ISSN 1977-0871

doi:10.3000/19770871.C_2013.176.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 176

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

56. årgang
21. juni 2013


Informationsnummer

Indhold

Side

 

II   Meddelelser

 

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2013/C 176/01

Godkendelse af statsstøtte i henhold til artikel 107 og 108 i TEUF — Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse ( 1 )

1

2013/C 176/02

Godkendelse af statsstøtte i henhold til artikel 107 og 108 i TEUF — Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse ( 1 )

6

 

III   Forberedende retsakter

 

Den Europæiske Centralbank

2013/C 176/03

Den Europæiske Centralbanks udtalelse af 23. maj 2013 om et forslag til Rådets forordning om pålydende værdi og tekniske specifikationer for euromønter, som er bestemt til at sættes i omløb (CON/2013/35)

11

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2013/C 176/04

Euroens vekselkurs

12

 

V   Øvrige meddelelser

 

ADMINISTRATIVE PROCEDURER

 

Europa-Parlamentet

2013/C 176/05

Indkaldelse af forslag IX-2014/01 — Tilskud til politiske partier på europæisk plan

13

2013/C 176/06

Indkaldelse af forslag IX-2014/02 — Tilskud til politiske fonde på europæisk plan

18

 

Europa-Kommissionen

2013/C 176/07

Hercule II — Indkaldelse af forslag — Teknisk bistand til at bekæmpe svig med EU-midler — Støtte til efterforskning

22

2013/C 176/08

Hercule II — Indkaldelse af forslag — Teknisk bistand til at bekæmpe svig med EU-midler Cigaretter

24

 

PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN

 

Europa-Kommissionen

2013/C 176/09

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.6887 — Snam/GICSI/TIGF) — Behandles eventuelt efter den forenklede procedure ( 1 )

26

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

 


II Meddelelser

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Europa-Kommissionen

21.6.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 176/1


Godkendelse af statsstøtte i henhold til artikel 107 og 108 i TEUF

Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse

(EØS-relevant tekst)

2013/C 176/01

Godkendelsesdato

17.10.2012

Referencenummer til statsstøtte

SA.34501 (12/N)

Medlemsstat

Tyskland

Region

Dahme-Spreewald

Artikel 107, stk. 3, litra c)

Titel (og/eller modtagerens navn)

Ausbau des Binnenhafens Königs Wusterhausen/Wildau

Retsgrundlag

Landeshaushaltsordnung (LHO) mit den dazugehörigen Verwaltungsvorschriften (VV-LHO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. April 1999

Foranstaltningstype

Ad hoc-støtte

Lutra GmbH

Formål

Regionaludvikling og miljøbeskyttelse

Støtteform

Direkte støtte

Rammebeløb

Samlet budget: 2,63 EUR (mio.)

Støtteintensitet

75 %

Varighed

Indtil 31.10.2013

Økonomisk sektor

Transport af gods ad indre vandveje

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

InvestitionsBank des Landes Brandenburg (ILB)

Steinstraße 104-106

14480 Potsdam

DEUTSCHLAND

Andre oplysninger

Den autentiske udgave af denne beslutning (renset for fortrolige oplysninger) findes på:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Godkendelsesdato

27.9.2012

Referencenummer til statsstøtte

SA.35276 (12/N)

Medlemsstat

Tyskland

Region

Brandenburg

Artikel 107, stk. 3, litra a)

Titel (og/eller modtagerens navn)

Förderrichtlinie des Ministeriums für Wirtschaft zur Gewährung von Zuwendungen zur Konsolidierung und Standortsicherung für kleine und mittlere Unternehmen im Land Brandenburg (Konsolidierungs- und Standortsicherungsprogramm)

Retsgrundlag

Haushaltsordnung des Landes Brandenburg (Landeshaushaltsordnung — LHO) mit den dazugehörigen Verwaltungsvorschriften (VV-LHO)

Foranstaltningstype

Støtteordning

Formål

Redning af kriseramte virksomheder og omstrukturering af kriseramte virksomheder.

Støtteform

Lavt forrentet lån

Rammebeløb

 

Samlet budget: 2 EUR (mio.)

 

Årligt budget: 1,50 EUR (mio.)

Støtteintensitet

100 %

Varighed

10.10.2012-31.12.2013

Økonomisk sektor

Alle støtteberettigede erhvervssektorer

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

InvestitionsBank des Landes Brandenburg

Steinstraße 104-106

14480 Potsdam

DEUTSCHLAND

Andre oplysninger

Den autentiske udgave af denne beslutning (renset for fortrolige oplysninger) findes på:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Godkendelsesdato

6.5.2013

Referencenummer til statsstøtte

SA.36207 (13/N)

Medlemsstat

Belgien

Region

Reg. Bruxelles-Cap./Brussels Hfdst. Gew.

Titel (og/eller modtagerens navn)

Régime de soutien au transport intermodal par voie d'eau dans la Région de Bruxelles-Capitale

Steun aan het intermodaal vervoer per binnenvaart binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Retsgrundlag

 

Contrat de Gestion entre la Région de Bruxelles-Capitale et le Port de Bruxelles 2013-2017

 

Beheerscontract tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Haven van Brussel 2013-2017

 

Budget/Begroting 2013 Port de Bruxelles

Foranstaltningstype

Støtteordning

Formål

Sektorudvikling og miljøbeskyttelse

Støtteform

Direkte støtte

Rammebeløb

 

Samlet budget: 1,53 EUR (mio.)

 

Årligt budget: 0,51 EUR (mio.)

Støtteintensitet

50 %

Varighed

22.4.2013-31.12.2015

Økonomisk sektor

Transport af gods ad indre vandveje

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

Port de Bruxelles/Haven van Brussel

Redersplein 6

1000 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Andre oplysninger

Den autentiske udgave af denne beslutning (renset for fortrolige oplysninger) findes på:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Godkendelsesdato

6.5.2013

Referencenummer til statsstøtte

SA.36406 (13/N)

Medlemsstat

Spanien

Region

Pais Vasco

Titel (og/eller modtagerens navn)

Promoción del euskera en los medios de comunicación — Prórroga

Retsgrundlag

Orden de la Consejera de Cultura, por la que se regula la concesión de subvenciones destinadas a la consolidación, desarrollo y normalización de los medios de comunicación en euskera (convocatoria Hedabideak 2012)

Foranstaltningstype

Støtteordning

Print media TV and radio broadcasters

Formål

Kultur

Støtteform

Direkte støtte

Rammebeløb

 

Samlet budget: 19 500 000 EUR (mio.)

 

Årligt budget: 4 875 000 EUR (mio.)

Støtteintensitet

65 %

Varighed

Indtil 31.12.2016

Økonomisk sektor

Information og kommunikation

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

Blanca Urgell

Donostia Kalea, 1

Vitoria-Gasteiz

ESPAÑA

Andre oplysninger

Den autentiske udgave af denne beslutning (renset for fortrolige oplysninger) findes på:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Godkendelsesdato

6.5.2013

Referencenummer til statsstøtte

SA.36408 (13/N)

Medlemsstat

Spanien

Region

Pais Vasco

Titel (og/eller modtagerens navn)

Promoción del euskera en las tecnologías de la información y la comunicación — Prórroga

Retsgrundlag

Orden de la Consejera de Cultura por la que se regula la concesión de subvenciones para la promoción, difusión y/o normalización del euskera en el ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación en el año 2012 (Convocatoria IKT)

Foranstaltningstype

Støtteordning

Formål

Kultur

Støtteform

Direkte støtte

Rammebeløb

 

Samlet budget: 3 230 000 EUR (mio.)

 

Årligt budget: 807 500 EUR (mio.)

Støtteintensitet

60 %

Varighed

Indtil 31.12.2016

Økonomisk sektor

Information og kommunikation

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

Blanca Urgell

Donostia-San Sebastian, 1

Vitoria-Gasteiz

ESPAÑA

Andre oplysninger

Den autentiske udgave af denne beslutning (renset for fortrolige oplysninger) findes på:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm


21.6.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 176/6


Godkendelse af statsstøtte i henhold til artikel 107 og 108 i TEUF

Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse

(EØS-relevant tekst)

2013/C 176/02

Godkendelsesdato

30.5.2013

Referencenummer til statsstøtte

SA.35814 (12/N)

Medlemsstat

Slovakiet

Region

Bratislavský

Titel (og/eller modtagerens navn)

Madách-Posonium, spol. s. r. o.

Devätinova 54

821 06 Bratislava

Retsgrundlag

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov

Zákon č. 524/2010 Z. z. z 8. decembra 2010 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 287/2012 Z. z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Foranstaltningstype

Individuel støtte

Madách-Posonium, spol. s. r. o.

Formål

Kultur

Støtteform

Direkte støtte

Rammebeløb

Samlet budget: 0,10 EUR (mio.)

Støtteintensitet

53,22 %

Varighed

Økonomisk sektor

Udgivelse af bøger, tidsskrifter og anden udgivervirksomhed

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

Úrad vlády Slovenskej republiky

Námestie slobody 1

813 70 Bratislava

SLOVENSKO/SLOVAKIA

Andre oplysninger

Den autentiske udgave af denne beslutning (renset for fortrolige oplysninger) findes på:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Godkendelsesdato

30.5.2013

Referencenummer til statsstøtte

SA.35815 (12/N)

Medlemsstat

Slovakiet

Region

Trnavský kraj

Titel (og/eller modtagerens navn)

Lilium Aurum, s. r. o.

Galantská cesta 658/2F

929 01 Dunajská Streda

Retsgrundlag

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov

Zákon č. 524/2010 Z. z. z 8. decembra 2010 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 287/2012 Z. z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Foranstaltningstype

Individuel støtte

Lilium Aurum, s. r. o.

Formål

Kultur

Støtteform

Direkte støtte

Rammebeløb

Samlet budget: 0,06 EUR (mio.)

Støtteintensitet

47,35 %

Varighed

Økonomisk sektor

Udgivelse af bøger, tidsskrifter og anden udgivervirksomhed

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

Úrad vlády SR

Námestie slobody 1

813 70 Bratislava

SLOVENSKO/SLOVAKIA

Andre oplysninger

Den autentiske udgave af denne beslutning (renset for fortrolige oplysninger) findes på:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Godkendelsesdato

30.5.2013

Referencenummer til statsstøtte

SA.35816 (12/N)

Medlemsstat

Slovakiet

Region

Bratislavský

Titel (og/eller modtagerens navn)

Petit Press, a. s.

Lazaretská 12

811 08 Bratislava

Retsgrundlag

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov

Zákon č. 524/2010 Z. z. z 8. decembra 2010 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 287/2012 Z. z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Foranstaltningstype

Individuel støtte

Petit Press, a. s.

Formål

Kultur

Støtteform

Direkte støtte

Rammebeløb

Samlet budget: 0,08 EUR (mio.)

Støtteintensitet

14,05 %

Varighed

Økonomisk sektor

Udgivelse af bøger, tidsskrifter og anden udgivervirksomhed

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

Úrad vlády SR

Námestie slobody 1

813 70 Bratislava

SLOVENSKO/SLOVAKIA

Andre oplysninger

Den autentiske udgave af denne beslutning (renset for fortrolige oplysninger) findes på:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Godkendelsesdato

30.5.2013

Referencenummer til statsstøtte

SA.35817 (12/N)

Medlemsstat

Slovakiet

Region

Bratislavský

Titel (og/eller modtagerens navn)

MPhilms s. r. o.

Horná 5

831 52 Bratislava

Retsgrundlag

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov

Zákon č. 524/2010 Z. z. z 8. decembra 2010 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 287/2012 Z. z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Foranstaltningstype

Individuel støtte

MPhilms s. r. o.

Formål

Kultur

Støtteform

Direkte støtte

Rammebeløb

Samlet budget: 0,01 EUR (mio.)

Støtteintensitet

46,20 %

Varighed

Økonomisk sektor

Produktion af film, video- og tv-programmer

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

Úrad vlády Slovenskej republiky

Námestie slobody 1

813 70 Bratislava

SLOVENSKO/SLOVAKIA

Andre oplysninger

Den autentiske udgave af denne beslutning (renset for fortrolige oplysninger) findes på:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Godkendelsesdato

27.2.2013

Referencenummer til statsstøtte

SA.36024 (13/N)

Medlemsstat

Belgien

Region

Reg. Bruxelles-Cap./Brussels Hfdst. Gew., Vlaams Gewest

Titel (og/eller modtagerens navn)

CultuurInvest

Retsgrundlag

Beslissing van de Vlaamse regering betreffende de oprichting van CultuurInvest d.d. 31 maart 2006

Foranstaltningstype

Støtteordning

Formål

Kultur, risikovillig kapital, SMV

Støtteform

Indskydning af risikovillig kapital

Rammebeløb

Samlet budget: 10 EUR (mio.)

Støtteintensitet

50 %

Varighed

Indtil 31.12.2016

Økonomisk sektor

Kreative aktiviteter, kunst og forlystelser

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

Vlaams Gewest

Martelaarsplein 19

1000 Brussel

BELGIË

Andre oplysninger

Den autentiske udgave af denne beslutning (renset for fortrolige oplysninger) findes på:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm


III Forberedende retsakter

Den Europæiske Centralbank

21.6.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 176/11


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE

af 23. maj 2013

om et forslag til Rådets forordning om pålydende værdi og tekniske specifikationer for euromønter, som er bestemt til at sættes i omløb

(CON/2013/35)

2013/C 176/03

Indledning og retsgrundlag

Den Europæiske Centralbank (ECB) modtog den 16. maj 2013 en anmodning fra Rådet for Den Europæiske Union om en udtalelse om et forslag til Rådets forordning om pålydende værdi og tekniske specifikationer for euromønter, som er bestemt til at sættes i omløb (1) (herefter »forordningsforslaget«).

ECB's kompetence til at afgive udtalelse fremgår af artikel 127, stk. 4, artikel 128, stk. 2, artikel 133 og artikel 282, stk. 5, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, da den foreslåede forordning angår pålydende værdi og tekniske specifikationer for euromønter. I overensstemmelse med artikel 17.5, første punktum, i forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank er denne udtalelse vedtaget af ECB's Styrelsesråd.

Formål og indhold

Forordningsforslaget gengiver i stort omfang indholdet af Rådets forordning (EF) nr. 975/98 af 3. maj 1998 om pålydende værdi og tekniske specifikationer for euromønter, som er bestemt til at sættes i omløb (2), og inkluderer de anbefalinger, som fremgår af ECB's udtalelse CON/2011/18 (3), om at ændre artikel 1 i Rådets forordning (EF) nr. 975/98 og bilag I hertil samt om at fjerne betragtning 13.

Med ændringerne erstattes navnlig alle de eksisterende værdier for tykkelsen af mønterne, der fremgår af tabellen i artikel 1 i forordning (EF) nr. 975/98, med værdier for den faktiske tykkelse af euromønter. Disse værdier er velkendte og brugt som referenceværdi af møntanstalterne for produktion af euromønter.

Generelle bemærkninger

ECB glæder sig over Kommissionens initiativ til at omarbejde Rådets forordning (EF) nr. 975/98, da forordningsforslaget tager højde for og inkluderer ECB's tidligere anbefalinger vedrørende de tekniske specifikationer for euromønter.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 23. maj 2013.

Mario DRAGHI

Formand for ECB


(1)  KOM(2013) 0184 endelig.

(2)  EFT L 139 af 11.5.1998, s. 6.

(3)  Udtalelse CON/2011/18 af 4. marts 2011 om et forslag til Rådets forordning om pålydende værdi og tekniske specifikationer for euromønter, som er bestemt til at sættes i omløb (EUT C 114 af 12.4.2011, s. 1). Alle ECB's udtalelser findes på ECB's websted http://www.ecb.europa.eu


IV Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Europa-Kommissionen

21.6.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 176/12


Euroens vekselkurs (1)

20. juni 2013

2013/C 176/04

1 euro =


 

Valuta

Kurs

USD

amerikanske dollar

1,3200

JPY

japanske yen

129,26

DKK

danske kroner

7,4588

GBP

pund sterling

0,85450

SEK

svenske kroner

8,6724

CHF

schweiziske franc

1,2319

ISK

islandske kroner

 

NOK

norske kroner

7,8500

BGN

bulgarske lev

1,9558

CZK

tjekkiske koruna

25,806

HUF

ungarske forint

298,80

LTL

litauiske litas

3,4528

LVL

lettiske lats

0,7014

PLN

polske zloty

4,3183

RON

rumænske leu

4,5260

TRY

tyrkiske lira

2,5324

AUD

australske dollar

1,4323

CAD

canadiske dollar

1,3651

HKD

hongkongske dollar

10,2375

NZD

newzealandske dollar

1,6927

SGD

singaporeanske dollar

1,6813

KRW

sydkoreanske won

1 523,98

ZAR

sydafrikanske rand

13,4884

CNY

kinesiske renminbi yuan

8,0892

HRK

kroatiske kuna

7,4860

IDR

indonesiske rupiah

13 100,18

MYR

malaysiske ringgit

4,2288

PHP

filippinske pesos

57,796

RUB

russiske rubler

42,9600

THB

thailandske bath

41,078

BRL

brasilianske real

2,9514

MXN

mexicanske pesos

17,5380

INR

indiske rupee

78,7840


(1)  Kilde: Referencekurs offentliggjort af Den Europæiske Centralbank.


V Øvrige meddelelser

ADMINISTRATIVE PROCEDURER

Europa-Parlamentet

21.6.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 176/13


Indkaldelse af forslag IX-2014/01 — »Tilskud til politiske partier på europæisk plan«

2013/C 176/05

Ifølge artikel 10, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Union bidrager politiske partier på europæisk plan til en europæisk politisk bevidsthed og til at udtrykke unionsborgernes vilje. Det bestemmes endvidere i artikel 224 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, at Europa-Parlamentet og Rådet ved forordning og efter den almindelige lovgivningsprocedure skal fastsætte statutten for politiske partier på europæisk plan som omtalt i artikel 10, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Union og navnlig reglerne for deres finansiering.

Det er på denne baggrund, at Parlamentet nu iværksætter en indkaldelse af forslag til tilskud til politiske partier på europæisk plan.

1.   Basisretsakt

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2004/2003 af 4. november 2003 (herefter benævnt »forordning (EF) nr. 2004/2003«) om statut for og finansiering af politiske partier på europæisk plan (1).

Europa-Parlamentets Præsidiums afgørelse af 29. marts 2004 med gennemførelsesbestemmelserne til forordning (EF) nr. 2004/2003 (herefter benævnt »Præsidiets afgørelse af 29. marts 2004«) (2).

Forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1605/2002 (herefter benævnt »finansforordningen«) (3).

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1268/2012 af 29. oktober 2012 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget (herefter benævnt »gennemførelsesbestemmelser«) (4).

2.   Formål

I artikel 2 i Præsidiets afgørelse af 29. marts 2004 hedder det: »Europa-Parlamentet offentliggør hvert år inden udgangen af første halvår en indkaldelse af forslag med henblik på tildeling af tilskud til finansiering af partier og fonde.«

Denne indkaldelse af forslag vedrører ansøgninger om tilskud for regnskabsåret 2014 og dækker aktivitetsperioden fra 1. januar til 31. december 2014. Tilskuddet ydes med det formål at støtte modtagerens årlige arbejdsprogram.

3.   Formelle betingelser for behandling af ansøgninger

Ansøgninger tages kun i betragtning, hvis de er indgivet skriftligt under anvendelse af formularen til ansøgning om tilskud i bilag 1 til Præsidiets afgørelse af 29. marts 2004 og fremsendes til Europa-Parlamentets formand inden fristens udløb.

4.   Kriterier og dokumentation

4.1.   Kriterier for støtteberettigelse

For at kunne opnå tilskud skal et politisk parti på europæisk plan opfylde betingelserne i artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 2004/2003, dvs.:

a)

Det skal have status som juridisk person i den medlemsstat, hvor det er hjemmehørende.

b)

Det skal i mindst en fjerdedel af medlemsstaterne være repræsenteret af medlemmer af Europa-Parlamentet eller i de nationale eller regionale parlamenter eller i regionale forsamlinger, eller det skal i mindst en fjerdedel af medlemsstaterne have opnået mindst 3 % af de afgivne stemmer i hver af disse medlemsstater ved det seneste valg til Europa-Parlamentet.

c)

Det skal navnligt i sit program og i sine aktiviteter overholde de principper, som Den Europæiske Union bygger på, nemlig principperne om frihed, demokrati, respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder samt retsstatsprincippet.

d)

Det skal have deltaget i valg til Europa-Parlamentet eller have udtrykt hensigt herom.

Ved anvendelsen af bestemmelserne i forordning (EF) nr. 2004/2003 kan et medlem af Europa-Parlamentet kun være medlem af ét politisk parti på europæisk plan (artikel 10, stk. 1, sidste afsnit, i forordning (EF) nr. 2004/2003).

På baggrund af ovenstående oplyses de politiske partier om, at Europa-Parlamentet anvender bestemmelserne i artikel 3, stk. 1, litra b), således, at et medlem af Europa-Parlamentet kun kan være medlem af det politiske parti på europæisk plan, som den pågældendes nationale politiske parti er medlem af.

4.2.   Udelukkelseskriterier

Ansøgerne skal desuden attestere, at de ikke befinder sig i en af de situationer, der er nævnt i artikel 106, stk. 1, og artikel 107 i finansforordningen.

4.3.   Udvælgelseskriterier

Ansøgerne skal kunne dokumentere, at de har det fornødne juridiske og økonomiske grundlag for at kunne gennemføre det arbejdsprogram, der søges om tilskud til, samt at de har den tekniske kapacitet og de administrative færdigheder, der skal til for at sikret en vellykket afslutning af dette arbejdsprogram.

4.4.   Tildelingskriterier

I overensstemmelse med artikel 10 i forordning (EF) nr. 2004/2003 fordeles de disponible bevillinger for regnskabsåret 2014 mellem de politiske partier, som har modtaget en positiv afgørelse på deres ansøgning ud fra kriterierne for støtteberettigelse, udelukkelse og udvælgelse, på følgende måde:

a)

15 % fordeles med lige store dele

b)

85 % fordeles mellem de partier, der har valgte medlemmer i Europa-Parlamentet, i forhold til antallet af valgte medlemmer.

4.5.   Dokumentation

Ansøgerne skal med henblik på vurderingen af de ovennævnte kriterier indgive følgende dokumenter:

a)

Følgebrev i original med angivelse af det ansøgte tilskudsbeløb

b)

Et behørigt udfyldt og underskrevet eksemplar af ansøgningsformularen i bilag 1 til Præsidiets afgørelse af 29. marts 2004 (inklusive den skriftlige erklæring på tro og love)

c)

Det politiske partis vedtægter, herunder en liste over tilknyttede enheder, jf. artikel 122 i finansforordningen

d)

Officielt registreringscertifikat

e)

Dokumentation (af nyere dato) for det politiske partis eksistens

f)

Liste over medlemmerne af partiets bestyrelse (med angivelse af for- og efternavn samt titel eller funktion i det ansøgende parti)

g)

Dokumenter, som attesterer, at ansøgeren opfylder betingelserne i artikel 3, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 2004/2003

h)

Dokumenter, som attesterer, at ansøgeren opfylder betingelserne i artikel 3, stk. 1, litra d), i forordning (EF) nr. 2004/2003 (5)

i)

Det politiske partis program

j)

Samlet finansiel oversigt for 2012 attesteret af et eksternt revisionsorgan (6)

k)

Et foreløbigt driftsbudget for den tilskudsberettigede periode (1. januar 2014-31. december 2014) med angivelse af de udgifter, der ønskes tilskud til fra EU-budgettet.

For så vidt angår litra c), d), f), h) og i) kan ansøgeren indgive en erklæring på tro og love om, at oplysninger indgivet i den foregående fase fortsat er gældende.

5.   Finansiering over eu-budgettet

Bevillingerne til artikel 402 (»Bidrag til europæiske politiske partier«) på EU-budgettet for regnskabsåret 2014 anslås til i alt 27 794 200 EUR. De er endnu ikke godkendt af budgetmyndigheden.

Tilskuddet fra Europa-Parlamentet kan højst udgøre 85 % af de tilskudsberettigede driftsudgifter for et politisk parti på europæisk plan. Bevisbyrden påhviler det pågældende politiske parti.

Finansieringen sker i form af driftstilskud som fastsat i finansforordningen og gennemførelsesbestemmelserne. De nærmere regler for udbetalingen af tilskuddet og forpligtelserne i forbindelse med anvendelsen heraf fastlægges i en afgørelse om tildeling af tilskud. En model herfor findes i bilag 2a til Præsidiets afgørelse af 29. marts 2004.

6.   Procedure og frist for indgivelse af forslag

6.1.   Frist og nærmere regler for indgivelse af ansøgninger

Fristen for indgivelse af ansøgninger er den 30. september 2013. Ansøgninger indgivet efter denne frist tages ikke i betragtning.

Ansøgningerne skal

a)

indgives på ansøgningsformularen (bilag 1 til Præsidiets afgørelse af 29. marts 2004)

b)

uden undtagelse være underskrevet af ansøgeren eller af dennes behørigt befuldmægtigede repræsentant

c)

indgives i dobbelt kuvert. Begge kuverter skal være lukkede. Den inderste kuvert skal ud over navnet på den tjenestegren, som er nævnt i indkaldelsen af forslag, være forsynet med følgende påtegning:

»CALL FOR PROPOSALS 2014 GRANTS TO POLITICAL PARTIES AT EUROPEAN LEVEL

NOT TO BE OPENED BY THE MAIL SERVICE OR BY ANY UNAUTHORISED PERSON«

Hvis der benyttes selvklæbende kuverter, skal de forsegles med tape, og afsenderen skal sætte sin underskrift på tværs hen over tapen. Som afsenders underskrift betragtes ikke kun hans håndskrevne påtegning, men også hans organisations stempel.

Den yderste kuvert skal være forsynet med afsenderens adresse og være adresseret til:

European Parliament

Mail Service

KAD 00D008

2929 Luxembourg

LUXEMBOURG

Den inderste kuvert skal være adresseret til:

Formand for Europa-Parlamentet

Attn. Mr Roger VANHAEREN, Director-General of Finance

SCH 05B031

2929 Luxembourg

LUXEMBOURG

d)

afsendes senest på den dato, der er fastsat som frist i indkaldelsen af forslag, enten som anbefalet post, i hvilket tilfælde poststemplets dato er afgørende, eller via kurertjeneste, i hvilket tilfælde datoen på kvitteringen er afgørende.

6.2.   Vejledende procedure og tidsplan

Følgende procedure og tidsplan finder anvendelse på tildelingen af tilskud til politiske partier på europæisk plan:

a)

Indgivelse af ansøgning til Europa-Parlamentet (senest den 30. september 2013)

b)

Behandling og udvælgelse ved Europa-Parlamentets tjenestegrene; kun ansøgninger, der opfylder de formelle betingelser, vil blive behandlet på grundlag af de kriterier for støtteberettigelse, udelukkelse og udvælgelse, der er angivet i indkaldelsen af forslag

c)

Vedtagelse af den endelige tildelingsafgørelse ved Europa-Parlamentets Præsidium (principielt senest den 1. januar 2014, jf. artikel 4 i Præsidiets afgørelse af 29. marts 2004)

d)

Meddelelse om tildelingsafgørelser

e)

Udbetaling af et forskud på 80 % (senest 15 dage efter afgørelsen om tildeling af tilskud).

6.3.   Yderligere oplysninger

Nedenstående tekster kan findes på Europa-Parlamentets websted på adressen:

http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm

a)

Forordning (EF) nr. 2004/2003

b)

Præsidiets afgørelse af 29. marts 2004.

c)

Formular til ansøgning om tilskud (bilag 1 til Præsidiets afgørelse af 29. marts 2004).

Spørgsmål angående denne indkaldelse af forslag med henblik på ydelse af tilskud skal sendes pr. e-mail med angivelse af offentliggørelsesreferencen til følgende adresse: fin.part.fond.pol@europarl.europa.eu

6.4.   Behandling af personoplysninger

I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 (7) behandles personoplysninger i ansøgninger om tilskud og bilag hertil i overensstemmelse med principperne om loyal, lovlig behandling, som står i forhold til det udtrykkeligt angivne, legitime formål. I forbindelse med behandlingen af ansøgningerne og af hensyn til beskyttelsen af Fællesskabernes finansielle interesser kan personlige oplysninger blive behandlet af Europa-Parlamentets kompetente tjenestegrene og organer og overdrages til interne revisionstjenester, til Den Europæiske Revisionsret, til Instansen for økonomiske uregelmæssigheder eller til Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF).

Navne på medlemmer af og repræsentanter for det politiske parti på europæisk plan, som oplyses i ansøgningen om tilskud, kan af hensyn til opfyldelse af kriteriet for repræsentativitet i artikel 3b i forordning (EF) nr. 2004/2003 offentliggøres af Europa-Parlamentet og gøres offentligt tilgængelige i henhold til forordning (EF) nr. 1049/2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets dokumenter (8). De politiske partier opfordres til sammen med deres ansøgning at indsende en erklæring underskrevet af de pågældende partimedlemmer eller -repræsentanter om, at de er underrettet om og erklærer sig indforstået med offentliggørelsen af deres navn.

Berørte personer kan indgive klage til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (edps@edps.europa.eu).


(1)  EUT L 297 af 15.11.2003, s. 1.

(2)  EUT C 155 af 12.6.2004, s. 1.

(3)  EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(4)  EUT L 362 af 31.12.2012, s. 1.

(5)  Inklusive lister over de valgte medlemmer, som er omtalt i artikel 3, stk. 1, litra b), første afsnit, og artikel 10, stk. 1, litra b).

(6)  Medmindre det politiske parti på europæisk plan er blevet dannet i løbet af det indeværende år.

(7)  EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1.

(8)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43).


21.6.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 176/18


Indkaldelse af forslag IX-2014/02 — »Tilskud til politiske fonde på europæisk plan«

2013/C 176/06

Ifølge artikel 10, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Union bidrager politiske partier på europæisk plan til en europæisk politisk bevidsthed og til at udtrykke unionsborgernes vilje. Det bestemmes endvidere i artikel 224 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, at Europa-Parlamentet og Rådet ved forordning efter den almindelige lovgivningsprocedure skal fastsætte statutten for politiske partier på europæisk plan som omtalt i artikel 10, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Union og navnlig reglerne for deres finansiering.

I forordning (EF) nr. 2004/2003 som revideret i 2007 anerkendes betydningen af de politiske fonde på europæisk plan ud fra en betragtning om, at sådanne organisationer, der er knyttet til de politiske partier på europæisk plan, »gennem deres aktiviteter kan støtte de mål, de politiske partier på europæisk plan forfølger, navnlig ved at bidrage til debatten om europæiske politiske spørgsmål og om den europæiske integrationsproces, f.eks. ved at være katalysator for nye idéer, analyser og politiske løsninger«. Forordningen indeholder navnlig bestemmelser om ydelse af et årligt driftstilskud fra Europa-Parlamentet til politiske fonde, der ansøger herom og opfylder de i forordningen fastlagte betingelser.

Det er på denne baggrund, at Parlamentet nu iværksætter en indkaldelse af forslag til tilskud til politiske fonde på europæisk plan.

1.   Basisretsakt

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2004/2003 af 4. november 2003 (herefter benævnt »forordning (EF) nr. 2004/2003«) om statut for og finansiering af politiske partier på europæisk plan (1).

Europa-Parlamentets Præsidiums afgørelse af 29. marts 2004 med gennemførelsesbestemmelserne til forordning (EF) nr. 2004/2003 (herefter benævnt »Præsidiets afgørelse af 29. marts 2004«) (2).

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget (herefter benævnt »finansforordningen«) (3).

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1268/2012 af 29. oktober 2012 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget (herefter benævnt »gennemførelsesbestemmelser« (4).

2.   Formål

I artikel 2 i Præsidiets afgørelse af 29.3.2004 hedder det: »Europa-Parlamentet offentliggør hvert år inden udgangen af første halvår en indkaldelse af forslag med henblik på ydelse af tilskud til finansiering af partier og fonde.«

Denne indkaldelse af forslag vedrører ansøgninger om tilskud for regnskabsåret 2014 og dækker aktivitetsperioden fra 1. januar 2013 til 31 december 2014. Tilskuddet ydes med det formål at støtte modtagerens årlige arbejdsprogram.

3.   Formelle betingelser for behandling af ansøgninger

Ansøgninger tages kun i betragtning, hvis de er indgivet skriftligt under anvendelse af formularen til ansøgning om tilskud i bilag 1 til Præsidiets afgørelse af 29. marts 2004 og fremsendes til Europa-Parlamentets formand inden fristens udløb.

4.   Kriterier og dokumentation

4.1.   Kriterier for støtteberettigelse

For at kunne opnå tilskud skal en politisk fond på europæisk plan opfylde betingelserne i artikel 3, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2004/2003, dvs.:

a)

Den skal være tilknyttet et af de politiske partier på europæisk plan, der er anerkendt som sådant i henhold til forordningen, som bekræftet af det pågældende parti.

b)

Den skal have status som juridisk person i den medlemsstat, hvor den er hjemmehørende, og som juridisk person være adskilt fra det politiske parti på europæisk plan, hvortil den er knyttet.

c)

Den skal, særligt i sit program og i sine aktiviteter, overholde de principper, som Den Europæiske Union bygger på: principperne om frihed, demokrati, respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder samt retsstatsprincippet

d)

Den må ikke have fortjeneste som mål

e)

Den skal have en bestyrelse med en geografisk afvejet sammensætning.

Endelig skal den opfylde betingelserne i artikel 3, stk. 3, i forordning (EF) nr. 2004/2003: Inden for rammerne af denne forordning skal alle politiske partier og fonde på europæisk plan definere de særlige regler for deres forbindelser i overensstemmelse med national lovgivning, herunder sikre en passende adskillelse af den daglige drift og af de ledende strukturer i den politiske fond på europæisk plan på den ene side og det politiske parti på europæisk plan, som fonden er tilknyttet, på den anden side.

4.2.   Udelukkelseskriterier

Ansøgerne skal desuden attestere, at de ikke befinder sig i en af de situationer, der er nævnt i artikel 106, stk. 1, og artikel 107 i finansforordningen.

4.3.   Udvælgelseskriterier

Ansøgerne skal kunne dokumentere, at de har det fornødne juridiske og økonomiske grundlag for at kunne gennemføre det arbejdsprogram, der søges om tilskud til, samt at de har den tekniske kapacitet og de administrative færdigheder, der skal til for at sikre en vellykket afslutning af dette arbejdsprogram.

4.4.   Tildelingskriterier

I overensstemmelse med artikel 4, stk. 5, i forordning (EF) nr. 2004/2003 fordeles de disponible bevillinger for regnskabsåret 2014 mellem de politiske fonde, som har modtaget en positiv afgørelse på deres ansøgning ud fra kriterierne for støtteberettigelse, udelukkelse og udvælgelse, på følgende måde:

a)

15 % fordeles med lige store dele

b)

85 % fordeles mellem de fonde, som er tilknyttet politiske partier på europæisk plan, der har valgte medlemmer i Europa-Parlamentet, i forhold til antallet af valgte medlemmer.

4.5.   Dokumentation

Ansøgerne skal med henblik på vurderingen af de ovennævnte kriterier indgive følgende dokumenter:

a)

Følgebrev i original med angivelse af det ansøgte tilskudsbeløb

b)

Et behørigt udfyldt og underskrevet eksemplar af ansøgningsformularen i bilag 1 til Præsidiets afgørelse af 29. marts 2004 (inklusive den skriftlige erklæring på tro og love)

c)

Den politiske fonds vedtægter

d)

Officielt registreringscertifikat

e)

Nyligt bevis for den politiske fonds eksistens

f)

Liste over bestyrelsens medlemmer (med angivelse af for- og efternavne, statsborgerskab samt titler eller funktioner i den politiske fond)

g)

Den politiske fonds program

h)

Samlet finansiel oversigt for 2012 attesteret af et eksternt revisionsorgan (5)

i)

Et foreløbigt driftsbudget for den tilskudsberettigede periode (1. januar-31. december 2014) med angivelse af de udgifter, der ønskes tilskud til fra EU-budgettet

j)

Dokumenter, som attesterer, at den politiske fond opfylder betingelserne i artikel 3, stk. 3, i forordning (EF) nr. 2004/2003.

For så vidt angår litra c), d), f) og g) kan den politiske fond indgive en erklæring på tro og love om, at oplysninger indgivet i den foregående fase fortsat er gældende.

5.   Finansiering over EU-budgettet

Bevillingerne til artikel 403 (»Bidrag til politiske fonde på europæisk plan«) på Parlamentets budget for regnskabsåret 2014 anslås til i alt 13 400 000 EUR. De er endnu ikke godkendt af budgetmyndigheden.

Tilskuddet fra Europa-Parlamentet kan højst udgøre 85 % af de tilskudsberettigede driftsudgifter for en politisk fond på europæisk plan. Bevisbyrden påhviler den pågældende politiske fond.

Finansieringen sker i form af driftstilskud som fastsat i finansforordningen og gennemførelsesbestemmelserne. De nærmere regler for udbetalingen af tilskuddet og forpligtelserne i forbindelse med anvendelsen heraf fastlægges i en afgørelse om tildeling af tilskud. En model herfor findes i bilag 2b til Præsidiets afgørelse af 29. marts 2004.

6.   Procedure og frist for indgivelse af forslag

6.1.   Frist og nærmere regler for indgivelse af ansøgninger

Fristen for indgivelse af ansøgninger er den 30. september 2013. Ansøgninger indgivet efter denne frist tages ikke i betragtning.

Ansøgningerne skal

a)

indgives på ansøgningsformularen (bilag 1 til Præsidiets afgørelse af 29. marts 2004)

b)

uden undtagelse være underskrevet af ansøgeren eller af dennes behørigt befuldmægtigede repræsentant

c)

indgives i dobbelt kuvert. Begge kuverter skal være lukkede. Den inderste kuvert skal ud over navnet på den tjenestegren, som er nævnt i indkaldelsen af forslag, være forsynet med følgende påtegning:

»CALL FOR PROPOSALS — 2014 GRANTS TO POLITICAL FOUNDATIONS AT EUROPEAN LEVEL

NOT TO BE OPENED BY THE MAIL SERVICE OR BY ANY OTHER UNAUTHORISED PERSON«

Hvis der anvendes selvklæbende kuverter, skal de lukkes med tape med afsenderens underskrift hen over tapen. Som afsenders underskrift betragtes ikke kun hans håndskrevne påtegning, men også hans organisations stempel.

Den yderste kuvert skal være forsynet med afsenderens adresse og være adresseret til:

European Parliament

Mail Service

KAD 00D008

2929 Luxembourg

LUXEMBOURG

Den inderste kuvert skal være adresseret til:

President of the European Parliament

Attn. Mr Roger VANHAEREN, Director-General of Finance

SCH 05B031

2929 Luxembourg

LUXEMBOURG

d)

afsendes senest på den dato, der er fastsat som frist i indkaldelsen af forslag, enten som anbefalet post, i hvilket tilfælde poststemplets dato er afgørende, eller via kurertjeneste, i hvilket tilfælde datoen på kvitteringen er afgørende.

6.2.   Vejledende procedure og tidsplan

Følgende procedure og tidsplan finder anvendelse på tildelingen af tilskud til politiske fonde på europæisk plan:

a)

Indgivelse af ansøgning til Europa-Parlamentet (senest den 30. september 2013)

b)

Behandling og udvælgelse ved Europa-Parlamentets tjenestegrene; kun ansøgninger, der opfylder de formelle betingelser, vil blive behandlet på grundlag af de kriterier for støtteberettigelse, udelukkelse og udvælgelse, der er angivet i indkaldelsen af forslag

c)

Vedtagelse af den endelige afgørelse om tildeling af tilskud ved Europa-Parlamentets Præsidium (principielt senest den 1. januar 2014, jf. artikel 4 i Præsidiets afgørelse af 29. marts 2004) og underretning af ansøgerne

d)

Meddelelse om afgørelser

e)

Udbetaling af et forskud på 80 % (senest 15 dage efter afgørelsen om tildeling af tilskud).

6.3.   Yderligere oplysninger

Nedenstående tekster kan findes på Europa-Parlamentets websted på adressen:

http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm

a)

Forordning (EF) nr. 2004/2003

b)

Præsidiets afgørelse af 29. marts 2004

c)

Formular til ansøgning om tilskud (bilag 1 til Præsidiets afgørelse af 29. marts 2004).

Spørgsmål angående denne indkaldelse af forslag med henblik på ydelse af tilskud skal sendes pr. e-mail med angivelse af offentliggørelsesreferencen til følgende adresse: fin.part.fond.pol@europarl.europa.eu

6.4.   Behandling af personoplysninger

I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 (6) behandles personoplysninger i ansøgninger om tilskud og bilag hertil i overensstemmelse med principperne om loyal, lovlig behandling, som står i forhold til det udtrykkeligt angivne, legitime formål. I forbindelse med behandlingen af ansøgningerne og af hensyn til beskyttelsen af Fællesskabernes finansielle interesser kan personlige oplysninger blive behandlet af Europa-Parlamentets kompetente tjenestegrene og organer og overdrages til interne revisionstjenester, til Den Europæiske Revisionsret, til Instansen for økonomiske uregelmæssigheder eller til Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF).

Berørte personer kan indgive klage til Den Europæiske tilsynsførende for Databeskyttelse (edps@edps.europa.eu).


(1)  EUT L 297 af 15.11.2003, s. 1.

(2)  EUT C 155 af 12.6.2004, s. 1.

(3)  EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(4)  EUT L 362 af 31.12.2012, s. 1.

(5)  Medmindre den politiske fond er blevet stiftet i løbet af det indeværende år.

(6)  EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1.


Europa-Kommissionen

21.6.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 176/22


HERCULE II

Indkaldelse af forslag

Teknisk bistand til at bekæmpe svig med EU-midler — »Støtte til efterforskning«

2013/C 176/07

1.   Mål og beskrivelse

Denne meddelelse om indkaldelse af forslag er baseret på Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 878/2007/EF af 23. juli 2007 om et EU-handlingsprogram til fremme af aktioner til beskyttelse af Fællesskabets finansielle interesser (Hercule II-programmet) (1). Denne indkaldelse vedrører aktioner i henhold til artikel 1a, litra a), i Hercule-afgørelsen, der omhandler følgende:

»Teknisk bistand til nationale myndigheder gennem tilrådighedsstillelse af særlig viden, udstyr og informationsteknologiske (it)-redskaber, der letter tværnationalt samarbejde og samarbejde med Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), med henblik på at bekæmpe svig, korruption og andre ulovlige aktiviteter samt udviklingen og gennemførelsen af politikker til bekæmpelse og afsløring af svig.«

I henhold til finansieringsafgørelsen for 2013 (2) skal der lanceres to indkaldelser af forslag for aktivitetsområdet »teknisk bistand«. Denne indkaldelse vedrører teknisk bistand til »efterforskningsstøtte«.

2.   Ansøgningsberettigede

Denne meddelelse er rettet til nationale eller regionale myndigheder (»ansøgere«) i en medlemsstat eller et land uden for Den Europæiske Union, jf. nedenfor, der fremmer en styrket europæisk indsats for at beskytte Den Europæiske Unions finansielle interesser.

3.   Støtteberettigede foranstaltninger

Foranstaltninger, der er berettiget til teknisk bistand i form af »efterforskningsstøtte«:

Anskaffelsen af særlige efterforskningsværktøjer og -metoder, som anvendes i forbindelse med operationer inden for efterforskning, der bl.a. udføres for at bekæmpe svig og andre ulovlige aktiviteter, der skader Unionens finansielle interesser. Herunder indgår anskaffelse at nyt teknisk udstyr eller opgradering af eksisterende udstyr og omkostninger til udstyrets vedligeholdelse (3), f.eks.:

teknisk udstyr til elektronisk og mobil overvågning

teknisk udstyr til analyse af digitalt bevismateriale

teknisk udstyr til krypterede meddelelser.

4.   Tildelingskriterier

Alle indkomne støtteberettigede forslag vil blive vurderet ud fra følgende tildelingskriterier:

1)

forslagets overensstemmelse med Kommissionens mål for bekæmpelse af svig, især med hensyn til at forebygge, afsløre eller efterforske den ulovlige import af tobak til EU

2)

Kvaliteten af andre tiltag, som iværksættes i forbindelse med anskaffelsen og/eller tilrettelæggelsen af den foranstaltning, som skal forbedre opsporingen af ulovlige tobaksvarer

3)

den foreslåede foranstaltnings tekniske kvalitet og egnethed med hensyn til at opfylde tilskudsansøgerens behov

4)

omkostningseffektivitet: overensstemmelse mellem foranstaltningens mål og omkostninger

5)

foranstaltningens forenelighed med det arbejde, der udføres eller er planlagt i forbindelse med EU's politiske prioriteter for forebyggelse af svindel med EU-budgettet (forebyggelse, informationsanalyse, samarbejdsmetoder osv.)

6)

foranstaltningens forenelighed med lignende projekter i andre medlemsstater, der gennemføres af andre nationale retshåndhævelses- og toldmyndigheder

7)

muligheden for at bruge foranstaltningens metoder og/eller resultater til at øge samarbejdet og effektiviteten i bekæmpelsen af svig og cigaretsmugling (»mainstreaming«).

Hvis flere foranstaltninger i lige høj grad opfylder disse tildelingskriterier, kan der i nedenstående rækkefølge gives finansieringsprioritet til:

de retshåndhævelsesmyndigheder, som ikke har, eller ikke anses for at have tilstrækkeligt udstyr til at bekæmpe smugling og forfalskning af cigaretter

ansøgninger, som sikrer en rimelig geografisk fordeling

ansøgere, som ikke har modtaget tilskud i de foregående år eller i forbindelse med tidligere indkaldelser af forslag om samme eller lignende foranstaltninger.

5.   Budget

Det vejledende disponible budget til denne indkaldelse er 3 500 000 EUR. Det finansielle bidrag vil have form af tilskud. Det finansielle bidrag kan ikke overstige 50 % af de støtteberettigede omkostninger.

Kommissionen forbeholder sig ret til ikke at tildele alle de disponible midler.

6.   Yderligere oplysninger

De tekniske specifikationer og ansøgningsskemaet kan downloades fra følgende hjemmeside:

http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/funding/techn-assist/index_en.htm

Spørgsmål og/eller anmodninger om yderligere oplysninger vedrørende denne indkaldelse sendes pr. mail til:

OLAF-FMB-HERCULE-TA@ec.europa.eu

Spørgsmål og svar kan offentliggøres anonymt i vejledningen for udfyldelse af ansøgningsskemaet på OLAF's hjemmeside, hvis de er relevante for andre ansøgere.

7.   Frist for indgivelse af ansøgninger

Ansøgningerne skal indgives senest: fredag den 12. juli 2013


(1)  EUT L 193 af 25.7.2007, s. 18.

(2)  C(2013) 612 final af 7. februar 2013.

(3)  Vedligeholdelsesomkostninger, som ikke er dækket af en garanti.


21.6.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 176/24


HERCULE II

Indkaldelse af forslag

Teknisk bistand til at bekæmpe svig med EU-midler »Cigaretter«

2013/C 176/08

1.   Mål og beskrivelse

Denne meddelelse om indkaldelse af forslag er baseret på Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 878/2007/EF af 23. juli 2007 om et EU-handlingsprogram til fremme af aktioner til beskyttelse af Fællesskabets finansielle interesser (Hercule II-programmet) (1). Denne indkaldelse vedrører aktioner i henhold til artikel 1a, litra a), i Hercule-afgørelsen, der omhandler følgende:

»Teknisk bistand til nationale myndigheder gennem tilrådighedsstillelse af særlig viden, udstyr og informationsteknologiske (it)-redskaber, der letter tværnationalt samarbejde og samarbejde med Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), med henblik på at bekæmpe svig, korruption og andre ulovlige aktiviteter samt udviklingen og gennemførelsen af politikker til bekæmpelse og afsløring af svig.«

I henhold til finansieringsafgørelsen for 2013 (2) skal der lanceres to indkaldelser af forslag for aktivitetsområdet »teknisk bistand«. Denne indkaldelse vedrører teknisk bistand til »cigaretter«.

2.   Ansøgningsberettigede

Denne meddelelse er rettet til nationale eller regionale myndigheder (»ansøgere«) i en medlemsstat eller et land uden for Den Europæiske Union, jf. nedenfor, der fremmer en styrket europæisk indsats for at beskytte Den Europæiske Unions finansielle interesser.

3.   Støtteberettigede foranstaltninger

Foranstaltninger, der er berettiget til teknisk bistand for »cigaretter«:

a)

teknisk og finansiel bistand til at støtte og styrke inspektioner af containere og lastbiler ved EU's ydre grænser. Heri indgår bl.a.:

anskaffelse af mobile og faste (røntgen-)scannere (herunder de omkostninger, der er forbundet med deres installation og vedligeholdelse) (3), som toldmyndighederne kan bruge til kontrol af containere, lastbiler og biler, der krydser EU's ydre grænser eller en medlemsstats område, med henblik på at kontrollere for ulovlige varer, især cigaretter og tobak, der er blevet smuglet eller forfalsket

uddannelse af toldpersonale til at betjene scanneren og uddannelse i at forstå de billeder, den genererer

software og hardware, som kan gøre det muligt at udveksle billeder, der er genereret af forskellige typer scannere, internt i EU's toldmyndigheder og mellem dem.

b)

anskaffelse, uddannelse, fodring og husning af dyr (som f.eks. sporhunde, men også specialtrænede bier, rotter eller grise), der kan bruges til at spore ulovlige varer, især cigaretter og tobak, der er blevet smuglet eller forfalsket

c)

udvikling, gennemførelse, forbedring og opgradering af eksisterende automatiske systemer til containergodkendelse og automatiske systemer til nummerpladegodkendelse. Heri indgår udvikling af software og køb og installation af hardware til systemer og uddannelse af operatører.

4.   Tildelingskriterier

Alle indkomne støtteberettigede forslag vil blive vurderet ud fra følgende tildelingskriterier:

1)

forslagets overensstemmelse med Kommissionens mål for bekæmpelse af svig, især med hensyn til at forebygge, afsløre eller efterforske den ulovlige import af tobak til EU

2)

Kvaliteten af andre tiltag, som iværksættes i forbindelse med anskaffelsen og/eller tilrettelæggelsen af den foranstaltning, som skal forbedre opsporingen af ulovlige tobaksvarer

3)

den foreslåede foranstaltnings tekniske kvalitet og egnethed med hensyn til at opfylde tilskudsansøgerens behov

4)

omkostningseffektivitet: overensstemmelse mellem foranstaltningens mål og omkostninger

5)

foranstaltningens forenelighed med det arbejde, der udføres eller er planlagt i forbindelse med EU's politiske prioriteter for forebyggelse af svindel med EU-budgettet (forebyggelse, informationsanalyse, samarbejdsmetoder osv.)

6)

foranstaltningens forenelighed med lignende projekter i andre medlemsstater, der gennemføres af andre nationale retshåndhævelses- og toldmyndigheder

7)

muligheden for at bruge foranstaltningens metoder og/eller resultater til at øge samarbejdet og effektiviteten i bekæmpelsen af svig og cigaretsmugling (»mainstreaming«).

Hvis flere foranstaltninger i lige høj grad opfylder disse tildelingskriterier, kan der i nedenstående rækkefølge gives finansieringsprioritet til:

de retshåndhævelsesmyndigheder, som ikke har, eller ikke anses for at have tilstrækkeligt udstyr til at bekæmpe smugling og forfalskning af cigaretter

ansøgninger, som sikrer en rimelig geografisk fordeling

ansøgere, som ikke har modtaget tilskud i de foregående år eller i forbindelse med tidligere indkaldelser af forslag om samme eller lignende foranstaltninger.

5.   Budget

Det vejledende disponible budget til denne indkaldelse er 3 500 000 EUR. Det finansielle bidrag vil have form af tilskud. Det finansielle bidrag kan ikke overstige 50 % af de støtteberettigede omkostninger.

Kommissionen forbeholder sig ret til ikke at tildele alle de disponible midler.

6.   Yderligere oplysninger

De tekniske specifikationer og ansøgningsskemaet kan downloades fra følgende hjemmeside: http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/funding/techn-assist/index_en.htm

Spørgsmål og/eller anmodninger om yderligere oplysninger vedrørende denne indkaldelse sendes pr. mail til:

OLAF-FMB-HERCULE-TA@ec.europa.eu

Spørgsmål og svar kan offentliggøres anonymt i vejledningen for udfyldelse af ansøgningsskemaet på OLAF's hjemmeside, hvis de er relevante for andre ansøgere.

7.   Frist for indgivelse af ansøgninger

Ansøgningerne skal indgives senest: fredag den 12. juli 2013


(1)  EUT L 193 af 25.7.2007, s. 18.

(2)  C(2013) 612 final af 7. februar 2013.

(3)  Vedligeholdelsesomkostninger, som ikke er dækket af en garanti.


PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN

Europa-Kommissionen

21.6.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 176/26


Anmeldelse af en planlagt fusion

(Sag COMP/M.6887 — Snam/GICSI/TIGF)

Behandles eventuelt efter den forenklede procedure

(EØS-relevant tekst)

2013/C 176/09

1.

Den 13. juni 2013 modtog Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1) anmeldelse af en planlagt fusion, hvorved Snam SpA (»Snam«, Italien), der i sidste instans kontrolleres af Cassa Depositi e Prestiti SpA (»CDP«, Italien), og Pacific Mezz (Luxembourg) Sarl (»Pacific Mezz Luxembourg«, Luxembourg), der i sidste instans kontrolleres af GIC Special Investments Pte Ltd (»GICSI«, Singapore), gennem opkøb af aktier erhverver fælles kontrol over Transport et Infrastructure Gaz France SA (»TIGF«, Frankrig), jf. Fusionsforordningens artikel 3, stk. 1, litra b).

2.

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

Snam: aktiv i Italien inden for transmission, oplagring og distribution af naturgas, såvel som en LNG-terminal

GICSI: aktiv inden for forvaltning af en verdensomspændende investeringsportefølje i privat egenkapital, risikokapital og infrastrukturfonde såvel som direkte investeringer i private virksomheder

TIGF: aktiv inden for transmission og oplagring af naturgas i Sydvestfrankrig.

3.

Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis falder ind under EF-fusionsforordningen. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil. Det bemærkes, at denne sag eventuelt vil blive behandlet efter den forenklede procedure i overensstemmelse med Kommissionens meddelelse om en forenklet procedure til behandling af visse fusioner efter EF-fusionsforordningen (2).

4.

Kommissionen opfordrer hermed alle interesserede til at fremsætte deres eventuelle bemærkninger til den planlagte fusion.

Bemærkningerne skal være Kommissionen i hænde senest ti dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse og kan med angivelse af sagsnummer COMP/M.6887 — Snam/GICSI/TIGF sendes til Kommissionen pr. fax (+32 22964301), pr. e-mail til COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eller pr. brev til følgende adresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Konkurrence

Registreringskontoret for Fusioner

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1 (»EF-Fusionsforordningen«).

(2)  EUT C 56 af 5.3.2005, s. 32 (»Meddelelsen om en forenklet procedure«).