ISSN 1977-0871

doi:10.3000/19770871.C_2012.207.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 207

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

55. årgang
13. juli 2012


Informationsnummer

Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA MEDLEMSSTATERNE

2012/C 207/01

Medlemsstaternes oplysninger om statsstøtte, der ydes i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1857/2006 om anvendelse af traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellemstore virksomheder, der beskæftiger sig med produktion af landbrugsprodukter, og om ændring af forordning (EF) nr. 70/2001

1

2012/C 207/02

Medlemsstaternes oplysninger om statsstøtte, der ydes i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1857/2006 om anvendelse af traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellemstore virksomheder, der beskæftiger sig med produktion af landbrugsprodukter, og om ændring af forordning (EF) nr. 70/2001

4

2012/C 207/03

Medlemsstaternes oplysninger om statsstøtte ydet i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 800/2008 om visse former for støttes forenelighed med fællesmarkedet i henhold til traktatens artikel 87 og 88 (Generel gruppefritagelsesforordning) ( 1 )

8

2012/C 207/04

Medlemsstaternes oplysninger om statsstøtte ydet i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 800/2008 om visse former for støttes forenelighed med fællesmarkedet i henhold til traktatens artikel 87 og 88 (Generel gruppefritagelsesforordning) ( 1 )

39

2012/C 207/05

Medlemsstaternes oplysninger om statsstøtte ydet i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 800/2008 om visse former for støttes forenelighed med fællesmarkedet i henhold til traktatens artikel 87 og 88 (Generel gruppefritagelsesforordning) ( 1 )

52

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

 


IV Oplysninger

OPLYSNINGER FRA MEDLEMSSTATERNE

13.7.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 207/1


Medlemsstaternes oplysninger om statsstøtte, der ydes i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1857/2006 om anvendelse af traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellemstore virksomheder, der beskæftiger sig med produktion af landbrugsprodukter, og om ændring af forordning (EF) nr. 70/2001

2012/C 207/01

Støtte nr.: SA.34935 (12/XA)

Medlemsstat: Letland

Region: Latvia

Støtteordningens betegnelse eller navnet på den virksomhed, der modtager individuel støtte: Lauksaimniecības zemes iegāde maziem un vidējiem uzņēmumiem

Retsgrundlag: Ministru kabineta 2009. gada 7. jūlija noteikumi Nr. 746 “Lauksaimniecības un lauku attīstības kredītu garantēšanas kārtība”“Lauksaimniecības un lauku attīstības kredītu garantēšanas kārtība”

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 7. jūlija noteikumos Nr. 746 “Lauksaimniecības un lauku attīstības kredītu garantēšanas kārtība” ”

Forventede årlige udgifter til ordningen eller det samlede individuelle støttebeløb: Ordningens planlagte samlede årlige budget: 10 LVL (mio.)

Maksimal støtteintensitet: 10 %

Gennemførelsesdato: —

Ordningens eller det individuelle støtteprojekts varighed: 27. juni 2012-30. december 2012

Målet med støtten: Investeringer i landbrugsbedrifter (art. 4 i forordning (EF) nr. 1857/2006)

Berørt(e) sektor(er): Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri

Den støttetildelende myndigheds navn og adresse:

Lauku attīstības fonds

Republikas laukums 2

Rīga, LV-1981

LATVIJA

Websted:

 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=194748

 

http://www.zm.gov.lv/doc_upl/ZMNot_290212_kreditgarantijas.pdf

Andre oplysninger: —

Støtte nr.: SA.34961 (12/XA)

Medlemsstat: Letland

Region: Latvia

Støtteordningens betegnelse eller navnet på den virksomhed, der modtager individuel støtte: Grozījums atbalsta shēmā XA 123/08 “Atbalsts apdrošināšanas prēmiju daļējai segšanai”

Retsgrundlag: Ministru kabineta 2012. gada 14. februāra noteikumi Nr. 112 “Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību”

Noteikumu projekts “Grozījums Ministru kabineta 2012. gada 14. februāra noteikumos Nr. 112 “Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību” ”

Forventede årlige udgifter til ordningen eller det samlede individuelle støttebeløb: Ordningens planlagte samlede årlige budget: 0,90 LVL (mio.)

Maksimal støtteintensitet: 50 %

Gennemførelsesdato: —

Ordningens eller det individuelle støtteprojekts varighed: 22. juni 2012-30. december 2013

Målet med støtten: Forsikringspræmier (art. 12 i forordning (EF) nr. 1857/2006)

Berørt(e) sektor(er): Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri

Den støttetildelende myndigheds navn og adresse:

Lauku atbalsta dienests

Republikas laukums 2

Rīga, LV-1981

LATVIJA

Websted:

 

http://www.zm.gov.lv/index.php?sadala=1895&id=14097

 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=244949

Andre oplysninger: —

Støtte nr.: SA.34979 (12/XA)

Medlemsstat: Bulgarien

Region: Bulgaria

Støtteordningens betegnelse eller navnet på den virksomhed, der modtager individuel støtte: Помощ за участие в изложение по овцевъдство-Регионално изложение по овцевъдство гр. Русе, Регионално изложение по овцевъдство гр. Стара Загора и отпечатване на каталог Мъжки разплодници и майки кочопроизводителки от породата Ил дьо Франс, наръчник Ветеринарно-профилактични мероприятия във фермата и наръчник на фермера Породата Ил дьо Франс в България

Retsgrundlag: Чл. 12, ал.1, т.10 от Закона за подпомагане на земеделските производители; Указания приети с Решение на Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие“ за схема на държавна помощ

Forventede årlige udgifter til ordningen eller det samlede individuelle støttebeløb: Ordningens planlagte samlede årlige budget: 0,02 BGN (mio.)

Maksimal støtteintensitet: 100 %

Gennemførelsesdato: —

Ordningens eller det individuelle støtteprojekts varighed: 25. juni 2012-31. december 2013

Målet med støtten: Teknisk bistand (art. 15 i forordning (EF) nr. 1857/2006)

Berørt(e) sektor(er): Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri

Den støttetildelende myndigheds navn og adresse:

Държавен фонд „Земеделие“

бул. „Цар Борис III“ № 136

1618София/Sofia

БЪЛГАРИЯ/BULGARIA

Websted: http://www.dfz.bg/assets/3588/shema_panairi_ile_de_france.doc

Andre oplysninger: —

Støtte nr.: SA.34980 (12/XA)

Medlemsstat: Bulgarien

Region: Bulgaria

Støtteordningens betegnelse eller navnet på den virksomhed, der modtager individuel støtte: Помощ за участие в изложение на коне-Национално изложение на коне от породата Хафлингер — гр. Разлог, Национално изложение на Дунавска порода коне — гр. София, Национално изложение на Българска тежковозна порода коне-гр. Перник, Национално изложение на коне от породата Каракачански кон — гр. Смолян, Национално изложение на коне от Чистокръвна английска порода — гр. Балчик, Национално изложение на коне от породата Български рисист кон-гр. Пазарджик

Retsgrundlag: Чл. 12, ал.1 т.10 от Закона за подпомагане на земеделските производители; Указания приети с Решение на Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие“ за схема на държавна помощ

Forventede årlige udgifter til ordningen eller det samlede individuelle støttebeløb: Ordningens planlagte samlede årlige budget: 0,04 BGN (mio.)

Maksimal støtteintensitet: 76 %

Gennemførelsesdato: —

Ordningens eller det individuelle støtteprojekts varighed: 25. juni 2012-31. december 2013

Målet med støtten: Teknisk bistand (art. 15 i forordning (EF) nr. 1857/2006)

Berørt(e) sektor(er): Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed

Den støttetildelende myndigheds navn og adresse:

Държавен фонд „Земеделие“

бул. „Цар Борис III“ № 136

1618 София/Sofia

БЪЛГАРИЯ/BULGARIA

Websted: http://www.dfz.bg/assets/3589/shema_panairi_kone.doc

Andre oplysninger: —

Støtte nr.: SA.35007 (12/XA)

Medlemsstat: Det Forenede Kongerige

Region: North East, North West, Yorkshire and The Humber, East Midlands, West Midlands, Eastern, London, South East, South West

Støtteordningens betegnelse eller navnet på den virksomhed, der modtager individuel støtte: Areas of Outstanding Natural Beauty Technical Support Scheme (England) 2012

Retsgrundlag: National Parks and Access to the Countryside Act 1949 and the Countryside and Rights of Way Act 2000

Forventede årlige udgifter til ordningen eller det samlede individuelle støttebeløb: Ordningens planlagte samlede årlige budget: 0,60 GBP (mio.)

Maksimal støtteintensitet: 100 %

Gennemførelsesdato: —

Ordningens eller det individuelle støtteprojekts varighed: 2. juli 2012-31. marts 2017

Målet med støtten: Teknisk bistand (art. 15 i forordning (EF) nr. 1857/2006)

Berørt(e) sektor(er): Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri

Den støttetildelende myndigheds navn og adresse:

Department for Environment. Food and Rural Affairs

1/09 Temple Quay

2 The Square

Bristol

BS1 6EB

UNITED KINGDOM

Websted: http://www.defra.gov.uk/rural/protected/nationally/aonb/

Andre oplysninger: —


13.7.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 207/4


Medlemsstaternes oplysninger om statsstøtte, der ydes i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1857/2006 om anvendelse af traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellemstore virksomheder, der beskæftiger sig med produktion af landbrugsprodukter, og om ændring af forordning (EF) nr. 70/2001

2012/C 207/02

Støtte nr.: SA.33972 (11/XA)

Medlemsstat: Irland

Region: Ireland

Støtteordningens betegnelse eller navnet på den virksomhed, der modtager individuel støtte: Stamp Duty Relief for Young Trained Farmers

Retsgrundlag: Stamp Duties Consolidation Act, 1999

Forventede årlige udgifter til ordningen eller det samlede individuelle støttebeløb: Ordningens planlagte samlede årlige budget: 25 EUR (mio.)

Maksimal støtteintensitet: 100 %

Gennemførelsesdato: —

Ordningens eller det individuelle støtteprojekts varighed: 11. april 2012-31. december 2013

Målet med støtten: Jordfordeling (art. 13 i forordning (EF) nr. 1857/2006)

Berørt(e) sektor(er): Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri

Den støttetildelende myndigheds navn og adresse:

Department of Agriculture, Food and the Marine

Agriculture House

Kildare Street

Dublin 2

IRELAND

Websted:

 

http://www.revenue.ie/en/tax/stamp-duty/leaflets/index.html

 

http://www.revenue.ie/en/tax/stamp-duty/leaflets/sd2b.pdf

Andre oplysninger: —

Støtte nr.: SA.33973 (11/XA)

Medlemsstat: Irland

Region: Ireland

Støtteordningens betegnelse eller navnet på den virksomhed, der modtager individuel støtte: Annual Grant paid to the Federation of Irish Beekeepers Associations (FIBKA)

Retsgrundlag: Department of Finance Sanction 06/089

Forventede årlige udgifter til ordningen eller det samlede individuelle støttebeløb: Ordningens planlagte samlede årlige budget: 0,01 EUR (mio.)

Maksimal støtteintensitet: 100 %

Gennemførelsesdato: —

Ordningens eller det individuelle støtteprojekts varighed: 11. april 2012-31. december 2013

Målet med støtten: Teknisk bistand (art. 15 i forordning (EF) nr. 1857/2006)

Berørt(e) sektor(er): Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri

Den støttetildelende myndigheds navn og adresse:

Department of Agriculture, Fisheries and Food

Agriculture House

Kildare Street

Dublin 2

IRELAND

Websted: http://www.agriculture.gov.ie/farmingsectors/beekeepinghoney/

Andre oplysninger: —

Støtte nr.: SA.34270 (12/XA)

Medlemsstat: Spanien

Region: Aragon

Støtteordningens betegnelse eller navnet på den virksomhed, der modtager individuel støtte: Uso eficiente de la energía y aprovechamiento de energías renovables

Retsgrundlag: Orden de 14 de diciembre del Departamento de Economía y Empleo, por la que se aprueban las bases reguladoras y se convocan para el ejercicio 2011, subvenciones para el uso eficiente de la energía y aprovechamiento de energías renovables.

Forventede årlige udgifter til ordningen eller det samlede individuelle støttebeløb: Ordningens planlagte samlede årlige budget: 7,60 EUR (mio.)

Maksimal støtteintensitet: 40 %

Gennemførelsesdato: —

Ordningens eller det individuelle støtteprojekts varighed: 25. april 2012-30. juni 2012

Målet med støtten: Investeringer i landbrugsbedrifter (art. 4 i forordning (EF) nr. 1857/2006)

Berørt(e) sektor(er): Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed

Den støttetildelende myndigheds navn og adresse:

Gobierno de Aragón, Consejero de Economía y Hacienda

Edificio Pignatelli

Po María Agustín, 36

50071 Zaragoza

ESPAÑA

Websted: http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=636257525045

Andre oplysninger: —

Støtte nr.: SA.34319 (12/XA)

Medlemsstat: Nederlandene

Region: Noord-Overijssel

Støtteordningens betegnelse eller navnet på den virksomhed, der modtager individuel støtte: Stimuleringsregeling Kampereiland e.o.

Retsgrundlag: Kadernotitie Stimuleringsregeling

(Raadsbesluit gemeente Kampen 2 februari 2006)

(AvA-besluit Kampereiland Vastgoed N.V. 27 mei 2010)

(http://www.destadserven.nl/)

Forventede årlige udgifter til ordningen eller det samlede individuelle støttebeløb: Ordningens planlagte samlede årlige budget: 0,28 EUR (mio.)

Maksimal støtteintensitet: 100 %

Gennemførelsesdato: —

Ordningens eller det individuelle støtteprojekts varighed: 6. april 2012-30. november 2014

Målet med støtten: Bevarelse af traditionelle landskaber og bygninger (art. 5 i forordning (EF) nr. 1857/2006), Investeringer i landbrugsbedrifter (art. 4 i forordning (EF) nr. 1857/2006), Teknisk bistand (art. 15 i forordning (EF) nr. 1857/2006)

Berørt(e) sektor(er): Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri

Den støttetildelende myndigheds navn og adresse:

Kampereiland Vastgoed N.V.

Koornmarkt 26

8261 JX Kampen

NEDERLAND

Websted: http://www.destadserven.nl/images/stories/3638_Stimuleringsmodel_Stadserven_Stadserven.pdf

Andre oplysninger: —

Støtte nr.: SA.34772 (12/XA)

Medlemsstat: Slovakiet

Region: Bratislavský, Západné Slovensko, Stredné Slovensko, Východné Slovensko

Støtteordningens betegnelse eller navnet på den virksomhed, der modtager individuel støtte: Schéma štátnej pomoci na platby poistného v znení dodatku č. 3

Retsgrundlag: § 10 a príslušné ustanovenia nariadenia vlády SR č. 319/2011 Z. z. z 28. septembra 2011 o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka upravujúce poskytovanie pomoci podľa tejto schémy,

zákon č. 19/2002 Z. z.,

zákon č. 523/2004 Z. z.

zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci

zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní

zákon č. 105/1990 Zb.

zákon č. 181/1995 Z. z.

zákon č. 111/1990 Zb

Forventede årlige udgifter til ordningen eller det samlede individuelle støttebeløb: Ordningens planlagte samlede årlige budget: 2 EUR (mio.)

Maksimal støtteintensitet: 50 %

Gennemførelsesdato: —

Ordningens eller det individuelle støtteprojekts varighed: 28. juni 2012-31. december 2013

Målet med støtten: Forsikringspræmier (art. 12 i forordning (EF) nr. 1857/2006)

Berørt(e) sektor(er): Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed

Den støttetildelende myndigheds navn og adresse:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Dobrovičova 12

812 66 Bratislava

SLOVENSKO/SLOVAKIA

Websted: http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=161

Andre oplysninger: —

Støtte nr.: SA.34797 (12/XA)

Medlemsstat: Belgien

Region: Vlaams Gewest

Støtteordningens betegnelse eller navnet på den virksomhed, der modtager individuel støtte: Subsidie aan Vlaamse Bedrijfspluimvee- en Konijnenhouders vzw

Retsgrundlag: Ministerieel besluit houdende de facultatieve subsidie aan de Vlaamse Bedrijfspluimvee- en Konijnenhouders vzw

Forventede årlige udgifter til ordningen eller det samlede individuelle støttebeløb: Ordningens planlagte samlede årlige budget: 0,03 EUR (mio.)

Maksimal støtteintensitet: 100 %

Gennemførelsesdato: —

Ordningens eller det individuelle støtteprojekts varighed: 20. juni 2012-31. december 2012

Målet med støtten: Teknisk bistand (art. 15 i forordning (EF) nr. 1857/2006)

Berørt(e) sektor(er): Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed

Den støttetildelende myndigheds navn og adresse:

Departement Landbouw en Visserij

Duurzame Landbouwontwikkeling

Ellips 6e verdieping

Koning Albert II-laan 35, bus 40

1030 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Websted: http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=134

Andre oplysninger: —

Støtte nr.: SA.34840 (12/XA)

Medlemsstat: Spanien

Region: Comunidad Valenciana

Støtteordningens betegnelse eller navnet på den virksomhed, der modtager individuel støtte: Prestación servicios a PYMES para la realización del Plan de control de calidad de producción láctea en la Comunitat Valenciana.

Retsgrundlag: Resolución de 2012, de la Cosellera de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua por la que se concede una subvención nominativa al Centro de Apoyo Tecnológico Lácteo (CEATEL)

Forventede årlige udgifter til ordningen eller det samlede individuelle støttebeløb: Ordningens planlagte samlede årlige budget: 0,02 EUR (mio.)

Maksimal støtteintensitet: 100 %

Gennemførelsesdato: —

Ordningens eller det individuelle støtteprojekts varighed: 31. maj 2012-31. december 2012

Målet med støtten: Produktion af kvalitetslandbrugs-produkter (art. 14 i forordning (EF) nr. 1857/2006), Husdyrsektoren (art. 16 i forordning (EF) nr. 1857/2006), Teknisk bistand (art. 15 i forordning (EF) nr. 1857/2006)

Berørt(e) sektor(er): Avl af malkekvæg, Avl af får og geder

Den støttetildelende myndigheds navn og adresse:

Dir. Gral. Prod. Agraria y Ganaderia Conselleria Agricultura, Pesca, Alim. y Agua

C/ Amadeo de Saboya, 2

46010 Valencia

ESPAÑA

Websted: http://www.agricultura.gva.es/web/c/document_library/get_file?uuid=adc20f42-0e6b-47b4-b0b6-9ba95ed27ce4&groupId=16

Andre oplysninger: —

Støtte nr.: SA.34919 (12/XA)

Medlemsstat: Portugal

Region: Continente

Støtteordningens betegnelse eller navnet på den virksomhed, der modtager individuel støtte: Isenção ou diferimento do pagamento da contribuição social por parte dos agricultores ou de empresas agrícolas

Retsgrundlag: Resolução do Conselho de Ministros n.o 37/2012

Forventede årlige udgifter til ordningen eller det samlede individuelle støttebeløb: Ordningens planlagte samlede årlige budget: 6 EUR (mio.)

Maksimal støtteintensitet: 3 %

Gennemførelsesdato: —

Ordningens eller det individuelle støtteprojekts varighed: 29. juni 2012-31. december 2013

Målet med støtten: Ugunstige vejrforhold (art. 11 i forordning (EF) nr. 1857/2006)

Berørt(e) sektor(er): Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed

Den støttetildelende myndigheds navn og adresse:

Instituto da Segurança Social, I.P.

Rua Rosa Araújo 43.o

1250-194 Lisboa

PORTUGAL

Websted: http://dre.pt/pdf1sdip/2012/05/10601/0000200003.pdf

Andre oplysninger: —

Støtte nr.: SA.34936 (12/XA)

Medlemsstat: Italien

Region: Friuli-Venezia Giulia

Støtteordningens betegnelse eller navnet på den virksomhed, der modtager individuel støtte: Modifiche al regolamento recante criteri e modalità applicabili nella concessione degli aiuti alle imprese per investimenti inerenti la produzione primaria, erogabili ai sensi della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80

Retsgrundlag: Delibera di Giunta regionale n. 619 del 13 aprile 2012

Forventede årlige udgifter til ordningen eller det samlede individuelle støttebeløb: Ordningens planlagte samlede årlige budget: 1 EUR (mio.)

Maksimal støtteintensitet: 60 %

Gennemførelsesdato: —

Ordningens eller det individuelle støtteprojekts varighed: 15. juni 2012-31. december 2013

Målet med støtten: Investeringer i landbrugsbedrifter (art. 4 i forordning (EF) nr. 1857/2006)

Berørt(e) sektor(er): Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed

Den støttetildelende myndigheds navn og adresse:

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali

Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo

Via Sabbadini 31

33100 Udine UD

ITALIA

Websted: http://www.regione.fvg.it/asp/delibereInternet/asp/internet/layout2008_2.asp?pag=1&num=619&tx_dataDel=&key=&uf=&btnCerca=vai

Andre oplysninger: —


13.7.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 207/8


Medlemsstaternes oplysninger om statsstøtte ydet i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 800/2008 om visse former for støttes forenelighed med fællesmarkedet i henhold til traktatens artikel 87 og 88 (Generel gruppefritagelsesforordning)

(EØS-relevant tekst)

2012/C 207/03

Referencenummer til statsstøtte

SA.34248 (12/X)

Medlemsstat

Finland

Medlemsstatens referencenr

Säädöskokoelman nro 1523/2011

Regionens navn (NUTS)

POHJOIS-SUOMI, ITA-SUOMI

Artikel 107, stk. 3, litra c)

Støtteydende myndighed

Valtiovarainministeriö

PL 28, 00023 Valtioneuvosto

www.vm.fi

Støtteordningens navn

Pienten ja keskisuurten yritysten kehitysalueille tekemien investointien korotetut poistot

Nationalt retsgrundlag(Henvis til den officiellenationale bekendtgørelse)

Kehitysalueelle tehtävien investointien korotetuista poistoista annettu laki (1262/1993, muut. 1736/1995, 32/1998, 1215/1998, 964/2000, 901/2001, 914/2003, 979/2006, 749/2008 ja 1523/2011)

Støtteordning

Støtteordning

Ændring af en eksisterende støtteforanstaltning

Prolongation X 71/2009

Varighed

1.1.2012-31.12.2016

Erhvervssektor(er)

Alle støtteberettigedeerhvervssektorer

Støttemodtagerkategori

SMV

Ordningens planlagte samlede årlige budget

EUR 0,50 (mio.)

For garantier

Støttens form (artikel 5)

Anden skattefordel

Henvisning til kommissionsbeslutning

Hvis samfinansieret medfællesskabsfonde

Mål

Maksimal støtteintensitet i % eller Maksimalt støttebeløb i national valuta

Små og mellemstore virksomheder — tillæg i %

Investerings- og beskæftigelsesstøtte til små og mellemstore virksomheder (artikel 15)

50 %

Internetlink til støtteforanstaltningensfulde tekst:

http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/03_muut_asiakirjat/20120118Piente/name.jsp

Referencenummer til statsstøtte

SA.34264 (12/X)

Medlemsstat

Det Forenede Kongerige

Medlemsstatens referencenr

Regionens navn (NUTS)

UNITED KINGDOM

Områder, derikke er støtteberettigede

Støtteydende myndighed

HM Revenue and Customs

100 Parliamenst Street

London SW1A 2BQ

www.hmrc.gov.uk

Støtteordningens navn

Reduced levels of taxation to motor fuels supplied on the islands of the Inner and Outer Hebrides, the Northern Isles and the Scilly Isles

Nationalt retsgrundlag(Henvis til den officiellenationale bekendtgørelse)

The Hydrocarbon Oil and Biofuels (Road Fuel in Defined Areas)(Reliefs)Regulations 2011

Støtteordning

Støtteordning

Ændring af en eksisterende støtteforanstaltning

Varighed

1.1.2012-31.10.2017

Erhvervssektor(er)

Alle støtteberettigedeerhvervssektorer

Støttemodtagerkategori

stor virksomhed

Ordningens planlagte samlede årlige budget

GBP 5,00 (mio.)

For garantier

GBP 0,00 (mio.)

Støttens form (artikel 5)

Anden skattefordel

Henvisning til kommissionsbeslutning

Hvis samfinansieret medfællesskabsfonde

Mål

Maksimal støtteintensitet i % eller Maksimalt støttebeløb i national valuta

Små og mellemstore virksomheder — tillæg i %

Støtte i form af lempelse af miljøafgifter (artikel 25)

0,05 GBP

Internetlink til støtteforanstaltningensfulde tekst:

 

http://www.hmrc.gov.uk/briefs/excise-duty/brief4011.htm

 

http://www.legislation.gov.uk/2011/2935

Referencenummer til statsstøtte

SA.34546 (12/X)

Medlemsstat

Belgien

Medlemsstatens referencenr

Regionens navn (NUTS)

VLAAMS GEWEST

Områder, derikke er støtteberettigede

Støtteydende myndighed

Vlaamse Overheid

Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling

Departement Landbouw en Visserij

Koning Albrt II-laan 35 bus 40

1030 Brussel

http://lv.vlaanderen.be

Støtteordningens navn

Oproep Onderzoek biologische landbouw 2012

Nationalt retsgrundlag(Henvis til den officiellenationale bekendtgørelse)

Akkoord oproep onderzoek biologische landbouw 2012

Støtteordning

Støtteordning

Ændring af en eksisterende støtteforanstaltning

Varighed

1.4.2012-31.12.2015

Erhvervssektor(er)

LANDBRUG, JAGT, SKOVBRUG OG FISKERI

Støttemodtagerkategori

SMV

Ordningens planlagte samlede årlige budget

EUR 0,16 (mio.)

For garantier

Støttens form (artikel 5)

Direkte støtte

Henvisning til kommissionsbeslutning

Hvis samfinansieret medfællesskabsfonde

Mål

Maksimal støtteintensitet i % eller Maksimalt støttebeløb i national valuta

Små og mellemstore virksomheder — tillæg i %

Støtte til forskning og udvikling i landbrugs- og fiskerisektoren (artikel 34)

100 %

Internetlink til støtteforanstaltningensfulde tekst:

http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=2706

Referencenummer til statsstøtte

SA.34564 (12/X)

Medlemsstat

Det Forenede Kongerige

Medlemsstatens referencenr

Regionens navn (NUTS)

NORTH EAST, NORTH WEST, YORKSHIRE AND THE HUMBER, EAST MIDLANDS, WEST MIDLANDS, EASTERN, LONDON, SOUTH EAST, SOUTH WEST, WALES, SCOTLAND

Blandede

Støtteydende myndighed

British Horseracing Authority (on behalf of Department for Culture Media & Sport)

British Horseracing Authority

75 High Holborn

London

WC1V 6LS

http://www.britishhorseracing.com/

Støtteordningens navn

Grant scheme for the benefit of British Horseracing

Nationalt retsgrundlag(Henvis til den officiellenationale bekendtgørelse)

Physical Training and Recreation Act 1937 (in part)

Støtteordning

Støtteordning

Ændring af en eksisterende støtteforanstaltning

Varighed

1.3.2012-29.2.2016

Erhvervssektor(er)

Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed, Videnskabelig forskning og udvikling, Dyrlæger, Undervisning, Lotteri- og anden spillevirksomhed, Sport, forlystelser og fritidsaktiviteter

Støttemodtagerkategori

SMV,stor virksomhed

Ordningens planlagte samlede årlige budget

GBP 10,00 (mio.)

For garantier

GBP 0,00 (mio.)

Støttens form (artikel 5)

Direkte støtte

Henvisning til kommissionsbeslutning

Hvis samfinansieret medfællesskabsfonde

Mål

Maksimal støtteintensitet i % eller Maksimalt støttebeløb i national valuta

Små og mellemstore virksomheder — tillæg i %

Støtte til nyoprettede små virksomheder (artikel 14)

35 %

Investerings- og beskæftigelsesstøtte til små og mellemstore virksomheder (artikel 15)

20 %

Støtte til nye små virksomheder oprettet af kvindelige iværksættere (artikel 16)

15 %

Støtte til erhvervelse af nye transportmidler, der går videre end fællesskabsstandarderne eller øger miljøbeskyttelsesniveauet, hvor der ikke er vedtaget fællesskabsstandarder (artikel 19)

35 %

10 %

Støtte til tidlig tilpasning til nye fællesskabsstandarder for små og mellemstore virksomheder (artikel 20)

15 %

Støtte til miljøinvesteringer i energibesparende foranstaltninger (artikel 21)

60 %

20 %

Støtte til miljøinvesteringer i højeffektiv kraftvarmeproduktion (artikel 22)

45 %

20 %

Støtte til miljøinvesteringer til fremme af energi fra vedvarende energikilder (artikel 23)

45 %

20 %

Støtte til miljøundersøgelser (artikel 24)

50 %

20 %

Støtte til konsulentbistand til små og mellemstore virksomheder (artikel 26)

50 %

Støtte til små og mellemstore virksomheder's deltagelse i messer (artikel 27)

50 %

Grundforskning (artikel 31, stk. 2, litra a)

100 %

Eksperimentel udvikling (artikel 31, stk. 2, litra c)

25 %

20 %

Støtte til tekniske gennemførligheds-undersøgelser (artikel 32)

65 %

Støtte til små og mellemstore virksomheder's udgifter til industrielle ejendomsrettigheder (artikel 33)

100 %

Støtte til forskning og udvikling i landbrugs- og fiskerisektoren (artikel 34)

100 %

Støtte til unge innovative virksomheder (artikel 35)

1 035 563 GBP

Støtte til innovationsrådgivning og innovationssupport-tjenester (artikel 36)

165 690 GBP

Støtte til lån af højt kvalificeret personale (artikel 37)

50 GBP

Specifik uddannelse (artikel 38, stk. 1)

25 %

20 %

Generel uddannelse (artikel 38, stk. 2)

60 %

20 %

Støtte i form af løntilskud til ansættelse af dårligt stillede arbejdstagere (artikel 40)

50 %

Støtte i form af løntilskud til ansættelse af handicappede arbejdstagere (artikel 41)

75 %

Støtteordning

75 %

20 %

Ad hoc-støtte (artikel 13, stk. 1)

75 %

20 %

Internetlink til støtteforanstaltningensfulde tekst:

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/Edw8and1Geo6/1/46/contents

Referencenummer til statsstøtte

SA.34566 (12/X)

Medlemsstat

Nederlandene

Medlemsstatens referencenr

Varkens Innovatie Centrum (VIC)

Regionens navn (NUTS)

NEDERLAND

Områder, derikke er støtteberettigede

Støtteydende myndighed

Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Postbus 20401

2500 EK DEN HAAG

www.rijksoverheid.nl/ministeries/eleni

Støtteordningens navn

VIC- varkens innovatie centrum

Nationalt retsgrundlag(Henvis til den officiellenationale bekendtgørelse)

Artikel 2 Kaderwet LNV-subsidies

Støtteordning

Ad hoc-støtte

Ændring af en eksisterende støtteforanstaltning

Dato for støttens tildeling

10.2.2012

Erhvervssektor(er)

Svineavl

Støttemodtagerkategori

SMV — Varkens Innovatie Centrum (VIC)

Samlet ad hoc-støttebeløbtil virksomheden

EUR 0,25 (mio.)

For garantier

Støttens form (artikel 5)

Direkte støtte

Henvisning til kommissionsbeslutning

Hvis samfinansieret medfællesskabsfonde

Mål

Maksimal støtteintensitet i % eller Maksimalt støttebeløb i national valuta

Små og mellemstore virksomheder — tillæg i %

Ad hoc-støtte (artikel 13, stk. 1)

7 %

0 %

Støtte til forskning og udvikling i landbrugs- og fiskerisektoren (artikel 34)

7 %

Internetlink til støtteforanstaltningensfulde tekst:

 

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/eleni/documenten-en-publicaties/brieven/2012/02/10/herbestemming-middelen-varkensrechten-vic-sterksel.html

klik het document aan

 

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/eleni/documenten-en-publicaties/rapporten/2012/03/12/verificatie-voorwaarden-staatssteun-ivm-vic-sterksel.html

klik het document aan

Referencenummer til statsstøtte

SA.34569 (12/X)

Medlemsstat

Spanien

Medlemsstatens referencenr

Regionens navn (NUTS)

Støtteydende myndighed

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA-COMUNIDAD DE MADRID-ESPAÑA

C/CARRERA DE SAN JERÓNIMO 13. 2a PLANTA. 28014. MADRID. ESPAÑA

www.madrid.org

Støtteordningens navn

Préstamo a la Asociación de Interés General MADRID NETWORK

Nationalt retsgrundlag(Henvis til den officiellenationale bekendtgørelse)

Convenio de Colaboración entre la Consejería de Economía y Hacienda y la Asociación de Interés General MADRID NETWORK, por el que se concede un préstamo a la mencionada Asociación derivado del Convenio de la Comunidad de Madrid con el Ministerio de Ciencia e Innovación para el desarrollo de la Estrategia Estatal de Innovación en la Comunidad de Madrid, suscrito al amparo del artículo 4.2 de la Ley 2/1995, de 8 de marzo de Subvenciones de la Comunidad de Madrid.

Støtteordning

Støtteordning

Ændring af en eksisterende støtteforanstaltning

Varighed

23.5.2011-31.12.2013

Erhvervssektor(er)

Alle støtteberettigedeerhvervssektorer

Støttemodtagerkategori

SMV,stor virksomhed

Ordningens planlagte samlede årlige budget

EUR 80,00 (mio.)

For garantier

Støttens form (artikel 5)

Lavt forrentet lån

Henvisning til kommissionsbeslutning

Hvis samfinansieret medfællesskabsfonde

Mål

Maksimal støtteintensitet i % eller Maksimalt støttebeløb i national valuta

Små og mellemstore virksomheder — tillæg i %

Industriel forskning (artikel 31, stk. 2, litra b)

50 %

20 %

Eksperimentel udvikling (artikel 31, stk. 2, litra c)

25 %

20 %

Støtte til unge innovative virksomheder (artikel 35)

1 250 000 EUR

Støtteordning

15 %

20 %

Investerings- og beskæftigelsesstøtte til små og mellemstore virksomheder (artikel 15)

20 %

Internetlink til støtteforanstaltningensfulde tekst:

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1142677486776&idConsejeria=1109266187242&idListConsj=1109265444710&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109265843983

Referencenummer til statsstøtte

SA.34577 (12/X)

Medlemsstat

Litauen

Medlemsstatens referencenr

LT

Regionens navn (NUTS)

Lithuania

Artikel 107, stk. 3, litra a)

Støtteydende myndighed

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Gedimino pr. 38/2, 01104 Vilnius, Lietuva

www.ukmin.lt

Støtteordningens navn

Nacionalinės regioninės pagalbos teikimo Kėdainių laisvojoje ekonominėje zonoje schema

Nationalt retsgrundlag(Henvis til den officiellenationale bekendtgørelse)

Lietuvos Respublikos laisvųjų ekonominių zonų pagrindų įstatymas (Žin., 1995, Nr. 59-1462), Lietuvos Respublikos Kėdainių laisvosios ekonominės zonos įstatymas (Žin., 2012, Nr. 33-1543) ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2012 m. kovo 22 d. įsakymas Nr. 4-263 „Dėl Nacionalinės regioninės pagalbos teikimo Kėdainių laisvojoje ekonominėje zonoje schemos ir Nacionalinės regioninės pagalbos teikimo Panevėžio laisvojoje ekonominėje zonoje schemos patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 36-1812).

Støtteordning

Støtteordning

Ændring af en eksisterende støtteforanstaltning

Varighed

13.3.2012-31.12.2013

Erhvervssektor(er)

Alle støtteberettigedeerhvervssektorer

Støttemodtagerkategori

SMV,stor virksomhed

Ordningens planlagte samlede årlige budget

LTL 3,00 (mio.)

For garantier

Støttens form (artikel 5)

Andet — Fiscal measure

Henvisning til kommissionsbeslutning

Hvis samfinansieret medfællesskabsfonde

Mål

Maksimal støtteintensitet i % eller Maksimalt støttebeløb i national valuta

Små og mellemstore virksomheder — tillæg i %

Støtteordning

50 %

20 %

Internetlink til støtteforanstaltningensfulde tekst:

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=420933&p_query=&p_tr2=2

Referencenummer til statsstøtte

SA.34578 (12/X)

Medlemsstat

Tyskland

Medlemsstatens referencenr

DE-BMBF-617-72038-1/1(2011)

Regionens navn (NUTS)

DEUTSCHLAND

Artikel 107, stk. 3, litra c),Blandede,Områder, derikke er støtteberettigede

Støtteydende myndighed

Bundesministerium für Bildung und Forschung

Hannoversche Straße 28-30

10115 Berlin

http://www.bmbf.de

Støtteordningens navn

Richtlinien zur Förderung von transnationalen Forschungsprojekten innerhalb des „ERA-Industrial Biotechnology 2“ (ERA-IB2): Industrielle Biotechnologie für Europa

Nationalt retsgrundlag(Henvis til den officiellenationale bekendtgørelse)

Haushaltsgesetz i.d.jährl.F., z.Zt. 2012 v. 22.12.11 BGBl. I S.2938

Bundeshaushaltsplan i.d.jährl.F., z.Zt. 2012 v. 22.12.2011 BGBl. I S.2938

www.bundesfinanzministerium.de/bundeshaushalt2012/html

BHO mit VV i.akt.F., www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/bho/gesamt.pdf

VwVfG i.akt.F., www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/vwvfg/gesamt.pdf

Bundesanzeiger Ausgabe Nr. 29 vom 21.2.2012 (S. 670)

Støtteordning

Støtteordning

Ændring af en eksisterende støtteforanstaltning

Varighed

25.1.2012-1.7.2017

Erhvervssektor(er)

Alle støtteberettigedeerhvervssektorer

Støttemodtagerkategori

SMV,stor virksomhed

Ordningens planlagte samlede årlige budget

EUR 2,50 (mio.)

For garantier

Støttens form (artikel 5)

Direkte støtte

Henvisning til kommissionsbeslutning

Hvis samfinansieret medfællesskabsfonde

Mål

Maksimal støtteintensitet i % eller Maksimalt støttebeløb i national valuta

Små og mellemstore virksomheder — tillæg i %

Støtte til tekniske gennemførligheds-undersøgelser (artikel 32)

75 %

Støtte til små og mellemstore virksomheder's udgifter til industrielle ejendomsrettigheder (artikel 33)

100 %

Industriel forskning (artikel 31, stk. 2, litra b)

65 %

20 %

Grundforskning (artikel 31, stk. 2, litra a)

100 %

Eksperimentel udvikling (artikel 31, stk. 2, litra c)

40 %

20 %

Internetlink til støtteforanstaltningensfulde tekst:

http://www.bmbf.de/de/18041.php

Referencenummer til statsstøtte

SA.34597 (12/X)

Medlemsstat

Letland

Medlemsstatens referencenr

Regionens navn (NUTS)

Latvia

Artikel 107, stk. 3, litra a)

Støtteydende myndighed

Lauku atbalsta dienests

Rīga, Republikas laukums 2, LV-1981

http://www.lad.gov.lv/lv/

Støtteordningens navn

Atbalsts selekcijas materiāla novērtēšanai, lai ieviestu integrētās lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģijas

Nationalt retsgrundlag(Henvis til den officiellenationale bekendtgørelse)

2012.gada 14.februārī Ministru kabineta noteikumi Nr.112 “Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību” 3.nodaļa 3.5.apakšnodaļa 143. – 151.punkts (Publicēts: Latvijas Vēstnesis Nr. 38: 7.3.2012.)

Støtteordning

Støtteordning

Ændring af en eksisterende støtteforanstaltning

Varighed

8.3.2012-30.12.2013

Erhvervssektor(er)

LANDBRUG, JAGT, SKOVBRUG OG FISKERI

Støttemodtagerkategori

SMV,stor virksomhed

Ordningens planlagte samlede årlige budget

LVL 0,10 (mio.)

For garantier

Støttens form (artikel 5)

Direkte støtte

Henvisning til kommissionsbeslutning

Hvis samfinansieret medfællesskabsfonde

Mål

Maksimal støtteintensitet i % eller Maksimalt støttebeløb i national valuta

Små og mellemstore virksomheder — tillæg i %

Støtte til forskning og udvikling i landbrugs- og fiskerisektoren (artikel 34)

100 %

Internetlink til støtteforanstaltningensfulde tekst:

http://www.likumi.lv/doc.php?id=244949

Referencenummer til statsstøtte

SA.34605 (12/X)

Medlemsstat

Tyskland

Medlemsstatens referencenr

Regionens navn (NUTS)

BADEN-WUERTTEMBERG

Områder, derikke er støtteberettigede

Støtteydende myndighed

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg

Königstraße 46, 70173 Stuttgart

http://www.mwk.baden-wuerttemberg.de/

Støtteordningens navn

Ideenwettbewerb Biotechnologie und Medizintechnik

Nationalt retsgrundlag(Henvis til den officiellenationale bekendtgørelse)

LHO BW mit VV vom 19.10.1971 GBI. 1971, 428, zuletzt geändert durch Art. 17 der Verordnung vom 25.1.2012 GBI. S. 65, 67, http://www.landesrecht-bw.de/jportal/quelle=jlink&query=HO+BW&psml=bsbawueprod.psml&max=true&aiz=true

Richtlinien zur Fördermaßnahme Ideenwettbewerb Biotechnologie und Medizintechnik Baden Württemberg, 2. Förderphase, März 2012, Staatsanzeiger Baden-Württemberg Nr. 12 vom 30.3.2012, http://www.staatsanzeiger.de/index.php?id=1853

Støtteordning

Støtteordning

Ændring af en eksisterende støtteforanstaltning

Varighed

1.6.2012-31.12.2015

Erhvervssektor(er)

Alle støtteberettigedeerhvervssektorer

Støttemodtagerkategori

SMV,stor virksomhed

Ordningens planlagte samlede årlige budget

EUR 1,00 (mio.)

For garantier

Støttens form (artikel 5)

Direkte støtte

Henvisning til kommissionsbeslutning

Hvis samfinansieret medfællesskabsfonde

Mål

Maksimal støtteintensitet i % eller Maksimalt støttebeløb i national valuta

Små og mellemstore virksomheder — tillæg i %

Støtte til tekniske gennemførligheds-undersøgelser (artikel 32)

75 %

Støtte til små og mellemstore virksomheder's udgifter til industrielle ejendomsrettigheder (artikel 33)

100 %

Industriel forskning (artikel 31, stk. 2, litra b)

65 %

20 %

Grundforskning (artikel 31, stk. 2, litra a)

100 %

Eksperimentel udvikling (artikel 31, stk. 2, litra c)

40 %

20 %

Internetlink til støtteforanstaltningensfulde tekst:

 

http://mwk.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/pdf/aktuelle_ausschreibungen/Biotechnologie/Foerderrichtlinien_Ideenwettbewerb_2.Phase.pdf

 

http://www.staatsanzeiger.de/index.php?id=1853

Referencenummer til statsstøtte

SA.34606 (12/X)

Medlemsstat

Det Forenede Kongerige

Medlemsstatens referencenr

Regionens navn (NUTS)

UNITED KINGDOM

Blandede

Støtteydende myndighed

Department of Energy & Climate Change

DECC, 3 Whitehall Place, London, SW1A 2AW

http://www.decc.gov.uk/

Støtteordningens navn

DECC CCS Innovation Programme

Nationalt retsgrundlag(Henvis til den officiellenationale bekendtgørelse)

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1965/4/section/5

Støtteordning

Støtteordning

Ændring af en eksisterende støtteforanstaltning

Varighed

13.3.2012-31.3.2015

Erhvervssektor(er)

Alle støtteberettigedeerhvervssektorer

Støttemodtagerkategori

SMV,stor virksomhed

Ordningens planlagte samlede årlige budget

GBP 15,00 (mio.)

For garantier

GBP 0,00 (mio.)

Støttens form (artikel 5)

Direkte støtte

Henvisning til kommissionsbeslutning

Hvis samfinansieret medfællesskabsfonde

Mål

Maksimal støtteintensitet i % eller Maksimalt støttebeløb i national valuta

Små og mellemstore virksomheder — tillæg i %

Industriel forskning (artikel 31, stk. 2, litra b)

50 %

30 %

Eksperimentel udvikling (artikel 31, stk. 2, litra c)

25 %

30 %

Internetlink til støtteforanstaltningensfulde tekst:

http://www.decc.gov.uk/en/content/cms/emissions/ccs/innovation/inn_comp/inn_comp.aspx

Referencenummer til statsstøtte

SA.34612 (12/X)

Medlemsstat

Spanien

Medlemsstatens referencenr

Regionens navn (NUTS)

CANTABRIA

Artikel 107, stk. 3, litra c)

Støtteydende myndighed

GOBIERNO DE CANTABRIA

C/ Peñaherbosa, 29, 39003 SANTANDER

http://www.cantabria.es

Støtteordningens navn

PROGRAMA INNPULSA 2012-2015 — LÍNEA INNOVA CONVOCATORIA 2012

Nationalt retsgrundlag(Henvis til den officiellenationale bekendtgørelse)

ORDEN IND/3/2012, DE 13 DE MARZO, POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS Y SE REALIZA LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2012 DE LA LÍNEA DE SUBVENCIONES INNOVA DEL PROGRAMA INNPULSA 2012-2015.PUBLICADA EN EL BOLETIN OFICIAL DE CANTABRIA NÚMERO 57 DE 21 DE MARZO DE 2012.

Støtteordning

Støtteordning

Ændring af en eksisterende støtteforanstaltning

Varighed

1.7.2012-1.6.2013

Erhvervssektor(er)

Alle støtteberettigedeerhvervssektorer

Støttemodtagerkategori

SMV,stor virksomhed

Ordningens planlagte samlede årlige budget

EUR 2,00 (mio.)

For garantier

Støttens form (artikel 5)

Direkte støtte

Henvisning til kommissionsbeslutning

Hvis samfinansieret medfællesskabsfonde

Mål

Maksimal støtteintensitet i % eller Maksimalt støttebeløb i national valuta

Små og mellemstore virksomheder — tillæg i %

Støtte til små og mellemstore virksomheder's deltagelse i messer (artikel 27)

50 %

Industriel forskning (artikel 31, stk. 2, litra b)

50 %

10 %

Eksperimentel udvikling (artikel 31, stk. 2, litra c)

25 %

10 %

Støtteordning

15 %

10 %

Støtte til konsulentbistand til små og mellemstore virksomheder (artikel 26)

50 %

Internetlink til støtteforanstaltningensfulde tekst:

http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=223048

Referencenummer til statsstøtte

SA.34613 (12/X)

Medlemsstat

Spanien

Medlemsstatens referencenr

Regionens navn (NUTS)

CANTABRIA

Artikel 107, stk. 3, litra c)

Støtteydende myndighed

GOBIERNO DE CANTABRIA

C/ Peñaherbosa, 29 39003 SANTANDER

http://www.cantabria.es

Støtteordningens navn

PROGRAMA INNPULSA 2012-2015 — LINEA COMPITE CONVOCATORIA 2012

Nationalt retsgrundlag(Henvis til den officiellenationale bekendtgørelse)

ORDEN IND/4/2012, DE 13 DE MARZO, POR LA QUE SE ESTABLCEN LAS BASES REGULADORAS Y SE REALIZA LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2012 DE LA LÍNEA DE SUBVENCIONES COMPITE DEL PROGRAMA INNPULSA 2012-2015.PUBLICADA EN EL BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA NÚMERO 57 DE 21 DE MARZO DE 2012.

Støtteordning

Støtteordning

Ændring af en eksisterende støtteforanstaltning

Varighed

1.7.2012-1.6.2013

Erhvervssektor(er)

Alle støtteberettigedeerhvervssektorer

Støttemodtagerkategori

SMV

Ordningens planlagte samlede årlige budget

EUR 1,00 (mio.)

For garantier

Støttens form (artikel 5)

Direkte støtte

Henvisning til kommissionsbeslutning

Hvis samfinansieret medfællesskabsfonde

Mål

Maksimal støtteintensitet i % eller Maksimalt støttebeløb i national valuta

Små og mellemstore virksomheder — tillæg i %

Støtteordning

15 %

10 %

Internetlink til støtteforanstaltningensfulde tekst:

http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=223049

Referencenummer til statsstøtte

SA.34614 (12/X)

Medlemsstat

Spanien

Medlemsstatens referencenr

Regionens navn (NUTS)

CANTABRIA

Artikel 107, stk. 3, litra c)

Støtteydende myndighed

GOBIERNO DE CANTABRIA

C/ Peñaherbosa, 29

39003 SANTANDER

http://www.cantabria.es

Støtteordningens navn

PROGRAMA INNPULSA 2012 - 2015-LÍNEA INVIERTE CONVOCATORIA 2012

Nationalt retsgrundlag(Henvis til den officiellenationale bekendtgørelse)

ORDEN IND/5/2012, DE 13 DE MARZO, POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS Y SE REALIZA LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2012 DE LA LÍNEA DE SUBVENCIONES INVIERTE DEL PROGRAMA INNPULSA 2012-2015. PUBLICADA EN EL BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA NÚMERO 57 DE 21 DE MARZO DE 2012.

Støtteordning

Støtteordning

Ændring af en eksisterende støtteforanstaltning

Varighed

16.5.2012-16.10.2012

Erhvervssektor(er)

Alle støtteberettigedeerhvervssektorer

Støttemodtagerkategori

SMV,stor virksomhed

Ordningens planlagte samlede årlige budget

EUR 5,00 (mio.)

For garantier

Støttens form (artikel 5)

Direkte støtte

Henvisning til kommissionsbeslutning

Hvis samfinansieret medfællesskabsfonde

Mål

Maksimal støtteintensitet i % eller Maksimalt støttebeløb i national valuta

Små og mellemstore virksomheder — tillæg i %

Støtteordning

15 %

5 %

Internetlink til støtteforanstaltningensfulde tekst:

http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=223054

Referencenummer til statsstøtte

SA.34615 (12/X)

Medlemsstat

Spanien

Medlemsstatens referencenr

ES

Regionens navn (NUTS)

CATALUNA

Blandede

Støtteydende myndighed

Agencia de Apoyo a la Empresa Catalana (ACC1Ó)

Passeig de Gràcia, 129 08008 Barcelona

www.acc10.cat

Støtteordningens navn

Líneas de ayudas para proyectos en forma de Núcleos de Innovación Tecnológica nacionales y transnacionales destinados a incentivar la realización de actividades de investigación y desarrollo experimental

Nationalt retsgrundlag(Henvis til den officiellenationale bekendtgørelse)

RESOLUCIÓN EMO/400/2012, de 21 de febrero, por la que se aprueban las bases reguladoras de las líneas de ayuda para proyectos en forma de Núcleos de Innovación Tecnológica nacionales y transnacionales destinados a incentivar la realización de actividades de investigación y desarrollo experimental con componente internacional, y se hacen públicas las convocatorias para el año 2012 (DOGC núm. 6085, de 12.3.2012).

RESOLUCIÓN EMO/93/2012, de 9 de enero, (DOGC núm. 6059, de 3.2.2012)

Støtteordning

Støtteordning

Ændring af en eksisterende støtteforanstaltning

Varighed

13.3.2012-31.12.2013

Erhvervssektor(er)

Alle støtteberettigedeerhvervssektorer

Støttemodtagerkategori

SMV,stor virksomhed

Ordningens planlagte samlede årlige budget

EUR 7,00 (mio.)

For garantier

Støttens form (artikel 5)

Direkte støtte

Henvisning til kommissionsbeslutning

Hvis samfinansieret medfællesskabsfonde

De las 3 líneas de ayudas, únicamente la línea del Annexo 2 (Línea de ayudas para proyectos en forma de Núcleos de Innovación Tecnológica nacionales destinados a incentivar la realización de actividades de investigación y desarrollo experimental) se cofinancia al 50 % con fondos del Programa Operativo FEDER de Cataluña 2007-2013 — EUR 2,00 (mio.)

Mål

Maksimal støtteintensitet i % eller Maksimalt støttebeløb i national valuta

Små og mellemstore virksomheder — tillæg i %

Støtte til små og mellemstore virksomheder's udgifter til industrielle ejendomsrettigheder (artikel 33)

70 %

Industriel forskning (artikel 31, stk. 2, litra b)

65 %

20 %

Eksperimentel udvikling (artikel 31, stk. 2, litra c)

40 %

20 %

Internetlink til støtteforanstaltningensfulde tekst:

 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=601936&type=01&language=es_ES

 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?versionId=1222367&type=01

Referencenummer til statsstøtte

SA.34647 (12/X)

Medlemsstat

Italien

Medlemsstatens referencenr

Regionens navn (NUTS)

VENETO

Blandede

Støtteydende myndighed

Le singole Camere di Commercio del Veneto. L'ufficio di coordinamento è Unioncamere del Veneto

Via delle Industrie 19/D, 3014 Venezia

www.unioncameredelveneto.it

Støtteordningens navn

Aiuti che le Camere di Commercio del Veneto concederanno nel 2012 attraverso il Regolamento generale di esenzione (reg. 800/2008)

Nationalt retsgrundlag(Henvis til den officiellenationale bekendtgørelse)

Atti amministrativi quali regolamenti, delibere e/o provvedimenti delle Camere di Commercio e/o delle loro Aziende speciali, Unione regionale delle Camere di Commercio del Veneto

Støtteordning

Støtteordning

Ændring af en eksisterende støtteforanstaltning

Varighed

1.1.2012-31.12.2012

Erhvervssektor(er)

Alle støtteberettigedeerhvervssektorer

Støttemodtagerkategori

SMV

Ordningens planlagte samlede årlige budget

EUR 6,12 (mio.)

For garantier

Støttens form (artikel 5)

Direkte støtte

Henvisning til kommissionsbeslutning

Hvis samfinansieret medfællesskabsfonde

Mål

Maksimal støtteintensitet i % eller Maksimalt støttebeløb i national valuta

Små og mellemstore virksomheder — tillæg i %

Støtte til konsulentbistand til små og mellemstore virksomheder (artikel 26)

0,311 %

0 %

Støtte til små og mellemstore virksomheder's deltagelse i messer (artikel 27)

0,43 %

0 %

Støtte til miljøundersøgelser (artikel 24)

0,03 %

0 %

Generel uddannelse (artikel 38, stk. 2)

1,138 %

0 %

Støtte til små og mellemstore virksomheder's udgifter til industrielle ejendomsrettigheder (artikel 33)

1,015 %

0 %

Investerings- og beskæftigelsesstøtte til små og mellemstore virksomheder (artikel 15)

3 %

0 %

Specifik uddannelse (artikel 38, stk. 1)

0,2 %

0 %

Internetlink til støtteforanstaltningensfulde tekst:

 

http://www.vr.camcom.it

sezione contributi 2012 — regolamenti a sostegno di inziative promoz.

 

http://www.vi.camcom.it

sezione bandi e contributi

 

http://www.ve.camcom.it

sezione bandi e contributi

Referencenummer til statsstøtte

SA.34648 (12/X)

Medlemsstat

Tjekkiet

Medlemsstatens referencenr

13840/12/08100/08000

Regionens navn (NUTS)

Strední Cechy, Jihozápad, Severozápad, Severovýchod, Jihovýchod, Strední Morava, Moravskoslezko

Artikel 107, stk. 3, litra a)

Støtteydende myndighed

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Na Františku 32

110 15 Praha 1

http://www.mpo.cz

Støtteordningens navn

Rozvoj — 3. výzva — 1. prodloužení

Nationalt retsgrundlag(Henvis til den officiellenationale bekendtgørelse)

Zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání;

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů;

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník

Støtteordning

Støtteordning

Ændring af en eksisterende støtteforanstaltning

Modification SA.33944

Varighed

28.3.2012-31.10.2013

Erhvervssektor(er)

Alle støtteberettigedeerhvervssektorer

Støttemodtagerkategori

SMV

Ordningens planlagte samlede årlige budget

CZK 1 079,43 (mio.)

For garantier

Støttens form (artikel 5)

Direkte støtte

Henvisning til kommissionsbeslutning

Hvis samfinansieret medfællesskabsfonde

Nařízení Komise č. 800/2008

SF — ERDF (85 %)

Státní rozpočet (15 %) — CZK 3 211,30 (mio.)

Mål

Maksimal støtteintensitet i % eller Maksimalt støttebeløb i national valuta

Små og mellemstore virksomheder — tillæg i %

Støtteordning

20 %

20 %

Internetlink til støtteforanstaltningensfulde tekst:

http://mpo-oppi.cz/rozvoj/#vyzva4

Referencenummer til statsstøtte

SA.34651 (12/X)

Medlemsstat

Tyskland

Medlemsstatens referencenr

412-40306/13

Regionens navn (NUTS)

DEUTSCHLAND

Artikel 107, stk. 3, litra c)

Støtteydende myndighed

http://www.bmelv.de/SharedDocs/Standardartikel/Landwirtschaft/Foerderung/GAK/Adressen.html

Støtteordningens navn

Grundsätze für die Förderung zur Marktstrukturverbeseerung der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“

Nationalt retsgrundlag(Henvis til den officiellenationale bekendtgørelse)

Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“

Støtteordning

Støtteordning

Ændring af en eksisterende støtteforanstaltning

Modification X 651/2009

Varighed

1.4.2012-31.12.2013

Erhvervssektor(er)

Fremstilling af fødevarer

Støttemodtagerkategori

SMV

Ordningens planlagte samlede årlige budget

EUR 60,00 (mio.)

For garantier

Støttens form (artikel 5)

Direkte støtte

Henvisning til kommissionsbeslutning

Hvis samfinansieret medfællesskabsfonde

Mål

Maksimal støtteintensitet i % eller Maksimalt støttebeløb i national valuta

Små og mellemstore virksomheder — tillæg i %

Investerings- og beskæftigelsesstøtte til små og mellemstore virksomheder (artikel 15)

35 %

Internetlink til støtteforanstaltningensfulde tekst:

 

http://www.bmelv.de/SharedDocs/Downloads/Landwirtschaft/Foerderung/GAK-Foerderungsgrundsaetze/2012-Marktstrukturverbesserung.doc?blob=publicationFile

 

http://berichte.bmelv-statistik.de/DFB-0200200-2011.pdf

 

http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/agrstruktg/gesamt.pdf

Referencenummer til statsstøtte

SA.34672 (12/X)

Medlemsstat

Tyskland

Medlemsstatens referencenr

Regionens navn (NUTS)

DEUTSCHLAND

Blandede

Støtteydende myndighed

Hauptzollamt

Die Anschrift des jeweils örtlich zuständigen Hauptzollamts kann auf der Internetseite der Zollverwaltung unter www.zoll.de ermittelt werden.

www.zoll.de

Støtteordningens navn

Stromsteuerbegünstigung für den Schienenbahnverkehr und Energiesteuerermäßigung für den öffentlichen Personennahverkehr

Nationalt retsgrundlag(Henvis til den officiellenationale bekendtgørelse)

§ 56 Energiesteuergesetz

§ 9 Absatz 1 Nummer 5 und Absatz 2 Stromsteuergesetz

Støtteordning

Støtteordning

Ændring af en eksisterende støtteforanstaltning

Prolongation SA.12816

Varighed

1.4.2012-31.3.2022

Erhvervssektor(er)

Passagertransport med regional- eller fjerntog, Godstransport med tog, Landpassagertransport i by- og forstadsområder

Støttemodtagerkategori

SMV,stor virksomhed

Ordningens planlagte samlede årlige budget

EUR 215,00 (mio.)

For garantier

Støttens form (artikel 5)

Anden skattefordel

Henvisning til kommissionsbeslutning

Hvis samfinansieret medfællesskabsfonde

Mål

Maksimal støtteintensitet i % eller Maksimalt støttebeløb i national valuta

Små og mellemstore virksomheder — tillæg i %

Støtte i form af lempelse af miljøafgifter (artikel 25)

54,02 EUR

Internetlink til støtteforanstaltningensfulde tekst:

 

http://www.gesetze-im-internet.de/stromstg/9.html

 

http://www.gesetze-im-internet.de/energiestg/56.html

Referencenummer til statsstøtte

SA.34677 (12/X)

Medlemsstat

Det Forenede Kongerige

Medlemsstatens referencenr

Regionens navn (NUTS)

UNITED KINGDOM

Blandede

Støtteydende myndighed

Department for Work and Pensions

Caxton House, Tothill Street, London, SW1H 9NA, UK

www.dwp.gov.uk

Støtteordningens navn

Department for Work and Pensions Wage Incentive Scheme

Nationalt retsgrundlag(Henvis til den officiellenationale bekendtgørelse)

Employment and Training Act 1973

Støtteordning

Støtteordning

Ændring af en eksisterende støtteforanstaltning

Varighed

2.4.2012-31.3.2015

Erhvervssektor(er)

Alle støtteberettigedeerhvervssektorer

Støttemodtagerkategori

SMV,stor virksomhed

Ordningens planlagte samlede årlige budget

GBP 161,00 (mio.)

For garantier

GBP 0,00 (mio.)

Støttens form (artikel 5)

Direkte støtte

Henvisning til kommissionsbeslutning

Hvis samfinansieret medfællesskabsfonde

Mål

Maksimal støtteintensitet i % eller Maksimalt støttebeløb i national valuta

Små og mellemstore virksomheder — tillæg i %

Støtte i form af løntilskud til ansættelse af dårligt stillede arbejdstagere (artikel 40)

50 %

Støtte i form af løntilskud til ansættelse af handicappede arbejdstagere (artikel 41)

75 %

Internetlink til støtteforanstaltningensfulde tekst:

http://www.dwp.gov.uk/youth-contract/key-initiatives/wage-incentive-scheme-details/

Full text is within the PDF file. Link is entitled: Youth Contract: wage incentives — further details of the scheme

Referencenummer til statsstøtte

SA.34678 (12/X)

Medlemsstat

Tyskland

Medlemsstatens referencenr

Regionens navn (NUTS)

HAMBURG

Områder, derikke er støtteberettigede

Støtteydende myndighed

Behörde für Wissenschaft und Forschung

Hamburger Strasse 37

D-22083 Hamburg

http://www.hamburg.de/bwf

Støtteordningens navn

Tropendiagnostik

Nationalt retsgrundlag(Henvis til den officiellenationale bekendtgørelse)

§ 44 Landeshaushaltsordnung der FHH vom 23.12.1971 (HamburgGVBl 1971, S. 261), http://www.landesrecht.hamburg.de.

Støtteordning

Ad hoc-støtte

Ændring af en eksisterende støtteforanstaltning

Dato for støttens tildeling

28.3.2012

Erhvervssektor(er)

Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik

Støttemodtagerkategori

SMV — Bernhard-Nocht-Institut für TropenmedizinADT Altona Diagnostic Technologies GmbH

Samlet ad hoc-støttebeløbtil virksomheden

EUR 5,03 (mio.)

For garantier

Støttens form (artikel 5)

Direkte støtte

Henvisning til kommissionsbeslutning

Hvis samfinansieret medfællesskabsfonde

13.10.10-1/3.4,6 — EUR 4,63 (mio.)

Mål

Maksimal støtteintensitet i % eller Maksimalt støttebeløb i national valuta

Små og mellemstore virksomheder — tillæg i %

Eksperimentel udvikling (artikel 31, stk. 2, litra c)

32 %

20 %

Internetlink til støtteforanstaltningensfulde tekst:

http://www.hamburg.de/efre-foerderperiode-2007-2013/

Referencenummer til statsstøtte

SA.34679 (12/X)

Medlemsstat

Slovenien

Medlemsstatens referencenr

SI

Regionens navn (NUTS)

Pomurska

Artikel 107, stk. 3, litra a)

Støtteydende myndighed

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

Kotnikova 5

1000 Ljubljana

Slovenija

http://www.mgrt.gov.si/

Støtteordningens navn

Razvojne podpore Pomurski regiji — regionalni cilji

Nationalt retsgrundlag(Henvis til den officiellenationale bekendtgørelse)

Zakon o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010 — 2015 (Uradni list RS, št. 87/09),

Uredba o kriterijih in pogojih ter načinu uveljavljanja spodbud za zaposlovanje in davčne olajšave za investiranje v Pomurski regiji v obdobju 2010 – 2015 (Uradni list RS, št. 3/10)

Program spodbujanja konkurenčnosti Pomurske regije v obdobju 2010 — 2015.

Støtteordning

Støtteordning

Ændring af en eksisterende støtteforanstaltning

Modification X 122/2010

Varighed

4.2.2010-31.12.2013

Erhvervssektor(er)

Alle støtteberettigedeerhvervssektorer

Støttemodtagerkategori

SMV,stor virksomhed

Ordningens planlagte samlede årlige budget

EUR 53,37 (mio.)

For garantier

Støttens form (artikel 5)

Anden skattefordel, Direkte støtte, Rentegodtgørelse

Henvisning til kommissionsbeslutning

Hvis samfinansieret medfællesskabsfonde

Mål

Maksimal støtteintensitet i % eller Maksimalt støttebeløb i national valuta

Små og mellemstore virksomheder — tillæg i %

Støtteordning

30 %

20 %

Internetlink til støtteforanstaltningensfulde tekst:

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200987&stevilka=3839

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20103&stevilka=112

Referencenummer til statsstøtte

SA.34682 (12/X)

Medlemsstat

Frankrig

Medlemsstatens referencenr

Regionens navn (NUTS)

Støtteydende myndighed

Centre du Cinema et de l'image animée

12 rue de Lübeck

75 016 Paris

www.cnc.fr

Støtteordningens navn

Aides à la recherche et au développement des industries techniques

Nationalt retsgrundlag(Henvis til den officiellenationale bekendtgørelse)

Décret no 2006-324 du 20 mars 2006 relatif au soutien financier des industries techniques de la cinématographie et de l’audiovisuel (JO du 21 mars 2006), modifié par le décret no 2008-1015 du 1er octobre 2008 (JO du 3 octobre 2008).

Støtteordning

Støtteordning

Ændring af en eksisterende støtteforanstaltning

Varighed

15.3.2012-31.12.2017

Erhvervssektor(er)

Produktion af film, video- og tv-programmer, lydoptagelser og musikudgivelser

Støttemodtagerkategori

SMV,stor virksomhed

Ordningens planlagte samlede årlige budget

EUR 1,00 (mio.)

For garantier

Støttens form (artikel 5)

Direkte støtte

Henvisning til kommissionsbeslutning

Hvis samfinansieret medfællesskabsfonde

Mål

Maksimal støtteintensitet i % eller Maksimalt støttebeløb i national valuta

Små og mellemstore virksomheder — tillæg i %

Eksperimentel udvikling (artikel 31, stk. 2, litra c)

25 %

20 %

Internetlink til støtteforanstaltningensfulde tekst:

http://www.cnc.fr/web/fr/textes-juridiques?p_p_auth=8aVrbclC&p_p_id=listeeditoriaux_WAR_listeeditoriauxportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_listeeditoriaux_WAR_listeeditoriauxportlet_idArticle=37887

Referencenummer til statsstøtte

SA.34684 (12/X)

Medlemsstat

Frankrig

Medlemsstatens referencenr

Regionens navn (NUTS)

Støtteydende myndighed

Centre National du Cinéma et de l'Image Animée

12 rue de Lubeck

75016 Paris

www.cnc.fr

Støtteordningens navn

Aides aux études et au conseil des industries techniques — volet PME

Nationalt retsgrundlag(Henvis til den officiellenationale bekendtgørelse)

Décret no 2006-324 du 20 mars 2006 relatif au soutien financier des industries techniques de la cinématographie et de l’audiovisuel (JO du 21 mars 2006), modifié par le décret no 2008-1015 du 1er octobre 2008 (JO du 3 octobre 2008).

Støtteordning

Støtteordning

Ændring af en eksisterende støtteforanstaltning

Varighed

15.3.2012-31.12.2017

Erhvervssektor(er)

Produktion af film, video- og tv-programmer, lydoptagelser og musikudgivelser

Støttemodtagerkategori

SMV

Ordningens planlagte samlede årlige budget

EUR 0,10 (mio.)

For garantier

Støttens form (artikel 5)

Direkte støtte

Henvisning til kommissionsbeslutning

Hvis samfinansieret medfællesskabsfonde

Mål

Maksimal støtteintensitet i % eller Maksimalt støttebeløb i national valuta

Små og mellemstore virksomheder — tillæg i %

Støtte til konsulentbistand til små og mellemstore virksomheder (artikel 26)

50 %

Internetlink til støtteforanstaltningensfulde tekst:

http://www.cnc.fr/web/fr/textes-juridiques?p_p_auth=8aVrbclC&p_p_id=listeeditoriaux_WAR_listeeditoriauxportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_listeeditoriaux_WAR_listeeditoriauxportlet_idArticle=37887

Referencenummer til statsstøtte

SA.34685 (12/X)

Medlemsstat

Frankrig

Medlemsstatens referencenr

Regionens navn (NUTS)

Støtteydende myndighed

Centre national du cinéma et de l'image animée

12 rue de Lübeck

75016 Paris

www.cnc.fr

Støtteordningens navn

Aides aux investissements des industries techniques — volet PME

Nationalt retsgrundlag(Henvis til den officiellenationale bekendtgørelse)

Décret no 2006-324 du 20 mars 2006 relatif au soutien financier des industries techniques de la cinématographie et de l’audiovisuel (JO du 21 mars 2006), modifié par le décret no 2008-1015 du 1er octobre 2008 (JO du 3 octobre 2008).

Støtteordning

Støtteordning

Ændring af en eksisterende støtteforanstaltning

Varighed

15.3.2012-31.12.2017

Erhvervssektor(er)

Produktion af film, video- og tv-programmer, lydoptagelser og musikudgivelser

Støttemodtagerkategori

SMV

Ordningens planlagte samlede årlige budget

EUR 4,00 (mio.)

For garantier

Støttens form (artikel 5)

Direkte støtte

Henvisning til kommissionsbeslutning

Hvis samfinansieret medfællesskabsfonde

Mål

Maksimal støtteintensitet i % eller Maksimalt støttebeløb i national valuta

Små og mellemstore virksomheder — tillæg i %

Investerings- og beskæftigelsesstøtte til små og mellemstore virksomheder (artikel 15)

20 %

Internetlink til støtteforanstaltningensfulde tekst:

http://www.cnc.fr/web/fr/textes-juridiques?p_p_auth=8aVrbclC&p_p_id=listeeditoriaux_WAR_listeeditoriauxportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_listeeditoriaux_WAR_listeeditoriauxportlet_idArticle=37887

Referencenummer til statsstøtte

SA.34687 (12/X)

Medlemsstat

Litauen

Medlemsstatens referencenr

LT

Regionens navn (NUTS)

Lithuania

Artikel 107, stk. 3, litra a)

Støtteydende myndighed

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Gedimino pr. 38/2, 01104 Vilnius, Lietuva

www.ukmin.lt

Støtteordningens navn

Nacionalinės regioninės pagalbos teikimo Panevėžio laisvojoje ekonominėje zonoje schema

Nationalt retsgrundlag(Henvis til den officiellenationale bekendtgørelse)

Lietuvos Respublikos laisvųjų ekonominių zonų pagrindų įstatymas (Žin., 1995, Nr. 59-1462), Lietuvos Respublikos Panevėžio laisvosios ekonominės zonos įstatymas (Žin., 2012, Nr. 33-1544) ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2012 m. kovo 22 d. įsakymas Nr. 4-263 „Dėl Nacionalinės regioninės pagalbos teikimo Kėdainių laisvojoje ekonominėje zonoje schemos ir Nacionalinės regioninės pagalbos teikimo Panevėžio laisvojoje ekonominėje zonoje schemos patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 36-1812).

Støtteordning

Støtteordning

Ændring af en eksisterende støtteforanstaltning

Varighed

13.3.2012-31.12.2013

Erhvervssektor(er)

Alle støtteberettigedeerhvervssektorer

Støttemodtagerkategori

SMV,stor virksomhed

Ordningens planlagte samlede årlige budget

LTL 4,00 (mio.)

For garantier

Støttens form (artikel 5)

Andet — Fiskalinės priemonės

Henvisning til kommissionsbeslutning

Hvis samfinansieret medfællesskabsfonde

Mål

Maksimal støtteintensitet i % eller Maksimalt støttebeløb i national valuta

Små og mellemstore virksomheder — tillæg i %

Støtteordning

50 %

20 %

Internetlink til støtteforanstaltningensfulde tekst:

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=420933&p_query=&p_tr2=2

Referencenummer til statsstøtte

SA.34690 (12/X)

Medlemsstat

Tjekkiet

Medlemsstatens referencenr

14997/12/08100/08000

Regionens navn (NUTS)

Strední Cechy, Severozápad, Severovýchod, Jihovýchod, Strední Morava, Moravskoslezko, Jihozápad

Artikel 107, stk. 3, litra a)

Støtteydende myndighed

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Na Františku 32

110 15 Praha 1

http://www.mpo.cz

Støtteordningens navn

Marketing – 2. výzva – 2. prodloužení

Nationalt retsgrundlag(Henvis til den officiellenationale bekendtgørelse)

Zákon č. 47/2002 Sb, o podpoře malého a středního podnikání;

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů;

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník

Støtteordning

Støtteordning

Ændring af en eksisterende støtteforanstaltning

SA.33057

Varighed

2.4.2012-30.6.2013

Erhvervssektor(er)

Alle støtteberettigedeerhvervssektorer

Støttemodtagerkategori

SMV

Ordningens planlagte samlede årlige budget

CZK 110,00 (mio.)

For garantier

Støttens form (artikel 5)

Direkte støtte

Henvisning til kommissionsbeslutning

Hvis samfinansieret medfællesskabsfonde

SF-ERDF (85 %) — CZK 327,25 (mio.)

Mål

Maksimal støtteintensitet i % eller Maksimalt støttebeløb i national valuta

Små og mellemstore virksomheder — tillæg i %

Støtte til små og mellemstore virksomheder's deltagelse i messer (artikel 27)

50 %

Internetlink til støtteforanstaltningensfulde tekst:

http://mpo-oppi.cz/marketing/#vyzva4

Referencenummer til statsstøtte

SA.34698 (12/X)

Medlemsstat

Ungarn

Medlemsstatens referencenr

Regionens navn (NUTS)

Hungary

Artikel 107, stk. 3, litra a),Artikel 107, stk. 3, litra c)

Støtteydende myndighed

Nemzeti Erőforrás Minisztérium, Nemzetgazdasági Minisztérium

HUNGARY, 1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

HUNGARY, 1054 Budapest, József nádor tér 2-4.

http://www.kormany.hu/

Støtteordningens navn

Supporting the Hungarian sport sector via tax benefit scheme — Regional aid granted in form of transfer tax allowance for the purchase of sport establishment and for that of an area suitable for the building of sport establishment

Nationalt retsgrundlag(Henvis til den officiellenationale bekendtgørelse)

Art. 26 paragraph (1) point i) and r), and Art. 26 paragraph (16) of Act XCIII of 1990 on Duties incorporated by Art. 1 of Act CLXXVIII of 2011 on the Amendment of Certain Acts on the Support of the Five Most Spectacular Branches of Sport

Støtteordning

Støtteordning

Ændring af en eksisterende støtteforanstaltning

Varighed

17.12.2011-31.12.2013

Erhvervssektor(er)

Sportsklubber

Støttemodtagerkategori

SMV,stor virksomhed

Ordningens planlagte samlede årlige budget

HUF 1 000,00 (mio.)

For garantier

Støttens form (artikel 5)

Anden skattefordel

Henvisning til kommissionsbeslutning

Hvis samfinansieret medfællesskabsfonde

Mål

Maksimal støtteintensitet i % eller Maksimalt støttebeløb i national valuta

Små og mellemstore virksomheder — tillæg i %

Støtteordning

50 %

20 %

Internetlink til støtteforanstaltningensfulde tekst:

http://www.kozlony.magyarorszag.hu/

Referencenummer til statsstøtte

SA.34700 (12/X)

Medlemsstat

Spanien

Medlemsstatens referencenr

Regionens navn (NUTS)

RIOJA

Områder, derikke er støtteberettigede

Støtteydende myndighed

Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja

Muro de la Mata, 13-14.

26071 Logroño (La Rioja)

www.ader.es

Støtteordningens navn

Programa estratégico de comercio exterior. Ayudas a PYMES

Nationalt retsgrundlag(Henvis til den officiellenationale bekendtgørelse)

Orden no 6/2012, de 20 de marzo, de la Consejería de Industria, Innovación y Empleo, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones por la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja destinadas al programa estratégico de comercio exterior, en régimen de concesión directa

(Boletín Oficial de La Rioja número 35, de 21 de marzo de 2012).

Støtteordning

Støtteordning

Ændring af en eksisterende støtteforanstaltning

Modification SA.32667

Varighed

22.3.2012-31.12.2013

Erhvervssektor(er)

Alle støtteberettigedeerhvervssektorer

Støttemodtagerkategori

SMV

Ordningens planlagte samlede årlige budget

EUR 1,92 (mio.)

For garantier

Støttens form (artikel 5)

Direkte støtte

Henvisning til kommissionsbeslutning

Hvis samfinansieret medfællesskabsfonde

FEDER — EUR 1,34 (mio.)

Mål

Maksimal støtteintensitet i % eller Maksimalt støttebeløb i national valuta

Små og mellemstore virksomheder — tillæg i %

Støtte til konsulentbistand til små og mellemstore virksomheder (artikel 26)

50 %

Støtte til små og mellemstore virksomheder's deltagelse i messer (artikel 27)

50 %

Internetlink til støtteforanstaltningensfulde tekst:

http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.texto_integro?p_cdi_accn=19-353375

Referencenummer til statsstøtte

SA.34703 (12/X)

Medlemsstat

Spanien

Medlemsstatens referencenr

Regionens navn (NUTS)

RIOJA

Områder, derikke er støtteberettigede

Støtteydende myndighed

Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja

C/ Muro de la Mata 13-14

26071 Logroño (La Rioja) — ESPAÑA

www.ader.es

Støtteordningens navn

Fomento de la pequeña y mediana industria agroalimentaria

Nationalt retsgrundlag(Henvis til den officiellenationale bekendtgørelse)

Orden no 4/2012, de 20 de marzo, de la Consejería de Industria, Innovación y Empleo, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones por la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja destinadas al fomento de la pequeña y mediana industria agroalimentaria, en régimen de concesión directa (Boletín Oficial de La Rioja número 35, de 21 de marzo de 2012).

Støtteordning

Støtteordning

Ændring af en eksisterende støtteforanstaltning

Modification SA.32657

Varighed

22.3.2012-31.12.2013

Erhvervssektor(er)

Forarbejdning og konservering af kød og produktion af kødprodukter, Forarbejdning og konservering af frugt og grøntsager, Fremstilling af vegetabilske og animalske olier og fedtstoffer, Mejerier samt ostefremstilling, Fremstilling af andre fødevarer, Fremstilling af færdige foderblandinger, Destillation, rektifikation og blanding af alkohol, Fremstilling af vin af druer, Fremstilling af cider og anden frugtvin, Fremstilling af andre ikke-destillerede gærede drikkevarer, Fremstilling af øl, Fremstilling af malt

Støttemodtagerkategori

SMV

Ordningens planlagte samlede årlige budget

EUR 2,67 (mio.)

For garantier

Støttens form (artikel 5)

Direkte støtte

Henvisning til kommissionsbeslutning

Hvis samfinansieret medfællesskabsfonde

FEADER — EUR 0,74 (mio.)

Mål

Maksimal støtteintensitet i % eller Maksimalt støttebeløb i national valuta

Små og mellemstore virksomheder — tillæg i %

Investerings- og beskæftigelsesstøtte til små og mellemstore virksomheder (artikel 15)

40 %

Internetlink til støtteforanstaltningensfulde tekst:

http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.texto_integro?p_cdi_accn=17-353373

Referencenummer til statsstøtte

SA.34705 (12/X)

Medlemsstat

Tyskland

Medlemsstatens referencenr

Regionens navn (NUTS)

BAYERN

Blandede

Støtteydende myndighed

Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie

Prinzregentenstr. 28

80538 München

http://www.stmwivt.bayern.de

Støtteordningens navn

FuE-Programm „Informations- und Kommunikationstechnik“

Nationalt retsgrundlag(Henvis til den officiellenationale bekendtgørelse)

Haushaltsgesetz des Freistaates Bayern in der jeweils gültigen Fassung; Richtlinie zur Durchführung des FuE-Programms „Informations- und Kommunikationstechnik“

Støtteordning

Støtteordning

Ændring af en eksisterende støtteforanstaltning

Modification X 23/2010

Varighed

1.1.2010-30.6.2014

Erhvervssektor(er)

Alle støtteberettigedeerhvervssektorer

Støttemodtagerkategori

SMV,stor virksomhed

Ordningens planlagte samlede årlige budget

EUR 18,00 (mio.)

For garantier

Støttens form (artikel 5)

Direkte støtte

Henvisning til kommissionsbeslutning

Hvis samfinansieret medfællesskabsfonde

Kofinanzierung durch Mittel aus EFRE-RWB-Programm 2007-2013

Der Betrag kann nur grob geschätzt werden und bezieht sich auf die gesamte Dauer der Notifizierung (bis 30.6.2014). — EUR 3,00 (mio.)

Mål

Maksimal støtteintensitet i % eller Maksimalt støttebeløb i national valuta

Små og mellemstore virksomheder — tillæg i %

Industriel forskning (artikel 31, stk. 2, litra b)

50 %

0 %

Eksperimentel udvikling (artikel 31, stk. 2, litra c)

25 %

10 %

Internetlink til støtteforanstaltningensfulde tekst:

http://www.stmwivt.bayern.de/pdf/technologie/IuK-Notifizierung-AGFVO.pdf

Referencenummer til statsstøtte

SA.34717 (12/X)

Medlemsstat

Spanien

Medlemsstatens referencenr

Regionens navn (NUTS)

RIOJA

Områder, derikke er støtteberettigede

Støtteydende myndighed

Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja

Muro de la Mata, 13-14.

26071 Logroño (La Rioja)

www.ader.es

Støtteordningens navn

Programa estratégico de comercio exterior. Ayudas a la FORMACION

Nationalt retsgrundlag(Henvis til den officiellenationale bekendtgørelse)

Orden no 6/2012, de 20 de marzo, de la Consejería de Industria, Innovación y Empleo, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones por la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja destinadas al programa estratégico de comercio exterior, en régimen de concesión directa

(Boletín Oficial de La Rioja número 35, de 21 de marzo de 2012).

Støtteordning

Støtteordning

Ændring af en eksisterende støtteforanstaltning

Modification SA.32670

Varighed

22.3.2012-31.12.2013

Erhvervssektor(er)

Alle støtteberettigedeerhvervssektorer

Støttemodtagerkategori

SMV

Ordningens planlagte samlede årlige budget

EUR 0,06 (mio.)

For garantier

Støttens form (artikel 5)

Direkte støtte

Henvisning til kommissionsbeslutning

Hvis samfinansieret medfællesskabsfonde

Mål

Maksimal støtteintensitet i % eller Maksimalt støttebeløb i national valuta

Små og mellemstore virksomheder — tillæg i %

Generel uddannelse (artikel 38, stk. 2)

50 %

0 %

Internetlink til støtteforanstaltningensfulde tekst:

http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.texto_integro?p_cdi_accn=19-353375


13.7.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 207/39


Medlemsstaternes oplysninger om statsstøtte ydet i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 800/2008 om visse former for støttes forenelighed med fællesmarkedet i henhold til traktatens artikel 87 og 88 (Generel gruppefritagelsesforordning)

(EØS-relevant tekst)

2012/C 207/04

Referencenummer til statsstøtte

SA.34715 (12/X)

Medlemsstat

Letland

Medlemsstatens referencenr

Regionens navn (NUTS)

Latvia

Artikel 107, stk. 3, litra a)

Støtteydende myndighed

Lauku atbalsta dienests

Republikas laukums 2

Rīga, LV-1981

http://www.lad.gov.lv/

Støtteordningens navn

Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai

Nationalt retsgrundlag(Henvis til den officiellenationale bekendtgørelse)

Ministru kabineta 2010.gada 9.februāra noteikumi Nr.132 “Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam “Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)”” (Publicēts: Latvijas Vēstnesis Nr. 37: 5.3.2010.)

Støtteordning

Støtteordning

Ændring af en eksisterende støtteforanstaltning

Modification SA.32837

Varighed

30.3.2012-30.12.2013

Erhvervssektor(er)

Alle støtteberettigedeerhvervssektorer

Støttemodtagerkategori

SMV

Ordningens planlagtesamlede årlige budget

LVL 20,00 (mio.)

For garantier

Støttens form (artikel 5)

Direkte støtte

Henvisning til kommissionsbeslutning

Hvis samfinansieret medfællesskabsfonde

http://www.zm.gov.lv/doc_upl/LAP_9_versija_030212.pdf — LVL 55,95 (mio.)

Mål

Maksimal støtteintensitet i % eller Maksimalt støttebeløb i national valuta

Små og mellemstore virksomheder — tillæg i %

Støtteordning

50 %

20 %

Støtte til konsulentbistand til små og mellemstore virksomheder (artikel 26)

8 %

Internetlink til støtteforanstaltningensfulde tekst:

http://www.likumi.lv/doc.php?id=206103&from=off

Referencenummer til statsstøtte

SA.34729 (12/X)

Medlemsstat

Tjekkiet

Medlemsstatens referencenr

Regionens navn (NUTS)

Moravskoslezko

Artikel 107, stk. 3, litra a)

Støtteydende myndighed

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko

Na Jízdárně 2824/2

702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

www.rr-moravskoslezsko.cz

Støtteordningens navn

Podpora investic prostřednictvím fondů městského rozvoje v rámci ROP Moravskoslezsko

Nationalt retsgrundlag(Henvis til den officiellenationale bekendtgørelse)

Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Smlouva o financování holdingového fondu JESSICA mezi Regionální radou Moravskoslezsko a Evropskou investiční bankou ze dne 8. února 2010

Regionální operační program regionu soudržnosti Moravskoslezsko 2007-2013

Støtteordning

Støtteordning

Ændring af en eksisterende støtteforanstaltning

Varighed

13.3.2012-31.12.2015

Erhvervssektor(er)

Alle støtteberettigedeerhvervssektorer

Støttemodtagerkategori

SMV,stor virksomhed

Ordningens planlagtesamlede årlige budget

CZK 160,00 (mio.)

For garantier

Støttens form (artikel 5)

Lavt forrentet lån

Henvisning til kommissionsbeslutning

Hvis samfinansieret medfællesskabsfonde

Evropský fond pro regionální rozvoj dle nařízení rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 – CZK 431,00 (mio.)

Mål

Maksimal støtteintensitet i % eller Maksimalt støttebeløb i national valuta

Små og mellemstore virksomheder — tillæg i %

Støtteordning

40 %

20 %

Internetlink til støtteforanstaltningensfulde tekst:

http://www.rr-moravskoslezsko.cz/folder/670/

Referencenummer til statsstøtte

SA.34733 (12/X)

Medlemsstat

Grækenland

Medlemsstatens referencenr

Regionens navn (NUTS)

DYTIKI ELLADA

Artikel 107, stk. 3, litra a)

Støtteydende myndighed

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ)

ΝΕΟ Πατρών — Αθηνών 28, 264 41 Πάτρα

Τηλ: 2610 461670-2

Φαξ: 2610 422978

Ε-mail: dytikiellada@mou.gr

www.pde.gov.gr, www.depin.gr

Støtteordningens navn

ΔΙΕΘΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Nationalt retsgrundlag(Henvis til den officiellenationale bekendtgørelse)

Νόμοι 1514/1985, Ν.1783/1987,

Ν.3614/07 όπως ισχύει (με τις τροποποιήσεις Ν.3752/ 2009, Ν.3840/2010), ΠΔ 274/2000 όπως ισχύει (με τις τροποποιήσεις (ΠΔ 103/2003,αρ. 34 Ν. 3259/2004 and αρ. 18 Ν. 3777/2009),

Υπουργική Απόφαση με ΑΠ14053/ΕΥΣ1749/2008 όπως ισχύει, Ν.2362/1995 όπως ισχύει (Ν.3871/2010), Ν.2472/1997

Støtteordning

Støtteordning

Ændring af en eksisterende støtteforanstaltning

Varighed

15.3.2011-31.12.2015

Erhvervssektor(er)

Alle støtteberettigedeerhvervssektorer

Støttemodtagerkategori

SMV

Ordningens planlagtesamlede årlige budget

EUR 3,40 (mio.)

For garantier

Støttens form (artikel 5)

Direkte støtte

Henvisning til kommissionsbeslutning

Hvis samfinansieret medfællesskabsfonde

European Regional Development Fund (ERDF) — EUR 2,90 (mio.)

Mål

Maksimal støtteintensitet i % eller Maksimalt støttebeløb i national valuta

Små og mellemstore virksomheder — tillæg i %

Eksperimentel udvikling (artikel 31, stk. 2, litra c)

60 %

0 %

Støtte til tekniske gennemførligheds-undersøgelser (artikel 32)

75 %

Støtte til små og mellemstore virksomheder's udgifter til industrielle ejendomsrettigheder (artikel 33)

100 %

Grundforskning (artikel 31, stk. 2, litra a)

100 %

Industriel forskning (artikel 31, stk. 2, litra b)

80 %

0 %

Internetlink til støtteforanstaltningensfulde tekst:

http://www.depin.gr/el/Pages/Proclamations.aspx

Referencenummer til statsstøtte

SA.34734 (12/X)

Medlemsstat

Italien

Medlemsstatens referencenr

Regionens navn (NUTS)

MOLISE

Artikel 107, stk. 3, litra c)

Støtteydende myndighed

REGIONE MOLISE

ASSESSORATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO

SERVIZIO COMPETITIVITA' DEI SISTEMI PRODUTTIVI

contrada COLLE DELLE API — 86100 — CAMPOBASSO

www.regione.molise.it

Støtteordningens navn

AIUTI AGLI INVESTIMENTI PER L'INNOVAZIONE SOSTEGNO ALL'UTILIZZO DI TECNOLOGIE PULITE NELLE PMI

Nationalt retsgrundlag(Henvis til den officiellenationale bekendtgørelse)

POR FESR 2007/2013 MOLISE — Decisione Commissione europea n. 5930 del 28.11.2007 modificata in ultimo con decisione CE n. 9022 del 1.12.2011

Deliberazione di Giunta regionale n. 198 del 2.3.2012

BURM n. 8 del 16.4.2012

Støtteordning

Støtteordning

Ændring af en eksisterende støtteforanstaltning

Varighed

16.4.2012-31.12.2015

Erhvervssektor(er)

Alle støtteberettigedeerhvervssektorer

Støttemodtagerkategori

SMV

Ordningens planlagtesamlede årlige budget

EUR 5,00 (mio.)

For garantier

Støttens form (artikel 5)

Direkte støtte

Henvisning til kommissionsbeslutning

Hvis samfinansieret medfællesskabsfonde

FESR — EUR 5,51 (mio.)

Mål

Maksimal støtteintensitet i % eller Maksimalt støttebeløb i national valuta

Små og mellemstore virksomheder — tillæg i %

Generel uddannelse (artikel 38, stk. 2)

60 %

15 %

Støtteordning

15 %

20 %

Støtte til innovationsrådgivning og innovationssupport-tjenester (artikel 36)

200 000 EUR

Internetlink til støtteforanstaltningensfulde tekst:

http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/5611

Referencenummer til statsstøtte

SA.34737 (12/X)

Medlemsstat

Det Forenede Kongerige

Medlemsstatens referencenr

Regionens navn (NUTS)

Artikel 107, stk. 3, litra c),Artikel 107, stk. 3, litra a)

Støtteydende myndighed

HMRC

Rm 3C/15

100 Parliament Street

London SW1A 2BQ

www.hmrc.gov.uk

Støtteordningens navn

Business Premises Renovation Allowance

Nationalt retsgrundlag(Henvis til den officiellenationale bekendtgørelse)

Sections 360A-360Z4, Part 3A, Capital Allowances Act 2001.

Støtteordning

Støtteordning

Ændring af en eksisterende støtteforanstaltning

Prolongation XR 87/2007

Varighed

11.4.2012-10.4.2017

Erhvervssektor(er)

Alle støtteberettigedeerhvervssektorer

Støttemodtagerkategori

SMV,stor virksomhed

Ordningens planlagtesamlede årlige budget

GBP 30,00 (mio.)

For garantier

GBP 0,00 (mio.)

Støttens form (artikel 5)

Anden skattefordel

Henvisning til kommissionsbeslutning

Hvis samfinansieret medfællesskabsfonde

Mål

Maksimal støtteintensitet i % eller Maksimalt støttebeløb i national valuta

Små og mellemstore virksomheder — tillæg i %

Støtteordning

10 %

0 %

Internetlink til støtteforanstaltningensfulde tekst:

 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2005/7/schedule/6

This is the original BPRA legislation for the scheme that is due to end 10 April 2012

 

http://www.legislation.gov.uk/uksi/2012/868/contents/made

This extends the life of the scheme and changes a few of the qualifying conditions

 

http://www.hmrc.gov.uk/manuals/camanual/ca45000.htm

This is the guidance

Referencenummer til statsstøtte

SA.34739 (12/X)

Medlemsstat

Italien

Medlemsstatens referencenr

Regionens navn (NUTS)

TOSCANA

Blandede

Støtteydende myndighed

Regione Toscana Autorità di Gestione Unica del P.O. Italia — Francia Marittimo 2007-2013

Piazza dell'Unità Italiana, 1 50123 FIRENZE

http://www.regione.toscana.it

Støtteordningens navn

Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia Marittimo 2007-2013. Avviso per la manifestazione di interesse per la presentazione di candidature per progetti strategici relativo al tema «Rete delle città portuali e dei servizi urbani integrati»

Nationalt retsgrundlag(Henvis til den officiellenationale bekendtgørelse)

PO Italia — Francia MARITTIMO 2007-2013 approvato dalla Commissione con Decisione C ( 2007) 5489

Decreto n. 13 marzo 2012 n. 1000 pubblicato sul BURT della Regione Toscana n. 14 del 4 aprile 2012

Støtteordning

Støtteordning

Ændring af en eksisterende støtteforanstaltning

Varighed

4.4.2012-31.12.2013

Erhvervssektor(er)

Alle støtteberettigedeerhvervssektorer

Støttemodtagerkategori

SMV,stor virksomhed

Ordningens planlagtesamlede årlige budget

EUR 1,50 (mio.)

For garantier

Støttens form (artikel 5)

Direkte støtte

Henvisning til kommissionsbeslutning

Hvis samfinansieret medfællesskabsfonde

Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale — Programma Cooperazione Transfrontaliero ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2007-2013 — EUR 0,45 (mio.)

Mål

Maksimal støtteintensitet i % eller Maksimalt støttebeløb i national valuta

Små og mellemstore virksomheder — tillæg i %

Støtte til konsulentbistand til små og mellemstore virksomheder (artikel 26)

50 %

Grundforskning (artikel 31, stk. 2, litra a)

100 %

Industriel forskning (artikel 31, stk. 2, litra b)

50 %

20 %

Eksperimentel udvikling (artikel 31, stk. 2, litra c)

25 %

20 %

Støtte til tekniske gennemførligheds-undersøgelser (artikel 32)

65 %

Støtte til små og mellemstore virksomheder's udgifter til industrielle ejendomsrettigheder (artikel 33)

70 %

Støtte til forskning og udvikling i landbrugs- og fiskerisektoren (artikel 34)

100 %

Støtte til unge innovative virksomheder (artikel 35)

25 EUR

Støtte til innovationsrådgivning og innovationssupport-tjenester (artikel 36)

20 EUR

Støtteordning

15 %

20 %

Investerings- og beskæftigelsesstøtte til små og mellemstore virksomheder (artikel 15)

20 %

Investeringsstøtte, der sætter virksomheder i stand til at gå videre end fællesskabs-standarderne for miljøbeskyttelse eller øge miljøbeskyttelses-niveauet, hvor der ikke er vedtaget fællesskabsstandarder (artikel 18).

35 %

20 %

Støtte til miljøinvesteringer i energibesparende foranstaltninger (artikel 21)

20 %

20 %

Støtte til miljøinvesteringer i højeffektiv kraftvarmeproduktion (artikel 22)

45 %

20 %

Støtte til lån af højt kvalificeret personale (artikel 37)

50 EUR

Støtte til miljøinvesteringer til fremme af energi fra vedvarende energikilder (artikel 23)

45 %

20 %

Støtte til miljøundersøgelser (artikel 24)

50 %

20 %

Internetlink til støtteforanstaltningensfulde tekst:

http://www.maritimeit-fr.net/cms/index.php?option=com_shared_private_space&task=showfile&fileid=1316

Referencenummer til statsstøtte

SA.34741 (12/X)

Medlemsstat

Nederlandene

Medlemsstatens referencenr

Regionens navn (NUTS)

GROOT-AMSTERDAM

Områder, derikke er støtteberettigede

Støtteydende myndighed

Gemeente Amsterdam

Amstel 1

1011 PN Amsterdam

www.amsterdam.nl

Støtteordningens navn

Bijzondere subsidieverordening ter stimulering van de schone rondvaart

Nationalt retsgrundlag(Henvis til den officiellenationale bekendtgørelse)

gemeentewet

Støtteordning

Støtteordning

Ændring af en eksisterende støtteforanstaltning

Varighed

31.5.2012-31.12.2013

Erhvervssektor(er)

Transport af passagerer ad indre vandveje

Støttemodtagerkategori

SMV,stor virksomhed

Ordningens planlagtesamlede årlige budget

EUR 0,95 (mio.)

For garantier

Støttens form (artikel 5)

Direkte støtte

Henvisning til kommissionsbeslutning

Hvis samfinansieret medfællesskabsfonde

Mål

Maksimal støtteintensitet i % eller Maksimalt støttebeløb i national valuta

Små og mellemstore virksomheder — tillæg i %

Støtteordning

35 %

15 %

Investeringsstøtte, der sætter virksomheder i stand til at gå videre end fællesskabs-standarderne for miljøbeskyttelse eller øge miljøbeskyttelses-niveauet, hvor der ikke er vedtaget fællesskabsstandarder (artikel 18).

(Henvisning til de relevante standarder: CCR-2 normen)

35 %

15 %

Internetlink til støtteforanstaltningensfulde tekst:

http://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/verkeer-milieu/schoner-varen/schonere-rondvaart/

Referencenummer til statsstøtte

SA.34745 (12/X)

Medlemsstat

Tyskland

Medlemsstatens referencenr

Regionens navn (NUTS)

HAMBURG

Områder, derikke er støtteberettigede

Støtteydende myndighed

Hamburgische Wohnungsbaukreditanstalt

20097 Hamburg, Besenbinderhof 31

www.wk-hamburg.de

Støtteordningens navn

Programm A der Förderrichtlinie für energetische Modernisierung, Ausstattungsverbesserungen und umfassende Modernisierung 2012

Nationalt retsgrundlag(Henvis til den officiellenationale bekendtgørelse)

§ 2 Absätze 3 und 4 des Gesetzes über die Wohnraumförderung in der Freien und Hansestadt Hamburg (Hamburgisches Wohnraumförderungsgesetz– HmbWoFG, HmbGVBl.2008,S. 74f)

Støtteordning

Støtteordning

Ændring af en eksisterende støtteforanstaltning

Prolongation SA.32521

Varighed

10.4.2012-30.6.2013

Erhvervssektor(er)

Udlejning af og virksomhed i forbindelse med egen eller leaset fast ejendom

Støttemodtagerkategori

SMV,stor virksomhed

Ordningens planlagtesamlede årlige budget

EUR 17,34 (mio.)

For garantier

Støttens form (artikel 5)

Direkte støtte

Henvisning til kommissionsbeslutning

Hvis samfinansieret medfællesskabsfonde

Mål

Maksimal støtteintensitet i % eller Maksimalt støttebeløb i national valuta

Små og mellemstore virksomheder — tillæg i %

Støtte til miljøinvesteringer i energibesparende foranstaltninger (artikel 21)

20 %

20 %

Internetlink til støtteforanstaltningensfulde tekst:

http://www.wk-hamburg.de/fileadmin/pdf/download/2012_04_FoeRi_Modernisierung_Mietwohnungen.pdf

Referencenummer til statsstøtte

SA.34754 (12/X)

Medlemsstat

Tyskland

Medlemsstatens referencenr

Regionens navn (NUTS)

HANNOVER

Områder, derikke er støtteberettigede

Støtteydende myndighed

Stadt Barsinghausen

Bergamtstraße 5

30890 Barsinghausen

https://www.barsinghausen.de

Støtteordningens navn

Investitionsbeihilfe nach VO (EG) Nr. 800/2008

Zuwendungsbescheid Krystyna Chernes Haase GmbH & Co. KG

Nationalt retsgrundlag(Henvis til den officiellenationale bekendtgørelse)

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz in Verbindung mit Niedersächische Gemeindehaushalts- und kassenverordnung in Verbindung mit §§ 23, 44 Niedersächsische Landeshaushaltsordnung

Støtteordning

Ad hoc-støtte

Ændring af en eksisterende støtteforanstaltning

Dato for støttens tildeling

30.12.2011

Erhvervssektor(er)

Alle støtteberettigedeerhvervssektorer

Støttemodtagerkategori

SMV — Laboratorium für natürliche Körperpflegemittel Krystyna Chernes Haase GmbH & Co. KG

Samlet ad hoc-støttebeløbtil virksomheden

EUR 0,39 (mio.)

For garantier

Støttens form (artikel 5)

Direkte støtte

Henvisning til kommissionsbeslutning

Hvis samfinansieret medfællesskabsfonde

Mål

Maksimal støtteintensitet i % eller Maksimalt støttebeløb i national valuta

Små og mellemstore virksomheder — tillæg i %

Investerings- og beskæftigelsesstøtte til små og mellemstore virksomheder (artikel 15)

10 %

Internetlink til støtteforanstaltningensfulde tekst:

http://www.barsinghausen.de/internet/page.php?typ=2&site=903000428

Referencenummer til statsstøtte

SA.34756 (12/X)

Medlemsstat

Polen

Medlemsstatens referencenr

PL

Regionens navn (NUTS)

Wroclawski

Artikel 107, stk. 3, litra a)

Støtteydende myndighed

Minister Gospodarki

Plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

mg.gov.pl

Støtteordningens navn

Program wieloletni pomocy — dotacja celowa na inwestycję Pittsburgh Glass Works (Poland) Sp. z o.o.

Nationalt retsgrundlag(Henvis til den officiellenationale bekendtgørelse)

Uchwała Rady Ministrów Nr 10/2012 z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Pittsburgh Glass Works (Poland) Sp. z o.o. w Środzie Śląskiej pod nazwą: Uruchomienie w Środzie Śląskiej produkcji szyb klasy premium do pojazdów samochodowych, w latach 2012-2013”.

Støtteordning

Ad hoc-støtte

Ændring af en eksisterende støtteforanstaltning

Dato for støttens tildeling

20.3.2012

Erhvervssektor(er)

Fremstilling af planglas

Støttemodtagerkategori

stor virksomhed — Pittsburgh Glass Works (Poland) Sp. z o.o.

Samlet ad hoc-støttebeløbtil virksomheden

PLZ 3,57 (mio.)

For garantier

Støttens form (artikel 5)

Direkte støtte

Henvisning til kommissionsbeslutning

Hvis samfinansieret medfællesskabsfonde

Mål

Maksimal støtteintensitet i % eller Maksimalt støttebeløb i national valuta

Små og mellemstore virksomheder — tillæg i %

Ad hoc-støtte (artikel 13, stk. 1)

1,75 %

0 %

Internetlink til støtteforanstaltningensfulde tekst:

http://www.mg.gov.pl/files/upload/7831/pgw310112.pdf

Referencenummer til statsstøtte

SA.34759 (12/X)

Medlemsstat

Spanien

Medlemsstatens referencenr

Regionens navn (NUTS)

EXTREMADURA

Artikel 107, stk. 3, litra a)

Støtteydende myndighed

CONSEJERA DE EMPLEO, EMPRESA E INNOVACIÓN

PASEO DE ROMA S/N. 06800 MÉRIDA. ESPAÑA

www.extremaduraempresarial.es // www.gobex.es

Støtteordningens navn

PROGRAMA DE FINANCIACIÓN AL TEJIDO EMPRESARIAL DE EXTREMADURA

Nationalt retsgrundlag(Henvis til den officiellenationale bekendtgørelse)

DECRETO 56/2012, DE 13 DE ABRIL, POR EL QUE SE ESTABLECE EL PROGRAMA DE FINANCIACIÓN A EMPRESAS EN EL ÁMBITO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Støtteordning

Støtteordning

Ændring af en eksisterende støtteforanstaltning

Varighed

20.4.2012-31.12.2013

Erhvervssektor(er)

Alle støtteberettigedeerhvervssektorer

Støttemodtagerkategori

SMV,stor virksomhed

Ordningens planlagtesamlede årlige budget

EUR 10,65 (mio.)

For garantier

Støttens form (artikel 5)

Rentegodtgørelse

Henvisning til kommissionsbeslutning

Hvis samfinansieret medfællesskabsfonde

Mål

Maksimal støtteintensitet i % eller Maksimalt støttebeløb i national valuta

Små og mellemstore virksomheder — tillæg i %

Støtteordning

40 %

60 %

Internetlink til støtteforanstaltningensfulde tekst:

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2012/750o/12040062.pdf

Referencenummer til statsstøtte

SA.34760 (12/X)

Medlemsstat

Spanien

Medlemsstatens referencenr

Regionens navn (NUTS)

EXTREMADURA

Artikel 107, stk. 3, litra a)

Støtteydende myndighed

CONSEJERA DE EMPLEO, EMPRESA E INNOVACIÓN

PASEO DE ROMA S/N. 06800. MÉRIDA. ESPAÑA

www.extremaduraempresarial.es // http://www.gobex.es/

Støtteordningens navn

INCENTIVOS INDUSTRIALES A LA INVERSIÓN EMPREARIAL EN EL ÁMBITO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Nationalt retsgrundlag(Henvis til den officiellenationale bekendtgørelse)

DECRETO 55/2012, DE 13 DE ABRIL, POR EL QUE SE ESTABLECE UN RÉGIMEN DE INCENTIVOS INDUSTRIALES A LA INVERSIÓN EMPREARIAL EN EL ÁMBITO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Støtteordning

Støtteordning

Ændring af en eksisterende støtteforanstaltning

Varighed

20.4.2012-31.12.2013

Erhvervssektor(er)

Alle støtteberettigedeerhvervssektorer

Støttemodtagerkategori

SMV,stor virksomhed

Ordningens planlagtesamlede årlige budget

EUR 16,50 (mio.)

For garantier

Støttens form (artikel 5)

Direkte støtte

Henvisning til kommissionsbeslutning

Hvis samfinansieret medfællesskabsfonde

FEDER- EXTREMADURA 2007-13 EJE 2 DESARROLLO E INNOVACIÓN EMPRESARIAL TEMA PRIORITARIO 06 AYUDA A LAS PYME PARA EL FOMENTO DE LA UTILIZACIÓN DE PRODUCTOS Y PROCESOS DE PRODUCCIÓN QUE RESPETEN EL MEDIO AMBIENTE; TEMA PRIORITARIO 08 OTRAS INVERSIONES EN EMPRESAS — EUR 13,20 (mio.)

Mål

Maksimal støtteintensitet i % eller Maksimalt støttebeløb i national valuta

Små og mellemstore virksomheder — tillæg i %

Støtteordning

40 %

0 %

Internetlink til støtteforanstaltningensfulde tekst:

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2012/750o/12040061.pdf

Referencenummer til statsstøtte

SA.34763 (12/X)

Medlemsstat

Rumænien

Medlemsstatens referencenr

Regionens navn (NUTS)

Romania

Artikel 107, stk. 3, litra a)

Støtteydende myndighed

Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri

Calea Victoriei nr. 152, sector 1, Bucuresti

www.minind.ro

Støtteordningens navn

Modificarea Schemei de ajutor de stat regional privind valorificarea resurselor regenerabile de energie

Nationalt retsgrundlag(Henvis til den officiellenationale bekendtgørelse)

HOTĂRÂRE nr. 248 din 27 martie 2012 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 750/2008 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat regional privind valorificarea resurselor regenerabile de energie, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei cu numărul 227 din data de 4 aprilie 2012

Støtteordning

Støtteordning

Ændring af en eksisterende støtteforanstaltning

Modification XR 109/2008

Varighed

4.4.2012-31.12.2013

Erhvervssektor(er)

Alle støtteberettigedeerhvervssektorer

Støttemodtagerkategori

SMV,stor virksomhed

Ordningens planlagtesamlede årlige budget

RON 401,90 (mio.)

For garantier

Støttens form (artikel 5)

Direkte støtte

Henvisning til kommissionsbeslutning

Hvis samfinansieret medfællesskabsfonde

Programul operațional sectorial „Creșterea competitivității economice”, aprobat prin Decizia Comisiei C(2007) 3 472 din 12 iulie 2007 – RON 1 768,36 (mio.)

Mål

Maksimal støtteintensitet i % eller Maksimalt støttebeløb i national valuta

Små og mellemstore virksomheder — tillæg i %

Støtteordning

50 %

20 %

Internetlink til støtteforanstaltningensfulde tekst:

http://oie.minind.ro/oie/html/documentex/HOTARARE-248-2012.pdf


13.7.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 207/52


Medlemsstaternes oplysninger om statsstøtte ydet i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 800/2008 om visse former for støttes forenelighed med fællesmarkedet i henhold til traktatens artikel 87 og 88 (Generel gruppefritagelsesforordning)

(EØS-relevant tekst)

2012/C 207/05

Referencenummer til statsstøtte

SA.34765 (12/X)

Medlemsstat

Spanien

Medlemsstatens referencenr

Regionens navn (NUTS)

ESPANA

Artikel 107, stk. 3, litra a),Artikel 107, stk. 3, litra c)

Støtteydende myndighed

Dirección General de Industria y de la PYME

Paseo de la Castellana, 160

28071 Madrid

www.minetur.gob.es

Støtteordningens navn

Ayudas para actuaciones de Reindustrialización

Nationalt retsgrundlag(Henvis til den officiellenationale bekendtgørelse)

Orden IET/818/2012 de 18 de abril, BOE no 95 de 20 de abril de 2012

Støtteordning

Støtteordning

Ændring af en eksisterende støtteforanstaltning

Modification SA.22902

Varighed

21.4.2012-31.12.2013

Erhvervssektor(er)

Alle støtteberettigedeerhvervssektorer

Støttemodtagerkategori

SMV,stor virksomhed

Ordningens planlagtesamlede årlige budget

EUR 326,30 (mio.)

For garantier

Støttens form (artikel 5)

Lavt forrentet lån

Henvisning til kommissionsbeslutning

Hvis samfinansieret medfællesskabsfonde

Programas Operativos Regionales.

La cifra de la siguiente casilla se ha estimado suponiendo que el 90 % del presupuesto se destina a zonas con programación FEDER y un 15 % de ayudas no llega a certificarse por revocaciones o renuncias. — EUR 14,40 (mio.)

Mål

Maksimal støtteintensitet i % eller Maksimalt støttebeløb i national valuta

Små og mellemstore virksomheder — tillæg i %

Støtteordning

60 %

20 %

Internetlink til støtteforanstaltningensfulde tekst:

http://www.boe.es/boe/dias/2012/04/20/pdfs/BOE-A-2012-5329.pdf

Referencenummer til statsstøtte

SA.34767 (12/X)

Medlemsstat

Spanien

Medlemsstatens referencenr

Regionens navn (NUTS)

GUIPUZCOA

Områder, derikke er støtteberettigede

Støtteydende myndighed

Diputación Foral de Gipuzkoa

Plaza Gipuzkoa s/n

20004 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

www.gipuzkoa.net

Støtteordningens navn

Apoyo a la competitividad de las empresas mediante la innovación y el desarrollo empresarial en el actual contexto de crisis económica y financiera

Nationalt retsgrundlag(Henvis til den officiellenationale bekendtgørelse)

Boletín Oficial de Gipuzkoa no 77 de 24 de abril de 2012

Støtteordning

Støtteordning

Ændring af en eksisterende støtteforanstaltning

Modification SA.32624

Varighed

24.4.2012-31.12.2014

Erhvervssektor(er)

Alle støtteberettigedeerhvervssektorer

Støttemodtagerkategori

SMV,stor virksomhed

Ordningens planlagtesamlede årlige budget

EUR 6,00 (mio.)

For garantier

Støttens form (artikel 5)

Direkte støtte

Henvisning til kommissionsbeslutning

Hvis samfinansieret medfællesskabsfonde

Mål

Maksimal støtteintensitet i % eller Maksimalt støttebeløb i national valuta

Små og mellemstore virksomheder — tillæg i %

Eksperimentel udvikling (artikel 31, stk. 2, litra c)

25 %

20 %

Støtte til innovationsrådgivning og innovationssupport-tjenester (artikel 36)

60 EUR

Støtte til lån af højt kvalificeret personale (artikel 37)

50 EUR

Internetlink til støtteforanstaltningensfulde tekst:

https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2012/04/24/c1203782.pdf

Referencenummer til statsstøtte

SA.34771 (12/X)

Medlemsstat

Spanien

Medlemsstatens referencenr

ES

Regionens navn (NUTS)

CATALUNA

Blandede

Støtteydende myndighed

Agencia de Apoyo a la Empresa Catalana (ACC1Ó)

Passeig de Gràcia 129

08008 Barcelona

www.acc10.cat

Støtteordningens navn

Programa de ayudas a proyectos de inversión estratégicos para la economía catalana

Nationalt retsgrundlag(Henvis til den officiellenationale bekendtgørelse)

Resolución EMO/600/2012, de 14 de marzo, por la que se aprueban las bases reguladoras del programa de ayudas a proyectos de inversión estratégicos para la economía catalana. (DOGC núm. 6103 de 5.4.2012)

Resolución EMO/93/2012, de 9 de enero, por la que se aprueban y se hacen públicas las bases generales que deben regir las ayudas convocadas por la Agencia de Apoyo a la Empresa Catalana, ACC1Ó (DOGC núm. 6059, de 3.2.2012)

Støtteordning

Støtteordning

Ændring af en eksisterende støtteforanstaltning

Varighed

6.4.2012-31.12.2013

Erhvervssektor(er)

Alle støtteberettigedeerhvervssektorer

Støttemodtagerkategori

SMV,stor virksomhed

Ordningens planlagtesamlede årlige budget

EUR 0,75 (mio.)

For garantier

Støttens form (artikel 5)

Direkte støtte

Henvisning til kommissionsbeslutning

Hvis samfinansieret medfællesskabsfonde

Mål

Maksimal støtteintensitet i % eller Maksimalt støttebeløb i national valuta

Små og mellemstore virksomheder — tillæg i %

Specifik uddannelse (artikel 38, stk. 1)

25 %

0 %

Generel uddannelse (artikel 38, stk. 2)

60 %

0 %

Støtte i form af løntilskud til ansættelse af dårligt stillede arbejdstagere (artikel 40)

25 %

Investerings- og beskæftigelsesstøtte til små og mellemstore virksomheder (artikel 15)

10 %

Industriel forskning (artikel 31, stk. 2, litra b)

25 %

0 %

Eksperimentel udvikling (artikel 31, stk. 2, litra c)

25 %

0 %

Støtte til tekniske gennemførligheds-undersøgelser (artikel 32)

25 %

Støtte til små og mellemstore virksomheder's udgifter til industrielle ejendomsrettigheder (artikel 33)

25 %

Internetlink til støtteforanstaltningensfulde tekst:

 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=604205&type=01&language=es_ES

 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?versionId=1222367&type=01

Referencenummer til statsstøtte

SA.34779 (12/X)

Medlemsstat

Polen

Medlemsstatens referencenr

PL

Regionens navn (NUTS)

Slaskie

Artikel 107, stk. 3, litra a)

Støtteydende myndighed

Gmina Nędza

ul. Jana III Sobieskiego 5, 47- 440 Nędza

www.nedza.pl

Støtteordningens navn

Pomoc na szkolenie związana z przygotowaniem zawodowym młodocianych pracowników.

Nationalt retsgrundlag(Henvis til den officiellenationale bekendtgørelse)

art. 70b ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty,

Decyzja Nr Oś- S.4453.5.2.2011

Støtteordning

Ad hoc-støtte

Ændring af en eksisterende støtteforanstaltning

Dato for støttens tildeling

14.10.2011

Erhvervssektor(er)

Andre personlige serviceydelser

Støttemodtagerkategori

SMV — Sklep obuwniczy Aniela Chęcińskaul. Brzeska 17, 47-400 Racibórz

Samlet ad hoc-støttebeløbtil virksomheden

For garantier

Støttens form (artikel 5)

Direkte støtte

Henvisning til kommissionsbeslutning

Hvis samfinansieret medfællesskabsfonde

Mål

Maksimal støtteintensitet i % eller Maksimalt støttebeløb i national valuta

Små og mellemstore virksomheder — tillæg i %

Generel uddannelse (artikel 38, stk. 2)

56 %

0 %

Internetlink til støtteforanstaltningensfulde tekst:

http://www.dziennikustaw.gov.pl/Du/2004/s/256/2572

Referencenummer til statsstøtte

SA.34780 (12/X)

Medlemsstat

Polen

Medlemsstatens referencenr

PL

Regionens navn (NUTS)

Slaskie

Artikel 107, stk. 3, litra a)

Støtteydende myndighed

Gmina Nędza

ul. Jana III Sobieskiego 5, 47- 440 Nędza

www.nedza.pl

Støtteordningens navn

Pomoc na szkolenia związana z przygotowaniem zawodowym młodocianych pracowników

Nationalt retsgrundlag(Henvis til den officiellenationale bekendtgørelse)

art. 70b ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty,

Decyzja Nr Oś- S.4453.7.2.2011

Støtteordning

Ad hoc-støtte

Ændring af en eksisterende støtteforanstaltning

Dato for støttens tildeling

11.10.2011

Erhvervssektor(er)

Andre personlige serviceydelser

Støttemodtagerkategori

SMV — Zakład Stolarski Kalus Longin, ul. Arka Bożka 12, 47-440 Babice

Samlet ad hoc-støttebeløbtil virksomheden

PLZ 0,01 (mio.)

For garantier

Støttens form (artikel 5)

Direkte støtte

Henvisning til kommissionsbeslutning

Hvis samfinansieret medfællesskabsfonde

Mål

Maksimal støtteintensitet i % eller Maksimalt støttebeløb i national valuta

Små og mellemstore virksomheder — tillæg i %

Generel uddannelse (artikel 38, stk. 2)

56 %

0 %

Internetlink til støtteforanstaltningensfulde tekst:

http://www.dziennikustaw.gov.pl/Du/2004/s/256/2572