ISSN 1977-0871

doi:10.3000/19770871.C_2012.298.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 298

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

55. årgang
4. oktober 2012


Informationsnummer

Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2012/C 298/01

Euroens vekselkurs

1

2012/C 298/02

Meddelelse fra Kommissionen om den disponible mængde for første halvår af 2013 for visse produkter i sektoren for mælk og mejeriprodukter inden for visse toldkontingenter, som EU har åbnet

2

 

OPLYSNINGER FRA MEDLEMSSTATERNE

2012/C 298/03

Ajourføring af referencebeløb gældende ved passage af de ydre grænser, jf. artikel 5, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 562/2006 om indførelse af en fællesskabskodeks for personers grænsepassage (Schengen-grænsekodeks) (EUT C 247 af 13.10.2006, s. 19, EUT C 153 af 6.7.2007, s. 22, EUT C 182 af 4.8.2007, s. 18, EUT C 57 af 1.3.2008, s. 38, EUT C 134 af 31.5.2008, s. 19, EUT C 37 af 14.2.2009, s. 8, EUT C 35 af 12.2.2010, s. 7, EUT C 304 af 10.11.2010, s. 5, EUT C 24 af 26.1.2011, s. 6, EUT C 157 af 27.5.2011, s. 8, EUT C 203 af 9.7.2011, s. 16, EUT C 11 af 13.1.2012, s. 13, EUT C 72 af 10.3.2012, s. 44, EUT C 199 af 7.7.2012, s. 8)

3

2012/C 298/04

Ajourføring af listen over opholdstilladelser, jf. artikel 2, nr. 15, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 562/2006 om indførelse af en fællesskabskodeks for personers grænsepassage (Schengengrænsekodeks) (EUT C 247 af 13.10.2006, s. 1, EUT C 153 af 6.7.2007, s. 5, EUT C 192 af 18.8.2007, s. 11, EUT C 271 af 14.11.2007, s. 14, EUT C 57 af 1.3.2008, s. 31, EUT C 134 af 31.5.2008, s. 14, EUT C 207 af 14.8.2008, s. 12, EUT C 331 af 21.12.2008, s. 13, EUT C 3 af 8.1.2009, s. 5, EUT C 64 af 19.3.2009, s. 15, EUT C 198 af 22.8.2009, s. 9, EUT C 239 af 6.10.2009, s. 2, EUT C 298 af 8.12.2009, s. 15, EUT C 308 af 18.12.2009, s. 20, EUT C 35 af 12.2.2010, s. 5, EUT C 82 af 30.3.2010, s. 26, EUT C 103 af 22.4.2010, s. 8, EUT C 108 af 7.4.2011, s. 6, EUT C 157 af 27.5.2011, s. 5, EUT C 201 af 8.7.2011, s. 1, EUT C 216 af 22.7.2011, s. 26, EUT C 283 af 27.9.2011, s. 7, EUT C 199 af 7.7.2012, s. 5, EUT C 214 af 20.7.2012, s. 7)

4

2012/C 298/05

Bekendtgørelse fra Kommissionen i henhold til artikel 17, stk. 5, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1008/2008 om fælles regler for driften af lufttrafiktjenester i Fællesskabet — Udbud vedrørende ruteflyvning med forpligtelse til offentlig tjeneste

9

DA

 


IV Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Europa-Kommissionen

4.10.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 298/1


Euroens vekselkurs (1)

3. oktober 2012

2012/C 298/01

1 euro =


 

Valuta

Kurs

USD

amerikanske dollar

1,2904

JPY

japanske yen

101,10

DKK

danske kroner

7,4566

GBP

pund sterling

0,80085

SEK

svenske kroner

8,6090

CHF

schweiziske franc

1,2104

ISK

islandske kroner

 

NOK

norske kroner

7,4115

BGN

bulgarske lev

1,9558

CZK

tjekkiske koruna

25,033

HUF

ungarske forint

286,15

LTL

litauiske litas

3,4528

LVL

lettiske lats

0,6961

PLN

polske zloty

4,0909

RON

rumænske leu

4,5337

TRY

tyrkiske lira

2,3127

AUD

australske dollar

1,2625

CAD

canadiske dollar

1,2727

HKD

hongkongske dollar

10,0073

NZD

newzealandske dollar

1,5709

SGD

singaporeanske dollar

1,5896

KRW

sydkoreanske won

1 437,89

ZAR

sydafrikanske rand

10,8852

CNY

kinesiske renminbi yuan

8,1707

HRK

kroatiske kuna

7,4625

IDR

indonesiske rupiah

12 374,75

MYR

malaysiske ringgit

3,9499

PHP

filippinske pesos

53,630

RUB

russiske rubler

40,1770

THB

thailandske bath

39,564

BRL

brasilianske real

2,6148

MXN

mexicanske pesos

16,5952

INR

indiske rupee

67,4430


(1)  Kilde: Referencekurs offentliggjort af Den Europæiske Centralbank.


4.10.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 298/2


Meddelelse fra Kommissionen om den disponible mængde for første halvår af 2013 for visse produkter i sektoren for mælk og mejeriprodukter inden for visse toldkontingenter, som EU har åbnet

2012/C 298/02

De importlicenser, der blev udstedt for det andet halvår af 2012 for visse toldkontingenter omhandlet i Kommissionens forordning (EF) nr. 2535/2001 (1), omfattede mængder, der var mindre end de disponible mængder. De resterende mængder er anført i bilaget og vil være disponible fra den 1. januar til den 30. juni 2013.


(1)  EFT L 341 af 22.12.2001, s. 29.


BILAG

Produkter med oprindelse i tredjelande

Kontingentnummer

Mængde

(kg)

09.4590

68 537 000

09.4599

11 360 000

09.4591

5 360 000

09.4592

18 438 000

09.4593

5 413 000

09.4594

20 007 000

09.4595

12 027 750

09.4596

17 791 000


Produkter med oprindelse i Schweiz

Kontingentnummer

Mængde

(kg)

09.4155

1 700 000


Produkter med oprindelse i Island

Kontingentnummer

Mængde

(kg)

09.4205

175 000

09.4206

190 000


OPLYSNINGER FRA MEDLEMSSTATERNE

4.10.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 298/3


Ajourføring af referencebeløb gældende ved passage af de ydre grænser, jf. artikel 5, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 562/2006 om indførelse af en fællesskabskodeks for personers grænsepassage (Schengen-grænsekodeks) (EUT C 247 af 13.10.2006, s. 19, EUT C 153 af 6.7.2007, s. 22, EUT C 182 af 4.8.2007, s. 18, EUT C 57 af 1.3.2008, s. 38, EUT C 134 af 31.5.2008, s. 19, EUT C 37 af 14.2.2009, s. 8, EUT C 35 af 12.2.2010, s. 7, EUT C 304 af 10.11.2010, s. 5, EUT C 24 af 26.1.2011, s. 6, EUT C 157 af 27.5.2011, s. 8, EUT C 203 af 9.7.2011, s. 16, EUT C 11 af 13.1.2012, s. 13, EUT C 72 af 10.3.2012, s. 44, EUT C 199 af 7.7.2012, s. 8)

2012/C 298/03

Offentliggørelsen af referencebeløb gældende ved passage af de ydre grænser, jf. artikel 5, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 562/2006 af 15. marts 2006 om indførelse af en fællesskabskodeks for personers grænsepassage (Schengengrænsekodeks) (1), er baseret på de oplysninger, medlemsstaterne meddeler Kommissionen i overensstemmelse med artikel 34 i Schengengrænsekodeksen.

Ud over de oplysninger, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende, findes der på webstedet for Generaldirektoratet for Indre Anliggender oplysninger, som ajourføres hver måned.

LETLAND

Erstatter de oplysninger, der er offentliggjort i EUT C 247 af 13.10.2006

I henhold til immigrationslovgivningen skal en udlænding for at kunne få indrejse og ophold i Republikken Letland bevise, at han eller hun råder over de nødvendige subsistensmidler.

Det krævede daglige beløb er mindst 10 LVL pr. dag, opholdet varer.

Hvis det er angivet i den elektroniske database over invitationer eller på statsborgerskabs- og indvandringsstyrelsens blanket »Ielūgums vīzas pieprāšanai/invitation til brug i forbindelse med en visumansøgning«, at værten dækker udgifterne i forbindelse med udlændingens indrejse og ophold i Letland, skal udlændingen ikke fremlægge dokumentation for, at vedkommende råder over de nødvendige subsistensmidler.

Om nødvendigt skal udlændingen dokumentere, at han eller hun er i besiddelse af tilstrækkelige finansielle midler til at betale for planlagt logi og/eller, såfremt vedkommende rejser i personbil, tilstrækkelige finansielle midler til at købe det brændstof, der skal bruges på rejsen.


(1)  EUT L 105 af 13.4.2006, s. 1.


4.10.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 298/4


Ajourføring af listen over opholdstilladelser, jf. artikel 2, nr. 15, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 562/2006 om indførelse af en fællesskabskodeks for personers grænsepassage (Schengengrænsekodeks) (EUT C 247 af 13.10.2006, s. 1, EUT C 153 af 6.7.2007, s. 5, EUT C 192 af 18.8.2007, s. 11, EUT C 271 af 14.11.2007, s. 14, EUT C 57 af 1.3.2008, s. 31, EUT C 134 af 31.5.2008, s. 14, EUT C 207 af 14.8.2008, s. 12, EUT C 331 af 21.12.2008, s. 13, EUT C 3 af 8.1.2009, s. 5, EUT C 64 af 19.3.2009, s. 15, EUT C 198 af 22.8.2009, s. 9, EUT C 239 af 6.10.2009, s. 2, EUT C 298 af 8.12.2009, s. 15, EUT C 308 af 18.12.2009, s. 20, EUT C 35 af 12.2.2010, s. 5, EUT C 82 af 30.3.2010, s. 26, EUT C 103 af 22.4.2010, s. 8, EUT C 108 af 7.4.2011, s. 6, EUT C 157 af 27.5.2011, s. 5, EUT C 201 af 8.7.2011, s. 1, EUT C 216 af 22.7.2011, s. 26, EUT C 283 af 27.9.2011, s. 7, EUT C 199 af 7.7.2012, s. 5, EUT C 214 af 20.7.2012, s. 7)

2012/C 298/04

Offentliggørelsen af listen over opholdstilladelser som omhandlet i artikel 2, nr. 15, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 562/2006 af 15. marts 2006 om indførelse af en fællesskabskodeks for personers grænsepassage (Schengengrænsekodeks) (1) er baseret på de oplysninger, medlemsstaterne meddeler Kommissionen i overensstemmelse med artikel 34 i Schengengrænsekodeksen.

Ud over de oplysninger, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende, findes der på webstedet for Generaldirektoratet for Indre Anliggender oplysninger, der ajourføres hver måned.

BELGIEN

Erstatter den liste, der er offentliggjort i EUT C 201 af 8.7.2011

1.   Opholdstilladelser, der udstedes i henhold til den ensartede udformning

Carte A: Certificat d’inscription au registre des étrangers — séjour temporaire

A kaart: Bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister — tijdelijk verblijf

A Karte: Bescheinigung der Eintragung im Ausländerregister — Vorübergehender Aufenthalt

(A-kort: bevis for indskrivning i udlændingeregistret — midlertidigt ophold: det er et elektronisk kort, der er blevet udstedt siden 2007, og som erstatter det hvide bevis for indskrivning i udlændingeregistret. Opholdstype: midlertidigt. Kortet har samme gyldighed som det tilladte ophold)

Carte B: Certificat d’inscription au registre des étrangers

B kaart: Bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister

B Karte: Bescheinigung der Eintragung im Ausländerregister

(B-kort: bevis for indskrivning i udlændingeregistret — permanent ophold: det er et elektronisk kort, der er blevet udstedt siden 2007, og som erstatter det hvide bevis for indskrivning i udlændingeregistret. Opholdstype: permanent. Kortet har en gyldighed på fem år)

Carte C: Carte d’identité d’étranger

C kaart: Identiteitskaart voor vreemdelingen

C Karte: Personalausweis für Ausländer

(C-kort: identitetskort for udlændinge: det er et elektronisk kort, der er blevet udstedt siden 2007, og som erstatter det gule identitetskort for udlændinge. Opholdstype: permanent. Kortet har en gyldighed på fem år)

Carte D: Permis de séjour de résident longue durée — CE

D kaart: EG-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen

D Karte: Langfristige Aufenthaltsberechtigung — EG

(D-kort: EF-opholdstilladelse for fastboende udlændinge udstedt i overensstemmelse med direktiv 2003/109/EF om tredjelandsstatsborgeres status som fastboende udlænding. Det er et elektronisk kort. Opholdstype: permanent. Kortet har en gyldighed på fem år)

Carte H: Carte bleue européenne

H kaart: Europese blauwe kaart

H Karte: Blaue Karte EU

(Kort H, blåt EU-kort, udstedt i henhold til artikel 7 i direktiv 2009/50/EF om indrejse- og opholdsbetingelser for tredjelandsstatsborgere med henblik på højt kvalificeret beskæftigelse. Der er tale om et elektronisk kort. Opholdstype: tidsbegrænset. Kortet er gyldigt i 13 måneder i de første to år og derefter i tre år.)

2.   Alle andre dokumenter, der udstedes til tredjelandsstatsborgere, og som har samme værdi som en opholdstilladelse

Carte F: Carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union

F kaart: Verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie

F Karte: Aufenthaltskarte für Familieangehörige eines Unionsbürgers

(F-kort: opholdskort for familiemedlem til en unionsborger, der udstedes i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/38/EF af 29. april 2004 om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område — artikel 10. Det er et elektronisk kort. Opholdstype: permanent. Kortet har en gyldighed på fem år)

Carte F+: Carte de séjour permanent de membre de la famille d’un citoyen de l’Union

F+ kaart: Duurzame verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie

F+ Karte: Daueraufenthaltskarte für Familieangehörige eines Unionsbürgers

(F+-kort: permanent opholdskort for familiemedlem til en unionsborger, der udstedes i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/38/EF af 29. april 2004 om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område — artikel 10. Opholdstype: permanent. Kortet har en gyldighed på fem år)

Certificat d'inscription au registre des étrangers

Bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister

Bescheinigung der Eintragung im Ausländer-register

(Bevis for indskrivning i udlændingeregistret (papirudgave): hvidt kort, der ikke udstedes længere, men er gyldigt indtil 2013. Det erstattes af det elektroniske A- eller B-kort afhængig af, om der er tale om midlertidigt eller permanent ophold)

Carte d'identité d'étranger

Identiteitskaart voor vreemdelingen

Personalausweis für Ausländer

(Identitetskort for udlændinge (papirudgave): gult kort, der ikke udstedes længere, men er gyldigt indtil 2013. Det erstattes af det elektroniske C-kort. Opholdstype: permanent)

Særlige opholdstilladelser udstedt af det belgiske udenrigsministerium:

Carte d'identité diplomatique

Diplomatieke identiteitskaart

Diplomatischer Personalausweis

(Identitetskort for diplomater)

Carte d'identité consulaire

Consulaat identiteitskaart

Konsularer Personalausweis

(Konsulært identitetskort)

Carte d'identité spéciale — couleur bleue

Bijzondere identiteitskaart — blauw

Besonderer Personalausweis — blau

(Særligt identitetskort — blåt)

Carte d'identité spéciale — couleur rouge

Bijzondere identiteitskaart — rood

Besonderer Personalausweis — rot

(Særligt identitetskort — rødt)

Certificat d'identité pour les enfants âgés de moins de cinq ans des étrangers privilégiés titulaires d'une carte d'identité diplomatique, d'une carte d'identité consulaire, d'une carte d'identité spéciale — couleur bleue ou d'une carte d'identité — couleur rouge

Identiteitsbewijs voor kinderen, die de leeftijd van vijf jaar nog niet hebben bereikt, van een bevoorrecht vreemdeling welke houder is van een diplomatieke identiteitskaart, consulaire identiteitskaart, bijzondere identiteitskaart — blauw of bijzondere identiteitskaart — rood

Identitätsnachweis für Kinder unter fünf Jahren, für privilegierte Ausländer, die Inhaber eines diplomatischen Personalausweises sind, konsularer Personalausweis, besonderer Personalausweis — rot oder besonderer Personalausweis — blau

(Identitetskort for børn under fem år af udlændinge, som er indehavere af et identitetskort for diplomater, et konsulært identitetskort, et særligt identitetskort — blåt — eller et særligt identitetskort — rødt)

Certificat d'identité avec photographie délivré par une administration communale belge à un enfant de moins de douze ans

Door een Belgisch gemeentebestuur aan een kind beneden de 12 jaar afgegeven identiteitsbewijs met foto

Von einer belgischen Gemeindeverwaltung einem Kind unter dem 12. Lebensjahr ausgestellter Personalausweis mit Lichtbild

(Identitetskort med foto udstedt af en belgisk kommune til børn under 12 år)

Liste over deltagere i skolerejser inden for Den Europæiske Union.

LETLAND

Erstatter den liste, der er offentliggjort i EUT C 201 af 8.7.2011

1.   Opholdstilladelser, der udstedes i henhold til den ensartede udformning

Uzturēšanās atļauja

(opholdstilladelse i mærkatform, udstedt til og med den 30. marts 2012)

Uzturēšanās atļauja

(opholdstilladelse i form af elektronisk identitetskort, udstedt fra og med den 2. april 2012).

2.   Alle andre dokumenter, der udstedes til tredjelandsstatsborgere, og som har samme værdi som en opholdstilladelse

Savienības pilsoņa ģimenes locekļa uzturēšanās atļauja

(Midlertidig opholdstilladelse til en tredjelandsstatsborger, som er medlem af en EU-/EØS-/CH-statsborgers familie; A5-format med inkorpererede sikkerhedsfeatures)

Savienības pilsoņa ģimenes locekļa pastāvīgās uzturēšanās atļauja

(Permanent opholdstilladelse til en tredjelandsstatsborger, som er medlem af en EU-/EØS-/CH-statsborgers familie; A5-format med inkorporerede sikkerhedsfeatures)

Nepilsoņa pase

(Fremmedpas, violet. Fremmedpas udstedes til ikke-statsborgere i Letland og giver i henhold til den nationale lovgivning ret til ophold og fornyet indrejse i Letland. Ikke-statsborgere har samme status som indehavere af permanente opholdstilladelser i Letland. En indehaver af et fremmedpas behøver ikke nogen opholdstilladelse til ophold eller fornyet indrejse i Letland)

Identitetskort udstedt af det lettiske udenrigsministerium:

Identitetskort i kategori A — diplomater (rødt)

Identitetskort i kategori A udstedes til diplomatiske missioners diplomatpersonale (f.eks. ambassadør, førstesekretær, attaché) og deres familiemedlemmer. På bagsiden er der en tekst, hvoraf det fremgår, at kortets indehaver er omfattet af samtlige privilegier og immuniteter i henhold til Wienkonventionen om diplomatiske forbindelser: »Šīs apliecības uzrādītājs bauda visas privilēģijas un imunitātes, kas paredzētas 1961. gada 18. aprīļa Vīnes konvencijā “Par diplomātiskajām attiecībām”«

Identitetskort i kategori B — administrativt og teknisk personale (gult)

Identitetskort i kategori B udstedes til administrativt og teknisk personale på diplomatiske missioner. På bagsiden er der en tekst, hvoraf det fremgår, at kortets indehaver delvis er omfattet af de privilegier og immuniteter, som i henhold til Wienkonventionens artikel 37, stk. 2, om diplomatiske forbindelser gælder for administrativt og teknisk personale: »Šīs apliecības uzrādītājs bauda daļējas privilēģijas un imunitātes, kas paredzētas administratīvajiem un tehniskajiem darbiniekiem saskaņā ar 1961. gada 18. aprīļa Vīnes konvencijas “Par diplomātiskajām attiecībām” 37. panta 2. punktu«.

Identitetskort i kategori C — personale i internationale organisationer (hvidt)

Identitetskort i kategori C udstedes til personale i internationale organisationer og deres familiemedlemmer. På bagsiden er der en tekst, hvoraf det fremgår, at kortets indehaver er omfattet af de privilegier og immuniteter, som er aftalt mellem Republikken Letland og den pågældende internationale organisation: »Šīs apliecības uzrādītājs bauda privilēģijas un imunitātes, kas paredzētas līgumā starp Latvijas Republiku un attiecīgo starptautisko organizāciju«.

Identitetskort i kategori D — konsulatsembedsmænd (blåt)

Identitetskort i kategori D udstedes til konsulatsembedsmænd på konsulater. På bagsiden er der en tekst, hvoraf det fremgår, at kortets indehaver er omfattet af samtlige privilegier og immuniteter i henhold til Wienkonventionen om konsulære forbindelser: »Šīs apliecības uzrādītājs bauda visas privilēģijas un imunitātes, kas paredzētas 1963. gada 24. aprīļa Vīnes konvencijā “Par konsulārajām attiecībām”«

Identitetskort i kategori F (grønt) — der er to typer kort:

Identitetskort i kategori F udstedes til tjenestepersonale på diplomatiske missioner. På bagsiden er der en tekst, hvoraf det fremgår, at kortets indehaver delvis er omfattet af de privilegier og immuniteter, som i henhold til Wienkonventionens artikel 37, stk. 3, om diplomatiske forbindelser gælder for tjenestepersonale:: »Šīs apliecības uzrādītājs bauda daļējas privilēģijas un imunitātes, kas paredzētas vēstniecību apkalpojošam personālam saskaņā ar 1961. gada 18. aprīļa Vīnes konvencijas “Par diplomātiskajām attiecībām” 37. panta 3. punktu«.

Identitetskort i kategori F udstedes til tjenestefolk hos personalet på de diplomatiske missioner. På bagsiden er der en tekst, hvoraf det fremgår, at kortets indehaver delvis er omfattet af de privilegier og immuniteter, som i henhold til Wienkonventionens artikel 37, stk. 4, om diplomatiske forbindelser gælder for tjenestepersonale: »Šīs apliecības uzrādītājs bauda daļējas privilēģijas un imunitātes, kas paredzētas vēstniecību apkalpojošam personālam saskaņā ar 1961. gada 18. aprīļa Vīnes konvencijas “Par diplomātiskajām attiecībām” 37. panta 4. punktu«.

Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas akreditācijas karte

(Akkrediteringskort udstedt af det lettiske udenrigsministerium):

Akkrediteringskort — for journalister (grønt)

(Akkrediteringskort udstedt af Republikken Letlands udenrigsministerium. Udstedes til journalister. »Žurnālists/Journalist« er angivet på kortet. Kortets gyldighed er højst et år og udløber senest den 31. december i det indeværende år).

Ceļotāju saraksts izglītības iestādes ekskursijām Eiropas Savienībā

(Liste over deltagere i skolerejser inden for Den Europæiske Union)


(1)  EUT L 105 af 13.4.2006, s. 1.


4.10.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 298/9


Bekendtgørelse fra Kommissionen i henhold til artikel 17, stk. 5, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1008/2008 om fælles regler for driften af lufttrafiktjenester i Fællesskabet

Udbud vedrørende ruteflyvning med forpligtelse til offentlig tjeneste

2012/C 298/05

Medlemsstat

Spanien

Rute

Menorca-Madrid

Kontraktens løbetid

To perioder à otte måneder fra driftens begyndelse (fra oktober til maj)

Frist for fremsættelse af bud

2 måneder fra datoen for offentliggørelse af denne bekendtgørelse

Adresse, hvor udbudsteksten og eventuelle relevante oplysninger og/eller eventuel relevant dokumentation vedrørende det offentlige udbud og forpligtelsen til offentlig tjeneste kan rekvireres

Ministerio de Fomento

Dirección General de Aviación Civil

Subdirección General de Transporte Aéreo

Paseo de la Castellana, 67

28071 Madrid

ESPAÑA

Tlf. +34 915978454

Fax +34 915978643

E-mail: osp.dgac@fomento.es