ISSN 1977-0871

doi:10.3000/19770871.C_2012.236.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 236

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

55. årgang
7. august 2012


Informationsnummer

Indhold

Side

 

II   Meddelelser

 

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2012/C 236/01

Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag COMP/M.6630 — L Capital/Paladin/Cigierre-Compagnia Generale Ristorazione) ( 1 )

1

2012/C 236/02

Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag COMP/M.6540 — DONG Energy Borkum Riffgrund I HoldCo/Boston Holding/Borkum Riffgrund I Offshore Windpark) ( 1 )

1

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2012/C 236/03

Euroens vekselkurs

2

 

V   Øvrige meddelelser

 

PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN

 

Europa-Kommissionen

2012/C 236/04

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.6628 — Trinecke Zelezarny/ZDB Dratovna) — Behandles eventuelt efter den forenklede procedure ( 1 )

3

 

Berigtigelser

2012/C 236/05

Berigtigelse af bekendtgørelse fra EFTA-Tilsynsmyndigheden i henhold til artikel 17, stk. 5, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1008/2008 om fælles regler for driften af lufttrafiktjenester i Fællesskabet — Udbud vedrørende driften af ruteluftfart med forpligtelsen til offentlig tjeneste i Norge (EUT C 168 af 14.6.2012)

5

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

 


II Meddelelser

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Europa-Kommissionen

7.8.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 236/1


Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion

(Sag COMP/M.6630 — L Capital/Paladin/Cigierre-Compagnia Generale Ristorazione)

(EØS-relevant tekst)

2012/C 236/01

Den 19. juli 2012 besluttede Kommissionen ikke at gøre indsigelse mod ovennævnte anmeldte fusion og erklære den forenelig med fællesmarkedet. Beslutningen er truffet efter artikel 6, stk. 1, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004. Beslutningens fulde ordlyd foreligger kun på engelsk og vil blive offentliggjort, efter at eventuelle forretningshemmeligheder er udeladt. Den vil kunne ses:

under fusioner på Kommissionens websted for konkurrence (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette websted giver forskellige muligheder for at finde de konkrete fusionsbeslutninger, idet de er opstillet efter bl.a. virksomhedens navn, sagsnummer, dato og sektor

i elektronisk form på EUR-Lex-webstedet (http://eur-lex.europa.eu/da/index.htm) under dokumentnummer 32012M6630. EUR-Lex giver online-adgang til EU-retten.


7.8.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 236/1


Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion

(Sag COMP/M.6540 — DONG Energy Borkum Riffgrund I HoldCo/Boston Holding/Borkum Riffgrund I Offshore Windpark)

(EØS-relevant tekst)

2012/C 236/02

Den 10. maj 2012 besluttede Kommissionen ikke at gøre indsigelse mod ovennævnte anmeldte fusion og erklære den forenelig med fællesmarkedet. Beslutningen er truffet efter artikel 6, stk. 1, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004. Beslutningens fulde ordlyd foreligger kun på engelsk og vil blive offentliggjort, efter at eventuelle forretningshemmeligheder er udeladt. Den vil kunne ses:

under fusioner på Kommissionens websted for konkurrence (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette websted giver forskellige muligheder for at finde de konkrete fusionsbeslutninger, idet de er opstillet efter bl.a. virksomhedens navn, sagsnummer, dato og sektor

i elektronisk form på EUR-Lex-webstedet (http://eur-lex.europa.eu/da/index.htm) under dokumentnummer 32012M6540. EUR-Lex giver online-adgang til EU-retten.


IV Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Europa-Kommissionen

7.8.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 236/2


Euroens vekselkurs (1)

6. august 2012

2012/C 236/03

1 euro =


 

Valuta

Kurs

USD

amerikanske dollar

1,2379

JPY

japanske yen

96,99

DKK

danske kroner

7,4422

GBP

pund sterling

0,79500

SEK

svenske kroner

8,3401

CHF

schweiziske franc

1,2013

ISK

islandske kroner

 

NOK

norske kroner

7,3945

BGN

bulgarske lev

1,9558

CZK

tjekkiske koruna

25,158

HUF

ungarske forint

275,66

LTL

litauiske litas

3,4528

LVL

lettiske lats

0,6963

PLN

polske zloty

4,0345

RON

rumænske leu

4,5798

TRY

tyrkiske lira

2,2035

AUD

australske dollar

1,1727

CAD

canadiske dollar

1,2385

HKD

hongkongske dollar

9,6004

NZD

newzealandske dollar

1,5112

SGD

singaporeanske dollar

1,5370

KRW

sydkoreanske won

1 396,34

ZAR

sydafrikanske rand

10,1156

CNY

kinesiske renminbi yuan

7,8904

HRK

kroatiske kuna

7,5135

IDR

indonesiske rupiah

11 720,81

MYR

malaysiske ringgit

3,8449

PHP

filippinske pesos

51,732

RUB

russiske rubler

39,2583

THB

thailandske bath

38,969

BRL

brasilianske real

2,5130

MXN

mexicanske pesos

16,2109

INR

indiske rupee

68,7370


(1)  Kilde: Referencekurs offentliggjort af Den Europæiske Centralbank.


V Øvrige meddelelser

PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN

Europa-Kommissionen

7.8.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 236/3


Anmeldelse af en planlagt fusion

(Sag COMP/M.6628 — Trinecke Zelezarny/ZDB Dratovna)

Behandles eventuelt efter den forenklede procedure

(EØS-relevant tekst)

2012/C 236/04

1.

Den 30. juli 2012 modtog Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 og efter henvisning i henhold til artikel 4, stk. 5, i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1) en anmeldelse af en planlagt fusion, hvorved virksomheden Trinecke Zelezarny a.s. (»TZ« — Den Tjekkiske Republik), der tilhører koncernen Moravia Steel a.s. (»Moravia Steel« — Den Tjekkiske Republik), gennem opkøb af aktier i en nyoprettet virksomhed, ZDB Dratovna a.s. (»Dratovna« — Den Tjekkiske Republik), erhverver kontrol over dele af ZDB Group a.s. (ZDB — Den Tjekkiske Republik), jf. Fusionsforordningens artikel 3, stk. 1, litra b).

2.

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

TZ og Moravia Steel: produktion af forskellige stålprodukter, herunder valsetråd og andre varmvalsede lange stålprodukter, halvfabrikata, varmvalset universalstål, sømløse rør samt trukket og skrubdrejet stål (f.eks. koldtrukket tråd og skrubdrejet stangstål)

Dratovna: produktion og distribution af koldtrukket tråd og produkter fremstillet på grundlag af koldtrukket tråd.

3.

Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis falder ind under EF-fusionsforordningen. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil. Det bemærkes, at denne sag eventuelt vil blive behandlet efter den forenklede procedure i overensstemmelse med Kommissionens meddelelse om en forenklet procedure til behandling af visse fusioner efter EF-fusionsforordningen (2).

4.

Kommissionen opfordrer hermed alle interesserede til at fremsætte deres eventuelle bemærkninger til den planlagte fusion.

Bemærkningerne skal være Kommissionen i hænde senest ti dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse og kan med angivelse af sagsnummer COMP/M.6628 — Trinecke Zelezarny/ZDB Dratovna sendes til Kommissionen pr. fax (+32 22964301), pr. e-mail til COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eller pr. brev til følgende adresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Konkurrence

Registreringskontoret for Fusioner

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1 (»EF-Fusionsforordningen«).

(2)  EUT C 56 af 5.3.2005, s. 32 (»Meddelelsen om en forenklet procedure«).


Berigtigelser

7.8.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 236/5


Berigtigelse af bekendtgørelse fra EFTA-Tilsynsmyndigheden i henhold til artikel 17, stk. 5, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1008/2008 om fælles regler for driften af lufttrafiktjenester i Fællesskabet — Udbud vedrørende driften af ruteluftfart med forpligtelsen til offentlig tjeneste i Norge

( Den Europæiske Unions Tidende C 168 af 14. juni 2012 )

2012/C 236/05

På side 4, i tredje række, ud for »Kontraktens gyldighedsperiode«:

I stedet for:

»1. november 2012 – 31. marts 2016«

læses:

»1. december 2012 – 31. marts 2016«.