelse, der giver de ældre mulighed for at leve et selvstændigt liv, samt tjenester, som de ældre frit kan anvende, og forskellige valgfrie ydelser mod vederlag med økonomisk vinding for øje, uden at disse ydelser er forbeholdt plejeboligernes beboere restaurant og bar, frisør- og skønhedssalon, kinesiterapi, ergoterapi, vaskeri, ambulatorium med mulighed for blodprøvetagning, [udelades] lægepraksis), anses for et organ, der i det væsentlige har en almennyttig karakter, og som tilbyder »tjenesteydelser og levering af goder med nær tilknytning til social bistand og social sikring« i den forstand, hvori dette udtryk er anvendt i artikel 13, punkt A, stk. 1, litra g), i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977»om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter — Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag (1)« (nu artikel 132, stk. 1, litra g), i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28.11.2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (2))?

2)

Skal spørgsmålet besvares anderledes, såfremt de omhandlede plejeboliger i forbindelse med levering af de omhandlede tjenesteydelser modtager tilskud eller andre former for økonomisk støtte fra offentlige myndigheder?


(1)  EFT L 145, s. 1.

(2)  EUT L 347, s. 1.


29.9.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 339/6


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Amtsgericht Sonthofen (Tyskland) den 11. juli 2014 — Sebat Ince mod Staatsanwaltschaft Kempten

(Sag C-336/14)

2014/C 339/07

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Amtsgericht Sonthofen

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Sebat Ince

Sagsøgt: Staatsanwaltschaft Kempten

Præjudicielle spørgsmål

I.   Vedrørende første sigtelse (januar 2012) og vedrørende anden sigtelse frem til udgangen af juni 2012:

1a)

Skal artikel 56 TEUF fortolkes således, at bestemmelsen er til hinder for, at de retshåndhævende myndigheder pålægger straf for formidling af sportsvæddemål — som sker uden en tysk tilladelse — til arrangører af væddemål med licens i et andet EU-land, når der gælder et krav om, at arrangøren af væddemål også skal have en tysk tilladelse, som de nationale instanser imidlertid ikke må udstede til ikke-statslige arrangører af væddemål som følge af en retlig situation (monopol på afholdelse af sportsvæddemål) som strider imod EU-retten?

1 b)

Har det betydning for besvarelsen af spørgsmål 1 a), hvis de statslige instanser i en af de 15 tyske delstater, som i fællesskab har etableret og håndhæver det statslige monopol på sportsvæddemål, i forbuds- eller straffesager hævder, at det lovbestemte forbud mod at give en tilladelse til private udbydere ikke håndhæves i denne delstat i forbindelse med en eventuel ansøgning om en arrangør- eller formidlingstilladelse?

1 c)

Skal de EU-retlige principper, navnlig reglerne om fri udveksling af tjenesteydelser, samt Domstolens dom i sag C-186/11 fortolkes således, at de er til hinder for et permanent forbud mod eller strafpålæggelse af grænseoverskridende formidling af sportsvæddemål, som kunne betegnes som »forebyggende«, hvis dette begrundes med, at det ikke var »åbenbart, dvs. fremgik uden videre undersøgelse« for den myndighed, der udsteder forbud, på tidspunktet for afgørelsen, at formidlingsaktiviteten opfylder alle materielle forudsætninger for tilladelsen, bortset fra forbeholdet om statsligt monopol?

2)

Skal direktiv 98/34/EF (1)fortolkes således, at det er til hinder for at pålægge straf for formidling af sportsvæddemål uden tysk tilladelse via en væddemålsautomat til en arrangør af væddemål, som har licens i et andet EU-land, hvis de statslige indgreb bygger på lovgivningen i en enkelt delstat, som ikke er notificeret til Europa-Kommissionen, og som har samme indhold som den statsaftale om hasardspil (»GlüStV«), der ikke længere er gældende?

II.   Vedrørende den anden sigtelse for perioden fra juli 2012

3)

Skal artikel 56 TEUF, reglerne om gennemsigtighed, lighedsprincippet og EU-rettens forbud mod favorisering fortolkes således, at de er til hinder for at pålægge straf for formidling af sportsvæddemål uden tysk tilladelse til en arrangør af væddemål, som har licens i et andet EU-land, i et tilfælde, som ved statsaftalen om ændring af hasardspilsbestemmelserne (»GlüÄndStV«), der har en planlagt løbetid på ni år, er kendetegnet ved en »forsøgsbestemmelse for sportsvæddemål«, som indeholder en teoretisk mulighed for i løbet af syv år at udstede højst 20 koncessioner også til ikke-statslige arrangører af væddemål, som indebærer legalisering for samtlige tyske delstater som en nødvendig forudsætning for en formidlingstilladelse, hvis

a)

proceduren med henblik på tildeling af koncessioner og retssager i denne forbindelse varetages af den myndighed, der bevilger koncessioner, i fællesskab med det advokatkontor, som regelmæssigt har rådgivet de fleste delstater og deres lotterivirksomheder i forbindelse med monopolet på sportsvæddemål, som var i strid med EU-retten, og repræsenteret dem ved de nationale domstole i sager mod private udbydere samt repræsenterede de statslige instanser i de præjudicielle sager Markus Stoß m.fl. [C–316/07, C–358/07, C–359/07, C–360/07, C–409/07 og C–410/07, ECLI:EU:C:2010:504], Carmen Media Group, [C–46/08, ECLI:EU:C:2010:505] og Winner Wetten [C–409/06, ECLI:EU:C:2010:503]

b)

koncessionsudbuddet i EU-Tidende den 8. august 2012 ikke indeholdt nærmere oplysninger vedrørende mindstekravene til de koncepter, der skulle forelægges, indholdet af de øvrige forlangte erklæringer og dokumentationer samt om udvælgelsen af de højst 20 koncessionshavere, men disse nærmere oplysninger først blev meddelt efter udløbet af ansøgningsfristen med et såkaldt »informationsmemorandum« og adskillige andre dokumenter og kun til ansøgere, som havde kvalificeret sig til koncessionsprocedurens »anden fase«

c)

den myndighed, der bevilger koncessioner, otte måneder efter procedurens indledning i strid med udbuddet kun indbyder 14 koncessionsansøgere til personligt at præsentere deres social- og sikkerhedskoncepter, fordi disse havde opfyldt mindstekravene til en koncession fuldt ud, men 15 måneder efter procedurens indledning meddeler, at ikke en eneste ansøger havde dokumenteret opfyldelsen af mindstekravene i en »kontrollerbar form«

d)

den statsligt kontrollerede koncessionsansøger (»Ods«, Ods Deutschland Sportwetten GmbH), som er en sammenslutning af de statslige lotteriselskaber, hører til de 14 ansøgere, som blev indbudt til at præsentere deres koncepter for den myndighed, der bevilger koncessioner, men vel næppe er berettiget til at deltage i koncessionen på grund af sine organisatoriske forbindelser med arrangører af sportsbegivenheder, da det i loven (§ 21, stk. 3, GlüÄndStV) forlanges, at den aktive sport og de foreninger, der organiserer den, er skarpt adskilt fra arrangering og formidling af sportsvæddemål

e)

tildelingen af en koncession bl.a. forudsætter dokumentation for, at »de nødvendige midler til at arrangere de påtænkte udbud af sportsvæddemål stammer fra en retmæssig kilde«

f)

den myndighed, der bevilger koncessioner, og hasardspilsudvalget (»Glücksspielkollegium«), som består af repræsentanter for delstaterne, og som træffer afgørelse om tildelingen af koncessioner, ikke gør brug af muligheden for at tildele koncession til private arrangører af væddemål, mens statslige lotteriforetagender i op til et år efter den eventuelle koncessionstildeling kan arrangere sportsvæddemål, lotterier og andre hasardspil uden koncession og sælge og reklamere for dem via deres landsdækkende indleveringssteder?


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF af 22.6.1998 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester (eft L 204, s. 37).


29.9.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 339/8


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Cour d’appel de Bruxelles (Belgien) den 14. juli 2014 — Quenon K. SPRL mod Citibank Belgium SA og Metlife Insurance SA

(Sag C-338/14)

2014/C 339/08

Processprog: fransk

Den forelæggende ret

Cour d’appel de Bruxelles

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Quenon K. SPRL

Sagsøgte: Citibank Belgium SA og Metlife Insurance SA

Præjudicielle spørgsmål

1)

Skal artikel 17 i Rådets direktiv 86/653/EØF 18. december 1986 om samordning af medlemsstaternes lovgivning om selvstændige handelsagenter (1) fortolkes således, at den tillader en national lovgiver at foreskrive, at en handelsagent ved en agenturaftales ophør har ret til en kundegodtgørelse, hvis størrelse ikke kan overstige et års provision, samt renter med et beløb, der svarer til forskellen mellem det faktisk lidte tab og den nævnte godtgørelse, såfremt godtgørelsen ikke dækker hele det lidte tab?

2)

Skal direktivets artikel 17, [stk.] 2, [litra] c), nærmere bestemt fortolkes således, at muligheden for at yde en erstatning, der supplerer kundegodtgørelsen, er betinget af, at agenturgiveren har begået kontraktlig misligholdelse eller en ansvarspådragende handling uden for kontrakt, at der er årsagssammenhæng mellem agenturgiverens handling og det påståede tab og at der foreligger et særskilt tab i forhold til den skade, der erstattes ved den faste kundegodtgørelse?

3)

Såfremt det foregående spørgsmål besvares bekræftende, skal der da foreligge misligholdelse eller en ansvarspådragende handling uden for kontrakt, som ikke har karakter af ensidig ophævelse af aftalen, som f.eks. afgivelse af et utilstrækkeligt opsigelsesvarsel, betaling af en utilstrækkelig godtgørelse for manglende overholdelse af opsigelsesvarsel eller af en utilstrækkelig kundegodtgørelse, alvorlige forhold, der skyldes agenturgiveren, misbrug af retten til at ophæve eller ethvert andet brud på aftaleforholdet, herunder tilsidesættelse af handelspraksis?


(1)  EFT L 382, s. 17.


29.9.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 339/8


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Raad van State (Nederlandene) den 14. juli 2014 — R.L. Trijber, der driver virksomhed under firma Amstelboats mod College van Burgemeester en Wethouders van Amsterdam

(Sag C-340/14)

2014/C 339/09

Processprog: nederlandsk

Den forelæggende ret

Raad van State

Parter i hovedsagen

Sagsøger: R.L. Trijber, der driver virksomhed under firma Amstelboats

Sagsøgt: College van Burgemeester en Wethouders van Amsterdam

Præjudicielle spørgsmål

1)

Er passagerbefordring med en åben jolle på Amsterdams indre vandveje, især med henblik på mod betaling at tilbyde rundture eller udlejning til selskabsarrangementer, således som det er tilfældet i denne sag, en tjenesteydelse, som er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked (EUT L 376, s. 36), når henses til undtagelsen for tjenesteydelser på transportområdet i artikel 2, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked?

2)

Såfremt spørgsmål 1 besvares bekræftende: Finder kapitel III i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked anvendelse på rent interne situationer, eller finder Domstolens praksis vedrørende traktatbestemmelserne om etableringsretten og den frie udveksling af tjenesteydelser i rent interne situationer anvendelse ved afgørelsen af, om dette kapitel finder anvendelse?

3)

Såfremt spørgsmål 2 besvares således, at Domstolens praksis vedrørende traktatbestemmelserne om etableringsretten og den frie udveksling af tjenesteydelser i en rent intern situation finder anvendelse ved afgørelsen af, om kapitel III i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked finder anvendelse:

a)

Skal de nationale retter anvende bestemmelserne i kapitel III i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked i en situation som den foreliggende, i hvilken tjenesteyderen hverken har etableret sig grænseoverskridende eller tilbyder grænseoverskridende tjenester men ikke desto mindre påberåber sig disse bestemmelser?

b)

Har det for besvarelsen af dette spørgsmål nogen betydning, at det må forventes, at tjenesterne først og fremmest vil blive ydet til indbyggere i Nederlandene?

c)

Er det for besvarelsen af dette spørgsmål nødvendigt at fastslå, om virksomheder, der er hjemmehørende i andre medlemsstater, har vist eller kan vise faktisk interesse i at yde de samme eller tilsvarende tjenester?

4)

Følger det af artikel 11, stk. 1, litra b), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked, at såfremt antallet af tilladelser er begrænset af tvingende almene hensyn, kan varigheden af tilladelserne også begrænses, henset til målsætningen om at skabe fri adgang til markedet for tjenesteydelser i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked eller er dette overladt til medlemsstatens kompetente myndighed at afgøre?


29.9.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 339/9


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Raad van State (Nederlandene) den 14. juli 2014 — J. Harmsen mod Burgemeester van Amsterdam

(Sag C-341/14)

2014/C 339/10

Processprog: nederlandsk

Den forelæggende ret

Raad van State

Parter i hovedsagen

Sagsøger: J. Harmsen

Sagsøgt: Burgemeester van Amsterdam

Præjudicielle spørgsmål

1)

Finder kapitel III i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked (EUT L 376, s. 36) anvendelse på rent interne situationer, eller finder Domstolens praksis vedrørende traktatbestemmelserne om etableringsretten og den frie udveksling af tjenesteydelser i rent interne situationer anvendelse ved afgørelsen af, om dette kapitel finder anvendelse?

2)

Såfremt spørgsmål 1 besvares således, at Domstolens praksis vedrørende traktatbestemmelserne om etableringsretten og den frie udveksling af tjenesteydelser i en rent intern situation finder anvendelse ved afgørelsen af, om kapitel III i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked (EUT L 376, s. 36) finder anvendelse:

a)

Skal de nationale retter anvende bestemmelserne i kapitel III i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked (EUT L 376, s. 36) i en situation som den foreliggende, i hvilken tjenesteyderen hverken har etableret sig grænseoverskridende eller tilbyder grænseoverskridende tjenester men ikke desto mindre påberåber sig disse bestemmelser?

b)

Har det for besvarelsen af dette spørgsmål nogen betydning, at driftsherren først og fremmest leverer tjenester til prostituerede fra andre medlemsstater end Nederlandene, der arbejder som selvstændigt erhvervsdrivende?

c)

Er det for besvarelsen af dette spørgsmål nødvendigt at fastslå, om virksomheder, der er hjemmehørende i andre medlemsstater, har vist eller kan vise faktisk interesse i at etablere en vinduesprostitutionsbedrift i Amsterdam?

3)

For så vidt tjenesteyderen kan påberåbe sig bestemmelserne i kapitel III i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked (EUT L 376, s. 36), er dette direktivs artikel 10, stk. 2, litra c), da til hinder for en forskrift, som omhandlet i denne sag, hvorefter driftsherren for en vinduesprostitutionsbedrift kun må foretage timeudlejning af værelser til prostituerede, som kan gøre sig forståelig for driftsherren på et sprog, som denne forstår?


29.9.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 339/10


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesfinanzhof (Tyskland) den 17. juli 2014 — Kyowa Hakko Europe GmbH mod Hauptzollamt Hannover

(Sag C-344/14)

2014/C 339/11

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Bundesfinanzhof

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Kyowa Hakko Europe GmbH

Sagsøgt: Hauptzollamt Hannover

Præjudicielle spørgsmål

1)

Er aminosyreblandinger som de i hovedsagen omhandlede (RM0630 og RM0789), ved hjælp af hvilke der (tillige med kulhydrater og fedtstoffer) fremstilles et næringsmiddel til erstatning af et principielt livsnødvendigt stof, der er til stede i normal ernæring, men som konkret kan være allergiudløsende, hvorved allergibetingede sundhedsskadelige virkninger kan undgås, og som kan give mulighed for lindring eller endog helbredelse af skader, der allerede er indtrådt, et lægemiddel bestående af flere produkter, der er blandede til profylaktisk eller terapeutisk brug, som omhandlet i pos. 3003 i den kombinerede nomenklatur (1)?

Såfremt spørgsmål 1 besvares benægtende:

2)

Er aminosyreblandingerne næringsmidler henhørende under position 2106 i den kombinerede nomenklatur, der i henhold til bestemmelse 1, litra a), til kapitel 30 i den kombinerede nomenklatur ikke er omfattet af dette kapitel, idet de ikke har yderligere profylaktisk eller terapeutisk virkning end tilførsel af næring?


(1)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1001/2013 af 4.10.2013 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (EUT L 290, s. 1).


29.9.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 339/11


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Conseil d’État (Frankrig) den 21. juli 2014 — Ministre délégué, chargé du budget mod Marlène Pazdziej

(Sag C-347/14)

2014/C 339/12

Processprog: fransk

Den forelæggende ret

Conseil d’État

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Ministre délégué, chargé du budget

Sagsøgt: Marlène Pazdziej

Præjudicielt spørgsmål

Er artikel 12 i protokollen vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter til hinder for, at der på nogen måde tages hensyn til indkomst, som oppebæres af en tjenestemand eller øvrig ansat ved Den Europæiske Union i husstanden, ved beregningen af den fiktive husstandsindkomst, når denne medregning må antages at kunne have betydning for det beløb, som husstanden skal betale i skat, eller om der fortsat skal drages konsekvenser af Domstolens dom af 14. oktober 1999 (C-229/98) (1), såfremt formålet med at medregne en sådan indkomst med henblik på eventuel anvendelse af en social foranstaltning i form af skattefritagelse, indrømmelse af et nedslag af skatteberegningsgrundlaget eller mere generelt i form af en skattelettelse blot er at efterprøve, om husstandens fiktive indkomst eventuelt ligger under den grænse, der er fastsat i national skatteret, eventuelt reguleret i forhold til den fiktive indkomst, som betingelse for, at der kan drages fordel af denne sociale foranstaltning?


(1)  EU:C:1999:501.


29.9.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 339/11


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Juzgado de lo Social no 33 de Barcelona (Spanien) den 22. juli 2014 — Estrella Rodríguez Sanchez mod Consum Sociedad Cooperativa Valenciana

(Sag C-351/14)

2014/C 339/13

Processprog: spansk

Den forelæggende ret

Juzgado de lo Social no 33 de Barcelona

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Estrella Rodríguez Sanchez

Sagsøgt: Consum Sociedad Cooperativa Valenciana

Præjudicielle spørgsmål

1)

Er et ansættelsesforhold mellem en »socio-trabajador« (arbejdstagende andelshaver) og et »cooperativa de trabajo asociado« (arbejdsandelsselskab), som det, der er reguleret i artikel 80 i (den spanske) Ley 27/99 om andelsselskaber og artikel 89 i Ley 8/2003 om andelsselskaber i regionen Valencia, omfattet af anvendelsesområdet for direktiv 2010/18 om »Den reviderede rammeaftale vedrørende forældreorlov« (1), hvilken aftale er defineret i denne rammeaftales § 1, stk. 2, og kan dette forhold, selv om det i de nationale retsregler og retspraksis betegnes som »selskabsmæssigt«, anses for at være et »ansættelsesforhold« som omfattet af EU-retten?

Såfremt det første spørgsmål besvares benægtende, ønskes subsidiært følgende oplyst:

2)

Skal § 8, stk. 2, i »Den reviderede rammeaftale vedrørende forældreorlov« (direktiv 2010/18), nærmere bestemt den bestemmelse, hvorefter »[g]ennemførelsen af bestemmelserne i denne aftale [ikke] udgør en gyldig begrundelse for at sænke det generelle niveau for beskyttelse af arbejdstagerne på det område, der dækkes af denne aftale«, fortolkes således, at hvis medlemsstaten ikke udtrykkeligt har gennemført direktiv 2010/18, kan det beskyttelsesområde, som medlemsstaten selv definerede, da den gennemførte det tidligere direktiv 96/34 (2), ikke indskrænkes?

Kun såfremt et af disse to spørgsmål besvares bekræftende, og såfremt direktiv 2010/18 kan anses for at finde anvendelse på et associeret ansættelsesforhold som sagsøgerens, forelægges af de grunde, der anføres nedenfor, følgende øvrige spørgsmål:

3)

Skal § 6 i »Den reviderede rammeaftale vedrørende forældreorlov«, der er knyttet til direktiv 2010/18, fortolkes således, at der er en forpligtelse til, at den nationale gennemførelsesregel eller -overenskomst omfatter og tydeliggør arbejdsgivernes forpligtelse til at »overveje« og »besvare« arbejdstagernes anmodninger om »ændrede arbejdstider og/eller -mønstre«, når de vender tilbage fra forældreorlov, under hensyntagen til både arbejdsgiveres og arbejdstageres behov, og at gennemførelseskravet ikke kan anses for at være opfyldt ved en national retsforskrift eller selskabsmæssig forskrift, der betinger den faktiske gennemførelse af denne rettighed af, om arbejdsgiveren udelukkende på grundlag af eget skøn vælger at efterkomme de nævnte anmodninger?

4)

Har § 6 i »Den reviderede rammeaftale vedrørende forældreorlov« i lyset af artikel 3 i direktiv [2010/18] og de »afsluttende bestemmelser« i rammeaftalens § 8, i tilfælde af manglende gennemførelse direkte horisontal virkning, henset til at der er tale om en fællesskabsretlig minimumsbestemmelse?


(1)  Rådets direktiv 2010/18/EU af 8.3.2010 om iværksættelse af den reviderede rammeaftale vedrørende forældreorlov, der er indgået af BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP og EFS, og om ophævelse af direktiv 96/34/EF (EUT L 68, s. 13).

(2)  Rådets direktiv 96/34/EF Af 3. juni 1996 om den rammeaftale vedrørende forældreorlov, der er indgået af UNICE, CEEP og EFS (EFT L 145, s. 4).


29.9.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 339/12


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Juzgado de lo Social no 2 de Terrassa (Spanien) den 22. juli 2014 — Juan Miguel Iglesias Gutiérrez mod Bankia, S.A. m.fl.

(Sag C-352/14)

2014/C 339/14

Processprog: spansk

Den forelæggende ret

Juzgado de lo Social no 2 de Terrassa

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Juan Miguel Iglesias Gutiérrez

Sagsøgte: Bankia, S.A., Sección Sindical UGT, Sección Sindical CCOO, Sección Sindical ACCAM, Sección Sindical CSICA og Sección Sindical SATE y Fondo de Garantía Salarial

Præjudicielle spørgsmål

1)

Er artikel 56 i Estatuto de los Trabajadores — Real Decreto Legislativo 1/1995 (lov om arbejdstagere — kongeligt lovdekret nr. 1/1995) af 24. marts 1995, femte overgangsbestemmelse i Ley 3/2012 de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral (lov nr. 3/2012 om hasteforanstaltninger med henblik på reform af arbejdsmarkedet) af 6. juli 2012 samt artikel 123 og artikel 124, stk. 13, i Ley Reguladora de la Jurisdicción Social — Ley 36/2011 (lov om social- og arbejdsretlige domstole — lov nr. 36/2011) af 10. oktober 2011 (som implicit henviser til de førnævnte forskrifter) i strid med artikel 107 og 108 i traktaten om [Den Europæiske Unions funktionsmåde] — den konsoliderede udgave — for så vidt som de materielt forhøjer de godtgørelser, som er godkendt ved Europa-Kommissionens afgørelse i sagen »State aid SA.35253 (2012/N) Spain. Restructuring and Recapitalisation of the BFA Group«?

2)

Er en fortolkning af de nævnte forskrifter, hvorefter retten, såfremt afskedigelsen kendes berettiget, kan tilpasse godtgørelserne til det i national lovgivning fastsatte minimum, i strid med de anførte EU-retlige bestemmelser og med Europa-Kommissionens afgørelse i sagen »State aid SA.35253 (2012/N) Spain. Restructuring and Recapitalisation of the BFA Group«?

3)

Er en fortolkning af de nævnte forskrifter, hvorefter retten, såfremt afskedigelsen kendes uberettiget, kan tilpasse godtgørelserne til de beløb, som er fastsat i den aftale, som er indgået i konsultationsperioden, forudsat at de er højere end det lovbestemte minimum, men lavere end det lovbestemte maksimum, i strid med de anførte EU-retlige bestemmelser og med Europa-Kommissionens afgørelse i sagen »State aid SA.35253 (2012/N) Spain. Restructuring and Recapitalisation of the BFA Group«?


29.9.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 339/13


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Juzgado de lo Social no 2 de Terrassa (Spanien) den 22. juli 2014 — Elisabet Rion Bea mod Bankia S.A. m.fl.

(Sag C-353/14)

2014/C 339/15

Processprog: spansk

Den forelæggende ret

Juzgado de lo Social no 2 de Terrassa

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Elisabet Rion Bea

Sagsøgte: Bankia S.A., Sección Sindical UGT, Sección Sindical CCOO, Sección Sindical ACCAM, Sección Sindical CSICA og Sección Sindical SATE y Fondo de Garantía Salarial

Præjudicielle spørgsmål

1)

Er artikel 56 i Estatuto de los Trabajadores — Real Decreto Legislativo 1/1995 (lov om arbejdstagere — kongeligt lovdekret nr. 1/1995) af 24. marts 1995, femte overgangsbestemmelse i Ley 3/2012 de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral (lov nr. 3/2012 om hasteforanstaltninger med henblik på reform af arbejdsmarkedet) af 6. juli 2012 samt artikel 123 og artikel 124, stk. 13, i Ley Reguladora de la Jurisdicción Social — Ley 36/2011 (lov om social- og arbejdsretlige domstole — lov nr. 36/2011) af 10. oktober 2011 (som implicit henviser til de førnævnte forskrifter) i strid med artikel 107 og 108 i traktaten om [Den Europæiske Unions funktionsmåde] — den konsoliderede udgave — for så vidt som de materielt forhøjer de godtgørelser, som er godkendt ved Europa-Kommissionens afgørelse i sagen »State aid SA.35253 (2012/N) Spain. Restructuring and Recapitalisation of the BFA Group«?

2)

Er en fortolkning af de nævnte forskrifter, hvorefter retten, såfremt afskedigelsen kendes berettiget, kan tilpasse godtgørelserne til det i national lovgivning fastsatte minimum, i strid med de anførte EU-retlige bestemmelser og med Europa-Kommissionens afgørelse i sagen »State aid SA.35253 (2012/N) Spain. Restructuring and Recapitalisation of the BFA Group«?

3)

Er en fortolkning af de nævnte forskrifter, hvorefter retten, såfremt afskedigelsen kendes uberettiget, kan tilpasse godtgørelserne til de beløb, som er fastsat i den aftale, som er indgået i konsultationsperioden, forudsat at de er højere end det lovbestemte minimum, men lavere end det lovbestemte maksimum, i strid med de anførte EU-retlige bestemmelser og med Europa-Kommissionens afgørelse i sagen »State aid SA.35253 (2012/N) Spain. Restructuring and Recapitalisation of the BFA Group«?


29.9.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 339/14


Appel iværksat den 25. juli 2014 af Europa-Kommissionen til prøvelse af dom afsagt af Retten (Syvende Afdeling) den 13. maj 2014 i de forenede sager T-458/10 — T-467/10 og T-471/10, Peter McBride m.fl. mod Europa-Kommissionen

(Sag C-361/14 P)

2014/C 339/16

Processprog: engelsk

Parter

Appellant: Europa-Kommissionen (ved A. Bouquet og A. Szmytkowska, som befuldmægtigede, og barrister B. Doherty)

De andre parter i appelsagen: Peter McBride, Hugh McBride, Mullglen Ltd, Cathal Boyle, Thomas Flaherty, Ocean Trawlers Ltd, Patrick Fitzpatrick, Eamon McHugh, Eugene Hannigan, Larry Murphy og Brendan Gill

Appellanten har nedlagt følgende påstande

Den Europæiske Unions Rets (Syvende Afdeling) dom af 13. maj 2014 i de forenede sager T-458/10 — T-467/10 og T-471/10, Peter McBride m.fl. mod Europa-Kommissionen, ophæves.

Frifindelse, og under alle omstændigheder frifindelse for så vidt angår den første påstand.

Subsidiært hjemvises sagen til Den Europæiske Unions Ret til pådømmelse af de for Retten anførte anbringender, som Den Europæiske Unions Domstol ikke har taget stilling til.

Sagsøgerne i første instans tilpligtes at betale omkostningerne i forbindelse med appellen og i forbindelse med sagen for Retten.

Anbringender og væsentligste argumenter

Kommissionen fastholder, at den appellerede dom ophæves af følgende grunde:

 

For det første har Retten foretaget en fejlagtig fortolkning og anvendelse af artikel 266 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (»TEUF« eller »traktaten«), sammenholdt med artikel 263 TEUF samt effektivitetsprincippet, princippet om kompetencetildeling, retssikkerhedsprincippet, princippet om retsordenens kontinuitet, princippet om tidsmæssig anvendelse af loven, princippet om berettigede forventninger og princippet om den tidsmæssige succession af regler, for så vidt som den ophævede visse af Kommissionens afgørelser, der havde til formål at gennemføre Kommissionens forpligtelser i henhold til dommen i de forenede sager T-218/03-T-241/03, Boyle m.fl. mod Kommissionen, og i de forenede sager C-373/06P, C-379/06 P og C-382/06 P. Flaherty m.fl. mod Kommissionen. Det fremgår af den appellerede dom, at Kommissionen havde pligt til at træffe de nødvendige foranstaltninger med henblik på at efterleve disse domme, men at den ikke havde kompetence hertil.

 

For det andet har Retten undladt at give en tilstrækkelig begrundelse for dens dom og besvare et centralt argument fra Kommissionen (samt et spørgsmål om antagelse til realitetsbehandling i en sag). Retten har således tilsidesat artikel 36 i statutten for Den Europæiske Unions Domstol og artikel 81 i Rettens procesreglement.


29.9.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 339/14


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Amtsgericht Rüsselsheim (Tyskland) den 28. juli 2014 — Annette Lorch og Kurt Lorch mod Condor Flugdienst GmbH

(Sag C-364/14)

2014/C 339/17

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Amtsgericht Rüsselsheim

Parter i hovedsagen

Sagsøgere: Annette Lorch og Kurt Lorch

Sagsøgt: Condor Flugdienst GmbH

Præjudicielle spørgsmål

1)

Skal den usædvanlige omstændighed, der henvises til i forordningens artikel 5, stk. 3 (1), direkte vedrøre den reserverede flyvning?

2)

Såfremt det første spørgsmål besvares benægtende: Hvor mange tidligere flyvninger med det fly, der er tiltænkt at skulle foretage den planlagte flyvning, er relevant for bedømmelsen af, om der foreligger en usædvanlig omstændighed? Foreligger der en tidsmæssig begrænsning vedrørende hensyntagen til usædvanlige omstændigheder i relation til tidligere flyvninger? Og i bekræftende fald hvordan skal den fastlægges?

3)

Såfremt usædvanlige omstændigheder, der indtræffer ved tidligere flyvninger, ligeledes er relevante for en senere flyafgang, spørges: Skal de forholdsregler, som det transporterende luftfartsselskab skal træffe i medfør af forordningens artikel 5, stk. 3, kun vedrøre afværgelsen af den usædvanlige omstændighed, eller skal de også vedrøre imødegåelse af en længere forsinkelse?


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261/2004 af 11.2.2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 295/91 (EUT L 46, s. 1).


29.9.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 339/15


Appel iværksat den 31. juli 2014 af Toshiba Corporation til prøvelse af dom afsagt af Retten (Tredje Afdeling) den 21. maj 2014 i sag T-519/09, Toshiba Corporation mod Europa-Kommissionen

(Sag C-373/14 P)

2014/C 339/18

Processprog: engelsk

Parter

Appellant: Toshiba Corporation (ved solicitor J.F. MacLennan, Rechtsanwalt A. Schulz, og advokaterne J. Jourdan og P. Berghe)

Den anden part i appelsagen: Europa-Kommissionen

Appellanten har nedlagt følgende påstande

Rettens dom af 21. maj 2014 i sag T-519/09, Toshiba Corporation mod Europa-Kommissionen, ophæves, for så vidt som den ikke tog Toshibas påstand om annullation af artikel 1 og 2 i Europa-Kommissionens beslutning i sag COMP/39.129 — Elektriske transformatorer til følge, og beslutningen annulleres.

Subsidiært hjemvises sagen til Retten med henblik på fornyet behandling af sagen i overensstemmelse med den retlige bedømmelse i Domstolens dom.

Europa-Kommissionen betaler Toshibas omkostninger, herunder omkostningerne i forbindelse med sagen for Retten.

Anbringender og væsentligste argumenter

Appellanten har iværksat appel til prøvelse af dom afsagt af Retten den 21. maj 2004 i sag T-519/09, Toshiba Corporation mod Europa-Kommissionen, (»den appellerede dom«), i hvilken Toshiba Corporation havde nedlagt påstand om annullation af Europa-Kommissionens beslutning i sag COMP/39.129 — Elektriske transformatorer. Retten tog i den appellerede dom ikke Toshibas påstand til følge på nogen punkter og pålagde Toshiba at betale omkostningerne. Toshiba har i nærværende appel gjort gældende, at Retten begik følgende retlige fejl:

Første anbringende: Toshiba har gjort gældende, at Retten anvendte et urigtigt retligt kriterium, da den fastslog, at de japanske producenter af elektriske transformatorer var potentielle konkurrenter på EØS-markedet, (1) eftersom de barrierer, der bestod, i forhold til at komme ind på EØS-markedet ikke var uoverstigelige, og (2) på grundlag af en Gentlemen’s Agreement. I stedet skulle Kommissionen have efterprøvet, om de japanske producenter havde reelle konkrete muligheder for at komme ind på EØS-markedet, og om en sådan indtræden var en økonomisk rentabel strategi. I mangel af en potentiel konkurrence mellem japanske og europæiske producenter kunne den pågældende Gentlemen’s Agreement ikke være i strid med artikel 81 EF, og Kommissionen havde ikke kompetence til at forfølge sagen. Den appellerede dom og den anfægtede beslutning bør derfor annulleres for så vidt angår Toshiba.

Andet anbringende: Toshiba har gjort gældende, at Retten gengav indholdet af en skrivelse urigtigt, i hvilken skrivelse en anden part i sagen udtalte, at den ikke ville rejse indsigelse mod Kommissionens konklusion. Kommissionen fastslog, at skrivelsen fortrængte partens tidligere udtalelser, der bekræftede, at denne part ikke havde foretaget salg i EØS. Dette er imidlertid en urigtig gengivelse af de beviser, som Retten støtter sig på, i forbindelse med dens konstatering af, at barriererne for at komme ind på EØS-markedet ikke var uoverstigelige. Toshiba har derfor gjort gældende, at den appellerede dom og den anfægtede beslutning bør annulleres.

Tredje anbringende: Toshiba har gjort gældende, at Retten gav en selvmodsigende begrundelse, anvendte et urigtigt retligt kriterium for offentlig afstandtagen og tilsidesatte princippet om personligt ansvar ved at fastslå, at Toshibas argument vedrørende dets manglende deltagelse i 2003-Zürich-mødet var »virkningsløst«. Den appellerede dom og den anfægtede beslutning bør derfor annulleres, for så vidt som de fastslår, at Toshiba fortsatte med at deltage i den pågældende Gentlemen’s Agreement indtil maj 2003.

Fjerde anbringende: Toshiba har gjort gældende, at Retten foretog en fejlagtig fortolkning af punkt 18 i retningslinjerne for beregningen af bøder ved at anvende globale markedsandele som en indikator for parternes vægt i overtrædelsen. Den appellerede dom og den anfægtede beslutning bør derfor annulleres, for så vidt som de beregner Toshibas bøde på grundlag af Toshibas globale markedsandel, og Toshibas bøde bør nedsættes i overensstemmelse hermed.


Retten

29.9.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 339/17


Rettens kendelse af 5. maj 2014 — BTL Diffusion mod KHIM — dm-drogerie markt (babyTOlove)

(Sag T-518/11) (1)

((EF-varemærker - indsigelsessag - tilbagetrækning af indsigelsen - ufornødent at træffe afgørelse))

2014/C 339/19

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: BTL Diffusion (St Cloud, Frankrig) (ved advokat A. Berendes)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (ved K. Klüpfel og D. Botis, som befuldmægtigede)

Den anden part i sagen for appelkammeret ved Harmoniseringskontoret og intervenient ved Retten: dm-drogerie markt GmbH & Co. KG (Karlsruhe, Tyskland) (ved advokaterne C. Mellein og B. Beinert)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelse truffet den 8. juli 2011 af Andet Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 883/2010-2) vedrørende en indsigelsessag mellem dm-drogerie markt GmbH & Co. KG og BTL Diffusion.

Konklusion

1)

Det er ufornødent at træffe afgørelse i sagen.

2)

BTL Diffusion og dm-drogerie markt GmbH & Co. KG bærer deres egne omkostninger og betaler hver halvdelen af de omkostninger, som Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) har afholdt.


(1)  EUT C 355 af 3.12.2011.


29.9.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 339/17


Rettens kendelse af 3. juli 2014 — Stance mod KHIM — Pokarna (STANCE)

(Sag T-206/13) (1)

((EF-varemærker - indsigelsessag - tilbagekaldelse af indsigelsen - ufornødent at træffe afgørelse))

2014/C 339/20

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Stance, Inc. (San Clemente, De Forenede Stater) (ved advokaterne R. Kunze og G. Würtenberger)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (ved V. Melgar, som befuldmægtiget)

Den anden part i sagen for appelkammeret ved Harmoniseringskontoret: Pokarna Ltd (Secundrabad Andhra Pradesh, Indien)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelse truffet den 1. februar 2013 af Femte Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 885/2012-5) vedrørende en indsigelsessag mellem Pokarna Ltd og Stance, Inc.

Konklusion

1)

Det er ufornødent at træffe afgørelse i sagen.

2)

Stance, Inc. betaler sine egne omkostninger og de af Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) afholdte omkostninger.


(1)  EUT C 171 af 15.6.2013.


29.9.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 339/18


Rettens kendelse af 18. juni 2014 — NumberFour mod KHIM — Inaer Helicópteros (ENFORE)

(Sag T-478/13) (1)

((EF-varemærker - indsigelsessag - tilbagetrækning af indsigelsen - ufornødent at træffe afgørelse))

2014/C 339/21

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: NumberFour AG (Berlin, Tyskland) (ved advokat C. Götz)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (ved L. Rampini, som befuldmægtiget)

Den anden part i sagen for appelkammeret ved Harmoniseringskontoret og intervenient ved Retten: Inaer Helicópteros, SA (Mutxamel, Spanien) (ved advokaterne C. Giner Mas og R. Rodriguez Zaragoza)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelse truffet den 23. maj 2013 af Femte Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 1000/2012-5) vedrørende en indsigelsessag mellem NumberFour AG og Inaer Helicópteros, SA.

Konklusion

1)

Det er ufornødent at træffe afgørelse i sagen.

2)

NumberFour AG og Inaer Helicópteros, SA bærer deres egne omkostninger og betaler hver halvdelen af de omkostninger, der er afholdt af Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design).


(1)  EUT C 344 af 23.11.2013.


29.9.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 339/19


Rettens kendelse af 17. juli 2014 — The Directv Group mod KHIM — Bolloré (DIRECTV)

(Sag T-718/13) (1)

((EF-varemærker - begæring om fortabelse - tilbagetagelse af begæringen om fortabelse - ufornødent at træffe afgørelse))

2014/C 339/22

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: The Directv Group, Inc. (El Segundo, De Forenede Stater) (ved advokat F. Valentin)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design)

Den anden part i sagen for appelkammeret ved Harmoniseringskontoret og intervenient ved Retten: Bolloré (Ergué Gabéric, Frankrig) (ved advokat S. Legrand)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelse truffet den 11. oktober 2013 af Andet Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 1812/2012-2) vedrørende en fortabelsessag mellem Bolloré og The Directv Group, Inc.

Konklusion

1)

Det er ufornødent at træffe afgørelse i sagen.

2)

The Directv Group, Inc. betaler sagens omkostninger, herunder de omkostninger, der er blevet afholdt af Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) og af Bolloré.


(1)  EUT C 71 af 8.3.2014.


29.9.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 339/19


Rettens kendelse af 17. juli 2014 — The Directv Group mod KHIM — Bolloré (DIRECTV)

(Sag T-721/13) (1)

((EF-varemærker - begæring om fortabelse - tilbagetagelse af begæringen om fortabelse - ufornødent at træffe afgørelse))

2014/C 339/23

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: The Directv Group, Inc. (El Segundo, De Forenede Stater) (ved advokat F. Valentin)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design)

Den anden part i sagen for appelkammeret ved Harmoniseringskontoret og intervenient ved Retten: Bolloré (Ergué Gabéric, Frankrig) (ved advokat S. Legrand)

Påstand om annullation af afgørelse truffet den 10. oktober 2013 af Andet Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 1961/2912-2) vedrørende en fortabelsessag mellem Bolloré og The Directv Group, Inc.

Konklusion

1)

Det er ufornødent at træffe afgørelse i sagen.

2)

The Directv Group, Inc. betaler sagens omkostninger, herunder de omkostninger, der er blevet afholdt af Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) og af Bolloré.


(1)  EUT C 112 af 14.4.2014.


29.9.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 339/20


Sag anlagt den 16. juli 2014 — Sheraton International IP mod KHIM — Staywell Hospitality Group (PARK REGIS)

(Sag T-536/14)

2014/C 339/24

Stævningen er affattet på engelsk

Parter

Sagsøger: Sheraton International IP LLC (Stamford, De Forenede Stater) (ved advokat E. Armijo Chávarri)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design)

Den anden part i sagen for appelkammeret: Staywell Hospitality Group Pty Ltd (Sydney, Australien)

Sagsøgerens påstande

Afgørelse truffet den 30. april 2014 af Femte Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (forenede sager R 240/2013-5 og R 303/2013-5) annulleres.

Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Ansøger om EF-varemærket: Staywell Hospitality Group Pty Ltd

Det omhandlede EF-varemærke: Et figurmærke indeholdende ordbestanddelen »PARK REGIS« for tjenesteydelser i klasse 35, 36 og 43 — EF-varemærkeansøgning nr. 9 4 88  933

Indehaver af de i indsigelsessagen påberåbte varemærker eller tegn: Sheraton International IP LLC

De i indsigelsessagen påberåbte varemærker eller tegn: EF-varemærkeregistreringer, internationale varemærkeregistreringer og det velkendte varemærke »ST REGIS«

Indsigelsesafdelingens afgørelse: Indsigelsen delvist taget til følge

Appelkammerets afgørelse: Afslag på klagen

Søgsmålsgrunde: Tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i EF-varemærkeforordningen.


29.9.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 339/21


Sag anlagt den 21. juli 2014 — Grupo Bimbo mod KHIM (formen på et rundt sandwichbrød)

(Sag T-542/14)

2014/C 339/25

Processprog: spansk

Parter

Sagsøger: Grupo Bimbo, SAB de CV (Mexico, Mexico) (ved advokat N. Fernández Fernández-Pacheco)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design)

Sagsøgerens påstande

Afgørelse truffet den 19. maj 2014 af Fjerde Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 1911/2013-4) annulleres, fordi den er ukorrekt og tilsidesætter de gældende retlige bestemmelser om EF-varemærker, og der afsiges dom i overensstemmelse med påstandene i stævningen, enten på grundlag af det ansøgte tredimensionale varemærkes iboende særpræg eller på grund af det særpræg, det har opnået som følge af brug, hvorved der gives medhold i denne sag, og det fastslås, at ansøgning nr. 1 1 7 47  987 om et tredimensionalt EF-varemærke for varer i klasse 30 i den internationale klassifikation skal registreres, idet ansøgningen er lovlig og tilladelig.

Efter at der er givet medhold i nærværende sag, og det nævnte varemærke er blevet registreret, tilpligtes Harmoniseringskontoret at betale sagens omkostninger og at tilbagebetale den til dette indbetalte klagegebyr.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Det omhandlede EF-varemærke: Et tredimensionalt varemærke med form som et rundt sandwichbrød for varer i klasse 30 — EF-varemærkeansøgning nr. 1 1 7 47  987

Undersøgerens afgørelse: Afslag på ansøgningen

Appelkammerets afgørelse: Afslag på klagen

Søgsmålsgrunde: Tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009.


29.9.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 339/21


Sag anlagt den 22. juli 2014 — provima Warenhandels mod KHIM — Renfro (HOT SOX)

(Sag T-543/14)

2014/C 339/26

Stævningen er affattet på tysk

Parter

Sagsøger: provima Warenhandels GmbH (Bielefeld, Tyskland) (ved advokaterne J. Croll og H. Prange)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design)

Den anden part i sagen for appelkammeret: Renfro Corp. (Mount Airy, De Forenede Stater)

Sagsøgerens påstande

Afgørelse truffet den 13. maj 2014 af Andet Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) i sag R 1859/2013-2 vedrørende det internationale varemærke i Den Europæiske Union nr. 0962191 annulleres og ændres således, at klagen tages til følge og ugyldighedsbegæringen tages til følge.

Harmoniseringskontoret og i givet fald den anden part i sagen for appelkammeret tilpligtes at betale sagens omkostninger, herunder de omkostninger, der er opstået i forbindelse med klagesagen.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Det registrerede EF-varemærke, der begæres erklæret ugyldigt: Den internationale registrering af ordmærket »HOT SOX« — international registrering nr. 9 62  191

Indehaver af EF-varemærket: Renfro Corp.

Indgiveren af begæringen om, at EF-varemærket erklæres ugyldigt: provima Warenhandels GmbH

Begrundelse for ugyldighedsbegæringen: Absolutte ugyldighedsgrunde i henhold til artikel 52, stk. 1, sammenholdt med artikel 7, stk. 1, litra b) og c), i forordning nr. 207/2009.

Annullationsafdelingens afgørelse: Ugyldighedsbegæringen ikke taget følge

Appelkammerets afgørelse: Afslag på klagen

Søgsmålsgrunde:

Tilsidesættelse af artikel 158, sammenholdt med artikel 52, stk. 1, litra a), sammenholdt med artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 207/2009

Tilsidesættelse af artikel 158, sammenholdt med artikel 52, stk. 1, litra a), sammenholdt med artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009.


29.9.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 339/22


Sag anlagt den 18. juli 2014 — Société des Produits Nestlé mod KHIM — Terapia (ALETE)

(Sag T-544/14)

2014/C 339/27

Stævningen er affattet på tysk

Parter

Sagsøger: Société des Produits Nestlé SA (Vevey, Schweiz) (ved advokaterne A. Jaeger-Lenz, A. Lambrecht og S. Cobet-Nüse)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design)

Den anden part i sagen for appelkammeret: Terapia SA (Cluj Napoca, Rumænien)

Sagsøgerens påstande

Afgørelse truffet den 19. maj 2014 af Fjerde Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 1128/2013-4) ændres således, at indsigelsen forkastes.

Subsidiært annulleres afgørelse truffet den 19. maj 2014 af Fjerde Appelkammer ved Harmoniseringskontoret (sag R 1128/2013-4).

Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Ansøger om EF-varemærket: Société des Produits Nestlé SA

Det omhandlede EF-varemærke: Ordmærket »ALETE« for varer i klasse 5, 29, 30 og 32 — EF-varemærkeansøgning nr. 1 0 3 88  379

Indehaver af det i indsigelsessagen påberåbte varemærke eller tegn: Terapia SA

Det i indsigelsessagen påberåbte varemærke eller tegn: Det nationale ordmærke »ALETA« for varer og tjenesteydelser i klasse 5 og 35

Indsigelsesafdelingens afgørelse: Indsigelsen taget til følge

Appelkammerets afgørelse: Afslag på klagen

Søgsmålsgrunde:

Tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009

Tilsidesættelse af artikel 63, sammenholdt med regel 20, stk. 7, litra c), i forordning nr. 2868/95

Tilsidesættelse af artikel 63, stk. 2, og artikel 75 og 76 i forordning nr. 207/2009.


29.9.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 339/23


Sag anlagt den 18. juli 2014 — GEA Group mod KHIM (engineering for a better world)

(Sag T-545/14)

2014/C 339/28

Processprog: tysk

Parter

Sagsøger: GEA Group AG (Düsseldorf, Tyskland) (ved advokat J. Schneiders)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design)

Sagsøgerens påstande

Afgørelse truffet den 2. juni 2014 af Første Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 303/2014-4) annulleres.

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Det omhandlede EF-varemærke: Ordmærket »engineering for a better world« for varer og tjenesteydelser i klasse 6, 7, 9, 11, 35, 37, 39, 41 og 42 — EF-varemærkeansøgning nr. 1 2 0 34  807

Undersøgerens afgørelse: Afslag på ansøgningen

Appelkammerets afgørelse: Afslag på klagen

Søgsmålsgrunde: Tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009.


29.9.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 339/24


Sag anlagt den 25. juli 2014 — Messi Cuccittini mod KHIM — J.M.-E.V. e hijos (MESSI)

(Sag T-554/14)

2014/C 339/29

Stævningen er affattet på spansk

Parter

Sagsøger: Lionel Andrés Messi Cuccittini (Barcelona, Spanien) (ved advokaterne J. L. Rivas Zurdo og M. Toro Gordillo)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design)

Den anden part i sagen for appelkammeret: J.M.-E.V. e hijos, SRL (Granollers, Spanien)

Sagsøgerens påstande

Afgørelse truffet den 23. april af Første Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 1553/2013-1) annulleres, for så vidt som den afslog sagsøgerens klage og stadfæstede indsigelsesafdelingens afgørelse om at tage indsigelse B 1 9 38  458 til følge og om delvist afslag på EF-varemærkeregistrering nr. 1 0 1 81  154, af figurmærket »MESSI«.

Harmoniseringskontoret og i givet fald den anden part i sagen for appelkammeret tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Ansøger om EF-varemærket: Lionel Andrés Messi Cuccittini

Det omhandlede EF-varemærke: Figurmærket indeholdende ordbestanddelen »MESSI« for varer i klasse 3, 9, 14, 16, 25 og 28 — varemærkeansøgning nr. 1 0 1 81  154

Indehaver af det i indsigelsessagen påberåbte varemærke eller tegn: J.M.-E.V. e hijos, SRL

Det i indsigelsessagen påberåbte varemærke eller tegn: EF-ordmærket »MASSI« for varer i klasse 9, 25 og 28

Indsigelsesafdelingens afgørelse: Indsigelsen taget til følge

Appelkammerets afgørelse: Afslag på klagen

Søgsmålsgrunde: Tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009.


29.9.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 339/25


Sag anlagt den 28. juli 2014 — BrandGroup mod KHIM — Brauerei S. Riegele, Inh. Riegele (SPEZOOMIX)

(Sag T-557/14)

2014/C 339/30

Stævningen er affattet på tysk

Parter

Sagsøger: BrandGroup GmbH (Bechtsrieth, Tyskland) (ved advokat T. Raible)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design)

Den anden part i sagen for appelkammeret: Brauerei S. Riegele, Inh. Riegele KG (Augsburg, Tyskland)

Sagsøgerens påstande

Afgørelse truffet den 15. maj 2014 af Første Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 941/2013-1) annulleres.

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) og Brauerei S. Riegele, Inh. Riegele KG tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Ansøger om EF-varemærket: BrandGroup GmbH

Det omhandlede EF-varemærke: Ordmærket »SPEZOOMIX« for varer i klasse 32 og 33 — EF-varemærkeansøgning nr. 9 9 13  617

Indehaver af de i indsigelsessagen påberåbte varemærker eller tegn: Brauerei S. Riegele, Inh. Riegele KG

Det i indsigelsessagen påberåbte varemærke eller tegn: De internationale og EF-ordmærker »Spezi«, de internationale og EF-figurmærker indeholdende ordet »Spezi« og det nationale ordmærke »Ein Spezi muß dabei sein« for varer i klasse 32

Indsigelsesafdelingens afgørelse: Indsigelsen forkastet

Appelkammerets afgørelse: Indsigelsesafdelingens afgørelse ophæves og det ansøgte varemærke afvises i dets helhed

Søgsmålsgrunde: Tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), og artikel 78, stk. 5, i forordning nr. 207/2009


29.9.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 339/26


Sag anlagt den 1. august 2014 — VSM Geneesmiddelen mod Kommissionen

(Sag T-578/14)

2014/C 339/31

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: VSM Geneesmiddelen BV (Alkmaar, Nederlandene) (ved advokat U. Grundmann)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Sagsøgerens påstande

Det fastslås, at Kommissionen siden den 1. januar 2014 retsstridigt har undladt at indlede vurderingen af de sundhedsanprisninger af botaniske stoffer, som er foretaget af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) i overensstemmelse med den procedure, der er fastlagt i artikel 13, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1924/2006 (1).

Subsidiært annulleres den afgørelse, der angiveligt er indeholdt i Kommissionens skrivelse af 29. juni 2014 om ikke at indlede en vurdering inden den 1. august 2014 af EFSA’s sundhedsanprisninger af botaniske stoffer i overensstemmelse med den i artikel 13 omhandlede procedure.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren anført, at Europa-Kommissionen i medfør af artikel 13, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1924/2006 — forordningen om sundhedsanprisninger var forpligtet til senest den 31. januar 2010 at vedtage en liste over tilladte anprisninger af stoffer, der anvendes i fødevarer. I forbindelse med forberedelsen af vedtagelsen af en sådan liste, fik Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) til opgave at evaluerede anprisninger, der var blevet indgivet af medlemsstaterne. I september 2010 bekendtgjorde Kommissionen imidlertid, at vurderingsproceduren for anprisninger af botaniske stoffer skulle suspenderes og revideres, hvorefter EFSA ophørte med at behandle disse anprisninger. Kommissionen suspenderede alene vurderingsproceduren for botaniske stoffer, men ikke proceduren for andre lignende kemiske stoffer.

Sagsøger har ved skrivelse af 23. april 2014 opfordret Europa-Kommissionen til at pålægge EFSA straks at genoptage vurderingen af sundhedsanprisningerne af de botaniske stoffer, der anvendes i fødevarer, idet sagsøgeren er hårdt ramt af det aktuelle efterslæb i sagsbehandlingen og retsusikkerheden på området for sundhedsanprisninger af botaniske stoffer i fødevarer.

I skrivelse af 19. juni 2014 meddelte Kommissionen sagsøgeren, at den af forskellige medlemsstater og interesserede parter var blevet gjort opmærksom på forskellige problemstillinger, og at den ikke på nuværende tidspunkt vil indlede vurderingen af sundhedsanprisninger af botaniske stoffer. Sagsøgeren sendte en yderligere skrivelse til Kommissionen dateret den 8. juli 2014, hvori sagsøgeren fastsatte en frist for indledning af vurderingen af sundhedsanprisninger af botaniske stoffer foretaget af EFSA, der udløb den 31. juli 2014. Kommissionen har ikke besvaret denne skrivelse.

Det kan således konkluderes, at Kommissionen har undladt at oprette en fuldstændig liste over tilladte sundhedsanprisninger af stoffer, der anvendes i fødevarer i henhold til artikel 13, stk. 3, i forordningen om sundhedsanprisninger. Artikel 13 i forordningen om sundhedsanprisninger fastsætter ikke alene klare tidsfrister men også klart definerede procedurer for vedtagelsen af listen for sundhedsanprisninger af stoffer, der anvendes i fødevarer. Forordningen giver hverken Kommissionen nogen skønsbeføjelse i forhold til at ændre de proceduremæssige skridt eller til at udvide tidsfristerne.

Endvidere fremgår det af niende betragtning, at forordningen om sundhedsanprisninger tilsigter at etablere »generelle principper, der skal gælde for alle anprisninger af fødevarer«. Dette viser tydeligt, at lovgiver ikke ønskede at etablere forskellige niveauer af vurderinger for bestemte slags stoffer. Derfor mangler alle Kommissionens overvejelser vedrørende en separat ordning for vurderingen af sundhedsanprisninger af botaniske stoffer ikke alene ethvert retsgrundlag, men er også i strid med forordningens overordnede mål.


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006 af 20.12.2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer (EUT L 404, s. 9).


29.9.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 339/27


Sag anlagt den 29. juli 2014 — Inditex mod KHIM — Ansell (ZARA)

(Sag T-584/14)

2014/C 339/32

Stævningen er affattet på spansk

Parter

Sagsøger: Industria de Diseño Textil, SA (Inditex) (Arteixo, Spanien) (ved advokat C. Duch)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design)

De andre parter i sagen for appelkammeret: Zainab Ansell og Roger Ansell (Moshi, Tanzania)

Sagsøgerens påstande

Afgørelse truffet den 19. maj 2014 af Andet Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 1118/2013-2) annulleres, i det omfang den stadfæster fortabelsen på grund af manglende brug af EF-varemærke nr. 1 12  755»ZARA« for følgende tjenesteydelser i klasse 39: »transport og distribution af produkter, især inden for beklædning og fodtøj samt tilbehør, parfumerivarer og kosmetiske præparater«, eftersom appelkammeret har tilsidesat artikel 51, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009, idet det begik følgende fejl:

Appelkammeret begik en retlig fejl, da det fandt, at Inditex’s franchisetagere er enheder, der indgår i selskabets interne organisation, selv om der reelt er tale om enheder, der er retligt uafhængige af Inditex.

Appelkammeret begik en fejl i bevisvurderingen, eftersom det foreholdt klageren, at der manglede beviser for omsætningen ved udbydelsen af transporttjenesterne med henblik på at bevise den eksterne brug af varemærket, selv om disse beviser blev fremlagt i sagen.

Harmoniseringskontoret og i givet fald intervenienten tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Det registrerede EF-varemærke, som begæringen om fortabelse vedrører: Ordmærket »ZARA« for tjenesteydelser i klasse 39 og 42 — EF-varemærke nr. 1 12  755

Indehaver af EF-varemærket: Industria de Diseño Textil, SA

Indgiveren af begæringen om fortabelse af EF-varemærket: Zainab Ansell og Roger Ansell

Annullationsafdelingens afgørelse: Begæringen om fortabelse taget til følge

Appelkammerets afgørelse: Afslag på klagen

Søgsmålsgrunde: Tilsidesættelse af artikel 51, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009.


29.9.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 339/27


Sag anlagt den 14. august 2014 — Industrias Tomás Morcillo mod KHIM — Aucar Trailer (Polycart A Whole Cart Full of Benefits)

(Sag T-613/14)

2014/C 339/33

Stævningen er affattet på spansk

Parter

Sagsøger: Industrias Tomás Morcillo, SL (Albuixech, Spanien) (ved advokat A. Sanz-Bermell y Martínez)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design)

Den anden part i sagen for appelkammeret: Aucar Trailer, SL (Premia de Mar, Spanien)

Sagsøgerens påstande

Afgørelse truffet den 7. maj 2014 af Første Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 1735/2012-1) annulleres, og dermed forkastes den indsigelse, der er blevet rejst af Aucar Trailer, S.L., idet det fastslås, at proceduren for EF-varemærkeregistrering nr. 9 6 90  314»Polycart A Whole Cart Full of Benefits« skal fortsættes med hensyn til varerne i anmodningen om begrænsning af 16. november 2012, idet den rejste indsigelse mod sidstnævnte forkastes.

Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Ansøger om EF-varemærket: Industrias Tomás Morcillo, SL

Det omhandlede EF-varemærke: Et figurmærke, der indeholder ordbestanddelene »Polycart A Whole Cart Full of Benefits« for varer i klasse 12, 17 og 20 — EF-varemærkeansøgning nr. 9 6 90  314

Indehaver af det i indsigelsessagen påberåbte varemærke eller tegn: Aucar Trailer, SL

Det i indsigelsessagen påberåbte varemærke eller tegn: Et figurmærke, der indeholder ordbestanddelen »POLICAR« for varer og tjenesteydelser i klasse 12, 35 og 37

Indsigelsesafdelingens afgørelse: Indsigelsen taget til følge

Appelkammerets afgørelse: Afslag på klagen

Søgsmålsgrunde: Tilsidesættelse af artikel 8 i forordning nr. 207/2009.