ISSN 1977-0871

doi:10.3000/19770871.C_2013.366.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 366

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

56. årgang
14. december 2013


Informationsnummer

Indhold

Side

 

II   Meddelelser

 

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2013/C 366/01

Meddelelse fra kommissionen — Modværdierne af tærskelværdierne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/17/EF, 2004/18/EF og 2009/81/EF ( 1 )

1

2013/C 366/02

Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag COMP/M.6984 — EPH/Stredoslovenská Energetika) ( 1 )

3


 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2013/C 366/03

Euroens vekselkurs

4

2013/C 366/04

Meddelelse fra kommissionen om en forenklet procedure for behandling af bestemte fusioner efter Rådets forordning (EF) nr. 139/2004

5

2013/C 366/05

Ny national side af euromønter bestemt til at blive sat i omløb

10

 

OPLYSNINGER FRA MEDLEMSSTATERNE

2013/C 366/06

Liste over nationale myndigheder, der er udpeget i henhold til artikel 29, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 515/97 om gensidig bistand mellem medlemsstaternes administrative myndigheder og om samarbejde mellem disse og Kommissionen med henblik på at sikre den rette anvendelse af told- og landbrugsbestemmelserne

11

2013/C 366/07

Liste over nationale myndigheder, der er udpeget i henhold til artikel 30, stk. 3, i Rådets forordning (EF) nr. 515/97 om gensidig bistand mellem medlemsstaternes administrative myndigheder og om samarbejde mellem disse og Kommissionen med henblik på at sikre den rette anvendelse af told- og landbrugsbestemmelserne

28

2013/C 366/08

Informationsmeddelelse — Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse: Underretning om de foranstaltninger, der er vedtaget af medlemsstaterne i henhold til artikel 8

33


 

V   Øvrige meddelelser

 

PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF DEN FÆLLES HANDELSPOLITIK

 

Europa-Kommissionen

2013/C 366/09

Meddelelse om det forestående udløb af visse antidumpingforanstaltninger

35

 

PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN

 

Europa-Kommissionen

2013/C 366/10

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.7041 — Clariant/Tasnee/JV) — Behandles eventuelt efter den forenklede procedure ( 1 )

36

2013/C 366/11

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.7126 — Hellman & Friedman/Scout24) — Behandles eventuelt efter den forenklede procedure ( 1 )

37

2013/C 366/12

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.7072 — TF1/Sodexo/STS Evènements JV) — Behandles eventuelt efter den forenklede procedure ( 1 )

38

2013/C 366/13

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.7121 — E.ON Sverige/SEAS-NVE Holding/E.ON Vind Sverige) — Behandles eventuelt efter den forenklede procedure ( 1 )

39


 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

 


II Meddelelser

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Europa-Kommissionen

14.12.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 366/1


MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN

Modværdierne af tærskelværdierne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/17/EF, 2004/18/EF og 2009/81/EF

(EØS-relevant tekst)

(2013/C 366/01)

Modværdierne af tærskelværdierne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/17/EF (1), 2004/18/EF (2) og 2009/81/EF (3), udtrykt i en anden national valuta end euro, er følgende:

80 000 EUR

BGN

Nye bulgarske lev

156 464

CZK

Tjekkiske koruna

2 027 040

DKK

Danske kroner

595 832

GBP

Britiske pund

66 672

HRK

Kroatiske kuna

602 336

HUF

Ungarske forint

23 455 200

LTL

Litauiske litas

276 224

PLN

Polske zloty

337 992

RON

Nye rumænske lei

353 384

SEK

Svenske kroner

698 136


134 000 EUR

BGN

Nye bulgarske lev

262 077

CZK

Tjekkiske koruna

3 395 292

DKK

Danske kroner

998 019

GBP

Britiske pund

111 676

HRK

Kroatiske kuna

1 008 913

HUF

Ungarske forint

39 287 460

LTL

Litauiske litas

462 675

PLN

Polske zloty

566 137

RON

Nye rumænske lei

591 918

SEK

Svenske kroner

1 169 378


207 000 EUR

BGN

Nye bulgarske lev

404 851

CZK

Tjekkiske koruna

5 244 966

DKK

Danske kroner

1 541 715

GBP

Britiske pund

172 514

HRK

Kroatiske kuna

1 558 544

HUF

Ungarske forint

60 690 330

LTL

Litauiske litas

714 730

PLN

Polske zloty

874 554

RON

Nye rumænske lei

914 381

SEK

Svenske kroner

1 806 427


414 000 EUR

BGN

Nye bulgarske lev

809 701

CZK

Tjekkiske koruna

10 489 932

DKK

Danske kroner

3 083 431

GBP

Britiske pund

345 028

HRK

Kroatiske kuna

3 117 089

HUF

Ungarske forint

121 380 660

LTL

Litauiske litas

1 429 459

PLN

Polske zloty

1 749 109

RON

Nye rumænske lei

1 828 762

SEK

Svenske kroner

3 612 854


1 000 000 EUR

BGN

Nye bulgarske lev

1 955 800

CZK

Tjekkiske koruna

25 338 000

DKK

Danske kroner

7 447 900

GBP

Britiske pund

833 400

HRK

Kroatiske kuna

7 529 200

HUF

Ungarske forint

293 190 000

LTL

Litauiske litas

3 452 800

PLN

Polske zloty

4 224 900

RON

Nye rumænske lei

4 417 300

SEK

Svenske kroner

8 726 700


5 186 000 EUR

BGN

Nye bulgarske lev

10 142 779

CZK

Tjekkiske koruna

131 402 868

DKK

Danske kroner

38 624 809

GBP

Britiske pund

4 322 012

HRK

Kroatiske kuna

39 046 431

HUF

Ungarske forint

1 520 483 340

LTL

Litauiske litas

17 906 221

PLN

Polske zloty

21 910 331

RON

Nye rumænske lei

22 908 118

SEK

Svenske kroner

45 256 666


(1)  EUT L 134 af 30.4.2004, s. 1.

(2)  EUT L 134 af 30.4.2004, s. 114.

(3)  EUT L 216 af 20.8.2009, s. 76.


14.12.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 366/3


Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion

(Sag COMP/M.6984 — EPH/Stredoslovenská Energetika)

(EØS-relevant tekst)

(2013/C 366/02)

Den 20. november 2013 besluttede Kommissionen ikke at gøre indsigelse mod ovennævnte anmeldte fusion og erklære den forenelig med fællesmarkedet. Beslutningen er truffet efter artikel 6, stk. 1, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004. Beslutningens fulde ordlyd foreligger kun på engelsk og vil blive offentliggjort, efter at eventuelle forretningshemmeligheder er udeladt. Den vil kunne ses:

under fusioner på Kommissionens websted for konkurrence (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette websted giver forskellige muligheder for at finde de konkrete fusionsbeslutninger, idet de er opstillet efter bl.a. virksomhedens navn, sagsnummer, dato og sektor

i elektronisk form på EUR-Lex-webstedet (http://eur-lex.europa.eu/da/index.htm) under dokumentnummer 32012M6984. EUR-Lex giver online-adgang til EU-retten.


IV Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Europa-Kommissionen

14.12.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 366/4


Euroens vekselkurs (1)

13. december 2013

(2013/C 366/03)

1 euro =


 

Valuta

Kurs

USD

amerikanske dollar

1,3727

JPY

japanske yen

141,93

DKK

danske kroner

7,4611

GBP

pund sterling

0,84370

SEK

svenske kroner

9,0351

CHF

schweiziske franc

1,2226

ISK

islandske kroner

 

NOK

norske kroner

8,4900

BGN

bulgarske lev

1,9558

CZK

tjekkiske koruna

27,534

HUF

ungarske forint

302,42

LTL

litauiske litas

3,4528

LVL

lettiske lats

0,7030

PLN

polske zloty

4,1796

RON

rumænske leu

4,4573

TRY

tyrkiske lira

2,7992

AUD

australske dollar

1,5355

CAD

canadiske dollar

1,4626

HKD

hongkongske dollar

10,6430

NZD

newzealandske dollar

1,6691

SGD

singaporeanske dollar

1,7251

KRW

sydkoreanske won

1 446,78

ZAR

sydafrikanske rand

14,1407

CNY

kinesiske renminbi yuan

8,3367

HRK

kroatiske kuna

7,6283

IDR

indonesiske rupiah

16 496,17

MYR

malaysiske ringgit

4,4425

PHP

filippinske pesos

60,620

RUB

russiske rubler

45,0965

THB

thailandske bath

44,002

BRL

brasilianske real

3,2005

MXN

mexicanske pesos

17,7782

INR

indiske rupee

85,3350


(1)  Kilde: Referencekurs offentliggjort af Den Europæiske Centralbank.


14.12.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 366/5


Meddelelse fra kommissionen om en forenklet procedure for behandling af bestemte fusioner efter Rådets forordning (EF) nr. 139/2004

(2013/C 366/04)

I.   INDLEDNING

1.

I denne meddelelse fastlægges en forenklet procedure, som Kommissionen vil anvende til behandling af bestemte fusioner efter Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1) (»fusionsforordningen«), under forudsætning af, at de ikke giver anledning til konkurrenceproblemer. Denne meddelelse erstatter meddelelsen om en forenklet procedure for behandling af bestemte fusioner efter Rådets forordning (EF) nr. 139/2004, der blev offentliggjort i 2005 (2). Kommissionens erfaringer med anvendelsen af fusionsforordningen, herunder Rådets forordning (EØF) nr. 4064/89 (3), som gik forud for den gældende fusionsforordning, har vist, at visse kategorier af anmeldte fusioner normalt godkendes uden at have givet anledning til væsentlige betænkeligheder, forudsat at der ikke foreligger nogen særlige omstændigheder.

2.

Formålet med denne meddelelse er dels at gøre rede for, på hvilke betingelser Kommissionen normalt vedtager en kortfattet afgørelse om en fusions forenelighed med det indre marked efter den forenklede procedure, dels at give vejledning om selve proceduren. Når alle de betingelser, der er opstillet i punkt 5 eller 6 i denne meddelelse, er opfyldt, og når der ikke foreligger nogen særlige omstændigheder, vil Kommissionen vedtage en kortfattet godkendelsesafgørelse senest 25 arbejdsdage efter anmeldelsesdatoen, jf. fusionsforordningens artikel 6, stk. 1, litra b) (4).

3.

Kommissionen kan imidlertid iværksætte en undersøgelse og/eller vedtage en udførlig afgørelse efter fusionsforordningen vedrørende en planlagt fusion, navnlig hvis de forbehold eller tilfælde, hvor den forenklede procedure ikke anvendes, der er fastsat i punkt 8-19 i denne meddelelse, finder anvendelse.

4.

Med den procedure, der er skitseret i det følgende, vil Kommissionen gøre Unionens fusionskontrol mere målrettet og effektiv.

II.   KATEGORIER AF FUSIONER, DER KAN BEHANDLES EFTER DEN FORENKLEDE PROCEDURE

Fusioner, der kan komme i betragtning

5.

Kommissionen vil i princippet anvende den forenklede procedure for hver af følgende kategorier af fusioner (5):

a)

hvor to eller flere virksomheder erhverver fælles kontrol med et joint venture, som ikke, eller kun i ubetydeligt omfang, driver eller forventes at ville drive virksomhed inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS-området). Dette er tilfældet, når:

i)

joint venture-selskabets omsætning og/eller omsætningen af de tildelte aktiviteter (6) er på under 100 mio. EUR i EØS-området på anmeldelsestidspunktet (7), og

ii)

de aktiver, der er overført til joint venture-selskabet, har en samlet værdi på under 100 mio. EUR i EØS-området på anmeldelsestidspunktet (8)

b)

hvor to eller flere virksomheder fusionerer, eller en eller flere virksomheder erhverver ene- eller fælleskontrol med en anden virksomhed, forudsat at ingen af fusionsparterne er aktive på det samme produktmarked og det samme geografiske marked (9) eller på et produktmarked i et tidligere eller senere omsætningsled i forhold til et produktmarked, hvorpå en anden fusionspart opererer (10),

c)

hvor to eller flere virksomheder fusionerer, eller en eller flere virksomheder erhverver ene- eller fælleskontrol med en anden virksomhed, og begge følgende betingelser er opfyldt:

i)

den samlede markedsandel for alle de fusionsparter, der opererer på det samme produktmarked og det samme geografiske marked (11) (horisontale forbindelser), er mindre end 20 % (12)

ii)

de individuelle eller samlede markedsandele for alle de fusionsparter, der opererer på et produktmarked i tidligere eller senere omsætningsled i forhold til et produktmarked, hvor en eller flere af de andre fusionsparter opererer (vertikale forbindelser) (13), er mindre end 30 % (14)

d)

hvor en af parterne skal erhverve enekontrol over en virksomhed, som den i forvejen har fælles kontrol over.

6.

Kommissionen kan også anvende den forenklede procedure, når to eller flere virksomheder fusionerer, eller en eller flere virksomheder erhverver ene- eller fælleskontrol med en anden virksomhed, og begge følgende betingelser er opfyldt:

i)

den samlede markedsandel for alle de fusionsparter, der indgår i en horisontalt forbindelse, er mindre end 50 %, og

ii)

tilvæksten (»delta«) efter Herfindahl-Hirschman-indekset (HHI) som følge af fusionen er mindre end 150 (15)  (16).

7.

I forbindelse med anvendelsen af punkt 5, litra b) og c), og punkt 6 i tilfælde af en erhvervelse af fælles kontrol uden for joint venture-selskabets aktivitetsområde, betragtes forbindelser, der kun findes mellem de virksomheder, der erhverver fælles kontrol, ikke som horisontale eller vertikale forbindelser i denne meddelelse. Disse forbindelser kan imidlertid give anledning til den samordning, der er anført i fusionsforordningens artikel 2, stk. 4, sådanne situationer er behandlet i punkt 15 i denne meddelelse.

Forbehold og tilfælde, hvor den forenklede procedure ikke anvendes

8.

Når Kommissionen skal vurdere, om en fusion falder ind under en af de i punkt 5 og 6 nævnte kategorier, sikrer den sig, at der er tilstrækkelig klarhed om alle relevante forhold. Da markedsafgrænsningen kan være et nøgleelement i denne vurdering, opfordres parterne til at give oplysninger om eventuelle alternative markedsafgrænsninger, normalt før de indgiver anmeldelse (jf. punkt 22). De anmeldende parter skal beskrive alle alternative relevante produktmarkeder og geografiske markeder, hvor den anmeldte fusion kunne få virkninger, ligesom de skal give oplysninger om afgrænsningen af disse markeder (17). Det tilkommer Kommissionen at træffe den endelige afgørelse om markedsafgrænsningen på grundlag af en gennemgang af de faktiske omstændigheder i sagen. Hvis det er vanskeligt at afgrænse de relevante markeder eller fastslå parternes markedsandele, vil Kommissionen ikke anvende den forenklede procedure. I det omfang en fusion giver anledning til nye juridiske spørgsmål af almen interesse, vil Kommissionen desuden normalt undlade at vedtage kortfattede afgørelser, og vil normalt vende tilbage til den første fase af den normale fusionsprocedure.

9.

Selv om det normalt kan antages, at fusioner, der falder ind under en af de kategorier, der henvises til i punkt 5 og 6, ikke rejser alvorlig tvivl med hensyn til, om de er forenelige med det indre marked, kan der dog ikke desto mindre være visse situationer, hvor det undtagelsesvis er nødvendigt at foretage en nærmere undersøgelse og/eller vedtage en udførlig afgørelse. I sådanne tilfælde vil Kommissionen kunne vende tilbage til første fase af den normale fusionsprocedure.

10.

I det følgende gives vejledende eksempler på sager, der vil kunne udelukkes fra den forenklede procedure.

11.

Det er mindre sandsynligt, at Kommissionen accepterer en planlagt fusion under den forenklede procedure, hvis nogen af de særlige omstændigheder, der er anført i Kommissionens retningslinjer for vurdering af horisontale fusioner efter Rådets forordning om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser (18), foreligger. Dette omfatter tilfælde, hvor markedet allerede er koncentreret, hvor den planlagte fusion vil eliminere en betydelig konkurrencemæssig faktor, hvor den planlagte fusion vil kombinere to store innovative virksomheder, hvor den planlagte fusion involverer virksomheder med lovende produkter under udvikling, eller hvor der er tegn på, at den planlagte fusion vil gøre det muligt for fusionsparterne at forhindre deres konkurrenter i at ekspandere.

12.

Det samme kan være tilfældet, når det ikke er muligt at fastslå parternes markedsandele nøjagtigt. Dette er ofte tilfældet, når parterne opererer på nye eller ikke særlig udviklede markeder.

13.

Visse typer af fusioner kan øge parternes markedsstyrke, fordi de indebærer en sammenlægning af deres teknologiske, finansielle eller andre ressourcer, selv om fusionsparterne ikke opererer på det samme marked. Den forenklede procedure kan også være uegnet i forbindelse med fusioner, hvor mindst to af fusionsparterne er aktive på tilstødende, nært beslægtede markeder (19), især når en eller flere af fusionsparterne har en markedsandel på 30 % eller derover på et produktmarked, hvor der ikke findes horisontale eller vertikale forbindelser, men som er et tilstødende marked til et marked, hvor en anden part er aktiv (20).

14.

Kommissionen kan skønne, at det er hensigtsmæssigt at foretage en fuldstændig vurdering efter den normale fusionsprocedure af visse joint ventures med en omsætning, der ligger under den tærskel, der er fastsat i punkt 5, litra a), i EØS på anmeldelsestidspunktet, men som forventes at overstige denne tærskel i EØS betydeligt i løbet af de følgende tre år. I de tilfælde, der henhører under punkt 5, litra a), kan det også skønnes at være hensigtsmæssigt at anvende den normale procedure, hvis der eksisterer horisontale eller vertikale forbindelser mellem fusionsparterne, og det på grundlag deraf ikke kan udelukkes, at fusionen vil give anledning til alvorlig tvivl om dens forenelighed med det indre marked, eller hvis der foreligger nogen af de særlige omstændigheder, der er anført i punkt 11.

15.

Desuden vil Kommissionen kunne foretage en fuldstændig vurdering under den normale fusionsprocedure, når der opstår problemer med samordning som omhandlet i fusionsforordningens artikel 2, stk. 4.

16.

Kommissionens hidtidige erfaringer har vist, at når der er tale om en overgang fra fælleskontrol til enekontrol, vil det undtagelsesvis kunne være nødvendigt med en nærmere undersøgelse og/eller en udførlig afgørelse. Der kan opstå konkrete konkurrenceproblemer i situationer, hvor en virksomhed, der tidligere var et joint venture, efterfølgende kun kontrolleres af en enkelt ejer og integreres i dennes koncern eller netværk, hvilket kan eliminere de disciplinerende virkninger af de divergerende interesser, som flere forskellige medejere kan have, således at virksomhedens strategiske stilling på markedet derigennem styrkes. Hvis man f.eks. tænker sig en situation, hvor virksomhed A og virksomhed B i fællesskab kontrollerer joint venture C, vil en transaktion, hvor A overtager enekontrollen med C, kunne give anledning til konkurrenceproblemer, hvis C er direkte konkurrent til A, hvis C og A tilsammen vil få en stærk position på markedet, og når en del af den uafhængighed, C hidtil havde, derved elimineres (21). I sager, hvor et sådant scenarie kræver en mere indgående analyse, vil Kommissionen kunne vende tilbage til første fase af den normale fusionsprocedure (22).

17.

Kommissionen vil også kunne vende tilbage til første fase af den normale fusionsprocedure i tilfælde, hvor hverken Kommissionen eller de kompetente myndigheder i en medlemsstat har behandlet den forudgående erhvervelse af fælles kontrol med det pågældende joint venture.

18.

I tilfælde af fusioner som beskrevet under punkt 6 vil Kommissionen fra sag til sag afgøre, om der i betragtning af de særlige omstændigheder i den enkelte sag er tale om en sådant øget markedskoncentration, angivet ved HHI-delta, at sagen bør undersøges inden for rammerne af den normale første fase af fusionsproceduren.

19.

Hvis en medlemsstat senest 15 arbejdsdage efter modtagelsen af en kopi af anmeldelsen giver udtryk for begrundede betænkeligheder ved den anmeldte fusion, eller hvis en tredjepart i bemærkninger fremsat inden for den frist, der gælder for sådanne bemærkninger, giver udtryk for begrundede betænkeligheder, vil Kommissionen vende tilbage til første fase af den normale fusionsprocedure.

Henvisningsanmodninger

20.

Den forenklede procedure vil ikke blive anvendt, hvis en medlemsstat har anmodet om henvisning af en fusion i henhold til fusionsforordningens artikel 9, eller hvis Kommissionen accepterer en anmodning fra en eller flere medlemsstater om henvisning af en anmeldt fusion i henhold til fusionsforordningens artikel 22.

Henvisninger af fusioner forud for deres anmeldelse efter anmodning fra de anmeldende parter

21.

Under iagttagelse af de i denne meddelelse opstillede forbehold og tilfælde, hvor den forenklede procedure ikke vil blive anvendt, vil Kommissionen kunne anvende den forenklede procedure på fusioner, hvor:

a)

Kommissionen efter en begrundet erklæring fremsat i henhold til fusionsforordningens artikel 4, stk. 4, beslutter ikke at henvise sagen til en medlemsstat, eller

b)

sagen efter en begrundet erklæring i henhold til fusionsforordningens artikel 4, stk. 5, henvises til Kommissionen.

III.   PROCEDUREREGLER

Kontakter før indgivelsen af anmeldelsen

22.

Kommissionen finder, at frivillige kontakter mellem de anmeldende parter og Kommissionen før anmeldelsens indgivelse kan være nyttige, selv i tilsyneladende problemfrie sager (23). Kommissionens erfaringer med den forenklede procedure har vist, at de sager, der opfylder betingelserne for at blive behandlet efter denne procedure, kan indeholde komplicerede problemer, f.eks. med markedsafgrænsningen (jf. punkt 8), som det vil være bedst at få løst, inden anmeldelsen indgives. Gennem sådanne kontakter kan Kommissionen og de anmeldende parter få afklaret den nøjagtige mængde af oplysninger, der skal gives i anmeldelsen. Disse kontakter bør indledes mindst to uger før den forventede anmeldelsesdato. De anmeldende parter opfordres i særlig grad til at etablere kontakt inden anmeldelsen, hvis de ønsker at anmode Kommissionen om at anvende den forenklede procedure i den situation, der er beskrevet i punkt 6. I henhold til fusionsforordningen kan anmeldende parter til enhver tid anmelde en fusion, hvis anmeldelsen er fuldstændig. Muligheden for at etablere kontakter inden anmeldelsen er en tjeneste, der tilbydes af Kommissionen til de anmeldende parter på frivillig basis for at forberede den formelle fusionsundersøgelsesprocedure. Selv om de ikke er obligatoriske, kan det som sådan være særdeles nyttigt for både de anmeldende parter og Kommissionen, at der føres kontakter forud for anmeldelsen, således at man bl.a. kan få afklaret, hvilke oplysninger der nærmere bestemt kræves i en anmeldelse, og disse kontakter vil i langt de fleste tilfælde resultere i en betydelig reduktion af oplysningsmængden.

23.

Ikke desto mindre kan kontakter forud for anmeldelsen, især indgivelsen af et udkast til anmeldelse, være mindre nyttige i de tilfælde, der henhører under punkt 5, litra b), dvs. i de tilfælde, hvor der ikke er nogen indberetningspligtige markeder (24), da parterne ikke er aktive på det samme produktmarked og geografiske marked eller på et produktmarked i tidligere eller senere omsætningsled, hvor en eller flere af de andre fusionsparter opererer. I sådanne tilfælde kan de anmeldende parter foretrække at anmelde straks uden først at indgive et udkast til anmeldelse (25).

24.

Fastlæggelsen af, om der ikke er nogen indberetningspligtige markeder, skal foretages i overensstemmelse med punkt 8 i denne meddelelse. Det er således de anmeldende parters ansvar at forelægge Kommissionen alle de oplysninger, der er nødvendige for at fastslå, at den planlagte fusion ikke medfører noget indberetningspligtigt marked i EØS. Kommissionen anvender ikke den forenklede procedure på grundlag af punkt 5, litra b), hvis det er vanskeligt at fastslå, at den planlagte fusion ikke medfører noget indberetningspligtigt marked. I så tilfælde kan Kommissionen vende tilbage til den normale procedure og anse anmeldelsen for at være ufuldstændig på et væsentligt punkt som anført i punkt 26 i denne meddelelse.

Offentliggørelse af anmeldelsen

25.

De oplysninger, der skal offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende efter modtagelsen af en anmeldelse (26), skal omfatte fusionsparternes navne og oprindelseslande, fusionens art og de berørte brancher samt angivelse af, at fusionen ud fra oplysningerne fra den anmeldende part muligvis opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure. Interesserede parter vil derpå få mulighed for at fremsætte bemærkninger, især om forhold, der vil kunne kræve en nærmere undersøgelse.

Kortfattet afgørelse

26.

Hvis Kommissionen finder det godtgjort, at fusionen opfylder kriterierne for anvendelse af den forenklede procedure (jf. punkt 5 og 6), vil den normalt vedtage en kortfattet afgørelse. Det gælder også i sager, der ikke giver anledning til nogen konkurrenceproblemer, og hvor den har modtaget en fuldstændig anmeldelse. Den pågældende fusion vil dermed blive erklæret forenelig med det indre marked senest 25 arbejdsdage efter anmeldelsen, jf. fusionsforordningens artikel 10, stk. 1 og 6. Kommissionen vil bestræbe sig på at træffe en kortfattet afgørelse hurtigst muligt efter udløbet af de 15 arbejdsdage, medlemsstaterne har til at fremsætte anmodning om henvisning af en anmeldt fusion i henhold til fusionsforordningens artikel 9. Men inden udløbet af fristen på de 25 arbejdsdage, vil Kommissionen fortsat kunne beslutte at vende tilbage til første fase af den normale fusionsprocedure og iværksætte undersøgelser og/eller vedtage en udførlig afgørelse, hvis den finder det hensigtsmæssigt i den konkrete sag. I sådanne tilfælde kan Kommissionen, medmindre den har modtaget en fuldstændig anmeldelse, også betragte anmeldelsen som ufuldstændig på væsentlige punkter i henhold til gennemførelsesforordningens artikel 5, stk. 2.

Offentliggørelse af den kortfattede afgørelse

27.

Kommissionen vil offentliggøre en meddelelse i EU-Tidende om, at der er truffet afgørelse, ligesom den gør det ved udførlige godkendelsesafgørelser. Afgørelsen vil i den offentlige version blive gjort tilgængelig på GD Konkurrences websted. Den kortfattede afgørelse vil indeholde de oplysninger angående den anmeldte fusion, der blev offentliggjort i EU-Tidende efter anmeldelsen (parternes navne og oprindelseslande, fusionens art og berørte brancher), og en bemærkning om, at fusionen erklæres forenelig med det indre marked, fordi den falder ind under en eller flere af de kategorier, der er beskrevet nærværende meddelelse, med nærmere angivelse af, hvilken kategori der er tale om.

IV.   ACCESSORISKE BEGRÆNSNINGER

28.

Den forenklede procedure egner sig ikke til de sager, hvor de deltagende virksomheder anmoder om en udtrykkelig vurdering af begrænsninger, der er direkte knyttet til og nødvendige for en fusions gennemførelse.


(1)  Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 af 20. januar 2004 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser (EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1).

(2)  EUT C 56 af 5.3.2005, s. 32.

(3)  Rådets forordning (EØF) nr. 4064/89 af 21. december 1989 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser (EFT L 395 af 30.12.1989, s. 1), berigtiget i EFT L 257 af 21.9.1990, s. 13.

(4)  Anmeldelseskravene er fastsat i bilag I og II til Rådets forordning (EF) nr. 802/2004 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser (»gennemførelsesforordningen«).

(5)  Følgende kategorier anvendes alternativt, og ikke kumulativt, dvs. hvis alle kriterierne i en af de kategorier, der er nævnt i punkt 5, litra a), b), c) eller d), eller punkt 6, er opfyldt, kan en anmeldt fusion i princippet komme i betragtning til den forenklede procedure. En transaktion kan opfylde kriterierne for mere end én af de kategorier, der er omhandlet i denne meddelelse. Således kan anmeldende parter indgive en anmeldelse af en transaktion på grundlag af mere end én af de kategorier, der er omhandlet i denne meddelelse.

(6)  Udtrykket »og/eller« henviser til de forskellige situationer, der er tale om; for eksempel:

ved fælles overtagelse af en virksomhed er det denne virksomheds (joint venture-selskabs) omsætning, der skal tages i betragtning

ved etablering af et joint venture, hvortil moderselskaberne overfører deres aktiviteter, er det omsætningen ved de overførte aktiviteter, der skal tages i betragtning

ved erhvervelse af en kontrollerende andel i et allerede eksisterende joint venture er det joint venture-selskabets omsætning og omsætningen ved de aktiviteter, som det nye moderselskab (eventuelt) tilfører, der skal tages i betragtning.

(7)  Joint venture-selskabets omsætning skal beregnes på grundlag af moderselskabernes eller joint venture-selskabets seneste reviderede regnskaber, for så vidt der foreligger særskilte regnskaber for de ressourcer, der er samlet i joint venture-selskabet.

(8)  Den samlede værdi af joint venture-selskabets aktiver beregnes på grundlag af de enkelte moderselskabers senest opstillede og godkendte balance. Udtrykket »aktiver« omfatter: 1) alle materielle og immaterielle aktiver, der overføres til joint venture-selskabet (eksempler på materielle aktiver: produktionsanlæg, engros- eller detailforretninger, varelagre; eksempler på immaterielle aktiver: intellektuelle ejendomsrettigheder, goodwill osv.), og 2) alle lån, kreditter og garantier, som moderselskaberne måtte have ydet joint venture-selskabet. Hvis de overførte aktiver genererer en omsætning på anmeldelsestidspunktet, må hverken aktivernes eller den årlige omsætnings værdi overstige 100 mio. EUR.

(9)  Jf. Kommissionens meddelelse om afgrænsning af det relevante marked i forbindelse med Fællesskabets konkurrenceret (EFT C 372 af 9.12.1997, s. 5). I denne meddelelse skal henvisninger til virksomheders aktiviteter på markeder forstås som aktiviteter på markeder inden for EØS-området eller markeder, som omfatter EØS-området, men som også kan strække sig ud over EØS-området.

(10)  Et vertikalt forhold forudsætter normalt, at et produkt eller en tjenesteydelse fra en virksomhed, der opererer på det pågældende marked i tidligere omsætningsled, udgør et vigtigt input til et produkt eller en tjenesteydelse fra en virksomhed, der opererer på markedet i senere omsætningsled; jf. Kommissionens retningslinjer for vurdering af ikke-horisontale fusioner efter Rådets forordning om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser (EUT C 265 af 18.10.2008, s. 6, punkt 34).

(11)  Se fodnote 9.

(12)  Tærsklerne for horisontale og vertikale forbindelser gælder for enhver anden plausibel afgrænsning af produktmarked og geografisk marked, der måtte skulle tages i betragtning i en given sag. Det er i den forbindelse vigtigt, at de underliggende markedsafgrænsninger i anmeldelsen er tilstrækkeligt præcise til at begrunde den vurdering, at disse tærskler ikke er nået, og at alle mulige alternative markedsafgrænsninger, der måtte skulle tages i betragtning, nævnes (herunder geografiske markeder, der er snævrere end nationale markeder).

(13)  Se fodnote 10.

(14)  Se fodnote 12.

(15)  HHI beregnes som summen af kvadratsummen af alle virksomhedernes individuelle markedsandele på det pågældende marked; jf. Kommissionens retningslinjer for vurdering af horisontale fusioner efter Rådets forordning om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser (EUT C 31 af 5.2.2004, s. 5, punkt 16). For at beregne HHI-delta som følge af en fusion, er det imidlertid tilstrækkeligt at trække summen af kvadratsummen af parternes individuelle markedsandele fra kvadratsummen af summen af fusionsparternes markedsandele, dvs. kvadratsummen af den fusionerede enheds markedsandel efter fusionen (idet størrelsen af alle andre konkurrenters markedsandele forbliver uændrede og derfor ikke påvirker resultatet af ligningen). Med andre ord kan HHI-delta beregnes alene med udgangspunkt i fusionsparternes markedsandele, uden at der er behov for at kende nogen af de øvrige konkurrenters markedsandele.

(16)  Se fodnote 12.

(17)  Ligesom ved alle andre anmeldelser vil Kommissionen kunne tilbagekalde en sådan kortfattet afgørelse, hvis den er baseret på urigtige oplysninger, som en af de deltagende virksomheder har ansvaret for (fusionsforordningens artikel 6, stk. 3, litra a)).

(18)  Jf. Kommissionens retningslinjer for vurdering af horisontale fusioner efter Rådets forordning om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser (EFT C 31 af 5.2.2004), navnlig punkt 20.

(19)  Produktmarkeder er nært beslægtede tilstødende markeder, når produkterne er komplementære, eller når de tilhører et produktsortiment, der generelt købes af den samme kundekategori til samme endelige anvendelsesformål.

(20)  Jf. Kommissionens retningslinjer for vurdering af ikke-horisontale fusioner efter Rådets forordning om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser (EUT C 265 af 18.10.2008, s. 6), navnlig punkt 25 og afsnit V.

(21)  Sag COMP/M.5141 KLM/Martinair, 17.12.2008, betragtning 14-22.

(22)  Sag COMP/M.2908, Deutsche Post/DHL (II), 18.9.2002.

(23)  Jf. GD Konkurrences retningslinjer for god praksis i forbindelse med EU’s fusionskontrolprocedurer, der findes på: http://ec.europa.eu/competition/mergers/legislation/proceedings.pdf

(24)  Jf. definitionen af indberetningspligtige markeder i afsnit 6.2 i den korte CO-formular (bilag II til gennemførelsesforordningen).

(25)  På grundlag af retningslinjerne for god praksis vil Kommissionen dog opfordre parterne til på forhånd at indgive en anmodning om tildeling af sagsbehandlere i GD Konkurrence.

(26)  Fusionsforordningens artikel 4, stk. 3.


14.12.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 366/10


Ny national side af euromønter bestemt til at blive sat i omløb

(2013/C 366/05)

Image

National side af den nye 2-euroerindringsmønt bestemt til at blive sat i omløb, udstedt af Finland

Euromønter i omløb har status som lovligt betalingsmiddel i hele euroområdet. For at informere den brede offentlighed og alle, der professionelt beskæftiger sig med mønter, offentliggør Kommissionen alle de nye euromønters design (1). I overensstemmelse med Rådets konklusioner af 10. februar 2009 (2) kan medlemsstaterne i euroområdet og lande, som har indgået monetære aftaler med Den Europæiske Union, på visse betingelser udstede et vist antal euroerindringsmønter bestemt til at blive sat i omløb. Der må således kun anvendes 2-euromønter. Disse mønter skal have samme tekniske karakteristika som de normale 2-euromønter, men bærer på den nationale side et særligt motiv af stor symbolsk betydning i national eller europæisk henseende.

Udstedende stat: Finland

Anledning til erindringsmønten: 125-året for den nobelprisvindende forfatter F. E. SILLANPÄÄ's fødsel

Beskrivelse af designet: Møntens indre del viser et portræt af Sillanpää. Øverst i en halvcirkel ordene »F. E. SILLANPÄÄ«. Til venstre årstallet »1888« og møntmærket. Til højre årstallet »1964«, monogrammet for det møntudstedende land »FI« og udstedelsesåret »2013«.

Dette er en særlig mønt til minde om en hel nations bedstefar. F. E. SILLANPÄÄ var en stilistisk mester, som i den finske litteratur bidrog med en dyb indsigt i forholdet mellem menneske og natur. Han modtog nobelprisen i 1939 navnlig for værkerne »Den fromme elendighed« og »Silja«. Denne fortællingens mester opnåede endnu større national berømmelse for sine populære radiooptrædener og mindeværdige juleklummer. Efter krigen udviklede mesterforfatteren sig til den langskæggede »Taata«, landets uofficielle bedstefar. Frem fra hans erindringer om sin barndoms jul voksede der en elsket tradition, hvor bedstefar samlede hele nationen omkring radioen med sine muntre julefortællinger.

På møntens ydre ring ses EU-flagets tolv stjerner.

Antal udstedte mønter: 1,5 millioner

Udstedelsesdato: November 2013


(1)  Jf. EFT C 373 af 28.12.2001, s. 1, hvor man kan se de nationale sider af alle de mønter, der blev udstedt i 2002.

(2)  Jf. konklusionerne fra Rådets møde (økonomi og finans) den 10. februar 2009 og Kommissionens henstilling af 19. december 2008 om fælles retningslinjer for de nationale sider og udstedelsen af euromønter, som er bestemt til at sættes i omløb (EUT L 9 af 14.1.2009, s. 52).


OPLYSNINGER FRA MEDLEMSSTATERNE

14.12.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 366/11


Liste over nationale myndigheder, der er udpeget i henhold til artikel 29, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 515/97 om gensidig bistand mellem medlemsstaternes administrative myndigheder og om samarbejde mellem disse og Kommissionen med henblik på at sikre den rette anvendelse af told- og landbrugsbestemmelserne

(2013/C 366/06)

(LISTE A)

Organisationskode

Beskrivelse af organisationen

MS

CIS-EU

FIDE-EU

AT_BMF

Bundesministerium für Finanzen (BMF)

AT

7

7

AT_BMF_RMEA_COK

Zollamt St. Pölten Krems Wiener Neustadt

AT

1

3

AT_BMF_RMEA_COV

Zollamt Eisenstadt Flughafen Wien

AT

1

3

AT_BMF_RMEA_COV_DIAC

Daten-, Informations- und Aufbereitungscenter im BMF

AT

7

7

AT_BMF_RMMA_COL

Zollamt Linz Wels

AT

 

18

AT_BMF_RMMA_COSB

Zollamt Salzburg

AT

 

8

AT_BMF_RMS_COG

Zollamt Graz

AT

1

4

AT_BMF_RMS_COK

Zollamt Klagenfurt Villach

AT

 

2

AT_BMF_RMV_COV

Zollamt Wien

AT

9

9

AT_BMF_RMW_COF

Zollamt Feldkirch Wolfurt

AT

 

1

AT_BMF_RMW_COI

Zollamt Innsbruck

AT

 

5

AT_FIU

Bundeskriminalamt (Zentralstelle für die Bekämpfung der Geldwäscherei)

AT

1

1

BE_DOUANE_RECH_ANTWERPEN

Antwerpen Opsporingsinspectie

BE

14

10

BE_DOUANE_RECH_LIÈGE

Liège Inspection des recherches

BE

1

1

BE_DOUANE_RECH_NODDNR

Nationale Opsporingsdirectie (NOD) — Direction Nationale des Recherches (DNR)

BE

4

8

BE_FIU

Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) — Cellule de Traitement des Informations Financières (CTIF)

BE

1

1

BG_FIU

Българска финансоворазузнавателна структура (Дирекция „Финансово разузнаване“ ДАНС)

BG

2

2

BG_GDBOP

Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“

BG

 

5

BG_NCA

Агенция „Митници“

BG

19

13

BG_NCA_MBU

Митница „Бургас“

BG

2

1

BG_NCA_MRU

Митница „Русе“

BG

1

1

BG_VKP

Върховна касационна прокуратура

BG

 

2

CY_DCE_LAR

Τελωνειακό Σώμα Λάρνακας

CY

1

1

CY_DCE_LIM

Τελωνειακό Σώμα Λεμεσσού

CY

4

4

CY_DCE_NIO

Εθνικό Γραφείο Πληροφοριών HQRS

CY

6

6

CY_DCE_PAP

Τελωνειακό Σώμα Πάφου

CY

2

2

CY_FIU

Κυπριακή Μονάδα Οικονομικών Πληροφοριών

CY

1

1

CZ_GDC

Generální ředitelství cel

CZ

2

3

CZ_GDC_PLZ

Celní úřad pro Plzeňský kraj

CZ

2

4

DE_ZKA

Zollkriminalamt

DE

51

70

DE_ZKA_ZFABerlin

Zollfahndungsamt Berlin-Brandenburg

DE

3

90

DE_ZKA_ZFADresden

Zollfahndungsamt Dresden

DE

1

71

DE_ZKA_ZFAEssen

Zollfahndungsamt Essen

DE

15

134

DE_ZKA_ZFAFrankfurt

Zollfahndungsamt Frankfurt am Main

DE

 

91

DE_ZKA_ZFAHamburg

Zollfahndungsamt Hamburg

DE

18

124

DE_ZKA_ZFAHannover

Zollfahndungsamt Hannover

DE

4

99

DE_ZKA_ZFAMuenchen

Zollfahndungsamt München

DE

6

66

DE_ZKA_ZFAStuttgart

Zollfahndungsamt Stuttgart

DE

 

70

DK_FIU

Den Danske Finansielle Efterretningsenhed

DK

1

1

DK_MOF_SKAT

SKAT (Hovedsæde)

DK

108

29

EC_OLAF

European Anti-Fraud Office

EC

1

1

EC_OLAF_01

01 Investigation Selection and Review

EC

5

3

EC_OLAF_B1

B1 Trade Customs Fraud

EC

4

4

EC_OLAF_B2

B2 Tobacco and Counterfeit Goods

EC

11

7

EC_OLAF_D4

D4 Strategic Analysis, Reporting, Joint Operations

EC

19

15

EC_TAXUD

Taxation and Customs Union DG

EC

3

1

EE_FIU

Rahapesu andmebüroo

EE

1

1

EE_MOF_EMTA_IVD

Uurimisosakond

EE

 

1

ES_AEAT_SDII

Subdirección de Inspección e Investigación

ES

1

1

ES_AEAT_SDII_PAC

Politica Agrícola Común

ES

 

1

ES_AEAT_SDII_UCE

Unidad de Comercio Exterior

ES

2

1

ES_AEAT_SVAC_UCO

Centro de Coordinación de Operativos

ES

2

2

ES_FIU

Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC)

ES

1

1

FI_FIU

Taloustiedustelu yksikkö

FI

1

1

FI_VM_CO_NBC

Tullihallitus

FI

5

1

FI_VM_CO_NCD

Pohjoinen tullipiiri

FI

2

2

FI_VM_CO_SCD

Eteläinen tullipiiri

FI

1

1

FI_VM_CO_WCD

Läntinen tullipiiri

FI

1

1

FI_VM_INI_ECD

Itäinen tullipiiri

FI

4

4

FI_VM_INI_NBC

Tullihallitus

FI

12

9

FI_VM_INI_NCD

Pohjoinen tullipiiri

FI

3

4

FI_VM_INI_SCD

Eteläinen tullipiiri

FI

8

7

FI_VM_INI_WCD

Läntinen tullipiiri

FI

9

16

FR_DG

Direction générale des douanes et des droits indirects

FR

1

5

FR_DNRED

Direction nationale des recherches et enquêtes douanières

FR

11

14

FR_FIU

TRACFIN (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins)

FR

1

1

GR_MEF_CE_ELACP

Τελωνείο Πειραιώς Α'

GR

1

1

GR_MEF_CE_ELACU

33ο Τμήμα Εφαρμογή Τελωνειακού Δικαίου

GR

29

20

GR_MEF_CE_ELAHC

Τελωνείο Αθηνών

GR

3

3

GR_MEF_CE_ELAIA

Τελωνείο Αθηνών Αερολιμένα «Ελ. Βενιζέλος»

GR

3

2

GR_MEF_CE_ELAIG

Τελωνείο Αιγίου

GR

2

2

GR_MEF_CE_ELALE

Τελωνείο Αλεξανδρούπολης

GR

4

1

GR_MEF_CE_ELAST

Τελωνείο Αστακού

GR

2

2

GR_MEF_CE_ELDOC

Τελωνείο Δοϊράνης

GR

2

2

GR_MEF_CE_ELELE

Τελωνείο Ελευσίνας

GR

2

2

GR_MEF_CE_ELEVZ

Τελωνείο Ευζώνων

GR

2

2

GR_MEF_CE_ELFCP

6ο Τελωνείο Πειραιώς

GR

2

2

GR_MEF_CE_ELHAC

Τελωνειακό Γραφείο Χαλκίδας

GR

4

2

GR_MEF_CE_ELHAN

Τελωνείο Χανίων

GR

2

2

GR_MEF_CE_ELHCP

Τελωνείο Πειραιώς Ε'

GR

3

2

GR_MEF_CE_ELHCT

Τελωνείο Θεσσαλονίκης Β'

GR

5

5

GR_MEF_CE_ELHER

Τελωνείο Ηρακλείου

GR

2

2

GR_MEF_CE_ELHIO

Τελωνείο Χίου

GR

3

2

GR_MEF_CE_ELIGC

Τελωνείο Ηγουμενίτσας

GR

5

3

GR_MEF_CE_ELINO

Τελωνείο Οινοφύτων

GR

1

1

GR_MEF_CE_ELIOA

Τελωνείο Ιωαννίνων

GR

1

1

GR_MEF_CE_ELKAC

Τελωνείο Καβάλας

GR

3

3

GR_MEF_CE_ELKAK

Τελωνείο Κακαβιάς

GR

3

3

GR_MEF_CE_ELKAS

Τελωνείο Καστανιάς

GR

2

2

GR_MEF_CE_ELKEC

Τελωνείο Κέρκυρας

GR

2

2

GR_MEF_CE_ELKIP

Τελωνείο Κήπων

GR

3

3

GR_MEF_CE_ELKOR

Τελωνείο Κορίνθου

GR

1

1

GR_MEF_CE_ELKOS

Τελωνείο Κω

GR

2

2

GR_MEF_CE_ELKRY

Τελωνείο Κρυσταλλοπηγής

GR

1

1

GR_MEF_CE_ELLAC

Τελωνείο Λάρισας

GR

2

2

GR_MEF_CE_ELLVR

Τελωνείο Λαυρίου

GR

2

2

GR_MEF_CE_ELMAV

Τελωνείο Μαυροματίου

GR

3

3

GR_MEF_CE_ELMER

Τελωνείο Μερτζάνης

GR

1

1

GR_MEF_CE_ELMYC

Τελωνείο Μυτιλήνης

GR

2

2

GR_MEF_CE_ELNAF

Τελωνείο Ναυπλίου

GR

2

2

GR_MEF_CE_ELNIK

Τελωνείο Νίκης

GR

2

2

GR_MEF_CE_ELPAC

Τελωνείο Πατρών

GR

2

2

GR_MEF_CE_ELROC

Τελωνείο Ρόδου

GR

2

1

GR_MEF_CE_ELSAM

Τελωνείο Σάμου

GR

2

2

GR_MEF_CE_ELSYR

Τελωνείο Σύρου

GR

2

1

GR_MEF_CE_ELTHA

Τελωνείο Θεσσαλονίκης Ε'

GR

3

3

GR_MEF_CE_ELVER

Τελωνείο Βέροιας

GR

1

1

GR_MEF_CE_ELVOL

Τελωνείο Βόλου

GR

2

2

GR_MEF_CE_ELYTATTI

Υπηρεσία Τελωνειακού Ελέγχου Διεύθυνση Αττικής

GR

2

2

GR_MEF_CE_ELYTPAT

Υπηρεσία Τελωνειακού Ελέγχου Πατρών

GR

2

2

GR_MEF_CE_ELYTTHE

Υπηρεσία Τελωνειακού Ελέγχου Διεύθυνση Θεσσαλονίκης

GR

3

2

GR_MEF_SIS_ELODA

SIS — Επιχειρησιακό Τμήμα Αττικής

GR

2

2

GR_MEF_SIS_ELRDS

SIS — Περιφερειακό Τμήμα Νήσων Νοτίου Αιγαίου

GR

1

1

GR_MEF_SIS_ELSIS

SIS — Κεντρικά Γραφεία

GR

1

1

HR_NCA

Carinska uprava Republike Hrvatske

HR

3

3

HU_NAV_BFI

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bevetési Főigazgatósága

HU

9

9

HU_NAV_DARVPFI_BAKMVPI

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bács-Kiskun Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága

HU

4

1

HU_NAV_DARVPFI_CSMVPI

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Csongrád Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága

HU

3

3

HU_NAV_DDRVPFI_BAMVPI

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Baranya Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága

HU

3

2

HU_NAV_EARVPFI_HBMVPI

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Hajdú-Bihar Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága

HU

3

2

HU_NAV_EMRVPFI

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-magyarországi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága

HU

6

6

HU_NAV_EMRVPFI_BAMVPI

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága

HU

3

2

HU_NAV_EMRVPFI_NOMVPI

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nógrád Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága

HU

6

3

HU_NAV_KDRVPFI_FEMVPI

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fejér Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága

HU

5

4

HU_NAV_KH_KOKO

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kockázatelemző Osztálya

HU

7

5

HU_NAV_KH_RKUFO

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Ügyek Osztálya

HU

10

1

HU_NAV_KH_VAFO

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Vám- és Pénzügyőri Osztálya

HU

11

10

HU_NAV_KMRVPFI_KAVIG

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó és Vám Főigazgatósága

HU

3

1

HU_NAV_NYDRVPFI_VAMVPI

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Vas Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága

HU

4

3

IE_FIU

Irish Financial Intelligence Unit

IE

1

1

IT_DOG

Agenzia delle Dogane

IT

21

6

IT_DOG_BAR

Direzione Regionale Bari

IT

13

6

IT_DOG_BAR_BAC

Ufficio delle Dogane di Bari

IT

5

6

IT_DOG_BAR_BRI

Ufficio delle Dogane di Brindisi

IT

3

2

IT_DOG_BAR_CAM

Ufficio delle Dogane di Campobasso

IT

3

1

IT_DOG_BAR_CAM_TRM

SOT Termoli

IT

1

2

IT_DOG_BAR_FOG

Ufficio delle Dogane di Foggia

IT

4

2

IT_DOG_BAR_LEC

Ufficio delle Dogane di Lecce

IT

6

2

IT_DOG_BAR_POT

Ufficio delle Dogane di Potenza

IT

3

2

IT_DOG_BAR_TAR

Ufficio delle Dogane di Taranto

IT

5

2

IT_DOG_BOL

Direzione Regionale Bologna

IT

11

2

IT_DOG_BOL_ANN

Ufficio delle Dogane di Ancona

IT

10

3

IT_DOG_BOL_ANN_PEO

SOT Pesaro

IT

2

1

IT_DOG_BOL_BOLC

Ufficio delle Dogane di Bologna

IT

5

2

IT_DOG_BOL_CIM

Ufficio delle Dogane di Civitanova Marche

IT

4

1

IT_DOG_BOL_CIM_SBT

SOT S. Benedetto del Tronto

IT

2

1

IT_DOG_BOL_FER

Ufficio delle Dogane di Ferrara

IT

5

2

IT_DOG_BOL_FORL

Ufficio delle Dogane di Forlì — Cesena

IT

3

1

IT_DOG_BOL_MOD

Ufficio delle Dogane di Modena

IT

6

2

IT_DOG_BOL_PAR

Ufficio delle Dogane di Parma

IT

5

1

IT_DOG_BOL_PIA

Ufficio delle Dogane di Piacenza

IT

5

2

IT_DOG_BOL_RAV

Ufficio delle Dogane di Ravenna

IT

4

1

IT_DOG_BOL_REM

Ufficio delle Dogane di Reggio Emilia

IT

2

2

IT_DOG_BOL_RIM

Ufficio delle Dogane di Rimini

IT

5

2

IT_DOG_BOZ

Direzione Provinciale Bolzano

IT

5

1

IT_DOG_BOZ_BOZC

Ufficio delle Dogane di Bolzano

IT

5

2

IT_DOG_FIR

Direzione Regionale Firenze

IT

10

3

IT_DOG_FIR_ARE

Ufficio delle Dogane di Arezzo

IT

5

2

IT_DOG_FIR_CAGC

Ufficio delle Dogane di Cagliari

IT

6

5

IT_DOG_FIR_CAGC_ORI

Sezione Operativa Territoriale di Oristano

IT

2

2

IT_DOG_FIR_FIRC

Ufficio delle Dogane di Firenze

IT

4

1

IT_DOG_FIR_LIV

Ufficio delle Dogane di Livorno

IT

4

3

IT_DOG_FIR_PER_PERAIR

SOT Perugia Aeroporto

IT

2

2

IT_DOG_FIR_PIS

Ufficio delle Dogane di Pisa

IT

5

3

IT_DOG_FIR_PRA

Ufficio delle Dogane di Prato

IT

8

3

IT_DOG_FIR_SAS

Ufficio delle Dogane di Sassari

IT

3

1

IT_DOG_FIR_SAS_ALG

SOT Alghero

IT

2

1

IT_DOG_FIR_SAS_OLB

SOT Olbia

IT

1

1

IT_DOG_GEN

Direzione Regionale Genova

IT

6

5

IT_DOG_GEN_GENC_GEAIR

SOT Aeroporto di Genova

IT

 

1

IT_DOG_GEN_IMP

Ufficio delle Dogane di Imperia

IT

4

2

IT_DOG_GEN_LSP

Ufficio delle Dogane di La Spezia

IT

4

5

IT_DOG_GEN_SAV

Ufficio delle Dogane di Savona

IT

4

2

IT_DOG_MIL

Direzione Regionale Milano

IT

10

7

IT_DOG_MIL_BER

Ufficio delle Dogane di Bergamo

IT

15

3

IT_DOG_MIL_BRE

Ufficio delle Dogane di Brescia

IT

14

3

IT_DOG_MIL_COM

Ufficio delle Dogane di Como

IT

21

4

IT_DOG_MIL_COM_CHA

SOT di Chiasso

IT

4

1

IT_DOG_MIL_COM_PCHI

SOT di Ponte Chiasso

IT

12

1

IT_DOG_MIL_MAL

Ufficio delle Dogane di Malpensa

IT

32

1

IT_DOG_MIL_MANT

Ufficio delle Dogane di Mantova

IT

7

3

IT_DOG_MIL_TIRA

Ufficio delle Dogane di Tirano

IT

4

3

IT_DOG_MIL_VAR

Ufficio delle Dogane di Varese

IT

8

4

IT_DOG_NAP

Direzione interregionale per la Campania e la Calabria

IT

5

5

IT_DOG_NAP_CATANZ_CRO

SOT di Crotone

IT

2

2

IT_DOG_NAP_CATANZ_LAM

SOT di Lamezia Terme

IT

5

1

IT_DOG_NAP_GTA

Ufficio delle Dogane di Gioia Tauro

IT

4

4

IT_DOG_NAP_NA2

Ufficio delle Dogane di Napoli 2

IT

9

7

IT_DOG_NAP_RCA_RCAIR

SOT Aeroporto dello Stretto (RC)

IT

6

2

IT_DOG_NAP_RCA_VIBOV

SOT di Vibo Valentia

IT

2

1

IT_DOG_NAP_SAL

Ufficio delle Dogane di Salerno

IT

4

3

IT_DOG_PAL

Direzione Regionale Palermo

IT

5

5

IT_DOG_PAL_CAT

Ufficio delle Dogane di Catania

IT

3

4

IT_DOG_PAL_MES

Ufficio delle Dogane di Messina

IT

4

3

IT_DOG_PAL_PALC

Ufficio delle Dogane di Palermo

IT

6

1

IT_DOG_PAL_PEMP

Ufficio delle Dogane di Porto Empedocle

IT

3

2

IT_DOG_PAL_SIR

Ufficio delle Dogane di Siracusa

IT

12

2

IT_DOG_PAL_TRA

Ufficio delle Dogane di Trapani

IT

5

2

IT_DOG_ROM

Direzione Regionale Roma

IT

7

1

IT_DOG_ROM_AVE

Ufficio delle Dogane di Avezzano

IT

2

2

IT_DOG_ROM_AVE_AQU

SOT L'Aquila

IT

2

2

IT_DOG_ROM_CIV

Ufficio delle Dogane di Civitavecchia

IT

5

3

IT_DOG_ROM_FCO1

Ufficio delle Dogane di Roma 2 — Antifrode Merci

IT

9

3

IT_DOG_ROM_FCO2

Ufficio delle Dogane di Roma 2 — Antifrode Viaggiatori

IT

5

4

IT_DOG_ROM_GAE

Ufficio delle Dogane di Gaeta

IT

2

1

IT_DOG_ROM_PES

Ufficio delle Dogane di Pescara

IT

4

3

IT_DOG_ROM_PES_GIU

SOT Giulianova

IT

2

1

IT_DOG_ROM_PES_ORM

SOT Ortona

IT

1

2

IT_DOG_ROM_ROMC1

Ufficio delle Dogane di Roma 1

IT

6

3

IT_DOG_ROM_ROMC1_CIA

SOT di Ciampino (U.D. Roma 1)

IT

2

1

IT_DOG_TOR

Direzione interregionale per il Piemonte e la Valle d'Aosta

IT

6

3

IT_DOG_TOR_ALE

Ufficio delle Dogane Alessandria

IT

2

2

IT_DOG_TOR_AOS

Ufficio delle Dogane di Aosta

IT

5

2

IT_DOG_TOR_BIE

Ufficio delle Dogane di Biella

IT

3

2

IT_DOG_TOR_CUN

Ufficio delle Dogane di Cuneo

IT

3

2

IT_DOG_TOR_MODANE

Dogana Modane (FR)

IT

 

1

IT_DOG_TOR_NOV

Ufficio delle Dogane di Novara

IT

5

1

IT_DOG_TOR_TORC

Ufficio delle Dogane di Torino

IT

6

2

IT_DOG_TOR_VERC

Ufficio delle Dogane di Vercelli

IT

7

2

IT_DOG_TRE_UDTRE

Ufficio delle Dogane di Trento

IT

8

4

IT_DOG_VEN

Direzione Regionale Venezia

IT

9

4

IT_DOG_VEN_GOR

Ufficio delle Dogane di Gorizia

IT

4

1

IT_DOG_VEN_GOR_RONC

SOT Ronchi dei Legionari

IT

3

1

IT_DOG_VEN_PAD

Ufficio delle Dogane di Padova

IT

5

1

IT_DOG_VEN_PAD_ROV

SOT Rovigo

IT

3

2

IT_DOG_VEN_PORD

Uffico delle Dogane di Pordenone

IT

4

3

IT_DOG_VEN_TRC_PFN

SOT TS — Punto Franco Nuovo

IT

5

1

IT_DOG_VEN_TREV

Ufficio delle Dogane di Treviso — Via Serenissima

IT

6

1

IT_DOG_VEN_TREV_SED

SOT Sedico Belluno

IT

1

1

IT_DOG_VEN_UDI

Ufficio delle Dogane di Udine

IT

5

3

IT_DOG_VEN_UDI_PNOG

SOT Porto Nogaro

IT

3

1

IT_DOG_VEN_UDI_PNTB

SOT Pontebba

IT

3

1

IT_DOG_VEN_VEC

Ufficio delle Dogane di Venezia

IT

11

2

IT_DOG_VEN_VEC_CHIO

SOT Chioggia

IT

3

1

IT_DOG_VEN_VEC_VENAIR

SOT Aeroporto Marco Polo di Tessera/Venezia

IT

6

1

IT_DOG_VEN_VER

Ufficio delle Dogane di Verona

IT

6

3

IT_DOG_VEN_VER_VERAIR

SOT Aeroporto V. Catullo di Verona

IT

2

1

IT_DOG_VEN_VICE

Ufficio delle Dogane di Vicenza

IT

2

1

IT_FIU

Italian Financial Intelligence Unit

IT

1

1

IT_GF_GF01

II Reparto

IT

8

8

LT_FIU

Lietuvos Respublikos Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba

LT

1

1

LT_MOF_CD

Muitinės departamentas

LT

8

4

LT_MOF_CD_CCS

Muitinės kriminalinė tarnyba

LT

19

2

LT_MOF_CD_CISC

Muitinės informacinių sistemų centras

LT

2

2

LU_APL_SADPS

Service antidrogues et produits sensibles

LU

 

1

LU_DDA_AD

Service antidrogues et produits sensibles

LU

2

4

LU_DDA_AR

Analyse de risque

LU

 

4

LU_DDA_SC

Service contentieux

LU

3

3

LU_FIU

Luxembourg Financial Intelligence Unit — Cellule de renseignement financier de Luxembourg

LU

1

1

LV_FIU

(VID Finanšu policijas pārvaldes) Finanšu informācijas analīzes departaments

LV

1

1

LV_VID_CCB_IDICS

(VID Finanšu policijas pārvaldes) Finanšu informācijas analīzes departamenta Informācijas koordinēšanas nodaļa

LV

10

10

MT_CD

Dipartiment tad-Dwana

MT

2

2

MT_CD_ENF

Taqsima tal-Infurzar tad-Dwana

MT

1

1

MT_CD_INT

Taqsima tal-Intelligence tad-Dwana

MT

4

4

MT_FIU

Korp għall-Analiżi ta’ Informazzjoni Finanzjarja

MT

1

1

NL_FIU

Financial Intelligence Unit — Nederland

NL

1

1

NL_MOF_BFE

Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst — Economische controledienst (FIOD-ECD)

NL

2

22

NL_MOF_CUSTOMS

Douane

NL

20

3

NL_MOF_DIC

Douane Informatie Centrum

NL

43

26

PL_FIU

Polska Jednostka Informacji Finansowej

PL

1

1

PL_MOFNET

Ministerstwo Finansów – Kontrola Celna

PL

8

12

PL_MOFNET_BIA

Izba Celna Białystok

PL

6

12

PL_MOFNET_BPD

Izba Celna Biała Podlaska

PL

5

68

PL_MOFNET_GDY

Izba Celna Gdynia

PL

11

7

PL_MOFNET_KAT

Izba Celna Katowice

PL

10

87

PL_MOFNET_KIE

Izba Celna Kielce

PL

1

2

PL_MOFNET_KRA

Izba Celna Kraków

PL

2

10

PL_MOFNET_LOD

Izba Celna Łódź

PL

2

5

PL_MOFNET_OLS

Izba Celna Olsztyn

PL

2

26

PL_MOFNET_OPO

Izba Celna Opole

PL

2

4

PL_MOFNET_POZ

Izba Celna Poznań

PL

6

5

PL_MOFNET_PRZ

Izba Celna Przemyśl

PL

3

13

PL_MOFNET_RZE

Izba Celna Rzepin

PL

3

8

PL_MOFNET_SZC

Izba Celna Szczecin

PL

3

1

PL_MOFNET_TOR

Izba Celna Toruń

PL

2

20

PL_MOFNET_WAR

Izba Celna Warszawa

PL

2

18

PL_MOFNET_WRO

Izba Celna Wrocław

PL

15

16

PT_MDF_DGAIEC

Autoridade Tributária e Aduaneira — Direção de Serviços Antifraude Aduaneira — Divisão de Informações

PT

32

35

PT_MDF_DGAIEC_ALTV

Alfândega de Alverca

PT

7

7

PT_MDF_DGAIEC_ALTV_BDTV

Posto Aduaneiro da Bobadela

PT

2

2

PT_MDF_DGAIEC_ANTV

Alfândega Marítima de Lisboa

PT

5

5

PT_MDF_DGAIEC_AVTV

Alfândega de Aveiro

PT

3

3

PT_MDF_DGAIEC_AVTV_CLTV

Delegação Aduaneira da Covilhã

PT

3

3

PT_MDF_DGAIEC_AVTV_FFVM

Delegação Aduaneira da Figueira da Foz

PT

4

4

PT_MDF_DGAIEC_AVTV_VFTV

Delegação Aduaneira de Vilar Formoso

PT

2

2

PT_MDF_DGAIEC_BRTV

Alfândega de Braga

PT

3

3

PT_MDF_DGAIEC_BRTV_PRTV

Delegação Aduaneira do Peso da Régua

PT

3

3

PT_MDF_DGAIEC_DPC

Direção de Serviços Antifraude Aduaneira — Divisão de Planeamento e Controlo Operacional

PT

10

10

PT_MDF_DGAIEC_FORM

Direção de Serviços Antifraude Aduaneira — Divisão de Informações — TRAINING

PT

 

13

PT_MDF_DGAIEC_FRTV

Alfândega do Freixieiro

PT

3

3

PT_MDF_DGAIEC_FSTV

Alfândega de Faro

PT

6

6

PT_MDF_DGAIEC_FSTV_FATV

Delegação Aduaneira do Aeroporto de Faro

PT

3

3

PT_MDF_DGAIEC_FSTV_PMVM

Posto Aduaneiro de Portimão

PT

3

3

PT_MDF_DGAIEC_FSTV_VMVM

Posto Aduaneiro de Vilamoura

PT

1

1

PT_MDF_DGAIEC_FUTV

Alfândega do Funchal

PT

4

3

PT_MDF_DGAIEC_FUTV_SCVA

Delegação Aduaneira do Aeroporto de Santa Catarina

PT

3

3

PT_MDF_DGAIEC_JTTV

Alfândega do Jardim do Tabaco

PT

4

4

PT_MDF_DGAIEC_LATV

Alfândega do Aeroporto de Lisboa — Carga

PT

4

4

PT_MDF_DGAIEC_LATV_EPVA

Delegação Aduaneira das Encomendas Postais de Lisboa

PT

1

1

PT_MDF_DGAIEC_LETV

Alfândega de Leixões

PT

4

4

PT_MDF_DGAIEC_LITV

Direção de Serviços Antifraude Aduaneira — Divisão Operacional do Sul

PT

4

4

PT_MDF_DGAIEC_PATV

Alfândega do Aeroporto do Porto — Carga

PT

5

5

PT_MDF_DGAIEC_PDTV

Alfândega de Ponta Delgada

PT

3

3

PT_MDF_DGAIEC_PDTV_AHTV

Delegação Aduaneira de Angra do Heroísmo

PT

3

3

PT_MDF_DGAIEC_PDTV_HOTV

Delegação Aduaneira da Horta

PT

4

4

PT_MDF_DGAIEC_PETV

Alfândega de Peniche

PT

4

4

PT_MDF_DGAIEC_PETV_RITV

Posto Aduaneiro de Riachos

PT

2

2

PT_MDF_DGAIEC_POTV

Direção de Serviços Antifraude Aduaneira — Divisão Operacional do Norte

PT

4

4

PT_MDF_DGAIEC_SETV

Alfândega de Setúbal

PT

5

5

PT_MDF_DGAIEC_SETV_ELTV

Delegação Aduaneira de Elvas

PT

2

2

PT_MDF_DGAIEC_SETV_SITV

Delegação Aduaneira de Sines

PT

3

3

PT_MDF_DGAIEC_VCTV

Alfândega de Viana do Castelo

PT

2

2

RO_FIU

Unitatea de Informații Financiare a României

RO

1

1

RO_MOF_NCA

Autoritatea Națională a Vămilor

RO

2

4

SE_FIU

Finanspolisen

SE

1

1

SE_TV

Tullverket

SE

5

5

SE_TV_BB

Tullverket Brottsbekämpning

SE

46

45

SE_TV_EH

Tullverket Effektiv Handel

SE

6

6

SI_FIU

Slovenska finančna obveščevalna enota

SI

1

1

SI_MOF_CA_ID

Sektor za preiskave

SI

37

36

SK_CS_CKU_AD

Analytické oddelenie

SK

11

2

SK_CS_CKU_OACIS

Oddelenie analýz a colného informačného systému

SK

2

2

SK_CS_CKU_ODZCK

Oddelenie drog a závažnej colnej kriminality

SK

2

2

SK_CS_CKU_OMS

Oddelenie medzinárodnej spolupráce

SK

5

2

SK_CS_CKU_OVZAK

Oddelenie vysokozdaniteľného tovaru a komodít

SK

2

1

UK_FIU

United Kingdom Financial Intelligence Unit

UK

1

1

UK_HMRC_NCU

NCU

UK

7

3

BG_NCA_MAES

Митница „Аерогара София“

BG

3

 

BG_NCA_MPV

Митница „Пловдив“

BG

2

 

BG_NCA_MST

Митница „Столична“

BG

3

 

BG_NCA_MVA

Митница „Варна“

BG

2

 

CZ_GDC_OC

Operacni centrum GRC

CZ

38

 

DE_BMF_ZIVIT

Zentrum für Informationsverarbeitung und Informationstechnik

DE

2

 

DE_BMF_ZORA

Zentralstelle Risikoanalyse Zoll

DE

15

 

EC_OLAF_C3

C3 Operational Analysis and Forensics

EC

1

 

EE_MOF_EMTA

Maksu- ja Tolliamet

EE

2

 

EE_MOF_EMTA_ITD

Uurimisosakond

EE

16

 

ES_AEAT_SVAC_IRM

Investigación Recintos Maritimos (Maritime Premises)

ES

2

 

FI_VM_CO_ECD

Itäinen Tullipiiri

FI

1

 

FI_VM_CO_SCD_RAC

Riskianalyysi keskus

FI

11

 

HU_NAV_BEFI_JI

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bevetési Főigazgatóság Járőr Igazgatósága

HU

1

 

HU_NAV_DARVPFI

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél- alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága

HU

1

 

HU_NAV_DARVPFI_BAKMVPI_BAJA

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bács-Kiskun Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatóság Kirendeltsége Baja

HU

2

 

HU_NAV_DARVPFI_BAKMVPI_Hercegszanto

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bács-Kiskun Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatóság Határkirendeltsége Hercegszántó

HU

1

 

HU_NAV_DARVPFI_BAKMVPI_KISKOROS

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bács-Kiskun Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatóság Kirendeltsége Kiskőrös

HU

1

 

HU_NAV_DARVPFI_BAKMVPI_TOMPA

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bács-Kiskun Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatóság Határkirendeltsége Tompa

HU

3

 

HU_NAV_DARVPFI_BKMVPI

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Békés Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága

HU

1

 

HU_NAV_DARVPFI_CSMVPI_ROSZKE

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Csongrád Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatóság Határkirendeltsége Röszke

HU

1

 

HU_NAV_DDRVPFI_SOMVPI

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Somogy Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága

HU

1

 

HU_NAV_DDRVPFI_TOMVPI

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Tolna Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága

HU

1

 

HU_NAV_EARVPFI_JNSZMVPI

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága

HU

1

 

HU_NAV_EARVPFI_SZSZBMVPI

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága

HU

6

 

HU_NAV_EARVPFI_SZSZBMVPI_BEREGSURANY

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatóság Határkirendeltsége Beregsurány

HU

8

 

HU_NAV_EARVPFI_SZSZBMVPI_KISVARDA

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatóság Kirendeltsége Kisvárda

HU

1

 

HU_NAV_EARVPFI_SZSZBMVPI_MATESZALKA

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatóság Kirendeltsége Mátészalka

HU

1

 

HU_NAV_EARVPFI_SZSZBMVPI_TISZABECS

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatóság Határkirendeltsége Tiszabecs

HU

6

 

HU_NAV_EARVPFI_SZSZBMVPI_ZAHONY

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatóság Határkirendeltsége Záhony

HU

2

 

HU_NAV_EMRVPFI_HEMVPI

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Heves Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága

HU

2

 

HU_NAV_KDRVPFI_KEMVPI

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Komárom-Esztergom Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága

HU

1

 

HU_NAV_KDRVPFI_VEMVPI

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Veszprém Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága

HU

1

 

HU_NAV_KMRVPFI

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarországi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatóság

HU

1

 

HU_NAV_KMRVPFI_DBPVPI

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-budapesti Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága

HU

2

 

HU_NAV_KMRVPFI_EBPVPI

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-budapesti Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága

HU

3

 

HU_NAV_KMRVPFI_KBVPI

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kelet-budapesti Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága

HU

5

 

HU_NAV_KMRVPFI_PEMVPI

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Pest Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága

HU

1

 

HU_NAV_NYDRVPFI_GYMSMVPI

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Győr-Moson-Sopron Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatóság

HU

4

 

HU_NAV_NYDRVPFI_ZAMVPI

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Zala Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága

HU

2

 

HU_NAV_RFI_1RI

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Repülőtéri Főigazgatóság 1. számú Repülőtéri Igazgatósága

HU

3

 

HU_NAV_RFI_2RI

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Repülőtéri Főigazgatóság 2. számú Repülőtéri Igazgatósága

HU

6

 

IE_REV_CD

Customs Division

IE

2

 

IE_REV_CEIB

Customs Investigations

IE

19

 

IE_REV_CER_BMW

Border Midlands and West Region

IE

6

 

IE_REV_CER_DUB

Dublin Region

IE

8

 

IE_REV_CER_SER

South East Region

IE

12

 

IE_REV_CER_SWR

South West Region

IE

2

 

IE_REV_CICB

Customs Investigations & Coordination Branch

IE

4

 

IE_REV_CIDLE_NDT

National Drugs Team

IE

11

 

IE_REV_CIDLE_NFIU

National Freight Intelligence Unit

IE

13

 

IT_DOG_BAR_BAC_BARL

SOT Barletta

IT

1

 

IT_DOG_BAR_BAC_MOLF

SOT Molfetta

IT

1

 

IT_DOG_BAR_BAC_MONO

SOT Monopoli

IT

1

 

IT_DOG_BAR_BAC_PALE

SOT Aeroporto Bari Palese

IT

1

 

IT_DOG_BAR_BRI_CASA

SOT Aeroporto Casale

IT

1

 

IT_DOG_BAR_FOG_MANF

SOT Manfredonia

IT

1

 

IT_DOG_BAR_LEC_OTR

SOT Otranto

IT

1

 

IT_DOG_BAR_POT_MATE

SOT Matera

IT

2

 

IT_DOG_BOL_ANN_FAB

SOT Fabriano

IT

1

 

IT_DOG_BOL_ANN_FAL

SOT Falconara

IT

3

 

IT_DOG_BOL_ANN_FAN

SOT Fano

IT

1

 

IT_DOG_BOL_BOLC_BOAIR

SOT Aeroporto «G. Marconi»

IT

5

 

IT_DOG_BOL_BOLC_INTERPORTO

SOT Interporto

IT

2

 

IT_DOG_BOL_FORL_CESENA

SOT Cesena

IT

2

 

IT_DOG_BOL_RAV_LUGOFAENZA

SOT di Lugo — Faenza

IT

2

 

IT_DOG_BOL_RIM_RNAIR

SOT Aeroporto Miramare «F. Fellini»

IT

1

 

IT_DOG_BOZ_BOZC_BRES

SOT Bressanone

IT

6

 

IT_DOG_BOZ_BOZC_BRUN

SOT Brunico (U.D. Bz)

IT

2

 

IT_DOG_BOZ_BOZC_BZAIR

SOT Aeroporto S. Giacomo (U.D. Bz)

IT

2

 

IT_DOG_BOZ_BOZC_MERA

SOT Merano (U.D. Bz)

IT

2

 

IT_DOG_BOZ_BOZC_MGBZ

SOT Magazzini generali (U.D. Bz)

IT

2

 

IT_DOG_BOZ_BOZC_RESIA

SOT Resia (U.D. Bz)

IT

2

 

IT_DOG_BOZ_BOZC_TRENS

SOT Campo di Trens (U.D. Bz)

IT

2

 

IT_DOG_BOZ_BOZC_TUB

SOT Tubre (U.D. Bz)

IT

2

 

IT_DOG_FIR_ARE_SIENA

SOT Siena

IT

1

 

IT_DOG_FIR_CAGC_ARBA

SOT Arbatax

IT

2

 

IT_DOG_FIR_CAGC_ELMAS

SOT Aeroporto Cagliari Elmas

IT

2

 

IT_DOG_FIR_CAGC_PVES

SOT Portovesme

IT

2

 

IT_DOG_FIR_FIRC_PERE

SOT A. Vespucci

IT

1

 

IT_DOG_FIR_LIV_GROS

SOT Grosseto

IT

2

 

IT_DOG_FIR_LIV_PIO

SOT Piombino

IT

1

 

IT_DOG_FIR_LIV_PORT

SOT Portoferraio

IT

1

 

IT_DOG_FIR_PER

Ufficio delle dogane di Perugia

IT

2

 

IT_DOG_FIR_PIS_ITPISAIR

SOT Aeroporto di Pisa

IT

3

 

IT_DOG_FIR_PIS_LUC

Ufficio delle Dogane Lucca

IT

1

 

IT_DOG_FIR_PIS_MCA

Dogana Marina di Carrara

IT

1

 

IT_DOG_FIR_PIS_VIA

Dogana Viareggio

IT

3

 

IT_DOG_FIR_PRA_MONT

SOT Montale

IT

1

 

IT_DOG_GEN_GENC

Ufficio delle Dogane di Genova

IT

7

 

IT_DOG_MIL_BER_OSERIO

SOT Orio al Serio (U.D. Bergamo)

IT

4

 

IT_DOG_MIL_BRE_CRE

SOT Cremona (U.D. di Brescia)

IT

5

 

IT_DOG_MIL_BRE_MONT

SOT Montichiari (U.D. BS)

IT

1

 

IT_DOG_MIL_COM_OVAL

SOT Oria Valsolda (U.D. Como)

IT

1

 

IT_DOG_MIL_MIC

Ufficio delle Dogane di Milano 2

IT

9

 

IT_DOG_MIL_MIL1

Ufficio delle Dogane di Milano 1

IT

13

 

IT_DOG_MIL_MIL3

Ufficio delle Dogane di Milano 3

IT

5

 

IT_DOG_MIL_PAV

Ufficio delle Dogane di Pavia

IT

8

 

IT_DOG_MIL_PAV_VIG

SOT Vigevano (U.D. Pavia)

IT

1

 

IT_DOG_MIL_PAV_VOG

SOT Voghera (U.D. Pavia)

IT

1

 

IT_DOG_MIL_TIRA_PFOSC

SOT Passo del Foscagno (U.D. Tirano)

IT

1

 

IT_DOG_MIL_TIRA_SOND

SOT Sondrio (U.D. Tirano)

IT

2

 

IT_DOG_MIL_TIRA_VCHIA

SOT Villa di Chiavenna (U.D. Tirano)

IT

1

 

IT_DOG_MIL_VAR_BUS

SOT Busto Arsizio (U.D. Varese)

IT

2

 

IT_DOG_MIL_VAR_GAG

SOT Gaggiolo (U.D. Varese)

IT

1

 

IT_DOG_MIL_VAR_PTRESA

SOT Ponte Tresa

IT

2

 

IT_DOG_NAP_CAS

Ufficio delle dogane di Caserta

IT

3

 

IT_DOG_NAP_CATANZ

Ufficio delle Dogane di Catanzaro

IT

3

 

IT_DOG_NAP_CATANZ_COS

SOT di Cosenza

IT

3

 

IT_DOG_NAP_ITBEN

Ufficio delle Dogane di Benevento

IT

2

 

IT_DOG_NAP_NA1

Ufficio delle Dogane di Napoli 1

IT

5

 

IT_DOG_NAP_NA1_NAPAIR

SOT Aeroporto Napoli Capodichino

IT

3

 

IT_DOG_NAP_NA2_NAPTER

SOT di Nola

IT

2

 

IT_DOG_NAP_RCA

Ufficio delle Dogane di Reggio Calabria

IT

4

 

IT_DOG_PAL_CAT_FONT

SOT Aeroporto di Fontanarossa

IT

2

 

IT_DOG_PAL_CAT_RIPO

SOT Riposto

IT

2

 

IT_DOG_PAL_MES_AGAT

SOT S. Agata Militello

IT

1

 

IT_DOG_PAL_MES_LIPA

SOT Lipari

IT

1

 

IT_DOG_PAL_MES_MILA

SOT Milazzo

IT

2

 

IT_DOG_PAL_MES_NAXO

SOT Giardini Naxos

IT

1

 

IT_DOG_PAL_PALC_PRAI

SOT Aeroporto Punta Raisi

IT

2

 

IT_DOG_PAL_PALC_TERM

SOT Termini Imerese

IT

2

 

IT_DOG_PAL_PEMP_CALT

SOT Caltanissetta

IT

1

 

IT_DOG_PAL_PEMP_GELA

SOT Gela

IT

1

 

IT_DOG_PAL_PEMP_LICA

SOT Licata

IT

1

 

IT_DOG_PAL_PEMP_SCIA

SOT Sciacca

IT

1

 

IT_DOG_PAL_SIR_AUGU

SOT Augusta

IT

6

 

IT_DOG_PAL_SIR_POZZ

SOT Pozzallo

IT

4

 

IT_DOG_PAL_SIR_RAGU

SOT Ragusa

IT

4

 

IT_DOG_PAL_TRA_CAST

SOT Castellammare del Golfo

IT

1

 

IT_DOG_PAL_TRA_MARS

SOT Marsala

IT

1

 

IT_DOG_PAL_TRA_MAZA

SOT Mazara del Vallo

IT

2

 

IT_DOG_PAL_TRA_PANT

SOT Pantelleria

IT

1

 

IT_DOG_ROM_CIV_VITE

SOT Viterbo

IT

2

 

IT_DOG_ROM_FCO2_FIUM

SOT Fiumicino

IT

3

 

IT_DOG_ROM_FRO

Ufficio delle Dogane Frosinone

IT

2

 

IT_DOG_ROM_GAE_APRI

SOT Aprilia

IT

2

 

IT_DOG_ROM_GAE_LATI

SOT Latina

IT

2

 

IT_DOG_ROM_PES_VAS

SOT Vasto

IT

1

 

IT_DOG_ROM_ROMC1_POME

SOT Pomezia (U.D. Roma 1)

IT

2

 

IT_DOG_ROM_ROMC1_RIETI

SOT Rieti

IT

2

 

IT_DOG_TOR_ALE_ASTI

SOT Asti

IT

1

 

IT_DOG_TOR_ALE_POZZ

SOT Pozzolo Formigaro

IT

1

 

IT_DOG_TOR_AOS_TGSB

SOT Traforo Gran S. Bernardo

IT

1

 

IT_DOG_TOR_BIE_SAIMA

SOT Mag. Generali Saima Avandero

IT

2

 

IT_DOG_TOR_TORC_CASE

SOT Caselle Torinese

IT

2

 

IT_DOG_TOR_VERB

Ufficio delle Dogane Verbano-Cusio-Ossola

IT

3

 

IT_DOG_TRE

Direzione provinciale di Trento

IT

6

 

IT_DOG_TRE_UDTRE_RONCAFORT

SOT Roncafort (UD TN)

IT

2

 

IT_DOG_VEN_GOR_MONF

SOT Monfalcone

IT

3

 

IT_DOG_VEN_TRC

Ufficio delle Dogane di Trieste

IT

4

 

IT_DOG_VEN_TRC_FERN

SOT Fernetti

IT

2

 

IT_DOG_VEN_TRC_PFV

SOT TS — Punto Franco Vecchio

IT

3

 

IT_DOG_VEN_TRC_PIND

SOT Porto industriale

IT

3

 

IT_DOG_VEN_TREV_TREVAIR

SOT Aeroporto Canova

IT

1

 

IT_DOG_VEN_UDI_ZAU

SOT Z.A.U.

IT

3

 

IT_DOG_VEN_VEC_PGRU

SOT Portogruaro

IT

3

 

IT_DOG_VEN_VEC_VEINT

SOT Interporto

IT

3

 

IT_DOG_VEN_VEC_VENMAR

SOT Marittima (U.D. VE)

IT

2

 

LT_MOF_CD_CTC

Muitinės mokymo centras

LT

2

 

LT_MOF_CD_KLTCO

Klaipėdos teritorinė muitinė

LT

2

 

LT_MOF_CD_KTCO

Kauno teritorinė muitinė

LT

2

 

LT_MOF_CD_VTCO

Vilniaus teritorinė muitinė

LT

2

 

LU-UsersToBeSorted

LUXEMBOURG

LU

1

 

LV_VID_CB_RMS

(VID Muitas pārvaldes) Riska vadības nodaļa

LV

18

 

PT_MDF_DGAIEC_LATV_LIVA

Aeroporto de Lisboa-Sala Bagagem

PT

2

 

PT_MDF_DGAIEC_LETV_LEVM

Alfândega Leixões-Marina

PT

1

 

PT_MDF_DGAIEC_PATV_POVA

Aeroporto do Porto-Sala Bagagem

PT

4

 

SE_KCL_KRS

Svenska kustbevakningen, södra regionen

SE

1

 

SI_MOF_CA_COK

Carinski urad Koper

SI

1

 

SK_CS_CKU_OOaOO

Operačné stredisko

SK

1

 

SK_CS_CRSR_CJAR

Centrálna jednotka analýzy rizika

SK

10

 

UK_HMRC

HM Revenue & Customs

UK

3

 

UK_HMRC_BFIAT

BF Intelligence & Analytics Team

UK

4

 

UK_HMRC_D

DOVER

UK

15

 

UK_HMRC_EL

Intelligence Bureau, London

UK

1

 

UK_HMRC_F

FELIXSTOWE

UK

4

 

UK_HMRC_IA

RIS A&I

UK

1

 

UK_HMRC_M

RIS OPS

UK

3

 

UK_HMRC_S

SOUTHAMPTON

UK

11

 

 

 

Totals

2 290

2 195


14.12.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 366/28


Liste over nationale myndigheder, der er udpeget i henhold til artikel 30, stk. 3, i Rådets forordning (EF) nr. 515/97 om gensidig bistand mellem medlemsstaternes administrative myndigheder og om samarbejde mellem disse og Kommissionen med henblik på at sikre den rette anvendelse af told- og landbrugsbestemmelserne

(2013/C 366/07)

(LISTE B)

Organisationskode

Beskrivelse af organisationen

MS

CIS-EU

FIDE-EU

AT_BMF

Bundesministerium für Finanzen (BMF)

AT

7

7

AT_BMF_RMEA_COK

Zollamt St. Pölten Krems Wiener Neustadt

AT

1

3

AT_BMF_RMMA_COL

Zollamt Linz Wels

AT

 

18

AT_BMF_RMMA_COSB

Zollamt Salzburg

AT

 

8

AT_BMF_RMW_COF

Zollamt Feldkirch Wolfurt

AT

 

1

AT_BMF_RMW_COI

Zollamt Innsbruck

AT

 

5

BE_DOUANE_RECH_ANTWERPEN

Antwerpen Opsporingsinspectie

BE

14

10

BE_DOUANE_RECH_NODDNR

Nationale Opsporingsdirectie (NOD) — Direction nationale des recherches (DNR)

BE

4

8

BG_NCA

Агенция „Митници“

BG

19

13

CY_DCE_NIO

Εθνικό Γραφείο Πληροφοριών HQRS

CY

6

6

CZ_GDC

Generální ředitelství cel

CZ

2

3

CZ_GDC_PLZ

Celní úřad pro Plzeňský kraj

CZ

2

4

DE_ZKA

Zollkriminalamt

DE

51

70

DE_ZKA_ZFAEssen

Zollfahndungsamt Essen

DE

15

134

DE_ZKA_ZFAFrankfurt

Zollfahndungsamt Frankfurt am Main

DE

 

91

DE_ZKA_ZFAHamburg

Zollfahndungsamt Hamburg

DE

18

124

DE_ZKA_ZFAHannover

Zollfahndungsamt Hannover

DE

4

99

DE_ZKA_ZFAMuenchen

Zollfahndungsamt München

DE

6

66

DE_ZKA_ZFAStuttgart

Zollfahndungsamt Stuttgart

DE

 

70

DK_MOF_SKAT

SKAT (Hovedsæde)

DK

108

29

EC_OLAF_01

01 Investigation Selection and Review

EC

5

3

EC_OLAF_B1

B1 Trade Customs Fraud

EC

4

4

EC_OLAF_B2

B2 Tobacco and Counterfeit Goods

EC

11

7

EC_OLAF_D4

D4 Strategic Analysis, Reporting, Joint Operations

EC

19

15

EE_MOF_EMTA_IVD

Uurimisosakond

EE

 

1

ES_AEAT_SVAC_UCO

Centro de Coordinación de Operativos

ES

2

2

FI_VM_CO_NBC

Tullihallitus

FI

5

1

FI_VM_INI_NBC

Tullihallitus

FI

12

9

FI_VM_INI_SCD

Eteläinen tullipiiri

FI

8

7

FR_DG

Direction générale des douanes et droits indirects

FR

1

5

FR_DNRED

Direction nationale des recherches et enquêtes douanières

FR

11

14

GR_MEF_CE_ELACU

33ο Τμήμα Εφαρμογή Τελωνειακού Δικαίου

GR

29

20

GR_MEF_CE_ELAST

Τελωνείο Αστακού

GR

2

2

GR_MEF_CE_ELHER

Τελωνείο Ηρακλείου

GR

2

2

GR_MEF_CE_ELTHA

Τελωνείο Θεσσαλονίκης Ε'

GR

3

3

GR_MEF_CE_ELYTTHE

Υπηρεσία Τελωνειακού Ελέγχου Διεύθυνση Θεσσαλονίκης

GR

3

2

HU_NAV_BFI

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bevetési Főigazgatósága

HU

9

9

HU_NAV_KH_KOKO

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kockázatelemző Osztálya

HU

7

5

HU_NAV_NYDRVPFI_VAMVPI

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Vas Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága

HU

4

3

IT_DOG_BOL_PAR

Ufficio delle Dogane di Parma

IT

5

1

IT_DOG_BOL_RAV

Ufficio delle Dogane di Ravenna

IT

4

1

IT_DOG_FIR_LIV

Ufficio delle Dogane di Livorno

IT

4

3

IT_DOG_GEN

Direzione Regionale Genova

IT

6

5

IT_DOG_GEN_SAV

Ufficio delle dogane di Savona

IT

4

2

IT_DOG_MIL

Direzione Regionale Milano

IT

10

7

IT_DOG_MIL_BRE

Ufficio delle Dogane di Brescia

IT

14

3

IT_DOG_NAP

Direzione interregionale per la Campania e la Calabria

IT

5

5

IT_DOG_NAP_NA2

Ufficio delle Dogane di Napoli 2

IT

9

7

IT_DOG_NAP_SAL

Ufficio delle dogane di Salerno

IT

4

3

IT_DOG_PAL

Direzione Regionale Palermo

IT

5

5

IT_DOG_PAL_PEMP

Ufficio delle dogane di Porto Empedocle

IT

3

2

IT_DOG_ROM_PES

Ufficio delle Dogane di Pescara

IT

4

3

IT_DOG_ROM_PES_GIU

SOT Giulianova

IT

2

1

IT_DOG_ROM_PES_ORM

SOT Ortona

IT

1

2

IT_DOG_TOR_AOS

Ufficio delle Dogane di Aosta

IT

5

2

IT_DOG_TOR_BIE

Ufficio delle Dogane di Biella

IT

3

2

IT_DOG_TOR_VERC

Ufficio delle Dogane di Vercelli

IT

7

2

IT_DOG_TRE_UDTRE

Ufficio delle Dogane di Trento

IT

8

4

IT_DOG_VEN

Direzione Regionale Venezia

IT

9

4

IT_DOG_VEN_PORD

Uffico delle Dogane di Pordenone

IT

4

3

IT_DOG_VEN_UDI

Ufficio delle Dogane di Udine

IT

5

3

IT_GF_GF01

II Reparto

IT

8

8

LT_MOF_CD

Muitinės departamentas

LT

8

4

LT_MOF_CD_CCS

Muitinės kriminalinė tarnyba

LT

19

2

LU_DDA_AR

Analyse de risque

LU

 

4

LU_DDA_SC

Service contentieux

LU

3

3

LV_VID_CCB_IDICS

(VID Finanšu policijas pārvaldes) Finanšu informācijas analīzes departamenta Informācijas koordinēšanas nodaļa

LV

10

10

MT_CD

Dipartiment tad-Dwana

MT

2

2

MT_CD_INT

Taqsima tal-Intelligence tad-Dwana

MT

4

4

MT_FIU

Korp għall-Analiżi ta’ Informazzjoni Finanzjarja

MT

1

1

NL_MOF_CUSTOMS

Douane

NL

20

3

NL_MOF_DIC

Douane Informatie Centrum

NL

43

26

PL_MOFNET

Ministerstwo Finansów – Kontrola Celna

PL

8

12

PL_MOFNET_BIA

Izba Celna Białystok

PL

6

12

PL_MOFNET_BPD

Izba Celna Biała Podlaska

PL

5

68

PL_MOFNET_KAT

Izba Celna Katowice

PL

10

87

PL_MOFNET_KIE

Izba Celna Kielce

PL

1

2

PL_MOFNET_KRA

Izba Celna Kraków

PL

2

10

PL_MOFNET_LOD

Izba Celna Łódź

PL

2

5

PL_MOFNET_OLS

Izba Celna Olsztyn

PL

2

26

PL_MOFNET_OPO

Izba Celna Opole

PL

2

4

PL_MOFNET_POZ

Izba Celna Poznań

PL

6

5

PL_MOFNET_PRZ

Izba Celna Przemyśl

PL

3

13

PL_MOFNET_RZE

Izba Celna Rzepin

PL

3

8

PL_MOFNET_TOR

Izba Celna Toruń

PL

2

20

PL_MOFNET_WRO

Izba Celna Wrocław

PL

15

16

RO_MOF_NCA

Autoritatea Națională a Vămilor

RO

2

4

SE_TV

Tullverket

SE

5

5

SE_TV_BB

Tullverket Brottsbekämpning

SE

46

45

SI_MOF_CA_ID

Sektor za preiskave

SI

37

36

SK_CS_CKU_OACIS

Oddelenie analýz a colného informačného systému

SK

2

2

SK_CS_CKU_OMS

Oddelenie medzináronej spolupráce

SK

5

2

UK_HMRC_NCU

NCU

UK

7

3

BG_NCA_MVA

Митница „Варна“

BG

2

 

DE_BMF_ZORA

Zentralstelle Risikoanalyse Zoll

DE

15

 

EE_MOF_EMTA

Maksu- ja Tolliamet

EE

2

 

EE_MOF_EMTA_ITD

Uurimisosakond

EE

16

 

ES_AEAT_SVAC_IRM

Investigación Recintos Marítimos (Maritime Premises)

ES

2

 

FI_VM_CO_SCD_RAC

Riskianalyysikeskus

FI

11

 

HU_NAV_DARVPFI_BAKMVPI_TOMPA

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bács-Kiskun Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatóság Határkirendeltsége Tompa

HU

3

 

HU_NAV_DARVPFI_CSMVPI_ROSZKE

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Csongrád Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatóság Határkirendeltsége Röszke

HU

1

 

HU_NAV_EARVPFI_SZSZBMVPI_ZAHONY

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatóság Határkirendeltsége Záhony

HU

2

 

IE_REV_CEIB

Customs Investigations

IE

19

 

IE_REV_CER_DUB

Dublin Region

IE

8

 

IE_REV_CER_SER

South East Region

IE

12

 

IE_REV_CER_SWR

South West Region

IE

2

 

IE_REV_CICB

Customs Investigations & Coordination Branch

IE

4

 

IE_REV_CIDLE_NDT

National Drugs Team

IE

11

 

IE_REV_CIDLE_NFIU

National Freight Intelligence Unit

IE

13

 

IT_DOG_BAR_BRI_CASA

SOT Aeroporto Casale

IT

1

 

IT_DOG_FIR_ARE_SIENA

SOT Siena

IT

1

 

IT_DOG_FIR_PIS_ITPISAIR

SOT Aeroporto di Pisa

IT

3

 

IT_DOG_FIR_PIS_MCA

Dogana Marina di Carrara

IT

1

 

IT_DOG_FIR_PIS_VIA

Dogana Viareggio

IT

3

 

IT_DOG_GEN_GENC

Ufficio delle Dogane di Genova

IT

7

 

IT_DOG_MIL_BRE_MONT

SOT Montichiari (U.D. BS)

IT

1

 

IT_DOG_MIL_MIC

Ufficio delle Dogane di Milano 2

IT

9

 

IT_DOG_MIL_PAV

Ufficio delle Dogane di Pavia

IT

8

 

IT_DOG_NAP_CAS

Ufficio delle dogane di Caserta

IT

3

 

IT_DOG_NAP_NA1

Ufficio delle Dogane di Napoli 1

IT

5

 

IT_DOG_PAL_TRA_MAZA

SOT Mazara del Vallo

IT

2

 

IT_DOG_TOR_ALE_POZZ

SOT Pozzolo Formigaro

IT

1

 

IT_DOG_VEN_GOR_MONF

SOT Monfalcone

IT

3

 

IT_DOG_VEN_TRC_FERN

SOT Fernetti

IT

2

 

LT_MOF_CD_CTC

Muitinės mokymo centras

LT

2

 

LT_MOF_CD_VTCO

Vilniaus teritorinė muitinė

LT

2

 

LV_VID_CB_RMS

(VID Muitas pārvaldes) Riska vadības nodaļa

LV

18

 

SE_KCL_KRS

Svenska kustbevakningen, södra regionen

SE

1

 

SI_MOF_CA_COK

Carinski urad Koper

SI

1

 

SK_CS_CKU_OOaOO

Operačné stredisko

SK

1

 

SK_CS_CRSR_CJAR

Centrálna jednotka analýzy rizika

SK

10

 

UK_HMRC_F

FELIXSTOWE

UK

4

 

UK_HMRC_S

SOUTHAMPTON

UK

11

 

 

Totals

1 027

1 405


14.12.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 366/33


INFORMATIONSMEDDELELSE

Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse: Underretning om de foranstaltninger, der er vedtaget af medlemsstaterne i henhold til artikel 8

(2013/C 366/08)

I henhold til artikel 8 i Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 (1) kan medlemsstaterne af hensyn til den offentlige sikkerhed eller menneskerettigheder forbyde eller kræve tilladelse til udførsel af produkter med dobbelt anvendelse, der ikke er opført på listen i bilag I til forordningen. I henhold til artikel 8, stk. 4, vil sådanne foranstaltninger blive offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende.

Nederlandene har underrettet Kommissionen om, at landet har ophævet dekret Stcrt. 2013 nr. 8590 (Regeling Stcrt. 2013 nr. 8590) af 28. marts 2013 vedrørende mæglervirksomhed i forbindelse med og udførsel af visse produkter med dobbelt anvendelse til Syrien og erstattet det med dekret Stcrt. 2013 nr. 25632 (Regeling Stcrt. 2013 nr. 25632), der blev offentliggjort den 13. september 2012, hvorved følgende foranstaltninger var blevet indført:

1.

Et krav om tilladelse til udførsel af visse produkter med dobbelt anvendelse, der ikke er opført på listen i bilag I, af hensyn til den offentlige sikkerhed og menneskerettigheder. Denne foranstaltning finder anvendelse på udførsel med destination Syrien eller Egypten i forbindelse med følgende produkter, der kan anvendes til intern undertrykkelse:

Nr.

Produkt

1.

Skydevåben, ammunition og tilbehør hertil:

1.1.

Skydevåben, som ikke er underlagt ML 1 og ML 2 på den fælles liste over militært udstyr

1.2.

Ammunition, der er specielt konstrueret til de i punkt 1.1. nævnte skydevåben og specielt konstruerede komponenter hertil

1.3.

Våbensigter, som ikke er underlagt den fælles liste over militært udstyr

2.

Bomber og håndgranater, som ikke er underlagt den fælles liste over militært udstyr

3.

Køretøjer  (2):

3.1.

Køretøjer udstyret med en vandkanon, der er specielt konstrueret eller modificeret til bekæmpelse af optøjer

3.2.

Køretøjer, der er specielt konstrueret eller modificeret til at blive elektrificeret for at afvise angribere

3.3.

Køretøjer, der er specielt konstrueret eller modificeret til at fjerne barrikader, herunder byggeudstyr med ballistisk beskyttelse

3.4.

Køretøjer, der er specielt konstrueret til transport eller overførsel af fængslede personer og/eller tilbageholdte

3.5.

Køretøjer, der er specielt konstrueret til at indsætte mobile barrierer (3)

3.6.

Komponenter til de i punkt 3.1. til 3.5. nævnte køretøjer, som er specielt konstrueret til bekæmpelse af optøjer

4.

Sprængstoffer og tilknyttet udstyr:

4.1.

Udstyr og anordninger specielt konstrueret til at iværksætte eksplosioner med elektriske eller ikke-elektriske midler, herunder tændapparater, detonatorer, sprængkapsler, boostere og detonationslunter, samt specielt konstruerede komponenter hertil undtagen udstyr og anordninger, der er specielt konstrueret til specifik handelsbrug bestående i styring eller betjening ved hjælp af sprængstof af andet udstyr eller andre anordninger, hvis funktion ikke er at fremkalde eksplosioner (f.eks. airbag-pumper i biler, elektriske overspændningssikringer i sprinklerudløsere)

4.2.

Lineære sprængskæreladninger, som ikke er underlagt den fælles liste over militært udstyr

4.3.

Andre sprængladninger, som ikke er underlagt den fælles liste over militært udstyr, og tilknyttede stoffer:

 

a)

amatol

 

b)

nitrocellulose (indeholdende mere end 12,5 % nitrogen)

 

c)

nitroglycol

 

d)

pentaerythritoltetranitrat (PETN)

 

e)

picrylchlorid

 

f)

2, 4, 6-trinitrotoluen (TNT)

5.

Beskyttelsesudstyr, som ikke er underlagt eksportkontrol i henhold til ML 13 på den fælles liste over militært udstyr  (4):

5.1.

Armerede beskyttelsesdragter, der giver ballistisk beskyttelse og/eller beskyttelse mod knivoverfald

5.2.

Hjelme, der giver ballistisk beskyttelse og/eller beskyttelse mod fragmentationsbomber, hjelme til brug under optøjer, skjolde til brug under optøjer og ballistiske skjolde

6.

Simulatorer til undervisning i brug af skydevåben og specielt konstrueret software hertil, undtagen simulatorer, som er underlagt eksportkontrol i henhold til ML 14 på den fælles liste over militært udstyr

7.

Natoptagelses- og termalt afbildningsudstyr og billedforstærkerrør, bortset fra det, der er underlagt den fælles liste over militært udstyr

8.

Barberbladspigtråd

9.

Militærknive, kampknive og bajonetter med en bladlængde på mere end 10 cm

10.

Produktionsudstyr specielt konstrueret til de produkter, der er nævnt i denne liste

11.

Speciel teknologi til udvikling, produktion eller anvendelse af de produkter, der er nævnt i denne liste

Et godkendelseskrav i forbindelse med udførsel af visse typer af laboratorieudstyr med destination Syrien: laboratorieudstyr til (destruktiv og/eller ikke-destruktiv) analyse eller sporing af kemiske stoffer, herunder komponenter eller tilbehør til sådant udstyr, der er specifikt udformet til medicinsk brug. Godkendelseskravet vedrørende de førnævnte produkter blev indført ved dekret 2013 nr. 24410 (Regeling 2013 nr. 24410) af 2. september 2013. Dette godkendelseskrav blev indført efter offentliggørelsen af Rådets forordning (EU) nr. 697/2013 (5), som kun omfattede laboratorieudstyr til (destruktiv eller ikke-destruktiv) analyse eller sporing af kemiske stoffer, bortset fra udstyr, herunder dele og tilbehør, der er specifikt udformet til medicinsk brug. Før offentliggørelsen af Rådets forordning (EU) nr. 697/2013 var begge godkendelseskrav del af nederlandske dekret 2013 nr. 8590 (regeling 2013 nr. 8590) af 28. marts 2013.


(1)  EUT L 134 af 29.5.2009, s. 1.

(2)  Dette punkt omfatter ikke køretøjer, som er specielt konstrueret til brandbekæmpelse.

(3)  Under dette punkt forstås ved udtrykket »køretøjer« også påhængsvogne.

(4)  Dette punkt omfatter ikke: 1) udstyr, der er specielt konstrueret til sportsudøvelse; 2) udstyr specielt konstrueret med henblik på kravene til sikkerhed på arbejdspladsen.

(5)  Rådets forordning (EU) nr. 697/2013 af 22. juli 2013 om ændring af forordning (EU) nr. 36/2012 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Syrien (EUT L 198 af 23.7.2013, s. 28).


V Øvrige meddelelser

PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF DEN FÆLLES HANDELSPOLITIK

Europa-Kommissionen

14.12.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 366/35


Meddelelse om det forestående udløb af visse antidumpingforanstaltninger

(2013/C 366/09)

1.   Kommissionen skal meddele, at medmindre der indledes en fornyet undersøgelse efter følgende procedure, udløber nedennævnte antidumpingforanstaltninger på den i tabellen angivne dato, jf. artikel 11, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009 af 30. november 2009 (1) om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab.

2.   Procedure

EU-producenter kan indgive en skriftlig anmodning om en fornyet undersøgelse. Anmodningen skal indeholde tilstrækkelige beviser for, at foranstaltningernes bortfald sandsynligvis vil medføre, at der fortsat eller igen vil finde dumping sted med deraf følgende skade.

Skulle Kommissionen beslutte at indlede en fornyet undersøgelse af de pågældende foranstaltninger, vil importører, eksportører, repræsentanter for eksportlandet og EU-producenterne få lejlighed til at uddybe, afvise eller fremsætte bemærkninger til de spørgsmål, der er indeholdt i anmodningen om en fornyet undersøgelse.

3.   Tidsfrist

EU-producenter kan indgive en skriftlig anmodning om en fornyet undersøgelse på ovennævnte grundlag til Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Handel (Kontor H-1), N-105 8/20, 1049 Bruxelles, Belgium (2), på et hvilket som helst tidspunkt efter denne meddelelses offentliggørelse, men ikke senere end tre måneder før den i nedenstående tabel angivne dato.

4.   Denne meddelelse offentliggøres i overensstemmelse med artikel 11, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009.

Vare

Oprindelses- eller eksportland(e)

Foranstaltninger

Reference

Udløbsdato (3)

Rørfittings af jern eller stål

Folkerepublikken Kina og Thailand, udvidet til Taiwan, Indonesien, Sri Lanka og Filippinerne

Anti-dumpingtold

Rådets forordning (EF) nr. 803/2009 (EUT L 233 af 4.9.2009, s. 1) for så vidt angår Kina udvidet til import afsendt fra Indonesien ved Rådets forordning (EF) nr. 2052/2004 (EUT L 355 af 1.12.2004, s. 4) og til import afsendt fra Sri Lanka ved Rådets forordning (EF) nr. 2053/2004 (EUT L 355 af 1.12.2004, s. 9) og til import afsendt fra Filippinerne ved Rådets forordning (EF) nr. 655/2006 (EUT L 116 af 29.4.2006, s. 1)

5.9.2014


(1)  EUT L 343 af 22.12.2009, s. 51.

(2)  Fax +32 22956505.

(3)  Foranstaltningen udløber ved midnat på den i denne kolonne angivne dato.


PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN

Europa-Kommissionen

14.12.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 366/36


Anmeldelse af en planlagt fusion

(Sag COMP/M.7041 — Clariant/Tasnee/JV)

Behandles eventuelt efter den forenklede procedure

(EØS-relevant tekst)

(2013/C 366/10)

1.

Den 6. december 2013 modtog Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1) anmeldelse af en planlagt fusion, hvorved virksomheden Clariant Participations Limited (Schweiz), et helejet datterselskab af Clariant AG (»Clariant«, Schweiz), og Rowad National plastic Co. Ltd (»Rowad«, Saudiarabien), et helejet datterselskab af National Industrialisation Company (»Tasnee«, Saudiarabien), gennem opkøb af aktier erhverver kontrol over hele Clariant Masterbatches (Saudi Arabia) Limited (»CMBSA«, Saudiarabien), jf. Fusionsforordningens artikel 3, stk. 1, litra b).

2.

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

Clariant fremstiller og distribuerer specialkemikalier verden over

Tasnee udarbejder, styrer, leder og ejer projekter inden for petrokemi, kemi, plastic, anlægsvirksomhed og metal samt leverer tjenesteydelser til erhvervslivet verden over

CMBSA fremstiller og distribuerer masterbatcher, primært til kunder på Den Arabiske Halvø.

3.

Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis falder ind under EF-fusionsforordningen. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil. Det bemærkes, at denne sag eventuelt vil blive behandlet efter den forenklede procedure i overensstemmelse med Kommissionens meddelelse om en forenklet procedure til behandling af visse fusioner efter EF-fusionsforordningen (2).

4.

Kommissionen opfordrer hermed alle interesserede til at fremsætte deres eventuelle bemærkninger til den planlagte fusion.

Bemærkningerne skal være Kommissionen i hænde senest ti dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse og kan med angivelse af sagsnummer COMP/M.7041 — Clariant/Tasnee/JV sendes til Kommissionen pr. fax (+32 22964301), pr. e-mail til COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eller pr. brev til følgende adresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Konkurrence

Registreringskontoret for Fusioner

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1 (»EF-Fusionsforordningen«).

(2)  EUT C 56 af 5.3.2005, s. 32 (»Meddelelsen om en forenklet procedure«).


14.12.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 366/37


Anmeldelse af en planlagt fusion

(Sag COMP/M.7126 — Hellman & Friedman/Scout24)

Behandles eventuelt efter den forenklede procedure

(EØS-relevant tekst)

(2013/C 366/11)

1.

Den 9. december 2013 modtog Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1) anmeldelse af en planlagt fusion, hvorved Hellman & Friedman Corporate Investors VII, LP, én af de private equity-fonde, der kontrolleres af Hellman & Friedman LLC (disse fonde benævnes sammen med Hellman & Friedman LLC under ét som »H&F«, USA), gennem opkøb af aktier erhverver kontrol over Scout24 Holding GmbH (»Scout24«, Tyskland), jf. Fusionsforordningens artikel 3, stk. 1, litra b).

2.

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

H&F: private equity-fonde, som investerer langsigtet egenkapital i virksomheder på vækstmarkeder

Scout24: webplatforme og onlinemarkedspladser.

3.

Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis falder ind under EF-fusionsforordningen. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil. Det bemærkes, at denne sag eventuelt vil blive behandlet efter den forenklede procedure i overensstemmelse med Kommissionens meddelelse om en forenklet procedure til behandling af visse fusioner efter EF-fusionsforordningen (2).

4.

Kommissionen opfordrer hermed alle interesserede til at fremsætte deres eventuelle bemærkninger til den planlagte fusion.

Bemærkningerne skal være Kommissionen i hænde senest ti dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse og kan med angivelse af sagsnummer COMP/M.7126 — Hellman & Friedman/Scout24 sendes til Kommissionen pr. fax (+32 22964301), pr. e-mail til COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eller pr. brev til følgende adresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Konkurrence

Registreringskontoret for Fusioner

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1 (»EF-Fusionsforordningen«).

(2)  EUT C 56 af 5.3.2005, s. 32 (»Meddelelsen om en forenklet procedure«).


14.12.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 366/38


Anmeldelse af en planlagt fusion

(Sag COMP/M.7072 — TF1/Sodexo/STS Evènements JV)

Behandles eventuelt efter den forenklede procedure

(EØS-relevant tekst)

(2013/C 366/12)

1.

Den 9. december 2013 modtog Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1) anmeldelse af en planlagt fusion, hvorved virksomhederne TF1 Entreprises (»TF1«, Frankrig), der tilhører Bouygues-koncernen (Frankrig), og Sodexo Etinbis (»Sodexo«, Frankrig), der tilhører Sodexo-koncernen (Frankrig), gennem opkøb af aktier erhverver fælles kontrol over virksomheden STS Evènements SAS (»STS«, Frankrig), jf. Fusionsforordningens artikel 3, stk. 1, litra b).

2.

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

Bouygues: bygge- og anlægsvirksomhed, tjenesteydelser vedrørende fast ejendom og telekommunikation/medier

Sodexo: on site-service, motivationsfremmende tiltag over for ansatte og personlige tjeneydelser og hus- og hjemmehjælp

STS: erhvervsmæssig drift af det kommende musikcenter Cité Musicale de l'Ile Seguin.

3.

Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis falder ind under EF-fusionsforordningen. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil. Det bemærkes, at denne sag eventuelt vil blive behandlet efter den forenklede procedure i overensstemmelse med Kommissionens meddelelse om en forenklet procedure til behandling af visse fusioner efter EF-fusionsforordningen (2).

4.

Kommissionen opfordrer hermed alle interesserede til at fremsætte deres eventuelle bemærkninger til den planlagte fusion.

Bemærkningerne skal være Kommissionen i hænde senest ti dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse og kan med angivelse af sagsnummer COMP/M.7072 — TF1/Sodexo/STS Evènements JV sendes til Kommissionen pr. fax (+32 22964301), pr. e-mail til COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eller pr. brev til følgende adresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Konkurrence

Registreringskontoret for Fusioner

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1 (»EF-Fusionsforordningen«).

(2)  EUT C 56 af 5.3.2005, s. 32 (»Meddelelsen om en forenklet procedure«).


14.12.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 366/39


Anmeldelse af en planlagt fusion

(Sag COMP/M.7121 — E.ON Sverige/SEAS-NVE Holding/E.ON Vind Sverige)

Behandles eventuelt efter den forenklede procedure

(EØS-relevant tekst)

(2013/C 366/13)

1.

Den 9. december 2013 modtog Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1) anmeldelse af en planlagt fusion, hvorved virksomhederne E.ON Sverige AB (»E.ON Sverige«, Sverige), der i sidste instans kontrolleres af E.ON SE, og SEAS-NVE Holding A/S (»SEAS-NVE Holding«, Danmark) der ejes af SEAS-NVE A.m.b.a., gennem opkøb af aktier erhverver fælles kontrol over virksomheden E.ON Vind Sverige AB (»E.ON Vind Sverige«, Sverige), jf. Fusionsforordningens artikel 3, stk. 1, litra b).

2.

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

E.ON: koncernens aktiviteter omfatter alle led af forsyningskæden inden for el, gas og hermed forbundne sektorer

SEAS-NVE A.m.b.a: et dansk forbrugerejet energiselskab, hvis kerneforretning er energiforsyning og levering af kommunikationstjenester til kunder i Danmark

E.ON Vind Sverige: produktion og salg af el fra vindmølleparker og hermed forbundne aktiviteter. Virksomheden ejer havvindmølleparken RS2, der ligger syd for Lolland.

3.

Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis falder ind under EF-fusionsforordningen. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil. Det bemærkes, at denne sag eventuelt vil blive behandlet efter den forenklede procedure i overensstemmelse med Kommissionens meddelelse om en forenklet procedure til behandling af visse fusioner efter EF-fusionsforordningen (2).

4.

Kommissionen opfordrer hermed alle interesserede til at fremsætte deres eventuelle bemærkninger til den planlagte fusion.

Bemærkningerne skal være Kommissionen i hænde senest ti dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse og kan med angivelse af sagsnummer COMP/M.7121 — E.ON Sverige/SEAS-NVE Holding/E.ON Vind Sverige sendes til Kommissionen pr. fax (+32 22964301), pr. e-mail til COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eller pr. brev til følgende adresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Konkurrence

Registreringskontoret for Fusioner

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1 (»EF-Fusionsforordningen«).

(2)  EUT C 56 af 5.3.2005, s. 32 (»Meddelelsen om en forenklet procedure«).